News  /  Home  / 

////[38041565,38403063,26661994,34320718,38339917,38407475,37775250,38399044,27908960,35435797,38394985,38407684,38403848,37760754,37703306,38221675,38240050,31615281,28387917,36970266,34527416,35449355,27631778,30477729,30848190,28453980,38278472,38418750,38413498,34359424,38310280,34766870,29121667,35939582,37703960,38269917,38410759,34516222,25654865,29039004,34553319,38404125,38340393,38046515,37823375,36153773,38397173,38418965,35440362,32866657,31720934,33622086,38407178,38402124,38405432,38415912,38397916,32743591,38405830,38418446,27525001,37311944,38419119,33327644,33626730,37520541,38404996,38419078,38404641,27441836,38054906,37392347,29937741,37887138,35579885,38419025,33367963,38417899,35741849,34839931,26042714,33394506,38417742,37917268,38416043,33634537,26414877,34968963,38403151,38353031,38209452,36785491,38386633,11740100,31408900,37595575,29044642,34561727,34532340,34600860,33727180,37489563,34408144,34462908,20628470,38239108,34951615,38381479,33197184,33112016,38398929,33970471,38413664,38407732,38225733,23891203,27803464,19800587,25693001,26242221,21166114,38227535,37336875,33171662,32864194,37239079,36877656,23895625,33189436,38380993,35425787,35050620,38208632,34261347,38407970,38415732,33296216,32454143,38138730,30820179,35038321,31477588,37757554,38416137,27459473,34709259,31976317,37519721,27648319,36721648,26608702,34055020,33421380,34821707,33594294,37728179,38234643,32449677,27695191,34951173,30693545,31482832,33231125,36349824,27801877,30303851,34334578,31490199,33270440,38417111,30144486,31527166,32424708,38402645,31323256,34806828,34240589,33992476,30707360,36782731,34484481,37300405,31441872,31713886,28201170,30002829,32068198,38416928,31950287,37141127,38205995,30028609,32632030,34659258,37788960,31900623,15010189,33196174,35157832,37593773,33004662,19679779,32433251,37926751,24640855,32678739,33725531,38393355,32405981,31703277,37447138,38398242,35483385,34911219,24118561,34078336,37675940,34741086,33630351,34256654,37342340,34795304,38408022,35481029,27440905,38144853,38288651,29555442,20664781,23291833,38267628,37943942,34650570,38378976,38322641,36462041,37852496,33282315,32511390,36358299,34941787,35697989,33584056,27271897,35805848,27808398,29487554,36812173,37409451,36723874,33074971,12985075,32619292,32445454,35360760,33709384,38278225,18829272,38306082,33233737,37503203,38361630,34658663,28686081,36045392,33023057,34974635,37714481,33763527,32833089,32077570,32005106,35220642,33845637,35181505,34293335,27474162,34741012,26359958,28637438,33024538,34781140,27904666,27733996,24245147,37723110,32873654,35336636,23763505,33959601,36062004,38062283,28768483,28848121,37854021,38396505,38264306,32911376,37065833,38124843,34630480,37906861,37670075,37956704,32126079,15306459,37544095,37651112,38282785,33619181,32462193,37800430,38398241,11969732,37750214,38382910,35154267,38144609,27955401,34571485,36420486,9965132,38268951,38138345,38379677,38395500,38391926,32844618,36447221,18173318,32857746,33762280,27523681,37008394,33952647,38399383,38051340,34255892,38402561,38403281,29005484,34273450,32818519,38400329,29185830,24468703,16391599,38304722,33539792,38131088,33572687,38057366,38407232,36177627,38399810,38269939,38230320,36629098,33460833,14936021,38407243,37731015,37712527,37845748,19190353,38376134,36805831,38347942,20601197,34832609,33680749,33660340,38404584,28358797,38299808,37796949,27423452,32937514,35150613,37276561,37966573,31507402,38399938,37620606,38396313,32963372,33767760,33795035,38407980,38273929,12439990,32424512,34447772,30675533,38407333,37772607,34949774,15218511,19389741,30830706,38396097,38246704,35024435,32134758,31141100,30916831,21667316,38394908,30602678,33166774,38012862,35551212,21138896,29828329,27913200,34055995,27743102,31826349,28230042,37913625,34472450,38354310,38388739,33421369,38220917,27559737,11978637,36388286,38400458,28282874,27806028,36626721,32707003,11328898,38109377,31347354,33536232,34697079,37752155,33615505,24403509,23440824,29038527,34251316,38377575,33545807,38238887,38364864,20557315,37704971,36751201,34654943,38022633,31333848,38121492,38042143,29032392,38064798,17218013,32553815,35092113,26369327,16054707,27275574,32481842,38033855,37759025,37969658,38055054,33739643,38235019,37798