News  /  Home  / 

////[38443187,38485926,38486165,38386633,37307669,34915306,37225256,37524328,34642868,38431477,38480497,34848414,38487216,38451248,30647149,32658997,20415861,38479091,10582528,38427964,38489170,38368215,38481237,38368661,38360387,38472596,33790566,38485599,38486945,38394985,37532818,30083119,38488536,37603292,38368948,37769271,38364864,38487189,38191458,38468575,33159783,38257019,38347956,37970127,37609642,38370070,17592029,38190567,37117410,29016206,38460596,36479176,38478922,38022446,21133429,37599711,26345331,37121947,38478799,35230113,26779864,38469676,29022328,37983549,35194649,36730097,38480917,34216814,38461589,35283397,12395217,38369636,38435180,35253875,31214594,38488330,27698527,34901246,32887439,37717847,37494022,29850337,38376799,27723447,36683010,37556435,38382910,35092677,37155699,38054472,38477178,29698188,38480533,33416840,38486393,29815117,33150890,19405418,38434220,36674378,29879593,33282315,36502217,36879457,35995748,30693228,38282785,38477856,35135801,27651319,35127575,36881950,37306836,34659269,38457216,33361246,34632911,35316734,29061944,34755128,35364282,10542065,38488670,38135355,36959767,18372993,38485724,30577524,35714011,33187838,38373408,31494970,38006765,33192822,32859343,29970894,32466119,35508467,29327320,29433987,37019197,36176907,34619077,38333788,37919044,38435962,33398786,29866091,31538321,38480461,38450963,38480433,38084681,38455078,16183212,24953902,29788699,37979561,37068987,38463183,37842878,35878560,34555756,32252967,38488016,27619773,17218013,27903733,35824234,38126708,38466755,36932865,35779322,37060547,38321682,38378869,34951316,37913464,38131088,38459511,32798733,38337807,32367273,38282922,38486044,38118529,38484382,38366576,32440624,34925945,31127401,37248685,38468490,38322586,38399044,38268951,13941835,33865619,31942992,27598686,38442962,38372057,20642094,37275355,38460580,38375681,38476649,35616229,15520300,37241833,11772815,34918421,19313051,38344133,38476827,29947549,38446497,29937799,36841323,33273345,35435311,18005996,37231660,34553903,38364709,38367751,35427791,38369095,34600391,37911494,27712080,13964584,29298917,29809107,29699768,36874967,34569330,37136688,17806824,34936567,30101325,25834505,29447398,31170323,37912854,37662378,27546399,27691823,27510845,38251590,36844846,38275295,33040375,35624037,23233541,27120872,38458625,38333339,34592582,38286539,38425334,35930882,38355704,27863214,38289103,30282696,38460302,37971124,37042242,37818333,35482405,37860693,38463983,37939633,28099570,38480306,27440905,33096926,37771154,38238887,37994324,34727633,30554796,38488701,23770220,27553996,26330019,27677926,34424033,38128215,16678357,35145535,31767661,33091495,35567683,27505858,28982518,21402146,21426370,27555654,33725290,34774320,38404584,27896275,30007508,29424734,28014016,33593957,33000174,36482874,28871220,37405517,29490215,33743164,37935365,34713796,33043156,38475263,27559737,22411724,38064763,38181153,37897647,34537915,30619012,34764512,27724356,38007996,20256541,34798481,31970456,38436007,38284865,33784122,27896874,36503499,29582753,38364387,38263957,38451656,28160308,27666344,34585836,27798278,37101785,33183766,33256492,38462652,37806040,20721162,38472278,33028770,35684503,33187385,38470833,33105808,34832865,38432956,37132260,29615132,12157704,37090136,33979324,36716708,34149889,38053720,35305210,37168114,27747496,37045957,38360950,34709840,37727516,38354662,28631334,28521392,30555364,23089284,35969542,21278818,9447360,31034568,24468703,19157548,24219870,36954972,37814944,38017514,27966582,11218461,38270536,30775327,11636677,33619181,28306843,37564956,20945567,29335168,37911238,38227328,29656005,37675908,38344509,27750029,35194908,30000016,27534449,30749293,18862872,31166