News  /  Home  / 

////[38472596,34473769,38443187,34754493,38471985,36237284,27530310,8914154,38177386,38281462,38479714,37304053,38239782,25010079,27531062,37976189,37963117,38323891,25183956,38480461,37957244,38263321,19577992,37709702,38480917,38477178,38042968,33693012,38474650,38448957,37970127,38036613,38480433,38459384,36934315,34561051,38282988,35394332,20120239,38465392,38481237,37765020,38480533,28003695,29682459,38476649,35029372,36576168,26228848,38477856,38478922,38446497,36130133,33784924,29904141,32915802,38463183,29481657,32982880,38475263,21361779,38479091,32397430,35729135,35027516,37395070,33537681,38138922,38474947,38474948,34056991,30531203,38479824,37126519,38474812,35587474,38476827,38063957,37992322,37090371,35635121,38353213,38468575,28485075,38463983,30642851,38265385,36820243,37599228,38282864,38475748,38460302,28945907,38470609,36557275,38335870,27409853,38475731,38012888,38450963,31067217,38465522,38399810,37047736,36851680,26371821,36299673,38475955,38470833,38232114,38416375,36554457,37820868,38358785,37244146,38464298,38468606,35917663,20811405,38451248,38482893,38301352,36814033,28673521,35632429,38469111,37138892,27611806,36457481,29518917,24748916,38473148,38062755,38323308,27865671,8390510,34977314,38472278,27984105,33781021,21988305,36735846,38480497,31551928,27854321,36915553,27368178,37168271,36551125,38460596,9300491,28008145,26369327,38322146,32630559,33536940,33248645,38338196,36841682,38469976,38333208,36716531,38289138,38277442,37801050,37690857,37077510,31517880,13892019,38231459,36835382,38458625,36189008,27120872,10913051,38195996,36825048,38012861,20530071,25095062,34249098,36853912,38457137,38308552,7100277,34812167,27707516,37781845,29642391,34101739,38460876,38326574,38228017,36570307,37437785,37463241,38224120,38451656,38460547,35430788,36778055,38471980,34655182,27589112,28250029,38272052,38221823,37329499,36178007,38454398,8661042,32254988,37168114,33658435,37155323,31194592,38147543,20529830,38225733,27701524,32779170,24381051,16555973,37773708,33806829,34328599,33710110,36179619,36810569,37870909,32847995,37667292,38322418,36772076,38221675,18318786,36857232,36947588,26722269,36584990,38235794,38222473,37938118,27718604,38280190,38237142,38273929,38089342,36861466,38264460,29996518,19692315,38382910,37732941,29678954,38427316,30279161,34125173,37345072,38055054,13341035,28786547,32404817,37930380,36969797,36854406,37917268,29156591,38302750,38283735,38455708,38130793,30540347,38241829,38474461,37535200,37909055,38266654,35931970,38278173,7146374,35538531,38410759,37945925,38308377,38471469,37029972,38268951,29609146,38309393,38239762,38200497,36445665,37594284,27595869,38451181,27600499,38227535,36818071,27692457,38283841,38319467,8836725,35449355,37132260,38220526,11649524,38231149,36669323,28989756,36686358,38161757,31499376,36983790,38463138,38235019,38357694,38205995,32068198,38133233,37801012,21209425,33413730,38425334,36939936,35871360,32452521,37940435,38447747,38264474,38227234,36828097,38140729,36148993,33424474,36674300,36999430,37105614,36517271,38205661,38291370,37730795,37945018,38278871,33776465,37940273,22875312,34044209,36784031,38067980,38467506,38212835,37745235,38294675,34747784,38462270,35280387,38457921,26656809,38255612,36626416,38299689,36853181,27870036,24937434,37845502,36560899,34867874,27822133,38282785,27972480,29158959,26074119,20427508,32952877,38378381,37878955,37558633,36671905,36857725,23658795,34540962,38372002,34526926,27876191,36435865,37026645,38397916,33668284,27550718,29095463,36951766,8653990,36333699,36827964,34664601,38044986,34333641,36870887,27713591,11673714,37649012,37314860,34752023,20435392,27747496,28882919,36841572,24708783,35387365,29633956,30362876,38288985,18133873,36815733,28866760,33350763,18799988,11565184,32963012,34660917,29898720,37023782,20663265,32291511,27798947,32868725,36472605,37844779,12825563,36180846,36453778,38011942,38298704,23233541,36860676,37960042,27686556,37994324,38261553,37976748,38400329,38315428,36824137,34734073,38318793,38237183,38452834,37864836,38225618,38238027,21431077,38330476,19798014,38313678,31192916,38229369,38165240,38303749,38289949,36803787,38301412,38318299,37934700,36542498,28493285,38008099,14566381,29561449,35404736,38213758,36805553,36515109,34209851,38119087,38237326,38213962,38427200,36514005,36788181,38455078,38355704,36588491,38104506,36821767,38431212,36821284,38333139,38264933,38330572,27905265,27635826,27647347,36820282,37116472,38002882,37231970,37423423,38054776,31519507,36866459,30001367,27755813,31515138,38338655,38370056,38278943,34508472,34555296,36448532,37839530,37150452,36977781,38144609,38114703,38430891,38269156,38320395,38238887,37036329,38246107,38208441,29317325,37210359,38270001,38301740,38224538,31946780,31950287,38286517,36928683,35016656,38254074,34458597,38281254,38193282,38114840,38206699,37025478,36975057,36998904,36399744,37121784,32351412,38209410,31937903,36828874,33626730,7766345,37934839,33453409,36745863,38292346,36840863,27280291,38231101,38291170,36972416,38305809,38289651,38229769,37107547,38269332,38089507,17310174,38425293,36918941,37879347,9965132,36932338,33789554,18119310,18169724,38472513,38467768,32126919,9420792,18168576,33183912,37899017,38206224,34983801,29186778,34128722,37870364,38312302,38235744,38252521,37071192,38195494,38296083,35238819,38232949,33833973,37126668,38234504,38313914,35517193,38222699,38132227,37209822,19874400,27983615,38230998,35567683,33356042,36956506,38463577,38472323,38293620,29376634,36771159,36644948,38068914,32206441,33804978,38338258,38152157,33806090,35742252,36947666,35162225,34756014,31803569,27845993,33484009,32452991,35680592,34597687,37929992,34656900,38207195,32810176,38036035,38437435,18514800,33871920,37995361,27666920,17140677,34833378,35104092,38451051,36702462,