News  /  Home  / 

////[44961]//[35551212,37994391,32039209,39853536,38066755,37170792,35968787,41595699,41579088,41566223,35032217,41593358,41577333,33600113,41591955,29825561,41597760,41594662,23857689,41578997,10584568,41594634,41009905,35362748,41597197,36160949,33186310,22311312,24174943,41427355,38851875,27300248,41489912,41588408,41339448,34177571,8826902,37956704,37654997,41596610,38038534,19257589,26954624,41487777,41596261,35223774,31701047,20377032,38115337,28689023,38051340,34148531,35602238,35578490,28143927,38079948,39005561,38009672,37302648,39360572,36778215,37022388,37716991,36646010,37229283,35348992,35438798,20871116,21344325,36553449,38242401,33281958,35708389,36393114,35027711,14934132,34406781,37958476,40827200,35203795,38175496,36541141,37716545,41596846,32764361,37155699,36444430,37983549,36005464,38310901,36844096,41599113,41383388,36929619,40089743,21201464,40659897,41590901,37759418,37759635,17780527,28362095,23391916,24201856,41582818,37299805,41594360,41591693,24136307,41574738,39018274,41544060,39233683,39243320,41524034,41578584,41263352,41500110,41490335,28556386,41586153,34423783,41581985,41566873,37237091,30986319,7954217,41538504,38120245,37835258,38104306,41520140,41596888,40822776,41539797,40971516,30761757,37328255,27675121,37199708,37588820,38538379,39189065,41599852,39141529,33904583,38225618,41539832,35911901,40970735,39217829,39181098,39128611,41214478,41580019,41583442,41541523,39122933,39096655,28086275,39225386,30596906,41576547,39152356,9993121,39222480,39216288,41547298,33795303,41463062,32958158,24992043,41534238,27523504,39111665,41565135,27711857,38429994,20926864,39210797,36761560,41457295,27245703,39233323,28671070,39111972,41298835,40174243,39133566,39237156,36588173,39110149,13257041,39196688,40625675,39129748,41095645,29082614,39186377,41208651,39897373,41585200,35323348,30085232,40938038,38537558,41556490,39207943,41543307,39228899,13237741,41126557,40823016,41592413,39171359,40891081,39173208,38948397,41563528,41579899,41586195,36815851,41577752,41557226,41214847,34293552,41588259,8733170,38379677,8637421,41541855,41586695,9851502,41583243,38931636,31447023,41572828,11095501,28302908,37254247,37537525,41578596,41268150,38948072,36680023,41588023,40564996,29853101,35459520,19501349,41599303,37750214,41591236,38313486,25057776,19025232,33042500,24390677,36777311,41590955,41134236,38266584,41568065,35621688,20875687,41449900,41508809,35447797,41122971,41221928,14574836,32600008,36892472,30147588,39518709,40638226,33261312,38012888,41461924,39258970,39999502,37435167,41508896,41475565,36343751,18173318,37319859,26866295,41569282,32959192,35858246,35308903,30690720,28598310,41401852,35435823,32692142,41366529,28565020,40285693,41295497,40220496,40474736,41599417,23384557,34916339,37009161,37705469,41595745,41588860,33169347,33753631,37701398,36306088,41574045,38062284,30270244,40470960,38281730,27243011,37696445,41017323,39075297,41587543,41587837,41599827,26642929,30171625,41573215,37950540,38525038,37153113,34164516,36146590,31281628,41524182,41584663,41577296,28735414,9521144,41581230,24401652,41061648,30398890,35393424,38394985,34555296,41593110,32471356,41577980,36606161,30836399,34562752,41593148,33702083,19149902,41289891,26042714,40947097,41576971,38360650,36762133,41508619,26229392,35413422,33752794,28677482,40412210,34146402,41159385,41564924,36130133,41590019,38388564,37662126,41545722,37688343,13968599,38347297,36646832,38001330,32767383,35236459,37009521,37730428,41577420,41527297,37517946,28410620,20733517,37892335,20354077,38098343,40813445,37812613,39721619,29779482,23963013,30971079,41580651,41584619,41505928,32462193,41473495,31693033,35548157,39623067,38030069,34158036,36435282,28958634,16231382,37298015,37291020,40619333,13468718,29395398,37211307,37516923,39386997,37426561,37966930,36147671,37127561,35613629,28849908,19319108,37719076,35563287,21236298,39152993,36967324,28782487,39176622,39028864,11025790,39092499,36199314,41472991,36373625,39206058,36672865,39774949,39123045,39223574,24228385,39182740,39198015,39207373,28170865,32258827,20894579,34268442,39145477,37317988,33668284,20496542,39190312,30254942,37952713,39089240,21108431,39226156,39191877,35420995,33835099,34624260,24984974,39133103,40303882,39129288,36389572,39104417,40956033,32254988,37801288,41487112,19398174,22136509,39836126,39868695,32989947,36269907,37691246,27409853,14218947,10430508,33034875,37754426,41257438,33287320,38033034,39610062,37833402,41586869,26796277,39586261,36587452,37627807,35457268,36941981,41543648,16709676,19430714,21449639,41574014,41581351,32655789,36198785,37423826,41561387,35238819,37214016,27623235,40879796,36404085,32964466,36655499,41480116,33442034,36199515,41490423,41557360,36074681,24348797,40697621,24043800,33417884,41382007,41567290,40552325,36537918,35363854,29513611,23974497,41255519,32076109,36031005,41579412,37728013,38283735,38637674,39358653,41534509,36756213,37184177,38365810,37634295,37911494,41439565,36734125,14590694,36681443,33250722,21055808,41436598,35114622,37146102,26395944,41547207,41187065,31874117,32455846,37129316,34488040,25860936,38924286,40996205,23593701,20702463,26468498,37145622,34774148,33912661,27003704,41578216,40472746,41078754,34346617,27680936,27445420,36983790,26128372,34856913,38833889,28801225,41490220,22414871,13851871,36634480,37410474,38336749,41344968,38852037,37099615,37349360,35231383,28304724,38235744,33000601,37404223,37204958,37947746,33956134,41398591,36732135,41588086,18162102,25298927,18134495,40983642,15750682,21017551,41588454,41182473,41585301,41551020,38591623,24014075,35333036,33345769,36630462,36117400,36682668,18168576,32864673,41458783,28843341,41159086,36946932,37008943,41576339,41581373,41580208,38790318,19587525,33042457,8485390,38803767,33537388,37810624,29895857,40988464,41316540,40689433,40062444,41283914,40622429,34838858,38148926,40092149,35487450,21697644,41405929,40035930,38134071,31836870,38348647,7355588,36527926,38271468,13750820,37525207,31256363,36977415,35742252,33046850,33618233,34827965,41478675,36885344,20342057,41599388,36443213,9662558,40548023,34929475,33251619,37649554,28014952,37593242,24715455,38292346,37432307,28272194,32302737,37039270,36345574,33753735,36403601,38368215,35585438,36062004,39160049,20507469,36097297,37260944,38097820,28584336,39579091,38692054,28192094,34212955,41219981,25506361,20588656,38319458,24219736,41533303,33721844,38149015,6383297,38220373,26998774,37312661,30673783,34388765,39245218,40842080,36023553,39248011,39245219,40883792,40569853,38405432,26386066,39203924,41167213,38482893,37948859,28667921,34136863,39948174,34024671,38803342,39033487,38282864,36402843,11639286,41597515,37409902,38337854,38906323,34463934,33350613,37564832,41415271,27725792,41586593,36790034,41569990,33112545,41573906,37552573,27184250,18226193,17431792,38590506,40253658,38402152,38134828,10140439,19741801,36156641,30172763,38082301,35250023,39482986,36549986,36915452,36818071,36228797,41011230,27586473,37776075,38048081,36619783,36630912,37806838,37920431,40936566,36334237,36929614,35271783,28082242,31889543,41358261,30010787,25612542,36589917,27695191,39242773,38380010,30246700,40103851,40886758,37421511,40016576,24552939,28422982,32977597,37889841,36910824,37381967,37234080,29974467,28282689,34675473,39496260,36620200,36961398,30326126,39232656,38352713,36946391,26984632,38175271,38368661,32654839,38650626,31873633,36551066,36568543,40468058,22958172,17457645,37992682,38144280,38447747,41488242,31874225,30396279,34263226,30068845,24971076,40114883,37239124,38230524,36399167,36650287,25103043,41573565,37921726,37792311,39238436,41543567,39828474,41255513,27133883,30749293,29721017,41576170,38350546,41285748,32677842,41588829,20364573,32571064,36916846,31010450,31833944,36726914,40449264,37342340,36584658,37329151,30616569,35566682,36138748,38054906,33683521,26264007,38021127,38012861,41574717,30736951,37835601,37677598,20078597,41212355,22006467,40239424,26580322,34804158,8029179,36323109,30476789,36502210,38725723,26361297,26984558,33947647,34122515,34497236,33605954,40198343,41432828,15822437,31840487,31768239,30834478,9789863,32782864,41119019,40380391,28783931,40209267,39259592,36381667,37490318,39250878,39254524,36678361,37464966,37994324,27456510,20645847,35440687,37621135,37990999,38485926,34183565,39247554,36435577,37811722,23121244,40296753,39249384,11469499,30392246,32616438,37577560,38253485,39680122,39361212,30931072,37941320,30288707,30929872,20521127,39237546,37068490,39261080,19697642,31386451,28866760,39247770,39237363,22101836,39256857,39246131,34886774,38206224,39240657,35516879,24690702,37447376,7099332,39258584,39248905,39224464,37920115,38388692,38197004,37166837,27003988,39248713,17264821,37783191,34154118,39248219,39094405,36935949,32667402,8093561,27013640,39291949,39261688,29099159,40742439,12722617,41542797,39209796,39229922,25127969,28629629,41557585,39243069,37492893,39245529,40409964,11941343,30715321,36488358,36877656,7097154,27612028,39490947,34716911,36373334,21370320,39138117,37880461,32482434,37969008,36845182,15413339,37873543,36546120,24046410,41578794,28390054,36086295,17601460,39204070,32163046,40713219,41481226,22023141,41452467,36574902,16938905,37665518,41508885,11988178,29616050,41228995,29953700,30059118,30143134,37433722,41075916,26994651,38576057,41485723,40523614,34498117,36821767,36744466,37962543,36425637,40156189,37527100,29671866,30431887,41537229,38299678,37120970,41563150,38314260,37315011,36921244,37703867,27121624,25276439,35955357,37801808,30781516,37497101,38191499,36820642,34551611,41224487,23029109,39195735,18125835,39258796,41519081,18146825,18119310,41555090,39260820,37288102,26815135,33028770,22533669,34941787,31968078,30789882,16487919,32723971,38239782,38423258,31442646,38421281,41548748,40915450,41530522,18116271,40328438,37049469,19588445,39927737,38124142,36364784,39206036,41280345,36448532,36789993,36550981,41259677,37192949,35518879,27524246,34115737,37694966,33077135,41484215,38068914,33895554,25728094,37378772,30770454,20712495,30003128,36909726,36958575,41405921,40655290,41571974,34342837,33009659,37906300,38732276,32325686,37597631,35519171,35513038,41094806,38147453,36700182,41325184,41399552,32336240,16383176,22418477,38089811,34596757,23694177,14557063,27668097,41555546,36439965,8029072,40719850,39921196,37789421,32942645,13388466,27145752,40098410,39038169,7336883,39119780,39121487,41275566,39028465,39093621,41218039,39206060,39089498,41391738,33986692,39078036,13732208,19247351,39143861,36391755,38326409,37881593,36484932,39128791,39042500,20565824,33363509,39180986,31706157,15584500,37979561,39145934,31742605,41538942,39099963,39177737,36388045,40467642,37050688,11869988,39096218,35536287,39119766,39111004,36374983,23978923,13696426,36718335,36761042,39217530,40905662,38486393,20827150,26031167,36395136,32564508,41512575,14972290,41473313,39727592,33422568,20175646,39049839,39068268,41398160,31896529,39149950,37131418,28570943,39128394,39044165,33656646,41495571,41489442,36273367,39165721,36857799,32912971,39218806,39080293,40289340,39158008,38904197,38604231,39051968,38890194,37813797,39127691,32466533,41206132,39209737,39237215,37378265,29658340,38954148,29682870,39209933,39041357,21381734,41395452,15670882,31432999,26826708,41458551,38205995,36375594,36535690,33574047,41555963,10654363,38278472,31067217,37676852,37712890,36308538,34752299,38784846,15505438,34002429,40178991,35473094,30783379,41482671,17218013,41385445,39892848,38427650,11127015,27087399,33333055,37318174,37731