News  /  Home  / 

////[33112545,33479548,37498323,26480869,19540870,32635263,37499403,36199314,37502241,33784999,37497101,29904058,37504306,37156755,37503505,16657284,22583134,37342861,37489563,37503282,37502468,25514732,37503011,37409451,37099792,37503203,37502289,37493103,7149731,29129539,37499730,34553319,37499438,37501768,37496908,37502838,36569273,37026027,37493421,29527358,37493140,32864673,37498599,32021095,30992686,30925842,37492953,31250822,33858094,37428390,37498600,37497377,36471378,37477663,37493014,37497601,30070074,34060264,31922139,37489747,26533859,37500186,37494022,25493801,37500069,34619472,33344061,9615227,33673370,19598878,37435304,37413720,37498505,32679679,37481465,37489786,36854406,32079054,33966382,37171147,37474658,37492453,32073024,35531033,37491055,37481711,26714771,34347163,37488380,35316734,37405517,8402672,37372719,37503765,37487550,37477756,10216183,34605911,26442062,27643733,21739642,28671070,26701793,34003755,33671170,32704673,19583627,33346232,37475278,37130135,33626297,34136573,15252533,29005809,26605856,33546489,36261166,36323427,37493445,31556653,26928742,34785386,37478140,34281826,32783080,31522907,37500840,37436266,17523184,37487512,37228211,24255769,35719499,25091565,31495872,37496150,31472747,23889408,32469593,29989525,31938626,31436236,31440856,20657032,12505992,19740804,35212837,34142768,24082521,37299805,36566785,36961347,10128049,24282153,37449359,37436624,30493247,32230579,37401059,19268010,12410378,26790606,34051208,34728483,31671810,33497335,33117653,33167805,33860221,30554173,33752063,31873633,30090927,37301912,26853797,32716907,37299665,32452018,32551641,37495152,15534693,19145832,25634703,34248528,36971691,37490530,31186959,28882135,35272566,34945478,32729722,32552515,33680550,12102873,32835520,35806041,37473449,36585812,37358824,19980902,18414807,14237131,7465475,37494888,27586795,34631484,31908126,36366181,16160654,28389093,37206519,33727746,37405776,30607273,37445815,37171192,36366768,23055376,37138501,37099676,37029972,37381967,31804270,37498195,34206440,33534363,27124824,31648595,37488608,27227933,36621170,29715214,12699670,37418299,35995777,37164011,26550853,33261610,36950001,37491035,26905756,27357793,26728630,26538967,33297281,33707960,22885310,28745186,18481400,37463779,32592791,35022443,34754493,33894077,27625310,36678361,37393563,18913922,32138005,37168128,36952591,32844386,36349824,34059559,35023293,34887544,37471228,36729084,36359601,34501668,37356938,31441872,13665133,23508091,30796406,24811843,35209464,37492246,36615734,35478757,37496274,33958079,28018232,37225848,26887281,26932366,37305644,33375814,29428962,11601077,23390192,35274490,35636167,22907138,36947592,35745062,37492686,28922687,29095463,37488412,37479112,25262712,37326991,37391837,37446038,34884184,37234422,37233847,24984974,29747652,30835667,32422000,31131807,33413705,28591690,31985625,8377161,34444420,29562942,14973917,35119267,32153529,29677148,24569323,24724586,32227911,10567866,14520429,13148948,37465388,26902389,33376774,31522265,26558528,37463241,34005579,33589990,37492183,37183726,37491937,22392385,37481114,26815950,31403181,37488197,29044032,15604639,37352236,31679370,29131929,35187408,12806250,32453365,33787793,37225962,37400882,29721353,16979663,34994611,37485281,36350044,34393109,35191578,35409564,37488678,36250548,33652159,36378271,35118233,33589169,33598614,18243931,16279264,28458027,33301196,6749699,26925261,37325894,12730879,29896954,33456072,27365793,33372347,23930910,37146102,33814724,8979588,35243344,37447743,33410519,32400792,33911969,34833435,33767435,29449367,30577524,31923486,37305240,31027032,26404004,32586226,32396151,27872641,36225021,36562882,32594001,32513841,27459967,32506703,33680864,37136224,31585639,37490318,8224885,34696658,36646010,19685852,34631380,16242978,31078337,22204202,32266055,23957370,31041463,33845913,33605041,26938729,37485174,24297116,37476713,37478234,21680087,19327350,34156833,32126919,32783708,32145368,34774148,37485501,35534323,37471613,30003128,34362480,37478354,34408127,16688950,18809927,10288195,37125751,29282614,20633822,34569801,31463243,22907112,36655002,19966638,31631222,32698172,36333418,29976249,9487661,29007810,36817055,34247219,33875956,26673127,31350698,33333045,15847871,27273824,33952257,32842615,19155597,30379587,26958497,33003668,29138464,20257618,31564421,36970736,27201718,33777423,25682672,37197763,29499834,31099951,29195802,36751201,35956919,10811299,21941027,32013631,7478829,34948877,36943797,33643744,23229575,37192829,37432384,24456142,35969601,37115937,30486801,11001346,28519105,34831649,32916709,36488358,29829700,34533460,34246345,37156476,10549380,34226502,24608468,37400345,