38239302,37935365,34230220,38465927,32580608,38468010,29722178,38293414,38283764,31166211,36858034,34408127,38189718,38208808,38427453,34694345,37765990,36999222,33422288,38454061,38321473,21386887,38054587,36267805,35270599,24467313,29724545,38210745,37023347,37474111,27559343,37983549,15467231,12325639,37215295,31393598,38064479,38242401,38267989,6372955,34659258,38002566,38059877,33732701,36967571,36817055,18660365,34699694,19688434,34527416,38449281,36192823,33029638,37865910,29581666,34832609,29914696,31526305,33952647,34922058,38468823,38230909,38263957,37811229,37801605,27780039,35533119,38463801,37032375,37806040,38215193,32061648,34703955,34718711,34149889,30961166,37520541,35196220,36830294,34821128,35206066,16979663,28715651,30992661,34965064,37811374,37810263,35477013,38308489,38264291,35935074,8199427,34629204,33782202,38436034,37170641,37712667,38299678,37162034,38241771,34819379,29232650,34615320,38427494,38360850,36218181,37807456,32704241,38299808,38343050,37769804,24148652,38290275,21285784,29208295,35926139,38200836,38461589,32838062,15365867,27764162,23665841,35535547,38326441,35007766,33820920,38223795,37807129,34840007,35954368,36933385,38289211,37255551,27096287,29623830,24082521,38064298,33937796,27641212,37595260,38452750,29563290,37877877,31772816,37946395,37969475,33721097,38278472,34876690,38211513,27821810,38459006,35283006,27066551,32950857,27585063,34805529,36983659,37541710,24203384,37907834,35588424,37810085,37951328,33102751,35872470,35621688,34794817,35635669,34951993,38151671,34436202,27988881,15442211,38036007,38128390,37440669,28545125,37054337,32692142,38336133,20329164,35483356,33407573,37965081,38278248,38295999,33787841,37525207,31320796,38264492,35324990,20254925,19390882,32470310,28046889,28535659,37958574,22105106,21229990,38241409,38338901,36223934,38227068,38070977,11356968,18372028,28374697,25506717,38469676,23912855,33034532,34914363,32205395,33808547,38181153,38289562,35508150,35304905,38380010,36808118,37606943,31810892,37784298,38302109,36481519,29703278,31805792,35363196,34801389,27696145,37075673,31525068,37861824,21356297,29100088,37721947,38029747,21000724,37391292,33808274,27521330,35170819,34513907,38369094,35364282,35405312,37876814,32585988,34007422,38234736,36777139,34356103,29242860,20940180,37594541,34179929,32548477,38461574,38282922,28617618,38304722,33475714,37687717,30674485,34724337,38234597,38440217,37897647,37233690,34527517,38376799,34346617,37670075,8736027,38170744,38281587,29635631,37448774,37845377,36820656,21200637,38418446,33454748,38447882,37958264,37857644,38265257,29108284,38220917,38230915,24635519,36976786,38333756,37760754,31698779,34659361,38396097,38464815,28795524,38314260,36729429,38294657,35194649,33682007,29159677,37060274,38361539,29995318,35185925,38326257,29690814,34854190,34935787,34770052,38275295,38281730,38269396,29470586,38446258,33262885,27124473,33714878,31075495,38224402,38435962,27373532,38227328,36577552,37288525,38280438,35729742,23732107,37305644,38278225,29671866,19613416,8626726,38312336,35090901,27846460,27617437,25168768,34910237,36440747,38459486,38264978,38106661,38468367,38462990,30636401,35356313,27641237,37880238,25899470,38042631,24572502,25228808,37908971,11218887,33070633,33523881,27916924,27723256,37222158,38430787,33722515,38128917,38286538,38214447,29637346,33693415,38236273,37579009,37694326,38234705,20142878,20838871,29747652,38289548,38314018,37950540,32203469,38321021,37724125,38427964,30186527,38123640,38190579,24264208,38310280,27695191,27924836,37200737,38216344,27996517,34375327,38296318,38354561,33453402,38120245,38449439,28103794,38265384,37413182,36310907,38299831,28978896,38439746,36687681,33124272,38319458,28276867,38235559,22682446,38281526,38306306,38294421,30742697,38015361,37142687,19125420,36445166,34131897,38305229,33615397,35531474,27549985,38228162,38390730,38457216,35127362,38241560,27868306,37451071,37919854,17317956,37544095,38227613,38089546,37064228,36604352,30538095,8695470,31428573,38257641,33416840,37127067,38427650,21566484,37509027,38457491,31091550,30505510,38292380,32032282,29387272,27186811,38455881,29121424,36883957,37198865,36922349,21581566,38060155,38459511,35049170,35863062,38269255,38402152,38442935,37880461,36836649,35548293,37060547,37418329,38302355,38300512,38231795,30867855,29818805,33050510,37665892,38303474,36723214,38467753,38325683,38463758,36502397,35690849,27635922,26242221,37140181,29692256,38459369,37019613,25588103,34884099,34766870,38391806,28726825,24062944,38316662,36066201,29150434,37662384,35485453,19504972,37128063,38310557,38055833,30017150,36909735,32611754,32568882,12646567,29005809,38340393,28199056,38475319,38022446,37944443,38215132,38254525,38250546,37116442,17850974,38127327,38239572,38333788,38442566,28301316,33435476,35749685,36940375,11564065,29041641,37913625,28851106,38081605,35042556,37352091,38281706,28062773,38143264,30457864,37479309,37970136,28467895,34985340,33202614,33145330,38391267,30466003,38309684,30028991,10927986,37134899,31116871,35112012,27498462,12129145,20708836,37741800,38149760,38314191,38314247,37312604,28759216,33630455,30474712,37396107,38122239,38208632,33035284,37862770,26050431,38064089,37699781,29137973,32522920,34341164,34808216,38045416,38120704,38463282,38462633,38393476,38209526,37701765,30236113,37073516,30182538,36725324,38463962,35459520,38115629,37102091,38460580,38462753,38390880,32911886,36664785,31305577,38313459,15722412,30446798,31162930,19218268,31780996,29462859,38299780,27603294,32494572,38449588,16075555,38295846,29521936,38053705,26154961,36961124,27848591,37008443,37886962,37241357,34758678,38128215,29116413,38282441,29060851,19559320,38075339,19184732,32707003,37861432,36528795,37551350,34823277,37861801,18549031,8215524,27598038,30526390,35337805,27705939,37189290,29