News  /  Home  / 

////[34356638,32977308,37512976,37515536,37517476,36723154,27316643,10300494,35240478,37481114,11391334,37507000,37399911,10052580,24763256,37423423,36743096,37507545,33120496,32560342,35131204,11477642,32593326,27289513,31462471,37509251,12597113,37489563,36402843,37517254,33105829,37145622,27164865,37512228,37510578,37508713,37498323,37481074,37516923,36585594,28280852,35636383,37499403,37229646,25463475,34554098,33979307,37502468,37514653,29202726,35473039,37515935,33888871,18226193,37515313,37506429,33233496,37506332,37514031,31018685,37152503,37427070,37304578,37517176,37418999,37255551,37510531,37512743,37504381,37506512,37510813,36347467,37318252,36576168,27954255,37483918,32681348,33019733,36682668,21111024,12207913,34357457,26203438,37309393,37496908,37509027,29804664,30015741,37456365,28034321,35021079,29310536,37509911,34430597,37311541,27960073,37489786,36354489,32221869,37493103,32600384,26973652,37505572,37494888,37508515,30796406,31076526,35662977,32914065,37491035,13637355,35841379,34523915,13442624,6989103,32423147,37516375,24151679,24813333,26249621,33144674,34569197,36976228,37487935,37491055,11912119,37320617,29632609,35450404,36473445,31349490,19340299,37312661,34650392,35968434,36327225,33779702,31999735,33941278,32393647,36910547,27083675,36747782,37339157,18468905,37509079,27643733,33760300,27329583,37066917,24641157,37409477,33117956,36181079,34883548,27225809,33655297,32851470,28547174,28393027,34058435,20465072,29977514,29723870,36503348,33584076,32176999,12258264,33862634,34836502,16715919,32465148,37140181,34055725,21490127,32681460,33289737,37309411,24680178,26242221,30034890,24077675,24000040,30988273,37396791,36439895,37402372,36844096,33425944,33829665,36677085,37402200,26342810,29090308,34135842,37204958,29925579,31768239,35283397,37240311,37145587,26597346,28467906,26775221,37210414,12275460,34646014,14262880,33008161,27424658,36750451,36764633,29446044,29982254,27378622,29317345,28553438,34632911,25231376,29932819,34709840,33613849,12714431,28394173,37198865,26563553,37509883,29424363,34088606,37088725,32076072,37478140,37303123,25490595,37505613,32723548,34890322,28525019,34717877,37293539,32430867,20509378,18730331,34135745,32854061,31573396,36364445,11928006,22020641,29223393,31729030,22024950,32021095,36681443,32432213,32861210,35238017,36542201,34140689,23936037,24767073,29948712,33846151,26981829,30459218,37494022,32793081,24591409,37500840,36730037,31614326,31797000,31471637,33023545,37042106,32782864,32834500,36505073,20529830,29155205,25764452,31060976,33008390,33521921,35283943,9977731,32312278,22563633,33433512,28587579,31546331,29924134,37142326,33412540,34573079,30651249,29264330,11263044,36678608,26120083,30967549,37491173,28959618,27967833,27004606,35291240,33095592,33566084,34275815,37503706,35851698,37429736,33609051,34969994,32525104,31809708,35049978,16388003,31323256,34696938,24077848,37093706,37171192,32578441,31702513,33127878,24048200,36250548,30628880,36472796,19265541,33547466,29882214,33988185,24953902,37113902,25030260,18854813,32852986,10266247,37315011,28203468,36664912,37493140,33747089,37502576,37504699,37135394,37045562,27237489,32651936,37409902,37504738,36719761,37142282,37247923,33689894,36744481,35288754,37231731,32910800,36176907,13537204,37191593,35315912,37418299,36727890,30894764,37418672,37202821,36981161,31378112,29499834,36678361,34472825,26934196,30359547,36734804,36673594,36653586,29527358,33163482,13399972,34328178,34632458,29025022,27259812,33526374,31921081,28365950,37508388,27013630,30963745,35956444,37144190,34088118,29529065,37231970,30608712,31045269,17941439,36415127,29186778,31593673,34319090,29898443,32516932,35745062,28630953,33513586,35183732,34183618,37503011,36658390,32536472,34696750,34680836,34603810,37135650,32878081,19070198,34981876,33992476,33019340,36590835,32336240,37498345,22499819,35734647,35316545,37401059,37029715,32768723,23609069,29413001,24205926,36970736,37509912,34568032,34728283,29174247,37470026,18289530,37423665,28518290,27794813,29521355,29923935,34690125,37463241,20214027,34894778,32168501,35858269,28071488,36016477,27969121,33870607,35134741,26515031,37441687,32998255,36280187,36790353,31410195,33110803,29736952,22460968,37132195,36064219,30798119,32555125,37217610,20565824,12319169,37136370,37143982,32479103,34461105,35543641,34506896,34050386,37014255,32480476,17822486,33745192,35146016,33626248,14416887,30292949,16189209,25033427,37499438,30068406,34619905,28500468,33396596,28940316,36757231,24727808,37244146,28507968,37483244,31477588,36331635,37481711,29923657,35953016,37477756,37050482,27022482,34319626,34324973,33784963,37001386,37493445,37498505,37490773,37497601,32762445,19228160,33390264,31944523,32454188,32778092,34265965,33498259,27610407,28667680,29336610,37209624,34065785,36900156,28299562,13229460,37447743,35282101,36808118,29721017,33976689,36569303,34185303,15670030,32923998,36513803,31720072,28618880,20316931,26944050,18799882,26751449,32912971,11872480,34637552,28551717,37109465,32922897,32178474