211,38353213,34318040,29904141,33701997,34642151,31486735,34601255,27465240,29723870,38471980,38060045,37590803,37970100,38362230,29007810,27825994,38132268,38051534,18938977,38468823,37959315,30575305,37071941,37632364,29176021,28410620,34587306,34463934,35982082,37870293,38455237,10051961,36728260,38149225,37969658,34167146,35482557,38228162,38282132,37928198,37149908,34939047,37798682,37963414,32491727,35109035,38055833,36521241,37239124,33917467,32699185,37008394,34947217,37390534,27565278,36664912,38445372,34752023,38205995,27868867,33411031,32551340,32020587,35034824,38323186,38381107,38076823,37907834,27516816,38431212,37310537,29892148,31879452,37298015,27119188,37026645,37598859,37241084,29137070,36549751,31206391,27487688,38099506,37886962,34802995,32149810,38227535,35304905,38355995,38472323,38413664,27523504,38064479,38277442,8531942,35271858,33101778,27734345,21361779,37487331,33422568,37329499,37449359,38232233,32531283,37824899,13106978,38367474,38465522,17073230,37785627,35080454,30069783,23147498,33183912,38479824,34804953,9652717,27889429,38109377,33500501,21170063,37999248,35229489,27607236,38471985,38124142,33093460,27987300,35069317,37930364,38470609,27780143,22799419,19093665,29102693,28913634,9452695,37801050,38370056,33212937,35369663,37796949,38361539,24070953,37715866,34626148,38050796,11134785,33214024,28816582,38209410,33214933,38234643,36477312,34756003,36982826,20328351,35307756,36815769,38274611,14477613,36750451,37572010,32925500,35282277,22088410,31529239,36787080,38237919,37140181,37865910,38369094,25451019,34125173,38022018,33185439,33692827,31195933,36941902,35676586,37724544,22881815,19577408,29736301,38347048,37273847,37050482,31131807,37934464,38363724,38200054,37879497,33702083,38448957,34456681,37877814,33714027,37062878,31948785,37802470,29642315,19390882,34275077,36846634,31055191,27702482,38280190,38357988,34454506,35673760,32432213,33711256,18134495,18146825,18119310,36897459,38287657,38376527,38372002,37105614,36799608,38235019,38364920,33997396,37699981,22958177,38422472,37054290,9141176,12609857,38442001,32629697,36635983,38465392,33211983,38407684,16034447,38475319,25291599,32921355,37988541,38277042,23966550,35043505,38134750,33286448,38418534,30674716,13422728,35203367,27830650,38015361,37579009,29682715,38323436,21575951,29864562,30521059,30654975,24552939,27820597,38054587,27686556,37504306,29490903,33422708,38345864,30210416,33764881,36717707,27688341,37697412,37746818,37825880,38367916,34799989,28138627,35882805,37667292,35073101,34146449,38062284,38102645,31116762,34809662,33405488,30521325,29214018,32671156,19203853,37152550,31184931,34447772,37913625,35493396,35191629,29897603,33455858,28972215,21401208,37576334,32406158,8154213,38463577,38175939,28408430,33413705,27883095,38230756,32892214,28675167,29763670,21443455,38237142,38473148,37924646,38059877,10300302,38473678,36999116,37429736,38029811,34841811,37699387,32910800,37825151,36688192,31295199,36216900,30676472,19283955,37121916,37441965,30625849,37811120,32215837,37100433,38356326,21175416,37580659,8187482,27703815,34754362,38137106,31101067,37946261,34360431,12790187,37063785,38073567,29055415,38405432,35620353,38036007,31019777,37027656,23817970,33785062,37726858,21439376,38430588,33678972,35086101,38452834,27705932,38460876,37816905,36222402,37939845,33268837,35128271,36673075,26710236,38335870,32385324,38452750,20063195,35385665,35182685,37442830,34805529,38132271,33689894,37014216,35702923,32919813,37425951,34847262,26596243,34264482,35255933,34895828,27648423,34823266,38465927,37424891,33444882,11478431,34664601,29990534,29708472,37120970,37969008,36049142,33023222,33283854,29625846,29066481,38140318,29100901,38031192