30199015,17069244,37025412,37306496,29938758,21495079,27710375,33790036,30580012,28280852,31290595,26035720,27668097,33455303,26253490,35031927,9993121,29978056,37202821,31008840,33844577,36841405,33100995,37151755,32020186,36246551,25439443,14053365,33700323,20169820,36784504,33556442,37054337,37234633,27006353,33374651,26330806,19166138,37456365,37192973,31710060,37474111,31421544,17937283,34173589,9629232,30031026,28941574,31255538,32797934,32040972,33528612,33880998,30177911,37482524,26698787,27782692,24005127,24405167,32050015,33238921,36216900,36171740,24117206,33527066,20785026,29590989,36210030,32147532,23893274,26944903,33673586,28993522,33767760,26525670,34117312,15997060,23617809,32678555,34132886,37020165,36500379,16426243,18090423,26397951,37267319,33639570,17864558,28550458,31006917,31299758,16368370,37391064,37372485,26754338,33479348,28590732,34467675,32651936,32195675,31990868,37352900,37483052,36586006,29865341,24219741,36781695,26637853,33082161,36064124,35239543,36393114,28221288,29079270,29609681,21377574,31024255,29661522,36836890,37479026,37487745,34019550,34832004,36857725,37488607,26399574,34401284,32854074,32659252,31889439,29135619,35360909,28634888,37383273,25106057,17411899,37402250,21933218,37328255,36596650,33383701,9228862,37236847,36144824,27245926,36356546,26653793,17221210,31463344,21411656,19472177,28525019,31615477,37293177,28159946,36831004,11536811,32389064,24011174,32168538,28379948,33641019,37449324,37369870,29809508,20843096,33542902,27202008,18739647,33630042,36415260,29721017,37436785,36478588,31649450,34513966,36859209,28594841,25850553,37114785,32888592,34791790,31959919,26623297,31690131,26385546,36704532,19775789,25082727,28517372,26613912,33445264,36425695,27095085,36855370,33581114,34885897,26582333,20156632,32849754,32034716,13260448,33527747,29461452,32630559,37492692,28052762,29797078,20922545,24050944,37104158,36662664,26928815,26468846,33884655,34713574,22958177,26541053,19822518,27814442,36783884,28554938,32822767,32864194,36666008,34427582,26955834,37123131,32403777,25978980,33916941,26786675,21581917,28784740,31136820,33110803,35134741,31974020,37478491,26747215,37148166,29817509,33627289,29777297,30083119,14121734,33693415,33494190,37017013,14306977,25393676,31963052,32700994,28888815,34098098,18289530,33546319,32600384,32516199,29269264,33814708,36732109,36882718,27088250,20974037,37194871,36421543,33781752,33208937,11976402,26816195,25256495,14375322,14429443,27267949,32325658,33441324,34100297,30157814,37457590,37027489,25086582,30080962,37193271,20214308,36640712,18220657,29963766,36469397,31336559,36651856,34488397,25491455,37325737,33570154,23556416,35812672,18445765,27279765,36435577,30277445,37479309,30626586,32415787,28299329,34231034,35482557,32514663,27120872,34419089,33287320,32667402,34320718,32601941,34835698,36631414,32320886,33703578,22326344,33437430,28247259,32614740,31472732,27353287,30961013,26670773,36967618,35270599,30691043,18685547,33452290,26543271,16571118,27384216,29789830,13683487,15722412,28273096,31690168,28763744,23831365,23457731,37290631,30616437,32140144,28758681,18664974,36356703,32581544,27788367,31566476,14686064,33854134,36484932,34076071,33691772,30102524,37437138,18270702,27046802,34530736,37150935,36131980,32320935,32446066,37483244,31616872,37489883,25655742,32427474,33527607,30383128,36106607,37378265,26792772,34968963,34837049,36662817,16443121,12636281,23929985,34379668,36519747,26751449,24736749,32359892,27273857,37257880,37183414,36776337,28390054,33690430,33852251,37110975,23291081,34754379,32798733,30320819,36789993,27064054,34112591,29309495,35236837,32234773,33882801,32141191,32108926,28219097,37303123,37466934,30365732,16701773,31313200,33376436,26558431,28199156,25682247,11209191,32901314,29959750,31941906,32611349,33425291,33962266,32388947,33253350,12654727,37027656,32901155,10146021,33994543,37195125,32901711,29858296,24381051,35739281,24567261,31019777,21334688,9725276,32903088,32178474,37132260,34696938,32901692,28602683,19138661,36682113,35502189,24846244,31668241,32867600,36225499,37190507,26891019,33580697,36685493,32904116,33670835,29232098,36864632,31525022,26547866,11668233,33429031,14602274,31817450,36791230,34530420,36841965,27096287,23777279,35583703,19575817,33186016,27110084,35382630,32105360,33984755,31114795,32325245,26963118,26172071,27250349,34568032,33787841,33961007,37237091,26887935,32918063,24688790,15260144,37088725,35490545,32481452,32296224,32565706,28691941,16851847,26581936,33329236,26190330,24953902,19600261,32175406,33622158,36327737,34431140,26413178,17275405,34004627,34517609,37215345,34649630,32572362,21501464,33616217,37429736,