,34608096,27505881,31893151,33615241,35278097,30585239,20285959,16753222,34676466,29768532,33898832,36849747,33785062,24025915,36680023,35998237,34164021,34726009,34794817,32685844,36775094,11159975,32820947,32791082,26548209,37409451,9578102,37202949,36617935,37504306,19753904,33128805,36041416,30177911,36919362,30742946,6671569,32761885,33119934,36252464,32413314,33168030,27437003,20637417,9919317,29797432,33659896,37255389,25041201,35300912,35970827,33072437,26164458,34826074,14516053,26786752,34783801,31526305,28869933,26797940,32861448,36454881,32839997,37482524,19327350,32949910,36420796,28699866,34637602,17666631,33346288,37210670,35505960,36623828,34933022,31426047,36402688,37487745,37498195,34034471,35911934,35475241,37214641,35019956,22462341,29074100,26735074,8200492,27191232,8572451,36940920,37131334,34176151,36998130,32725073,33852602,34732271,13113090,35586691,37129316,37223442,18563833,36513797,26634262,14311164,37246401,21059254,31957386,34983801,35529002,34699694,17431792,30382985,29082614,37342861,33213462,28890528,32697664,33041422,32953992,31496019,30826689,37195916,10946331,23635873,36364932,36998904,28051998,28160640,33245038,27703486,31002806,37440669,32279467,37149601,37405497,14822665,36953229,37155365,10385879,30110706,35196974,20731349,9965132,37314780,34808418,36332677,34869900,33031940,27289218,25220707,32023137,32871243,34647610,28935369,37333780,33202021,32572642,32452345,31190624,37184077,22325098,36928337,34902354,15364309,37383325,9300491,31662862,24661105,37481465,19090446,33204364,16979663,37449480,37475723,37473566,30835667,37307201,37413541,30061634,26515283,29942761,33654732,29363715,28712848,7836631,33846996,32344839,37492893,33268688,36480266,37505621,36926210,12852203,33951754,15028276,36896460,33993016,18219766,34648699,33329915,25498129,34314936,29378813,34039906,29934941,33593153,23001543,33630351,10363542,37432907,35313284,20407072,26059099,26148071,37499730,31630191,32649075,31812927,33970330,37505526,34333992,31692422,37503203,37210608,37377020,29883310,37503505,35729135,26511795,37492686,37502838,37505824,29969589,34511111,29660803,30509410,34348327,21383764,12998493,25209948,24716152,29976370,17823693,37236763,11108148,34451909,32663140,21003803,31461775,14491662,27317205,36034283,33872794,33504850,30904812,33736846,27886691,37253355,29039004,36460311,32801161,26093315,23977374,32883096,29471784,36743162,36453778,37492953,36866614,32853526,19369854,37242376,21816310,35914511,35723602,36094052,27290412,24672657,35687092,35486849,35378410,35546042,10593582,27379098,25300087,31445651,35928567,10005200,37008443,36632951,37112396,37409121,36552537,35956256,35060843,32514463,36580527,26469753,36023553,25847769,30616569,23769860,37206300,26607521,34648549,32527211,37059476,26859312,37153113,35635609,26513892,32996177,35745770,36571819,37417699,37017013,26747215,36031784,35114870,35735639,33791891,37027656,36363473,34656143,26890157,34374076,33348204,36875822,34629879,28183252,32413810,15698513,11779570,37234497,28655299,36965874,22105106,36700182,33709384,34660917,32621516,34401048,35466988,32044632,37489747,23541460,36117400,20564643,29877673,37497101,30993456,32033246,20332641,22085612,29912734,30073151,17878040,37502241,37033071,37501768,37506615,22342255,37234422,37303705,35243120,9180812,15431484,28801274,37466215,37307552,36950885,37002445,16569237,16055906,34226502,28421046,35551212,36505431,31008456,31058304,21025497,36702462,28913634,37504982,37503765,30001253,34125335,33131590,17243001,27124824,31927344,36360920,36914529,32969171,36844954,34420153,28436699,35029794,31045722,26603380,36667699,36542498,24552939,29430952,35536287,29789830,26560570,36430890,36948539,32659774,37319859,31897546,37496274,34471052,34283856,36773350,25783527,31200326,33966382,19943414,34030352,28623855,31623408,34149917,16179138,26966382,25587619,36208553,12613527,25489145,21480256,27586473,36717707,7166440,26480411,35414264,31476429,36000458,35148209,34636116,29676333,37341669,33872610,36699097,36546312,26604178,34564774,30008088,31181238,36604352,33979318,32919476,35934052,27300960,36571374,34228967,36608176,34821707,34085220,9509763,33845638,37307917,20117695,34470807,36829117,6660347,33153665,27382682,31988773,37020165,33832880,34274850,37352236,36851381,22091375,25210296,32325686,35605726,31534180,10987102,29540618,37239079,36066651,20149957,37493421,33615091,37498600,36499878,31607032,37492183,32822330,33016514,29865284,37134899,20618256,35219779,33874949,32141191,32869501,36983837,29499604,35230272,34653333,32635263,34615320,37203012,37316279,25084153,37311111,14735071,34363159,7767946,32867339,31523070,36817321,34543239,30044341,37145036,18939984,15987239,9737246,36729763,14647593,36223934,37423826,34318040,34951316,37031352,35005724,35344979,34492360,37130485,12693294,37413291,33704212,37311507,36716708,34465155,37240269,34630480,37127428,32780415,36948652,33084386,33405488,32963372,36287125,33819730,33187838,37388459,36985051,33632527,18864533,24654787,28131406,31958882,34323786,30803053,29997866,32356540,6852422