788115,29403764,29081467,37136224,33593231,34538189,38459510,33765894,27717661,25106057,35038616,30602678,27533464,30734612,22472152,34783801,32690622,31700506,38065980,33461735,27711857,37168814,29786627,6900257,34806828,33192822,38196078,35249537,32992787,38149416,29773182,27606963,14965501,32282294,36747290,33360796,32652785,28304695,27726922,33121828,27695640,18984066,34570242,38435899,29104153,29619599,28010874,29797315,24640855,30648836,37119245,28776812,36929214,36224007,38462652,32075344,32747344,35369663,29818872,29582398,38310938,33003191,29896430,20496542,38001268,20847387,37841157,29318385,16352670,38102285,37226409,36281656,38392106,38062284,36303510,37045358,38019766,20538531,23966694,38464043,27525143,33455781,37876298,36751882,38122642,37788040,34489557,33016976,38051577,33201027,19863260,34298854,34364263,35293945,29179402,38210272,38056587,21336496,20814901,25749560,29178145,11998780,38036896,33588077,38372672,38236206,29034094,31086005,27622250,29116483,33292400,36856530,34702700,28383914,29087841,29108741,38429357,37854723,37194871,37873362,33082367,38270672,34368206,34134559,17261291,38323362,34785654,29981048,34853567,37920221,37062972,32001231,14023042,37809465,31536612,33395232,37956006,35266738,37178771,38200315,36541746,38286402,30656097,28138409,31976317,38251590,38289745,37115587,38376528,22775392,24013511,7205722,37784243,34650818,30541076,20529831,20373707,32509639,38285053,29070702,32556625,34794607,27643733,34840124,29504129,38073689,36822972,37075070,38473678,38275588,33169613,36993592,38317881,35145678,29255365,30013281,37425951,35294871,38418750,31444897,35150878,38132271,36070502,37253558,33095793,38210180,36902900,15673743,35403939,36568064,36620200,34871353,37825009,34620983,30652136,34761482,34651056,32452018,34756436,35926500,38430005,36653586,29621063,25587619,17105747,29928003,37281068,38382584,14297785,37866371,19339938,20577016,33283854,28444413,34917526,37060997,38453960,38337854,29737027,34851088,38399383,35721692,38430588,35274490,36543060,38257019,38271822,38227910,38437241,19247151,38214861,38266515,38248462,34492124,33204364,18943581,38219260,38398242,28103484,27511987,37301301,35457268,37764102,24312547,26234154,36248882,38439303,33638540,38009518,32077570,26328428,28143431,35465575,15610774,37002445,6395533,31428591,29408541,19161065,24041308,38255759,13995155,30105333,38315488,30332643,36747782,33605954,37156021,10628314,19495306,38304813,35088791,35253923,36772175,21159610,38228472,18298937,32852392,34751653,36839120,33455723,31707517,37240131,37977940,29286386,36998006,37854021,27780261,38393525,37958240,15417266,27562234,34785386,36906685,38309795,35250364,38240050,38168303,38464302,29845356,17048599,35919402,29048850,28014952,33729094,29507238,37877270,36776491,35308903,38137106,29223600,33288689,37099615,37696445,21201136,29375774,37953986,34088606,23668036,33184305,31843491,37163266,36044605,36054506,29109690,6964317,37413269,27709775,31157610,37572871,38350546,35568736,27608170,38360295,36900191,38339917,38023380,37262937,36874967,37477663,33529908,30450706,37120970,19329268,36774025,38232233,36756122,37249895,30751082,37876032,36709269,38223515,19881509,27667636,35767186,32850819,34901246,36047592,33742700,33990957,33528669,36053690,36053325,27574837,38274611,19956498,38443859,38230320,33758315,38027480,32482595,13649442,38143376,30378975,33381119,37733080,38376591,27535461,33689167,35851698,27706681,35686443,34619066,33752063,18008189,8249805,20351941,37490530,38281860,38208154,34689236,38300576,38269939,21169794,34046501,37569791,33504409,37156755,38007459,27637065,29515718,33125180,37475278,34996929,34879432,37775847,27363541,32514251,29487933,31957809,32937063,29828942,27945669,33455146,38286063,17130775,32082031,34617263,33562656,38220556,38347048,36940019,29281319,37040924,36761392,37970100,29120731,38368215,31299735,36429104,38309882,25876023,37713547,38391674,29873970,36516085,38439692,31924938,34933072,34086681,38398241,12658264,34739399,6977720,38211816,29992768,38209452,29095951,21261187,30516280,35438972,32596252,37978148,20943555,29508504,32466260,28574239,34447200,36934516,37607134,28215576,30837448,34933022,20781929,38417742,34721827,36970587,33180491,37579365,38277502,27902566,16975886,7025233,32359892,36775094,38220373,35600289,37166129,17536285,37223555,34708050,36029241,24222067,32001708,38085189,36291505,34999138,37934681,33713678,38394571,29792988,28847932,36996715,29113365,35958718,35230272,37730067,21810161,38348432,38299500,38212930,38149906,36734465,38226567,38044616,38253998,37733235,19161606,37787905,38267628,38298267,38215206,36845524,24307630,12318841,38325775,38246963,28369977,37987967,33690642,35621279,37515265,38148858,37390534,32127313,29107529,22023141,38336242,38313711,38314487,38246704,33251648,38008165,36136114,36152394,38271468,35810371,37837708,37005153,38197004,34512605,36297064,38301850,38455237,35709599,38286759,20443930,38060045,34630480,29477758,37112216,23029109,17218013,33452290,28685918,38142385,37046741,36999116,7320436,18134351,38323186,36117400,32151017,18162102,38364864,38426215,38395500,37714481,38433971,18125835,18134495,36948538,8663773,36970736,38077069,37756525,29971508,37930429,35109035,38417899,38107198,37619701,38336887,37768341,37787926,34827669,38211436,38393355,26730675,33358940,37061215,38452329,34455209,6507297,37500589,26325740,33458425,35528477,27835522,37764224,31508878,31702513,35429952,38315118,37712890,37820658,38270808,13917845,34596757,32699185,34079231,32630012,27836604,34136573,30838875,38305761,37073866,36875954,29400722,34092644,38224562,37956478,37687714,37195916,38326426,33978296,36036630,33078188,37990399,20045942,37685487,38260928,38135064,35319674,21363059,36787931,29996505,38285194,38436007,35522314,28855206,36932865,33588410,38364920,27200254,37821434,37616019