015,37984048,39755669,37212212,36947459,19969551,24368825,27022482,37987967,12959911,37818502,31481272,36856664,27505881,38219597,15403499,30930831,24258125,37116472,34855384,22583134,21268162,15471091,41284638,41279440,22716792,36933385,36746488,40192457,37213404,28797246,37867427,30255467,18396475,38064479,39941764,36500947,26226886,31974656,41490209,38021286,34264482,38131742,35124383,38571459,18133873,16347144,37949380,31214166,12610904,22705217,39507865,9941819,39824516,38371978,41302366,37699981,41494433,37811120,27120872,39478310,41284499,18004158,41086980,39381877,34320164,40612784,19390739,25016068,34458597,41549712,37919854,38099855,37798682,40066005,39668561,37017126,28636785,40415337,37220324,38399044,41503492,36682622,36820656,31336246,32995667,34794607,32823154,38277042,36423574,31486372,37933375,40598387,30622630,32265912,37716522,37928619,40533760,39598582,36771651,40785880,36204845,33994152,37237581,19208732,37456365,41541054,38145800,38220917,37872595,32821881,40823976,35201634,36375221,20370645,41500755,40730487,37424282,37865504,37821434,37851744,33975658,38020138,39880927,23473564,32604230,34911823,36114860,33634504,30394050,37518181,28294108,33179599,31499376,33144674,35048156,38063801,33360508,41594866,35147085,22107657,35271858,38385182,36721648,24581422,37903374,40854576,28234520,34517674,41458192,36956531,15463472,28991484,35570760,40241471,28076024,31342110,37060547,37894646,30931031,11990250,37754462,37248288,19954710,35473039,30158760,40177157,38378889,38007996,29919720,36705958,24192542,38057366,36766799,36004197,10135568,33654662,37504306,22572038,37963892,35535061,32922454,35519816,30329896,37898378,35378410,36787535,39271139,34220496,11064179,26538206,36218874,34253343,35702923,37291714,38794993,36483088,34623389,40182353,10829513,37859229,38137133,14077798,33008751,20408465,33777423,38179813,31834264,36715333,29290094,36180833,36627307,37255263,17338780,21104596,41416472,36728551,31299758,38267989,41591263,36544898,41566316,10034380,38687512,34471729,33713499,16016776,36076488,25932419,37809730,37649012,37636036,22575013,12318448,36976228,30976368,41409273,39773590,37590638,37882992,36048124,38149760,37678920,35987782,39303283,7727120,27745517,14677762,37823333,8401873,30616177,30650112,27532068,20843308,37739105,38132268,37049068,37941155,38046515,20857120,30880374,41577133,41379418,36659088,29096729,41555979,36862155,38138345,30465067,37750988,41445233,40208287,37275310,40512202,37142965,41382344,38289651,37288525,38224402,36776491,37924646,33871936,37994075,41155402,40886791,19939713,39244248,34684853,25126490,9306175,29545438,26315389,36748494,36589345,40468155,32313435,20952945,33413730,36973453,36689070,31000191,26646013,34298501,34536752,15115988,41380289,31436236,27163167,20975944,38486165,37858339,8561739,33761895,32325691,20045942,41306699,41314489,41534833,32038269,20664781,37409451,26937936,19324164,41444633,16474997,40629765,19822518,9619583,37579348,38661724,40315025,38140318,41552390,24484038,40398185,37729826,38036339,37055602,40144859,37633299,34508472,36691996,35454176,28742277,36852757,41369824,31282253,11873697,36844954,33659896,37223442,37448774,31058747,35482405,26966138,11593527,38275588,38369266,29039004,38744982,39210633,39111411,30746292,31903509,18730040,38127325,38973080,39182363,37940435,39125921,39072261,39046317,39160836,35404684,37772608,37002445,38965093,38989788,29735668,39000548,39081954,24482201,39095810,30479925,9706981,39033236,39196535,38945416,20994756,37705095,38232114,39055250,34472908,20480434,37813842,37723837,20740515,37517176,37826064,39304559,37339157,39536464,34729714,39296846,34570120,41465809,25393676,39032229,39939957,39118817,41570590,40616735,40918121,39110596,39139675,39220804,41409616,39206521,39048528,39070403,39047988,39088386,7024331,33554569,39072857,41501801,39083535,30538095,35819466,39190244,39084830,37171858,35175751,41008602,36726410,39166033,38507761,35193772,39091175,37687924,36761392,37922448,39135836,39078658,37481114,41515093,39047320,41386545,33494190,38148858,37697793,38478922,23815511,35531669,37565365,9487573,37289209,37860134,20436967,21144378,37049487,25474350,36439874,38016325,35332973,26105611,41126276,23825587,29133282,32841805,28558519,37703960,33167635,38149491,21359498,35749351,38552842,31461217,32139375,41494828,41537821,31240807,37879497,41478312,34281826,37155570,40775485,36027824,24807747,37916862,20837447,33603680,12114911,37927179,38054588,32657941,41185274,36960270,36169129,20627205,21427398,34713574,31998398,41520633,38945022,38712730,25358352,31949844,39068887,41524364,41449463,18853547,37547231,38027480,20911010,38439528,38042326,28547010,36177573,38264978,40350300,41569832,36025797,41568760,37793897,7454265,41550787,32503250,37622301,36826479,31482613,41548514,29924442,41542456,30341582,30809671,41543370,41541414,11578356,41533576,41451849,41524168,41523953,37165867,41523864,41523897,36735846,41523832,37222158,41500767,38027849,40848874,37662384,37759771,32291153,37980439,36369224,36748380,33285834,38136323,26018563,36223934,27440688,41582114,36478104,40900593,41487241,38842792,36514214,31039328,41585887,35892493,38199508,33875457,41400431,23770220,38439303,41068610,29988762,34266953,12985535,41515593,26644358,14225802,35191578,34599070,39925431,41568597,41570416,32650385,28260758,13233492,37393762,18785250,40291391,38345864,36135505,38200836,40671241,40674758,37718014,31157610,38230909,12191168,15509024,34795304,17544356,31536531,40178423,36762174,22718796,27956881,36744074,28617376,14028523,34146449,9458526,33951913,31266960,37868524,41071250,40119598,41598795,41548632,41468764,37312413,40305873,37937537,36663540,41231386,14548826,37515313,35179328,31156761,33649289,38020435,38204144,41263634,38361774,15307561,41568126,30828179,38340393,40670371,33566084,38037180,36402748,19224762,41091513,31284582,38036035,37773708,36747269,21736474,19787344,38325623,33542974,31304706,38708733,19190353,38305984,28226420,21844616,35384042,12127267,41470633,7006214,21265730,34907644,24726769,35145535,32234773,41031299,20461837,33701283,31193097,36856530,41562076,37857644,11346254,37588504,37296120,38663868,39892516,40324039,18321532,30946235,36844339,32995766,37661852,40702956,28294492,16867782,41414748,41530609,40362485,28717954,33426490,41520500,31688244,41136543,31647347,38629334,40889522,37368875,30577621,32124066,37944336,31488406,38202140,33366974,26612255,37665661,31728546,33407685,23800857,31472716,35584736,35586691,37535200,8836725,34898953,31880043,41557108,36882486,35673760,39503831,37811779,24116943,41547834,36534166,41534566,35545182,37957072,27705932,37409520,28784740,28201965,36740034,38574458,33653296,37760080,41275987,37402250,36858673,23921686,39331124,14044690,41177045,38029747,32201572,38052668,22034531,36550704,38301352,18327614,34341768,37126668,39996298,29942648,18715416,39711841,21278040,27638639,27692457,27351822,19592745,30725827,37973795,40347178,33866171,40349903,41287849,41100902,41255798,36666679,38301120,34679485,18352901,40942986,35636584,37659367,33852196,14439391,36500932,27643733,40562473,39165946,23599536,40059368,38031137,31609221,18349362,34700346,7955014,39350490,40006574,38017027,38439985,27575051,35239543,37920482,13446180,13368893,35293065,38842703,26980903,36219845,26330019,34249819,36655741,32494461,38265385,41201139,33365461,38241396,10474167,26492115,37758360,37279356,32950857,33071082,14029728,36305718,37236763,37128063,41227319,34298854,40310418,32405680,38281526,33691053,16039552,31439935,20326663,41158540,41289720,36287147,41109547,33124167,20296183,18298937,40126804,35253757,37340016,27012319,41201450,40256176,28332642,9436624,38269917,36349906,27463560,36343714,37063806,13910955,36893132,30461694,30578654,36455678,31429324,38403063,32517847,33417423,29947549,27721938,37694657,33023545,31809708,37696905,37400533,39778704,34079286,40527408,41509045,16826771,31240554,30198894,32356032,30745537,35212281,41400264,28485075,35141510,28678960,30327799,40083792,37601490,41510253,29968526,6296916,30622933,37403901,32381264,38913789,31729030,41192649,33671170,29519229,27288436,36539817,35354485,37625611,41501432,34443964,40154097,41538844,39069406,39488652,7343069,39213604,23709198,36360313,24898225,33832880,36291505,32374650,36188660,38732485,38668048,36075557,38648795,31006990,23506283,30158102,37448606,31886151,37014255,19660253,38545213,39874153,38305809,25272595,37700668,37869754,36707142,35535493,31972790,21436545,41561670,36768051,30785830,20645944,33589621,41416090,38288916,36540670,35799647,36403745,33453270,37845377,10480117,30755118,36586921,36281656,37597124,23786722,28827983,20989980,20911320,23777279,19546764,23030732,31990123,18246829,36596650,33642408,33656049,32551340,10567168,24716152,41007106,20246193,41051516,41548570,31008840,36299675,28303541,37209822,41019040,37873952,36875219,23866910,37796840,28452564,23603951,37031286,23227224,28253863,40409300,39128776,23512215,36973470,36477710,37953986,41456318,22041205,38051577,32677449,21024286,23932586,24224719,39449553,35339605,38430588,38007342,29504743,40129704,25397550,28342919,41048613,36347467,35132049,23266579,32879922,28915925,34816553,41231868,40524225,11696310,41519929,39886422,28771935,39748294,23909191,40226290,18127578,40771551,36319404,41447766,32244285,36003919,38795335,27181997,32855211,36153899,24381456,30028991,41433287,33032113,29254420,35176402,8404853,39062444,26976139,30221110,38651588,33908490,41561110,41545768,41408879,41172883,41133083,41128007,41038148,41030920,31301057,40980789,40975561,40963931,40946248,40923142,19132953,32432213,36688296,18318786,35832154,37882660,40540039,28910631,37372896,20811096,15727513,37889506,36658390,6938199,36866614,31798930,33046533,37669712,35548063,19912729,31614326,27609757,40664571,36435760,36545661,33792533,36774601,31619727,37684231,17640347,37845748,36390449,40567320,40217230,39076870,35211635,33673370,36062479,39525909,36692070,37306193,27335778,9553348,36543108,30824984,38103067,31443123,41498163,39355721,37504381,37878166,37350057,37683984,40648849,34306740,28547241,41388394,19161606,33634298,37976748,38632951,26861581,38808140,18549020,35862005,38052856,31021920,41119520,23965818,28190112,21383764,37252266,36229488,36055776,39214692,30205600,20252930,19998710,38125068,34333702,27741372,19090519,23594271,41410340,37807129,24544816,25179167,40680008,23032134,6329383,30005424,29022328,40429910,23834937,38738989,37812821,11532965,33714673,40985463,41290185,22786910,38699568,38015361,41078883,36201335,30015741,12795071,31594033,39262662,37680853,37490530,38523067,28352077,26325740,33345899,37871658,37893009,40753069,33531845,39807211,31943299,32468927,41253378,40431698,37924958,33222006,35810371,40418114,37723106,37852890,37405517,41541703,25742711,34420146,37752155,36361043,34615905,24284275,40943018,40818092,33804978,24578225,21001083,19745350,36513797,36222377,39663069,37433265,36209904,38304813,37901707,41019165,27375085,37591542,15996314,26108926,18821360,40731822,37517254,25859197,39075332,32426684,33498979,37481711,37231478,37720016,28554659,37025478,36900454,38352606,37943719,36029576,38335080,36845524,16967598,19437055,38138730,35005724,29132316,33702790,35823362,34416659,41412567,36818711,40795581,15609384,40837230,38716151,41224649,41222605,12854086,34424920,6853148,15465891,22859635,41557097,41547747,39197673,41417443,39067951,32452018,34756436,17214923,31879527,33281463,39535934,28690737,36563149,35443663,33614566,38277157,35334811,21286766,36482813,33292400,29997377,27339928,38615642,36365011,30484432,32497792,25966499,37