News  /  Home  / 

////[27889862,36620200,27532378,33542352,37766053,33784924,34907644,37516923,27727255,27301024,34676466,27541942,37353052,37785782,29465175,37515735,32773215,33996541,31698779,36624610,38443187,27930590,31785501,29582001,38313678,33754833,37881313,38499413,38496489,38500811,38500522,35001107,32490613,38487216,35427791,27415047,27549250,38487908,29533800,37485281,37807129,38487189,31361469,35112194,29102693,37684078,29879679,34550526,30834631,30578914,29047879,32937063,31481686,33482281,37115587,36478104,37813843,38384354,38132251,36825796,37151755,37413291,38449799,36998006,33168205,29911284,24255024,38486165,30296113,36917326,37966915,29489084,33182896,34244240,27838639,31371833,38286032,37789421,34716911,33762281,34751910,38468823,38498645,31880265,24085799,36199515,35622591,34767411,37968768,38355995,31325116,37109509,33792533,28759216,37746753,38500745,30667360,38500234,38055054,38478922,35192099,24552939,27884648,38480533,37450140,38263321,38498158,26897559,38399044,37424413,37121195,31212530,11393742,34541301,27553614,27561859,35072131,32303542,37945521,38493763,38485926,37030421,27666571,38135884,38432956,33360796,37023347,37712667,37422614,38204413,36670152,30235723,36425624,38479091,37798540,38491948,36961558,35279057,29136101,28050493,37008184,36941902,37502838,33167566,36881034,35544957,29789364,6980319,38061049,31415294,34722469,38325683,37985322,29035596,34993756,38080573,38304259,38461589,38131229,38490011,37172156,28148402,33900006,30011817,22958172,37242769,38448957,27702041,8218373,37518097,23284618,21915150,30010787,27709469,28003450,31573073,29504373,33203857,38468010,34827434,37022388,33606413,23732091,30560724,35558802,22219449,37032375,29514705,35297446,29137558,37417154,27316810,38394632,38011942,33302960,37510578,21311964,29516301,24210983,33680749,27820597,8285048,19836772,21109181,29172353,27895493,34940262,38373327,38434220,29098374,38471980,33873185,31867741,38399938,32859635,36834060,7661204,29682715,35090901,38494351,8702655,38239108,38488536,18134495,9965132,38484382,34760023,38367916,11442225,35723602,38368145,37813842,31041290,37984880,38407684,28173000,18169724,38371319,38378788,14808188,27389858,38187743,32893308,36915452,37895174,37908971,27915838,38439707,38403848,33589616,37869754,34945567,38301732,17425502,35553180,38369266,38263957,27510434,38383495,38282922,38237713,37571427,38227150,36960270,38199982,38194466,33765866,37895484,36902947,38131756,38145535,27765360,38114577,38075637,38049163,37953273,34133653,37941632,37186516,37832185,37888323,37877148,29121424,37867434,37696445,37601001,37432384,36791703,20191396,37785760,37954442,35116658,18542309,37710432,37689303,37815795,38439692,38337807,37008394,35244640,38500043,38339917,29628358,38498891,30060969,37123347,27719954,38323336,24591409,37084514,37314860,33704740,25363188,37979164,38260375,38248462,37234683,37713212,37260944,37047622,34775004,32238468,38335827,38227068,38362230,34945581,36896021,18162102,33425291,37071880,33954513,19329362,18119310,37123131,35291240,36502331,17782097,37499403,10927986,31407092,36958575,36948539,38495436,38053705,18168576,35465664,38429994,36952559,38003100,37948859,33791386,38042631,33783920,32947361,37839530,34783801,38308489,38376040,38353189,38488016,27506360,37241084,37719076,33834585,32154214,38432672,31787849,36447515,27776798,19517035,35590012,36751201,28011528,30531203,37785682,25645377,36977487,27551616,29871419,22185955,27501624,35036137,35438250,38136533,33767433,38454172,38354561,28007960,38368661,38195996,27586795,38501528,15163327,27120872,35360909,37881236,24965014,38480433,38497363,38474812,33683521,36543060,38313486,32415850,38468490,32487315,28888815,33120802,37308876,21958689,30541076,29709164,22790440,38382584,35094669,35536749,27639061,32546149,30573062,27648319,20600063,29516122,38442001,9617950,38046515,35509536,38349630,13971122,37398277,38485599,37114785,29623151,34359187,33261312,38221675,38077917,29113020,29897604,38480461,36649415,28654882,6867912,38451248,29965985,35417684,29037270,34415078,33792579,38224562,32870094,8559243,32867600,32430069,23443050,38377977,38103975,35384042,37765990,37969653,32702757,38087386,38077069,31768239,34023148,37760080,37618041,38277042,16598730,37867427,34633149,27287994,27640238,38439361,37071192,34819754,38230320,38228017,35435406,38021286,37369870,28361584,37088742,23704690,35790987,29535042,37970100,38485529,33758964,33394994,28229430,20616654,29781276,37694657,29718213,38355704,37934165,36471378,38372829,23233541,38291370,37953986,28003982,20953690,31812127,37298217,29172295,38387421,38437435,35481029,37798442,38205995,36631373,28286825,37887530,35156819,38463288,38147543,28972943,37878955,33094318,34696750,33540465,31460976,37935954,34690504,19403279,29971508,37501768,38457216,35674486,27721621,35420995,33727179,35513755,38358021,28856581,29375346,38481237,27523504,33536975,29700729,37818502,8730168,36622275,37704971,38492994,38442367,35197978,38488897,37944336,10537920,36805681,29786627,33011862,27187982,27948512,35293945,38374476,7867061,33099277,37556435,38140460,37479026,35613961,35088438,33697141,27243011,33457842,30293585,32788998,27713791,34375527,38023100,36922349,36970302,37712527,34661527,35605542,35150700,34827669,27666920,38477178,33059715,38281587,37769271,37825880,21194241,34126312,33448565,38135355,38321799,27575051,38036035,35104092,27921784,33607046,37088725,38278248,35533266,29337247,30609739,36225974,29247002,38478799,37920874,33384254,20541958,37222546,29172328,38346845,29058234,36984186,35675186,38486945,37713547,27614860,19290230,29800838,29061944,31744083,37339297,36115940,27703959,33322215,34601144,20987358,37544263,36864408,34677650,30009353,36929527,32373595,36756002,36374327,35347022,30520872,28972201,25188700,37074119,37769804,31555415,37392347,29815117,8651165,38175013,37746818,36897459,38359072,35381924,25219123,37965081,36763322,28877022,29530980,33782202,38490747,17414333,37813499,29409774,20027431,34619077,37997822,38017712,32206441,38441779,37777098,37975643,36032448,26705500,7096525,31706912,38488330,31503476,38388564,34522400,33690430,32551936,37729342,30858118,38347297,23029109,21427398,37759635,38079948,37894883,35146273,31527940,37574802,36876032,33591725,32003414,35069317,29117183,31479217,33841546,38442962,37302648,38304722,35164480,37013011,25666698,38324421,9983313,29919720,29477472,35392293,37800790,37944443,34004509,11243207,34621687,37805724,16067949,35228199,18912379,21230304,35046720,29249442,33632709,27738727,37422839,37622301,33767760,27872296,37718014,37721570,34020042,38425837,35604779,38036340,37979561,37792311,36276318,38407178,35143861,36357992,29498436,37444142,28062773,34866191,16444732,37875463,38415966,29953700,33465623,35305992,31157610,28215926,29563457,33200194,37505613,34784376,7006214,33175335,33165140,27643733,34893678,27829269,37467355,38126708,37947937,30691043,29462094,35034108,24140884,36939425,32201572,38357694,33441324,37703845,35435311,33948561,31166211,38430891,27329583,36768080,34883219,38125651,36270878,38388321,38472278,27627317,38282988,35088791,37165867,37961910,38418965,37279356,37811229,29606782,27184569,36827159,36447221,27628235,26753431,38470609,25106057,33419164,27779446,23966550,27592787,35502175,17316770,36729084,32418715,37045562,32772277,37579018,38350546,31911536,37385678,34903558,30893578,33423551,35627818,38469111,26582950,6552593,33228359,27975956,27800727,29560018,21290640,35248995,34473354,38280438,36659507,38489170,29041495,33034532,33289737,32503250,27854321,27501141,38073689,29443648,29047931,34699694,38497223,21548899,35148790,29964404,23516388,9376484,30345330,23930910,35531043,13920021,31502744,27361948,27374829,27284439,27450279,37494022,27404050,31473851,37958918,38479824,37950878,37967420,37963892,36661029,37963411,37967212,38427332,37963117,37954480,27496619,38403151,36516085,29424734,20465250,37752014,38488701,37962543,33799732,37789151,35503977,36956876,35016729,36755498,38429357,37029972,34923664,32773254,35358355,20088913,29624819,35398297,34739133,29165523,34758547,29949503,25977359,27725792,27614081,36545005,28691814,29013117,38287657,33615154,37848930,18925624,33741773,38144280,38224120,20427338,29248928,15518634,15317323,38427494,15054460,35124700,38476649,37851744,14958073,35409654,14399389,14260175,35246753,13772771,38027480,13762224,36862286,37768519,13761113,33771765,13701029,33859168,13497275,13485107,33526374,38372672,13405440,21492408,13400237,34496547,37930380,37517446,38365278,37759294,34741547,34518273,33479482,29461452,35524833,20503766,33000151,37693541,37163122,32494583,29102135,37897589,38002566,34167643,31004174,37324131,35036726,38488670,6834213,38486393,38464302,37147543,38075820,37599228,29507327,38289211,35556781,31312752,38466755,37951733,37969645,37969475,29967860,32663140,33758402,37964779,37963414,32761543,38390684,27625310,31548615,31299735,38436034,36516987,36630325,37504381,37873362,37638696,38002640,37787522,37584567,38038534,34238344,38090098,38367755,33326802,37814944,37281068,37805671,37966930,37930364,37955921,37964162,18037204,27597950,36902170,37099676,37848065,35205694,37983549,34817119,37997379,37178771,36821284,36998345,36910559,24456142,30205600,38467768,36846740,21837052,37918424,18209900,27699964,29721353,27510454,7782144,38376528,38465522,38455708,20215056,38001268,30446798,33159783,37913625,33244059,27907789,38220917,38281462,30644978,30838421,37966826,36797433,38381277,38375571,38237919,38005772,37980012,37383273,35984663,38396097,38286538,38286402,38122642,33231125,37674042,32843483,35093837,34237223,37023782,35159966,38360347,38465927,10811299,34488040,16571118,35487450,35254872,35658366,24213071,37775020,38060045,37982366,38424912,35563287,29615726,37619211,34362480,29869289,28869933,28961881,35852367,27912884,38399810,35224713,20754396,36536550,31675411,37919291,36558435,38042325,37973795,37681603,33527837,37715732,27728306,36582707,37584118,37775446,38400329,36844096,38036339,38475263,31132117,38061956,38062284,27791082,36864632,33434835,28995395,38460302,11670400,37477756,38289949,34517609,38057400,37880461,34447685,28127190,29255143,38381479,20529830,29751216,33635134,37964970,37978148,34681726,36905852,34842785,38117753,32852986,34096787,9707117,38449439,36135783,35446680,31139488,32537449,38037767,37949380,33117312,22474541,36975582,35047091,23966847,37900239,32244883,37260045,36284376,37573176,36774601,35466442,37553416,38152214,20175646,37798768,25916099,37937591,35104270,38162335,35862005,37493014,37132195,27280291,26550786,26042714,29128262,26878715,19258133,36258449,37667683,17024583,32501184,37416783,33512945,38394571,29708770,24830289,21431077,35632429,24283645,27920047,36939936,28071793,36147417,36947744,38056594,38068914,29692673,38392648,34834129,38378425,29863168,18146825,37429531,29814938,35318575,11852219,29989125,29761364,32503259,37582332,38480917,37687550,37116886,34579853,36295581,38388739,34130069,33364707,37551350,38480497,37203012,38225618,35668822,29919555,33179599,37876707,37502576,36947588,29582016,34741012,27728930,38270808,38360650,27805161,37819464,27020787,32851063,35383284,38207195,37517254,36400031,29828999,33795757,33803780,34941799,27757416,36748380,21237670,29109690,33114947,34848414,21423753,29564373,33384275,33309030,38054472,19006666,26242221,20987441,34810017,27782027,34922058,37251275,29329821,21552432,29185642,38055833,21451243,35449868,37606943,29734853,29019405,37689782,34698853,38053720,33757593,37517816,35586691,36981161,30452723,21796003,34426826,37192113,27981170,31520685,33785286,33600573,31616206,19143766,37748245,24645859,37828901,37329636,38002435,34656061,38455237,6929994,32935426,38450963,37401006,33417165,33416840,27522725,38452555,37021460,35442654,36521518,34540962,16632071,27953106,29909330,33777438,27958094,38294657,37304578,24669899,21205798,20160411,33061227,38181153,31673813,32005106,27598924,38388533,37307669,31533136,37417083,38348129,19513927,29155205,29678164,27982514,37447494,13377970,20811978,34714089,35796431,34948697,34841837,35300912,37500069,30540779,21363059,37326540,28155510,32839997,34511897,34751110,35476673,38392106,34680836,27996288,36316787,35237215,35536804,38477856,33700323,31508878,38309684,38140843,34823266,25474058,38131742,37288624,34736724,37439179,35790040,32900230,38381107,27548385,35094450,38398242,33170445,29403113,33643899,37068987,34526686,37843949,35231708,29130386,19222501,31063316,35218897,35072617,34758869,20759526,35198239,35193566,35829732,29462661,34650818,28226077,33085930,30560997,35162710,30002553,36934516,33117965,35243476,33761608,25441448,24037278,28064430,38296083,37776924,38042562,29747356,32120100,29318579,32704673,32869137,21145259,35844366,37135650,38306306,33154365,31897190,31428573,36269753,38124142,28103048,36985659,38165278,35892493,37168592,38268951,38141392,38140777,32619763,34821128,36950427,34544234,33784999,29283978,34545522,38422472,33603680,36149965,16280329,33508243,20911320,27828661,30557417,28938490,37851660,37193274,35608350,37503203,30465189,8948423,31157516,37915614,38139437,27701616,29250337,35969397,37956704,28191833,31948978,38059877,37075643,27815878,37711849,16161639,32362109,29592544,22077763,38140452,26102360,34993507,29599882,37920483,35052137,31598858,33252440,9271144,32878081,35603966,32343312,38254985,38395500,37654997,33455858,36933999,36870395,38211816,37468304,36820243,33641250,33432291,38224332,38343050,29029018,29504696,29288753,34734263,29590283,32588506,38363631,37312604,33067472,38045603,33023222,31389502,35258501,34784258,37755225,32205419,29060851,10704556,27929859,37117176,31165474,31849206,38148858,34548929,33565335,17544960,32486526,32436961,24145652,33119459,30012112,26258040,38458277,28927381,17783440,38479714,36921118,37491035,38485724,37261594,27499766,30178179,36989200,38278173,17056002,35155208,32674625,26559995,36973470,38282132,37060811,27825583,33763223,38292346,38122710,37973165,35442358,38322586,33416595,38395430,38452400,34490883,33169347,31182991,28866760,29437037,8485390,25495597,37062250,21210546,27619379,38472596,34538379,32434256,37573283,35075942,32602022,35824314,31173643,37503706,31077383,37937434,34619066,37877780,37067681,27889991,29892565,33260799,38376744,37206300,35055294,29286696,29696268,34727751,34728202,33776167,37040919,38451432,29216270,34046038,34755128,35155764,33674678,35566682,38378485,38053182,27533191,34902115,28977635,21147669,34372300,28154174,38116944,35029794,32630637,38242401,30594733,27635001,33034471,20618047,33895554,38500968,31724320,37672547,37137118,31155663,37620606,31663187,37615228,22978454,36010785,37627253,32998323,32491727,36900191,38372386,16189209,37348987,37959897,38031202,35303489,32533977,33172003,34273143,28887269,33819928,37485501,29653538,18943581,27510541,31101067,29115677,29654339,31720072,32731427,37875781,37919854,37108956,33612246,26369327,34320719,29367224,38486044,37127067,37118674,30829541,36571373,34516222,35729742,37547231,37907834,37944666,24826811,27704253,30391911,37788513,36035147,36817055,14779250,37583652,28637875,38137106,29520021,20036218,33424475,36523387,32853402,33168368,25036186,29241068,27524231,38480306,38372985,29898720,11859101,21067915,33936422,37812821,37847137,34336226,31550982,38476827,37874626,33542974,26325740,37152550,35495632,29057326,26970736,12901443,37704557,35784070,30455674,35457268,38109490,29793750,27647210,34541666,33358130,37428390,37238932,38277157,34826004,34279758,35122046,11229946,36983837,30630208,36664912,34954214,31060657,33882213,32714766,29130119,36943713,36456952,35016222,37429507,31228752,34660518,32553161,25274058,27872980,17218013,37673323,34821432,29279037,37587522,35585852,37094313,33763677,23340006,17545109,32295273,34618460,30591285,35104879,32580040,37809465,35114855,16393005,27658808,35590977,32725073,29752536,36703415,38372057,36881977,38002882,37588936,36870960,37928612,37871658,30485559,29611598,31412908,37726858,36837939,38384537,27367088,36717493,18839704,38393127,23743479,31159316,31319153,38282785,38367474,26227623,27726922,34400224,38437811,36867948,9256885,27493773,37136650,37764224,37312661,37142326,38377575,29609146,33453409,37517709,29289804,38451656,28464090,36778386,37296801,37254247,19297972,25397550,35372441,35513038,37953399,37629548,34514091,38348647,34846003,29019328,29868120,37994225,28576330,38404584,37498195,29255968,38117535,31526894,12213302,38016195,32267735,35591046,35308452,34346561,35201995,33292400,34937477,35493512,33336561,32244034,34826025,37888016,29849817,37111963,27806252,35593797,32105425,19524916,36945410,35478303,31694184,29878885,26733509,28737523,33005536,33420423,36939426,38219597,33075089,34478034,33694817,35093556,27552966,11433655,28947986,27667921,33727984,37730067,33905321,25900948,35630546,19740804,32077933,7199133,38403063,34846086,29214360,35224009,35172572,29186052,28286072,33028653,21037621,37988189,38376617,38133233,38127789,37028533,36912746,37676852,37966791,29763829,27468835,38391926,7576455,20446974,38007342,37608153,33135867,37958574,37567786,34485401,29989525,35620353,37403010,35253875,38183270,37813797,34704280,29680688,21820131,33623854,37586684,28004569,33780178,33209916,29035749,29280261,29465253,37870293,36651856,34852286,37687717,33347338,29914854,35931970,38326426,37478801,25697709,37797859,23842043,37449359,37688634,36993592,37300405,34843566,38046727,37981299,37090921,38462633,38387205,35399317,37829345,38383896,31808077,38041565,29625846,28480791,34614265,36834870,35810865,37928033,23372191,37601411,37941155,29502517,29336467,38474908,37170706,38443876,33689894,38462652,38102419,33039410,37796840,29950550,37515422,30828179,31008265,33437430,34634979,35684253,21202199,37367942,37044818,29915516,33755979,18125835,37938817,38426211,19646688,38314710,37525157,38347956,9211679,35782440,35031927,38390458,38336133,38132392,34845102,37593773,37324549,25693001,35953016,35323432,26450324,35589266,24545323,38005353,36076488,33215285,36956514,34219198,20146716,29302375,37781157,37723106,37372896,27711857,35046853,16208701,34086681,38001781,21730959,19577408,36551234,38361774,34147494,34424033,36721848,27521995,37730428,34934322,34204969,33223600,35303412,37317211,33435595,30152550,34295594,21611419,35430650,36613167,15221526,24137871,38146173,32348674,35699494,29801552,38286539,30603289,35183732,29062061,34569197,28997479,38380010,27552435,35170819,36956542,30908496,34231866,22329815,34148531,37796476,30012146,33087282,38119275,38057366,37423665,38289562,16391599,24227040,37430759,27630407,27899413,37020165,33572687,27720474,37787510,30472165,35602238,37102091,35255547,34780524,29555265,38302109,35224603,27600990,37153412,38056587,26752591,20892288,33970471,38361539,6905200,27435595,24769602,38235559,37847052,26353474,31425046,37412984,38132227,38377056,38047363,28298958,23790910,7218756,26228848,38192488,36587452,35313177,34916763,20712848,28551717,37881593,29883048,36644586,32504074,29388470,33180754,36883957,37631889,38053546,34637429,28688511,34916483,32854074,35531560,37925840,34921680,18266691,38254074,36557275,22779044,37597631,38404996,34564625,36021563,33281348,35293630,30521059,37928619,36440747,27590506,29435799,9227338,31003732,36954972,29983656,28683557,38427964,36934315,37451406,34642321,38355773,37704953,30867014,38393355,37851335,38472323,36758882,37804575,30384072,21285073,29629590,30576053,29820041,19708160,37984048,36453222,37547933,27735156,35253757,20936037,28396590,31144732,37730575,19208732,29281854,38371978,35658748,28223438,33598681,34149360,38446497,38048582,38351597,37134263,38028778,37705343,34454506,34326118,31085448,35356313,22627636,38335870,10937693,26049970,33658435,27692457,30555603,33810785,37112396,20873420,19628582,18682420,33336986,34725177,33422227,27763413,36987795,33527066,34803081,29255698,33268688,19113889,38039216,29038527,35636137,28139873,27523543,20739014,35987336,37894995,33120133,38323242,37723837,33199832,20611058,37934168,29567297,34820282,33519105,37293539,37429269,27696704,37599617,37586193,29881642,33779982,16145807,30608481,35423282,35754294,34841811,27800923,33742694,30271035,38054588,35939582,35169964,37410920,37220402,29358816,37594284,32731192,34249819,34977713,34977757,38430005,38054587,24379670,29924228,31305577,32922181,36449089,35112012,29567136,35634694,29084711,38474650,35780032,31046326,21053396,33202021,18140995,31621782,32463093,37311944,38053835,32405343,37402372,38147471,34595173,27615904,26120165,29887499,37900243,37939788,30416221,33125180,32982880,31484498,37632364,34840415,29346567,37820658,36985051,27272562,30093813,37515536,37440986,33456676,35610114,32773166,36781695,28808048,38031137,35616696,35291555,37980439,37552943,35135685,33114482,29199585,31702513,33042457,32465148,28957925,17062600,26967207,30573774,27874282,37716991,38395742,30760875,30824984,29037454,37966573,26338213,35384171,36608176,30876099,37118259,38269939,21335183,38264492,29533618,35129732,22614370,28857239,34700264,36226183,38463183,29364475,24513769,32850719,33778881,27850328,33167805,31767053,37856261,34492124,29092425,21097811,37445607,34508472,37977321,37791961,37889506,34430573,32797670,36939881,38457921,34812233,34442817,28273235,34910237,30544627,27877152,36630303,29874871,29894554,30320009,33619181,33347154,37951328,34696938,27517416,37071224,19781767,27673095,34898953,38213063,38333404,38407475,29905435,38376527,37946395,29224618,18539869,38475955,36387948,29614977,32556625,36267805,31760355,36995849,33691053,31400688,34703219,37031051,35238819,27685436,35326708,27120516,34929582,34242631,28096213,37705095,36237284,33175529,31049283,25072214,36839120,20554342,25713849,32415153,34651045,30744382,37754679,38273929,37228704,37028249,28835432,38269917,34253378,37077491,29736834,32629697,9726997,9619583,34717877,33454748,32952610,29108075,32588113,38335080,32769050,26117673,27950483,38196078,29887988,33037298,38366576,36951518,29032706,23777279,29185130,37669712,33450959,38368624,34540726,27699452,37757355,19648494,37500568,38370056,34738024,34532340,33488513,28547313,34798890,33345565,37936086,27486539,38175496,35091569,27583350,29517913,37237581,18103550,30804805,34777809,38315488,6973441,38431162,25822227,38134071,38490751,28103794,28161846,36870981,38049630,37548899,38369636,38168303,33106523,36835382,27902604,35430368,34632911,36717707,38048192,17567121,30507548,20064445,18307531,37288924,21297608,37813929,37846736,34212955,38144486,29134519,29232650,27633894,37785401,29721017,29673849,20832829,36044110,38435180,36722510,36999116,34066686,38143749,37576475,24116762,37434635,30625619,29678954,36263525,25472394,31062977,38427200,34095056,29034887,25547719,29905545,32903088,37796460,37553480,35498850,38380993,34278761,27889628,22250739,35040838,38408022,24235991,33785268,14934132,27558976,27510845,38111512,35114714,37670075,37164011,38112467,35636383,34696469,32582873,31578949,36820282,35151329,38138568,38066811,37406197,11182762,14183917,36982826,38140729,35339444,35415138,36973453,36425163,37686209,38128648,29490083,38041322,33866171,28830493,35578136,35088772,29110122,32953646,38064798,38045368,38044986,27835350,17014356,29332070,38388675,22148971,33095592,27876983,36059164,33776465,29043109,27782080,10587589,37262893,36546870,34445781,9251673,37685487,38361631,35800692,20078942,36955364,27140481,35309386,29216636,20834889,34443856,35253923,35285982,33882023,33291345,38278943,37247923,36144824,33602427,35532216,29897768,37875125,33706601,37845377,38125998,7245167,29770244,37341669,37562324,37554196,34812989,32595030,37054290,37300421,36386694,29615468,35334525,27775862,29777297,34889560,34370254,32817497,33640772,34907867,29243452,38356326,18598855,27750844,37046710,37794573,37184476,29433578,28708419,29385998,38039071,36929614,29764181,31576198,37154404,31489238,27586473,37255263,32873881,34545326,35748404,35854059,34951370,31251956,37526225,34870394,37618048,34642942,33697794,34795304,37049477,37058263,33071082,38321021,19368988,19612829,35118325,18403766,28358490,38368948,37669847,38054906,33960894,20373527,33993215,36930915,24014313,36165032,32919476,27588592,37046884,30577621,34449910,27831265,34934280,34432281,25204853,32799313,38430588,38089546,34610109,34887208,32455846,34205653,35375037,34908353,38119558,35249537,38364709,29094560,38281526,37139751,38144647,36855239,37046818,19422378,17168467,38121687,36906083,38372637,37816905,18134351,37795935,37992682,38064763,38102285,38346740,37667322,37047499,32628307,31156298,34700346,36136114,6385401,26131901,29987751,6884892,35906622,20452497,30624048,37037414,36650800,26915369,37882992,27601719,27556161,27764565,37633591,33258439,36445166,29181576,38425334,38386633,35072569,29725715,37497377,33718722,38232233,35336655,37819106,26482639,31134022,27740312,10334366,32626025,29464787,34742181,38104418,29908932,34826099,36791431,37866371,33439037,38019891,33763105,37890692,36425637,37145036,35938870,34416327,29707387,31347859,28163928,38227535,14473221,21269968,7071374,37409902,30611518,37058856,26521473,37729367,37889300,26473536,23545745,27426877,30272611,37956143,32769478,35003609,28069162,31336559,38460596,36882688,35821312,7599338,38291170,37487550,38281730,35597011,36826624,9551765,38439985,36624321,36816009,12108795,37155806,37815155,37284497,37933375,38010659,32786055,13650800,34314635,28673521,38468575,30456979,34074911,31933430,36635582,34470897,38305229,18901533,25257566,37683984,37786010,33457770,29999611,25895580,37687105,33381725,37895808,13558112,35577657,35122236,35322898,38122634,38418550,28208135,27339928,27915264,27686020,36950284,27547934,32745399,36952642,33633117,38050063,37101822,32731913,37924646,31526305,36952088,35125234,14969479,37986712,37260427,32863771,38465392,37289209,38345497,33190882,27624932,31623538,29301692,29799134,37067704,36005093,38415732,37781879,29394590,17442485,36829041,29906206,20828456,27795982,37112216,30990043,28103080,27679396,32518310,37803479,38297668,29293383,37099615,37773205,27981068,26221390,32838010,38288916,34949728,27600724,32954005,38128917,33191524,29063516,37870589,37875009,34488397,29428962,24622019,38426912,27699687,34374555,31619756,37245286,31711190,25522683,38268176,34921309,37144190,35278041,38311286,32814879,35645730,33580697,13135648,33000387,29137827,12169625,38127824,38451783,25654865,33256323,37154763,19460881,30795957,38308552,34758951,38443799,38036613,11261099,37425951,27714461,22040859,35037437,19184416,37475278,33777423,33703749,37810263,29084554,30194863,29795219,28379428,37209624,38345597,38399260,38435899,36055790,9332097,36542285,38082301,36966467,36723874,33979307,38283735,28000879,33208937,35149130,32955380,35176402,29946059,37105614,30379587,30555364,35596991,34283399,33101161,36347467,18102798,28972967,33891654,37333983,29276522,36975057,36635344,35729637,36965583,32250902,34324082,35194424,38051534,38129780,29534770,35378523,30457865,38079254,33226009,31421318,28995580,27591883,35313807,19668977,37697793,37031286,6932055,34506371,35703345,26219351,34024671,37596071,35005796,38156936,27455583,38067086,36117400,37787419,35675603,38036412,28122150,37965548,38390730,37301912,38011229,38006052,37882660,37165476,37951734,37389225,27680936,31858181,37349124,27555382,35104564,29844753,26965943,26746982,37597369,28477869,28956452,35191578,38051340,38228472,36066201,18933791,34615905,35612429,37690944,37423704,30500120,27503198,29693958,35810371,28484577,33381140,38279234,32191202,29773275,34821866,38419688,35589500,30631756,28656967,32978165,33972210,36643022,32211814,37850057,36719761,37410290,38143201,35280032,38059267,27628350,37924572,31824960,29686907,23460994,35069973,33760951,35810598,15146347,18938700,34817806,33686234,36220620,36532644,20678478,34725254,32495955,27974861,19331229,35094305,36950001,38144609,20773151,37227359,32679344,36649010,34430507,37777148,38457137,36929214,32335657,38365229,38227328,34626525,34564044,37205759,34515302,33281463,24478157,17835005,35798547,34140689,33435450,36667400,36216900,23824672,37693319,29409970,30526038,33115631,29629117,38226567,32993245,29130747,27914385