News  /  Home  / 

////[31077592,23271741,37007066,38234736,38427316,37034741,38393476,38424351,38416928,38429357,38369094,38426412,38425334,38397916,38427650,25655172,38425293,36941902,37008184,28263016,33719130,37990399,28457197,36825796,37712667,36670152,38012122,24235879,38380993,37930380,38418534,38416375,38427332,20010675,38427494,38281371,38367916,38426293,38423678,36122636,18401617,38205995,30642921,38098343,34613949,8478635,30196482,35072757,6639364,37954442,27506972,32014775,37785760,37689303,37710432,38403711,38395787,38407684,37142282,33747089,38377575,38221823,27458629,36259579,37550758,38422467,35490545,38419688,37695099,14633797,33030229,34626148,34982550,33754281,25933393,37888323,38236273,21506943,34324385,37443849,35062008,35227812,38403848,11527047,38055833,38382910,38421281,34539191,38240050,38339917,37008394,35775448,38426541,37047622,38426211,37234683,36875954,37260944,38419544,29517602,38335827,38260375,38234597,38248462,38227068,33829092,34993014,34695754,32333666,37920874,35058810,27432182,37289209,34775004,38418750,24468703,38393127,38372672,38425837,15533592,37633591,26171961,32148461,36519747,35193367,38396097,38120245,37862770,28268975,37870293,36744861,32773215,38426912,33652159,35826637,38398241,35192039,29204282,37091414,18133538,24293817,36640232,38427200,33364176,37482524,33952435,38369239,38391267,38415732,38415966,38360950,38418550,38187743,38417111,27523504,27903734,38417899,38407475,34442210,33210486,32286009,30340491,36525168,18013209,27719263,31257271,24998408,27020273,38386633,37874626,19600210,32628983,38426215,38390684,37769271,38405641,38418446,38393525,32995395,31575418,20480434,38082301,20960459,31736837,38421813,33029638,26805779,33609784,27076447,35309386,34662976,33648082,18832988,34999138,37596476,38429213,18289530,38361631,33635709,37837493,27905600,36537442,30830317,27444685,37969008,38136994,28964916,37411475,37912644,34755128,38088518,36443451,37681661,10830416,35477098,34908148,28253863,34903558,36970649,38379566,37842878,32451873,37307917,30945967,32821531,21538824,33589616,32776401,30199786,33073585,19018266,38102419,29013117,38368215,37768200,33285714,25742711,33440186,35459520,34614265,34914363,34823277,38288916,15060040,35594126,27988881,34246627,29964260,33187535,35086556,24640855,38405656,27098955,33377551,33707841,34755068,34541997,38299689,38419119,30039403,21082562,15437846,38275588,10343833,27788367,33720594,32695011,27704153,33040303,31318472,34292974,17897192,32986845,38105278,27266682,18049250,38381265,37147500,18125835,28691348,9965132,31558623,33381119,34901858,38197004,38036340,27424245,35074628,35438434,33249767,36648558,21098681,22797337,34531655,10924041,35511320,28617618,32313177,31197424,38416137,33834829,33940863,33281054,36117400,38413092,38340669,38413664,38390632,15885299,33850155,30361423,34530420,35577171,31030753,33763105,31943299,31008703,38392648,34079286,38282988,38301732,36630451,36829117,35412904,35436892,37819106,28496541,28331562,35487878,27617437,35085686,37888447,37995361,35677483,35677044,36719484,33529835,36676270,35933640,33024538,33899351,31046326,38423258,38326409,26502949,17607222,35819466,37364048,37739105,13317332,35518511,27555049,37466823,37657694,38422472,37926751,37891530,37800430,26114358,30126651,37445607,29235909,38405432,23596098,38419078,34325008,32225645,34987044,35297595,34906068,29679657,38338196,36296718,37693541,37841157,38396505,38407232,38058618,38238887,27910978,22775392,37035121,15431484,25106057,37508515,33875956,32424673,37969658,37579018,38057366,7144447,33820920,33346288,35243298,30152550,38326257,36