News  /  Home  / 

////[65643]//[41200201,40864831,18119310,41219245,41208651,41205834,41091513,31841111,40003543,40890418,36681443,41203457,27453185,38466429,34651874,40814131,41219981,41218628,38720116,26330806,30142758,41212355,37224400,31232028,36642943,18463915,31491823,41100425,41111137,39095450,40124836,36573349,35005724,26604178,41214992,28866760,30373033,41110608,40911543,38205995,37231478,36328250,27704253,41214705,37278962,38724277,34665150,18013209,41192964,39095701,37833402,40386612,31460922,34983801,38551044,41215665,39558610,41157802,41213132,33530053,41214478,36644948,23622413,37276964,39700020,33145299,41201802,39095866,25460142,33623492,40610150,38669899,10626662,41197256,40426215,36366976,41212161,36287147,30769508,21926055,35599768,40754999,41201828,37423137,41196288,29378925,36451871,28802918,39545812,38282988,19415493,41205395,33994152,38746668,31873633,35062008,32470310,41191570,35466442,15163860,41206132,36301410,36901034,34320718,34871333,41204972,35010067,41215396,28305426,36854985,40296753,40891081,40670371,33641863,30463476,40093944,33696649,32899980,37478140,20271619,41212716,30557244,27116311,37071880,34475785,41155910,33615397,27275929,36135505,39041262,41102938,38449008,40896467,37367573,33665531,41193325,32650385,19894670,36608171,41182229,41204231,34758678,32481452,37000283,31014505,33359429,31905604,18527352,41193983,18759612,33640638,20565824,36463954,41218244,41210729,18127578,28631325,41204888,36074956,41207026,33009004,41199050,21347329,36462041,37298973,30321298,36462188,36333418,37813031,40906883,40244075,29330565,40880963,41212970,23751455,38143749,35988247,30528781,36680984,37502891,29733643,41170193,37950878,18528753,41215306,35631391,41178582,34957617,40890459,41128314,18378283,38764622,13109372,41004408,41195432,41212129,37025478,35956476,37799777,41205880,32266167,27393983,37771154,37420434,31226716,16416279,37185117,15136963,34504989,18528147,41114083,30157813,40861566,38376799,37695120,32023598,20257480,28360457,16671599,22583134,37731909,38310901,41199262,32961430,29667783,20802681,37740873,39051968,27184242,37819106,41213010,40479916,40360765,40341813,41217625,29082614,41207623,41213225,41214847,24457097,37403358,35317086,41212128,37148558,41026069,38025219,41214885,36482629,21550823,41173631,13920911,39797625,41121881,38289138,35584397,34484481,18525040,39158008,28153245,27693587,25025362,37594541,37837708,32419982,30332095,23395548,32023601,30001167,18528394,38061794,21351407,39163101,41182056,41184613,9677664,39496992,36154966,27097981,41198952,39780492,37238594,18529370,27120872,34545522,39645691,22386321,40638181,37358824,38027480,37434635,37471228,32867071,35477438,38923094,34798638,38107964,25978019,37604325,36197778,33721844,25834415,36585661,36947592,39398255,40702204,28879112,8384636,38508417,18527455,40472191,34916980,41209174,30622351,33504850,39075332,33343264,10279148,39701433,36169215,36585594,13861478,41199181,41184881,18530032,37900239,37435029,33672437,41201156,15603027,29854793,31428720,20810608,41208077,40897454,41196120,37163122,40425817,34256797,27928244,35908479,36722510,35775448,35508115,40651074,36448089,28838493,36356320,37741351,31785204,18530454,20712981,9943955,24553764,41196878,8303270,26103639,27495975,29332603,39378113,40041635,32991662,35943076,13363116,16321964,13894395,36366181,41017433,40415146,29104152,21683257,27243011,31674113,31240554,41170156,32027004,39339133,31389242,31093063,35802030,24807566,38640844,36865209,41205360,32821413,18116271,40062444,41138256,38128435,21608064,34451233,31949432,41183287,39907448,40067017,40228017,29051729,40365749,40862242,41194214,27016743,35587669,37687105,40754058,37875463,37933137,34024671,35645408,35790496,37956534,37456365,35017707,41125662,34508131,40398185,41127121,34007422,39922514,24226199,41210248,25899470,33605081,28611113,38323323,38933577,40041515,14417070,37806838,24255769,27983517,18925403,37945018,37131444,36931144,37180456,35442451,37185273,39742361,26085008,37787510,37145587,41003415,40671034,39551835,37610410,21108804,35832154,30465134,29983656,38665049,39322933,36877509,37586193,32013631,7354596,35698036,37789932,41196308,40970735,36523163,41045316,35873437,41208586,33358940,36180260,40340400,40630791,37651112,37365635,30422820,38147471,27782080,7013757,39404318,30107665,41204824,32521308,35939582,24455453,40641324,34690704,36644585,15082325,34034471,25172732,37919066,37158335,35476673,33790566,33182896,21016802,37870293,31696942,28991484,39977349,8525054,40125075,28375465,36140699,39049839,40605147,40035688,41210204,38022995,39350646,40928202,39406797,38030592,24207355,41219641,39372905,36866091,37477663,34649630,38883807,38532014,36361043,41211945,33714027,41174940,39511218,41198421,40919538,41177045,28030848,23930910,37092298,18146825,35803974,41167213,31927344,39568148,23905823,37913464,40983642,38364709,41172883,41133083,36544898,40113691,41128007,41095645,41038148,41030920,40980789,36729036,40975561,40565577,40963931,40946248,40923142,40853597,18932697,41019942,38402152,36556179,35914511,37325722,38997913,38407732,41213440,40538781,17195819,29966408,41211176,36366768,37805724,41093521,38648561,38887291,40745695,21842760,40713219,40702226,40674773,40665456,40658973,23089284,39430102,37221161,36802893,30152550,37311541,21210546,30260596,41196798,40895377,9239474,27250367,40641723,40731822,41149568,21297608,19405386,39011096,36664785,25218280,33872794,38757026,40800923,33680749,7363448,30222060,32505321,39131717,37433481,30912337,36347467,37389992,41039715,37432907,29983297,30577621,27765674,36643074,37021985,41121246,36605753,37137118,20567169,20759705,39704705,38129569,33679069,40986920,36005464,40072453,40234361,33749697,11033178,27339928,14303584,32629388,40444874,34695994,39666051,36807927,36732120,40264584,32719833,41202991,29022653,37621038,40126624,37513471,38284865,41112978,36836013,38289548,31231256,36388045,36554124,36181079,34265299,38062284,40845410,11042159,40887664,41124085,26053345,29642391,40952181,26065016,37074457,25179167,18015292,41153374,30626940,21386887,36782857,27639061,29420045,39805548,17247912,33185176,37897633,37487512,41109029,39356371,37192829,37549517,37518181,41153268,36662817,13467593,40920654,35879702,31944497,15000864,37466215,37277390,33447549,41183026,27184425,37136650,41193354,35135801,30835988,41150672,35533119,27711857,36350250,29186778,37509911,33346741,40985140,36745115,41189338,9799942,22885704,38127325,37729826,41218518,32787468,37712527,33512815,35739329,38945264,36538301,34566292,38892259,38007395,33196255,30392519,39206496,33543389,36352604,19675482,35836879,33691053,41187065,32649075,36065637,41091027,26550786,38308552,37783568,34709259,34545432,40209267,41211529,32424830,32373219,31934020,21730959,41195136,41205208,16866326,26042714,39994973,39214692,15941949,39633743,41203816,35130658,39663069,37730922,41195954,33074379,40907314,41196779,40606126,41176318,36622622,14062122,41110896,35459520,29199585,41127888,41124826,41101650,36059748,33908472,41093389,41204471,35479000,38439746,41078754,41057610,29308534,41187116,41045317,34764512,15877020,30568680,38058618,21350129,41192089,30087873,32668979,41200721,36653586,40549720,37851660,35610114,41195695,31987474,38115337,36995849,41195821,30940374,41065565,30567038,34093565,30679459,36858662,36946391,37451071,22321952,28288544,35832248,34548445,32027754,33788742,38308489,30048568,38380993,31564541,37873543,34570120,27195433,36386256,35191578,36532644,36605221,37777098,36482600,37350057,35516053,38637585,37712767,19351379,38301412,36502331,38066811,41202466,38550595,33632848,22062914,37697793,32759645,30825639,36295581,41099427,41164259,14228382,20556349,14695786,30239173,38452834,29967498,38326257,34568826,38392647,41061147,39753212,22507833,24495806,29898720,33882093,41159385,41137995,37789151,18623326,35623788,33745414,25686125,35802740,31710060,36651302,37273847,25269253,39074019,38375351,39922856,31929715,38091168,35760366,28374740,7239647,30736853,37801605,40984121,38722726,27459444,40760199,37465388,19301284,40461943,36001860,31726546,33410519,40871193,23668036,33633606,38435899,27974861,40254728,37592823,39790554,31957809,32933018,16543597,40562948,37396048,41027048,41006827,7941028,38757908,29097698,40718263,35413318,30893793,38228359,40571037,40438726,40447493,40555450,40315025,40418114,40348616,28957925,40366224,40426680,40429672,40317564,40364485,40334654,40314922,40228580,40228489,39541160,40217335,40528382,39911902,33829665,26325740,39841410,40140121,40174378,40124046,21757673,40110390,40170818,30723644,38141392,39782345,9719932,41122620,20529823,23770220,34143556,6392946,36445665,35293630,37807129,33725531,37219295,41030068,40218455,39916583,37509079,37756680,38343139,33766304,11084496,40382672,39874153,39706861,7833726,22195854,30332232,26242221,14136899,37590803,35489462,33856224,29978056,27056998,22788638,35863062,41130851,34015633,35749351,28282874,24723684,37448774,36549986,39512054,39647149,27984475,37696533,26862796,34751110,39554035,9586217,31950006,37939448,37913625,38594093,38468010,37307792,41001957,27572890,34988846,27910046,37890625,31145494,21330390,37681630,28317634,37147500,37517738,9737988,31948978,30345953,35620441,28716574,36673075,37353567,33713144,37437305,37967212,35577171,36805553,41084534,34592320,35089456,38058674,31447023,41138386,20980944,36650800,37876814,41168345,34933072,38196078,30514973,22185633,36466089,41135095,34715676,11106032,33470113,26305711,41134496,35194486,20733517,22120154,36272919,37144495,37958918,37775847,37414007,28779110,20491922,37311917,20327607,41205092,35940651,33424582,26645185,33037118,36435424,37114785,29132316,38427332,38662966,41068093,10374267,34840696,40918075,40931355,35259057,40827278,35953789,26601902,38089645,37958574,28495334,41022269,11043281,41016949,41082533,38795335,38051577,36961558,37732941,34359187,20495892,38112040,20995199,36513797,21462650,39697735,36525869,36734236,40016576,13387070,30708538,38904230,38721551,20436353,40948555,27517813,37959897,38089104,19112640,28483234,41177423,40952082,40231430,40227836,41042403,34422394,33167770,37889841,37981299,39971540,37861551,20171660,25847498,41179212,21039875,26897559,37616787,36664589,24795355,40953792,35688469,39980850,37925732,20913864,36141548,40959726,28148402,7915529,16209576,17316770,32047676,18162102,37856261,30531203,39209933,9965132,34745162,40881304,14711568,26483434,36815981,38394985,33009256,40963504,31429324,37874105,33085676,41113198,12410116,27726749,39182143,37818365,36729084,38427200,39123706,29576527,33803599,19008668,30266346,31703774,34329854,38546023,40273598,18499232,37813842,19522933,40951059,10574113,37629022,37698006,35707258,29912734,38280051,20968095,37063560,37407127,31412122,36027824,40662602,29974975,37510531,36748151,35007255,35636085,18120617,35723831,41192180,30609147,23735844,34815621,35082664,41133306,39842983,37937571,37665125,33005320,39496510,38385182,38299935,41051516,38283735,37828567,37171192,31768239,36851025,37120970,36967141,35179328,24026297,30624048,21003149,37481711,18484825,36817530,9319840,36296310,35156628,35960837,35607907,35417182,35348732,41075916,41175222,35293065,39905654,30673783,41183763,36444098,36610461,38119087,19597032,36771651,34643640,36817321,38002566,37813843,32480539,34165913,41066539,36310907,22246254,38189543,18533466,37704971,32001103,30931072,31848442,37759965,36768080,31774044,35912521,13499451,16431772,37784243,38304259,36447039,26649961,32769050,15390102,35421608,37665374,33653296,37848296,40822776,31603601,18528205,34602882,37760080,36576785,37424282,38149416,36204148,35052137,19234363,37683984,28792056,30194863,34260832,35662019,36559340,37937434,38059495,38263957,40861930,41155497,37235337,13237741,36729998,18531098,11647505,34903829,40822957,24640855,41158540,41186750,41154571,37894646,40995152,41161255,37688343,41165440,39198823,34912127,37804786,40995215,39896004,40031508,36358606,37429736,20559579,36692070,38352606,36761392,40170017,36550920,34406781,35651889,34809282,33439508,41010346,38368624,37823653,41192315,37249415,21117506,18309646,37399482,36372187,20995832,39477233,35835010,39047759,22560648,37714832,14894131,36003919,38376528,36706038,35494147,18527921,31432122,30434918,32817700,36744206,29013866,37340047,40638726,37878166,26361297,20320981,37813993,36820642,22218575,39344291,38042562,38281860,37709702,19524073,41168054,37505526,37046122,20726575,37105329,37539003,37835601,38267989,34919162,37811374,30294358,34509381,33833353,37038779,20684794,28200349,6339856,27958094,39247554,34020042,18540136,26405068,41079396,17442206,35514634,10454582,29110428,34439516,16096608,33718722,10521287,32693975,30277916,15859435,32892066,23743479,31845612,40576306,37157748,40240407,40241471,40151280,40212498,40098041,33372347,20616654,18541185,37447743,30369236,35003609,23812539,40911255,36844288,40760563,37033833,36216015,35926222,37699781,24552939,33893782,32706850,30070074,25285398,21796003,18540421,37876032,25091614,39037611,35760747,38045258,41016058,41088032,35038844,18524401,21117181,41180998,40618121,38281526,37349360,34748313,36568159,27176064,33770861,33120841,33889816,32583326,37552078,37847436,23034785,36678888,33640242,40745072,36551778,37497101,30803053,37880461,33882023,37767031,35212837,33159783,37340915,19540072,41082302,35022443,41018150,37411349,41007736,36684742,41007106,40943018,19322441,37348510,40956221,40818092,38449588,40867994,31227711,40852617,40860743,36678860,15606150,40841435,37340885,21222208,40854364,13196115,37832185,40847698,36782370,18497984,40817331,9603474,37714713,40795581,34869900,40787647,40789017,40745402,23668284,40731927,36199314,38114703,16885122,37891814,37371151,29084711,36798218,41185051,7782698,35483616,39400000,18538994,9720593,37131695,35536287,19525539,37389225,38640546,32952408,39640255,36744481,38384354,37355948,26520066,38131756,19257263,34556320,21066110,38280438,18526785,33979307,40935081,35362724,11660236,20662273,31726732,32471076,22575013,36684195,40768375,33926425,39726794,40048704,38134071,24833809,38391674,35982082,25026627,38899764,38348129,31391932,40846925,34871353,22472152,36621170,13799858,35146072,26397559,39910832,39307806,38618691,26717724,33632527,31676096,31410927,39200284,28393773,36840195,34167887,40770298,32033246,35509536,20209572,32540295,37541710,35021051,40782245,35961579,36191951,27311042,29721017,32609521,40795382,38445606,36343714,41173932,34344876,21024207,20215897,29118591,27012499,31694051,38590618,40808375,35589266,37729806,27893483,30153035,17527441,37622301,37336620,41181319,12817489,40468058,40996305,40818680,15500467,36882486,30345330,31020040,37030716,41036837,28161846,40630364,39774434,29524772,38525872,39685766,38405656,36983034,36557185,30013260,41182163,38178706,24251861,37599617,39509363,36651405,32085209,28306596,17740924,38374476,28036041,27176379,18299531,37609189,31495191,8849838,39400806,36506612,39646861,33272421,36899940,24658939,28849146,37466823,36692107,21044136,37755225,24730357,39619270,35667948,35339732,38235744,38538289,37379307,40901454,20313507,37326724,41188475,35627818,38852739,38019815,29809508,40911059,39568959,35545246,35627451,29820041,36819636,40084595,20371067,37865504,36315968,29633832,33957321,23777279,36784790,29984694,41019086,37553480,39598223,11079794,40779284,37425951,31565563,30724231,30633055,37200737,37748476,37718014,16539695,34522655,33594294,35757676,36656367,37210670,14565511,23594271,37261419,35568736,36785566,28223102,35114714,39562409,35955238,35876967,20465072,37741396,36705930,38048081,27523504,21147184,40478004,18529047,32489626,37023347,39145183,37927179,36872108,36859164,16162637,31058710,38020541,36008422,37887138,36524982,18541996,39228532,19303563,40173318,10854079,33529835,41099114,28199266,35449249,39855977,39489533,29005484,33576746,33078086,23659398,37435304,36472286,34160400,38808621,38156936,24062944,33500501,7943342,26580497,38970605,36205466,35482116,37713212,38743546,37749408,18539824,22083225,38556635,38559332,16345826,37535110,41000429,38826284,33305673,11872480,38480599,38619394,20505954,31821633,27598597,38584721,38520694,14829033,37155365,38487908,38606211,34659416,37087334,38493763,37257159,38143557,38529901,33862634,37084514,39652266,34716911,38717905,38650125,18495058,39193245,40089360,38732239,35505580,38569193,36602519,38701459,28126935,32487883,38662313,38636282,33430545,37538259,27425426,37795935,35839261,39020094,30942097,37844779,40366594,8476749,38281462,38326409,37326332,35040147,36273367,34608407,28091314,39353932,38048192,20539878,25682247,37594284,34985698,40516351,40119986,30722598,22953662,18543380,32451942,29318579,8661042,38074657,40021494,28173304,26880888,38471985,41000176,39115205,41025469,38588259,39052485,26993887,28806856,13530686,18528004,19140285,40532407,38811303,35969601,37128658,15425996,10157855,37727517,28386463,26419831,31965352,38788586,38827012,32471485,37704921,38758447,28317650,38098779,27087084,38725302,37704649,37911238,18542530,38913538,40614029,37356597,34113782,38827414,39175855,39265441,37785144,38830046,31313200,38816464,36515390,18743238,39628880,36983897,38827993,37938817,36483394,40171544,38295999,37548899,38840745,33728648,26618446,38569865,38803342,6547134,38403151,12064779,17859652,38836796,37848065,39840243,11953813,38842271,33785268,37614680,35823362,38705407,38001330,36435831,16641474,38821306,38825687,32769578,35936938,37213404,32868444,38759307,34119867,7813360,36875954,10549368,38802841,37973165,27924836,37349124,38840836,39357633,40889522,36274422,41098063,36420328,40903340,21009658,38819016,40565744,24944019,11582445,20802364,40745533,38407232,41087872,37875125,40601743,37757992,40161380,35796431,38798520,37846635,29293148,40001672,38784369,36753354,38860163,10997872,15913955,27863214,16194109,38378485,34526448,35770744,36207455,39419588,32814879,27024876,38986013,36323427,38836540,32348674,33715069,37752266,32279467,40743801,36514005,36793390,34021893,33406728,14605763,38604733,38044986,34092644,39890526,35536548,41033108,38829884,38589885,9071136,32620247,41126276,38837911,34288776,38662740,37339338,32453549,36224070,23463839,36091886,40544113,31250822,41163171,32445491,38657887,38834611,34794817,36444793,33180828,38393476,40007904,31039328,37327619,19099891,37601275,38799984,37313609,33489498,35548157,37617585,37222158,36287093,36546870,37274477,32010350,37842878,26006115,35709713,29963766,19235913,32447761,34325010,20021988,29344378,38224120,35449868,34781140,37898928,27721496,27714461,40943882,30788794,37314421,38525038,37208805,38902142,38440260,40308267,40422142,38887156,35995748,27149058,39769650,33333312,28633431,34492360,27931587,8148957,19706430,37716545,39836126,35796231,35387942,36545005,41082947,40633126,33041422,32783536,36831443,37503505,39264546,40443835,38055833,33103702,34134018,39887862,35159193,30774939,38120521,37969645,34467675,29965609,28317896,40805717,17984054,17009676,36612034,33354889,36418847,32411055,11919028,18753285,41031575,35194049,40988464,36557261,38051340,21402146,19795274,7168831,36667699,41035767,7932728,30028609,37920804,40465588,11014433,35995807,40888748,34616382,41098409,37785627,17401086,29094560,34488397,14320702,39989912,36982755,23384557,31032196,38735134,31043543,33877422,38144280,36345277,39967815,37566868,37689782,32691549,33787841,40096887,36956514,35464793,29335168,11876535,37149601,25973725,37874081,35176774,25675656,41174761,38806736,33671530,33792579,37604663,24057874,17208482,15178567,20412684,35767186,36803787,31617460,35594408,40858451,36881977,17173675,37490530,36617365,35282283,37432384,34548300,32784268,35827641,40335413,26831846,30905473,36662456,39691409,11746500,30796689,31182991,31745915,38298230,41218039,24494905,39288873,39669912,39356834,18754377,41006467,29989329,39047467,29032392,31461217,38309795,39039066,31955473,31529239,33795236,8651218,31708416,38268951,37435448,19931081,39376117,38061049,36541583,35199153,38940805,35463827,32762918,36485708,36929214,33806811,11178556,39396214,39296534,35114622,32326090,40814162,34140598,40930979,35953584,41160654,33888865,21018692,35400414,38347942,39638878,22024031,34427582,32565946,26689682,29734990,37299995,35183732,28995454,33976311,36664912,18008009,36274725,36277103,37877793,38847920,39637714,38626387,20684991,37973795,35498994,33326802,36505601,32343312,32627677,31778138,33866171,36352332,34447772,38189873,36381667,33358368,35961665,41059566,26229392,34513966,40752677,38285053,25849076,15917737,34832004,37958240,35224603,37195916,40560747,38807360,38387205,37800430,40641917,40660464,36936670,41166783,20546306,15311159,37030751,13725181,20857003,37503203,33813368,37381720,18463115,41074111,37798442,24285746,37509883,27370826,37012178,16682184,41206111,36330114,38318238,37018836,37816313,27523543,35878560,18788200,31086005,33755503,39817845,33656646,20561989,35486008,36682113,37908971,37436891,36630912,37824198,31774717,16619102,21038445,39847859,40660036,38919615,40036223,18134495,37148166,23672022,18169724,18134351,38946494,32151017,33099277,39939957,40823488,35614418,40393351,34065160,36551066,38125128,31949065,41043188,40819569,36162016,35773812,20550439,18125835,31694883,39327962,38066593,37613067,21581530,34541997,21360375,40700317,37727217,40569853,21101678,38831444,34251391,28443315,37792002,32438909,36706613,38082301,40809438,40581493,41085955,37971124,37030911,17634070,39026468,31482091,33457274,31706157,31131596,36034283,31683297,37862061,18168576,30845350,24041308,40131005,32322542,35943256,37424006,32520567,37691406,27815242,33710625,28099570,40279136,32172638,40188813,39810133,24941535,31949844,35601635,36122789,37664585,30496093,32663140,38037180,40167552,39121325,10071722,13665337,41040059,37299665,39902379,18496534,40810621,36097297,40018853,33780178,38087386,15689138,31441872,28798457,40669459,23758223,31417699,40781600,18543684,12126417,30917592,38311286,35369261,38002908,40889772,39036713,38323242,37138501,35513662,39228748,37372322,36420099,19753904,40219876,39340935,28505820,25393676,15140687,38066448,25685310,36958575,32105360,40866869,36532185,41182393,37723164,35397634,34136573,34459769,39703299,26366222,24684294,19967980,33183458,41183529,37893009,35907202,35255547,30853701,35676279,37552943,23268314,38613275,38578119,35662562,38443876,33605954,11771263,38685310,37768269,35420995,38029947,29047931,37579018,36807737,40238428,29879135,8825409,36439965,6322289,27904033,31489233,36284820,14479530,37811051,7231109,37140380,34149178,26492115,41129649,35723527,21139464,38187743,39300521,40787372,37520241,40201594,39083916,41170769,35928567,40098410,30660568,36402049,36748194,37714481,9454836,28933218,37582332,40236190,36673035,37463779,37772841,36481519,29902171,14230052,21096577,21035299,39755660,32065245,36384876,37645786,15609384,37603040,33397084,12604717,39213384,37904442,37515265,15534055,40102972,37396027,33946460,28415617,35663031,38081605,30004281,37445815,38122642,37950540,39138117,23563417,28949421,39642362,40670045,36291505,24746387,37247102,32068198,28096213,38469676,36565868,37437308,35254859,37296801,35639173,38274611,40125790,40088902,28554659,37183816,37986712,37785782,40466016,40347178,18469510,36480603,36536605,37647847,38075637,40905662,38024195,39213604,33331994,18547689,24768073,40080454,23346184,35499855,38991337,33142990,17939543,36530785,36619756,30536814,14217556,18511622,37131098,13985129,37424891,36209865,37471646,36372135,18948484,8099537,18298797,38000638,36678361,35596007,38234736,36617935,38365278,10574785,40935282,28769073,38446208,27765625,38330888,36886404,37572010,37383325,39599152,28819827,34467997,37437138,24297018,37875009,41156816,38032332,26925613,38122710,20691378,38269917,26122793,20483398,33863542,10151832,36156641,34699125,40456317,20741383,38353438,37263717,37712623,37853825,39547161,41031724,32802021,17218013,39327960,40034088,41174591,38019891,13296004,35579326,31495872,39719507,34823266,41113080,38758683,37031547,36622275,36619687,36473445,35537395,7991218,40820149,40934815,34871622,38794422,15431484,39421256,39914775,39606242,36023553,36141918,36710525,34562752,40123703,38997878,36950443,36750749,10363903,37090136,34749954,33693652,37314780,39297897,29967586,21957105,40821427,31512181,39828474,29969259,34924951,38427316,35613961,39160049,40045878,15680270,35401689,26076227,38847850,40673785,36323038,36134038,37741800,36163428,22419592,39361372,40721161,41189704,18901533,21201135,25642227,39894526,40878684,11503512,37980012,29310536,38364387,38348744,38195996,37994391,38325487,37223555,37839530,40415940,37726858,38325495,18549326,39915252,36549211,36437830,38497363,37102091,38388977,38067086,29976747,35413030,39005246,34348439,18549020,35608350,19077893,34447045,27690107,28675167,37293921,38558390,39873778,39613988,37703845,37687888,40966397,22875649,37984880,35590833,19335036,28784740,33457108,34559678,34458202,28799927,18549522,34312315,38915341,39762099,31084177,36451816,39849178,38193270,18543059,36014929,38811907,36431371,41101093,30158760,39945956,19174873,36553449,30139052,39833896,33350763,36818711,37377022,29095463,38319467,27379019,22605292,40908498,8952947,32176999,38384163,20958482,41182256,36525168,18495170,37252266,38457216,37339775,13640369,33708643,37288525,33968319,37865314,33529818,17177860,7217748,31445612,35703326,40843502,33753481,34729896,33250722,34747340,32172089,37951328,34266243,35206738,37377438,38012861,33851809,34209851,30693545,29035017,37154763,40007622,18484970,21002063,37114669,26696141,38397916,27452687,39954863,15728616,31300017,11450839,39223198,41046968,12825383,19082794,33533145,28480791,38189619,24802860,29976155,36539440,37810908,33382918,34700264,33700682,33007180,31271824,39835443,36189008,31058360,34419219,37206300,37856968,10913428,36983213,35569272,37204821,36410828,35203795,9395313,32788998,28542695,37667292,38124843,37355536,37049984,20896216,40796098,39099963,34557751,36439600,37208386,22233287,30030490,37344948,36360920,37944336,37466934,36513548,28703795,35858246,18494317,37306193,28485075,33536232,31883308,37379927,38474947,37236847,38320395,16226888,26514295,34279985,34908353,35088791,41031299,32996824,35057585,31131217,31615568,40942986,35531560,37837453,37150452,25367880,22092269,40243944,38535679,40765511,18209900,37813499,30009566,38230756,39530817,25466881,34541849,25257867,32837593,18381986,33975658,32253812,35095127,36520309,34217500,37731681,40335043,31521427,35005796,19442496,39214843,33296216,30600983,34933544,40089743,35865140,37970136,39518229,28304483,12043679,40605642,36325636,29773988,32424673,20717021,39420990,38079636,35104879,41173966,40699746,34916439,34132053,37422614,36787535,35618559,34373355,24283645,39937685,25090578,37615119,35970138,27891352,25295004,38424351,40092839,37470026,40469123,37957764,12093168,36193423,36675208,38227234,36662935,35519625,31995886,41180883,39516559,12586064,34464648,40736742,18288609,22148971,26830575,37924029,40302543,11442225,22969598,28138769,26677416,32901314,35214093,35484488,37173155,12901133,30772177,37775250,33335546,31284545,37560468,38396473,19834664,37765274,28601833,34609587,38023045,33673370,19470672,35740930,37194871,38786495,27623235,41134236,21552916,37878955,37775790,37331972,32887439,36285232,40349903,36825048,37405776,39764252,33168030,37557413,37632893,37868798,37450156,40917562,40051296,39339182,18553218,30274471,34733945,33112016,39094405,27202347,7454265,8636190,26716948,18744118,36744861,20257255,29992768,33429460,16700442,37601879,38047363,31954726,40930780,12482438,18553206,38908344,32515664,24400030,32555575,19938936,39069473,38347297,39385460,38906440,33345516,36766035,38969263,7970118,16280841,38891010,16915792,38299678,32020587,33531063,40474638,30003054,34776622,37801023,18686401,40819791,36874613,35541800,11030605,32856769,39878389,39689843,36462067,15681322,37384467,34651056,40161730,41183496,34603982,41048613,15105450,40829936,30577100,31572517,40329944,35197652,24723775,39220804,19597339,38784846,37918424,29557172,31536172,27376100,18549961,7184631,31557331,29959842,37183073,29305192,36206608,37787926,34870394,23963373,33723525,27647297,32629697,11968637,15867689,39905928,35503977,37687924,36209904,15571160,40239424,41178283,14788430,37619984,36216900,36100226,41101324,38418534,38211816,35501153,41030546,39145948,38815749,15767341,37540182,38725348,17056687,35682536,38561407,41132289,34470897,25238641,37944616,21131541,26316161,40134794,41022275,38018825,40730487,40256176,39912877,40956557,40535698,16269363,23443839,18332434,37896171,31768247,19265823,32978048,18484784,39182577,34328628,40891474,25026228,31691565,38060677,35833991,41070515,24605606,31490367,35954459,41031590,21463384,40069953,25103335,19202524,30560967,23233541,16656174,30865619,37333832,32111217,31111219,41155673,38559142,25978926,37746484,38609988,36513961,38696110,35023155,39738064,30518952,15654269,34127241,38765264,38743447,31347055,38638164,31968922,36745098,36776121,31137895,39927196,29682014,13452287,31187061,32596252,37320923,35440361,39404463,34548929,37116433,33519932,16335022,33944618,34555062,29056269,36496262,29039004,40348212,24315636,15428117,26161250,30057397,34600580,22692483,38763125,29924228,34678897,34281826,31301392,26120165,38846681,35567224,38518638,22960559,31886151,38934418,25028004,37333984,39925431,38344509,34743251,21331234,35572060,36571374,36391755,40974026,39788565,28643478,39199669,37814149,33729035,22060229,32601448,32335029,38052514,34851981,37612180,41169554,15137030,37192113,40148418,34674523,33586939,32266120,40610058,40928465,36944908,25302074,38055810,18586473,15050759,37062878,35772514,35460110,39383125,34419921,29976597,40889678,28752831,31093384,36006134,39013121,28508632,38451248,38271468,30167313,39746963,36176183,32206353,22983190,37369496,40827577,28010391,40875593,39341530,35315912,41087134,32963203,34839931,21215527,31522630,36744466,40006574,22797818,34396048,36053690,30479998,37875240,38794993,37331577,37723106,40893105,36193781,37308214,38125998,26269198,21176017,36036771,27236534,39797489,32848213,38547477,38748275,36122636,39704663,19235486,20416624,30068406,37965548,41054549,40770770,37236866,38440217,38236206,38614273,39406121,38644951,40953439,40768618,40723221,7100277,38561309,39280574,14717104,40763569,37821434,39563531,39234899,40889679,30939892,38708538,33516364,38669949,32113041,37625197,41008494,41138713,35434747,38546182,41126557,41125006,34502185,35805535,37492686,33124401,38016312,36952896,41003970,20036872,37764790,40320324,6677896,35507790,40198106,24534469,38239762,9473830,25305270,38669858,38278173,17116916,40526973,30621257,40034683,37566928,30086208,24212025,37613282,27596428,30784085,26351773,41090681,34544758,24320833,39967703,29960784,33694720,21622135,40947097,9065950,38887622,31430246,35112194,29961123,16658113,38441967,34557408,35507737,34506371,35051193,40973246,36583887,20982894,19978351,38115905,35381924,38006052,31670593,32385906,36550875,38958724,34190615,36503255,33190261,28621010,39827629,39535708,20716370,9285755,41028534,33853712,38378788,37866393,37096146,34642994,21082562,32553748,36503348,38550981,39335989,21613982,38019765,10217683,36999830,34076071,40878763,22572038,34125605,13443617,38986189,41130214,20712983,41130728,39507627,36643945,41095268,36814149,41011230,17457645,35603280,41016235,30259681,41081569,19292593,33000174,41074537,37911462,38073689,39080863,40998717,20856601,37234633,37239079,41024664,38990184,28690737,41017933,38346740,39775780,41000652,39629943,37876689,37785682,27649440,37481937,40937491,35996868,37835258,40991039,40822237,41153745,29809107,40986640,31190624,37766053,8107975,9597186,33345173,30640526,27748789,39040258,34261869,37517814,33723061,30577163,36910554,35791715,34568551,38405432,37845471,37888632,28408430,37556435,33491273,36358299,36349824,41180495,40068486,9802296,38982881,30006834,35029794,40787005,37046928,30155976,26805779,22118121,39306912,37220402,37493140,36913285,37710432,22275823,39891203,38278871,37130735,37345126,36903279,37218765,32368669,34074248,37748475,26248585,37588820,35938557,41068494,37962543,36277724,32879497,28211799,21116919,37500568,32803862,39704954,40739914,24722163,41221414,40893059,12221339,38901805,36316302,39182363,29854957,39502620,37168592,39494823,30274171,35788044,36402612,24800572,10180192,37799351,39078572,37930736,35850474,30424863,39338584,41153326,36543060,37499438,37585523,22682446,35808014,38345241,30834009,16042345,28379428,36358774,37777645,37680174,36472605,36408206,37292625,37421511,39074112,27934972,31984036,23659290,37595260,40845396,27465099,37694966,37285535,32989642,16202604,41117076,40189758,35599236,15849070,37194145,35156454,36237469,21076554,40863949,40156189,9308319,40152558,31849795,22663249,39651504,36778689,33356429,37324131,35002442,34415285,22488230,31663187,40229034,31761683,38924286,41136543,40974468,20712848,38735422,36715333,38537558,38368215,38763094,40192103,38220917,36444173,40137476,20528802,28364908,40936566,30532210,24761924,28228567,38099506,37835780,38142385,29243452,21958578,40334667,34275622,32685341,38580062,30623460,20529825,36047628,37183726,36666532,37724064,35538531,29131588,17917602,39748294,37223540,35519816,34433968,32784992,38287657,36426052,40707644,39750863,19427815,32265912,40153343,36135783,37862780,32241278,27444209,35444846,32909765,38106908,23982987,38119476,25485620,39643367,20632594,40109652,41137735,10073493,37420753,33894077,38120245,37696204,20529750,11669463,41043084,36611920,38745216,36310835,39981505,35714700,33940408,36388788,34801389,37865978,36530689,35804493,35388835,37969475,29105568,37756525,39233323,36424036,38886145,41106277,37197928,40766975,36979106,38054588,39379748,37610900,27240126,34159654,37752014,30391120,37571482,33120066,15631116,38442962,26866295,32287465,36676166,30099808,29995934,35210341,35385665,26014021,11367261,30464785,30123184,34446528,20814814,37468304,37246487,38321520,32401757,37861701,35151329,36740034,39052161,38254841,36631414,33639570,31508741,37432307,30577120,36577552,36831004,33527066,34266278,38738513,36214441,40409300,36153899,28172691,38050796,30326348,39885266,30299429,37300405,36787931,36648558,30103968,11288843,40511946,38623395,35037029,40745150,37974457,37302358,30902353,30668396,34738024,37848930,38016205,13682607,35754294,37291585,27104737,11122590,36268330,28924946,21947467,30367532,32536348,18902259,38066871,12565798,35092611,38325861,39562981,34372181,37510101,38228472,7240108,37279356,36275954,37714870,36314605,35732469,28290275,39771213,20627050,35593018,28428996,31089651,39428531,29118768,41119019,40225156,37715732,40354216,24284275,36926210,37826064,38055054,19737717,38223515,31981401,31461784,39975984,31867113,34941457,38225733,18554897,35805199,40800579,41131773,39119622,34618328,40079235,37492692,33551221,26704782,37262455,20554342,12534643,37227469,27371770,39214800,24334629,37858150,37718244,33204013,35849149,37164011,10468305,33613849,38696043,34592582,38858588,38884917,24188237,36814033,31957386,25578654,9305149,38141543,26480973,31495134,39556687,21833616,39608433,19320363,37298015,29200723,21916764,38563838,38439628,37498345,37978148,27750524,34588164,36673594,33685397,33605041,33251325,38395729,37424413,38310280,34451614,21067131,38039216,22958177,37889300,34918421,36448532,29961352,39007330,40006626,38321682,37295645,22137755,32698396,16731045,37823333,37430878,36557235,36768051,37366914,14990020,31672359,37150939,19402598,37231596,19490211,39910380,38254257,17449611,40482023,28758681,37364555,37490318,37789110,40898425,24769432,38565567,37587426,36481021,36137372,35593498,37878113,29969814,37759294,29265313,35999175,37493014,31986883,41182712,32139269,30811013,18823984,34691493,40916083,41119520,40217249,35619666,37450140,39781853,22966735,29041641,27958458,40640787,38848175,38384654,19498717,39630142,37873465,38353031,39663886,38068914,36477312,11373457,13873368,37479309,19921492,39555243,33956333,21019648,31525659,36357317,36164434,34308048,33273345,6940252,32162919,36776006,30259565,24245147,37715302,29906627,37519988,36816756,20314561,36308645,36564924,25834505,41129833,35522314,27521655,21210905,36322653,17622783,29258440,39559776,37897589,37529278,39009949,20298048,35765356,38282132,20480944,39138294,22997054,21217280,37950592,40142467,36434616,31799726,30790937,32138852,35271165,29874612,41182473,38336887,38535619,37216781,16562177,24496596,37504738,21091698,17415987,38735441,29070302,37597454,30558741,36906082,39503831,18926115,36510327,37002445,20838871,37284255,31320864,37218063,32861363,41068889,37329636,30924486,36683815,36834060,37304578,38014928,38127824,36460195,39890431,38799543,33877298,36427524,30525900,37924646,33078188,21234774,27450610,21116326,36330228,9201813,20538531,33845325,27727255,37423608,39777687,41136043,8607173,16205409,33327213,33315158,35788684,8547299,38787913,32103645,35611129,40570498,38241396,36897459,40330037,14307473,37935086,35613629,19182571,40321774,29921219,37586469,39535934,37396107,21205798,37136688,37194627,36502217,34083049,36273706,33212937,25438004,31030637,37924853,35721301,34615320,33681272,38129780,40647927,27034872,37811779,21452444,38658449,25737551,34296072,36532562,37475723,36352603,36200028,28070643,36632951,10118632,37860693,36568581,37061215,11637410,18579836,37401006,36847769,38106661,38662048,33093641,23709198,38345864,33771765,34104886,41164978,39460521,41190048,39774191,11673714,36075289,37010980,40569854,23506283,37248288,27387306,38202140,36724387,13410134,37588936,15146347,35109904,20451979,39048266,30163861,38289651,17411899,35294871,14354466,34887810,34721846,29974607,39762650,18555154,29720812,34714709,38066441,37375982,9417531,37172295,37881819,28090736,36568799,39519629,39827564,33660527,30858118,40998691,18528096,35507782,39900407,29980340,29968526,38437241,37293948,34787787,38796411,37492183,37167826,29395398,28592357,36703593,39741964,24234203,36728260,37464445,33708402,36060884,38793539,37818333,38130793,38017054,36304972,36764678,26900236,38353189,30540347,27996556,41121031,37355069,38174763,33767433,37440986,37304053,24388567,40090612,39540948,28787238,20120239,20436967,35636137,40275890,37534799,16470391,35442316,35055319,25954490,8533256,36359601,26642929,27013640,36284265,36732108,35375037,41113389,36650287,37113416,24639265,37561393,36757231,38604423,41165800,28357343,35121321,34267621,35551188,37290189,31980344,25405626,21842302,41122525,34142439,17015782,36272325,34824680,31515553,33086086,29402367,21387541,24263255,31684608,19617632,41017271,38402213,20887351,28827983,29896487,38144486,36130376,38564298,38091461,6381445,38948397,41030232,9402877,34390191,40420285,21129880,40621152,23866910,23603951,23227224,37248953,28351845,23512215,39248022,26906635,34632458,33763105,23965818,39596885,34047876,37619714,37136913,31495414,30635996,31376563,36177573,31647347,37947937,21598814,23909191,21241339,37574436,38132251,39029516,33237510,37227908,22296297,18173318,32422736,22417047,28253863,19647689,31553332,29175577,31441489,9999253,38082165,38436034,36574902,36763611,37353596,41072240,38191458,41064434,39948118,20588656,6414575,35601975,20044687,7108324,8031304,37390243,37345050,33355238,33109054,37020545,35491809,29762941,21038755,37854021,39044383,35586329,23779996,36525765,34533460,31684744,36896021,39439359,31442646,34756436,37169397,37251275,31503476,32201333,30490406,15156131,37433573,38027849,35783899,37014046,36426836,24321483,37310420,33763223,32954005,24995871,36829117,20773037,39827265,20741171,19369853,29400855,39820341,23088801,36513822,38146173,35155208,25224501,35728515,31342110,31018685,37673774,25689897,38123892,30043004,28634675,37772607,29533618,30897479,37895174,38396097,36651422,35703345,34388765,35643726,23923913,39756877,29426679,35393607,40313610,30838875,30015741,34473769,8736030,39700658,37302632,38022446,15237009,36552143,7218756,35988159,38222745,30076375,10664701,29843958,34276718,38132392,36587452,29836995,39296381,28683785,32652434,37527100,34379730,37308876,38388308,34774148,19111944,35634511,37877347,37946493,39413415,38367751,31996144,40444794,30741706,38382910,41172841,34806687,37184593,38449281,35289767,37694657,36373172,37412705,38084681,36777139,37958264,19415850,41130314,21796094,37869754,37611180,40126892,30250334,35308903,35727701,35435312,19474390,38388564,26275057,19631202,38443859,24093689,34471871,37580659,36537918,35397924,31410494,25079328,16487919,37671176,37865910,36845524,27085845,37803479,21484441,39892848,33643899,37819464,41176819,30429491,16486095,38421281,33163083,32657941,36764692,20899635,18560961,40753550,14781456,20408465,20529830,18381837,31983046,37315011,29942648,28479605,18558863,28287320,37155699,36366869,32982413,33640792,21679393,32064169,17733045,39220347,18558949,37405343,15628248,39190350,32774267,36062004,33364402,38451783,37500069,32325245,40049487,35075942,38454061,34553853,20889179,38130830,18559004,10328219,36646832,9966618,29804664,6637918,40894246,19283570,31843347,33416467,32399928,30292821,31761463,35895999,30929872,23469205,34022248,40004483,34470061,18595144,27123192,38366697,34773422,32465148,37785760,35087194,34450351,40123425,30278884,40593678,33114947,31214594,35497065,41035373,39698123,38953367,31953776,38801925,41125528,9121533,36937030,35630326,40458605,38355704,35415138,20897207,39934379,32444874,38114577,35436892,38346845,37064228,37784107,37492893,41177047,37423976,35817917,40009468,36471657,33609026,34514091,37413720,40416778,32511201,37662126,37019928,41041843,36378271,40192457,37894995,37039270,11849331,10038959,33660340,29710416,22546789,34202708,34528679,30012112,40634996,39981352,33345565,37390961,33202614,37899199,32949411,21536204,19450702,37234497,37338607,38443187,29840823,36629098,37654997,38051534,24365477,34910237,32603196,12931078,37447138,32036836,30796352,38818394,36547861,29762122,6981995,31714138,33727984,30585751,36760618,33765894,36062479,37240924,37976158,31437449,35318480,36580527,9171372,36500932,39567765,32552515,40800465,35435813,20843595,39480344,37207875,37025476,38187543,19981489,20663265,38208154,260958,10829513,37670405,30022611,38436921,37896896,38213063,39926421,34416659,18212338,30789882,36370644,35651014,36476427,37449480,36049142,37964779,36575757,28131406,30101612,35431068,30376496,36478605,33642693,39892888,26568870,14274487,37385126,33938348,37633299,38617413,25870366,36524500,39043958,9496046,39121487,32922897,37687874,36277613,35511411,37493103,39749208,38293620,12360941,30756884,34555756,24564347,39966966,38748877,39711361,37621366,21721922,40138619,33414245,39416548,37669604,19728469,37395361,34375690,37146646,33184802,20304542,40153699,38139308,39747588,38372637,32205428,25506717,37059476,38020138,29297561,34006636,33966963,40983762,35734647,21091824,40523033,32204733,14147646,40595710,40900702,41217783,11298299,10585101,36421705,38042968,36167564,34571329,37941155,28617261,39630392,33983624,36431284,38064814,32516199,14822665,35677433,37399485,36910547,30124294,37803484,33087282,37708965,33561805,34785654,37324420,33757113,32661479,36477637,28138409,19926061,37593773,28302196,20929412,39103033,37687714,15602133,39813130,36388668,30845219,39803280,38692054,29290094,41191903,41155402,37582787,11964118,40135195,38103067,37990999,37704315,20700782,36584658,35784762,38046727,34408144,30905012,37247303,35185580,36832652,20828161,21328752,27060610,37287530,33611322,40133324,25745235,37601411,38017878,37305240,38452131,28445157,38086621,26345039,33069461,39337113,38045905,21238828,38426293,37773205,33072733,38442197,37858641,41004469,37772654,30622630,35406195,37676921,36691996,37764630,27396265,22375582,26232159,38734359,35427791,40192301,39069011,35526858,33279363,35692798,37328213,29842637,36443567,7851351,38625817,8129503,37615228,16630856,38391908,38091185,36977487,37477060,37702040,6481984,38140452,38809282,39191254,38854369,38687790,26842949,34508472,37828901,35398676,35314690,27266184,37146102,36424735,30234024,19591541,14165171,37312413,38227910,31018152,14676771,16956595,35385207,9059280,37699981,38033802,39890559,34033254,40577090,33468966,38427453,36820282,35769700,26353363,39559720,40136136,33640772,37437561,17925623,23347997,39654608,34281085,36525905,38379565,9270243,38360546,38077069,36481833,36630770,36461623,34272910,33752313,36749709,40907826,39307558,11631831,40827409,39779776,36967393,30023173,39309274,38905268,23405947,14693574,30338072,35427776,30198894,38499413,33699436,19282434,18831431,31287885,39548964,27019237,31540041,36879457,23029109,37435106,36663473,40538291,36884899,37681661,39649372,36270662,17597941,35943428,36549591,37775446,14319284,37560951,40303234,40981158,29616050,34629204,38733202,39049113,19652547,40903506,40210381,39003454,39240657,28618958,26272854,38186138,37750214,36933999,28116869,36122512,34949728,14667983,24110357,37449324,28058143,24751877,37581329,35909023,29605123,34024002,35381613,35305580,30172919,37490773,26809204,34444924,18468905,35633075,19848726,41096107,20354818,37312661,37196250,40356893,40032191,40453503,37843949,37733235,38117753,37741102,37564195,37988541,39101688,36928933,34114768,40837230,39658921,35001107,35239533,35512215,33435734,37498600,37015337,31901524,35241915,33775948,30887199,38008758,36521518,21154937,19613709,37047870,37882660,35723602,36469397,38269255,36425637,20657032,36850505,36586921,36434963,39780191,33091246,36299675,39246987,37213148,29023656,34661881,34951034,40219567,24335209,33108158,40439477,40632616,10914426,36726410,41154292,40609874,34685218,33856958,41062952,40864290,23966550,27210705,17252609,13340416,38431477,29234477,12295392,30019172,35323332,28431546,27280291,40889784,28173000,37791479,37197717,14046098,36535311,37721947,25902726,40452573,40073512,38462652,37212212,36441454,36999430,31983370,29133282,37451489,32069804,38338901,36528494,36335956,36542498,33422227,39848688,20954612,31665320,38377977,37809465,25254982,39044165,37310154,41118793,40497619,32295273,19415574,28870988,36064448,35551632,36739631,25651487,38125651,37155806,36270401,35517846,35943773,28102007,19202290,10934339,38900657,35199048,32503250,39292871,41113680,25600984,24953791,40231158,35101645,36532232,37341674,28054631,18563237,24319071,41125521,10383190,7318407,34342837,31564772,19772753,18562692,37628575,36739182,20632588,29566466,21840472,37839919,33356042,37729342,39033487,21337535,30837699,36620001,36678013,31660915,28838039,37929992,35535493,32164270,36515109,40911307,36353732,40935424,35812934,34854679,38052856,33541834,36610343,34804767,39559120,21669843,38386633,12894908,21105743,37031051,30090119,37866371,34132469,30676643,38348647,35588322,36772020,39740691,37788513,38431162,37662384,39913691,33093460,38350545,35389709,31503994,37199708,35686443,20453953,19441429,36114860,20170845,38163533,39963776,39521303,40304006,40035632,31235936,37957244,33976998,34168194,7184664,12331763,36353280,38622802,36225021,37204734,39612710,33933392,37847661,26112263,36364215,39637126,36301075,37017847,16597729,37536487,37730428,35117612,38907154,31411398,35548095,37353655,38117535,37902717,35619444,37772608,38222473,35535404,37835570,32581333,21439202,30013354,38921178,31251956,41202215,36685217,41068496,37296120,40177218,8702655,39891345,32582873,38837997,35339626,27426823,35908366,41019481,38849021,9861660,32683637,35190548,27124473,40755510,35600289,36159431,35209093,37467355,33165140,28742277,31030179,35537197,35633684,38056587,34528226,34664047,36588674,37596371,21534843,28315689,40645530,36219702,37305971,35448659,41023236,37225671,37881184,20678050,28043673,37888213,33381799,37900243,36331635,38160259,40537774,13858040,32153529,40889807,25052737,34796757,28547313,41221786,36175569,10814343,35658366,38277442,34428570,29964327,35848640,35116658,29030279,20232064,30486801,27838417,33459716,31494809,38147543,28853333,37299144,41052031,41121504,28225284,38486945,18029222,38314191,16039823,37616307,29632609,40451163,39708580,40674342,24313993,39518415,13934055,38325775,40129894,38801585,37573911,14819054,28473730,40951483,38274266,40724267,38479091,39853301,39448136,38735776,33415727,29343749,9181550,22650463,28801225,41123414,39622808,41126495,18565375,26386066,37950940,36682622,33363113,39393410,35501580,35526532,18563758,24087293,37937537,7485849,36648385,38713176,37142282,37990856,38356326,34080397,38938204,11886051,26803422,38402126,40471785,39595379,28860553,14493567,32426020,25675131,37764224,29975530,32455846,18564060,10059110,35152391,37898378,40625102,13770521,28011519,18564312,40922210,38211997,39463986,34804120,37920431,28746577,36269753,39463635,20602061,30917614,40977615,36406912,40943331,18564152,36648395,40987106,37405517,36471242,11371348,12158230,29979361,37512740,37421840,37693541,39996441,7710457,20911320,37792553,31794813,38966630,33668285,41122971,32210897,37696234,40816860,18563833,29895665,39904931,36313019,13687670,40920724,18210525,36661692,35602065,19451986,38322418,36717493,13010906,32767383,39844090,35483793,37732727,35034277,28851389,8295471,39834797,37508388,35542999,37124003,22006193,23604268,36515213,25783527,36513803,36723214,30803816,36930979,37798540,38755471,39734286,35009385,36792244,37013212,11999807,20796707,40735841,39007128,39052189,33591311,37703306,41120877,32033979,17867387,32518310,34065985,35922461,35548293,38296318,35542658,37583361,37642967,37432131,33954214,31515138,34729517,37943942,34727633,36562391,27272699,35124407,37072206,37723643,36534997,33115631,38240050,37872541,28421557,33265158,36563174,17277227,30668409,26653793,40704740,39087635,38087646,28012773,35856400,26408298,37696445,37441778,33767571,36427454,28273096,21267825,18247316,36955364,38299808,36623286,38092760,26911539,24760295,36663925,21115756,30833233,35127402,37273739,37304065,17254003,37354164,40940610,36546120,38786384,37153113,32488513,34647465,34406018,33578587,40732482,39820906,36933385,41060141,41037182,18567513,41040645,37498945,36375308,34637429,38640669,37998700,18567107,26886272,30162660,27931213,37245955,29994078,39753841,37287484,15712899,17556147,36654333,31582125,14773557,35855254,40793966,28285320,40753069,37856464,33614566,33105527,36055239,30088178,40450755,39827499,26735074,39401787,36816009,41029555,41188908,41178604,39420481,41178517,41039600,21250128,41183126,41059397,41185274,41173594,41094314,33233102,37237000,25936662,37576475,24810865,9642976,32438243,40625840,38007996,37965597,40638226,40207035,38031202,36474775,28527955,34890195,16942129,36527926,37113035,33273577,32452983,32484476,36189720,29342729,27783420,18563968,37811229,30053320,17813794,39770246,19815892,35552314,33700214,35674688,37813286,40334458,22593365,37349639,41087437,8000430,36030682,33871936,31526305,18565982,41046209,36855501,38009518,34851088,37154404,18118834,26813033,31943615,32391957,29971524,16565196,29136690,37440669,29215105,34712780,27912884,41156619,31294870,38242401,36431344,37403901,15976060,11754848,34514320,38023629,37042106,34823166,37951733,30262579,35857829,36447515,37934700,37525662,37678920,41152431,35503556,30458149,37396157,39814072,19156945,20685304,37861432,37879033,38266654,38326426,40894943,37368875,37874626,37234756,39310776,28495039,38264492,14684488,40517509,34535390,38077917,39977940,19998710,39836447,40889801,40835124,38035573,37754679,22842011,38417899,37858373,37060547,35582203,37814944,37956143,29977199,37797889,39791196,38312336,33395494,38304813,38346964,36040775,31593125,29107528,36848447,36611392,34231034,38102071,37806040,29704138,40555015,33912661,41142849,33970444,10746226,18567804,37009161,37240269,39944371,20941231,22078446,40151356,33632241,21008650,40655290,35597011,39340144,32152076,36660803,30433196,32055528,34073084,31708717,22099905,30944486,38591573,40047789,41028410,31747939,38037767,40578771,38533443,31461592,37808358,39920150,18668050,20756125,21038627,32731153,40082982,38893192,36844666,30052683,41142615,40308016,13954458,37249310,41152473,38348410,27801333,20064105,37717847,39452534,30283012,35426534,34632934,40044672,22523539,41096372,39349875,33361432,40042989,37118175,16358590,39041429,10763286,40542148,18930238,29120731,39438943,28551717,34023148,29964404,37786010,37339685,35049170,37757355,39916652,30366846,37564161,35288754,35632572,18133538,29928003,36159390,36361698,37312770,33519700,38314710,39330197,18400380,16772830,9862181,36427868,37577560,32884656,33547612,27845993,38297668,37819463,40134646,40762677,30757167,37713710,39611827,35415510,16280329,40903780,41022623,40931177,35966080,41068610,37899017,29143609,30383300,39916428,39712517,36675512,36521133,35297446,35000126,33376816,37787522,26124980,36666335,24447334,33461634,33753631,40826021,35799229,37723837,36048294,23494208,37862770,14224491,35646296,36366885,37746135,38897721,24468703,40727839,36210386,37161408,38862773,36896460,32168538,26127127,41027402,40889707,37667234,37801200,35363217,31915281,37201903,37619701,41181260,34921841,37104158,33193790,39618211,29973673,40901957,29190962,40893859,28941574,38223795,21861022,37544263,37598528,36761695,36649082,38130544,32853402,37503706,39079638,28527127,11405867,22563797,27511748,36356400,37505784,31511832,35106433,38534746,14154260,8124049,30152587,38457938,37777148,34443964,35651647,32414250,37796460,29229599,36921086,28623228,30233236,37228704,33620123,34268783,36463499,19403279,36478104,30870195,38379677,34948624,37307967,16765444,30434126,38060155,41103532,24095807,20989017,37817979,20856124,38261553,38983181,28425440,37332244,32609083,28878937,35223525,40828055,25261579,37429507,32720409,36022797,40470960,39096218,37684231,36680023,28963688,20332752,40362794,21009631,28295431,37424457,24468933,30002277,35916180,37583917,36075321,20855346,37709384,36593448,39398383,38770802,27226682,37288624,37759418,39248713,37553274,37930429,36747289,37254787,29961459,37667322,33762280,20071118,19460881,37865489,38925431,18314159,38135355,16938905,33189104,33287320,33689167,9279267,35141510,36841323,36047592,36836890,27074351,35917422,24951106,38264978,33085930,37676852,40835403,31486735,28075412,36705958,20714627,24158178,37836209,29799134,37345295,8001582,33417884,41090064,35220642,35784708,13206845,39190057,28548357,27781953,18771769,40858101,33503480,39904346,6865893,29447570,41147786,36435577,17001055,40460365,40043359,40834424,26226946,39145934,37020006,6486913,20651529,36390449,37506429,29609980,36792287,40656828,39943210,13964276,9295307,37233847,28927381,36077705,38257019,36666275,37226912,24718716,35505960,38426215,32468600,40661436,38890867,23061872,37937591,36624321,36349867,35531033,33962679,38275588,37069307,11180336,36870043,36102940,33936269,20452592,23658911,40722116,39668018,39697912,39954936,36791987,35920562,39926165,37277269,40990795,39760193,35041426,37535200,37959315,36425143,36026363,28311802,40725118,40903407,31753872,20285959,41124431,32876534,33305533,29977568,33364242,36872256,33302068,38042325,36511971,29853101,34503649,38450963,37587768,36716531,35028202,26043573,36844846,18570060,37948859,12526741,37628678,37166837,37231595,37423423,37466661,37340696,17001605,37441137,37303123,36030216,20521126,18564605,35389224,37065833,35480221,38130110,33036946,35106535,36936808,33836274,34130485,34119260,12930954,31924585,38151671,32580034,35478106,38592200,14760781,36659507,31218312,33534014,38227328,18569597,37058856,33945012,36722743,19423451,18970710,29575236,36149775,15041976,27258723,36212484,18564780,28919460,36790034,41117735,34085561,32424708,40666305,23921346,18569162,39004043,33014033,34167449,31495293,40282394,26603855,35588424,35406512,29823308,41010542,27712080,34265965,38761885,17260136,39747324,31666439,20450654,37620606,30946235,37785277,37206928,39149950,37138260,8387440,37367445,37849210,37009694,30163585,40052600,36961670,39002260,41117804,22883815,39605318,19313051,40245971,36435865,37575427,33699729,32862011,10235967,37232967,23214721,40192051,37955921,17625657,36970302,34993014,19769070,35134913,34907867,28556386,10314587,23919725,13992267,38384240,38378381,28132897,36575859,36817055,38992526,37132195,35320613,37488607,37601001,34514743,38134492,36662065,33109667,28005828,29007810,27508470,37877270,19864439,35038385,39219850,34183618,18799921,26062541,39429147,24566608,36534604,38403848,33628193,31391035,37731326,22523274,25553893,38114332,26924778,29707387,35620573,41114730,41043738,35690332,37781879,37369596,17838931,37577709,37912644,39787231,39068268,32427474,37362154,38036340,37303705,39091175,33747089,36356546,36178007,38136050,40268818,40992562,38278225,35129732,24748916,37607609,36837939,35620353,32050255,41121769,32466385,34706935,29908932,40985270,33316084,36808118,40090780,29976134,31523070,37668126,34045236,41172449,38053696,40553769,37557774,37417154,28539025,31103799,39069406,35219779,19793348,40923064,30138879,35667244,29018983,36961124,35185904,30088241,35616229,34560782,31195281,36758882,19317679,20337729,40519277,33368426,35424573,33849857,36371281,19271336,40993358,38136533,40666116,38206224,34574312,9463329,36940755,32446066,38913391,36206780,36717707,40917098,34596757,30974712,40678425,26701795,38008194,38363993,35498336,35114106,38059444,38399044,40748954,37693319,37433355,39237546,26828565,25504458,36255294,33102751,38000540,34823682,38932400,21096220,33447575,39224535,36661179,40783689,7901240,38659669,37019020,33740602,12175791,40656558,34599070,27168593,26810421,20756258,39952914,38337756,41098574,29501260,38657114,40853681,40925306,39055666,35301784,13550818,32560342,39500826,34633703,15347930,37140181,37184177,28735838,40020290,36729720,36248882,39655875,36252464,37127067,41131846,26409840,38684891,37410474,36656385,22807973,40470206,40013000,39420006,30068109,35621317,39165721,16979663,37405919,37807361,37116472,29401952,39709657,40997019,39909005,13264123,36926264,32016068,40989642,41107877,38417742,39535597,30752502,23500844,38088403,7452062,40992526,33421369,36999222,34639996,19587669,9496479,38383591,37985322,32254988,35366361,10593582,32847068,26817181,37988189,26311488,20949241,21651736,39463479,37131191,37126534,38168303,37314836,38394632,32832149,6771105,40634312,37515536,38538658,20700764,38046692,13603605,40722909,37788662,38851300,38819488,39207943,27149084,41058816,34555558,40898465,36327737,38298276,36825869,22755401,24649446,32332247,36850633,37132260,33203651,36261166,39972593,37939283,38321021,37132237,20690641,37186516,26104649,37934681,17864558,34126312,37062972,37115587,16937670,38120537,40243256,33966382,31131372,31125801,20355531,34458425,37598859,30149549,37877294,37423826,37620539,36502210,38235559,37554490,38231086,35227753,14672091,32071020,37320617,40946682,21820131,40523614,34977840,36369084,35140499,35551267,38347564,36085780,37761795,35604683,18572796,37023529,31710703,32004629,40517980,39279266,32438908,34595173,40717662,34523038,26921857,18572188,41092971,38353213,34833435,40102529,41054462,41175434,20246694,37027317,22178619,28564232,18564186,38378425,35275049,15520300,36281656,34324082,39742494,41164462,32176385,41222605,30354825,37010382,41203422,35249537,38020435,34716139,36300845,35637523,8185566,10012915,33515819,40718211,20065822,39537401,20675654,32504481,36306426,36983790,40205055,23394767,33124100,36457481,21229540,28655299,33214168,30215792,31564411,28641346,39516835,37701398,11098079,37280313,37680794,37033489,33824691,40026299,19302544,14324846,37897647,37426561,37822554,37465212,32492690,38728484,36882688,37301301,10672815,40258594,37248685,35437862,38272749,38613925,19601126,11444861,34066084,33635428,39122933,21243601,39339811,37353723,37234706,39729740,41018438,38128215,35012588,36190302,34339955,30277021,33562656,37870995,38323582,34477050,37953273,34096787,25972829,37033080,29677994,37075673,16785974,37489786,28296589,35658748,33279156,40776243,29812958,40066213,35022508,37433265,38560625,14224120,33968899,39442887,35856185,36621820,30560724,9791568,10585077,28514281,23149130,28299562,39437656,30861967,34948555,35258501,33633117,37448199,35224009,11770839,16632071,34464303,33647223,34520558,38732276,31805489,34469101,31496019,40798231,30930363,39601201,29942761,41026448,39428796,35143861,32915140,40764103,28525019,35971611,36367083,38669770,40917870,24072728,36074681,35426785,40334957,29974467,36904681,37916973,37547933,35628228,40131294,33767222,36871419,21951796,36369224,40509406,35014685,38212930,31554775,40252833,21900434,28887744,20582255,34262598,30553057,40803080,37151706,17374007,39979342,40086120,37500589,36435760,12562860,27884648,36477567,36742336,30676472,41162563,15364309,30072408,36369634,21111544,37791207,35272671,36828097,35305210,38007125,28397846,35585289,40539187,34463415,38054472,37440006,34717556,36453222,40286492,32873881,38819665,38298267,36524597,37144785,37487195,39347750,15919244,29946059,18375927,36605850,33489567,37561111,34436202,33780282,36177802,19500096,41071000,36549602,27359508,27381209,19245379,38387720,27688341,35098546,27292480,20661387,36211391,28576330,29215979,21414890,36789535,39869900,37666316,32478495,35117403,31771670,35280538,41164313,31128850,37787419,37396059,38200836,17305723,40981326,26977206,37702464,33460169,18577077,31010905,34147872,16044007,40519573,38070977,37787102,10777065,38065510,40526708,33884437,37185512,39841555,37911456,35334525,21968963,35709426,36117469,28771834,29619599,37869541,35821075,18576230,40301171,31946156,38897573,34712579,37624068,36970641,41218648,38383808,40001860,39789673,39100586,38994743,38950913,38744982,33103847,13226653,36096058,39409782,30032682,37584118,36154942,40619333,30327941,36815851,35776056,19140791,36444430,34934834,36805681,38522339,24541452,34427919,40330311,34812611,40174904,39995788,37255263,40779806,35972686,13903469,11086560,28493285,41073224,38020226,41137172,37967420,31144542,24381051,27377512,33542405,35756502,29989557,21168874,33381725,33954513,30390951,33189436,38728965,34169604,36075557,33089103,34853473,32032528,31972647,33041649,31518339,39276062,39961229,30789389,35506163,20882285,32605811,35411569,38149817,37294420,37768200,38426211,39498910,36553972,34631484,28339905,37102450,36425624,20949416,41085812,37788960,36895965,28458027,34347754,38302750,37352858,40930952,31044605,39388408,36195011,10567168,33592297,36615374,37100772,38359072,20312052,34619589,36432432,38394571,33757593,21059697,35088164,31240855,36629572,39593449,37715866,38442001,38609821,7246532,38860560,38524281,36858794,29978025,37032375,26397732,38381265,37404590,31022003,16092169,29094063,36079822,15265262,40662538,30311517,40734965,40574055,40455757,39074749,38461589,27058951,19319108,39903971,28085855,35656815,32596143,37809730,36469552,35150613,37797859,37934839,37650773,39682768,27259812,37820868,22188631,31235997,14516053,39542352,38937883,26643491,37164364,34440420,25091500,18836128,33982919,27525069,20727727,41099915,33850993,30149370,38369636,35575795,32085278,39851490,31970456,39996077,32861448,33103386,28758513,40217230,39804067,30664839,37656068,35819156,36977415,36867948,37533744,11477642,29996556,32452018,32939486,37254019,34255892,34119478,14125047,7748427,37326169,34328599,39148286,39740710,6328673,38303474,36310433,11837474,25209948,18577423,24767073,41217295,23541460,21858431,41159086,40993199,19998405,34804820,31752976,39884939,23348684,37706840,27594662,28588364,20480548,13390886,18400933,32399516,31428573,40742439,37796949,30009585,40748619,39075297,39480232,23087960,39846840,38488822,36300227,32811659,37239124,35535858,32471199,28533871,34241294,39895044,18577298,37390534,20288313,38991204,39790474,41003827,22101836,23157492,40987965,36617668,18578327,35602238,38670116,39165954,38564388,31991423,7522560,20436649,32410907,29982022,33611139,34624260,31473135,38323186,31489238,31045269,26835841,34245070,18577512,30796406,20551012,38832046,24227772,21620823,32123317,17362154,37156755,36402584,30839564,10558152,30110449,34230883,38738817,37959354,12945496,24774499,38437811,36844339,37508965,36061685,33101248,15463472,40723190,18577599,26192719,32451105,23259909,30288211,34919218,26259881,32977597,15233821,28562008,36863475,38376744,32484952,38538773,36939589,41048322,37935888,35056541,20246466,19850800,37835242,11795597,18318786,40941912,35408400,34433921,14108532,29272713,24830838,40776587,35088772,30083224,33030229,34486443,36103873,34941071,23782781,7889828,33268688,32822445,34659966,40101654,39155442,37328255,31039974,40409823,36664667,37074212,39062444,18182774,33615154,19012764,31947673,37976189,11715960,12069857,35611068,37587522,36720980,36024753,38600681,36539817,40836252,38833833,39277990,34531338,21245111,41118670,32604016,39641029,34280227,38200315,40955601,38402645,30135270,39248996,35313807,18580451,16075987,8915558,35043505,37506615,13403972,14481772,25189591,14958493,40244352,32864328,28627860,30034890,30524704,32710442,34205406,36403222,41103282,23094023,39639615,37445855,14749573,41108279,33397362,40271022,34740231,36222593,34210171,31539199,37409902,18577850,36001252,37302648,35462263,15381111,40971516,41032079,33341763,38435180,37792110,27373873,35124700,27552966,19156522,33251619,36760876,39944011,18577684,31314225,38911499,32849754,23345707,38447882,16444767,40998677,33211983,32453334,24207511,9702921,33008390,9254212,30228397,33892985,32222534,20942230,15534360,39539491,38002640,41046588,20842183,8234313,29638079,19443179,21229260,32790833,35636383,23260962,36670152,39711528,37817967,36463713,11986201,39430566,34231866,38265257,40039256,27693306,32116392,36399167,11834668,36466485,34739862,26032961,41193049,33551889,39720435,38367474,38075820,37364048,32174491,30058030,38296845,28035134,32304860,22297305,19415342,39431435,38056594,32513860,33061722,38098343,37915295,37503011,37849381,20117895,36469688,39235204,39113360,35595352,36566785,38182348,31139566,37201442,36854406,30089956,40863176,37928496,36909735,25071846,30357119,35334811,35833266,37761737,34650800,37168912,20566428,38812774,27181697,40986837,37906861,28525020,18581417,39544633,38871640,32491450,32861603,30543873,33474367,36646835,23880055,7499270,39057832,16306137,36303319,38214447,38266515,11889139,35482557,25208224,35499451,39826689,40518024,38200594,29285709,33028299,40819076,36517648,35475490,29981048,20601197,28768483,38622974,32298179,36982826,37063017,19689319,36483359,38361631,24593181,29868164,6565637,33295988,35369663,25914519,33094518,37758313,29628099,31909470,40092284,38781764,7027778,36477710,37946261,37818840,16390251,34193685,39433578,39338632,33339447,37935954,36899268,32619413,37404387,39190340,35183401,33268838,36373334,33676407,39451894,38381479,37958906,39210797,36867154,38221675,34732271,37748245,32707938,36956531,22944333,37705469,34869606,38528761,37502576,38139650,32578441,37704953,23785836,31617324,40022879,33177343,36672865,19223686,37518891,38062332,18761337,37765990,21010121,29795004,30488763,25682406,32135302,40410180,32179791,41218327,31742762,32018344,31481686,40209411,10921437,34564450,35274490,39423359,11191925,36058511,40305252,33277238,36360701,27429202,40684441,33620036,36982507,37896554,41138226,27085423,29921833,36655878,20939408,39234321,37451406,34974476,40128592,29775223,31113372,40889694,27484466,35704120,35578490,35879837,38280190,30627714,35530011,40992249,23248220,38083007,40083580,33330516,40674370,39281490,30198075,31096839,34278761,31073087,29976370,38478922,37170706,39588396,18035498,37723110,20295732,35395587,40432422,39815633,35578136,21736474,36443888,39783647,17847511,41030685,39655030,32208813,39740145,31893301,7314561,25344288,38824084,36646630,40522597,32551340,37409121,29204709,38314247,41112003,37943719,38145800,40197229,8373243,37483244,20893050,27185447,40282524,33742809,25536449,32843483,32072872,22875514,19197858,37865658,7932212,32555092,31337088,27191041,13140038,33437606,41034521,37703867,40657595,37938118,29079205,30909669,36410483,35545182,33771964,27546089,35851698,40736356,39322779,39607601,40503966,38211513,28855206,38055998,37891212,35192099,30250682,32919476,32830608,26615466,13967075,36881951,36187779,38906323,40907034,37892922,34449910,36900191,38612882,11642714,36512573,10418654,38360347,39418244,39559351,32876068,31716201,39181775,38448957,39999678,37192973,36938700,34717206,25571562,25442502,40137732,36066090,36608536,36131980,38002882,39118807,34947971,39231749,37854723,36420796,35351906,30319788,35842357,37318252,37601623,21427398,16015815,36206609,31462955,40643214,38230909,27252808,27173200,39718753,34318040,38780926,37852890,41100728,36303795,34856913,30834299,40249258,18582890,32153282,38198203,31858361,40238276,33852196,30540495,40400041,36269295,33452290,31414285,32764981,8222676,33745192,39250878,40888306,37596681,37796476,37066420,39111665,36250548,36368595,21508926,33383084,31856002,28662954,17531362,34264482,37099615,40969490,36585537,27713285,33763677,32091946,37231970,37178771,40468155,36477809,32035485,35500760,37728088,20496542,35321912,37214948,38452400,20974037,39987668,40888374,40727631,37510119,38314260,37413291,32588113,36607976,37989895,35417523,30818803,39925334,31764063,40961364,15981715,34735502,38608750,38694395,27992960,29044642,32092640,34467013,37601077,39815735,24255024,30354905,21225439,34257893,38457491,28673521,38524173,34523915,39895652,37485501,20732694,41044250,28077191,27608272,32794397,25588043,28394011,41153117,38434220,39241061,38415966,36289629,19452979,33153911,29816579,33379115,35854011,38065980,20879141,36718351,18161249,41128320,30786782,37956253,36569227,34855384,37710935,40862808,31489353,6888107,7629487,6329531,33667880,39033592,36731401,36854939,40811131,35267687,36040922,37133386,19873354,11258180,40303943,41027760,35007073,38438691,35972656,37926200,40948963,33755207,12983097,39510917,39747466,35956444,21620814,20392915,14667208,34464452,9553789,38036613,30347725,36998904,30564125,37766415,10176380,41114767,39019459,31521167,19290642,28479991,7173629,23181625,32723971,31282770,21738444,40561414,34527517,36560899,38111922,38162335,38012122,37939911,39336467,35578505,37008065,33083386,31787199,38241771,23469753,36617077,38038374,31973546,34335595,33245038,39819066,30149842,8723314,35300912,30656097,38254999,35001670,38025481,32777564,38017027,33024843,26858912,8283956,18089450,29730506,38286539,36057713,23066415,14346343,40992186,37964652,36560486,37586986,8957977,40710091,35610925,35597471,26605083,27187982,33961222,30830653,37772739,34006350,32426684,40005889,38486393,38916064,35580017,37332283,38931982,35824234,37220635,36064757,10103122,41008602,33610867,30285537,37940273,31138107,32632030,37498195,20886452,36864632,21465638,7689077,36762406,35851649,39742020,34709840,34884331,37698795,23664576,38706729,20075649,25106057,37800054,28185483,24089771,18584212,40421977,21008201,9583501,37467630,38562837,16209066,36638270,35900881,18583776,37309411,38837865,40968735,35423282,37769804,38127789,30370960,37599319,38057366,28631334,18583280,36648625,39996088,37195733,31920174,22903014,20980882,29968473,21139450,37573708,40789594,36201258,10745815,30124681,32061648,19556654,25834439,31609221,10013964,18583124,23169783,34531655,40554765,36328544,36618437,17130775,36985224,27470820,35238819,9654017,36549251,14159382,38179813,32160240,22206397,34634554,20705572,37244533,37992682,38439692,38175496,35680592,37603292,30063316,36252084,28549367,14477613,36448577,24221722,33549417,25067030,28256515,24647634,36201211,11516069,28496270,19938717,40809056,37291714,38922151,30825329,39604233,36330087,41035793,36447221,21007942,31858347,36987795,34346561,40576881,11069478,39805985,40247377,39391466,38591362,41166963,20688192,17927418,40529459,13343194,39827737,25265312,35943378,24198286,19191075,32726376,27432182,15059028,38062755,39925571,12460435,39324453,36171740,35223049,35516010,36840608,17056634,34986040,40430614,40583874,37207434,14867744,37111734,36249097,40903974,38189678,37881215,37143053,38227613,33208365,33593231,37980439,37666211,40758173,32806740,38994927,28438698,21506943,35436705,26728266,10149166,35288060,37448464,30091806,37631493,28020801,33841400,36666008,40125983,38176089,35190549,38045368,37145036,26848746,35479062,37409451,38139437,13549096,37435167,20461837,33542352,38151728,36296956,36734867,28892511,40467149,31564797,37759771,37567271,25337464,24075406,37699387,15518634,40823016,35449355,38528704,35502189,37740737,36858034,40555666,32333630,38803487,40233982,38954148,38003100,6504486,35378410,38012489,33788085,37027489,15784707,38304722,34333702,20978946,10713353,33757097,38574758,37438696,33070633,17866097,35490433,37859229,39744490,38301352,21398922,33406346,38383495,32150881,37218751,38336133,24219736,35792349,31623538,36550946,41005529,15385109,33203884,36495872,20660906,20842154,31319136,36717532,37312742,19940179,40942595,38361740,29862260,35625555,28272194,37552573,34511111,31149906,34046038,32768845,40941178,34499977,32515202,30150384,14005526,35569678,23618556,27335147,34059559,15670212,37431020,36744074,37820658,19262922,39078658,25489145,35932974,37634079,34985340,37008701,31624584,37661754,38026554,16244388,27069500,35843264,34937477,35604703,40939247,14462113,11538816,40181625,34075133,36389572,39348481,18586564,40850593,35354485,34819652,40195254,39549936,17714699,41037799,39316654,31319193,35260356,33927827,32411239,40001674,13480496,10118546,38880696,15226515,38060045,37600233,33597185,40848204,24593579,13223937,27516816,37060811,14725635,37966791,33522637,38251590,33095592,37218610,15521569,8714738,35989231,39552833,37866021,30438719,40499986,40938708,33656372,37845676,40035508,31006927,7584771,24953902,36285103,30676055,27266490,6597660,36391003,20106926,38408022,33860221,18004000,35752115,28735414,37307201,30734612,27969121,39082374,30087786,35899333,37336875,37239181,19475048,41000889,36872540,37189045,34484635,39103287,23130431,36428241,30773828,31364370,33092337,28952059,33680526,37919044,41037509,38996910,38079704,31313219,31188697,13445384,38637674,18074146,38150488,37348987,37260045,37342861,37805493,34610613,21753389,38145909,12248217,18578788,30549052,35368429,38828743,38807986,38131229,38792536,14316586,38743270,35203925,37712890,33714673,38263321,18577094,34058307,38730312,10724113,25854827,38740046,37910950,38814295,40294498,38748378,34703348,38413498,24149811,37260944,35991549,38827088,20940550,38388533,37381967,36774316,26711556,37806583,33898832,36248894,18586086,35396772,38860779,36791703,11978593,39508214,37369852,39172030,30291893,21981366,28441324,25234289,27275565,37318174,34109363,37850868,32891015,18585075,32726778,27403809,30498857,34243098,14193976,29335637,31284582,35179535,30001797,41040239,37139119,32982880,35483385,37964162,37922448,15243966,37958562,37338827,37870364,34841825,26167027,32763606,35266215,23629507,37591542,35246732,40187819,36259540,30495151,37226409,28236266,28527465,28201884,28873525,41108330,31778357,22790233,35128585,36664645,37325169,11761710,30450706,35217273,34871972,38723792,40982936,21242341,37330296,37310714,15292830,34078247,20746524,29180953,37115937,30277479,9478031,37821820,37938266,37396145,38209452,27347048,32694674,19088660,36531760,35674080,40837605,35404618,30638997,29435775,20786729,6695446,31941273,38042423,40992016,40283275,40774194,38269332,14038064,30075978,32202229,39659010,35931076,38399383,31428000,33358930,18587470,19769075,36460297,37618290,37992322,38428516,38340669,28637438,31142169,32475269,32468927,37877814,7786912,37450350,26955834,28080096,36721848,30208864,12817008,6984528,37110458,30014724,36659088,33498979,37009831,39392624,30172763,19230773,40604231,38423680,35838181,20697770,38033855,29084554,18768796,38073567,36000458,26114358,36528795,23698156,40355384,37932325,25684522,37768341,26674458,38439707,36563149,36635205,36862065,37285408,33420275,36358475,37509912,35394352,36947666,37221197,28764978,34089390,34918977,37890692,36852757,35844366,35709067,40900317,34564126,22120969,37917268,35724196,28161221,28765066,36019590,12419816,37517816,38151809,37238932,24679236,30264281,11172289,31813188,33096926,37505215,29309495,37339396,34162833,27424245,36454881,39026739,39477685,33629023,22492796,39811533,12130040,35632320,15510845,35333036,21145057,9919317,36655728,38053835,15591454,35355457,37307823,37733404,18373470,37811120,40981413,28081689,35454391,36355123,40017861,31670963,21581566,33654662,30457145,36400031,34984479,41100060,14916817,24937374,39979226,20633822,10826744,10998085,27100725,36459634,34173302,40727138,11552888,37738803,36461306,35224256,19877335,37353052,39127694,29232367,11454752,38064479,37116442,37964655,29026556,38319458,40446724,31415572,29609146,18590848,34160912,39532660,35998098,39114399,40771170,35375537,36372352,37565273,33188442,31487625,35846502,29904141,35936045,38278943,27724114,37765020,37328254,30125545,33306006,39768645,18593576,39771397,37129316,37163266,36586006,27404597,32191202,32811479,33383767,20688022,20432035,37516896,30011061,39868695,17210979,30074524,37769223,36348342,37709514,18593552,30011731,30882816,40138303,40002430,41070887,29409304,33656870,35684301,25542347,38125068,30509156,30329466,37746753,36651247,35193796,39040677,33095390,37790975,29219924,32704673,18592016,25492390,34430573,38026337,37509027,33666106,38113240,36321350,31858433,38320024,36439014,38889319,38369095,38088974,31501835,35616271,34399278,31571018,38297498,37313429,38749594,29490215,18590939,25929144,36120711,38016325,40039825,35577657,39614158,35058810,30554576,19499020,29376695,33268037,39592681,33803780,33507730,29857502,36635983,35700764,13768931,36633125,35055141,35094305,37523620,31522265,18589688,30805864,32448307,37524928,32452131,37250574,38928247,38893647,41068720,35385518,37429924,14077389,40237454,36179907,9502237,29585321,33789554,20173022,34260962,40851885,40473600,29849817,34696938,41072174,38132578,32048969,40661074,25018438,30081667,38762003,18589626,39551782,28629926,41021858,38457137,37857644,37550906,25088318,38207195,35183349,32681348,34785121,38282785,32303558,39055250,36772953,35475362,35111821,36150428,27512129,27637189,33000387,36927370,31297552,18588379,37978883,26035064,26954581,36766799,13566770,39880680,24307616,36717719,18590275,36035092,18845464,19352701,8060533,41221683,37701106,33619814,27131177,33455536,28597951,18589352,26874920,38058657,36117509,33681162,38059877,40704947,8730168,33248645,36642596,34600391,36803493,25768585,40794544,39266988,35122046,37134899,19425782,33352660,29855628,39619167,34856045,7856956,20616459,9685316,32213669,28887269,37044818,31347354,36825796,38226277,35953617,35866786,37813797,40318325,38427964,36430890,9073482,38824136,11840420,21383459,40667545,30158241,36409604,39275931,39396614,37368835,38139657,32711017,38640553,30196482,28684599,29959750,36525754,37429531,38068349,38404125,11113521,33682068,33548354,37775387,37391292,27116805,38278248,36791431,36690256,34476720,23367662,20859723,21509482,33857846,37408452,37166327,34642868,37963414,37564898,40648843,33593153,37798329,41018557,37886962,12077518,26583492,38281371,33290784,40930228,40910844,35617987,36539285,14205128,9462293,28924720,36729763,39130495,29614977,13537106,41015461,20938524,39342940,31338047,21024286,37399431,39490852,34725806,39299281,19303843,40940428,40304001,38612368,37897271,40915249,25204853,38315428,32191877,37611468,39276087,32440921,32912688,30158693,13486760,36622812,39660722,37662386,37783191,32385323,37864159,36875631,29020715,40789379,37277104,31423251,35394332,22358487,10403157,39936485,33432449,38227150,34278045,40816353,22596436,37410920,37352728,7152659,20035971,24549088,23896473,31763690,22440852,32193049,40571339,29960152,24133863,15403499,38658905,36469333,19669570,19943629,39112210,18321532,35054219,29317440,40835723,37300987,14037347,41168840,40689433,40813067,9919891,16039552,33459254,33127878,37920874,35317427,9167222,20812129,23505985,26038357,38634723,39374068,37225962,40226290,38721334,28297477,35567995,36078069,38622499,38726311,7840463,40577129,6761989,14740983,38541307,39349709,35007740,32468844,41133872,30248067,38846775,36563091,34665415,37276561,28282036,36420385,38679061,40936328,35436351,38302355,36432104,37767723,8155343,40108869,9492972,38703953,36524789,34085539,30087496,6382573,38367916,37661852,24051025,38323336,38531108,38610602,36607169,21378723,33852251,38595940,38612397,7077738,34527416,9481376,37626982,38726559,24481085,25038454,37014255,39367938,30376174,19517035,36627307,36957253,40969379,36093892,27268838,37014705,35591046,38745972,35502704,28516831,36627813,35428063,23122163,38281706,37865028,9743015,39224464,37431745,38990355,33521984,14702691,30730734,33231736,40915450,40826639,39934532,28605924,40985463,34101802,33345899,39862178,36975879,36940120,39317785,35241563,33144674,8275399,39101424,40712031,6914724,29017390,37892415,20070216,35146186,10225340,12173021,20832638,36316787,37607134,19416640,38314487,35022373,36424532,32256561,32438164,29323134,30165332,30720646,24034466,36658390,23753947,37492060,30330123,35636176,20772441,37288102,19693358,19114541,27532068,31977600,18919585,29646812,31527688,36675331,29057662,29067666,40255773,37312045,36375594,35922965,33704146,36834870,33762281,37960042,37243926,10041189,21356297,38288916,34660967,37438020,20465635,26135493,27807402,36420591,22044060,32105602,32404049,32250902,37585349,21138345,10937042,40087184,38370056,34976129,18596141,41022029,32432213,22220480,24796670,37969503,21111024,27265801,35145535,37874059,35882684,40611650,13727613,37173258,40878308,35196220,31091303,38407970,39849227,37157920,36364784,40473913,31330612,24625336,36708752,36360138,35304465,31753698,38029747,34837479,31952464,31752341,33015387,19668977,30915991,39630227,33186026,14224330,37945521,35580110,38041270,33208691,36431230,9068452,41011656,7511568,39028574,35584736,37039099,29972388,29947549,37792311,40472746,38199982,37717836,34726227,37325322,40362485,23891203,22533669,28457466,34256422,34428283,36863580,40434917,10845155,35955357,37214641,20719324,36619402,19513851,17517945,40312961,24743777,25403150,21222569,20678168,34356060,27849918,33369812,20770176,39671328,40228736,33188533,32029791,37593242,39755669,38713569,39106031,40328438,37886256,40811447,33525806,41169767,26727767,38368948,37159328,38403063,39663404,25451019,36771233,40076119,40879796,16069091,26525670,40099296,37801288,34414841,12929548,37423516,36029241,35766916,35404756,19224464,19462512,37662748,32466119,31482431,40090953,31980359,26779666,39796492,38090098,19017383,8210297,36332950,34829130,39176145,33864245,23391020,39515114,25728094,10160612,25200950,34070064,40619445,39917403,36789544,30016662,32636835,32019398,40411230,36334262,41151096,19404129,12828432,38764500,35335671,37528387,23620398,36976487,37158047,40794223,36906685,36031005,26096460,27260594,29971508,37562761,35294543,36873878,33347338,37704678,40668164,33648082,31131558,37783836,7612404,35706792,33494190,30571279,24116762,20800716,32197637,35255933,14334436,41072863,40549470,40970810,11285959,35589473,11282141,22372471,37345318,29638237,38741051,30045797,28831609,32392160,6523897,11110174,30013112,32905896,27349931,37512976,33539970,39644386,41117250,7156442,12404217,10899050,38268527,20539295,37443774,7515131,32198586,30406798,38029811,34739201,38040866,33293641,33737736,39666766,38645922,30149369,35345839,29592003,38790932,33530169,18597778,15621759,23469792,40863694,6609605,28961881,39966150,37344832,31675411,28710414,18596761,32026895,32258827,28280852,31476429,37324458,15876908,37017185,38927883,34472908,31782970,37824283,36451908,18596270,19507630,36818273,40889619,39063189,38089462,39169223,37879497,12544963,37793897,35801858,37579009,32983991,29239652,32026331,18596506,34593224,20593814,40889081,13645606,41096457,31866747,27815217,34457714,35527796,33960894,37708050,21184459,11226192,18591691,31106906,10544592,17954615,35313121,11368031,40104702,13630900,38046515,20730846,38054026,34821205,7904345,37984048,40240137,37552889,19941176,37813929,41030536,41011467,23242192,38419119,20698676,38112929,27289513,27092144,19475958,36540670,38392648,40437479,32389737,20851719,30191711,35604779,35044816,18223977,37478491,37196582,36011177,35564298,20940384,34196859,27388319,40929714,35430368,36583687,37758360,29963326,13647371,41056892,38235794,39910489,37949380,20441983,31394074,24015165,40011530,21072153,37400144,37661359,36781695,40945295,36918941,41192649,41122643,33526162,31335749,11305748,39454494,15619321,34424033,39881217,37607220,35498850,39007670,36161218,32230335,26453237,38299500,37752155,37851744,8772586,29830978,36314