,34806021,32943450,34786745,29571348,37750988,34918849,29750162,38321473,34886150,37682078,37877793,38459510,36906685,38026337,31646776,14220629,27537878,34567994,37134899,35282101,38369094,33102751,37799611,37448390,37657101,32780312,33809538,33150836,27671500,27603302,37857324,28691348,16487919,37142965,36977781,35152370,34634133,37988541,34741746,32572642,35651889,28287249,38024195,31062225,37312413,27708181,30661211,30457735,37950940,35193907,37131695,34915170,21232739,38135839,37507545,38143264,35363539,33798317,30557664,13177029,38096266,33297281,37781845,27678042,36999209,36707918,37935086,38058657,37218610,33862422,20529614,34698460,14090903,32652785,25861721,20744784,33265208,27650306,35137782,18067202,25190254,37348057,37445815,29883310,34624532,28002249,33742873,38062332,37764630,32041595,38442566,37126360,37928496,34829130,32601366,37956006,27723447,34907443,31465610,19133117,17268760,37391647,36728260,29543184,29493169,38383808,34939499,36717719,38066288,34659269,33208691,34113975,33832880,35084546,35131204,38018825,38463983,33008751,37823653,34979717,23052957,29532045,37768341,32913881,27698527,36964824,29430751,38231795,36948538,27622488,36513803,25646986,38430787,37355069,38308377,27641212,35403477,38376074,32488513,29819105,29046423,35826637,37627164,38064814,16430071,33227891,6723178,36477710,29954815,37254773,32086667,29568008,27742728,37583917,32714125,16701773,34901858,6411091,35116837,33124167,36727681,37041940,19648734,21850036,34598299,38471985,27032558,34527233,36855501,31166411,38372384,34803322,33779702,37786655,35680592,34523038,29159553,33353375,24519454,38397823,34834157,27608272,38382910,32430857,34443433,35987321,36156782,35499451,38206224,35209464,28035134,28549367,37168271,32156523,38287699,32428747,34778134,37568014,29727432,27768288,37719159,33101809,35227017,38379030,33490456,35397634,35056511,27643259,24671194,33131183,37878899,27921143,19327350,30939892,34951993,16656083,33642799,29224514,27064054,38068349,33120841,37585523,29639070,27509314,33083386,35620441,37989142,36737271,38360950,37921452,29788699,35074575,35141510,38400733,37284829,18390247,37150935,30532714,36034283,18116271,14686064,37752266,38403261,34854679,27643661,34938479,18724195,27635450,7966082,33447883,34977092,34473769,21833616,35032348,32725072,33377551,28972131,30907298,23180078,38083890,34844422,29437611,33265634,34568826,33103386,30183630,10088492,36982507,34414841,9569542,36998478,38017514,11872480,36300227,27096680,17562437,27832552,29865284,33335601,38228359,36622622,15512667,7415128,33793915,29777535,36974707,32494461,36935946,35111406,29054088,37478140,19600261,21495079,29853101,38333756,38379677,29818619,30357580,37821434,37391064,36477728,37748475,35272370,35709650,37470026,37509027,35482920,36627137,33062589,26604178,37298270,38139309,27603294,29102575,37326949,37020545,35035290,34226132,37625197,37812613,34714418,37164364,8108202,36147459,34502185,36960208,31937106,31334353,29514688,21439748,27719237,29529065,30679772,31624584,36224369,36844954,28282874,16978290,33359389,37818333,27687028,20432035,35187408,32536348,22788638,29406239,31990760,18799882,30273913,36655499,19139856,27671163,10853647,29026629,34737656,38130830,37772644,37008443,37775847,37729806,38271318,35508150,32131865,35995748,33529835,21388342,36870698,28346054,38238887,15602133,38373408,27641237,38289138,34823277,37512228,32716225,37148166,27009018,32056681,37101205,33445752,37410474,36469333,29316323,35157068,33406346,27092244,7274317,38137133,30264639,34396202,38104306,33581221,35399661,37756680,20108053,29189438,37396107,27609135,33671339,16460735,38323213,21158469,37311740,31098350,37894646,38231459,33537388,9064612,34901246,36829117,33536232,37745235,27606765,37952713,37698006,16753222,33003575,33854446,9500268,19224133,36606161,35799607,33447666,20464861,27902794,38372002,37050597,38021127,29505418,33701283,28830008,29921599,15390102,37607134,30593021,17591968,35124817,29027454,19180577,19433280,37811779,37947746,32434642,38131088,29186778,36962594,22983190,38103067,36509516,33255618,31410195,33712157,37899199,36787085,33641863,35584246,32076109,27909468,30189771,24906657,37955854,29787327,37303123,28066842,34810244,27438337,31170323,27743958,37748476,28598310,38069617,37404387,35713388,20940384,37488197,34977217,31970456,37911462,37369468,34831577,32845978,36721648,38062755,33717070,33161835,35478106,34734205,23974497,37943942,38214217,37369881,35252225,28006528,35922070,32742886,33926237,35841379,37390961,35915456,37896171,25738088,37396157,26558431,25451019,36323038,37049135,38427316,34871622,20495830,34897137,33682820,29970894,34465634,37560951,29749399,28867119,37981318,34839024,33772227,38272060,36745115,37131334,28102070,27375274,29575988,27797573,29147392,27633087,37262386,29008710,27599852,36943797,36333699,27533470,27760737,21844122,27637675,37806040,35395717,38432947,31153159,38152755,33100268,37868524,29583126,19064454,35315912,26445319,10746226,36931924,37481465,37861432,23445000,37990856,27803464,35272671,6660258,38296714,29923935,34363994,31856682,27871163,37244533,34514320,33080299,36732689,29797315,37226360,27800696,34664621,29762941,30599926,27268361,6298804,31540041,21159610,35383424,29407617,29621623,24306834,34851088,31987480,37971124,33474367,34491221,37027361,38395787,37690857,38424351,37696204,35364904,37597124,32504122,29333208,36568799,38274266,29444003,37249895,38128390,28373042,36844288,32652699,33062501,35961665,33429322,32020186,38333788,23267497,19353530,26549093,29274088,27575576,14760781,37302358,37513471,29703727,33782946,33035284,31536506,30003352,29294719,33834632,35088252,33209186,35720669,37040924,26062807,37090263,34513966,29191190,38369145,29407595,35223990,29612013,29430952,37333832,27572884,33444882,38388692,34798638,38175951,22970246,36908356,37544095,34871353,36369634,33489885,8231934,31552049,38469676,37552049,31908920,35313318,27559044,31503690,31224145,37731326,30361735,28315129,34485770,32585988,23770220,27352515,38397916,34374076,34755964,32880190,35092113,33620123,32871289,38134492,34658663,27863880,34070827,37159328,32105021,24369125,34006350,38475731,32448100,37184177,34694914,38111852,37100772,37041741,38146773,22569471,37089372,37797166,33081964,36820642,29535535,37649748,37709384,33859360,37886256,29379765,35021051,35121103,38083007,27580398,38082165,32295789,34935578,34225206,32721733,36777672,29767684,29993785,35440470,35288060,29819148,37433481,38161757,37218097,13693318,35772106,29735125,36858794,22068165,32864194,37798527,35261801,33187838,38309409,37482524,32693975,37487195,27657347,35178479,34840007,27535461,33085032,29786452,34708358,38224402,33010596,12166497,29985236,29996076,34582765,38130793,28294492,35266215,33752063,34949774,34986590,37754462,29100162,32579837,25685894,37550749,27867914,34939999,33244456,33009659,9670796,36131980,34217325,24565677,34755116,35159296,34705001,34520558,35585438,34684853,31971355,37039204,32884656,29613719,33346288,35275049,28230669,15986394,36439002,38367684,38067980,37714832,30790108,32582595,31754844,32016068,25795378,31051815,38285053,30097995,29973673,30654942,32445491,18317499,25920606,31729531,31976841,32414970,8237523,38439628,30835987,37168912,36273367,19156945,8662640,29854793,35822184,35955193,34626148,25477789,30180294,35155552,29892190,37336875,38360546,32887439,38309795,36527094,33102950,38075339,27686556,29095463,34820818,12461801,34511111,36388452,29661522,22902742,38171104,33201948,34737684,21057553,37949269,33072733,37017603,36155264,29818138,30493869,28365038,32699185,36866459,30053320,36961502,37466920,29160753,33085978,21225439,38115629,27508738,38134828,20010398,27627422,38378976,37291668,38066871,22360023,35318870,37727516,29304089,33256603,27480110,22876689,29559969,28873843,37328704,36624789,37957244,25795589,11783046,12531287,13572211,14177971,15137030,17130775,15309966,16345826,37889363,18233979,32609687,19890700,36147671,20131932,22249205,20791163,21283847,24034466,25388514,24539792,25538276,26198163,28812536,31556653,34980309,35673760,35110445,34443684,37136383,37353655,10415569,7658547,8147321,8739190,10767319,9378924,28186806,32323197,33385121,27682522,9401461,36399167,11790001,11256871,34892662,16209066,16780570,18061913,19540240,20523702,12438223,34118057,37714481,13242799,38312336,24603474,38383468,30561099,13404868,37965597,24092540,34191351,14719330,15986720,37626982,32719899,17859652,18554897,18991906,20436967,22507833,22904296,36684937,23168489,31590078,23390192,23762482,24203867,33029197,27013630,28439367,28970360,30901779,36313019,37581906,38310280,29976155,9192001,9900097,36505601,23740677,37598859,33460833,25662921,31269068,31580536,36758081,28150664,28095645,36029392,20172941,28295498,35241915,35809627,37209822,37490530,37765376,38293620,38052668,29144138,27620954,38066593,38433466,37429924,18173318,37738803,36946391,27617437,36129425,34348349,35289767,16265623,32959766,34993129,37897271,20051668,31867049,38427453,32911376,38350337,27762415,32029791,34838858,37414007,34950861,34994611,38460876,16818350,37958264,31034714,12102576,28046889,19235203,37676921,38151809,29737510,38439657,30466362,35445260,37493140,37691591,33606010,36931181,10920097,37423303,35443663,29005809,19311461,28008687,37959354,33278662,33539970,38246964,38316662,36501845,37920115,37064877,16754880,38330572,35393517,32111217,37296120,27525512,35031229,37854401,23171097,34914022,37969658,38376799,27487688,29207814,35548387,34726771,27882451,34571072,19636357,37881819,29144427,30732805,27721938,35546042,36760595,29590989,38049783,37837708,37817967,33332793,34839531,24578225,37403358,30804286,26335839,31484371,32399516,35383520,37537525,29287356,36945606,11364983,31713886,27870036,37927077,37712623,32139444,38443859,21622135,21024286,33405488,30486801,36953915,32964466,12528458,29339290,36560899,36970649,25677694,27020268,20896205,32841805,35485563,28285320,19018266,35038115,38077899,38275295,28890937,36934388,15494862,34179929,13014514,38029575,34315988,38235794,38043621,33430454,34732271,33729775,35482116,21486022,38428516,38333208,34694622,38089370,27535844,15105450,36377843,29692789,27450523,33188533,34968809,35239543,33865322,27589155,37481114,31098842,27978362,33426490,35429769,19463928,28131406,36444793,16734819,10555366,31866997,27813730,30498432,17165654,29872397,29862130,29135619,24125638,33490332,24577367,35226757,23706181,29540861,33212750,35219924,33207260,9583501,33081878,33990957,27709691,35417279,27186105,33588077,28735838,28432972,30602992,23667471,34156833,14262715,19692955,32951305,26947699,18083756,31482613,27804096,25025150,19183339,38352606,29348961,34221565,22569938,28792982,34427582,37092486,29100088,12793814,37845502,37789932,33971155,10191013,10594323,36749709,12008549,31030637,12243481,27892653,12745543,27350313,38436007,37624815,13921373,21536673,34801389,34988846,37072206,17938662,14419329,31057454,37797489,38237183,15555387,30929812,33676407,29591881,37130135,37260142,15854895,16645444,37920688,34077571,34545811,34926935,33830506,22466967,17278677,21719371,33398786,35528477,18596761,29068960,27637189,31425179,23543562,24813333,36929616,25963930,26673715,28307967,27421140,27876191,27542918,38042606,6309292,29547167,33145104,29432266,21127388,28041939,28255003,36938497,29212247,33875457,37920482,30387799,37378552,30607273,29015995,31102398,31138107,31334375,32212611,29481657,20347485,37240924,32659832,32441484,33117653,37496274,33278867,27776448,38333339,33436360,38298267,38370070,34721827,29828329,33983971,33609026,34749875,35210341,29982588,27825256,37281510,32953389,34539897,36791963,37291714,36966566,37645698,9044265,31515138,33691024,10662751,37861824,31056569,26077438,32438164,18391941,34634667,30001367,35635609,31460254,33586205,34502947,31488021,38347564,32636185,7351685,27665805,29468482,11218461,22388013,34654943,34513907,33794365,37257159,27505791,34799989,28853333,7873885,27584756,32325686,37705469,38361740,33019441,38340669,35127692,37805685,30950358,31865357,36679547,32134811,38118529,30815850,31318472,37126668,36097297,37260913,35305095,36502807,38289651,37355052,34837479,37942694,32790585,20794863,32039340,33168271,28928085,31971394,36718241,38239762,27747741,37423832,35062008,33780950,11706526,16266745,29487157,31179952,38394018,38341656,33545830,35171464,38375351,37544605,32335029,36967324,37896554,20713104,29606133,28099570,32489626,36580357,37902717,33542630,23404268,33653296,37082797,34869956,29091289,37231731,30780431,37656068,33379303,31410330,37054337,38474461,36893132,37569300,37976189,37448199,35111821,36931144,27726749,37196250,16095809,29848173,36937030,33594294,33642408,36681443,37678920,31461217,14401775,22877037,37097459,37078867,35430788,10161030,37136224,18118834,37451071,18818237,36958633,37651112,20047529,37533744,36950727,34759372,38310821,29063091,36206744,29818805,38059473,33384385,37675057,9713127,36576487,36538531,38367751,24337761,38018325,37920431,33200392,34986040,34921841,34836502,38030113,34630408,35353646,21255999,17351579,36761392,37156755,32469284,31538167,35585289,19406592,29250123,33845610,14485655,34712780,28959205,33031876,28767890,20563938,28455435,36138748,8047956,34343929,35096677,38046692,36844787,38053696,37804786,37564931,32888592,35793169,34632698,28003631,34814269,29603288,36366768,35677433,26829636,36826479,20421072,34636491,38050931,20357999,27089146,37628678,29005484,24509834,33523881,28321497,31093689,18284854,23606059,19615918,29057129,32835520,20248709,37629022,28920490,35155158,38254257,27631778,36349277,21195816,33044031,32794397,30633559,38043533,38229769,32484952,30336489,37072307,38269156,29873051,30623460,29714243,31579987,28011080,35212805,8484037,32706038,33632848,38042423,32667402,37584815,37946493,37586113,35469337,33345899,30613241,35958245,36209773,33578623,37876814,36658390,28920675,37862780,29113252,10869072,34830600,35502189,35340209,14641179,30618330,37567178,27534827,33381783,32466119,32867339,25771381,31166886,29063632,16323518,14619486,38019815,21617325,29924442,27877800,35280538,37183124,27993569,28288544,36965874,12887161,25362547,21025514,33652311,29203901,23705016,33015990,38023045,33551175,37326991,33488845,36506231,38226277,24701937,32073024,24751562,36669323,37732941,31826349,37790357,33343917,31331138,36268529,36549986,30573525,32187889,36351535,38317881,32790833,37250574,37026522,37772841,37100793,38117217,37858150,28167081,38402213,32116392,37633735,8187482,26288341,34851247,27535437,36949112,33431089,36815851,11218887,37565365,37968628,30357119,36646010,31893493,32413104,37584447,32861603,33418934,37313429,34566292,31240855,31306619,27923873,31684744,29121844,33023292,33426333,29399092,27526910,27634602,34998638,37929992,34946992,37939283,33085659,33061841,36844339,38423678,29094063,18318786,29121667,30977474,30245293,36620001,32619413,21601776,33257796,29004860,28717069,29920625,23066897,23609827,32707938,29812735,30989644,35353516,32847068,38138345,13538293,35931824,37940435,32578441,21411656,33792431,25662750,38440315,8795986,28717954,34871972,23965818,36900451,35089848,37512976,36822289,33764407,35683170,38009518,34966956,36969797,36761695,21404565,36678888,37168114,29378627,38002908,29177925,29543921,37449498,36514176,34716954,32946504,35435797,32813016,29724999,29337914,33237222,34630675,8245991,11565184,18846886,31759325,31692422,35477640,32963012,33589802,30231260,37210979,27685798,33620036,19538760,36882718,30445333,34697005,30805214,37131444,22519258,18594295,35674080,27893970,37807361,20980944,31118176,36816756,36252464,38431477,38464815,13171774,29280013,37340885,29790797,21757673,27816585,33128317,34761868,38313914,20803309,31998062,37422089,27778063,31113372,31230026,19075182,19080426,32918603,37824198,27644893,36530785,27685612,26411841,26848746,37028894,38152157,34805694,30627714,37202821,37440006,32103623,38250546,34933022,27672468,24310140,35134556,29156027,31539199,31452721,37810624,36970736,10952447,35236905,32803862,32930000,31096839,24922952,28945907,26285986,37342894,34827928,36403745,27090492,35829464,36549751,37728178,34522655,27776773,37517738,29381549,37068490,36631926,30825639,33642080,38019766,35567683,36164862,36941499,33580082,29959607,35363196,14520363,20162433,20563314,28507265,31337088,28004836,37888578,34704514,34883548,34981081,35014859,14962076,15128215,29698957,27125468,29504743,37116472,35398226,27631702,30909669,37421022,29346499,37231596,37942317,35466988,32633661,34681888,31329013,34754952,34394555,38286063,27614346,32033246,33771964,9139669,30000016,29079205,32050015,38336927,29620426,31596402,35784188,21953131,37211307,25750287,37924958,35037029,29529076,35169864,35543180,27594662,31776451,34605911,29744380,32440596,38319467,33750029,16979663,24804726,35082664,37062972,12258716,36481021,29542056,34782238,34720930,24246380,36451908,34724225,28989756,37594541,27984105,26815135,37684231,23854532,20742809,38347942,35055703,28901330,37136688,8726668,27613345,37710935,28406370,29891303,30498857,32624093,36747782,38032661,37493421,25828429,36865209,27593053,38396313,36248882,34058435,30834299,29426835,19169584,20350793,27383330,37039654,34891472,35709553,29043090,33396294,27939326,37009521,35436892,33279156,19014291,38403281,31746518,27532791,35140136,34811941,30476789,30565820,27701524,10809149,28122230,34906329,34729896,29138392,26642929,37156581,29617759,33106234,34776622,29102769,35739908,37909603,38360152,32589391,31070162,18788080,34832609,38008194,33856224,30817932,31385716,35123451,34659966,23782206,35027395,13665337,15728562,16463742,38336887,36900454,37631347,30369020,17640347,32630099,33756621,27560467,21552188,18067435,31724694,36770651,30577524,36730054,34261545,11477410,37887138,20555056,38307474,37892335,34996722,31149512,29014895,32953992,7161988,19546509,29585340,33845913,27786304,35354485,28293702,32608797,27746677,31414285,28267418,35518879,36857725,34903154,27801020,34721521,36083129,35536549,36426282,27788229,28087612,38093408,34908148,34568551,27915921,28375490,37742745,38025840,29798204,38140318,28383914,29259270,20798573,29556285,37253558,36665467,7928070,25506717,35954825,37520541,38139142,36932338,38006765,32085880,37943719,32330730,28228567,29097698,37441975,35947909,29977568,36734125,36996715,29227577,30633055,29311681,27716722,37865910,32035485,31349810,37246352,37690322,29607781,25491455,30450706,29254420,29181627,32893217,30052683,35181649,37504699,35651413,37868798,33124401,30626940,27791760,37826095,35009040,31901774,33190261,18682943,37539003,12988068,26868275,15470943,32734358,38081605,33470250,33952647,37746484,35306125,37055602,36876877,37865658,20020626,20954887,37356938,33608123,34716139,33425944,30640750,26193602,38352713,19234046,38007996,29455793,34160481,28161468,11736622,28034798,29300758,38463962,37467630,27756948,34758678,11283479,17410196,33350132,22091375,21360476,29684601,38405830,35029372,29208065,28213564,30992106,37601647,34650800,28497167,31540753,20043542,29098452,8955144,27505858,37304874,25936583,29792318,35048861,38333139,37897838,20771822,9952934,36409604,35484488,30852739,37856464,32944602,34909350,38295999,36002003,34556007,31131217,37507000,37073866,33562656,34796637,32726376,30313401,33112545,20529825,14942661,31397558,30642479,32615526,20024988,33668285,27717661,36480401,36536605,36180549,37969008,37381967,37045100,37644606,34540375,33154205,31150543,29648649,37797889,38283764,34005579,32787468,29419945,37789110,38281860,37777645,27294636,28170865,32949951,26216112,37616237,28299562,20424741,34869900,34372204,30354905,33016604,37507740,35278097,38384163,15417266,34070064,35189640,33187385,8110621,38132578,26356064,28103484,17537960,37947610,37025572,36551905,38289548,37154935,29437154,31767534,26989461,34034428,27097981,27712471,33072662,32092640,36960127,37155365,36961670,38143376,38107964,32763106,34475785,37619984,28498057,32942685,31719477,36653191,33671905,24724586,33793576,38145454,33616849,27596211,29094531,33973034,38150366,38197004,29154451,37842878,38289103,29156550,30278884,36182629,24661105,38253998,30013260,37573694,30944486,29816579,21386513,24572502,24546625,7504047,36384876,30647247,35291050,36549211,38270672,17476197,34921438,37923152,37236847,36630770,25953242,35001502,36445665,38063957,36533518,37574436,15115774,29155425,29762683,8739649,34761482,37836209,37786063,29350983,38398929,35236762,37489786,37247102,37150471,37184593,29246098,15327260,28529251,30966745,37854021,27709100,37488678,32906460,32839222,28435715,31891984,35332461,38007395,35294673,36881950,32743591,9951202,35349257,37741102,38380757,22204202,33517814,29016284,31771427,38082883,30529606,34729878,21337535,35363227,38030592,35018805,31903432,31496838,23857689,32426684,15468282,33699436,37873952,29991739,34914035,21228422,34978254,14262456,28041933,35447797,36828097,27811926,33508044,27782692,37160711,37328255,33961222,8967511,7252008,36525531,29242858,18719477,34826074,16677735,24593644,38263625,32925837,32504481,29715627,35851404,38354310,14017383,31975444,38402126,19848726,37572346,33478524,33103702,37170641,37597417,27656312,37285409,27561999,37892922,26903196,34601255,21031145,31476429,29921654,36593448,37992430,34167887,34716557,27784517,37026027,27473030,37588820,28396371,34375843,35628228,27650182,31985625,37255551,37750214,38471469,38387720,36951279,14378163,38468367,22903863,37678951,10218384,38339195,8173716,33845638,30825329,38378381,35545246,29248318,29720175,33796764,34828924,38008099,33171304,37481937,33597093,36549602,27946341,30523577,33117956,38084681,21090815,33598614,28219097,37787102,35135801,35016440,29575236,35697928,29599419,37950540,31814968,37307004,35083323,36388668,31058360,29189564,36910547,38296318,32796305,34636116,23871607,35953584,33788179,8037216,35457799,29543145,34764512,37110458,37039099,35615218,35513809,37111734,7799241,29722008,34832885,37401059,35516879,27226688,30034890,38452750,34443519,29908959,36885515,33095889,27536695,32708277,35421753,38364920,37448606,37797577,37027026,24107540,38384654,29596647,37717707,35005724,31090878,33851809,34136573,36732120,32359078,37877814,27560764,27617532,38187812,19753410,34471239,37140181,29467807,33153665,36899691,34063914,34870471,16548212,36714260,33716256,37715441,27574837,35253724,13189928,20408465,36879457,33435476,38073567,37054200,14417070,36700571,26502949,21165608,37783219,28126853,27534449,33281054,37759114,35417182,35091872,30646386,38154761,25106188,35129084,28297477,36998868,30664899,29082166,28550650,33228080,36841323,38399383,36880522,33695057,35110102,27172438,37434186,28710012,38353438,38460547,27357065,37810085,14621961,6660347,36592718,37870364,21238828,29110428,36734236,29679407,27401997,11142432,37144785,38305984,37994015,28991348,35465167,37294420,35350706,38464298,19238462,37187155,34294958,9491861,25091500,33177343,13251010,37451489,34642868,18133476,37990399,32604016,37184064,36481025,28365950,38043124,29255365,31462471,28888120,33357239,15764415,37935888,36675331,37067949,32945088,37062878,7997106,37929958,29923657,37121558,30751608,37033080,17443383,34113966,11167561,38129569,36982070,29568038,33399502,30373467,37552675,27287250,27565278,37994324,36895965,29766965,29475662,34994558,37330296,33383701,37613282,34602918,30610511,27615923,27855707,37229283,38301120,29727378,27325374,38042968,33196202,37998700,37447675,29560072,29772915,29118591,20504865,28351845,35627451,27721000,29352168,30191867,29900598,24093689,38264291,34420153,37930429,36103873,33681162,38064089,21530652,38131616,35490545,37717094,7189018,37858373,33624499,38091168,35245249,38264978,33447575,28124869,38224538,37396027,35423065,30612394,29650745,30982243,37168872,35272566,37798230,35065059,37436624,28776293,37172931,38256833,18976587,24593969,29269264,13221246,29844955,29961123,30570541,36563174,30208079,34968963,37056304,31472716,35536548,19679574,37664170,32410494,8615542,21645851,37167826,37258098,27647347,31836238,34629879,35206738,30999683,31086005,34804120,34890322,36875631,27867884,27602070,29273467,36956531,38363993,34461753,33339447,20465635,35092677,37138742,29141623,37784262,34766870,29976249,34919162,33385876,29046819,30917614,34919218,37145622,37865086,26094252,35143247,28020568,33680773,19426752,38117455,18015292,19726287,37814149,20364871,38288985,37334472,9952438,18694983,37599319,37805493,35023967,29350309,37791207,36372371,34585154,38040359,37717836,24953902,37918284,21723737,36460297,34218597,31957774,10641901,36568159,36626721,35124805,36431284,35335957,36881300,38125128,38310901,27796227,30918020,29628075,31909561,32344361,37325894,38086932,36787897,18133470,15102197,35595352,9553789,35229568,35532961,34571329,37953553,37160448,28585576,37711980,34509684,35380450,33594049,37847077,27765507,36198868,35621810,36998130,36000458,32822254,29986287,34537915,29081467,34989775,32636519,30463476,28835698,28733977,36584990,37763138,36877656,35042988,34910616,27749959,37064633,27654108,19292593,35482557,31192916,31313200,38093033,29455992,38024909,35150515,21491191,29413001,34126036,38148674,27545921,37969503,27234679,38138936,34970014,29592731,25849076,24508480,38390822,34447045,28377632,30608712,38115905,34359424,35320895,21433713,33606411,35417523,34251391,29158032,28333657,28080246,37240269,21382355,36420416,34791843,33105527,34756369,36913002,34786478,37840847,30885293,31902223,33028770,35085686,29958367,11059779,27145752,29696132,38200836,38360081,33285834,37713710,25752077,29635615,34365752,34270181,32874746,19150428,33213462,21450838,27806308,34051437,33183912,30647856,30180729,28096956,12723419,30385093,27908960,33656088,36976487,29421161,27708411,29098208,34661118,29885357,26101651,37694481,12650911,29774094,23781451,33962266,33754281,34451909,38426215,24911628,32480735,38266287,37309411,20015620,20262046,27540084,34177277,38058674,32515454,37200737,37506332,14707034,34645932,37222875,37328050,28926985,21370320,32922725,9984734,21179541,29270465,29310447,32633916,38325775,33301299,27186909,27689900,36997403,35679600,38402561,29185950,33693858,22606282,13330091,8950615,37435029,36731401,34969994,35284782,29415435,37916973,34472676,29787422,27686895,37917268,36689070,36852429,38348432,33571815,37708077,22387339,34429712,33715069,22639406,24994707,22957409,37992322,35849792,29584050,33220231,37628575,37240231,34455209,34248921,36824137,37416366,33233102,32192925,31877933,36836649,29365184,37934839,32664102,37753533,34909278,33022762,38388977,35404226,36583887,35338322,33690302,29201013,35004945,23995780,37012605,34561094,28316343,29830837,31093063,34699125,38122239,37312742,35194049,34556320,35487878,29185830,10978024,34226502,33393357,17212152,8139615,27597842,31759074,28369977,37060274,29464826,37457590,18939984,30434946,30604590,18069562,38111922,29823239,31963159,29648606,34740231,35093356,27783115,38338655,35475241,31490361,21346415,28962210,37400345,35369325,37709905,20496542,33618515,29042767,19564306,34602882,33130897,20406468,37709806,33341763,37464466,38445606,29585321,21462650,37804160,32813469,33621890,18993881,38454061,37344832,28627860,14506194,36025751,37048685,37561393,32926747,29923548,29133491,29891774,34618745,37353596,37758313,37891814,33779622,37865489,35895023,33767435,29879024,38050406,29682014,37796030,29484948,33806595,20842757,33098219,37862770,38393476,37680794,32716971,38120521,36209040,35289223,25937865,33251325,38205253,38366697,25144805,27561054,37941320,37695852,37311359,30494113,35022447,37436362,36930234,38170744,38325353,37617585,29643025,24727808,36455678,35206066,29637469,31987292,18655942,35074628,20353717,36350756,36306426,35931048,30153761,36064219,37212569,19574541,35083271,29988008,29996568,33531063,33358368,23986356,27773001,35339036,35301989,36500444,31553408,32241519,38066755,38064479,35288754,16155513,32962922,18299199,11847039,29438578,34994371,14815454,38109377,29623831,33881813,34527416,33197094,32901878,32536226,25306526,37296899,7337724,6858216,21191141,31155730,29200089,34472825,38251590,37447376,7615376,31333830,29612432,33150890,36782370,38050108,11722172,30143393,37478683,34490067,30703133,29503812,34785654,32853806,35199153,21