,33859360,21024286,30550611,38388321,26980408,38474947,13702340,33734285,36905867,34849542,37988189,38479714,13443510,33161118,32892066,38445606,37348057,37933375,21402511,32810936,32729243,30296113,38140452,31502744,38475955,33112016,19777840,36967618,37920431,38457921,34624260,37593242,29098374,37250805,28021255,37861551,29799134,38455708,37624815,37818502,31479217,7867058,37669847,23395641,23336151,36947588,33767435,33339236,37750214,37965782,19813487,24487035,37957244,31971866,37746880,38045759,24763256,38468606,29976370,34609891,27923873,19135705,38299678,34110038,34055127,38141543,8952703,17430162,37116433,37760080,37801200,27598922,33616603,28067188,35390110,35080990,34728094,38298267,37609661,31011104,38144853,38270001,33898791,27813798,27525001,17127648,37723837,31565563,28177971,29985236,30479998,34214371,38234705,19418062,35248995,36250205,34851586,34644408,30789389,27734696,38141675,36274422,38068349,11642580,37833402,33201765,35385518,37576220,29688098,37906300,38286032,29504696,34567994,36906685,29781746,28012773,34679081,27683462,21839708,27773001,35924732,37892922,37990856,17135370,35496399,29898910,28636014,19007601,30609147,38464298,34835698,19349604,38241409,35983868,32989642,27729106,32497792,32719899,37214641,33841400,25682247,37073516,38403281,21260930,38474812,29660803,38391674,38348129,38049630,30019872,38041565,27589155,30918580,37026522,36826773,38388564,37227245,28296053,29190652,31415572,33196255,37665892,37775847,38367755,9050899,31417685,30152550,37065833,38127096,38132392,37944478,34133653,35339626,36658603,38274266,37123347,24815592,29441586,34721297,33531845,38296083,33806829,33553727,37721947,35049170,31888550,36349277,29120186,36929214,8897282,29678666,38383495,31576198,29986254,27172871,29661522,29820461,37070455,32014775,34803491,33437276,33117956,37950623,27195709,22716557,20660957,36346457,37391837,29413391,33726602,27763885,34555296,7849325,28967327,35365381,37552573,29707387,33251648,28055967,29279739,36506612,34786745,38053835,37073823,30064815,29540618,38468010,31145494,33186026,38395729,38456744,37385452,38267628,38277826,31540753,10403157,27884648,27603114,37858339,37877270,29540861,32579837,38019766,38360650,29156550,33847132,37765376,38055054,18864411,38000638,27609903,34845225,14117958,34704524,38433466,38278248,33862358,28079326,37775250,35104879,34803709,38451432,35154267,29423776,32933811,27415619,34804820,32867107,35294543,38281860,26605083,30038021,33362511,36970302,27983417,34597687,35090116,12029256,34282722,33034532,37420624,26619178,36534604,30537485,29019112,32859133,38363631,34935261,34085561,36938700,37854021,35241036,36934274,38454664,35002601,37030751,29332603,36222593,34948697,34936795,35511320,38354561,38403711,29726801,38022995,37220324,35309830,34811941,27641212,14319284,29714704,31099367,32243886,33503895,20978367,30480628,30143552,24762554,27835522,27773424,35307790,33770136,31712753,33754553,35476673,36680984,36983659,32933018,27681157,37634079,33459716,37969645,36627307,34595045,20521126,38224562,33455168,29001083,34824120,32434642,28230755,29321176,35335671,38469976,37063905,38270967,38474948,38469111,29309765,38255759,15903361,30009566,33873185,27586795,12629273,38459182,22893593,27786921,33202614,27638641,34664621,38436034,36620200,35692798,37146646,36532644,25168321,36076514,35429952,38425293,33766503,34814269,37847137,38263321,35301989,35498335,32445454,37274958,35536549,38352606,37642840,37195916,37713212,33087119,38115629,35450404,35318925,37817967,36206609,37927077,37503203,35720669,38426293,37693319,36961502,38017054,27546233,33203651,27559343,31226179,37580542,37787906,26622562,32868725,38363726,38372985,38421281,36955046,37049068,7659385,38371978,27464711,36769