33713499,31619523,36558435,32866975,34319090,33580082,33380718,11790001,33957856,23732091,15103788,16081392,34854679,10172127,31701221,32869137,12021154,17156162,25120791,37429650,32466176,37040931,19064007,28154197,37154875,18134495,28093289,37311541,28410620,34262660,28457851,36673035,33995136,8037216,36870185,20925335,34070827,36643945,32045280,34388765,37406397,21725590,19301425,33372832,32238858,20422176,37139119,36454881,37481937,12304132,34728187,37502576,26811708,33488845,25248041,19474324,26482639,37184819,10233603,36445166,34838858,25796129,23769860,36354489,33397084,34443856,32811479,37475723,33252695,33360800,35877696,14873234,37232967,7936684,32730076,36556893,35528407,28173000,10952281,10147170,34351927,33782946,36983213,11495032,26456228,10326184,29329913,37030421,20373527,37116442,37130485,26788074,36460297,25400698,33594797,37403358,9781045,31428338,36982916,36569303,37290855,6337051,31530614,31861642,24792898,28781395,34390191,34168194,33434880,21233248,31724180,29516946,37413541,35389709,37466215,32846370,37037386,26443181,31602870,260958,34449910,36673594,37226912,34037512,24264159,35443663,35237193,34855384,26713143,35197978,35116837,37413291,35611068,36880522,32817700,36969049,34416212,37228704,24207355,36910435,11210641,37277269,33459716,32317556,29225284,30802487,34740231,37063560,37121916,9475906,32573597,25506717,36839188,26536853,31968470,31999596,19323320,37305971,29545438,19731159,21280615,37132820,27349537,33444882,19485266,32579709,28804028,32202201,28065188,29317262,37451071,37441687,36998922,35513016,37490773,32159773,37141127,37444142,24203867,37447675,37337146,37285409,34714089,32490953,37439016,37423412,37430724,25390950,34490883,33786135,24334060,37048685,33243605,25298927,32390231,35482920,30740503,37395361,29274075,26438021,32608797,32561686,24911162,30676845,26605832,37005154,24139634,34419630,27402030,31857542,34710353,31627713,37371151,31603279,37464966,37136370,29227635,36977095,30088178,36782689,34251429,32579837,34823277,24072703,31978709,25759786,17134309,32836533,28525020,27161997,7868626,35450404,26434149,19135705,31251829,28871220,31399215,37261594,26639954,30692576,27523504,24215492,36378391,31957809,15530116,8203419,8185685,31796181,37002445,22335096,25071846,29107528,26921857,18849304,34258304,20144978,28223438,36661466,7053437,33662309,34283856,27456180,37166837,27714869,36951279,34726608,21505499,20579191,26712620,36553972,33921874,34227893,31331177,32420498,27444209,36632460,36643074,35635669,36532185,37471646,36688192,36955046,33770861,19643281,36848447,36547861,27125360,32290257,36287125,36363083,30898915,34135842,31112430,14621119,28785158,21650801,31058747,37028894,37420624,35028202,36308196,29079752,36768758,36951518,33691586,36778811,9462293,26464277,29487477,29201013,26804353,17507343,33456665,32636519,23014584,22905966,33364176,32941868,31873331,26715458,26607685,37157748,32637683,32415970,37423423,37418672,27049593,32780908,32991485,31715732,32583818,32223130,37282544,34574312,29670931,25831400,37173258,37235800,37307201,32052575,37377022,28366367,25768585,22512358,33898832,30327941,18042323,25188700,31131001,26048008,34745457,36196681,36416346,8440184,15855524,33666530,16053159,31118234,15059214,29329821,28816133,10593582,32848213,37356597,36985659,33882023,36329920,20370645,36425143,28369743,33947067,28143578,19111944,36826479,32157825,10386047,33814428,35318480,23799512,37413269,27821837,27553614,31334353,36768051,36881579,28588764,36429104,37236489,17950970,36882486,33930268,26606621,37299995,32432879,34945567,19784346,36299673,37434186,36688296,36960269,37021460,33716814,11864230,17218013,28768694,37443849,37377021,37294390,37006204,36970799,32039075,26812498,37157763,34548445,8095450,33012061,33035181,33326802,24385024,33660340,33459497,28964916,28301758,26705500,37258228,34216941,16082422,33848168,18162102,18119310,35496399,33938849,34519599,37027361,35273606,33981265,24925650,27192265,37025572,22571532,36790761,13224585,36757231,26729407,9300491,31481686,30496093,36653191,29542186,36847972,26437197,27266184,15599040,37417154,28551717,28045645,24205926,15621759,27245703,24451847,36015790,29487554,37504982,33335546,31220586,33298588,26743062,34123642,33245630,33991179,31073087,33025990,33461634,28601582,31919802,11166555,26841047,37099082,26343102,34646025,31708416,32149810,26879382,37159328,29372611,32479103,11071017,36352630,33649289,32777691,20827150,28393027,32526548,33340227,30557244,36855067,29976597,19982858,32432213,31860469,28375994,34690612,26815135,11948923,36737271,33041257,36685217,33742873,32610119,33455858,36930977,37200034,35970138,37195326,34433888,36425050,35464945,36023553,32313842]