322114,35290651,27497908,9257958,33727918,32304056,28681124,33375329,38285194,32650275,37233477,38278457,37741800,36576785,30426652,31924585,29582398,27990535,24370674,26784831,33093460,29659208,34557408,29404628,38407970,37805788,27546233,34450351,27636702,34950039,37226912,27467372,33041987,35054495,37796949,32600146,37162354,32553815,28089887,29031628,29512873,15441441,34546127,38459369,31517880,38337854,33725865,28142363,29707370,37246805,38098343,38474947,38467753,38359930,38463758,29427206,36461887,33503480,15425426,28597951,29155791,37970136,37435304,35232867,29283024,34549962,24981501,28173419,29628099,33202937,37671176,38403711,9558044,34318040,36023553,38000638,27693587,10769121,34724679,33804760,34470807,29756640,21346202,36917987,33700214,31174226,10286065,35409545,37163475,32683383,28891000,27498462,29365151,34570120,29541240,38119476,20169843,37498945,33521213,19226301,16051175,38418534,36730037,38360850,37505215,32692142,35111944,38041270,9870956,7289980,32849754,29381926,31963504,29028994,29395909,32945351,29023656,33690642,38099973,36062479,21400306,37141127,29997377,27534519,11825784,36953144,33196174,32901314,27709654,37066917,33904682,28437122,36005464,38060155,27671436,27225809,38462990,37054088,37013212,25189591,28098353,34555062,37061371,31423251,37920445,28665723,37185273,35843215,27715768,37145557,38275588,30505953,27969121,33728033,25929183,29291407,21194209,38090009,37785627,31540006,35521887,36586006,35618559,37881215,37820868,29736377,14851848,28945746,38044616,37751243,29773364,33615397,29670792,33184613,12158503,36847972,36695746,38190579,37585349,35178520,27801877,28998410,34883060,38395729,36870616,26468234,34356060,29174059,30704861,27876752,30498089,38257019,38286759,7189228,38360387,35595140,38354662,38392647,33515048,38452834,36999359,34797383,38269255,25489145,27191041,36177573,37564351,38136704,37252266,33049435,27729621,36965197,9702921,10811789,36901034,36635205,38439714,31571750,26093315,37231595,30843910,30598548,33406452,35578505,34217500,28284052,17423073,19552629,31802943,31937209,33813681,33153911,27615146,29122830,33301115,32048969,34698304,37990999,35024588,31511254,18841129,27733896,15092041,24255769,37865956,33032113,37633299,19461084,27741372,31595305,35142594,36947781,28096820,34419219,29410318,31619138,38440217,30577263,29145775,33024843,27575237,36870043,35520074,37256120,18012177,33136192,26371821,29678760,35838798,10688477,36874967,20634380,34416212,34530339,35490433,22226286,37950592,29634711,38396505,37239079,36705211,34078040,37596476,32484102,31757170,27574826,35201795,32518259,32059182,32951134,34946022,35824234,35230272,36589917,32513860,18431751,27959219,37761737,36998922,37764790,20412684,38222473,37666484,36615551,35604703,36346457,38280017,31921081,26629647,36132292,34067627,37568737,32087657,35528407,13836970,36774025,22006012,30015741,37518181,29961352,27262695,29567382,27516816,37893009,38467506,34330870,29768199,38427650,37681419,36496029,7489604,34422024,11939698,29337298,19615121,32997179,33331994,30383300,37992835,35432631,37412705,37379307,38304374,36938700,28525020,36728551,37921505,27608412,36327685,37496908,37586914,38451181,37675940,31498598,37304053,19132089,37937537,36520729,36959070,36743763,10130604,37123842,38376591,36328250,37009694,22384123,28513031,27157911,37333172,20124601,34634335,17161884,19224596,29332603,35448659,33530169,37606485,18806090,29865606,27834211,7996896,27721362,36588491,35038708,37492453,6922224,23555819,37816313,38017027,36552537,19597339,29079787,19665569,29240450,33359563,37195125,29416684,36793390,37288525,37050482,37144925,26074119,38209452,22137755,35317606,37405497,24037283,27554200,25357177,37239181,23621521,34446528,19190626,11294520,35156454,9002916,34739399,37908426,33802296,21449639,38442197,36611392,36848447,27905265,35607907,13680869,33476572,29415181,28677482,34415285,8892976,35225396,36515213,29264330,12243346,34065976,38391806,37540182,13811927,28006354,32151421,10195002,33547612,10550702,35159193,32553748,38086621,32385323,11414346,32046577,37136370,36999215,37756593,38377067,37000283,36210030,37191593,27795280,38298726,38122084,34708865,37798329,36360286,37703088,37579343,37534265,37492686,37490318,37404223,34572462,37340134,8547299,37315752,28014510,37300987,37899017,29119341,33340015,29563290,29227703,27603114,37938118,35090116,24212025,32879923,27511280,27822411,29990534,37699387,29341967,27595871,32910265,37861801,9650054,28276524,31018685,29118606,37236489,18086117,19325668,19942794,8129503,27123641,16730133,37247397,27646556,35611068,33119354,35410370,38159108,29091843,37311130,27098933,37168814,34650392,26336434,36521133,36074956,35628860,30981210,36277613,35205789,32953041,18864411,31141719,34531655,18239352,10562458,36961124,32926721,37447743,37904442,29736952,37881184,34918210,35079381,29893886,23668036,38206699,38254999,38418446,38098779,36906082,37720016,33080573,33496799,33504218,29237021,37897633,37345295,21216115,38236273,38036896,32922544,38266654,38061794,36921958,36003919,30558741,36882486,21087555,34643943,37155845,34664601,18967532,27381209,35409071,27755813,31780996,29149683,36880422,36676121,38344133,31499573,29877886,36300845,36425143,34553319,29387372,26581628,26167027,36506441,33444509,35028277,32879922,27788515,36270507,38305809,34632665,28011267,36036771,27682515,19843194,27692801,33018765,37438020,37813993,33668284,38330476,32165043,25984649,34003098,38400458,33325787,18327614,24096306,37254787,20741983,35643726,18824270,34646014,29152778,37027656,33802896,19099970,36222511,34465155,24468703,22392385,36482600,36688806,20638119,35972686,28191411,36874613,37873465,20707955,37001386,27713591,29668993,38432627,35107780,34952486,35001670,34446217,35663031,33700670,27561810,36418847,28958634,37150939,33820920,38025644,24502903,38070977,36596650,29034094,37577560,37727517,20044305,31101130,20845791,35323479,23769604,14386370,34541469,37524328,38234504,20932696,33865619,23967636,28291244,37409520,38438691,33298588,36765745,36854985,37591985,21222208,29218477,36402748,37525207,35832248,35757676,27615237,34794607,34833435,38112763,27707516,36802893,19150380,38208441,37195522,35502072,35738774,33308755,15491543,29372611,37678943,32353286,29158959,29028965,37312546,26726322,31106685,36963672,31486372,32842615,20079041,34906068,35216946,34380344,21423873,38023380,36664589,37806838,35287263,31074899,35290057,29921707,27723898,22739534,37934720,35846502,35500760,35468607,24082653,37818404,29329913,29268984,34728483,6525623,34630523,29083445,29273963,27896186,29038594,38195494,20848561,27835522,29830995,33555074,33832505,22691628,38089645,35023373,37135884,35231383,28659914,37787905,34470341,38294421,30465520,33228316,37515265,35085903,21278818,36947592,29792925,20886452,34936682,34869606,30842850,36547861,36850505,32466385,21001083,26427015,37747392,27497775,36077213,30124399,37090808,33724706,35175269,19333144,12874407,33848522,28605577,37327682,33206774,34561361,38298230,38038374,29962627,22590378,37939911,35812415,17353336,35400472,31908126,29793710,35132668,36471657,29129402,37966535,35106770,34408475,38147453,37876298,22884561,33124729,18735689,34088606,34898459,27548369,34460973,29204709,35305580,27904033,23370797,33494190,38351990,32947030,32707003,34137314,32091837,37334213,36788002,37149808,16063221,29135043,29090308,34922340,32453334,27768959,29153330,33257046,31044605,27685386,32698173,38348744,20563507,29011457,29750481,29428843,37437561,10862454,29710416,38294675,36190197,23761149,27975144,36952111,29022140,38012122,38402152,29536496,29447398,38054776,32897328,37346276,35575795,37049068,14178073,35084023,34849706,18525040,27948239,22682446,38381039,21170525,37014255,34632934,30236113,34836947,34145734,33749697,10721924,21384723,29585679,28420593,19701954,31560455,37940273,33095490,34310964,38215193,37477060,33676876,36057362,23957370,30865619,21067131,34982294,36941982,27124473,29116222,28005828,28201902,37163266,29598331,37810908,37025476,36370813,34046758,31096357,38023969,35944892,31505146,28617261,27623235,36771760,31694543,37921726,29723429,30637304,31659401,33629250,37063560,38369095,36435577,32854061,28219359,21332353,38368215,12464177,30585239,34739972,37823375,27967833,34231034,34950533,33260904,33679244,35399005,35875522,37712767,32483682,27567603,33774400,26981303,27553081,30577163,37694326,30508818,18089450,32228627,37766718,34700874,34738015,18020166,37733235,37505337,34812167,29290564,29894723,31088995,28697348,32514463,26615466,37075070,35535061,29500391,35968787,34134559,34948565,23231101,37764829,33440492,38025586,38059444,36369224,21435325,34634752,37743979,9300491,36214027,35317027,35370894,37601275,37927179,32339521,33947067,31442059,28306995,29423154,36545241,35199486,28397846,25690410,31645955,25558045,34745457,35315101,37333984,34997536,33023984,29265143,37569265,19646347,36919471,34898828,37489563,28960114,34237770,37026645,33208365,34729364,26622562,29797432,30887622,28003336,27560350,30722693,33702083,37426474,27843071,24107868,31868187,35857444,27709589,32418153,32942645,30637254,34644408,7011763,34743749,8189637,33585350,38390632,35588322,37825141,30573633,28878937,19183137,27826956,29209282,29821505,35778720,37891212,29912456,36727946,28103364,33437606,32637683,38045759,27401357,31321846,34602619,22426935,37875240,28329795,27821341,33589768,36818273,26197601,27045539,35995500,34727912,37601291,29401569,34527517,27703136,14773138,37852496,29419991,37018799,33976026,30571690,37957764,23707684,27536803,34652960,38042276,36014929,35483356,27904346,32870693,33660527,36932865,24508373,35740930,36849158,37773708,38270967,29066337,36976228,9777300,33283854,33959506,35617987,34985340,38088518,29108741,38463577,31790662,32569196,37207646,37819818,34808418,37693913,38209410,35199854,17532419,35318480,38130544,30187153,35595686,37564956,29593441,37483052,22974757,27359550,35073101,34609716,34898654,27723298,34597687,37926751,33719130,29018983,33806804,12103994,33238921,29717380,27665044,27915793,34269046,36784790,29487477,26222631,35184802,34637552,34376425,37685521,37621366,27706681,27547652,29174247,21911531,22575892,34990086,32443398,29469398,34360431,18032685,38047275,37566868,19017652,22780058,34460477,35517193,37837274,35253289,20645847,37861551,37994075,29132316,37102941,14553367,36503348,38348410,21210905,37121916,35396398,33188409,38001330,32249625,27803420,36316302,38266515,34774320,29956072,38035573,31944497,34713574,31945195,28091298,27780433,26447116,36444430,25355215,25304522,33575792,34811930,33089409,36432432,34735198,33413287,38191702,38354160,37017185,28352179,28021255,37068273,31199903,27335014,27834668,29636583,26899554,13918096,34266243,29171128,38136994,24136307,30796689,36787080,38335541,27801677,38150310,33301588,29155507,27632358,32779407,33268837,32918063,37435106,34810098,9550646,34554628,29854334,35146016,29709946,27653379,29335637,36755536,35426785,20242759,33596905,37113035,34443583,34100868,36866727,37686793,27368445,34498117,37132237,30992661,18017183,31792059,34809662,37932325,11867150,22114877,27285204,29468859,37223738,31174891,36850942,20529750,35229604,34652517,34718440,38300512,27626559,18919458,29413404,33324434,30492880,28136532,10935258,32912971,28272194,34390354,20596428,17837890,30446013,37928198,31282253,10034380,17226344,29710299,27985314,36948058,20021784,21348171,35545377,21420548,28765676,35701709,35099905,32847997,37433573,35294871,18636541,34775283,29136721,37915295,29429038,31214594,33760518,29095958,38082882,32992787,30752360,38437118,37102778,11277536,38220556,27609757,34898791,31660953,34966116,18465773,38206978,27597473,33753481,23991058,37704825,36998869,33696992,27789621,28846084,21265730,38138730,29987906,29408168,29431138,32596143,36527926,35040147,37071506,26392320,29960152,27521380,38397173,34691748,34531796,33274332,26660553,36712655,33536940,36870185,27723018,38000120,34741795,19343087,36910435,27750061,33397084,32953257,33172397,18682634,33709384,27902360,17607249,33414245,19908064,21809836,35415510,34078314,36999855,37200483,38063801,35002709,29203434,36212986,35557857,35124383,34841211,16252626,18851046,34549965,35839261,32819244,36913586,37995361,38136323,31515553,34936576,32250435,31763458,28014101,34614742,29592003,38027849,28706347,37426243,12554502,33173001,32594373,20445467,25203150,31470081,38097820,38223795,25383482,29462421,32704241,36905867,33007180,21359498,33200642,38022446,34851981,34728094,18981126,29901013,27224943,29036293,28795524,24095807,29424887,25587121,22185633,17260136,12412618,26830575,37144437,21268985,35567995,30698785,16015017,27877683,32040163,29194686,35686443,30304889,35092611,37340016,34837049,37352858,34770197,29789466,6934184,37509911,21022563,26954018,26658651,26481730,34954302,26384645,26288780,26164066,26093731,25997067,25812950,25712836,37310537,25616461,38361630,38315118,29106467,33897651,37759025,22767588,32871783,37856968,38398241,32496310,13995155,35335671,38291803,38278472,38265384,38236206,38212835,34951316,27720988,38041366,38007459,35115652,33608744,34794817,14839130,20942227,33108594,35124482,35254859,29961656,33586939,21203549,21020363,34821707,33238763,31203364,34632458,34587780,13681000,29070302,36762406,38431212,38431610,36702462,38376134,38381399,38326257,29501260,38210180,29806084,35334252,31616872,37956478,37029921,37090143,24586197,37877294,37338719,38106233,28625327,32119780,19585470,18021594,36970799,33927373,38407243,37435448,21794256,32784992,38234705,13808117,32489962,34295609,26938609,30605314,27531062,29401045,35375457,32058142,26559599,33673832,32216343,6885583,33026202,33725531,38025481,31863423,38050786,35387970,30474817,34133417,27830650,21492688,16319792,35968434,37500589,27213588,37146102,28466970,29393727,21185987,38338258,37552078,27712429,36627813,34555296,38223515,27350962,37806531,31813188,34248336,35331809,37053577,28380869,36542498,32683994,34217438,36703593,27866936,35118233,35493396,27983615,36947459,34334318,36974552,33640242,33639938,15525353,37420574,33857846,37852890,35160164,12613680,31942992,38299780,38135293,7694480,29061612,38022995,27631777,29302694,36661179,37317988,29213167,11346254,37945018,37873902,26381778,34619034,34808543,37687888,7803550,29872095,34971762,33699729,37034741,28611348,31506907,37665661,32446066,28176764,37886962,20357554,20169757,33742700,38016809,17686503,27611416,20627408,31323256,9503877,37124420,32480539,38065510,21539253,28358299,29196915,30090927,32048792,34632109,36900851,37158436,37620539,34851586,33514471,17940275,33680526,36687681,37102450,36664785,29995826,11225330,37229646,37698714,34021797,37468147,29364818,37171172,18605040,36946932,29053576,35389462,35686043,34434744,35139691,27595672,34458425,37514337,38012489,33773746,35086916,36306088,35728515,35150627,34992700,37091414,35723527,37582787,38407980,29042211,12387144,37082237,22302580,37144161,37041368,31028525,11874065,34467013,27953793,35406195,35610204,38264933,32906756,26226886,26536598,37801200,34854190,34571506,20811096,25262712,36856664,28874244,36478066,37945925,29526181,27704874,14996750,34987044,35493552,32514399,29898443,35329486,38286517,25914519,29913687,27542634,35152304,33787620,24987806,25269747,35127362,29008001,27432182,36838305,37463779,32237279,29837737,38348746,32319698,32174469,32330685,37104434,37759784,38024410,36117247,37757554,37436266,38079636,32481452,37759334,21415882,35323635,31028864,37964652,24784258,36031005,37911456,29251116,33806732,33370243,38174763,28306182,35401373,11292550,27527583,29730811,37049176,28116869,21049861,25970821,27595049,9642736,25479788,28377421,27550674,38403336,34087630,26966707,27428332,35053537,34729517,36388875,34693308,32850407,33546489,29976809,38253485,36427524,32982346,29958814,14609352,37872103,38405432,30311330,37263668,37345126,27928244,33610170,34903829,37017126,24196838,35877696,34723315,29700380,15813856,30803053,37236478,27905600,35250364,29592350,35956256,37771743,33693011,23107120,29619599,34631598,34658321,33149778,36984154,37882608,34134018,34423783,37395109,36899444,33786597,24152170,36249986,38144853,37475923,36424532,36702651,31503994,8986844,36562194,38087646,19224762,37818365,27955401,36051277,29838833,31621518,35928567,19474324,35323332,29374506,33370160,33862358,38043394,33325169,33352660,34368755,28354989,28543396,35631391,29899022,31144072,38121083,35274490,33119549,36673502,33253526,17402647,29506125,34452737,29279876,25940252,36557389,36488358,30798927,36685493,37293921,21019160,37099908,36885344,19488480,19934246,17956407,33415727,29612290,38045905,28305206,19143106,33630896,38241560,29507238,24394833,28860498,22249332,37140380,34311236,19161606,27825994,38363724,37063806,37253363,26060755,18416163,37122081,35968918,28199266,37424891,20306577,36682668,24535271,33898229,34772338,35114165,29804545,27455372,33437276,33016976,31284545,35615146,36909735,34697811,35504486,37627807,37332244,29296922,36667699,23176970,33807656,20511401,34603479,38407732,34181156,35632512,8972417,34234064,34952106,37388402,26884904,11754848,33794281,36589345,33180878,37699981,37201030,29724473,27118054,37440669,35183401,37824283,33061936,27608898,37899193,34217655,33795303,29420288,34439949,28968785,14479530,29318087,35688342,6991332,27279472,38099236,34997068,33248645,14735071,34983308,34757665,33834723,38368664,35778060,32413810,33753735,38145701,37035469,31921900,35888114,23055051,36997449,36690445,31968078,38081197,34542836,32704429,22891685,36877546,29014569,29941419,28267411,37853641,29858296,38439710,37716545,27613004,37215281,31609524,37278962,37282544,27987374,31554661,36777139,24538088,33849713,34084981,30599949,35333283,31319400,37957285,37879497,31991871,34789682,35610186,22218575,35693122,23157509,29841409,35301900,37481711,36720980,29058580,34536339,16502401,35805535,19743743,28871220,34982584,36784542,38441967,34564126,9522925,21250766,29926469,36744060,36930977,36569227,25391989,34893729,27562234,34812037,27521488,26850414,28083453,23132244,27513795,33202614,37560468,30544521,29379757,29233172,34533460,32881405,23847969,37956535,35389224,29215979,33548023,18432503,34965064,27013640,35183068,35420002,37134111,34282722,29499974,14068385,36678013,31158121,36478611,37406397,37824899,34207722,30763545,37406359,37093541,34948807,28018232,7595377,37299805,35610872,35185925,30189893,30833313,32444874,15902606,11928006,33459716,33960527,30642851,31995537,37519988,32467898,34326076,34916439,30715515,33214933,37418672,32522231,33568865,32917565,32951002,27742751,37317943,36381667,38127650,34541997,33432744,34646239,24526253,27604740,20944538,29824377,28019595,32834500,19577039,19234723,24246839,29519229,37600957,27732582,19083660,36839767,27878743,32077281,35656815,29499834,37687924,29712486,24569323,28851389,37045731,37835601,37572010,20591507,38267989,37008987,34386315,30840435,21505065,36274422,20812129,14203800,33858648,34436202,32423967,37476713,36623178,37077581,37019928,35344979,37944616,29019706,38089104,34390698,33685701,30198599,27646723,34886405,38246704,29530842,37409121,37846635,32767906,37105743,33374182,37503011,32998185,36287125,35014685,33406578,25680029,36953135,33345516,12191168,29455309,20237750,15290075,38468606,11549842,38076235,16868298,29566466,27849684,33802251,38189678,29617400,28143244,37396791,27595993,19178895,27837058,37807456,26809204,38230095,35307789,28043057,9626442,29685095,20193042,27915070,31937144,29023738,38318299,26757381,31866747,34710353,33504409,34694986,33167635,37759418,38123640,35130658,34827592,29799251,34650721,17431792,37456365,35024207,37609661,7873613,37120970,36640712,37312074,33698619,36480001,18646486,36550802,27058672,29304488,25587619,27951404,33656049,34311783,28154197,37223729,38447747,29991458,31051315,21719326,36747290,36296718,28532057,38184400,36766821,38112929,15825147,24501002,20517597,34715525,37143982,37633115,37536939,34718965,18061994,34313885,33092337,37825151,37565273,31151628,31759321,17995087,36928655,29666047,34506568,34637602,20243233,27499921,36016477,27998232,37156716,37714870,36815981,36952591,36859209,37126534,37429650,27965219,35967572,31485816,33379329,38453960,33588410,33335577,34772486,34756317,29155651,35156954,36692107,32241623,32503358,38317838,35584736,32764361,37135394,37443849,31528966,29507812,36284265,36630462,37935365,35621279,29138464,31538321,34216814,32820947,28221288,33397086,38165342,35335934,31864607,37845471,28922687,29055522,37935036,38282864,35404756,33245630,38472513,28236982,37466215,20242400,35590833,34598198,33025110,29825561,15286193,29855628,32427474,34626588,38351855,10952281,10408294,28161567,6768520,31412122,24186531,34726167,32321694,38384240,37449480,37389992,20856601,37529278,35816673,36229488,36941981,34135842,25795568,21000861,33039906,16183212,27714844,35681795,31162930,34996340,33330155,24494555,35641853,30595802,12056218,33422568,29046642,33618729,27943861,35619088,29829700,34555709,34721846,35337367,29760111,38447882,30575687,33435222,34974984,33648082,38264306,37247303,38237474,27790034,18627413,30038021,33483143,18279281,9181402,31631390,35727701,33173896,38264032,27862739,31834470,29725660,34840124,36416346,35651522,34430023,26713143,38114703,32618365,19587302,29050328,31950287,21402825,21767714,34860264,29840823,32333166,34995898,37760754,31990123,29069094,26122793,31756841,10679773,29862173,29107062,37158912,37858339,37030751,29074867,37495152,20329666,31883073,20895061,27861855,31045269,35780264,36579562,36912874,36570238,28198673,35023476,35531474,30541877,15792460,30357412,7166899,29476410,37518554,38261553,35502792,37400882,36953723,37277269,36980763,24679194,36222402,37445855,30628678,34347641,27778465,18560961,25026627,35235637,37019729,36518746,32482434,27246044,27020153,37623645,35227491,15795279,36435424,19374888,37909055,36803493,36122512,35152537,37101785,32937598,33551221,37617779,34689819,17150765,37074368,27991915,34447672,33563539,21447302,36571741,37757854,34419630,28327693,25728094,12410116,9745152,36804689,34682870,30576442,36654333,36776491,27372210,36661466,34564450,36975330,26980408,34344941,36727454,38459511,21304068,36676166,37505784,31762022,28678283,37314780,35795036,37801808,30277445,32904595,22675740,34713682,33908353,19599967,37828567,37506429,36448532,36352332,22201513,13993112,24631946,25495680,38344531,19247351,28298443,29804664,29521936,35292840,37479024,38378869,24046410,18299091,37792002,33278129,37873543,31690848,35083211,37952209,30862905,37133386,33833353,35385337,30279999,27429066,36358299,34643858,36819421,29787298,36471685,27724917,32987039,34894425,38241829,32295691,31141185,37527533,29877918,29615132,38059495,37464966,35036158,29951197,35036027,37787926,34730910,31408900,28758681,29682939,35177914,25768585,32453365,28372767,36537069,33442004,36955046,38280190,29571212,33727180,25081039,38145909,33275911,36267210,28993121,37892415,31790213,31216369,34769969,38017878,15568608,36706613,37808967,28300828,34595045,31000663,37341674,38325495,38442935,36947666,32470310,29590880,28523012,38321520,33095793,31949065,38385182,34976129,12176656,28673865,23847395,29016194,33703578,27849353,38183977,26131799,21420251,27706222,31058747,28958425,29363315,31178592,34659361,27911690,37920221,28533871,37019613,36536725,31879452,28098758,35602096,29543356,33323426,30565595,13318627,38429213,34886774,32036836,10543378,29282426,29189368,10490364,37445336,32565927,32485305,37557774,37323350,36662664,33791696,14693130,35781106,34442210,29200915,27603191,27505762,19369854,35193367,7433614,36828874,37960042,35961911,34484481,35068508,35199048,36352953,36483269,34712579,20827150,33354952,33679195,35734372,37784277,36743096,37522876,28184285,27683462,20462879,37311917,36563513,37242463,15306388,26323768,21383764,23937820,35579326,34872136,37439554,35295670,6448858,28086474,31778646,35147014,21653646,32122996,37888447,30921756,35194244,34548445,35969591,32580333,38029811,26548702,37575610,35725076,37407405,38036573,33619814,37958906,32785333,38112040,37857349,33820382,36532562,31463344,38364864,30845522,34555572,27812074,36538237,38294117,36252889,34756433,37924029,33359429,35220655,28542042,36743795,20045151,36825869,12645325,30247838,32334402,29285709,36569303,21082562,36321978,30003128,19760901,27591088,25855173,32422000,34565101,37384467,36322653,36818071,29153512,26262635,37958240,37970127,33804978,25650669,37761795,35847105,35523831,33396596,21087023,29693842,32414250,29414990,33281958,27750524,30988098,17427574,25933393,38020541,36471242,33028593,35057586,37994391,26359958,37783707,29021425,36902900,34474453,36744481,33814428,29902171,38234761,29895665,37813031,36444098,38044373,37494888,37027489,35767186,30347725,16360210,35024435,29434335,36268531,33951913,34459109,34148091,35189735,20662739,36809776,32420573,20565824,33522462,37642840,30554576,29155101,33435113,33737736,14334480,27900919,37162034,38094314,33777448,33293641,28203922,20720822,26343102,35308903,37956362,36541141,13988666,29039004,27731104,28988274,36153899,35640145,12114478,27781091,22232198,31630609,25682247,33456665,30530468,34745373,35427086,28472217,36791077,31017312,23774185,34873413,13600707,32769685,31025288,38047993,21241339,27500824,30188845,35081785,23469753,37687765,37702464,36409786,33287320,28143431,28309585,26872988,36763271,29732278,37880350,29785041,36635983,34785386,27696145,21275093,27505881,9935147,31149445,32869501,35778817,16512463,24334060,36039333,31481282,32135769,10480901,32697495,29797547,32623920,34743252,37792110,18815698,37424006,20856862,35730219,37540885,36787225,32996177,37318252,35780778,37345505,21137334,36585537,15498015,37533195,35056541,38461574,38074657,35089456,35068750,31749974,32922454,32825987,37525662,35492459,32910587,37246819,29504258,29780976,31429175,29724916,34058307,8912104,35148130,25682406,35027711,27852718,38314247,35028199,31097120,19223686,29478930,19971485,17441957,29525734,31482581,6779566,34145306,36059748,34616528,35150176,38032214,27697322,37783836,38091185,28964916,32663837,35938557,31069776,37144495,29730198,35191675,30261013,34232538,36287555,35203632,33683988,31120324,37590638,33906566,36616525,29138596,35739346,35251876,34457714,27557192,29296108,33750382,19083323,33592681,20261255,38115337,35238498,36391755,33593231,29832007,37801605,36140699,36915388,37180456,32735059,29406120,35016656,28305426,29104029,27905221,29428057,31131807,38458625,33834392,28709281,34729839,33769447,29693745,34727633,19738011,29923969,33593957,33780282,38271822,38052856,38437241,35811378,32176302,31893418,35579885,29426195,33705177,36675756,28979259,20856755,38323582,38421281,37450679,28311551,33062754,31512090,19735879,38074109,13662201,36113609,30158241,27560768,18244076,29594636,37968905,36848175,28328611,28304724,37715967,24399247,36655231,24963618,38078694,21158702,32885616,32767383,21433858,34671038,37228366,32851707,32504536,28988597,37514653,27528481,27647348,37005436,34416081,31934257,36768051,34841593,33807334,36545661,26805779,31883480,34021348,32211295,38035038,36820656,32238178,24604811,29501902,21425239,20938524,34624260,37799777,37022657,31986981,31631222,29108934,35426373,16660275,27821442,35050620,38407333,20940550,37437308,35687092,29555769,19132953,30406798,37695120,29425700,27559541,35032217,27503088,20718992,29646812,38089146,23272474,26383897,35243120,28985725,30239173,34528060,33643744,34801394,37307917,35022870,29289839,29290438,36881226,35531701,37027134,37662384,37465831,36287147,21691986,36470189,36094052,30248067,17070742,33112669,32668979,23591457,35536287,33855765,36523163,37144871,24416774,23089284,31398133,19088873,31091241,27533464,27681157,29932819,34562213,35633075,30528243,31900521,27629897,21040717,19022520,28047338,34653333,37211157,27850626,31472732,33590766,24951106,36747598,9276720,33182995,33284642,34808693,31154603,35675070,29406967,37841157,21638574,27148490,30701140,35027516,34802995,35520165,7725279,27417839,34954381,29204282,29423091,34948341,34101802,29538229,34024901,27841235,37775790,18773968,27176699,33158993,32018344,20617869,36734804,27825380,27561389,31254797,30941231,36840608,29171520,21377574,37315968,38272749