348,37278962,37113455,32607148,36135783,28161846,38464043,37214016,7753997,18433891,35677298,35611068,30900867,38263625,37256128,33575792,11859101,37436624,35335076,34051437,27776798,27913200,33754281,36768080,37478140,37734873,37981299,27537878,37901707,36131486,37645786,38061794,27992811,38455881,24001215,37609189,20726982,37434635,19151181,38417742,35482769,36225021,29155425,18206567,36875219,38345241,37789151,28358344,29976507,37647009,6387599,37798230,26976716,38393476,36943796,38088974,31333830,38474461,38380010,29964404,38354160,35651647,17898526,35145678,37339157,30498432,33613849,34630281,32981687,38239782,25674297,17552978,37566868,29555963,38087646,35024207,29141340,29215105,21796003,32679333,37329489,35797783,37668126,22746901,27910046,28915632,20595151,32708742,38190579,38447747,37253558,30543675,23071405,12634198,8855785,32244034,37713710,30425019,33253526,30275893,36941982,28631325,35892784,29133215,34759812,32282294,31251385,35336401,29097698,29570655,33714673,27841235,27627422,30498857,28103080,35067508,38213962,29629590,27310966,14833948,32084433,38346740,38302109,28393773,35284782,24769432,27876191,13241473,36968662,37681603,38275588,37772644,35887438,29972388,38381277,37218610,37874626,38009672,37835242,31646163,24496596,37224196,9722645,38435899,35369325,19162751,38128435,14240014,28962210,36656874,37135394,30300653,36444575,34596757,37851744,37876707,34883613,35579885,27664706,35568736,32702757,38016312,35543641,37837493,27588541,33490937,36277613,32415153,20980132,38449439,38376591,37136370,37942317,34620998,37045751,18162102,18125835,9965132,38168303,36922349,18168576,36678860,37689303,18169724,38372672,37248953,37685521,32995766,35038683,10961577,35349257,22052420,32720727,35077266,28343470,32964269,33780040,36516085,36882486,33218218,37867427,30613241,15596339,33090420,38314018,18424921,37202821,18116271,18421654,18315934,37057806,38442420,18145691,37222875,28394874,37897838,31749982,34065160,35415510,23536371,21312401,21363059,34574312,38318299,33075972,36319793,22614370,22969837,11849869,35395056,32897328,17866097,27263466,28431172,28855780,37741102,34658321,38468367,27110992,38388675,38139309,27948512,28188280,9613173,27549250,28970360,38281526,38088028,35183732,31526662,36943713,37869541,37013252,28391965,38058618,37849210,37567178,31179798,35339444,38320024,31319400,36862286,37992682,34631598,32910587,35763572,37994391,33757113,33245038,28669347,33979101,27730444,37251275,29064260,25613608,33270535,31501835,29434335,32731153,34379500,27534011,31173260,37677950,38459006,38281587,33570146,30580012,37848930,33035284,29470586,20678478,32868926,36912746,38467753,37731909,38007395,36732689,36699097,16539695,29800364,29138392,32841805,29719302,38452400,37945521,20811093,27767769,27508222,35074591,37856464,28062773,35219780,36586921,37324458,37857349,37727517,25985514,27174369,37104158,37841157,33167635,9793490,28236772,33713297,38020435,33771964,37088725,36867154,37772607,33750382,34460389,34757779,30933941,33745192,36630462,29413535,38280438,34610109,32797512,25664213,28458143,31078049,36465981,35228689,26608212,31647620,32953242,37862770,33928134,38109490,24730505,29898720,25750287,34624532,34723783,29336610,21827303,27634602,38117217,38471469,37372485,33715444,38430787,36533518,32209585,28673521,33841546,21953585,34779618,22194354,31050525,35603280,38417111,22185633,37957072,34609587,34883219,36910086,29527787,25091614,37924853,10330170,35526858,28971359,38324421,29821834,31557577,35388098,29639184,14595183,38403151,35675285,34717877,16362376,30993020,38312336,31705716,37247397,29702494,28110791,20557961,37547933,37937434,36666008,35151329,16584606,33116797,34989045,27742740,33940408,37588820,36838648,35135528]