Latest News & Features

Elder Ballard visits refugee camps in Germany, Greece as Church delivers aid

Tad Walch  |  Posted  Nov 24th - 9:14pm

The LDS Church leader visited three refugee camps and checked on the progress of long-standing partnerships with international humanitarian organizations to provide aid during the worst humanitarian crisis of the century.

7 Thanksgiving foods that prove you're in Utah

Utah.com  |  Posted  Nov 24th - 9:03pm

Reminding you to be grateful for more traditional foods

Where Thanksgiving calories hide — and how to burn them off

Carina Storrs and Viola Lanier, CNN  |  Posted  Nov 24th - 8:52pm

When you sit down to a traditional Thanksgiving meal, the cards will be stacked against your diet. Those favorite dishes are just so high in calories — hello, stuffing and sweet potato casserole! — and there are just so many of them, it can seem impossible not to splurge.

Thanksgiving Day 5K in Vernal to raise funds for 2 cancer patients

Geoff Liesik  |  Posted  Nov 24th - 8:29pm

They call it The Gobbler — an annual 5K run in Vernal that takes place on Thanksgiving Day and raises money for Uintah Basin residents who are battling cancer.

New barriers, other security measures to protect Utah Capitol

Lisa Riley Roche  |  Posted  Nov 24th - 8:06pm

More than two years after a man drove his truck up the west steps of the state Capitol, new concrete barriers are being installed outside building entrances throughout the grounds.