,27545407,35243344,33986145,38222745,21032989,20075649,11177597,8943847,38271468,32419931,36424036,29269302,10278288,37611268,27645808,38295846,36787535,18766034,35955238,34557552,33578587,35924732,29059730,34643640,29128664,33811735,38330888,32454579,37880238,35936045,28556386,21147575,37082251,32882114,32910800,29698955,29245217,34125468,37519721,37794451,37570946,28307956,8135652,36469993,37030436,24507145,35879702,38318238,35991408,29059781,22892589,15099385,33761157,33711010,31378651,19325633,29725418,36432350,35348732,34472908,20859723,37616787,34281826,32468991,31714352,29720812,35502497,32027375,36830509,38213962,33621962,32437325,37963872,30571051,26096460,27527739,31987172,35318925,37861303,29587023,9559451,37074785,28273580,30482705,35951731,27843995,34470061,36926863,36967618,35295049,36621820,20946125,31558702,35035148,28913605,38114400,37341105,27632703,37471228,36913941,20949241,32607148,37817979,31003825,37814405,38035341,20392374,36764633,27996867,35905131,19135278,30651249,37662378,37305240,36976786,31742605,29390788,33531845,35205473,37720698,27811359,29691382,31527166,32560342,37141487,37393762,27559343,29308968,29127014,27999754,27682720,34690125,17586727,36193423,35080990,29446074,37950623,27608170,28159946,36952032,37792553,28620757,12374184,37615119,34317001,29298609,28055967,29585268,37267695,29116483,26966487,21314014,31867963,29595631,38237326,32909316,34357904,29232647,37430724,28871639,35507562,29868949,35793461,29235909,29887365,19689319,18468831,35513646,33656870,38219260,26782378,32514263,30771951,38356719,37583361,29129539,31245071,37237656,34538189,29642315,13913142,7767946,34966454,32995667,34943924,14078120,30602678,33370459,35324990,24202285,25255975,36864508,26890157,38462270,37599711,22692132,15794854,34958078,35228763,26384290,31521167,30171930,38227613,37310154,21041408,35113179,31128171,31202566,29728464,36612287,29702494,28991068,30654975,10468305,26370316,29025022,28843341,37483244,29819134,27597834,29099159,35530270,29539969,38379565,38135064,27745303,37003457,14416887,37377020,37713138,34362551,33819704,37343557,20714580,35146281,28602782,28882919,30610311,33756205,21489739,37715866,21514241,34648549,30951940,29383039,14154260,27666344,29110341,30734612,29591942,29684854,34664047,36900469,29227163,35279768,34791790,11636677,35551188,35043505,30801507,28969980,25084411,29044032,37148558,28291880,36525905,29966408,38114448,30533992,29748205,18895026,18001011,26541053,34570242,37937571,33467793,33619166,15364309,33288689,37072496,36687278,38426541,32722813,19647689,27870096,33372206,30540642,35475337,31922139,35537858,34307764,36626416,28739072,34332992,36787898,37588714,29009413,7105272,27720052,34632015,38321682,31943299,31228434,37877347,8847181,36952896,33886539,36915553,37489747,31231206,36159390,35197652,34330414,33274535,28974669,28919460,29559063,36880838,34708050,29702529,29717653,33427776,36972416,29893069,31473135,27517836,32838062,37972967,33584391,37942099,33723923,20908949,33151176,37333780,22599790,34651874,19089640,37517476,21306075,29860361,27248912,29323162,37018995,37064185,35533119,35694771,28934395,38277502,29614684,32403269,34434485,33197184,35148209,36872827,33455719,36915468,24370069,36910086,36058623,29610614,19427890,32991485,36546152,31558623,31490367,17084588,37055390,38076823,29968473,36699805,16272144,37338465,30146537,28975048,29588591,36792244,33083919,27228547,31109724,37668126,33873803,36744206,30150769,34917526,38241409,20910698,38402124,34405891,35943256,27713285,37524443,35603280,37033489,37935886,34431104,37432907,34005994,32944562,35749057,31486181,37129316,22000884,12219520,21315969,38405349,29395498,38060677,33672437,13230567,37073516,35244154,29463566,29501467,35175751,35622520,18526148,38255759,34845225,18679421,30524096,27540224,19915487,18161206,37964655,34453654,34098307,38062006,29896430,19995485,29089109,34627560,37609642,36630442,21217280,27586291,37448464,29079752,27006485,36275216,15376081,32235848,38106275,36842782,38324940,38385904,34915306,35526858,36778248,30464048,34803709,33527736,34941787,30524566,38445372,31005435,37625611,17040161,30584990,36525869,29035017,37450646,27869491,37696533,34281321,30971079,37896896,25876023,25778824,31531430,37411349,29937741,34989044,20676253,32734387,16654378,33517269,24163994,37340047,27534069,37107830,27777205,27849881,37377021,35503600,36938554,16267198,24007354,35833266,34971212,33051189,36666532,38065980,34620998,30675533,31793628,38365810,8582949,21981591,14047833,33210797,29005520,36546312,20779389,37704649,31620007,30481473,21621963,21205652,25079328,8865014,37772947,34458597,34739862,35705438,38149015,30002683,35464793,29626293,19065471,29376634,27623434,27981827,29402901,19709548,11043512,21211539,27448685,31922313,24811843,29246604,23341365,37597932,9395313,33760300,35332146,29006909,35379542,38040695,33560091,31535715,28615932,29561449,34271589,37577249,37800054,37044334,30580012,25976650,33890170,37465068,35795516,37716522,23137758,38211928,37848296,38231086,38175939,33710064,34457125,33691586,37061215,36175569,36225021,37232967,6336934,37879932,35635669,25116499,29845820,32360186,29875757,36651287,31760213,33724719,33988995,27714869,35599848,33529908,36187481,27856499,35150613,31055780,29695824,26328941,27747178,26429501,34828062,31752985,18147196,20598769,30690292,27564268,36803977,30461694,33707841,27559737,31011104,37603292,30513079,18615274,29692256,29292682,37530684,29185643,36935681,37092298,38419544,29764564,32900456,37063785,37249147,34705295,35387942,30171896,35943076,29208295,36041605,32580608,37017847,20338720,31028587,38106908,19772196,34732480,36012584,28022148,33036491,38022633,37500540,35406512,27779856,37897647,37847661,34827965,29379398,28658755,34662721,36648625,27668664,28063355,33630455,31148115,35808982,37053745,37520241,33704146,17523184,37876689,38306082,27704153,32929538,30036096,20447638,35614953,29116124,30623464,20493974,26495893,33453533,29601972,32215561,21686741,27090494,37717847,19836592,35985589,14298118,27988881,37752155,27931213,19390739,35932974,34176291,34623389,18454157,32506480,27499268,34569213,33097736,36777673,35498762,23068295,27723256,11589087,37974457,30260006,17277956,27531756,19393483,35119267,35057585,33978296,34259335,27910717,32747344,30954231,33076963,28991584,33407685,28577272,33401567,10481381,35597154,28883283,28008975,35185580,37105688,15689138,29672445,37758723,38230915,35231617,34017512,30091896,34272910,34853567,34696658,25314541,35132608,31660913,28424687,32257099,38160259,24506148,33729492,37234756,33925599,30253438,35126337,22782951,34241807,37352236,33369410,35223525,25539246,36642943,36303795,37558633,27996517,19879387,38211997,29914685,27972637,31994217,27636820,37197717,33407219,32962377,32091183,38130110,21039270,28339381,35583703,17544738,37831344,23473052,31568594,27560282,27710683,34839641,29540026,25557843,38185823,25914089,33613849,7217748,30555823,34079885,29976134,29763670,33276069,33420275,37565573,35409977,11740100,32907232,35940651,33346741,37634652,29652360,7800674,27611136,37014046,28977854,32448831,18265021,35498634,33900138,18878598,26301426,24241243,28345230,37870995,28784740,37649853,15608708,36476427,38357988,32985630,33211983,34055020,19631165,37655293,19492545,30582846,29917649,33261610,33729035,34451233,29144856,38020139,30845352,18926344,29192032,38281371,33283082,32033790,32368669,33956134,20370203,34659416,37037963,35324480,37213470,28551755,29785545,36557316,35576155,34618864,30051682,34937753,34429559,37957072,34644878,35915650,28569267,31254579,36129797,24257016,35589473,27693515,27034308,29395398,37113455,34149690,31461653,34856110,33623492,35131088,31768894,8157469,38048081,29038024,8474216,18593797,21355061,15316646,34476720,29312514,38463801,37573708,29322607,36923654,38363726,38121492,35336495,21184717,38337756,7659663,37818840,35335076,35008586,25740670,35396772,38035008,33101248,27849051,34424471,29087841,36909496,37888243,36929103,35488434,30632136,24007252,37156351,26505996,38141543,20151804,37553609,34820838,35054219,27780143,37429736,35212437,20843152,36656874,24847161,36961398,37913464,28649941,29530360,35271703,25409404,31119302,35607471,28461367,19967926,20465072,27119188,19064898,36366869,34231113,29721452,21090922,21133429,29769498,34974635,35493869,27802889,32902372,34883179,35757257,36623828,34897320,11382848,33856097,34100297,37602815,16271574,33143545,21245561,31420348,37772607,28373305,38442420,26126202,37780806,35187388,28101496,30840025,33041422,28596555,29969259,34754692,20041026,34905013,38313423,38449281,38193270,37050313,20054285,27936112,29574246,29827984,38278265,30004601,26156526,36960269,33539026,31010905,34165913,28978747,27994266,33095491,8638095,31144542,36472605,27921849,34969638,22657873,30764573,26189726,21833963,22595142,37052662,29898910,27149084,34754951,29305192,37053827,33491273,32795856,35363217,26015274,19188763,19306816,28092274,35503890,27730444,37441137,37183726,32278340,29742274,37866053,36850130,22557305,8777548,21144588,35008185,23374873,24296746,36285232,35087134,33519626,37866021,34741086,34984201,37135153,32432212,21346891,37423423,36528795,32731438,33904583,34985912,36978915,33695724,11637410,33127878,38012862,29017291,35499855,38384440,38124505,35646296,28366349,33006914,33120522,18565349,35191629,28575281,32940461,37233847,30017111,24208052,35888639,38326409,22001435,33025608,34499906,37740873,34149889,20995976,38123892,29136603,37127985,38338901,29469736,27836604,30819222,35674688,31324499,37324420,13513736,34994610,27987623,11417745,36343308,28597547,35616942,35213971,32590878,37035531,32430258,38063059,24156402,28034834,37593242,31813017,33067127,22869439,32202229,32119920,6769415,31636459,35336725,38114840,35418375,37731015,29948933,25330243,36709269,35212682,22550074,29148317,36751882,37313609,36979106,37002445,34602595,33530606,36677158,38050796,32712685,34634554,30623599,33765894,30651769,11131239,21331919,18530032,35993408,36134038,33533527,34649432,37580659,29809804,21170114,33144452,29728257,33378250,20615276,37045751,30600456,17634070,30954375,23240534,38358785,17900452,8357547,31803569,27682927,11276905,19354725,33143683,34551611,34631380,32777696,12903107,37196582,21222569,27823616,27420062,36632460,34759812,33800462,33680207,36742336,29105632,20464179,34935104,35525604,30296112,29830978,25393601,35196220,29305709,34919652,31204390,37276561,28271581,20858117,27794813,29290094,30887198,33168030,35099533,37391837,27651016,32880629,25955362,14019353,35152391,29902774,29301194,21326045,35541800,18629964,27984475,19356158,37969764,33082647,22797818,37784107,22533669,19435318,34266953,27341061,33139120,27628385,33325895,28339905,37888213,34425404,18372993,29976597,35785940,7108324,12874292,37891530,29723870,36860823,30372274,34463415,38066441,37140008,18760158,34439721,30057659,38005336,19308982,33112016,28357343,33104167,27950720,37606892,29602992,15726142,33501856,27359688,28619223,27521330,34493393,36982916,36463713,11106523,35492313,29326429,37173504,38016312,19819724,29440654,17458695,29144010,27917223,17929667,37185512,38404641,37516896,37757992,33200694,36951012,35210461,35547475,38475748,37277497,30168830,23604268,27351822,32436436,37475111,27621653,34568032,28899550,8001582,29955712,38336749,16894238,33989616,37398087,29667783,29595229,37380910,14746037,33988185,29432161,24711540,27866701,32997139,24087293,37396809,38138922,23500844,34917736,14228945,15150766,34618970,34986946,28008960,36675208,37261438,34754362,38177386,37934700,33770652,32262452,37667292,32808315,35121227,27726880,37277104,37474111,33195056,33631949,35580110,30605394,37449324,25873998,37701398,7341904,16487616,32880813,31114818,33757097,8076055,38119087,26589995,29125446,36180867,38054606,34711151,9887374,29637319,29041641,33711124,30992311,37497601,35183349,10428299,33440267,30665115,32731153,38325623,29809299,36769348,28669347,36563091,20786985,28015900,23620398,27929041,21334250,20992844,27836792,31415572,36302179,35283006,31021328,28054923,31546331,33392741,35077266,29595166,37557389,26992328,35095478,32433251,33490937,33240952,19069444,33940780,28099780,20909976,29608439,22716501,36024503,20754044,20420308,38353031,36034389,36810569,37146646,38323891,20662273,28192094,35580931,24205926,34929663,36032345,27459473,25647244,32551566,35819466,20125924,37538329,37865978,31879527,29272713,19440585,35167014,34608407,38298276,35426534,29232098,16618803,33968899,11312670,34356638,37748531,34348304,36255294,30261319,34898748,37634079,29473470,22391863,20091241,33360508,27003733,38062283,32823154,37564195,11500412,33994152,33193790,35413318,33795035,21214182,34411025,29994005,20800588,29695251,15443502,27521655,27697288,15306459,33776705,28318367,30501074,34914240,36211391,22101165,33755886,9788363,35588551,35505253,27107156,14370383,34052837,37116433,29617291,29408565,35381613,27524246,7790405,34367992,29478622,13824481,15811449,34917217,35376318,30546044,38010209,9550400,34149936,18898866,33288481,37816981,18033467,35588265,16921025,34331083,31081474,36517648,18309646,18244694,31043543,34883613,20885637,9408658,38106870,31812085,27859725,38112135,30172169,33191247,29642019,38045067,28614347,18900038,9050899,33276040,32299904,27956192,34441715,33097926,28690737,38134802,37919044,35150878,32916709,33770861,34324973,36363473,38425389,36531760,22715175,36180936,34453922,32989194,15217004,19420127,31867113,33779697,34379500,35254257,33592793,29512235,37532818,28977389,27777274,33889396,36528493,38419025,34999138,20925777,37438895,13377805,29350944,28711430,38149906,32692247,33342449,29513611,38502139,28457466,36605850,27788232,27868867,37808358,19072085,31057605,37589718,31181238,28827983,34642994,38106661,34106570,32898835,34113641,32200194,16985924,32506036,36226420,35056547,29545438,33812496,27995961,31890873,36868823,30756884,29975530,36983672,38350545,36372187,34723783,35819976,37557413,25779018,37906300,29309765,34113558,35442258,37450156,27729106,30624071,23980480,27572881,34142788,29710021,35310550,32876068,38146809,32822722,33849976,20925787,35000814,31649736,21070349,11095393,33649289,29063886,21027804,38040866,34610262,6758845,27488904,31694883,33504352,35238734,31679370,34892886,38353213,36983790,31976317,12901133,36534604,38064298,29999128,30576089,36886404,33356656,26702360,35634837,35708399,21054681,38455078,13920818,36900003,38439746,36615374,33563458,37626098,38219174,36807737,33252695,34003020,27401759,31878914,15420770,8019402,35537176,35953617,25870366,38001831,10275826,36275954,28485505,25330229,36193899,29397115,37241864,14543477,27256788,33462952,33091390,34143763,37876056,18147958,20785026,16098066,35679337,27988444,18974323,23878885,38432514,33764881,31673015,23887524,34416658,34770052,36176907,34724337,29626802,26285355,24484038,36537442,34600860,37619366,32164140,26726712,34565965,35738106,28188280,36347834,32141191,6812440,33171715,29618443,20479565,33710913,18570060,35271165,34056557,33693012,19245604,29684577,28369808,29120186,37123480,34717206,29142349,20141683,36566784,37566928,33877814,33368478,37671940,33466257,34122515,23185471,33217196,37659367,13671344,33334956,29536078,28924606,36774316,33626248,20936001,20590756,28742251,35709067,32264592,35127662,28715651,32965617,35822183,29950852,29147491,36255425,37145587,8388289,34645501,21399080,37888632,34149178,29583196,33629557,36454881,37724544,37339411,36824642,29638079,29770064,27723690,34911358,32774475,38054898,29265313,32036810,30837869,38149416,22693226,32085209,38093829,29863041,37657776,37223338,30613769,38127327,36630912,36617935,10566404,26076057,29319033,30830653,35667948,34265965,33968086,34045440,16555973,35523934,33761895,29167794,27782072,27622474,37739105,30933045,34859456,33210457,31768335,27608940,27818395,30556241,31256363,34564563,29895857,30554796,30927733,29026889,34462804,34907102,34918421,32440963,29654271,29636151,31976960,13500741,31718017,34419921,33671530,38388308,36899550,31526662,37214159,37839919,32286911,36420385,31140156,23730982,29021663,22938400,36354808,35849418,37575427,36439874,34732914,31603693,35268204,33256492,31300568,27802761,37665518,30627183,27879054,22105431,22079294,34884378,35106433,32061648,20315110,38303749,33407573,34726608,33722515,27742658,34878721,30514973,33508856,10766816,37934681,21172875,33124272,24051071,37065833,13739151,31211320,35480221,29802213,27584140,34546283,37731681,24932865,27845993,34268442,10328219,29520236,28588364,37728013,37076431,38201678,32650666,37598484,38091461,38211436,38187543,37504982,36328507,37143053,38178706,7354483,37951808,38089462,37698795,26166363,38139308,33589241,21314767,37522929,27748971,37872541,19443768,21003767,24586467,29323575,27765147,21253403,34680096,20799100,31867644,32425804,33713144,19341407,34145420,34181780,37145581,28163292,35049626,17654421,34414144,32332247,36921086,29948536,29955392,34281969,34264380,36193781,36342882,6677896,28344201,34619300,37913443,36850633,37888807,37599889,31510593,34599070,29107849,38139650,36904681,19405386,29297561,32814647,34402981,35119800,34629056,34701326,20232778,37053884,10921437,35485073,26822801,24604795,20111170,33206958,30080962,34096201,25086411,30551689,34222271,12547799,32933223,34718224,36439014,32504697,20939261,31509948,32428911,32838887,38426293,37708748,34620983,18026029,37721947,30734560,34609891,17421382,38118506,38321369,35379571,26063330,33032332,33432449,30040670,21492669,32468384,37873157,31968922,35320209,30375509,35010067,26790347,32794513,27577138,27812700,30520682,19074974,27546089,19678106,27834268,33461251,35280238,37933137,23775278,30469790,32922897,29011740,29849474,29994078,35442316,29387272,29731039,35079114,28666481,27801023,27545899,30573708,37587768,37639285,27705932,30099115,34604622,33105808,26415103,32745106,29156412,34709840,34718711,19195051,37069307,34501668,33876168,9344528,33264836,33468966,29120717,26258037,22965087,29722482,34518510,36732108,35288472,34259006,33898430,34018225,34143804,33553727,34543239,35851698,34246345,34581284,34818030,34158036,33970837,36754852,34709440,34608096,33225811,38419078,34889437,38213758,21007942,38192421,19931626,16232174,31668241,37442830,31350862,22667659,37159286,28536442,38284865,34951034,37649554,21232749,36203670,38071634,27748464,25951231,32082254,32636385,36348957,30235068,29127730,37035033,38036172,34433921,11286456,35916731,37113416,34452517,35616271,29890852,37301301,36578874,30553304,33690960,28237956,6700180,33853712,34592582,35247704,30185270,20856694,38162562,27279157,29567380,29992768,36781955,33381799,26731427,29413391,36063691,31671598,38393525,29715214,32127770,36225499,34452045,33189436,38002682,34201474,37696234,36910824,7947394,27711985,25645738,22501486,30802347,38128435,29777085,32731560,24566535,27624555,19338173,32061160,32118273,16333099,14946033,24502331,37045665,31480965,37497825,33982919,32517386,27009169,33921454,34355421,34646142,34723215,33171662,33326287,21536894,34621224,34598844,30577829,37911238,23485119,28215576,28434496,33526163,29515933,34633703,35154397,30303851,36483088,37258228,38236920,31714138,29896487,12468097,37943864,36501413,38402645,29699833,26408298,32810297,34551116,32580034,10567799,37073671,38264460,27641902,17072498,36872263,30773167,30568680,36435760,28089124,37204134,34726009,37871636,19665915,38274611,36930378,33509079,34183618,33745414,34106022,33813368,33539980,33958329,33640392,33243463,35144270,34132556,31563695,35128245,34043195,31611433,34281679,37811374,34916964,34987194,35403939,26062809,35697989,35206823,33672724,27635922,30484183,31943149,37047870,35553484,33626730,36861466,29724572,28429746,21229153,36833895,35652171,19319108,34678263,27933599,20063641,11766361,35182931,27642507,36465981,27638695,29863129,27859081,28848121,34823682,33767629,37876032,23425156,37132260,34638550,34743251,37879347,28053587,28144286,35271783,36903279,9602428,10941222,28974733,20994756,32313435,31845612,32927318,29912734,25281970,32941908,36345574,36299675,33489498,29540618,29218590,28375465,29699592,38301352,20448467,28011519,20343111,34714709,28182819,29866464,38029747,24487035,36055948,12277830,31425827,32055711,37595575,35738053,30022983,20254091,18090171,37249310,36577815,27027773,20601197,29507341,26025778,37074212,29978025,27956956,27555049,9032102,17926066,30662919,20102548,35397924,30863420,29969814,20453953,27926706,29640946,29771440,27765674,33356429,37538259,38228162,37446038,32014786,38127096,28009226,36030283,24358901,37344948,27645588,27543158,30331259,31441721,35113518,35074591,38362708,15411514,37822970,29849475,20939408,32549981,29527742,34806828,38251521,12291857,29889178,17625872,27589112,35533980,21113743,37898215,28862604,13866456,36941779,30493955,31871395,27510951,34440766,33591170,27344402,32440624,36264521,32417262,37978883,32871520,34870904,29988762,15413339,24543855,29263456,37861701,34431140,27532731,28992503,32795181,21261187,37571482,21540411,35170750,37125751,31554246,29806584,18958387,27882152,29336610,29305754,31536612,36608171,8538485,29078085,22316908,24324563,33716814,24363725,34878267,21489754,37493103,34725806,36959767,33096951,29093480,38338196,29723443,29317440,34812862,30285471,29871334,37798682,31743378,10898057,34785121,37673774,35966080,29923144,33043156,31159833,33206452,14145301,34792207,36015790,35129984,27833352,33397362,29311304,36276149,33785062,29735228,29807782,33440186,30704834,31085642,29342192,36858738,35998098,37291585,35632320,30946235,33526124,27328135,32576822,31155956,33378538,29845109,30697765,34070731,32462193,36122789,31202068,22136963,17473484,36943526,31510704,31203930,27903734,33144790,37939845,26110564,37712058,27850896,28301116,31154127,27552781,37189290,31726450,37685084,35842357,36782559,36840699,34893353,32614740,36938047,22496697,19078963,37850868,37527903,9870379,34256807,35848975,36095467,18958821,36872108,19939151,30608518,11064179,29007811,24511608,31948369,33742809,30606710,37210414,34618328,29632609,35890199,27755235,29907602,29141557,38215132,34351927,38234597,36439968,30610624,12887922,38378889,38340393,37131098,33443101,29038390,31458673,30837699,27254759,27900309,33753631,35353568,31536740,35234244,37168594,37475723,34805386,32678555,29053257,34922069,35194131,29405541,31919802,33116797,28302196,20628470,36752657,34725935,29624026,33409135,29716198,36285103,37509251,27376993,34003755,37946261,36953229,36782857,32517989,26459074,26522478,34665150,29682870,38452055,31803269,35641983,37697412,37185117,19587525,34368206,28349181,36522660,33670693,36322916,18362694,14308306,27883095,31915281,26314961,27626060,37940516,36622812,37290189,35283397,30767309,32960093,38264474,8238458,14233326,7759274,18862873,37103383,6679683,19485266,37819463,33656646,9899238,35624082,38289745,16262999,36655878,32990047,27559165,30073833,36618977,36365772,20552087,33752794,34274318,29528670,30019588,27387351,37143629,29937149,29914923,37596681,21047757,36331635,24772614,27751340,31978091,32599558,30318944,37860551,35388602,24640855,37142233,35539897,10328687,15333248,30538513,16464197,29521962,37784298,28080076,28967977,8177185,33265864,33754553,36956784,19499020,29148042,29508530,32940318,37146967,20065643,37350550,28971458,37210087,32626322,30732976,35336447,21296559,20950506,38132268,37490773,34411361,29474554,35080454,29974607,33225280,29331635,37197928,37869541,31098428,12708315,37151706,34123642,37210359,32959192,33429662,38128215,32215837,27288129,33930563,35109543,34661881,27691823,12421156,34417038,32575089,32933769,27008660,32873654,27946142,35133793,31091277,24645229,37586986,25954490,11572857,35783899,28778075,27730111,36673075,14212817,35446229,36845006,35588424,33212937,37225256,34339862,30181311,37036322,37166327,32958108,31175148,34804820,36812173,34172437,16029293,29897769,33634504,27532068,33257389,27422428,24748916,27580184,33980424,37440521,22777778,28606449,20422176,34353052,37377022,15773086,34709259,27702482,19087938,34510005,17927418,27228331,25277987,22958840,24393790,35790114,21360256,27104737,33892789,35124407,31051352,37611679,37801288,33711256,32915140,26924628,38008165,36732104,37681630,37759771,28443021,36213895,21003378,28379948,33610867,34506896,30830317,34817622,21309329,28174870,32359096,29818872,36182313,28558080,31999735,36108632,9472921,37788960,35486849,35677482,28963688,27913200,34884745,33767571,36732338,38132271,38395334,35699489,38309882,37435279,11619641,34380105,36750497,31075747,26786752,37858641,27344258,32149555,36889712,37297911,36656385,36261166,37956534,24616165,30002829,33931195,36551372,30997179,29976571,34743364,37835687,17640822,29284779,31448249,9717464,34894867,27780987,37496150,33752313,37510101,9409553,26702676,35217906,33415102,36044605,30616437,34130485,28704408,37643347,7251127,18035498,36789544,31965736,31459810,25689901,35610894,9565700,36821631,24045964,35404684,35242921,35594045,21330390,33744427,32313842,35526532,32863041,31441872,37500186,19144720,37005153,34787787,27519268,8418218,36628072,29181478,37890625,32631751,33908472,32031721,37771154,9456804,37379615,9319858,26428829,15537948,31620281,30208919,31681310,23018870,27603769,29066481,38379479,37155699,13147077,29179623,34741303,36950485,26002150,35372948,35443554,29499604,31352315,37215035,28018918,21154937,21468266,35294543,32843638,30637042,33312797,9170752,37621038,28292113,17105747,30738199,29241511,29773372,37273847,37690163,32933811,34288855,37633782,33201027,37172350,31155577,34829199,32658532,25651129,31707517,10072092,36400972,15237009,33100258,35109035,37400533,36841965,32723548,33292478,31482832,30832790,24833020,36662065,36162016,37550458,24367349,35503147,35700764,36431344,38413092,37976158,21200637,29317769,34259469,13340046,28458143,31495491,34975699,32999486,18292073,22101836,37552827,36586686,35424971,37772739,33763527,34884331,37724064,37865028,26386066,28054631,33061334,35411319,35114870,26190330,37041004,29048040,35334811,30922459,28293371,33050530,30820179,33700606,30578654,30509156,25671475,37691406,35374000,34132886,29733643,29423318,29708472,29814692,31162266,34104076,22229442,32391957,37499438,29430072,28590431,27089806,9653245,34897993,37063905,21468452,33398579,11134785,16392475,11182133,36705930,36525765,37342340,33167770,36714867,34530736,33416983,27910046,38005084,10535736,7274250,34937806,35104379,16000476,31726546,35677483,7955014,21118928,31234984,30507524,30540147,31711290,31557331,37127428,29616085,36485708,27902063,36538559,36056139,37515935,34720661,35564410,34021130,37473566,33755207,37421511,26342810,29996505,36918941,35719499,37868946,38045258,36358684,29200912,19608000,33322809,37240131,34840696,37564898,37174698,26874920,19088091,32239634,27583463,35983868,29991584,36303319,29776023,31374098,37400340,25277570,31947673,34439205,29145758,29518262,11487704,27793622,37673062,29525876,16838414,30381599,31040445,38312302,27533324,30326123,38475319,21504726,36189720,8397438,32685341,38140584,36058511,34677581,22572038,29958909,32119081,8601409,36862155,26637067,32419982,36977095,27721060,29954990,37857644,30083119,35553661,37379548,33048464,9358389,37210670,38114332,37339775,35696545,25747353,30069783,30946332,35301784,19301284,29040265,11335709,37667421,38134750,28606900,35316844,30582733,32450291,8407678,26867782,35971179,37142282,10503955,30547040,24675397,34841825,37423826,33100240,27838417,37491067,33019340,27649561,37399751,20529915,35252954,36126131,37396059,31153557,31743114,25658620,36648299,31757923,37827290,32448658,22584936,34447772,37681661,37707028,36915929,36481519,8083860,37644816,35513016,33871936,35810686,38282441,15055101,29801784,20316158,37036941,36826884,37647009,37033071,30492663,28213550,35107919,38167523,32916672,37801012,35529002,6626690,32204179,27722441,35239341,20737994,38225733,37956253,28963191,31619727,35154267,29810908,20842154,37153113,34730781,33799313,27236223,35594408,35714700,31623090,36981463,25535671,30270671,29347516,29060340,12325401,22167259,29025173,30661707,37763956,33257569,33313646,33686409,28379823,10760432,35463473,6832399,29706322,27588770,32203469,29727830,37860306,31073087,12904182,30159049,34805706,32712489