Latest News & Features

UPDATED

Russian PM: West rekindling the Cold War

David Rising, Associated Press  |  Posted  Feb 13th - 9:22am

Russia's prime minister accused the West on Saturday of rekindling the Cold War, telling a meeting of top defense officials, diplomats and national leaders that sanctions imposed after the annexation of Crimea and new moves by the NATO alliance "only aggravate" tensions.

PARTNER

Why you should skip the gifts this Valentine's Day

Sam Turner, Deseret News National  |  Posted  Feb 13th - 8:41am

You might not have to buy your partner expensive gifts in order to improve your relationship. In fact, overspending may have the opposite effect.

Utah teams to compete at 'Olympics of Irish dance' for 1st time

Natalie Crofts  |  Posted  Feb 13th - 8:35am

Twenty-four dancers from Utah are preparing to compete at what many consider to be the "Olympics" of Irish dance. It will take place in Galsgow, Scotland.

All Provo Airport flights canceled Friday due to 'sticky' inversion

Ben Lockhart  |  Posted  Feb 12th - 10:50pm

All flights in and out of Provo Airport were cancelled for the second consecutive day Friday, and the inversion is to blame, according to an airport administrator.

Semitruck crashes, closes parts of I-80 near Echo Junction

Devon Dewey  |  Posted  Feb 12th - 10:38pm

A semitruck crashed, causing several lane closures on I-80 near Echo Junction in Summit County Friday night.

City officials ask for lawsuit to be dismissed, call 2012 flood an 'act of God'

Ladd Egan  |  Posted  Feb 12th - 10:36pm

Calling it an "act of God," the city of Santa Clara has asked a judge to dismiss a lawsuit from homeowners seeking compensation for damages caused by a 2012 dam failure.

Elderly man hit, killed after chasing dog into Sandy street

Ben Lockhart  |  Posted  Feb 12th - 10:16pm

An elderly Sandy man was struck and killed by an SUV after he chased his dog into the street Friday evening, police said.

Gateway Mall considering dress code

Jed Boal  |  Posted  Feb 12th - 9:59pm

Advocates for the homeless in Salt Lake are hearing that the new owners of The Gateway may impose a dress code and may restrict people who are homeless from their restrooms.

Research and control at center of marijuana debate: LDS Church issues new statement

Katie McKellar  |  Posted  Feb 12th - 9:41pm

As two very different bills aimed at making medical marijuana available to Utahns make their way through the Utah Legislature, both medical and religious leaders are urging lawmakers to pass cautious and research-driven legislation.

Smithfield teen buys flowers for every girl at school

Mike Anderson  |  Posted  Feb 12th - 9:31pm

Hayden Godfrey wanted to make Valentine's Day special for every one of his female classmates at Sky View High School.

Charges: Man murdered woman who had been 'showing off large amounts of money'

Ben Lockhart  |  Posted  Feb 12th - 9:04pm

A man who police say was carrying $26,000 in cash when he was arrested was charged Friday with murdering a woman in her Salt Lake home last month.

Distracted by doughnuts: How your brain works against your best intentions

Jen Christensen, CNN  |  Posted  Feb 12th - 8:41pm

Have you ever tried to stop yourself from doing something, but were unable to summon up the willpower? A new study finds your brain might be working against your best intentions, and scientists think they might know what could help you unlock your better self.

Study shows connection between childhood defiance and adult success

Robynn Garfield, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 8:08pm

For parents with stubborn kids, life can feel at times like they're trying to tow a 747 with their teeth. A new study may give hope to tired parents working with stubbornness, showing a connection between adult success and childhood defiance.

Prosecutors: There's no evidence to support new murder trial for Conrad Truman

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 12th - 7:38pm

In a lengthy memo filed Friday, prosecutors argue that no new evidence has been presented that would support a new trial for an Orem man convicted of murdering his wife.

Price police arrest 2 women during traffic stop

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 12th - 6:40pm

After pulling over a vehicle for a minor moving violation, police arrested both female occupants.

Screening can save moms and their kids from the risks of depression

Sandra Olney  |  Posted  Feb 12th - 6:31pm

For many women, pregnancy is one of the few times they seek health care. Now, doctors are being asked to take advantage of the opportunity to screen them for depression. Screening and treatment have already changed the direction of a Utah mom's life.

Police: Millcreek man found dead near Saltair was killed

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 12th - 6:00pm

A Millcreek man whose body was discovered Thursday near Saltair is the victim of a homicide, police said.

State: EPA didn't clue in Utah on San Juan River contamination

Amy Joi O'Donoghue  |  Posted  Feb 12th - 5:59pm

The U.S. Environmental Protection Agency posted new information on the sampling results of the San Juan River in the aftermath of the August Gold King Mine spill in Colorado. Utah water quality regulators, however, weren't notified of the updates.

Two 15-year-old girls fatally shot at Phoenix-area school

Jacques Billeaud and Paul Davenport, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 5:59pm

Two 15-year-old girls died Friday in a shooting at a suburban Phoenix high school that initially caused panic among parents who could not reach their children but later emerged as a murder-suicide.

Committee OKs resolution encouraging return of Olympics to Utah

Emily Larson  |  Posted  Feb 12th - 5:58pm

A resolution that would encourage bringing the Olympics back to Utah is one step closer to passing the Legislature.

Obama has thought about leaving White House in disguise

Darlene Superville, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 3:04pm

President Barack Obama says he's considered going out in disguise, but hasn't acted on the impulse.

Markets

DJIA 15973.84 +313.66
Nasdaq 4337.51 +70.68
S&P 500 1864.78 +35.70