523387,35364418,37944336,34176291,35537534,38404641,37683505,33632527,33179611,37685487,37956534,27536695,33724706,28790215,36580258,27409259,34701332,33191247,13693318,38055998,38237919,35197675,27747178,19329263,34278930,34021580,34205653,37502291,27921143,35785972,36273706,37694657,26640931,38405830,31058568,10838607,38395742,26842949,38398242,38410759,36366768,30416221,38425389,14553139,30521059,23963063,19472177,23866910,26832505,23603951,23227224,27239193,23512215,26269771,18309646,38066448,28412911,37530684,38325775,36566784,26980408,38372637,38335080,37502576,38413498,28210020,37686209,36596650,20999386,38407970,35124407,23705016,38048081,29121667,36910540,34489080,36368840,37676852,38282864,34892662,31518746,38424474,37825009,35282101,32222584,27516033,27404582,37934700,38399383,37671176,38429994,37857349,35104270,37690163,37512740,27891006,16588519,35990078,37888632,33442849,36788379,37553480,33554834,37806531,26559995,38391908,27780261,33762281,37237091,26598127,36881579,31428720,35094305,38035341,27765360,14711568,38094314,29514705,31507085,34464648,37704971,37020545,38036613,17629026,32987529,37908971,32339652,38380010,32504697,37939911,37503505,37715866,38289103,29910359,38089546,34633149,37845502,38044986,33862634,36617365,37998700,28001846,37664888,33632709,23440824,37391292,37424006,37714481,24321483,34898828,27346564,26922895,38043621,25157430,35752566,35307790,37976158,38304374,37604193,32188949,28126935,29282135,38383495,38400329,33145330,28092014,34974476,13610035,34754822,32588113,37758723,31866747,37503706,6713961,26098971,37098400,38417742,34756369,37629250,37218097,35321912,30692501,38236920,38418965,37699387,33043896,38145909,28768800,28592298,27697913,33021770,33100258,33338338,30963745,29097698,37351143,37723106,35476673,37161680,38381479,23233541,37372719,37379172,37377021,26353474,37413291,31214166,38138568,38380757,37703306,36766035,21363059,33697141,37719159,28062773,38345597,37377022,37317211,37340452,37372322,37352236,37371322,32343312,37705095,37881236,27561859,37502289,20688022,33571884,37300421,33153932,35539203,31634792,26270921,37611572,37518213,38383468,37849210,37989895,37730428,28364908,34415401,27619265,38049630,27463560,34033204,37149808,33301196,38195943,38174763,37823529,37675908,36854815,36065954,36060385,35198283,35794382,35619772,35492459,35475362,27631778,35323479,35309385,35271327,35271704,9083761,35093837,35023534,34878405,34678692,34637090,33239553,28684893,37510531,34450351,35409977,28191103,33704405,28018918,33638003,28525019,24807747,35077266,18146825,25091614,38391926,37967212,37687924,24930349,32468600,37500589,18169724,34769969,37869269,28746577,33624290,38137133,33265864,31328932,38066593,34428547,27608272,37494022,12066967,32536226,35656815,11442225,37891212,33709384,32219447,28283048,25203559,27812797,24886527,35150613,38423682,34509960,26918660,35007255,30917764,38424992,37861701,36842637,38269939,27638641,33183458,38141543,37517709,37579009,34909278,38285194,38419025,38424912,37792110,38139657,27615237,37167401,33089765,33289181,38237183,24906606,38296845,37897647,37966915,34202834,38388321,28619458,37553609,30391136,37510578,30951040,35959594,38128215,28226077,29089109,36575859,35878651,38398929,16343498,37302632,33547517,26915034,34915306,34994371,34265981,32451105,37687105,37497825,17714182,23743479,31863836,38207673,37621038,37920482,37964779,31187323,23774185,37213470,37864836,21961370,32074400,38353213,30465976,33359916,37934720,35493512,33672437,37493421,34447200,37481074,27643733,37941632,32628332,37696204,33379303,37688634,36787080,32991727,36386694