,34915403,37920804,28525726,19442297,32451620,34221351,34564774,27675121,33682007,29254421,31745915,33716490,15823867,17112269,26238579,9983074,35647476,20476731,37811120,34216153,32912222,19952988,33005275,29732164,37120651,37257569,33283207,38149760,27943072,34715452,23925751,37239124,29820461,33128199,28995454,33061722,36801450,32157825,33708962,29047282,33363113,35022977,33858201,35293467,31297997,33390264,31485652,20021621,38024450,27023289,35273006,32154390,35413422,21299664,32848213,14015596,38269332,29649073,29137973,37201442,29319603,19748145,36773350,32572530,31411398,38437276,34485292,25558503,35219780,33429460,32493780,36359601,37372485,28033253,36391003,32617154,37019197,32586656,34309358,13017776,35369717,29416708,31182249,37965782,28821383,37694966,34174811,8981293,28664967,37020006,36682113,15824956,31117797,37781997,29232043,33414856,20222956,32608975,25628225,31817450,19918874,36929619,19890206,20159132,33013420,30266346,35567224,32471356,30963060,29096109,35955514,29499249,25561839,34032923,36944085,31470293,30759549,36356703,29584654,22139391,9396667,35388098,38055810,34619472,35564446,34948555,27550999,32023598,29253583,29879762,37113902,20736965,37997359,29006102,29921722,34879432,36751453,37064683,21810161,29977199,20633197,38375681,37150995,13991860,34821205,37579365,29581443,6703169,30994614,34592589,36921554,29819104,23596098,26320345,36824068,27822453,34003199,34241442,33780339,31298145,37335623,37147500,29798252,34088594,19247297,24221722,35614418,11089921,21490307,37845748,38096009,31157578,36637264,32576280,35045443,37578312,37128063,33689565,27706909,37866393,29808248,36708752,33902569,19972616,33751496,23922302,37508515,34945478,19068886,32664783,37500840,29131044,22683444,34607357,17656075,30017150,36378271,34236507,30758936,31910866,26219576,37695099,38399880,29516946,37665125,34440874,28892511,34744390,33632858,31965352,33743189,36270655,38025219,19051077,30525470,31736837,30383128,27546473,21502839,37423516,27677926,29995195,37578591,32216695,37235086,34650570,28979395,33200429,36212079,29313931,31187193,9229147,28615742,37672947,35113101,37939927,12572846,28221507,24542046,36817530,28557728,37874081,30931833,21205586,37121947,29495618,37154125,29967498,32797512,32075864,27872473,33412540,21979831,27780261,31320476,9268880,29209014,38322242,38078869,11194774,24507674,27697410,31981537,37206928,15374099,27653174,38077649,31189962,27608434,35809040,29420139,34824120,24741059,29889109,37607609,34338313,32794607,35375020,29779482,30523465,27444209,38407232,21752380,27813913,29069095,38014928,29607729,27732730,29002449,35832154,21382307,33554569,10854079,35522828,34870569,31609292,31705975,30560884,33119292,24365477,14077410,32823206,27506373,37618290,35150699,32019398,36078069,28713755,37430878,29635044,35211661,27586478,34694345,33201791,29730506,10121605,32604701,36836013,32172638,31860824,33806829,24062944,31198572,31077220,36844918,30283555,19075570,34867874,29263861,35115691,29438139,33781021,29402045,35960837,35232166,21525687,31635437,27574888,29709632,35358772,37491055,12688653,27728263,29163300,8497709,35241036,32552515,22148911,25600822,27513245,30203999,37518891,29857944,30302555,33398153,35941467,34313488,28006112,36872540,30852328,34216447,20447042,37473449,33194361,24849810,19357841,20613559,7512852,6637410,36049142,31299758,35188284,26025976,21181896,10131652,30224901,36435831,36948654,15581820,27743174,29484988,24490705,29476355,14830773,29418509,23617809,34464452,33237510,38299678,37210608,29169885,33133077,35058810,35833769,36469552,32989947,11948917,23944789,21182655,35877603,35385014,34344876,34521825,18930029,34815621,38396473,37664888,17359790,36296939,35396628,35836879,27046470,17800976,32807989,27914855,32535981,34260962,22870274,33936424,35000126,30011061,31080078,21406922,32491450,36662769,35668723,26538967,37612180,31131001,33100809,35270668,38427203,34004627,38089005,23672780,38033802,37785277,27790453,37878166,27638639,21789625,9486420,37031352,27813798,36048294,24207355,26908992,27523174,9235186,37746880,33168796,29091066,15901945,38238027,37668297,32205340,28448433,35363854,35569678,34563256,31223974,38290275,37312770,36772665,11769390,27651319,29338786,33671170,33426324,37493445,26106362,29518917,27808579,34649095,35238945,37924853,33298919,29585345,21054214,29908112,25896535,28624408,32438908,35282283,37441751,13492348,32603953,33800580,29851683,27489242,33571386,33128684,31335749,17540789,36933385,32355766,36443213,30540495,29136028,31511832,29629033,27532510,12250117,36804152,33441216,37008701,20712495,31584730,37443774,28743291,30712727,37295351,31486735,29789830,23022253,34878955,23646187,34168845,38338052,31573396,37157271,11956285,10533777,29120351,29615066,12492128,14243616,16241729,17427075,13357794,20012367,22791518,24160631,25067744,26533585,26550409,13491920,35166890,37328382,36617365,37617374,8491786,13855097,37864836,26674504,14139571,16456319,19318080,32177541,10049433,14842896,24808800,38325487,12696671,15935768,27363938,16584401,30598825,9463567,12836916,17178876,18418741,19269505,14554906,21052342,37427347,22144934,22369437,27998850,15754530,24197310,20564274,23831365,25256135,31709464,21469070,26103692,25102232,28212008,24284275,27250000,30278089,30549052,32405365,28358717,29633832,37413182,31017673,36056945,31226086,32089197,33239553,38299339,33395232,7581563,7427051,33944618,7764894,8091570,34112591,8705598,8954530,34408504,9352883,37408589,35022189,34838112,37063017,36359716,37222158,32179731,15905509,14654139,20876587,23372105,34935787,18484147,33798352,37298973,37466934,37614422,28683202,29030279,6671630,9167222,18272524,36850550,31883308,29989435,28965435,34651056,32711908,33086018,30008378,11078823,30739572,37070238,11377057,29279675,29046002,33806090,37492060,27872641,29515556,30518350,26272854,27353287,38421813,27456756,37821820,34194570,36418111,18607960,28212177,33747089,19770222,23471144,37372322,26529785,37741351,26103008,37942141,34695994,34144729,31224684,30378975,37938266,28855206,37411475,35157116,12749665,33676911,36519980,23738408,24641157,24291537,32135199,27935723,37216712,14493470,22779702,29621103,27525143,36948652,29001139,25346393,26654654,21120869,29906494,30234834,28528877,18019709,22906542,19689017,33198761,13188883,37261419,13644287,36653586,36724387,7768365,15005818,35225686,15248668,38153131,35320613,34786644,34922215,35832482,27082883,32948671,27742740,29309495,29961459,38094604,25019880,27822133,17768382,38413498,34642199,26643476,19630968,22879623,20296396,32995961,22998224,38457491,21319061,33410124,23509299,33995136,37505572,33526837,23674205,23996540,34981876,24752432,25478736,35839242,37698854,21505372,30482909,27622330,9628859,24297004,38318793,28876710,33042500,32699140,32525793,35054728,38196343,28987290,27174111,35599458,37665374,27933568,33899499,27135003,12460350,27639550,20329777,35542924,36009619,36716708,33532563,29893457,15409309,30425019,29286386,34334287,37349360,20824481,35734647,29019509,36881952,16308671,37169571,35146228,31194023,33346232,37922448,38052514,23912792,37233690,24394201,27913568,37046498,36039786,20600068,35651856,17231743,21056330,36066651,27647297,37680174,37799351,35290780,29059229,31000243,36815769,37706954,34774148,34632423,33770136,32485565,38303474,6392946,33691772,38376553,28421557,32630559,11968256,34241669,38338778,33520695,30650044,37502289,38149225,31008703,35374391,26699648,33639625,27605295,19386986,20608096,34918973,7368665,37306836,27692682,29200129,10925055,21401887,29145569,27613597,33549417,38301585,31145494,24164527,36360920,28963611,36746163,31099951,34809282,33746870,28861534,14672091,33227664,35018449,29692464,33343693,26887281,33604481,29300905,37999248,37390534,25656118,35877620,29137070,18774988,36415260,34924951,19169605,32976713,34122112,29408332,26437679,15616968,33187343,31898107,25847769,37437138,28632850,37944200,35270115,35345839,30557244,32874861,37099286,38470833,29211424,29792316,37108446,37465212,37392729,34565492,36550875,33807804,29547913,37961070,34630281,32491842,29974467,33828356,28668560,36821767,34940042,15972750,36855370,6545332,37352900,8988556,37700668,31576279,37040931,37433355,34571485,26351081,35273234,33787712,32139375,33574858,33940636,31593337,31976886,26857883,35246051,34969473,28479605,30319788,22682320,33556264,35493384,38026554,30961974,38405656,34948624,29996518,29042973,37426404,36916572,33360016,27994873,30003054,12209285,29111702,32548477,31325408,25070132,21491200,26079980,32900650,31292669,31868576,8413726,27987300,38266584,21018692,37837453,29201778,36273706,30846979,36619612,28388278,9246016,35212281,35223774,33768067,19675451,27571860,24774499,33781130,24544816,10850406,28303729,32373032,38215206,32670075,38149817,27891983,33680550,37696905,34154624,26890135,35508467,34504989,12652666,27893648,31880820,24368825,33242475,35323348,37237000,30577100,21038580,25337464,18326935,29701433,20228066,35442451,33573571,26983175,19111246,31530882,11071972,38449588,6754314,11712769,21575951,38425293,27846460,16444566,35183263,36403556,38031192,37708569,38042143,37766415,34847262,25944610,33424582,29128300,31081947,9258817,33000601,36999430,29853155,6910432,30661436,31021920,37508965,22527037,32604089,36899041,37192829,28548073,21408157,22483609,27532760,32931111,21301270,20696552,13572561,32952505,38281254,28407393,28997708,31116762,31529163,35873437,11108073,32846880,27712080,19587669,29960784,37667234,28880973,38012888,33807345,37564161,37723164,29244760,29717121,27048889,34703955,32809462,37284724,14799850,34125605,33561805,15003113,18366298,29207626,34660917,33726236,34685218,10866748,37426928,15305356,38008587,29254235,24050944,34906817,21942989,27903579,17330758,37784243,29749543,19171252,29350877,36178007,19475985,37569791,27541792,36525168,29615437,33176379,34996874,33639413,36856530,16012801,33522180,34690612,29203800,37771204,31146145,36053690,26991656,23746112,29682494,37825619,9953639,37355536,26310806,35222584,37734873,33641290,37077510,28307705,28501694,33273846,38275045,30911011,12466970,38423680,37481074,25723022,30603758,26381491,32600102,34443869,14710975,37613067,29390715,29570655,27623292,24496596,37714713,29212785,32434308,33727746,35212837,38099506,33592659,23977374,20623553,29979361,34022558,26830718,19419913,27640536,37157920,35169962,14642886,35055319,32810842,32357775,32690622,35014937,21282452,37328150,32961430,32720727,34854652,29400722,24333612,35582203,29220214,34339955,37036603,32959947,34410286,30467244,35680363,36268330,36651422,15597903,32237668,38252521,21626580,16578353,36548377,33072092,32806933,37704921,11623992,37421840,28967327,35242238,29181949,27429202,29381672,31895822,36678361,36030216,27108130,35161386,34934357,18811512,34702945,29986731,34933544,20360547,32791548,33555280,24743777,37145967,35044183,35479062,33491834,32163046,35431329,38107773,19191094,37879033,22381527,17196456,32227911,37492183,29432136,29231113,32491059,28857072,34318850,37010980,35645408,37155570,18087461,36627307,27002184,37243926,7807034,38364387,18481065,37790975,18033190,38280314,29022065,27271565,36510437,36956506,35498336,36203455,36539567,32352663,36161838,37916025,33333045,15201885,33454191,36500947,20830273,29667746,23063777,29245162,37431933,29807557,16638969,29714565,36316454,30001797,34895828,23202904,21381734,37227245,29280254,38094611,31152343,19761107,16999494,34515198,38394908,36739182,33343463,37663347,36830294,35239606,33733431,32677315,35412904,22956846,29408286,35128271,36535311,32939858,32606445,27806028,33801804,23399164,33542902,29897161,27607532,36731711,30636401,28301315,35076755,36519882,29117431,28273096,34560755,37944399,37759965,34903513,34974476,37822554,35027292,36130133,29055620,29913715,21264170,20591548,37276956,32606659,33881104,30585057,16550067,16375854,27260809,33330130,35145678,29677994,33188442,34136863,27175781,15680270,26358687,38365459,30232791,34085220,38089507,38086317,32424512,13222090,34079286,37021985,38200497,36873878,33840197,30756140,17416392,29596188,32977438,31404656,30537630,35841266,28545481,11497603,37038779,29959842,34597945,14191746,27741499,22518985,35237412,38455881,24384937,26730971,37939633,27814017,37098220,31799726,7572687,23828129,36934274,25978252,33287186,37842526,10910281,18130196,20646053,10043614,12580878,18429690,29623679,34057892,18527921,31535617,35547308,29668740,35313121,36354489,37492692,34540700,18563237,38473678,14836132,35146072,37305971,37661891,37109465,29764242,37117410,27849918,32440921,29030052,37768269,36635211,25601811,32167009,37132820,27815217,27238572,34798709,8224066,29283942,38360295,36551303,29637719,23426463,27522989,37488607,37129182,26606621,260958,36961347,35388786,17772293,16278905,35138663,28626632,33773852,15598479,31851541,34637629,31001993,33120496,34600344,27909336,35079324,38343139,35369261,27595869,34253030,29619076,15879196,37488412,37767723,28142886,38419119,38416137,29963766,29322203,33037342,33346965,35307756,38058618,37944478,35397973,31114795,38323323,36860334,19522933,21043769,29262210,31149580,31744734,28184403,33475714,32811156,36314605,18400429,34998812,14452055,24695838,32568882,33681272,35339626,29279443,37046432,27767769,29642391,29423776,37060997,21229260,35101743,27891006,34870826,33541649,33721844,32390231,25173386,18910875,37131428,35190548,36975879,38285670,36248894,33459497,7895507,23978206,16353545,8422686,37275064,35575229,27929375,21232105,19678870,27546201,27525069,20618086,33072469,29837619,28444409,17577040,21480256,30930363,38179813,16179599,20440332,32629388,26093533,37465388,35196974,36619783,22575139,32619292,34033233,26462443,35352573,37306193,30682158,28989340,33592297,30986319,29147445,37503505,33715608,35327503,17534826,11058681,31564772,24361588,37679469,30182538,23793433,27896397,32123317,37925732,29588485,29573832,37236645,38288651,33040375,19010943,35483385,34430963,34824680,26768400,35970361,35275761,31489825,33472763,33435817,36062004,37487935,34596757,34345342,33238750,26645736,35818383,33341183,27945669,34450013,27608235,29518117,20705104,36029241,37811722,35198283,33479123,21383298,36020358,37399431,33836274,35034405,27597001,37677598,34555022,37883772,37666660,20214678,29189439,28978896,27900215,28903030,14885188,35297188,29983297,29136480,18580451,29378083,30498973,35624519,8779640,29137144,6402604,28671070,34093841,11171447,12441562,15621759,17853389,36730863,23930633,35401689,36293312,37018836,35919402,30931720,36723519,12250563,37315268,27915144,10826777,33740953,34414485,33114953,37926200,30290963,32716299,27789015,36228797,37138892,33759689,34947971,31808702,6436372,34951173,32500726,26102171,29723729,29150434,33443328,35304280,29322057,33035181,37071941,35237590,36969049,21210677,37345050,35507782,38212103,36788379,17035401,29320806,35399242,28956081,33216304,35519877,36999426,36754599,27539931,27719263,37385452,33582004,33675689,37701106,31364802,33346088,6637918,33031584,27788551,27878111,34864807,33084386,15846770,27655825,36351889,37970667,13413807,35086101,32350118,14064007,31541474,33094969,37248295,37341701,19606412,37731909,28680644,27589924,27431576,8127580,36807927,28915854,37570986,26051269,31987347,37011169,27869284,37077009,36179620,35931076,36035971,37862061,36788181,36960402,30576772,23817970,28301366,28113745,10261750,35384903,33713596,33767289,30473875,27405505,32889324,34643813,32963372,31051643,26203438,34731029,29733214,27909656,33632527,32340680,34823166,32464346,19299288,19526679,29729838,20847387,20782119,30323086,28207908,28080096,21434109,31235997,36356343,17628780,37302632,29508504,15431484,37026727,12769123,35609668,22890041,31670593,21162779,38012861,35548190,27607236,31354111,33084870,14319284,36811375,28330199,37225254,30518306,31407499,36938454,29185931,29884246,25130911,36184420,30467407,14250976,35021079,35451525,19926922,28826384,14797502,30773828,29850337,37168128,14375322,28980691,32210979,30948192,36735846,36631414,38452675,37381523,28375994,33859877,34703027,31666439,34440420,36546120,24081858,21213671,25485663,30623630,28942494,21811753,37535110,36359384,29394415,32632541,33775082,29968295,35729135,34752299,37367573,36420591,29477429,37783373,30532362,28236170,38231149,12304132,34060489,9081938,33872794,15093066,36752711,8247034,34095021,38369239,18686401,37142687,29494378,31564541,27521111,36426970,14965736,38463138,38459182,38454664,37715076,34840765,38424474,38423682,18958346,38423258,34441586,38390487,9112483,34426303,37800594,27705939,36421705,12920463,37431020,21840584,34320749,37014705,34250650,37307914,27417029,29671866,33020922,38019765,6907530,6322289,27236897,38455304,28070643,36461192,37723778,21424921,27622447,29898515,33017995,27574473,36662817,13441259,37166568,36375221,19233833,31131784,35431025,29809107,37045039,23969824,37201903,35641713,27597352,36177627,29674897,30905473,19628336,37856496,29215105,31035721,36259579,27885271,27584040,15596339,33001338,31468030,37712904,34085781,35926500,34803549,34181706,29036982,16976043,23169783,28372514,29629858,36927986,22887720,21084681,29716199,37098400,9304696,24492731,35565616,31140483,30853701,28017771,20495892,37723179,36826898,35329119,31091550,29621186,8870183,37506615,34147590,33062625,29545143,25936662,29270722,29310536,32443264,17305723,27688341,31519507,31481543,37596371,33114669,32448903,34314067,33803834,30549753,32340681,33264335,30086129,29266924,29304892,37871356,24744560,26809795,36068845,32729910,27701726,34586399,36582356,29521355,33524512,24013573,38171866,29714704,31371272,32799333,26272291,29660803,35173097,37253355,29134423,37946368,25263938,24937434,6862700,27559874,36079822,18042323,30292198,36006647,34743690,37096146,36612034,29910359,28509726,34826981,33598331,6325085,27504671,23336151,28066309,31821633,36890109,28015303,32315423,28675167,29741627,28957276,35208919,32579012,28835857,32442971,29285846,35895999,37406434,38104506,33903950,33569439,27565394,31734629,22216145,25298927,17840437,36789993,27509395,27851954,20826704,29107528,6884764,31575766,21501762,19599828,31820364,21264563,29874612,32390447,35739281,37225848,13376810,32299457,27901220,33721097,33434880,33196057,24057874,31872902,28099686,33493214,19043923,27293884,24136490,38268527,31983227,33912810,33161118,25381870,29728499,29978056,37740737,33179930,23946651,33582738,36504080,30551963,35802013,19389741,22933394,34293815,33847132,17970675,17427456,10101052,22220480,28700751,25438004,37090371,38446258,7954301,28190805,35240478,29017390,38460580,32226082,38405641,37498323,29372691,29381522,31441489,21220914,33984755,27525001,25634716,23921363,29969589,38417899,31337546,21133107,37869269,36940375,27626902,35662562,35440362,32638203,33926425,37601490,29391491,36729998,37213404,33251985,29405344,33086391,37877270,28334450,37260622,32377922,35463277,29067712,20742376,30954190,18047515,19351191,37441778,31686608,8608529,37189045,34279037,23014877,38148926,38141675,28971838,29298506,37212212,37674906,15217097,35431068,29676493,33177021,27922558,15976162,26671064,15619340,38301740,29330565,32597062,31941273,31500303,24328964,36741832,26132646,21334688,11507488,31079007,37171192,32564508,38016205,35600826,31205394,10061104,30554173,34503388,29828287,30628880,34161415,37031693,32002366,34476089,34981958,31743503,37536487,37772654,32410976,8110457,19409667,35600289,37037312,36678668,36918449,33260573,31569272,34619905,28585382,27903733,15345564,35560245,33202192,35123511,29897603,6466862,29185818,30456978,27537536,35272390,30149369,25367880,27867450,29176021,27724276,33350763,34893152,38450716,38230998,36051405,19285256,36158873,25211380,7904542,28554256,35834637,28971385,34724368,38120062,29001083,33053003,20391515,36520309,35523293,37541710,32014583,29282985,30281636,35545182,9383544,36860904,30909573,33631262,28617103,32471199,9617944,25612542,22707684,36665003,35530011,32453549,33176430,35577171,27735438,29148029,31656009,31597722,13506154,30648836,31251385,37934464,24116986,28500468,38030069,35496404,35535858,34324429,34204943,32482816,35592972,31929715,11469988,32921355,36881951,17241935,22860341,27718604,36080060,22572069,21488877,36969365,29502546,26697137,33427901,32651936,37118175,26608212,33091086,19754767,28897281,35511411,26939574,32111870,32452991,18634421,38383591,36895516,6703780,27773418,31428591,23455369,34588154,24719788,30557579,32601448,36790034,31991423,17659435,25079780,34147428,31131372,25374950,37722984,27325068,37215295,33278535,34168089,35535382,38033034,19863260,20036990,35114622,19956857,20054788,24170923,31513662,21556767,37121784,11491288,21166114,34745398,16090801,29479944,34467997,32811361,37223442,17044588,27868306,11727349,7244648,33872610,36926210,27441833,33249303,34618964,34052156,35695026,16866326,18746900,28006983,29463242,35635219,33817985,6802687,36201795,29251495,35454176,25627371,31754020,30525900,18823041,18162890,33442034,37710540,36843372,36627425,29767577,21170195,29478524,36771159,25091614,10442734,33066987,27996825,34428547,19660253,20528622,20909899,11823544,32515405,37308214,28073617,8024131,28408430,37793897,6427583,32241835,28281826,36495872,37290855,34045236,12592231,20337729,17666391,16667684,10450037,38008758,37604663,37405776,25206960,35744158,29828828,34132053,29447570,35852259,29914180,19938717,36360127,37342861,37435167,20464992,24335736,10493728,25030260,36348342,11814110,25020043,31706098,32710788,31981401,35511317,9273752,36557261,22231331,33370896,38473148,11348454,36132441,33451886,35687205,13836242,9073482,33951655,31709637,30643742,38324119,38372396,37703867,36655002,11420788,28131852,35876967,33850208,35683780,31764434,24039689,35051193,27050580,35394775,25221660,36176183,31507967,33515753,25021896,35980055,35507737,34840047,28191396,18388582,37138501,34637090,36674351,27801930,36619687,13223937,10713353,14991749,7380634,31181088,32576946,12824327,36682622,30938301,22053031,12255886,34594611,35593498,14198562,9719932,32585368,27520471,37197763,21284762,22563797,10573520,29309218,23056752,32148934,29197046,8847556,32848074,37212541,8500041,25828042,36725324,29517417,32475269,29279739,35079400,24859955,35466648,21541445,18538994,29361198,15601632,37812401,24723684,30537063,36009839,37111766,11575776,33518061,37214948,28111258,28959451,34340678,37800430,32313177,19750241,20870175,18786445,33734285,27643610,31039328,36928337,37448774,17567400,36194523,10447455,35446508,35962904,27813162,27965058,37509912,35564363,16175826,8493803,30963169,37515417,36281656,27171899,37307201,38139454,31035789,17780027,31585440,33619496,27538108,28047489,12821131,28214856,15723620,29857864,32969735,36206609,38241771,37769846,33742229,27515497,35209251,12280775,33615505,35210510,27588541,32782864,33680864,33384093,27511748,19820351,33109394,34987433,30690657,21536204,20728544,31216511,36395162,34041080,26911539,36586454,30720646,34631484,33069461,29148453,28040525,36250548,34934619,34938292,32671156,25395968,36426897,32014233,31195281,10055275,37581329,12431110,20031295,31942292,28570943,11625668,33849857,37662748,30610965,27635306,31748788,31221587,35034826,27651571,24487299,37879324,27521305,29904896,35969845,29151266,21093418,29823308,37924061,25828078,29344378,37263717,29376531,38124843,34720007,36182751,29378813,38020435,11541857,29436312,33195835,10314463,32774267,28414119,37910950,19769070,30723388,27805385,33108304,38208632,34606118,34658400,19415366,30585751,33729823,30974712,6564539,27513387,33716954,34728636,29314477,28956716,33466189,37167401,11529751,24628175,33484263,37589752,29475734,6723770,37550906,20243449,33228193,27535435,18662556,35134545,34461105,27224751,34430597,37090267,37616560,36360988,18468905,29326980,32992459,34461266,29845356,29790211,36926264,10059110,23121244,36539285,21520437,14911949,36881882,37210056,38413664,35805199,30657415,21371331,38102680,36772822,33656372,30368081,21443455,34394933,38066448,35930342,28003695,34535390,18411056,33131134,36012277,33029638,37019020,20998542,33694720,24860514,32620210,8803134,33784963,27565635,32024439,36627272,20796707,30613802,28768694,35623853,36045214,27668097,10566118,18289530,37768200,34269842,37497101,34752023,8000430,34200148,28431172,33251907,30481580,28860434,37436891,34410051,37051438,32193049,37872105,32964269,38350996,36936670,34143985,34935275,10938933,29816977,28110791,6721390,36556179,25834505,20850803,38016179,33186016,33240233,34977840,26011431,34587306,38415912,33260053,31577135,34050615,29925331,37791479,31887763,32555575,28014952,36817228,28209818,28023757,27673504,35123275,37207434,32906623,32138886,27782038,36664667,29964425,36839188,29239652,36562312,35004534,30660669,29485317,30523027,29976747,37207972,36706038,37276964,35023038,27074351,32313655,23891203,12328401,37611572,28063285,27516033,34428283,15864337,19441429,33898832,37183332,16442518,11817531,34941457,28304534,15441473,37032509,36840195,37788040,35578150,36745231,27265801,36649082,36538301,36431371,36308917,32396151,32304894,32215385,29152473,32126721,33425191,31856002,31763839,31670963,31583184,31482091,31385668,31291979,31125134,33908275,16908283,33697772,28782487,28909438,33578634,21108431,37818162,27535787,36272802,34775300,35896063,37194145,38202347,36557185,26937237,28887559,33416957,32103645,20857003,32762761,29143091,37250805,8969095,37829715,29974975,19480184,33627289,38345864,27612028,33699608,34462908,7089462,37588504,34835293,37420753,36866091,33096926,38326574,24568864,29229599,37154875,35044816,30535670,35196081,20633822,36027825,27746756,29707071,36150364,35780666,30359650,7314194,29728628,10591365,21460485,38099063,31319136,35842616,35121586,17162911,25469583,37865314,37249476,25206918,35988159,30561802,29191189,30902331,37431745,29244927,21398922,32401757,34918977,33479548,30919365,37849381,34810834,24762554,28017368,38252974,8726504,36860676,29045518,24222107,34630206,33946460,28140394,19976774,37586469,24237004,31374469,20625047,29429026,30990744,20436353,20702184,33011257,37418329,19597901,20065822,33404762,35124531,33509712,35194972,36399744,6529187,32492690,27827624,16178093,17091892,30087873,28795306,32611349,37070455,18961492,34726609,9744393,21122972,29297260,36233725,30527292,32351613,28907216,28022965,14047313,31461592,24396446,30428275,7771428,36655741,16365938,37860134,23288464,36726410,37055742,38435962,8952703,34619589,32952186,37240311,37502241,37241357,37248953,34355859,31597093,27902566,33770825,31430928,34280227,36999238,37391487,35476263,36658603,27747496,37733404,30613418,29768451,34187625,35501580,38032332,35721017,37600933,18009438,37834410,36460783,14542162,34932486,37729826,9449990,21443771,35466981,37350057,37619701,28781063,29352538,32523676,29938666,34177571,27896310,20632804,33681019,33467474,33640638,37393393,10017862,14062437,29698188,35637523,19583627,19587351,34144954,28580648,36870887,32253650,21047067,37027317,36580038,29286929,33884838,36296956,27733654,11582316,34691493,29415909,37690669,30725827,17696915,27022482,28196254,37665892,35223007,27185415,31483579,37562464,9658626,29935838,33755503,15792497,32115248,30801082,33203651,28310916,38416375,37764102,31101539,32537886,30595605,23928436,21464288,36218874,38323308,35313284,32451335,19522448,35002601,35557191,29516811,37703807,34463934,30652205,17133829,23089572,34871173,31590623,16080860,38139657,29728721,33004662,30515728,36819636,38191388,32698608,38299808,35333524,37328254,33614566,36363884,29105637,34535659,35521235,17657941,38237142,34219993,31249602,27648572,31950220,32424557,27572890,32046464,27622250,34436845,7230042,36061685,26715226,31649670,32160240,21138166,36154942,38381265,35651647,36857279,33654662,34736258,35271666,34425179,29221481,37728088,34633869,23915015,25584206,29402367,28959618,14917457,28386613,33009256,19454857,37131418,18009821,27635826,34659149,20926633,35936923,31141100,36048112,20551012,27582182,30886199,26413178,26774265,32867683,37196168,29492121,19312216,30790935,37527100,31179798,26133405,37105248,30940374,34346430,35828895,6396272,35906236,20802681,29632920,6614440,36049428,27205104,33545807,24684294,29765857,21164980,20732694,32253707,27640513,29009487,12460024,26443181,29925579,37005590,19742022