,27913200,34402981,37799777,30513079,30181966,37339157,27996556,29543911,38131742,29095958,38348647,30556241,29574057,35085903,34921309,37852496,36439968,37746818,28329967,9053071,36651358,33758964,37858641,37801200,31077592,29906627,35503147,37245286,38057366,35194972,38353438,29923935,38054906,38325353,31553820,33452741,37101652,9456905,36520309,38237919,38134071,38413092,38109377,17427562,35723602,37328150,29516946,31490367,30619603,32105360,29658872,7755972,37324131,36983837,37224196,29561052,14924535,21914561,22569471,13604680,31865357,38388321,35854828,38435180,31045269,26404670,18793631,34614265,36931181,10454582,38301585,33453270,35041426,30135215,35210145,37584816,12562681,33418934,37075643,9238762,38231540,19402217,33860221,26387768,37307201,29028994,29125446,20102548,35637523,38296845,32328953,20551012,27575237,25646986,17910798,37741351,32536472,38314887,29524772,36974707,29492759,38047275,26524648,9653538,36881951,7769368,34696658,27386883,37569265,37192113,33783010,38234761,38018085,37144495,36705930,37678920,34913490,37333984,38042276,35322090,35360909,31023496,30661934,29047931,32420891,27522725,30554173,35081785,27907699,33081878,29893886,33444882,38388977,38309409,34568551,27639061,34428140,9576860,37970667,29806249,34827434,28494788,29058580,29332603,34713760,13863204,24188014,38050406,27733896,34934280,36435424,33300055,35161386,21242341,38403151,37888578,35191578,33715069,27597352,34894425,33447575,27668097,29968473,37789110,37600933,28212177,22289618,38241999,35028277,35440687,30633055,8232899,20173022,37964655,35320895,21003803,37614422,34909350,27420062,38324940,37518213,37046236,27501624,38231086,37028894,37930736,37310154,38204144,38040359,38336927,36435760,28690737,38254257,19173404,28054631,36072274,37279356,38234643,38304259,35721017,37950878,8548760,26481730,29789466,26954018,26164066,25712836,37985322,38325495,27890737,38330900,35478303,37693913,20873160,25850553,37927077,34968963,32818400,27372210,38321799,32953242,28345230,35354485,29909631,20946125,38415966,29047879,30005004,37055602,35465664,38058674,38122710,35213971,36867948,38299935,37850868,38337756,37074212,37955854,38333404,27953793,29700729,35482116,20469203,37385126,37798682,37965597,21767714,34649630,36176183,29768761,36181079,29102370,28979395,30626008,38073567,35092611,38281371,35502072,38275045,38301120,35124482,26205786,31173871,31768239,37372719,29223395,37609189,37438020,35085686,28848434,37916973,29213664,29557244,34919162,37900239,33454479,18661556,28860340,30000016,31624951,37544605,25777526,29437154,37025412,26275057,37911238,25773621,33356429,36960127,37409902,33695057,35155975,27730737,38271318,33766503,6731496,38140318,37184064,37255389,38298726,37789932,28331562,38127650,38351990,28441827,35290651,38191458,38124843,34226941,37982366,34588164,37868524,38006765,36773813,35790040,24911287,27535437,28073054,34452737,31074899,19064866,37310714,37935954,29540026,29191189,38427332,32505321,26133782,28112118,27497908,34691646,36352603,33143683,37969503,37713212,38272060,36352953,38114400,19099387,26453237,30986319,37064877,37796840,36872531,28126935,36122636,35990078,37054200,37911462,28630379,36585537,38049519,38119476,30474817,38277042,31806466,35314690,36643022,33466257,38055810,28979010,37956143,36408180,38418534,34462920,34499906,38268176,36644585,38407684,38459182,15467876,38322586,33451886,33158993,36117206,36981161,33877506,29974467,38286032,10662751,38346740,36815769,34642868,37407405,35198283,38053546,30627714,36135505,38368948,29666047,34429559,37750214,27437003,30613418,38321369,34761868,38320024,29949503,29616085,32982346,38256833,37934168,37629548,27795280,30578914,25188529,37009845,37603336,35032348,38287657,38230524,33452547,37994015,32343312,36818273,34703348,35823362,34058307,37680174,38439657,37328213,28276524,37818840,33453533,37875781,12432675,36727890,37028533,35236459,25838231,38238136,24981467,25160928,38103067,35421608,33452404,36982070,37050597,32064169,38442420,36471242,38323323,37145036,37811228,36516577,29721017,33448565,37657694,24715654,27872473,28146233,19132089,38060677,34441586,6770409,29530360,35152391,33396294,27495316,29877629,37210979,23255217,26248073,28900100,29406239,27487688,38302129,27987380,33741773,34463934,30740503,36023553,32699346,38335827,38254771,35048861,6844511,38253071,33620470,37025804,37340016,35605726,29813561,34936795,38313423,31797000,23206593,36222593,35832154,27706091,37055390,36703593,29333208,12547799,36011042,35652171,27635450,35560245,34950137,37937591,33028770,38456937,37759334,23777279,36807737,34619216,28997479,32991662,38323242,27719263,35440361,33461634,36961347,38002908,30093670,27741499,36689070,30006834,36465210,23466198,38335541,35535382,35943214,36703415,37384467,38301732,34834129,26604178,27438232,19998710,11515784,38034747,27743958,32491842,36895516,34696750,38112040,33070688,29395909,29426693,22178619,33653296,33350669,35036105,35127402,34930971,36036771,31058304,38122084,35463473,28011519,25995394,37825880,29716198,27649412,29383617,29313408,38226277,35061706,15289245,27519268,38325487,33347856,38313486,36074956,30185270,37720016,29635615,34726227,37972967,24707891,33381725,30797150,29141457,10629212,35674688,37634652,37304065,30669611,32033246,37435279,31768530,37500840,36940920,37792002,37234080,36958633,37659367,37223738,22317714,37154875,36642006,38288651,32322526,35677298,38207673,36582707,29764181,38326409,33115314,37729826,9566116,38333339,33415727,33767571,27993874,34718440,37466934,38219174,37599711,35023967,37685084,30520682,37519693,33690960,38284865,34276718,29213167,37994075,36354808,21267825,21664336,38454664,34348944,33512129,38264032,37099676,30919488,31334353,37237581,26132768,30573708,32895199,34282697,35335934,34585685,31948369,38433466,25682672,38043394,37816313,38121083,7463336,33371506,37154404,36910547