,33300055,38216344,33954385,12379892,34610109,34722204,33535734,37116433,23928402,37676921,32855071,37700984,27658010,38287699,38330888,37234756,32844118,27471927,37867427,36032421,35382630,38394985,18805371,31593673,27807402,38286538,33359493,34253343,37897271,35442358,37695852,38128648,38017054,36689465,20496542,19597339,32061648,37779861,11852219,33962335,24246966,35935817,32448658,33118189,24552939,37970136,16383895,35527796,38318793,23029109,36085780,32089008,31607537,14489864,35023155,24309042,29774094,29148317,37873902,33416840,38318299,38407732,37540182,38020226,34819754,27469435,37877793,32572362,35725076,34856913,38035573,34837049,33594294,38130793,27640513,25664346,36223555,28666481,29802213,32585368,38117217,27461536,37964652,33187838,33671339,27896310,36885515,38242453,34319090,26767243,35607621,35984033,37588504,32599558,34034471,37415539,34958078,30210193,38099855,38076235,37825880,36819636,38063624,28945907,37927179,34549962,37599617,37031266,19235203,31437661,34705295,37628575,38364709,28224152,35407327,36860334,28885488,18806090,38324421,36032345,30867014,32127868,29768199,37184819,33714673,38402645,34871353,15621759,38017712,34766186,37515313,28299329,17659076,37694326,14417070,37662386,37680999,37493014,11653176,25220345,34391808,38403281,36727946,24095807,35792349,33723525,35304905,28041939,36032583,35091569,38407243,37113902,37723643,35094127,34396202,32814879,28103794,17717750,37172156,27741499,37492686,30585751,24833809,36555869,38403063,35950829,33633117,34275622,33641250,26344466,35539445,31745915,27231295,27713791,34714709,38402561,17311900,12829358,37001386,35337516,38397823,35501580,32380521,31481686,30609147,37527533,37695623,37672547,31864853,37544263,33626730,38374476,30535855,27902604,24433176,31729531,35040634,37670405,36525754,37509911,33188442,27966582,38232233,37118259,36717707,12453679,28626080,26161250,31880967,33415308,38355704,36078069,38321473,31648595,23121244,35021051,22051302,29823308,37621135,37892922,35227017,26371821,35729135,37952713,33024843,37978148,36681214,35209093,28291459,34729839,33432062,37860693,37881593,29732164,36543060,35199486,37933375,29560072,31503476,35175269,35224477,38403151,37423412,32803364,33380718,16979663,12928720,18173318,35735739,18119310,36969049,32507565,27704253,37994324,37932325,34133189,34739201,37183332,38384354,38383896,33973119,38395500,31060976,37503203,27794813,38312612,29897768,31845612,38313423,19245288,30139052,14508021,38213962,30467407,30673912,37730922,35482116,25758658,36366869,38039071,37970667,37761795,37798682,31269068,34732428,33785286,38318238,38140452,36871180,36521821,34007055,38089462,34910616,38125998,32255169,35675070,37951734,24568864,35054495,37335554,33376436,38001268,34490883,28688511,29728721,28690737,35185925,34718965,37672798,37394435,33819730,19967926,24281825,38251590,38394632,37427070,9636620,37285535,38325861,37424282,37195916,37197717,37187155,37189290,33580082,27383330,34719447,33187386,32113048,38388564,37713710,11552722,35723602,37649263,35048156,27097981,23944150,32033246,34718202,37913464,37652822,22426935,28209818,37882660,29682014,31869338,38353189,37508713,38102645,16208701,35315101,33338371,35728515,37935086,32922181,37192829,37186516,27555044,37193271,17654421,37777148,10185331,37911295,38323582,33937796,38252974,37195125,33348052,33143683,36976487,35177914,28053716,33583190,37489786,36778811,38225733,17063678,31131217,38136533,37512743,37851335,11487704,17783780,37192113,18074146,35336655,23837722,24911287,29975530,37966930,33662309,26617918,15680270,38030069,38289949,37798768,27243028,17558129]