,32223130,20799497,19006136,33049186,30816424,34848951,30560548,34882044,32731971,22719102,33396214,37801050,36450688,36844846,27904164,30471338,29529679,26547025,33439716,22335999,37172295,29773182,36205200,28784448,29211616,37115937,29082614,21990631,29411828,7253985,30470811,19955775,18771769,19401244,32904116,36768010,9509480,21019648,30563696,27464209,25614483,29792988,29280099,33367833,19165978,27728732,25057165,35224477,30638361,19064684,20772441,33802384,34902354,31081169,37248118,24258125,31240807,27636892,35693784,38270001,21180074,29025476,21336573,33618757,30810675,29313408,21975694,38302222,29217549,33368786,33674596,15808759,20119003,27541766,19403538,37504738,37290631,28947065,31518614,33371343,28658822,34867613,34835698,32720051,18298797,37670405,10589354,28387824,33034875,36210341,32657941,26343512,19089555,33629101,38018137,29805408,17920219,35496399,27751303,36933984,27902211,36707142,19838512,37364555,37101142,28687810,33151958,15425427,24212461,32650660,31611387,37127323,35070697,28196384,32873604,34741256,21201136,33711946,36270401,26993261,29321176,34656693,27641826,38485902,38181520,32621516,26465813,34865679,29115595,29238601,36685217,16900277,27917362,33091246,37437586,28431546,37024031,38304813,34409610,27796966,36680984,26770416,35900881,33673038,34911219,37442944,23581961,35468119,35544883,19192238,30633828,29150584,36502397,33265158,34818816,27912157,27780039,32615159,14680417,25943085,32912688,30537527,29333670,30490406,35119394,38135897,34925945,31427302,18983479,36394213,33238589,28636578,36133877,16811046,36259540,37669604,29513911,20430674,34993014,30646941,30609147,27085845,24797460,25934100,30511434,30742697,37130485,34432388,29113009,35472978,36571374,37813536,34607848,33580470,35646906,31649603,35708389,29669507,33952257,13965303,35803516,21443061,27474162,33773368,37860693,29679193,34313745,25859555,34914363,9730699,22088410,37744286,21800634,35174034,33806811,32177101,32499304,19998710,37437785,29019420,19528309,27730737,20450516,28578196,26772440,32747326,27992811,36061581,27600536,10611452,29738049,34182775,32609521,27961631,8999282,19377146,34686135,34145893,34647465,33581114,19651288,35438972,35577412,20736693,32540295,37754426,36748494,37549123,36849747,18660018,33290784,17791746,17627426,27565971,32868725,36590835,29540734,24026582,37731618,33256113,33781757,36345277,35082763,35776056,29049392,8739729,34887810,20173978,34988284,36743946,14555580,32678739,34890140,33279363,34185267,35227417,38416043,32571064,26264007,35082407,32041638,27630032,37709444,32032197,38006544,32759406,24995085,32230579,22545555,30415077,34356385,37418299,36532232,28784284,34776182,35174103,22440852,36832652,36927281,29066103,33473717,34049083,34484635,24930349,34430791,32711017,35174239,36585370,33699212,35551764,35890720,19966638,33295314,36858034,36734465,36967141,37701190,28450090,38126755,37801023,21490421,20685283,29707922,26529262,28278057,15859435,29215857,30887318,28067188,36758880,32926039,34104886,38162686,38336242,37618502,32583604,28855780,33105829,24560494,33085287,24067512,13480323,32808449,35389709,17833936,35155975,32683630,29877673,14772547,38016325,37379172,30826286,28036041,35224256,36425050,30839564,34190615,35055141,25395935,33203884,35553856,21721922,34177386,14673047,17065565,30538095,27517813,33341625,22417047,10055559,35605562,27261816,34520424,22734196,34114768,33868449,33107183,24168317,25664346,29950064,35134741,11981748,37666310,38278225,33011806,29906759,24388567,10238942,31293252,31139074,29621734,32498622,34033179,38314018,32400865,37431895,29597910,30830196,29523485,33321448,20750619,21614216,28620918,37618078,29585287,29771864,29086739,20940779,13907624,27596313,37051098,35098546,37579009,36430682,19099891,29923159,37775250,29850701,34785465,34601297,36576168,12039997,33282315,36942640,8371639,33698024,29104152,29773958,34808383,35454391,27505374,27557593,20684794,20734325,34262517,33094518,36416092,37859229,30419307,35756502,29734464,28446472,36583687,20924857,24201663,24321483,29664820,37437396,36623055,37092553,12237822,36899760,28598877,11210641,26605832,34568751,10291059,35475490,33739643,37613460,29903643,37836941,20632659,34433888,35267687,29903345,36824840,29989330,34538396,36841682,35578757,19575817,27612475,29913428,24680178,35422116,34913676,8984614,33314158,18323519,30951040,31531530,25295516,37395847,28590162,36961154,37074457,27371965,34230405,34916339,11485366,37854723,22599993,20826656,37573998,30758198,35336636,37144797,34937304,18212431,30460808,18491304,27887674,28439700,36640318,35419589,36842466,35576126,38448297,14857691,36111792,15860652,37688343,36790353,28853266,37223540,34880167,36976374,31329180,32816992,26288930,19203575,35321561,19643543,34940669,23932140,32917014,36605753,33371884,33858473,35712941,34709334,37349688,36875219,21602968,35301317,38120537,37219295,37267319,31349029,21278040,8759134,38145800,27745800,34260832,23694177,27903850,18515986,33682068,36006785,34492360,26121437,35807883,29726801,35425787,15573876,29309806,19080936,29084961,24989781,37019142,35513267,19569620,21333224,37424457,24653016,26042816,35727121,29737027,24228385,38278871,15801502,36640232,27816097,20722405,35878651,33286448,38394985,27465813,28291704,38020138,27510119,24770507,33677190,35317427,30048568,27981069,38113880,20870853,38209526,26453680,15900476,34735581,29568003,12110182,28012220,35509336,36745114,34630480,24207511,37221161,22792108,18642823,33000227,37681216,19487246,33554267,36789535,34088625,33100995,29252002,37667527,30353660,34466588,38115628,28080710,23963013,13293127,35789406,29989329,31997700,32180737,33265643,27580229,31632403,27598686,19313051,28354188,13392755,35956833,31984947,31078052,12497453,34945479,37450545,11815576,32551340,24817113,33563184,31001475,25400698,37171211,24810865,27885230,35104137,35730849,36766035,37661852,31531518,30546007,27709321,32793530,27872993,17608531,34222888,33376816,35034277,29269064,29174791,32767422,29056679,24131895,24759352,28537662,28097544,37621135,14421120,34120869,29972388,27088380,36477312,29848290,35174204,21422911,19762391,28753815,7368851,17905546,25634703,34887544,37056503,19608413,38198505,34229999,33212985,20480548,30358704,28198812,26612736,29223738,31729591,37262937,13171713,31511496,35692798,10272654,35449249,38238136,35693585,29413535,6662292,37683505,38216344,31184931,19612430,30005004,9537917,20081673,31521494,38323362,35525342,37405331,25931842,33684478,33638540,13797297,31505075,35344672,37576304,20528802,31061031,35230113,26366222,29134427,7921093,6971893,36427868,33096486,29784471,23594271,36900107,35482939,34272467,35823616,35002442,32832149,20472953,28298901,34021302,24951580,19314506,31212843,34508819,31840487,35322087,21008650,33233736,29118768,32593641,27437003,34755081,33025990,29910203,27462050,37512740,34719447,16174951,21325925,37554490,23747874,34430227,20116318,34434311,10817675,29222272,35404736,37017013,37068897,37366914,33408592,36664645,9401128,27675813,37122891,27702722,36757649,29488602,35464945,21325247,29850935,11568571,24039614,34798481,34990033,32636634,13361285,9954604,19939223,18577857,26044090,24216319,34388765,27747919,34336873,28250029,31870718,32021095,32065461,30799723,33703290,35768646,38231540,33747282,36153960,27894620,21280615,28412911,28617376,19668682,37487512,34005444,30563969,30190988,10593678,37274958,25010079,31666906,17436323,36479577,30433487,20628674,18248065,36091886,23122728,14416790,27941477,34646025,31077592,27092314,30536814,27056998,28051386,19570804,18273566,30500973,18763047,33352147,37889126,35385665,32790413,34512706,35934563,37687714,35504775,36560007,31965551,26993887,32674929,27653572,32487883,29491707,34925873,35094030,35336401,28165969,36115257,38007125,32431659,31495872,33990772,30533852,37498600,34351694,26281811,33114341,37105136,33294704,15164234,38088028,32517183,37570876,31391012,31554775,35912806,33244809,29921219,35949586,34072156,34282697,35725305,34423435,28004224,32303406,31703774,34585685,32654839,30674485,20606657,29349374,31316287,31442463,33829092,27705730,27236534,31249257,28974638,37295645,33008482,8820280,37349690,32837593,34209851,13412628,38037180,29557172,31821715,27616738,36084406,28374740,29880993,38463282,37240502,27863214,36999830,37899908,36009247,36544129,7152659,35285570,29527787,37331577,29777443,8577560,19396552,37835242,32259676,38175271,35848002,27814709,24264159,34002141,23584951,28979010,29896008,21030642,37838683,34882476,31457879,8790022,27778882,37312045,36511893,30207332,30925936,30016119,20802427,31419945,27164432,25331275,31874225,24199289,35491809,18458136,26639605,28355479,30580701,19272889,29616050,32871243,27857246,24373432,27814311,20901584,23096557,32067366,28261778,28689814,32759798,29542292,31012210,29994551,18272964,20989980,36503255,37699781,26514295,37477663,33130829,29736301,25025362,33624290,34918996,31557577,24418172,31812444,19500144,18801208,37237091,35578490,10176380,28453980,37248288,30286442,33250722,32000994,34649630,37274128,21162195,31128444,36930192,20514595,24307616,27795892,30264281,28016620,32526548,27555044,33206385,31495134,34186696,31980359,28140092,27240126,8505965,37765083,32468600,37609189,18846563,37833402,9940131,29132804,25317242,27782082,20895421,35023534,35022909,18485515,34902832,35108836,35049170,33189017,33692827,29586160,12050948,31710293,29667350,34642151,32522920,33743537,25485620,27782840,30516280,33196255,22276553,33710110,18122223,38023629,28699838,22192159,33127466,29655061,29817509,30619912,35664887,34441356,35158239,38410759,38288797,14098854,29981048,34155589,27070642,36943448,20649790,37031266,29675215,28142770,35612599,15041976,35038844,24188237,33045299,7844556,34555756,29804653,37842506,34953857,27948310,35527045,16927094,30561747,33636266,37149601,27363721,34690396,24627568,23444565,12857666,29621063,31064144,35739329,36778811,19971342,27986873,37406245,33344366,36648472,37215345,21386887,29787469,27946550,32037421,36125756,29739451,29763968,35414264,32138736,35902627,29084651,30343246,33187386,34528656,37811228,19439924,23832081,35768827,37034897,37423608,37332283,31718483,35271858,34869857,10914426,33508926,34461280,25506361,35616351,21284265,26922895,35023155,32867107,20155465,29330222,36732771,37673607,37021732,16623597,35721943,28301758,25745235,27202347,25388477,32468844,34577887,14960459,35620626,37412576,35348026,25003046,29120177,32913981,35709713,36831443,36112826,21530957,34649100,35514634,28716574,35487570,21697644,27743102,33593153,35294718,20979324,29712865,37535200,31438195,34714437,32014354,38164953,27952934,29146605,35535547,25405978,37217610,30501072,14814086,35568736,13827369,19687525,20579279,35303278,33131093,34059163,31821389,29882791,27903772,20627050,33110803,36745098,29801739,31980229,35008276,11092011,35551524,30067061,34656900,32062163,29007810,36835308,31311166,33766304,30973449,33263665,32328670,26266163,36580527,33008610,35538531,11315778,37508713,28584336,17605661,27721648,29169173,7452641,29415970,33714673,25667686,37101664,34679081,35519625,29337263,36441454,36940120,31588833,35339732,24000040,29383180,27921638,37384121,38022018,19511163,35621688,33808274,30402214,30451583,35184957,30550611,26401738,12499894,31789802,36155645,35715140,35662019,32067234,37225671,31058307,10012270,34323947,34827420,21201891,33268838,37325737,27610619,31602870,24279853,32790558,21818100,29258440,20657666,37046443,34893034,36763611,27877230,37802489,32343123,21147966,34345662,29483787,29993490,24320833,30002064,17880263,38214698,7228455,27898634,37073597,36632951,24730586,37188295,28014016,19076940,37560467,32940243,25415597,33340510,29498793,35107489,14284949,32987066,29011310,34775496,32681348,26059099,30553355,30548193,27747957,37015337,38302750,36663523,27605473,27690107,17673976,21101045,27887138,29363704,30481355,29479512,38235744,10326411,23226448,37010382,12700677,34721297,35517949,11182319,34615308,30619603,35911994,35516010,32799170,36429104,34603982,29724274,21500817,26840179,31988062,34455940,35101645,26254056,37030716,37246487,13328458,37107547,35750098,34729714,38336424,36851025,20549022,31091677,22244052,11414757,29563661,35203795,26984558,31717697,29375774,24148607,35130621,36729614,31432122,37299995,29732866,38234736,36660803,37157763,35635488,33512663,32655789,34469101,38305761,34160912,37564832,37709702,29081971,33286147,38239572,36992698,35506163,35390110,29867345,34271628,29676267,35061715,31075248,31072758,35139580,35502897,29327320,25932419,33884047,32572967,37505621,21232166,35620810,21439376,35140499,19919032,16963139,26551753,37390029,20173022,19164454,36858201,7580362,11100409,28131719,24981292,29102370,31249343,30006858,30584942,37521379,33583032,33115314,37664585,32504299,35137989,37912854,34589773,36356784,34532820,7967882,33839287,33647223,28353576,29228229,24820550,32234773,25696967,10183973,33713816,19929126,11902590,20252930,31065808,37338607,14606437,29133282,32594009,33230619,24070586,24294645,36177802,29409304,20740957,10726907,34339534,32962627,18498424,33376774,21548115,36991693,37234080,32431085,36951766,34855384,35395056,30150456,26952197,33923306,29719302,13142361,35061706,24015682,14378149,37802470,31862820,35511593,19796282,35431277,34237197,31566672,33906113,37617088,29326768,36930979,29210764,23872510,18030403,34841701,35543641,27470024,34833378,26414877,11044322,32867360,21341080,34351998,29482755,27831061,34066784,35375537,31960913,32712886,31866290,19079057,20617069,27629304,30518952,29196538,24622467,28605924,36831428,29432677,19418927,20945567,33270959,16563954,33206160,24125785,30573250,20837477,31531020,33294967,16952274,25133595,38125068,20228246,34566917,26830458,8836725,15902430,37090136,37573911,33176678,37488608,37058609,27279834,33714997,34713760,34443964,38301248,32569997,19439817,30452693,27086278,29713422,33734076,34966576,30302156,33700682,38456937,13178466,27658010,25603050,35639073,34065160,37260754,36182720,33486307,21330826,33742641,30002604,24149758,18303965,17824131,25455035,27267789,36491360,29804464,34890972,28205855,33716907,34574312,28601358,34073920,11446753,38390880,37246401,38193255,23224573,29427962,37878113,28997743,19055260,32039075,22052420,19836922,31791227,31701047,33656924,31172256,27915666,30093781,23800614,34568456,36001252,12782984,22154653,32431167,36549591,35096035,36550920,25076838,34883448,34750225,26176088,37339338,31221748,29385848,29478064,34263438,31439935,34702623,33186026,34444420,22924306,31764724,27981079,34951615,21104059,27962391,36921244,22853188,38018085,33082797,25614635,30147588,37149908,26241200,23281888,34659285,10146021,36402825,34283856,34266278,36519747,37659992,14380719,32660243,36390449,36087413,33626518,20702072,8572451,14918493,33864073,34439516,34812154,29891159,27454755,33082367,37746135,32874267,38120704,36881579,35034455,12001305,29281569,30626096,32711353,22813425,23616491,19946194,13214225,27007589,28400088,25142266,36371281,28203468,11132909,34983801,29876583,33461659,24579009,30158102,38292380,9565737,33996065,29056269,37835570,29593320,36970154,31297552,12125639,32770280,20131420,20890191,35517846,28985570,34262699,33937718,34936567,16368370,28735414,11503512,35153981,35168893,32067272,36472795,24414286,35516025,14477613,31583656,32191877,22464634,35149614,37090719,17249214,35739889,34827199,28362892,37173155,14736155,26122465,18447187,36677085,29597247,35260356,32622439,10572378,37999036,36562391,31767661,37492893,30366846,37498599,27636743,6990272,12959911,21637468,37610900,30335086,35351687,36006134,15380691,24156124,10301196,27395680,24581422,26422815,14606728,13001943,34436261,36854939,34329874,33119832,35527194,38020226,34713796,30838102,6388426,27549985,28611113,29198478,29972692,35572060,31995886,10186580,34604975,26321112,10554346,34662976,35010990,31350078,29430891,24910973,8650587,30079202,33628969,27930541,19556001,18668050,36791230,34133314,33767222,26749044,27502558,33302068,36184202,35302455,29510123,29290171,22611912,28941772,38028596,18384795,27706091,11025790,34997772,32719833,37959315,34267675,26256806,34401284,17457746,37826064,32425994,29317345,11113521,15260144,31395004,27749908,15249166,18823112,37598528,29695935,35097452,22702497,28295429,35431777,20422670,22874954,12389086,35036617,28223102,36817321,34755598,20319121,33318876,37328197,20709655,33685122,19873072,34944664,18993679,28874467,34047306,14083595,28098956,37378265,32389737,29425039,15973887,23291833,37150452,34075133,38254376,35933184,37099792,32858205,34341164,33090869,28556447,33593487,30693591,27648423,32707002,19416928,29420787,17009374,11107292,35946480,23764399,35342452,18127924,37540538,32710232,34805336,30189709,18233534,28405530,37524734,33762486,29106521,26302953,32961541,27157787,33460169,36844145,15231094,30786782,13794501,36253569,31251829,29336087,30565481,31052358,6513369,27049593,17344920,26828814,18773612,33261527,20431250,27003704,27255682,35022443,27930108,11669463,17581605,18589626,33190139,35727214,38260928,10061473,30464682,19185265,12798200,28327901,28021197,38302355,29613858,27993977,30785830,35116836,23643526,19187688,30238383,12516981,33017280,32027513,38200054,34078247,22807974,11532323,33095390,11613315,13114137,37047736,27900414,26790084,23777154,29057708,25057776,36663540,18567804,27349537,29293529,29490489,34755068,27270744,21731036,37131191,28830042,29679657,26874165,31506987,23478806,33861822,16222032,34690704,32575304,27973044,34177139,34703348,27440237,27064200,36822972,37339786,31103799,37310714,34805529,26950259,31843655,26887935,26091374,11685184,28822253,21551064,34085561,24794740,35783045,23730857,35333036,35516785,19674412,36315074,26726137,33757503,23963960,19085641,27519878,33919632,37195326,17935873,26522885,24120571,29068897,36420099,34609208,22107657,38439303,17752314,38379566,29359979,18916048,20509446,33097816,33659896,26325653,29995934,20529500,29310991,19342873,17847997,24800329,14542492,27104205,34471804,18926708,19490211,21107229,31031950,19553415,18850798,29120731,18826147,18821360,35519816,26643765,18484784,32514251,37246618,21186726,28462581,24004621,30539932,29478234,30845219,17096622,32356232,9507165,34033254,28393405,33251996,29828798,27474081,32499350,21203705,30646315,20542901,29413390,26717571,27874703,35846529,37060547,36129118,34325008,18433891,34816208,20144053,31224359,35542823,35507790,23475274,8020837,34598214,27619665,26070146,33593020,18319650,31985757,30234443,24726509,37349079,37352091,36334262,6931928,28343470,36761042,6679288,30521430,29315838,8661042,34900614,34031888,26520170,29604011,28783931,29229525,12647010,37169397,29355058,31706157,29274286,20162401,33743164,30543873,29947549,37708965,10430792,29066498,36936808,10586939,34894337,34185660,16444767,22105106,27810771,37274477,26419831,19650445,29884375,18796474,33517463,21503760,32856399,37101880,35489462,35733674,20872173,36585812,37445080,34616382,12248217,33807763,36760876,25374385,33528669,34718202,34569330,26891529,32926111,35093464,34604242,8634110,34832004,6326688,30321298,29123937,36858355,7792858,33650765,33574642,34929475,35132049,35551632,26141274,35478757,33291307,34856045,37898928,36826666,34272373,32552943,29324473,33922725,30956900,13427678,31496019,27791936,33553607,35022508,35392331,31495191,11084496,31949353,32211061,34803491,36502217,34855297,38054026,37595260,31340006,33598936,37660162,33201459,38204144,37872595,24474140,30902353,27051735,28699765,24204019,37579348,12461663,27508621,31125801,7046380,22490925,28791175,24242219,37293177,27701688,28116243,28942589,6770409,9643265,37809730,18456212,32691184,38253071,28190777,37959312,33312887,37709514,31242509,18231890,35795344,33620470,34467675,37912644,11601077,33547292,33165029,35103671,37723110,32160521,22188631,33713297,34213899,26301036,25553399,34471729,37436785,34353860,28758512,35568073,31018152,29517572,7440580,19394326,37049381,35422036,33829621,29444095,31670349,29614921,31742591,33441778,33684989,29001575,12321687,12456604,13432840,15376117,13980519,13713174,17728640,13594462,19432344,19946702,21322537,22555482,23921198,24227026,25177894,28597645,30440871,21394355,30690720,25448066,32313556,34605162,37611468,17615211,6802505,36375040,11323871,9249682,12790795,14458524,9827593,16988060,18387105,32300984,22754848,23187908,33693652,33085676,26884771,35416513,10447051,14507648,31132696,31795510,10834498,33664507,14434110,30503446,12545116,17178048,34372181,19628431,36473445,10633316,35826322,10993131,33356042,14201628,14767540,14094301,15155882,38299935,15591424,16723295,18627759,17318914,8034025,21928189,8766384,22288021,19142388,23430443,27937586,35377641,23990769,26781585,21740523,28752409,19345822,36223626,23770453,28136304,10481271,19070785,28989943,37680853,30207832,24929049,31375829,30913272,30459218,32023601,30589336,33526849,32718728,35999175,38046959,34339131,37503282,33710811,35068114,6481984,6638121,29031893,7552159,8341059,8466974,27172871,35865140,27379393,27361990,17970779,15619238,19568873,22377608,20389512,15190399,16346173,35293869,35809491,36760939,22670684,35908312,36539613,33360800,21091824,16205409,20752887,34544758,35633462,23149130,8738883,19503560,24980053,36630451,21003149,27558680,29987157,24767073,7479306,19904134,28384501,37008065,27553996,28970827,31346785,27599840,32397941,36161633,36425695,38200594,38200315,27904666,11691434,7586190,24215352,36610343,9067169,35222632,25694824,9959939,37296634,36501670,18104749,28465854,32661479,33644886,33424430,36191951,27363541,29831265,29585098,33133086,31008773,35029906,33204013,33259698,34459769,35190549,26296593,26445107,8217699,32878178,37645786,29243564,20824608,36492839,31247950,33711294,27600499,31173260,33583082,21097099,35078010,37218063,36542523,28777529,32633718,35048156,35953789,23188626,30011769,37590803,34217343,32939486,9141824,37488380,31564411,37499730,32328928,29275366,35624037,36717709,20690200,31320864,37636036,27810151,34645743,34926377,15285753,11165935,17293808,29833467,29030496,12870797,31774717,36776006,28389114,38277826,29295817,17365322,20412880,30656807,33835099,31311018,31606987,30926713,21550420,30638141,28278183,35201634,26992512,27721496,18318971,33803665,32261678,32685084,24730409,34150970,11016039,29350015,37701765,37420434,30438719,17936499,35911934,33780040,21237511,32241278,27742630,32017234,23830201,37183281,23429372,28982518,31840511,32824929,31992489,28774721,34728283,30747860,35146186,30624260,27680928,32191850,35378511,35181505,31067921,34319201,19836419,36562882,37642967,17160757,32976516,28282157,21378580,25251575,37258573,36499878,36514214,33768215,32963098,33616774,27410278,28914074,37825009,38063624,15442211,23725594,25425760,33975623,15847871,29802007,21815199,19146910,30143134,37397246,34117312,34800711,14391665,37154672,20527198,19162699,18845464,13526624,33631286,32540255,31136794,27272217,29023135,34214383,34203603,6318494,20803961,22343797,34249969,32987529,24889033,37384422,8574178,29602554,33184305,33282631,37095189,28458027,25011997,29112659,35512215,28014482,32861027,27900403,38055998,33461344,7676040,34514099,8891488,29106361,30626008,32901556,37061670,32914501,31469187,28795876,24661586,35634109,33713813,21372468,23001543,9939838,34855703,23757003,36075321,14512781,35435823,27545651,17985294,28299480,29131588,32502277,13383926,30549334,22357115,18081403,21212314,27646892,26830978,33036437,19030305,18730562,32936515,31718624,23899474,37329910,21515152,31114179,33277689,18981256,24508167,20733517,22794279,23457505,30497268,29969619,31816453,19450858,7781290,34848585,35344572,29216495,9838355,32056236,38207673,34225410,22519364,35407327,30563256,13952239,29042933,37220324,10934469,27292480,27773424,36568581,27787363,21931840,30747058,38042326,27390317,21014078,34528226,22583134,25468470,29293148,37049984,29142498,29120270,32565054,31565401,29597031,35508115,36417100,20940821,20842183,27968181,37104158,27516115,29234101,34537017,29409034,27523681,33841400,27598777,32982413,27682487,31984036,23999170,33671756,34231062,31099198,33093604,29021284,34722204,24911162,28201039,33445264,26443306,31681996,18277717,36805831,36928683,26969984,11846802,11953813,23236906,38173445,29811438,29566723,34904366,18888385,20100896,33428524,25633868,31711395,36646832,36144147,31926592,9058713,36395136,18133538,14504817,28076548,33269722,37969911,36277103,18513398,13323448,38322641,19166158,36575757,34356241,33046533,32995633,33571884,37367445,32931697,23478028,34756436,33579371,31479063,29132112,31046172,35408940,30575229,36201403,23069435,31200326,30912337,33541500,11224347,35098970,29973741,33679671,23284275,19246705,16000974,28225284,15860284,36937849,24362203,31261255,36163073,18336908,31231256,22170183,36944908,35982007,25461216,22846735,29033430,26330806,36749984,25106927,26662984,32451105,27101373,6942087,32091946,38011616,33458840,37508388,33028299,34537899,9620608,24715737,30583339,8074300,32714115,20466323,19261566,15576223,36831626,35437862,35282830,35501153,32859343,36621122,27200254,35623788,21469112,15595230,29438610,21925986,38089342,37806583,29021235,33527747,20825197,36813997,23289278,33099604,33693688,24678235,35431120,27281819,24215840,33258100,23489776,36196670,29222809,31482891,37327619,19507630,27403809,33273345,27486896,14122409,17888727,27916924,29419918,31554538,32413245,30011731,38086704,8261681,29264903,34159654,30916831,31977600,35671301,32516198,33435734,31584960,31355447,10279148,36678608,24911977,35858246,27205593,22361546,21926055,23906925,31647347,26625208,33417822,37415539,10466017,20521126,27511987,35633523,37616307,11044435,29136690,26209208,20844107,36729429,32599997,35522356,37844779,37958476,31694487,28304695,29873970,35352567,28279001,32594263,15528440,33015660,32847453,26219473,35364282,31350237,28353257,10899050,9028040,27528048,35619772,34984766,27460072,18807122,25147474,30950281,24929399,24305686,28154641,38338936,37012178,31978709,10058407,32859585,13875926,38098140,33353351,32153529,37769223,15775200,32294251,27998446,29040526,31292824,26821659,33300570,35535493,29031689,29401005,31663504,20313507,36875822,25072289,29982022,35007740,17517945,35047321,29026079,24219736,37073823,28821207,21452444,16334844,23708118,17812736,37110645,32649156,22179337,18124321,23037663,20520583,31061936,23730098,14711635,35943378,32340335,37025478,28020848,32050651,25978268,35284143,29113027,28879347,35824256,24102904,35337866,15422143,23038678,13983238,20227917,23516382,35242581,24730672,27939325,30332510,27707354,21030907,25209662,12735794,26965664,35583600,33036946,28396062,24264589,19345949,29070702,26727767,29885154,29047581,30121926,29091487,18004158,25047039,24203973,30419447,17730997,6298303,26964259,20826817,34812864,37158335,34782799,19090074,31634792,29276534,31285383,33634298,38136050,26172570,36768722,11762878,14296240,32155690,23524020,35107570,38120245,35916180,14713839,15414934,36424783,37753603,28158922,38099386,26357523,16997890,27734345,25989887,25233860,8313619,26050431,34679485,29435409,23294478,17608779,19934294,28668949,21430375,27627667,19028215,22195450,27699009,36764692,30302956,26308179,27896365,29093630,26967222,23088297,26032961,33986541,27003699,31414587,24081117,35208697,25195379,35001211,32988943,21601347,25195775,32573300,28467089,14547159,28274529,13343194,18630268,25015682,24904660,31490650,37184819,27033153,18739647,26619748,27788705,37250834,30931507,28197628,18296883,36868101,21923026,31811827,31946156,29067666,29169044,24318982,20924434,20223553,36358414,34665108,19474390,33443586,35667244,35548063,21556264,28629926,27748789,26915692,29606776,37315011,25780991,34215991,28037633,28125333,21183233,26618446,36970587,21817986,20201094,37284375,36753884,27848591,7413053,36180260,12852368,27734771,36511370,27967061,21652024,31893554,26149422,33376436,25631438,8779114,27645245,26658121,25383346,25306342,35530050,32251154,23763505,9418354,36135505,35198793,32704629,19487732,24057366,21166513,27902777,29159749,29282583,31266960,20688022,37299665,37231478,36580258,24710522,6441652,31414382,20645944,22903014,24806719,38015361,36073763,31226179,34408127,35685265,36551181,27501669,31672359,18566237,27470659,29