556,38324940,34627560,27064054,40943804,31608360,21428043,39663014,37987967,40860585,32517418,39524720,37131334,30573774,33080573,35544883,38025644,37005154,36562463,39296846,36343308,37101880,30023443,26833770,36983922,37618048,25277287,31162930,24859955,7248863,32996849,39607522,37724125,38059473,38086704,13218596,35702923,11685184,36545661,37504306,26931013,35350303,36356343,40337401,10147099,41038980,40251733,14956423,27021899,36055790,35620180,21162195,39278898,36196115,39940647,38362708,26442414,14296184,20857074,35231383,38803427,35622591,36678899,35635121,36439968,27510119,37888016,18469525,19497075,35846144,7271924,37260622,8037216,27137701,26817263,21205652,40184313,37077009,34747784,40099577,31023816,40492574,30086129,31001993,29976879,29490484,30321028,24635519,39375104,41100071,29074867,23006101,38269939,36872263,14580379,33922725,38705636,38620081,40240241,39452814,20160411,33452404,32768723,28891000,41165850,38135064,27801877,36803977,32846370,36417100,31802943,35936060,40838638,39847559,8678624,32424611,32819996,33118671,19796318,19427064,20445467,20940779,26495893,34231938,38945416,30549144,18600465,39337915,23033550,41068858,32452345,34628906,36415260,20661802,32021095,35442358,33018765,41165932,38834431,33690302,37709806,25429971,39756288,38117217,29202726,32938773,30128054,33600113,33541726,37318797,23667471,18599161,32911376,40288245,37141487,6602479,36182407,40661381,34731029,16252997,37016060,37277497,21472653,25535671,36131797,34365752,19662606,41007033,21001083,36775810,34826004,18599255,41029733,14044690,24829508,40303207,32373723,18573406,39032229,13218915,41163531,31154127,18910875,38238136,35193600,24026582,35503600,9220077,30927328,35547308,18505271,41120544,30242730,38204144,29409970,24571049,33411543,39068812,29387272,39610062,38998562,33337589,37064607,20541958,40456478,38145454,38704581,36204660,32780312,38052668,38932764,31286002,36785597,35299419,40249764,37499403,38363631,22216133,37506512,36862155,41016746,9121490,29989525,35778093,12303021,33317332,31299735,35301900,22197978,40015435,16633959,21097811,41132766,41132169,38889759,40898942,41132076,32594373,34702945,39658562,38539584,33940780,32898642,38385904,29105637,34554628,37401229,39757523,36019475,34073905,38856900,38165278,36947744,41150466,39773222,36655741,36470409,34021588,41136943,41022112,41149999,28601582,38829746,39413054,41021831,41089185,32818519,37665661,34498225,36702462,37818404,33333045,29602992,37090719,37050313,41019671,40971268,39064105,38521951,36934274,36475913,36386087,9681095,36280187,32947005,31585440,39540544,31489825,25391405,37418999,7948187,38224562,38152777,29104029,36198785,37864836,27032558,21041195,35887511,31720316,35308452,23056752,38338110,18142979,35937581,41135395,19072085,28792843,23191792,35575229,40737345,34355859,41130126,40953778,18005245,32846451,30610624,12989921,24140884,35094450,25041843,13020888,39176363,38934050,33541779,35339036,26281811,36556893,36516085,40212978,29094531,15498015,38425293,29969363,26387768,36036741,39671870,33294967,36450688,29838517,26604383,36291007,38054587,21185254,26804860,18487777,35048156,14017098,35951017,41076527,35703216,33521213,10377037,41077522,37708569,35018805,36973453,20144053,30109962,37669847,28209818,38633342,39106047,35513016,31343003,38228162,33422288,40764571,21491975,37934720,30173406,18943626,32082254,37197763,35292840,19964851,36519882,39337439,21549871,38907096,34077571,32062163,39066777,25972068,31230076,20797445,41135624,37583652,37611679,36813997,32582560,34135842,40135167,27335014,17608945,39110596,18602231,27148914,30435078,40656795,24229642,37500840,24331691,34374312,18599794,31712868,34117312,10542353,32359637,31948305,33536940,31274181,39032749,36639901,33120522,32790865,37193271,36471378,18082953,38987594,39752504,24763256,36449335,37093706,26521691,35297675,32049556,19224133,41008664,38651588,8996976,18590837,35784070,36748494,34113966,10019436,40404887,37222546,35508467,38364920,37934464,10377803,30922459,11224347,32745106,39880927,36302945,35849792,39393411,41079659,25971137,39825496,38277042,40606682,12809079,40604115,13983091,37595575,40741920,34624532,36365011,21186726,18862873,36557275,37912854,37160908,27085157,39067951,36161633,36821284,21499438,33201765,29720175,11191803,7112512,33962266,41008243,40570695,35487570,40330853,38050406,29402901,33150890,33676876,36578874,39125884,38727238,35544957,39782376,40746710,15611063,7615376,34106570,37318584,20628470,40766589,37246805,18210399,40142880,39547868,19339253,34378068,35778720,26135988,34272634,38301120,7943248,36117400,38184400,39939094,40834686,34937806,15799273,29970894,34411025,34734263,37989142,30661279,36993592,34141391,20294865,35534323,33877603,36945410,29965023,38031192,22036894,35429952,41137570,36523583,37921452,35911884,26443181,33297281,33753735,30612394,39873821,36223934,8572451,35546042,20371094,36225499,40924511,27171899,18605040,37236385,37368035,37860551,18006086,33799381,32002366,37113202,18604200,37880350,32947030,20063133,37686793,38107198,31440158,32953041,18603970,24811843,36676270,24619683,26926831,37674042,19982679,37174698,18603499,35081705,33013420,36969049,35309385,27984105,25116027,31721553,10840585,31508878,38023969,21957905,32964466,33215285,31857764,40311143,36654434,37969008,25654865,37497601,31481543,7639660,38416137,8351740,37581906,39776818,36159850,37506332,31690131,39654940,34163767,37678943,36434912,34690612,37171858,36644885,33897126,36040821,37928612,36835382,38995942,39405640,36748658,37694326,33703290,40150792,11495431,23957230,35365333,20826656,38751737,33534351,24555770,37423704,34997068,39898361,33043156,10409829,31934257,37753533,36767587,29120186,37997822,38024909,16736796,31691358,18605016,21107229,39735926,27160660,37706954,40861354,18604539,37675057,34737684,36057362,29815485,37372085,33407227,36402825,37518213,22870274,18386653,38337854,37963411,16798432,37481465,37236645,11680672,22662265,28366349,28525726,7569576,39458418,12213869,24770388,27929859,33139120,26705500,30744382,18729207,40415073,40795271,34319626,20741983,40322901,38352713,36117206,26966138,37818502,37516923,31209716,38102419,36902900,37815795,24951580,41043905,39042249,35603966,36555869,38283764,35314136,37645698,28083453,39479137,39483913,38287699,22332780,30540642,38361630,32963012,32170715,36375611,35418375,37063905,39946586,7682802,36705407,25041526,38565073,37299805,34745457,18603202,24435280,37009791,40997297,37491067,36843372,35938870,35431277,37834410,18603765,24216085,33127466,37783707,32445454,35709438,35916258,19155597,32959766,6336934,37220905,26174560,28554938,36132292,35781106,25001393,38263625,34047146,38238887,38264460,25114173,6671256,29102575,30455776,39950691,30210441,30521059,40937813,37102941,37876056,19524663,30066087,34408127,8267541,35745062,37649748,40829237,37564351,39447457,35181505,38278472,41070817,37920482,35527045,34597687,24756073,30348336,37956704,38111512,36141050,31070162,35958324,31506267,36209374,34950533,28619486,39651941,26555178,29702280,31820364,36374327,28707031,37895808,27007601,35621851,27516115,12217953,37127985,10958649,38061956,38280017,20697431,29965985,35562324,19822913,32336106,19487930,34493393,39525909,38663868,40565214,22495227,33866454,37550749,32813806,27096359,7966357,11057143,30977220,38127327,15470079,34622463,34805706,36630451,35677298,25219479,7883122,32728833,41017323,37772947,38427203,35694771,30857100,36356870,35683170,30406341,18808403,40843675,36210266,28469429,33834791,35410370,39628019,35683927,37942694,28604568,31742708,32422483,38856056,40085556,40900593,34227400,33885206,40047422,30742697,35477640,18239352,17493901,24549802,37409477,39610603,25485583,37131428,34549962,31466335,32431167,35301989,27595993,32819244,41094926,24547428,15901945,38433466,26826752,39891182,34810017,26790347,40134048,36505431,17800976,36501632,28017368,11523199,35087134,40489788,38248462,38732292,37827290,40878823,30931833,32877258,35871360,36874132,40833088,36461887,28284857,37568014,40243867,33252440,38948072,36860904,21567040,30097903,34711151,33555456,33979029,35677482,20753997,37437586,30834478,23040155,41163295,40179597,36857245,37503282,33384698,37385452,31580536,40891971,37262600,37939633,39666413,33656554,29970101,25664213,32343743,36092563,40697320,41135260,30302156,22230106,32615159,31759321,37956006,33743189,38527915,24380280,37019729,27274791,24565557,37924958,36296718,38047993,35388602,40947144,37609642,35982369,17491122,38321473,25850553,32785847,36943526,36203670,39518615,33973034,32105547,36456078,9209765,30126817,37214159,37509251,40285693,35592900,27007140,29909631,41173262,38296714,29597910,33613833,40018805,30758653,37131418,33016604,37328150,36543108,30749293,28153259,23426463,37201725,39734998,38427650,39497269,38707461,34320164,39558611,20908509,37751243,41094806,38848533,36624610,37192949,31620281,38523000,33081878,20530071,38430588,37878899,24698548,38392106,35329119,36315074,35442258,35596991,39630092,9723631,14839130,22064696,26243753,15604639,38106275,26955215,15280276,19836592,40817931,25008180,35133793,35746324,38986701,37099676,33701997,35632429,16015017,30434946,30931507,38271822,17414601,26094538,39912783,33038617,35061706,36430407,37965782,28089777,38923610,31282253,40213096,32663991,36869296,34734073,38887000,10528105,21333794,40544094,33847759,36350044,18830560,24173923,33422568,18032640,36727946,31930249,20794863,37401059,40930507,36665003,36943797,35963330,37746880,22944057,39603353,20645847,38191702,19076337,14155400,25929183,37942099,37262937,37157399,23850144,36445166,36876877,10823935,29821834,35317027,40768374,20551810,38636767,37196222,26314961,32033019,9567765,37733344,33897556,37295267,40655437,27891006,20905538,21430829,38264306,12040593,40321521,34361204,27574837,37716522,34702866,40117773,33352147,34910616,34153118,39072261,35283397,18720351,39576786,38380010,39354436,37933375,35635669,32572967,39704498,35248111,33253526,34066784,25601811,35956919,38838756,37701178,18609113,36841965,11228065,40941309,35799607,38440315,38379479,40813410,37206087,36687681,27741499,35858631,35721017,32466260,39707174,21319123,29156550,8675303,31519559,18996112,38494351,31530614,36426897,40731885,39503079,40547576,9228829,39965405,29053257,39533973,39190831,9943420,40624087,39671808,37810263,37501768,38407684,28774721,12642722,35183263,33329236,37837968,35132049,33509712,18607960,34346532,37994225,39034621,39424532,38071634,36943448,9242052,40043845,40998692,34801394,37907834,35567683,36210030,25584713,38236273,30083119,19371114,36999359,37350941,37852496,36488358,40568821,19417433,32850719,31976841,31630191,38044616,39718984,37584816,40364289,37765376,37019197,30060517,33428676,33611321,39104765,38111852,38309393,36528493,26661080,10759689,19108939,27921143,34213899,34878955,37805671,37619211,32773215,27610407,20048966,25600822,37235800,17790344,24036416,38286517,39890389,39412753,40158483,38288797,31283467,14551447,21954775,39946245,37406434,39093621,27245703,16463739,32593004,35236762,40768756,28359942,36316454,20435974,36542201,33872768,16985924,33270043,34907102,36063007,29047149,18786809,37441975,27884976,37837274,25936038,34797383,14606728,35222614,40563992,37018995,36929619,38902740,35535382,36607684,38289211,34164466,11868695,35337516,38851875,30798119,39134483,31473851,23901548,38931636,28595704,30288998,9655713,29181478,37590571,33267941,41113922,37812613,23280032,36709224,32838010,38614878,37868524,14057271,30282696,32385833,34052156,32436961,37940516,11776236,8481038,26804126,33131183,18611224,38694027,17428601,35412904,35877222,20702184,38913412,33184305,34277070,18748705,25489650,21123910,40150022,34820818,33028770,34541469,36789568,36908356,37441751,23588188,36537442,39089498,39452826,27905600,33281958,39672405,25397289,7753841,25627371,16348646,33991100,37339157,37282544,39601121,35140136,29259270,8308885,27443267,32722211,34353860,31679370,34555572,40700604,15344910,36662664,38597762,37473449,35557191,23620607,31335886,39694449,29864207,33302960,35496404,35421753,19134904,40654438,35970715,29969589,39720419,33154205,10047736,40036957,16741084,27717661,20817390,39324067,20939261,24013573,38301585,18605203,37697412,38165342,36375221,36719761,38094314,37312758,38064089,36474073,38563342,35677483,30157814,34756433,31461535,30571051,15827148,35150627,30159935,35271858,37861801,31504740,32964269,38971907,31729030,37601647,32976713,18006379,36623828,30399860,35176418,36999116,33277230,33289426,39514310,37217947,19429845,17968458,39803832,40527408,17038821,31116694,29999971,34842785,32958158,35641983,12574454,18118576,40324606,40650420,41078786,15537948,19746647,38197004,34934357,28674488,32148854,22432368,38239108,9461144,33873185,33419364,30159472,37894883,30206351,19762391,38309409,38569758,32637938,23458586,37805685,19653657,35055102,17548832,36874967,35074628,34149360,26901640,39722349,34968809,41192361,32037421,38112467,36182629,37013011,37927077,36411093,6660347,37746902,9157884,36690666,37840847,19522448,35968918,10481045,36289027,33850208,6920538,15576223,35854059,16243469,39240288,40723344,39045612,39628881,39447546,32716907,8108202,32415782,38366576,37073516,26383365,38460302,41201751,33102950,40912755,38288651,21601776,40840669,40239891,21128596,37642840,31795183,39656330,30742946,35558802,38136994,39469201,20625165,35200669,26559995,19415144,40144361,37957072,18611898,23336085,30396126,39991912,26853797,23351062,30492121,37565365,38507999,32718660,37831344,33971155,38029575,37579348,28768800,32149810,39044054,37278496,20652098,25946404,34718202,37747392,36147671,39690187,37150935,23460318,41118697,39939861,34890972,6393064,35723695,15216200,36301526,35046853,27320413,36270878,39832006,32976546,34177139,30070602,36439895,28847531,15762831,38008099,28307967,36525531,29293383,21344325,40206183,12931354,16738554,35624519,27134421,37784277,36609651,16899889,36568543,29826208,38047275,38744636,37222875,37625611,37435279,35705438,40841254,14575364,31981181,31921081,36399744,20545496,39918627,37700984,37507545,32676691,24079801,34145788,20987441,34093683,33440796,27364808,33937796,18842359,23404268,24563421,35518511,38010209,19240695,20431250,30797575,37136224,37892335,31677685,39780057,18615994,37596476,15754530,28888597,32900650,31197215,28802589,31293252,40821563,41035406,7588617,38318793,18603769,35852626,26735878,34522840,36968216,39863868,31015547,19781767,27620954,39125284,38294117,34904366,40240162,34630675,39882800,29814938,18615672,31923964,37156716,40050032,36418111,27498462,37553416,40953179,32439510,36628072,30573525,19511420,28259097,30757750,37602815,36734804,35414264,23445793,32242116,35632512,37573283,33364982,39629942,39922445,39778704,39912623,34067627,34311236,29478064,37496274,29420288,37297911,37649263,31337575,37527903,35605726,32996177,30098060,39514921,37903374,35374391,31753664,36880838,32479103,36446251,35502072,36696428,21983106,34727751,11615745,32359892,34909350,33508856,22705983,9541566,37873362,34351694,30867150,37397246,23899946,22361430,6540368,20910772,41162643,30068617,36536550,40012633,37527533,36276318,19270085,41144414,36989200,20810958,10119925,39125921,35142594,36678210,38326574,23830028,35111347,32203469,36005872,37941410,37356938,35330743,39896663,38925004,18615240,36408180,38908384,35967867,38992308,20912673,35183909,39378975,37380489,38054906,37690163,34413594,38357988,34650392,35529002,37876298,36155753,39772753,24309464,23151676,23937820,9577920,18616327,38613361,32606659,33927962,38967368,28370836,7424843,40248602,19076940,37507573,18617023,37704825,20651959,30140520,36097089,29642315,27451937,40979341,21530652,32147091,24046410,17956330,39055253,18614783,37694481,27767769,19784942,18991906,29043109,18616806,36323379,11636115,27455372,38208441,24799230,36881579,32965617,37281510,27060442,26357523,24542046,38089146,8881301,35402885,31675399,35738106,37304874,40824041,24574747,40260629,9392823,31697757,7401970,26736923,36252063,39254524,35600826,39778246,39530811,40889023,37952209,40955979,8654078,16174951,38779092,31390321,18616326,39502030,38935054,34783801,9487935,35147990,36425695,18617423,39427557,33830506,36953723,21144378,37249895,36534578,17261353,39897126,19678106,28192094,18617717,36398843,37565573,35186820,16540104,34644391,37515735,38279234,32586656,40758357,39727952,26915034,40661828,26422249,36373625,11356513,19268010,21372468,39699228,38369094,36930977,28934395,37578743,37225256,33995399,39308774,23849099,29308968,19857291,28096820,33973817,8505072,39306533,25978971,40366002,19161606,41150807,13107534,12435411,35935455,37324549,30303730,37300421,32000994,32590708,33742951,22456886,40327614,36054010,12499894,33584391,34443869,40851094,39529220,27002184,38549373,26499820,36686358,22377523,36524394,36311424,39517693,39582217,37001386,27933599,31891984,22617340,35565616,38312302,38382584,36905852,20630659,28732370,15876182,40969317,20542295,36501670,34724368,40129704,41081499,41005134,38834552,39952522,30340243,23141113,34905013,34696469,19357828,29919566,37346276,41011246,37493445,33345673,38320898,37155323,38455946,37307914,25587619,27652079,40237621,31554279,38304199,35383424,38118506,33367963,38122239,38032214,37570876,40624800,38041366,39349553,28945907,20978367,33741773,28890937,22570120,20547314,38144609,33630896,38008587,34720930,33641019,22403651,36557301,24291928,10634835,33423551,34741303,29988008,26819675,34664601,19131781,35374215,27454544,37391064,36268707,29961808,29764118,34987044,36756122,25851725,38879983,32572642,35748962,35317606,21423753,35576126,19457827,37477756,34798709,11029815,7150712,26117959,35384171,20370645,36250637,33367943,37497377,36785491,37491035,21039270,34447245,37883772,38429357,36179620,28301316,39128791,22330330,6953922,32489430,14913933,36684743,38930326,10721103,37648911,31768414,36820243,17837889,32191919,20924434,37367942,34915306,34732914,39653073,37942141,15040249,41178849,17078228,32839997,38751836,33257046,39898944,39654830,38524508,36743795,33773852,25907408,32491002,34922706,27353287,6463989,36044605,36930915,30347237,28018232,21925851,37634652,36443213,16266804,38367684,20213484,19556001,39081003,40030924,40382272,22201586,31834227,27935758,35931824,37776612,40181704,23617809,22847166,40122578,34929663,25152990,29679407,39915168,20736965,36723762,38794225,31159833,36771760,21175750,21503760,36437062,33261947,38277502,31114179,33283207,36070502,29796829,38367755,13106978,35635609,37825880,23292824,36051387,34154814,8493803,31871388,30580701,36439874,20911230,39981072,37669147,27872296,39844540,35431120,37110699,19954750,40812117,33790036,37267496,37664814,25472394,20661334,30413789,9531993,32126079,31506907,36354489,40115048,37715441,21739152,13296041,33033573,29937741,12943294,37282343,39288343,33833860,6318659,41223926,14126552,25001992,39004078,36723874,39287843,31819101,41100902,38709714,39970229,35938430,41152977,38264291,38377575,32024122,38360387,33005536,31871261,15808542,39311353,39488652,34886774,21777916,18591867,33347220,40938490,22906542,35334252,18616717,20751087,36463045,37107830,37686209,37275064,11058467,16827301,18614249,8026793,36210341,34803549,10869947,22439045,37229318,36422302,39742913,35169964,38131742,20153136,38269156,30170877,36049131,40125663,36196670,36827159,20022283,38422472,36999409,9057978,32879256,27863561,41154231,30541877,40236361,19344922,27372210,37475278,34489557,8030825,33195056,37574802,15217004,39068745,16780570,38370070,39036848,23320627,15689518,30592943,21118928,34331410,38395787,38372386,19454857,30175566,37320637,35736512,35620810,38310557,28355973,34305945,33811735,35798547,36941499,30344520,34690504,37494888,36261450,37554309,38305761,35707648,34063914,35253923,34654943,24292566,37856496,18593833,37339297,21541445,37720698,36445330,26093315,35331809,37721570,36446378,36827964,18580442,37385678,10017510,18559422,12261903,14492845,36352630,40593859,20410362,9900377,36953135,19525155,27100891,38928780,36478066,29678760,38459511,34372204,13260168,11888042,37901707,37159532,28641853,38266584,20139086,32869667,33265634,35610204,21003767,30101981,37152503,31937492,27533464,33327149,34267961,35161386,20322271,35945853,34958078,39625494,33570154,36663523,40918350,36222402,40937266,38322586,37763138,40554845,39219047,38362230,9347381,40863366,36582356,30575305,31739571,36182720,36209773,20329164,35104379,38225750,34237249,38005772,36756213,15406189,38273929,33574858,20688325,29709789,39554630,37649554,34376700,39806214,37956478,34509960,27274996,36785783,31875913,18579723,38538379,27723256,21514241,37835687,39041722,18623063,37257569,19071090,36966792,40144696,14246421,37184064,38605902,19065471,37943864,33600573,18565275,41044962,38594886,38234504,14743094,33616488,34981876,34680096,13142361,34481492,35127575,18515975,24661059,27350313,38404584,33951913,38730531,38016195,36586686,19469598,35934052,39353301,9799827,27164865,37380910,33256492,40771887,34134559,36624789,18616929,32344361,20168568,38508762,35628575,37419157,6770573,18623900,27695191,27370541,40899167,33618233,38368145,37372719,36386694,33856097,33171304,32859635,11987242,38345497,38825079,28230042,40915761,21169794,39662105,33184613,15064353,18615964,39820701,37712667,38139142,36580357,28600793,22837845,35240478,33273014,33804760,31728643,37593200,37700668,40105923,28129941,27615923,37693913,37421022,11727385,12568486,30163571,39067028,30773006,34100160,34690860,37158436,21439748,36606161,34642942,37629250,36933984,37711849,40351307,32424557,31762022,36183364,32352663,34065098,20206630,23429555,39548398,17056002,20617172,22799419,28306995,18623491,36635582,12730879,41132353,8199427,11348329,37145934,38437435,36538559,19279131,36351889,41134431,38139454,9024861,35939978,37313700,36620200,37328197,19689408,18649578,28071315,8232899,33019441,28349942,38185823,22098947,35002262,33370459,35513254,37436785,40970786,35636584,30988273,15387631,37350550,39318911,26133405,37008943,39435747,33781224,29918634,34728891,11756969,39458466,38684268,40195809,37326540,36547005,28249369,20841450,38040359,35465575,30223704,30042120,38630547,16001500,40292872,41045296,34082191,29804464,11008394,37234080,30785830,40627936,36618977,37970127,35732080,34569330,36673292,36378391,38054606,20585378,35266738,25010181,37233690,26827995,27561859,37153412,26742661,40467642,27418954,30603289,39104417,37677950,36551905,17845582,38066288,39816009,25971628,13538958,32073024,39404666,27356317,33834829,40258560,38045416,41001051,22371989,33858201,33943255,39978854,20910936,31728593,20391515,28590431,38211928,39946121,37723179,25798149,30051878,38360152,37481074,35537991,37164590,39697012,37673607,25099537,39496193,32747819,40898356,37290631,20493974,30483082,38765550,33198792,41011789,37221666,36616525,39186558,15607931,34293552,37934165,36523604,35304280,26172880,35610186,21495079,28617337,38923392,37825009,35946480,31329852,33968337,35383283,34632698,32468384,34767411,37844686,30423375,35932491,37638979,37215063,21087555,17607222,38454172,41071788,37474111,36200852,34066802,28998981,25537582,32103740,37136383,28535072,38020139,20518955,39078036,30234443,28690095,38473148,37142687,32469593,17922300,31951598,40098133,39054318,21336496,34914022,38381107,34167146,40285890,36460724,35991408,29480554,36603837,36743157,8243222,10491240,38578794,18615727,40109886,34750225,37388110,38289949,37896780,30379587,23176970,10235927,10621373,39586647,30278580,14946033,33910238,40913521,11477410,40550567,19965852,33793915,14443560,39644264,33264576,27947910,28515089,39511216,26932467,16517356,35834637,37402250,35038683,40970837,35126337,23813499,8651871,36934315,20132013,20527198,32535094,32519325,25783379,33517463,33037298,39839692,35894099,38531912,36402858,39353931,35337367,37521379,33671170,35336447,36824840,22718119,40222450,39306010,10544234,34408504,33632858,40446780,36431759,19415693,19258706,20521540,37977321,37216029,35147085,39300049,37553609,28201902,18615274,22965875,30833313,39522524,39565379,40819374,23785732,16537253,7452641,34189240,27096951,39677763,30289344,35684253,37956535,37369468,18625578,36576487,35107780,37045562,32486527,37071192,32591005,35232972,18625390,35650976,38031137,35971179,24084551,21433858,37875781,35649536,36220133,33348052,37597631,35954302,37659992,12860388,37046741,37446572,40659367,35029906,15365867,20885144,36902170,40540413,39452455,19295207,23014877,32417833,36607746,34125240,25186064,35500531,33062501,21389863,40045133,27777205,6448858,33542630,40619245,17473885,40813214,36131486,35808067,37712058,29951197,19112429,34378502,29127014,39714052,34162901,18689526,32466176,35785940,39486979,36516732,39047142,26673738,31214166,10673797,39116318,28255003,14148143,33101875,8858787,30536268,36558592,39983255,35758717,30444949,36661098,35443663,39914263,37897838,30646386,37335576,37957285,37289209,32843069,36029431,33116797,37399751,36541141,33238750,37491937,23066222,12073687,31129308,40516767,29735228,36268531,32450291,25841514,27841235,33724719,35473039,27089146,35394775,22786736,40945576,40850246,34098532,38154370,28219705,27280265,40486664,40594360,38726088,40187273,33288481,15110998,31943299,18626044,29825561,37400533,18625989,9975810,30935820,26605398,33677190,33885909,38937320,30695167,37464466,38859662,18591332,32448249,40759870,40960936,36885344,40303690,34441715,35635219,37713138,40505450,30426289,35431587,20856694,29768199,37325894,32824929,32463093,37759552,36592624,33275121,37889363,35370894,7453469,40293104,39361383,25328866,23168793,24859762,36210398,38036412,39533352,27589155,30908097,25488451,36607785,28519105,20914977,16368370,25145773,35875522,28041939,8642323,32711353,34261364,32269328,34341318,38842792,32504299,22889457,31743503,28429885,13778258,34132556,40549135,32820947,38804806,18578601,36430682,37172350,36521241,38145701,14835784,31702513,36439860,38099973,38299780,11872009,26473536,8432975,15476973,14800644,18626509,35809040,30259266,34364263,24381604,19331336,33323426,19677796,33967507,37510813,40637970,18604967,37951734,35394905,37711980,36970736,20725752,33679244,35393517,37781997,41061648,27205104,38797164,40038969,35123469,24069723,32219013,19665780,37206519,40093653,37415539,40691274,29096729,37954442,37825619,32611921,40598730,26701469,11552195,37920115,33035399,39186226,19740804,32067346,21268985,14700413,14751208,36870185,38360081,27293884,28751376,40904821,34431140,30832790,39198530,28917182,30956900,20038778,31104768,40674188,33244059,19453572,38913765,33072469,28906539,20103614,36513849,39918667,37142965,32389064,33435222,37911494,7081196,39003518,35438250,35594045,37495152,18627413,8760928,37814405,38208632,39844651,32924232,28617618,41162102,30725774,38994371,39520905,9664118,34060264,32396635,26254846,33546489,38005084,40116484,18303287,39625495,18739647,39727592,20631982,36393114,37369717,9734473,36438872,27876983,20151901,41022897,21570380,40209007,30400807,33923576,36073763,37189290,19149902,7398454,28385403,10662751,28111258,29473470,38286032,38089370,12985545,37573176,28804028,38377056,38812970,39225046,37345505,27273008,41009418,33807345,34853567,35955193,36420855,20929007,28768694,31548615,10949067,26464039,38082882,38696382,25747353,29578122,28352179,27363938,12275460,26441082,31481282,40826691,37871658,40615945,39920757,39606657,36787238,32537819,26634262,39551101,18627759,33642408,36839767,37526225,8836725,22882368,7569811,31762153,35984029,35398641,18625498,16266745,39473522,27076447,22754848,18627317,36699097,29892565,40134122,38928403,40318478,30239912,40625041,28847932,32769381,31849206,22954201,38115628,31035351,34619066,34718440,39218806,39240919,18286899,27016162,32912971,36615734,33972812,11578302,31414587,32585493,36299673,39539804,36705211,37161633,34266323,35596590,10647204,35926710,38050063,38614179,24042397,19342308,20250361,38360650,38422467,8608529,37838683,37955854,36324181,30104113,29010331,34231026,20390051,38096266,36858738,34244240,33980020,34156055,41080429,31524479,6402531,39067958,36180867,12708315,39226926,36092948,30856889,35542924,36007993,36372400,15221526,35517193,36432915,36973470,38313486,32241519,40263697,41086537,34913236,40907458,28967811,38230809,30181432,19510717,40909733,40097940,37447376,39429019,37512228,30002683,39921809,35178520,37879347,35579885,37564931,19390846,20934925,27373961,39450254,38007342,12325401,40012815,17181506,34969872,28772705,28954485,37816905,32250568,39405411,36961398,20647272,19398174,29474554,8631526,40488291,21053396,34934322,21202199,38079254,34443856,30389503,22469690,17567400,26207589,36445097,40066005,29969619,39354637,28668522,38237183,7006214,35385014,36558435,12529410,37132204,40770639,22288021,38338272,30633828,26582950,36646010,34088625,39199065,39558263,39022044,34918849,36677365,40836076,15101399,40727260,36480401,27527739,34996340,33282315,30415077,34394709,20030381,15619340,30493869,37212037,32082348,41224487,36975330,15616968,40860761,37667683,11503730,33672724,38395742,35549095,39226237,22943013,38372396,38588816,38421813,40727305,34756014,39928149,12176656,24203867,21645851,22891685,37599711,29692464,38953566,37868946,35038321,16575409,36463754,37873902,20843152,19496593,31007236,33642476,25390950,37491055,31675386,32175925,39035041,27782692,38221823,14857685,23271741,20606641,35940627,34952106,38503273,27622488,33827453,33173896,34512706,34462920,33115314,37713547,11790001,40955953,37600957,40687663,14157603,39803183,22369174,35321745,33552971,37579343,31648094,31502939,30382882,36033452,30202687,18645192,38241829,39018274,35109035,33286447,33100725,37393563,40516797,32056839,13833554,31166411,29990534,29006313,30136735,10661006,36727681,37754426,11102848,33384009,37298217,30320009,35350706,38351990,37103383,36976228,35551212,34420318,20353910,14083595,35551524,37966826,25071213,36343751,36130652,37249147,39611628,36964824,37964970,38338655,36661466,18628847,25954040,39328573,19806820,38563549,37759784,33537681,37575610,30664899,40863700,27064312,39610397,39763274,34814269,18628621,40177157,32178462,38193282,37690322,38559272,32991485,38032661,20796651,35812172,39073779,18628667,18723799,30095777,18628625,38310938,35946841,40521211,39941831,39396699,23161154,36715829,30960927,35036465,40794599,22700813,37352091,36571945,12874407,6565360,20454006,36585370,38915018,33727746,28769641,37587695,40294922,40599773,40097597,32410696,36070057,39762289,35116837,40947064,35253565,34728483,21383764,30002604,32212611,14059326,35435406,31927501,40851053,30670123,37915614,30018241,36112826,10899186,21211539,35391495,31678922,34065785,39438187,32375025,33829781,33105595,41074049,34155589,31718624,30837448,30016119,35564646,37919291,40853530,35010990,36465509,35321420,40112438,29423776,37568463,39537843,39206521,19509198,28447950,36527094,40855131,19513927,38285194,35203869,36783884,40855110,38121083,39490784,38395500,21274270,36377843,36588173,14359808,37617141,30467662,15441441,31699437,24911200,7320436,35162225,31423118,25277925,29910359,36853912,26684485,39814674,18629585,41130766,33948412,39512385,39282403,26006095,9300491,30160065,41105949,36156782,30843121,11837979,10304259,37349079,7596543,28138627,31551928,38684990,18373214,36769348,26072613,37399911,20857230,16558579,7118862,35294673,33568003,28125333,18946948,24615056,34519599,37665518,36619612,31776648,40495426,35641853,35031927,33220231,39097341,34261545,14202043,20771822,18864411,23107120,23614982,35739270,32379984,34550526,30168830,37145557,35902129,32239634,28304337,37663251,28791175,36222377,32527211,12592629,31924938,20728286,32140960,36066633,33651781,39778676,37633735,32418715,33554300,20715379,27339492,36375040,35494578,40088070,15697862,26523652,40256854,36879810,10578728,35925156,21544937,31490808,20910401,40054802,30331452,30109965,32580608,7781290,6544791,34996874,38719573,18846886,37805788,8283058,31673813,30456979,38270967,39433860,24690702,10551978,40121718,28022965,17220387,25689901,39437216,37352900,15728562,34582765,18290736,35198283,38338258,36206687,37406197,18388582,37110645,37329495,37329489,36349277,34021348,39052239,39642466,37311359,27072107,25155429,9777300,33537388,36400972,30117485,33489885,39664945,34699372,40955070,36830294,39286644,35507562,37171928,37403010,37021460,14121734,29961656,31577135,33350613,28523012,28229430,37733080,37678951,37436624,35475241,28669347,35114855,30064815,38692465,36656874,39601443,20458250,40113268,15204238,9239002,36138579,18632187,30520872,18631844,35416513,37028894,17710182,40194788,10573520,38644679,40730759,20509625,8219863,36197794,29472540,18147036,32986845,37969658,31401501,20039160,36030283,10034244,36258449,39244248,8576481,35209464,37151755,33034532,30722179,38148674,27354224,37515935,35481029,33049435,34453654,30747724,29109533,34100297,40991576,39072857,33200194,39068887,20728908,17098809,39228262,41223065,7579705,38843349,32568882,20873875,36519747,6771069,31597722,26276415,38074109,32825987,31062225,34751653,38043533,14030222,9242089,38658123,38170744,24217183,38407178,27229260,36652631,27565971,37444142,36856664,32616438,34420146,24817113,7621459,38237326,23014603,7587144,40629177,41114924,36884503,24730505,21191141,33251648,14543477,28376552,19925438,20600063,36020358,37378772,14317635,36444190,38104506,37668394,19233747,30712843,36932338,35152304,18632569,38828634,40648414,37445607,7304145,20091241,36844758,37977940,9146408,37618078,19089640,37611572,34379668,29387893,24533690,18634421,13729587,38821330,24160593,18634109,38997914,35911994,36770651,39811136,38593458,10726907,18634837,35513646,29946595,28420538,26147420,33591725,36044110,20722265,26745924,39824516,26756184,39031160,40928762,36588491,38318299,18023320,18634902,29735125,10233412,39208742,33282631,26804726,36816032,31606508,33962335,34704514,40758389,17989679,12851780,33517269,33634298,37708077,22115846,35042988,18633594,30213461,12507625,40083747,40785442,33265208,38575132,30005004,36927876,35229568,38011942,27196703,20521081,35720066,40191711,30004896,39516268,29940832,39075421,36630194,31709637,39771750,37395847,6792586,24551695,29991439,38468606,19731270,31470235,33432972,36360286,21020315,37861824,37944666,39864570,30173975,27173037,27983127,30086731,40977839,37785401,18631764,35531043,35530288,40661077,40578640,32413810,17105747,34136863,38069617,22919689,36662830,38131616,38940382,37215345,39259592,36983837,38740316,38281254,35781847,37822970,40606460,31104149,39229922,28430696,37824843,40476535,20579191,19695380,36177749,21130912,41019040,24968989,39623621,34564774,24282493,39597288,40614196,35521887,38234597,37873952,40216799,33890170,19138661,31001475,22415449,37934168,16453619,28225212,36136114,31285384,22119646,30279161,40948681,35533093,41108001,25628225,37450646,17160890,37851335,32436436,10495116,32515405,40886758,40640618,38940494,36541297,26534032,20243055,15574011,33511146,36791963,37963892,37970100,37966915,10304578,38429994,37031286,37333983,36327574,36117799,28667921,37963117,37954480,37240502,33042457,35027516,30633154,20660957,38230915,16950830,38017712,28479575,40459413,30487701,40760998,27111704,37035469,37567786,34379500,38292380,18636541,34407723,34458597,36952559,38309684,37798768,27776448,31498908,31868187,25203150,37730895,8948285,37946395,39864536,40340653,40731788,35490024,33095490,10146021,15996956,36045037,40286324,37337146,37475111,34295609,38099386,27066551,12962811,30099708,37191581,35128271,41072726,18746900,16751481,37209822,34167643,28894561,32774475,27595202,33846996,33884047,35361865,23618641,33182995,20245134,30639059,25395935,37524328,37504381,18757322,37027134,37248118,37881236,19605587,38640133,29146605,32496310,37552049,33755979,35093556,36409786,20617012,35720669,37698714,28585576,40474736,20842553,19105376,39761113,41164536,37966930,37930364,37349851,39672307,17305580,37627487,38999050,37815155,35969845,20641260,19524630,40921303,20754396,39361212,21085375,17746048,33951655,40350300,37489563,31373926,38979175,36952088,19690143,21086513,36570238,33000601,28199043,35794382,36635211,33898229,31764434,24739456,31511556,35189640,31468030,28483731,30154453,40926476,39997238,38354561,38122084,38989485,28003695,40521014,34741795,11545054,33894605,35447897,36637762,38275045,38369239,37997379,29969847,35798255,35034824,25142642,34345342,39831272,40405280,6876078,8363192,28066309,33399877,37826095,26643033,29112659,36626416,40811272,38252521,27372961,19967780,32438581,29878525,27176699,36862027,39077248,33167316,8495466,40382995,11056598,27151013,24900265,39830300,34127377,40255891,34465634,35982007,36404236,16231382,37798230,32305058,28861647,37022657,38011229,38970451,28617103,36899550,32152313,11540205,24281007,25593168,9571758,19996293,36939881,31285383,37588818,19508071,39281775,22848362,20743589,41115330,38171104,35621688,36752657,20975732,19175134,33169347,24605709,30085232,25379606,32155690,39649009,33904583,31128171,38713267,29433578,19063807,40851335,40998625,38369145,36704913,31398717,41178927,32130082,36573799,41121347,14500275,6985187,36483269,39262080,21433713,33902079,14517165,39047320,7070504,36223626,38750048,37241864,20035515,40844405,38390487,7954301,33112669,34867874,39265668,41138065,36589345,34254556,32407953,40952572,23829211,35766371,26466611,41125264,22758720,33659896,21551064,18486050,38255759,36967618,38383468,21275093,31154603,37824899,37236763,30282674,23255217,22527180,17353733,30948163,36764633,40922012,37576334,37046884,36177627,20890654,39192284,27363721,36756002,29622015,40995518,20995976,26369327,39952780,33589616,15654426,33688955,34357904,8370955,24037283,35719499,26026196,13851407,39578549,40382336,34844422,15677189,11969732,39825654,36587964,14062573,31680665,35936816,36921244,23989698,35725076,39621125,38400329,36725324,40013153,39027140,37215035,40182353,40832054,38350546,20316019,35309570,39895965,21157462,37842506,18400060,14320147,27133883,6897490,33434880,38103975,33046850,34922069,9252163,37391837,30628066,29247125,37434010,21810534,35917264,36822289,8215221,36655002,40048895,27943861,33761157,26451869,21165608,40726403,37765083,30171930,7792858,28002249,32925355,38884358,40399491,40239905,29953462,27943072,39148502,14615475,36851381,38436007,40837766,35934563,35792951,38983289,36184356,25828429,11486765,37997359,37428390,10381589,19327531,37571427,34911823,34982584,38892861,18639422,11817531,37227245,36480001,28608448,12826096,15859574,22569471,41142829,22761106,35148209,18639537,37258228,34003840,35487450,25929229,38089005,31461653,39001753,36316736,21144442,41009187,36858276,18639214,37918284,23364691,39287664,36858201,18639062,34682870,38573117,39089894,37613460,35084023,37663347,39695161,30431886,27643610,38330572,31334353,38175271,40849055,41000039,21109135,36075967,10128685,21232572,37288924,36651595,40883061,29201013,21343027,36655231,33300094,20436437,39428779,36204845,25409404,27253014,17579810,34728636,40328048,40214089,29832923,39194766,21758167,30867855,37339402,14313359,28684960,39481678,40746194,38510354,35699539,33697141,20226698,37807456,35640563,27677926,21449639,32780017,27611928,31518746,34940669,30651249,28548773,20941798,39376830,33365461,20191082,35282101,35530270,40977681,25244055,26664492,38965093,6436038,20504865,40953176,26865828,29982254,36095049,34405597,37759334,41018463,36342882,37928198,31297997,21346415,40633297,38391267,28191833,36511370,37008786,37512743,33750029,18130196,33878151,34947217,33085659,38708733,37889506,21084681,30623464,40732471,30207332,23447166,29815117,19074974,40254975,37261594,31517880,30459218,9617950,37517946,35377641,35523989,34585685,40838884,34693308,32810526,35157116,37210979,37323744,31482832,28369906,31992489,30461694,20848561,14746763,36864213,26134753,19679574,15959484,35890199,34256095,36365772,38432947,34703955,40665667,41200591,20216369,37017603,32191850,36056945,30513079,36303510,30247153,24627568,29123937,26994271,30760036,20678478,28494788,32550042,20690200,34605911,7345818,32619763,31563433,18307531,21286015,34903558,32963787,36999426,29286862,30245293,39923322,37427070,35111406,8871927,37728178,33042421,38980704,21090922,22660049,30751872,20989980,38373408,31490361,21209885,25383297,33618069,32244034,32011956,30573250,23826374,37122081,16372403,30002982,26993261,39921197,27636702,40931364,38472450,40280831,30388307,18643282,37260754,27877230,31902223,34969638,40760502,25169450,30009353,35749057,39256857,15727399,36229690,18643226,37806531,39380446,20903921,21124715,36619783,33369410,18642372,35810371,34994371,39855836,33501856,33713678,14943300,34050615,39721486,30290551,38122634,30433365,29116743,37515422,35616351,30091174,36328564,21548777,38577884,18641128,25096738,25712052,32943268,36516793,35236459,26213014,33903270,40874765,40930673,34917736,40842080,37872530,36322916,20595151,18639487,40122977,36566399,21194209,41122786,7872158,31254579,38226567,7155280,40418878,39010284,36469993,24150180,36482813,32972494,31077592,37773708,37492953,35732915,36425163,36109132,20529915,19450858,40012114,33368478,21322815,37800790,30312408,33957586,35184957,20264895,19315086,25396018,13257041,21937599,31099067,41086985,32679340,37098103,28374573,38925606,26571507,36812524,34597945,17530864,33117956,38523159,37491173,32901711,29130386,28855780,19415423,35054495,41086507,32173413,35422036,20589682,35637573,31442059,39451488,24184296,38313423,37860134,28715651,35837915,34472944,37895484,30207832,31898107,22154653,37580542,15832496,26710236,28274529,38131088,21070595,16528607,34229999,40871834,37871636,36835308,24379841,23812675,40610772,31894199,15331943,36951012,35930882,38419688,39121912,28379345,19184416,29107062,33577262,40295009,18978461,41042104,37163475,26719614,35819157,39392570,40180641,39863173,38212835,35668822,37068987,32367273,33225811,38049519,30457735,20874138,39042084,28818723,33329915,32199579,40148583,17369095,22869439,23996089,34226502,38564964,21265730,32339652,13538293,35829218,19396581,37882992,17167046,8968778,21166114,37488678,6641769,36356186,35385337,34549778,25547719,35113518,39219337,38081197,36306088,37759025,27431525,30929812,29191980,40439157,20842047,30153383,26548702,40501035,36613167,33094318,32791356,28606900,32502051,40473208,20638016,30732677,37328050,37564832,33836201,31576198,30526438,14464755,37011169,36885515,37235086,33892789,32707002,35306851,36363083,36035147,16377976,40868046,35668723,37889126,30003860,40952380,32373332,31486181,38970863,38815972,30158102,21991451,40288555,35363196,33166973,25406307,41114036,18693355,24176912,23800857,36406963,26699225,40935906,18850551,20060131,37888447,22166380,40850009,32172539,39032590,36456740,20818235,36952111,34079286,30321321,37796030,20479167,35009040,35741335,37671940,37209093,37282340,34951615,20141062,25642097,35592058,40931982,7610682,34631598,28455502,36881882,23957066,33274535,39717275,37920483,37253363,37784298,35065059,35093810,26598127,37449190,38945265,24627807,27535435,39552485,39722779,40109733,23385740,36511893,40170188,30358911,32711908,38451432,33346232,37638696,35589993,28776001,15991737,40731037,37049135,30039403,20994756,36829549,8571845,39494683,7739349,37423665,18210609,11029261,28311551,39782353,23280526,36562916,34161299,36914305,36997403,11931132,39555964,18175504,14590464,28545588,35201995,11977149,19408803,7575771,35652171,37976748,30196095,37487745,35430991,9201571,25544185,38407243,36363473,14797308,37329499,21201136,39643531,16550243,38619752,31609292,37336956,38717530,24748845,37388459,31673015,36445644,39275224,23857689,38064763,32841805,37551350,39083469,29302962,12734651,10924041,10275826,36726241,36841869,12153145,32493603,39281829,38237142,33596905,39586068,37595761,38193685,35147014,37468147,40729353,18648105,40915158,40004115,32704241,31394758,30044199,36305718,34377034,36567034,18646512,38631519,16923731,30097995,35686043,34605162,34288855,35575006,30414499,25885004,20452775,10205173,25941352,18646591,23846773,34471729,38431610,30329010,36657112,18161478,37195326,18647151,37145622,28617262,39555141,40012980,36138748,39448523,19241512,37045957,35808982,40596332,18646486,40942412,10815368,40107153,8046328,8224885,40918121,38344133,33192822,32813189,38390684,20371552,18647275,32046509,31463243,8714276,16686555,37165867,31472616,23665841,30778348,12239120,40144873,18646291,39141283,37614422,31937144,26795653,36648299,39637328,38301732,40955063,37144871,38378889,30704861,33964704,19090345,32810285,36358726,18028224,10468800,38302109,22881894,17824131,25262539,38860769,37715157,39371208,39389107,28328142,41019165,29019328,36902947,31619384,28436505,34937716,37223338,37483918,41100826,34701423,29317262,40770352,34202881,21120573,34751910,31874225,33179611,13625070,36587682,26412613,26917118,15716018,36550704,39719333,14500460,18649171,28356263,38305809,37229646,36131782,39774949,37489883,40244421,32504074,30557417,35482405,18642823,34237223,26980408,36025797,35695026,35939740,33350828,16460735,26868275,35958891,32826155,37695852,10260875,24547097,37670075,38437118,37328704,9254186,33325455,19999476,37383294,24001152,35628860,6417948,27088250,28212177,8569957,23855769,38841030,32585250,34088606,39569718,29444019,37811228,32140403,39885098,20036218,35815653,33004662,31662463,29682715,39192927,33680101,39941764,15201885,38137106,39867681,23627324,40629282,39201009,12911899,30200892,18744319,24292172,26858335,27153751,35647180,27586473,19389829,37519693,33281054,14473947,21008652,36804689,40595066,40731216,28472952,36370582,35254517,28598310,8897282,38847212,20940821,32230579,38946260,31319400,30299096,27090494,35539203,29995472,32672077,36359384,34902832,40292777,29959803,36721648,25496835,37681216,12235520,36847972,40409449,29196698,32174469,36726914,34994558,32198392,26770416,36460783,32911814,26381778,35438972,19083660,32154062,7366881,23930633,37482524,35908576,17951464,36409919,39212990,28360505,26748106,38324119,37558069,30373804,37246401,20706227,18335745,33359592,30122474,11706526,41032078,37861402,35910378,36651635,36522910,34898459,40851165,37258573,38254376,38487189,27588541,36596650,37969653,38314887,36500947,37975643,40208660,36929527,29766165,37127323,39010742,26145379,38077899,39435865,28230669,33465778,30761083,40897465,34637629,38922476,32502012,36732351,40422160,7770802,30180294,34506896,37260427,11806183,7190512,22870129,34971762,39792008,37134263,16753647,32117845,12987987,39433315,9231279,36390806,21145259,41224699,39028946,37836941,31305577,31920688,41043083,28286072,28977854,11130833,32906005,25575780,37034897,39793153,35278041,29113009,30172169,32291759,27486888,36309976,36774025,35493384,40035930,37190605,26992328,13517029,35111944,38140777,35968434,35505757,32119920,33926237,34553763,20529906,6486967,38012888,37348057,39005561,21106386,36730037,41166538,37547231,20813888,28388843,37708748,34316780,36751882,39827134,35403939,19793627,10880912,30616569,30784189,21299664,33799732,38591475,37606892,38407475,27584140,32867360,35723411,40728959,39304513,38140584,28770393,36133877,36477617,37660162,30149533,37478683,21850036,34146402,39973470,31461696,12198461,27501624,37237656,33415308,9851502,35823616,40198333,32804048,30622933,38002435,28739072,14903060,27034269,11808415,38196343,20044249,14851848,36682068,37378552,39935743,39742232,10751066,40648849,38575015,38502197,30610570,34434311,33228244,20922818,40339119,29881651,34679081,36663828,10235839,7176658,6400354,36882718,33915727,39703901,31466932,31713327,7314560,27633087,39460454,36875219,38057400,33175529,19427183,28564510,39605481,37450345,36403601,40642249,13301057,38419078,36069473,39308694,25160874,14415743,41116608,16826950,28337556,40606488,41116089,18681969,30861292,35892757,34867974,40371424,39903441,14516425,41115231,37710540,21468452,37634295,37393762,22317714,34463934,33990772,31151236,30759838,39650354,26734370,28660783,20811405,19100822,33171662,29733237,33754553,31935268,35174034,37881593,32652785,30095720,36435282,39613120,36535885,30357456,38546468,39747276,20191556,19750241,32265961,29298152,31464614,11938279,31768335,20702723,39555469,36701383,34341164,39454479,34128722,27146239,30182538,30775023,39283188,32405981,30575229,35516785,39009762,35528407,38684653,28558080,35924835,36782731,12426711,27878694,40253722,35931970,33345094,11769827,29637469,39410459,40002461,37216712,40424754,40430529,35132747,31364802,40991234,36328507,14845286,8075869,32322352,34348349,37589752,33531845,37318055,20779389,40429347,39776889,35932831,36615551,14595730,35888364,39483635,38424474,26020714,24569424,36440846,31097120,28684759,34603479,33087290,37247397,38347956,23241184,31407499,27472125,32953982,18984066,7503543,37144190,41119899,30033525,33795757,31999596,31908920,32940461,20608391,19688544,28665723,20343744,37388448,31022409,31425827,37447675,40809861,32617154,38299831,32492014,41061150,10465238,38086317,38338052,32677842,14575096,19162751,32731902,30554173,34113641,40746962,15149433,35153981,31482613,35196974,30838102,38214217,37067681,12064358,38010659,10272605,30155523,24117934,6837379,25479788,40092341,39936207,29976809,37666660,25012113,32507532,40458772,36426282,35322087,39586261,20313858,40616694,35114165,40982035,32988039,9446005,41225124,34078040,38390822,39382216,21713825,9328969,23499379,10182560,34880651,33990957,35083323,34619093,37267695,20810253,38291803,18652679,38536191,35493512,33517814,38194466,28445292,40631566,10766816,25263693,35898948,36047777,35486849,35193367,19525080,40007719,18652318,40838170,20578915,40562753,39311742,34324971,27243180,38036339,39109647,32291153,27505708,36840863,38102285,37369870,38609525,34034032,22735274,39738403,35709553,20506405,32481842,36514176,18651802,34033204,34690396,36589917,35327132,36937849,30679206,29437528,34248528,40605589,19452277,39206130,37703807,34571394,19965223,30003740,28073054,41168715,36709269,40716764,33742229,36374983,37734196,40432382,7220439,33004273,31012210,34994596,40702224,38305762,37983549,38181242,30947361,34564074,35213971,12407323,27368901,34827199,35106770,31228360,35238945,10952281,9615227,41112093,20217333,31983953,7655227,27461362,39939975,36505073,40100393,39653562,38903616,15987239,41113988,38610209,17435133,38106621,31667661,37506874,39449897,19911043,40881476,27084002,15855630,36751453,35291240,37657101,29350800,27145286,8961189,26077438,40350945,40884912,19171551,35801187,19223742,36446706,23142507,21226563,11154628,40769584,36784504,32769478,39534358,30578914,30398326,38371978,40430355,36427403,35400924,38181151,26581628,34538379,15489693,14068385,21311964,38109906,26334022,26355914,28226420,29129402,28867119,39416328,39119706,37961910,39993673,31983100,40533137,39907228,37417083,40534033,39051553,35592972,40099847,36425050,29082166,36605546,36002003,36356107,38394908,31925812,37966573,23331918,36333699,11491288,36310141,36404085,36460311,37352236,37497825,18653230,34914035,34095444,38025840,14191746,34526686,20108053,37393393,37315752,31488406,29499974,34475518,24093759,38895303,32881530,40654153,34539897,37567178,34594718,34568658,31157578,37675908,13281781,27521380,24506148,41098590,37251136,23340006,19487245,37101867,20820005,13320241,36571373,37369881,38869618,39760993,39261688,23825587,37138892,19133383,29074100,32736686,34647694,35539131,28273235,36131965,33563682,38018957,21792258,37633782,14748530,16784073,36630325,36718241,31057605,40723667,39909976,32373032,29845109,37334472,27423761,39617182,20027993,17664840,21777299,33908490,38269396,36723154,30946286,38556754,26132646,31322205,23087873,21301270,26146702,33776705,26605832,36584990,28218999,40218090,34372956,23727322,38894346,37008443,30221107,37550458,30215410,9340331,20661110,31214080,40430352,16146250,40138659,12555451,34474453,39785918,34455940,39304884,27272227,30815850,37195382,25726909,32871243,25488513,34133417,28198704,34922058,13217142,28991068,18122223,40278846,22262981,39500940,35835185,23537315,37576304,40648483,38264032,7767148,22053031,19614159,39925921,38224402,29319549,27915264,32134746,29708472,30378528,12636657,32727298,40116101,40466376,32798733,41032395,32495955,40794628,20472953,36812173,38333339,34053047,32187889,40816040,27697913,38917853,31142377,35228199,15203365,27462920,38188054,27402030,27599852,35409977,29959607,19189840,28425706,36735846,28494451,36761560,28287249,39446727,36658603,38190319,36864408,30438905,23758269,33460833,21140398,36557389,31338655,16484373,37947746,15610877,38134750,32536472,31974020,33108594,30999570,35409654,16209495,37768357,18390247,33360508,27776798,32405197,32116090,27460940,40604517,30610947,29434387,30797150,33414856,30784880,39950279,17753289,29490083,27225011,33120476,29709999,36871180,25490871,26103008,40272085,38234761,30564059,25306526,13406499,39094319,33313418,30167595,28630191,28237956,38969414,9142344,30931375,31715623,32818400,27469159,39593698,30019593,37949269,37291020,10316936,37502291,23797640,40459014,37169167,28608930,13896942,33476861,31610244,27806665,32551936,31350035,22507372,16773429,40021679,23999370,31090878,35074591,26754338,28079145,39613169,32045941,26726137,31609524,32901298,38528242,31004440,29434716,17084688,17144511,38213962,27801930,34748627,27965058,27993569,25865085,14198274,35487878,29155507,37212541,34013807,37705343,36465981,32303471,29270840,37877148,11735295,20577016,29208065,16850049,40415170,28708399,30544521,30651544,31178592,21694008,34994610,35624037,21520200,29986606,21817986,37617374,34941070,33453402,36532055,38398929,14759925,38322641,31088995,25974191,37412984,33635134,34173787,35120352,34889437,39742331,34084981,34452517,41073483,38034747,37380925,27360030,12761113,24849502,25745760,23088297,30288707,27072165,37879324,34511897,41076456,39652669,36180846,36939426,20781929,37872103,31148750,29751216,38231149,33980424,37007066,30093348,19256612,31832753,19377146,37801050,32448831,40287189,29976507,40650906,39413835,40635239,30288476,35169864,13970707,35392293,23749616,35619088,35728215,37570986,29880993,33457770,36188789,16783322,19389512,31218872,33857428,31743491,33664507,39652672,31146688,36055880,28226095,38190567,26772440,31000191,19939285,33108319,32621516,35915130,25549661,30920080,40501888,23912577,35578150,26969957,27106253,37116054,36776337,30096581,23966903,33885175,29232647,37262893,37816981,30764930,24420947,29582398,34536752,36977095,26896892,38474812,16606090,36746163,16113989,26912176,28337281,22966706,27107769,28342968,33070852,24656304,14879483,40299879,30098471,18512634,39853804,26950259,20207445,23815511,40150396,26323768,23900660,29506365,29637346,37242769,30811922,38799897,37474658,40717120,37032509,31734629,9163359,39853199,17773515,31569484,38387421,9565737,35409071,39636334,37135650,31486372,39604020,22684442,29196915,27575576,14444276,40953700,36848175,31225980,16646054,34394206,23793615,17293598,15837281,39888110,40393358,28387824,39897692,32145480,27624687,21652231,15320425,38556597,35768939,26654654,28149431,37020165,28048271,30555364,33167566,37326949,15718464,20010675,37429269,36308196,17153409,29320204,33629076,30824268,40914608,30178179,39100927,32241835,41149926,25845701,37430989,18021594,40594280,19925967,39853963,25032840,39113874,31441864,25850587,25521643,26842024,31479217,34579853,27521131,30471863,30605314,20726164,28441827,30535855,32221868,17879051,29777443,35424971,27921656,26726322,33491874,27096680,34522400,35704285,19164454,9466137,40419352,35128245,19183969,38175939,35857909,28823957,39413104,41131954,28183252,35771551,22382033,19033437,29596647,26656809,37766718,30943787,35925994,37906300,32365786,25101257,32516198,34713682,38875181,32374650,35388098,31058568,32933134,36592718,31477588,30229998,34343153,31635266,14735071,27273775,33880998,33887454,34188387,36480637,30603758,20905936,34989045,20326663,32638051,18098138,27337761,8173107,30805727,29390788,19997403,25221587,37812401,20234748,37970667,17339898,40090241,39621492,33627490,18660792,36063461,32654839,29292682,19283786,26883445,36285817,21650701,32677449,17560683,27639463,17766450,23262205,16086614,31536612,33548391,32880629,30180347,27535437,26508928,35212281,25329492,36142923,19772787,38678294,38858429,31182574,11622628,37333780,35573735,35995777,7059010,33590473,34269046,17901516,31028864,36842637,35273606,32941797,19051077,40215172,20117209,24671194,36070364,37505621,30146123,40651975,31888532,35634109,39895566,30080962,15909765,39019941,15606301,14133671,19191094,37787905,16449457,28081362,38830188,34812037,18106176,21318146,38263386,35405171,14077410,32880753,31405348,30204582,20505971,39778882,38500811,31289942,18659593,28565020,32434256,31944523,32600384,33238589,32250420,32540255,35810865,34634752,35610894,29971820,32398276,31173643,40694243,39754139,28362892,36900851,32951134,12135729,19669848,40561000,29478930,40457382,38351597,9759913,27728263,18659827,10172127,21346891,31037390,40771171,18186042,25397835,40769723,13689258,40522873,38642714,23208366,34353024,18659474,15961822,28694384,9871143,34133314,36262573,37442830,25253341,12830932,11571566,34061904,33764156,17738004,22597067,31933699,34676466,40540826,41104580,41109322,27664706,38321369,22312990,28928647,19020787,27461536,18658767,40347153,34270033,41087433,34637090,31810892,9667107,34281321,21628227,14516225,33845638,20646475,34897137,17358918,39331242,30159346,37597369,27363541,32014233,40144859,38630336,28150664,28932263,33334956,33444882,33177021,18658896,33634504,19513269,33590426,37995361,30124399,38381399,38762184,25638824,32436329,40948511,29376634,35320209,37408589,25063819,25078166,29153512,18304329,27236897,29241068,14226199,17842042,13735298,38452750,39453645,30428076,33197018,31061936,22543644,30291371,34405870,30732265,27691823,31499376,25375512,20649368,39083949,25656118,33313646,28080246,41108910,20702072,20740957,33598681,34457125,26770431,26791827,37090808,28913634,9192449,32859748,35986279,39686162,40854423,34735198,18483800,12972907,23262670,41102527,32963098,34619668,31909561,30059118,32076108,33679671,31900623,35124817,34157035,32390231,29882457,31698075,39820035,19710109,32449163,37307552,36775094,24013511,30973449,14338782,31512090,39204529,30056534,36274081,26791463,35511317,41109099,39585603,17770608,33435476,37040931,36370813,14189358,37231731,37517709,38867277,38750795,36928655,24675397,17443383,30124671,30788674,26744766,34925945,32822254,12517602,29058743,40620239,24334060,36703415,28133883,37504982,14125472,40333462,24252500,23918650,8459109,39900140,38138345,41110379,36212986,37430724,40642730,23732091,39440860,29319033,20661536,34321651,34525056,35508150,37377021,19783947,13560718,36707918,24333612,28219097,36258556,32235848,39684330,41223773,35714011,41020402,26243715,19179139,29753787,28556447,40781036,7255852,31106804,38645236,40474113,27376993,40415890,38927968,22706727,34995899,18660319,25400284,32920615,15070233,31587160,22987225,35641713,16176143,34892886,34281969,19688434,30002586,39754742,32807989,15880294,15596933,36755498,18659793,38376040,19391646,34085781,36732109,33641250,35313318,24509537,26647996,25664346,36665467,32132800,18431751,33845913,25679863,39407771,33423373,27108725,28966272,18661556,37318707,38839544,10465750,32600559,21755110,18269561,27159097,27516905,29189438,33431590,33187343,40603840,7514917,38807381,30954238,20107206,34528119,36267210,19054025,30715321,24476008,40280832,16346173,25178622,26358687,33039906,38911839,40272422,34188099,40273801,38475955,34886686,29364475,30008087,30987483,34791790,29660803,30934515,37248295,27834668,33036437,39938255,29555769,18663025,26994312,23516172,28222563,40337672,38712730,30246871,35129084,14860080,25705126,32901054,27371965,40952267,27300960,32062258,18049144,13776769,35877620,17052270,16389392,28372422,32731427,31894757,35277164,37159286,27096138,35855096,23640160,38413092,37963872,38498645,36742420,28269035,24622800,27915144,38841984,10632151,34530849,29679657,32386361,23618808,30740173,38083890,34929773,18662842,35365381,15984568,38935687,17806318,35319674,40021507,30178193,30843266,33838771,16049228,27424658,25506361,22848545,37235464,13943879,24331594,35520165,39827898,34716954,28045688,25955208,41109726,32186275,33131063,31607537,37157763,27149517,36403745,32782873,22876607,39074800,9122394,40069003,14952417,29504258,35475337,39976633,19985576,25583952,20137631,28664218,14044417,31859100,29881227,16474128,34567994,31194195,33415210,40093425,38979933,34330901,28054923,19343087,40461169,24296542,31227361,30675533,39438381,24993570,32659774,10114972,35310636,19732129,38355773,38811655,41099329,37723778,36915929,23047435,8497842,33114669,25655172,30452693,38509292,38335827,38490011,27321791,38650151,37631889,28926796,34650721,15512124,20759193,36429104,23721343,26827167,28080076,36998006,13631704,27260667,39618868,35738869,14371621,33554569,18456212,39076501,37845377,28675424,11465128,6908333,24897499,35286528,20364871,35662479,22938400,32432879,14399905,34049083,32704089,37564956,36368840,31804332,34323947,25087649,19137696,30609739,30820022,35272390,31005435,36416092,32942415,39088834,7051687,40144406,41112858,34702700,29089694,25009467,24157488,27751340,37391647,41093739,38333404,34439949,22844578,24324450,38507761,25667968,18974666,40713418,34626148,22675593,31978709,20178392,31894246,34249652,38001268,39091101,37014216,25779018,39911353,36821631,26965664,26812498,10699757,22580398,39726291,39171378,39091000,35410987,40363584,8816294,37959312,32987529,38149015,36959070,34894867,38416375,39774839,38834118,40490324,10222471,28312107,28264081,39033452,28549203,26953563,23436188,37525207,19427547,22943753,37999248,29831514,35334383,21120380,35716605,38759417,15430163,31249257,40516811,26408049,40530619,37672547,29029018,14849810,29204282,39119840,37204958,30133549,30007252,27154916,29797432,17427574,33292930,31757923,37413269,38253998,21911531,36416346,38684190,33202021,22750373,31389902,19610266,19607631,8855010,29710299,22668317,28954267,41122010,38642906,34420153,32810842,36360348,33686234,32400607,23485123,38115629,39139655,37944443,21840883,28752409,33947067,35004534,20024436,33900138,34841211,36155645,40921378,39861363,37746818,20915567,37891530,34447672,38250546,29116413,10849816,36049296,28600039,32359096,28103377,33145330,38043124,10378579,38439361,30419307,40903820,21316140,9951161,38657075,40552852,27169625,13955302,31598790,29521936,36819216,37437396,35706591,34162323,31610272,37097459,31208824,37968905,23022253,32551641,23769122,36948652,33291307,40746920,29529076,29281569,35680797,40934517,28055967,27894620,19692955,28582823,19510262,34445781,15348641,35931739,35399661,26661200,20925335,29209014,27408531,23391002,27262356,18128274,36778248,13968729,34363159,36350756,17398171,39038816,38561462,33449433,35173097,41099383,38093033,37790357,32859133,29597031,32568021,24200943,35807976,18513690,35542823,41093927,32594263,31657570,21408743,31410330,34456681,22759000,26360061,19094549,16145521,26982075,29619740,32868470,39694455,35498335,19482892,15664647,29430838,29069094,27903733,21940838,9697602,24702287,19111732,26151323,32565706,35143247,28249147,10727261,24551317,38128648,38609265,39504112,18371265,28596680,32878081,28637875,38750806,40049844,31382420,39113338,33911969,38655749,35795036,28711837,32413433,33415698,23388758,38777490,33977758,36941518,39215164,33275142,31570933,37588504,17899486,34255049,38880293,35395717,35922070,35651522,37888243,29422152,41083351,38781282,16061919,27996244,16171023,32921233,34678692,21846638,28021008,40777199,39921196,35822183,35958718,35103671,31241928,37338549,35329486,32836533,32928680,39126606,28537662,32633916,34161415,18220657,39344741,32700239,38192421,39796348,10205795,13150791,18280169,30883133,28596412,33375426,33283798,37442944,23049115,35810686,18319650,32480476,26782378,20608096,35389462,26270921,32852392,31901361,38670207,15702833,27012319,40809810,12370506,32630099,32501120,35301317,39747413,41022782,35715055,26715031,32227911,31295430,14975519,29433767,14789055,32266649,39533859,19706963,31791801,20116986,15491659,32525794,35291050,37487935,36445382,32425681,26029134,31670873,38682669,18489965,40274135,30087522,38042326,33242475,31440033,29274088,35293869,31373358,19222692,39428528,22846735,30473759,35920739,14161354,38591623,38502139,29113027,27825380,37600933,20734325,35846944,17473326,38334818,18701389,34979717,24235991,33563458,25723022,40688504,16062594,36012584,27868306,32084433,41126245,34633869,34434744,32433585,15128215,27953793,26152904,23032894,37193274,26507780,24119028,35636167,23933666,22860341,39686045,30419447,29330222,38472596,41100165,37396809,40840124,38577858,40021392,26506967,28191396,33410124,34123246,33296620,36518746,29752536,27457055,32729910,28444696,30357580,29996518,16211166,39109148,32687722,11747645,25631835,41104057,35708389,33082856,20557026,33293876,8699374,33199645,35337934,29820461,36580258,39152356,19925231,30003128,33360800,24156870,9875881,29616085,23704690,30709439,19088108,40646420,39258970,39909317,31832844,34288011,40823975,23963013,29423154,20251250,23969818,19851268,22894738,33563539,16432929,31400511,32310532,30930315,27896874,32129834,38224538,27725792,40307975,32074775,35688342,39865205,33083860,33076824,18650179,28422982,33212985,39525577,29141062,26715458,34532340,38149906,21005782,30415318,36747598,40645929,28926985,9522925,39870527,19491836,26227543,34699244,28003476,15549137,39906601,29768532,29996568,30168316,31520508,41052851,16898539,32821881,37769271,37690396,37335623,20647144,41105736,21810161,38314018,32553012,38050786,31251681,22931943,38905727,29109767,30200078,28630974,26235427,20272729,31318472,39700636,19291430,26273759,33406452,20821772,19743728,16038160,26925261,41091362,12718057,39119758,22166383,29667874,21614216,31686058,27365419,38765005,23822754,38884013,33566084,35949586,39397944,37619366,24550060,37306836,20334548,30716692,28701773,39062968,27232843,26193602,27787907,28528440,33318823,39283012,36466286,37211307,22107849,7838245,36035020,32157951,24155438,39768637,40562473,38424912,31807583,38920737,39080293,18198761,17015535,37994075,34544234,39080423,30269991,22888247,33289737,20827055,38706351,34879432,38608984,25561042,30657415,30604590,41103212,36361025,41106286,19729965,20815427,20856755,30036433,38128917,23786722,11297103,39098833,14212061,40934844,39375441,38136323,36679547,33807334,15713053,8586451,35793169,37184819,34651045,34255486,32989947,39084964,33022868,18660161,11768356,17411659,34241442,28277768,36319793,33656088,26640838,31571041,31155577,38590881,35919812,18660738,35698229,32491727,37134111,37434531,38685171,10288691,41105717,34506568,31239576,33100258,35601595,38985134,40740961,31748788,32195675,18664702,40718970,11500412,36182751,40437969,37121784,18664488,37829345,39288673,22599898,28066842,31075495,39038743,33200392,36913002,18664391,29054088,24033323,38948038,38983819,31389502,12923022,27915666,18247410,31201988,39952945,38882409,35095478,37703088,34882547,29381549,32437325,40578681,17423769,34181156,32187381,35002709,36303215,27329111,38254771,28185373,30067260,28301242,21601385,39886422,26228944,40768459,40279220,17458098,11302051,31656040,19601750,34656900,21093527,35401150,18864455,12715782,33323876,33578634,23291774,40092149,7334275,27558680,30585057,35430930,30737481,33672160,40859702,11874903,16687545,33024538,31671810,35715443,36727890,27472832,41093837,40303190,39698525,39467144,32299598,40688344,26729240,35988417,17234754,30761757,34609891,34916483,39160605,36134779,26674795,30642479,20452910,33336986,14694597,37966535,35141311,32548477,28846134,34169270,34026428,23518624,16279383,12813160,28073807,26495027,18087461,33144044,16763095,40012324,34003020,27598777,12741543,25213990,29760111,32393647,21692420,36246551,34433910,37430759,35688830,36861466,30298390,27473201,23308616,31182249,21374663,34800711,39336200,35482350,27508738,39325905,16791026,14178791,36420416,32930977,34419089,18809927,39107929,32014775,37719159,33759689,32791144,40135885,39180960,28730594,31907006,39923046,37515417,36538237,30204669,20772669,35493396,35693784,38853118,33782946,34885828,33617503,19680641,39553667,30326126,33296716,40208287,26637363,37256120,38730875,39211048,23209333,40363150,29978513,30209218,35208877,31505146,40213987,40570893,31584730,30641394,39550475,33478524,34409610,23453845,38650244,28969882,15439413,15708214,29566723,40203837,33119354,40657652,31350862,29535463,22085612,40380391,29864562,27865588,35863173,35316545,30524096,37888323,37847052,38837866,38464815,37596156,36164862,35810598,35523831,35432631,36504080,35422003,35136955,34652431,10256499,34532936,34075931,34034619,36655499,26643887,38656836,38035008,24225728,33756520,17500339,39064753,32191101,37257880,24096735,8818690,13416384,38846847,41108074,36880522,25764068,38452055,30702686,32119081,35896063,32420916,27047508,39352987,38630307,11117274,29446074,13954332,28913814,32874695,39613227,24024905,22640216,28331562,36940019,20058399,27813162,21813852,32359877,24321099,27863279,37500540,33900006,34786745,30380721,40053415,27450523,34337228,39820346,10935436,29422533,23923233,29661522,35390110,38588398,11640640,7417291,37301912,33363633,34553135,29860619,24488133,37732136,36953144,37829715,13432543,8081745,25677694,9645985,37666484,15885612,39898498,19540870,36996715,11108779,41026685,39391535,27373626,34419630,22596493,35734372,38418750,27750029,35104270,32981591,35252225,17941444,24143228,34014530,33385121,19354800,13018401,33355034,33618515,28253574,26644390,30729984,31987897,39032296,22875860,17851741,37077510,31864893,32679221,36395162,27163399,17886396,20243502,16355219,30990744,18667460,33574857,26696148,12852286,38668822,33958079,39562214,26967927,23359584,29501902,17027546,32057100,30830317,17766900,28852034,26397951,22479024,24471626,40398255,24581422,32239160,33584757,18100075,18304589,32280065,30097805,35520074,40037290,39186182,40899765,29117183,39298518,35150699,25084979,36967395,34518247,32632541,34563358,23585806,40311998,18412277,34944664,38338936,23132244,30062959,18660283,25436428,23837722,35251477,38901989,21693885,38393355,38779479,26627203,19864419,30617493,34802995,33440420,41079144,24387174,30183469,9134256,33227902,35134556,28214976,40873798,31104346,33037828,40930235,39613121,29837737,41044499,39480135,26634641,27312412,17950844,19296098,19080936,17086293,17693275,16785713,26381491,21840278,38969338,26909628,38910811,31056569,36815733,35232454,22134556,14650880,33032260,32635263,34208896,30207482,7494178,30608518,23806692,30862905,33784122,34218396,26262290,20365264,34050386,33976026,26861581,27013630,28835432,34512397,30241587,34938292,35599848,27110218,30465976,34057631,32414970,32101867,15411514,31841964,31018948,35857444,34070804,38468490,10225468,29355058,33549743,27437003,14201628,33508926,32426595,30035899,33773685,38759708,32176384,29395909,38993468,29711301,37310537,18037578,35107919,18087758,31437661,19928075,27235466,17557928,34266781,22575139,29500323,32611349,28203166,32330730,33023388,34743749,41064695,31483233,18066289,25919782,37618041,37717707,36757031,20177927,34660518,34125173,35787424,37351539,37688634,37853641,32731837,28383914,29016194,26263542,16988060,33462163,27763102,40517808,36939425,29038024,28860748,22237899,24216780,28760122,35091974,27749908,34366121,19769678,31325408,36967571,28289944,27945070,25287543,29016206,34821128,18220960,17654421,35608439,33786597,34205677,32783599,35430032,36074227,40145258,9707471,18785250,37781845,17166991,36651856,8198405,33649289,35967513,38739547,28584336,25428206,29378083,38566416,36473516,39179877,35036158,37673062,20452497,38463183,39324488,28658695,37502241,21465923,30378577,38036007,38816814,19136107,37168594,38365459,40192617,25937865,35911715,39949568,38723104,26627580,33993019,40022955,8998992,23905788,13778990,36817228,39459966,24726769,15307078,38149620,31615281,32151421,21017551,36649010,30306773,36347834,37054337,37183281,35159296,22201513,41100651,29707370,36854644,37402372,30177363,38140843,36653298,8648509,20840151,29468859,36279486,21014078,30577524,36916572,35172572,39404413,17070027,36012277,27862393,19564702,31875306,32032282,27261303,37691246,34499906,33269722,39929304,38626928,36718018,29243986,29121166,28678283,24919054,28988597,37934995,36131912,25115250,39829425,39081954,18671213,39646183,19329921,40784462,38043621,37798527,14820831,18667178,40111526,19265541,18670217,32467523,17590900,32321413,32357241,38884676,28717954,32619292,38487216,19920375,30445880,33183912,40287161,34261347,30803109,31187308,35188284,40513441,31170323,30181311,39894269,26270012,31374781,27008764,20335700,34725254,26505996,27534069,27415047,29658340,32351820,39530352,31564421,37295351,32325156,31057802,16975693,33467793,35972299,34704248,30524566,34367992,35252954,29218477,20909899,20712678,29828553,33083919,28747622,40327785,38876662,37121709,40564996,35839242,30101325,20843096,34993756,30507548,38819495,40745210,23891874,39118723,26513892,29879360,38763032,32596227,16823042,37503765,19617572,19351849,17460044,39636555,16571118,30253438,31692422,29563661,23125885,35116836,21370362,23914638,30143393,21325247,40303990,34776580,17399445,36165032,17061362,6614193,39355721,38474461,34688007,23104064,33008112,31910187,24384937,34846003,15663241,25742711,14340460,33333678,41061116,35212805,19235123,35023038,21502839,17834511,34522722,41102079,38043394,29906297,33074741,27186105,35894742,24149426,25397819,27485367,36002535,39424035,23746112,40735183,31724320,35809627,32783080,24384567,20611863,40186743,37508713,17533354,19493909,34601255,36768758,38816091,38152157,39377853,28664158,18799882,40415145,13580977,21129591,28888023,34503388,35649173,41032559,39428206,37802470,39121556,19926922,17474450,40809876,36548377,36674378,19072739,36274372,36820656,21492688,33579371,16755576,40718658,36783648,26832483,34070138,27282046,25468470,27197566,28063285,30194700,32553125,18035344,30172739,30811249,24708783,28162924,39585635,27991589,36870981,34164516,25706602,34930971,31865531,33384254,26938729,19376259,22614113,33606411,32761706,38635124,33583837,31753569,37326991,34921309,13786595,22713528,33515047,33301734,26190330,27522725,38982888,32877984,33418919,31030902,22707684,32046465,39912485,39189469,27111227,32266360,15534154,28977389,28871875,19176662,25097175,28985570,33175335,27460072,28071365,32873414,17046805,34918210,24603474,33540182,38066755,31407092,28342919,29603664,9551361,36424783,27636743,37049281,35061715,39831944,24558030,30263031,32325686,18316797,29606782,21187923,36229488,32695861,37515313,30440979,14649967,39320493,33100240,38077442,37436266,24520301,34911358,35170750,41019216,35332146,37341105,35900784,36558196,40335895,33782202,40121514,30716527,32409720,27942629,34406380,38513193,35587474,15769424,27048159,16959246,38488016,35384112,30265207,27692682,33884655,32139240,40222418,36947781,18849693,27344402,36403556,30372141,37858339,31511496,24937434,24126852,18672377,38927277,21335183,24688643,30921564,36115257,39969463,26731221,31125639,20646203,40897168,35878651,18673245,41099809,21770375,35379926,21362138,38603565,39041707,33325048,20520901,30707360,18671996,40737452,24374712,36426699,36581871,36778207,18671448,35069973,25644587,38480433,34721521,36764933,39020187,31189962,40674758,37447494,39714000,26343102,28229754,37801012,28985725,28103794,34046758,32113048,28935369,25995394,33107927,27096323,37398087,20928726,37250834,27811749,29275366,32485389,34560755,31803670,41159300,25262712,39781892,13131717,38430891,35509336,34188018,36453778,39526414,32608662,28678038,9141824,38470502,39771275,32851063,38457921,35522985,37213470,24676243,36547893,35503147,30394451,35397350,36900156,18976587,38924899,35457268,30251153,32497792,35094669,38929175,34894425,35173332,8721768,25842650,35553661,39435478,37525157,18674192,28577856,38536254,37786063,35784927,35363854,37685487,40520967,38937186,35779690,38388675,37606943,35951731,30127609,18664812,33497335,32490953,10015431,20435842,38732784,40003216,18672333,31346338,29477429,39715840,40894769,27902604,18673585,39011564,38361774,40680008,10990986,20707793,37191593,34520855,28974638,6545729,27177921,24403717,39107278,38359930,17278677,38658246,36330549,37423832,38210272,39732915,37172931,38324421,19741801,27316810,29069095,24564737,30294095,26966382,30759549,41084437,37958476,37423303,33785286,38589528,36977781,32619475,39003795,39888690,20773439,36666679,24075691,37739105,35196081,36849158,36999215,8164192,20434340,21223875,24473350,37920221,37341701,6907530,36294964,20747669,37262386,39381815,33300397,35008276,37728179,34954381,18352901,34461634,36919471,33776167,37293177,7217421,36583012,38974838,6705462,36024544,20692736,18675520,29455309,30480609,38834002,37382404,33855277,28980691,36913146,21024481,31520474,7642029,39506856,18313633,38488701,37210087,39940462,31419899,15785796,39884884,32280869,32749542,29288753,35442654,14304192,28124391,31132545,22948993,39077510,37783219,26728027,23871607,16958029,30763545,30912513,38806771,26773451,41045752,17658265,34185375,34808418,23377194,36506231,40073759,37218062,35325997,31617868,33905321,29806584,31903509,28557728,29682939,40757078,22397209,13646619,32291728,30734560,30143134,30693296,29331635,30927733,22599993,35531669,24144476,30235068,31134108,36218874,35723990,30189709,33579554,40098536,24464512,36608176,33717767,27465240,35950028,27416650,17613360,20345442,20924040,33345769,37041368,26644721,39868868,19270606,38063624,35999687,19025437,27933568,41017163,39721412,35034422,37449359,36848416,12547023,33547517,37603336,25779462,40807137,33443100,32651936,30463086,10735390,6509378,35536549,37109509,32282294,19731159,29208295,25709781,27686556,38104418,37223027,26160211,40054173,37514031,39609712,25931100,35246051,19788494,29799251,36639938,36155866,40306599,19441256,32350741,32020186,34253343,30304721,16318204,30805114,29915516,29386983,40815069,22660276,33343917,34553319,38277826,9555862,39098628,22859635,39884380,38945394,22583488,31534180,37990399,11624958,40912024,6748888,39732580,7062019,26752985,36372371,6399549,40706853,38806245,11163228,36157511,39727130,28518290,17650082,36970799,35016381,31711581,20926864,35623853,37242463,41202766,15303576,20399876,40509834,34917217,11328898,37488197,40908947,19154839,41201450,34212955,19092755,33075089,35625453,41201139,35493552,21336126,35930342,24341936,37516375,8235098,36700182,35271666,36269907,6710518,27703136,36870887,40330873,18841129,36630462,37799611,17410914,25835031,40244451,37481114,39292624,35609668,27032458,18367603,38604754,28716314,31540753,35158239,35539445,35837897,40107071,28166460,10299052,33706812,37341669,41090005,34782442,20800588,8818555,38042143,35212437,39808166,37673323,33322809,31789210,40791127,34936682,38131860,38102645,24184537,26669208,19148948,30900867,9365587,38403281,37657694,25522098,19405418,35810464,29079752,36688296,39115477,35228763,39048528,13673194,38110243,25993749,29322203,26746850,38773250,32227688,37825151,28830042,33173171,38712889,36222511,30963844,39763667,34787995,37568737,27555654,30911093,40428247,39802625,23635873,11393742,34330950,40735649,40648126,39931373,25579611,32635249,17687887,40110356,31992643,38834505,21687860,28367641,35114870,39916075,32483682,30246488,19601081,9501915,40055518,39793215,30981210,35676586,36264849,32419931,39448862,25352455,19497732,39820821,28753646,21330826,32610236,40071465,28296293,38285670,19643543,36970587,35748404,9539943,37617088,24455931,36281696,31430928,30608481,29781103,36331616,38231540,26098971,38970448,18675283,40622133,22531913,38908578,21207564,36152394,33327644,18677291,40429910,36730863,18674790,38603238,33679026,38675893,11881433,33699608,40940686,15118730,35633740,18675345,20464521,8021903,33445752,38454664,30940316,30555603,33011862,33343693,32051852,38001831,22399081,33681019,37576220,38388739,18676925,33197593,40131820,36741832,33081866,31286043,40859790,35485911,38371319,38752250,34775300,33045299,37666310,30487732,19573789,36749455,34259914,36302179,33031977,31323256,17034732,19552888,33009659,39756609,37366393,32995961,26453680,36401326,29087841,35748566,39733372,20252930,39889224,32918603,36620003,34837048,30442203,39448611,40819049,32869137,21383298,21671964,34324283,35882805,8535962,35069317,8636590,14056064,40574528,15957468,34946022,24711540,37402200,32510936,32698608,33265864,32353640,37036603,35544928,7847672,39286303,19234723,37139751,24827242,34362826,14348064,38621436,33530606,40435454,21233248,29986287,28304534,28410620,41078900,36728551,32410494,36831432,36612287,37126668,36051405,19828149,37665892,30948487,34835698,36706675,34058435,35564446,27607236,19307392,29148317,34492124,24048438,37245403,38149760,32597062,34473354,38018085,27925712,32039340,36849462,34514231,36029576,38345597,37644816,7836631,31614459,37584567,38435962,27133385,38531627,36544129,18679542,33488845,34799989,20642431,37606485,34262699,33755886,36327685,35687092,36274119,21016145,14241033,31695609,40659755,30752360,40827200,39643919,40118109,9186044,36921118,37505337,17404991,39721049,36899041,26955040,35197978,37909603,30291316,30727743,35841379,35124482,11552677,27388487,34098307,25566653,35597154,36758081,35696653,34033816,7149731,26482639,37623645,34695859,35690719,37210056,26018563,34749133,34602759,40212738,31908126,38239572,38762970,39103674,39007076,34341580,38205253,25471874,34339131,35362748,31744083,39731400,37716991,31498598,7452498,24804726,34714418,33061072,19132089,40676314,19369146,34516222,39870996,35615945,36263525,32851835,30047758,28716042,40219961,38140729,36506441,37135153,25653765,36034697,40545086,34087290,16760241,39996184,39170858,20885637,28518232,35036726,22951110,36998345,21830781,20842757,37946368,26209698,38022633,38396505,36423574,27638695,22512358,33358979,20632804,38904769,28067132,26235916,33855841,39332575,30437558,36863340,39767183,34696658,24581282,30369020,10459362,37562464,35877603,36582707,39242773,38858090,40465051,12328401,37027361,33588077,36998868,21304704,31271513,38564794,20858117,28642366,38296083,26828639,37631304,37005436,19667188,37003457,36886932,11743493,29642718,36388875,37758723,29800838,19912817,20529831,20757193,31255779,21038968,31971866,35337866,35082667,40060342,36847897,40735597,33176728,40093491,26881631,36536725,33520695,9709915,21025514,40528046,28067972,19390739,7252008,34618864,24148069,38138922,10102711,33042500,34827928,39820623,34282697,30452047,19814201,36674167,39210633,37160448,37218472,8326882,36161382,19631165,31970792,32509639,35998237,28132888,38708858,35399005,38137133,25682672,39431260,40787004,40236414,40045160,30662919,37043210,37533195,26917574,34004509,40921514,17343985,41078174,27509314,40246636,30584599,33717070,32182091,18684726,40981584,41086474,30263640,40112168,39928827,18684539,37880238,37538285,12035350,18684356,37445336,18682634,36470652,18684020,38464043,35714419,29736301,40422840,17828874,33489262,34752023,18682943,36542523,10858586,29232429,36950001,38953795,28962210,22421811,32564427,36747175,11599652,34046501,35140011,23291484,12066967,39019677,36749434,23669374,8713261,18246527,36356780,37935886,35620626,37128737,20845207,24219741,40998750,37871356,34526792,29763968,32446976,35336636,18684896,34225410,32439150,31266960,18162038,11814110,30484483,31020710,31860469,34430791,30252487,37296038,29786627,23869708,37019613,37344185,12678695,13996108,37772644,19850512,30918020,34324973,32949910,37899193,39640463,27086278,8980982,37237091,15587803,10220803,37212569,37520541,31475985,20661247,31754020,39105976,36522660,32050015,31752985,30389251,36546312,38696163,35544588,11169672,26543246,28294922,40564629,35055294,37113902,12878635,37213342,38668048,18686334,19440660,37587249,34419133,36194523,36470189,35423433,28551755,21218465,32733748,37695623,32595030,39317291,37254247,29291407,23834937,21030642,37383273,27273534,18687088,36276149,19484834,38023380,34694345,33503968,24151679,35324990,17912226,14152507,31679347,35310550,39964514,14994155,15677738,25312009,21300987,35628395,30500973,7328636,25502988,38612760,35548190,27170979,33440267,9991430,24293169,26389598,40991132,25538788,41004947,37724544,12011913,36777311,36948539,40302594,26578106,20743824,39541876,39350201,7353797,31149512,37195125,34634676,39303204,16339273,37196168,20896650,29666047,38286538,30221897,37171147,11783750,40688195,40138959,40540039,40646696,33358130,31343874,39041357,33743541,36334237,22399301,40399418,32074400,35842616,6499724,41108706,39556199,20634380,40768671,35721943,38149491,36750167,34437761,24398873,7409468,38851843,28708629,10801027,40991294,31157516,15061415,36927986,35608026,36881952,29920393,35482939,28915844,33381140,32360826,40212810,36307846,33997278,41008778,36187481,36969365,37760754,31500092,39196535,39610381,36999209,