Latest News & Features

Top 4 things to look for when finding the best online school for your child

Mountain Heights Academy  |  Posted  Feb 8th - 10:17am

Finding the right educational fit for your child is an important decision; these tips will help make it easier.

Utah's season success defined by turnovers

Josh Furlong  |  Posted  Feb 8th - 10:16am

For better or for worse, Utah's success this season has been in large part to how well it has taken care of the ball.

UPDATED

Meteorite may have killed man in India

Roshni Majumdar and Tim Hume for CNN  |  Posted  Feb 8th - 10:14am

Indian scientists will examine remains from an object that fell from the sky Saturday, causing a large explosion which killed a man, to determine if it is a meteorite, police say.

UPDATED

Trial opens for Utah businessman at center of scandal

Lindsay Whitehurst, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 10:10am

A Utah businessman who was a key figure in an influence-peddling scandal that ensured two former attorneys general is on trial for fraud.

Little Free Library keeps kids reading

Sharon Woods Harris, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 9:04am

Felicia Walsh has found a portal in her neighborhood that takes her to places she can only imagine.

Alabama trooper stops speeders, delivers baby instead

The Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 8:52am

Expecting to write up a ticket for speeding, an Alabama State Trooper ended up helping a woman give birth.

Record number of Americans dump US passports

Jethro Mullen, CNN  |  Posted  Feb 8th - 8:34am

More Americans than ever before are turning their backs on the United States.

New Riverton development seen as 'once-in-a-lifetime' opportunity

Katie McKellar  |  Posted  Feb 8th - 8:15am

Riverton leaders say a perfect storm of opportunities have lead to what will become the largest residential and commercial development in the city's history.

Obama asking Congress for emergency funding to combat Zika

The Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 7:50am

President Barack Obama is asking Congress for more than $1.8 billion in emergency funding to help fight the Zika virus. In an announcement Monday, the White House said the money would be used to expand mosquito control programs, speed development of a vaccine, develop diagnostic tests and improve support for low-income pregnant women.

ICYMI: 10 stories from the weekend

Sean Walker and Xoel Cardenas  |  Posted  Feb 8th - 7:37am

Here are 10 local stories you may have missed this weekend. As always, click on the headline to read the full story.

How to help if you suspect someone is suicidal

Kim Giles, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 8th - 6:58am

In this edition of LIFEadvice, Coach Kim shares tips on reaching out to someone you are worried about and talking openly about suicide.

Trump seeks to reverse fortunes in New Hampshire

Sergio Bustos and Bill Barrow, Associated Press  |  Posted  Feb 7th - 11:01pm

With less than two days until New Hampshire voters go to the polls, Hillary Clinton took a trip to Michigan. And other candidates, including Jeb Bush, said their campaigns will go on no matter what the outcome Tuesday. Donald Trump said he doesn't need to win New Hampshire, but would like to — though he was notably casual in his campaign effort Sunday.

Survivor pulled out from building 2 days after Taiwan quake

The Associated Press  |  Posted  Feb 7th - 10:41pm

Taiwan media are reporting that a survivor found shielded under the body of her husband has been pulled out alive from a toppled high-rise apartment building, two days after a powerful quake killed at least 36 people.

Broncos D dominates Panthers in 24-10 Super Bowl win

Barry Wilner, Associated Press  |  Posted  Feb 7th - 10:11pm

A reborn Orange Crush might have sent Peyton Manning into retirement with a Super ending to his career.

'Step up' and contribute to homeless trust fund on tax forms, Herbert says

Marjorie Cortez  |  Posted  Feb 7th - 9:55pm

Utah Gov. Gary Herbert urged Utahns to "step up" and contribute a portion of their state income tax refunds to the Pamela Atkinson Homeless Trust Fund during a press briefing Thursday at Fourth Street Clinic.

The Latest: Japan mulls sanctions after NKorea launch

The Associated Press  |  Posted  Feb 7th - 9:32pm

The Latest on North Korea's launch of a long-range rocket (all times local):

Poll: Pick your favorite ad from Super Bowl 50

KSL.com  |  Posted  Feb 7th - 9:20pm

While Carolina and Denver were the featured teams on the field, several companies paid millions to try to be the best during the commercial breaks. What was your favorite Super Bowl 50 ad?

Photos: Inversion expected to worsen as high pressure builds

Daphne Chen  |  Posted  Feb 7th - 8:10pm

Inversion conditions are expected to worsen over the next week as haze builds in the Salt Lake valley.

Lawmaker wants year-end tests thrown out of teacher evaluations

Morgan Jacobsen  |  Posted  Feb 7th - 6:20pm

Two bills would remove student performance on SAGE as an indicator in teacher evaluations and give schools the option of not administering the year-end exam to high school juniors.

Markets

DJIA 15877.38 -327.59
Nasdaq 4272.50 -90.64
S&P 500 1846.40 -33.65