997866,35236459,30950434,33073231,9209393,28294922,33296716,28260149,29780548,35690332,18546472,31125242,33431490,18726311,20811471,33460867,37405343,22394317,30316078,30650940,37257880,37592823,19146682,22965875,35808783,36789568,20116986,33332904,34678897,27683907,28138769,22047908,33394506,20133322,26464927,38424992,12680105,23681686,28597485,37409451,35706751,24095787,38314260,25936038,19249054,27815242,30778348,35060843,30462463,27638139,19795274,10205855,26192491,34102187,29274809,19007128,19317360,35211635,27708801,23178098,34306740,19317886,19473768,27664706,12206563,36150457,26954581,20661247,9786272,26731221,37788662,8710335,32963387,32413314,31482198,13883562,6443167,33417884,37248685,19693288,29871978,29732139,29786017,16051816,33691015,33533135,20538531,37734196,20908509,31235936,29013370,31513194,35894742,33606742,33641185,27516520,17603851,14080429,33591311,21334520,33628193,7291951,33073585,29906297,24478362,30144964,26336265,33432062,32582560,26297379,31445230,21385263,33317950,32999743,24203384,27502482,26900236,31116694,34837004,37517946,17972814,20995199,25878977,8959397,34536752,36621866,24371734,28396356,37229318,23579674,31215366,25004691,33761245,13985129,33184767,31526429,23665720,37136913,15867689,27653595,28388843,37989895,25504012,26795653,22022467,21512385,33288212,28776812,34093301,29590994,20973635,25637434,32940627,23846620,35563174,13241473,19244904,16003959,28357306,23385740,23065560,29813518,32931027,27803891,13234001,32901298,6486967,24243898,24981467,35371307,30471090,20814901,29293284,28267987,26430562,10598798,35741335,34499977,27798326,35194486,20798558,14297785,28312107,33762280,37434531,34139706,35022373,33836201,25163730,21605893,38503795,37320923,21900434,27772632,15628813,37433722,25491845,37200034,37244146,26827995,14689732,35366361,32255169,24096735,20551362,31335265,34390191,35139419,27783445,22181438,28094875,10327453,26370943,27980120,27153751,7522523,25835284,25833382,26117105,37870909,30849469,35779035,21250128,33854134,33642476,19945267,19163431,26163456,18933608,34823559,34715676,28314544,31530614,20141475,34420146,33167277,25712877,34450015,21651146,19453676,31346338,28524874,25995076,24032720,37146699,19785956,26325254,27176064,15225929,14308919,24061333,20727992,31051653,24060529,36910554,24239822,36857863,28479490,14007386,28270888,37478516,27347048,12460435,36065954,28249452,35393424,37578743,28286510,28249147,34852491,27386883,35369663,27481142,20660957,36584532,26806754,37160591,34316298,8963166,27160104,21300222,37611180,37433265,27387954,16557161,13279874,28362095,34792309,34176178,36480266,16362376,31373926,35429952,26533797,32443199,29697360,28687271,36547005,37893831,37911295,35505960,14775176,26885563,18033717,29269873,8298864,37439062,36480637,34509235,34751653,34531338,37157399,23690775,30571279,11840782,30175779,28305310,35025084,36463499,26791906,37059476,33290324,37510119,29413259,29794556,34519623,34479257,14822665,34941070,35958324,13951722,34984479,33912661,32984381,34689083,35127402,29383617,35804355,29654896,31960440,36462470,29069647,32727298,33144712,29012700,27708293,38338272,28010874,33347220,32915802,32986958,33594009,26885431,33740602,27324681,30723644,38102645,31739571,34373355,15381375,31921993,36478588,24897968,29919930,20783955,18938309,28518834,36160949,31996582,32977553,35052696,13809071,37234497,35676586,31315789,24229642,34882261,19227992,36829549,36444575,36955545,28127421,31008767,20741383,35162225,20095515,25460125,36218896,16185177,12718057,22744408,29622490,32846370,32448249,35927026,28001003,36999409,34756003,35341650,33374651,33912664,19089961,31773897,35049312,34024441,32663207,27750116,33087290,27622987,33704212,36651302,37434010,36053220,33072437,33413708,29455673,33345247,38195915,37549517,14550898,12607670,34125240,36092948,37383325,36477637,38017054,35939978,36853073,11976207,36867400,30564279,33366158,20007166,33701480,34562752,35228818,35055255,27228535,18921372,27619773,37898378,33784826,31444589,31970792,21144026,20567169,29480710,36135573,33712872,30917331,11947402,37016060,21310432,36585594,36296310,35293065,34428570,34431435,10886722,33114805,37749408,23923913,29420045,11566008,32868444,33340646,35954368,31189586,21216968,19671757,36472796,33255986,31565563,12195332,32505321,33266529,36740034,27637140,32760417,37463241,29050376,20922473,29107529,12156637,31785020,32282507,36327574,34087290,30805864,32010350,8665839,30845350,37127518,24386877,36070502,38036007,21157462,31893201,11364199,27965504,29826376,22985680,15663241,30265699,27560639,30944802,33179611,29877629,29689028,29766165,27597379,30270873,35298660,36844666,27625363,34951371,29881651,33492229,33344879,34405800,31538307,12579659,25594491,35957421,37262600,36352603,33382918,36683815,30935833,34206870,34754822,36973234,37464445,32069804,34310380,14557797,34029294,15413579,36513822,28768800,36957253,30255467,36366885,37064228,32620255,35634303,37047462,13281781,33544232,37215243,27798947,33036391,31180169,30148991,35436351,28713374,36651247,34944663,33380718,24564347,33459254,21176017,8952947,28998981,38422467,29797078,23537332,36837374,35404618,36456453,28051742,29186143,29838517,33103847,36041156,37464718,17363331,32254988,35134913,7833726,35431587,31109039,29514223,35605838,35692623,28126935,7762982,20458250,10430508,13885626,36637762,12809079,15686863,26769065,36783884,32098122,27355436,29141340,35984033,32756193,29051729,37779861,35623666,37339396,27063120,38222699,34695859,28791956,10314519,29134982,33375814,21333794,27935640,37033833,18206912,37835258,33687387,29735400,37235475,37049544,33807182,30872813,36209928,29788464,24781293,24968718,36607785,28826131,28185483,36900156,21031491,27727118,35002262,17050551,27333939,37652822,37023529,33785371,28268975,35688469,27610361,29872203,34610613,32914541,34338772,7313785,11213847,37664487,36982755,34819737,26056349,7642029,30394451,29988277,34505576,32901711,36444173,34913490,34378233,36945206,20579191,35817100,36214441,22640189,26689425,36928933,36785566,36456078,31925136,29156591,38277442,34784154,27839324,18632187,31502939,21520145,30477729,33338338,29199631,36411093,16431772,8978843,33757229,15881893,36398844,32060283,8981167,37383294,36451287,32241504,21846638,7844208,36011177,29213988,32711054,31099527,37379982,37196987,27896275,33083860,27320413,38208808,25285398,32786129,36203385,21506397,26661080,33715444,24403509,34660967,35220357,35570760,26012450,26300662,36217058,12507873,34191604,33283798,28613226,27250349,10107790,30473450,14375991,29418285,33968083,33696871,29310871,36364890,30621049,36465479,21528709,29018247,36943796,26918660,31534180,30790649,32941797,34210171,29596657,36916846,35599444,28459941,35398676,34740347,10382790,35908576,21085375,36678785,33598142,25010270,31149906,27250366,15629796,21243748,27573112,26534032,35601975,30521325,33296216,14030222,30610122,33618857,18549031,11667941,27690855,33504850,33078086,18728994,27733996,31156123,28052762,35693665,14810649,36874132,9589239,30830706,34246164,29075987,26102489,23472288,24769432,24222067,29038551,36435282,17897599,37502291,37222040,16654115,19127255,10842793,27851092,32439510,34447245,30512144,28304483,28607581,28611841,37420624,30509410,34278045,38092760,8503118,37977940,13733853,25383297,32844618,37139119,37399911,26838891,15584500,20078715,22837845,35716472,9167382,35702923,37447138,13482419,35017707,27683063,34936795,36511971,29168860,7728041,29569738,36206687,28093383,30435347,6864141,10997912,32410246,37958562,32381423,27829215,29677148,8283956,33663288,31219561,20512339,28374573,31906562,35522985,19587097,36335956,36150551,34522722,13451290,37811051,37231660,36216015,12139016,36775232,28841726,27792246,30392565,32602528,20381879,32707249,31416025,32627770,19152003,36462188,35304465,36528531,37704315,32987243,12337564,16416279,36734867,25209948,19329921,32892066,24850258,29419909,30096600,35477098,22335096,36388286,34660311,37287484,12542329,33834791,34647694,35784337,27440688,22297345,37758360,29622015,38099507,34819652,36859164,6930214,30495178,36482813,11837474,19583437,32152250,37046928,33715518,30304190,29363715,36457481,37941410,36400714,27505708,25927009,34273807,34841579,35156628,32067267,33610512,23620823,32491002,33787793,28941574,37112228,23859685,28872780,37214016,35802145,28948045,21260577,7950266,37644459,30676845,24082521,37690396,36803787,37405517,33532058,36651358,33011188,18589352,21564505,35109904,25393676,30724649,29598726,17501848,28080719,31944373,38418750,23683046,29659260,35362724,36453778,28393773,30830005,30400357,37341950,37580542,28637438,23934390,37352728,18348271,22848924,33491120,17435133,30848190,37049487,29225284,34933072,33171593,27580401,30277916,30438905,35109088,31563355,31624838,31536172,29921976,32494572,36704532,21944254,35884529,33344054,36620581,37007066,22535497,19486841,26643491,36516577,8127863,33108158,12180321,7258967,31400080,21367872,35519171,19877299,33509091,33815157,34238360,24214513,34787995,27983316,28162924,36608536,31896529,34361204,31156761,32955693,24408127,35238989,36470652,10495116,11219414,33265220,28771935,22804094,30616569,35449355,29579441,37353723,37372085,36953852,23215033,36941518,29627987,34997571,29232572,34267311,19298897,30230973,36783111,24712269,28419930,7788025,11166555,32932305,37338410,10147170,35140011,27884157,37558069,38085189,8062347,29032392,37597454,25987743,28317661,33146575,20934423,28625359,38459486,36456740,30732421,27996556,31907006,35145996,36764933,26427882,35630326,27764864,13747399,35969601,37581856,36676270,25292375,37055948,36459634,29791939,31583455,21288168,36826773,37194871,37138260,33417423,30394050,27284184,34925595,38221823,36723214,31992643,29400481,38448380,36687664,27813064,36524789,27310966,35309385,36446378,36449245,36505431,37320617,33030229,35348992,29865148,32424673,28719218,38220526,33980020,7146374,34595695,36513849,27230422,36851680,18417725,34826737,29578122,29873606,27633526,34366121,33445816,28383700,19948262,33349431,33144044,37509883,12565744,29132494,24281825,27806665,19888052,27828151,37837493,25794844,27785396,24454755,36691965,32186275,38301412,35202484,35071364,33209490,28302908,36671905,16810749,9586873,37224400,17277412,29882214,37228211,34622463,35075474,33323193,29051728,31441864,22267716,20795461,28495525,9765397,19784441,32599630,36518173,31003131,34806687,37104778,35219283,33529818,34220496,30597294,20386633,32069254,30184379,37853825,35732915,34876690,10362672,27796689,11950046,35335088,36461306,7438397,29327073,36663473,33751762,36723825,35633740,31034568,29042835,37311541,31420515,36291007,22588703,33246799,37919066,36515109,38049519,31782185,20491078,36210266,32295854,24048200,36643074,27274996,22808489,36420486,29102829,20914542,14565232,35928341,11488593,15533592,30604832,36750451,22499435,13200585,37889841,36639901,17911426,8202412,34702866,36899483,33185176,37282343,30457864,17558799,25194728,28679808,37365635,13159547,16095462,35707258,34153118,28069246,37624068,37772608,38109906,30970761,35228689,7657542,21322815,29714648,38257641,15425163,27247519,29444583,12720627,36029431,24766164,36859216,27883128,32465165,32620247,35193796,17919948,32532318,30456341,32679340,21947467,35752810,31880043,32197637,32084448,20151366,7678586,31057802,30478882,29490484,17196915,27664705,15857754,37368035,26341992,29543354,30560735,29942648,28294237,35009385,23482332,22881894,32632891,30210629,31616589,10998494,37255389,12648755,30014867,24282493,16407475,28294108,28214619,28618958,36967571,8425522,6852422,27788367,24610975,34379668,34003343,31477611,34969872,12886802,24485880,31501835,34420318,37666316,36024544,34817071,36200473,34176151,33023691,36729036,16622079,37358449,36193858,35709426,32200499,15570217,37837968,24965804,32572362,27706652,29871152,20206377,27249596,35587164,34255486,33355412,19860280,18769692,33462668,29821834,34451614,36633592,17445215,31284582,28976489,30126269,27854190,10119587,32356032,35723411,32250995,28851361,24898134,36198516,22250387,37101652,24593181,29667357,18836128,36180716,10389575,26910592,27521131,33714027,37087334,37235464,27703486,31753872,19439729,30563843,35606844,36782731,28838697,35239533,31021115,14707152,31405100,36657112,24803280,20721162,28074172,29711301,35625555,34759290,38102504,37059550,23227904,33852118,37516375,36953211,32811479,21228392,37060588,29854539,34489557,34935261,36138579,31593673,32990279,36683550,32422261,36607169,26465528,29900722,18700591,30918580,27848014,20271065,6314248,29424006,18887575,28000643,37256128,10806117,35328697,29267835,21118665,37627904,26732058,37479112,25459316,29314131,34935646,28799927,33709144,36848416,32271918,28073054,24497546,15506071,27271897,36269295,37930736,9063484,29732777,38391267,33720594,15616017,21187593,30009566,30901262,27851783,27639587,33407297,38234643,37967946,9209765,34921029,32349507,19489965,28236538,35835238,31635266,33713678,32997899,33087119,37184505,25902726,31563494,16486095,26825953,17457645,36573799,31021730,29761260,7970118,36858645,7355588,18287148,33553767,18200150,35786182,33810007,38045416,36836890,33431742,19560938,24282285,32166386,32011956,27485394,38334818,36312654,36542201,35857547,36705407,29986254,37234706,30675633,23709437,29808203,35002779,21840553,23773859,27763366,37309393,14315654,32822876,34070138,37050571,33419619,33963086,29486315,31313786,27346564,37379697,15795964,30303730,35012038,37227908,18714900,26231884,32901054,12530104,21416419,32679679,7568913,35505580,27992457,30279161,35564298,17551821,33761560,35554343,10814747,28630953,37676583,34472944,24011370,6907822,8957958,37369852,17448826,19343822,38246963,10249989,32725162,35782276,9677028,37663251,32933311,33598391,28283048,33093641,31809708,37502891,35004129,21739152,20617172,32552878,22511894,37979905,31295430,36998734,22451586,19633302,35831577,33517915,20698676,21197306,26786618,30875746,37251794,34523764,26396847,37787906,24320911,36358267,31601287,30623912,29471784,31679603,22272993,34825782,28016319,35375241,37543984,31662463,29205549,27691628,34523915,30487243,31763690,35368429,37404590,17214923,17309723,34150345,31910187,31436236,35714072,29109985,37064607,30295674,35813162,34246753,8806868,22381269,33554300,36005872,28395356,29928003,24182038,33318823,20699026,34590296,26675474,38113240,30005424,31428108,29493928,29785664,28875886,35729853,30622153,22023141,30561859,36210398,33458730,36050950,36532449,22515416,36371531,24061833,20523778,32130082,30995425,26128372,29339832,37732136,28253863,19780590,7859547,12306979,24170624,29377118,20356177,33827453,24130776,33566573,32307455,31550229,28230987,29795184,28870294,31698121,34320268,8811106,36892598,33470876,37164590,20245248,28191325,25831400,32899980,33233068,36153773,13303337,24646037,12392026,29857863,37561111,20873875,36564924,18088244,28963882,34656143,31133707,34977314,31085868,6673447,34444924,30003860,34603810,24215863,12223558,34335595,34976598,38280051,35385818,36857245,37171928,26941074,18283722,12031721,19731159,28284857,25401152,37423137,35217862,34647610,33186310,24906606,25022793,37509079,34076071,37238858,8605768,34798216,28511062,37092614,32267931,19772016,32653669,37310420,15509416,37204734,20358062,34752730,27693306,20141062,18190795,17913081,38313543,11885649,26543271,35551212,10542065,18990220,35272287,14078532,33250117,33466177,18162884,36001860,34539191,20827055,25466507,22753382,22578313,9229644,36294126,20811388,28315689,33524991,30186527,29909631,20710129,35088164,35619666,17390547,34614266,32338794,29329279,38436921,32390250,36177523,25263976,30467662,36335553,35921172,31238888,13746912,35769123,15757964,32145368,37227185,25213540,27191685,29976370,34787205,27882378,33251619,34924756,30465753,38322418,33370622,21216116,33672160,36563149,38206070,36316736,36776121,36644885,31504656,23126495,28181706,32891152,34218396,27585063,33452782,9681095,37030911,28586661,38177179,37236866,23347776,12672524,26819675,13005589,19427857,36181079,33927962,25653765,29734990,36406912,28517372,35513662,21757635,36427454,9174810,13673194,33701997,25575741,25290805,36223746,37306496,17973242,21868343,30221110,37161633,17781974,7024344,36004197,33713499,12713881,37350941,25410591,36202310,32963203,36030027,31588864,26208545,24158737,31518746,14454085,38110243,30635996,30453110,35272371,20589682,37171858,25875965,34114135,26108926,34609587,29266783,14667983,30505510,21024207,33014033,27508470,36177211,34652806,34737720,24457097,29202177,36190302,15535060,20438278,26682842,36607426,31856882,29517602,26495222,29014436,22685613,31482431,37208805,35961579,36610461,35599236,17486519,37344185,23044894,37044287,16148933,25012320,37036329,38149491,29175577,10066358,11258636,33634847,9332020,36364784,36723457,37519239,35614768,23058925,22118121,19806820,16658113,9414774,28791868,14678288,26173220,29862260,29416374,36743162,36161218,18569597,30329891,30832325,26235916,20213068,9417580,33945012,24200943,29190962,30170877,19165052,34947217,36540670,27388319,37145934,37587249,31714517,14371621,36554124,28372118,35619302,27850921,33808547,23998460,32835639,26028112,37756525,35731052,36131486,35988247,35333730,36611920,34980333,7311362,29790033,33086457,9758624,36187779,37152503,34169604,34716534,25131066,17782025,34456681,29056117,34697079,33743541,33903718,29217175,32793769,30737046,30821417,36541297,33787841,28850866,35901331,27980045,37225962,36461623,12643072,27118031,34155633,30820481,25855681,32536559,34231938,35206775,9723210,32103740,30434126,35479000,32573597,23903972,27508947,36652631,38404125,32692058,32452521,33979971,20080439,31420181,25396018,28472952,37216029,31190624,21522652,37874105,12730879,30516224,33616488,25454369,29671432,20773439,34968395,37464835,33649179,30610570,29378925,25844267,32432879,11660236,29023028,29524772,23972815,20900979,38143557,28869464,35613196,14234771,29864207,33934751,21115756,16361829,30281195,19173375,38380429,27958104,33040884,33886761,21281187,36858930,19319871,24693011,36619756,33358979,27006497,27550277,34551001,35497065,34002889,36524394,19307968,35275367,36513808,35937581,28685069,27944463,33505351,37296038,31753569,35926139,32553300,6989103,37212037,26903879,30343975,24639265,34619093,36608098,20355531,25719151,38452329,10822257,32375224,23235020,38449008,36277724,27737025,38455946,32414955,31720826,34222269,15403499,31209054,32878241,29130567,38160819,37590571,23797640,35483793,26990067,21160530,36677365,32951930,35917422,30340303,29524194,22304728,37088329,17615246,34256422,15823748,15490128,34497236,24323974,31524479,23098079,32087454,34496196,23815511,35094312,24801884,33096138,32182091,18773626,18145691,34563880,36935939,30993084,33962128,24765026,8971114,14258829,9671231,36141963,8470287,26622592,24027598,37393563,32221363,34324283,38452131,7976951,34369999,34475518,23454776,38474948,18980460,29809508,15243966,32406158,27149058,32310413,34709722,20757834,30783379,6759609,28306006,30713316,34492698,38439528,31691565,28173151,27548965,29226630,34684348,35003337,36872256,27022111,8629214,34007679,36673243,31226632,34937716,37303705,33191362,29295028,18005996,17358410,17519006,29634307,29769823,35935074,35283943,12451804,30619012,25658587,26910374,36785783,35017084,14446664,37675908,25116494,34433910,21935836,16817281,34355390,30640526,24937370,11761710,33033203,27167155,37329489,33721472,27528709,19838945,23123820,37402200,36909726,34748627,36555869,21537190,34065785,35038321,33895182,26964885,30204669,13294244,27541033,33916941,36513797,37221197,34127241,29905789,37695623,16014949,31423118,33923576,33928134,28483731,29999971,32506578,19750262,14678495,30895187,17064934,38315428,29116413,35071668,33635709,32387133,19515233,29044557,27029680,13880611,7377767,31337575,20478484,27698208,25496835,19790961,22615535,26684485,31472616,25897505,32615842,8402672,20052188,29097205,37478354,36760996,9847504,37998071,30766190,36180833,34502664,29084834,27804704,32616438,36783648,33442929,29895546,33716438,31433382,18924469,22166383,27508476,36644585,36646630,29364114,19529369,24430501,38189619,33704405,28367641,32517879,33962335,28959653,19390094,18348048,33701140,37538285,29322980,24548386,7915529,34153242,26319419,33350409,35855254,19971360,17757127,34113782,29865832,33190911,35917624,35933640,20030329,35279249,35598557,37325322,36983922,34837365,37067911,33860221,33864245,35667146,34628906,32942346,33000174,35209291,19389893,32115154,26480430,28210020,15624784,17662170,33534363,29776415,36188789,29978513,33885750,6721007,37845676,37723643,27803061,35365381,29318385,37733080,24647782,29231194,21331234,18412702,32438038,19155597,24213304,27344668,30495151,33786474,28371563,29863877,28356263,32501408,35926671,34074248,7155280,35109611,35378171,13477450,35299419,36846634,12035350,31694051,10077191,28508505,36774157,32503007,34782442,22923507,11348329,12041768,31963052,35982369,37075673,24467526,29096729,20192177,20417893,27816190,9545535,35748699,20102535,33077756,31225750,32086924,26313987,34747784,31572447,19841501,32370495,33248880,21226563,31149525,26353151,11599652,32190718,20316019,22133791,37388459,37008791,27652079,24153725,31169174,38502435,8587118,14739391,18051838,26125456,19148948,9088937,2691410,38215776,37466823,36816032,32205428,11564394,30880059,25747180,19499107,24384035,20059358,35093050,21551162,32311199,33366623,20728393,27710521,20004653,37648911,33466672,31901969,30749293,17376121,28310263,34816553,28074274,33898791,25847498,24372603,27930586,21041198,35599768,23478699,8772312,17818417,35830228,34688007,36408180,32570579,6695446,28411161,25792520,33311683,8384636,27441844,35465575,24658319,33658697,33597599,33812598,35118274,30549144,37307967,29171973,36586921,29850966,27247201,31468977,35838089,32077570,36689348,36841405,37070420,12517602,10085915,6730328,32236004,26710889,21227567,32780651,36877509,36463045,29251226,37727217,37214641,14469877,18695921,9480597,33549743,36554457,13102496,28541465,35784927,36973889,7939747,8606896,34544611,30526438,35309830,27737576,33424000,26412613,26628989,14746763,10449897,31227711,15397820,35297595,13257041,31525473,33348204,27526558,9725021,35610925,25970772,37113202,28253574,34996391,27654164,34514676,31728202,26213014,16190116,33519932,33082161,34890473,35350314,34837366,24846244,30642062,28857000,32265519,31590721,28129716,33024492,35850474,34989045,32307208,33015483,27993271,34947247,24505050,33026007,18416615,36673292,24051136,31951598,14129747,37098103,30220426,32949411,37587426,28846991,30422460,8030958,35312550,34733945,31812321,33885027,28190132,6493997,31091303,19923997,13741496,33214168,31954093,20698038,32726778,29797417,32664388,30575305,32031730,7527100,20661334,35520980,35309570,29522679,12904757,27913365,34642080,25712052,38345241,30493247,27762889,34831649,34985698,29153350,37183414,37803484,34415401,18254980,35014998,32692606,37666211,27969354,7003061,9851510,19045970,11591876,35185904,27890994,28371185,35034422,34890195,30561932,36985224,31836036,36087924,34583069,34519599,10066516,36200852,36358606,11545054,30484432,34819787,32850819,35537197,12642422,6481288,11213864,34629204,18280169,29234477,24309464,24919411,28423607,20754917,37768357,33748322,34558854,25460900,33369487,32409720,36899940,32453441,33296620,33790682,35007073,33757074,14641736,34698130,37783191,28006497,36141918,37607220,36868537,20294865,21508926,38062238,19706416,22718276,24170679,37765274,28301316,34278930,29084412,22508974,29558163,22750373,34877969,34823226,25504653,25197242,33848394,29773341,32151017,31084177,18967910,24418553,33530053,20153136,29434971,31248749,17445600,31880737,38098156,33350828,17763194,10938129,27696304,32434038,29964260,24150600,24455682,32285255,11630307,20242943,28847531,36415127,27993185,37595761,8432975,33875956,36364215,25397402,15762831,37217947,22660276,29237819,16042345,35333844,34808216,37318174,29543911,36742420,32292097,29477758,20995677,33060482,35682536,18608048,8491548,36272919,26979516,36857232,33907498,29496320,9283051,36307846,32672263,38151671,29102056,30251237,14275580,32385324,17002183,29220317,35970827,18321532,11371903,36686358,38270536,28996462,19257263,19247887,33801134,32925901,10780084,11807171,12084337,35479470,12790383,14936021,15867254,23030753,19415574,20811093,21726229,24075404,25401137,19707122,25982577,28449487,28970487,26414788,29212872,32674963,35857909,7166091,7884337,8460281,8741189,9395632,23892162,22546789,32144709,36035092,15165878,20549854,28457308,32103143,37348395,10630111,10988567,13590275,14764513,15339630,16014356,17713372,18583124,22261364,22746958,22926482,23177630,23418055,23585393,23769860,21014031,28977052,31760447,33986692,31806484,11266289,36827964,13692169,13945615,14091958,38104188,14431615,8185685,9057032,9200465,28256266,37661754,15610926,8048646,31584590,24253238,20175804,17878716,36163428,36444189,19065227,22514177,20050536,36223374,26233929,31693577,10435258,34258271,11637285,36532559,14028523,12447945,37647847,12535853,27809129,8026120,9685710,32027754,22477931,30184126,34089390,14192260,15140435,15562841,16477659,30008999,17284572,36574902,18331811,26717936,37249415,23469205,26729407,14417354,36551778,27054744,36229690,38300576,37318584,24050855,19693750,23912678,24836213,26675266,38189873,29121166,28257787,28826191,30392519,32928839,28839694,20078471,31616963,28961981,29136892,34700456,36057990,36983897,26881798,29391284,28505042,35892012,29870790,36528762,35728574,35978335,30882816,37502468,33743426,31249293,6637746,35114555,23610271,32495487,35932539,6758657,35254517,7672329,8549793,35147734,36609651,27697390,11818938,32734530,29516335,35637573,10404746,37576220,16825294,21066110,35807976,15037061,22472472,28607982,37241833,26570752,25583952,37661359,35825089,31523070,9171918,31987998,34275815,26434079,31015547,30633278,36035020,31716201,36064448,28019746,34785563,9308985,37345072,28963584,7886871,38051577,9853694,27695640,33673370,20257564,37549670,20982894,18697068,29054604,35597471,38162128,38227910,6860651,29702914,28779485,36294964,7100277,26509722,30587813,37213342,18760876,38239302,36434912,27713946,31090564,33412858,34056225,35761164,35270599,11130098,31977116,29936174,36849462,36858673,38254841,38105278,38346902,36854406,37941977,25899470,36864497,37718244,12046241,9733802,6679445,33440420,38163533,38206274,25277925,31008840,37336956,27723632,35698229,20881577,36853912,31699602,37650773,29619740,35212358,29013866,33862634,36666247,27554338,33211700,16933145,20295732,38175275,27561159,30487732,20031632,37245403,30061289,25596402,11814203,37645365,32791356,33024538,32573802,36470409,32585493,32424611,31533837,11495032,29387360,28614558,38033855,38330900,23989698,19508071,35911715,7306279,36051603,16739322,23697677,16318204,37127561,31221295,36375611,18804225,33050510,34853473,33411164,36066633,36778689,34745249,23297672,31858433,28565020,37101861,35209093,37483918,36449335,32699682,35539131,33031479,24292566,34346532,31901361,24173734,37245955,33081866,27631200,35647180,34311458,30506022,25719036,34251316,35193772,36737054,33910736,25367404,35649536,36306244,33131063,16111269,22428503,34912127,32439150,32303495,20406542,32631494,34920686,36262573,10029497,30733194,20029651,15122793,33536397,13244824,23886111,33449433,33702790,29883813,28354788,37478491,29974116,32888497,16737074,36372352,35987782,16858047,26135493,27616804,29463292,31194696,34006636,23605437,29277805,24708783,30029270,35302505,11890569,29866091,35203869,9110642,25492390,33507730,10825006,22168199,31778757,21518161,36642596,32056025,30070571,28020801,31351339,20884699,35250023,10581343,35101112,20036872,33118189,33358940,21721481,36841572,38188054,37240385,35839083,37209984,8718042,32178473,23241639,15028276,27252808,20450654,21954126,37378772,35379926,22275823,36966957,33267929,21465638,36968662,19985258,9991465,23291484,34092644,30981247,30149370,8700762,37220635,18483619,35307575,16732603,30824268,36431759,14463277,37084500,36607684,36696428,28617618,36524500,17897410,36358774,7404461,38272052,34127419,9665629,34345151,37335554,12624251,11516423,37124003,33728648,34713245,11932318,37323744,31700506,23209778,22191477,36785597,36538318,7909943,36573195,13422193]