578743,11737947,33671756,31440158,37819106,25588103,30529606,36744861,35958718,28906539,41393640,31518746,30507548,36709224,40846391,36858738,34637429,38914516,37575101,33005401,23668284,38745972,36363473,37240924,19574178,34934357,37740873,30321806,37890692,26353151,41340764,36648299,38663988,37889126,41066539,34819737,36679547,40829936,37276637,36198516,30644978,40908055,41574735,41214564,38559142,34801389,27921784,20450516,20389868,36648472,16362376,20135237,36513961,25834266,7543033,38248462,40280190,34046758,37489747,35448659,37451489,34890322,38230915,13148948,31987474,38030592,40203390,30496001,40537747,32404817,33610867,36864508,26925292,41355759,41340927,41133306,40606460,39842983,39496510,38299935,36047053,19920462,37828567,35745062,37171192,36967141,36586686,36585594,36982507,36296310,39658921,41005529,39820341,8996976,37817979,36863340,28376552,38196078,31441864,34887810,28887744,38045416,36745115,36831432,38319467,37687874,29446044,29179623,37124420,38055833,11442225,36456740,36583012,8952947,33785062,38088028,37924029,20827270,40092839,34132469,39407771,33769340,39756877,28479991,27388077,39742494,17853389,24372680,38143264,17444671,19633302,37448199,24893704,37775847,23138923,38141543,36189720,41456947,33201765,37190507,37213470,41411140,31558702,35198283,41219543,41202215,17851651,27027657,40943331,32678739,36255425,17650187,29710416,27396265,36477617,37944478,9671231,39532282,23928833,7184631,33200392,32933605,40929714,31078049,40255773,40455177,12547799,19509198,6864660,28838697,40953700,36516793,32353912,41372025,27166659,33321448,40299653,36534997,38347564,37155806,36566784,33488845,36620001,28296053,24914091,40472885,38281860,36460311,37396059,39491079,37312074,37926200,29024007,31364903,37398277,37668297,41567503,22092269,15082325,39705826,8904192,23228526,38056594,38236273,33993019,20469203,41348071,37785760,38045603,34996874,38042968,24574747,19552368,20910772,19270085,38765270,38375681,32228627,41368943,40740961,36914529,37026522,24741059,25624754,34528226,41373025,36472605,41293700,38154370,35117403,38348410,38915537,37369770,40955953,41467817,19380914,37247923,40446264,39413104,19547331,41422134,31470886,37042106,37861824,26548209,41540556,27249596,11350903,34732428,33435595,35123511,21439748,27449606,37249895,20013164,36352630,36710525,37209624,41542588,37515536,37687105,40034683,37897271,37926751,40559022,35283397,37234497,36269753,39597288,37492686,37284375,27741499,38119476,35493512,28673521,34518605,37195326,25194943,37717836,36985051,36718018,37369852,38451248,40726403,32340680,41386221,41229496,41483033,40992186,33297109,31088995,41030232,20856755,32845978,32868216,41196798,37999248,36803787,27473030,15621759,39786588,37918284,37402372,37155845,37519721,38173445,37813929,30347237,26437274,35579326,21176017,37282544,41411258,19552629,36681679,29335637,11523199,39722779,39085318,34420318,37128658,35705438,38011942,33676407,38294657,28472217,19343279,17722492,37888632,24755360,39229149,21034670,34245070,14226456,23976845,35950679,21288168,21400306,6928838,28689269,33279157,30336776,38368145,18169295,41568385,36870185,35615218,38041366,40215172,39567765,41469392,32879497,32859039,37222546,6468572,41579577,26222631,36048294,40292029,38938230,36366976,41553234,26804978,36839120,15207200,36586619,20116377,38241771,36684742,21161364,26370101,13432840,38058618,37282343,40837605,24650858,38935054,34455940,41527472,38819495,34338313,36690256,30863420,15680654,41162102,41554009,36900451,41530645,38380993,30990043,25873998,36361698,38692465,20503295,37267319,36575757,38393127,32386067,26992985,30477729,37959897,21389863,41526122,35877696,37621038,37874059,34565965,20549854,29799134,37805685,38659002,37825880,37981299,38445372,41375673,7283215,15141899,28197853,33785286,39280574,33992476,9990935,38047363,36193423,36819421,31774717,36538318,30039403,36743763,25475869,24567261,33104368,41493577,34238344,33773746,36533427,32466718,37019613,19672274,37500186,36513803,41489541,23585393,39409024,24579009,33341737,36970799,37835687,39260311,23460550,30576053,31856825,41474610,41073224,30513079,8702655,37368835,18209900,15610905,37730922,17107721,19954750,19688660,20452910,24463838,21945339,12300150,39809412,29047879,38387421,39628880,38273929,41054549,26133405,41472620,17194969,39551548,40069953,27393983,41553489,16540104,33143545,36473445,26425913,41466768,28233483,36854985,36363083,11472110,37988541,36371531,38894606,9553829,41453605,13316110,41464364,38435899,35641713,41275139,40470206,35302505,17800976,27048159,36532644,28001003,38324940,34255486,21483210,34632109,37633735,18375927,37964970,15431484,38998512,38008194,34934834,33363633,41538367,38905268,38107964,40105465,20857003,37246352,21234774,38223795,36426699,20678050,38066441,20611863,35855137,41522302,38281587,19785667,41502918,37351555,35145678,37820658,38005772,29387272,41499019,41476983,38390822,33762280,35583600,37579009,33863040,37383702,8014298,36810569,31527202,26018384,35964888,41475300,36252464,22225844,36300227,30779184,36687664,41418033,14477613,41506870,39178847,29200912,28595252,31501118,38142385,41411782,36067204,21489754,32213669,8968778,32987066,41411781,40412350,36854644,38346740,26593882,32910587,36548377,41409692,38368664,37703807,37488678,34451233,38006544,39277005,25263976,37757355,10997912,41383360,36974552,35854828,40661381,40661828,37487512,19893398,37427347,41370206,37668394,21297608,36101996,23051202,24281007,22555482,32178473,24781293,36525905,37723643,28527127,16433368,33410668,27550277,21030907,25546259,21065051,37792553,21338259,35425787,36910540,17710182,38140452,11302881,21200423,26399574,32480735,19312355,35698229,21402146,20175714,15442303,30674716,39831944,41343522,39639756,41297688,34514676,41312115,32718728,33744427,33091086,27375422,39735926,34415285,14015596,41166783,33623492,20841465,11032421,22191816,35372471,40610150,34950533,25828805,18280169,15568974,30280231,24117934,24227772,28472952,19080426,29215105,15578932,20954563,16858047,21317549,12646021,32791548,37619211,34801394,10056434,13332946,30299092,33876168,22871480,23231101,24020340,23651168,14516980,21849229,41562710,41022269,16952487,20422000,19813487,24553237,24309656,22903789,38991337,24765434,24672118,24670277,22846675,21699526,25223912,24651921,22865188,28072546,22956846,16584423,19488173,29660803,19948262,31928251,28454993,33439037,33853712,11735295,34337228,17330057,18289530,20341137,20422670,24767212,24785843,25025362,37829715,18415599,13915837,23336151,10567435,18028224,26253490,37710935,16069605,23288962,20035542,40739375,12828432,23672944,24968989,24991888,36943797,35900881,37723778,25514732,25410210,37773205,33238763,37784107,20850711,25808933,25782313,25798850,36478066,36833895,36358684,27297423,26226427,26209208,27145507,27262651,23476553,36425695,27301015,28655436,28230987,20638119,36210030,31214080,27379393,28282874,27104737,28668522,36960269,23854842,37431020,31606987,12502029,10465698,38194466,39277622,35662562,32572530,40519868,34895828,18823112,35931076,35048861,38237142,38130830,31496838,33609051,31500092,38201573,35299419,19781767,39689843,40161730,40414616,39477233,8108202,36475913,39920983,26578839,11622192,29259270,40570498,40660464,36430682,37717847,37420434,38145701,38413664,38382584,25899571,41192180,10316936,39817845,41174761,37606485,38391674,37313700,21333224,22898425,36356546,34345342,37250574,27782692,26065551,41312965,37586914,36416346,38338272,39658872,38708538,38422472,40593859,14767892,36750497,36983901,26345197,41542252,33908939,36206609,41458084,35249537,37892922,40850246,37056304,33183912,36993592,40311594,9116964,39461069,15591424,40565577,35393607,39503079,31295199,27372157,40899765,36061685,34423435,28412280,35954825,37494888,24712269,31441489,41547995,34517333,25878755,34514320,37888213,39662105,18616929,36939936,20345297,32269559,41272889,20838871,20998542,27124473,26729407,33394808,37808967,36816674,36850505,39007670,41497513,36627813,41402975,33682370,41082302,35593797,33672724,37036329,33396664,31431658,36001252,14141724,37580542,29067712,36167564,33630455,27913185,35183732,33322570,19317679,26505973,38559855,21093418,28379428,39917403,41267858,20772441,20705572,39316918,39190272,35392139,20739014,24024452,23911091,23859360,24215352,23743479,36999855,24507145,24396561,24323736,33133077,25091500,24847221,21302627,39019459,36578874,30557244,39286644,22518985,35115691,26846624,26393178,31980344,31530882,41082750,35517846,33286448,38117455,37958906,34161134,29725660,36752657,23192168,13301520,20257255,20123839,21315969,21733122,20688192,23180078,24447152,20088913,24752432,25348915,33941887,23125509,33980497,41480000,18112573,22252035,26600323,24108701,37194145,33850208,31487625,27255070,30549144,26509024,32588113,29798252,35931048,39082374,30771721,25542266,36372928,37499730,38001831,35920562,32440624,38383896,33435222,38111852,36921086,32176955,41416060,37557413,35542611,20517350,30622351,39690444,37236866,39765358,38005084,35258501,38189678,21220914,41484058,19438330,21183233,36912874,20726982,31004428,13549555,28795876,29308534,39106031,20171660,36178007,26901640,31871901,37423704,30465189,31035721,36477728,30290551,12601794,37801050,39401787,35466442,36294964,30537527,36500444,20160411,33343319,37508515,36737271,37781845,39812056,29232556,33179304,24739369,23594311,38388739,38252521,36065954,31484498,38132578,41032079,36147459,38018085,36277613,40618121,29218590,33524991,20074133,32986854,38060677,35166890,34456681,16921646,40254728,34364263,41561604,35001502,33411164,40007720,8984614,20590755,34948624,38739488,19292593,11732782,27254759,41259909,38986189,34185272,28225284,33792579,31441721,38365278,38539039,36784790,20905538,35123451,28116243,40294498,36568159,41151096,30988273,40578640,32854061,39045612,39979226,12893293,26525670,34752023,38843349,30269274,38008099,36850633,37889300,34088118,35628228,34057631,7957829,38378381,33192156,29317262,36847897,19416861,37752014,37957244,34652960,31823465,36618977,30564279,38390730,16939956,38284865,37819818,36408180,21894527,33290784,37620539,37502891,38804806,37574802,38058657,37437396,33343264,24468703,19833760,28301414,14539888,33424474,21954959,24370674,35404587,27426852,25742486,27992457,25460142,35788068,26288907,37423516,29269264,31375591,36439600,15867689,32465165,36913941,31480965,37464445,22360760,28185921,37675908,36942053,38082165,39198530,35912458,37881215,21204011,28678038,38060045,35927109,35055305,28684893,36045037,19351379,37333832,33986541,41561663,34604622,37781997,36644585,33128199,34918996,38377977,40013831,31186959,37503282,32481452,31564411,37891530,38234761,33736797,37115937,32480539,30533992,37288624,41053888,36845006,26025778,30540642,30169340,37798540,40547944,31187135,37433573,36612034,40453503,40304001,35806041,37850868,21991641,10943500,29976370,23284629,38425334,38408022,26270089,30013260,31969835,32554453,36651358,32525794,13419695,36816351,32010350,31804270,36181079,33353576,22992561,35169964,34730781,41546967,30400357,31984036,30030490,39924612,34660518,25878977,37333984,33230619,41546461,34626828,33190139,32466260,35477187,41393033,21443455,29928003,34167887,32426595,32449677,37149808,30019172,31927344,30478185,32438581,34659285,35350859,32016068,34642080,41236195,27825380,24131895,33488513,37316279,19303843,39695161,41222760,35507790,36225974,20227917,38122634,34430597,36054506,27458817,30111262,35635219,36727681,28830008,32858205,29995195,38372386,32422483,32831506,32125405,37727516,38351855,37426404,30400807,32410576,33419164,31495293,36674378,35955238,29988277,30238383,33940495,34208896,41504536,38814353,34819652