Utah solar company accused of making false promises to customers

Amy Joi O'Donoghue  |  Posted  Nov 24th - 7:44pm

A Utah solar company that was the subject of an investigation because of its questionable business practices is now the subject of an injunction because of its alleged false promises to customers.

User submitted photos: Fall's last hurrah

Celeste Tholen Rosenlof  |  Posted  Nov 24th - 7:23pm

Users are making the most of the last marks of fall, as well as capturing some moments in breaking news. Check out this week's user submitted pics and submit your own.

Man featured in documentary pleads guilty in assault case

The Associated Press  |  Posted  Nov 24th - 7:23pm

A man who was featured in a Sundance documentary has pleaded guilty to assault charges.

Man sentenced to jail for having sex with 14-year-old boy

McKenzie Romero  |  Posted  Nov 24th - 7:02pm

A North Ogden man has been sentenced to jail for having sex with a 14-year-old boy.

Utah reports 5 E. coli cases linked to Costco chicken salad

Daphne Chen  |  Posted  Nov 24th - 6:32pm

Health officials say at least five cases of E. coli have been reported in Utah, and four of those people reported eating chicken salad from Costco. Nineteen cases have been reported in seven states.

Salt Lake Comic Con begins announcing celebrities attending spring event

McKenzie Romero  |  Posted  Nov 24th - 6:31pm

Hoping to build excitement for its spring event in time for holiday gift-giving, Salt Lake Comic Con rolled out its first wave FanX guests on Tuesday.

Man found dead inside home identified

Pat Reavy  |  Posted  Nov 24th - 6:00pm

The man who was found dead by his landlord in his Sandy apartment has been identified, police said.

Utah drops to No. 23 in latest College Football Playoff rankings

Josh Furlong  |  Posted  Nov 24th - 5:35pm

After a disappointing loss to UCLA Saturday, Utah has dropped 10 spots in the latest College Football Playoff rankings.

Liquor commission going slow on Starbucks' request to sell beer, wine

Dennis Romboy  |  Posted  Nov 24th - 5:32pm

Starbucks wants to add alcoholic beverages to its assortment of coffee, tea and hot chocolate at five of its Utah stores, but the state alcohol commission isn't ready to let the pouring begin.

Stolen firearms, animals seized from home, police say

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Nov 24th - 5:00pm

Police have recovered several items allegedly stolen during a string of burglaries in Cache County, including firearms and a variety of birds and animals.

Man shot at West Valley police to create 'distraction,' charges say

Pat Reavy  |  Posted  Nov 24th - 4:11pm

A third person has been charged in connection with an alleged plot to fire shots at West Valley police officers in an apparent effort to create a distraction to draw detectives away from another investigation.

Turkey shoots down Russian jet it says violated its airspace

Jim Heintz and Suzan Fraser, Associated Press  |  Posted  Nov 24th - 3:42pm

Turkey shot down a Russian warplane on Tuesday that it said ignored repeated warnings and crossed into its airspace from Syria, killing at least one of the two pilots in a long-feared escalation in tensions between Russia and NATO. Russian President Vladimir Putin denounced what he called a "stab in the back" and warned of "significant consequences."

Man wanted in 2013 death of wife arrested in West Valley City

Pat Reavy  |  Posted  Nov 24th - 3:03pm

A man charged in May with manslaughter for allegedly giving his wife a bottle of "cheap vodka" despite doctors' orders she not to drink in light of the medications she was taking, was arrested Monday.

Police looking for missing endangered 83-year-old

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Nov 24th - 2:59pm

Police are seeking the public's help in finding an 83-year-old man who went missing Nov. 12, officials said.

Is 'The Good Dinosaur' the best movie opening this weekend?

Travis Poppleton, KSL.com Contributor  |  Posted  Nov 24th - 2:12pm

If seeing a movie over the long holiday weekend has become part of your family's annual tradition, Pixar has you covered.

Suffering from depression? Call the UNI Team

University Of Utah Health Care  |  Posted  Nov 24th - 2:03pm

The UNI Team is available 24/7 to answer any mental health crisis you or your loved one is having.

Markets

DJIA 17812.19 +19.51
Nasdaq 5102.81 +0.33
S&P 500 2089.14 +2.55