Latest News & Features

7 ways to spread love this Valentine's Day

Katia Hetter, CNN  |  Posted  Feb 14th - 12:43pm

The Valentine's Day frenzy is almost over.

UPDATED

Scalia's body at Texas funeral home after 3-hour procession

Laurie Kellman and David Warren, Associated Press  |  Posted  Feb 14th - 12:21pm

Antonin Scalia's body lay in a Texas funeral home Sunday and officials awaited word about whether they would need to perform an autopsy before the late Supreme Court justice could return home to Virginia. In the nation's capital, where flags flew at half-staff at the White House and Supreme Court, the political sniping soared, raising the prospect of a court short-handed for some time.

Utah National Guard death benefits bill passes; bill changing referendum deadlines fails

KSL.com  |  Posted  Feb 14th - 12:02pm

A bill that would provide death benefits to members of the Utah National Guard who die while on state active duty has passed the Utah Legislature and a bill that would have allowed Utahns to wait to circulate a referendum petition until after the governor takes action on legislation failed.

PARTNER

Valentine's Day confectioners: 21 of Utah's chocolate makers

Ginny Romney  |  Posted  Feb 14th - 11:57am

In recognition of Valentine's Day, here's a list of some Utah-based chocolatiers.

Salt Lake school receives $500K grant from Apple

Jasen Lee  |  Posted  Feb 14th - 11:12am

Jackson Elementary became just the second school in the state to receive a grant from Apple Inc. as part of the nationwide ConnectED program. The $500,000 grant provides hardware, software and services to every student and teacher at the school.

Timeline: Chocolate and its impact on health

Carina Storrs, CNN  |  Posted  Feb 14th - 10:49am

Who doesn't love chocolate? Even if it's not your favorite sweet treat, you can probably agree that the confection conjures thoughts of love, pleasure and reward.

S.L. County may close South Jordan equestrian facility

Katie McKellar  |  Posted  Feb 14th - 10:17am

The future of the Salt Lake County Equestrian Park in South Jordan is on shaky ground. County Council members are questioning whether the park is worth its cost to taxpayers and considering whether to downsize the facility or shut it down altogether.

5 takeaways from the Republican debate

Eric Bradner, CNN  |  Posted  Feb 14th - 9:42am

The Republican debate in Greenville, South Carolina, on CBS Saturday night came hours after the death of revered conservative icon Justice Antonin Scalia. Though the event started with a somber moment of silence to reflect on his loss, the serious undertone of the evening did not prevent candidates from some of their sharpest charges yet.

4-time champ Lee leads South Summit to first 2A title since 2011

Sean Walker  |  Posted  Feb 14th - 8:57am

Matt Lee won his fourth state wrestling championship, and South Summit secured its first Class 2A state title since 2011 Saturday evening at Utah Valley's UCCU Center.

As FBI goes through evidence at refuge, town awaits normalcy

Rebecca Boone, Associated Press  |  Posted  Feb 14th - 8:26am

As the FBI focuses on its criminal investigation at the national wildlife refuge taken over by an armed group, land managers must get ready to reopen the 300 square-mile area, which draws birdwatchers, anglers and hunters and is a key economic engine of the surrounding area.

Major accident closes part of I-15 near American Fork

Xoel Cardenas  |  Posted  Feb 13th - 10:31pm

A major accident closed northbound I-15 near American Fork on Saturday afternoon.

Justice Antonin Scalia dead at 79

Mark Sherman, Associated Press  |  Posted  Feb 13th - 10:30pm

Antonin Scalia, the influential conservative and most provocative member of the Supreme Court, has died, leaving the high court without its conservative majority and setting up an ideological confrontation over his successor in the maelstrom of a presidential election year. Scalia was 79.

The GOP's bitter South Carolina brawl

MJ Lee, CNN Politics Reporter  |  Posted  Feb 13th - 9:55pm

The sudden death of Supreme Court justice Antonin Scalia provided a rare moment of agreement among Republican presidential candidates before a debate here turned into the most bitter brawl of the cycle.

Jimmer Fredette named D-League All-Star MVP with record-setting performance

Sean Walker  |  Posted  Feb 13th - 9:25pm

Former BYU star Jimmer Fredette had an NBA D-League record 35 points in Saturday's All-Star game, earning Most Valuable Player honors in leading the East to a 128-124 win over the West in Toronto, Ontario.

Lawmaker proposes new statue for Capitol

Emily Larson  |  Posted  Feb 13th - 8:05pm

Rep. Mark Wheatley, D-Murray, has proposed a new statue for the state Capitol honoring Father Francisco Atanasio Dominguez and Father Silvestre Velez de Escalante.

Washington County's economy gets boost thanks to visitors from colder climates

Ladd Egan  |  Posted  Feb 13th - 7:27pm

Washington County's economy is getting a boost this weekend thanks to thousands of youth athletes and their families who are in town for early season soccer and baseball tournaments.

Emery stays hot with 31, BYU beats Santa Clara 96-62

The Associated Press  |  Posted  Feb 13th - 7:11pm

Nick Emery had 18 of his 31 points before intermission Saturday and BYU cruised in the second half to beat Santa Clara 96-62.

France bestows highest honor on Utah veteran

Wendy Leonard  |  Posted  Feb 13th - 6:48pm

A local World War II veteran on Saturday received France's highest honor, the Legion of Honor.

'Controversial' Antelope Island mule deer permit sells for world record $410K bid

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Feb 13th - 6:30pm

Attendees of the Friday night auction at the 10th annual Western Hunting and Conservation Expo didn't just enjoy dinner and a keynote speech by "American Sniper" wife, Taya Kyle — they also witnessed a world record.

Markets

DJIA 15973.84 +313.66
Nasdaq 4337.51 +70.68
S&P 500 1864.78 +35.70