39649475,31873822,31292176,28156434,32404817,31477611,39002148,10856845,20566041,36655981,35223511,19378912,31486546,40889126,39811077,30277445,13821483,30817963,33272809,28286510,38808140,37940435,30552196,20659224,37872595,40472885,40847117,33727918,19350307,32673341,38335870,29431138,24216793,9396360,37797577,27177025,32810297,31300568,37731015,16368216,24204463,34426826,19235203,34212094,20759526,31245795,29052426,41045015,31086651,40532777,29729772,37416366,35947909,37334213,30255467,32670075,30171896,35896252,40238680,33370160,24042446,18661056,32638203,37802489,35535061,33124272,28799562,36854815,33485114,28287701,35245528,38175951,38193255,36190130,34219198,37341719,21172875,35603863,36501845,21719326,36643625,35617698,30611770,26209208,40557523,40141618,36415127,33837080,15864239,15978688,35271704,39981012,37550758,26991522,29581443,39963572,37241084,31719290,20633279,30060969,34160327,24857165,26131901,27586291,26910374,36935946,37047336,33885027,33439762,19031534,38852037,27814442,40025156,38849716,37882608,31270587,27092244,20713387,32865584,8627971,21610132,27418174,12392028,34556007,29717653,35435311,38162562,33015483,28343766,27562234,29620819,32836956,15823867,34476089,40439221,33529930,29961288,21218780,37522929,19341407,40103116,33555074,37825141,19150428,40669276,40229163,18684415,41064922,21941165,38830292,38376527,40773582,24741300,33418934,35409442,25921647,32499670,12622375,38373327,35847105,33018583,27987374,30515728,34262305,20324934,40563899,19147055,30619760,38650204,35375020,8016386,35537858,39590124,11263044,29991584,29885357,20897465,35829726,16076074,37698854,36734465,29685690,30017150,32013434,33385876,37392347,25254100,31225185,12624251,35075474,29857862,39603624,37130346,30577829,36889712,33795303,37448606,36626721,11699458,25926608,33925599,30385093,38306306,40637473,37979561,31361469,40114273,36771159,20625723,33419136,37162354,30050347,21611419,32141205,33582004,38856314,30623599,22583763,31976317,33353576,39115963,39633570,29986731,31597093,32036810,38030113,30254242,38215193,37867434,29181949,32453775,19488173,6941085,40736265,21220977,30155870,19685686,15473867,40111692,32244883,37730575,33288212,40446264,26538301,21505065,30607273,21460678,16287410,39556544,40000610,27707294,38995950,8297467,39815256,19769056,38945022,21515152,34732480,31301806,20646053,14052488,27210603,19317360,18691867,36251417,39784705,20523778,35965066,24669875,41025555,36449089,28664967,19014507,40606145,31619727,30090927,9478161,36688806,40761838,24466181,40275468,38695038,12722059,38702781,39977800,38206274,36499878,39700911,40895703,39589706,35599458,39199677,18526079,12660013,34806021,33376774,23256994,37247923,38970573,23847367,39211261,36821767,24158737,18694912,13032572,33971183,38062283,24118569,19671232,32360186,14038288,18669179,39778022,39465271,37876707,18672439,37478801,19801351,37479024,30546044,30038021,39198225,25556787,11556407,28516786,18693872,33419586,32338471,26640931,39631833,40638788,38015361,30167952,18691420,40684820,19505338,28588764,37951808,35335934,40590719,29409034,27936190,26093533,24215352,25277702,36197316,40277350,35363255,35477098,37530684,37599889,17414179,22912919,37327682,33952647,37183332,35375241,37780806,39028831,35475190,10441852,39886413,33636266,36598330,20492636,19943414,37575101,31680340,35802013,27004606,27903850,39334708,36184420,33191247,35578757,21424921,30698785,38376134,26061693,33527837,36308538,18696059,10282275,36942053,9551765,33308573,37411352,34561094,18200150,18696003,36839188,19303204,22043667,34952486,20201094,31113247,39623067,29213167,40153313,37234422,18695921,19462790,41062872,39701255,41023467,32041595,32760417,39664119,15564677,35822184,39778071,26619178,36676394,34629879,10100413,30915492,31106613,34147590,35244640,31903432,7485768,41222760,38054898,32503358,41002279,33167635,40706421,20896889,28749575,40977737,17277772,11444250,35738774,40856720,36687767,39011799,28810415,33265220,32055711,36636206,19964207,32016216,39671266,30723762,32295789,19547913,33408085,38653927,32709768,24506782,33466189,33104387,37187155,16660275,34410286,37160711,37877877,34087630,9151474,35717200,39850191,22099079,20144674,31513194,34659149,39806770,33714399,29925331,33274332,29988277,30202253,15699612,41025321,34847262,33301115,32244387,18938510,40033780,33128199,37293539,36729429,31414711,29117431,21420548,32378879,32238850,37763956,38390632,19249054,19540652,21189146,37866780,24593644,34144729,35364418,20245234,34770052,37687550,38046691,25855681,37920445,37448390,29974116,33021022,32525885,37707028,8807951,36284376,37256128,40886791,21120869,40082622,24209914,35446451,39671164,40330377,10555366,24729246,36193478,38439710,10426748,38254985,40762306,31714885,39209796,7439042,39620636,6414380,10587182,29203800,38265385,34072274,37719076,37229283,35786182,13301784,37729367,36723825,10467910,35307789,36685493,39735891,31495264,37223738,16688950,39928759,32055527,36550802,33101809,34338772,24015682,39181098,36360988,35121586,36883957,34950861,37701190,24264159,35060843,40997446,19151181,24576104,39796319,35239543,26980903,10104487,27401499,19415476,37748531,38294657,39417578,22990051,19100977,30887318,38652945,35553484,37223442,26867900,9166456,17112269,40118276,27244128,38335541,28783540,36773813,29438139,38188646,37145581,36082325,39318140,36180716,19461632,38333139,31319153,25557414,33517915,21952589,25012320,7806830,18888385,14183917,39898876,10583816,32033140,39377357,9648342,28630953,31873402,15770124,35877696,35485453,37297869,25875965,36782689,40409964,37505613,36223071,20856976,24615587,18807290,36271224,37744286,35278097,40460854,38309882,28693111,37380453,31698121,10294222,41226524,28745186,28291513,39774282,40319465,36777673,8402672,35082355,28925214,38399880,30215394,19857875,37223729,37965081,38417111,15467876,33201027,38219597,20647493,36465758,40898584,40956909,17532395,22582832,35104092,38190579,32464346,37233477,27080093,36360230,41025439,13145264,36745273,19430352,33456829,9251673,30081911,32208844,29200912,37317988,28900100,28814532,34826981,37031352,18684414,32819784,37296899,37238791,37395070,38485529,36772175,18685547,9231042,36564134,34119916,30521531,34248336,37488412,37211157,30912368,32962377,37819818,20606055,22374919,35084546,13498311,23772378,40746256,36496029,24980053,21285073,40226550,20633016,30368081,33784826,38093408,37325737,32224391,37705095,10950444,32504270,37804575,20900979,20243449,34001256,30069783,33975560,20368635,11549842,38112135,35808922,34530339,21443454,10641901,21991765,33627289,8310191,39445669,30153061,35202484,40235002,31496172,30822950,33747282,38479824,35906622,30474005,34616528,32696150,10925055,31503917,38023100,34830059,21160530,33210797,36398844,37307669,7228132,19355117,14347497,38241560,41126619,30764573,30268935,37730795,29593441,40169012,41056133,33337384,27535919,37916025,35564363,38076235,27332184,39475496,34677650,18698560,26042723,25195775,39274004,36510437,40854576,37720016,35504417,32657996,18683501,32600102,7441115,20936001,41036698,33455168,8285420,36778055,37569300,33981768,16907069,37633591,34980349,40991517,38482893,34214383,33860980,40976188,34714089,40811103,9323852,35634837,33794365,34007361,34300381,37818162,9885784,39949918,37405497,36984186,12695105,39346839,26107571,39515215,10295893,32440624,40570646,37764102,25723599,20494140,34200148,34629056,8005847,40834050,33169613,25378507,20436125,36046192,32589391,36714867,36032421,31870718,38472278,32320935,23990086,26832505,12379129,35742252,33322570,32759798,28340183,34337740,31603895,21231026,38511598,35004945,38049163,21231468,40026311,40739570,37591985,36881300,29953700,31221570,26725059,37812821,13292369,34994611,18660350,37234683,30830005,36480266,16174680,40284537,33584056,34132511,37331148,40248618,18670231,34543239,35176402,36732338,29507189,41082622,33149778,18699549,29231194,30626096,28629629,39111972,36206177,38046959,15900476,39641461,31114940,34272373,7094038,23987636,34176291,40691983,40916426,30373467,17562912,40487534,20876587,16578189,16237776,27261816,19311370,32881326,22492578,31713886,27255682,32922454,35800766,14875503,17932502,25368665,39490947,24102457,34898953,31705713,32776927,35768992,37745235,40981878,31634017,37550266,26713540,20347916,39915891,39232656,39927737,23891466,39894092,33338371,34835293,29347516,32703262,36319876,6452934,21576686,36141963,36944085,20542901,36193899,20704730,34746007,36669323,27175821,35246191,26648146,26296527,26151574,18512919,28221288,40996819,33490456,32813469,37649012,18681422,19465971,34659010,33255618,38734874,31878592,29908959,20524813,28816133,11171046,20024975,35123451,33117653,37759114,19822518,34562934,27532378,32404739,37281068,32489692,27884138,39197945,34649432,20826786,38797335,39148573,37703960,10002299,35183068,33154365,39812056,36879353,13451290,40500962,35434560,35323432,24027598,31510704,19888052,12258839,40344654,22521175,39772214,35508809,37410290,37160667,35446680,33325169,36225974,17456163,26045370,20466604,14155737,40207095,28185921,25265778,25485663,28791956,21479211,40865390,31098842,40382419,40198343,29185818,24631261,40709451,38694811,38604095,33988668,19971342,40917832,36784542,20091646,17425468,31995537,24806971,19380914,9019714,26956946,38099063,22316166,37168128,14091789,37351143,33489863,38833889,37569791,33274654,37935365,29361198,33473717,31767661,40726348,29108108,40824398,13702340,36951766,40921250,39297079,18695085,34549965,23546219,20488145,14773182,39630585,19317397,35293945,36061756,30096729,40908683,40978275,18701690,39911209,39900003,32409056,38354160,30007508,32423967,30566575,38463577,30919488,41015621,33333939,33590766,13624744,33358859,40912678,21202675,32840759,38418965,21127388,40913982,32154214,36274423,33627429,30565473,26351022,36035971,32997899,15606513,20557961,30091896,18704676,33100809,14974627,34935787,36360818,37930380,28691814,31823465,32768983,18704383,41053888,14609352,19507856,38286402,32931111,36910540,20747259,21284265,40675843,30044341,37644606,35023534,31034714,39720441,35584270,28691131,24482893,39394174,19540240,34227078,12996434,30891940,37584447,38222699,37514653,36063227,35939519,36012166,34659269,37284375,40452482,37685521,35981906,33567163,28286764,32797512,12955144,39866593,37505572,34251429,31422730,6822077,35425787,35230113,35034108,33359563,21108572,19133314,33888092,40026435,38616700,31007045,12836199,34909807,36175977,34968395,32343167,35594867,24719149,33120802,34832609,37127428,10199638,40318472,7909970,39528364,8021454,12619103,39369990,30453574,30093670,39487589,11100012,41081906,34101739,40579557,40549318,39920983,39438661,36807340,37754462,32814647,32014583,31431565,28597547,15972130,40573287,40015593,40699598,36670035,17615211,35229604,35516879,8366210,14972590,8904395,21285784,14677636,38231131,39826369,31397558,35887438,20932696,30931031,39926523,36203455,33360796,11435529,34756317,33594049,31991069,33375356,20591507,20827150,35154397,40634090,22790440,12180321,39005689,27092314,25154782,34634979,32838887,34110038,7526681,19488122,8610089,40934172,31507085,34057010,34470213,36701149,15476639,40835553,19435055,37811722,37296634,21547527,37306496,19939713,34143985,32846880,33510735,39840865,27349537,32176837,26673715,40925676,30613802,36816351,8042049,22219449,37925840,28301758,38969667,6636938,39037346,35990078,19146682,7860800,33050510,37534265,35911934,21638574,37313403,20806555,38629280,35589500,28364012,30059249,39777775,17158300,32303495,16149912,34185660,32628307,39647646,39732861,34971212,37569265,9706981,39051017,26403897,10244147,19433280,33093476,25968507,24581354,32382077,31470120,38270672,39219449,35364904,29320806,37502838,34870904,37233251,13693318,40401944,34987194,39890120,41049594,19018266,32870693,8716059,38399810,32797711,22085864,36864497,8397438,9011381,14834865,35752955,28158922,39022398,18706244,19046780,31477521,17531700,33452782,40763362,39545034,37274149,18705960,38860863,26850414,38539039,33853040,39147979,29861517,40572762,34460973,40690017,7869918,21854663,12795063,25193835,36297064,39127761,37667421,33320433,39742088,39854789,40950981,29964260,19916233,30108706,34887544,39917913,40655707,21118854,41167850,19111764,37090371,28563971,28997708,30971079,32494664,12714431,19570804,22310928,28970360,36198516,37712904,30247117,24766164,21138446,39800981,26128372,20552087,30260171,21519551,36853181,26440227,28940595,12603468,30290091,37433722,30244634,36644586,38343050,24242490,38061210,34652806,38064798,12360234,10038972,36790353,36349083,28874467,24715471,34091111,28091040,40077684,38793140,15163327,24075655,33922706,32127529,19307968,33608744,32525104,24294645,36357992,33553607,35042556,32794513,34840765,16075555,28970428,20970826,19161065,31525473,35536749,35332973,27519268,25651129,38326441,37572346,36280184,39513692,20327924,34240589,11597339,33522180,39898571,11206350,37154672,40862070,32963372,19251593,19167961,23585393,36743946,33767289,30452617,35570516,36662769,13002120,35712761,35590012,35646906,39089240,19693392,25650581,40767065,38325683,40467038,25938578,37532818,37646073,8958240,37299050,29573832,38096009,31539581,37143021,7258967,38355995,30400357,25798637,36509516,27926706,23297672,34532301,35081785,37012605,13344747,35849418,19089002,30270614,37383702,19112776,14959815,38050108,32293732,35948316,34530736,19004525,34737656,12829358,41032006,30811066,39922208,36668874,36214027,39168682,11573535,30208919,35602096,30328515,31808077,40059368,32157032,38423678,20884971,39879979,29109418,36049428,25120824,32743591,35159856,10644770,10130753,33071082,37119245,31368584,32932975,27118031,30295569,18198866,18712628,29041495,37136370,16701773,28928085,18709997,19783736,27204613,19923221,21170195,20063840,33475063,35790040,36719484,25068712,24794740,31297093,38567797,36846740,29987751,35983868,21895924,19926475,19524867,38455708,13279331,13002199,16922442,36943713,20058429,18289675,15584500,32265177,32263980,33091538,38246964,14315654,35408940,40473752,7196407,32790484,30332510,28201965,28523287,28194177,37255389,20881577,31134887,32791000,30302838,38989788,33930563,23807336,37121558,34745249,35489284,29703727,36302304,33623854,14485655,32571064,35826322,31813017,22736591,27603294,27093747,37601291,19745350,37672947,24327073,33924639,38260375,30642851,30576442,27921784,34051437,36056139,34894337,41148335,18714900,41063711,35814040,12851484,32986854,39941131,33592681,39680122,33734285,39941390,21939558,38941470,24020010,38237919,25263938,40658138,30244925,36842782,20088913,31709464,28304025,21451243,19731451,37790178,32083427,30431194,24224719,24892744,38265384,33179304,36600884,27983615,39672611,38183977,22300908,40717168,36852429,36287555,26758704,15150766,9590309,12896039,38747529,8623260,40836956,37135884,40912469,19717819,37125751,28396062,35804355,16347144,31444589,37552675,39640981,29691382,34459109,38025586,18423802,35633523,32375272,39498104,37429650,16707937,34130069,32206441,32439352,31436236,31968078,35216946,26308179,34563880,18715416,37418329,34999138,31478110,34057725,34246345,32933311,23584951,18715570,25662750,12544494,31372890,35861026,38812619,36562882,39950766,24362203,33277755,19331229,33768215,14657712,41022916,19988421,32350118,37865956,31821634,30650044,37026522,39637718,38317881,20029757,37690944,30231996,29106521,37841202,7792365,38713968,36198868,20598769,34084379,38455237,21170063,33072662,25605824,30195749,34739629,40291739,38045067,36868101,37647009,30393142,32505596,32494583,39243069,28505099,36631926,37536939,23051202,40026401,33447883,8403927,36677158,28835857,36111792,8722226,33321448,30666757,11526789,38824594,33086018,31441721,34737720,30274273,30002829,20911229,32492470,34757779,37950623,26483008,30837869,18093375,14851151,35915456,14971343,39243932,36744179,26790084,29561052,18719175,37101664,16748598,40548023,35906887,34987433,31040391,23225001,35970827,18715565,35819466,36354316,23173872,34251140,40952733,28565692,34890322,38615482,6786761,33298919,31448556,20800079,24136490,40194989,39486706,18715262,32185698,8770407,41035120,37058609,37422089,31969835,6977720,31971420,40113692,21315985,40147653,39483348,30574639,30012146,25177894,27560764,24370069,31694543,34840047,38063801,38281587,20847387,35134741,33269131,40515720,38044373,27124030,29652360,6673447,20922545,40622542,21300222,34758869,15727344,28681124,40035969,32059374,28133360,30417476,39444635,26559600,27084716,38732485,39357844,29545438,27607791,37823375,20446974,9500131,37156351,35397973,37190507,34650818,20508782,31184722,8517125,40501309,36520729,20608570,20438278,32573300,39336846,36095467,36667400,18719328,36531465,36432245,10675359,41005994,24477013,38063957,37008184,39039367,34472450,18005749,39048836,36521821,19099420,33098385,9065132,39050718,36224007,33196174,39637879,33708962,6561896,20101198,25877797,20772226,9050899,39600850,33723923,8749384,40822997,31480965,40303882,39299808,39534031,26841229,32180737,38141675,15010189,40755200,18125804,38135839,34002380,37870589,20647988,37514723,17201673,40296692,40991057,39786588,35088438,34621224,20451261,40068379,32940627,35721692,26649549,30053030,35522356,28843181,37552800,36394213,10900763,23444565,35237215,27448300,29218590,32837431,37953986,38041322,37681419,35382630,30280641,7229803,37597932,36444189,11508172,9746903,21359498,20412880,35747694,38241409,10223966,40030397,32609683,32077639,35763572,31963052,23466075,33119848,34804158,31950628,36009619,40202344,14411718,33420423,35721225,38452329,39465405,39808983,36209928,36528531,22798070,36437049,36006785,9646702,27082883,29914923,26795925,38577864,27143144,33262885,38206994,36566784,32241246,37941632,36076514,38692299,38209410,30076016,32121594,28791868,40245631,20754044,17162912,35959594,14796479,31790662,29086734,39128123,35663475,37846736,30551031,30938460,26766252,36678785,34001159,29989435,34417038,35157832,22534857,34536339,36816735,23735816,41076061,22472472,26053991,35220357,41227319,9355239,14797502,33899866,36560007,37992430,7744698,22599790,36930192,30841808,37307004,36630303,38448297,34371990,32820874,38294675,17354892,26186970,36604352,33863701,38119558,38372829,33356598,12466970,35895023,30619867,36126131,31764092,26415617,11044322,38372057,7512661,37800878,40181828,30137654,39495912,39129939,36621122,34810244,27911690,37813536,33546319,18720951,36732104,37786655,30433487,32443398,11567664,22026813,29155205,36143105,11543659,13468463,36876032,40916322,39841399,37701999,41169396,8457316,40896392,6865886,36368499,25114022,25096040,39853630,36938047,11058681,39615193,40662799,18371898,10325191,33881104,29520236,16310899,20141899,38432956,23355976,20160447,32986958,37121947,37126519,30751608,30465441,38088028,16340346,37319859,30088635,27444685,39853426,30222800,28935375,35447797,40850204,11058193,39541829,32228627,28548073,17539842,38744472,20119160,36562312,9491967,40994537,32462193,29828060,41128736,34100868,30331259,31504656,15769830,36326176,38344531,27930590,11872071,37142233,30443271,15282571,29024007,37789421,36671905,37314860,38673977,20142878,25194943,31981434,21868343,33061334,35336655,40603412,30221110,19852736,32397941,33424475,39342360,37328382,38671122,36787080,19442900,28283548,32812443,35112112,37231660,37493421,40618362,37742745,37478516,33211700,33381783,34264380,33261527,11805106,16738056,23927292,37335554,28003450,34754692,37121195,34190015,40365669,35002601,34566611,33336941,30076213,39828668,37759635,20090017,29997866,36516577,40596312,40881611,38617050,30756298,15299134,21188747,18405927,26804654,33858473,32297823,8230371,9166631,36306244,32852683,30582846,39023134,34374076,23944150,40729240,27237938,36472285,21876082,20924803,35400472,30411538,40950875,24184540,38351855,33089588,15572752,41029265,31038110,28710030,26698787,40424878,40944138,20727893,24147014,18743508,21087023,40916790,34131897,16925928,33779697,30460569,34311783,37400340,36095350,41001956,19664207,20870175,40769920,39630243,36213895,37730067,35744876,35203367,17157287,37140008,28830008,31504727,19241161,18660018,18760876,37935036,18760683,18760673,34585393,18694983,18696019,33984331,18682420,18680955,18543751,18538550,18541610,18530317,20620737,36434625,11429428,37797489,38732379,39741713,37154875,30560445,23709437,38303749,39210632,39297663,25436299,32885616,37209984,36153773,19946194,9072052,16208167,35445260,31764897,33767760,38134828,40214669,37923152,34559048,40771107,9235186,38452675,9042105,40433125,33784963,38451051,19350342,28697184,21104059,38038534,21063832,29780032,14452055,20699360,33744387,17918476,19549841,29106029,30180729,38041565,35947480,40847573,36831626,25588103,32869501,10050614,26494634,25084411,34855703,37406359,27624932,17953866,37842526,19086889,19228160,11270601,34898828,30692501,34620998,7478829,30280231,32678664,35901331,20908212,30150769,37941320,40773272,31099367,27404582,18821360,35542686,34216814,6832399,29936174,38447747,17146874,38384440,18724349,17084395,28276524,36053220,38126708,30284050,31557577,18689191,39300866,33171715,17635268,32572743,33167805,18723705,34152068,31707517,10323413,39853442,38079948,18722553,37845748,34630523,21216115,35036325,27885569,37398277,38139309,35877731,9425942,37167401,20915434,11181603,24800329,28673135,38323436,37060588,35944892,17376830,31602870,39415083,36502807,6903191,40646432,18394529,37607291,36094052,19648734,20440246,32588059,35857561,17425310,38242453,34794607,32681460,35553017,8055537,38211436,27546837,18039808,34610109,38337807,39279037,19083323,28414306,29855857,25769757,34682735,36910559,40731780,9041059,35466981,38629334,10894832,39525704,32027513,27945669,40193872,32892067,33951548,38648795,39706841,27371716,34583069,37881313,41016694,36456453,39432453,33787793,21183233,27980176,28838298,17652462,19306816,29989125,31554657,38986729,35837012,39045184,34679485,11177980,34716534,26021290,27288856,40660610,24872969,28484577,34569801,31444897,36076000,23179295,38270536,40111589,28535659,33001338,18209968,32602528,26913733,40449264,36666170,39986359,36763434,33353404,11552722,19260567,31564229,35055305,34537915,38442935,36016477,34564625,31552049,32177103,26205786,21810698,38227068,26499359,36828874,38000120,35235637,37668297,37579365,12305617,9553675,30608712,36451287,15415232,27072095,33208282,36220620,38388321,11243207,38063059,16843701,20929168,36483088,28767890,37218097,30765734,24035226,36291659,29828489,17702126,39434951,38133233,34542836,29312470,41087074,34701326,36547454,33010596,35700249,20160675,40979497,40899326,26661994,36057444,6549202,40596938,38323891,40471215,29028965,18725000,37030011,34544611,32847997,31131784,40465063,38708322,37311111,39405776,37945925,40462689,33575792,30567447,40993830,18725492,39540973,40462177,37953399,39643618,30523465,37255551,19329268,40422029,34657556,37873157,30302797,30917331,31963159,30029270,26414877,31525022,28395356,39813330,34619905,32469357,30389328,37994015,38758767,29838833,39742466,8728905,27887674,38275295,29255143,37596071,31535715,36857279,36608098,36462470,40324039,14572324,34250422,15562841,6709880,22584556,40213539,30654302,31538321,29891774,31011104,35426585,37416783,9958589,40271501,31622008,36855370,37641448,35737895,40321036,39805438,37514337,26258308,22212307,19641379,36909496,34461266,39229149,16534992,33289358,8391143,38127650,31789675,40879306,33844577,30630834,38227535,34811930,35584246,21921067,39897373,31736692,39737857,31998398,37804160,14566144,35134462,40652479,39781258,33947647,40350775,39493941,33714997,35803516,35923400,30867014,31463344,20638797,20331322,34055995,36066201,27806252,31117797,39319016,38892156,36914529,40168417,31017855,31186820,38301740,40649542,37466920,34968963,30842850,37027972,31144447,29791913,37295531,39913525,16133009,30539355,28520465,16837452,15222581,38603173,19180408,18731865,33112545,28621346,30775327,34977217,37764829,20450516,19472177,38085189,12579896,25400698,18731451,35503890,8000360,31867644,18728174,11846837,18932141,20419695,7062316,36072936,20579279,17808251,6459366,20724485,32339077,18726311,38400458,19148740,40761837,38358021,38195494,36872827,27685436,10599208,35930129,33048552,30031026,37429713,18727989,37267319,39047226,8824684,24839297,36066651,9991123,18730195,23769740,37423412,34539298,32871783,18728994,30041867,21511688,37396791,10328687,30303017,36058124,21723737,18061994,37929958,35841584,34980309,18728998,37055390,35987803,28901330,28683636,18727784,40594250,38452555,37226360,34603810,19545383,38488536,37224851,34614266,37779861,34661676,38820759,36658225,32491685,33615899,28362095,20496412,13573102,33244308,32194867,10910506,38811682,15419006,38888367,36223555,39456948,35950679,34831577,21621789,35812415,33371343,19078963,39623124,36761042,10159431,37406397,34609208,38738742,28153606,31977552,21548899,35954368,30004601,28086474,41212417,41045840,41059266,39233018,37684078,41012524,28836734,40899913,37476713,23107319,29968295,20031632,40861012,38301850,26059462,37463241,38463962,28658755,12082624,39474839,36682668,30064915,35532927,18884964,6306170,40454868,36585859,36729614,39465465,20976383,37689303,30067394,38256833,36676121,33536975,39892629,34729364,36432350,37502289,33668284,32965449,28680653,29988762,38653412,19815442,36584532,39735629,38821970,22125667,27548385,22208737,33963936,20407072,39780917,39204070,13777314,35372948,33186310,22437826,37616560,38536872,40437571,17490167,39721261,25564866,40455174,33764881,36965091,33283082,31192708,28160640,26427170,39532519,37450679,38432672,38707689,35383520,11271649,19550728,22793128,33927373,38689643,37426404,32454188,25970821,21161364,11801958,25543587,36774157,35801491,34046815,40083618,28188280,31292824,34241669,21095531,18730562,36975057,19526679,20837447,31724694,30570099,21002481,35817313,33228193,38294421,18730331,7436927,37709905,39217829,20911423,9210261,10919156,37879932,29225005,40270958,36184519,20371051,40911791,26012450,33519626,40193578,33834632,35833769,33133077,39761671,40102988,17506553,36502397,12888863,37586946,37926751,35231617,27706222,36456952,40998777,40523969,37329151,38005336,33503895,36150457,30585447,35835488,30845352,31150081,39791730,34444420,25895580,39191407,35364282,11578756,26348297,38280314,30286442,31408900,37655293,37617779,39142482,33252695,37473566,33930268,28481109,37355052,40624734,24307630,35080598,35148130,10850739,34755116,10436152,36101996,36858930,24537658,39033236,37677598,38821316,15972750,24833020,38875195,9931705,38140318,36983672,21279259,38924672,38405830,40739940,35598557,39711065,17179395,11129508,41225342,36752711,34177571,40030398,34446217,31945195,13383926,40996394,40310307,34715525,35988761,23356823,38553957,39765226,26990067,30244886,10388527,15523276,36627529,28846084,30679772,40192487,13547481,35057586,31760355,33378538,31110103,12611862,18735959,15902606,13018444,9195719,10108346,40915096,37154125,18736112,8316937,7589571,39582301,33988185,6436372,21280615,40252392,27018928,27887138,32441628,12167423,33607046,35739908,36044552,6750335,20563507,36193114,40935984,35079114,40930580,19166374,39406769,34070827,36153960,34635972,29737027,37783373,40978902,37841157,34112591,39191805,39555387,36631373,39788154,37312546,22001435,40816259,26999278,20744688,39302601,29102741,25575741,27241722,35397467,39408879,7434765,34232147,37436233,39021444,33034471,35815204,40217866,32045280,38364864,39183128,40579755,8113431,39323010,10253608,9629232,39866805,19825742,39214734,39925193,27549250,27409853,40093799,29276522,38488670,34725115,39453269,38206699,25187169,38919095,33075741,37893831,32267897,35285570,18740787,30676845,19873072,36637264,34051880,38380994,39008077,19418927,38135897,21833963,18526229,32630559,36363819,34921438,21525687,38806977,34613949,35049312,39182740,36900451,22682320,6423935,32084448,33268837,24490705,20013164,38603688,40501516,39696072,27526558,26738676,33697861,21447302,7849325,20707531,36551303,39390875,31711190,26739475,35014859,25290303,21489815,13235641,27148729,15675083,15776779,35177914,19030053,30712727,34700024,29900722,32037727,40254142,32201572,20150088,33279157,13742138,39101039,31485499,17436323,38513944,34362480,39344349,38030069,7479186,13892019,20466235,30059208,19090877,15374099,33545807,33023292,38501528,37253558,30925336,9776182,30607978,38033034,20227650,34347641,20646631,26707179,40182474,38541493,40053440,40144512,25010079,25655665,22691621,35839262,28260758,38292346,18737500,14861570,36030027,19428018,14844006,40657825,39733020,38093829,18739905,32810605,36751201,32564508,35634694,8938651,32469284,29062061,37170641,39505532,30474448,33238921,30477729,21011102,37155570,24309042,37801808,39668825,40922867,35511320,20997872,23033210,40922342,36048525,21077790,38278457,27829215,36674300,31777650,39198943,33273846,17783780,9157241,29055620,41217849,20662739,19006666,14258581,39803319,37947610,38709897,27643733,37888807,36862286,37340134,34191091,36011702,35530050,31621782,31818667,36992698,37939845,38363724,38656515,36653458,29671866,27686561,29995195,7341904,36420468,36757649,39517269,17818417,40925930,32431659,35522828,28550650,40926900,31671598,20328170,39228567,15122903,31479309,20503766,37776075,33330489,28580648,22219097,31937903,36459932,35556781,32161515,38067980,14993775,29958367,20859263,28234381,10858220,32320675,33233736,30574573,31893494,38348432,35783297,31553408,36435466,29264903,29488365,40941767,34795304,19297972,27174975,20795953,23086297,22440029,34196108,26729407,37713682,34618745,38936789,39904747,20050555,20015620,33871824,39043152,40643706,32995766,40632887,14386370,37869269,27414091,34896877,38815898,13722034,35017084,32811361,36176907,28458143,33128684,39560537,34256943,40944082,21827303,38232233,37672798,37440521,22570686,19427240,14719672,7199133,37756593,15792460,38456744,34709440,40904907,33458840,19078222,33443328,38925052,23739416,18744250,38553126,36826774,40035786,36928683,18744511,20811093,36065954,40344833,40834861,28626080,19169605,36354808,30806018,37061371,38086932,38418550,31685442,19145832,37586684,18743695,39500355,27152210,35725625,31490199,40120314,38336424,19114220,39576033,38462753,18743223,37146967,34937079,32652699,24581490,39771932,37099908,39785170,30672150,19077459,39931478,34515302,13700954,37626098,40752116,38132268,28536121,38521101,33791386,28519041,30180653,36516987,34047802,36472098,40242828,32101398,29332070,39530916,36402843,6886725,32067267,36571741,22231331,35741538,36212394,36316456,39173397,27272562,39560232,34939047,12103604,38518915,26443660,37238858,32258699,38216344,34237770,38814353,41103546,38844059,6704625,39495546,37489747,28310561,36066336,30229684,28495525,33505231,10056434,33322215,31146147,35908015,36970099,10248731,35246753,20828456,31705975,29874871,6848426,38024410,30205953,39438652,39111004,16195077,34725935,28437708,22990194,31647620,33823795,37683505,35769123,14318661,37944478,23000719,33286448,34348304,32600146,38002682,21025497,35795692,37369770,25617488,30176721,16984143,30897210,39360572,38429213,39824931,26192491,17122704,35623666,31501118,38001781,31202566,31527202,37557389,15646996,35999931,23686847,39808816,9052845,38313678,36434273,16351530,20549854,39113231,22702151,25982732,23902679,32833089,36732135,36951279,36684937,27068618,36621866,35780032,30922945,16463742,19492030,21504530,35478757,38677969,19826887,38980740,39949993,18735852,22289618,35482920,40881239,30465067,39432748,27141468,34056890,28740600,38152214,24656175,37050688,31986981,31024320,39393413,40393361,35966537,8467487,31791280,15316070,37928619,21406922,30412777,32471356,34324429,22381671,30299092,30042502,36762086,38024450,38080573,32139270,28903266,37342894,34470341,28777529,36391208,34326118,39583233,7864483,39330890,39549083,19865511,38559855,35749867,40762372,30830706,41017131,21535680,34095056,29199631,19495306,39287286,11364983,35434977,27972637,29516946,13109475,37130841,40138229,26916979,13551413,24806013,24926931,34967139,35435797,35527194,28783102,36535690,37570946,35128873,28571641,16918493,17980959,37499730,35502497,36917987,31714352,34147428,35662977,30165407,23492326,36780829,23648382,40198240,10069219,36534166,28421180,34369265,29823239,33985428,36117247,35353830,31112430,20558593,34779618,41090191,39353222,37953553,20507307,17882438,30302717,35944537,38690864,7877319,38144853,34466208,32840009,19141965,41009756,31892305,35372771,24484348,32608545,37020359,31887601,34239159,38230320,30880059,32205419,9717944,35570760,32575089,19089885,33091482,35841613,40925968,34541301,34697079,34614071,21528709,37969764,38149330,20560165,33264836,10398155,33638540,33554834,36323109,32164038,24228385,24039295,36633592,27551616,37285409,33346288,30426028,34174811,36517271,24384035,39064264,15581768,38526681,14667364,20646719,26339200,38230095,30844080,22852572,36881034,19730706,38144647,35318925,38236920,16777830,37004856,40903771,35404226,37517476,33956134,31220586,33461734,36788430,36452309,30668170,35635959,37590638,33117312,6408441,26821945,29503812,35780666,18577857,30839843,40078735,20685283,24263067,21861104,25568993,35568073,30161119,36630550,23670558,25374950,14983485,37498505,28541664,27517442,32866163,40356265,33898430,27385860,35068508,30538513,40819153,36015790,38460547,7763313,7756969,27280021,37715967,37920688,36860823,35664887,21608508,21019160,9566332,30646847,40406370,28678960,19244818,30096454,7077052,38339195,36048124,8700762,36961347,24067708,36689348,18366298,33861703,34133653,38114400,35407033,23901691,31156761,25484894,17150913,38171866,36388452,37118674,22675127,36776053,38918022,34737335,29133482,15685639,29792316,30646563,36465443,38028596,17073230,16347449,41086869,40925886,25943790,39906080,28372767,13789945,40645932,39236810,37240440,36816674,26419694,11889354,15401312,34652517,37861303,25680029,33383030,36956542,17940275,32856399,35519877,30099488,36371939,38200497,36778386,36982916,30697452,36420494,39358653,26358522,20929243,9967291,41083171,38455304,30993020,32436670,36753884,30824324,10312019,23847969,34760023,28161986,38009672,31118176,37121916,37487550,33526124,25645377,37549123,38286063,37062250,33818299,17359592,31804185,19865983,27637675,36841405,38489170,40035787,23086154,40127661,38339917,35250023,38663988,28581889,40254484,28979395,31252693,37598223,18744648,24302283,33087878,29327264,30843758,34191604,36772076,18749320,19020452,35557857,20803961,30085922,40237769,27046802,40123900,17666391,20119003,20791163,9280053,40182890,40751658,30199786,20509408,26634577,28089887,8275925,41080724,39971983,38713464,15160921,39584905,38220556,10393321,26296593,33712157,41081180,35895555,11371855,8638095,31611453,10972666,28709127,27125360,36345574,37524443,16849452,19393811,37924061,39906129,28857072,40716502,10743973,33518393,39038169,10329826,31724180,37617254,30154613,15402390,35367079,34809662,40259068,36202611,28590325,37298270,38655554,38050931,36327225,30704834,37994324,26549247,40813445,28817257,26189726,40468568,13188610,34227481,30500120,36900469,37276956,26598801,11146761,25263976,31231206,35700183,16846635,30017111,8357547,6753135,36371531,40025900,10669685,37412576,40393231,35409545,32995009,36352953,36866772,32903088,34521825,32729079,24994707,21953585,37507740,29560072,11484544,34615905,25792522,38006765,38442367,33432744,9644854,15857754,40336910,7848626,29881009,27764565,35947821,20507469,36982884,35730403,37184505,39459797,40745364,9771538,40605688,34186696,40956970,38657017,27211423,37753603,35951212,41226277,31780996,35987782,19398820,20227917,37418672,7189228,20979324,39108288,36077213,14689732,37854401,31079007,28530357,24938565,35118274,18282965,27006396,36714260,9802400,33850155,31631969,18752523,39899623,30611239,37866053,6884927,35998439,38419544,36586619,34450015,37464718,28076024,28113745,18752439,36727454,39781281,36737271,37972967,21480256,39923600,30135655,23986366,18744039,34823277,41219543,19674412,34566917,38040695,6754888,38669422,36870960,32296104,40410590,40446467,6626690,25795378,38986271,34194570,41158357,39894472,28535854,21517624,36930234,19577408,39925792,14347724,27049614,38685154,34122112,38816074,40091157,31690848,34741086,33326803,33384490,38557597,35420002,34602918,18175796,37250805,35228689,37156021,37112396,8228590,35718905,37345072,6330737,7695604,19803496,29818619,34520424,30011371,34118057,28310263,37215281,11142432,9726997,14004364,9089925,39548417,40909482,37973676,21422911,37260913,32399250,26753431,32710788,24393790,36688192,32668805,39331124,34179929,40485195,24730409,32568463,33518061,12912989,29149683,21767714,29268367,20352410,35999220,23675706,35793461,10499582,24673729,29535535,32813435,36433861,18754638,10480919,31203364,18753533,34490883,9102931,34571485,40134159,37326486,19954260,41169505,30437978,38485926,21288178,37781157,37056503,37898215,19257422,30665115,23030359,31508676,20021488,20447042,37537525,39302472,37634189,26622592,31701690,19956498,37704557,30723388,12540651,14647593,14306960,36934516,37519239,36038852,38036172,35309340,35154057,35374464,36428425,37025412,25110783,34744823,35187408,35926139,19512660,33408592,28678053,38697628,33275911,19587302,34598010,39609281,15986720,34329874,39675113,36331011,28612489,19560938,33504409,27097793,33806829,10403652,40791801,19477854,32129765,34646239,33427776,17425930,39127691,33190139,27668097,29632920,38277157,39884551,34808383,40627297,23343623,33333914,23233377,36970649,20769176,33618729,35823363,29810638,33542974,20618256,36775232,19143106,31711870,37928033,36935939,18862872,37496908,33598331,33995136,35447379,28882919,28202231,37445080,18753275,23291833,35834321,38432514,24137871,38921716,14588702,24325958,31807293,31817401,24645859,26237674,36678608,37422594,39398344,38746152,9401128,38349224,41112796,31371272,35653817,36259579,32820567,26927770,34998812,34084980,29100162,9406005,21593549,37664487,14080705,17619299,36673243,35485563,40364811,38875634,33209916,40710308,16723078,40451248,28780520,12128682,8087913,20228081,34347163,34755081,31675368,36479176,21336573,31499707,35815028,36844954,32811156,27063120,39684419,40398886,12148164,31919802,39518552,10130950,9185962,19967738,21338259,40947926,36644785,36717709,8060256,40890189,33440552,25289373,28687459,36439002,37407405,35021079,7228455,19853759,19758235,29393727,6397867,37508515,39649723,37627904,15260144,20547304,31891278,15204008,26385068,10474144,39796622,40040112,36557354,39530092,40065590,10744059,38238027,17676208,33270535,36768722,30724920,36358414,20912954,39691872,17151966,40217331,38127096,34733649,38474650,33650765,21597331,28047338,40693117,18756350,33204364,25582889,37659367,38323308,38663525,22309724,26558431,22111652,26071121,28162353,18758569,35606844,10409103,32666232,27359550,33435113,38288985,39316918,22944984,30378975,33281463,8491787,39969768,11348004,35778060,33175109,12057437,18007298,33437276,39137211,30198050,38565536,17047332,35411057,35438051,13747399,39570299,36704532,16364332,39519659,38036896,32678555,20024093,30729168,10411352,39578852,37025572,39173208,38549070,13770450,14737915,33137057,20987358,35958651,37796840,24762554,40729753,35360909,37952713,8782697,16326467,33277567,39936613,36955046,21038580,33780339,27451087,16564368,23859685,13243770,40326136,39876942,35270668,36921958,36938454,21188600,38346902,38214861,30330500,31512858,34965064,12212380,29804545,11386233,20714236,18755965,40296673,36316477,16580261,38365810,21520145,21399808,32032197,33565335,39264479,40193993,30651450,34003199,23466164,17983639,34836502,19422458,40149970,35731052,40008332,36465479,38045759,20353717,40139300,30141317,19981790,38150366,12587074,23960972,34936576,20521127,34338313,30193270,27617532,38475263,20664781,36472219,37037386,26594721,35932517,37581856,37507000,39423159,36579562,34776182,35854828,26983175,7317086,40349856,33593957,20617508,17615735,32683382,34217343,40542484,7527718,30828248,10191271,39783553,25678768,26846624,14798048,36869058,33270440,38189970,37035413,41094585,9739896,31821637,37798682,32607148,8877307,29714704,10953408,30281911,37618502,39517115,17607249,30610311,38106233,28610743,36217058,39514620,15083402,33330130,33545829,23422329,31041290,21316397,40617393,38660495,35917253,11201897,30547416,39438019,19615368,32758801,39768508,37522876,37150471,36311138,20946125,11043518,9477393,6588101,34317001,36346457,38302129,34029294,40389489,20268593,36945206,30333641,35924548,39235378,36475417,36165177,37184476,32453419,21385263,18819049,9943606,30158884,27965397,40608763,31198572,32223130,38560136,35536804,35404587,36890109,41082350,34689236,12299977,30673912,35139580,37633115,20201531,37200483,39669353,20501445,37070455,37420101,9172210,36125756,31821314,22404575,37865086,35454176,28310193,37381523,11060344,37063785,25025150,34884099,13234001,19515078,8064019,25880139,34856110,36031463,20466323,37225848,30452752,28199156,11676123,30689368,11218887,10061104,38480533,34217325,40549841,29138392,27770411,20742803,35972335,31720826,32925690,34157193,40449274,18447095,38439528,40870591,39824411,21172333,37056304,35532216,27836604,37791961,23465491,37627164,34759290,36749415,21914561,39201547,11334240,38515365,19473768,38857666,30269678,39654740,32243886,30582733,37169571,8208690,38053705,37492453,37067911,35485073,34416212,15821797,38177386,8751725,34618964,39424600,38534113,14676096,16166689,27872993,35502175,40608299,29987906,36196681,33955250,15059667,38045603,6436124,40226511,36778215,29692256,39408934,38523404,30223885,37681603,33589241,36533518,38925353,37284497,37691591,34471052,21605161,36222442,6341378,33656924,34710303,37562324,33255679,36504090,32782864,19166158,38672220,24679194,38232949,39277622,22923507,30745068,37173504,30006643,20050261,22104637,36432730,30955758,32067260,16710421,39430621,32873781,35567029,33312797,15441473,33615241,22646553,28396572,34070731,20723408,31861642,21958689,21048484,33639625,38701563,37446038,36270655,24787176,31821389,24085326,34761482,33989616,39672448,37144797,15700761,30327799,28632154,32145368,30159260,26978024,36585812,40198078,40574114,39798554,34778134,36922349,37464966,40567320,34113558,35078010,38744780,23428381,36449245,24647782,23894510,16753222,40103235,33000151,38076823,18763853,39301652,35156954,20456131,18763047,39319918,6507297,21167639,33425944,23929985,32799702,40036711,36287125,12219754,24893358,37351555,20699258,39459036,30995425,24847161,33348930,19594718,35113179,10287635,34503599,10449789,24045964,39420827,37544605,26011431,38546349,20144978,35704153,40762388,33841546,11424129,20031648,29575988,36566703,23646187,21787733,22716557,29034887,33182409,30442277,39931744,29824377,31685888,34614742,39424989,34333641,39799077,40151670,20450468,9228457,39832735,20030329,37202949,20031295,32807261,12548542,34156012,13581548,36040796,21609239,29358816,22719102,34698130,39920608,40878632,24577191,20945567,33835099,35742219,39807750,35533980,7687244,31485816,10613728,38664988,20935184,29496320,39569261,36624451,27050580,15316577,38016179,38535411,40645854,37372485,36631784,39236356,38253485,33780040,10373649,41009905,38198505,20870853,32817370,31659401,15608323,20812378,15506840,17953689,31810337,34660917,39736690,33761608,36332569,19977892,40540433,36027775,21298284,23359897,28825960,25006968,27199173,13442233,27074809,40126577,35496399,30206298,15613094,36129797,20427027,32468991,13258740,40687718,34513907,8550864,9141726,23594311,37227185,36474882,19439817,26567365,28213564,28624408,19246841,37222040,37411475,20909623,40616735,39637796,38134802,38021127,11134785,34046861,19228963,32504405,36291473,18766522,39394177,35227017,39718161,18766005,23475202,8091570,8151104,38821326,35307756,36503499,36706898,11003309,20469203,18698207,18755164,13948614,23482857,34359118,35139419,25372233,27273728,37510578,27966705,38919819,33551175,18375362,30372274,36525062,19672274,30183630,35967572,15532851,29986254,32523676,17338780,37025804,39720542,30171625,19064086,30840435,34837366,23687631,33413287,40346125,39417028,31862755,39750319,21443455,36055948,33036180,8531942,36983659,40227482,29329279,39999503,39214530,20486918,32220653,40641845,28697348,35783898,35607157,36048112,8971114,27508621,21421374,14677387,40364651,40623362,18768549,31726450,37254773,36532449,36640318,31350698,39503270,19317886,35148790,38810837,30095912,36841682,37045731,36842466,35888639,39484260,37549473,33756621,40227581,37342340,37505824,36395136,28790348,40140579,30852328,30015453,40826956,30101478,19110692,31449074,40573333,19769557,32329850,28457197,30032124,20020095,39658073,37727516,15342463,40558579,33686259,39698352,29578701,29798204,12611564,33029638,34935646,34901858,19538760,38595565,36358267,30492880,37311944,33978296,39672874,14242764,35715025,30430036,19790961,38807092,40006778,8479334,40585898,25885144,30273912,30451583,24297116,35645730,38398242,6499781,7412960,20409632,40025208,31113028,40136931,33881458,38379030,30795957,33437665,16810749,41035509,37563381,37982366,33952257,40132577,41041226,6885583,39041195,29507327,18118844,31718483,32380521,19646347,13177770,39623258,30880374,19153551,33037194,7346761,39699356,40936519,40807612,24650034,18335340,38388692,12406805,39345177,35352573,18772444,34840415,38305984,36030339,20831119,21214182,28698682,30096641,6623292,9529428,39088252,37669712,33187385,32691184,18770776,37572871,38138936,38999919,38658220,30824984,37082237,35397811,24716152,34703219,40229193,21789421,29428057,35466648,18613378,31791401,25733756,20744784,29038527,39201106,38191388,8747427,12761826,21264170,40827802,30362031,11485089,30631314,35727214,36482874,33828356,22522206,17572070,37379172,17512937,20338720,37029972,21437906,37098400,40538405,39334792,30696733,20109797,21157292,40457401,31481272,35236862,40775485,32851702,32870094,20512339,27088784,36402688,38404996,36223374,21337383,31660715,22804743,25261938,39798108,33441778,22091185,39281344,33049186,16538519,14304689,20529857,21133107,27102676,25312336,38105278,33212480,18771614,31189586,27597473,36051268,18773612,38727805,40900506,39842058,38053182,18772068,38596205,39864455,18769692,17681626,39729174,9185126,33512663,30350166,38987869,18772750,25495680,26323494,34042248,38937049,38123640,21243748,26608258,13356425,17070935,30156908,18770528,34565965,36916846,17332975,37200034,27008660,30576089,39716902,20924192,25425760,36465210,11676134,20951968,39769430,39195012,22342558,18774988,36223746,30298504,33599919,20925777,37664888,14416836,37968768,19165052,34939499,18774766,10289693,34367461,16264228,36177523,29403113,38317838,18773860,36967324,38673297,39172187,38035341,36730054,30619838,40082607,23776359,37380589,32777696,14148852,29851683,12549355,40189016,37872105,28055390,39795154,38694633,11709982,38116944,6529187,6721390,36960208,27038543,29906206,38239302,22631267,35251783,40134486,31601195,33988275,36356703,34350349,30950434,16640158,32532318,40603988,35417684,10591365,28585523,12318246,9689542,37090069,37485174,33417165,26029198,24061333,39199107,25194738,29866464,34472676,33455719,19600431,20529824,38019766,6529388,28459668,24964213,37961070,36484932,33379329,38410759,37478354,36377583,32880550,30652205,6845389,32697096,30478264,39714403,20111170,36034389,26222631,35375457,31515634,40745163,35746903,31627713,28222564,12861582,25425082,19557358,17025625,37443849,38403261,37379697,29954990,9934368,19317520,36953915,19861694,37036322,34149936,35562830,20450901,21520511,35305095,25235147,21147575,39784228,36811375,38925207,34112412,17583066,11135700,9495240,40834094,19840241,8744758,39539511,28051742,39603303,18943581,35715140,18112392,33852118,39341586,27915793,35112012,40511648,8471349,29792925,6945361,11209191,15722412,36729097,40340513,17444337,26550657,35223007,19453384,32080223,7145479,32170179,35490101,34298998,10728945,37570878,34882261,36824137,40200642,40610493,11783046,12171866,37349690,36921754,38109490,27230422,35101743,36947960,9343209,39022999,37088725,36818071,24636789,29255698,35431025,39724756,34632550,37227061,38360295,36386195,25401152,16750824,32349507,28378950,31530882,11645762,7568160,38175013,36948058,16360290,19496347,39545149,38940523,38289103,6618443,18773328,39828497,38670715,38462990,40303788,25221625,27870036,27996867,32995667,21309209,39721119,39274875,18770936,15002395,32863771,38181153,40529196,35789406,38654682,31139074,8901759,24478362,32385324,34661118,30179343,35583703,39431505,31550901,39176461,36027825,18869531,40375023,29830995,22907122,20773151,38380429,36917326,39126864,25883975,35080124,39832328,25190254,24846244,39945010,36632460,35522011,37155845,29767684,34831649,25836960,31309462,15165731,19451296,10931893,8093561,30000016,10595443,18968691,20524461,25798472,32088081,35194908,36833152,24149758,39641433,22384411,35729135,28278839,37371322,40785880,30251615,9463133,30008088,24957688,6754314,30239955,35786605,18773236,40289073,15727137,37483052,32791082,39215904,36824642,18773968,36295960,20415861,35956256,39896302,15808207,31705350,14129590,28208135,38989120,38933471,37400882,33396294,37413182,37105614,32685084,11905300,29785988,10674273,32574854,20754917,20557315,40741181,40564298,20435307,33742873,28344201,21636396,13028451,21497325,36983901,26449345,31420444,38209526,38097228,20443930,20940245,36285133,37682078,39434202,36296939,38510096,31331138,31630371,40889871,38404641,30583339,18781854,31994217,23818947,19449618,28201680,18773347,19653329,38039071,37154935,39840123,25233860,18740565,37794573,32663207,21491964,35502792,8553453,8139580,18766034,16517993,27485394,24220300,12140140,19166203,27286437,34614265,21450838,38738178,17923465,40101535,24280485,34278930,32449677,33642725,24897968,10233558,31133707,25479890,29973741,9854896,37488380,36146590,40927363,39931675,38953738,29869428,35085903,20230431,9706022,33246799,39096655,38432627,31337870,18739734,35184802,38241999,26872988,38696153,35349022,18773626,36747782,34709722,32834500,30281636,15528440,32929137,18784364,30871294,34229613,35878649,30821417,8649182,12942633,17363331,30193172,35318575,34439721,32708153,33979971,29782636,21133429,38764259,35205473,30747676,24661567,35429769,37408796,20727676,27444697,39935493,25613982,39101875,38506463,26302273,16803915,13610035,27327417,33334324,37110457,39711841,21491200,32957646,35970361,17352098,38333208,36208553,18523796,22508277,32489943,39332615,17179256,37944399,30432651,32785214,30268892,6450009,36586454,20520583,19945267,40634763,20524880,10667141,39782222,39633675,33309030,34637552,36702651,35766415,32007312,33534363,34334287,27330544,9283191,40659247,40704342,36461192,26112624,36144064,25317596,6688302,11452946,21334520,9065301,35739469,18786244,40087072,30288907,35000814,28812536,18786962,33452741,27506373,31712753,26563553,35294718,32428747,31443123,36537069,18725853,35664394,24285452,38264474,21348171,21145785,33058356,39191514,29860476,36926863,35239606,38376591,31067217,33046533,19403797,21426370,40415301,39598623,25781500,38272052,40667315,31600776,30519681,33922139,40273471,31781030,25801114,22719626,36019769,25566874,20895061,38734628,38949573,27416787,39111411,38291370,40825995,13386591,21162779,40026092,34950039,35333844,18786900,15585948,39316405,20517350,37235290,37621135,26427015,40351316,37123870,27003988,31008703,12166497,40161450,7430220,36363884,11131017,35243687,31808021,8967511,40546567,40329848,36892472,26784831,40149800,40774336,13977952,34716557,24684181,37664170,31403181,36754852,38576057,39128394,30446798,39046317,24116365,26521473,31008840,30345392,11485366,40712771,38189551,6717147,37070238,14883048,38413664,39188519,40085361,18133470,40067864,33067058,32553300,30767160,13656917,16307808,13778640,17916942,41026372,24024173,36275216,14188541,22519258,38645655,34233224,15585438,11364859,34447200,38427494,28947986,39345765,26971972,9270758,34066686,19418062,27804704,10454054,28660665,13561731,41224649,23279081,39586913,25000239,23354569,38985239,27606765,24345899,33102984,40565113,40119186,34926935,36850550,23465128,33539026,15115988,35835238,19957372,32536226,40299121,25397550,36280339,32490613,27118054,8109584,39909649,34440766,10760691,40507105,24943051,21194241,39131401,38756658,17515648,30328961,33936424,36212079,40400993,37317211,39913295,29437154,21825947,21303404,36906083,39091139,32317748,31000243,38493683,37518097,27862739,36513808,33819730,35418869,31416025,36938554,17561807,13673860,26977719,17439442,23501168,32208331,35407327,14405621,20781257,38468575,38585751,27995961,28684551,39607308,36843712,21039106,20063641,11323352,27174111,38368664,18671920,24205926,41023147,19113463,39223574,27708801,35898950,7127951,19865471,17272004,7798069,38336927,36364890,25493224,35620014,20381074,21056330,39024575,18116120,26343887,31468977,7487401,40393371,37123480,13952239,34259469,32396609,35919402,36271105,32410576,20042245,37054200,19654308,20087870,19183936,33845698,38132271,12565185,31046326,20223553,40910479,9098413,40929703,32071106,30925051,38439714,14625888,39684680,11792883,7806487,15115774,9558044,39148493,18789699,39277616,36159824,39143650,17919948,40280190,36643236,38606418,32322526,26272291,19133117,14282975,29955712,37073823,8113742,39563872,32451620,26227623,20066718,18788080,25036380,25395609,29911284,20647271,36144824,18948523,32626322,20722405,32747326,32014975,19437055,21410311,40667401,36651435,38486165,40356595,39585807,37847137,34405800,35211661,33364176,33096951,30988141,40641722,30763495,26176088,40039911,35193566,15581859,29011740,33671339,40330242,18300424,17431792,31854177,22779355,19064324,40339520,31703277,25193804,39355157,13230567,31350078,28435715,38167523,39665508,31880820,20633197,40537106,38631154,30781516,25133408,30135215,37129182,40310418,35409277,29118606,24892521,36146576,17545978,18388879,31956904,30011817,33700323,16179599,28595042,10691394,38796491,28508980,21712220,18787708,13017776,17319130,38378976,38932084,30544627,7401210,18790477,33798352,37524734,36348957,21187593,35002868,30564955,38357694,10918510,21837052,31960811,36218181,31440856,36032583,21363059,32333686,27456510,29667746,30205008,34984766,39658904,20754860,25927009,36576168,29975264,30440078,37203012,31742605,27250000,40298837,40819884,40933500,16979111,37246819,28304724,15258358,39695566,30908663,17390307,24631946,33050530,34953857,34775004,31104856,37628441,7568309,14641775,37429118,35612429,36329920,32387480,24305679,24250355,38289745,20948982,30332593,33529908,19450098,30367758,33848394,32794607,35473094,37284829,21415882,38635340,38007459,36692567,34299356,36237284,20645944,12580878,29907602,24414286,35689457,40536626,13328458,27301024,9865604,35543641,35465664,30897492,38082883,17251584,33581114,39802927,29964425,32674963,39123045,32176596,32046491,37606804,36061581,34898654,6320504,12171380,26772247,29352168,24337761,40081819,39715410,34555296,7552112,39726572,38231459,14385319,38304374,11385457,24080334,18766912,34318850,38145573,23264473,39871630,17835584,31496838,34085590,33370896,39086512,30467407,8886375,40492918,31931651,18793631,21640536,32803211,32221249,24379670,38907945,30595948,18772201,38120062,29989599,19648494,31773897,24213304,35927109,28979010,18061108,33903718,21031491,30611518,9271073,20452002,27259161,20975944,9171918,39553102,35340209,35580931,30835547,37144437,28689814,20888767,23253702,35615298,38365229,26214243,32578636,33502605,23742394,39813311,30593572,29797178,39840364,19775755,25943085,28879347,15428011,8809583,8495384,33421380,30529606,30772384,39127692,38524280,12360398,24156402,27464209,11411171,7800577,26245458,19971360,29381926,38902661,39259647,25388514,37284724,38363726,26063665,37214016,39940369,12376681,33848522,18921372,35045443,40445161,40568200,38175180,11067671,38684886,39195735,37171211,38574827,37431933,34758547,19576284,40533310,32762761,40669580,33909390,39042500,17598682,30274859,29788699,9582969,30302555,36359716,37717094,7103839,35245249,35713388,32725162,15578974,28294883,29610614,34173770,26397666,27091759,33854732,33947820,38856901,17426938,19269328,30909573,16014356,15949022,27783115,16122215,29727432,8653990,36190197,40605764,34975699,22514251,28463535,16838414,33910736,33451741,33218218,29296108,32868690,14323531,31564698,33542010,34030352,31307426,18385863,36746296,26881798,16333099,38746651,29530360,12358681,38630707,33629391,35453261,17642141,36503874,21093729,31649670,9894823,24309656,24668132,35117953,8120968,24545114,26629647,38053546,10904847,39163929,38293414,37339786,29307843,33609784,32831506,28138981,13684493,15411325,39110149,26819932,19903602,18769734,31375829,16182703,28586423,27460704,29921599,34841811,32658532,32333666,18767880,37391487,21003803,39951997,17518169,25544680,20228246,28670711,7685502,38723738,40020255,26578839,20226055,33729775,36668931,27246724,22489047,30196605,40477810,31976886,19369631,37379615,31830469,29222272,39424419,26887935,26912408,17821883,16540350,27721000,32809462,31099198,32777691,34029079,23740268,32883782,36205200,31060657,31388940,29673274,35280387,26730675,40064901,35074575,13987981,28192262,23053077,32210979,19912256,27629897,32486640,39446835,27878743,40586908,39212638,17427197,34587780,18327614,29648649,29787327,20389796,35403615,21011414,30144964,39767007,14946904,32267735,17277956,31194023,15091365,19601113,28966067,39952481,35753463,19706416,30367971,33690642,37036329,32502741,21642829,35926500,25850334,18937778,38475319,15837620,19238164,31987998,37696905,30162840,28044138,36206744,38953692,19479169,16987896,33629296,23893274,29594636,40211681,38948024,33285834,29706322,26939574,15339630,26895995,33585976,30557664,33721097,32659832,33814428,32903722,14073944,26792758,33905860,25647518,17770286,38618545,34309801,32667259,14125845,30197576,39219995,33448565,30095493,38212103,35268204,27573112,39438416,38901267,26359649,31155663,37017013,19340414,33317519,38939719,39981479,28978747,27613597,10767938,33407685,30734030,25614459,39011862,26424475,23292321,26605452,30042582,32845978,33538534,38299339,31258250,20148907,35243476,34323786,15432812,30929471,19440627,19410698,28315694,31897190,34540095,27631887,20322100,23650649,35667146,26310806,34817119,8638858,40277156,32838062,40528971,34231113,32553815,19762045,22209494,23782206,33257569,13968614,23647752,30928002,40564277,38834651,15478733,34057421,18332153,8563279,28971359,37342421,34224203,29723443,23825594,29495925,18112374,35675285,39115912,38906460,29634042,32735059,32158836,18230576,34536158,29556285,21668672,21082757,40649390,29289839,25061155,17111780,27567603,22864624,31482581,29216495,28006983,31660035,31798197,18219634,40517401,32554836,38536342,37183124,20511674,38791551,22613598,6833980,29391491,31192916,40017151,26351994,17922694,24323974,35708388,10546759,38378869,40702152,40347507,30177911,41016471,40431698,37045358,36844787,30573633,32452944,20272204,28469132,9241727,17053510,27031177,30856519,32307919,32640613,23094079,16035950,39952180,29958814,38203138,40809640,30093813,10930887,32551437,25474350,28614017,18796474,31615477,13442334,36419683,28654882,17132081,38640415,37788040,32925407,32076428,29844753,37400345,31461735,27328135,17708892,15905509,17472630,19500089,21401208,19104117,33527736,21899982,27192229,24919411,29785041,31817988,39463839,23758375,21913613,33784924,28210713,28476153,27204092,35769592,34518423,33447666,23859360,33039410,33278229,28113306,40493556,39271165,21591927,26595869,38765441,34485401,29195273,40234453,27733996,19401012,31109039,28671624,40656406,38896398,30940974,35206066,28496003,24356545,24554081,8244034,33704740,35270599,39136056,20992068,11581839,19146910,26502949,19874400,20875687,31602336,37123347,32299594,32779170,30587720,37775020,9318155,40457863,36801450,34097875,6541576,37060997,9551921,37141127,28496508,19402217,38901445,40252180,38463758,36827871,34650570,31290595,32506480,36053325,40802030,18940852,34665108,22244202,33340081,37492246,40124862,27745517,22969837,32757327,24280563,22335096,29057520,26133782,38271318,38477856,26603170,33605137,34925873,27509496,29481657,28698715,30594733,33278535,33158993,40119016,34403563,28379962,35440687,34120869,27968681,28684998,20148263,33834585,24361087,33439037,39249384,30573395,34086681,35954825,35851404,40163905,14141023,33695057,33615725,35403477,33970770,40440707,27239139,40261092,38476649,40303057,28270308,11576203,36248531,15024744,22933394,30141543,11564086,39303152,27696145,16899739,38611791,24736749,23178148,13560878,40225546,39589370,39697715,28632171,24701937,15028276,27493773,39550744,40709324,20908949,40222283,26023009,35124383,17098383,28339381,9920656,9758624,31590078,40621481,35535547,38674862,26871813,37589718,34720661,35079324,37152550,20464992,7254716,32950857,33432291,19086169,27872980,20782065,30756140,39967091,38739769,26241200,30036096,30335386,33196721,40475765,7622738,40390513,17806824,39716824,39054489,21215626,35902627,39327233,38098156,21123786,6724494,36743162,20386633,31124811,35483356,34882044,31399215,36332677,33109394,31711671,7176151,35968663,19940242,38308376,30112213,26815991,25664121,36270507,31764802,20008710,35788068,40833538,33857477,38831617,19256579,38549405,33301695,34859456,10316108,28127421,24622467,39304092,37444986,13686141,18433093,20618047,40643124,39453250,18012062,39700948,29231113,35152370,22384375,12040988,38847225,38898257,19570644,29526181,38260928,39224275,40996205,26737758,35676578,6690181,34416081,26519751,34430963,17100481,33290719,38403711,30133560,36583328,40913419,35137782,27289775,19178091,8572122,33276938,30537063,30844604,38443799,35449455,39945146,38053720,30548193,31012501,39791589,28388278,24306122,34940262,37241833,32410554,40351466,37200357,22248545,34713760,38425334,40180395,37797166,40010128,23946651,7194534,39186377,24720354,35524833,28673854,38839790,15505438,21093418,30812790,9333668,9564447,24537402,14918756,39838727,32150091,34216941,24131895,40070359,6385401,40185465,30820520,28941889,40640206,40830036,20646959,20787769,33725755,38634613,39401234,37573694,34929475,19954511,38099855,30454712,13017397,34228967,16874580,38128390,38153131,38446258,32815638,27719237,20909976,28436131,40136726,35697928,39015076,35546775,40816986,33381039,31116871,39457378,36281059,38827556,32574697,25864937,26547199,7705665,37222565,37690857,21697644,10656938,33363509,40461924,40131316,15823772,35704450,30694275,34172437,29450438,25211274,21686741,40089895,25835284,39176508,40554705,27343028,20827137,27259284,22273777,37326291,40158304,11064179,33708626,28579790,10880212,36402842,24409798,34545811,26662984,36220283,32712489,33526374,32880190,33674678,19207893,33180318,20466060,34246164,24004488,39474223,20664682,30102524,34774320,20642094,27522845,25811259,13405440,37743506,29196007,33836641,8397455,19135705,40026049,35467605,33091495,40576766,20884850,34122437,8429348,33036391,30352462,40555016,19500351,12581550,32514463,20633774,32731438,20770771,9949941,32029621,21144626,35969542,36270534,29903483,35139509,36855239,33553727,9740229,34826737,19438330,39644594,32503259,34256807,25645738,29200089,21722504,35152537,13330091,35082407,39445429,25539246,28798265,37420377,38987593,35729853,24278971,33278129,35336401,17508509,37358449,37639285,35363422,39332952,38968403,35438798,38838751,29535042,30650940,20925863,36682188,27699964,21964030,10191241,20562589,38992245,18468952,38402561,35012038,18785367,28315805,39955533,29789357,40188103,8957958,34730974,35953016,41228995,33885157,34230220,34125468,32406158,40660906,8332677,37311895,40337160,39797898,38282922,26154992,25944610,20833767,34848585,36032345,31078337,9146609,20929726,26770361,39160836,8382477,40081920,40565153,20300515,37426243,39089047,24557044,40051681,20465250,27333262,15347588,36405112,37588523,35426373,36539613,40354139,39779212,39632000,30414000,32141564,32152250,40531703,32522231,31799179,40517672,28552252,36552537,31023496,19091929,27902063,29857944,31603693,36983412,28233483,19884100,19633302,36695746,37709444,34471804,32766713,20520129,32982994,37787906,31106568,26100702,37921726,38439303,39393306,40613199,33858648,16090706,32582595,37312074,11178437,26025976,33083483,29787298,36634480,38107773,33426490,21536165,40001485,36784731,36233725,36766821,19512251,30258352,37564369,35292546,38624826,31509948,10092768,33340227,30726899,37502468,21319061,28852658,35247704,7860145,9688211,18519361,19290230,27401997,30533992,26815135,37039530,20933470,32500726,38237713,33490332,39311408,22517163,36723457,39755354,18803771,6567364,27093758,27768959,18803222,33969567,21536622,8489267,33394808,20133322,34466564,36949112,18801617,27250366,10775261,39606873,18793177,33260053,39423396,23918289,13102366,34251342,31666906,35231708,40476714,33292400,33598614,15478682,20638119,6864662,21226844,19440962,35272371,18958821,36868537,24992043,28230507,33406578,15436085,30174546,21443061,19438134,20623357,20927470,24168317,30081632,12270199,25823960,31057454,37338719,8885669,24032470,14330127,19652246,33912664,32824760,35333524,14140699,36055776,30811379,35820056,28472217,22842971,30550611,26264675,37247963,16794877,24381456,39342280,36687664,37224196,39191458,21518604,24746653,24661105,33008610,39263783,31604597,36860676,31859337,20643984,38529720,34489593,33602879,19044182,31798825,37999036,24799392,40255793,13009707,21719736,32328670,39926698,34021130,12613680,9656969,32907232,34873413,38372985,35810591,39119851,33915437,19807677,28134013,35018449,35450404,32942346,36833895,40009236,35086101,40713479,8189637,15612782,32415969,37616237,33401567,36956784,33326287,14389347,39718092,22356598,22261721,35392139,39496260,40656698,27124141,35503493,30959630,9335270,30173717,19222200,16230472,18498022,31701047,27465813,18804851,40428269,34419113,7586190,18802983,32245223,29055522,28386613,18804225,38977158,10862295,32729243,36226587,24511608,34133189,37275310,20845791,36749984,19101479,27597700,32797934,16148933,24744577,35443554,29311566,22546612,38206978,33283854,32795856,30608703,7754329,37837493,15292702,40342516,38381039,19581407,39373830,19370072,38140460,40225212,17877799,39099996,33184767,23426344,37496150,37127561,37771204,35387058,34460477,11983841,13384135,32785333,36190522,21000724,38786063,19934246,32567914,30078402,25507557,13221246,36019940,36388607,19908064,35684503,35609845,11305619,35895676,30475796,13980958,38360850,28412280,26145739,37053577,21310975,13968588,34248921,34933022,26509722,39479659,40395935,36094034,16670191,32522920,27079741,39655275,36976374,22065894,34658321,39091634,35616696,38736777,39431163,27382063,34658663,26682842,12059039,33623937,31349029,10104068,35194601,24923771,21382355,34351119,18806616,40337169,36985051,20924857,33992690,38361539,35513809,11066530,29487477,14248829,34310380,20188844,41165674,31836036,19029242,36607463,20067807,20996026,8562170,27028530,30873303,39440910,14972504,40331836,20990531,16967598,27330827,25900948,32960093,40501624,14295715,9268880,18479522,34075078,12683719,27902777,34227588,27626060,21315969,28143431,27001535,31426494,25197937,31490650,34789682,31965551,29996505,32776631,6774498,19883253,14975699,16422127,8259161,18530404,34839531,21232749,29424887,19998930,24077214,40011758,30764328,34726608,35980055,14164843,30019872,19583627,26537954,18983479,34631380,37188718,37217739,24396953,20124601,8249805,33123928,38018325,34660311,39261080,31121929,35623480,6934515,40080410,34630206,9537917,33641290,35022909,34894778,20925787,36931181,32006585,34262437,35336475,20901584,18809504,15307561,30651769,22407060,18805168,34272467,38603963,20428405,18433891,35476263,36372928,18807122,38301248,36264521,40897462,25036028,35994319,33258439,30075914,14034658,36272802,22189988,19329880,9259502,22890041,19143601,34266953,34132886,22578313,39948941,25599468,35393424,19127255,39019123,27928801,26722269,11858806,29286696,23373988,37420574,19637314,39447467,28667680,20079041,33436360,30561802,34238360,32038269,34430597,30863420,31804270,23620785,10038617,38177179,33046867,31803569,31736837,38246107,8102922,30808215,8015183,32724240,12985075,40242646,39442747,33690960,12647480,33952435,34488040,39816370,40342492,38104188,37722984,8173716,40029087,29144856,39739067,21745507,20591548,40013831,36277634,28354962,33380718,34358695,35968320,35553422,18808797,29804465,24648990,16934591,27310966,28287176,39577189,18349150,40066789,34886150,10430792,37636036,30235723,8321691,10889668,9964600,18804788,34443519,33119459,21436545,26824878,18811512,39690444,30179714,35230272,21453473,19770222,33810415,32152587,30990043,41080117,29729838,35005060,28170865,31972937,33908939,27453763,19902433,28948045,31720072,34340678,38340393,20780510,13332946,27916018,38119275,27545921,27083675,27375948,30455183,17257851,33424000,33527607,36705333,9041047,35378171,28945764,10888917,36491360,32131865,16275718,34362551,30296113,35595686,35191675,25922523,26761882,24981501,40332502,27483783,39461069,7797348,19166138,34142788,33899499,21911477,34171519,26548209,33703578,23735879,37107547,33897651,39817723,30376072,39214315,23457617,36193061,28061977,31531530,38194347,41176088,39841904,27647348,7105272,28385030,28611348,35219283,35307575,36947459,27279765,20546018,32524665,29253583,22318656,35892784,24271030,39878887,35388786,16527964,40837591,37135394,18671421,19186407,7925219,29487157,27788551,29761260,6887312,32200194,6833022,36974552,39247770,37311130,26963118,7840604,40549192,32790558,39788878,39979098,24159832,39064350,31990868,31625163,38062238,33150836,29099159,33852221,20045942,32771929,36950727,29607781,34911660,30252618,12577023,6713427,26044090,14719330,38763762,37939788,19015458,26677752,34496547,38455550,19597901,39292446,14962965,36551372,37757554,38765832,39630223,26417799,21241687,25207513,31598349,38695798,34262463,37241357,19784346,16636010,30919548,36791077,30813594,31980564,27751303,36159608,40235945,13192853,35943214,34298854,34808693,29991739,25095062,28860498,38629483,16502401,38187812,38036035,34230405,39179621,30149349,11622192,18248065,25847769,12503285,7481510,28691348,30955600,32858205,37040919,31807647,33301588,34703027,32345714,39912568,11500018,27020787,30295674,39554741,31938626,19488480,14458820,40119598,24714744,15801502,20043542,27017359,33750382,37690669,24488001,39557737,22046020,36732689,37059550,36768010,19191020,32344403,30771721,40888337,36200111,18813974,20781108,25369030,35127692,8206747,18811860,39203924,31565401,14106347,10049040,39131016,37116886,34835369,17468333,30438065,19617481,11539253,38481237,11684033,33583032,7175035,21179541,20175584,41227699,38687466,29707071,36253569,33870415,14236971,40078805,29991731,38845164,36551125,41057663,39381877,34060346,33263665,35993739,35533266,35157068,29346567,29700729,23805268,23664940,17822737,39114583,24444570,37145967,36180936,32630012,37921505,27190525,24860514,16731825,11465756,38094611,21108431,34236524,40339729,40953909,38680799,27361475,21132651,31195911,29338917,36830648,27792246,37808967,40406549,40287190,18160928,24740532,23198621,30790108,22433518,17929667,27491870,40318986,26902448,35107570,37369062,27144662,39564162,19343822,28708419,38099507,37877780,19395935,34093841,40778778,29279739,21423873,39083674,26519907,30460066,39445540,32699140,21144588,36480152,40643798,32424962,32438038,31558623,21326045,34442210,36713450,36500444,25021896,23342384,34656693,27117575,30482307,24716749,30428275,35238734,33895266,35607520,37123842,26509024,21388342,30541789,26685569,12460350,38390730,31793628,39293353,22245702,13222626,35678247,23691287,10940182,18815198,40172221,40524834,19955758,29976249,40828332,28827555,18815698,34204861,12580292,38566274,21214669,38350996,39232695,23875490,25188529,14157709,37101785,38349630,30934059,34003755,30449405,38379566,24744560,31715732,30349023,17514161,25460125,39658224,37240131,36190157,30272611,34037432,31989468,17412764,20640116,29803613,38323213,15378032,40113314,35016656,13600707,21278040,33097926,38453960,22125997,39350082,10598798,39090846,13991860,40606154,39097198,40943523,40517428,20571921,35080990,40011137,39326534,28771756,38502435,13301386,39145409,6630589,41230167,14633797,10594097,24845840,40115063,28534157,40083125,35490545,35784188,34005579,37340452,40078835,11043512,36765388,31985625,36973841,37041929,32453371,36479577,36478611,39014152,19592433,40849695,38195889,19123101,33689565,15202242,6842875,33847132,10181529,30722693,35401373,38229769,37769846,34375527,22140686,30849681,35396398,18434075,35194131,39108992,24172648,35727121,38518203,39499049,8248573,12083517,6543609,15959227,28215926,37560467,32251549,20435392,39803208,34951173,38204234,38780109,40563213,34074375,35537534,34569197,40246259,32933769,31120840,21308500,34293815,36822972,39438903,27886691,14959086,16674190,39237215,28112118,40743980,38758854,36681679,39969987,33666530,33173177,32494461,18818440,37518554,39818119,19510883,30961013,16731292,20814094,18817077,23876141,40327513,16443121,36716957,39163387,34698460,27849684,35839678,27440237,32356032,21829528,19730032,32493281,29558763,23701014,17806251,40461966,28654229,39215174,9313607,39118817,10755343,38610603,7960150,26222897,26328925,38278265,40525391,35210400,25155407,6555577,10587782,33960527,35492459,38754973,8695470,35839187,16894238,15227091,32572530,20950506,34531796,39551298,36744060,40031440,40347008,37035671,36276062,39909440,35619302,36776491,29997377,21108937,37117176,40131493,36087413,34033179,20926633,19293285,27056626,31406554,20498289,33256323,25910613,31338140,11851751,20712495,24321826,40259164,31743378,30535354,38369266,38655240,34356612,36374824,40722999,35338274,15285275,39206136,18981126,40903261,33200642,35791017,35109088,20888015,20420590,10247472,34892662,40103851,30022983,18821390,37207972,35169962,40631411,21331105,38533174,21357147,26878715,35479470,39819631,35985273,18817349,23898515,33954385,28296053,12693294,22589452,38915964,40643936,33554700,21407138,24210983,32339347,21545539,22967464,35563287,20160547,34446954,7106617,36872246,40006902,35144121,39624520,34443684,10712855,16533902,16682346,30626008,31533136,19953793,40086916,13404918,30261319,39139675,40039704,35040634,24021541,38146773,35730219,34977713,18216071,37028249,36083129,26367095,38146809,32601183,40082397,35022447,37323350,12904757,30789224,40591018,19163431,33605674,23730982,36455678,36148766,38565711,29949503,28191411,40109345,10769082,15823748,22140458,33025990,12656856,35243344,23691407,40399774,31440338,27762889,39595996,13828205,33777438,20611871,34148531,34394933,36580038,32955652,36443451,36910824,38561775,24521137,33011257,36938497,34754362,35767227,39641590,29506125,25595420,33348329,26468234,34837365,15904053,34619077,32303148,39555803,37343557,18821447,18067435,29854797,30068845,40134193,40202787,38206070,13584850,29612290,18823112,28167081,22478081,36730097,31173260,35227417,31094334,31699602,18822302,20529245,24803018,37494022,18823021,28441639,40192159,39598582,31828639,33106234,21483210,38458277,32282198,27271565,31671978,39205763,31706912,14591778,39598635,38201678,40629720,40034359,34636589,40596588,33440492,13233962,40032831,10947928,32434038,36351535,15657560,18299199,18918196,16179687,40300754,23066187,33238763,11547420,25027594,30902551,23304755,10598915,35780264,24332852,38097820,40408200,19847182,9211679,37471613,40642448,25878977,40102389,40079488,18818237,40810368,40600868,29084651,6802687,36750451,38844135,37276966,18825599,36514214,39757582,38893612,19502050,34827592,9519592,18819908,31698779,11861721,28672326,28393027,24757012,31976479,40026190,12395217,18824270,23974567,40214728,40007127,35960734,34033233,36981161,10920097,25750287,30088455,40994186,18824877,9623722,36630441,33335601,40366705,23322825,29739451,22044504,37372896,39757158,30017741,38979618,10165131,34378233,35085686,23708118,37465068,40078704,34163112,34529272,36005093,35615218,11852995,35375781,31226632,32935426,37377020,25299250,20697095,32943814,8540992,9569542,13561290,24025480,35399021,26795165,30845522,26012248,33324804,25090965,40820989,38612347,17688948,40017124,34145893,9993121,21166513,40046406,13121003,22263862,22682372,40087159,39627714,15518719,14117958,31541474,39356955,9725276,31583481,9987196,31613610,40842194,35583600,21463910,7233558,6515884,21315523,30901262,20064590,31507341,31956942,10840409,33410395,11439485,35090901,33167277,40647198,21434324,22702662,40784461,36358684,27470981,23425156,30908385,38439657,20019457,27520471,38738545,31495491,28743179,19150380,39203559,34585033,27448685,32606445,38821177,33859359,37771743,34377903,25029273,40311594,40077694,10541569,10472766,39626571,39849206,40639023,27696304,32637683,30091822,35500277,37810085,27850896,32653669,28795524,28632850,28393105,39015955,39360909,33885871,19674469,33437430,37316279,38665912,40704652,15324978,37348395,17913081,6679683,39414995,19159108,37263668,34232538,33383595,20600918,33053003,32171280,11253947,26702186,37158912,33903950,36900117,41075342,36715363,32336240,39569473,19646688,22234210,24806719,20020634,26506849,30036171,37979905,36866614,34031888,33898238,8204266,19330925,30167241,36133903,35746325,33781757,38751007,32782756,20367324,39206060,32633866,6943565,39730231,32380016,15628813,20657666,35761164,18487760,41227735,22091375,33963086,19906404,29436132,28377632,34273143,20475768,36577815,40430340,26967222,36150364,35729637,33682820,27018556,15382208,16267198,21365826,37443329,19527842,25685661,20943558,35243120,40309088,40612905,10773734,39504473,13002437,36471289,19663462,31987172,35888114,39521223,37035531,30190988,20373310,36950485,34095021,30736874,26509756,20661165,30265699,33354766,40399490,17425771,36011942,40569814,19229857,39901732,36538531,40744623,27070642,19485266,21552432,30516224,9142224,30941231,33311683,38562086,26426549,11503914,12017372,30695607,34246753,30843912,24282153,29323482,35915650,40212785,34325182,38730243,20934423,40277831,38627086,40701499,10097914,35964383,39752580,40463420,32711741,32987039,34999750,40753830,18822334,40663157,40319501,39780419,37850057,18824761,36893132,18569195,15123240,16295704,28163928,20605644,18825684,38839798,18808624,14228945,33884838,37341950,27108658,36061847,31107572,8138626,19420127,31996582,24935621,40233862,33359493,10368320,37181851,38300395,20163924,20767947,31900521,11703987,37049477,19246198,40234662,26580322,38716574,39522243,31404821,22204202,30028991,40212315,36826479,21055808,35713563,19472821,36282480,21312412,40071443,31889543,33370369,40191636,35495632,36931924,26423807,40593261,31101067,40740693,32023955,31436879,35690849,38126755,40323773,10937297,38124505,23443705,40549078,34391723,6723178,20424741,31611433,30144486,21430375,14868200,30116361,38725233,20873420,36169129,37044287,19742022,36826884,20625047,35254257,32857031,22997020,31814337,40754634,24000040,28538386,39410184,40326612,12810970,35305992,32261370,33548008,40205222,17673563,36117151,12357245,32495487,31292369,34708050,34058564,40154097,31813279,31513662,40634189,19427890,39132439,40232685,19682054,40065696,20841469,31077383,33845610,12863427,26893200,34606118,14337705,26884904,34144562,27682522,38325353,18782612,18829795,20633570,39464707,20033210,18831345,18589543,40601037,40441857,40464696,33251907,31029801,29519229,18829365,37379548,39437171,32332435,19693175,30476284,35987321,38220526,40119881,33044031,40266868,38982994,35005845,24846254,36651358,19904134,38272060,40093061,40356094,37008394,38143264,34686135,40298784,37860306,9460984,20694508,14921758,26947699,20591971,21229153,37253355,36666247,35096677,38143376,40911274,40573317,11194550,36928337,40107957,38881457,36973889,38666437,36791979,38573166,39928290,33225280,38845616,40293722,26867782,34723215,39091176,32600008,36953852,25078011,22609545,16974236,33412540,39015387,40132224,38756417,32430258,33618291,25157430,14183528,20670534,39148199,18719477,26119466,8218145,19178267,11515784,39494011,27420062,21381734,40663259,20871116,29081467,12678547,40336387,38138568,31821769,41165006,30563256,16969400,35768646,30555823,36653191,40310630,10101052,36933116,19587381,27240477,25474339,35972780,39849305,37426474,34595695,38210745,39261470,30794393,38395334,34841579,7001972,8252235,31806598,17634694,18833563,40754166,35738217,37036941,38739359,37857349,26819337,7654599,34435041,39791099,20565036,20012367,38463801,21138286,38299689,16183576,19575817,39790218,15039281,23455403,40080874,37111766,38905466,28595613,16844391,39019640,10311157,38604103,15996871,35516025,36962594,27499268,39522404,19007601,29241511,28596555,34713574,10229970,25500897,11884633,36789993,32369355,12011092,37168271,29955392,34002429,30270671,33185354,34266139,32486183,40035831,26368813,33875956,18424944,37728013,10412554,32134897,39900244,35328251,14760868,26984558,17195230,11012160,25546101,21522652,40889739,29677148,40498264,39954555,39462982,10587589,36182313,35001211,35109543,30373276,39546941,19799710,40289879,39872240,25402336,13374853,31507967,40443210,32160521,32448658,35044183,8154919,31998062,33422708,14359528,36138626,25057165,35587244,22480527,35633103,26449885,28687271,31539886,23041232,25307359,21406358,27181814,26139201,22683477,34424471,36831073,37143629,27358663,26317475,27272217,32904116,39187499,31595305,32783375,38681209,39663184,14775636,33872578,6877290,32650275,33989871,27048889,37008791,38828653,31131807,29750481,30460011,34915403,15513461,30279999,7714096,25653821,35993408,35935074,19685852,31987347,19032129,30924619,40858647,24216551,33575570,27685612,40685138,25639564,36940920,40542997,27428332,34663513,36335553,31846416,37215295,34761849,18852469,35093356,38078694,18836555,37406245,40947728,21825807,38508164,36398827,36965874,35411319,36538976,37432359,21813308,35275367,26512712,11401134,39166033,34143763,14677762,31908976,26288930,31200326,40289839,35659687,38154761,39292031,39209013,37183414,27913200,33253350,7790524,20381781,30060719,10284603,30080464,35349257,28741723,39078113,38376617,21269968,19691533,23529003,39623118,32249282,20262046,34221351,30855304,39444548,9264971,37392729,40607049,40632804,39817883,40069149,19307895,35931626,36919362,40092285,38089342,40519868,21802141,9429999,34044209,39197286,40377131,31354111,23165790,40408840,28478707,29300758,27401759,29429407,23705016,7525808,30163888,13692993,33274259,34752730,32942685,35376249,20357554,35164480,32409605,21122972,40022217,35675186,19472986,24781293,32493866,25461963,28424996,38135884,33854446,34314874,14657496,30246700,29499834,18836871,27704153,34605937,36623055,18823895,33257389,30860464,27028780,28689023,33036776,32172904,18837701,40039027,38747878,7283215,40937128,18835448,6903080,32127770,14376844,26806844,36900454,31424198,13146994,40249297,21430310,19302680,10537345,36021563,27896365,33493214,41229496,22584936,21275895,26414473,22691299,35504775,27534449,25963697,31813752,29046819,33112535,18839704,34459214,38721766,37005590,28963882,26359958,18839715,39778269,38969733,37241439,25833382,38109377,37378265,10004024,27256016,39602794,36743096,31058307,38354310,16407388,35925904,40556364,38918591,31457879,20503294,33762486,11390403,35709599,8854595,31502744,30358347,34803709,7431340,35936568,19980446,32414285,39935390,29223738,9818547,36041605,35883717,14935137,41222981,31323154,33467474,32290178,22447960,17995087,37204134,31840487,24039727,38498891,40754023,36864508,38089507,33791696,33702790,37188295,34602595,24191550,36188090,17934719,24005127,33948561,35387970,33904682,39288737,34098771,38973907,30805214,37031266,40213544,35019027,17978921,29690814,36316371,20095339,26078774,39106112,32171825,40542680,41138207,27359688,33256113,27314646,32729019,18109095,21244006,36364445,32489962,36064219,14670365,19566445,8997206,21238791,30296112,13477450,33591170,9688953,26395944,38726357,21635511,30286491,36839853,38909836,37911295,34294958,33171588,21492408,15568681,34137159,36784031,17514685,19252879,24186643,32434308,33130829,31465610,20662672,29210764,40373534,30660608,24770576,35935499,34179256,31336559,38358785,26230829,40748889,31289292,38106870,40521994,26280475,34808279,38391806,36009839,38790318,35326746,33061936,25295951,17772293,33896813,36940375,34608271,32698172,24081117,32509538,25475113,33441216,37563302,36718211,30283555,34684853,37166129,36773350,39776140,19314506,28779485,19590676,26563127,39542506,40090144,25694824,27114175,30999683,22391571,40538272,17662170,40122263,26455000,14145725,24678089,24965014,38939275,19246705,40395751,35464034,22752233,35424372,34275124,35711639,12259644,30383138,36745231,36224369,33130136,30440871,40315766,33231125,6892295,37171172,35273234,38239782,27638639,25844267,16482657,29504743,17880263,36006647,17513855,34415078,32415153,15875482,28848121,31188024,28883283,10386472,21109181,36999238,30820179,21160914,19419913,27965219,19487247,38112763,27440905,32591609,29418285,33882967,24751562,29637319,34838240,38542661,33143545,24682393,32392728,10618475,35780778,24077