,25885144,36024503,36576785,37428390,30006643,28249147,37135153,11169672,38089462,27704153,36607169,37341669,37799611,36954972,37238791,38287699,38052856,29512873,27532068,26397951,38175271,38353189,15609384,36941499,33021704,24255024,38451783,38365810,37285408,33329915,37763138,18331811,38125651,34142788,18346556,23966550,38306082,37813842,38045759,21333794,17316770,38345864,37731681,31075747,11557907,37074368,34430507,34471871,37492060,37013212,38251521,30088241,38390458,31109039,14316318,27549250,38321682,36690256,17482787,8126293,38277826,36908356,36846740,18026306,22953123,38042423,27830957,38282132,28342968,33250722,36713450,33931654,37765083,20232780,36180260,34805694,32448249,36307531,11729978,34024671,36906083,35193600,15489693,33858594,36914305,35536548,32041738,36950284,31616872,37781879,9285755,37865956,29478930,37136688,33200694,38029947,36937849,32922454,36538237,7710457,27516520,38041366,37336956,37242463,37516375,34264380,38224332,35841613,29263456,32814647,38225750,34745373,32135769,29568003,32814941,28857072,37919291,29416374,26824270,32453945,36855239,33086457,30549752,33798352,34851247,38399938,38041565,35282101,34533460,37805671,37499730,36313019,33462952,37236478,31533136,29819104,29308968,31732553,38112135,29095635,38291803,19915997,38000638,34339862,38288916,18103149,27889628,34619668,38213063,38403063,24093660,38407475,37052662,34826981,33610867,38314710,31150081,34665150,31182991,38419544,38439714,15670212,28345076,37861303,36985659,27896275,33018765,33055492,36158873,38188054,29063807,38254376,34569801,34782799,38335080,34859456,22958297,35116837,36117247,36684743,11386639,32632891,33830506,27988444,38268527,33815550,38236920,38230095,23044732,32999486,33041422,37772644,27532378,27556161,29243452,37923152,37916862,23569539,20132013,38228359,38280051,36615374,38274266,36534578,37506615,29763670,18498190,8029179,37055742,31090564,23192482,32767383,36074227,36041416,34619905,38047993,29884574,38330888,36421705,35034405,7334782,30834009,37027656,38381479,11479772,15151788,38305762,32769685,36787080,37848065,38298276,38322641,38054472,33627429,37971124,24405167,23469792,18116271,37759025,11442225,27515497,35617476,12528702,31949065,34921680,33541779,25460142,38311286,18173318,36668874,20940821,35228818,29989435,29475662,35209464,20837447,27907496,38211928,24180042,30237746,36827159,12693616,29582001,34820838,36855501,34804820,36268531,38087386,36680984,32731128,28741723,27135112,20529937,29107528,36965583,37258228,29829700,9799942,37783191,36434616,37123131,37089372,38368145,15498015,37391064,38093033,36991693,8098995,35709821,29850337,6660347,37132204,19583507,33807334,38324421,38395787,28035133,10249241,32050015,37048061,34949728,37450140,27500824,37547231,30760036,38212103,20591548,29200723,37498345,36881977,11780164,19737717,28934588,35156157,33584391,37418999,37657776,36732135,16077212,35693122,37406359,38239108,37881215,36300845,29005484,33091390,33452512,33971183,30704861,20800716,37334472,34744998,29171128,30034890,37699981,36826479,37575101,36948652,33177021,37008701,33718722,29245162,30610624,9723210,24759934,38232903,35684253,27583463,38419688,32893308,27596428,28658755,33445264,37805685,37879033,35475362,38355773,21247744,26243753,33383595,29530317,33362668,37975643,32553748,15899582,34917217,38338110,35287263,10728945,31172042,35656815,37981299,37767723,33877422,36952896,38383468,38432514,35476673,33787793,29543354,34895828,37488607,36961670,37599319,38099973,38407178,34729878,30492121,21370320,34642080,38434220,37928612,36182407,27685612,27722908,38266287,29521962,24292172,29857944,37349688,35040862,8108202,30245293,34540700,35689457,36866727,27595672,31091677,22572038,32174491,38277157,33447438,37016060,29919566,33757503,31093384,30083224,37727517,22990051,34379530,31743378,38206070,34729364,28126853,36938700,21325580,33983352,33253526,35570760,38160819,38246964,37021985,37358824,36316371,34812037,36683010,35598841,36945606,38432627,35236862,36933984,33440626,35316545,27941574,37550906,37242376,23047435,34823226,31472444,36472285,32952009,37942694,29463566,35144745,36952642,23134516,34558515,31442059,36148766,32930662,38448297,37197717,37560468,34918996,37291585,21706597,29841409,37395109,35038844,38039071,18656542,29777443,38046727,25698176,38321520,37586986,36819421,36513822,29629117,36955046,37207972,37260944,16178466,38114577,35034824,37564369,28590431,33176577,38028596,33554700,35214540,33491425,21412935,35104564,34610110,38263386,33296620,36144824,34618964,33443328,27948310,33312887,37147500,29504258,34569197,23965818,34704248,34827614,36059748,37049477,37064607,21037621,37707028,38348410,36483269,29795184,37823653,33429662,38392648,38403261,31910866,25378645,37491035,33763223,37768357,37093706,35007073,34870904,31812321,38147453,33724719,38297668,36803493,36766647,37070455,33105595,32507532,37961910,17657632,31240571,38214698,31874117,36533427,37944336,33626225,33438070,29854877,33755886,37873902,38061049,35922461,38299339,33243556,32818519,29104029,29826224,34720007,36163428,28961981,38147471,37799351,31118403,32586656,19522933,35159856,30555603,27516108,36959070,38215776,36732351,30059249,29243564,32874861,27553081,37570946,37842878,29499834,28228657,34977713,37537525,37651112,34842785,38187812,37026727,27524246,33032260,37795935,32415969,28066842,37851744,18414846,36420385,37649853,37247923,29313606,33613849,30603289,27742728,36154942,35608439,38451432,38378485,15306459,38380993,32658997,29388514,34933477,34430573,30288211,30780431,29295817,37759784,37713710,32998255,33392741,24994707,20840151,35238945,34841211,37340885,34123642,35014859,7817132,38150488,37234756,36375308,26414940,33455858,22889804,38301248,21676011,13410415,34463415,38304199,37824283,35375020,38351855,28011528,38343139,24362203,33431590,20565824,33882023,31724320,35131204,34626588,37716