540,34878405,38122710,26466692,35735739,38387421,27607236,37380589,25601811,38402213,32407665,35664394,32846451,38372829,14224758,32437651,38299339,38405349,31446156,34498117,38403261,38400733,27120872,38066448,37073516,34936682,35157068,35074628,30179963,34954214,36870981,37854723,37969008,38338655,17074002,32847068,31499376,33521213,27782692,37748475,27975144,28230987,30610004,35017707,38136323,29677148,36960127,38305762,35140011,27068646,33629718,34694914,32453775,33203857,28767890,34106022,35968434,33703578,37758313,35219779,34945567,38063624,37649554,19597339,27830957,36584990,34517768,33267929,37773205,27577264,20539878,38296845,21439202,37621038,34653333,29375774,35778720,21031145,28887694,35322090,34453922,32624954,27959219,32319097,32572492,35147014,34664601,37656068,32972097,37783707,38146773,27388077,38045905,37892415,34456039,38089507,32814647,21265730,27599852,31051643,38378869,32925355,35317606,36624321,18926536,38044986,37788662,34717556,32611760,38321682,35477640,38399260,37589752,28910631,38382584,34644391,32422736,33433085,38284865,37585349,34515198,32259223,33762281,38008194,37685521,33776705,38059877,21430829,23483819,35849792,38369094,38012861,34975699,27756212,37456365,37033080,28446263,37200483,36653458,34897137,30759549,35201795,34406018,33082647,35548190,25106057,38367916,35316545,28203148,37607609,36678013,38347956,20175646,38091168,33518490,28249323,38195996,28806856,25850334,26453680,37928619,28414119,24471626,29969363,33606529,34568826,32868444,33167770,37733080,28771756,34241807,34619589,20602061,19826887,33196450,37564369,36515109,27590271,30919548,34951993,35094450,32418715,37839530,37238594,37990399,34351119,38383495,26643765,34148706,37229318,37617585,30855986,16113989,38264978,33268763,38330476,35476673,18134495,27647297,18119310,35029372,31948507,32881530,33294967,35795516,18116271,29326716,34144562,26257369,27559343,38184400,33679671,37847077,37619211,34737684,27457064,34935646,34659416,18168576,35303566,34034032,33167277,33680526,32918063,27239269,31641024,38390880,34619066,16138519,31169174,31121928,33672437,33498259,34162384,32853526,38395787,35341650,35099533,34528226,27617532,30584599,38143376,28795306,36210386,30938301,37771204,34644878,31506987,30028991,32848213,34266953,31955062,36651405,36537069,37222040,37598528,31364802,37913464,28294922,35404618,38062238,35435823,27653112,33364707,36575859,36470189,37984880,28379345,35238819,31729591,38237183,20954547,35403615,37824843,31481272,38061794,35239341,38018085,37710540,38286539,30034399,37599711,33995399,34649095,22938400,29335637,35493384,37570878,28219170,36785597,36274422,17845582,34840124,34823266,32978048,34597687,33626225,27355436,24272809,34981081,28758513,21506943,37854401,31604140,37866021,32373595,10869947,32791356,34125240,35466442,35748962,35498335,38130793,24552939,36744206,34419921,38333339,34490610,38391806,37710432,38392106,35332973,34733649,21983106,28198673,30493404,35497065,33791386,35539131,35115652,35384171,33689565,26397619,37214016,34659361,32486640,33631286,34353024,33099277,33062754,18327614,36465981,38192421,32797711,35651522,38227910,37510813,37409520,37333984,35482116,34925945,19752958,35280387,38294657,31957809,34775004,31986883,38381039,37924061,28124869,32204179,24401516,31969808,38051577,34819754,29996505,36369634,22686185,37953553,37694481,25753563,30813594,38193828,34842496,38298267,37938817,34758869,38149416,34523038,34091542,10586939,35727121,36615551,32707546,33734076,36527926,34134559,33988668,36750749,35553661,17130775,34608271,37664888,37051098,35530270,21749131,36676166,27523504,38175013,35577412,20925777,33283207,38305809,38367755,38009672,38076235,26257264,38390458,34740231,38390822,38388675,38388564,33182409,37583917,38385904,19026146,37798527,38370070,35374464,38030592,37916025,37509912,38031202,38376591,38374476,36562882,36311138,37487195,30163585,34759812,36610343,34435041,29786627,33345899,33515047,34766186,34356612,38365229,34095444,32205395,27438337,34828924,33416840,37684231,37311130,27471927,33511282,32424830,38358021,34720661,35508467,37873543,35389708,34713682,31534180,38294675,8999430,34716911,38238136,20160675,37223540,33283798,34826074,37518181,30565820,35398297,33326803,33770825,19301284,37953399,34361204,34520424,34598299,27454467,37432