,35273234,17800719,26438557,25248041,17555163,25784962,32991727,31388940,19834664,36587682,37235337,36440846,28632129,36356343,32482595,37241357,23946651,20600063,30168316,34350349,18434075,37505033,33969567,34812037,29018373,34133189,34590296,20479167,29771864,34922069,33815550,27552435,26512712,36930192,37492246,37035671,26362184,31927690,32722034,27341483,9035710,32234244,32351820,29657800,28006112,28942494,37155323,21827303,36784542,27381722,35634137,10717366,36881963,35534323,29987157,32925407,37436624,37495152,37240924,28304483,36864408,37328150,33671756,26612237,29953462,37312770,36346457,37132237,32465831,29974467,31489825,31536172,23572580,24823893,36369634,36744206,33253526,35616696,32934276,36630462,34024671,29213167,35275367,29961288,33954214,33201765,28769073,31037157,19076337,20633197,34652431,35537534,32849754,31030671,28310916,34347375,37117410,36159390,9257638,27194925,32888497,32347312,32964224,35016656,33608123,37445607,28351149,33593231,37396048,28016620,36732109,37101867,34343929,35619088,33466177,33626518,32020186,30232791,28457466,36958633,37477663,33343831,33161118,33533145,33297281,37050597,36950727,8327412,21624649,35018411,33545830,36567034,33102330,32878077,34420146,36169215,32757327,13807755,32487883,33542630,28211799,29413535,37046443,37195733,32858503,34603776,34337467,34823277,34475518,28373305,33526163,26675299,13271870,35627818,23974919,27780039,32857031,33032628,34535659,34007055,34901858,27335014,32676377,21199644,34908148,34951034,37390243,34313877,29724274,14989977,33233102,34488040,35748566,37127985,37200357,29780357,10726724,36758880,32881530,24349737,32859635,31488406,31659401,34241807,31235845,19341407,26555178,26174560,37277497,37212541,37496150,34000542,36749502,34776622,36844339,20370662,37339786,37355069,29602992,37236385,24297359,32330588,37407405,27296937,34346617,36312654,36863475,28700751,37240131,33693960,32628667,35202088,20189394,36938047,31581851,34085561,26598127,32593004,22422066,32998185,34910237,35494324,8714738,34117312,32187889,32810285,33183937,25472394,34614071,34456681,36930378,35384171,34826981,32963098,37196168,32790865,33176816,36134038,33061072,36784031,33773685,28607242,37412705,37288924,37449324,31918634,37450679,26642929,22990051,37497377,34267128,27946341,33085287,31742708,33356429,36014929,10083533,32420916,34496990,11521074,36828874,36766035,28735414,33083919,34132469,37015242,35906236,14676771,36557389,24761924,33958828,30336489,32702837,37132260,36867948,28922807,27782692,31967727,37493014,34530849,34065098,35493869,29994551,22742105,35420995,32003414,35323479,26538206,33347154,35325997,26704386,22974757,33003575,36445382,37067949,26956102,35212682,24445501,37130346,37315752,31947673,33392741,30580879,26729407,29237021,28296053,34568456,34167887,34439721,30616437,36358267,13497298,36626416,37260427,32782873,26973694,28688748,22085864,37210979,32443199,17316770,37416783,37404387,37391064,13466423,37026727,17334684,19998326,10216183,33666530,36782857,33545917,34627560,32245665,26873351,28548537,36435282,37219254,37311917,33014033,21518161,28018770,37436362,35232166,37435029,36985659,36356186,31496838,26603855,26062809,27619379,32292884,32598268,32503250,36569227,34450013,33095889,37170641,30830005,28080096,32722813,35503556,29592350,18226850,35426534,27711857,32977395,36748494,37045751,17303214,25887188,32855211,37391292,37445815,7069875,33618069,29586160,36938497,28634170,34594611,28571372,28377421,34830059,24484038,33455168,36776121,34835293,34747784,34754362,32914501,35044816,37167826,36778215,34633869,21334254,19494594,18921372,37313403,29181478,26966707,28706222,25506717,36406912,16168025,37248295,34934280,37028533,32780985,36224369,33039906,29773182,31632403,27696304,30818499,35088271,26982075,30206699,36834060,33529818,30575305,10162330,24892999,35086101,32679961,7749834,26277847,34977217,36518173,15680270,21288168,31992643,9569542,29488602,20905538,34390354,37345295,37142965,36690666,7101481,29424887,32123854,33634847,21534993,26494406,19355695,20539878,28098353,36535690,34707587,6690033,16782107,34529272,27406050,34275077,34550445,37141487,34072156,17218013,25496835,34713574,34406380,32633653,36940120,28528877,36277634,22918977,36545005,19502538,37073597,32986854,36372400,36030216,33164897,34966956,12745543,37355536,27385860,33803599,34935646,36516577,37338465,32219447,36939936,33506066,29905545,34633703,26882520,37487512,34987433,11431855,24833809,26299559,32908274,19230673,26799199,34649630,27501624,27878743,21066614,20373707,15347930,37433573,28357306,18106176,31711290,34414485,33023691,34772338,28671070,31654731,11414346,36585537,35935074,9020424,14366071,26745595,34231034,33167635,26593661,31091303,32841805,9799013,37485281,37236645,17782025,14056382,37468304,37147543,32679222,24642324,26873144,37437305,37435167,32986845,36316477,36113609,32942685,32448658,32484476,36538301,32150091,22663249,37159328,28213556,30501074,33529908,30628678,33871824,34281969,33688955,37000283,27523504,34898141,36277103,36760996,31901774,37047462,36753884,37031266,32420891,35752566]