522,38317838,32303542,33606742,24079801,34419051,20226885,30875890,38134492,36851381,20428680,38124142,35887077,19547331,38337807,37169397,38020139,33456056,37146102,28553438,28860434,36022797,33793917,23751455,36303319,29329821,14346480,37610410,36950001,35326708,27798326,37616560,38395729,37039204,34950533,28116869,34724368,17840437,38264306,38152777,38443876,33761608,37626098,35972780,6638121,37044818,34458425,28230987,20910698,35922070,30263020,37849381,36705407,38300395,38448380,30205600,34840415,29438489,38285670,38322242,38376553,34269842,36981463,36829117,38123892,36511370,37859229,38269917,21957105,37709806,32840759,33455303,32814879,35729853,37980439,37213404,36622275,29724916,36870616,29350015,33281054,29186052,38399044,38200935,37573694,37315968,37346276,35128245,33267941,37957285,27984301,28425440,34514231,27805385,38135839,27843071,34712970,33540013,37574436,33346288,29473470,37008394,27833352,37779861,38152755,34636491,37040943,29378083,34671038,33679026,30835547,27254848,19245489,30751608,32847068,31604140,38046959,35114165,8662734,29120177,37649554,37865978,26360318,31471445,35231617,33098385,36750749,38066448,31337870,29947549,31624584,37976158,38241396,29158032,24988281,37963892,27124824,33708626,19127076,25404766,12081263,37066917,35855096,28011267,27595993,17210341,36401326,36900851,24698548,38369239,38320898,37246805,23946651,29335637,34270033,38053835,37568463,37935886,35528407,29707370,34562752,35022189,38310821,20466323,20773151,28511062,38294117,37869269,38305984,30584791,33890170,38117753,29196007,37030436,29530249,35385226,36676270,36788430,26901640,12507393,33465778,35106535,35241563,35348992,29120351,30508818,11859101,37097459,22675797,36982884,23473338,38336424,34074375,37611180,28133360,33877603,38063801,33716489,37573911,8310738,29559969,37887138,38298230,37944616,35121103,36926264,28190132,9601570,37860306,38260375,38439361,36295581,38239949,8476749,37787419,27702482,37796030,37871658,37410290,33529818,36621820,22702662,8952947,35114622,37311507,36068845,32454188,17488803,15912869,26034669,38310901,28000643,35431120,35709426,33368786,21817986,34610262,29587023,33766304,26091374,29344486,21306075,29433767,28853333,37062250,30544627,34428283,29993490,27626060,27714844,31668241,24625336,27893483,33727746,35393424,36833152,36549751,38345597,30549144,35336725,19297170,35640145,37919044,38308376,13409355,25409404,23887275,27723447,17431792,37959312,23930910,36829549,16569237,37377022,27801333,38443799,9507343,32939496,34461266,34775004,13862276,34890972,37045751,27574888,24324563,33019441,29956072,32151421,37848296,10631239,28213550,35155208,31173643,38456744,18292518,37312770,35088164,37939927,35709438,38195915,10288478,10727311,18116220,26324017,11281339,10917524,11118690,30555364,11486765,10128049,10221459,10398757,11044819,11185725,11703987,11401134,11991063,12128682,12276447,31538167,11630307,12664068,12374184,13007376,13343194,12485131,13821483,14357810,15217500,15699973,27637189,16922106,18604200,19020452,27723690,19111764,20036872,14079679,20998773,13605475,13979204,23955777,28836734,26967612,29988277,16062594,31252693,32718660,33509712,35564646,35816928,17164889,17356750,36404174,35060843,37628575,35596991,18176457,19477872,23267497,24946184,30790649,27981568,30533852,33120088,22004285,35016381,36982507,21070519,37879932,36639901,35044183,27891006,33794365,6886725,6341378,20997872,7310588,36983901,9023063,20980944,9686510,32955380,34470213,9798897,7064545,9911490,7204013,26797739,38416928,37947937,36206780,18273566,7960208,18675345,8109584,19939713,32904595,8219320,8550211,37600957,8824226,34149360,8924790,29131371,9097273,36400972,28138769,37257880,9185264,9318155,9498690,38001781,9579668,9871672,38129780,33338371,36717532,36839188,33767289,29074100,23892925,38403336,15509416,27615237,27607532,38253485,33897651,38075820,8726504,22660392,31385668,16176143,37132195,16921646,29484948,21491200,20529824,17442694,35502497,9951480,34225410,35840074,35858246,36729084,32986958,37893009,20854081,13970932,38054606,28512910,28278183,9802400,29465175,29472540,34633025,34846086,22827007,38442197,35577412,34077571,36504080,33807182,36210030,33022603,33074379,27885569,34658321,37060811,37074119,33544232,37974457,37215345,27944228,37257159,34787787,37570986,33962679,36899444,29853155,36742420,32282175,19235203,19964851,21536491,38008194,29289839,25656118,28306995,30018241,36922244,32877241,24815592,30008378,33378108,29826208,37627487,37260045,26955403,35384112,38272749,38439066,32448831,33420275,34636589,37845471,28611113,33187385,37878166,31580556,38454172,37552573,35219924,13501471,29428102,30679772,32955693,11676134,37788960,30385919,38372384,37335554,37716545,35142594,36745231,37304578,36910559,33659896,34787995,37611468,17056634,37813536,15702833,29138596,32400899,32116392,38360546,17530465,35630546,29584654,38050063,38386633,38079254,35531033,29585679,38387421,27783420,19165052,29156550,35739469,35855254,28970487,37586684,38345497,24574749,36551778,33928134,35795344,25057776,36064219,37994225,33795757,27645245,37573283,34670293,31699466,34935646,37240231,34987194,35093464,37924061,35302455,37113455,29352538,36930979,37965782,38036172,38442962,28864495,21522652,15581820,36923654,33457842,37829715,34848585,31293252,37847661,38307474,37564351,37588504,34569330,37587426,29084961,35027292,28173419,27786304,33196174,33333312,35582248,23691287,27996244,19416928,27815242,38452555,37302632,11872071,38455550,37601879,37197763,29342729,35809210,38360347,32347252,31819464,37669712,38312612,38279234,38139308,31985757,32867470,6973441,38334818,31799062,38030592,36528494,27915144,28525726,38338052,37586946,34950861,36952559,35617987,27511863,38219597,28294237,38338272,35476263,37920804,29684188,38417111,29293148,29304367,28919460,34556320,37639285,37053745,35556781,37338827,37784107,38278