NCAA Tournament Bracket beta (All times Mountain)

FIRST FOUR

EAST

Round of 64
Round of 32
Sweet 16

Elite 8

March 21-22
March 23-24
March 28-29

March 30-31

SOUTH

Round of 64
Round of 32
Sweet 16
March 21-22
March 23-24
March 28-29
FINAL FOUR
U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota

WEST

Round of 64
Round of 32
Sweet 16

Elite 8

March 21-22
March 23-24
March 28-29

March 30-31

MIDWEST

Round of 64
Round of 32
Sweet 16
March 21-22
March 23-24
March 28-29