675,8778752,35518879,33088229,39350434,30678303,41075784,39781476,16347840,36678335,31749974,40851028,35306813,11407200,26235908,25859555,35887741,32822876,38465392,30818499,38681759,39347731,39180986,29913428,9353748,26414940,27675121,23106874,27184250,37939927,40454995,34115737,37487331,38089811,35588551,37675940,36497017,23241639,34114135,31433382,24996944,39678388,8124839,37701765,25913809,11674423,26223710,38842738,31041463,40008622,11459209,27138469,40534408,29127058,11410019,14798192,31969808,40796580,28099780,32771629,12928720,28547241,24279518,15967958,19311168,39587210,34925332,34739972,11852083,40697621,30059568,18844320,12111551,33663288,35728574,36308917,35363227,31860824,38952737,12341262,39996298,18837177,30769968,40455518,37909055,29317345,18842580,40702956,17598059,40239962,18836613,36935949,27254759,21960068,40222753,20296396,15530134,11662978,36723519,29825123,23657876,40863882,31121146,37120651,40630927,25776335,19525242,30857212,25865958,35583922,16420746,39328104,38818018,24728306,20102548,32881405,16866901,23900961,32077570,40566402,24252602,19247297,8529316,38539602,28629520,39131666,36068845,25314541,36551181,31812444,22618376,7700000,18147208,8220332,40474061,39460839,39671674,11864230,39617932,37657776,35220655,39464361,39666342,40028848,6497397,26629792,37867427,10733707,40239491,40075535,20857120,32253707,39784118,35071668,20406468,39446351,17088909,21256016,28509516,36226183,38876140,32937063,27802916,6533688,34662721,35399242,28184403,40215458,39999917,41082750,35431777,36562194,39798436,9538347,33754833,30561932,31099527,28302908,32901155,34277825,32998255,40558170,19815939,37075643,39050659,13735169,15686863,31890518,18845775,15610905,32443199,18303877,39014673,30111162,30775458,18844808,37586113,32692247,37616019,37981318,19030026,40641311,40446120,30481580,32177590,33509091,19234046,30143921,36960270,25686599,19329472,37055602,25188700,29309239,30343190,32756085,36039786,38568932,7931793,34974635,20514595,36984154,40386316,38219174,37418299,27056633,16156321,37404223,20639031,20377032,40815021,34572841,7955014,7996896,10392584,35427086,20691888,38965196,33630455,21180074,40334687,39104115,40470117,18906726,27174410,37009521,29254235,30846979,39922063,37035033,7795427,34726771,40620174,28173539,9777674,38446497,27995524,33716438,39218642,30273913,31238522,39088889,30168512,29021284,27006497,36426970,29098208,36036630,39926514,6492299,9757950,26003215,32873717,33210457,30832325,30323086,19787344,37644459,32060283,33207487,18846948,40888228,31522745,30273300,26508016,32238269,20656934,27374959,18847141,31880043,37784262,20783840,33582738,40139342,34648549,14277962,34281679,26222050,26242547,22762995,22314662,40629048,19800900,30119445,34538396,35617476,29979767,35399317,40468754,33023545,8295001,36130133,32498622,24145652,32227642,34709002,32976516,8247034,40435417,32431085,34470807,36551234,11347912,33383562,39322370,20726982,7802051,34168845,37339411,40270092,38102680,29674897,36746397,31531518,33992476,26203649,30094610,41106857,14023042,24200447,34345470,27046470,33365301,19258196,34409936,36899444,40006862,22040859,27782072,31598696,14775750,33412327,21411656,30770656,19761107,39452398,38117625,40649133,34150568,28196384,27030456,38356719,36161838,36367019,35150176,14248165,39853053,40568806,35829464,12965081,37426928,39756425,33608123,37242376,38765270,26345331,35840074,15504013,39836515,35889905,18007711,35532961,29017267,20705104,28759216,18850053,38472323,35604923,30336029,32179731,36998734,31781404,19343350,32504536,27121820,26142141,39322165,31725301,34786478,32922563,22302580,27375422,15783925,24212809,25796129,40746084,32573802,22244052,40536886,27331679,20728393,25041667,19401707,32821597,38970380,16799521,31028525,40784121,29084412,40178991,28846003,25834266,39228899,32177541,36846634,27432550,28967327,26121437,39852781,28839714,16763713,22199005,28564218,32295691,32485805,37023801,39298548,35253757,7925358,40032797,30725806,26086355,41210062,32074766,25011997,37201030,33799662,26699648,7777921,18912896,40299247,34461280,15617090,18849304,36640712,18849344,28230770,13630860,29516335,19743668,17075202,18851392,30386443,34355390,40196950,26261323,27597255,40616989,21721894,35715957,40545046,19502142,27229810,22093365,29205549,21843109,35898708,28977685,28249452,24898720,37225254,16894811,24308907,15712305,19491657,36648472,26128023,20057940,7506043,38391926,10993487,39672403,31940861,27789621,34054812,33416689,27723898,32774289,38639047,31654731,21699319,34378517,34918135,33121169,23734029,34884184,34646142,35327503,17535821,14856707,11624831,22796936,25669003,28160308,17907784,29529876,29155651,29388514,34891472,18962729,23160327,11301291,23787655,14320747,40359391,37249476,40834558,12039997,30705353,32847453,26639829,29462421,13995322,39025196,39004088,31684970,30853876,36797433,18346996,28396356,23380402,33616478,31646163,17629153,14518643,40415028,20614591,33815683,15151788,15864303,34246864,26780476,35430788,31819464,29866091,31712473,33917467,40814654,39381397,37475923,17725795,32030643,21602591,8024085,37998071,11653176,32844618,14219838,19772196,34745398,18849798,35119861,36568064,21486005,38372002,18853405,40343473,7868626,37680999,33462668,18853547,23998847,17948076,39299453,20677301,35094312,13123323,11652653,18722817,32091245,24914381,26792772,15288625,32251154,17427686,34552262,39605537,28802177,30143775,39856080,25487501,34700874,38220373,37156581,11645488,20612096,26660411,15903361,19800607,23530191,12439505,28226077,35171076,26345197,18033717,40671493,32039075,16878446,21490127,31391012,32493492,15217097,31473183,32679333,35244576,19439664,35319247,23848364,25295516,39127693,39645447,13986799,32514663,13775379,31337546,32106277,33712872,24478083,22466967,9954620,30755004,13292847,31845089,21623053,27201246,19953058,33485120,27462948,15137106,30371787,40362919,31284897,34756369,19227992,38900374,23905433,33128317,19415888,33580470,33084361,31114912,23516382,28644275,31245071,17675105,33237222,24002523,33459497,15782041,38657069,29189368,39119780,27849353,33468740,27378609,27814709,15825471,23612071,16550067,33125797,28340224,35851424,32303406,30937590,30537527,17219328,36880422,34283853,19063922,18445765,39376790,36861378,40043543,28940316,17108177,23018870,24196838,26017730,29254420,19946458,11015190,29237021,23988667,28651488,31513790,32939655,23843457,32310755,27651016,26256067,37731618,23328475,34553903,33772741,23079544,27054744,15289245,17960649,14228801,30518306,33697556,32918063,38754270,41222649,39075974,29478622,14469877,40118376,25300413,34238848,39618862,39934981,35339605,32707003,17968995,26355953,37037312,34177408,18940466,34707587,15514795,23947490,25471335,28128395,39291949,26342238,33297445,40228682,37743979,31030753,40617240,17146421,34505576,32307362,35082763,38820585,14978432,33268763,28719658,36201795,20942227,18431201,19452865,16394759,27734771,19233833,33073585,34564563,32428195,34921029,39433169,40854186,29002887,38590619,27284472,35809210,15738389,20355672,35931048,38445372,14323790,37431895,30838421,20094185,38012862,33988084,35699494,33006217,32702279,9060531,19697963,18088025,36151442,31047797,32240542,19027160,31918994,32073090,32473847,38709020,32414253,17904065,30993514,16392096,40258033,16487616,38694705,20713038,30510529,34541666,34163757,38667186,27560282,33196057,29902895,36998130,28186036,35874345,23471144,23607697,32482816,35222584,15569301,14263246,25626636,40207731,27930586,16822281,30963169,39360802,17442165,30460546,9183091,39425003,28467906,20549022,30134328,15361141,15687801,26333890,29741627,7490845,10259861,17040161,19939223,36941982,36915553,26788074,39886005,28778084,16781977,6872537,29082246,30819222,16177124,32328953,28846167,35745770,17165142,22793797,34144954,29950064,37916862,39545162,25633868,11129822,13677511,29142631,29167794,26518933,31853494,35837769,27472565,27887139,35305469,35379542,30448914,19693750,33642080,39629407,7000544,28814768,22494366,21708358,31793007,40084847,33871920,32237279,33956660,19285256,22196050,31581851,15643450,24253927,6435612,29732139,21593789,35284782,17827599,21243996,22805809,34319216,33692827,34176151,32567166,26593348,22861986,26198163,15496894,33396596,31937106,29176021,26163283,34460063,39027171,38739488,10996448,22173645,33643744,14135734,29636583,18129242,14215209,32233094,7341182,36787225,40717833,28611841,29517913,39541047,40637030,19552356,34135745,38425837,11628098,25277570,33512945,32141191,40277936,27625310,39204183,22417770,24257016,39570435,8710663,28223438,39546565,11773747,40282690,37409520,11807990,8729476,27095716,22461982,31680555,32053317,32301262,40020005,34592589,33325895,33347856,35012471,28815341,30761229,19269505,34363866,34992194,40422472,12272239,18855760,39076851,39016828,38605961,38653251,32068121,23496765,24502331,32266055,37105688,37936086,6925486,31199772,27119278,38399260,33892872,24485383,34657008,35320895,24370850,11080446,33100268,24433792,37405331,35426413,32490939,28261778,27383330,20988900,34826074,29964379,8003332,6552597,39596525,34004627,32391588,36849747,33484263,13578185,40594475,34540962,33381119,32325658,39217366,26644358,20827270,41080963,32704629,40824444,36522759,30111262,21624649,30551689,31212266,40229231,35145996,38712141,7010150,8625352,40549881,27914385,34419051,24136307,39529256,39910612,23894595,19115766,27944463,14578583,17700342,27237412,36947802,33461344,39940229,19075182,28745368,30104829,28656967,27922558,20715990,34363946,8865014,32411069,28673433,27376924,8852812,40137637,33619181,37538329,24572502,6464080,19839021,14633267,21675009,32441484,21589706,32928839,31108776,39892516,27204268,38310821,39745130,14875075,40114883,28151351,31405774,40850811,19227920,18852566,37149908,22520332,40771363,40816482,32626025,18824771,19233822,38918614,18853225,27872489,22068813,20593966,27304436,29697360,14286216,23803706,23294738,16877030,29477472,30804286,21381148,32925901,34656143,23187908,32036053,33014016,36072532,40118883,14777392,33959601,18853652,31413341,18289150,10130437,17806392,38632738,38987078,40676520,29764564,30394157,26413178,33822701,18856008,31554246,29525876,39326651,40259205,38642700,30740285,38397823,26307474,19658922,39691139,28552253,32917565,13673769,31043471,32952798,26536439,25581146,36840699,31992642,37247198,19673180,23711156,23326483,27010228,25221745,19671880,32773166,24568339,35857547,22406671,6562668,23987898,35810364,27559541,35174204,14404522,35739889,39712220,30003352,39382023,31865357,35121609,39247580,18372993,30191867,38478799,33200694,22976833,32535981,34555022,31526429,16666995,35633462,15586148,34292974,11108707,35384376,14509229,34446578,13885626,40591024,16837552,22957298,16584606,28358490,28733860,31536506,25328059,16963139,32697444,26743062,14483479,28201995,19142795,34456039,30481539,32340903,19600210,39853536,29845820,36918449,29324473,38724822,27849051,15569041,10971432,40028199,36108632,38469111,35911901,39410525,31121928,9074892,27546473,35309386,30961973,38138730,36492839,27349573,29302694,41078883,20544989,40826222,33997502,40092707,6315144,40517383,21615534,35824256,9195163,8955144,39754841,30123211,7418884,39423200,38335080,27068646,19093665,34423783,26325254,40653679,36242689,18850744,27099221,38531077,30321693,36202310,18849509,39129288,19204004,23810735,35036105,29826376,36129118,12737514,39010690,29013117,27104323,38333788,19671757,38624856,27006403,38857774,40810592,9557553,39724671,16729797,23834430,28691941,39756080,18284854,34570242,28316343,21053613,11927789,37170792,17255699,34845225,22342255,38426541,38211078,7515452,19195051,34072115,12193103,28532965,9449779,32155215,40147809,17871737,22105106,40941816,39847683,35687205,20960459,21325580,39640397,39707321,35047091,39241023,34630480,38252974,20590850,36638614,39912716,31688244,33476572,39447128,40537747,40005164,40538945,27746756,32913724,29446044,28700751,22039113,31452623,15570349,38500522,15333248,39914548,40134720,38596754,21138166,14091505,27967367,27553614,19762542,39177540,39653559,20525023,27638139,40417201,19355519,34701332,34068560,40010727,31600115,30254971,34934280,22439079,39553244,33349431,38114840,35566682,32301673,28564420,39702962,14591842,39668165,26219351,14490461,35555002,19316703,21030907,13843187,40286624,27838594,24672382,34423435,31950287,34121862,21518161,31606085,37578591,37311507,33130392,37143982,24448704,30478185,39305011,37073685,38336242,40356388,40029089,10954871,6426386,30857837,6561505,40721971,12669282,31321778,23468357,16051816,13622433,24632284,16393284,38270808,36472795,35533832,36790823,37734873,18860411,30313401,39938133,30075035,29337247,19341041,23267007,20568400,30425019,30481355,27175781,28732565,24213061,28779893,19529821,35934335,41153173,35504486,34724679,34803491,9641383,39631352,27125468,32228927,15023565,17347264,38350337,39647912,40823976,30725827,19515637,29850337,21144798,35135685,11956821,40319326,33884139,20798558,35962235,28753430,20068185,29605821,29982588,40212459,38746088,25495488,40314087,27009169,35784337,32613473,11943102,31409214,21067832,12432675,39719470,26132768,30224901,18808815,11379866,28814876,11191689,35149614,31315700,38102504,30647149,32039209,38235019,40350686,33669272,39243320,29577660,32177817,21922818,28578774,33354952,21701868,6682769,33820382,30291801,28683202,30954231,29427206,38970659,33604424,33454748,13456301,7313806,39998240,39999502,38750073,38896967,32212281,16001604,22959302,23469586,21228392,19218347,35800692,36929103,15773232,31567193,39755008,28922687,35615146,40742323,30343975,37437785,18864533,30048070,39753050,33881813,18700591,14305884,37577249,28916265,40533642,36573195,40457840,37673412,19252364,28590732,32050061,14460057,35505253,40930349,23974919,33284642,33340109,39955722,32342337,40368929,24990619,38844869,28284198,28249323,27059572,19354725,31187194,23121244,18863271,28517115,39229290,29424734,19324164,31485652,21718466,37441965,38254074,39069634,14068277,34530420,30392565,18866207,37210414,8505327,36293312,14680278,18866126,40866880,21098681,11976207,20336557,32248477,26988334,11636677,12725852,40271816,38847968,22242847,13990940,33118444,33916941,23802925,31281628,8981229,37584815,35776612,34314936,34162384,13147932,7301272,21014031,22922347,17730997,35586691,38054776,31470293,30381599,32810806,31688982,18864447,27755235,39335506,18865380,41222417,38900889,11733281,17686617,38653687,39049244,18866601,33360016,17231133,8759199,20522440,31553820,38204413,18866395,20840243,31251829,31490446,35749364,36998478,26845838,26370316,19492545,28542042,16491956,15245556,30167342,20529500,38471980,40139681,8229110,30341719,21061843,40312103,39693467,29904896,25491845,36875822,40568588,40026298,17175963,37138742,23910680,28407326,37540538,19416473,26922895,40851807,27225809,39005707,38665512,33680550,19308982,40151150,31939992,28219359,24950746,36387948,21312401,18888078,24576457,34638229,37023782,31990123,39271305,28649941,28868174,39843243,31790759,23947234,39496070,21105635,30420748,30127569,22753680,12163186,31700506,31044729,27902360,32289676,32105425,20914542,34370817,32539575,12442400,37631347,24237760,20392882,16700139,22683758,36478588,35662393,34461753,20551752,34512605,38643984,30520682,33037652,19338595,19485391,11305504,31958730,28699540,10691528,26215718,16709676,7959439,31458280,31975444,34002141,41067771,40862528,36282724,23987640,22618507,6915447,39759998,24203973,39994951,40628481,21169949,31372818,29441586,21159610,34537017,21157943,28634631,29771864,26426215,14741437,32770280,36754599,39269347,21130594,23437690,38564774,31295199,7909241,32615842,23146265,21733122,39505634,9578190,27987623,33325984,31046172,39531912,40213742,37810624,14917457,39800169,19575092,39561765,41230774,24613288,33710110,25751125,19112706,19507348,25870225,39434476,40084890,33912810,20451338,40255631,20872173,27878205,30896901,38815229,38283841,39730831,33832505,29543354,39202480,18071807,31484371,32082031,31896326,15790208,18173672,28641271,39912608,38460876,22711023,35208919,39317986,35805537,31700842,18865437,29001139,36335822,18850357,10822257,40462179,29547035,40548205,36129425,35897556,37108956,23934390,9578917,16803027,25580912,19133741,15712647,36701260,37485281,28671153,26809828,32610569,21324727,32303984,27403787,33365239,36512722,35123511,40718236,37320873,30431791,18873951,29249442,40523267,17576359,27808579,19954781,18872758,14743835,19293221,30289243,34772486,21552188,39714301,32416140,37150995,32332257,31186143,29728499,39764417,20644630,25955634,28077026,22978399,19357841,38159108,38861188,16095462,20813718,20136034,23012295,18864344,20045004,38148858,8722340,39118867,15890311,11555428,18850512,18675253,33719130,6864141,34416053,36615271,33743537,18851116,30457864,37334162,34826025,9238762,18875114,37307917,35884529,25289383,6971893,34898748,18847123,23362809,39705826,24018877,20927863,26905663,40619770,38574610,21794673,14425978,31420515,35674486,32067337,19245288,32052168,39667304,40814178,40692227,31668241,40788033,19735879,36939936,36420486,15912869,34113171,21446458,29983798,34981081,18877541,28362609,38466755,33754281,31926592,17763020,37291668,39172583,30667889,19327194,39147734,18877422,21325925,11839376,16568833,10631239,26924628,34336226,18876867,28467131,19215342,27638641,39937800,38696601,31025288,17716836,29853155,10803046,21286961,33460867,24215100,10550591,36571819,33260799,40407490,25160928,37695099,28585382,10134776,13223383,27023950,38321799,14203259,12664069,39555292,37776924,6543550,8497709,35941467,34791843,39143209,22114877,39426644,34969994,34146449,16102311,22775392,31469187,40309129,34331805,40932222,32195275,31776451,18879130,18299091,40504468,39312778,34895828,32889539,27163167,10130604,34517333,11396917,40837600,17041901,25459316,29145775,10988787,39131957,34595045,26533585,12236228,31142305,40030879,11495032,39782364,25458364,33022603,12601561,35673760,24324475,28919938,23467601,34145306,10414146,21917111,34623273,33384275,26492969,35640145,32797802,14462081,23551185,32716299,28697580,36557316,20941482,36965583,23137174,24379125,39450483,39842471,9457415,10300116,36032140,18329297,31871890,11377057,28539655,13908592,40084614,21237670,7766345,21578598,24924559,39220541,14086356,40520528,10231103,10097077,39570230,17016580,18877618,16406589,39068226,14694996,40627656,30661016,8716369,28722785,41072921,33593487,38347048,37008147,36787898,34871173,31896222,40304207,40718395,39291160,40428410,34247554,34782799,35523293,33808756,39799014,19106572,35273006,31687972,39309104,38717426,30887831,39619841,26611862,39746474,29924442,30466529,18232267,27990110,35748699,24543593,24585827,19637351,38662991,38915537,37225503,19342860,32515995,19425760,27897723,36326442,35531791,26747215,30210416,28278057,14661633,26976716,36132441,34239265,28179858,22135438,41071250,7381471,19224596,30750573,38491948,18387105,26368249,19220872,40319506,40504430,36751900,40249963,23811153,9401572,30732523,20699026,19476251,12688653,34841593,33040375,30861627,30261780,24914091,38810335,13489947,38284597,31179952,27117316,33709384,40809911,28364033,33453270,30425696,29564373,26307894,37604193,32386404,36135573,6770326,37046818,28691305,33112963,19929365,40775818,33701213,13135612,36557339,19284784,25282815,30073151,22892756,20739014,39697081,37646604,36826773,35038115,36538318,41231099,12080430,37317943,35677044,18872791,37142326,40633993,39768943,29682870,19953338,40661505,19747218,39449898,40198276,18916472,35525604,35630546,35742701,19127195,18130304,16979158,32879532,33604481,25043694,38272261,40082561,40543505,22570430,13525986,21435325,40982243,30191924,24455903,34619216,41074021,39190312,32864194,29709266,30770963,32874746,32430069,34344648,10630642,38898498,27389858,40309488,36913941,25766626,29001083,20054285,40560761,36029392,38921384,39667202,40565646,34396202,10717768,31754844,30852739,28321497,17390592,38923564,27863403,34283399,18823790,19330531,24151817,35635488,9524826,39428173,14484498,28450090,18823969,15414934,40793825,32953992,40330854,40657751,27851954,26497809,38657679,40646892,20441747,19845960,29270465,23769860,32024498,29224033,9833772,34882476,24906867,32504122,29828828,31473081,31810699,38300512,41006523,31116762,32909316,20826702,30768720,14168252,38661724,34825782,7312583,35385818,39934680,34849542,34022958,30280899,30280372,40045411,36010537,12959911,32375224,40440443,40434496,30059706,17476197,29482080,28465494,17591849,10801521,21130327,38449527,14814386,38782341,39199342,20883090,25719036,13736265,31483579,18823837,26611982,38381277,32850819,9096348,35826637,40749958,18807394,32711875,39778398,8421318,18883349,38554435,41042934,40112412,36635344,40701922,40567153,21375003,34007679,39615320,29717740,29976571,40227943,10238942,34948697,16080860,33344054,35577412,6411091,13420878,40365935,19366095,20141598,7777837,30416221,18825817,39424926,9872016,14535151,18819675,39540667,31303911,31088562,19600261,40134158,17865873,39483426,38941392,34792309,32737227,18803967,29884246,38983647,29310447,25307578,31065808,32111870,30403319,26353151,19657876,18851046,23696190,31501088,11549652,29591942,34730781,31666967,20743651,32188949,31506987,39979856,38166728,10927986,37441687,17682931,38439985,25306889,33685437,29592050,35022029,35940626,20545581,31465173,14444133,35250364,33534624,20010266,37005153,19983242,9232790,32159773,35049626,26747259,17390454,36842397,31700673,26317068,34093301,28530649,39124687,10683802,10470098,38049630,37302305,39458510,25060859,8719692,40396826,32489091,28569267,28047745,25437326,18887640,29991840,39049266,40026112,10025188,38609020,18887573,12267905,34878405,28773844,14963066,23236339,34125569,29006102,33358954,38042631,31728546,38877357,25855173,23606059,23970170,33528669,17390691,21144355,36186666,18198381,19203853,38282441,19560857,31998986,10826777,10201179,38338196,10520602,7051664,23585090,33419164,36950885,39127690,38113880,38696156,35353516,30080949,35882852,10661813,25428181,27537878,40599957,30055630,21070349,35504549,26111986,34732428,22276553,40057258,34782238,39922961,35122236,29263456,11762878,39210165,38488330,39905132,40211019,40929229,16264845,6314248,36180549,8298864,40917869,20529614,31412453,32061509,31973334,40732294,33000653,6679445,37598484,18887575,35916731,34744390,30798927,29814198,32147532,38644563,33371884,40791526,38760489,11516533,11107632,39535407,39890842,33286147,35612599,15494862,34186113,40747565,38751096,22500867,11177597,30431536,32056681,35053537,38864104,38192609,14976601,21291573,14357889,8984614,35972727,40229115,36010550,40512132,36219845,37044334,34131764,31262909,36193138,34282722,32235322,39733579,6703397,28131852,39643112,8779114,39993348,34659361,21140506,31261255,37049068,33624290,27913185,36763394,38636639,39238631,33833973,31272163,8348073,40105465,25016975,24400449,34374539,38313914,27592787,38819961,9641674,16858047,34273952,39191298,35585438,40588108,39743912,19191136,27816097,27468194,26942485,18288431,26425913,41230578,14134616,13760282,34632109,34249098,18938480,32951803,29512900,29304892,39606399,40430527,30303850,40029783,22395839,20932235,37968628,30047347,10734212,35733674,29693745,33261312,30426291,6385368,27123641,19813487,6998648,17316341,28543532,20248709,37676583,33596759,38545561,32050897,9077062,40216943,18088244,32947361,31206391,33892807,39052016,36532559,22719172,25269747,15037730,34238344,10913051,32020671,30285642,35706751,35780623,34157317,34568456,35616942,22311312,32415970,19415198,36659865,38648774,34420366,23032134,40049860,24115226,35784969,7728041,29191190,40647460,40834189,40724851,30538095,25440167,38008165,38439066,33729542,39912897,41002943,34914363,7245167,27959219,33975236,34134323,23327524,33757147,38748065,16580318,32490864,31011194,28191117,35798364,38552842,18483801,29319603,27773424,24688790,35383284,30156106,33187535,6538323,14830192,30553324,31212843,19391033,35595140,19646979,23958286,35670699,19919032,37434186,28693081,33488513,32215655,32149555,17954806,33072437,40578682,17196130,11585561,30304889,21263184,39456566,29875757,25916099,26648550,38191499,20391699,40304385,40015906,20062089,11182133,25535233,23530421,28832044,35323479,8202412,36960127,34216447,36663540,16847904,35492313,32853806,18890360,29718926,32610031,38028778,33201791,21886322,18934974,26270089,40427511,10268194,37870909,15099997,13826433,6910855,31767053,39321339,35027228,19342576,39461611,37245286,30933941,39293351,8302054,39827931,39650166,29914854,11772448,26717571,25460947,22265376,31511254,34065976,35523934,39438936,28865625,24836191,33962391,37039204,28839724,30203999,13293988,27850626,7140077,33017995,39716853,12796430,38442566,39765042,29144010,39725553,38874795,40500553,27648319,10489987,26176871,39525546,29238163,40938038,33724706,30944802,21097958,7879863,24080802,13675416,31604140,37439179,27091871,23272045,30336489,21536516,9263125,30561099,19574507,38902780,35404684,22341878,17248528,36431121,40324436,38162734,30602678,39518709,41161305,34306740,37220171,22706580,31044438,20896205,34125335,37195522,40634071,29810908,33197184,9500268,35126338,30456886,19501349,40341637,30250338,31215366,29029619,24131213,35287222,32666425,9181402,35931692,26673537,38214698,34244635,20588005,39992241,33532202,36965197,33374629,39895833,20676253,39000548,36982070,22604543,38661486,34922340,20727992,18405822,15849362,39899601,40438050,39855806,17146044,36197656,22329815,38354662,30613036,12911497,40993039,33792431,22421348,40611597,21752380,19800998,34557552,22461236,17992245,40842469,22952756,19115749,32942645,19245055,13247814,38462633,26173558,38937249,27885271,25883183,6721329,13433331,29181154,26009431,32961541,33566573,34742540,35675603,24396446,34526457,38104306,36747290,38093694,41206179,39390328,18542747,34989775,38955465,29808331,32930000,35887077,30230973,17069244,16111108,18892675,26437494,30521599,19193450,30501072,34320719,33936422,30438073,38062006,18884774,39782333,17355017,35647476,38306082,39481768,18184200,39559778,40983542,37609661,7187182,28575016,19076903,37870298,38751141,38666724,21536894,36349906,32759406,28046554,35978335,38639789,26332779,23687270,28330823,21749131,23983511,28691282,27521330,32076109,38667542,35335511,33592793,33985756,33597093,40809204,33040392,38650626,32916709,20256705,35055703,33892162,34605103,6758845,29942522,36020527,30469790,14236314,36734125,20133416,20329816,38563214,40597706,29965042,37092614,39752886,7650352,39522420,29037998,37220324,34630281,23659150,38103050,22775051,24283418,18897937,39586638,12214152,18898866,40412210,11527975,7576455,40745621,33498259,7147643,22567034,40139904,16010967,28175514,21345402,21288168,19836113,38451656,32790413,29959656,19775057,39657384,28330199,38298726,39702288,32576946,19744047,25477303,34743581,32782898,24219704,36810821,38305229,32034716,12128931,38255612,34270181,20007166,30701140,16485300,31221748,17907011,26329962,6922023,29402045,37048685,27441844,22199131,34977314,32722813,35131204,35477187,38175275,19032925,33734076,39097050,8181814,40446353,39598120,15782389,28286825,13665133,39648753,32178473,32516005,32059898,17822143,38246963,36783111,38517329,33061702,29948536,34151369,27456756,32860184,38833395,32428911,39207373,36432538,30287939,38687229,11490324,33580082,39982770,11432612,18900716,13210221,40011689,21492669,33357239,18900771,30738146,11182319,37130485,29214018,29989330,13192389,40033501,10583085,38006544,38915541,26452528,18899640,36156417,19178895,27145155,34405891,12647113,30308684,20422670,18900498,40288184,36972416,23272474,20659680,39536561,32225827,33779702,24368825,35892493,17129931,32725073,30747825,18204843,34828924,9830364,39916389,36554457,9707117,38760937,17415663,35295670,40428288,6848457,9795847,35803851,34948877,40767617,38465522,22490925,30770454,13442624,40788631,11814367,14078532,39744135,35582248,18898306,31585056,30487349,40293663,23500868,23238005,18902684,40467095,7688122,18902509,32313655,18900038,13488366,11814203,21708737,25581275,22381269,20824481,11776303,27192265,26536598,36737054,39736402,38655495,10229991,38405641,29363704,39847853,9022567,36158873,12783898,37597124,30671268,32998185,37219254,40700157,40690820,40275556,40383331,40318040,23243230,22888977,33104167,23176664,33260904,14859594,32951305,27908960,35741849,27225675,33693858,34562213,19842931,26752591,24073038,38496489,30852800,30259540,39773551,18913386,34265981,31616206,20813012,29352538,36004197,41109547,11451360,39206235,27288436,19718145,11282821,22634885,20119078,8629931,33399502,15566433,34216627,38325623,17329938,8572880,10039052,39104935,19183013,30142849,40179921,11125910,17554902,40255976,30290315,39950541,24513769,23737239,31225231,19814474,7504047,8124287,40829581,11639286,30423335,9871672,38036573,35193772,40039790,33179599,30103218,21027804,34334578,38011616,19100857,36198125,27644893,37947708,23636218,39610938,39716976,11459046,7411020,14015596,38531612,19155503,19180577,28391965,26653309,40446014,22939272,39647120,16751136,31006917,39620186,7186543,16183212,10086007,39998328,35156157,30501074,34754493,14172512,38064298,9976322,7599338,9486420,17313147,25764452,11837611,38266287,33114953,33091390,36948538,26632224,11570684,23476553,30627183,33795680,17673976,36045214,32506961,23928833,16151487,31527166,35344572,39763334,24541540,6995427,19957369,34740729,33424430,39281948,17752314,39865785,14710819,40972149,27224616,18904712,38626077,36563513,17614152,7184799,28793181,13896111,27812074,10073932,24369125,12646567,18905886,40757655,40826535,20188909,38215776,34832180,22036575,18905233,38829046,18902225,29958236,8230297,35344672,36750497,40202287,34126036,38383896,21322114,18904580,34990086,38498158,8096785,30098104,9072265,19176551,19547331,28053716,40629423,35384903,35693122,20952562,34907644,33456070,33022762,20714580,30229915,33739643,38098140,37449498,8456535,38874761,38624424,7207437,35353568,40648513,6422100,22716501,6695256,39433724,34816823,24361588,35046720,24906606,30674716,31426047,13915837,13650183,11657235,18912165,38164953,21940735,30671486,28998701,40744674,26529785,39276908,38486044,39222211,22639309,40298043,22033831,16426243,20351941,38641831,37161680,22678792,36824707,8247537,14618101,39019385,28317661,33710811,24394201,20565987,36483205,39654161,20952945,7091054,35124531,28830493,40587541,30220426,11396773,11189132,38732056,11777975,34935578,39041697,26564978,31746518,33384093,28758512,39760192,18895026,29962627,25782911,40069101,27224584,30935105,32518481,32716225,14900731,35916350,8663067,34274028,26891019,33878539,32351358,9557852,26921807,39594537,8135652,40892282,37627807,34032923,22092068,34996929,38675593,29923935,7950266,9802685,40824701,33889396,40557610,11990250,37315026,30828179,27408398,38852986,40512202,32569997,21460485,10248516,38530367,40629881,38695762,35214540,21850423,39540416,8533292,33761245,25094703,17048929,36954506,36827121,32215561,15899781,28419930,40243778,39055217,22035775,25896535,7099631,24130150,26164458,15956618,33988412,28159946,32373439,26117105,19223102,31211880,35935817,35387365,39457600,24820550,28001003,20074133,40612375,35060234,27224751,34619034,40667700,29603585,25749560,36583449,37290855,19553217,39171359,29792988,19612829,36850130,39940555,40302895,27346864,39933997,21128753,41231878,39541295,32258087,11314472,29227635,28720927,40605910,19785667,38528543,39955219,18722857,40015636,22382277,37768519,26547866,11285169,37395109,30293822,7791301,30454322,27138165,16196302,29102829,33125180,21514289,28704408,40322490,37184300,38749881,24213071,13673420,21447536,33281482,39832616,37074368,23194022,31438195,10703657,40103855,35816673,34849706,31174631,12096706,24758531,31708644,21439689,32602022,35593797,38376074,31296632,27120258,32062388,35831577,27091100,36716708,22772425,33491425,12318841,21147966,31081474,13301520,25933393,38117455,12009607,36546152,27548965,40626908,38534385,35027395,18402906,19862544,11280982,32579012,31552228,25553440,40274134,19213555,26335376,36364932,30156549,20784542,37464835,30451444,36113609,21214143,35378430,39768560,30159018,39904312,19250188,36651287,33426324,13659749,17062091,24534171,40638109,23473338,23974497,36899870,39055857,34055127,20101218,40637966,31792059,39675991,19318080,17559036,33445645,38571755,39528895,29119038,18697068,10459207,16769044,38631187,30996333,38832000,24242219,18992549,18021991,39133566,26804353,25150859,27892653,24577367,39687229,38017514,15453986,27588592,39833932,15306459,36956506,8147243,40125892,27263318,32816992,40239904,34587306,22429159,30580012,32346675,33061642,24691981,38267628,39798323,40942748,38398241,12304132,36778811,15290075,40085430,23614183,13827801,38938582,10094605,26828506,14936021,35227478,25544479,40875747,21018399,35281306,14532573,23032900,29960404,31170682,14765151,34808216,35029372,32585065,29409774,40053361,38016809,28222152,20050536,39095094,40178263,15779268,24271453,30587251,22482564,40037386,40102993,39786257,19514123,8906444,13675939,15219297,20039763,27648986,30428048,29132371,34489080,21911538,23919118,30947431,30117444,27326356,13560164,31590868,33416983,39776849,40534968,40311068,31972516,39738145,35072131,34458881,28443021,28800864,10648223,10062380,39721619,30040670,36959767,33005678,31867149,19104373,10217769,37019377,33713499,18468831,19981086,29023028,22302577,13594462,21351103,20814901,39835411,28892907,19594602,18884088,19099459,20671463,10460643,38459006,31944988,22404972,25952432,26619803,36948654,13959452,17022662,18909663,25449521,19378579,20078759,37420624,25106188,35945213,36826898,34527233,23903532,33675689,30998701,28549864,36960894,35405312,20750540,14987811,30506022,19393656,40739970,36569273,35723770,7529730,28282689,14346480,39480474,26894730,35280238,35955514,37168114,39546996,31340618,32398316,28586236,40445213,31937430,21741940,25171765,35671301,34990033,17834831,33069719,12360585,30868948,21489152,25981107,20615276,40273298,33348204,28777439,9941175,21312735,34694914,30456978,37023468,21488877,17507694,18913462,34275815,29791939,17458695,8424509,35499437,28777938,39171228,35535556,15888698,6785267,32904595,32873604,27123058,19087989,16727168,39428937,39751220,39914090,12621786,30439474,40680815,40767725,34945478,40107650,40846391,28914074,34729714,21412935,25523130,36118458,14877435,19111246,24709637,15470943,22666902,31846349,28871220,12057880,17444671,38464298,38228017,33694675,35254872,25820544,32773305,18986696,39557383,20073200,37478234,40732413,25795589,21158469,40536645,24004132,25943959,19901371,25936583,31117932,6393392,12925191,31405595,18924638,37544095,39455846,32424512,33276069,35298658,31349490,18915170,9433382,33461659,11648661,30715515,34346617,18105863,18204614,22051242,27295094,22536937,18914107,26425591,40753310,21790052,20698038,18914695,34147481,27522989,33615505,14588841,33616849,36829041,24297004,39657088,9268376,32900456,11693890,32624093,30866567,20466828,32622960,18498190,19482089,14569956,40167611,21413868,35229489,29555963,31756815,32452521,40634400,36360313,39732478,25176350,19931626,38161757,29068531,34996722,22627636,32138736,30579594,39447537,35416945,29709632,12295555,30025123,9911331,30307594,38723068,32430857,14784810,40790514,15823334,31610781,9401461,34662125,32511014,40726269,38563386,16921221,35146273,19100966,9477870,31479063,21321504,18508736,34619472,23060508,13395832,27074356,19403696,22288177,9883943,28135190,6637088,31045920,24299738,26843220,8466142,34951770,34258271,24987561,14365462,37045100,28991348,40978030,39561026,21628267,32625228,29406967,30849469,31349703,23610949,30584990,23190506,16683314,31156298,34333491,23391882,19744283,28010874,31719477,21473275,32556625,9354328,27732582,19490515,35308744,39175770,19980902,20116565,30344699,31291881,30227059,38059267,16474824,26226886,26299774,36770729,32031721,19058971,33266248,30921869,16684580,24404201,38518574,21007662,25358793,20062983,16625325,39459697,33587704,33317950,40299653,28439700,27473920,30260006,40543354,28268294,34851247,21981747,9966002,32216695,40623026,11598533,24693490,27435595,34723019,36153298,17395888,37432856,11732782,9184201,20923111,36899760,40802101,30434607,16779914,39871092,31134022,37246618,13237579,35795516,35709650,33440186,8847556,27064200,40920307,38761408,34462804,39506321,32414955,31538167,39340664,26658651,35332461,12810451,36780142,37439554,20648795,26325482,30727483,14347958,25168768,18916847,21124413,33470876,40553151,34140821,21012743,35810722,38103232,36694525,31458290,30102197,18568095,17065971,19592745,18951288,20935614,33626518,20491071,25231376,21047757,19032175,25314343,30910841,26512373,20077862,19428377,31119302,28748777,32932250,34150792,31527439,23462709,40185897,38931798,41139364,39850264,20462879,19520737,36155264,27103148,37643347,31442463,39534062,39019544,40761086,19781605,35392331,30435347,26172087,37244146,15608708,27100452,25726175,33458738,32126919,35484469,10727311,39491503,38566164,36717621,26517738,29280400,34379530,19797854,24544816,31518614,21413647,8341910,40292029,28086952,31856825,11046689,20902359,19335318,11645218,21043769,29226543,16856657,30188111,40178929,21250766,17727757,19676247,30927036,36961154,14043387,36627137,20132127,18489008,27782082,7027697,20078597,25280742,33997666,30453076,20782328,9303361,38399938,19655565,36933091,21703299,37168814,18920094,28686081,20688745,38689889,29993490,24082739,39612655,21246425,23733940,31194228,20491078,30179963,30591285,6796086,33819928,34461105,7025689,23920716,30471338,19587525,19560353,23907154,19772016,18915143,27015563,38553318,40130220,25113569,20018105,27546538,22691690,21203549,39773590,18912980,31257271,32644830,28150025,18917374,20141050,34377886,36872167,21927028,16066556,35223774,18916982,24214804,28619646,29529928,10046613,35313177,18920275,33825189,38856717,35815509,15801597,17069504,19436666,26110437,14178073,38856709,33084386,34951370,30556241,17840683,32881575,38442420,26912088,11159975,27245926,35241036,18188098,40198734,33455146,31459810,38300576,30302351,35838798,8481435,23810639,10838017,39229257,34136660,36433557,25789099,24067512,34163269,35198793,23265396,31711395,20364573,23208799,41005245,38763373,32695220,35396014,25928711,33398786,9823099,31236569,20810677,34917526,36283432,35027292,23770716,32655789,38132227,35004164,37422839,19391388,28760222,33085032,9787185,34299963,25935047,36804152,30655505,26173220,32351412,30044122,36193858,25685910,21518680,19750262,32295854,27936112,29091843,25660698,9335163,36484008,10764289,19190485,6790649,38418446,38546704,35605838,35389669,26074119,39686230,11292550,30149921,23218175,35001502,24936940,19784441,23912199,36899483,34807958,20158444,38475731,38042276,36163073,20596428,28307933,17658024,41086980,36941981,22722095,34935104,35227491,19338122,38982635,29035596,23094193,25111833,37597417,13850709,34093181,34725177,19428430,38088518,19064684,33761895,29050376,38897781,26382558,39447957,34414144,32139375,40186282,32784027,38259032,36008763,25847265,23072685,30126269,20796753,33335577,26660553,29956072,36203385,19995485,16345834,39848124,24174036,30065219,38200935,6541058,19345925,28589807,40656948,10657808,40859108,29948712,30383128,26324510,17476655,38393127,27463560,19068886,39452318,39650031,20357999,7255948,35545377,39654225,29882214,26739385,34451909,30355829,40713967,30907298,37422604,11712769,30422460,37055948,36895516,40237364,9070056,20342057,20035381,19615060,21854376,22646238,7755972,14322457,27866701,19032850,35693665,30379802,11022076,25213742,33752794,39806689,19325979,23761926,10733502,38779200,33769340,35398226,23922302,31646776,30034267,37504699,36707142,34978254,34816553,21990975,34966454,16196875,40289009,33863559,39722578,14741056,21232739,28927222,35568094,36523387,6703780,37315268,21491344,28765676,39142230,20430901,38121687,10288478,35251876,32933746,12084337,13730928,37030436,38264933,24651756,36314592,28469010,9800532,32871520,10775648,39641645,24792898,14243424,19345822,36929614,34478553,23902838,37649853,20421500,20708038,18073250,25584206,35356313,27736134,32047963,38578457,15823951,28545481,35744158,13373886,18298422,34517609,19878360,32341646,23921333,24393786,20742376,17266988,28523169,33736797,11619686,40545610,39280288,20251738,18255197,14080429,21195237,26710022,26264007,17689238,29701267,40092200,29129539,37132820,40441350,6396272,13677477,25906616,34803081,35434202,38524188,33243463,36662761,38846695,20347485,39697354,20815817,39652264,12024315,39463072,36072274,24403509,19578469,34246610,30296014,37109465,25976323,39585954,39849754,28074426,24661586,15617671,35405313,23922607,11396484,11281212,27709654,35605562,27239582,30184379,39088359,38626158,9789979,28034834,38784080,30340491,33572687,19119800,21515003,13424065,34411361,19417294,20272366,35548063,40569888,19526489,30549334,13565811,30802347,7707367,38928550,34446311,40723646,30189755,13004911,26206300,34785386,24028422,24083086,12964776,33802296,35072569,30316078,36722026,29585340,38882790,35654725,32552943,39443531,40894339,35395056,25228043,19171252,28625327,39934875,37750988,34938455,36145069,38887695,39846134,34720747,20315110,30465753,38938230,9591572,20834889,37941977,40139993,27019603,33452766,40671241,36689070,24370674,36921554,21258669,21384723,20449924,8217017,21333224,27234679,34345190,36200473,30790935,20632778,32240856,29896430,36179619,39895835,20421224,14504662,37488608,36844001,40971925,26249621,34937304,13649865,25753834,9331397,40221285,36209040,37101861,31867049,37873104,40046544,39483715,19954710,36824068,30584791,32014354,33396214,8238458,40800083,11681001,33072092,37130135,24903501,21882862,20172941,17525856,23499279,30837849,25984649,36772822,40289340,19351196,20617868,32395904,29617291,36935681,22188391,33979101,8973652,6332740,36913586,32604701,35128172,33365865,39605484,38268176,8850097,33028653,38490751,33143683,36858355,39738547,31340904,34034428,17487812,21929210,40690360,19043310,37105248,26509750,19828237,19113542,31606987,26101651,38075339,40182551,26636982,9565700,39163838,33986145,24497546,40509019,19152003,39556026,15289102,33812598,36010785,21906106,28052762,34743690,38833736,33048464,34897320,34836947,41002897,40112214,30632934,37261438,34508819,30474673,15458308,27979890,32518259,19592246,38225618,15026995,27136835,35806591,39713366,9081938,35514247,34074605,32215837,40022956,40758041,40174243,20854996,33085521,27835350,30667540,14333548,15509416,31973796,31710293,10046643,32516604,37156476,20015552,11438974,23390192,19358152,30447591,17610216,31854480,40437226,20450593,36192823,19920462,40365379,20316158,15776919,10065278,36675756,13341522,11399497,26234154,19615726,33572503,39751479,23485185,35201795,14057368,30830600,20192135,36805831,35928816,33105129,37438924,17416392,17604203,29640946,26756254,21031145,30234834,24467526,34636269,11681051,26566571,40285262,30351684,34619300,34317177,11536235,28129716,35872213,19879504,25747180,10760392,9574470,30224536,31293508,24619474,38744984,38968325,38603741,40226091,31217449,26817497,20228151,36850942,34390698,12011587,14429807,34071943,26890135,30629835,21581259,19318361,34375843,24321264,35890155,40312097,40659897,21054620,39591968,20756659,24374607,34741547,39551679,37674906,28110791,40688944,36199858,28938490,9371027,40305873,38959499,32132471,33685701,30186658,37924572,19089961,19212689,30231260,26113772,13340046,34728094,39005716,37687765,38571545,35423065,17926404,14945203,19998571,20854081,11315778,40828331,38035038,23729617,19173404,38756012,19760774,39855770,11092011,17173682,29326716,32306047,38402124,10829135,19709548,18315832,23341405,15518556,28050924,34603776,20520281,28406370,38662571,13991755,32480735,15773405,30868165,21691986,31078049,32914065,37992835,35143837,28743518,40757956,21981989,31848380,25846281,30193214,30013281,16138518,37944200,28332095,23555819,31378651,21373304,34054175,16417966,32138024,29717380,30570541,24836213,17899791,10639769,31281550,36998869,8074300,34295594,27814311,11612499,21201464,15965982,28277761,32719899,28511062,30009868,32692058,40841533,35776058,36859209,40458276,35776159,33741923,39045422,39467003,19666859,31834264,20826817,28149646,24009271,30679905,36442896,19403625,32316991,40385514,20832829,31578949,39095810,31873415,37715076,34812862,29408286,25352641,28776293,7172158,34056557,37122891,35040838,6964317,29463292,33541649,30668384,34736724,40149986,38972505,19732897,34936567,36404174,34604975,38905143,21164980,33124729,29225917,39544967,25467317,18016717,6384594,29999128,37100793,22167114,35528477,29833467,28096956,25693576,7795437,31144732,30160946,33456665,19890206,15409799,16842502,31311018,40637146,32854074,39127777,34177427,32513841,31526894,35344979,24239822,36787696,25210296,37611268,21301376,11064394,20067023,12917271,30002553,20618086,31477297,36079172,23856455,34585154,30993084,22426935,32130682,20048596,37908426,38182434,24070953,39297269,30624071,34190554,20217667,39115734,38390880,28860434,39652507,34870569,20139702,28093383,23991256,19248501,39582272,28835698,12813386,37394435,30198899,38360950,19956857,29946819,20071920,16509457,30036252,26427882,33950329,21236298,21011836,27379098,31690729,39807712,40619783,19520096,34634335,10326748,27226688,38802580,40191571,33991838,40238388,31448249,39852174,18757612,14221702,36839120,35818577,13981388,15936232,19139856,30121926,10427204,33417423,25461484,32465831,15413339,20406361,32147552,35628476,30037859,16327192,39233683,35440470,19917578,33379303,31460976,40531312,36858645,8063699,10716155,24644744,27279374,21042107,39418513,28666481,34805336,21550121,23912792,30128610,39529428,32189285,40642446,20786985,36941824,30898076,29635615,25145045,36857799,33983971,23231101,35682144,40625675,31023164,24238712,11098422,9120809,29419909,15223350,39925734,38136704,39031979,10649674,21793960,34535659,13808117,19974549,25209662,20837477,31804881,7856731,40212079,39828559,11103888,19083988,25856652,20131574,11220169,39900514,39530221,37237581,24206030,36542873,26300662,35590465,33726602,36375596,40375121,9357125,13163071,19879387,19573913,21430637,16361829,19509890,23928070,20896541,13576970,40524225,19354107,38213758,20528574,40511011,30303851,22677335,15713009,36643022,31558762,34690125,17539299,12607670,34244536,24466173,18933608,19528309,35838360,20910306,40880055,14782623,13239797,38838258,9822605,8049253,32050651,13417744,19953518,32238858,10459879,19373825,7087506,22744408,10048343,40037519,40533268,10343833,12017916,19812255,7582767,18445101,19392162,20718992,28723028,33942974,19440585,35008185,18323519,25530818,24388802,16866563,32850407,36791148,31122221,31045722,31771270,38576358,39421812,39402266,21827646,26254056,29014309,7788644,28808048,20351427,35858269,34659285,40474410,26433288,35779322,21013716,18762605,20430674,34137311,38448380,32763106,39027452,32636150,34160481,16337173,32149473,26102171,28224682,37312604,40386622,21370320,29803576,39807718,23680369,38254525,24569323,18542520,24752432,21669135,21037816,33170445,34348944,40642989,34380344,27208369,33524168,40417390,31224684,35689874,33130894,27437629,29486362,29815173,32448100,35385226,22344055,34400224,23821332,30585891,37632364,23137287,12732685,24578225,15122793,35466988,29571212,20129659,37800594,14433157,30172841,40242772,37657215,16155513,36845006,33190882,23468201,18666304,35209291,38793798,30359810,41016405,39125184,40543506,35692623,11262697,36788181,19506000,12785897,35590977,26332227,31337620,25178728,21464288,29402914,13410415,21538824,39664686,32933605,33457842,35634038,38372384,7782837,21126241,19016494,19704523,22087554,29742274,38890194,34198546,31777604,34916964,19512570,26240232,18034862,40727155,23990024,33030521,26636739,14240507,24075404,14976506,28980624,19369854,38270001,39091324,10326411,26818361,30565820,24319739,24160294,29070249,17888727,30150948,32340975,31393463,25033427,35219924,18980460,34441366,20175832,38711832,40072884,24739669,29512873,19967558,15714282,18977689,37956362,15099385,9509252,21400121,6491499,19789616,18980363,28769252,33441626,30507524,40279510,33602427,18980498,27889862,24048200,10672745,19272889,18980681,37217610,28063355,16000389,33581221,26823999,18981412,11402429,28588460,30365732,39969976,32702757,37599228,22685558,35628692,25027141,34202963,37099792,23684420,20992844,7578745,39901180,14401775,18980071,31255596,11210641,40620286,32817497,32238178,29979370,40236293,24610792,17457781,28577293,18976731,40706756,28373042,39941447,13907685,34024901,36946932,27115964,34883156,34410051,25869580,20245737,38525781,35419589,40412350,7501114,20386499,38323362,24676730,21123447,13357886,40180914,32145946,29591527,40455559,36296716,39096310,19929126,18967910,12280775,24638128,32385256,27312093,38307474,36209003,33504352,35226757,35113101,20742087,34394007,18974323,40880446,30836399,32132120,32253934,27457064,20397300,29433732,28987290,18973540,23227765,10233603,18973375,28554922,34636491,16984985,24014075,29329821,36983171,19843194,40365324,39688031,20624400,34656112,16881332,29078085,28373305,15013189,6513560,6792415,39316355,39055223,9954024,40286139,25364677,32783434,33217196,40220457,36421543,21141172,32660243,35017191,35153397,7117506,19583507,19153876,37050482,35995500,16178548,33752063,41081459,40333088,37202821,37127518,20015768,40335765,24324977,27156229,37427347,30539939,33365409,23674721,35478303,18984127,40017408,23465801,30099556,12010214,39512515,20783955,14758241,29954815,34705295,35811140,18984344,20171984,11019935,24186841,17609084,36063691,28167775,35417279,39696739,38893437,29982449,8366750,37979164,25450348,33792533,40758437,26456228,34424960,17892492,11165935,40154096,19938400,35125234,19599828,16617743,40817215,20448467,37919854,28454631,29840688,33398153,29375774,34819737,9513282,19782247,37209624,40092098,26321824,17545109,20504171,35585852,19078606,20412059,19243123,39042740,16966805,33394994,31911536,26977556,12111200,20130262,18986521,20711850,34798481,35543180,24071175,38873732,18986299,34656061,19007699,35306125,40205625,25594491,9209360,27533191,27200491,39157224,38021286,21522849,39687164,40812714,29994005,28871639,37021732,8192657,37558633,24266129,27682720,20791018,39717926,36519980,20642304,12102697,21220914,35119800,19166482,28754525,9975919,38855774,19052686,20175148,28000643,11229252,29967860,32813016,35517020,25495597,30042864,21926640,20632659,36541746,14268390,36136932,33908353,30072288,39100481,14553158,36877656,39623950,31844429,40119212,16755280,9870195,33621890,35304905,34498117,33715444,29580252,9868217,40331584,40026224,15785539,18990220,15123181,26830458,20980132,30706020,35338944,21054214,36661029,20850470,10554012,8348190,13769917,12161100,29894723,17878040,33711256,37122159,35907574,18892647,28541518,30747058,35406854,25846962,39742028,30315239,14358285,35130621,36845182,41016359,21080587,28910631,23171097,40420193,34227893,23977374,15442211,31693577,20731349,18144961,22521470,25165237,29406239,28498057,6715200,30275893,34311735,19265255,7353427,30236424,38193828,24627236,36915468,31056545,27598352,34951993,28420619,24300094,19537049,19678850,22783789,24480890,35302505,19587958,34146364,31575280,19337768,39543640,35610872,18992276,39639756,34558515,16249764,34217438,22604013,32067285,31141358,39486100,12162350,14619486,39316461,38160819,30014867,12096774,20328351,19485765,20006510,35825089,40644035,23533668,19773665,29569738,40429802,38948974,15881893,40405745,40741239,35651856,38628735,20691019,31052720,7970850,28706222,19958595,35465054,37663913,12942596,27377735,40718406,20407268,40287203,11859101,37616990,29657800,6789856,30302956,10583026,37165476,40707061,40124790,36844096,36870698,16944062,22623608,34966116,39713846,36998922,27112758,30690720,27603302,27069685,11588618,7665530,33877814,41114202,16555973,28532083,32337642,25223542,31946780,37679469,34555709,35768827,14329475,28978037,38348746,27386883,20852114,17823693,13881301,6718476,9677028,10558560,336920,10070109,34402981,37162034,20414139,38914336,22675740,35484939,9462667,34231719,14211650,14520429,31529163,35699489,30318944,21339401,33691024,32468373,27900215,6622819,31681830,36052321,40301983,20048808,36788002,15663453,23834974,34893152,33044678,33355320,35730207,20216108,21057405,20803309,34974984,19724271,38416928,27045539,21895869,9802655,17526295,33781752,13463019,28222766,26238579,25064089,28383052,16923496,29235578,35181649,27890737,39281768,34206149,38851472,33152635,39506624,39280957,18993383,20254231,19202082,35014998,25930674,36877546,18993881,30304190,20232997,17925832,29374506,18993389,29529908,8945698,9444881,11802079,18992753,36082205,35032348,31997700,25939592,19017652,35049978,18992336,39703391,38747945,7279652,29996076,7527227,35918709,37275067,35025084,26894864,27220629,37477694,19650072,26561678,25897505,29615132,30438848,24713601,33284153,19608000,26433812,20743164,35735739,28309585,11938706,31118234,30173283,39819131,28915925,31671569,28208693,19405618,23234456,38341656,40351025,35904410,24767212,36844098,19502071,36607426,30206699,32633718,36106607,19657633,12396110,39815167,33720594,31269068,27296936,37051098,10239645,32499304,26733039,11664371,29224514,36856530,9193362,31427302,20408793,27067187,37384422,31288288,20367235,29721353,25667686,17422266,19576094,19688042,16492437,36562587,20071934,19701954,30944567,38504942,40123621,13160453,18993550,39248905,39992949,34150343,18996311,32714125,27795982,31922139,18994524,35968787,36859216,35352567,23707614,8300044,29950550,18994395,12972143,19853720,40082834,32355333,21078121,22640870,18992339,39528219,29153350,17482787,39175042,38559398,18993167,26858788,38375571,7217791,38675944,22892589,18993679,30358704,35513755,35852259,21128240,36607223,27682515,40507108,30008378,33784880,27459544,38330476,23984132,19696260,19302504,30236113,20438087,39124054,38005353,39699299,20825197,34375801,36363563,6593300,30254561,39642932,34100011,24898134,26844063,24724586,39896148,10792491,39707155,40199775,8014298,39555748,39831207,37315968,28194581,22921685,37036745,38858420,12238999,19785252,11517865,19562027,38524023,16654115,34982550,22646996,24312733,40611432,21446826,26814630,40933698,36539567,40630114,27454909,18934472,16882070,40741814,38565497,12826347,40292028,40069971,30553355,24992305,29699833,22348551,40253658,30047692,25514732,22507775,18102376,38608726,22106349,39727787,40715677,40495954,33652311,38817608,29844330,33645163,18985554,11321532,8530102,39579091,32199213,13705699,21032989,24401516,32387133,27749959,39191877,16376162,28634170,19533890,31160142,40607047,40016187,35680363,29188964,20530045,6858216,33817985,38599988,25441448,20210509,34138479,24935100,28577209,33372206,29938769,35752034,30026996,7622258,14976167,35290780,35174239,21418307,31018047,35872470,39350490,40899399,22304765,18960614,23277594,32399534,22091397,11624558,31106685,19757286,35413270,31626357,38162128,33405419,38714164,38779683,14151972,32415500,39940267,11564065,7512852,31402716,30034399,20521257,9567190,37311740,36190628,20755102,37847077,19811900,38748345,14227626,20009779,21489754,36051277,28269916,26715226,17530465,38338778,19511162,40852293,19667024,25314746,30282830,20438850,11185725,34226325,25024248,28857305,8807401,28714189,31586086,38734829,38534963,39648569,16631116,19071316,25621535,22850730,40405306,13017098,19485141,16261179,20954547,17218768,13344858,35410945,40331490,39592845,11348454,28226163,28212008,20856821,11593527,34352703,21302627,15870467,19202976,33447438,19422378,34333038,25957784,33028152,27988881,39751634,30115892,26713143,30464682,22325098,14972413,30443388,6987061,20737444,28538169,35733466,9142134,36912874,32516932,16927094,9247772,34832865,40744591,7614253,35607471,8850323,34913490,35119267,40346256,37667527,27465415,33249767,9923638,36518173,36148993,21506063,10474167,36841572,31282831,9775131,19800587,34148091,21297296,38753478,34514676,20035542,12191841,31002806,6659457,32708742,35320275,37498599,26408037,32677315,19636357,41060189,10913645,29525838,34940629,19680415,30079013,39278088,27786584,33606010,35223990,34465155,37417699,17445600,20117695,33793576,19333130,30192851,21954126,40130667,37340016,20305525,12103994,36675173,20417893,31256363,18202276,9636326,32303480,19701268,32026198,30217180,20836551,30085088,34370323,22871959,39636210,35824314,30204720,33986692,22576273,40496689,22876061,20075003,35138663,30099485,34722469,27730111,36335736,19090074,39584650,17426700,11422084,11745765,26303339,12490655,39304800,22175824,20617069,32430169,31519507,39643048,35666055,26746982,11388543,32536531,17566645,39243556,19258001,32397488,15605462,34645932,36011703,36064124,32211319,39347165,35638172,36472796,33571815,19240800,20406542,22544884,31226086,38458625,27597001,20806786,33015660,36249986,24022030,19258891,31677854,32806933,35828895,6684212,36915388,8629079,30008512,33854134,25197866,30397072,26582475,9097346,34916788,18009821,40648827,20913512,33198963,11554185,38654477,20221934,19783652,30691043,21052342,19955775,29567297,20021784,10855699,31306972,40981774,34472825,30236128,25793629,36805750,23147503,19586576,20422000,33312887,33450959,26732283,10054932,36630442,41002637,11641056,35725305,17532386,30269274,21243161,24215863,40169513,13995340,39143762,34630408,33059715,31786327,19871150,38551553,37184077,19065418,36999855,40914792,20257606,18998449,18098560,28165969,37117410,9602428,36188660,18725003,23610271,35468119,19357187,33973119,19585470,39352263,12219520,30161749,19601586,32987066,39035040,38152755,7527100,34704984,30240324,32752873,34117471,31786168,38375681,39571819,33322121,19786871,36763322,18994617,35712941,36835920,32400865,14653779,32415850,33856096,15230956,28159075,27075913,18994460,36642006,40403640,11227376,36165849,15912691,29911289,12885238,6930214,39741478,19398976,23317990,40141335,38286759,39649346,19233194,40453795,13162964,26806754,34309358,6853607,19259826,24614418,11825540,39914162,34718224,28306006,26555482,36970266,24145612,25748859,40213568,19756243,31572447,17361765,32945088,39540974,36760939,20643137,33882801,9403291,19002385,38904197,39821569,34127419,33979541,35725122,16371596,16444566,25070132,20381879,29302375,29252739,19002045,20227562,17877700,36144147,30387033,18981256,39820949,39715768,19001539,28050493,30714901,7009345,40492726,33622786,39117473,32478361,11304974,38973080,34513054,32791548,38568810,35799647,33787712,21533902,36978915,29014569,18197441,32024439,33338117,40745275,38737176,23054334,20562987,16003959,30203522,21137334,33288917,37680853,35587975,25697709,19695448,19882937,18145691,30355887,35948516,36060385,20551226,32767097,32188175,20661491,32601616,14447959,29303489,20138169,26480483,32031730,26840179,35767143,29693958,30935893,23348285,40044604,21210839,19748752,13662201,28521392,30402214,40356642,19004037,38423258,14491332,19416928,19515300,33524512,26139702,24997577,31412512,10536816,40428515,33775673,7021982,30092707,10527388,39184631,25787500,20501142,36444817,38415732,39764152,19386986,40699031,40193288,38817850,21694632,36732771,21879785,39659362,8379516,30204981,17107721,30886199,30886368,28358717,39373658,21996827,27351822,27200698,7897778,30001099,34636116,33417822,37450545,32059578,11601077,19727695,23425277,11297219,36681214,11135043,19577992,30415986,35811218,37274958,40847479,30041213,40668112,27714844,6739854,9983313,9973585,33806090,25392293,20708706,28190777,36312654,33704008,30780431,19841501,33500809,32862172,24264208,17294018,33019167,19006271,24917648,7066674,18001011,20257564,19007078,15574012,37026645,34517674,19006560,34750055,36646292,24056167,37517254,20773441,19005871,31976359,37517176,6552593,39807211,19524916,24574749,19970010,19003519,19169619,18317499,34833378,16363661,28855758,11952431,19005868,19994467,28291880,18319744,38846395,19401244,32681868,21242255,32786129,18858807,35831303,38920027,25558068,20582326,32113333,40097755,35208697,34698304,6532048,33679195,28141677,25886120,39709203,33046625,33266529,35933184,37913443,40894873,19006136,36838648,30493955,38940602,21329468,28594841,8726504,26903196,19729645,32087657,39269175,20365242,20285145,20427990,33951803,36134529,34519451,35384042,26091374,19255736,20606657,29735400,38246704,19265993,27325315,38878341,39274665,21142698,18289530,33435817,29809042,8723041,20271065,37124420,39341346,17924240,39817212,23448891,31963504,28080634,25973297,29684577,20550525,24248437,10076276,28015900,13229944,37088329,23703620,30913272,27651571,11267768,32731560,26016251,19856606,20456753,34444353,11307240,26623389,38049783,19883609,9276172,25887188,31238405,19470750,20327495,39715847,26116114,17352972,20153840,24568907,40620730,19624109,20169951,40965379,34425179,40050762,15626943,32761152,29926469,33827188,16085223,27893648,20730945,34977757,23932830,40137664,27597834,39129767,35639073,28157631,29447398,22374155,35709821,9705442,21205586,24808019,20064364,13227543,30573708,28920675,26793070,32071685,13831736,15919796,13552133,8157469,25000944,24930349,11476840,30715785,34632423,24292388,22824503,35956833,33882213,35022977,33479348,20721162,30747860,9610284,40019854,40659030,18184274,9356507,11251253,28037633,28021197,20452507,31965712,13222090,14262715,30318688,39586912,19587351,36950427,28035812,23771230,29026889,25191894,35894816,28701206,13929823,21817823,33455858,22398676,39356687,27129897,35121103,39367710,8532204,32114211,31346785,24216003,30540860,22265437,27741733,19820351,39337884,13421581,40212020,19007128,39329498,39119808,19551205,35016729,35024207,34945479,40248332,19878118,11043665,32810176,17160757,40442838,21260930,33265643,33588145,38590506,36934388,30949672,28532057,8505368,15762352,20174546,32528823,19269766,13399972,30220118,23818630,13969963,35542611,36953229,11064362,39162440,27096287,11815576,20648182,25896212,20132217,25010270,16232174,37045665,15283903,21360354,40445616,32783708,36186333,35675070,39886607,40104928,32720727,25006200,21334250,23663853,29050328,19981870,19525537,26956926,25571787,19293951,11791388,40365236,22243557,36620581,20391029,21287413,39718720,30315857,17344422,24715455,9157553,32513882,36953211,40109322,26341992,37661891,12128967,13750820,19924604,40351313,28186806,34909278,20272522,35496641,29995318,26966707,38878090,39829530,39285327,7396904,28702626,19840295,36595284,19010712,36651816,14171629,34722204,17577040,19011098,29394415,38400733,25100645,19391299,31238717,40223656,35283006,25197242,19010535,27702482,18474343,29756640,33292478,20963070,36355462,34347375,38898464,10895045,36673502,35894507,21247744,11629791,30925936,24201856,30247700,22101165,38644763,15613035,28273580,39566987,40457125,16539173,20188356,40396982,39940161,33684989,10997580,32172187,39902814,37013252,11033316,30040651,13300153,39746825,20134081,37549670,26820454,6764171,25054370,11071017,39777047,12916059,21536673,9596842,38550929,35670891,27796227,40038950,16843577,39462348,39501604,19657575,37015245,19173686,29570066,31943149,33671756,36471685,19154007,17949036,19248440,17956720,9224678,33533829,23455166,21333496,35719068,31771427,21341080,34763689,6487373,30422436,30872813,27232638,25894255,6799611,34745373,31704184,33347154,35841266,40443983,24652805,16252626,33343463,30724649,10480901,14777286,29400722,38939464,23806587,11089385,24057373,15032223,37172156,26773020,19789430,14431071,19014291,31004174,26896295,20141861,24857745,24443269,19010943,20556859,21981591,39128776,40338382,24316949,19010985,39840980,40981775,37757854,34993507,30111803,30293136,36810569,18176457,34205653,28556193,13691714,14972499,26964885,13697253,25561483,39103596,40972117,32065013,35752168,28602755,13820233,29823346,27085763,38639286,20824608,25078777,32590568,31995402,9714947,29682494,17133829,36968662,21022563,11957116,26343512,35509384,36501413,33804978,33011806,29913687,23922062,41006438,19889252,26955766,19611440,24225756,11490195,26965977,36974707,20524998,35430650,20169843,34429559,36875638,8483394,19883305,19708049,25084876,19688660,31414382,33545917,30271226,37629548,30134098,21915094,36941902,40647597,37276637,19016827,33371854,36360127,36857863,39277005,28715327,8836609,39000669,32325691,32689448,30130882,36765745,35279768,40667302,29281854,29022630,24311413,19474523,20421072,36102763,30484432,27914855,16572273,25207976,39945893,31631390,39820367,9411992,21430454,22513475,30953796,28695745,40033874,21380449,19099387,40632311,40228199,16103567,9352883,35224713,25873567,10859417,6545332,40291391,40562889,40503714,23037663,40717392,23192959,27541766,31179914,32839222,30302505,38718668,26845038,20960131,40101785,27784517,39201974,12910760,28345076,36826624,19018439,7840172,6810199,17012303,19018044,40493107,19504972,31234016,35726245,7217771,30081129,8840903,19017700,20741307,34125882,40027287,23291081,20356177,37027656,14079145,34827965,28816707,20228269,35272566,31789802,19261978,35984033,15295734,39797911,19357793,21367872,19574986,20143885,39998229,25001358,13772771,28545125,36569303,20702463,26732167,36831428,19405367,23096557,40517650,39054848,32282507,30950281,35115652,35086916,17353336,38048582,27628385,19020886,12693616,34902354,31603279,19415366,33108304,39907654,9613173,20154941,39948647,38817205,30281811,20141271,29482574,30303951,14044548,24507305,17065991,22255382,11911159,21365253,38433971,36620275,22120704,9244874,13319188,25192765,38215206,30303410,38124142,9301061,20105680,19552629,28270888,33806924,27084895,38148926,18849957,35917624,29467807,31828079,7003240,39532570,35668955,20301850,36783647,15509024,40007234,25522683,23959156,16572263,9184407,30455791,23769604,36175552,40793944,39213029,19101496,19679779,40613642,36542285,25843354,17204230,40997490,33967352,17135894,27613345,11768403,21247338,28711772,20910856,9227338,39465376,7514073,30142409,25445812,19165701,40229271,17245260,30163123,38559702,27263842,32940243,33634847,27044780,28860907,20240322,27777274,19126989,29338767,19665717,40539254,29212785,33980497,13643277,20920561,34734205,11893459,31893201,16818350,35236905,38145535,32664783,26994040,14378149,13920818,19165966,23909953,24937362,28353039,38313711,11167561,9671231,14058169,39041073,22302438,19667407,39192130,36728393,36787897,31536740,35371307,34307764,26342249,31670349,27366850,17456041,36763271,17243000,33696871,40598387,35748278,25238911,23892925,38311143,27104765,19101616,32395836,15040987,39312513,36947588,37017126,34223288,32275669,17140677,30285471,31185533,32165043,21795426,14333415,36193606,22232198,25925475,18650651,39028465,8832946,19903858,26675266,6542068,19391606,35008586,40369576,35810017,36146389,12320343,24784961,19020666,31227969,20397090,32860955,40547944,19020562,26519798,24087312,12526764,27145752,37050571,30941924,19583437,20175804,14589980,38322242,28656174,19864984,17091892,23142297,10608255,9526969,17047981,11044819,7530519,20102535,24467313,40460855,22854909,39672938,8634862,31231402,40519568,16127577,19190353,40981770,28924183,34060835,20311728,28699866,22494759,26319419,33176816,20834111,25222403,20881704,34623390,28710012,29350015,19811424,32949015,14629251,19558235,36716376,36029391,21535198,21049861,38563994,19296688,28782487,20316469,38210180,33343319,40471940,26338395,9328710,37578312,36868823,37953585,23460550,30512144,25877399,40019147,30751892,33569393,36788379,12588657,40474395,34805386,38556970,32761319,19631395,33921454,33826041,30883957,17332209,26055782,39692017,12128762,36866459,30716987,19952988,26093934,23259497,37845502,35212682,31772477,25751410,20389512,30254265,24134540,29673849,23184381,35850113,17534826,31602675,30208079,32148934,24967205,28404400,39852099,30830654,40014400,36830509,24224666,38500745,36975582,30002064,17551821,37015242,15972709,9201162,15933828,19247887,36961132,20417869,38586153,37592845,16938771,19111498,22499819,20946576,24320788,38843333,12347507,36024503,39127779,32077281,24467236,20731051,30187217,19344494,9984734,35613196,38189718,30628678,34218597,40017000,20146716,14359018,31678837,14210883,25671475,35768808,35619772,38838297,17036583,30789308,20657407,29908112,37685084,40208133,40835554,36915452,38923272,26158433,40719850,36184202,20509378,16405375,34739133,16800841,19064866,12300349,35324480,36837374,6799697,12354797,30290963,32806198,38550119,37517446,38231795,39841706,20194937,27226669,8662734,19511163,20368563,38746975,34072156,11870190,39129748,35730849,40063013,16877384,28831537,27134087,38760964,24459359,31812321,35514433,38700486,29223393,19877299,32548221,28461367,21296559,27597950,36042995,11759648,36528762,26493101,38937828,38575981,36640232,38926793,28749990,30243715,40473636,10665314,19537370,30262544,7496179,19891267,26342810,26489161,19226403,22907962,35839083,28963191,32344622,28644494,40282731,30521325,20941562,27417029,20995176,16976981,32984381,8123660,30076644,28181597,31322249,19942794,30191005,19883068,8779640,19791469,10205855,28726825,15193884,34694986,26788460,32238653,19484129,33895182,30463087,19427324,35846529,19020981,11783819,19022547,30541076,18315934,34827294,31505075,36873506,32895199,35790987,22608216,39416530,20273996,25934100,16840220,29942207,35323635,37436362,40470397,20165533,20409790,11708891,33993215,37969911,38751375,26351081,19240484,19112018,33077756,36009247,39086005,37687717,21281412,14605593,33864073,36268529,8892976,34336949,32299457,11113845,30210192,20530036,34906068,31148986,39194767,35238017,26398817,22502170,35891755,13904631,17330443,31290177,26701793,37794451,40121551,33910179,38904381,30877954,30011769,31243468,29638236,16278683,32144709,31550982,39854685,35326708,30146218,33365719,15055101,22882002,34262660,19487174,31911368,24666427,24281825,14344474,30368568,22666386,17277702,32267931,25561200,27023973,33995834,27691628,34426303,27622330,33076284,32998323,29116222,33347627,31119165,29197046,15397820,24084809,15256736,19304042,32166386,31768833,31585639,33010604,30976385,29871152,27794729,39506206,36772665,14867913,38042606,40513731,17905546,8221851,15234329,18418393,32750958,25493015,22082510,7024344,20811978,32836088,31882854,24092540,29034754,39812235,28942628,34923664,16515463,15069806,38336749,32944146,16883573,33727180,22552084,31384876,26816706,39224540,8143799,9333683,37465831,26245781,27372545,15630534,35789751,21622280,32695390,9774890,33096138,38894607,37920943,29375278,39657573,16719122,22476458,16882750,31320511,33034875,32130469,27517416,29014436,28122206,28953560,33138155,20340060,32245665,16910174,39323161,22093535,33924424,13661949,28062773,17810687,21536491,34642080,35701065,32876764,19025232,40930969,10926529,9080296,28691037,19025492,33410668,17456921,39809412,15140381,13009327,39176493,23947431,10481271,14306977,31098314,16709260,21637448,14823041,24678235,34546283,33580697,29122477,17298864,38934898,15715338,30261693,33859360,30073833,30894764,23356201,15387261,25923843,16882721,34664639,29614684,19786401,32486526,24730672,26244377,18199056,19183339,28424687,18083432,22216145,22250231,36790761,17926066,29508504,14299760,40083792,18243931,18195560,22648559,22657873,20077855,14516980,30246124,14416887,31568594,22991629,11089921,27157911,32797724,18346917,33619166,31000763,32914501,13900756,28215982,40752429,19398200,29734464,40595963,40340813,28348965,29385639,35341650,39078213,38897383,18938977,31376038,20246241,34055282,32877521,23323071,34573079,19192429,24920785,22429133,29542186,31142228,27609135,33789954,17659076,31526662,26755045,18030533,33051189,15837083,36267805,19775789,31966073,27733654,32303855,29759010,36022613,38725266,18209331,33239553,33716489,19982082,33244809,6381116,29029681,30416774,27801023,38257641,22377608,16566298,17488803,17993202,32047939,24323210,31098719,17442694,18977854,22676437,30701880,21736062,33939651,31312414,26639605,34915170,27212865,19601301,32305457,19844690,39925068,40465698,12554502,30843243,29606990,18116121,16441331,17191870,30731371,26258040,40415337,35328697,30062253,14357744,40865727,35752810,19224241,33624849,32208761,21650801,23618349,26008083,16668613,12422282,32052139,33061841,35332799,19840878,29315838,28014101,35218897,22806054,38872773,33096442,39067998,20257412,13501845,25553399,34877969,39026135,25197003,36691965,31743588,31960440,15872026,27353975,11921977,21756688,26152436,31057972,22327981,35348026,31600667,28969980,32533977,17727346,26326350,29290171,29169044,34766186,17545793,26740473,20223237,25291242,23533629,19267078,40782608,9128609,34074918,30352268,23527437,36533427,29091679,24451847,26148941,39271139,18491183,22943879,28562741,30674821,13469839,21057553,16138519,19158922,25330229,29403764,15767607,26833018,30073645,38150310,25285080,15321056,32734530,29572139,23823168,35683877,16786652,19029387,14746037,24199616,25090340,34456510,16944364,15973028,24654891,19669569,13781467,36152800,26125173,32237668,33114805,24823882,38994138,23067652,36210565,19503312,40850404,32593641,19771593,36966566,25857469,36825192,33396664,19027495,36011042,16161639,33046944,40664576,33362511,13771540,19921002,28921340,27588770,31024255,31446256,24408778,39486705,34634133,34982294,31696983,36690445,31536531,33820445,32996404,39523502,28142363,27346564,33077823,40153176,30907608,34060489,29814809,13477821,31203930,31686033,31971917,13149205,28014016,30375509,30571690,31952015,15554284,19824045,33516744,38710612,17458639,24418172,19316777,24632631,34020024,39536866,28763708,19783720,22501124,32715910,29106361,30147588,31854072,23745387,32135769,32069249,22837073,35023373,18373890,27787363,18159087,40692553,29120270,28938557,32437258,20521789,20421743,35118233,40550703,38009833,19031053,17055605,21553561,26984632,7313785,13455866,36294126,23888717,19029280,31226179,34601297,40214148,19687652,36032448,23569539,19245646,10557925,10094387,38407980,25174582,36021860,19030819,40685390,24785843,18966524,36678668,34840007,19156144,38455881,36762352,19660768,31619710,19661346,12510924,40723773,28182819,19215061,22825417,29147392,35917663,12870797,40223495,36900003,31452721,19058337,19811809,15864337,20797739,11596743,40298940,24417028,39838341,11414135,18006161,35683093,30916831,19982858,27165067,40181137,19746174,36755536,38925258,39108270,19127076,40228055,37049176,34187625,19220702,33249303,8633243,11300924,35282830,19453676,19162633,14552624,19087654,9121056,40751793,41031858,39016386,38818208,21091391,40323900,28581081,26437301,20740397,35313331,17247643,30613241,27192364,28888120,29477758,37649037,21113743,19660253,10721924,20228259,22589112,19500144,35570705,25967748,30616437,20351342,19240509,22404561,27104205,25110714,27114060,36791230,32421098,19561538,19030305,28462581,25400229,9436198,31688515,36147459,15794492,40395635,29950852,10288195,22907513,19113204,32167581,6628391,38548413,38803767,9420123,24222067,33629557,35469337,12692982,20528615,27900309,30252406,38940567,16668455,20396494,39036194,9271144,26372553,14226456,15400295,22286224,36175978,39372898,21660206,19157548,40443052,35816928,37126360,19073189,19255921,20342932,20245855,20529951,15010347,24094959,26067279,20319121,29063886,28959205,19204315,20384585,40220496,19390882,38975040,24402739,29711534,30174727,10074521,9791102,40450341,33362668,16754270,28409133,27172438,18589568,35749960,19309301,27375911,30300653,38684761,18412008,31506693,32491506,31484498,22941126,38207673,26371821,9148401,19828139,20228502,19851648,38506460,34726167,25291560,30658613,27033964,38524578,24164312,9162840,19939422,28935710,19355555,25391725,10834481,28617376,19684339,38609326,36881963,27755813,28354188,35686775,11335749,9510365,35303412,30210193,14780874,7438397,23774185,32138886,10271342,19213062,17234393,9191676,36760595,19927952,22866143,30470524,19388549,15034024,21113992,40664571,10809331,22308793,35739346,20208815,33145104,18484147,36872236,19090545,36743763,40341085,40526746,33097736,31553715,32227444,40590044,30260320,14573832,30112318,19592190,19224762,33424474,35451525,20406721,38736270,17351579,19156783,10882791,38376553,24622019,8463898,37027026,31979756,30194699,20100497,36321978,34376425,15660430,34267594,38430787,31200500,30325246,19349604,22023141,33688114,34119194,19768656,19299288,36124752,17748618,32231439,30665746,38426912,29105719,31189572,38291170,36039333,38893872,30188845,19489965,16491775,25455565,40836560,20065643,18290475,19037583,34572462,25666698,19154825,11057951,15334698,19025206,20089542,32614575,12071219,32252967,19003012,36255425,39784509,30238054,14833887,9155653,14035739,37019142,32335657,25888466,35347548,30008999,19203575,12971952,30481525,19574229,33110803,7961678,27429488,36005483,36087924,29793185,19136305,23525613,14996750,30452724,26646841,19956187,32315423,28384501,25899571,22984834,20209763,26452074,19552368,19423391,26541312,14815454,19400070,36039135,20373527,20564911,22915685,35938813,20712609,14705515,16512463,17591566,19520048,17334684,33164897,38094604,14709820,30487243,8160704,14007386,35426621,19051586,34242631,36683550,15720915,25001830,25353523,20096478,14754036,29558163,40823333,20069802,39964956,39737306,20819562,17552385,19787168,37067949,15504473,17283745,13192165,39807687,22487018,34535841,26897673,39698109,25145582,24932736,19093918,39222480,20895116,19404670,25973811,19962386,19074174,15873782,38624708,40396495,27024548,34886652,30604832,32448903,40703459,19242061,8408701,38234705,41007075,12063716,12404192,13894444,12853437,25488665,11928006,27358319,14683087,40026429,31720843,40008260,10191013,40197183,27617437,21261205,40250721,40932094,38842189,40222965,36765683,28345839,35222632,19862746,11059779,19823845,38923132,34935261,12237048,20231058,33877506,35912458,39704739,32674705,26028112,29113252,35983041,23341365,19087938,14154792,38501609,20631196,28437122,32989194,7015503,13317311,26890157,32451873,31292283,19998435,32434642,38224332,31004693,33957438,10148252,33209186,21204011,29795219,39702774,33435450,23313913,24197772,12941900,10721463,19747983,25566699,40493115,18925280,27271897,30638182,10412320,24987806,19474324,17373978,29993785,39436249,30933045,20258818,36696539,30619012,17059645,35398297,29057326,19852402,19893970,19041584,22390098,25004930,19759394,26910592,20224380,20123839,33213984,32619258,38748837,28361584,26522885,23850876,29951942,20642212,21201372,15454758,26023948,30749754,12046969,27159318,9523974,19172443,19003043,20116631,20529880,21862010,39699862,19030540,31438587,30001253,33680773,19031899,20776208,26515283,13121064,20401721,39856105,40758188,9249737,32041491,16635123,26012387,34559700,36570307,20120476,20337899,34921680,40197614,19027366,38809506,30047525,20053226,19006489,19043923,16387963,25709299,20430505,19477872,19499107,20080457,32142525,33702853,23755950,23229857,34502947,20305469,39749232,35862005,34328550,38308377,26110564,19209943,33714878,19217928,19075979,7325159,25794230,19588445,31573073,26143769,40362544,20117295,39996883,20041026,30143552,39401783,40353762,7762982,13550301,36440747,20055782,13005241,20902936,16668036,31556653,19123797,10476072,9025080,39132972,34497236,36932865,30902331,20756950,25965538,37274128,14821821,22392385,16431973,20452288,36199515,19065227,33701283,9077611,24481749,19502538,35925438,30317261,18642202,19125420,20214027,36760488,36607123,37064185,19178084,24116986,19737577,16654997,10304585,21120627,19319871,19784886,19966638,20740515,21333856,38120704,29464348,40241569,19451458,21386513,20302096,11883297,17208669,10521278,28140394,37205518,20189088,35303566,24050895,20600068,37388402,28055644,35731902,19772111,19395222,33585350,16416270,35201634,30138214,19991785,18481065,20646087,24057380,29995826,23677858,14695045,40336413,31619756,24604811,39345356,28060817,22430962,37703895,11856858,19598993,19967637,23421266,38121492,30610122,19939315,25082727,9896552,32822330,21054681,17074002,14091684,22822208,30917764,37123131,6867912,34540375,37166568,34752299,20170659,9827934,21034670,24861730,10701196,40483204,20809896,32650666,27987300,31486713,28463336,31598437,32047647,13732979,34103193,17472431,31256066,17053523,18469168,24712269,22190030,27935723,15779605,16377867,35425481,25317797,30010787,17464019,10862586,36867747,35825786,25194581,40308141,19045970,19046015,29723429,30261013,30113374,28939657,37586914,28275116,30153761,40341926,8494545,28792982,39592427,22535497,38678328,35880309,35848002,17956267,10122520,39507865,18272521,8288085,19064007,36769852,19243402,19032443,40088338,31420181,38632951,10442930,10571696,19011661,29994448,20091376,25852152,30598548,37329910,31334375,12629493,30280871,35855137,14442368,30146537,24078205,27160104,38470609,14007238,35839425,36344233,24641157,18270702,39083535,28126853,35239341,19579931,32745399,20159984,38591503,30801507,26645736,36472345,18919603,23143893,39547993,30365462,18349985,30101119,29493169,24165497,22994822,26059794,39478310,19051034,39194064,36590835,22853188,25452298,40883792,39084575,19236534,33564881,15484307,19050172,19879629,38627205,20059358,37624815,22803905,11591876,36147947,20148752,28367492,19465917,38820076,19049800,11769013,40505052,31371833,15891000,13223124,19031559,15785812,23427029,19600422,19785414,29987157,22746544,35771050,40338831,20370702,12472483,38842703,40593250,36080060,31716464,28358299,28764144,34342174,33120133,22618701,31460013,25016068,18117653,17217652,11215248,32244989,14310263,19697642,34886218,28539113,24174943,27294242,26102360,26076485,15466954,29505418,13342586,29884375,31041732,35614953,29222955,29066498,22969145,28628697,32069316,33456056,32247745,39163335,29755701,38869999,11638330,18037656,29913052,32247957,31390800,15113269,25221660,28257376,34096201,29247002,30585239,23563636,20006297,33908489,36922244,27390410,31363325,16210879,11627212,17404771,39668561,40837848,25309039,18912031,27713791,23925416,40432409,29133243,27813913,34177277,33261659,30536313,30146183,19996816,19052344,40346980,32169002,35920594,19785174,37917887,14092624,19051261,24648712,40838574,19003049,19968806,39510101,26595381,25461345,19288049,10223247,19051076,14201383,7673396,15458656,29608092,26263847,38828464,30728396,9391390,25861002,21491191,28585003,39968734,19050809,40956033,39733714,36151001,39853302,33960826,17794218,38431212,27559044,25773621,39330707,40431117,20624269,19499591,19321800,19053285,7195837,25756471,40455485,25873998,30481604,36677085,15382738,19963051,19480184,24480043,39323521,39337299,19178763,39858216,39145313,33783010,30067209,34211434,24300222,40246303,20428680,19836922,39717502,39898556,32805316,12211114,38089546,38813834,20908258,35517949,23215033,34780524,35048861,31801153,10839887,38394018,22544247,13587067,27714869,11060524,33994543,29499803,13303624,22794279,21925986,33434225,35560245,27006353,24279853,33763527,33222855,21551086,29736952,35348992,6744548,30970761,40339750,30282309,36076488,38763709,9542358,32514399,40121790,30820481,24594616,27742751,21052689,30760498,21118665,28303729,15520536,35347022,35693585,21408157,19587097,26037568,38230524,34358536,19661650,19339938,10077813,29480658,16776589,34643813,13138079,27124824,32454068,20046152,39868381,14527372,21255993,28022148,38147453,10833003,38298704,33536397,36876456,31064144,18938940,7300195,31141567,40442902,34270875,33067472,11664301,35605542,17747648,14928739,22148911,30131247,30626586,24725227,19848560,36766647,17545327,35203632,39781157,39842988,39829974,9853694,30074930,29095951,35539897,40431561,9786272,21853825,39082759,39653399,22580453,17307576,17344920,19257865,17534331,27261396,15440371,36033451,31247950,38627055,27729106,40623116,13714557,27915921,40721192,35939843,24168899,28171353,20285161,30480957,33509920,32425410,21018761,10581591,16045282,20131182,24734085,36844918,20141683,34478034,16737641,10976710,40221298,22457636,11938494,26483121,38181520,14651171,30020884,16449272,28372514,19110644,26362184,36400714,28903798,21590615,17814829,19941883,31755692,38372672,24500296,10898689,39519378,19482151,34217655,37041004,11025790,39806120,19258133,23654115,39464938,38143201,21639509,27495316,7311362,26683350,23662886,27809958,38552466,9634291,14988591,32511027,19430714,19301055,31341901,39450118,20064445,19055951,39979059,40702948,40085408,22482173,10005200,40720585,39651864,38926990,35641982,18998200,38560635,27164132,16491471,8493157,40078893,39143861,35818383,31347028,13682203,36455527,7871565,39652891,36050950,36910560,29885154,21079819,20454630,19005521,39484162,39002723,30431887,20385976,38896830,32570399,21556767,30050129,29136892,17024583,15394986,36956876,39262662,35926802,38908262,32499350,34329378,18283722,30451491,7117032,21708149,36477728,36909726,33456341,20312422,36952642,38480461,25349974,38484382,24719955,19733917,14271084,19089555,30219180,35987765,27325068,25967583,22409979,19985085,24475503,17044588,14696186,37075070,19006761,40447555,28965903,28733977,38860702,20027431,11177714,19323320,35840782,27747957,19934294,38578315,38626171,30557579,27032807,24487299,25797184,25308689,40324723,31538307