457,13234003,36827121,38365278,36931924,38432956,33802296,25262712,34407723,38381107,34918210,37794573,29251226,31057972,32250420,32798733,37025572,36876032,35024207,28577209,36965197,23165790,35645730,36882486,29493928,38149015,23888717,27907789,38436921,19265255,28619646,38396505,15601632,37410474,37344832,29735125,19771593,36122512,38143749,32265698,34323947,38189619,37928619,37049544,35599848,29638236,31349703,27088380,25955634,34700874,38200054,30945943,27119188,37306496,29425039,38027849,33608744,27532760,11888042,15258358,29001139,35590833,33342449,25936583,37586914,29723443,37710935,37998071,35529002,34833435,28915356,38113240,35835010,37925840,38378425,35933640,25277925,6702982,38266584,34832180,26699648,19520048,9652717,29514705,38449008,32952505,32455846,32773305,37014705,37954480,31131217,34643813,37234706,33859360,36048294,19822978,35602238,36635344,20589682,31666439,26187803,37969008,30354905,38045905,34818030,27792180,37223729,36164434,35388098,34373355,37236489,37896896,29692789,31093589,28302196,37400144,29837737,30004601,37142965,38179813,21399808,29887988,35805535,30665746,22685914,29941419,33243605,38198203,32388947,21824482,11478431,27639587,34375178,37889363,22984663,37393762,38162734,38484382,38346902,33183766,18671213,38106233,38407333,38132251,37964779,34661881,35223007,37504699,38159108,24861878,31672359,38302222,35044816,37134111,29682715,36915452,33641863,37298973,37153113,37638979,8886302,38371978,14802152,26234774,35812172,33908099,27470300,34023148,36956514,27788515,33906566,35124407,33603047,38364709,33639888,37723106,37567271,17597941,37935086,29419909,37164011,37944666,38426541,35157116,37786655,32700994,33195981,35596590,30013112,37523620,13811281,36880522,36880422,36676121,38456693,10041189,35857547,27622488,17807936,38280017,37938266,27254159,37260754,27944463,36537069,38380757,27695320,38390632,38051340,35894816,34148706,32056236,36982826,28183609,36550920,37144797,30158241,38019891,35584270,23930633,37254787,35851404,31536506,9519592,34212094,31963504,31432122,37798442,17088865,38354310,38286539,32995961,25152990,37898215,36950727,37650773,38437811,38138345,36688806,31527439,32046509,31711290,12263311,36482600,38350337,7860845,33761157,38280314,23377032,37667421,38231131,36858355,38138568,14156750,37108956,38083890,38415912,34631484,29879593,27355436,29144010,34632015,29304892,27905221,38054588,36999359,32438909,29654271,29225284,27902211,33617503,32702757,15951755,29704138,29563457,37856464,37596476,17608945,35155764,38254841,27745303,27883925,28435715,38075637,34983308,28972201,37666316,34732271,28703795,27590271,36637264,33754553,38118529,38405656,22202470,260958,36943713,33238921,37136650,28366349,36635205,35055255,38252974,38089645,29326429,38099507,30259540,27361990,33131063,38048192,38047363,19742022,33743537,29958236,30496001,30471147,37289209,38227150,37759294,36892472,26697137,34755068,35531791,28679808,21130911,21108431,34722469,25843354,37642840,35007740,37994391,37364048,37027026,35500760,18569195,27505762,34437761,37764790,29122083,25637434,37950592,36628049,21903571,37988541,34856913,36788002,28374293,20106926,37092298,29237819,22891685,35055141,29732278,34939499,37634079,37481711,36587964,38087646,34994610,34585393,37573176,10260875,31952015,25263693,32501408,29632920,31712868,33177343,31539429,34208896,27561658,29399486,35278097,37918424,37894646,33384385,24675397,38129569,24544816,20596428,34700264,36556179,35280538,31372890,13157105,38090098,30964599,37432131,34918977,37121558,8314781,36741203,35340209,35442316,34646239,33553607,38012122,37422614,36825796,37406397,37457590,19843896,37008184,35169864,36941902,34272467,32993491,28196012,36664912,31440033,35192099,30455776,37231478,38117217,13722416,28939148,37787522,36220133,28372422,38419119,36985224,38086932,35389708,38367751,37463779,34221183,35537991,27059873,36295960,35739270,10614583,10814877,38372985,11790439,18146825,37338607,11869943,12862312,13210664,13491686,38426293,14252762,14798887,14935834,15504013,16731292,16389392,18803222,21778502,32448658,33975560,38339195,36985051,37714870,37223338,35681795,7526404,8723041,37500568,20175714,36428241,28658695,35237215,25488736,33440420,33510735,14677273,26019387,15267027,19410698,36009619,35925156,37617585,38367916,38445372,37135884,37031352,36944908,38050786,37617088,37212037,35892012,38125998,38203138,35940627,9984734,31938626,36939425,36661466,37710432,37689303,30609147,37034897,37954442,37785760,15005600,35566853,37783836,34709840,35273606,38211997,31505146,36263525,37800790,36513961,35873437,37302648,38403848,34405891,36146576,27072095,18672442,12043679,37915614,34712579,37508713,37234683,37047622,27211131,36840699,37695852,32222549,35365333,15602133,37229283,36656874,37247303,36769348,35544957,37172931,32515202,35054495,38278265,32424673,35991549,38350996,34821205,36961154,32080904,27614346,38362708,35803851,35495632,37950623,36225974,32373332,36864408,38452675,34739862,37436785,27725792,27595871,27445420,35111821,6545332,36844339,35046853,37865314,37084514,36416346,38237474,37381720,28342935,34806021,34565055,37388402,35301989,38441967,23891203,38042325,11118269,36646832,36946391,35678070,37341701,36850633,35139691,37399485,38211078,36935939,36670152,36692107,36919471,34781140,36973453,37741102,17179715,37104778,35798255,37339411,30478882,34719457,18103550,36640232,37990856,32844618,18400711,37826095,20811093,35519877,37287530,27786584,37395361,34376700,37466398,37100433,37443774,24858094,26956926,37435448,35708388,37263717,37980012,36024753,11017515,11512262,36810821,36349906,21845957,29892148,28799562,34840047,37231595,37846635,29468859,18373214,36400714,33533145,37769846,12156637,36513797,37441137,34198546,33677190,28001036,31240807,38318238,31459810,38440315,34940262,36947459,28860907,37131334,25582203,34460973,38346845,37467630]