Latest News & Features

Fast food farce: When your sandwich doesn't look as advertised

Mike Headrick and Tania Mashburn  |  Posted  Nov 25th - 10:36pm

When you order fast food, how many times has that burger or burrito actually looked like the advertisement? KSL Investigator Mike Headrick goes on a fast-food run to find out if what you see is what you get and learns the tricks of fast-food styling.

Winter weather hits Utah just in time for the holidays

Jed Boal  |  Posted  Nov 25th - 10:18pm

With holiday travel part of the plan for so many people, UDOT will use as many as 300 plows Wednesday night across northern Utah and will keep at it as long as the snow keeps coming down into the morning hours.

Emery leads BYU past Mississippi Valley 75-68

The Associated Press  |  Posted  Nov 25th - 9:20pm

Nick Emery had 18 points and seven assists and BYU held off Mississippi Valley State 75-68 Wednesday night.

Ogden woman sues trooper, alleges he 'violently' yanked her from car

Ben Lockhart  |  Posted  Nov 25th - 9:15pm

An Ogden woman who alleges she was the victim of excessive force by a Utah Highway Patrol trooper in Weber County is suing the trooper in federal court, her attorney announced Wednesday.

4 local deals for Small Business Saturday

KSL Deals  |  Posted  Nov 25th - 9:03pm

This Saturday, skip the big business options and look for ways to make your list and check it twice right in your own backyard.