,20259792,21478885,24926901,25633200,36960269,33776465,13891492,24051113,19088074,38571459,30565104,39861744,31729529,20131420,17042739,10567782,32764361,14007495,8466974,8927494,28921001,39153981,32422000,25304522,22154709,32124066,27388077,20350793,13856974,39605666,22783203,37967946,33991179,28113589,29598331,38514638,23069516,16060925,22588766,29212247,30732421,18912581,18034858,26612237,34936795,19056271,29489671,33429662,27270744,25219123,29428843,10826477,23855718,25683835,34366502,20518956,37450961,32797696,28520499,29722482,35926054,16875519,39303283,6830264,30679860,19191558,30481509,7637595,10222532,32157825,19782865,11008290,22762766,40054774,20162401,14508380,37703955,37627253,7116586,38330900,9346812,36689465,13954116,26023980,34343929,38719062,20271578,22036598,26834720,27125180,40089049,39237363,34328178,16108665,25168995,23705403,36872531,30531945,23032705,34649100,8446647,39564785,31987480,20215980,27211864,20311827,33416608,25997708,35730914,9829914,40705675,21129775,23038800,27260809,11611052,19864837,15051923,34066918,11663852,20353055,27718604,8196716,30271035,27470300,19864651,38534919,34922215,19180866,35788362,22744921,9383715,30248693,39757068,31047803,21893236,38230998,19881661,40262425,30078123,38441779,19352383,6507599,25791471,17640347,27800727,30077375,13735860,33491834,33114445,28534416,19822978,19866407,38979105,40156504,20356075,35307790,11512262,37018799,36687278,19060751,11106552,19060340,13432840,27672468,39871235,37094313,19059997,29889178,34056113,16095809,19058324,33799740,26135797,36866727,19889125,19022520,16734325,17512780,19719857,15421881,19783854,39330851,41009571,28082238,6367281,38289562,18318354,6302387,33416840,35775131,40040124,36047053,33583330,12507873,20613559,15104430,37068273,20406737,11926765,17639954,36836649,22772979,9043867,40548910,40087321,40242264,17260886,22938252,11864051,19127132,7390416,25914703,8023211,29771440,35827493,39156777,17969849,29025173,36955545,16051411,38531911,37029921,24127279,23946445,31625322,28941772,17413344,19513972,38821328,22442320,12700677,32209515,11556663,17464348,33845637,20310695,34775283,34455726,26152851,17422528,17567111,27542254,23834402,35404736,11737707,39452726,32123854,40131094,29345447,12009441,10342762,36912746,30224776,39694845,18116942,10707188,19802927,19891411,8061762,39224076,18401977,19982687,25050878,19178750,32438817,33370622,31681310,22708278,36228797,26782725,23817970,19063297,35697989,11667941,36550981,20243259,14293126,35757257,30945940,19574422,17750530,34206870,35131231,19689819,35953143,19417197,29005809,33228080,40532587,20383664,24126723,20361085,38509818,40933834,27103114,30357412,9742607,29097205,19059595,29230729,20198224,20079040,33089765,20649790,19178994,28003928,33241893,34678263,19588031,19235220,28236170,21943351,9048131,34918973,18588828,40873887,27063435,23552645,18477291,27324681,33722515,35189735,38655262,32319500,19615202,40410626,20491421,27357793,33855765,34043195,29399888,13863204,30198599,36041692,33041257,27329296,35498762,19316041,19657594,27157787,10387603,19415800,32796305,19569620,39737459,28631089,32691694,30848190,10773063,25965734,8579742,40850356,19113889,28143578,21925838,37648940,17355614,34491221,19550038,19111852,15932878,19631511,26481091,19707575,30543675,13455531,33315619,19778674,39903789,23016481,33183469,14072409,39186650,30472165,40385922,12528702,35038708,20083697,7690154,16660873,26590987,39512640,30939110,34969473,22428503,10084592,30940711,40454999,33622158,30511434,35225396,11283080,24947034,26062036,30362362,30758936,20617869,22339431,19730723,24061581,31921900,19085641,39900645,33168892,19036654,35199854,19063744,38459384,26768360,40824193,20954887,11552367,19781597,38730424,16714292,33806732,21936114,33514750,19891099,12144608,40223144,39455305,36444575,20783662,34852286,29430751,36838305,19650445,28746783,35722032,38416043,30585519,13362900,38996952,38746197,17036826,28507265,34102183,38708118,32614740,40414282,7954217,40335051,21957356,26041962,35723198,18733130,19136648,33862358,9180373,26995689,11805484,12807312,19332350,39943188,12164604,36627272,31421544,8548718,36881950,19445820,39782290,22194685,24738293,33359023,40299988,25016151,25899817,20145932,34535135,30745650,23887524,34719457,28939822,33705177,40843516,20332785,36774601,23621670,36319404,39321949,33297562,17164380,23510970,34241369,19471470,32978165,11065521,30675633,14918094,34074168,24023983,27559165,16645959,30876099,26729107,35717486,13776865,24903735,33404762,15720857,19935372,29494378,22259027,37466398,29751652,36289695,7952861,31785501,30793913,36153859,9952934,20149302,14893379,20149476,19612080,40967843,38875662,22677334,40673499,25613608,32553161,19409667,11541851,36981463,40327197,32245603,23832081,21236622,27946142,28771259,29585679,19764169,17196435,34620983,30658742,12302635,40461257,34461522,26792839,32503007,33032113,12402346,12835218,40718761,40331040,10598741,20265692,17014356,33144718,16301721,27856499,39304559,10450777,25358352,34039906,7302806,10397912,10567427,27155410,32034403,9720489,19968571,19088873,20243233,35735639,35908312,35322898,35622520,40293893,14912127,24139986,15490128,17316049,32555125,11488593,31437386,36356784,20173978,35335717,11204626,11217110,40559022,9058204,40347709,40166568,24885675,40504914,17096727,40747379,40034899,20480434,23848537,19230673,39613230,39944773,6693035,34204969,19608413,14119936,39990182,11261001,23901570,23986356,37413541,29808662,33848647,32134758,22519581,30670457,40399770,6800512,28174299,38739515,38460596,20826376,38192488,19112094,40391456,14934132,19069488,20509446,34316299,17247665,19744490,40443913,40546275,17513852,28834718,25076609,39337292,20478484,30207322,20313995,24740246,27176279,17435674,13757659,27550277,39904916,40026256,12129702,38232114,20830273,17337170,14107167,35351687,28581159,32041738,34946992,26289398,31051643,27106699,40740804,34509235,19342873,22810479,30144652,40060841,37519721,19273091,32910800,36671561,21435498,22171226,23823203,26830718,21189455,22694226,37067704,34837004,38175322,16226211,23920182,19538735,9359133,24214513,20355797,38801371,36250205,38512718,35338322,19412861,19064898,36001882,19179476,20843308,23678591,22496697,12294583,26794873,27087399,27522687,38685239,36971691,24120692,19772399,33523881,34367229,21490307,36950284,33716907,35672629,29994551,21171430,27029963,33029197,40030534,38459486,35817100,40492965,19549734,25504012,38752345,30751797,38652664,26450847,19515152,25102520,19067457,28477869,38162686,39558342,29329913,39951637,17468956,27852713,19813941,25829200,28243271,15166650,18528015,17559549,39414323,12869073,16801639,25349443,11527047,30648836,29241850,12117138,15900877,18183836,31226419,19427857,31633192,12660904,27998281,26893950,19227554,35950829,25631438,39440632,40465616,20141504,12876423,26060755,33033203,17233018,32864673,9190158,30359982,10247471,19192238,35884816,38609281,30233858,19499208,17867578,19070785,17939853,33332904,12645660,39534440,10633948,25248250,38539986,19155204,19738011,22874554,25087255,8335752,40442309,38842502,19153877,14286920,27521111,40615301,39281525,15686252,36000865,13180743,34202834,40446338,13681849,26412037,9742971,18388464,21228422,15425163,31496684,21892080,38450716,9767269,25213540,39763703,30498432,24152170,40818367,40230552,22557305,30464048,19178413,40523903,11557907,20420308,40179525,12153551,22612779,22564543,11108148,35721390,35037437,30180499,26918660,27273824,30081040,16372550,12420950,9548067,30357414,19781747,19953847,33417933,10224834,31971355,15632636,33366158,26142507,6905200,10401031,39831847,21097099,20238910,19891952,26515031,12457390,21343610,15282379,33697772,30553304,18418059,19074107,13762224,32087454,36028419,21894527,25651299,28061030,38962449,26216112,11675855,35289223,14760340,27706681,28565451,6307501,18582184,34540726,24842389,34901246,19560143,19561103,12557308,31462471,33475714,20116377,33420283,10801579,19706888,19469174,19427463,39219768,12602299,30074550,14430754,26973694,12630354,19661638,33340015,40404001,30070571,14380719,30637042,8047956,20451837,23831274,38905940,16514009,21113044,11516454,15111307,20245791,20033839,39206035,35270115,38797541,7599528,38149225,22494854,27089806,38621568,40562835,22786467,24150588,28057162,35146281,16328162,17970901,23075387,39245529,35119394,7334782,19075570,19074819,10046414,19653341,11302726,38208808,12367816,32440634,35675225,39043643,33683521,38500234,19628582,38621367,20758585,30252107,18295645,22529865,20798573,37349688,36266889,14380890,19276584,38397173,23670037,22100931,9198509,35812326,23236335,19865579,34893353,22027136,7254321,29505860,26047286,22593334,39541974,40940992,19468288,20206377,19838512,19819724,40362903,27675813,34626828,19355695,22085055,11694889,13754132,19949598,19983221,16450680,24894250,20053757,31529626,25902246,13704324,8584813,39163045,23235020,22026176,7879395,35399947,9400354,8200492,19075758,9802696,9875808,19075819,23756661,37390029,25735585,19088400,33075972,8790534,32926747,24923235,26268388,14369103,33412858,20342728,25750322,23035652,32046700,13828144,29813561,28157450,30734021,10466894,21520437,22787126,15373721,36507252,35879069,6982011,27468241,36084406,36623178,18997266,21051892,19424805,30389900,18724195,27550718,33991214,38635078,32821466,19758650,19311145,17402101,17738625,14166195,33589169,22289544,11568571,38315118,19838945,37275355,25187127,20432721,21085733,19692292,34646014,23525552,39507078,39784510,19969551,24291156,25711916,19612369,15088342,20228641,10623526,35004129,32265698,15601632,25202257,31565300,36086295,30622866,13954496,31347243,33807357,39729076,30585841,38281730,39096233,14250422,9799326,30992065,17162303,9817768,24759934,31228434,24907586,28689269,14785675,25381409,35465167,9477828,19945115,19758593,20252183,32282175,34642321,40495016,13214225,15486042,10850937,33428858,10031836,28622172,18097019,18958346,38763220,24715654,25014549,20002024,37207646,19744545,29326429,40640838,36772799,19119952,10205605,24112967,24170624,19754767,20773954,13230307,30860081,35303278,14799850,21090815,31994836,32391891,27534073,13325506,36066546,17531466,11028915,10439158,19520515,24046893,38761571,32248833,39969863,34154118,15789294,16194119,19080243,32879923,24312547,20025449,40559501,33144452,40587916,9693512,10043073,15666829,19520523,30320690,22315694,12875446,30008404,27760737,12355828,40012219,16623597,23279491,28607581,21218097,7789206,18088633,33180012,19706081,19069444,21420251,35750098,23202904,38982757,24183527,39941160,39536464,30526390,40905836,20398888,21130911,20242943,22140774,23662340,37147543,38684126,29540861,21080475,29215848,39598753,24905440,31598858,14090978,34339534,15316646,30960761,35160164,27167155,32091183,32815272,30385919,38022018,30317631,9992569,20727539,30603109,30368133,9586873,17717750,20782240,21385027,20393902,32241504,25849692,20370662,40533760,32848074,39145477,39544371,19848056,35967649,36809776,38704693,41022358,20655027,34945581,38390458,19426845,17169190,16383176,38515477,37942317,24672118,35906236,20175714,15699109,27184711,19606069,28310916,20228696,16474684,10718872,10629212,34128673,35109704,9524331,19079057,19230608,19114706,22319876,19080426,33121828,33988995,35110445,19223807,13646708,30019218,19669305,16444637,20127978,31461434,32425806,14321123,36067204,31729591,17835300,38756858,25460900,19241700,30182623,23483819,15371638,31732556,23140089,38201056,28553438,15246009,32636185,24537273,20564274,22747427,20095515,30843910,40630348,25973109,30576772,40664572,38523067,30941693,32163046,19505404,32422261,37899908,19524364,20090272,24490606,24306834,20970868,23353726,19607648,13513736,30938301,39600111,16238058,38550804,30353533,27262695,25537662,22691128,26219777,27329583,13605475,33555280,25084153,36753353,17372918,36440866,30521578,13542688,38510298,26807897,15314346,28455924,8624086,33073449,33074971,40053608,32736285,20358062,16476165,33704405,7625490,36805630,11937589,26560833,17226760,30370656,33067127,15060779,29860430,17206931,19426143,23943742,30059699,24531411,25132291,32877950,15038824,20343048,28824600,28001036,33702301,23673936,16296764,28699579,30059739,27269003,10449377,40036316,39832159,15849609,20590755,18608048,20150328,19953159,33416595,30057659,19144993,31419945,29959572,21002183,40406541,17395666,22429107,19076079,20131932,30799723,30262466,26423031,34348327,33744594,36628049,19076153,40613132,35316734,21585901,28615932,35212358,28924471,23852834,25169998,34880167,33716256,22680328,16473695,26648003,13985069,39431676,13897089,29445016,17659920,17017403,15212891,35409810,30948192,24389200,34689083,30181875,15376117,31049844,19573791,32191166,30587813,30895187,20656671,8736952,33583190,14243616,38464302,26617025,22984352,16864291,18233518,14785756,35599444,14668358,39173473,29821505,28092266,25968037,29487554,19486544,18198596,28915288,27298885,19579530,29186052,34021302,34298501,30484183,31127595,25586561,34615308,24978631,27035833,23600155,23598639,27582182,22051302,29540026,31854433,27456180,19154794,33616774,16866781,24808800,28717855,30261139,13763890,28394775,13644942,26730971,34038430,20726025,15126479,38687512,28880643,26328941,27988748,20428777,23374873,19615121,37070420,28074306,31375916,27169179,36842655,31017828,24906418,33938849,28329654,34055923,30371021,18133873,18606494,26991680,30714033,7715175,29350071,29622194,13741496,29563359,27981079,25771227,13782002,23446558,18926344,28123874,14335265,23147721,32803368,35971640,12459244,21809984,25506513,27197591,16240365,29673702,30667154,33433096,31862820,30811640,28468856,25166466,14658025,37543984,23522962,25941508,20275384,30044120,25751041,14113784,29145758,40750932,27031729,30328535,18207557,19298897,15995723,23180078,39703174,29005520,33618857,7614462,30528094,31790292,38488897,28654002,38872358,28946182,31200290,27635826,28368842,26793758,31607032,16896487,29120717,8763637,35145678,33320015,17903135,32302737,19234442,38135293,10121968,24445501,36058834,26331524,32150441,17000515,29145569,32754945,36973234,28665901,8891569,35210145,15103788,22505890,26996122,32071624,39091874,18458904,8807630,7782043,33372832,24541980,23522935,13561456,34269842,23048604,30619603,31592713,22708255,25852614,30960469,38643687,30181966,25287485,14697796,23784255,27020268,26530433,35031229,33165029,14530365,13713141,29862130,33153462,27719263,30138191,20331031,32627064,20175758,20256541,36627425,19334786,12414350,15423766,22731781,40405705,37073597,27125428,15243608,22323993,19785956,9774736,32699873,32133074,32537449,33366974,27791760,36058623,33790232,29991458,20063526,29152473,16337045,37072496,14284949,28940165,28710326,32359078,30561747,27611136,32910350,27797573,25560539,16103158,25157069,29982161,19707467,27513795,14764513,17866214,33832880,17534389,24393787,40711478,39882842,22409172,14288698,11254354,16783977,10098131,25067429,23153526,30224674,31273360,34663040,35928341,19499926,17934886,33642799,21528602,32969735,30048279,18429539,27325506,33904620,32413314,32621568,16953551,31912678,6725131,30249541,32296224,7018537,16157965,19777840,33359916,34754952,7166899,35315101,26862515,10755397,7358238,30361423,8979588,39085318,29948933,22516385,31336246,31533837,13933142,30247838,30451080,10921916,27554200,17991926,8881333,19099970,15413052,40597640,24222876,29940311,22494899,21162811,38700567,30950358,39469421,19429690,16548212,24820222,33386962,11400040,35750076,16077213,16195174,27721362,19088134,15428415,23071405,24953631,31939339,40211220,20370203,40244739,24843114,38603835,24650858,10449897,35548387,33342449,24841269,9782785,31744734,19631368,39200026,15998331,39827840,9472921,26130378,28627824,16331689,19356158,18967900,20406616,30749240,20257327,19099693,26088916,19293064,30714213,25835960,23690218,37367895,19099593,32053299,38463112,39579003,23227904,22905966,17023211,24825969,39694548,29736124,36252889,39697523,38556254,31577121,19708160,36900107,19925495,21184717,31483020,35369325,21070519,26612775,31121671,9631005,33461735,35088252,35705269,7873613,20551186,39236025,33711294,39067847,19327350,29517602,33801134,30580879,26410330,30919772,40135259,34436261,38951242,40226914,34721297,6336471,14428174,33248880,14431615,26251504,20010798,35024588,19417750,14055855,27027657,36553364,19088508,40574479,24586269,21783778,35335957,19948052,23362987,17362127,21372918,31705716,39282313,29344486,33639657,20403451,30383886,16458515,33454191,12650911,32089197,19870083,19751834,26821659,13786050,20332641,21748522,19107161,9569847,11820914,30790649,39992478,26353806,16698779,11710111,34223879,36836150,10048023,29266924,25065219,11480504,34331083,30359650,38195445,35023476,23147498,37104434,11095393,39452380,19578169,22775538,24535271,22179708,9127608,10251021,34337467,10085915,32780985,34333233,34173539,35699290,31629174,12790085,26934404,37045039,20078942,20132736,28448433,18347637,20251781,31795741,19758484,17339000,39226398,33346965,31003825,26553466,15026998,33076963,17601460,36184490,34916763,15751251,16808324,41003677,20464179,30006858,18032275,24356737,23373840,36307531,37049544,32693504,35823769,20502896,31145389,40074121,31539429,32488272,17322226,24203941,27253046,26551957,16816817,24671973,26937237,36858673,18298937,35829732,12550769,12667809,32222584,23473052,22693226,31708342,24539792,20243926,34140689,33479123,33505351,25914360,31717697,24502903,28139412,38789949,10364639,28069162,12171767,13565801,12664068,40319683,25586153,40951462,21360256,40583622,17389891,40419926,40647671,34838858,22411536,23882020,22207772,36549751,39227948,19602043,40021586,15330887,19208732,38570547,38632335,22054552,32432212,8655892,22284136,15258130,20563938,40473490,27112408,19282523,9275093,35690572,38630558,24913110,35969397,38631212,36746488,20178962,26299559,25268603,9523454,20408257,30071381,33409135,31507402,17844056,19238462,21620646,18033467,17058978,25098030,25953242,38542854,38219307,30394926,8224066,24804185,19346857,32420498,20707955,19837857,25765171,27460554,36218896,17248898,19190023,40183013,27705730,28436538,11646040,11471357,30253431,29222809,25413669,17947101,15784997,31202068,28676531,20215033,24011174,22636002,33979324,19791337,14837513,19511009,34565055,20288311,8514839,40131126,26489357,15460049,21375410,26302760,6282541,22397085,27121495,10927371,34078336,19325056,38251521,31213861,28850546,20838893,30260763,15295449,20066636,25455940,13689463,35109611,33976077,16999590,36857232,31843491,11342570,36649415,40215313,16267624,27993874,19139849,12453679,14605844,35587164,33875457,15013888,35984663,39949369,28517372,24239393,23025884,19338173,6341756,15319546,16067348,24059361,38932254,37662378,34539191,11166555,24004621,19312877,9032190,19088865,21045700,30005424,16674354,29824937,30322794,19303056,20049991,37047462,32901878,20756523,17211431,39219707,19174652,20529819,19092989,33477716,34819754,34230863,23745781,19165228,19408547,19693288,17366605,28930593,18346095,14262456,19871286,23429433,37236478,32799170,27948310,28184285,33017280,22022093,20444957,22043848,27695320,34241807,10428299,16583063,14263520,36545241,36712655,33689894,23833657,40566475,18514800,15563368,24937084,32320886,30188438,18950067,20841465,23586727,22167132,24199289,39839172,36247251,32616410,26468846,28069246,33815157,34348189,37195446,21953278,19983409,34551017,40431047,8299549,32576280,28528877,28508505,26643765,24433176,34296175,19660047,23421128,23922168,15706294,31021907,34775496,19469309,6326688,7291951,12731406,35185925,35446508,38954695,9604370,24046605,40619472,21047067,40455177,32825668,8241974,38804284,21811753,25073600,23057530,38485724,34903513,30807787,33146990,36910086,31621518,16016972,30292949,35521235,24249132,31710995,16222196,32127313,29978561,38403336,33996541,30368765,40131935,22701088,20151366,20342760,8772312,38823749,26123819,26902389,30131935,20748738,22705217,14506206,35155552,9374163,15824643,12640462,12645325,26247544,23699051,25388477,17476965,7225611,38806919,20517366,19107533,35331302,28658822,12360434,10497495,27838639,23732107,38662633,27723298,33350409,12598586,35779035,26508160,22402307,31340006,31948369,14023148,11846943,26125456,22296031,21942585,38510279,29850701,30384072,24529292,38229369,21049764,36943796,23242762,38114448,22156271,38018137,29779058,33170717,12365680,19887884,35446488,20143979,34784258,8162235,27600990,15477150,38831435,6301475,37573998,40686056,32226946,21564505,38918873,20110282,30124471,19098640,34617263,41009530,20521457,27622474,27510454,8290297,19098365,29886143,12069365,21382307,19097330,28529843,39187413,23374106,19739910,21498221,20370386,37008987,20966958,19244937,19283378,40739375,20258200,39922571,33816756,39925632,19875190,35409564,26469753,21045172,26287006,20326171,35813162,8619368,8002356,38942219,22614370,19577039,18934303,38910914,21926693,25765832,20237750,13968599,36041156,18349007,38545330,16876891,28946044,19665915,8804393,23023189,25865828,20370555,32601366,32417262,27415178,40995920,36741203,39052447,34744998,28542874,15242761,15707554,14644985,13007376,19099929,39670123,30341562,17358004,31235845,13014514,34250650,15058355,19693643,27788705,20454112,14171568,13244108,40311219,38077649,24783350,20258301,10212493,13447966,8465289,16425473,32174102,31690653,35852367,21151383,20034458,12413041,21548115,10801420,20060543,20078182,24380560,32097875,27280215,15666090,18432204,26990607,10147170,40170023,27580401,39510562,6325488,36307469,17507627,36674351,32058202,39091079,6323006,19852431,30196082,18717705,24561398,32922181,27160145,19773990,36870616,13250924,27148490,39921967,36952591,33958329,22476449,30093781,19890799,6956223,35563174,7390002,9909539,20864352,28771935,15319905,9383544,36855067,19946702,16258021,14499803,19093772,31955062,28871419,27339416,10304029,37168872,20827179,25987743,37218320,27372157,36402748,20265451,27438337,17863783,38315488,33785062,8531194,17671337,14148152,17101364,18770920,27440688,29921976,32055220,19079811,6744687,18130816,29829700,40698214,32202937,18968666,25847845,9941987,33962452,8783538,32214082,40553248,25931053,33959506,19593738,24390343,39214885,33980679,32226987,27468110,20036624,28264374,31026426,7513014,32723548,39351092,39452076,23162791,20878834,10701674,34444509,16051175,11787752,14824542,19238468,24399105,14163404,39343783,35682830,8202925,8873603,39582098,31848186,37044148,25861136,8631737,35819135,15813856,13617883,27324949,10156427,20514089,11114231,15345564,35722031,35736809,17442525,22783917,26928742,15596999,24097349,33616413,19881509,24128154,31817450,14359658,38594284,19109946,28802779,13811281,36205290,21283210,22902742,28201274,33597273,20384201,20229228,19891892,26531359,32037798,23828129,10924798,20520517,39213883,35134545,19615918,19345949,19218268,10715847,36115940,28737112,20130118,24392367,31185986,20039065,23474316,20369049,32385694,21310432,31565558,34643858,15724708,10641164,19327820,40609171,19665569,19878592,28446578,38951047,40452994,24835908,24713015,35832482,20623066,40230181,23485791,19143281,19374888,24070589,7003061,31255135,37305644,20551351,13809071,32384061,38090009,34571072,31482891,35175269,24239306,14623759,38884685,24237571,31981058,40419337,10685506,19664306,39735939,10304184,25075959,25410115,11268580,40167000,19583111,26063928,10143951,27891983,24800524,30843729,20242759,28823354,20737065,21083823,34504053,12508885,28550307,38607089,20836763,39233541,34518605,29887989,35027880,30111446,40144101,19460172,40591640,19314109,39016412,30945664,34232159,30418099,19356476,20214148,29426835,21253403,21067915,20551362,34563256,27337745,19270998,39282417,14164757,10769121,10581826,15999223,28608011,10856944,26927123,30887198,30964599,39523010,18382544,31997701,14151663,39729227,10988567,33509079,12794278,28741972,19342970,22324955,9669596,35210461,34501668,18289769,34519623,27327521,30259048,35287262,21450388,8525424,11835415,28214619,21058602,24124408,31737091,24241964,31604526,40386356,20505352,32604089,39421644,19106094,19985258,14375157,37649269,23755282,29430072,19100775,15826197,16667902,19069490,19629323,22953038,22796425,18846510,39626051,30001367,19972616,27763413,19102696,26882669,32098140,27490542,39895920,10951084,29174342,21790843,24082461,40943865,21477843,23303729,40006493,8778300,38201511,23177626,39402876,26127621,23306703,26556584,30227603,19926354,35797783,39421383,36745114,29882712,16847913,12734453,17196488,21847793,28765496,30693228,18030403,30189771,34798890,28067188,27523681,10360161,14033406,36718335,23288700,39219250,19235684,19874247,24133524,20116318,22575892,14400503,23305757,33339236,30616177,34699694,17545161,40199667,28453599,13625470,9257914,19872945,11789181,28904621,26406310,19109800,13928706,7278572,30462224,13702117,18021523,32442090,24293817,22122064,30951940,15824956,31376436,14416790,36942640,19949200,13664671,32955380,25955891,17415845,31329425,21800743,11859363,13823875,27191835,37887530,39843675,30412677,24838659,19744976,19428000,28199635,28543327,19112537,39685993,15286193,36910435,20241727,22227622,19943394,36135782,19113288,39985042,35463473,25593665,15332860,21334688,31098350,9744674,20382266,33553767,32175406,19438939,40553498,18105802,40711692,22545555,35809491,18048829,23681415,23921198,12334015,6742123,19154715,35032217,26130564,11964891,39356425,39781020,10990613,24305686,22898611,21490421,10460034,33881716,34986590,13749244,37384121,33390264,33662309,16143109,38183270,32774272,22785476,11988178,31687939,34798216,25977359,24474140,22821737,39260820,19680198,22194139,37888578,25900674,30182100,39737686,38630994,30834262,19857212,23309809,20296828,31181238,24156124,31385716,30819020,22334043,10505977,18042323,30061634,35957421,16004747,34531310,36651439,39191168,38940618,39884507,25054366,34408527,8726668,13372273,31529835,39180610,27045526,35937667,14098854,32969171,39996477,33084424,28206432,13657397,19111234,12246935,34137314,19628072,16029293,13663556,20727837,15661184,14726532,24758603,19475985,25163698,19476423,27427981,39325989,28360849,14196988,23309119,29416684,33350669,22438328,21581917,24286386,22480539,39748132,23732858,19911669,20255209,23966585,14151727,35609181,33683988,33377551,17458774,38849251,14575191,26347656,29529065,28452564,8991139,28475289,35202967,26006597,19540699,13369368,20984571,32348249,22544977,6637847,35702670,21232166,39101163,18918810,16146436,34697005,18019709,7427998,28348270,20419104,39356011,15163734,34841701,12530104,20294230,22289259,26443169,8795986,21747848,19890700,39749527,14485828,12658419,39951574,35802145,13485107,19699372,30002613,9548863,28294492,24217325,17806230,38809787,36741083,19185374,16656083,18140677,18292073,31310281,16148675,17910985,19162611,19298899,26833859,19187996,31740491,35547475,13377358,19001302,27201718,25284007,22413053,23306268,25655841,28076548,30063659,26838118,16444732,12174929,32214538,18798318,23312404,13101195,24351280,32418153,17360778,35363539,30565481,36009527,6639364,34609716,30445333,40426527,19680355,19772332,30806142,19190626,20265153,9898392,35488434,12539218,24702724,34454506,18298178,32313435,29925579,29004860,21303703,19256069,35948317,35934019,20371378,21416419,14429443,15082021,15306460,30509410,38456693,31910208,12979230,33233737,19113886,19148569,30387649,36160949,17002080,7167792,31602886,39035675,20214308,11276905,27263466,24508373,15179087,30245185,22956846,35970853,34664621,34987703,28958634,28524874,33374182,33511282,33096486,31519517,18327316,13283394,23028986,38997958,19796282,17862638,31974656,17840326,33419619,28181940,8769580,39213642,39318153,14394781,39614680,35494450,12230874,38834230,35114876,11420788,21351740,30320819,38590232,14216054,28597645,11480870,20039752,38199508,38699568,22960882,32600639,37054290,18675830,35170819,38857578,27012137,22783948,16809547,32941868,22515565,8133065,19648758,21106208,16445263,34085087,27502558,31757816,21655906,39640444,27332700,19669653,15985263,30994614,19405605,38583362,19470651,40600929,19847397,19592902,17339352,14862048,28144897,39811346,32304894,24378051,28804181,31313037,38368661,31445651,33158693,31292111,31561424,39099793,20943327,16162862,20501930,21306075,38195915,7430256,26908992,23925550,30573062,7386464,9332097,22716792,31035721,19285206,39275697,8718141,14240014,18391014,19463928,24487831,17249214,8646812,7540578,19125304,10069591,9565895,21340719,25144805,20864528,37479112,28778075,29828942,10840685,20021621,26823365,20213373,20812105,18376899,19750159,9646394,20468729,29210660,15110851,31379383,8548760,14516973,22965087,19318403,18580722,22455770,14425402,18925379,32165614,40557623,38717713,16261729,38463288,39353114,30228332,40318628,24116943,23761791,16044353,33806265,24113540,34355418,38668270,12415621,14259046,34342009,24628175,30096600,28533990,22550074,36823548,25693001,20819366,6869720,9296825,35835568,29324279,24343639,38741701,35893029,25963440,28529219,22197463,38781080,9655769,19538444,6525623,17608531,38165240,33180754,12872831,19955111,21839625,38640974,24419423,35137989,33906566,21031407,18662606,39597475,34082557,20306654,15307631,30139607,29492121,22524950,31422827,17457746,17515459,20635658,32164140,22772014,10734960,38706657,35749685,23605437,36960402,34413907,38295846,21505372,21556264,17763680,11744413,18514241,10852092,17219093,40188548,28383183,17816365,30170420,40185738,19853981,34416658,19385691,21487095,35239024,24478157,19387528,20328267,19389803,39333688,22985680,22346747,31925062,33736846,24374443,15729065,10984063,17177020,31967727,30661775,15042181,14246786,15019665,29787469,9151399,19132953,20398225,36001137,28622333,26114433,30204477,26108926,39395356,32631751,40480882,32125670,9119950,29941419,39621667,40077297,31663504,29879538,39903360,30659762,26076568,24813739,30826286,40661504,17367014,40358197,31022544,23464067,8482711,37251794,40414616,33238811,29627987,9450159,14297785,21195816,37023905,30988098,26899554,26305419,22920910,29401569,38974052,11971534,30060008,28390054,18948227,38871873,32266991,34221183,6722397,19860748,40752757,35374000,40633571,40560684,33799313,38743427,28821207,27640536,14965501,31040691,17911280,7074958,14327951,15559193,39517578,8606896,13542918,40297964,11302624,30371440,24487035,38548086,22595142,11721297,13865277,10836150,16434915,29400481,26984421,29999611,35376318,38546675,38718982,7579468,39211688,9239164,36025751,24740879,23433383,25558914,19135278,23815553,14077961,33525913,23262414,32189814,14482438,26211501,38237474,29812735,40477876,28712045,40415104,35853735,21290640,9395355,8614018,25118489,8940817,27256170,17226045,33988171,6946228,39329377,32636385,28506581,15231750,38790319,37258098,39084830,32922862,33284202,10554825,21040717,33435595,36923654,24821752,19529369,20298656,31470081,38467768,11919022,38734987,9521677,35155764,22733292,23769651,32999341,24885110,28460650,20820354,40699151,22120388,17653983,38322146,9883956,28731699,15180533,30967157,7198470,32720051,15067157,36226420,20141607,38940135,25795568,38602298,23042871,7753997,7259059,38790032,38732405,33015990,21534075,23799512,31752782,32964937,28332642,18401617,8072368,21505499,31817526,22201658,20021783,24357157,39546265,18927994,7598927,9240941,8806868,27073254,39047988,21399080,18373422,38588678,32313113,30527270,22411724,39823123,27780433,13773970,30080921,12565856,26702676,21009906,10302673,27901220,14641736,28864495,17525823,24858094,29046197,8422686,15098476,12161162,33374651,19649356,16125363,10261750,20116839,32453611,18348048,22229442,39135453,33325787,19610371,35985589,10435258,29793710,19564370,7134850,24519454,30235289,26797739,29845356,29390337,30647247,24500945,13287978,21284061,10917524,35598841,17783166,37552827,18806090,35962904,36054506,10487008,15898562,34368755,21953131,34777809,27070565,40620425,37240231,20245309,10278217,38384537,33783920,37077581,27671500,38078869,39340386,19244904,40388009,15455094,28789866,34037053,34408475,26680112,27889991,39517270,12854859,11391334,11271780,34655321,23537332,20237321,32840490,19411445,35293848,29005279,19901953,14323575,19574541,19222501,20242858,19369810,19346136,34230831,28743291,39422110,29144427,11130962,39077529,27164432,35227812,22425242,25948727,29732164,10345463,23912482,10668203,24893704,24158817,18894870,39118177,11070528,28351521,37040943,32962627,19142251,18067286,23239384,13279273,20940180,21247034,34150970,28159652,16458744,32123321,19318157,30563696,36705462,14670954,30073379,29678954,24431417,27049676,39655685,39258796,24504709,40111105,38744705,20844107,29217175,17606008,23228526,32311084,17747817,18273149,21226052,8503124,10895240,10398757,30320823,18140865,13955898,29333208,20364375,31400080,40540417,35905131,10288522,7043538,38927395,39644028,33492079,13952838,25003046,36951518,27364683,14500194,40852491,21529283,36870395,12759732,17628309,14504281,19588190,34727912,28446839,31880265,34167447,29626293,26533859,39084714,22180172,40192343,32863041,39177737,10441904,24039614,16152655,34502664,19801355,29000072,39310771,24412353,24311040,36892598,36954972,39710188,20660779,30847356,33962316,38467535,34798788,27460426,30019588,35029174,22416301,7199968,22341865,15694588,33340095,33393357,25489454,38893911,12213302,30225147,28978896,22818644,40137443,26002150,34147494,37601490,13317332,23166599,20579918,19386254,33173001,27561054,10660972,26342212,27489242,35685265,21129181,20213276,30826689,19971485,13293089,38800758,28464090,25796523,33716954,38716151,39156680,17213648,39281951,39753349,21537976,34918766,12871266,14797056,31464964,10858853,35137391,31091550,32205395,20392360,19646556,23371061,19665930,34032435,22195051,31520685,35808783,37050597,30473797,20347809,21216968,21443771,31516220,32526555,15952401,32057368,39429048,20213068,18217892,16859444,20418693,11584115,40327921,17649269,33849824,19976774,13948684,16859923,31209054,26175718,39269364,36193681,27630407,13358054,29410318,35679716,19179228,36758880,21942777,35825453,35121832,10459491,30170486,30316432,19031284,31864607,26966487,13570013,39624480,17329700,32103623,20037217,19029168,20564529,34113975,40850481,19178622,40370277,23751871,35336495,8750338,28704734,32088313,34037512,16080545,14668069,19892083,31769917,28230755,26304974,39043177,20163193,30767686,35569966,27702722,19773270,21902071,22407210,39016227,40647536,30060698,17453369,28467895,24543855,29224035,33187838,19589075,14057593,40622429,25212939,12172379,40514142,13155080,14040082,32990469,28071793,31240791,20064103,38798902,38253071,27452796,7363637,8356648,26714771,20272375,24746033,37196987,32398250,39416602,16344201,9653245,36667031,20461917,19706936,22813425,32485390,12076403,25558503,22797337,19559320,32253650,34149917,12020459,39779097,30394050,30767309,39820847,38998512,26300794,33344879,36881226,28627284,33144712,18573959,15008317,32679536,26596243,30326384,35072757,23762422,29274809,39011547,20329777,6317252,32514263,28790990,11312670,17225893,36051603,38316662,20296183,12277830,11218461,24482825,21331919,23098079,35104564,38781114,38593201,26171062,19922313,15696527,32120789,32001231,6322396,10362672,23133704,35511593,37479026,28716009,34865679,15698513,26266163,24847824,12103763,16946337,22400616,18026029,21811125,17944648,28501694,19330333,40549827,35791330,19291862,19247351,26302953,30324724,25876057,15807898,40203390,24306919,40626859,13297797,39666596,29303966,25160891,30335086,19428181,6526651,27734345,24861878,23124933,26549093,19419064,7487384,19721985,20187168,38919643,28873760,18993568,22616145,15560257,37064877,6504331,17558129,14048397,15348771,34044800,26050431,19631087,31964579,38654769,35522455,22753382,38282864,28230021,38765467,9499179,19432344,36678386,11409474,33020547,34951316,10370453,15600018,9394560,15566529,35936804,17132754,22345065,7698674,32531283,19569375,34160707,31224359,27445420,16750398,22998086,40356305,28513302,31144072,27813535,28278665,15056151,29102693,37043610,38552515,23801511,15466385,17088863,18373439,31880341,14678288,28353576,19144231,40745062,8732268,28768869,13980519,30452723,32747240,33886761,35244154,31382914,15134318,28598877,33201948,19142564,33544232,17303686,15463050,26646013,35894365,27434466,15136901,20342988,19575351,9567538,25782313,24988680,10580762,16575699,24438001,32913881,17954121,23362110,17690928,28977052,35001418,33939438,30516342,23588390,34092366,30293585,27414845,29280254,29494952,33690113,16370472,33005401,19393483,19052834,35716472,40096195,21640072,29857864,18481400,39123594,31616225,11661233,30864595,17794035,16037964,15902430,29189564,11580954,17304699,9705725,39491079,22224129,24658476,33754031,39070403,16424759,30422489,29009487,18423053,23267497,24936916,25927720,30495178,31727650,32585368,27612266,21701894,21078772,20384480,32929538,39778642,14686064,11009312,15294655,26564670,22755928,37063806,31224145,24661824,19351191,27020447,21414728,33117965,39119766,8030958,35387864,9658626,7961856,30824803,33727179,34591525,35206823,32951930,31292320,27429066,35553856,38854221,40604518,33100505,40513758,22437077,35156819,31393840,25256495,32975878,32836552,29137973,29283978,11256995,18850798,22998224,31583184,23335908,35293467,31619449,7712692,40346892,20628674,25297497,22922148,20236105,13653065,17241665,28863798,19298444,16937465,36857589,30185270,7925172,35752566,13156225,19311461,14098039,32731128,14210337,17716775,28948930,18390302,40439953,8531224,38462270,17837890,19707840,9298647,30514474,33859877,33535282,17430162,25592006,27354207,24741059,13712706,10660452,19747668,14642974,28103364,8336227,15665712,14464521,33946352,20999386,19596072,29989126,25862913,14946949,27853662,16557161,30205600,18465773,33349966,32148461,19934496,30739572,17409961,24311041,20315419,26579733,12145071,37457590,30493404,7264851,34356638,22489786,9718230,26253032,21452522,27559874,38524145,29724545,20805857,20511401,20365716,17416491,15325784,37026027,21147669,20310973,30646315,39177508,30827020,9038873,38723279,28699765,30530468,8110457,32356232,24989781,21309329,20155372,8800402,33534262,20073065,25490750,19439300,14779250,6489519,26288745,13456447,17173357,26179659,29841409,23065472,23123820,30820569,25667069,35022189,24192542,17330758,25790009,26315090,33384385,16360210,28921702,35889805,38874700,19245468,12316041,17067910,35435823,6390235,32877241,33430429,35531474,19154649,36826666,15775200,39686793,39654829,16867066,25043700,27102166,31766162,33540465,33673637,9798603,29695251,40303904,33243605,15813667,25072521,20275479,31758939,33005275,9491844,18348393,39482986,31978091,18146761,20922473,16744312,35679600,19186198,17099744,32869603,24457079,30893578,22647980,40031079,20157943,30563969,38449439,19496728,19303352,13517350,39154339,17432164,13929165,9385290,6373441,24240774,33526565,26406965,30245000,22731493,22756045,19897479,26733836,40755292,38875678,15644552,35935484,18274494,33779604,34321766,29514223,40087320,19687614,24949910,28276341,26075148,8485271,32303468,32576986,21045947,21931840,13323448,6934682,39603865,21534398,28606449,20553739,22103115,38696025,26115447,19155353,24093237,27141139,22492647,7615620,37464834,20627408,33624452,33367405,6396027,32851978,11093246,17533855,19339689,27583350,15726999,32658997,26220301,40784490,23935253,29246604,34509684,30260379,9083858,26428829,34319090,28330589,30439460,14459194,29656005,37645365,27196747,24670763,35316844,19394266,39449553,28081547,27336350,27410947,21181896,27642507,18083756,15103480,8495443,16740886,36041416,24911287,35036027,13353155,7954362,36814578,8049100,21199711,7962454,40047611,28719834,15246118,37029715,17237497,22789934,30977353,39820043,39948174,7859547,19870296,33018531,35285982,12168316,18900656,31260770,14668083,33191524,26356064,24493889,32499393,26102489,34066027,33035284,10679773,40362742,30377111,29793750,28176764,33545466,28131719,39260311,33688874,11930578,30172144,13376810,34126120,27486539,30311330,28763744,17075154,23000605,22685253,29709946,27121462,19563941,30242535,10518123,31003131,20254091,9080088,38134426,8139615,25978252,32599064,12998705,13643970,25107372,30238181,38467506,35127662,16360451,40178423,40124755,31942992,29484988,10218178,35643685,13840988,24386239,28720284,21787461,17219924,28494877,14597616,28970827,24983304,37146699,17294096,17132360,7273806,18026306,12546846,15484935,26221663,28630379,20632854,32843638,23888529,7647081,23698215,40126578,28677482,32137317,6942087,24847038,29229754,28684893,24765434,29626802,39522711,22617747,8380439,27455699,12675612,28345230,38210333,32177101,31460254,39955146,17059800,19599967,36815769,11968256,19162406,29455673,22772450,28004836,35679337,12128558,22289827,39135836,34227344,39433954,19679955,16950750,27329347,15362715,8156331,29155424,35253875,29650745,34085505,12180786,10115547,23997129,28401682,38648523,33972994,22054665,24171080,16244062,15545814,22972685,30186310,14094504,32061160,28953233,35243298,27514512,14692260,33768067,17315371,24653660,18669294,39899451,24726356,34180174,20065262,31674053,23976019,38290275,20722859,39599321,30125763,15128024,27352515,36969797,32452991,19282059,17539858,23663662,32171209,39590803,9043393,11948923,34255652,7314194,40388720,11614031,40222267,20483079,27635922,9930864,28545402,33325497,37113455,11653519,37078867,31694487,14844740,35279057,34541729,16504977,7427857,30508818,11480015,21505962,40376716,15597167,32671156,39766134,13751367,25290992,10922796,11559352,39930072,39542902,23728403,32152028,14055914,17332380,27945817,26079980,31273902,18161659,6989103,19668682,11192031,40837870,18262392,34145734,25303956,15222634,39565591,13762380,21273411,26710942,22289699,30078266,39291827,19546509,24833251,34583200,28465497,27113296,27707516,34466588,26158351,22881815,28765520,8868368,24236913,24998675,22202348,26288746,27909468,27828661,27379393,23180041,32946504,32999486,32040972,39640748,20842111,19582386,32620314,33166774,27991915,29227577,13412628,27742658,19432167,31617445,35242238,40615622,24000002,33504218,25551359,19353530,11602475,10148959,26992748,21898690,27857246,22427501,30675289,26625208,16669483,26514070,33376436,17986495,27879673,28478200,32900526,29826116,17415526,16744807,34391808,27664705,26535592,26740396,26937846,22695997,30529616,18526148,27113808,27924923,25546829,28059010,15890804,39720769,13983025,34158036,33962283,26457344,30521523,31280902,7942412,23982608,39934027,32511873,8662214,14543842,20209522,22139327,23535957,26288638,22896529,17897375,25014665,13193566,17533411,25780841,39322209,22679638,17234679,21631613,31043871,28162589,27485133,30711999,21847223,34414485,16763673,23068295,25380830,16720367,33761911,32878241,22249332,33921874,27645980,28746098,13904897,31590623,39230689,25697460,32923237,31818791,15591424,14250854,16327729,27301015,22789033,31726132,29923657,31338557,40054061,28882280,22190736,28674127,17217164,33931195,27367350,34536701,39437644,35551334,25393601,18210032,23609069,21245561,29540618,14139391,31313148,28876954,22786910,31720934,30613350,24502050,29149877,33072146,24286395,34316157,30422433,26917815,32115957,28343470,14042329,14509666,32590587,18507801,14154471,30693591,16936462,31492297,32358965,26068387,31762777,12512082,31918634,39513480,32935232,21893932,33038769,26909670,17656075,34950137,23349882,23990716,33280991,33594797,28022214,31316287,24889033,28870294,32484102,40732055,21200423,29913715,28191325,23185730,31931130,16439422,9579897,26100374,23818717,30324020,32620255,25091565,18629964,22054998,18210342,24615777,19988235,31773228,33196202,27721938,28847268,26938828,16584423,19573129,32400792,21322537,40886694,28668814,29635631,35964888,33091086,31806466,39218523,33451886,31782185,16825294,31583455,32307208,13528824,25485413,33214024,29156929,33666951,24060964,33860151,13835427,34215991,31232510,26564617,17864059,34841029,20245248,31405802,30278089,31398133,22779044,17825619,17948178,30518350,26538170,32791173,34977092,28621545,26980398,35055255,29923068,28422405,7659663,21726229,17333477,24758447,27786304,33411164,18948607,10544931,23495414,27234933,21621782,40437508,30478882,26281328,7840362,18807541,30949480,27017057,27613455,17668682,38563993,15630822,32731971,22508491,12648755,26938609,30067061,22870001,29771976,24310103,32319409,17476810,11287603,31663783,16142122,28244935,27246044,13786282,8887917,20555056,16572387,39375069,15754805,28828539,14199278,11035954,31331177,26618392,27546708,24756245,28383991,27187198,24635350,24144723,27425058,32594001,27628350,34452737,28372944,21151476,31425046,14210711,21504726,28348873,31928251,17581605,10630903,27798947,32944562,25828078,21284664,26608702,25612542,28951813,33626225,19185005,29028994,37334940,33483143,38820577,26872356,33950751,29724845,35733263,6736264,15970812,30625849,33585205,22071816,34730910,30733779,33791891,27279543,24302673,11014739,25103043,31906930,32142423,28315141,16084733,15703128,40942891,19882402,11502904,38564368,27299251,15246494,33554267,25381867,28019595,17330277,27625363,8539183,32992787,34661527,38746982,6564062,9885406,20910698,34123642,10451204,19084304,30722998,24287166,19679989,26916384,27601719,37198865,27877152,8710545,35271327,13176925,26952197,23263634,29721192,39920466,10327453,20228066,32040607,30827603,9116964,10131119,27108992,31858181,15397969,32216343,38761586,16584401,39840684,40504526,13205239,20087982,21690093,20267218,25015682,13896218,6309221,11934857,19664016,40743162,19338502,18116082,22597636,30682962,35803598,40018941,23897198,10707397,21197944,28379823,38729410,19486841,20909402,34337304,20600603,27527583,24411334,33899351,6708979,32823609,13737266,17573273,32689011,18199990,21431077,20371405,26034975,8663639,19757290,21093560,19850848,33742641,30610965,31856129,10850406,25790383,25774034,11626871,14911949,17531297,39227382,17425502,30732054,30498973,23336151,19652120,32177463,15532040,32243692,21585282,40524770,29297835,38969766,27113732,30828850,6829417,28601358,28828093,26035720,24728459,31329180,17759652,29172353,6700180,21241139,31967235,34222271,12686789,12246620,25116499,7106181,33919632,20151804,30838396,22998558,35146228,31299758,40174138,35400993,13361285,18019791,24425017,33300758,40243345,34757665,41226620,25542335,10218299,12696671,40704816,34207722,16922341,21486022,28515406,29747356,31525068,17500991,24070162,11685943,27574888,32842615,24220344,9297013,16737237,10945430,40040515,28709281,30644978,38726604,15425427,17937283,36961502,24068379,34234064,14000197,26226294,10808339,10780084,30907099,38852953,29899022,30869418,37379982,39032268,9071259,27421140,16628254,9578357,25566075,40340500,36059164,25086582,40334762,21274638,19370188,37144161,18075834,16000329,34314635,32425804,10068614,32524356,40851031,18947390,34137156,33397086,32480566,23482332,32910587,18498742,34633149,33358294,40024187,21900210,30177306,21638994,29789466,26612736,12961973,13965179,6762265,32086924,23993432,38792738,19498803,31026665,24451544,17376647,40453851,27093691,39883652,17823227,8626412,32212871,31971394,30253661,24388743,35958245,35746722,9809176,22702567,34709334,19566279,33435224,40239902,11185037,32449963,40735601,33526837,30978451,30300079,21284762,38395010,33931654,21010834,26320345,10586939,30575687,31158121,24467078,20386275,28120200,6347259,28598683,8407934,10918825,38533650,15496681,26658121,6876335,31711290,34104076,34598844,38851655,34569248,30055954,28866230,24726509,26743701,14520363,28112077,12798200,6486442,8744428,26619108,23510579,31616963,30750966,31962464,31036543,6997350,26329913,13797297,25886424,12221015,9816641,38956726,40654389,31574799,19184732,12013951,10567799,23912855,32168501,34812167,21863083,38821111,8490558,34088088,38723136,35687244,20373707,18230481,38490747,38205661,38565156,11845201,11210289,35291555,20371177,34084989,14319045,35007766,22731216,21370129,14867689,24685927,33340510,6373720,32454579,8986844,23504258,19185265,31223974,13899514,23827088,36201335,36051202,30870809,8184711,33186016,23834868,11164467,19271597,11852219,20400983,21933829,23781168,29865934,22882827,30128465,19567075,37045751,24242376,11767386,26322316,32997139,10352263,22797799,9728716,11825784,21933218,17932163,11772170,29051728,6917869,7441845,22792108,31200983,20020847,6869746,13806555,20503492,9714620,34712970,38795183,20740999,26492323,22899435,36748380,14090903,10990819,33508243,37403099,6905690,32667402,21556209,21699797,27615237,32520512,23226352,32984432,35537176,22893593,25166985,39215903,39508911,39354100,32613794,27535844,33779982,27572884,17782015,34883179,25363712,30649737,24009204,27977596,33021770,24161492,25298747,17591979,10994731,30186730,18135979,12791127,10123776,38200054,15503506,16638969,19045279,14909161,32467898,28444263,26237780,34652960,33442849,26758785,14371181,29036982,30834600,13801829,24370910,31038909,39237156,15424717,10199778,24061857,17178876,23576268,30718776,27981827,40708545,22504479,10520023,29568038,19190535,25079780,24160826,6638121,21387568,39667512,19090446,40130627,39012206,26541053,28256266,33609051,24911606,25995076,33617483,25174284,31370188,27378622,32316464,29770064,32359089,27344517,32074559,34143804,27240794,34145420,31550229,15413579,33086457,20856862,25033781,27355915,34528656,13441976,31863836,25504653,20317929,30865669,24437107,35162710,33340646,29787422,26845163,18131984,29863168,35272370,33887794,25813336,32091995,31752087,18188557,32570870,19638208,33425291,18334028,32724151,33230619,38981752,29308184,15727513,26543164,16082422,17708600,32264592,18061913,40593295,15312636,27440411,20232780,22535606,31818361,32797670,35144745,33006914,15442386,26735974,8536052,22399295,28969089,16474029,34431435,34523764,34671038,22804214,14640745,30455674,33781021,13680656,31985757,32177230,24019015,40260050,35738236,24612981,29415909,27450496,28121720,20611058,34206440,26311703,32347260,15320150,21653646,15427738,27893970,27716722,30399023,35957303,25662921,15803354,22079294,33873803,39840330,29304089,27907789,18408507,34726609,16476337,22500831,30980151,32167349,28433977,34194109,32561686,35318870,33757503,9827593,11166435,32192925,35154267,32430867,39940989,37092553,29876583,36853073,26040542,12102873,10846719,41231868,28419910,34810834,17057398,8989081,29322607,38855860,32699185,27873750,34755128,24329789,33167650,21414975,16223391,31880508,32715366,15108656,35070697,32374156,17236288,34950149,21970010,15712331,36762133,31285516,36252926,35333730,31756841,26644443,33770825,33128805,17793187,23841638,33371506,22855436,31472732,31557107,17983010,10205841,35090955,16435695,8074160,34997571,18021647,27454461,34500711,26529285,17258130,15164103,40624968,12514343,29068960,38733885,40506348,39624213,34564044,22922367,15042973,39869055,33503852,18378134,12434263,22311515,32978600,27812232,39515773,23701082,15822458,33490004,27087579,11536117,28803794,8686625,22288713,13291558,17265121,32610702,33253298,29179623,27622987,27976141,33019340,27806028,22041205,17343262,32481137,37102778,12723419,33800580,35228818,25287566,33570337,30913453,32803777,33516005,7421343,39586039,22888832,19093270,19587729,11415947,13557708,27705939,29648606,30708889,25955362,9242552,22051511,30801082,23852076,13528416,14252762,15028162,32437004,15890555,34887448,33769447,19369438,24886527,15562709,27699452,9229147,17221210,17231743,19197930,32773254,28685879,31622753,39118902,29181576,17264487,15743162,26447280,27135112,30602992,22106619,11504272,19600081,38900708,14310637,28270941,12081085,14372484,37389631,36050483,32836715,27645245,39777756,9795959,36836081,21694716,23134516,9936791,34568620,7580362,35110102,26357808,27998446,25682534,20183111,15397628,32451644,26076375,6705720,35422869,10542065,23596098,39904858,25153201,39905013,26793445,8397481,30992106,14489864,18383155,36646903,32012181,11838337,26973020,22005085,25488354,20782119,35922666,29383617,38903400,11472110,38778395,30240119,39889300,22287239,25280945,28673865,23627225,16985387,37540885,16363006,28202661,29034042,10161030,41232146,27956881,40365773,25231158,16106892,17027641,32400744,38872324,15469673,28432108,31714517,25712877,28058742,9817283,16654833,39419049,14041446,34509325,10019462,13513836,14904025,38523505,7245132,7219401,25908299,12234030,26369912,12818966,39671039,19329263,40451087,15655115,21122169,32933167,8404725,35465144,33657860,41232920,39012912,14294290,40234197,8893783,22849452,32609076,35934961,35936923,26468267,23899498,13210156,14587229,11499850,34694622,22782346,12601442,35159966,27342106,23566368,24165160,16487443,24128235,31327450,29227703,7215871,13228109,6302709,21813863,34754822,9426792,28248277,16739322,34817071,34231062,36749409,15092626,30405534,38425389,19210434,34313488,38750767,11171447,38138923,15441947,38602635,28085511,24276981,23925751,21686506,21639775,25378645,40503326,30974513,6286490,33375329,35198276,40931045,32636702,34046944,28436699,31229503,30233687,10750754,30720402,33542902,6556706,27917281,28099686,19707122,27939325,8883067,23492229,21737175,35816114,24559104,25296459,31471637,18993446,16443227,30549753,6834213,22560889,26466345,28907695,28095645,27172871,19213852,35701709,39625614,26702360,12213011,34065378,10869072,40315635,25489249,25183956,27472847,17567121,20585614,24316192,10131652,22004285,24418296,26252486,23430406,31925136,13673880,28781424,37066917,38497223,39689047,13890965,36816021,11636941,17867163,27263168,31431658,6725533,31471445,34304825,6716198,40972350,39021609,26131799,34578352,16598730,22878774,9882494,34446185,33216304,32649156,22477757,23928402,32056025,38739072,25960751,27534519,9788430,8723511,38837536,6874608,31104287,7857961,24380856,34121170,26521401,32465165,34248729,8418361,38988000,7909943,38705725,22359645,30474712,39066416,36945606,10097372,21042056,32794268,27992811,29873970,40796695,28523590,36177211,24741479,14681591,6454969,34681726,28509451,40451785,30549752,35001303,17441075,21024280,28772933,28163969,6529952,29104153,27516520,22232504,8639152,24095576,10130301,39125883,25819029,23769377,30703133,33427901,34118733,32152924,24981292,14979559,19219350,9780411,24724923,33277689,24394833,9696834,22328745,25646986,10527279,27263853,15121356,10993131,40561539,33428524,19598795,12756088,31118403,27508919,34739121,31285244,15227305,30478008,34805694,22343797,20476731,25683023,18398994,19221449,32599558,31757170,23701568,39338318,26009680,34638550,40166378,23188626,9366623,22924306,23967636,10058407,32062760,14203507,26019732,17402647,38725723,13441429,8388784,32259676,32048792,22163225,23707612,24355738,39403660,30237746,12988705,14432996,36929616,40019401,16645558,27231295,28197853,38898155,33880700,19239612,30437544,15477683,28689568,31879452,27245136,15791473,35717114,22913349,13252935,18033919,8276897,33597599,21301047,11846802,15568608,14489773,22970804,10654363,35446229,14842896,22147325,37210359,19700933,38660152,7355588,26745595,12398879,13252780,21105934,6415439,34512553,19956906,34538189,6703106,39174753,41231360,40166635,38518959,11219414,34562277,12115278,33992793,25894710,19230589,37554196,20552707,41221928,8766384,40500778,38550786,40612784,28708758,20998542,31063680,35955096,32515454,16826283,6323085,28024410,19837665,24202285,15376081,9014433,8926269,25192329,28760378,38636378,30834631,19515233,19242868,34249061,8622460,14327689,40629765,27387351,16410997,22825121,34889560,18387603,39083948,24929069,7676666,8131622,38827145,19771377,6792107,40503830,19860280,12280704,12237044,14900720,26830978,26203438,38461574,32868926,39338317,39525290,34066917,26632325,26231884,33255071,15973887,39148857,8912104,9666103,21272550,19997182,12032004,38503795,36784788,33909760,25131058,40229378,40575547,9048832,34165330,34237197,30248627,37052662,6916041,19228226,30199532,39478251,34345407,40064691,23995054,34263226,34561361,39970264,33665493,6711032,39684808,39727146,39275592,12878489,39097455,9563325,11835636,39245219,10672376,26132786,11180549,32010296,15218123,13795237,17605990,10490919,20781619,39496313,34681888,10212022,27906775,39738348,11036312,38806997,27636892,25542266,38570456,12237822,34060240,28956716,29728628,27905891,38552347,39498812,40035830,23014422,30718529,34966576,39502373,39444591,26550164,15037061,34586399,10657215,14237131,27115218,30272364,13314210,32453441,13146575,29774094,10506929,32787082,31205394,33744427,8187983,20143408,14157393,39525938,33986541,27726922,19095670,33970837,35748630,33458730,27612028,9063880,24579635,32082212,31984947,38797788,35812672,28015303,28798043,28156824,8850694,31135716,33119292,33210486,24107868,38604231,6853503,13104317,26166995,33546987,32295182,29879024,12485476,10235916,24051264,32700137,34259335,39091254,26262248,26826268,14517151,23891730,14865708,26065551,28122150,24586781,21123341,26207880,30943256,12625887,26067171,18151204,26659580,27247519,12230812,32085880,19105142,21173109,26508670,19004510,22545436,32067303,12965060,23326429,8245991,8710335,25239417,35782440,31701221,31112602,24952651,19760901,17908436,27222930,31531188,25040957,32844386,26522478,38470833,11213585,17212175,29892190,33623546,13005598,17149442,32936515,26756797,30631756,32623663,15133314,35855554,10997912,39095022,39054877,38791345,35073101,19689255,6948182,24565677,34214588,8168004,14490625,11677198,21400306,13811922,6377947,19699861,14775176,28995395,26062809,33615091,24481768,29588591,19234693,38834269,24902371,39371989,25041201,20361359,35237590,22249205,19861830,20022864,15978110,27418932,11290160,17173710,28374592,27809129,8820280,9667350,9163581,18243739,30322341,9261687,29543921,28965441,29082263,10967364,41233477,14530175,20637402,7780569,9846758,24092058,26191693,24830465,10192206,39716855,19833760,24380123,26670773,29092425,9387118,20673751,32586226,18742602,27524246,19734711,8235477,9650054,39028864,34792207,15825147,32426316,39494698,30354266,38407333,23980811,36817340,22376646,35830228,20238577,29061225,32154389,34984930,9012503,26844641,30196683,25563347,39412755,39610899,17166044,18432503,22966345,38792760,30436129,32919353,25404766,15093066,14727577,22746901,35322090,17085359,40737662,38558116,24348445,38951046,21007003,27515497,33027528,21304068,34348465,25933254,37857324,9460170,33352690,33961007,22181438,39206058,33598142,39644835,40709572,38742077,31594033,16093278,34818816,31342924,23515219,17408566,23301904,21624922,9480597,19237793,33333055,12115713,32651044,10883544,35023967,10233956,12790795,9157679,33524991,34945567,11303029,33631286,29724274,28887305,15570890,17920219,14357334,30183283,14518296,39076999,33553586,21817152,33085287,19626422,29023135,17328253,22809985,34122515,9773898,8661980,10344072,14499646,19650149,20734876,31405100,19861562,17154347,16054902,21272221,19257878,8981293,25064463,32883096,12114911,33346088,33756871,11541857,34390354,20523702,29659208,31165396,16967067,32357775,23620823,26652843,16753305,24984974,39652844,25587121,16048869,34590296,29904058,30547040,28972967,28316509,30994730,10810700,9483212,38620739,37092486,12438223,32929887,27680936,15571003,10301196,26063300,33945212,34711839,33972598,9954150,22759452,23823183,33849179,32467211,18254980,19238771,31683739,24036588,8988302,22622576,22663757,13197898,30007454,38782013,14333266,22755574,19874680,19666608,8261681,20895395,19257589,34734034,22300810,32975274,17702920,24887234,9091133,33479548,20564219,32346875,36265326,26535702,24163994,17170460,32861025,19322170,12195332,38820356,33658435,30468969,25820964,34267675,20078016,12009627,26364479,28514918,23447230,19233383,22514177,10021138,8340309,7784233,31862662,9659341,28912623,23871640,14798817,6915744,11657777,30855920,31125242,9934567,34080996,38748488,31474957,32363690,7336883,28685625,34756003,11037298,35966374,39343984,33849976,39028587,25415597,13560963,27869491,33542270,19329362,9892751,22109038,12759310,34149690,35588265,16735815,13120919,32514251,19891695,22607999,35933640,37074119,32488603,39415150,17997589,25970830,27314115,29583126,22734196,26216675,32874920,12143148,14684806,38563291,26480869,39871543,8114407,13491530,27773418,36683816,24906413,34537119,27868867,17502010,28292113,24822359,35621279,11529751,15002939,32789055,22245721,32518592,33105808,23124354,34333992,8146743,39384450,40850626,34361215,10631432,36966467,11354539,40101714,18273019,26141274,36787085,20920536,7051944,33882799,34820282,40719550,28355479,24148652,28533001,34884745,25624319,33245630,39886990,27983168,8780574,30810675,26482917,39128611,10020850,22127014,37071224,18912379,32939114,13394445,8481427,15702986,29865606,30997179,36500379,39320349,38634900,27471927,32704069,16477954,33716490,18812739,23966847,26455224,22006838,30732976,13593188,37046432,22053128,38430005,41229179,22705386,13879393,32716916,22149121,27175831,22695017,12734701,12794035,39588443,21332353,11981748,32028226,34923840,38424992,38624020,12659153,24051054,39702590,38984623,30826089,18349362,7327646,35279118,10341777,26643476,26755921,35353100,7109461,11753432,40185599,31181088,40007302,38662614,38833599,19651288,33968086,20472565,19566376,30875890,15616017,14382034,27509395,15421016,20062216,23281888,33016976,38437276,31077220,26148071,18655183,26746165,25396865,31878914,32190039,11347612,27623534,10465698,28690134,38451181,20504313,34163234,9157451,19926160,14670311,33429031,10955531,8542003,26401343,26857883,8941547,39348522,28320641,31844809,24639344,33802896,10572378,19249977,26165049,32073226,13436128,14919008,27616804,27371102,22648161,24098978,15757964,27870096,32437651,19259584,13867788,34840925,8026120,26979516,25837563,32176302,27440208,19014898,24010933,30746292,35708399,15890611,25754942,28931938,17628780,17164440,11453718,20359261,9979214,19245489,35014937,19238553,31185177,39230982,20508048,17572652,11841410,17551651,7414108,28319316,19337429,39765358,35211635,35287263,34550445,15525353,20777372,28876622,38718866,34948565,9888358,37498323,10936111,12300255,28230987,32781589,29898515,9272400,30547163,39539616,16912406,31616344,23791447,23231883,30488460,17358107,27937586,26483185,12333251,19818374,25572743,25767351,25666149,25190669,19244697,19087971,12472423,24866664,22548015,9273752,26846324,29001575,20251821,31282313,8362974,38715463,31776166,33970471,32493780,9395643,16634966,33815550,22006384,26799394,19678870,30086225,20171150,26174265,15246963,14463277,16896730,21855568,26073897,12720781,23922153,33670835,34336873,30978164,31207728,31865454,21478989,30488644,36958633,18480678,34253968,19104402,28786547,40120307,36073914,15386272,16883235,13171408,13349522,32345105,28239755,24813333,31880813,26179541,11108073,7966082,39078083,24926667,12836916,20160115,40312123,9036729,19891776,17469115,19309176,25213706,16090878,18514938,19387611,16756060,16060748,19743774,19293957,20226885,11949414,34866191,25298927,36502257,36717802,7731688,11425359,14631478,31696410,38666619,17574893,24129575,20191396,25856537,11879437,38666135,23900153,13397463,32405343,39750980,23789261,34728202,40581272,38721582,21602968,13253739,26716004,25133397,15573826,35485905,20875736,28465751,21033758,26505297,39332354,25205633,27303537,26561257,28671070,40615697,19828326,39589023,32241623,31807832,26327635,11569355,38653137,20975882,12807278,15500685,15943443,17408132,24140337,31258299,39086949,20010398,30695755,12177074,29096109,34551239,31957774,24324817,35607621,32959192,28920490,38732920,25036737,23535272,27355246,22287759,13653497,35331527,25552968,30823793,19546764,39420381,19289628,39088386,23762482,33249933,25602259,35378511,31410195,23918645,12748885,9495091,20360547,13959506,20196553,23908010,29064775,11973450,27747919,12706755,22970521,33532563,14772272,26233929,28466970,23831968,39178847,18405574,29232556,13372435,27904666,27907870,26262251,32871289,29064607,16648777,17247449,21844616,39607027,21935372,16848259,16759549,29471784,17866013,26307893,9509480,39555935,33413730,14171563,33888871,34710353,28897127,13839206,33240060,19720823,28543396,33873550,23802731,31894774,39216288,32314184,29737510,35056511,38700723,34608096,28159359,30630208,17865155,32211061,33693011,29269264,32207245,33293541,40002390,34302699,32044632,16826771,30745537,32264931,15399238,32887469,27608434,33706490,31804759,27988444,30539932,14312674,29686907,30870093,33806487,11981982,34271589,29625846,39040359,27085813,33118189,21652024,22812371,33209490,31350710,31843382,30368206,25101647,35350859,21488797,39117790,14037982,18222531,32391716,25843736,29798252,24405984,36180833,14684270,7368665,21195087,20345297,31577983,10844281,26334594,22876706,21721728,24860977,19748145,14335336,38849108,20160207,19112387,12362450,26797622,32386067,26992985,30619577,8482340,19393473,19247151,21037621,34159583,33441324,19261566,6371941,17164889,23598496,34249146,27936175,33974011,26955524,32855211,32718728,14220582,32566042,15726142,31120768,26978832,18069562,25696967,18949049,32240522,27508879,11456409,12752557,19252073,29870193,24665845,24217546,28252175,29607729,9837200,36905867,24040419,27835522,32581544,18194366,22468374,21489374,18978983,26891529,30637304,14945629,15578932,28038078,29142349,28023757,33147927,30950766,34102187,27651319,39138331,33313609,35099937,39200377,26919407,17194969,32289785,29895546,23910724,38118529,33145385,39466586,29495618,10508450,7339301,19582994,12102576,26938394,27152353,17085519,33206452,17127648,34055690,20246530,29027567,15203175,23837465,27473030,30861246,39845662,30589336,34842520,17202864,23266579,25005361,24923894,22947555,31590923,30108207,20330297,31232107,33166164,17615802,33948739,8102127,34283522,25117439,23179874,26788249,10464892,19439717,30058825,35778817,8488103,28138982,39114184,34311458,28799121,40605224,38463138,8966091,39319774,25587950,27532760,30912247,32633653,39273586,21184596,15647281,19593961,19245604,19509470,32491558,26709901,9909927,39011774,14666411,33411746,18417751,32801160,32033790,27692457,40201696,34655922,32427506,9978433,20185552,11840782,14772593,9221331,40853094,36976786,10956948,38874921,19246457,23198910,33656049,7539654,32873654,31880713,9045919,34695068,40660075,23606398,26020906,6322834,34906817,28257787,15519505,11407175,33368786,30195118,31421318,39828210,32879922,34626588,33486307,32076072,40489647,29680688,7461955,26171961,13392755,19968014,39969472,30056797,16348578,28417118,15936671,18205072,38918697,30758203,19371388,24243898,27721621,17899706,8376307,32001708,29133746,17627633,19675372,24492596,38839480,34674196,27006485,21309826,22572997,30269408,18162890,14992754,20464502,12338907,9464118,10147153,32933223,38564458,26717129,7657542,34546127,12440515,10392237,14287009,19953126,24494555,15427056,22907432,34050964,20643683,13751235,13233803,16958094,26462344,9491825,11780164,38393525,33082161,35912806,27596211,39680798,24320911,25166944,19316708,39238436,12255886,33535734,15578529,26459074,31969884,32234707,28201567,31888441,23694177,28637263,27184927,23223508,13216369,9767177,28922101,21954959,15242783,15592905,31398796,40275340,24437968,35193907,7651009,9939838,34728766,30631988,28642133,35163842,10868154,23922486,12562681,34492698,25155648,37101895,19084978,24296746,33696045,12327449,39412001,11848392,33450191,34626525,31729325,32579421,17899084,24272809,12210744,34019550,34939999,38564912,26456388,23150571,14818794,23390391,28459846,39096288,37064633,21513675,11792705,6441652,12412362,35135528,30646599,20322079,16362376,15875005,19013991,19689017,30099691,31553739,28964916,12337564,12612781,22226948,24072513,12873762,12352021,12367773,21540411,29106467,31978980,25940252,26157257,30387540,9475057,32207497,16034447,32893308,33161118,17658355,34213051,23477508,35553180,33620470,27682487,38928246,24219846,34846086,26899362,21286766,35290057,14611388,19761950,6762228,17591736,8935191,28236968,21153480,32815344,39248011,20257618,24306811,21322350,8198701,8326550,32451335,28509726,32226945,9887892,14433374,38500043,27951404,40477600,25719151,12460651,31774224,31141185,23366735,16813001,27260952,26179071,11417745,12784160,26713881,28860720,8465143,39773648,9109320,32627770,11902030,33574047,17318849,38681901,38667682,32778092,21652202,33863040,38935666,12073810,35779378,12725537,23886111,24240138,26564444,27729621,23609827,30524098,34128690,10677203,35651413,7866268,13441362,7487666,38820778,11364680,34084195,24578602,39556149,26783518,16442518,20254925,24145977,34451104,12656569,9000249,31938762,35621810,10029175,12054125,25874087,27452845,16193914,11311611,41238585,30084787,22755952,37105500,26929358,20078715,20189394,27304794,19973336,38198714,38630455,16079579,15380691,27289218,39516051,14891943,36899691,19673949,19428337,27023289,19165978,34247515,19767808,29462139,20286494,25879571,25072289,33353351,29526541,32517386,16488542,32878077,21917050,31735132,20737994,8610212,18148954,30381279,22796926,29741398,33334708,25238142,7661613,34485770,24482115,19215615,33673832,33539876,8313149,22287446,36699406,29950307,29985236,12643674,27188461,38527432,39406970,34267128,34224367,29026828,7885197,39335800,32504174,32050210,23257667,9136137,37112216,20520533,21794256,24980429,32153199,32983354,32149961,20113146,20044031,20337331,35371261,38794779,38463983,11806886,39906569,22107657,38602395,13344234,19272334,29498436,31896264,39620016,17954676,17887860,26045083,35513038,24765026,38576417,31031815,10688349,39944685,28317188,27446995,27223385,12873820,31957974,30173738,25379900,17155766,24054753,29196538,17473162,12931705,7187712,37034741,35790114,14491923,27831061,15328676,18161669,21692171,17079550,21434109,30773167,29084961,28842303,12958076,25202049,8232488,11685237,7683680,29682459,21656174,33589820,15634682,8145075,19616293,12804098,9659965,31977831,13408400,23284618,23226594,23330274,8519683,35478120,40839469,36857371,37071941,39955320,15899582,17441849,19355659,23366547,33383701,9020424,7104210,29499604,33193791,39250738,21430198,22806780,17658354,40081019,11414128,12639651,30105778,25116494,25827599,30240886,31880737,15602091,22425028,15416982,33430454,11740100,7950150,29945711,37438895,27680129,30172517,22400255,27511280,30290854,6803235,28094778,24554553,9474995,9592233,28329795,29891159,28360632,38540601,30110706,18081280,8550354,28938766,20564643,14850257,35790782,28303404,23679100,11959082,32098122,7870948,27180406,26321112,33970231,34259334,31645955,12706431,20791713,19498165,6331674,33441123,23423181,14215707,25842002,28619055,29938666,23467609,38215132,30099115,39523488,9225441,10888603,26841047,15149336,36790172,21742090,24906954,23872359,11412804,12547799,25911634,25838231,35188791,18942898,27580184,10250531,18508728,13016605,6308998,9311306,24693011,33345247,13021032,36799608,13805533,8787890,16733197,19384336,34853151,23651372,15563474,19307603,21796502,23043270,19307024,31938459,15414018,13451540,32034902,28234930,33803834,24506734,26965943,38941016,15408876,15136412,28117653,41236195,16160654,13149995,28359555,28011080,16798465,40016478,10732768,12896889,15801104,15094295,20566583,40594591,30341236,40634497,40745850,12509255,34123451,38783377,35093837,12203700,21050169,11253167,27986873,32067272,26447116,10128049,16258668,21247260,40210626,12750738,19356600,26731427,40566595,21197306,32003414,38239949,34337038,40644441,19738102,38618309,28781395,24963618,24258125,17982638,27153704,32931848,10139104,23972369,22704176,26015274,11134823,9480599,13234003,31699466,23998782,27336965,39747570,9869619,24335736,29283942,25145807,21800634,16190737,7614809,26893084,11692619,15664844,33482281,8088047,22996862,20720822,14001538,31954093,29622067,23172329,35187388,13808201,19667087,21823157,7337724,30954483,16026321,31335265,39077189,8270492,23732095,34555633,26027496,32823154,6929994,33691765,39975616,32517183,33894747,28941965,17575751,33085978,19434747,21950700,19429895,19568271,23146995,18217696,9237536,15420770,8139474,37423657,27426877,26533310,18373157,25975484,34818688,38917077,35614768,9344252,31726073,28307705,9304696,24059239,23012025,16350618,9537801,18144806,32684104,17435981,24582887,11172158,10331898,20548189,39859445,26889743,14519292,21200411,27528709,34518510,23525329,13303337,32132646,31528966,15598287,38468823,20210572,15996800,19090519,28344154,32801161,25132181,21216818,21295824,28074172,20638254,6383297,26179220,39141529,13244423,18081793,14729423,30764209,34598198,27988042,21268162,34253746,11567491,34462908,30814995,8948423,7351765,35503444,7497434,24404092,13329199,20551553,32348508,35240982,26552572,20727876,30321806,28943056,16445043,19234275,31652977,33835270,14520789,39081217,34906329,33987742,28034321,18522630,31961716,30270873,24498475,30655587,17763894,26911461,18682288,18374088,20125194,6817298,21504355,40737429,13200585,40428304,23678556,8102339,20440332,30295194,33911642,25086411,28178015,40703960,11932537,24381982,25557843,21082972,10430508,23207593,8754667,26404670,20130400,38377067,20049611,33540013,21069796,33031584,25863061,10813929,33949598,18935284,7694480,11121180,20890191,32764652,31035047,9242070,35023887,28909008,27364890,28428547,33233068,28344677,28829686,18706905,18926536,11696310,34649095,29725418,32520219,22958172,15710377,13762931,29786017,20036990,26539600,31963134,19678226,8218373,18416163,28172106,24577545,30152705,18743582,6913166,23903200,35594126,34950567,31472747,39649326,9120884,35093464,29504129,16375606,27362071,26868495,40673537,26567706,21915954,7866668,35004404,7510202,26479118,13979204,18250392,26535226,9801443,27608170,11433655,14102561,13827369,15336944,10713053,30560253,30801836,34568032,31526117,31364679,33816625,9081299,26524844,30263020,13404727,7752487,10577842,7784011,29216636,34330291,36031784,17271005,23878325,26620495,17661837,38729080,10425249,18490126,17516175,24468698,18019214,28860340,17088865,12989064,35683200,32663837,39983251,24630258,39672415,16941931,36025862,39245218,30269541,38460580,27172100,15664431,24326204,24384700,14143233,38788737,28789386,6375776,21215883,41240163,12782984,15620368,30861544,18282982,30349126,24237004,9062920,39715532,40266604,12104456,22007697,27960073,8021190,10939981,15491502,29885142,19453722,15133769,9953281,20333615,33381130,30283234,33551522,14936566,19411859,33891654,10221200,34356241,26685145,32053567,30915151,23355594,38231101,11926862,33447309,20315792,30267399,14915807,14019353,27930541,32466533,13391439,19427836,12687631,22527037,39916072,11822536,28212061,40183655,24255228,8388618,10788791,33202937,35783045,6717011,19569571,21706597,22691371,15954813,39798160,40228987,32761543,19320227,29030004,17513202,17942453,35689015,30597848,30809320,34867613,14161033,23658631,11975859,34992700,31681996,19325633,32077220,19386284,40831502,23604237,39001395,15019789,11448761,18669378,34944429,34034216,30466362,33453533,25920606,23510690,28301062,27780143,26925292,32716844,13241473,33119832,32241398,21401887,10437835,40730453,12156637,20833391,19325344,28624732,24018150,34860050,32061693,14188201,13162317,8086868,26135480,38717841,11521467,20353401,17438857,31155730,25559260,25469583,7694793,28971458,19209478,24739369,31461775,34179355,37033071,39734144,39636040,28073711,27045292,39422794,16899550,28923478,12492055,19329171,15306571,22994767,27639550,26399574,23377032,33799408,27457098,32465966,16227152,40470179,37236489,12371218,32692606,13591146,33484009,19187688,34375178,9808142,30738199,34796637,30333157,31034568,34536855,20122533,31808789,15204212,26028342,26567299,14154527,36688940,21200338,25450279,17592029,23206593,25114018,38916687,30840025,12090942,8616792,33552859,30875746,33590907,35696545,19330268,19915997,22987812,19226301,26174005,30164370,9093295,7454475,32141285,31812085,33355197,24989516,22904296,22146886,34064128,20811471,30492663,24119336,8440714,33942109,26109397,39837910,17192127,37060274,25985514,7404461,9792187,8873113,23839268,31172042,37505033,22799992,40994224,28827000,19834998,26965023,14552641,31113463,26601638,10199250,33003051,24170559,36844145,33802251,12597113,39709892,24236107,39106038,32442971,7076659,30533056,21566484,29395498,38473678,13515678,26704386,19982298,20146671,18125522,32921313,39640494,39753877,29444095,14774047,6697670,21537190,13466374,28041220,23957370,20412144,12906348,27868316,18016859,28718628,19929490,17439538,23697658,31689594,18190922,29788115,30002964,10493410,38615642,7144447,15317323,35028277,15054460,33707841,26001912,14399389,14260175,13761113,13497275,13400237,21773926,30194681,10671261,26706362,38879829,16602794,30951040,22089317,23976510,28369808,26442426,15107929,10037281,15972981,26144567,32718539,22464634,22852304,34741256,23264559,13818508,16588519,8975581,30460808,15268561,31472716,33188792,23263937,32800318,28614620,11862498,25397460,6420277,32729722,8376162,31999735,27775862,35991961,29714243,24061833,28409905,9620370,24562184,25727685,35396628,15132831,33008201,33629250,19183137,8611418,40671800,8961368,27200254,20925697,31234830,24204410,30302703,32423856,10845407,35028199,22479709,32027375,24805728,10741315,16681309,29085581,11670400,32779656,23777154,32568835,16554646,26336434,11442925,33288689,9471818,35342452,27505858,33560199,30961166,18104604,30811840,26465528,37021178,20116918,23058649,6555482,21739642,19627117,14228352,17231275,21281187,23969824,27821837,19390906,26973652,29789830,33094969,27782027,25965496,33416690,31910866,18580581,39949429,24141005,41240415,40647183,26426685,17617750,17752813,10051035,6503053,40848874,6570535,12202927,26149422,30263826,15200673,39923896,20327256,15507004,14481960,34363943,39123828,20465122,36700571,22054263,32420573,28021255,29462859,9321733,39198305,20447638,19511353,11694304,15496447,24938414,17389990,39698003,26993131,35819857,9337754,34581284,20891610,24981467,35892012,34057632,32926721,39810949,19442873,38800895,33715900,31187977,22572523,7758668,40754948,32085324,27893665,34424920,14696721,22202387,25175329,10135568,8940863,6928458,13537241,32177336,28959451,38748413,33748322,6472649,20655146,24093159,28509855,20427338,23900617,26251650,22491710,9317454,6468789,18473672,10194538,34883613,31193477,31301537,32499427,30734139,26752563,13919676,18497331,34545018,32930483,8736821,12429440,8492936,27502482,14833832,34610262,16208809,21590341,7790405,39128325,23192168,29240450,29877886,14369746,35123275,21886541,31706995,31204390,18925814,25272881,29781276,34907012,11309096,9631552,32353912,25498395,31294707,19340299,32037746,35312550,18010051,27181997,28838697,33023537,33770652,9889708,24459046,17951911,34812989,18798208,28147870,25468390,12508250,39274898,31295702,38921534,22133945,21626588,19743743,17751580,30178629,24301373,26035878,29301692,30482705,7176392,19354176,31021328,24995085,26258037,9278428,38917600,17517360,19487246,35052696,36938450,35605305,16706843,39226156,19637139,26741956,18505202,30008510,33890890,27917149,19142388,32226082,32231528,19329442,29365225,17264176,9792800,25383346,19984887,32132422,34699991,11847039,21431435,25027303,34702623,9483395,23063266,15759521,13753262,20185086,37073671,34847513,19368988,29434335,14732611,25740861,14209124,17409494,31472444,32108926,15807541,13307374,24915996,34380105,40131025,30169340,33060088,35678070,10298796,28298125,11342243,22052420,31197538,14866282,9421616,29501467,30362876,32355766,24697751,20488729,25300087,18916048,27801677,24589238,37047622,17372756,8689678,25410591,29804654,18010523,29448921,26155303,10450037,8076055,28410747,23540972,33361214,20523597,24642319,25208508,17015781,20077656,17552978,22992561,7456124,20464861,8823725,18871483,12991742,7011676,30428959,19240438,29612013,32906756,27460583,10758491,32405365,36422303,27595869,34017512,24107540,38639190,25314966,24983475,19144720,33862422,17203371,32110093,34824120,19938848,15847871,27552435,26786752,26072753,13642486,11263308,26967612,14063481,31616872,22286010,32394575,6420848,12077916,30721431,16065375,11676055,16751946,22588703,26779321,41232912,34428547,6705161,26992512,28453655,19678789,16730133,31323945,10975913,16882535,40129627,34585836,12782761,31909388,29250337,18397645,31240807,28942494,21452344,25532683,12736155,14325118,34248630,20104032,25457834,28103080,23779764,24998408,23678158,24092081,10811456,6606019,18026676,20033551,35624082,30697765,12852318,24001215,23684924,29618803,24731167,38559351,25276718,23195310,24736511,35326097,14604609,32164817,25946221,15596339,34604622,8054645,24494224,6695691,24325996,6796295,31140156,17525912,19329022,11861288,38173445,31175536,38757099,23844374,34632665,15403043,33592659,33678810,25158488,17330069,13424449,10927847,26300188,34233752,6387599,34039499,18112573,34735581,27811359,8693816,10254231,24508480,37105743,11883370,24378956,17195892,26289747,17758748,9136175,15324466,11676050,28097544,14629148,28274587,34925509,15855524,17800719,26622562,19223662,24545176,24141078,10686733,7299666,22213705,40558615,22426453,9554058,17935777,13842771,23730098,21004455,35032477,24496503,10190048,22809311,19398304,7967826,17476589,9233537,15508893,14230463,7140277,32139444,9604329,20421835,32062145,9055833,17588616,14450487,22575884,10291005,28371185,35817403,39196688,22921311,20251946,17358410,27590506,31035193,28628333,6856308,23127316,11408770,24125785,16243923,32798972,14297999,28200876,21913310,32075344,39159753,23495618,23659311,23618317,23878885,14036658,27535461,35950790,37128063,18924624,33687686,27511863,25775690,21085578,19403348,23180070,25379217,32340680,37978797,27980681,23991058,25248041,29387330,22734912,35997169,26869932,32608975,10832425,27333764,22106738,28053587,6701901,25654784,37110975,34948341,28496541,23878859,11407223,17699710,14571487,11383929,12121586,35778080,20071349,10113202,6553959,17280061,25646278,13835469,31583211,34852965,16031903,25831400,17656064,10332480,28080719,32932305,20053775,31601945,30470811,12414372,23856559,34498591,38557468,35806041,39063104,18020166,21008998,29502750,33376932,38937412,13807273,34079885,10000376,23393347,39242448,39181152,21729741,30816424,34632911,39968383,28302045,30232791,32647574,14673047,19425443,26622928,20159454,13244824,17915901,23884770,18801208,22829431,28992873,27950483,27239193,8636560,22400196,21201891,37483983,33246365,29671432,19961186,26168103,30770614,32549981,25558372,26910684,31135036,31887763,26421604,34893729,15042080,8394297,41239277,25114114,30831894,39169976,38396313,33894606,40615558,24239100,14060197,31611613,24583877,28657429,28040525,38765770,30677509,12916550,35927026,40456999,7446459,39742218,17690824,12410378,15920000,38857824,11941343,19837297,19103499,33041483,16558024,28086275,9870078,21224532,39704767,10780516,24591409,26885431,10588467,13500442,26704625,31990760,39187966,39842510,27505762,13168301,12694766,36731711,33659194,18190683,12735024,25290805,26805335,18826147,17196915,38764167,27356510,27264393,7921093,9716465,7014097,21261187,12150074,19851360,34460389,9472664,34346430,37487009,26468498,7119129,20995677,17852524,17020236,24239240,34443433,17009374,6752099,8716232,15985897,25917362,30884633,35077266,31210274,20175646,27867450,13525491,8663859,34829199,33090869,17002183,7354287,34227103,28018296,19208066,38455078,23905438,9733226,32262452,20627573,8591376,15818889,7928206,11423576,12891601,25502590,23470934,34647610,16953665,18043307,19989423,21218565,22006012,12901600,9734576,30276894,25059446,23471941,30632136,30902785,33095793,9306364,29521518,34268442,25740670,39658872,35283943,10239583,24449767,12268706,9249304,34490067,19138195,21736182,25036186,28109066,19628336,23822191,20873579,24803280,22529820,38530981,32303998,25766757,34385369,27429287,26522325,22828226,11599149,30373793,26549533,24572087,7438815,25884854,6427583,14215071,24937928,10734195,34949761,23076693,15085284,11002795,9858061,34298955,18303965,21550278,22267716,32922725,32921622,27128759,22815251,39127762,30348755,21593498,13335342,19110340,7969906,20123166,19628431,15166764,35502897,23180049,39683455,26462443,20517597,33342172,15480008,17972814,17666465,26239377,11656807,8413510,31123041,20821796,30109288,19611210,35353883,35821312,22185969,6645690,19574941,38556306,12912564,17930919,12898815,19885194,23581961,32128606,39516930,31277591,29708770,32168809,32023137,15327470,23801575,10083625,18212431,39439900,10077191,14249476,33271847,37157271,25395968,34021797,14677273,32517847,23018658,16569710,31374469,14867873,20242034,27497775,10830416,8062347,34020340,27907699,29623679,23133640,16762911,22656524,36760785,41199623,14378163,8461757,35226259,23821679,33778881,34700346,19892070,6641923,6782850,18366373,35019956,27703815,23690326,27839324,20451339,6399243,29122830,28015722,22091472,9562208,27869284,27748971,31699031,39210710,31568905,38743099,38519851,18065877,27854438,13960827,7454134,33631949,26982293,38577872,23910583,39130033,8395788,19326727,10289068,20346891,11722172,6413281,32415717,30465520,25970772,35121227,7409352,29595166,22823592,26816195,12602124,16292595,10952947,18546472,13623895,32835726,25582978,28138159,30118447,25027369,7692956,23553422,39600768,14546858,38507275,25070705,33679520,30378689,32507157,14252800,27444625