131,35094669,37730428,33670693,28185373,24077675,38189970,35727701,35624082,35331809,38350337,37860551,33435476,37730575,28020568,33798352,31735132,26922895,28565692,29659208,31871890,36900191,34394206,38354160,33907498,37664814,28860434,15886487,27555049,37860693,37724544,33509079,37686793,37302648,33069719,37059476,37666484,37044287,27560282,38056587,35630326,36375596,35473094,38058657,34936647,28808048,31706912,34779618,34177139,17316770,38211816,34394709,35621851,34471052,27489467,18902225,32951305,27887674,17531297,29692789,37730895,37328382,22543575,27184250,20980944,37412705,16753222,37952713,37150935,37500568,38257019,34187625,35211635,30245185,38368215,38396473,35616271,37920445,33210457,38274266,34954381,32953257,33203651,38231459,19822913,34688007,35157116,13487430,18125835,24669899,36527094,35717200,18162102,29974116,37505784,18704676,37448464,37845377,38047275,37122891,37988189,38336424,35842357,36696428,33713813,27469435,38250546,38326409,37823653,18169724,32466718,38371978,15103788,26160211,12630354,37787905,28357343,33396596,37926200,38280438,31499707,31335749,33736846,28259974,38381107,33711294,28777529,34089390,34951034,34780524,37925732,35084023,38016312,17935777,27555382,37897589,33693858,27464209,30521059,35879069,33785062,36627529,35333730,35570705,30096581,35511317,37492893,27740607,29921654,33690430,37566928,37160591,37921505,33017280,28262816,27675121,38038534,26830978,36807927,37909603,37188718,36171740,36651595,38159108,32901692,33721472,38390730,38271822,27957123,27532510,24477013,37703867,37253355,31953776,36651635,37329499,33699608,37481937,33429999,28666481,28045645,27535437,29461452,35107780,23946651,27464780,37724125,35523831,25144805,28534157,27905775,15703128,33317332,34609891,27704153,37326949,38208808,37963892,38313914,37312604,27424658,38376553,36976228,26443306,38361631,28041939,38145701,37963414,34841593,38392648,38106661,38368664,37421840,38277442,33684989,37423516,38271318,10045135,37009694,30795957,35677482,32151421,36915452,37208805,37031266,37607134,32486526,38390684,38395729,38395742,38390487,38379565,38360347,37818333,22127014,27651319,37396027,34646142,36029391,32018344,38007395,29728721,37303705,32929538,37245403,32526555,37477663,37424457,35442451,33350409,27893483,38347297,38336887,38336133,38333756,37930380,38308376,38301585,38351855,33405419,31518746,30843243,34119194,31406889,36789535,31506267,32152250,35522314,35714419,30584990,37297869,31965352,37300421,34087290,37752014,30523577,32205419,32480476,27709469,38271468,37169167,37898215,27462948,37420434,37939283,35738869,32451873,37713212,34065160,31619625,38191499,32671156,38193282,36682668,33437430,37448390,33806265,37712904,37402250,35196220,32147552,36135783,36303510,34893678,38021127,28251562,33118671,33711010,27914640,34995898,32501785,35612429,38383468,37753533,33599602,37312045,28408214,35712941,35004164,36409604,34236524,31906731,29985236,35032477,35353516,21655177,27521488,38146809,37384121,37992682,29426679,37077009,27721938,32952408,34718224,33847132,38220556,33562656,20384201,27907699,27870036,11171447,36929616,37367573,33686234,27876191,27413606,37210979,34678692,37324420,33671339,33714399,28199043,34123297,35752810,17921452,35438250,38302109,37956253,33676091,37970127,29840688,37789932,37697793,35220655,38348744,37633591,33764881,37225848,35676586,34436261,35148790,31863836,36586006,37930364,37594541,34110038,37964655,27711857,32972494,34820818,38344531,24374607,20151901,38042562,35502792,34529272,34537017,37728088,37257569,21335183,12539733,19161606,13443510,37729367,27149084,37567271,31480965,37823333,33268837,37035469,37882992,38048081,37185512,35383520,29097698,23746582,37901707,15146347,20048966,33368478,31406554,32838887,32961430,35203632,27954255,37296038,36630462,30920961,30265699,36856530,35365381,36729429,35729135,33091246,34902354,35310550,27537536,37759771,26396847,33198761,35501580,32856399,38050796,27721496,35940651,27532378,27723256,38295846,38002566,38224402,37379982,35308903,37937571,33086086,38241829,32363500,32434256,32498622,35635959,25445812,32010350,34970014,33019733,38140729,35627818,34485401,37876707,27828661,32430069,35585289,36346457,34361215,35311374,30003054,32111217,37307552,18146825,18134351,33771964,34911358,33806090,35610114,34860264]