,36443888,41486898,32975401,41487212,34256807,39912897,30531203,34221300,33922139,31624584,33638540,40243944,41555502,38301740,31510593,31461434,22957409,30009566,34607848,34246345,41555980,30022983,41500554,37806040,6574678,33260904,35589473,35610204,37818333,30770963,34898654,30481580,28708419,34439516,33435113,31707517,34632911,17729038,32478361,40251733,36706038,21003803,34461634,29960784,39514310,37154404,40107957,33815683,26713540,38696025,35443554,37803479,41546276,33272809,30584942,30041867,33010596,32305457,41531901,35302455,30143775,33275121,22027595,28971458,41536200,21922656,30813594,35922070,24286386,35479470,24496737,41528655,33473717,33993215,31502939,40138229,34827434,40452994,34847262,36615551,40605589,41526309,31909561,31437386,11191803,13372435,33369989,34118733,11276905,34256422,40009236,32126079,17165648,32762918,34735581,10449789,30101119,32928839,31981401,31483233,24405984,41331948,41299041,36388286,41420145,21228422,38407684,16748598,40467095,34267961,41523887,41465393,40888374,31887830,34177277,32483682,34072156,30012146,41419559,41523346,34022958,19826887,31513194,37603040,31992643,32175406,32227378,24820550,28878937,36063227,19235203,28848121,40242646,31078337,32385985,32903722,34244240,38351597,40303904,36410828,29989557,13313515,38254257,30283012,32020671,26632325,41505476,31846416,30463639,32399534,31412453,19223102,32813016,33696992,32386994,40259164,34266139,41061147,29838833,28775306,24481085,31949432,32451620,34796637,32065461,34560782,31482581,37150471,37811228,32423967,35506163,21388342,33527837,41163295,40813067,41418473,29231113,41489315,37611268,12721073,37492953,39923046,31953776,37664170,40650420,31406554,36940375,39528364,32437004,36621866,24911287,32969735,39096288,31752782,34605103,28067132,11348004,38861188,41561611,40255631,35155158,33425191,36360348,21308500,37740737,38748413,37633591,39494683,10913428,35611068,31121928,20951968,28343766,41316312,40443835,31976886,41461961,8023453,39073779,34280227,12556536,41459580,41462023,36702462,38045258,37626982,39623258,37496150,38001268,37985322,38402645,35971179,36429104,29976571,40082982,39044383,30001797,37481465,38344133,21567040,40444874,21416419,36739182,38609525,41120544,33887794,32430069,36513822,8421389,14337705,15873782,16799064,37113902,31973796,38310280,32154390,41544841,19562510,30540860,32152587,26911539,31712868,16318204,28974638,40853597,31155663,37874626,12667809,41377820,29607781,41410133,41153374,37583361,41601043,28607581,37929992,28569267,36683815,37870995,34867974,38151728,33100258,37518097,36512573,37498345,35385207,36876877,41561522,37748245,38839798,27513245,37781879,36648558,37934165,28102007,37524928,32799333,15904053,27705730,28296293,41385930,37369468,15486475,38318299,25012320,41275017,35706591,34034428,37445855,33765894,30099691,33850155,38132271,29332603,30406798,41546918,24507674,40209411,40626908,25826529,37214159,38255759,38038374,36890109,34139706,41534321,37340885,29814938,37865910,38639047,23425277,40053361,37601411,36264521,38358785,36316787,30464785,24951531,39846134,23755950,27983615,33120066,41500700,33852602,38811303,39637126,37603292,37769804,36557389,36375308,33780950,35986473,41488004,34186113,38838258,39780191,26819675,36771760,40134720,36817055,34907102,34811930,40443913,39299281,25783379,38041270,38088974,29342729,41453533,38825079,19329268,37669847,30270193,38442962,41430247,38278943,37552943,36515213,38036340,36354808,38321473,35112112,33529930,37184476,30455588,36607463,41431214,10128895,27299251,36841869,36050483,41043083,11236808,39525546,41322917,40509406,40335051,40984121,41426893,21007942,31098719,39640397,41226620,35475337,37247303,41422268,33642080,37424457,28765520,26549533,32949411,30563256,36622275,32683382,41408405,33790682,41416205,37845502,35414264,37146646,39742361,34637629,36829041,34225206,39119851,18118834,39885098,37581856,34037053,36758081,28675167,37969475,36632460,39734998,41388988,37298973,41401172,27510119,38407232,37154935,40556364,33980424,33664507,37311111,41212767,23107319,20416624,36402858,37992322,41008494,33210797,20185552,41192964,15068175,27882152,41377605,32061160,28611113,37861701,36714260,40941309,41495638,15321373,37126534,38054472,31142228,31949065,41400605,29539969,36517271,29468859,37388448,34741547,21451243,38456744,32440634,37686209,31174226,21375003,21205652,38127824,39588396,36607785,38035008,41391624,38302750,41387805,30474712,41373621,36093986,24845840,41230774,35208919,37575610,35150700,22668317,28590162,40501888,41217783,32322139,39700020,40243867,21328752,41153268,31014885,22331117,33025608,40419926,37116054,29005484,20643683,41070515,11848392,35908479,36966792,37627253,6521661,38246964,35516785,28577856,28284857,41031590,34741086,41114202,39104765,33952647,37168594,34674523,40970786,38264306,40623362,25935047,33120802,40928465,40848204,34084195,10235967,37671940,36512722,34133314,27628235,40887664,33922706,15146347,31906562,40987965,40523903,40716502,35339626,40849055,33773368,34405891,39212990,35104270,21316140,36874967,36760939,37413720,31942992,36966566,25102520,23048604,40607047,40782608,33502605,31521167,36953852,38135293,34643813,20661491,40771363,33613849,30815822,40033780,33937796,13105467,19811809,31489825,38360546,32389064,31718624,37730575,37437561,14023042,28830042,40731780,39405411,38152755,41114036,35693122,19165966,37136224,25265778,19862746,37899199,23328475,40727138,28758513,37355052,39382023,36277724,39509363,37530684,38239572,33081878,40699031,25855173,28063355,36193858,41451740,40437571,19197930,37419157,19717819,41486518,40690820,41554651,36785491,41486614,31394774,40646892,41491593,41461168,37307201,38440315,41485836,31162266,37997822,38922151,40643798,30692501,41460899,37578591,41462798,41366821,41446516,40739020,41283094,10751066,41164462,41408689,19522933,41387919,37042242,41387901,35501153,22227622,33345173,34261869,33723061,31790759,33283798,38223515,37842878,16828519,27124141,41532721,36644948,37932325,38828653,41267806,34475785,40986640,41314509,39281490,40845396,41322033,41517412,40393231,40670045,32989642,27912884,29815173,41001957,39834797,40863949,13350971,30220118,36732771,32417833,32372442,40918350,31091241,32944559,31538321,41508990,18755164,20275479,30909669,37733404,36678335,37629022,37324131,36678210,36226587,37515422,35545246,37861551,41496151,40617240,21449644,39697354,37839919,38090098,31477297,30610624,37352236,31663187,34275622,33681334,29200089,31477588,32050897,34831649,39453645,38735422,40034899,35056541,37477663,37825141,22984729,37687550,23465801,36630441,28457197,30345330,40136931,35639173,20560165,11969732,38022995,24346594,37798527,41472288,20949056,34159654,37275067,40009468,36358414,39047759,41387900,39052016,37950592,34473769,32226945,40293663,12484402,40238276,36835308,41416514,37934839,20338720,36678888,33547612,27814442,33529818,32118976,37014099,37488197,39911209,34915306,35292840,37108446,31208824,27708801,37294420,8420815,26175194,39148199,37405919,41390950,33761560,38282922,37879033,36751882,38023100,29708472,41408308,41476450,27432182,32301262,38091461,37594284,8963166,28920675,37509251,35007255,32552878,39815256,30163571,32609076,18244694,35628395,26708538,17017403,30023443,37920221,34984766,41424717,36777139,32105360,26616286,36459932,37007066,38238027,38036613,40043845,40321774,38578794,38198505,33168030,17331244,28236170,7548251,28968785,19030053,27457604,27068618,40836956,16634622,25779018,22140458,14284949,39011096,36586006,31984947,35677298,38032332,38123892,38852739,37311541,35381924,40318040,41568866,19112387,20598769,35476673,37789110,37731909,39317986,22855436,36200852,37713710,14636065,31414285,20728908,36368499,36342882,29800364,34055923,37492060,38987078,34183618,19012764,18646512,28670711,27539931,33324804,19617632,14965501,35360909,38834269,36689348,34712970,37946368,30074930,37396048,32679344,40222418,37400345,34643640,35988417,33891966,31099238,41451739,39649372,35892012,18386653,39069473,37136688,33145330,41179796,41281142,33572687,12075472,28410747,26437361,37572871,6865651,37031693,26728266,38815972,14583754,41278463,36011702,13415016,37822554,38294675,13330091,7506043,35518511,39753877,24325958,34976129,30978164,33877814,39303152,31395890,40089360,38049519,31749982,34585154,36205466,33743276,20424741,30723644,40124862,41463518,34346561,39671039,36323427,25489651,11733281,23960972,36931924,31159316,36560899,16017035,39678388,28562008,36350044,41527326,35509336,36577815,30938301,34161415,41075342,30500120,40473600,29068531,38287699,39841410,33082797,37344185,34087630,27686561,8005298,30491561,36671561,38059495,36749409,19583111,31374781,37234422,35832248,11845179,28091040,16339273,37436785,39039066,37346276,38402561,39033592,36543060,19891776,39863868,29510521,11067214,36051268,40935282,37524328,41295769,34126036,30597848,31411398,28653503,14802425,29201421,38282132,34531722,28320641,25120952,10204601,25244055,20294865,24998631,39309274,28344154,34485401,34974984,40745533,33609152,40795382,33228080,22890217,33689167,38490747,34694345,36944908,30312408,37632893,39828668,40084847,36782731,19671757,23544891,28437122,38449439,32867360,32858747,38630307,19398039,12696671,35053537,23959156,37837493,35372771,40021679,38012862,37837708,40538405,30516280,35183349,32797934,30264281,39586913,23947431,34394933,39412001,26805911,16171550,25685894,28197628,32050651,33526374,37258098,38286539,31583455,30668384,31319153,21609239,16572273,38114703,34739399,41377190,41327039,41288762,41213440,26722269,41385236,39697715,35228763,37355069,40039911,39586638,18106176,20016191,36005093,17643158,40001860,33379303,39890526,39789673,39100586,34680590,20550439,38994743,38950913,38928550,31189586,29642315,33884047,37935888,33356429,26983548,41192359,28362077,28767890,27815242,38981752,32240542,37020006,38263625,20913864,34058307,25009440,29580676,38383495,35619666,15788571,32773215,39317291,39727787,32484952,36791979,16226211,38018957,36814149,25953242,34237249,20252183,10104068,29341967,33583082,22006012,16066556,41411594,32048792,41366508,37225848,41483834,32047963,41399694,33114341,30589336,41540715,31015547,25383482,27098933,15729312,14933503,34128722,31320864,29567380,34447672,25295004,31138107,37800594,39747466,16487616,31711190,27719237,34805336,23971590,38765264,29535463,36012277,41524289,27727118,38274611,40722999,36816032,28589782,38893326,29106521,13558708,38213758,27448300,34461266,38844059,10998494,28494788,29853155,38608750,14741056,35841584,16944364,35444932,39483913,35760747,39994951,38291170,25572107,37785277,21903571,31261255,9645985,38125998,35431120,37281510,37436624,38042143,38855774,33551175,37944666,23919725,31090564,17219093,23918650,31677854,40228682,38289138,35835488,34926935,34748313,39892629,23674205,16912537,33770861,30623460,33120841,32583326,29283978,34550445,37713212,26174265,24373432,35815653,11734076,39052161,29053257,7343128,32448903,37783373,33527066,41535815,17790344,35509536,39648753,41018150,41007736,32877521,37429531,19587669,40928202,40956221,32397227,19673949,40867994,40368929,40852617,40860743,40841435,39996077,40854364,40847698,40817331,40787647,40789017,40745402,40731927,36386256,7165308,32719899,41499258,28903266,35251783,33089588,16353545,41037509,31694051,38837866,38464815,38026337,38338110,37596156,37330296,36164862,40816040,35810598,35523831,35432631,35422003,35255933,35136955,34652431,30650044,33435476,34532936,34503649,29084562,34075931,39891182,30623630,39177508,37704971,37027489,41557852,41561523,41556845,36113609,41560471,28631325,26142507,41558756,41554646,22301950,41559898,38143376,41548415,41557405,41548460,40692