,32966014,30274729,28609010,33790682,27193550,27676613,32891152,39136915,9938361,15822883,13205592,34953460,35160184,12904369,13917148,33066671,10483514,7749834,29038390,31933430,31101130,16475322,31411990,38662407,26548725,32951002,16784511,39258584,28429716,15216579,30453217,22318165,25946787,32328848,24242108,33635709,18129195,35739183,22104984,9929270,32551566,24966719,28384034,19501273,18333093,19413303,9319722,35024435,25498129,14808080,29042767,18841182,25742486,18088292,12445661,7862990,17905173,30184570,38479714,24283297,11370448,22019649,9097273,31010450,25759775,30720527,38192834,27259091,27994182,32166391,32418030,7957829,33369989,41232309,15537499,25923130,31921676,12862273,14241666,15069136,33020922,40007720,8533066,38423682,20422224,35353646,34403000,7005300,19562510,13167525,7463336,9620342,25831780,14678294,20623553,25769626,27922929,24188014,38763293,16799064,24307473,39634265,9279286,26257264,19414666,31000663,33458425,17362974,7794473,25930891,11333960,30736289,34225206,39108312,28527171,39183546,25955938,17911036,25261063,20855989,12758338,24799200,13230117,40602530,9692182,29860361,34471239,20342069,16070290,14954095,30783379,9617944,13886596,21898781,29809804,28789279,27413606,32673882,19414929,14225871,38894606,30858515,30471090,22597994,31146145,34356414,34443583,28955015,22344063,8413726,31216511,32059269,35199486,34954302,30983515,28970487,7254359,12790187,30771951,8568676,27560768,39248219,9440520,28345231,32847995,31619785,26637067,15624784,23252026,10863191,27250095,32403777,22388768,23472288,23730857,19715644,21708738,7180070,22598656,9395632,17462426,24592400,40126804,34577887,32056236,21761530,24051568,40351746,27780261,33095889,8440184,29081971,26164825,26526075,12875191,31597594,25032422,17566418,17941439,31475313,25774631,11625668,6794007,29404628,11937876,6812951,21339622,8359225,17172594,29895888,27370079,20894579,18651693,34995898,37006204,19416861,8904711,34675445,19141265,17162360,17450041,6327358,21666005,37652822,24011370,26744700,25366133,9187187,13814437,29204064,24009829,19004409,12838826,32423147,32664102,27631200,8907266,39886936,17135692,34148706,24372680,8632606,27506972,26712620,25471471,21925462,26288219,31511765,30533852,31606889,15709475,32122579,28340955,12516981,25054359,34563486,18823041,12094607,26712981,17591968,36749502,22843951,22625175,38578129,12243639,11949048,35828661,17558783,10636514,16717733,12342873,20443602,18117448,15440746,8096552,39630629,13713819,7396295,22507229,40428338,18431704,34165449,31011892,24890339,32975401,13016239,30839740,29599200,31833973,6521661,12250563,34232720,26988916,27487688,31906562,34057892,32423835,18930124,38426412,23668398,41218695,30749701,10931404,13229460,17615246,21914037,34644408,39788421,18980262,32988164,21917040,28783960,8424774,28776812,24741889,13917845,16852152,40289525,6758657,16069605,33513420,7604374,21405167,10066516,37227359,11717511,7940452,36159116,34452045,30904033,37048061,20298074,15337510,25976547,23780442,28224152,39190272,22417274,38454398,20163042,37030421,31238166,36481025,33715518,8126293,18485127,37118259,27247201,17224016,33865154,39838458,28451422,28340228,20222956,40255541,35032667,19432964,26077577,25097898,9436624,14785854,21005015,32931697,28283048,25650601,23645728,28066820,19434559,31446156,16362169,31635794,6753295,20217898,26898634,14297700,24696332,34073920,13105467,33414989,30922401,15941954,24646599,21936150,17935598,11194999,18682031,26822801,17426881,6552560,33773368,13983317,29491275,19439694,19977474,27914640,29284222,19419078,30888151,8396626,34926111,31333848,22304495,23995780,10399885,14674658,12370368,12581218,27763885,30633559,9408674,16631870,23911091,32982346,15861037,29141557,33341435,17647319,19083045,26810448,23737476,19718399,26998633,23448731,19439729,11776500,22575177,30254674,14773138,36045392,20161076,29040526,22662193,24441918,16343498,15332879,34803982,10031136,14708478,37064683,36970154,28054652,17819882,15282034,16717975,30054367,17409256,31276206,19948262,30473450,34003098,10946331,24590936,22517884,28840612,17509280,12376879,32071297,27121624,14355536,11719033,28868322,19223136,19070198,34170935,34263438,19698352,30368913,6475179,29601972,40142032,17590562,12437383,25852250,26905756,28128627,38459182,33344256,29142498,28213550,20923412,9422082,18386797,24449922,31395004,27902211,17075023,16111049,37205759,8104759,9945551,7036971,21720011,35706055,23577674,30074213,17150765,17410717,35195068,23844149,13808932,41214586,25790309,24074888,31378434,15190399,19780872,28028975,31129238,14716683,26964373,8141844,10267089,8454527,32500451,19447467,28033253,24823818,30729073,33700606,28258192,35813269,33708118,15568974,25922489,33208937,12497453,18783711,10331294,13918096,24039726,24319698,22939126,30865423,32796842,40229412,24363725,6940224,24495814,32921073,12091111,38651752,23852340,38806987,26615898,14258108,11828972,19439924,20123924,22619989,17921866,10364010,27793622,7783155,13231740,11889456,24207228,21083622,25683175,33213398,27643259,30359947,16913637,30300696,30367627,34237045,33151958,26480430,23856953,26037330,29873051,34249969,20523942,25958152,34052630,13362948,37028533,22508974,18303031,10871088,16393005,15411578,7115675,32636519,11953584,6691116,7777875,21858486,9056956,17523932,15741748,34786837,31923604,19606412,26805124,31729531,30383369,33062625,38663671,28010916,28915854,19251012,34662906,6651970,9091908,25477519,23875485,28591638,13450926,27631702,32948671,19784233,31050525,29722008,33319809,34164068,26539607,19667802,27381696,22641830,11121371,39196046,34704809,7253985,32381423,14112650,30895342,17848023,16660517,37101205,19440803,14064007,26937535,11091427,20215056,25005624,28362304,11633394,29563290,16613086,30948119,30053203,10288217,21828052,19977281,30126651,7188999,27961631,32571150,21217645,32042263,39323344,28454993,30493247,31690545,23053051,23059913,13960424,30618330,8828928,28378265,26330019,9133716,22922444,6329435,27603769,20063195,14551165,9761241,28234049,32945380,24281676,22043333,12397081,19400098,31249011,26708799,14580783,31328932,28604761,20558944,29709164,26631265,31753902,29429119,32382649,40457894,14970371,28230921,18484416,25323266,22283636,30361720,39609796,40694693,33793917,27426852,19442297,34185272,30511092,41183351,11876884,10315231,26451802,35463277,24501002,33300069,24993692,31242509,23368229,15321157,26450092,33134889,19224417,24608468,21229495,29522120,18051838,27503088,6675214,33568331,24506341,8313163,25940526,39448178,24743115,10639699,33924666,28414119,24580938,7793192,32859585,34736258,22310900,8397099,36147417,20529937,20616584,9235815,12785663,18878409,35965837,32293910,34572415,20563314,24830289,21144670,33299697,6564126,32799313,39354757,28446472,34424221,8824226,27097910,22238823,31346742,28816767,31939869,24051136,26122465,11063396,33421066,24536094,20295612,31133411,38979443,6684931,24168769,17324830,18037814,11485883,17970858,9778180,20127926,11114028,15083803,16789244,29723729,8558111,35002779,26863428,35946929,34922661,35079381,39518119,31882816,30949230,13443510,34364160,28614558,12809454,13863770,31350237,32675759,21339144,22497359,40010817,23978206,34401048,19470046,34907443,33527747,32134609,8020790,18649684,32723973,29142486,25976774,27703486,24409064,27342371,22507116,20403967,12601794,17645316,34336459,16864273,33597668,31205015,28880973,28446661,7143577,13293127,38705340,8376763,34315988,31315612,20621634,23613319,25966450,27730444,14062843,29752603,37105136,24036797,9410817,34003189,25861721,28116243,27458817,16287882,33988705,31217925,31560762,15957240,22415336,9959939,22979491,16806472,31690168,9786543,35714072,38951128,15293918,19079734,26726698,21804088,27350273,23269270,9585604,30962503,20498803,13139869,34704280,22879753,26044908,27262651,18483541,29692789,37090263,36782559,9345206,33318876,23899474,30563843,33237016,12086139,8467067,24039689,11149214,13739151,22569637,10351689,34741746,8970469,14170543,19863663,39925268,7599635,41227068,22231852,33626730,9002945,31136794,12050509,34621688,15028699,22068055,20162433,33492229,39611418,11495636,33992176,33120088,23621764,23750415,23792598,12375646,19692315,32899176,34251316,10450042,9408658,7956602,19923997,25696114,34496990,32075052,6952961,33676911,26437679,7200428,24242599,24051780,25833798,19477196,16545528,10930717,35795344,21479905,38419025,17872635,29603176,34948807,33798174,26620178,9978945,23148010,20050611,22485062,19828547,29479944,19427487,16444278,14595423,27084299,26156526,26262635,10054515,27598686,12746524,25302740,39345495,9966369,13554928,8245183,30642219,24326299,28248652,11276568,32190737,13497020,32777134,20053673,23326384,18922019,33629718,22839023,26873144,31591047,20845298,27980045,21078934,25676580,23915873,28393428,30715952,32328133,33829621,34758951,10751245,23761149,27204021,19487594,16838344,38639172,30189578,32291758,39720301,16529543,10825006,32340335,23347305,27363649,40001999,39098220,23246087,9227449,24020340,25629669,16079193,23597153,26167048,14659714,24071036,11585695,14370383,14439391,28303541,8709189,21054529,22864073,29591881,8582115,7270444,38588511,22535320,22181081,16767484,10442236,39982932,37144925,24215840,13171774,27608940,20964742,15782818,22454104,13112240,24716405,34308251,22377786,34583050,14178545,25410322,38997072,19100088,12602453,28198812,28597485,38913789,8870689,13576749,35083271,13312451,19878983,40466224,28234822,34621687,19646100,26576354,34989044,35778184,19651847,25664781,39761266,33241209,13448862,28607242,33190911,20178886,32150234,15545989,8613480,27119188,31970492,25576386,19096174,27628235,19487629,17859317,31856941,20124224,31503690,16433368,27837058,29438489,28080710,31509040,31231847,18375350,17374359,23442392,19494594,10628620,17906547,26028820,15986941,28840245,20791912,7106256,21303314,29730198,29270722,27721648,27853017,28494553,33068108,39435074,37090267,18048136,28760007,29765857,33023057,32085823,31385668,30852124,23352696,32052152,18104308,25035503,39165946,28375347,9604561,14797252,33019733,21696377,32992459,12906561,29865148,14090153,23932765,32856427,34338438,27191685,10834498,30202070,28688511,7250829,31014885,15471467,34743252,38877168,7952681,23143505,22512923,9420792,26491558,35203572,23473661,22501164,25687365,23766315,18032685,22971632,28680644,10123291,26325502,28518834,12056218,24540367,22582746,27382521,26540759,32975133,8571677,31769566,35477013,7967882,31021730,32991727,34633025,13463468,22144181,27523174,8505708,11528550,22931113,22751506,17073613,22562519,30690292,16723969,8014288,19499917,31333830,22980531,24104848,35838089,34164021,8647874,34684596,29485766,7947878,19171308,11553107,26570128,16934837,31747416,30148991,31172256,34640885,19590864,21278818,38909202,26046799,24818142,32202101,23602931,15900639,38563249,30887197,16870270,32125405,33016514,30251237,31003732,29684601,11415756,29428523,31961854,9495034,34002889,15590672,23473134,26177758,22144934,18951670,30199179,32205340,27948512,33341737,34944663,18484421,15803344,29613719,31076526,27969298,20051668,39866690,19189508,15567007,40465027,9000651,15027454,29083445,15031849,10228592,19214776,19630968,10630654,30892253,24450724,12907168,29540734,31880197,20824699,35856250,24445251,15956380,27078580,19738055,26083099,31157610,40446344,31599283,22113282,9636620,9417795,18075759,34676915,12562216,18672362,31874691,30254942,27899413,26217641,30158057,31166886,20743725,19131086,24103726,25970975,28638253,12955868,8999282,19474669,39834740,22666761,21383424,37235475,19499251,14941826,33454233,28636578,21947350,12897899,29211424,22039935,29937799,22601946,13826306,32624826,32386994,32496512,26649915,7998484,21089126,26311141,9391451,27946341,20928546,35472978,27110992,12874029,10673789,14422110,31219034,31584433,20916704,27962096,33656563,25978352,18409005,13646919,29212872,18944290,18497596,25693606,8700727,19836419,15229153,28989340,7118959,26034830,15505553,10011385,34314067,9510731,33256760,27299524,23849989,30769680,8445766,25363365,40847937,25504480,28579705,11082996,27386629,41227778,15512667,39329134,27678042,14553275,11268607,16377948,16649255,18914990,24678552,31954356,40771551,25412967,30659733,26881332,32679961,17782145,12182878,9122735,17613935,39850585,34941799,20093990,27648572,6933803,21535427,8564354,30591743,28182115,23990769,22185955,17483546,35097452,13422161,23471157,15392307,24404072,20120218,30105368,39114077,9805279,33940736,12441367,35171464,15205166,27287250,36031436,14948226,40487442,22919816,17515566,19272828,21244935,23512642,34843566,35294923,16337189,13877278,15628892,25192919,32236004,21686808,38537764,29800364,9235420,18563124,15521880,34689753,27371105,38918917,23437688,28713584,20655309,21170114,22518254,30940043,17589455,18948619,24887795,10810732,6395533,26606621,27314645,22826269,19516029,13909007,40622793,17655130,22018512,18075211,32467650,10383014,38738989,6822215,29527981,33592434,33578623,28344882,32840856,29623831,32689629,16942662,39464268,33870607,32317556,32234857,18502564,17240274,20204269,30734020,20377873,8777548,21981631,33274994,25209125,24545323,27405505,28203716,19518049,25587955,17458863,20520445,38810745,11478027,25360325,15315109,8176369,11657657,22586455,32302896,31790213,38853072,29687065,14417354,25451918,23076214,24056082,26020474,17643430,19967926,25027010,27790034,31742946,34048531,31190564,39198015,40182537,37046443,13525345,12521078,8787814,36045495,26857833,23921992,10567866,28073617,14491693,21425239,27877815,16305089,34345151,19524866,29762683,26157399,17537960,17554106,15319334,8707467,31051815,28091622,22521793,18426801,35132668,29015995,23147771,38805193,6832237,13499246,15461470,20799100,7059899,23401451,24381907,7380634,26251127,24769602,14539888,29679998,26804288,16152865,33031739,35529003,25785755,28537784,27776773,31624951,26359184,9782527,8733170,38548460,26434079,41244373,19417792,39109360,38719943,17521528,34565101,18277286,23493947,17473484,33131093,26018297,15306271,7719614,18565349,21721481,32384480,17676785,26024767,17978696,31987292,22164437,29048040,39197673,22853385,18494571,15521882,12334875,26124967,7351837,6415217,23245673,26551753,24197850,35418634,21573585,31552680,9127245,25561839,34320795,23956621,34759812,26276301,16003627,13761541,19957037,26344466,28221507,37108446,34320268,26005091,19941091,38459510,28929701,25257642,23228248,33515753,11717357,12610904,9977713,16084904,28269144,39669994,29900598,20177659,10860387,11171236,12491560,38950383,9714907,28064430,17626532,20668013,23905694,29580676,22670684,39117409,29579352,31235016,30187153,23641799,13831223,12424129,35746000,12643072,19003048,19870917,7016507,35023293,7631959,26623297,27190481,32255169,31759074,34532820,6494891,19500847,14553367,19910565,23690775,29150584,12407606,10779855,14789253,9452695,10246683,32390447,18324037,15400044,24791628,21943766,32679679,23118142,35718111,12629949,30845616,27921638,18031859,32397227,34551611,17835005,20503295,13921911,10728860,28101606,22621884,10195002,34797726,24170936,27145507,24890314,32285255,31632403,22985052,18236158,18386131,34313745,20047529,27244680,29809299,23666245,41228374,39883596,12526145,24308794,8559243,34359594,29141623,21399973,39496195,6476793,27536803,27547934,22620563,12009707,11354463,30359547,30625031,28473305,19695906,17697453,14120358,24284077,22332379,8986700,11067067,14786227,25444908,7532638,15946760,15105737,13148948,25593880,28030603,39784258,14493876,12893475,30885293,10389928,25491455,34528060,11047518,30863061,12150545,6770409,26450987,6564539,29031689,14306862,9742761,29801784,29735668,41246574,24359252,8792267,34950725,9966860,21758202,20406140,30989644,10581870,25835600,30362188,20898761,25251575,37047736,16247726,6851090,23450048,21670736,35168893,6802505,12959369,30436781,24014313,11885649,7080371,9420386,29465175,12920579,9334202,30105333,39304851,7368851,33606095,34986684,34079231,20326951,21198112,28381904,10778071,18416615,32487315,27459473,31428338,7254809,29881642,34140757,39432787,28682655,23840482,25860963,17132966,28743281,36952032,31093231,19643281,21158702,18400486,18293465,28103484,26823115,25631379,19473252,20743553,22311416,19559066,23140786,25611091,26648808,12895120,12916711,28088477,10880640,13762999,30921662,31593580,24875888,7099332,23670278,15260378,31856682,32355686,14002057,19843896,8784660,19091431,9735113,16578353,39814600,10700732,19999178,29169885,28519155,32814941,28363358,36057990,12880817,25782310,18393254,10455710,25587621,30101232,16207708,14665995,35758508,30391576,9960367,22694505,19557539,25069469,20145942,6413543,23621521,17985076,29033430,19564306,17028017,22958840,30560735,20713104,21066133,30441434,24820183,11055819,34330414,23591152,30560884,39525393,22655462,22431690,34218373,36557128,40706625,32202132,13796181,22847249,10239635,22255606,20713785,28977635,10797979,18604423,8062497,9023063,38805507,27583463,38492994,16328476,26768400,28200598,9352534,17754928,9967401,24548386,39713983,23567875,8401873,17072498,25081039,17132620,23137758,14068131,34344941,32504876,6402604,39018189,21591586,22511894,26226427,12433969,29395054,16319792,23185704,23684952,23445000,32988943,10068987,24520733,31372962,14121403,10161565,28142770,39846711,21713155,30871659,11840913,41246768,6613158,30485558,33764407,11033064,25647982,7053437,34185303,12964716,27955401,22515231,27532791,18195526,23587645,21710738,31764724,17141797,30362712,8631891,19561153,25521233,38780460,13510001,38202347,26063174,34175965,27067662,17642950,27033084,18314782,16262999,18285279,12483500,6304592,16952274,33794664,17532419,15426643,9409560,35811378,39124939,37210608,12459686,26951718,26058760,20271447,14808304,19859011,30883275,33975623,32309582,21999333,28209375,21182655,13850886,14836394,39844321,15619238,19091259,8582029,26480411,28316101,30674485,21925516,31304706,12270112,27645808,25855762,32420968,38577931,13301337,19406592,19250218,7371023,8662640,15409387,34545674,25522715,35131088,38976986,39211073,18092931,26104621,23168926,32606400,12047889,38927954,24287314,23297388,30475156,23271417,15215156,24292435,24230307,31558702,22987035,9345715,23198476,33455781,16886813,36979895,25771381,30532395,21599072,32373350,21762723,36745863,15917431,26868356,39854226,33236511,21637100,22856633,29282426,34319913,35739281,23107239,39496003,12818133,14591572,30240438,15816702,12170238,14316318,13357618,10056563,29134982,33431742,10532877,32790585,29898443,33539980,32351613,12325639,25785884,25033303,25933211,23342148,22027595,18498424,25749875,7874901,30803500,28629802,15603084,29723870,22289613,11947258,19722988,26517731,31907268,35619579,33343994,12897721,13957511,28154197,36149965,32747228,12946213,6671903,38955166,32505363,26125875,30692576,21976525,26212899,33774736,26701211,31051653,36790116,26330659,28054076,15036748,33533135,31531020,9357158,25301335,33356492,27434207,28626632,25690410,24026679,22724239,19579991,35086556,27026296,31284695,19675451,32290234,34947956,27820979,19325935,12515408,15319274,34370730,23976901,9982141,27782840,7101069,10277517,14050441,32628332,10683638,38628849,12179833,27300414,19772052,19574178,32445151,35083211,22115383,39270951,33740953,8219049,33972210,20355501,21512483,20421820,23982638,29287356,14959630,6621111,29437611,25173235,31925208,17407685,33600493,33205191,27560639,21686451,9409528,9056986,27470885,36683010,26440549,33341183,11866199,12233479,8989553,15014673,39496771,31352315,14655011,15879999,30830196,31687168,17627156,40043100,29213664,21416187,34823226,12435353,16071960,32067171,7867061,11651113,18210918,11998780,26462554,10537920,24430501,11819858,23794916,18005492,28522096,12919859,13913793,14665032,25012593,27921849,32879857,7700052,31884838,31411089,27250349,35369717,17626624,25846595,38762755,14739391,11546848,11552470,13733741,32725072,31553364,23697202,29248318,13327580,17392760,25884457,19475876,14771316,27021760,6683756,39815493,13285147,15597601,26912839,29042973,21998317,26705757,41247070,29313435,15699747,27109259,9319858,28012220,40662021,32674929,17740364,11820064,15461586,28354920,15823235,23241939,8972935,15068175,38545213,29877629,12692699,28091090,8229184,28675728,24567261,23166085,30953351,32317355,25252853,17850764,14005304,22988241,25482696,10121605,33416957,29047581,32297256,10300494,9396667,14359374,24408990,15835163,29811438,13731358,24310140,15059041,30067208,25367404,25952491,18364111,17912208,28605995,28206154,33685122,31771042,7687629,11814286,33622086,11773256,10227634,12903213,27510951,41246866,18087367,34695644,14503856,31502516,20159132,16002534,28554256,25355215,22197022,20415712,34883219,32339521,32454143,33537615,33948816,11721433,33062589,30760495,24781718,19283955,32952610,26530052,7148263,28538807,23405635,24359702,20005748,34068580,15879196,7810696,18474109,34918996,27276960,15664631,36777672,32244123,32685844,16112902,8379743,7916393,6626449,39006470,37074785,32265519,12711766,23954068,15778981,30001051,22335952,18160842,26430315,40579111,14201935,17217329,6398695,27820597,20222893,35444341,38674942,26767882,26204444,19610619,30326123,30593208,30475735,6405502,9432000,20129612,24468792,24581344,30759364,11411118,25079429,22398454,39334631,32666306,28833021,31134903,31698512,27883128,10250232,16281631,24007354,38623572,19583793,15983759,30163006,28850025,20811388,28154187,21041519,8473575,25129790,9383701,29937827,32552878,29517675,20145858,26005007,29435799,38832392,32329582,12783328,25393737,35379571,20787321,12190012,15818093,34036587,23262046,38627279,26301036,24297359,30546007,33513586,22316040,30966745,32222549,7501145,27985715,29684854,10392330,12983607,28466148,22194354,31647553,26932366,27466257,34114555,33149571,13403947,30055131,38618384,7141774,11186788,15008019,13409355,22852749,20709321,35315708,24744724,24009454,22685613,31631222,27279151,25120527,15524174,29917649,28876710,38911148,33026007,38797468,25796238,13384456,29364114,17121050,31893389,41187563,35444932,30863586,9028040,32423780,19615819,35219780,10061473,18511214,24282285,12965621,28997479,24202790,6797346,32410246,23156010,10687512,25596402,27990535,19851111,33171515,15148605,34156833,33614564,10140439,30951043,35309754,14152810,24203384,15803089,31390409,16150790,6295649,27896310,19165830,13591880,31604263,15876628,25446667,17360014,24568864,9739298,19603918,16109181,14973917,8019402,35899625,30482909,26754505,37240385,19064454,17621244,26049758,18193356,27679396,17476625,14908840,21105946,17972898,23760352,15696692,39265087,31580651,10199223,19355598,23760775,28341772,16558064,33569206,24516512,21939840,25042246,30523577,18591298,7414022,39104534,33195835,33429769,32108671,26799174,18415599,39943829,30109568,29844955,17844804,33940495,13347573,27435481,17067529,17865546,15791526,7631223,21046823,27839976,33820920,21194453,8654713,38655190,8312222,25653882,35779998,21876549,39659613,33330155,41247459,25339794,29489588,20628103,27590271,11601145,11355012,22582765,31585686,34242495,19642274,23726197,25003895,10809149,32678739,25522750,6999492,10162016,32695864,31093689,33806595,27540224,27460697,30532362,34677994,17058330,41246229,39908294,32494572,33185239,27980120,33607764,17867575,23566631,26468607,27516108,27699687,17937782,15958991,11637285,33922122,21237511,16951548,31778646,6876858,18144996,23897630,30762558,33142989,17162911,11401785,31017312,19488220,28291399,20538751,6997681,34006040,10519102,21412277,16346833,39028457,19391387,28601648,21466057,11830498,25821313,28915632,23519748,16956806,19429601,19392356,24239568,29416708,8386194,16857938,34554098,24680178,24426293,26396968,30263070,16385749,14649213,27268361,19385234,13678510,17388572,21528484,36132087,22544830,12306979,7146374,22736527,30750081,11818556,28079408,24465474,32900230,24095787,27822411,15890476,11673240,25997606,12649620,27633894,14412910,33433728,35451134,22903863,26888343,18163170,32334863,22596751,38954709,13655731,30955338,25042732,18103149,14197252,11866846,31675371,12430618,33248859,9984469,11266289,38893326,12658252,28181311,39552650,17017367,22134862,27874703,17327940,39445971,15780676,14929163,33569439,24845377,10384048,27287075,24751928,26219576,32887629,28017771,24519660,16014710,34976598,28467957,24293910,27979226,23272512,9398135,37055518,26393178,34755964,23278969,26057800,28312619,12318807,21996725,27505791,30768002,21054928,22954702,17973092,30381653,8971084,36143516,27254848,13934250,28790165,7422008,17232036,29599505,33064069,19744590,23678829,20854821,32579837,20374212,26784569,39644381,28872753,10317838,24184035,38749060,17845413,31743114,30467244,27382682,32859343,28114109,30628880,18585352,24843010,28281826,23478028,14674804,20714261,21059254,32413104,20384555,31755901,12442665,13301763,26543451,27905265,28873843,31199903,31723852,13645683,28454282,29865138,33288686,16091577,14574836,17817874,33206385,9745341,9193392,9824785,16920091,15027766,27907253,9967044,33614471,18513641,8485390,23066725,23209778,38829291,23747874,26079268,12666830,25069510,9619583,22235198,21102970,27884157,30246300,22118998,35275761,26998774,22215061,40382408,9247280,15877133,28824875,16202088,40428690,33284606,16569237,30451281,11971674,12933972,26406140,23523526,7350590,14802605,27010633,28292092,23478699,32311199,10074223,26097547,11022520,24129331,17897410,16017081,17780027,29413391,23422359,8120622,25679755,16823094,13974681,39106147,34343591,15443502,22841853,14491269,20892288,17812736,20713056,23544891,9200465,39111798,22966387,24246966,20343111,8272223,30435001,27474081,11027385,34600344,34055020,19757696,11343316,30480628,13864467,19764494,11909910,31109149,9645033,13527205,28469301,31577893,23041634,15397200,32931761,14933503,12550712,8650998,22394904,28428374,29618443,17955395,7778340,11236808,19145432,23672780,33003200,21181216,26247920,26374708,31753923,33034159,7162597,31143330,27007153,17283720,19863260,32350981,35926671,8928957,39662838,21832091,22964226,28872780,33800462,18079570,22803693,34062694,26611571,9261463,11952986,14071628,35234244,28318427,6576119,9992708,39540646,9952438,28079579,14347028,31776878,31149445,15506071,32544081,21591241,35067508,20235512,24306982,16098807,26018165,29890852,35819078,17232309,16066329,13764862,8154213,31630932,6824035,14248750,28541465,16462593,30446748,29408332,27600569,24679254,8965718,38906436,34273807,32756461,23954697,15178876,26732636,32300750,19980578,22388009,22642733,17236902,9708685,25955243,16837106,31225750,23473564,35770280,34046347,35431329,29389989,11291660,29629117,33589621,37040924,12438897,22686393,21317980,32877857,24143036,6741579,28685767,35107489,25211380,24323148,21840553,11019820,25501393,34490610,13422728,28512910,17727212,15876380,7529576,21744250,25346624,27375847,30443896,32059182,25875300,17250455,25197719,18352536,33626297,21088823,16745840,35464945,38585701,34334318,9139477,22216465,34642199,10652601,24759352,17492754,19177595,16416560,27288129,16982814,9717666,6853148,31102398,30749230,32162657,7706863,22974757,19426752,32117916,39491945,33124167,33627100,17226344,24148607,20021754,14658383,22382723,7536637,22000884,34325136,32100643,38946030,16867782,28755448,11591511,18936057,29312514,23012421,13850838,21999928,17335978,30414835,34418070,18246829,33131457,22480168,28676569,32340089,12205996,37053827,17732587,29736834,8634286,17055775,30175363,28547010,22663919,20241995,34925595,14735023,40726250,6455540,24919244,20117374,34981958,39416822,8671316,28756711,38573357,21506397,26813485,7360129,16447577,17317956,17331244,33526163,27915838,10917444,40111258,26506879,34675473,39550220,39888377,17170575,17672391,40138969,8996816,16111638,19173375,20020626,23339345,14038481,38566397,29089109,19687322,34279033,13622879,18894489,33340645,31393199,27300248,29485588,18933739,30496001,28449993,31406570,9950071,31442699,12874911,25547848,22641688,8005298,26274300,32712685,18117215,37014099,7417242,26289478,13154188,30446013,18549031,16357419,30560548,32074150,12219590,29427962,33407297,40321520,20696552,15787479,8034037,7118727,34878433,9737246,6904367,25723173,26847478,28574239,22360262,35889649,9080516,11249716,27564268,12124265,28206817,9877467,6471017,10153232,9538266,31411865,14445277,26594464,31522907,33407573,14262880,14005163,17054417,28791638,27533324,16185177,16909994,23590727,33711124,37049469,21331723,32340681,27946550,22871480,19893398,21794973,40001830,39551548,17664077,31021416,6651660,12455144,10278288,30630014,37608153,12872756,27666672,34897993,16916641,10862455,28586661,31619138,19013870,25413676,30817303,28624654,11120843,23135856,34078314,28632995,17168467,34970014,38964466,31475059,29865341,28918416,34489338,19680054,33257796,10924515,29894599,34739399,27730737,22889804,19434444,30318318,30067178,15052966,20483038,17750904,19259655,26183177,29906759,29372611,29341625,24575968,29327073,36747269,12895606,23035366,24703772,30391911,15885299,13355319,35903789,28995580,13664826,27419499,31174891,20035245,21377574,34600860,30658061,28143966,28849298,7774773,29909330,33153932,39274989,8351714,22508957,26710620,26784484,29629858,32053539,31291979,32215385,32126721,31125134,12266213,17196569,13825927,6946508,13369106,36819421,29115677,7660574,24677690,17851651,25451259,7161988,18964671,18593797,12206563,30270924,24911878,25981055,27427495,33425191,34607357,31863005,35609807,28625359,33584313,23466161,28898327,17851105,31114818,9963012,30926713,35076755,12586150,19641691,21091051,30832008,27279472,30483157,18231890,27423259,21943659,20790748,24562396,11357778,24085799,8622432,24460544,21550955,24376903,23522518,30854643,11005610,11362767,26175194,30347575,6674410,30238383,20056409,26366011,11372355,28764168,10713690,7101481,30654975,24730676,17041780,31306484,9643265,19077153,19418374,17161884,25773401,31729533,28956216,22020641,26849252,27438383,23819366,6993016,23926427,33066987,7760898,19852393,12903857,13151035,18004158,28387917,31701419,27603191,25952616,33786135,17324232,22237474,9588085,16333182,24069536,25567310,37051438,32005917,30481473,17802967,23976602,24744939,28377656,32313842,36150551,34759372,15886487,20030907,31631639,22803803,34898140,25085112,8187482,16430071,20750619,17733133,15177085,12006857,25749124,38722542,30061289,30566703,7925631,10940902,27101373,34441586,35268815,24200678,9820771,6418631,32104103,31803269,25161951,14767892,39213289,28183609,23793535,22505800,24734073,15473035,32776495,31798958,7199697,16273797,21439376,10808030,17371511,7751579,13655104,24141852,23903363,12113140,19338756,22215490,15150982,20067924,21114008,30707656,25678915,33108792,38901427,25698176,10913757,28851106,9550400,16471940,11539765,16721980,23744765,26761390,26285355,28161468,28236538,30081180,23512638,9263776,20203095,34332992,15042745,38684848,16352670,33865322,9959991,24484038,15373489,19007755,31021115,26415103,10750539,10221052,39370259,8487827,25346393,26288406,24278768,6860581,35023208,31879527,14614960,13301458,28316144,14872606,33700670,16391599,33872786,32156523,21708614,35175600,29014635,25370879,19917924,25737748,29232123,21702705,34662976,11356748,6497852,31223386,23980480,37089372,15775554,30823622,23884139,27854321,29938307,13198790,16926542,14214972,17409836,9519963,21042186,18989375,15923136,11929404,31316915,16682554,9380712,16557307,26304898,33119549,30054069,18051112,16105097,17129609,29893886,27775333,31937209,32116435,21700405,22150937,15875159,38789354,10834604,23273956,20248379,17906190,26565728,17851119,29858296,9257828,30647503,14924535,34545326,24153725,34750011,35921172,20826704,19438649,26178075,31970290,26414788,17110389,27049593,8219320,28256602,40501887,15164850,33109823,12479978,27200619,21641287,16341235,10317274,6621364,33865619,39066812,11660829,12825563,29937149,14094485,34908148,9377010,22221853,24044644,30337986,34548298,31421803,31292538,26829510,31400154,24916931,13028723,29221186,23429372,39522958,9121415,18175259,17867932,15535060,24919924,9727610,22661032,18365085,24500578,29919930,15307792,28081477,16777923,18288007,27213588,39425572,31282732,16371281,26258496,33898791,15468282,38405349,32408738,32115047,20063996,13027757,40474550,26330585,29060340,32878786,24833399,29905435,29865832,26781585,19732402,29486201,28855064,35036137,27595871,16996718,32413245,33751762,7011995,24539810,31972790,14362098,20495830,15860482,8206189,9908208,12909954,30172572,24242479,28577772,33907498,21575951,25477251,11871121,35718677,21378800,11127068,17627426,11115306,21551162,15013645,19334319,23171342,15102197,11414346,24145475,28679212,10415786,23844232,32780908,39050178,30257218,10440461,12795071,7899363,9183289,33082367,17782586,23537334,19736788,12258264,23184866,24830821,22638244,24227898,34983308,9521144,11350903,21606663,10540867,31254797,15700411,13551690,30773908,18832988,29488602,24204431,28766719,17100741,7241132,19605671,21213671,28429746,35094030,23696237,25696882,11263540,12679394,32981687,33699212,28291244,38609181,24494810,31123313,27158988,19740108,32692203,26317466,33033981,9337876,34441356,21914165,30350885,12812984,27239269,17328215,29786452,17744957,22973445,13302342,25790986,32799123,21041198,38485902,30427648,9170274,34485292,31619523,26067176,18864607,11566008,10846041,34817806,33276040,27919163,26611851,16619543,39356209,34137512,31482250,30370341,29830351,17846980,14061611,6617289,38974512,12437633,33359198,37084500,34319201,33569483,25383482,28535071,15841787,10748231,15381375,25968662,27258626,36009541,10806817,28204026,26126971,17074289,26160426,34551116,24785777,8147431,20058991,24135354,39319625,21047560,24230450,28387954,32504697,20895421,28271581,39400871,14592496,21215190,30133565,23165276,6540340,12145692,22407407,10940277,34133954,39820435,20632396,23720427,31787849,15902792,31987177,6695334,6917149,14942661,25284157,27681157,30656807,25341472,32082795,15049122,34216950,33852602,24662417,11649028,9139669,32837448,25908228,18281730,30702034,8730530,24644904,13753462,10937794,7014910,21005489,30319801,20106292,8219632,17010258,27373532,18162884,22645900,34455209,15616399,25792520,22937961,19939151,15066649,12273380,39333670,24811594,14579081,9301304,35253724,10566260,15951755,23519836,9408565,13242889,23884339,15121610,24566535,23944789,20016191,32396151,14826811,25094946,14297540,27425999,24871427,18473587,14723172,12107387,22388013,30977423,31368213,15671217,31315825,10334083,28412253,25270372,35647770,13021315,24833438,39639929,14639597,21314032,23607425,34287434,10746604,10862454,39104048,21735457,8045091,27822133,25862762,12510201,27632703,15349774,28760049,12513662,24246839,27792073,33880171,33301196,23844286,23669634,27545899,6465811,23062812,22751577,11964351,27012547,16166540,25975551,13858277,23129843,17196633,13923107,19753864,26524648,30902837,12838754,15327260,28081283,38840516,10249048,16715919,17214923,36093986,23668657,14463815,39720671,31488021,10834254,26260229,6834634,38758766,27696704,31831680,26319408,13279633,13581189,24555020,31080078,12062737,28322768,15921328,25997182,24898225,7781423,16825904,12376777,19757016,9868065,34394445,19753410,32677049,20845877,30818026,13381977,14078120,31016952,22051540,32025246,10543378,32046464,14481513,31090564,37046498,26560396,26565155,33378250,7238134,21806092,33464669,13735646,21585209,27580229,17849420,33615784,19398657,13117896,33986036,10566404,29242617,20841414,13255710,17508956,12749665,33490937,7665187,10641310,24730214,30305660,13671352,27595672,17760549,28867257,29131044,28524217,8329085,17898526,19798014,12629273,18924031,23142298,9349523,20998773,9931071,28616042,20810754,15129325,26934196,30761466,12959913,31999209,11818938,30192156,35372471,25829782,9935147,13272135,18403070,25146197,22442795,16652561,23667648,25451096,35099905,16439211,13779762,33463723,8855785,22511455,31796181,34142768,10292743,16611549,13944568,35768950,7754017,33398579,31504404,8577595,28931397,29512235,20452652,13660233,16199277,24222107,21285347,35205694,20934099,26321792,24910973,34316673,7799103,7132855,34374555,28972215,20476437,13743350,11855730,15491543,23131332,22960995,28449487,20884699,18701614,22265392,18036046,15276397,38857825,26182537,33894657,8933902,33073231,10447051,31758428,24568392,17747372,19767962,8578362,34644657,19059280,27830957,27289627,26366815,28396371,27012328,24835300,26928576,6560150,27170375,33139080,32053906,21991641,22777832,20204525,15794086,7702018,34714437,12157704,17671526,20040565,22333443,6785575,31877933,35691574,15581820,6713592,30210629,6487922,17163628,19769941,33231318,10909159,9057293,29871978,8840837,15234272,28910995,8770617,19752132,39077861,9307258,8665839,15335508,22042554,38702082,17261291,33704212,12141105,19664305,14060097,10683151,22036728,12902528,31876581,20913438,33764545,34826099,29290564,38395430,31901774,28862604,34071135,25628858,29314477,27257650,28688042,16747949,32997178,24082521,34503005,9332020,10072092,14671852,32977553,13358125,15384170,32714766,39081053,30932032,32949951,26242419,30146649,16430119,17476531,33536574,33442929,22330601,13678639,31184907,17723443,28921783,31788398,27470659,27982853,26620648,28092733,11649524,21793721,23664522,26989461,31966498,23284630,38821345,33866154,14717024,19049846,22431808,38477178,20255748,39944183,34226132,30947286,38921727,33613891,21565542,14957714,39497548,13441295,34941787,15689435,32666614,11393319,10134015,10960182,16629104,6715450,35929960,9716483,31215382,39176622,30189893,26151242,17359643,16042783,39831724,14238251,30631230,24048191,33465848,26269771,26214540,27022482,26423307,24951345,19162602,23758727,24646037,32901556,38940036,20805456,16980079,11587827,21707782,26320624,16686069,19693374,9402720,11875529,7165308,7230042,18850535,19994241,14826183,36851680,27064602,9553348,26162570,40831637,32065461,29794556,31414381,29464826,28822253,7794528,25713849,20826219,33333245,21957782,31246645,24744425,31980229,28577803,15519456,11037436,24678944,28102070,26451783,21212314,34087992,15417266,8865312,23063777,26819899,19780528,31349812,27058672,16177011,33466257,28441919,20176535,34059163,7716017,27496619,27680928,24538088,24659669,23761713,11526425,11749660,32138005,27542191,30516280,14375322,32945351,28507968,21237396,38601409,19783293,21536259,26353474,13341770,25090907,29586160,21009515,20161219,11441202,32795567,29068897,23057795,12795589,16939965,38658076,34645501,19301425,25138176,18020304,19752995,20851460,23991448,30353620,19633137,34643943,17864768,29131929,31731746,25449319,18554405,8237523,22200198,17523184,13156428,32779407,27336089,19930959,32633661,29769962,30275610,30369533,24876313,17567878,28686604,14986847,21952803,38982476,17151458,33784999,14822049,37333172,31907989,31422843,9868717,27456184,22892596,34153242,26076057,26496311,39171815,15723620,17587935,11222255,31681208,16708191,9069957,7426186,31329013,31742591,10580547,35622478,19487732,15361003,22229892,15240391,38219260,26939274,28519218,11469374,30098223,35225686,35335076,27653595,39487861,17565206,35302455,29377118,33895554,31428339,34887208,18054654,15585036,20610098,33533527,9350204,26733509,23173268,14705486,7595377,19908228,22979210,39100672,26411197,22392242,20094047,28130811,34565492,22359047,7759084,14680660,27238416,25984626,21647410,22921267,8607470,19463042,13447805,24621683,14228628,17159021,32854061,39454348,25575978,18147958,9139356,30660669,31623050,32388254,10941222,9250953,9587753,16862279,14051193,31834265,13357794,32679344,16167130,22640189,33962923,32670175,39075953,25163730,7984784,8177185,26131354,23323335,19204604,26359945,19797040,10017745,33639413,17780527,29596633,21984604,18105565,13912006,31510593,19963282,32810936,30378501,10391429,28265313,20923693,36781955,10436998,25995424,19451989,8601409,22218723,13771133,21276092,9613309,23671855,39247843,36941779,23266563,24521428,29185301,20135237,6601048,37068897,8231678,25503157,22718276,26728630,22763533,27077168,16466015,32389130,17847997,25476747,6769415,33268225,12833108,21177478,22367361,23913549,39354156,27637140,19801210,27248912,24259819,22171913,28334450,24842059,25705624,26214026,18936340,25884782,6480988,21903571,31889439,34055621,12895377,18004808,20354077,26259154,27653174,24577401,13997075,28947133,24507674,31040445,23944581,35821008,9642433,21692593,27863880,38585975,22586597,21611681,18421571,33060482,15118031,21322460,9289101,32105021,36947887,32802844,30645799,9032102,40652239,32615505,22202793,26325555,23978763,33911662,8121590,12053768,27535787,10253720,20210793,13518167,23593701,14896889,28423607,19692697,16936811,9538770,17550789,29491707,17115791,7234704,26412151,9782411,24291659,16360358,17128417,25451411,7163537,10115195,31715931,31871395,33136192,12857635,28084341,35327780,30388280,30963060,31634792,22563633,28298443,20215105,22168199,26954018,19815748,18038319,31482198,23332751,9713127,32200486,33081827,24367542,9989912,14504817,20043610,23446303,25631418,34089160,30736746,21290962,31615269,6671630,34551713,12702560,33873132,28134434,22188501,21839932,10917336,21432979,15580460,38894284,21808944,27279157,20043686,26051269,24139634,28655422,18044096,18231626,12294443,24346594,23776392,13339529,11088754,6567211,17592083,17360739,35593851,9960053,22852384,26755396,22912161,6393310,32782691,7529466,32851707,19312355,25029251,27972480,22362038,26700269,28859595,20340907,18900541,19283082,34279037,23738408,8105506,26394010,33808547,21394355,33680207,22067818,27458298,25075115,22280785,30661934,31996201,34325008,17667294,37060111,22986485,13200744,23765305,20078471,26129137,24133360,23447321,15778207,34677581,28619977,19825352,21201710,37049487,12340741,35517806,35144270,33589990,22094988,15044512,30575175,32424018,33032628,25009440,10208428,28590162,17740115,17744953,16571275,23748833,20974621,23824672,21928528,10228125,28754187,39152993,19831528,25313126,32024721,38628698,32267817,22402240,34275077,29155791,20237173,33839287,23520827,27803420,11732471,7817132,32964224,13999142,18116220,11539432,26466363,10223860,39309081,10767319,28223785,13018671,25261970,27205593,32704242,24069296,20055727,32972097,36699805,24784258,34996391,31703877,31724618,11079060,19832930,8963166,23578164,31470886,9164738,23548295,18769762,21372695,26825060,14876879,26730329,31590721,13541815,7761139,15848982,29887988,38313543,17725838,30128854,25153788,35808486,24284040,12327328,16520162,32118976,21849229,38838825,39005993,20920491,24204019,9446466,21264563,29455992,11418032,39884726,23881082,33256603,27720052,32164099,23041566,39190395,11113701,23213963,21317549,25339928,35378523,33639393,32853578,17461339,17135658,14608922,22396540,9979198,29378813,30561859,25214483,32398348,38201573,34491497,26130760,9474239,25290486,39112053,10476361,30912598,8334232,14147942,7527990,11004816,31974477,25914089,32733497,19325668,12814405,11129636,33693960,19800212,34242814,31375591,30485559,18182639,28004224,23811714,18662556,18202440,38872518,25960022,17807936,27441833,6310731,30760127,35182685,26094733,19868275,20904729,15518387,12002521,25931612,15249166,11968133,25500768,13374932,31741532,27609757,25193453,11910029,13147077,33729564,14056382,28530194,16848778,17956848,39658414,7568495,23566641,18193672,23048138,12085462,24223097,24593969,26796306,14746403,31682795,8583076,31062977,33192156,37069220,34201474,11545100,11781208,21506621,15620283,19587625,23531063,20401490,16058567,23609111,34182484,36985659,12119177,7483586,20044254,27843071,22291175,38727959,33201459,19383223,18515986,10281972,22967256,17978325,32601941,28174870,33758402,20698100,16195259,29084834,35457799,10708304,27854657,14756623,32638261,31896529,34137310,27732730,29892148,15003687,35248995,10057771,27545407,8535237,13656697,30120978,14397453,17617834,13687662,31225950,7778971,29865284,38915171,25067744,38750192,24560494,26288341,30921469,38467426,7815823,32347252,20709655,13107817,21385680,34893678,12161959,17082227,11122938,24727808,28343372,29497833,17246953,11842794,32539015,16650251,22418477,40665213,18406470,31874117,40698509,22118569,9488130,10125410,15106032,13970264,14340286,34808543,22074398,23609079,29298917,6864706,29126738,25449718,14931513,10572215,33613897,28766150,10921025,24201663,17241935,35738053,31325224,26318250,21819495,15664962,12707136,23116562,15399165,16679632,19510782,29887499,15700086,15415095,23754973,24554858,10718271,15535094,20590756,26352952,20324846,29574057,32593326,25028102,30897161,40844300,22933838,36805742,28069962,28849908,11923143,33454479,17029070,33370350,30906013,14671258,34221300,12674560,20140908,17803016,9053071,28327901,33370632,29333162,21246668,19021198,23383092,23473113,35714920,6408172,30829212,24904075,35551764,23613961,11861106,13699641,27026013,30654942,16645839,10924194,14004136,24806633,19864574,10235800,28459941,26345483,9168396,8801133,28783931,34766870,12507773,8663773,29130119,13911649,26248390,26511795,22146586,22704076,11430964,39986980,31975575,18656542,19120462,33365889,20192105,28208495,28667605,24233063,26791954,12165872,24860956,34834129,20906875,32514006,20029651,24857579,9485099,17447121,34169556,33174486,8357335,35634137,20416050,15989568,17370955,25858258,8100146,19421608,17489412,38751328,16032313,8531177,8940037,30386501,14366071,35807883,14495685,15569915,32620210,7571432,20389868,7936684,33296264,17954282,25181761,30942786,30239602,32330685,28079755,9588756,7070931,25952537,9424578,29490489,27829269,34817622,18941094,32309836,34890140,23392983,6971936,21185987,21289249,8739421,33317274,11765218,28763364,13515207,32681218,18318421,24469044,38835111,23288962,38474948,24969868,33639938,11976402,28516323,22182111,10555114,32925837,26604415,29609820,24145025,8542480,22545912,27958104,23932422,26197601,39133103,20867059,34834157,21605893,22907242,29405344,17854627,30343246,13977650,31057124,34892074,13637630,33521921,30250562,33106555,11988816,15713475,10948535,10190541,33355412,13852046,30710884,24348682,20645998,25766970,10476139,25566403,14504223,9082172,22983842,30667908,15997060,30921756,14192237,23006420,39478513,37069577,13286095,34893034,32228906,8827090,21586255,16421213,22391616,35192039,26615035,29565407,15398792,39111679,33551118,26314752,27280413,39409641,23145797,7016216,38718167,10271671,27712429,30157387,17642710,30729734,26554989,15129152,23153714,30716337,31306500,34267311,28795918,26900449,20621732,29335102,17653079,9326101,8610658,17653547,26588176,30552087,17920846,9209393,7888753,21805405,14621961,33034543,30186527,8341241,11995387,16585940,35582947,21523061,37338465,31574118,17376750,33293766,29854539,13695003,19881875,23770453,25462192,18675408,24347100,33556442,18328488,24623909,19877782,9991762,22843334,6918262,30665172,39299531,24992303,17683445,28907216,27854190,14669729,34708865,38928351,10701431,14873599,21889611,30520905,6593029,21651831,30931189,7094996,38914516,32605532,15057192,33350132,28020848,32729998,12599362,12207913,40430594,8044998,13228002,31111339,17143923,26423867,9670796,30350329,15852545,19124555,22656778,30385181,20062311,31731387,16649734,9910777,38611664,19215493,32064511,11575840,16149596,24037278,7510039,11784228,24856695,30633278,37111963,10493728,16553477,22403064,16931118,32702837,30472936,31385459,14967063,32565054,26763323,13762967,10006597,34728078,15511703,10579682,22796035,24727942,15181902,29617400,26436671,8425030,25822006,38485599,34216552,25494930,22088601,20021127,19451732,7883064,33757074,24188594,26051262,40668835,21942343,29232043,12906845,24125638,9965741,22843888,26854380,21821221,18127924,28782737,33321378,32769685,20214678,19658447,24468671,31431189,8127622,21510693,23963063,24046179,16469962,23846620,23847222,23810942,23752002,36930378,13983579,20321383,12329018,11015466,25544655,25838163,20080439,19991536,15464092,6815361,26549977,27361990,11676154,16519543,17634385,20644308,29054604,7306279,35785972,32128964,25938211,19587754,18318971,18215830,9656027,24292796,10691774,26420616,23279660,23602407,24520363,14355701,13423466,24387185,24250080,24368965,34056225,35413422,27957123,19065377,16501705,24095041,34330517,27057839,27019964,28795822,25959112,33661404,27539931,21230304,38898329,9609713,31667660,40399337,28466779,39217530,28794187,18786445,17370818,16533361,34916339,33452512,9586293,12035395,17524380,28613773,14587017,38721652,9344528,28019746,34932486,24250832,9629145,34450013,31099951,17174561,33055492,13801925,32717640,24561455,14140601,6296532,9870956,15413099,28041933,36898167,31786675,32343123,24479012,20759608,33701140,9836994,28365038,25929619,12006744,10194895,6929757,14418487,26965044,15766350,38459369,28919643,22921792,17231095,29887365,27227615,22777530,23058925,9487388,24685358,14876351,7935498,9968559,14222088,17085552,30921811,33338338,21229990,21935489,25954580,15707408,7332949,27375274,19253827,36963672,23518693,17850642,34526926,29455018,22188747,31641024,6386078,19408401,18035091,20156274,14871480,8757257,34610110,21489564,14855429,33702083,38562435,26042061,30740689,29053576,24131698,38734804,17271460,24479177,29209440,11664882,39432401,14641879,35237412,17129443,25959548,18765753,22167208,39238154,21897918,21067011,21524008,26810877,17541615,14508324,9285651,14678495,6327493,19578767,25853031,39209400,39918836,22297345,11737947,8990585,9312115,16028429,27212562,20446351,7885813,39279140,35823436,21930274,21708791,6686029,7160618,22694663,13947918,10657970,8418091,22063157,40382978,22144996,23395293,26692356,24633245,28596017,22024950,14412928,18990125,32939858,22783770,22643322,29122083,32932235,18944162,38939498,19759843,30384103,26615433,29678164,25024860,11552694,33172617,27467570,30526038,9966802,24143766,6713961,24199822,15028225,10153458,26273605,14948682,29536078,29058580,13875472,28786885,34018479,28444409,28770102,28455435,32880813,30442771,7940802,27720988,26027534,35742960,39608566,10139415,18977044,27019015,28837130,26751449,26972447,26133728,30178701,15594955,27798326,13913972,12467183,17448631,14667693,17134755,20696955,31231475,17527816,24907636,29102769,14325257,25393082,39092499,14550984,9755871,13890800,33606413,15808759,28337766,17002964,33340286,26234241,35912331,9456294,14498909,34182775,23047699,28938029,22375638,31230026,21729630,27446400,9315424,14704551,22466117,14580324,23677586,23048050,19912729,19045438,12785785,8659388,35998146,26212339,20075596,12461663,14978654,23805400,10770132,13179257,12480347,31319568,9454748,32318761,38657225,34401284,17483825,33760951,30260964,12768777,15877964,7775743,8385264,31060976,21998621,28685069,17968459,10474888,15410208,31248749,26885700,15505544,11934634,33606431,21346079,22195450,26237297,17442485,27820848,34729839,24418553,22665729,31320476,26529262,15471091,39076932,31901631,23457731,31882975,19836772,30626772,32308381,17262668,26875643,18403766,28571372,19183085,35656242,21927597,24756698,40419820,10077380,22323964,38623951,14826338,38618560,23846544,23693869,17228779,13318627,32106307,15212393,31039502,14192260,15062472,20972434,36997449,10162003,8826902,19176297,17174707,11875691,31321846,16192559,14786306,24180042,25843994,25838706,10566855,17601409,34003343,27955697,17820250,22669298,9404636,17833640,33873190,13202293,34189523,19909195,10825765,39064428,29079787,28897281,15124094,24251235,27098933,21199785,38984596,8806300,38640134,33732316,27504671,12593084,15384931,26312989,23675034,17338184,33517227,33889968,20141475,22611993,28993642,17996389,26443306,25932419,35827466,19340486,11773799,14051830,16778588,30181462,22220790,35068114,14989977,21402297,10562458,8196334,34249819,14409552,27160192,18594295,21188992,34550335,32852986,24302428,27116486,22926482,27451725,33342079,8560305,25315946,34531346,24892999,28620757,13000870,36760996,22781691,14132431,30079202,13142467,24141466,33583082,26490152,18018795,32328316,9784367,18938309,40460558,35056547,19722947,9814555,36055713,9601570,25848243,25868913,7415128,32293321,33861914,28564291,33787555,15729105,26535306,13240617,29863041,34191351,24371734,25734648,17168591,8763427,22245708,33251985,23587511,23743565,12648718,25105848,11433849,22402980,32223457,30610004,20873160,24906657,26261878,39991823,17514265,16288329,21501464,7227449,27101180,26817098,20752887,14943978,18938606,20121367,35987336,17367783,8465733,31854228,27505674,12169568,37047499,15293849,10264135,35715854,34389941,11432235,10555071,18935732,34832885,24752616,21905269,27290412,34697811,26826708,15697410,32005106,32165484,26326424,12579141,25739744,33770136,26036823,31620007,15467231,19885607,33774400,34293335,17460443,30497268,26879382,14568328,27185415,16982722,18008189,30335067,34310074,23999140,25443421,39016772,24242525,31786777,15303492,34806828,9626780,28688748,28934588,17555168,6644757,9733141,24082653,14694961,14391425,17073116,19439214,11497603,28064259,8876787,32732131,28713755,33205907,25955152,17142967,33711010,22986289,15494893,34177386,22721125,16372770,14395676,24411061,34393109,28267411,15659523,17318576,34135304,34415401,9072332,30927797,17096622,7500513,28002107,20004653,26697137,10538683,16546089,17923931,34252284,25712687,17768382,17237524,24576264,15177937,33626248,32304056,19422685,20341137,28422813,25976650,13134632,28333310,27969354,15320041,12783740,14488345,20303065,16947931,11575776,31202327,18172877,18204306,28474575,31175148,25949666,18799988,24664939,31732553,33090910,29215532,18359665,7421753,9308985,15413000,25795732,33767435,12566446,11688416,16159884,25316092,24113863,22167191,16368657,21330670,20736692,12722617,26520424,31527940,26296664,22953123,6318120,7854197,37338410,6638448,15793514,12015272,32692905,28196195,23834044,35700270,37031693,22878181,27455583,29285846,15845645,20175701,29184874,15470100,13133967,7810034,40039576,12448458,24645229,12693412,29923969,24042472,33001611,24506311,8033617,17905863,33467154,29558767,28527527,9975197,7465462,12774743,7589478,32607429,38611681,13127145,18458136,27461474,32256595,22824856,24586467,33045067,28547174,28656613,25393843,14237527,17571508,32163880,21104596,27284066,32433251,13400555,24985501,24719788,15799178,24823081,25876023,22265542,10343508,18938700,20891163,16454324,16094477,11640814,15679277,34103434,28225418,15826314,8818668,26798932,12389511,12275842,30826230,21935805,16702000,18687319,14975355,8505575,7019709,18388306,29446986,17259821,13701700,34035377,39076772,31623408,31296162,27449405,27284184,23051616,33283024,14759807,27425948,18947019,21608896,17946766,12081918,6478446,29296922,21199644,31605786,7951638,11974355,24850258,26315973,6965618,35566853,26465813,21024417,20736811,21928742,15394129,34717877,26274302,22547577,7953758,35525342,28310941,30331264,28140266,17196437,23376340,22021103,17347647,11207597,23734215,23267753,13007844,29007811,19613416,8120246,9721406,26770115,14496704,14490437,14451793,14055644,14079679,34691646,33817855,18090794,27597842,28943924,32140144,13988608,11736622,17323058,13967589,17683540,27800923,12323195,10097972,10442734,24545741,33285714,9929179,17704190,13604683,33465623,34093185,11443339,33364707,10369735,31767534,13260677,12029883,28161567,34838915,25018603,22780058,19835732,34568751,9475906,20022984,13684766,25766539,24890747,28521759,15575619,30646941,15325061,12889672,30175779,15802261,11823544,18047515,11740505,31660913,34220496,17613703,25878755,24871717,27710375,20926145,34149889,29120177,15807547,11129264,30969510,30776455,35782276,29789364,22203799,13031224,21940474,11248573,32277365,38380757,29011457,9628859,7424402,17360175,24939689,39482287,30503446,11578637,18282827,27460149,26364876,16836713,33456676,16429800,29375346,30340303,23725594,23602924,24328964,25212610,27747496,14767778,14964268,20118055,23836697,10103904,14873234,32417820,21736664,34154238,22975985,33758964,18355287,8248036,17970779,37588714,23943083,21188867,13716655,10134717,15295950,11483575,16569404,39197071,30150456,38591202,27432759,26711702,19568873,19726287,34313877,29350983,14564032,14581605,8473281,24051916,24645002,12305397,37035121,15689801,34589773,10189850,19517105,22241292,6409532,20790064,27090488,22091267,22503614,26221218,21293552,26928220,27517836,9977731,19687525,18332246,8749591,12713238,9321616,11322070,6329383,34533655,26274227,14629034,17050771,27935640,10911338,28301414,27750065,27017283,11468294,20494849,18563303,31563494,17634867,31491628,17332398,23171883,34042137,28442230,30998179,32238468,19012189,32747344,22005904,12638400,6677055,17627708,20564786,32526556,17212633,8062583,33890925,18863426,35280032,28104971,40739202,17275074,25167742,19231092,18098385,19121256,25914219,26213451,40143837,39092624,33681334,12340996,13930861,31616589,17178607,29535254,16676945,10991755,29658872,16864346,36403408,28102268,18825579,9892836,13875926,13991772,33756205,17973242,34839024,27889628,37294390,24653674,11603850,13106846,13325415,13750843,6400692,28409082,10503161,21933907,27641902,17252919,23748343,20290836,39826993,22405599,29290438,12830386,32702314,33277900,11691817,17306187,24051529,31035292,7881810,12921095,11738920,22462341,20243183,13713315,14949840,25507218,26047400,32767906,28377421,13249785,27005403,20022130,29841122,32734358,17264821,10868411,10226005,24075616,8626336,9709217,35202088,15161340,17843695,22606282,25349518,23823251,26988703,9417247,9232819,25142266,20936037,24801176,22077579,31932060,39967379,17275208,33767629,24151863,24493472,17262003,14966986,10818216,22998679,18195168,29901013,20142607,34819787,28518429,28632986,23683300,18265021,33125792,18516705,11890569,32075864,24217449,24734570,26538967,31579077,16118578,7851340,19244782,9765397,34729878,8752417,17454791,9321156,27697322,22006467,24930088,15689479,30528561,9789863,26209044,14214508,22869473,28784284,23025498,32868613,28389114,32202186,31636459,12560381,30560495,10689344,30709686,30835889,18424921,9960553,25571019,18924689,13541598,32599630,10924277,21936964,12375200,38909701,28863850,38564323,19953933,21917776,16703738,18647350,35753998,25790451,27469435,29727830,13637355,10280598,31603775,17207293,10244145,10314519,19653659,10539985,21740725,27557593,26678406,17315155,26396675,19030266,10387845,10164323,20546370,6526801,23471928,8870183,22667659,7512907,40205497,24324563,26525498,22783182,31213357,35440362,33589768,13899565,30223635,39819613,10249989,19267743,27414728,19436167,18926411,30336346,11889862,6683887,26447012,38950615,7251127,19102581,27600724,38467753,12046147,33267929,13973270,6674890,34930687,31785458,32666073,30689348,29036005,13337242,19099013,30263871,21539253,15814162,13934804,26610720,9907982,34870471,24129584,26120083,33981265,29390715,28065698,32251606,13587529,24208052,17993037,8215731,18652847,33227891,28354683,33439716,22702905,23261566,38591093,10099703,17657053,26504846,10582528,28203922,24054725,7788793,9900599,9689855,31027032,30622153,39747701,34751147,37072307,29808248,27549985,34655182,29596657,15987186,29364818,7441464,29977514,34345662,9945787,28354263,7808130,33472763,23197565,16659186,30829541,16678357,26877961,29827984,8763757,26194758,27113634,24591137,14579452,6983597,11578193,15474497,22244954,19394326,32072146,39496460,14489883,30809999,40036557,39936734,16825521,35337805,6904009,23613161,17256117,34152277,35217906,33532058,14253407,33787620,25951231,16265623,17712983,25133400,21100866,21213537,26963026,6782296,30940343,26846208,12155746,29688098,35293922,11572857,13650608,27367088,26979557,26804425,37022388,25600697,28293702,35525446,28315745,7778159,10773208,32220754,39723500,9456804,29781944,34893610,17686503,20248508,7413900,28295904,11317769,14731939,8787917,24090003,12095890,26374119,22949198,15657679,13302367,33554326,32221363,32326868,11419809,9417580,15097804,9807819,29938758,35175751,22898425,39613387,14961130,20796472,32302636,35772106,33616603,23830563,28468100,9135550,28466038,11981319,28391597,24937998,41222579,14555114,26970736,28138922,32060518,29251495,39442327,29134164,29152778,28395638,19436032,28794328,26301479,29144138,12569471,28194407,28613594,24069390,21087886,9091238,18480016,7350593,12769266,32573597,26722530,35098158,26407941,26370101,20052188,19849725,18878541,33522088,20024988,34181780,19152245,27786921,13631011,15287814,23622510,29273467,17969914,16016776,23441194,20160267,26192931,15220498,39208271,18005996,23524020,22387214,28315448,16278050,12280912,18294927,13484214,17204610,14029728,37026727,24854318,35139691,32919813,7661720,31508247,39210796,8110109,10943679,17310174,17073093,38312612,19490268,30416013,19461355,6294954,18746749,13313763,19446341,23017673,18845498,16658222,22387544,19220365,16724232,19297170,2691410,23209774,11040767,39901188,8817202,9222693,38927706,9197846,28655217,16550421,15404575,6481288,34365246,29898910,14001606,19173135,17276608,12825205,15475333,24784331,22399161,32676991,24083761,21802154,9892620,8491786,22294155,28143244,16378731,17643094,13293045,11387825,24649630,38611885,6800824,23084104,24454149,31075747,30377359,29111702,15422143,26859883,22539153,22377575,25600151,18305056,16477659,27650182,28843985,8141591,28926988,17473471,21526214,22716109,24756091,26257369,29768451,26157908,39515605,28843859,8105239,12654489,14306615,15134935,24013312,18948960,31848460,38465927,25936230,30274705,22519364,13026335,8164129,37098220,33526603,39925314,14645085,13325271,33518386,30946332,26031167,11782800,16142670,8703976,28779269,28082242,12813629,41228216,21902310,34353052,28685204,20990379,29761364,14489192,15188339,29689028,32835520,27956192,12039721,38543530,31982252,13340966,15366841,32115248,10288394,29543356,28197628,15948538,17544960,17990685,34461995,9613621,20100646,15052485,9444732,13742428,21514678,21626060,32980079,10076854,15135728,29016285,10897837,29047483,18147196,31433160,31812657,26589995,28570943,23766298,31328894,24585919,31845293,34150011,14094301,16236653,16727461,10537777,34355684,29314131,20156632,25695464,21723920,30336776,29316323,17367315,29042211,24157332,13891436,31795510,15305675,30943556,14177971,35194649,28699469,27401357,21994871,22015654,15890660,12328331,22139938,26576766,10012270,33603608,32906460,16133479,27481142,29690294,17646490,31805792,19735196,32377922,17646324,26926603,27167001,28860113,14976848,32892214,39434973,14092448,21789625,18846563,32102929,20362159,13920643,27720474,18915676,31316198,25837198,7969580,23038678,29813400,35753442,33983571,15693633,25364106,13281772,32372743,6662292,15706268,14253341,27595049,15018061,17328332,19083824,28141595,25922966,33344366,6318494,33733431,13884663,20169299,31068236,30564279,23148176,13506154,17650187,28380622,33591817,24332023,37082797,22570094,31099911,30356886,32669883,8625932,21943709,15319728,31770612,26740073,29621292,10644958,15380266,31050039,24062153,28353257,33014697,11858702,32717769,16111269,32593157,6997911,17612455,25401137,17575162,25697232,20392374,31101539,8018893,23915386,6774914,34123297,35253289,17936499,26797940,20110102,7322969,25930955,34203603,27877800,28604261,33040303,16687351,23141792,18233534,29232572,22827007,28674536,33106523,33840197,31187135,34400078,30926360,26748134,14391665,26754546,27733896,28052112,10345829,20735103,13786019,28021446,31116420,12225363,30527292,31200559,7204013,12763240,38635341,13877966,27962627,24073246,28454567,14306225,24714925,41226366,34155633,32920154,24758245,22482631,24128805,25032272,29633956,33665721,9070829,33610170,22293726,8887669,32052575,25860222,13980064,15344525,34909664,11069162,8350350,15419827,13842355,33969095,9541537,15069636,12402128,17343336,11948897,27808150,34816208,33712399,31030918,28743397,22191477,32944559,30457865,11388888,29597247,29749543,10431230,32069254,29055415,24383556,30740503,18126517,28753815,10661171,32761752,26172570,33199622,10466417,24194892,6681783,26372648,38760036,22346178,28279388,31414888,10806117,21577271,28267418,34375327,24208783,28925563,31428108,29171520,29493928,31320796,36867882,18027223,26032060,9858175,33357591,12607487,23534930,13722416,15243303,29653538,27903579,10608912,25700255,33291345,14323756,10481601,14434110,29502517,31161265,24915956,11210116,22874345,23947523,32990857,40012864,24392242,15237842,17850925,28619223,9589239,38716515,10533160,21719104,33029420,13011409,32035294,20712817,15161560,32977308,33060548,18815282,8092801,25258439,13272810,29644208,11904677,32963387,14217368,28967987,24492532,20409049,15698114,20414372,18361513,25723419,33629150,25944071,8938151,23771073,17148506,34138054,16187614,17321036,39163074,34937753,11204323,33574642,34244281,14857691,17227761,6407920,9687910,14645196,15891302,37068490,19220800,25037097,19267384,33031479,15820079,34045440,17159847,18186227,9420070,30415878,14330947,35852258,14867599,18948734,39346985,26913691,18431792,8972417,8187075,10182290,12781326,24808676,17257315,23971590,22718008,25472427,25931842,33331243,19744794,11038444,21626456,32917014,31195933,34273450,34821432,26383897,20289258,41249457,30565595,34112612,25799059,31883073,21279323,28435797,25886247,6706588,32064221,39922302,11400631,14554182,20841409,35520980,14542162,25181180,16348177,34712907,33161835,23504374,25629916,34935275,11302061,33810007,11825672,26993805,16257689,7086008,14463482,9507165,9207297,8110090,33617094,32321147,33194361,20018743,28144286,17018068,7234162,38531496,23903972,9577075,37393198,28550458,15793860,13031232,12008842,13374716,34066936,32031428,39035796,31679061,35091569,37439016,33380459,18496581,10891630,24480591,24739338,8110415,17486117,32219643,32491842,37046710,35153510,30653153,17714182,28045502,17427991,8691725,14081105,29112600,29118709,30532714,15105000,26447202,28113904,15417436,34146698,33765866,17442244,31813847,27140481,29279037,27186811,18245886,26825953,26996067,7919819,27333344,13580136,25674755,29476410,29726436,28710275,14822968,16451962,16823244,38480497,17311900,24654929,35083355,9628678,26686657,21804446,18370053,27374437,33868449,17097944,31187323,7473776,15899369,33113307,15481828,31494970,28791198,28577822,13132874,22961629,18207364,11012481,29056679,41249730,32371648,23616354,16698202,16445325,17303214,31947850,17634606,23899891,24667758,22361546,17999781,13830651,15649665,16356952,29572907,26414578,30153292,28121386,19322790,17330057,39227641,6467171,31742052,7710440,9137773,10196776,16635980,37077491,11597311,29338786,32931027,33129279,23438699,8392902,11010920,13395282,27329463,17446809,14708441,10978193,22527224,35043579,41231386,22491191,33440136,31886128,8497146,23252859,28948529,23253016,22167259,28003982,12437096,33849713,15442303,32071298,24930621,14833210,24539828,20208685,33610512,34397814,32230847,23693773,29543911,22225844,16771334,27641237,28861126,16063569,26172071,12017530,20157091,20169593,32636634,24099160,34947247,7407182,14529524,25233415,25812064,26608212,13401469,28124883,32572362,26450206,12502029,34892356,25257596,25151186,23979627,15330812,15977379,10814747,33587500,32191845,18157773,27249596,20174954,29388561,12136057,35124805,32291511,23860306,34085220,16984806,28947065,28196410,29159771,6568757,9290892,13146755,41227553,10707364,30174570,23371274,18020385,23134772,17930650,32210982,32573269,32068583,18416205,23955789,27690855,11491106,10503635,29773372,11489503,15141937,17193417,17229545,17675533,8970621,17425210,15236047,31842515,28314485,7659385,10506738,15041003,26738267,12652899,13908967,26371112,18941587,8329444,13841780,20551734,23224345,17851145,17540789,30650112,17163201,27471139,7958411,7714527,21740311,14582789,27369931,39109095,18985204,31268182,20476034,16988409,12379711,23771571,24096306,17641705,25937578,13232642,28746673,21209425,11317466,17449701,11967202,39218145,39083861,10386047,33747202,28389081,12392180,31932520,21831995,15870015,33546274,17956407,34433228,20908453,25698378,20805956,9581545,28382459,14298118,23741723,16651525,36960688,8611123,12753381,9966362,9067169,32580333,31055780,21684131,21342445,9542288,9414774,11372888,22970246,20100896,39116167,8534848,11787840,41250453,20422176,24299830,27600499,35360760,31927690,27358747,33070615,39127667,20115426,25748845,18474402,10669786,8481482,19316559,31439935,25310459,26438459,11016742,11029216,6980319,12391320,33968653,25539135,25010550,15774648,7069875,27736795,32212563,23100434,24401977,24673328,13779499,8482251,33370243,7116734,15725055,39804593,9980158,10351635,16612426,24417345,28534845,33540006,31958882,10821988,26485407,15792870,9194986,38333756,34740935,35016222,13389950,27029680,16789268,17639070,6408439,16571153,33325631,26020481,13663741,29309218,6563372,31881858,31130823,31155268,8774104,22382433,28666573,31996983,8409656,7378342,6849228,11258221,6505825,38813333,17357929,15014474,12707718,20021986,33168271,8328241,12375477,14292893,16861162,24459861,27796883,27500824,9510396,19240470,6904501,7936536,32692142,12487112,20262192,33629101,35167014,17625267,10494818,14759476,16159779,9749341,17591393,24050955,21220585,27750844,16648616,33783740,7767150,28538172,32190169,18483619,10817675,40712954,8096049,28378671,40383318,24007749,12061272,24494712,7433614,38099236,6841302,28127705,32200499,37101652,26616286,38608684,38474908,8477827,26533453,19098255,15811828,27540084,31896272,10553879,20205700,16247296,9510849,34933477,36762174,23279406,31890873,17952687,7031039,24378440,7431782,39351326,16004300,32080801,41249313,28092014,23921686,34351927,7238982,18513398,28635586,30461154,24903458,13939905,14049235,9058713,11854966,24151245,13303306,20954563,28279001,17673941,9516326,26550853,25402919,24739022,32776731,15255995,35719586,7921041,31993595,10556095,28300828,12589275,11214630,28071397,28749330,32118273,27685798,8014156,14064315,16052879,26662555,22721633,26622190,30875153,12071786,11944680,27160572,38555975,22082880,34514099,32035166,25147474,26013509,23998460,30316043,34818030,35336725,22876321,28146233,33285044,26494462,33359389,15570522,11294520,11789589,23643422,13797415,23446124,25599397,20237795,26116217,11630307,39190244,21911868,31058747,11131239,9806168,11558158,21015745,39885998,38195943,32299904,6563436,28909438,6928838,26336047,27283095,27747584,32247491,38831630,18158472,25167231,18098364,22134732,7413053,7426127,32518368,17472186,17938892,32636376,33222006,6941923,29413404,12706941,28638016,32060005,32934692,39386997,8609402,20242400,13601081,10235986,29507812,26804978,24477910,34018225,33470561,32258433,23671656,23352811,38480306,14265307,26593252,10095989,11256295,37041741,6422790,12806014,13581774,22808628,25566257,24502475,24349495,11906466,9799436,18439122,24396561,38997422,21708599,33176678,8943570,9041522,25022793,15792072,18805371,25039669,29818138,33568865,30497281,23313386,39176858,31867085,18219571,16441699,12374184,29568003,18094651,30379684,22774413,28498251,22775899,25165121,22803273,24714545,29499249,33876168,24870645,20366884,26706693,26451952,10496354,28043057,12441562,6481593,9401560,28887559,31392116,19149791,25686169,13877624,21175267,24246112,35198239,26970123,28041012,28602683,32959947,28748525,17820431,13870410,29019706,32323197,17415343,16109415,35272287,19170970,11829499,20139011,11939698,23998108,19040802,36903254,28162785,32388260,15091275,26386749,23447338,8624207,18774297,30472562,13870020,9981630,16939956,14933462,14798887,10184253,7730851,21795126,35225164,34823559,10808140,8316723,6622607,20559896,29121667,15921415,9053434,33392741,26078982,18279128,9801510,13750735,40786119,29295317,20858049,22924261,34187358,29317325,9559451,39006309,7091931,9573908,20477373,28142134,23912678,15203003,24735929,21430001,18259727,10518561,14576710,27874282,22910519,13486140,23642435,12988359,18934569,26420524,24479366,29502546,11431855,30599949,11224502,28614347,9432361,32091837,28268975,9133546,19968474,17427261,22091029,39301540,22767839,21988305,11859624,27742709,13676332,34038779,33428962,31373122,8844451,32888592,30560997,23634276,14711635,8610144,8503375,17711674,9432808,17355757,28034485,14728296,8031147,26709493,11430906,13846313,14418412,23344764,16623553,27575237,25900931,8739649,16676830,11846458,7440539,12278413,10033308,17897192,11323971,25444430,36966288,25603050,35092113,25933298,35904689,25753563,41249043,8027903,21468266,33445264,38555475,17146656,35121564,30479925,23934879,13303472,14067714,26995468,20609668,10890085,18701445,36511103,37043783,35913153,18124456,24566141,24373432,21640490,16664450,14217225,18221522,22317172,38818291,16793907,8390510,28363705,28526733,29018373,38686317,17441653,26255376,15957878,23184064,32993491,24603050,16376812,22370361,14115857,30891649,27998232,24454809,16135413,31951769,11740838,34563634,33871905,34005767,16290163,27825994,31374098,14977080,30354715,18140369,27584756,28088265,9249668,33289813,26206899,32657094,15644734,28503471,8806288,29181067,32321694,12511943,17048108,21608539,23123612,10313629,28505042,33228359,36388286,22245202,35093050,16502610,30649113,26045439,23391916,30981247,30201814,17757250,24188284,17284572,27599840,32332286,28875325,10447455,17325705,22149482,12978501,26106362,29882791,11356827,8257057,25544732,32211814,21931748,27803464,12963631,7468577,25165495,23126849,24407865,22884561,26422815,14560624,28933058,7895507,10022719,33133121,7686026,11580251,27695640,13034359,20308430,21484205,16174524,13446180,17629026,10205390,30889458,38599407,32974125,24216319,23689545,14051045,26954624,19085006,29849475,23902168,28880178,37104778,11752499,23572068,22679129,31583656,19389741,39076870,31983569,11106523,26260758,34132243,26029143,30090707,21177306,25841275,25582203,33090420,24252892,37246352,22191816,8418199,24530665,24976748,22105431,38924119,22005329,33242439,10211815,9131894,33008751,25057776,9727171,9035480,30966583,17271646,22244320,13148973,32570579,10386544,22924584,10201446,21977764,29131371,11967377,9122158,32511517,26538739,12874536,31386451,8478236,23056124,22697123,13496726,11224604,18317526,23867264,19064953,11286456,21378580,20696034,28615742,9067400,17587084,8626726,11889154,12502703,24715737,11302881,32799333,25345312,23328745,9896334,27006547,30575141,13202315,20370297,25640479,35384645,13894320,25413694,6919982,15347433,34037525,15397509,38944230,21026976,8503118,24403853,23013745,16244516,21151873,25072214,23623764,16772861,13734313,8185621,32717609,10128187,23967324,38609793,26059099,9823935,25634074,29391284,15230695,33979318,33655767,10358864,39289197,17562437,6330580,31205363,34350563,38839788,11845558,14520594,12739638,14663504,18738123,34181706,33222360,24661160,19829012,9019130,28035049,38468367,12342584,25541071,9120310,39953802,24924862,12806413,23877670,9642736,16255206,28575281,23899156,24801884,24937370,27486603,24761708,21529265,22230921,38885108,25254891,17339397,29487933,17100826,23023452,27541033,35311374,26343620,12391263,14331821,29387372,17989918,28505701,26151991,20641492,33508044,34168089,7254815,17193344,15505358,28253655,27417839,20929648,33777719,23509664,16545026,25518365,31763839,17215945,37240311,12379892,14138069,27457604,15330290,10790038,24416783,41253378,15630903,12431110,12628466,29400910,8590890,29891303,31136820,30561635,24024452,30418892,20922101,27201131,22177222,15334552,24864795,15955141,33453409,11103069,26063599,29742108,13329396,40529559,34024441,31295809,10917049,29426195,24552248,22802178,12576804,25505675,34951371,22771148,28089124,21924283,17579435,34271628,20544446,10438001,18091045,18402054,12543406,23505579,21601347,16677406,12461801,23556416,21255999,23864739,23623672,33807804,14305557,13419695,17402974,24463838,33438070,26536853,15432534,8563220,17196194,12867828,33439170,31566074,14486670,17276882,27764162,33773746,22272993,7499733,18479753,16744961,21786365,32152133,31096357,10457254,24327248,29678871,34885897,24160054,11298109,33095503,6864660,29592544,22984131,28503440,37099286,13992353,33684859,31091352,35068750,16935514,29923144,34341768,26360318,16555611,14154561,26796277,31093141,30565685,7565311,10550630,17887344,17697815,13215440,38647153,8581804,6889008,18184891,29047879,22680668,26576933,31965568,29654476,24526253,31619625,31057754,32665698,39497812,23157509,24945952,28318351,11065775,17705704,6643794,15552901,28687995,15428731,17507343,15713486,24832969,32269559,9304786,38716370,27112614,16109619,9951480,26971579,24040994,28380869,25963930,34222269,26131169,28815052,12560830,16489742,27546399,35282277,12196317,16870901,13616981,7358802,12350952,31474374,23193074,20604952,17639956,11018748,13634547,28290951,19738619,27553081,22569509,39997063,27666571,12877261,32352166,8888611,23614740,28365950,15133905,34988284,30809782,28295498,10506733,29185643,36867810,6999622,28739563,9663066,8455617,20904903,9166687,32591109,15987208,20159870,8125612,35387837,26208545,18998265,24817092,33506657,13456766,27896397,25370050,6367553,22077763,17257302,16179138,32500659,35415861,7240304,21996140,22431510,14029805,21144026,29063932,28613226,20030964,30093393,10520505,11381455,36131039,19928067,31874478,9788813,17876241,22170183,20973619,27560467,17833936,9721139,10437809,19259661,10803267,22874954,21065051,22020842,8470287,9503727,34368206,14814086,8099438,34356385,29707922,10441892,29407595,7149149,25758155,25337716,20475193,32283685,35094127,20925835,25343355,15739229,9864793,21594960,16165483,26056308,22600864,18178938,37009845,18226083,22984729,16919657,10490233,22608924,8904192,12277778,16067949,17625872,31198758,26658410,15149594,10637801,27542918,10633751,39129696,19254579,9189646,28946155,12974429,12546351,24783822,35519171,18790030,24125865,32767336,33605138,30465189,21313648,34047306,34854805,31965798,32912222,7708547,9962685,7476772,24143118,10722280,10006551,9738048,34940042,22395187,24457912,21077609,22499435,33676091,27735451,31756362,32303542,32576822,28397690,23813637,41250468,7342810,20359367,11499386,15003672,27184569,11194774,17165654,38525769,34473860,22010783,6394843,19346836,16249521,26597346,17412075,28489543,17905253,17226816,27532662,28457851,28457308,34088608,22887720,37228366,18662566,16002799,7860510,12456604,22107308,6528314,17337766,9371540,23332238,25103573,14024274,19849969,9369383,27142959,38475748,21979831,11657785,10235876,38641058,21054989,6559018,30611418,28202766,34144310,17887179,32064321,36185846,8240430,8442276,13749576,17464869,27001439,17629752,26110879,23717212,15146936,13404802,37090143,25826529,26046656,21617325,11093473,30569968,32776401,14308306,19686787,24658319,22579341,22293806,32993245,16701495,32878178,17084588,7904418,14583754,37149808,25843185,23776120,27917223,31882494,33266196,10648068,22028109,39225143,29209282,26219473,30825365,28784448,24264589,7114581,21216430,36857725,19396552,29637719,23734193,24669899,33603047,29538229,35250051,32343419,14586759,28971838,30051682,32313784,16860198,10981716,29463242,13576910,9170752,18469095,27542634,32512849,28856321,16872506,9435769,11504367,22531387,35986473,14346511,28801908,18912984,16857695,41228017,23774363,13954517,27497554,15040348,6418073,31091277,21816310,25772965,8782092,14064612,31143154,29762600,8115644,27199531,22182212,14695441,27697410,31017673,18010862,25871674,17032326,29054534,27756948,15027926,25253255,14506224,33571132,14198562,24130776,17188248,32619512,18431979,12209042,38568531,38463282,30937697,32423284,10065420,34848414,11387644,22505869,35422116,34659258,26660645,18461475,34234208,30737046,27900403,14694705,30362395,10217837,23081512,29579441,24476416,18188948,38824998,8653524,13770223,32493073,35314057,30525470,15286485,18219766,22186873,23932140,33721472,22320131,14386082,27791082,24609045,22649058,22998491,31656924,31224842,27018141,24482245,26533797,32209585,22484486,31619534,26608435,26713041,16625507,34330870,6749699,28599344,28153270,10296163,18403102,35513267,26605856,34298581,27228331,6489643,24121666,9967504,28593933,33693688,34864807,28741749,8782609,30654563,22203613,39126317,26570752,26857318,14843338,11311915,24939782,13701029,14076411,40795036,6637183,22490977,40702787,27347071,8235278,33455723,15807687,16992338,40504583,35576155,28687810,11428523,26316503,22506198,17571363,19418126,27728306,26360139,35055964,8705335,27778063,10235977,31276882,30998363,10108566,28418636,32507498,25461216,6679288,7665829,19494425,12278334,15595230,21308976,31923486,22387931,35333283,26241497,22098468,7928070,21498766,16067057,10045948,32728133,26717949,28580353,10550702,23327156,12634517,39263323,7274317,27706909,17604300,41250927,15899548,28840195,32310815,25490698,21840584,11664285,26337240,23379047,25450797,21882866,26781829,27351315,14239083,8782848,34761868,16080979,13921300,23751603,13793682,34312986,17639539,24215492,10472279,10353855,12262089,24762188,24554874,21900321,13436179,8794761,9717464,39225386,25860936,26545996,28059644,12253843,14347774,6671569,17257243,15646982,18047986,33243556,29897769,6649239,29623830,32714699,25023962,24173736,27849775,27735438,29819134,21958531,28182642,10929870,14697971,14409117,29790211,24361719,12967522,31887726,12871880,23953346,14125617,16047012,25455035,34886405,20521231,29923159,31975158,26689425,31964777,33120131,35962792,23648110,27185491,7179355,34553331,10198313,23972649,32362378,22418696,29130567,28094846,16806237,33868971,33604653,8664289,22675797,24235483,35697000,16247107,27849872,16164014,15324026,28299329,17271828,38601001,30870210,10161467,18400711,13517513,6619196,17044458,32057690,26367808,35358772,16737324,29147491,8687638,37054088,14641990,33516873,22047751,30292198,11961454,29614346,9353083,27098955,32212080,39109746,35146016,6488615,38503798,17050887,32268153,33299373,11670708,32627489,6981310,28546565,27742488,18295212,12218722,39293352,28431296,32875415,33682672,17602047,28479019,14648078,11978637,21602023,23461639,15585898,8995715,27154733,41199712,7003510,17847794,18346556,23137872,15361893,39757209,27724276,33166032,6759609,33655297,10899968,40655780,19752958,10979608,14234771,12492048,33300055,32901692,37228211,27272549,22721413,24363541,9139164,13427678,31817876,11272819,34055739,17689320,15188324,14894273,27146737,24765794,19055260,17519006,32623920,24550218,25286423,31679603,33945234,29022065,10123273,10435336,27387954,23896587,14909569,17598814,18939984,26315389,31600114,13794245,24089880,29670931,30667266,30756639,15331944,26781101,24406174,31664693,10773666,25363975,28688215,34700456,33622851,13537204,15331167,13933445,14851445,14337538,16563954,16734097,12611881,22054380,32763125,25361153,13987737,23555674,23837402,22723960,20857407,9300730,34190774,8548621,22974283,16087797,23092168,6996485,25056842,33300570,19573515,34919652,26991492,28888046,29401005,14232755,9600557,39914889,31444113,14359772,13002367,27928412,9399674,25011241,41192359,32162920,17493859,16653038,12408958,16479398,10711474,29507239,31859749,26512101,33082797,15493695,38234643,26894703,16477280,14387112,26096822,27619265,27883095,11393553,14545580,31122017,38530798,20069037,20820993,13552252,6854470,28826191,8693133,8872211,32874861,11257171,18744168,16242865,31878565,28627424,29419775,14399907,26353765,13251000,24211325,10472082,26724080,29006909,32698624,7782144,15909850,17825172,14007403,10415569,29758074,17558799,7529891,11493569,10516537,15533912,11127241,24349722,31250991,25727773,16090730,25884656,12941519,18101377,39130380,9009110,16159158,6424703,14203044,33688973,26366413,34055725,12816283,34845102,22380551,20599063,10952447,26225609,29527358,34067421,15562071,38726692,29786907,35022870,16977944,28607982,31191003,12034076,9503493,31694184,22038404,23977764,33085321,22288300,32103839,10185331,12191168,23637051,29896008,9498269,25678199,39938892,14491094,30199491,35333840,32202201,23209908,6542729,20729703,12854082,23716228,32880416,21855671,28779834,39016632,33988877,23293467,28214856,8182970,15257051,34583319,41255513,27825256,32066786,11914257,24294317,28190112,8017690,28051998,25808933,9217284,6422315,19441434,39386401,23634756,34408206,25118179,10818539,6497625,33781130,27821810,30820549,27375650,15793529,24221894,25909340,34096282,17737070,30840229,13036063,31665310,35739255,29699592,17329278,17628037,32382632,9265156,12502495,15178759,35693223,10174601,31140483,30378465,16764546,28045645,14395960,9138717,15003113,15702768,8985259,7571982,23683938,31085868,26846610,23542216,8005471,6476145,20440616,30250467,17074078,8023453,23086886,34540700,26921202,8117924,32126271,18230494,34728187,21730733,26898205,17643158,33176430,30951939,19664535,31184939,32299144,29921707,15919221,17556893,28526012,11680064,10437335,27081588,24204903,7782918,8326247,32161645,24037674,23842663,29346499,32867683,10303196,26171010,9899476,32576698,16534085,25729674,11386210,12222162,22532287,14969479,28613582,24773548,28932913,6981531,13415016,8490529,8390020,8944086,29484948,33099604,13765073,29542056,28312006,12303124,23901502,34356103,29091289,32706885,15106227,7077032,15598479,23033650,27692926,12989702,18730040,8469038,6492907,37042242,9939799,18347831,31149525,28843341,12742836,23267872,25127969,10451524,14036691,18016845,32787674,33666506,15151652,41252158,23893620,21400980,13901209,13013247,13021388,24507145,33347817,9953