Latest News & Features

GOP takes aim at Marco Rubio during debate

Stephen Collinson CNN  |  Posted  Feb 6th - 10:37pm

Marco Rubio struggled on Saturday to fend off a string of searing attacks from Chris Christie as the Florida senator's establishment rivals tried to halt his campaign surge by branding him as too inexperienced and unaccomplished to be president.

Kearns home a total loss after accidental fire

Katie McKellar  |  Posted  Feb 6th - 10:31pm

A family in Kearns was displaced Saturday after a fire engulfed their home.

Doris Kearns Goodwin: 'Tell and retell stories' of people's lives so they live on

Amy Joi O'Donoghue  |  Posted  Feb 6th - 10:16pm

Doris Kearns Goodwin, a world renowned presidential historian and award winning author and former three-time Utah Gov. Mike Leavitt spoke on the value of storytelling at the RootsTech conference in Salt Lake City, which concluded Saturday.

The Triple Team: 3 thoughts on Jazz vs. Suns

Andy Larsen  |  Posted  Feb 6th - 10:07pm

Three thoughts on the Jazz's dominating first quarter, the Suns' trapping defense that gave the Jazz a good opportunity to practice and why intentional foul calls need to be changed.

Twitter CEO Jack Dorsey says timeline will stay in real time

The Associated Press  |  Posted  Feb 6th - 8:56pm

Twitter CEO Jack Dorsey said Saturday the social media website's stream of tweets will stay live and in real time, disputing a media report that a change was in the works.

Software created by Bountiful company helps emergency dispatchers

Alex Cabrero  |  Posted  Feb 6th - 8:25pm

Thanks to new software created by a Bountiful company, emergency dispatchers in one city can dispatch emergency crews in another city a lot easier and faster.