553,41557659,13313763,41551171,38470609,41551643,31894199,35594045,28774721,31485499,35589266,21019160,33675689,35900784,39074019,16638588,38283841,34355421,37512740,27965313,26752985,34887208,35597154,36482600,35423065,27260594,17780577,38033855,37450646,35507562,36568799,40819153,41290707,38117535,23878885,24624078,37964779,25263693,37431745,30573525,40025900,30554796,36072532,37599319,28096820,27092244,19230773,36857589,38354310,20608570,36259540,39768508,40721161,35114870,33421369,36661466,20148907,35196974,41118670,40073512,39464938,19426845,26242221,29898720,37273739,19828547,25813275,31753664,23934961,37877294,35803516,39190340,24666959,25948645,35485911,30009353,33813368,37634652,13735091,32205428,31683776,37109509,13999142,16261729,35917624,6705462,41197256,12530104,36590835,35344572,27339492,36274081,38388321,36999209,41257051,20651959,36669323,34823682,25506717,26887281,32452131,27416787,40827577,40824701,32439510,41190048,41372765,36872263,36635344,40863700,36420099,30826689,33985756,41314834,34058564,21016802,41393204,36844666,37691406,38305762,41152473,40447555,41380791,17704190,38302355,28766150,36637762,34739972,38127650,37676921,35622591,34093841,31960811,34112612,38007395,21551086,22597067,37825009,39075421,33746870,24056167,37510578,38718866,33294967,40764571,36900469,20161076,21026976,36564924,36801450,38806736,19487245,35688469,9719932,34434485,37257880,40222965,39814072,32499304,30475156,36545005,35674080,20911229,20620737,21120869,36929103,40188103,11889354,40285890,37772739,36066633,36874132,36326176,39038816,35083271,36058511,36769852,34892886,35535858,36900107,36219702,32381423,19891267,37195125,26795643,29521936,28915632,34251316,13513736,39757209,32590708,30988098,30356652,40821563,41459132,40225156,20648795,31807293,25842650,40063013,27452218,32417262,36426282,33970837,29608439,23927292,30610311,35917663,33034532,33755503,37953273,22682446,40758389,10478408,35721225,37219254,33834328,27574888,33922122,32632030,19775789,30378501,37060811,17995087,39037346,32027375,36657112,35363217,30830706,25754942,35511411,38376527,19527842,33568865,35082664,32467898,24148652,27346864,32119081,33768067,38321021,27192210,34766870,36836150,39334631,27707294,32592791,34953857,38006052,34446528,37071506,25858265,21157462,35841379,31768530,30960927,31804881,37553480,32203469,7602320,11646040,31097120,34724337,40205055,36463754,19500847,23679526,32536531,27346564,40303690,12410116,28611348,32332435,18720351,38089342,36372352,40878823,10324131,38860769,21611419,40758437,18293042,35936938,29944419,26772247,9888358,38627086,12256249,21917050,28670839,20523942,31625322,32204179,31201654,40560747,20020095,28008975,26842024,33695424,41365477,34734073,33715900,30048568,31681688,34656143,19244697,18431201,28321497,30518952,21501464,28843181,28683636,39979342,27191041,38105278,35932491,23735816,37261594,19453384,37349079,30563843,18900541,28768483,29097698,31173353,37524443,33119292,36674351,31107572,36585661,33251648,26558431,38787913,37956362,26982293,26767882,32614528,31558623,37954442,32489943,39710188,12649620,31685888,30204720,33460833,20925863,37223540,33120522,36061756,38240050,41458917,36906083,41380460,37212541,28080122,13681849,15696527,21840472,39524720,35831303,20019457,35795036,31143974,37727517,16360358,35922461,24311413,19269766,35947480,28638253,32861363,32777696,36966957,35194486,35212837,29186778,40827278,38126755,30159935,41226524,41079396,38189970,41315022,18596506,34492698,36532562,28431172,40811131,35111347,37196222,20832829,34526038,36536550,41419553,39584650,24370069,40574528,37615119,29634711,29860619,18905233,39288673,36422302,37237000,34006636,34227481,33455168,35572060,35418375,34467013,25380830,28154197,37617088,39646861,36372187,36772020,36310907,38706351,41484059,27532662,24137097,35643726,30478264,32591609,36999430,30521430,37780806,35683170,19778674,25027303,37649263,34830059,30764573,30487701,32704789,12943294,34545432,41118793,27246044,41338433,31118176,31864853,33255679,33519700,34185303,39047467,30737046,34046944,32868470,34930687,38427964,27976141,33779622,38671122,37466661,15754530,31320436,36431759,10769121,33007180,29309239,38928247,35985589,38047993,10803267,34473860,21789421,40563992,37805788,37929958,36447039,33742873,41561332,37479309,40238680,38299808,6504486,29149683,40668835,35409564,40722116,35834637,37144161,34939499,41214586,33823795,17640822,18935912,25943085,33396294,33252440,24084551,31893151,35757676,26248585,35405312,32448658,31363325,10758882,15762831,30514973,23215033,32134758,35139691,31971866,28526733,30274729,38300576,36451908,30322341,30805214,40720585,20549022,32067346,33585139,29653190,16444767,37420753,35365333,34774320,21260930,14948682,35318575,36939425,37958918,30594733,38364709,36477809,35967572,37333780,31760447,39288737,33710811,27902063,16464197,35784188,34833378,41340369,20288313,41339432,34288776,38399383,8457316,34310380,36734804,32518310,39556149,34359118,21923425,19100088,38226567,18759612,34403000,27191232,27460072,28159946,25674287,34989045,36855067,15390102,35398297,33877422,33029638,20857136,35305492,38603238,22323993,11911159,22134862,38305229,35288754,33504409,36157511,29762600,36722026,37206519,32732131,27044780,38177386,37372485,20731051,12741530,31660913,34375527,35449868,26818361,9620370,41159300,38730243,17196488,37588818,39916428,15714383,33542270,27713946,37225671,32873717,36662065,20711850,37036603,12595711,37169397,21757673,35436892,39890842,41294489,22007200,32867107,36961558,24830289,29621623,38109906,31283467,25621829,40634312,34024002,30252487,29104029,33447575,23711156,22837845,38431162,30840229,27742709,38467753,36910435,20714261,38093408,14481772,32438909,34553331,37966791,17507627,19828149,39894472,22584556,38695038,34588164,28124869,35379542,20987358,20856601,33195056,38227328,19146682,31759321,33096442,36929616,40288184,36940920,27505762,38350337,31647620,11071017,35243344,38089104,34782442,38106275,38184400,35878649,28441375,27106699,29897769,38882830,38257019,11527769,20727676,37801605,38839788,29174059,27845993,36799608,37512228,39525577,12095890,33067058,20213068,39967815,22004678,30931507,30433196,19693175,29282426,24308907,37862780,38763709,30471147,37958240,28080096,38376040,32486526,26797739,25938578,39353301,36449089,36722510,32683630,36571945,37857349,33107183,38564458,38296714,40859790,39304851,34933072,36416092,26682842,31780354,37731681,33794365,28837130,32115957,36316371,38092760,27548385,38383591,14619177,39487861,39765042,33082161,30013281,26838891,23185730,19890799,37277269,41531735,33924639,36024503,19256612,38670715,33326802,29637319,41443814,37157271,39408879,21430198,37927077,24384700,32906756,37560468,27197566,41336720,38083890,37787522,22381527,33017466,41345134,36051405,29605108,24487035,37606892,24987561,37878955,39289197,32250435,31764897,38333139,35223990,30307594,33360800,11218887,24724586,34433921,39742466,36662769,37298270,38043394,39052485,31145494,36717709,26364876,39629407,31776648,36916572,24272809,26444800,20742087,25923843,20564643,36176183,30902128,36619687,38424474,36177749,38607089,38948024,41071000,29668195,41440614,35397634,31346338,32113048,11393742,28236982,40981413,40930349,37852496,18555339,37940516,31908920,35422869,33806811,17436323,40907034,22053128,32791082,38143557,41225342,28519218,34348465,27299040,31414465,38046959,37775250,34338409,11495636,32600146,16109415,31315825,38287657,39826369,32526675,36524982,38271318,20589682,40393361,25069994,28660783,28518290,37147500,24847038,30367532,30789308,32604016,33620036,37353567,37062878,39373830,22460968,24280563,38427203,37950940,34088608,15775200,38416137,12485131,30196482,37514653,18841129,34126120,29857864,38285670,31922139,32348674,32999341,18933739,23440824,18030403,40382672,25810048,24247040,40752116,41250468,18245910,36882718,40144406,11469988,39873778,16877051,36485708,25546101,32649156,31228360,39001395,40310307,38945394,20421835,38562435,38227910,26853797,29677994,37341950,37804786,20452592,39127694,23996540,29593441,37565573,36778248,37430759,32480476,40536626,35772106,37351539,23290027,39742088,29058234,34330517,37257159,29532446,31344686,16636010,41070817,37693541,24993692,37297911,21505065,29855628,20643137,37385452,37352900,35261801,38613361,38953566,40501035,28941772,34055739,37515265,32564092,27359688,36259579,32495487,15103788,40838574,11192389,37222040,24639265,35920739,34416053,12525629,24857745,30554173,25488354,30296113,35853719,26174560,37798442,27095716,24219846,41285854,31335749,31482891,31754020,28745296,36983837,38685171,37275355,9713244,36524789,37785627,39398332,22586455,30538513,37302632,35728215,24400449,37247102,24941512,27985715,34513907,29672445,36250548,36462041,37757854,37712058,35498994,39182143,34177427,36513548,24604811,37810908,38730424,36611920,27777205,8944086,33305533,25108868,41512077,36948652,16727498,37380589,8129503,16613086,41437319,32368669,37704315,19664306,41378635,36557301,25629669,40189758,28443315,15921328,34870569,36047777,32776631,37808358,28043057,36398844,28287701,37144871,32304102,30473759,39903971,33382918,22582415,35318870,34561094,39700636,34434744,31894757,38139454,36872236,20600063,31726732,38452329,10547305,33536232,34379530,38953795,36940755,27102166,38355704,29926469,30745650,39498910,37853641,37008786,35036137,24861730,21311964,35761164,38263321,36859209,40080410,39283012,26989461,38144853,33849976,6754314,24173734,36703415,38123640,6637918,40123425,21351740,40603412,6558773,32174469,39080423,35969397,35805535,26702676,35739329,32295691,38608984,32676496,34719457,33301196,23903532,37156021,15967958,27372210,33346232,28630953,31882854,9909818,7606982,25600822,40105923,40833088,34851981,37500568,34273143,32451942,40170017,22316166,40035969,33623546,7790081,37405343,31951598,37339685,8870654,37101867,9732663,33674596,27324681,26779321,18599161,34699694,31554657,23818947,38191458,33067127,30528243,28307956,21416187,24785166,19582386,41552528,36364215,35778080,35553856,28850546,20596428,36315968,38481237,27521111,35554343,36051202,39721119,25685310,34475518,32147513,39277616,36502331,20298048,32787468,13517115,41522887,28781395,32210979,16077650,37145587,34515302,32083655,16825521,37356597,26275584,37121784,30366846,38024195,37607609,38393476,36653298,36301526,36469552,37435106,30565820,30679905,38231086,34133417,31117932,33777438,36913002,40260050,27064602,27591088,27148729,17427075,41573075,36066090,36402842,32067272,31950287,34145306,27792246,20842154,20743589,40663259,37493014,36727890,36053690,29896954,35442451,23041745,36328564,22417274,21946832,38970448,37776924,37769223,18723705,35639073,13301386,38061049,20608096,33818299,11285169,22256974,12068340,16436591,36914305,33613833,38631187,36562587,34522655,21139450,31212843,12080430,37786010,37609661,40064901,19376259,37445815,34227400,37600933,9965132,29830978,33619814,35944537,20684794,38089370,9786543,35539131,28465633,22157654,39261470,29632609,37329910,36472345,41535407,29217733,36532449,35363196,33845638,39773551,38435962,34579853,40545086,38713267,31843382,32852392,37958574,21157943,37956143,37573176,30593572,33106688,37826095,28173000,24937374,24037278,34838915,38534919,14702691,32630099,18491304,36111792,28007960,35408940,18523078,27770411,35309386,27828661,35237215,40035831,32513860,22230106,27902211,18295212,41503185,35244640,33466257,37656068,38536872,32352663,35812672,37391064,29512900,32266649,34459214,27866936,37704921,28526012,11171447,35884529,22971570,25459316,31996144,10314463,39711361,16014768,31791801,40197229,37436891,37794573,40180395,38130793,33139120,29499834,12744069,19864574