Latest News & Features

UPDATED

Police: Millcreek man found dead near Saltair was killed

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 12th - 4:09pm

A Millcreek man whose body was discovered Thursday near Saltair is the victim of a homicide, police said.

Price police arrest 2 women during traffic stop

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 12th - 4:08pm

After pulling over a vehicle for a minor moving violation, police arrested both female occupants.

UPDATED

Two 15-year-old girls fatally shot at Phoenix-area school

Jacques Billeaud and Paul Davenport, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 4:00pm

Two 15-year-old girls died Friday in a shooting at a suburban Phoenix high school that initially caused panic among parents who could not reach their children but later emerged as a possible murder-suicide or double-suicide.

Obama has thought about leaving White House in disguise

Darlene Superville, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 3:04pm

President Barack Obama says he's considered going out in disguise, but hasn't acted on the impulse.

'Called to Serve Dinner' class helps future missionaries learn to cook

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 12th - 2:36pm

A local chef has taken it upon herself to teach youths how to cook in preparation for going off to college or on an LDS mission.

PARTNER

Missing football yet? Key dates for the 2016 college football and NFL offseason

Brandon Judd  |  Posted  Feb 12th - 2:06pm

Sunday's Super Bowl 50 marked the final game of the 2015 football season, but that in no way means the sport will go silent until next season.

Have You Seen This? Facts about love

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 1:59pm

It's time for Valentine's Day, which means it's time for love facts.

7 of TV's most romantic moments and where to watch them

Amanda Taylor, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 1:17pm

With Valentine's Day upon us, the mind turns to romance. And what could be a better way to spend the hearts-and-chocolate holiday than curled up with your favorite streaming services, watching fictional television characters fall in love?

Group urges ban on animal gas chambers; House rejects UTA tax bill

KSL.com  |  Posted  Feb 12th - 12:56pm

A group of citizens asked lawmakers to prohibit animal gas chambers in Utah, a controversial Rocky Mountain Power bill gets early approval and the House rejected a bill that would exclude UTA from receiving revenue from future tax hikes.

America's longest married couple offers relationship advice on Twitter

Natalie Crofts  |  Posted  Feb 12th - 12:23pm

More than eight decades ago, John Betar fell in love with the girl next door.

New computer chip could make artificial intelligence mobile

Kent Larson, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 11:45am

MIT researchers have designed a computer chip that will be able to power a truly mobile artificial intelligence device.

Average snowfall may lead to record numbers at Utah ski resorts

Ray Grass, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 11:33am

It may not seem that way, but Utah's mountains have received an "average'' amount of snow, which is good news for skiers and snowboarders. That's because the snowfall the previous two years was well below average.

BYU's Rydalch nails half-court buzzer-beater; Bill Walton does Bill Walton things

Sean Walker  |  Posted  Feb 12th - 11:01am

There have been a lot of game winners this week, even with teams from the state of Utah. Here's one more.

Utah Jazz trade targets

Andy Larsen  |  Posted  Feb 12th - 10:45am

The NBA's trade deadline is now less than a week away. Here are some potential trade targets for the Utah Jazz.

Missing Canada man to reunite with family after 30 years

The Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 10:30am

An Ontario man who disappeared three decades ago and was believed dead is about to be reunited with his family after recovering some of his memory, police said Friday.

Ohio company sells classic Etch A Sketch to Toronto toy firm

The Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 10:00am

The Ohio company that has produced or owned the Etch A Sketch for more than five decades has sold the classic toy to a Toronto-based toy firm.

Quiz: Do you know Utah's state symbols?

Xoel Cardenas  |  Posted  Feb 12th - 10:00am

With over 25 official state symbols, Utah has many items to represent the state. Take our Utah state symbols quiz and see if you know some of the things that represent our great state.

Auschwitz survivors testify at former SS sergeant's trial

David Rising, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 9:30am

Three Holocaust survivors testified Friday about the horrors they experienced at the Auschwitz the death camp, on the second day of the trial of a former SS sergeant on 170,000 counts of accessory to murder.

5th-grader honored for saving fellow student's life

Craig Huber, CNN  |  Posted  Feb 12th - 9:00am

The actions of a local fifth-grade student saved the life of a friend who was choking. On Wednesday, that student was honored during a lunchtime assembly.

Resolutions: Easy to make, tough to keep

Allana Kerr, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 8:42am

Over the past month, individuals have put their New Year's resolutions to the test, often focusing on lifestyle changes, such as diet and exercise to achieve weight loss. How successful are these resolutions and will the intentions continue yearlong?

Herbert: Oregon occupiers had wrong approach

The Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 8:26am

Gov. Gary Herbert says the armed occupiers of an Oregon wildlife refuge showed poor behavior but should serve as a wakeup call to everyone that there are legitimate frustrations with the federal government.

Markets

DJIA 15973.84 +313.66
Nasdaq 4337.51 +70.68
S&P 500 1864.78 +35.70