U.S., other nations condemn North Korean launch of long-range rocket

Ralph Ellis, K.j. Kwon and Joshua Berlinger CNN  |  Posted  Feb 6th - 7:25pm

North Korea has launched a long-range "missile," a South Korean defense ministry official said Sunday, an action immediately condemned by the United States as "destabilizing and provocative."

Zika virus becomes a new concern for Rio 2016 Olympic Games

Alex Cabrero  |  Posted  Feb 6th - 6:30pm

Last Friday marked exactly six months until the Opening Ceremonies of the 2016 Summer Olympics in Rio de Janerio. Organizers still have a lot of work to do to get ready. Now, organizers have a new major concern: the Zika virus.

Concerns raised about sustainable energy bill

Jasen Lee  |  Posted  Feb 6th - 6:07pm

A coalition that includes the state's top consumer watchdog agency is staunchly opposing legislation it says would result in higher electricity bills for Utah ratepayers.

Pacific snaps BYU's 17-game home conference win streak

Sean Walker  |  Posted  Feb 6th - 4:12pm

T.J. Wallace scored 15 points, including the go-ahead 3-pointer with just over three minutes remaining, to lift Pacific to the upset win at BYU, 77-72, snapping the Cougars' 17-game in-conference winning streak Saturday afternoon in Provo.

Apple now accepting your banged-up iPhone

The Associated Press  |  Posted  Feb 6th - 3:29pm

Apple for the first time is accepting banged up iPhones as a trade-in from those wanting to upgrade.

Have You Seen This? 360-degree ski views with swinging iPhone

Martha Ostergar, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 6th - 2:26pm

A professional Swiss skier swings his iPhone around his head while he skis, creating one-of-a-kind and stunning 360-degree action shots.

NFL draft profile: Devon Blackmon

Dylan Cannon, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 6th - 1:42pm

Cougar wide receiver Devon Blackmon is hoping to take his talents to the next level and play in the NFL. Here are his strengths and weaknesses as he seeks to go pro.

PARTNER

How much do you know about Elder Ronald A. Rasband?

Morgan Jones  |  Posted  Feb 6th - 1:40pm

How did Elder Rasband acquire this wisdom and insight, and how much do you know about his life? Test your knowledge, learn more about Elder Rasband and celebrate his birthday by taking this quiz.

Utah's controversial guest worker program could face repeal

Dennis Romboy  |  Posted  Feb 6th - 1:04pm

State lawmakers five years ago passed a package of controversial immigration reform bills touted as the Utah Solution. But now they will consider abandoning the guest worker program it created.

USU president announces retirement

Morgan Jacobsen  |  Posted  Feb 6th - 12:09pm

Utah State University President Stan Albrecht announced Wednesday that he plans to retire after serving 11 years as the institution's leader.

Syria says any foreign troops would return 'in coffins'

Albert Aji and Karin Laub, Associated Press  |  Posted  Feb 6th - 11:44am

Syria's foreign minister warned Saturday that Saudi or other foreign troops entering his country would "return home in wooden coffins" and asserted that recent military advances put his government "on track" to end the five-year-old civil war.

370 mph 'bullet' fueled by batteries

Henry Young for CNN  |  Posted  Feb 6th - 11:15am

Speed freaks have been flocking to Utah's Bonneville Salt Flats for more than a century.

Utah House bill would make it crime to fly drones near wildfires

Dennis Romboy  |  Posted  Feb 6th - 10:56am

Aerial drones delayed suppression efforts in at least two Utah wildfires last year, and a proposal in the Legislature would make it a crime to fly them within 3 miles of a fire.

Police: Man asks for glass of water, steals car instead

Natalie Crofts  |  Posted  Feb 6th - 10:28am

A man was arrested after allegedly taking advantage of a car owner's kindness in Washington County Friday.

Markets

DJIA 16204.97 -211.61
Nasdaq 4363.14 -146.42
S&P 500 1880.05 -35.40