,38134750,39912877,36635211,39076501,38743427,40604517,37703306,30833313,31670873,38018825,38270536,31215366,24147792,33847132,29219924,10436152,34871333,35370894,35535382,33689565,35945853,21854376,27425426,36841405,36462188,36366181,36613167,38633342,40575547,25834415,24095576,31440033,31674113,32573300,40225212,35943428,20466323,14007386,31008703,37616307,32491506,36995849,28655299,41371897,27088250,13727613,21104059,33741923,29870193,29364114,35896063,40461257,35324480,29211616,39494698,15409799,29279739,23802731,41011656,39522711,36077213,23928436,41506848,36872827,34455209,36212986,35514634,41239277,19597032,30332232,41571633,24306834,37186516,40212810,37876689,29996518,36427868,36453222,20611871,25008180,17753238,36499878,40334458,14412910,38206994,36953135,29820461,20661387,19076337,18829365,26637067,36656874,25845701,29616085,26926190,32130082,40561539,33767629,40830036,32280869,32405981,17780027,29423154,20832638,33517269,11815576,38050063,37856496,17993037,20217667,32489962,33120088,29141062,38036172,24070586,38735776,38089146,37127518,35260356,8037216,32033246,26549977,30919488,40684441,27200254,38062755,17339898,35220642,38066871,36408206,18808624,22771944,36567034,34789682,36558435,39697012,30500973,38901267,25256495,33855841,40858101,22304495,41113198,12190447,40360765,39187499,30535855,21462650,28926985,36790353,30611770,26963118,30905012,31821348,29118606,30193214,33811243,22167208,34272910,21002481,38449588,38333756,22841025,36666532,37631304,36866727,36462067,34241807,27361990,38443799,31687168,37384422,35368429,32604967,34649432,38485902,27706222,36906685,34452737,37856968,34727633,36765683,37318252,37574436,34431140,31948267,36284265,37372085,40243256,24437968,33784924,31077383,36842782,38395729,27622447,38120521,38229769,41410569,27990110,33877287,7758038,36547454,9718131,36425143,18763047,38397916,36619756,37881313,14308306,33677190,36642596,35049626,37813993,32491727,36524500,21713825,39897692,32143177,30863586,31347014,38992526,39992478,26247544,37775790,36077705,36584990,24980852,40424754,40420285,41405194,12989702,36410483,41467445,11870190,25352455,34205653,10326411,34721521,37624068,39219707,36917987,16077354,20364871,27465240,22275823,20647271,38427332,24572502,36296716,12163186,36427403,10886722,37318797,16135639,37768269,36472285,40739570,28763708,34100297,33338117,8989553,37601647,10839887,33834829,20713056,35679337,37483918,19318157,36858662,30678058,28286764,34237223,40604518,40136136,18929079,37897633,24847029,38923094,34225410,37978148,35113101,24545323,37320617,14386882,30317631,31592660,29304367,16530312,10703657,30954741,27258626,11780854,38281254,37238594,37372322,21858431,40704652,13894395,19675482,38969263,28637502,32933769,32668979,18490126,6904009,31309462,33166973,20529825,34820818,33829781,17041901,33973034,40828055,40137476,38976986,12659153,32815272,37187155,32511390,21145785,37139119,25041667,34821128,34460973,36525062,22195450,27069213,15533150,27652079,33774736,37401059,20726025,22392475,34471804,30158241,36861378,32151421,31926592,36246551,25913809,37856464,36202310,37465388,28732565,28494553,19911669,36970736,37054337,20246466,33260799,38086317,24496596,37516896,35525342,30837699,36923654,35038844,36659507,38002435,30494113,38264933,41298214,18899640,36190302,33986036,38132392,33024538,30272611,33233102,34664621,28938029,35498762,17608945,32161645,37588936,24456039,27987374,33129279,8730168,25219123,30146183,36876456,36550920,32911376,15900476,24872969,15283903,35855554,38530367,28955015,36803493,33266248,29828798,36445097,18519361,32593873,35009385,29427786,25943959,33325048,34317177,18474402,37244533,33767760,28708578,30704821,39651504,12404217,38887000,36748151,37879324,35323432,30018241,39619841,36910554,38857578,32502277,18701389,35409977,33803599,38277826,38281706,38550804,21199644,28103364,34883613,27950483,32916303,30917764,31241998,33188442,37611572,34829130,10217769,37517446,17766450,25155648,24766164,23928402,33564881,33788742,17056284,38953738,19330531,37877148,36285103,39297897,30378528,34341164,20992068,30858118,30574639,38206274,31473851,31397558,37151755,38907096,34355859,32190169,40762677,34451104,37503706,34476720,41016058,38437118,37791479,28939148,38254985,17939979,26096460,41386044,37440986,22145041,24723775,27452796,34059559,21385263,31056569,34450351,18695085,27300496,14142743,10323413,21924850,18460462,30862905,34498225,27829269,38480917,23705935,17927418,25412775,32219674,36661179,22797337,30328515,38089462,24760295,37900243,40637970,37445336,27158988,39907448,41506282,37064683,37514337,24372603,28442230,33931654,39790218,13561290,23494208,30860464,11469374,35916180,36569273,33927828,32794268,32496310,35088772,25651129,33754281,34827614,29084834,38131088,40911543,30695755,28662954,34638550,37930364,37341105,37690669,19850800,32859748,31466932,28005828,37481074,38147543,26164825,37003457,38970863,31858361,37470026,23770453,25551359,33779697,37937571,41214705,13725181,33074741,41376002,31086005,33359563,34541849,32593004,31400154,38569758,39768645,38474812,9000249,33202531,30843910,33464669,28906523,32783080,8273733,35254872,26148071,28603599,25541071,24171080,38381399,38378869,38439692,11536117,33682820,21216115,37063785,35173097,22293726,37616237,34929582,16466511,26443181,37451071,37215295,24949245,31813279,36867948,27891352,41378881,38474650,34227893,41134496,41471440,28437457,41434668,39319774,14936566,31141358,33610453,22345065,29121844,20421820,19926061,19439817,36899483,36555869,37510119,20690200,25989887,20163924,35588424,34743581,18589543,35093050,36680984,11060524,31672359,40152558,26333890,33248645,24734085,41108279,40135885,16743447,38361539,37422089,31077723,31965712,41442563,40135195,24260810,32013434,37277497,29870790,34740935,21140398,22384375,30651544,28703795,27512129,33642476,39892888,37763138,37874081,37569300,30660669,38347956,34195339,40634071,31017312,7615376,35597011,40226511,34470897,38673977,27878694,22202387,35117953,35121586,39654830,37915295,32536472,30431791,21947467,39638878,34856045,33844577,31261442,27686556,31978709,37339338,39211048,31431189,28629520,19257422,38752250,16249521,34650818,30633559,28441615,30720646,39304513,40271816,41219641,18754377,38093033,24632284,36108632,40517509,37551350,23125885,38299780,39052189,36956506,38471985,25630368,37911456,38398242,38846847,21954775,39548964,37291585,37005154,34632458,35723770,41324169,32343312,39640444,20434340,36870043,38365229,20805456,38198714,37500540,36482874,14988591,37262600,31680340,18412008,37408589,37841157,31087392,21430310,36427454,28299329,38255612,34437761,38326426,38091168,37959312,18454157,34810098,40347507,37801012,30802347,38135064,37301912,20671463,26845081,36562312,37018995,37132204,36154942,37235086,37506615,33347856,40813410,41298771,40088902,37792002,26409840,33563184,39263783,34436845,10475722,37899017,41275425,35416945,31620281,30087873,10043310,40923064,33490004,32963372,35252954,19355117,38450716,40814131,8001582,41499991,20557315,40640206,36153773,34055282,37695120,37849381,39596885,37896171,39790474,33640242,37967420,40762388,16039823,41169396,40090780,36541746,40538291,41393607,39545149,32685084,31472747,32018344,26954581,36527094,41453698,39083916,10244145,33046625,30302703,34549962,31255596,32722813,40503830,39610397,38442001,40486664,35336401,9645033,25493015,35824234,33262885,38317881,37557774,38102680,28765066,33563458,34826074,34060346,28878887,37873902,37255389,28630191,40109322,24727505,30722998,32119920,19233833,38466429,24801884,20707531,41496686,20896650,38931982,38086621,40836252,36931144,38925606,31590636,39095450,30344520,30399860,37216712,19684805,41212970,40192617,39095701,20568400,41410645,15712647,41302059,23033550,39918667,39095866,38357988,34647465,29701433,31329852,29614346,34989044,20790748,33102950,34967139,9884713,38746668,30282674,9706022,32089197,40865390,36308917,35410370,36426052,36729429,34446954,16656174,36133903,30552196,36528795,24536094,34869857,27590271,38140729,34808693,34826981,38463962,29217549,41369235,36583887,41207026,35029174,22781889,30459218,27639061,36667699,32350741,37766053,37785682,37159532,29406239,28953233,37350941,20102548,36882688,36912746,32053906,37423832,41425149,32516199,38946494,41288550,32957441,15608708,40605910,28125916,41204888,40614196,19440962,19520523,9727610,26241200,32126845,32785847,34156012,38309795,22799419,28791868,38335870,31788481,30828850,28393773,37598484,36675512,30626698,29074867,28406370,33048464,36828874,27356510,31226632,37515935,25106057,34812037,38315488,13552133,32846880,20192135,40638726,38354662,38118506,35674688,32940461,33339447,34125605,17163374,37072206,35749685,30600983,37627487,40150396,28602782,32387480,35477640,38291370,37694326,37441778,15596339,36272919,38872324,31008456,37160448,40231158,25747180,33117956,41584750,35721017,31406570,36200473,22329815,19807677,31991069,15239227,19029387,35856400,30693228,39698525,33864245,37743979,33018765,12460435,41280688,38343139,33729542,30940316,34183358,14197252,38446258,41228216,30708538,38418534,35971611,40697320,13166374,32511027,38609020,37584447,37144797,15026998,18148954,26034975,25558045,37814405,24783350,33283854,24545658,28474449,19942717,35483793,32263840,34465155,39624520,21506063,26513892,15900639,14651171,36461306,30088635,27028780,19665780,18924469,37638696,12686789,37966573,19384336,33811735,34320268,33682672,13981261,35055294,37468304,35497065,30966745,33779702,41244373,36431284,25713849,16281849,33516005,31710060,39248996,26323494,38837536,38171866,41288390,37383273,14380719,39720419,30035899,22296297,18933608,40193993,32478495,36927370,23467601,34642321,41079144,39037611,7712692,32606445,35008185,39936485,39007330,33288481,41061150,30060969,37399911,33421380,41423818,41261533,22382033,39117473,33005320,33086018,26520424,37765376,40214148,27606765,37573911,38403711,40532777,36049296,38032661,34113782,32945088,37499438,40430529,31051352,20522440,38394908,20501445,37405497,33750029,38684268,36462470,38234597,38893192,34951615,31238405,40878684,32901314,33780339,31486181,41281630,38040695,31534180,35683200,31470120,38385904,20248379,36749434,26593252,38427453,19652120,36469993,41121769,25505484,10463359,36213895,12267905,33903718,38112040,36750749,36783884,28585576,19525242,33592297,37380910,36659865,41021831,37771154,38043124,21170114,35651889,27642507,36999426,39784118,37328197,37799777,37860551,40817931,27301024,38274266,15371270,32339347,41118697,34272467,40630364,7217472,34634335,30434126,20790064,17604203,35375020,32493281,31976317,22631267,24923785,33434835,40619245,28054168,14423692,32055711,17316770,40409449,41568922,35169864,30452724,34925595,22289544,40197183,33096926,37783568,32359820,37046710,37156716,35568736,39625495,37619701,41227735,40788033,35768781,41086537,39898876,16653038,28395356,39811533,30838102,34845225,39709657,36774316,8639152,33927373,40629423,39628019,35426534,40725118,39611827,41483126,31398796,33850993,35375781,22512923,8723041,39555387,19824045,22150262,29117431,16194154,26581936,23467609,15019665,37325737,39782353,33098385,35709713,30852739,37631889,33611139,39099996,27023950,34997571,36576487,37124003,32479103,19784942,30487349,10118439,36209928,37034897,30758635,30506022,25876023,22544369,18752523,41314214,32504405,40108869,35568073,35430991,29155205,31472616,20820354,36773350,30762124,36209040,41284391,38640546,37327682,30547416,31431156,33858094,40498264,41289187,20450654,35282283,36432432,33427776,20370555,19630968,33265158,36453778,31645955,35610894,16262999,38838756,28451422,41201828,39068812,33756520,36592624,31486735,34003098,30262466,31