871,12540995,7351646,9123824,33394506,19512090,32853526,35683780,12204060,15885282,26450324,10950233,7599724,33547485,22498253,29944419,35819976,35026025,9469529,7925702,29919720,22679297,7431647,13831988,7357291,22904859,31788503,8392490,14395761,17201420,26896653,32000371,23643526,17485820,12073652,15495538,20709845,20512051,25099440,23766152,24322758,36779611,12251170,22755920,10611452,32402164,26983548,32953389,12708668,33928134,15241920,15230303,15035325,32898835,33369487,32941386,11124617,14863346,13836970,11673448,11458213,24210925,32321564,30364674,22190200,26666183,12320787,8179762,12426079,20094765,15881649,15215204,28558519,26708538,27171277,31441582,31893967,27145000,31150543,25985444,34077422,28959777,11255231,38755992,41255519,13454695,14885847,22851422,33872610,26602844,35707788,26588581,9951481,27795280,9191579,15777161,6629666,6330964,32746671,28327693,31432331,34954214,8624675,27719954,16432645,22801455,9317924,13967477,18016033,31607712,22460968,12745543,21281820,10914917,24562528,16390048,24701153,34293612,32858480,22298439,24376856,13184420,14514360,32314611,22391863,31900209,10654885,22184565,10046982,7839696,25330243,29070702,22016832,30780589,9228021,8685916,16360110,33513846,9554264,24643624,23390687,17449340,40116816,22975379,19794480,17529525,9580418,27224943,18411056,9420755,28386983,22569291,14224009,10576651,18141630,12624140,8332207,6794551,14222396,20528622,29268984,28761262,34854652,30248484,14922493,6812440,14918493,18407808,16272602,30815822,32232990,7672329,26384018,18498842,22217174,23907016,25958498,12373803,27612475,7944125,27049176,35441924,11742344,14274307,7185262,16523739,33598391,35848975,22605078,11770670,41257051,26367262,33180878,10902663,10128231,16242553,28760161,32127868,10457449,28439367,32396143,34274318,28814899,19975689,29830968,33767251,29722178,26886454,16247335,29576819,11807836,26117156,21945725,22718953,22111253,9146675,22605111,31835974,34339867,32079341,31623290,32162717,19839470,21024723,22111311,27813064,34745911,22110925,13368893,8467915,28164284,8231934,16764331,15515682,15083728,22988156,26386681,27375369,27605295,24955746,15794854,19314491,26251768,15067605,40020004,31400301,12531287,10037966,30090782,19668950,35961911,24241297,21530957,8136405,25752077,17055721,30463230,15218511,40427449,14277188,29563457,31944373,31616373,7143093,37500186,8225269,39246131,29011718,24639819,22236992,21824938,29850935,25475927,15603564,24853698,18174259,34139706,31425179,9456905,29174059,14668214,11961541,10980633,22287070,34425988,7889233,26373885,16138520,10413726,34569213,29719252,12202547,23636153,23353851,32761885,24049208,34724337,33585139,20949056,27095164,35349592,11029115,9680636,26803018,33025608,23347776,28018770,25075498,38717519,31460988,35392932,8410123,38599799,35232867,35166890,8048316,33951754,10154220,34541837,9678523,22045672,26819860,31635437,18426185,15023230,14555580,8641341,26074489,17921452,38687480,33859168,18067075,9439712,36980763,7779381,28196012,17536864,25365516,14593742,21025031,30600456,29766771,17048599,9393637,13995344,7011763,31350454,28629700,33996824,26340985,22885240,31589391,13786755,26617918,26871202,29609577,33188647,15337586,10879010,32944602,30856922,28989943,13363014,28972131,17119739,27822096,27162756,29158959,6690568,30147340,31329015,32089008,29037270,23278505,32258378,28720012,30801176,10243926,17853389,21301961,24898313,27779446,32795927,32983560,28752608,17554431,17725852,23951558,15846770,33233496,34256654,17146232,34869956,23543780,38730902,21416431,31209526,14403915,38469976,22480943,24241454,31950958,33258100,29432677,31209191,15277052,16409220,27501669,30356652,38526508,27814017,24282231,14641370,32731192,22783796,23328308,21923425,17838257,30954767,13906609,27927177,31432999,31242147,11982031,33554233,14736155,36927281,16560748,24719884,28823061,31833944,16754006,11859749,13454657,32322139,15115598,20850803,31044606,31380231,27666344,18197021,31725313,26809454,26034884,10476302,26782494,9569989,8145228,10623046,22076311,19747138,17455811,14568281,13881551,9414357,18607445,15517906,30521546,14240328,30619371,29797078,27545651,26937936,41251863,15934848,22500531,33885750,26514298,11196787,11625529,17410196,38476827,34320024,9852314,7899494,39137121,21500817,38811802,32090637,11029153,10186580,31749982,23489776,34998638,19734620,10207114,13856078,8505359,30804805,25999034,34854190,18448290,32533807,28904455,23432990,8273724,7852231,15437846,26299263,24722164,9814436,29115595,38644483,28755664,27559343,32794992,34248579,15588166,23066897,20726887,39377783,14448624,9746391,38472513,11904441,27113061,10922744,7491222,8284634,14474311,8624815,32868216,34425404,21895602,12041768,30365922,11424315,15740924,30770316,17275405,12236810,14220629,21329241,29376359,18018963,34001653,34038415,23645666,7805982,11131415,39607648,23410557,30518315,24156938,24482201,14323425,14341651,12492668,7270364,22381527,31218225,28423760,29571741,21941783,7171399,14952594,16702009,9089884,27794883,33102330,32176955,33936288,41257880,12737268,11469988,27673504,26903879,27172097,14606090,8653897,28366723,8961082,13880976,8320712,17233883,17331649,6745745,38941050,35194424,21740794,39958513,32041638,14642886,10535736,33834723,34821707,22660392,25952832,23497301,27306280,9132284,7528922,7264258,25948645,22803829,18878598,33618757,15332417,13920021,27526910,8396846,8474216,6863891,24000253,28352793,17210153,41255798,16171943,31445230,29559063,29036293,14479399,12216893,33338946,14823182,38480917,11186228,8591684,29507238,11079052,34704524,35479771,27304041,10162954,22001948,16677735,24040620,15234021,27806308,31349209,13313917,15256871,28258369,21404565,26117673,12780876,9264960,29379398,9147839,17646668,23904542,23591274,35038616,7568913,35580364,24009888,31596121,32559953,41259076,34551001,17411701,31845381,13968179,17516786,7867058,10483192,15785210,35242202,18273566,9072522,10811789,13919431,24099956,28590340,24172946,12898988,18679421,8811106,15472010,21175416,30857956,18855176,17707816,21623865,19325322,24025079,31811827,28479490,33819704,27541792,30479168,9333128,35554343,13850883,18008482,10955889,6564925,33244456,20632467,9935560,17901702,29397115,24988639,12457244,28885488,11079033,22671832,31420294,14512781,10734990,10020639,11934013,33260573,19067975,13588580,28443085,32060886,17914026,22082919,20627205,29725660,14763302,24470188,15676136,17929412,25389744,6576906,29093741,39264449,29042835,31861170,32952877,27740637,24161258,35924732,21935133,32657727,24057193,27177632,22888306,32990279,17500521,27636820,29921654,34827434,21943742,26951669,24461115,27344258,25292412,20194744,18765206,17047785,31081169,27923873,35815961,34334564,23291375,20154114,17080245,10798268,24682924,26410485,17921663,6772828,33610453,22709900,16429720,10222254,30264392,16732603,27902354,26791906,14935834,28661655,33943788,15165209,12929013,8701840,23102744,34563023,29129179,33531076,9646315,22430343,13730436,24232017,30494113,25585703,15602680,32294251,25287757,32922544,24227040,28514154,32650660,29516301,28453980,16641312,19780590,22086160,20889226,15686534,27112338,10857028,27389759,29500391,34037111,22748353,6902166,32319097,15063821,30835987,32897328,13767139,27003733,11653826,16568975,23192961,35232166,17076550,8696934,32225859,31121716,26105611,14400167,22975174,13201677,17923156,29523485,34784376,18270210,33639888,35389988,29751975,10935000,11504180,26079419,19023486,32922800,12536165,17947658,30765219,24804642,15041167,24117206,27266682,19831756,19265181,29415970,32143345,21237388,34447685,33029776,19343279,38535313,18511566,24814528,11946841,31539260,33628969,30537630,14334480,38884253,20645803,33682526,24770692,6855114,12059494,14268456,17100698,24070586,14754448,32067234,13943150,17035415,31008265,7780869,11369039,7331553,21841462,34751305,12044930,17544356,11974453,11650420,28014952,18664813,19359245,6513369,8723087,11901973,34910785,17715191,25423604,33546345,10703674,12988068,11496509,18317095,8734800,7800674,16899807,13733853,12166570,34453922,22483765,23743425,14423692,25882575,25777526,17938662,35634303,20998241,9731051,41259222,17642009,34629512,22600132,27326709,28757241,20895816,32706038,21664336,33023222,38916896,12003018,15335290,31554538,33310248,17321711,9383261,33180491,11922515,18399762,35115691,33811325,6376766,37099082,32055578,32780651,30855986,34518273,14582802,8751948,31337801,14730780,25868819,23016429,14066388,28394874,25505471,11207221,35242581,23895742,22007200,33560048,37112228,16598729,30344521,21534993,27211131,20272695,8377161,20911010,13960566,23534849,27272247,17569774,18255806,8548383,34562677,28710842,14332833,33777448,29596188,11201956,35261801,9654005,12587377,23196592,15910915,24249781,15285695,26757381,17100117,8613293,25458343,24186531,32590878,31668968,12552810,30560444,14300495,11586458,10890007,29341967,12359432,27017880,14168498,24623470,34132707,27696345,20887708,14687566,23754717,12725414,21869952,36332616,14749667,36645789,21544524,21402511,31210874,19623328,13301793,17062632,29750162,11045273,24651921,29727378,22181827,31635378,14230714,26786219,22108785,10277988,29304228,9749230,19085268,24135807,14755702,13157367,28466091,21752698,11281339,29462871,14669176,35072617,24640065,34106022,14574199,28873892,27051735,13985240,34231184,10935258,11968508,20802427,26049970,9174414,31928068,13491920,19211709,28055539,11893872,25730112,36969498,17456671,35350158,34490602,28096221,8548872,40794879,24807747,23729281,21202335,23403620,10626736,31028587,28780410,24544008,17802102,39454491,38882830,11648968,17419490,21377116,10043924,30254800,27361948,9081687,10581224,35531701,32598268,6312712,24544736,25542587,14505235,29619076,7946325,30640936,8815444,7940114,32370495,10628314,32158764,27778465,25758658,8513852,24304210,7669798,7919006,18448393,15671086,17135130,16683193,12535853,6380253,26514705,7157823,27077621,22865188,18903905,12318771,29525241,30266372,21172110,13305571,33000227,8521637,10571535,11028186,29238601,16403105,24022879,14577898,13517115,21889170,22067407,7026543,30210072,15045670,23620732,20169547,14948324,12963774,24804654,33902569,25282538,22699324,34204943,16168025,21187968,7735933,28602782,8714567,31372384,38659002,33591261,25426241,29780548,29240205,11941782,14506194,17439082,25634716,17530802,33308755,11582316,22188931,33929998,17981849,28503810,9460989,23301539,28795876,27525143,13919590,12009113,31180169,15907641,33227806,22139758,32914541,22717659,32822286,16622079,26063330,13696013,39380835,13369155,23989262,16725320,22968532,24749829,14758351,23433328,19390094,14983305,24197310,20418692,6865651,22159776,23658388,25743984,18168961,25126761,17729038,32894233,27821341,33062754,6540732,25683333,33172397,28821383,19767837,27788232,31596402,12420091,33097289,39030521,32501408,14246544,23248914,31524462,33242655,18761278,34432388,16922609,25183375,18582025,39564113,23386382,14919173,30170094,15122471,17554989,16246958,17780577,34883548,9429383,15846773,36991693,8475640,28009226,22087914,15140435,24425414,22848006,23678133,34339862,33037342,31006947,8992308,8111025,35498634,10932430,11564670,27801020,17350389,16971518,30329891,35149130,33742694,12904182,26615859,22042022,32766259,34859104,33570146,13681000,29603288,14896407,24420850,40036439,18187996,23277289,25206012,26646561,17177098,32244285,23030732,28072546,26077721,29513611,26288907,22532895,14141724,26272286,29217051,32762310,27966863,17853924,34185267,39644395,25542748,17753238,30720165,33514471,33616217,35585290,14178027,28468640,22166144,22654724,22189852,34360431,35035654,27957170,10521117,17710860,15610774,32546149,28089379,34314014,10525426,9642518,8865419,21922656,15698212,27962724,15269594,6591062,11011790,33598936,30382985,26781449,25108098,19962770,35335088,21066614,17877704,32390760,7434160,32499508,15406105,22839661,30678058,13186700,35956128,24575741,31598303,26325161,34320749,31997519,13781016,34509892,40319664,11390961,29486347,35768781,35051405,32371297,27897808,36728917,17918754,24850417,34149720,12659505,11294600,22348233,29669942,32327579,34016260,16337489,6306131,10341541,24403771,34988359,12963402,13390991,26301373,38524187,31292416,24176711,29763829,22691628,34680590,7115231,27228547,17135018,31834470,17591605,28412911,28067716,21138071,8173453,35091872,27805385,19577782,28843158,23999170,35894130,27125772,25929869,24120571,33593020,35657165,34604242,32453945,14764485,39082951,32611760,34299251,27818395,25871282,16247014,35194972,21970080,21626580,12622233,32345106,23168489,7205290,30334142,31976960,18853803,27296244,14694097,28062075,30476789,33847706,26177204,33268899,29901180,9036521,11472037,6833855,33715608,25030260,17343193,15440043,37309393,11978000,19963880,31857542,12963409,23376459,29200129,28410070,27537536,13923493,22420867,33626885,34313349,35298648,35341080,23543562,27333939,16096926,31795738,13279400,24086417,26241735,26244678,19612430,32271918,10712886,12379126,14369538,29263861,10742888,18523078,17643446,13685925,28775213,28975048,13476189,11869943,22753608,25674287,38619565,34803322,7265284,30345161,27203146,15856364,24329871,29221703,28173419,31085642,14696010,27444969,12699220,32079054,29349823,20322066,33806804,24522174,18764391,32592791,19018198,26884771,18405713,9869584,26933880,33106688,20789487,25435119,24733375,28094875,22345333,24932954,31531430,14489709,35003337,7932134,20850711,15005600,19455137,7332341,24136158,17876196,6470543,27137045,11197034,23177386,25382540,30398133,24931437,19389497,7568842,8356897,30554796,23823342,38721933,14049662,9029091,13891610,24072713,38520121,19598878,10415099,13491686,11257920,29422809,7590694,34605751,22384123,17624842,25497934,34045751,6896233,24770507,10825272,21700229,11131629,20790861,26593661,17386429,35054728,38541413,30348739,16929190,32609268,8634669,17865442,10519867,10672426,39817580,35564410,25107087,28829996,35150700,33428884,29144983,15933426,9838355,23039187,22665094,30393730,22478304,10273009,33807182,26832885,14593428,15610948,30453110,24661177,15811955,7968592,27816190,33243508,24368115,24951442,32176236,28668560,13809151,30329896,29896954,9939443,8969095,31856882,29253159,8062634,23963789,29482755,25793757,22830491,15053807,34280047,23121504,33405488,34197382,13981012,22086332,8397489,28494666,11426477,34869857,27502823,30354997,34723315,33341625,14049581,23052957,34098098,9098275,35098970,34021998,28760198,16615351,10050570,32318351,31630609,32278340,7953363,29566712,27156613,29056117,35080454,31851473,30266630,9239610,39409024,33157088,21148271,22139391,23932671,29255365,34150345,35683521,28008975,25389972,11397369,23771799,16999494,28919852,34222888,14423792,13792111,8001775,22760446,11371903,23934574,16807568,31019777,33886539,22241828,27708293,10126710,25609196,32156379,23697053,15150410,10006853,6489949,13876818,27238427,20171092,15105946,31948507,31654336,19764758,8497283,15474847,25772273,16640376,29388470,34558854,19408326,17194830,8421389,17590005,14389945,33236510,6420522,15343405,6414787,15670030,24045828,9962055,31567786,25167217,13530650,30471147,18664974,32083655,30787781,29025476,22820365,18007339,27384216,24340347,22601730,13413807,34939740,15108217,29496887,23473679,13692169,23735062,23423215,12652234,13753853,32919265,30998729,34330273,24248922,9435218,23519711,32087592,33432062,29121844,30277111,24903507,28446263,31207678,31085448,33324238,21845957,19185030,35016440,27591088,25019880,11219761,28449435,19032646,24085933,34455156,35178479,13598997,32135517,28773727,22617052,28312726,25310619,26607521,26803659,18210922,28128763,30326952,24416774,11030812,34183565,25717984,18515838,14681913,24481307,33725865,14938158,23755760,9110642,13118111,34549485,33978693,20953690,22589872,21313022,25637403,16683915,8323652,14881009,29232098,24815592,23447066,23095746,11029203,21596628,26285986,20989255,9818497,28919958,18935386,27931343,20757834,9818486,25640486,24537531,7977006,31210108,23149053,27875032,14146074,18137544,13224585,34537899,8196654,35155158,24145862,34214371,22006624,22919004,21411842,38738800,39393011,34653333,12032771,14334385,10633316,34510005,11707155,14142987,34698853,25082226,30113854,14864688,11451280,34601144,39747382,26359992,35209251,35181176,32052158,31078052,33950192,25637699,23643711,10750784,17146127,28913605,18711898,25213754,10930291,29768002,10279223,9019540,13550427,21172919,29030052,9633414,34719447,26967207,22021372,21505063,7940677,28492616,8004753,38901801,14727552,21549205,8045370,22791167,35303489,35007005,16159246,7013613,13791697,17454600,34524192,16877051,25769468,12329798,23842043,33039663,22962817,9943079,31012688,14639939,28654441,21246758,29654588,28037835,27195709,11597767,18036134,37053884,14673336,30280564,7957075,35079400,24231967,29098452,18104749,27926414,18567170,15968000,8462375,28474776,30899418,21283847,21238124,13021049,31291074,15505593,24044470,15982618,33199832,9723272,33910889,29768761,22702968,34607848,14966739,12691911,32808449,33693415,35284143,8098235,12873062,38552043,32290257,16234646,18194188,27178330,33729823,17417731,34308345,11127337,9192423,39393640,32373623,34058413,9619216,12424137,30429335,15070748,15059214,27333456,26720180,8547819,6477080,22779540,18454157,30808298,32208153,27931374,17276663,30095971,35042437,30084804,31868576,11079356,20121270,29634711,29814692,10525481,14277318,23338829,22889408,17657632,29604011,19682850,33275376,11206215,31487486,23715707,21025461,39924612,27164528,10284280,13477147,26384645,13248461,24737636,14423780,35139869,11661008,30749788,15454429,18878574,28550883,24815454,26846795,31276577,12312101,7009188,27888861,38981610,24152954,34249972,32874819,34695754,25980897,21334254,34530395,23987996,27078646,24492619,14956844,10415161,7183323,9108768,12693466,11200387,39095683,27973044,12191702,9268205,14392312,13021636,30757373,25481675,24950422,23408027,24845510,38887123,16368814,20993561,10038437,20032546,24496737,16205786,32018602,30265392,32154390,23434674,20191999,33880999,29905545,14075096,32793769,7080843,28271423,30505510,33923306,34997536,24938023,28124869,7788025,22164855,13029555,33176577,22228351,15964196,13898539,17474187,37074478,24251016,20764770,39320004,33813681,22523242,12933753,12780709,8925077,38449799,28664624,24134307,16016492,22739534,10538547,30201336,24892753,35238498,28431774,11536624,23576664,10564398,34588154,18696382,27237289,30158223,34634667,32795181,29832007,25408127,30755118,11373037,25953490,17326040,26126202,23087884,33908099,15997465,34527576,8047548,24432827,31043767,33130897,17540260,22432710,24918796,19533150,34872136,17545604,24658912,34618460,7719105,13923478,35805848,8093956,18627636,20973635,15067444,18909159,32376529,27565278,26456668,24792254,23413876,28364818,21006017,29797315,24929049,24105886,28141833,31391182,23734451,11457268,33890686,14543049,29721452,33941278,7432268,34966956,34454530,11890374,35242921,31653430,33413705,33796764,34554796,35206167,29220317,7807034,31415294,12317698,6448279,17299694,25034890,12371324,9412207,16759815,23996540,23509299,17065565,34878267,12876553,12615723,9680154,30354581,8300038,32440963,10684260,9491861,11014069,32953651,9583882,32591580,17685274,6317371,17686816,39545824,13477408,35035148,10743032,29134519,33072319,27369441,19252845,32588506,13034025,10302355,29675805,11835172,31429175,21906411,7712065,6926896,31183537,26838305,17108355,24818958,11107292,32000316,7172324,32604967,11691434,38500968,16691522,30661707,18871736,23988210,11576539,27287994,15860413,26290076,34135189,23891705,24091463,17096485,32684219,12589314,30906533,33153665,19889104,27220347,27641826,30392246,13874009,34430507,10184905,22389807,29668993,14713839,32143605,9345997,37058263,13500010,27618684,28719696,29801552,14566279,14947885,24332565,34531722,17365322,9951202,32676377,31695612,31804148,34755068,16249328,33031117,17011650,32149445,35438434,28988274,34035162,28090507,33298588,31198693,33958828,27610619,30521609,15034300,25474058,33700521,30903293,29470586,34984201,34724225,23769961,38655314,8500041,7990733,6535812,34431170,17282851,9491730,34812864,7779322,30995931,26631137,14232945,24560657,24088424,32045767,24936097,25277987,27646723,16189186,19816211,13813950,7827312,8952703,24758513,9046399,6441639,27344668,17178048,21873341,24807086,30925844,30461883,6613602,15399633,24361041,17242485,26042765,16609649,20803360,22085488,7858679,8629214,16281849,34860264,18004588,35729742,39273654,13537407,7408695,21790437,30162593,29567136,38599408,19391923,27903928,9858713,38302222,28703174,26277232,15676368,31113710,18829569,21227567,24919259,38777332,14509774,23793433,32793530,12859247,25293854,35358355,13691853,12699669,31639842,15941839,17791746,8736873,22305437,29107849,23954186,13472184,16572377,33036262,32177242,27201855,21971761,7134801,15481999,13920016,34426847,27946220,32295707,16968895,10778140,31274223,29059229,29515718,22664343,26517670,19156128,9318151,12539733,18105004,33240233,22694557,27521995,7943468,33021195,30608405,30284283,11044337,39379747,14498233,23331915,8447683,21314767,27388336,23921363,10539693,35224477,9894386,31636129,7103002,19219271,9513106,18747498,30864428,37053745,34113946,13509523,12442557,13883233,28474449,9290391,23906572,26348336,30628285,26271798,10877423,12598841,7437921,25202434,15505748,30651252,9317645,12243346,17359108,19272746,25713370,17685235,25041512,25661222,35115079,10371155,31010977,9635805,19179439,28498682,17226653,10566118,24575150,18030267,17389925,23811318,18416965,21549949,9795821,16766965,25683076,21822092,28539480,21043667,23797082,7735888,16433787,28305564,18491952,23372191,39393420,23758319,31756413,31728202,23599536,20121300,39815536,24223146,21871202,34523372,18245910,23744845,18363150,18233979,13831454,33183937,35361186,28561529,9825936,13370812,22852216,10747244,6871296,23283309,20630941,33604858,11835560,26608857,7184225,24012742,32118938,10835752,34805925,18952278,33976689,7200667,7036445,21955625,11060421,9789533,8638036,10842659,18695338,17516296,12424416,25642445,24412033,16106641,9325470,22427341,35127362,9192243,24166459,18232202,7548251,29469735,24151338,32468553,17231773,33502060,12657285,12160437,28497167,31783277,16276578,16064697,27032332,31983227,26774265,29248928,19229949,22126628,28158481,26805248,34644878,18402862,13468718,11473604,9052493,20857136,24321804,33808365,8167468,8476881,7844556,17427562,8979255,31863423,39726317,33287186,19346864,34261987,12272178,24454842,34410027,33534761,11178066,23706181,9604156,18884055,7166094,29130487,26082171,28196994,28682929,21101045,9900097,27088778,33228316,35439903,12136931,17903137,10149219,39092666,14767540,30920961,28121922,28882135,6938199,20274036,15235889,23810754,26733555,29018247,32570954,30678929,8166737,9083761,20822862,23158773,8974308,15005818,27607532,31187350,25238944,24693057,26895179,24308484,32288852,30343057,14023726,32058142,21910331,19028215,9323855,6443167,9463567,21449644,30195407,32344277,13945554,25145189,34950456,11780854,23321117,23102155,32418489,27939326,23055051,32440596,32392033,26514445,24187893,25784593,17126198,9102598,33079466,33941270,7560018,30032927,34439205,11478431,25679081,23945326,28759257,38727441,28880893,31008194,33395232,6529709,11408411,38712352,30638141,7016365,33934751,37260142,32040163,23977105,19344776,32942671,27361630,13709985,30346027,22515775,34177099,30765308,24024762,22694902,29394590,21225034,38880294,30661211,28008354,35129984,35108836,25822246,29185830,27734181,14433440,26340624,17611741,11003344,23692572,33281676,10943935,24401556,9665822,34898791,31576279,25899304,9584839,11890861,26505973,34328295,29595229,26504955,29265143,14816125,13637293,15610857,19440208,15153891,27259405,24227109,32690422,22702497,10658131,11428569,16208689,28199056,31035879,22788984,24579009,30911011,15480354,35105619,22593056,20825824,35096035,22017645,34253500,32935535,26786675,29516122,34515198,28523410,7283046,33695424,38415912,34997772,27423019,33750095,32382462,32356210,30526121,33075202,28465854,29543184,16782583,39324993,9314752,21709248,24826811,24216797,14821924,15389772,7573416,10267177,38660564,35976822,14875069,35220567,34627727,32624954,9578752,20557029,32711610,22148742,11262419,9562777,11660122,25004691,34623389,26384290,8464569,25366174,10658865,8988556,8106301,14394498,22531386,15241616,27905775,28144068,16912537,31030671,19288228,38108745,16880867,34430023,7844208,30463639,25258112,22708427,34438109,14665380,34216153,20081673,23475274,15518845,33206774,10756481,22045192,9446818,11921611,17879967,19873519,17821772,7648149,17867467,15425426,8293388,28261036,30313277,18245897,15505743,28342586,15773086,15852773,27368445,29298609,33114482,14686964,12727990,32910449,17381782,22957032,24072704,24904660,29541240,34037371,28737523,28718165,28006879,8904986,8768469,33605825,34530771,22163224,9344601,17935873,29137827,31460516,31669806,24007252,8391974,32067359,33858094,15015513,34149371,27505374,38591991,18116812,34985912,9378924,11386639,23591457,24785166,17551464,8110424,21373487,13177489,18909423,18935486,29879593,26363694,30764272,10789252,31017096,31803896,25076709,22154511,30443061,35197675,14975513,16055906,26067455,39528685,32330588,31310632,33021967,22619087,22673166,32810741,12209285,28979259,15328690,21651146,15849207,32874267,15958301,25742780,29026604,18024931,32822975,11271937,31895822,31496110,35034455,18131657,9134361,8838322,10683336,34372300,13336448,27883925,35256344,10195920,22009895,10107790,33501717,12780485,21529285,27610361,25124796,17767053,33586205,35284002,7956251,15202332,11121446,17810086,28902945,33155301,14401110,23891537,30925842,35288472,34183358,7179452,8349883,20790347,34246054,24559874,10475503,12321687,10921681,9581652,24220280,7317177,11665274,25442953,16808732,32404158,7944485,13186673,16278426,6753576,22144065,14215101,30661436,29232686,37475782,28713553,14511229,14509467,34363994,22771944,18376662,37731664,35969591,35996477,34261797,19527684,38694352,15861039,17237696,24544180,17339776,28605644,17163555,28350889,30281195,18817014,8739729,17568112,13142186,11100409,8007970,29543145,35389708,21731036,21307330,34857132,34357150,30209865,16306779,39840941,35175905,29716199,19284824,11411963,26319707,12945140,31057043,18549518,9034226,8529335,16751265,20870631,8891302,27974527,30220298,16143710,19382958,30334581,8221546,14431744,26645457,27802889,32836628,10398303,12990654,24769495,12158979,16269720,24881734,34236507,31871762,20913103,37160591,24314970,12507232,21636455,9707234,9261884,14896375,15184374,23622766,23651278,19479709,9135939,25700072,34434485,34680836,33017116,35103713,24615468,34447646,35231945,30734624,32537886,11013686,23934961,39532282,21892029,12852368,13970932,22793560,16154609,10882006,32851470,29804653,25120051,27423752,32246417,19485201,32885403,22722142,34545135,24921109,17895665,23665720,7361535,8215524,9109550,34428140,28605577,35329551,34594611,26020840,15215251,20811096,34340509,23988429,28120103,26524140,31049283,6570658,17427075,22665104,14179636,27981170,18285383,33906113,19646318,14740201,26017982,31399389,34436845,34742181,23537113,27440402,16240547,24535131,13114137,27174369,12893293,22646456,13694361,33154674,32712369,26107183,27070012,23704750,30733194,29350309,15480831,24656987,14836638,33077135,34811941,17640758,10105466,33814534,22546582,19483521,12448745,6730328,31884203,24264649,34791264,11272544,29695935,26324017,14017383,17603851,30562302,26075532,22237528,25600503,7772682,19192675,23546434,14520997,11044435,27552781,34572116,9628896,26335839,32287609,33984755,21935836,12134845,23044894,22106631,26876036,21345438,31437330,7844232,28790635,22424931,34229647,10480650,27312568,9954604,11735827,11046953,10651182,12195923,24980852,9524493,25571704,34022558,7771269,27572811,17159572,24063039,22030748,26928815,22620395,11834778,10547305,29102135,31461252,14684856,23828519,30033052,17001512,34852491,26248073,31836870,32194731,22721773,25167664,25454369,24107907,20889878,30168988,7585608,34820838,28135520,23683742,20886658,28685514,23568686,24390677,10140697,28504280,19018437,23729453,10245496,30397330,14745275,23185158,28909311,14149797,26885563,25695606,16993157,31776257,28698465,17726842,21216472,12015375,11319049,16220033,9387124,19985211,19332361,34088660,24360831,30505953,15330679,18302616,25331275,15259941,8225605,10330566,31854334,34370254,13301602,26860700,23910040,16165801,16766094,38646658,11156095,22038908,40139046,10554346,16764365,7619295,26767449,22789524,12435058,18396567,23131237,23178130,6374303,29227163,7442285,24712471,21129425,17707162,31966998,35191629,31908388,14855292,26404315,15238481,21359955,25693755,31656009,11655385,31224891,13373746,35215487,32822722,7616380,23736775,29951002,17730671,35374666,33313599,11814828,18347995,17062410,29904780,9475145,31404656,28936709,26464277,25442047,13304374,27702041,13572211,25448066,33214933,33644886,18190795,27350148,32379572,33512129,26734404,34370768,13462891,26580651,7474099,13501557,31840511,32082041,28466051,25332788,32405765,10830374,34841837,28795306,31422361,24323736,28278183,26413619,27889429,41255190,37093541,11298272,31345797,27199453,31335791,28913676,24677276,32952854,24159707,31580556,31864853,16334844,7789844,27698527,28187637,12231419,16308671,29773182,7310588,24913832,12746792,14333762,25658620,34837049,25397402,31965736,29828329,33095491,22935856,25195177,34786644,28925711,20528613,22571532,26439008,29437037,22297990,31861484,24304869,14336816,29849474,23275382,31560455,30998295,16064030,12483974,30452977,20424691,34195339,29895857,11312283,30498089,11173517,31535617,26844205,22670574,31370260,33407219,28877022,10052580,24406960,27310782,33690430,41259272,30722692,14437377,26819927,21917548,26799199,29889109,11127015,10574394,29908835,34300839,24402119,11507488,14332614,25020043,18655942,32292884,25698371,15092041,18384795,33270959,14607109,15664344,14917407,31888105,17584222,16235685,13401482,29033093,20246193,11724657,33098219,33986177,20708836,12658831,10028183,10317776,32623901,30595605,13775066,7884337,29228085,14856822,12263311,32143177,18945763,23062655,22154484,21676011,28011528,28636785,33606742,7026792,24588267,23891797,33061227,11170298,41259677,6388426,10911537,25119878,22281475,19631469,18226193,28618985,31253691,9507343,17613290,28681744,27903734,41257438,21469070,10235806,27468469,19022928,14357756,23208759,24740574,14871405,17911426,26401738,14481502,14478339,28346054,32858747,14475855,6907822,19026146,12919377,9741501,26830793,22506325,22147081,22088410,11130098,27741372,32925853,16051295,9906303,9841443,19852817,10736595,24137097,8533831,39154714,18488952,32359820,24972151,10473932,34926377,18289635,18148380,32869329,7479328,27289709,17159544,20823155,16694914,14165126,27713591,26968568,9556845,34544227,21579866,7694741,10573698,34056991,34902115,28540860,11950046,20924684,13778599,27707354,31521494,36860334,18002088,21183761,29172328,16804437,17163374,6827988,8407678,25472545,34900614,9499835,12110182,34844034,9618809,34726009,41259909,12118775,9345994,29701433,23717477,23894353,8474162,33114341,23877211,39305166,23815411,34915559,9499665,29741113,31074899,32820448,15417429,31245372,29415435,14640396,32672263,31625836,23377786,14091372,17527179,31318102,9415842,28636014,25255002,18923485,9277126,28606818,17274056,10250281,32674625,22665576,24786305,27210395,25827416,27389873,18304832,18202318,27849881,15664504,13516928,24434945,14142887,27172095,39189065,8724450,33858594,13966586,22025158,6727103,28757570,32207302,15085327,10961577,17726807,32859039,27196842,12722176,22279864,15297265,27020567,32984395,27412209,27873752,19606885,29031628,20921722,31246191,32125029,31211320,26258900,26543271,28371563,30910972,9757511,27709321,32156626,27826956,9165493,18140995,16718206,27647445,29561449,34704055,6768520,13731611,32225366,23855195,27186485,25826868,15795964,29528287,30398994,31588864,25474989,33702194,17659191,29777297,39694724,35325003,33615090,20799497,28232475,8720280,22104484,27335778,35104137,25857059,25410808,23526793,39527669,28839732,24405167,35681795,22864813,7241211,28959618,14444986,30954375,8034025,30266345,27159326,14455860,25257600,10040942,9376484,30962603,27184887,24949815,8958294,26904241,6872847,27900414,10525539,31893493,32016639,6298986,10386442,10398606,29921547,24998631,31428591,8996583,17053273,24068099,26845081,8786252,9751224,20246566,31996338,9239795,6321401,10596225,33954544,11534064,25464036,17555276,22362003,23966760,11018527,28436936,9458526,34220416,21891704,18280714,26437274,25580845,22396455,28431172,20252186,10629317,32124399,18889698,34909635,34425596,24301814,12535796,15567344,9209501,12563385,29251116,14250227,34263740,18989413,27123905,23388972,24330907,9923389,29813518,6614440,23376489,12842908,14837444,30670376,13557889,21759877,14866547,8199633,30652136,10288858,26795643,8329415,23341168,33031940,28556716,41252842,14002170,24160631,26794651,19800453,23761264,34883448,14859480,28006497,33041987,31417685,31338406,41227520,28471298,12228826,17011098,26775221,33179930,10218384,9337501,11676124,7887629,26391884,29058007,17843537,8694908,30399842,20909458,29817509,7887715,21890300,26311986,33369699,15969019,33520675,30381652,28939148,41213198,33914006,9529277,10998494,10659012,34379518,8185535,31263456,31053727,10149938,6992995,12901772,9715226,32070461,31048959,23125509,13703204,31153557,31649603,24472226,32886860,26401272,26809795,21289605,19836645,25569576,26660151,13831264,10230378,25264301,16387076,32191866,15224415,25327641,12587246,22236032,6993142,16928889,25961399,10181392,33198761,25568216,32524465,34655893,31378112,13506073,24997223,24988281,41260642,13023194,21809836,8248144,29639301,22394518,9391261,11500759,22641493,32319698,15379038,29767577,7359813,22411857,27081346,16160065,16951153,23025767,11195676,35155975,35488278,13285008,9967441,13775188,27914173,15582180,29408168,17867457,17328384,7705914,28165236,34158629,7765649,35164963,17050551,34546887,25327967,35297188,22150262,27440043,35329469,31862138,26603137,35099533,26840503,33729492,26628989,25557061,28843410,28455644,12158503,8874192,10834696,18539869,29692673,26392320,15310994,27598783,34122368,8121740,33429999,10631927,14144131,28632129,18104015,14566381,32376017,16472805,6322876,33525882,11613715,39232747,10387179,33290254,21696727,22344124,20720892,15668523,38889269,16038749,32453365,25636358,18316237,22384110,34052837,28329588,24616165,7272921,35223625,15616569,28002893,17592053,8781493,10712383,15533589,22453908,20983114,24107523,24624018,34898141,33011188,41260595,10595601,7044473,25679864,17374165,33621962,15432269,25013951,23891293,20994705,29598726,28895554,30766190,33908539,31303618,31223850,20997033,25470585,34990780,18431404,33814708,33786474,11320142,22961499,31117888,33259588,27503198,13584389,23775278,9197528,7947705,13610745,10286065,33353375,32941982,39180833,17172852,15096434,7627368,21937801,14827441,41261533,9310200,15235849,15688374,7719603,15610926,22946044,26132829,29448158,41228027,24645543,31445064,25586592,33857067,22560606,26619748,16229192,27709775,31563355,16626703,22537209,6789338,39270477,31849150,21086750,41261637,27966582,16390710,16348312,25255975,12195781,34561051,34412030,20835516,12988100,24951379,17953474,33002457,10838495,29186143,8840796,23252347,28533333,28545724,12219285,26340549,28236772,34648699,27896275,19945166,13186729,30528243,13402144,15702528,29305401,24971076,13233988,11277536,34505079,26926190,29212826,19290482,11437503,21514417,21632032,32413165,10375339,10250241,30242675,28408214,13851871,11515167,26908332,33674596,33714528,41262709,7215742,26976139,11401962,23958355,25114455,31623792,21402825,8440052,28420024,7961733,32492396,30576053,33983352,11118636,28063129,18971026,19965445,34324385,34355421,33635005,28007960,34708358,25754433,16751020,7697337,17751172,10929735,6369640,34426844,10038544,7480302,11751450,21974764,32332843,33361246,27490891,21010753,11796153,14866128,41259265,10844842,24083720,31887561,31662862,23889366,28239427,10055559,17271813,27225243,15000274,13861789,31718904,34345107,30264639,27267789,14727280,23696593,12267119,15106730,12246453,9420365,6746241,17207075,26811708,12684551,32602377,16191841,8963599,10121265,28613014,6770935,10582194,31280965,10151636,28662223,9801937,23130196,25256135,9253014,13319463,23337723,33443101,26748542,25887451,23554688,11357475,24654787,24865462,21430502,35853719,30520263,31833597,10840592,28260149,19390228,33948962,11017515,38827096,25932642,25786740,17688126,18672209,15400736,41261828,7368028,25029182,29203434,31816043,22184146,32863979,29686465,27033153,7019563,31590501,30270523,25130351,23930555,8199270,28826384,7101316,16382743,11376816,15972018,34044479,18453525,28018918,9601564,16378438,22907112,23744142,15456126,19970399,37041940,34827614,18049250,33082391,27547474,26149146,22090607,21758748,13983238,30497703,10572126,9507399,31332024,13377483,32564092,29877918,10400647,41263634,28031022,22231928,25034373,28418060,14394051,28800141,22771486,32664396,27783445,24221618,10622147,17937486,27375085,24604660,35313284,31362135,7483004,35234277,10245135,11789871,29622490,31977116,9565635,17511244,33323193,12080820,33952575,26183856,22247772,22307660,32028529,30679323,41260199,22347416,31923973,12545116,24196914,23800614,18630268,33200429,14444978,17424777,9708060,31635361,34316298,10356785,21298273,32338794,29714648,29226630,24906468,32707546,25194500,13485207,31344686,15509506,39200900,8364412,25735589,23755328,24752594,14050418,33716814,15023113,26602978,19102723,21703981,10371099,27276465,32267119,33246945,28268724,14397051,24277000,10046389,32565380,15504792,22731895,32972229,29837619,24173734,10566706,8738883,31139488,29372691,14325500,10387680,9882184,10708831,15372534,20336271,17487019,11975097,25369589,10659930,22222965,32962922,29708631,30911275,31530673,26014569,8655734,15030045,12636096,24580788,13905913,31648902,28759927,8234388,10249117,25621829,39027100,10272897,41263205,28051534,11392199,33039995,32148065,11453155,13377970,23548010,14847033,12208544,21440455,15407345,28460931,27455334,10326184,18513490,31826349,17632181,23040076,13770128,29020052,33668339,33729101,17954067,8262369,6406477,25189251,7154009,35044052,18405760,28414678,18462822,7756022,7816184,9646185,17465501,28357563,17357202,38536821,31901969,24829623,17769639,23429287,21673143,10193522,8984635,22531776,10910819,31417793,18284288,16816032,33093604,9224303,32856284,14716835,30728819,25794844,24447152,8741779,23726214,18523574,29668740,28786452,31768530,29872203,26907351,31195984,27123945,20268236,18280236,30455588,33845743,22110524,25274058,25699933,26270886,27011126,17622721,28349773,34340546,25946588,24013189,9501030,13650343,9257638,26053749,31223775,10861850,31699321,34303341,13123244,21743023,22903725,26440371,32690155,41263324,13920820,7759520,6349006,14983815,12365875,24010223,11011094,21593485,20957153,9303585,6716541,35488466,23592083,6583976,17308459,31187193,35339574,26991656,27597352,31846763,26658567,21133518,33651688,29066481,16853750,7771428,6854433,32867469,12732280,22302465,22779702,39516115,17654485,12465683,15854443,8180176,10033906,24284847,22866606,27646892,15137163,10833627,10066756,27603114,29038233,33806712,11442635,34951502,25999243,23748926,27165132,24848262,27954255,29426693,27474162,34807676,22147597,33187545,27289237,32353286,13811927,28091298,9744393,28102095,16701784,34455282,7340975,28366367,19136127,19583242,23241334,32857746,10043310,29246030,11409763,10426888,9724209,33234685,41259635,25460226,19298340,26923394,32067644,21072658,28108484,32388947,18067300,21446819,17624513,17158041,30094135,22698271,8736077,26561238,9800825,23960558,32483948,34204925,28191539,33462952,32503018,32089995,18509185,9027201,25763605,31573396,24584382,7713811,11346254,9620513,21650214,38574458,13117151,22768584,13923318,29732278,13583871,31788481,16084878,30623912,12485432,28686999,32149058,30613731,25363713,32053571,13764946,22012879,19583113,6408387,38705368,29391266,29116483,24368359,27598038,20692385,11469555,30443272,17616018,25874321,27439298,17410115,13293115,28417608,12983311,16237037,13483258,31879839,10034170,9488250,27285635,14674181,33941887,27832714,33987727,28797246,14019218,14479474,16908992,18845065,27653379,31268413,23843808,29037454,18103096,22237141,15331511,28283446,39274168,16124786,28790215,27533470,11729471,41265623,25444078,24723366,29486315,15325884,18400429,7323773,31032241,17293701,39847272,23548006,24125410,33323158,9192969,14557797,10482999,32615526,27251655,9537435,28754769,15972612,34157835,38810007,23947144,21749251,34502338,31283489,17309625,14334071,23386352,32939496,22780070,16365938,27905221,7345672,21801346,35271783,28374697,31325993,11725628,30918580,33966404,28190014,25300013,9571984,26941830,28590117,9756044,7249751,15191531,24414737,33962128,23428721,32690622,16653220,15196027,38716285,27948239,32538787,14265096,38984454,31589581,17330910,34757451,23616092,21047843,38697944,14601560,13609409,9466470,16984637,34890473,26674504,6505400,33456072,23812982,25362547,18148272,27913568,29333071,15158494,22849068,9702717,23906924,23766184,32742886,31272165,21740976,14296240,34838112,31858947,27243028,24563802,24965804,15462168,20336257,29335479,33563184,32443264,15453325,25599406,23568602,24569600,23206953,29921722,27630032,17020118,8379406,21653035,13771514,8692733,25258840,24919408,31155956,28888815,13904171,29643025,29177925,34275618,12975366,29733214,13462976,31556439,10627674,27374829,10853647,23759861,26074562,24720666,15362663,34720007,19265105,33940636,10993315,9972002,7045200,21098243,38595479,33877287,41266338,33891966,30541402,31342634,15161619,23263096,10137662,23496336,13463160,38779296,23676165,26925237,23682156,34878721,13323479,32370400,30212178,14606413,29790797,30588958,26459406,11364199,10614002,16983023,41266435,10223712,10439715,28775118,27110084,17438419,34036395,25563606,32631494,32614651,11042240,39409674,17843071,15489176,33294704,8581340,28268296,32858503,20035887,21749742,18173373,10195039,14227720,24556456,11060074,41200808,10088492,14591128,8416514,34772338,10419335,12525629,21106604,31519893,12068279,33802384,11309775,31984194,9868531,31048240,18016118,29465253,11523286,30341582,27227933,28088205,31893418,17709462,25026670,32261983,23988849,16921646,15787690,31571750,18245766,15519235,7707406,25778824,12272480,30846371,23603804,34598299,24142339,30621049,22681426,18469030,30961974,26111180,28291704,19018171,15614685,38313459,17910798,19021100,10024101,8719450,24649709,13302394,23761040,7661204,27645588,28685918,11872385,24296922,7259389,35237193,34347108,8364578,17405489,32330881,32868725,33560091,9011610,28294237,8978843,28432972,29731039,31137014,27117828,6409872,21813608,33509659,8322954,20810706,24668524,19641738,21122412,14233858,8560072,21550420,24082862,24401446,31702680,19571779,26452262,25688859,21371331,23796069,22398143,34075507,23600680,12158843,27097998,17862258,29203005,31772816,33728033,6627973,29857044,6877107,22310729,8677965,25864047,7867973,9718131,25794789,31113482,14129747,9054689,24649186,27499921,26352065,6310485,30145361,30708894,24455401,31530202,22808489,30758338,23498373,25310407,27998834,12563549,32190718,17070742,21018653,14082993,19583081,13674016,7129084,19921641,23596316,9641550,14680417,28772371,33548023,9983074,9180383,19252003,6941469,27431576,9987460,9788292,15279211,8063683,8659362,31486725,23782428,25562703,9668986,30270761,27815416,10066358,29558506,31306305,13640595,18133476,12589851,33697032,31833540,25900366,13722868,10330170,29438578,30269810,32224836,22568592,27629304,12423699,28713374,21895847,17196321,24536212,14600132,24419720,15935768,32650933,14053365,16474731,28065647,32383101,23992468,12301405,11603191,16958799,41266833,19198039,8812301,25090337,29385999,13964584,28203531,6375818,26726712,21744911,22665752,24331929,15399522,16857498,13142101,21224045,9941747,28848316,21740523,32453603,28053593,32313556,22233116,27557192,15127912,17086813,15514057,10277874,30613418,18144224,24752587,23475225,27740116,12958264,34039594,27727118,31796503,22346062,33251996,29280261,23423341,32561810,26354604,20232438,21818100,14386389,28259974,22369437,35271703,29423091,15729312,10950021,10248438,26955403,31434001,14255247,24336118,23612385,32593592,28842556,14578885,18401857,17577524,29128262,28955994,30881887,21631235,26495222,16763176,31670542,13528214,29863877,16769132,30964835,22906463,31671074,31406889,7087129,14404401,18497235,18405281,23677373,6851119,22840808,10034380,17809119,21809746,41267806,19057222,11830581,22829149,29209109,11862066,17908899,12250117,16543540,13121230,16430345,10587279,23579594,32069898,15151003,17773205,10703360,10676043,33281348,30648594,29447782,16056731,23282482,23743518,15359132,17668744,9500239,7343128,27788515,21432195,29333670,28315129,30976368,33545830,16547250,34266399,34047275,18087922,35217862,33809538,13590024,29295028,18089660,22278319,34262517,31048993,10410926,9868314,34828062,26844146,8697225,14106366,12057725,23068800,18384800,24924048,12635811,38803537,29433987,7328453,12465839,23041745,18735689,22890012,14143118,17161100,8482309,16545755,27859725,14547012,25011969,27452137,29716198,8609785,17029745,24557523,29220214,14051541,33070688,14503606,17546061,24874183,41264062,18938592,10977287,6493268,27709100,31763458,28698053,28094505,26129467,19398039,12720505,31313802,10254186,28853266,27750222,7060530,10131911,25257566,16144531,28967398,11131211,7904542,33795035,24528662,11696007,12434848,28262816,11548260,25635165,22345157,33594009,27135003,11220748,9732679,9004401,26431201,22104859,14285564,23375435,13731768,22611854,25102559,34696750,22868352,7382018,8505904,21733139,29770244,23224573,31820331,33834328,9389102,8705497,33798317,24614948,24997565,33171593,28231983,19948226,17862672,10320845,10144405,21181721,10113721,41260091,12356081,24133682,8749476,14619177,16782107,31946434,10030984,28884857,34313885,25744058,6291092,18016397,17051794,9550646,30538644,12158415,11384314,10291059,19265571,14936258,7898693,41267463,20289181,19781746,17639608,24637396,27095085,30605394,12694714,7048616,14580769,25281594,21774365,22436383,17102382,41269247,30739804,21513176,31246498,15414161,30584942,22854509,9955120,27709589,28410788,34876690,20274028,27611416,33154593,27070501,18382033,32151814,27641212,29185642,6779566,33282632,15983038,18949264,6810344,21138896,29445654,22486609,19443240,16799687,10234759,16798634,22555482,15765318,12215770,16051916,33102223,33573571,23965991,24610975,31222330,11275165,25669191,33101161,16817281,41186355,24182073,32122996,9109492,14176758,33297109,12333297,6637746,24159026,7453396,23713502,22326344,6842233,21203705,17035401,33908709,16573982,26686172,23346829,6528949,10464129,11487704,26659878,8230773,31315926,31560779,18191847,33698619,17736135,17893848,28817877,41267101,17071485,25106927,23686741,34252528,21754236,6536175,17134309,25671592,31194696,28196854,9921521,29681438,7613373,31590636,18266657,28877021,10021459,33287518,23902171,25822227,16103064,14734776,12387144,16983181,25552635,23086701,22545521,32762445,18162084,22360760,35092677,33014352,9885584,13177966,19102792,17279866,28930840,14094027,13684184,16467885,17646832,19174031,28354040,30884444,29620426,32768323,27297914,32579709,22843356,15091806,16701101,26018384,34432281,20564975,9550987,21086375,13933381,10298369,34045548,25093439,27960548,10684200,33630147,27324159,31662641,11474809,9638157,41266834,11181642,17064360,28754289,13574227,17531284,23854842,28056439,23135762,33962891,29313931,21212560,26399602,35175787,30982480,6417886,9073631,27415619,22804094,12968692,17891748,9562241,32945804,16504496,28861534,13828801,27952934,13377805,14657554,29313281,21990464,27867884,26522426,33212750,13325998,32604040,6697590,14375991,28812801,21210677,14732039,35305492,17034883,30391136,33095320,15695749,31499573,29061620,25899819,32386821,12915623,11885414,6558773,27323169,26746422,32533418,18388049,19700872,31063316,12513962,31617086,11761887,25961837,14380348,37101822,34047459,28643032,18405812,33135867,41267858,33233001,29629033,8186175,17878716,14263094,17239391,29420787,15932546,18476179,11414235,30595802,10152072,17638780,12646021,31134321,31813652,18515960,32205016,38709554,10375284,33213462,32918616,13714715,24401652,22692132,27713946,13941261,30743915,31685323,10426519,23858071,21791401,23289278,11455034,17167354,17777128,24126226,25797816,7767946,23858056,14478750,29536180,26464927,24456039,24793638,30387799,20264563,32230835,29172295,30078618,26325653,32720296,24667919,17529424,22714019,18333169,28298901,8873662,27486896,27910978,14149483,27879054,25193454,18454801,24581318,26616269,13663856,33431490,37024031,7487114,10123498,17233127,27836792,16667684,21226939,18372028,18098421,21968079,23506043,8003962,33047078,19032687,29416374,34386315,24485195,9836707,6939825,28522684,11831902,23369271,13572343,35147734,39338824,22028530,22572443,10839973,26384414,12632453,19403538,23092464,30835667,28732130,41264652,9979083,21683150,17808549,30353660,12741077,20112549,22004770,15126081,10649869,32482434,32529005,19102421,7956974,14932337,17336417,29383039,9487573,9532902,32572492,30856956,13778686,32506036,14960536,6496037,6712074,32945500,28993892,32119780,31314095,17555120,28002039,11539895,20626595,10861618,10886722,16198017,21238162,14249771,9064612,10707292,40411698,27929041,28691889,29848290,33603680,26034669,15597172,21244251,10271787,21612908,8245375,25381870,31534691,23597630,18052677,21191542,14573701,17069385,19564693,32698094,23225126,37092675,10379882,20795461,18967105,15503524,27462050,6388722,11335709,12464177,21251488,9587870,14914548,13811027,20158679,22134045,22570044,32252115,19345477,29394295,9864958,7156337,7634387,31041666,18372076,41265917,9653538,8615482,23236798,38607899,30334107,24408127,25357177,8685544,38456937,16279739,34778133,26881870,22015669,26915310,9389525,32120100,19830577,21476521,25685894,23780269,17753134,31833036,16440874,7307407,34071608,13383942,21881823,27866936,17423073,26149609,23824044,16754880,30382232,24227026,29885637,33411335,21229273,23743121,34949774,19015863,6493997,41268150,9377979,32713768,29214360,28065188,13038962,24334047,26699667,31821715,7340810,25267370,8411112,24732869,22518151,8092462,10737052,24202084,22757774,22200529,25742097,16126910,38175072,28485505,32762665,32697664,27101826,18028312,30469046,26861123,39521984,20736817,27480110,17799952,11504883,19781019,7350207,28328611,39516647,38820099,8565975,12564527,34524340,32603876,41268186,16734819,22848754,28667047,27789015,18378552,17137363,31960783,22421562,35715808,9228938,28194184,17664258,10074245,34220603,14640921,27419988,28191942,22607604,26035386,14757291,7070999,23892814,28861801,21412166,10118790,32227378,24222273,32108913,33699417,21932864,35335133,13667140,17324863,14627424,18392638,15277194,22235237,31567493,30922566,8311068,41269175,17840437,19429746,16052881,14117435,29101874,34176178,29267835,21685533,22500004,29872397,29245162,22795569,14419329,22120600,24504926,34282658,28047489,26242144,33743164,32220712,17914904,29384331,14577993,22998581,32906623,28764808,17900424,30265452,15699973,28333657,7965899,17543068,15248668,17864432,34087423,8558376,10123303,26903590,11067214,31679567,22011600,13387829,25120952,12710926,17086653,24911018,12626099,30349819,16943727,12683852,29160753,25343957,15436679,14141096,34074911,18266691,22984663,26842749,17833247,28034798,13112593,14976526,28397862,31363950,31892530,31652280,22700777,25599578,18511974,33716294,32178474,25861280,13972453,26697770,27364128,7742338,24519016,16837139,9668209,15203696,32590228,35082705,29269064,27072260,24063622,27511987,16683261,7390946,41269972,11651121,17356750,26882520,11382848,12029256,9093348,16081392,33975338,33431089,23928420,22777778,23356904,13563422,32063431,28136244,30551963,18370823,11199885,18894169,17683273,15234727,28034811,24903185,29633736,11005823,18033620,27236223,34059772,6731496,16056166,15013948,34715452,14965736,22810236,7162188,30992661,22597676,14914974,34839641,21295198,28494625,13861926,37071506,7519132,18961492,17350135,34122599,11757061,32822767,28384105,22357115,7864655,7714180,33012061,34429712,17337206,33466672,27087975,31008767,34394555,10478220,16134111,23346256,24209043,11614429,30430837,13701266,14252123,23589148,26978936,15714429,32926189,17513519,19087625,14749160,11502792,21300721,35035290,30207716,21296064,34351998,10598531,18298915,31135075,12913317,24470081,21382741,17214346,34743364,12960610,28160273,25158228,18544640,23615242,31193115,9713244,10831904,29147445,26778304,12050944,24200040,9190145,14677568,16055213,22751562,23973410,24557005,29491389,33601138,18414807,26124193,30131964,10069857,25658587,41270716,8882187,8407531,29695060,22718796,23955777,13260473,26225157,23154329,28458920,40047333,35005989,28467089,41270754,18103503,33552972,27371432,24349737,15571135,7034070,14802537,26407784,8185685,26172319,12507393,24590610,21265577,21092332,11736204,7774267,35018411,9749158,24897932,23073396,18115513,31611387,6591097,22451586,27242342,16567888,41273254,6394768,39398332,23261851,32997164,32526548,24318982,22416947,33622937,11726121,33168368,29444003,12976109,29170249,32244087,27179734,23958294,27072089,12079231,6325085,33238358,17813405,32608797,17706313,24812728,12506416,9202162,29873134,9406181,17044713,8438318,29058234,32957441,28878887,41274193,12983003,26013481,8365352,25419430,10329364,23117676,31218655,15891953,22269468,32336622,29128664,11147889,41273469,27423452,17020528,24092894,28944020,24194999,14958073,23906796,32995633,38619670,28514614,18846738,14609230,33106797,30566318,34883060,6317474,26664872,28352077,29732777,25099777,31281610,31288663,7159144,7010400,40908055,21565961,15743987,21331985,16388003,22004678,27022111,11743069,7106687,15258196,26699548,33996065,32916672,10497301,24791379,28562362,12942257,28013453,28610986,9884981,24253138,10455075,13166374,25979459,13454824,14282148,21679947,10474374,14164508,25440352,30330145,19102375,9076448,22524791,24060529,21548679,23260257,28519712,24343520,22378541,38726380,34517411,16784155,41274615,15206785,18350520,26584657,20252713,26611981,29279485,17471096,19469052,9126729,34226941,19642446,31669761,10999904,18273614,11302445,28635265,32147513,21345861,38824593,9661549,23217552,27877484,35290651,32233933,22650648,31605117,12642422,23102023,28219448,41272889,8877488,29478234,31194592,18366702,10987102,18073124,14245742,30615046,33624499,27747733,32250435,32299570,7595047,13851884,29030496,9120614,17365167,8366821,21719371,17895433,13644287,33817898,35132608,32802127,37039654,8562553,25971420,25828042,13324055,26124298,9645119,27348037,27410278,28802588,17798081,21562957,6714797,28706124,28637502,40565835,30807366,6563090,27794858,16635669,29749399,24006510,16243461,13811796,28688127,34752872,15572245,14651105,30115546,27513245,23174610,28312678,22877037,12911019,21680220,30597294,11918063,10300676,18279281,6990404,23421543,23620879,13681536,15636617,33549156,11533067,19666881,14580296,28011267,18952269,10449440,38781329,22795842,14678556,14252781,23785579,10536695,29819105,6703169,26839681,17559496,28437044,22846598,24818373,33676828,15968639,27643661,16193199,18081403,30332813,28544362,8422801,21386129,33255986,32425994,13686903,12260858,29684188,35482769,24911628,11248176,14786238,27227972,11753944,31331501,17950970,18506100,16239833,29413259,30666559,20627497,21333969,24311018,9344422,13189928,9669514,21890996,7906708,32525727,31887830,31871108,22664204,9193343,11876235,31128909,28730066,14838012,17084027,35350314,22179337,11693546,32419263,8901510,25544817,15328691,14493713,25076874,32227197,12635911,7790081,15256146,9934448,25005454,6762582,33590655,20508815,24035475,16916071,17228741,18139086,23545745,7613401,35150515,8501691,7941499,28305951,9185076,7185549,16657284,8219451,18111233,34098772,21634291,27137673,24709818,34553795,12008549,33466177,33656642,32676391,12228718,33245278,26917856,18421654,31872902,35118325,23684342,12616034,24641484,26222996,33180102,31123264,22856519,35194244,29170799,27646057,8411169,25647244,25365317,17740470,31858259,25477789,39930293,26694296,25302101,9229234,8734393,34053160,31303749,25556457,13965303,26459671,34812154,22079432,10117029,24968718,26078029,16733383,22697919,31589541,27851783,8494419,29451277,14708656,21640169,7621240,29031893,30540147,24613536,13326668,23066867,26115591,12115888,21407856,26062807,30280541,31503505,34294220,6574678,24949245,34598214,15135743,18483550,33743426,10851814,28952787,24246380,17852403,13493527,11538645,22766739,23267030,28592298,22984746,38783212,22958092,31423604,27912157,31292669,9642060,31197800,31873887,23700529,37076431,29822171,7535293,34051688,31599928,16250491,9331404,18207194,14125456,21638113,22921848,15192578,24167885,29539969,14972802,12599119,17196536,10799599,34159328,21409054,14606933,24000139,8262785,37049381,27993271,16332339,12242101,32115154,21483913,30382809,21995504,17729755,27149931,18137784,23747182,31173871,31621738,14784878,33775082,29774494,22520354,12124617,22806289,32409302,34692659,10671687,24840263,9072476,18526502,19731621,13156939,27726880,24181181,17954245,17526880,22720838,25966499,19595726,26249445,38888919,25317242,30537485,26129638,17804594,9587729,22807772,22125833,17135451,14720085,33701920,17447259,19453234,19517112,27166056,11453792,19067148,33191362,21407054,17728640,21692885,14542046,11803852,25008304,23282147,6822693,19570770,39941991,24291537,11766361,11650465,33981335,10481381,21655177,23467139,22001262,26976459,23962051,26875805,24906581,25858265,26870336,25882001,20357543,24106415,9576860,7178190,11406953,7925600,28008687,9358389,23474999,15054537,23416428,6810570,7817040,12053743,28036294,30854439,15028668,34219993,18272524,26551750,30510971,30282174,21430235,28815864,34855297,18431436,10749325,17177265,34769969,17390379,21667316,8461578,8062331,29582753,24072720,7244648,28228657,23178366,27653572,34938479,13933806,9364522,26957456,30714874,6682079,12834169,32698887,22091672,22875312,29109985,19018254,10859943,30266233,30758635,23513062,8324648,29532822,29156412,23978923,11622913,24159423,34851586,18994359,24321426,28689531,7128026,24512046,12001305,23510534,15686843,22794566,28655436,18603257,31797000,32536877,17048589,24380058,33206160,15306953,10594892,21609018,28890528,37439062,33612246,21445400,10334366,9640759,25165896,24586197,16278286,21503926,27034308,22185987,22876941,10125794,12852546,17328573,11981530,30103031,13558529,23113747,24108069,29529679,28595209,7467231,33150490,15778109,24235879,24455682,26344228,29102370,29034094,7776141,31388814,32910640,23240697,15909130,13931069,23533891,19284006,24414105,16050815,10476832,11966514,27403742,13634808,30513489,34041080,17941404,16333137,7847178,24695838,12669627,24296247,30462463,8999430,30168673,31809708,32075782,21411880,13014218,6543739,7018459,18510516,27686895,24979425,32921355,28699815,22176667,21643331,19724159,9578102,8376561,30171975,8211412,11479772,24392512,33725290,16474997,8414521,30900048,18054440,17985294,7764242,15181857,17734366,9663520,22062976,32043520,28839694,27405339,23056547,33937718,27812700,25750858,13013963,13990908,6390077,21709218,25732225,18411044,34903154,11160364,17542497,30977181,34658400,17051260,7351763,10806943,32333166,17271488,18788184,21429009,28358797,17751853,19079731,30396279,27993558,25648659,19507710,7968170,24644350,16667354,32406360,11095315,31351339,9447360,16729948,10357126,31569800,22124361,26103692,19824470,6318019,24201921,18131746,23702581,18385790,24823893,15029398,13946062,8725857,17342959,31286566,32394120,9757317,9119312,14542492,34385525,19319961,21815543,22206433,28405530,26015148,17648984,33333588,24724043,25253470,25763327,25456267,23275505,10820261,10918499,17293774,27334459,25778553,28477817,27307240,8233279,19406750,14077583,15755325,12506973,22590378,25624754,29011310,16292869,24177234,15942886,27543158,26956604,8473495,8401437,25397821,27409981,31168347,34073829,25194728,33120496,40013693,26123485,22375601,34754951,33374405,29698957,9043587,22696451,35206775,37046236,17031795,33957856,30466003,38495436,28939305,28628517,9229644,28621991,8203419,17293808,30332643,6852422,17782517,19519243,16150200,39192017,21493440,34501917,35889415,21484700,26607685,27855707,25119480,22065405,21844122,25749019,22321791,23088411,11442139,19235281,22442471,21734706,28174307,27882378,30607704,19794006,29530317,10561009,14771503,25185670,28642794,21957038,10667765,6473673,23284250,17359298,23443115,18985358,31634374,11191964,24084859,12542329,9561956,24727505,27692801,14998605,20873270,15444049,27872473,27600536,38607078,22220699,21313692,18175167,23051340,29935838,16649432,21492724,28826050,13822216,7324548,17154949,33833336,35693556,23341618,24129106,29829897,27013701,32762976,26883464,22660843,11257579,13404868,17831830,16869354,27019052,23637284,17724845,19213804,17363909,13584339,33968083,12531050,32685166,34226152,21101885,8655502,39206036,34479257,28229267,24372744,32622439,14121831,35205789,29277805,28284067,29084562,29178145,16186037,23530473,21877031,34231183,30432631,10454811,29781746,8705677,28683203,31204019,8030235,32635842,11134424,25709316,12922524,17472753,24303687,7662375,24512348,10531451,26801123,6938544,9887374,14681895,7915702,29728257,29685065,32618643,30832389,13422299,28314544,27762415,23585238,29148029,22987484,24367349,20125924,19358333,28773756,31941906,15114718,14653640,30570587,22322663,10176201,25207634,17246017,38775375,18929428,18418741,14916541,34537620,32249625,32795115,22227261,17232368,13302354,9057032,25317846,12783455,7046380,24476071,21824482,24743118,18460317,11668233,31566477,18272964,27598924,26805911,25533424,15471361,28369743,15295439,26129521,6686079,25206960,22663708,32362109,8537859,16479731,27653649,23697677,10199731,16187434,6624149,17835532,7435258,31808702,39075110,26256806,31592660,32089643,28468996,18711171,31812127,6486706,32867107,27208656,14680645,14829780,30666062,31784161,9441182,14948610,12050572,21216116,24225061,28787237,35038583,28144795,22872859,13279234,27062254,27866725,18688597,28304120,12359860,26352603,21521637,15362656,33760300,11932318,18038051,12390229,23843477,19809354,30630321,24615254,24168123,28360466,11156184,11763871,24482192,31909175,24703151,13272997,32453964,13190392,10222341,19488287,22407037,34566765,18008831,35795716,35040862,24503040,15501898,18198646,22904147,22226286,24506519,7347985,16830983,35026967,28452831,28281247,14218947,21514083,23482236,8258470,18007950,22212196,28305310,29337263,32221529,13797199,12552007,19229272,32511390,27316444,23358436,22490162,29392372,18650736,15490327,24108244,33170358,25964792,7065163,21469112,14345441,14779383,22918977,39849128,28778930,7755330,14240741,8900575,13684877,6640816,8935830,8327412,28400088,29158032,23103288,6323258,18348657,27155075,35321561,9259656,20268666,12635462,26042816,9110619,27919286,12688267,23902870,16133907,21534120,25223912,23032736,10910281,21534903,28589633,13528748,30619912,26703106,18103304,8285048,24357737,6451450,12421156,15451744,13910900,19700284,28207908,34497550,30801620,33227664,12096285,34549649,26243895,29318424,7479306,23977109,13469064,24991654,32879028,29239367,32618365,32291536,23148407,33874949,23437970,32000782,16963439,9168597,31026636,30732805,10953950,32251321,30709114,33953806,27442180,23154541,24232261,29530249,14529105,8322160,6754837,34052371,12545041,8741497,9869124,25079680,23944926,15251085,27967833,13171713,7567748,7963036,21166907,27344212,11076146,11224010,27964877,17441957,26234774,26655001,17445468,7709279,16385748,17236596,34842496,23242020,34526038,27959943,24417433,21726796,25283101,24635661,13481778,33814724,31693721,29524194,32294509,17629684,6901274,21544622,10196896,19412153,12084775,33766503,22035059,24001308,34609803,27020273,13891086,12557265,38781373,17601819,15320881,17234137,15148744,17822527,30758198,18962820,9105519,18566237,8749963,14994024,30725991,25115007,28201039,15998623,9942186,20483158,33933253,31387771,28144996,10437768,19400764,8612852,22488753,22586820,25249814,24560900,21543805,25603000,24182903,22596646,24728584,33812496,24527877,13296175,32218371,28899550,21552129,21550447,19235915,28513741,15301371,33479482,25479348,31162266,30184818,29934941,25365338,32220252,28046889,28181526,22502783,25685086,32249829,30342372,9485167,9264744,15511136,15860284,12769123,25695163,21895910,7023604,23811032,18401996,7984385,27904164,16080953,16821034,10051156,27033505,28780185,18903174,29342192,35027711,32836725,32616090,11162626,21494192,21520817,24347169,8306734,24085468,33425547,21392801,30499744,26349835,14574446,26229500,31251930,27750061,21056986,13339879,29887449,18331811,10810330,28594741,17412438,19665416,24918762,9709890,33191922,22304728,27123196,8684511,31907271,30599926,26331132,22030799,35485153,12428745,26598253,16264857,21623035,24813578,22787177,13993112,20944604,26071853,28919824,18033673,8127580,22985562,21516538,21953103,10654773,21573243,21545631,33939235,22047385,35323348,18267239,29349061,23440824,22938148,29867345,21412702,13656468,22024138,33848168,12373948,21896746,27443964,36814549,28259465,28252892,38883373,10395056,13239720,21550419,15120803,23228114,31601747,32363500,23679084,8773051,31249293,26142015,10031530,17596030,39828636,24971299,25578809,24269963,34713245,17740574,22876689,20261255,32286911,19948968,7758038,11825777,22620761,10759929,31261442,7671487,32798004,24170923,18399101,24710522,32125682,24150600,28765143,27118536,14636065,27003704,27765360,7707173,15792675,20810954,25788294,22922128,11117452,28653503,21283760,27525512,8626196,8341156,16827695,8531086,16748765,27284949,7329535,33797971,12827176,21587494,21585663,25069994,28536442,26261645,32349345,31442910,7484689,17082625,28354989,6329188,23707877,22986771,22836069,27738632,31152732,23102906,30711083,28949444,12893331,23557830,7935454,6370547,29304379,12909708,22657765,24384095,33806373,12023046,12318448,18484900,27209038,24219321,7968310,27317205,8336821,34840124,9692061,34110073,21595833,12952349,12950397,29274286,21595234,9258817,15952449,16560487,23632187,21911566,17557133,24519493,24807844,30474817,18460462,17218499,16556145,14457010,13980609,32376066,18102264,19894215,14538049,8200095,30908496,9249682,21126189,17728699,16111196,15597903,32067366,9701032,24149606,31262240,20546059,32632891,27297423,24158368,29857863,24373628,30258804,16221311,10811299,22181668,28940053,25052780,28384165,7321884,14129268,11859799,17109971,13648324,21308712,22661172,14709322,34637602,27916343,30943413,30347376,33807763,12917395,29791855,7657356,24581379,23412819,21444110,27328813,21542452,22506945,28639108,12852203,26535124,7232737,8054461,33003668,8890817,9307899,35298660,31001006,29318087,10356448,8422428,17615003,10664778,28036351,31709060,10224747,33799513,26639259,21605290,28671084,28353056,16406969,30263924,6631439,32772277,25256763,27122547,25371186,15698919,27743958,31242531,26187803,7972041,29448293,17545243,24070538,6930801,24132812,15050024,28852811,29174247,29507341,24075566,29133491,6675405,18485516,9790130,24447875,25914269,23780764,26861506,31186959,15793965,30699906,28875886,25275404,24773745,7493176,30623666,19690028,33526849,26616162,29376531,34934619,25727637,10186086,34424757,13341139,17675432,22811983,17277412,25752068,19440438,7727231,23925186,24071323,27558976,14123271,25868471,28481002,10299435,26822261,7861014,24361751,34342674,12213078,10866748,29064103,17556952,33794281,10620291,27360491,7675523,25280600,13973414,25398538,28850866,26584370,25872132,23592963,24712195,21210242,21611607,11376462,15808631,18136829,12812429,15393439,32583205,20306800,24042763,34721827,22480402,22742105,33375814,7541712,14685213,16087099,31394774,21616875,8083860,33010658,9465481,12956787,28215576,24635798,25085678,18695901,8303171,30264025,33496799,18278045,32240466,31906731,32046577,29189439,33697794,13731481,29063632,14233682,22474013,8736185,6698629,24568128,29920625,10546951,23621186,27571860,10017862,24659863,34007055,22894878,15870895,6625348,15165878,12802701,25954555,14852132,13789915,18169295,34718711,26425467,26440213,23422073,10621776,25652477,22619625,6762915,9267880,25373565,10564333,29779482,8562882,17623435,31673975,32610119,24413965,37100433,29500361,6665203,10011890,14957787,38703368,11347544,16383895,23596181,17458045,15206872,27590134,34267335,11182762,8058007,6422487,25660380,19482983,11676015,24080137,9994721,21597758,33189017,23122027,22903618,33759400,13159857,29605030,24293225,17376946,16076730,26877461,11331904,23340441,23755470,21624137,20465158,7859130,22577045,12318574,6849797,23356936,25813275,9512874,8978578,14298590,28065700,25668716,41275017,34423334,12020887,15511271,6399856,24624573,29407617,9041853,8128349,27867914,8872603,19435318,33589240,6681846,33250117,29269302,30641084,30373585,7745615,17586727,22752848,13025755,17173875,14673977,24161648,16190116,13811792,28696082,28855720,26193432,21727360,14362945,22907196,11599628,32234100,37037338,21638166,21637701,6454747,21636785,31952866,28602463,21637055,21637584,23435904,29026629,18083488,13588495,17534484,11071972,9068598,27363349,17671631,25363188,16554808,30259372,32660842,16221376,18117802,21940414,7180231,41267935,27077710,27634602,32038790,29828798,25315582,9066405,27092599,31949353,19358512,13891515,24452601,9227260,23774744,31347859,31307417,24403124,29225284,28358489,12876555,19260592,20155465,34161134,18098572,32405680,28942976,14620825,24485880,25978268,7523178,21641509,24649313,21637787,21001555,33519865,31219561,32234773,20427508,22256974,20707419,6568919,28551562,23674205,17277299,27029603,9000748,31923709,24083357,24072371,34221565,21591044,6752875,33528612,9408887,24426347,32485565,27160480,31755720,24195215,26455906,19393207,33437768,41275433,32028972,13293058,11057671,33746870,21651935,28513031,21651244,21651047,26823043,9524544,7552159,28595252,27944228,35133279,26596617,28642190,21653220,18542769,30807938,21654453,31760447,34197800,35047321,17131142,29413001,14874961,7536349,11134071,29877673,32977438,14227696,7551971,24137229,25291599,21489739,22961241,33040884,25236384,34470680,9332168,31136856,27234178,12492128,11502599,13995155,34405587,13705388,12887161,18307168,29432161,21652955,31365476,28091551,28329967,23932586,29831265,15310831,21655869,27368178,21811368,27224294,14007695,26319692,34650881,31569272,22627432,6448450,24546625,21662726,22958525,29724572,30728718,30625941,17073906,12557723,34715514,16628919,21649868,15534989,34017399,21639230,23817470,27446082,27626902,18356656,26398749,31571409,23507241,29370487,32911886,17807432,12462009,9312086,28772370,33584443,6867500,29455793,12809744,41275425,31156123,34943924,7097043,21668473,14798447,21796267,14036632,25916024,30884512,35212515,32677717,21790499,24058573,33433181,10903318,13727889,24321927,24354858,13789748,29562660,30598825,29599419,29628358,7522668,16465969,7590526,14083123,34154624,23966391,17953782,21676134,25682911,28466941,9120657,6321714,14277754,24308923,15427049,38930272,8757609,32327545,28591050,12920463,28429332,32696232,9697093,25532416,22285601,41275974,17740313,35101112,21512385,31596106,7085949,7514340,39720590,10798661,34602619,8349446,12923189,33983461,9778999,19344015,17077019,21685551,22000035,24833282,12081925,17309723,31222630,29108934,26625152,21688310,32263840,37095189,28692225,23848956,25637434,31572084,37091414,22572400,18908502,21691141,25711314,13880611,27365793,35150878,32087590,25554228,16249845,21696296,21693176,31355447,41276207,29869289,16602957,31869338,15070073,31214730,12134399,14522667,10562362,23680936,31701929,31768894,11619641,13309857,31593673,33608395,22440184,27059873,24340339,9745152,22279041,14888620,10136172,18200051,10160054,22319413,14829697,13302261,26531243,11958649,16491869,20613472,20435595,13836242,24075931,13901161,27864797,32303092,22383385,12258663,33658697,29234101,34357457,31061031,26832633,17986437,21709095,19977030,19577216,9890126,14177132,41212767,28597111,21702260,21710720,32867470,28632221,41275987,29912456,24532494,18219655,33131134,31113396,23278463,33131590,28627524,15890888,31686553,11283813,21702427,9010422,9253790,36192802,34324508,35372441,21793322,21714509,29380307,38567143,28597116,21710681,32954702,25196227,18035710,17015313,24222226,38640286,15902877,28874244,11960761,8314781,23881504,28249940,23992280,8854909,8352090,22223292,6306801,28056850,9638306,31262887,20021429,14356754,28451961,23513568,32167318,26222789,14308919,35717024,16672372,22482369,28123883,11401238,33888711,17794406,6952739,41264023,9991465,15131859,22879018,6490776,21725347,21975694,24482982,32063248,27810151,13909122,24734346,22012137,18040348,24417895,21346202,32373595,23825434,18399978,21818741,16457260,26408884,34248912,11119166,23659187,27832552,28654238,15876683,33638003,14772661,41275713,32359206,17100311,28564200,23540197,26934199,13552238,22478051,24911977,13001943,21678458,16339609,29060851,33034708,13890751,22865532,21724139,28957276,21723374,27987380,26171777,23141733,23884171,9870652,31157670,33146575,32127196,28057441,41275566,31007805,31022408,30992594,21725590,16014949,25850280,21731488,14409326,14481982,25281970,21006591,12323889,30762855,21000861,34312537,12749191,33234040,16293904,26396847,21928189,10648282,8862461,28275313,13959842,8719579,33782821,22543575,24627010,10194934,17921037,30454375,21900878,7287966,19153698,24265323,22238914,41267701,25357704,28074613,20292608,10464801,14601721,28589782,32127980,17720976,28852483,10504679,24396827,26034015,41275139,7503924,24414329,18024353,21746667,21745935,33203857,30707359,26297969,10035145,20789881,23728835,8900188,17345734,8008937,6410730,19358632,23736204,30361735,21939402,41278463,9905743,21755655,6628560,21757639,21756972,26598764,28155457,25485026,38033123,34310964,15496591,41276106,15130933,31606248,31753009,32585988,28111812,27166659,12000376,7141425,22014269,22240554,22222958,21707602,26972028,25724427,28160496,30353561,24364339,21967103,13516022,27577138,12621914,37027449,21825853,28114440,16657748,13121131,10162330,32418496,24625445,31185259,10554181,15586977,14878701,28413578,13748328,13426722,23566745,6795520,25575462,30904812,27442556,7583448,8725611,38174403,34904403,28564703,12438247,22468751,17274652,21615774,18549448,16234587,17694921,8415730,9180463,23689398,11318055,41279211,17547306,21707835,18190174,11937685,17709226,13537162,15533997,34000922,21781772,16282881,16575304,21784087,21782884,15013615,19188763,33431341,8958354,9320719,27351410,28469653,31753532,8519779,14310795,22360023,6492957,16768236,41264574,32376340,23547443,8430943,24012309,24008321,24057901,19455112,26217144,21785262,7065211,27865671,24605118,7456925,11115371,14057555,27773001,15322371,41263352,7818520,14866525,15797584,21314014,17389788,10118439,16271574,32134811,41279440,21792004,12521579,41278829,33938004,33115874,19214320,34646025,29021746,28151113,12291857,24903266,20198982,11830988,10903699,24147792,9117227,34795516,11837133,33789563,31568389,28189503,15258179,17663910,25296873,20954516,9656240,22440063,27505881,9771399,29309407,24017570,22979320,26627771,16959248,21801264,21801039,12735794,29108075,10490364,22035928,19390418,28676143,6637410,28021259,31474224,32901620,12649522,24667791,19918874,14772547,32086667,14170344,29194991,14071421,12552052,27137694,33547292,13456930,27366726,33289181,20167513,6770283,11672008,28597644,29021235,29581210,28713583,32750357,29443370,17767999,24298549,28141915,34684348,28991584,29032706,29198478,32661699,29854334,24114459,29313606,28306330,30867416,14118311,23740767,28106879,9961064,13800466,30521608,24937489,17062600,14068287,11253270,10984989,26675474,32207511,41280345,24630785,21229510,15203868,28701143,9472439,25194351,21809728,12890220,25490595,10369865,25342287,23608262,27096942,21814089,29335755,13342240,28309509,26434215,16053159,23914397,31159316,22809561,32499323,12072078,32288086,14321616,23753062,16077212,25849531,28974669,27335187,32415908,24654785,21815679,17574128,33288427,7969375,27697288,28122170,7205722,41278075,32225645,21820243,21819362,21811483,23848335,31803970,14344805,12748860,13231303,9455695,27314565,8739190,24125209,32168385,21821919,31240571,21170525,23281652,22364659,24483058,29434971,12886802,21825370,21824583,14412465,9062877,10836108,14964203,11642187,10816221,15470168,29304488,16716301,33324865,21826065,32067319,21827462,29489084,27779856,8446018,14866476,29133215,16077650,11699611,26120746,28072214,31141719,22214142,28301116,21679279,10467458,9626269,13829599,17910825,27846460,12895681,24326756,24148835,12748567,32930662,13407051,21829212,21832914,12256249,27197766,9565799,29615437,25211154,12824225,31046101,30266131,23545079,23049796,12652495,8822133,32674624,34140761,21839535,6796931,7097154,33588880,10183973,28611292,14058260,28059698,36966957,14454085,21841102,9030976,32967034,9106830,19278943,31910662,7201322,14520090,32151215,12773359,25864313,31426995,19348797,9330258,33949030,15848221,30918530,24030828,41280688,6520348,12564520,23119191,33807656,7876613,7541229,30986319,23469850,17653052,27355436,32191893,32634664,9799690,12950236,9170495,25531480,32799979,15998618,10994042,28699470,34369999,29649073,41281630,23437609,25833611,25492893,13875623,23081201,23151984,31232454,11039053,7761154,15009877,30184126,33120268,31151628,6985131,21853524,33444509,14944774,41281434,16546326,27801322,13746717,28402871,24508167,28915356,33895692,32091349,29510123,28528570,31676743,15572492,18589155,26619885,29914685,21869744,21856280,21725214,25292375,34704803,28903030,21842430,32526629,26891771,14639572,21857588,11427015,25391989,27075810,24166654,25558045,15859111,41280008,41281918,22425352,26393134,30967549,31055233,9168888,33732701,22289430,16986157,16845229,10908963,18555339,16654378,19236778,25410054,13122135,9710378,22250739,19874257,33105829,9153008,26710889,33506066,29461452,34342609,20826862,32207597,17436661,6904907,33336561,16718932,28717069,23054523,25249609,23696559,7759274,7465475,13526624,35775589,25763434,28162596,23239225,11627310,8190182,31356624,27723844,14206550,32414602,24652970,14240878,24337065,33049622,28283945,12752309,22188463,30328364,24447969,24707586,9655932,31778757,34749875,28968785,15501627,11488286,29143091,31884962,9662192,9017948,29802213,28421046,21902258,22714587,27830650,24566800,18077569,24083227,15530116,24092930,10655028,10205451,30661060,12749590,24386686,10089136,18011120,26767720,28591690,21903724,33104368,22428151,23653059,31300046,10380348,17654685,31356001,24379361,24151387,18223191,23717099,22520509,18447187,16014551,32297915,15207200,22594582,24610411,15616334,14265274,34298570,21905528,18485760,10100446,22064440,11021047,23780694,23390232,30902128,14710975,29588923,10674761,24577326,34980333,25286367,31060254,31716504,19048622,34034447,13219120,41276187,12216141,12647010,14708521,38554349,21911724,13399422,29534770,15963846,7344446,24690714,25345164,29337914,22943429,30152575,14570248,23931871,7449682,24193628,21920140,10879769,38969347,21368322,23930742,28905925,32225312,28199065,22425260,20232778,23885649,27401826,34220973,35932539,23661315,18184393,14669203,27619773,16408006,28430261,28056615,12191640,29777535,14729716,27559737,7777832,32754883,17210341,20260373,23474849,27560872,32627656,28691949,32449016,22477931,26581936,13020236,29059730,21923026,14834628,20996582,7329033,17640822,31776755,8906333,21918624,34926793,24332190,12526762,23379820,26272972,22161012,12622759,19562267,21929437,9798897,10703563,23192721,11768714,13514645,15534693,24404105,12491987,34605208,31035737,28829415,25572107,30318121,30606389,37128236,16167828,9078664,28318367,25290211,17238930,14529969,21443099,11026000,8790613,8411882,22377350,16329774,9207219,34172962,23459859,33609453,17196358,26967227,23045388,10758882,33751496,28195327,14323137,18845471,17673166,12956539,18230997,28883058,29136721,14171522,22973767,25076984,13177804,10159362,12041162,35028364,12292453,32606266,26622230,30920212,29736377,6600235,26777899,22527602,11492088,28782635,14080965,30631515,34738015,23126495,21699526,28133088,31876665,27341242,20297148,17659421,18391511,23522833,28618120,19023960,28538133,29721078,7352483,26780969,10986784,34202464,7187946,25367002,18584277,30427452,27738727,14773213,6332574,19792522,18285654,7032639,10156969,24770653,24349075,32390250,8799052,23931561,14213612,14232772,21109532,24759106,25897905,31127401,23233731,32620752,18417294,32783627,28375490,14836132,27596313,26070237,10593315,11991063,31306801,35114555,17751887,20913061,7453861,16007466,26264048,14140433,18048410,27981568,30191974,32381067,31318536,31769125,6533243,24361471,18294619,32575365,28951902,28924606,23185471,9200266,14772699,41281387,28724263,28861985,9249897,18696001,32985630,38714158,18861141,38714899,17644112,29653190,19688423,6640030,19476037,25731601,13747814,13180697,41284396,21926599,21933612,21933295,15405174,21932951,21932568,34253030,34437810,19504821,11957726,23622675,11526714,25383678,27284439,18148293,29525734,15346945,16949815,23952844,27438232,28665824,16709488,13653569,33094970,29585287,28788526,15414981,26886446,31393598,14627490,27254159,21939783,21938739,32026511,24976336,16653056,16905734,18037204,31154332,32062627,41283212,7858133,21941027,13000537,31072758,9542580,26632250,18003034,27283841,16413923,21943708,10363542,21941035,22879403,18850986,11742981,7503426,28419578,18308243,17210778,27619395,12513357,31315789,9887575,13668023,26344649,25501653,29866187,18948159,21939202,21945339,34523913,25828805,7105788,22661332,8591761,26887531,32697495,26354077,6480474,17747473,17996312,10938933,11134088,12413251,21946078,21947668,21946083,27352854,21946630,21946832,32234650,32597409,27619379,18373533,22761274,24721608,41284638,29203901,28113788,21951230,17388391,14597998,21955929,14170233,31435275,27653831,33959769,21956356,26253490,38745860,33552754,36867400,11623358,11745999,28766941,29515933,15494719,30385156,33599602,22686185,11909857,28611071,15911859,14218455,24068539,21964816,34031655,7511796,21941146,9167382,8622108,23749669,8989510,12006846,25173386,26511646,14759182,31395890,19651567,24882780,9813598,26533932,19025354,13402986,19180217,10317707,27615904,27439548,29385998,10429000,23153995,21932853,20237890,33772303,41283914,24474558,21927379,29828287,21938242,16288803,24204822,27464780,16094204,33611741,13869473,22349281,27330133,29169173,7418108,37090921,22282900,26405806,31456699,24345250,14345113,30903146,14960459,25474639,30816170,16603198,16490206,9217858,25138566,19741976,11947402,21981490,27890994,19789040,21981293,12991721,24847029,14972229,17588841,28616328,32491218,20723073,21948146,33144790,8313619,24759928,26566724,21990631,21961370,22521735,33175936,26031873,31683776,21994669,7366817,10778146,41283992,21990161,10928381,22795788,18480575,11968969,19137913,19172731,31867741,33021704,28457532,25542692,30613769,27613004,20566891,28279028,22807521,9431118,8528332,16013696,25500222,23838387,16333197,16318145,24729603,7526404,34740347,22000935,22002980,35305949,11136579,10516399,32865630,29012894,33941230,31065946,39613232,25276439,22004879,26789436,21998056,27002779,8914154,7932055,9989455,22005200,9903882,22008169,12800038,7625859,11963781,26338928,38776200,35843215,7171534,18960940,33123203,9454597,7171282,30781291,17386988,21982313,22007858,41284391,26445107,18417012,26363829,38471469,33652159,32819229,33997396,22917392,10747946,18030353,18488050,29138464,10203457,12617045,24574138,27980393,13676240,22018210,22017046,16952487,22591710,29562942,10140673,16210786,31742905,27167562,29567382,22020387,22018511,33151176,11448569,17359790,26819252,25272595,26313987,12341214,22003631,22022467,20944538,25442674,29325218,29295817,22024006,16069339,27666920,16724447,22024856,22018304,31058304,10233123,17106989,22610202,33680864,8186160,16833206,31007170,22023036,15636277,8063616,9077114,32498245,22781413,22030046,8110621,32385985,24783122,8113644,28475423,32676496,41280901,33196450,22023820,25102232,27876752,9824496,29699768,6701396,10070332,15673743,32485305,29887207,26779864,22034564,25919950,23776737,6310846,10205704,33223600,32719538,6678920,22035347,22035519,22036187,22035332,31625296,29204162,22039779,22037895,17782109,32387107,7256474,32609944,26532816,27608412,25470224,18146782,17311018,8097915,28437906,22431995,38724980,39111678,22041741,28869141,19162006,41179796,32880488,22042832,27229798,21748953,22037521,23593798,12358439,41286205,25014596,19451385,22045760,11874065,7841019,22425237,24765013,35409592,27081371,14403847,10205469,35692271,38232903,22048297,22049441,22578428,27654108,34848951]