Help! How to lower Thanksgiving stress

Kelly Wallace, CNN  |  Posted  Nov 25th - 8:53pm

What to do when you feel the stress level starting to rise?

'Keep surviving,' Elizabeth Smart says to families of 3 missing persons

McKenzie Romero  |  Posted  Nov 25th - 8:19pm

Three families searching for loved ones who vanished under very different circumstances met together Wednesday in a plea to the public for help.

A mother's gratitude journal

Lyndsi Frandsen, KSL.com Contributor  |  Posted  Nov 25th - 7:54pm

For moms who are living the day-to-day bustle that is parenthood, it's all too easy for the holidays to pass us by — and with it goes the chance to reflect upon what we are really, truly and deeply thankful for.

Wednesday's Child — Nikki

Ashley Kewish  |  Posted  Nov 25th - 7:24pm

Nikki is a 17-year-old girl who loves animals. Even though legally she's nearly an adult, she says she will always want a family. She is hoping to be adopted and leave the Utah Foster Care System for good.

Travelers take to the roads and the skies for Thanksgiving

Christopher Weber  |  Posted  Nov 25th - 7:22pm

The big Thanksgiving getaway went into full swing Wednesday with drivers delighted by the lowest November gas prices in years and many airline passengers undaunted by terrorism fears and long lines at security checkpoints.

Emery County woman rescued after crashing into Ferron Creek

Geoff Liesik  |  Posted  Nov 25th - 7:02pm

A woman who crashed into an Emery County creek earlier this month had to be pulled from her partially submerged car in an impromptu rescue operation that wasn't made public until Wednesday.

Shopping season is key to Utah's economic vitality

Jasen Lee  |  Posted  Nov 25th - 6:31pm

Thanksgiving is the prelude to the official start of the holiday shopping season, signifying the launch of the most important economic period in Utah and across the country.

Police: Man arrested for stealing thousands of letters, packages

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Nov 25th - 6:29pm

A man was arrested Tuesday for attempting to cash a forged check and police have linked him to hundreds of mail theft incidents, police said.

Extra lane opens on I-15 for Thanksgiving traffic

The Associated Press  |  Posted  Nov 25th - 6:28pm

State transportation officials opened an extra lane of travel in each direction on I-15 at Point of the Mountain for Thanksgiving Day travelers.

Judge: GOP, Constitution Party exempt from open primary rule

The Associated Press  |  Posted  Nov 25th - 5:58pm

A federal judge has ruled two Utah political parties that challenged a new state election law are exempt from a requirement that they allow unaffiliated voters in their primary elections.

DA Office will not press charges against man who left rifle in capitol building

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Nov 25th - 5:25pm

The Salt Lake County District Attorney's Office announced Wednesday that it has decided to decline filing charges against the man who spurred a capitol building evacuation after he left a package containing a rifle in the rotunda.

Jeremy Johnson not allowed to represent himself in fraud case

Dennis Romboy  |  Posted  Nov 25th - 5:18pm

Thinking a federal judge would send him to jail for violating a court-imposed gag order, Jeremy Johnson filed motions Wednesday to act as his own attorney and objecting to the anticipated order.

GOP Utah governor candidate to debate Sen. Jim Dabakis

The Associated Press  |  Posted  Nov 25th - 4:47pm

A Republican candidate for governor says he's debating a Democratic lawmaker because Gov. Gary Herbert won't debate him this year ahead of the 2016 election.

NY court hears arguments on fantasy sports

Jake Pearson, Associated Press  |  Posted  Nov 25th - 4:15pm

A judge said Wednesday he would not take long to rule on a motion by New York's top law enforcement official to stop the country's two biggest daily fantasy sports companies from operating following two hours of arguments in a packed Manhattan courtroom.

Breaking down Utah's bowl opportunities

Josh Furlong  |  Posted  Nov 25th - 3:55pm

A loss on Saturday kept Utah out of its first-ever Pac-12 Championship appearance after giving up a two-game division lead. With one game left in the regular season, Utah is now playing for a better bowl opportunity.

5 gifts you can give from local businesses

KSL Local  |  Posted  Nov 25th - 2:03pm

Shop local on Small Business Saturday for the perfect gifts for everyone on your list.

Is Rocky franchise installment 'Creed' worth seeing?

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Nov 25th - 2:02pm

We don't want to waster your time or your money, so we'll let you know whether a movie is worth seeing. When it comes to "Creed," it's a movie that's hard not to cheer for. It's not perfect and it can get cliched, but it's a good trip to the theater.

Markets

DJIA 17813.39 +1.20
Nasdaq 5116.14 +13.33
S&P 500 2088.87 -0.27