429175,39091634,31944497,31666906,20824608,17707255,37280313,22682372,41264062,34948807,34256095,35714700,33858473,39069011,35605305,21539253,21518161,22770150,29711534,23135762,31183537,22708427,21692593,21977764,33368786,33406452,30468969,24568864,25355215,22793128,26884904,26132786,21929437,21709218,21895602,23610271,30484483,32719538,32861448,20443602,38114332,35848002,34379003,36274372,37899908,33983352,28460931,31716201,36750167,41483898,33714878,37758723,39699356,37216781,38996910,36122636,32850719,36868101,37156755,38806919,31084177,37404590,34918421,37894995,34038430,19847182,13722382,29870440,37164364,33682007,41193325,36000458,27849353,18846886,35150613,21842430,9870195,19244937,38857666,23267753,37792110,29977199,35021079,37334213,38017878,30044199,39478251,41301970,16934715,39622808,38064814,31782185,26559995,23609009,30223635,36344233,37399482,34916788,32396635,27376993,33641290,34572462,37391837,35532216,41176088,28883283,34424471,14425978,33660527,38323242,36873878,11129822,34411025,19099420,23618317,33771765,9301061,33332793,36450688,37825619,37128737,35124700,41188475,40700317,28330823,38209452,34697005,10146021,37345318,32670175,36607684,37946261,37369596,38458625,38115905,40037519,25723173,37017603,7745615,21088823,34754362,33072469,37677950,37888016,34262699,36957253,38200594,32666232,34075133,36273706,32611349,33191524,38413092,40517428,35078010,38655495,35940627,38360387,36721848,28699934,19291430,21333794,33336986,37798329,40712031,18263274,33359023,39854685,40012815,33340227,31995402,33381783,37150935,36366885,21796003,18540136,12874536,30149921,19768656,37784262,37955854,34390698,36387948,33620470,37444142,20796753,14163404,26053427,32322352,40348616,18051112,34720661,37333983,25580912,37958264,41562290,32691549,38397173,35620441,18124456,41182256,30602678,36355123,37967946,34143804,37882608,36717719,37729806,24564737,30587251,40006902,33284952,40362794,33864073,33358368,27192364,37225962,19159108,40690360,37916025,32860955,20456753,40386622,34458202,40054173,38799984,28897127,22286010,13829832,29181478,22965875,41456032,17985294,39935493,37810085,14732611,40292028,35612599,22544247,36421543,37945925,29053576,40151356,41206111,36474073,37236478,15716018,27201718,7199133,31412908,28144068,38005336,36323038,19462512,38254074,31412122,33131590,33021967,14042044,14989977,37142687,35024588,37336620,34540095,37908426,36929214,28598877,35706055,37706954,11401398,33761608,28617618,12608179,19152003,38751141,36875638,21037816,38107773,38419078,37649748,33691765,37836941,38264474,39792008,36621122,41199623,38315428,20940245,31428339,32058202,39642362,38721551,38367916,9289978,28291880,40994537,39920150,37107830,35614418,31336559,38556254,33530606,36913285,19511163,33512815,18823041,33222360,39096233,37870364,34817806,36439895,30554576,41289404,33468966,19342308,37063560,21380449,41433984,40661074,36839767,35115652,28561529,29310447,37348510,36615374,31604597,38138568,32299144,39605666,37939788,39912485,30741706,31705975,33418919,28485505,33863542,37195522,28396590,35412904,36457481,36216900,36434912,41068494,35430930,31490361,41109029,18447095,31678922,34134559,33489863,38712889,39420381,37423976,39887862,37344948,33106234,32939413,21285073,36687767,36029241,40114273,33165029,32048969,36584532,38075637,36867810,19155204,33927827,19935372,36619612,37813536,36435831,37161680,37467355,36616525,40657595,37349851,35677433,37986712,33636266,30391972,39077248,30623599,39372905,34662721,35876967,38425837,7569576,28450090,32256561,41490892,36352604,35995807,38613275,36237469,37192113,25133408,36030027,24239240,37014705,28199266,30603289,39034621,38893437,31425046,37503203,25004930,37587522,28857072,15381111,34954302,20933470,32617154,34144562,28853333,41467729,36630451,36825869,37260045,37580659,34679081,39114399,33745414,38308377,41456254,36815769,41131954,36087924,31901774,37796949,35068508,33343917,37045957,36280187,37900239,28849298,36479577,21891704,38205661,34871173,36539440,39664686,7931793,14068169,41348478,20248709,36673035,32674705,39438187,41076527,10363542,41298318,31495191,14265307,36928655,27389073,30498432,27967833,41301408,31842515,18900038,41300969,31785145,38535679,41100425,40003543,27238427,39533352,30520872,36820282,37746484,36103873,38005353,37761795,38407970,10644770,21024481,38969414,34712907,35513646,36532232,34716139,36607169,30328961,41206179,8021903,36547861,38019891,31315700,24297004,34652806,38053705,31967727,32674625,18098364,41168345,25455035,40356642,37536487,41135095,36134038,38228359,23827622,40375121,38500811,34619905,41297642,28779893,11059565,26269198,35206066,36418847,41110608,19169605,17704604,40438050,37050313,37689303,37290189,38807360,37449190,30433365,34739121,37171172,35560245,38369094,38662571,40752429,41068093,37425951,36666008,12248217,41210729,30340491,35021051,35442316,33678810,33571815,11393553,41262709,37709806,35465144,39352263,27594662,20940550,41203422,37790357,32487883,28497167,37873465,36403556,37540885,38717905,37964652,41202766,31410494,35988159,41482805,37396157,36522660,37204734,37788960,27692682,36952088,41096457,41477000,38781373,35544957,36707918,36742336,40531703,38399810,28129941,28539025,33109667,38457216,39101688,32778092,41201751,28375465,38234705,34583069,36483205,36670152,19583437,17906190,37730895,36059164,34331410,36484008,38227613,32115796,37288924,37326724,36371281,38366697,37768200,37017185,32033979,37796476,36676394,40605688,37010980,37617779,30766190,27455583,30385156,32572743,40934815,22349281,35995500,41059566,40544094,37021985,35576155,19669570,38493763,38025481,33429322,38407243,37665125,34216950,35214093,29682494,11060421,19487594,36563091,36816009,30925336,33302068,31980564,37127323,11889862,40718263,17545793,37729367,39103674,35023155,36223626,38400733,29044642,36080060,26921857,30539355,41008243,37906861,41391718,20908949,40153343,37685521,32574697,33817855,10673218,38675593,36760618,13703480,38206699,41344847,33237510,28006879,37224196,7258967,33793576,21096577,38443876,34958078,37307004,21122412,39451488,36541583,36817530,35219283,39738064,34933477,36511370,30463775,39773648,33840197,34987044,38025586,40342492,36937030,38214698,31728643,40119186,35567995,38837865,39905132,40606488,37806531,36991693,35072569,33725755,34194570,20141607,36753354,38272749,32514399,23208366,25887451,38288797,33270440,37911238,37595260,9725276,34658321,38419025,36366768,16416279,24989781,34318850,20632588,41486280,40015593,35466648,37134263,27371965,36622812,27202347,34659361,35902627,37492453,28445157,33053003,30999683,20845877,34909278,35483356,19921492,36060884,35700270,20644630,22472152,34177408,38282988,38465522,37154125,37226360,34892356,39437171,36656385,20342932,40428288,36602519,39587210,34109363,36744206,9475057,27592787,36676270,41033108,37168814,38077649,33679671,26983175,35866786,39993673,26656809,15122471,36932865,35849418,32875415,33432972,37592823,26850414,22185633,24215492,37871636,37685084,35505580,39515605,11079052,37440669,19533150,30682962,38112929,34867874,26343102,35792349,37377021,38058674,36999830,21264563,36477567,30158057,40629282,37189045,21105635,29253159,15699612,31230076,36687681,34545522,9019714,38293620,39531912,34735502,29229599,35564363,24622467,35320613,41433713,29312514,36605546,37908971,41472118,30628678,35808982,37423303,14503606,38402126,38726604,36875631,30739804,16156321,28400088,39041073,39276062,37528387,32445151,37102941,40568806,38439746,36910547,28223318,40862242,40802101,37847661,22401515,16249845,28480226,20646959,37783836,38134492,33900006,36812524,30865619,36272325,27247658,27243180,38618545,36482629,30262544,37797489,25933211,36063007,36646292,37946395,39181152,28634631,7510202,33411746,38159108,34150792,39170858,38325683,39043177,16687545,25280945,38436034,24174828,37507000,41382980,38215206,37416783,35879702,37310420,20521081,29361198,41057663,41376214,10121265,40951059,36903279,36333418,19451732,34918849,37191593,19793348,25568993,29489588,8261681,41310973,28125500,31553739,38254525,38384163,36583449,38404125,37950623,39949369,37969764,10850739,38524281,35810464,34114768,36432350,37854021,37514031,38049630,20935614,33701480,37829345,19332350,36556893,40840669,17130775,33342079,25834505,33649179,28353576,34578352,37789151,32601448,29889178,33651781,38980704,34590296,31003732,15413579,26832505,35475362,38117217,22223292,35420002,39618211,38718668,37587426,19265823,36983897,30260596,37976189,38082882,37607134,26151323,20625723,37411349,22978454,20521457,14642974,37930380,38222699,32579012,37245955,38207673,35002601,26548702,37850057,30565473,37512743,37513471,24719955,28277768,38099506,36562916,37121558,37488380,20624400,39280288,24906606,38447882,38139142,40215313,36580357,34174811,37796460,18032640,36415260,41534184,24013573,22882002,37594541,32873881,39777047,21535680,14258581,38353031,33128317,30834009,20069037,38016312,38391806,36870960,33114947,41380482,18526079,34694622,28614558,38320898,15115774,39154339,14323137,36325636,26521691,37180456,35892757,27809359,37589752,20593966,23705016,37974457,41072863,32961541,40704740,29511102,40818680,36899940,17034797,35194908,32170715,36764633,39274875,38646041,37998700,35606844,37535110,19610266,26994271,37437138,34996929,29070249,37310154,36519747,36967395,35605562,19330268,36969797,35413318,31044438,33690960,34686135,32452983,28758512,36303215,40382995,33750382,38041565,30259681,27930541,35603966,39945146,38902780,25745235,27613004,35128245,35325997,38794225,39654740,36848447,37973165,31701690,38140843,35361865,41212128,34193685,34444924,30481525,28425440,28265286,37963414,40047611,36952896,31065808,40131094,36747782,37377438,38556635,36470409,36068845,36377843,11846458,40641324,27274996,39297663,37522876,37030436,25174582,37838683,38657114,36989200,37944616,8629931,18138162,34795516,31347055,28606900,39323010,29117552,23207593,40528046,17193295,20810608,19674412,41156619,37879932,25535671,38296318,20427508,39546565,40012114,41302705,20661165,37897647,40634996,30651450,36351889,31635378,18285201,20529830,39282417,35580931,33479348,37338827,37352858,24008321,24136158,39854789,41154292,35366361,11182319,41006827,29146605,33424582,36611392,34077571,34886150,33618757,39804067,26871813,37183816,31720072,31620007,37959315,38426215,37520241,40181828,37835780,40185465,32930977,36847972,36566399,28483731,34367992,39039367,36940019,36853181,21278818,37226912,37329489,29773182,35146186,20523702,20922101,38318793,38251521,36301410,32965617,34603479,37919044,37897589,33012880,36400714,37701106,39727952,36187779,30036096,28429885,36349277,35369261,30300653,37227908,41183529,29320806,21433713,41017131,35590012,31313219,36858355,37304578,30406341,38077917,30524098,20842757,33350763,19317520,35993739,37174698,39453250,40007904,27987300,18414846,37807456,36479176,30666559,28746577,23588863,19052834,41534356,34869900,35502897,38297668,29707387,35532961,34511897,40277831,30454322,25870366,37423423,34914035,37284255,10977287,38427316,31224684,35846144,40898584,36565868,38125128,31023816,24500945,38653927,40952082,34126312,11981748,40538781,22388768,39219995,31508247,35375457,38369095,34029294,20830273,20036218,19111944,21460485,36664785,38002566,38221675,25152716,34745457,38609793,34569330,34832609,34414841,28211799,40356388,32940627,36538559,40202287,10746226,31277591,20896889,40134646,37956478,36420855,25894255,36045214,38468490,38162128,38075820,18696019,38298230,37203012,17316049,41420230,38382910,25091565,36999116,6448279,32304860,25451019,34851088,35502072,21082562,31821389,20795953,20631982,40255891,36819636,38122642,37341669,30757750,37758313,33622086,40