Latest News & Features

Algae levels create new warnings at Utah Lake

Ben Lockhart  |  Posted  Aug 30th - 7:58pm

Another area of Utah Lake was placed under a stricter advisory Tuesday because of troublesome algae levels, health officials said.

Quest for Planet Nine turns up 'extreme objects' on edge of solar system

Ashley Strickland CNN  |  Posted  Aug 30th - 7:32pm

Even with an entire universe to explore, our own solar system is still full of mysteries. Welcome the newest members of our space family, found only recently in the "no man's land" beyond Neptune.

Misconduct charges dismissed against ex-Kamas police chief

McKenzie Romero  |  Posted  Aug 30th - 6:31pm

Misconduct charges filed against a former Kamas police chief five years ago and appealed to the Utah Supreme Court have been dismissed.

Police believe arrest will clear more than 80 tree vandalism cases

Pat Reavy  |  Posted  Aug 30th - 5:58pm

Police said Tuesday they are not looking for any additional suspects in a rash of tree vandalism after arresting a man who allegedly claimed "the trees hurt him first."

Rep. Stewart: 'Just common sense' to expect Russian hacking of US elections

Lisa Riley Roche  |  Posted  Aug 30th - 5:54pm

After issuing a warning earlier this month about the possibility Russian computer hackers could disrupt the U.S. presidential election, Rep. Chris Stewart, R-Utah, said it's no surprise an attempt appears to have been made.

High court dismisses ex-Miss Utah's case against Provo

Lindsay Whitehurst, Associated Press  |  Posted  Aug 30th - 5:20pm

Citing an unpaid court fee, the Utah Supreme Court dismissed a lawsuit filed by a former Miss Utah who says she was wrongly arrested on suspicion of stealing from the skin-care company Nu Skin.

Police investigating USC linebacker from Utah in sex assault case

The Associated Press  |  Posted  Aug 30th - 5:20pm

A University of Southern California football player is being investigated on suspicion of sexual assault in Utah.

Salt Lake police seek looters in homicide investigation

Pat Reavy  |  Posted  Aug 30th - 4:47pm

Moments after a car crashed and rolled onto its hood, ejecting a man with a gunshot wound, between 15 to 30 people rushed to the vehicle. But rather than offer help, the majority of people inexplicably started looting items, police said.

Gene Wilder's 5 greatest performances

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Aug 30th - 4:26pm

The entertainment world lost an icon as we received the news that Gene Wilder had died. In remembrance of this comedy giant, we have put together a list of five of Wilder's best performances.

Injured motorcycle officer expected to be released from hospital

Pat Reavy  |  Posted  Aug 30th - 4:17pm

A Salt Lake City motorcycle officer hit while on duty Monday was expected to be released from the hospital on Tuesday.

Europe hits Apple with a $15 billion-plus tax bill

John-Thor Dahlburg, Brandon Bailey and Shawn Pogatchnik, Associated Press  |  Posted  Aug 30th - 3:21pm

The European Union ordered Apple on Tuesday to pay nearly $15 billion in back taxes to Ireland, plus billions more in interest, in a move that dramatically escalates the fight over whether America's biggest corporations are paying their fair share around the world.

Utah GOP touts Trump, but not all Republicans on board

Michelle L. Price, Associated Press  |  Posted  Aug 30th - 3:02pm

Some of Utah's top Republicans made the case Tuesday for a Donald Trump presidency. But notable GOP officials — including Gov. Gary Herbert — were conspicuously absent from the show of support.

How to deal with a defiant child

Kelly Wallace, CNN  |  Posted  Aug 30th - 2:34pm

Just about every day, Angela Estes, a New York mom, finds herself asking her 5-year-old son, "Why are you being so defiant?"

User submitted photos: Panguitch tornado, beautiful sunsets

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Aug 30th - 2:01pm

Nature is a fickle thing. It can produce gorgeous sunsets and then produce tornadoes shortly after. It just so happens that we had both this last week, and residents submitted photos of each.

Less than half of Utahns support spending $10M on Fairpark arena

Dennis Romboy  |  Posted  Aug 30th - 1:41pm

As Utahns flock to the Utah State Fair next week, they will see a new arena under construction. But they apparently aren't big on the state spending $10 million to build what will be the new home to the Days of '47 Rodeo.

Pleasant View family sells large house to serve others

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Aug 30th - 1:30pm

A young family of four recently relocated from their 8,000-square-foot house to a 2,200 square-foot home, primarily so they can give back to others.

Have You Seen This? Luckiest dog in the world barely missed by race car

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Aug 30th - 1:14pm

Some of us are lucky. Some of us are not. But this dog is in a whole new category.

Ogden officer: gang members violent, with ISIS-like mindset

The Associated Press  |  Posted  Aug 30th - 12:21pm

An Ogden police official says gang members in the northern Utah city have "the same mindset as ISIS" and are inherently violent.

DWR stocks 25K fish in Jordanelle Reservoir

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Aug 30th - 12:05pm

As part of an ongoing effort to build up the fishery at Jordanelle Reservoir, Division of Wildlife Resources biologists placed 25,000 wipers in the lake on Aug. 25.

How to talk to your daughter about puberty

University Of Utah Health Care  |  Posted  Aug 30th - 12:03pm

Karena Rogers daughter is about to go through puberty — and she is terrified of it.

Salmonella outbreak linked to raw milk sold in Midway

Daphne Chen  |  Posted  Aug 30th - 11:31am

A raw milk sample collected at a dairy by a Utah Department of Agriculture and Food inspector tested positive for salmonella Saintpaul last week, Ward said.

Markets

DJIA 18454.30 -48.69
Nasdaq 5222.99 -9.34
S&P 500 2176.12 -4.26