410180,36928337,15533997,34880651,37963411,41314918,41441928,20910856,36607976,25941352,36432245,37699387,38503798,28768694,40731885,24920785,37845471,41260642,41061116,36897459,18021594,39716824,32386404,41479204,32797670,40107650,21113743,36551303,33551221,25474058,35447379,35708388,40249258,41266338,33099277,34983801,36651302,33439170,38000120,33454748,29174247,15136963,30887199,39474223,33745192,33444882,35192099,27487854,38066288,37869269,29323482,37711980,30270019,35599848,36621170,27987623,35508809,30484183,38757099,21895924,36210341,38129569,7044377,34372181,28634675,40767725,38149330,37599711,27915264,33091246,31724320,33645163,36039786,40698214,37851660,39174753,36358299,36267805,36874613,26344466,37429713,36593448,36723762,40110356,22197978,25021896,38225750,41525801,38008587,31112430,37688634,36547005,36056139,22297305,21552188,20770176,28006891,31268413,26891019,36706613,37220402,40935081,18613378,20797445,38231459,39640748,39732580,38175072,40811447,12611881,31844303,21108804,41509270,33370369,18724349,16477659,39610603,36650800,38280314,36505431,41366413,29083445,39496992,36354489,38165342,38026554,20836763,36349083,37335554,39378975,41270716,37164011,38302222,25254891,39827499,26896653,37935886,38230320,26976716,31572517,37505572,19418062,37276956,37240269,9157241,28363705,21301376,35230113,30707359,19157548,36469333,37902717,35152537,40303234,41292208,30095777,34913490,16923731,30269563,37104158,37291668,32536226,36660803,20753997,38388308,30648836,31837210,37619984,22646996,37848930,37895174,37168128,37764630,38089005,37227185,37920445,27851954,31481543,22732072,38745216,38295846,40945295,31856682,36833152,33470113,35936816,36956542,29055620,31753902,21556209,20357554,34181780,22240554,12140140,39082951,31684744,20628470,28934395,33963086,22619989,38254771,41378084,37870293,32663837,33510735,30652302,24504709,37334162,33978296,37478516,21038968,35068750,33892789,36541297,37196250,20608391,37434186,37248118,27280291,36655231,26151574,35748699,37067949,11396484,37161633,39382216,30273913,36322916,28161567,32039340,12013951,39691409,33725531,41494934,31752985,38524280,38175275,36746163,36880838,36145069,28430696,33073585,38010659,40283275,27502823,30155523,36947744,33170445,37831344,36034697,11603191,33641019,9352883,32926747,36449245,37612180,30394157,36214441,35542999,39614158,41073483,39394174,37013252,36420416,31901524,35595686,37657101,37391647,31771670,34555572,32777691,37403010,38267628,38658449,40289009,41419587,36514005,31313200,24980053,23983174,29222809,40017408,36163073,37651112,37769271,34431435,25861280,34636116,38350545,36036771,34636491,10960635,11439485,38439628,36249097,30002683,33779604,23912855,34897993,38527915,39825496,22675127,37772654,15470168,41359117,39738145,38079254,39608566,31225185,37671176,27374959,39776889,35307756,38079636,20791912,27872993,36472286,26465813,22488753,37614422,38423678,31123264,30321298,36722743,36875954,25799059,30722692,37324420,39414323,35174204,20661247,39458418,36496029,29780976,30239173,24130776,22994107,39281344,23344764,40922012,32569997,27173200,36857245,31436879,38146773,31671598,41265917,36827159,39564162,20149957,6872384,23677858,36378271,33878539,38185823,25981107,20640116,32633916,28278183,40822237,10701674,35336655,34182775,36717621,39191254,32061648,36357317,37170706,28393027,20039752,38369636,37866021,11699458,31028587,21942777,16235685,38049783,31780996,26827995,35651522,37030716,26205786,39361372,36276149,34702623,24748916,38368948,39952780,12692699,11781208,39192130,30524704,32953242,31334375,30034267,31440856,35733674,26793070,20430505,33032628,24321483,40012980,29991731,7101069,31776451,39074112,18484784,32385256,37092486,38022446,18943581,35692798,39503270,40550567,31389502,29040526,30631988,37492692,20557961,38569865,20824699,32522231,38010209,38270001,37764829,38324421,35810722,39420006,38752345,24079801,37970136,38321369,38132227,20355672,37142326,40621481,38395742,41200721,35983868,40938490,33841546,32489430,38129780,39036848,38017054,7218756,24943502,36653191,35513016,36626721,35632429,34871622,36431230,28919460,36844787,19525539,12878489,41422394,41426112,21102970,41199181,12933972,40752677,21325925,35375037,34970014,26833770,38311143,18582025,36651595,39005707,18244853,37866053,38270808,22988996,30828248,23376520,28074172,38475748,31845612,37982366,41434077,34390191,39996883,37295267,38686317,34454506,37138892,21106208,33535282,39542506,21893932,39533973,36664912,31470293,37383294,10072092,38042325,41232146,36248894,10374267,36673502,37140008,37765083,29558763,29978025,39074749,33801134,38834118,37379307,41232920,28127421,26580497,34128690,34557751,37951734,20741983,36785597,38528704,32159773,36723519,10917444,35000126,41323696,35835238,33364242,27818395,35079324,37337146,37814944,17867575,24823081,34513966,30181432,27697410,19389741,30167595,41026372,38655749,40814654,40112168,15380691,40278846,30664899,28941965,40181625,38857774,37031352,37876707,19112094,38340669,36261450,36415127,32847997,17707162,32951134,36171740,25773621,30745068,34374555,25822227,37680999,36375611,37525157,20645803,25847845,23040155,25709781,36872108,39623124,37233477,30819222,38098779,21011836,37055390,37714713,40032797,29707071,36252063,36019475,35846944,40437479,37145557,36624789,38134802,13603605,9334202,36481021,30343246,32379984,20661334,36849747,18207817,37304874,35493552,26408037,37797859,20359261,30330123,40086916,33171588,20913512,21117506,39148493,25928711,37383325,37435448,15670212,37211157,35956476,24614418,30476284,33350828,7274317,36655981,40029089,36138626,35070697,26152851,35429769,7906731,34798709,39337113,36481025,37201903,24197772,37865658,37881236,18431402,25885144,19079731,34733945,21439202,40549470,35073101,27834668,40866869,31726450,31093384,37366914,39717502,28863798,37151706,37341719,19773665,37918424,10920097,36783647,35720669,39516930,36755536,36662664,37429118,33257389,34542836,24048200,33242475,37009831,28096956,21115756,20606055,6533688,36331635,35193367,38087646,11412863,41087433,39282313,37483052,40751658,29571212,31579077,40185897,40944138,40687718,37193274,27007140,27074351,28549367,26817181,40111589,37227245,41509595,41506843,41501610,41501011,41500995,41459168,35350706,31515138,20632659,19957369,37889363,40916083,40890189,40699746,32660243,33703290,41322944,37527903,40702226,40318986,41340832,29230729,35311374,40860585,39391466,10205841,31076228,36349824,39287286,28186806,37597454,38128648,41385008,35943773,30080962,16280329,40365669,18019483,31495872,28924946,40189016,30707360,28530357,30830654,30835547,24459861,27787218,37673774,35553180,30820022,27033084,20175701,40525391,35431025,21528709,40069149,27086278,34971212,37611679,36628072,28396356,37392729,30541789,24304869,35038616,37568737,38407732,32806933,35988247,20940821,38426211,22190736,35415138,20828456,30163585,36551778,30248067,36346457,26413178,38359072,39459697,17370818,41600873,34447772,38149817,30625031,38786063,37579343,37032375,16238058,16866901,31987292,35393517,34154814,37747392,26790084,39954863,35486849,33673586,15218123,33624290,34316298,37019197,37308876,30747825,35381613,30002829,41376356,40668164,37934700,37967212,32663140,33569079,37154672,37816981,20987441,27465813,21013716,21497325,33432449,36867400,31251956,36723874,31334353,41042104,36521821,28303404,33297445,20731349,39926165,40925306,35784708,7758668,34841211,39704739,36998904,40633297,31768894,31212530,36434963,38045368,35032667,20491421,27966705,37223729,21220977,32192925,35741849,30911275,38403261,40455559,30455791,21608539,34530736,30642921,10465750,33288212,21139464,19731159,21718466,37390961,33061936,37579018,20083697,34909350,12424416,27191685,35596991,38452400,36837939,36751201,39755354,35301784,32615159,40709451,40705675,24307616,33542902,29419918,32549981,38689643,31225750,36125756,28181526,29817509,32599558,37276966,30228397,21428043,21460678,36455527,33359389,37609642,37566868,38263386,37487550,38445606,20929168,37293539,38103975,38065510,32777134,35507782,30463086,28674488,41414202,25410054,40013153,41371020,40085556,29840688,37396107,40133324,20662273,14642886,34722469,35546042,33298588,33609026,36307531,38314191,38376074,28226095,27773418,39494011,35656242,24296922,19110644,36402688,33943788,34203603,16149596,26634262,28746098,24733375,27056633,34180174,35684503,36184202,35536548,21109532,37597369,19978351,37031051,37027317,37238932,36175977,20926633,20391515,11177597,35946841,20546306,38037767,36776337,25469583,10267089,37254787,32582595,30773006,38094611,36196115,39576786,30566703,27501624,32583818,17234137,25124552,41495998,36750451,33786135,37070455,41479254,12707136,40911307,39926514,8044990,23426463,40931364,37813286,27388319,33040392,41229179,36352603,38814295,30624071,33419364,28634170,40234361,37920483,13255710,40122977,31346785,29486201,36465443,20452288,28816582,33704405,40210626,32344622,35504417,21845957,40769584,20633774,27807402,37759114,31077220,35703345,38419119,28091090,18088244,34250650,31908126,36159824,35287263,28210713,37498195,20300515,34890195,37517709,34893729,31503994,33280991,9894386,23769604,35501580,36881963,12659505,19088108,37044334,28941889,35317427,35906887,14518296,33639888,38192488,40767065,40078735,36075321,36303795,24741889,41389890,18486050,39264546,8218145,22569471,35731052,35717486,37138260,37667683,32177590,11549842,27517442,26453680,37877270,20221934,10829135,21300987,21030642,39774434,34726227,26828565,24311041,37685487,36274725,37200737,41468857,20351483,37517816,37447743,36687278,22984746,33514750,37172350,36826666,19966638,30335086,33904620,31511765,38356326,19085268,19387611,22875312,32665698,20773037,39541047,36474882,35130621,21122972,30549334,37008184,41434265,12301405,30577524,16806237,36477312,36953723,38151671,35427791,33711256,25393601,11706356,37870589,25690410,37426243,28408430,41098063,31819101,31814337,40676520,35652171,35522356,9093348,34957617,20313507,10108346,24403509,41292225,41015621,29891774,39782364,40282731,39130495,32539575,38397823,37924061,36941779,38987869,36192823,31761683,16686555,30329466,36831626,38501609,19665915,34262305,36774157,33862634,35337367,37132237,33167805,36353732,36862286,21739642,37576304,20798573,34326118,33798352,23471157,38076235,32814941,36862027,34147590,26522885,36503348,34356103,31834470,39121912,39844651,38360950,36952559,35340209,21033758,17710665,30462463,35814040,29327320,29577660,26455224,34165913,38535313,30280541,34758951,19967738,25938211,36731401,27726749,8563279,31122221,14512781,20452775,36930234,28396062,35465167,37618290,36073763,35061706,36651405,37016060,36626416,37715967,40729353,38096266,33941934,37113416,36731711,27597352,38112763,33565335,33050510,36826774,19454857,20657032,36308196,20436125,39835411,41191570,40953778,36449335,39281829,25295516,32823206,27421140,35748962,28369906,23895742,22750373,38330900,28420619,31285244,37776612,36848416,38020139,8836609,35417182,36629572,25767845,40625102,19417433,40981775,36899444,28071793,38000638,33458730,37025804,37844779,20691019,28683202,39055666,24513769,32976713,21430637,33081866,37033833,17369095,35159193,32670075,40229163,36534604,37634079,40542680,36437049,36360230,25378507,26938609,27717661,38657075,34885828,33671530,39376830,32023601,10097077,37405776,36550802,32637683,35017707,34147428,24160631,38703953,28867119,39961229,38175939,37861432,37102091,36542498,28161986,38286063,33347220,35531701,38237326,40506348,18977854,34427582,31322205,32932624,37420574,37229646,31337870,30728396,36285232,25876057,37842526,33807182,32582873,26882669,19383223,34216814,37246487,37013011,37871356,36536605,23930910,36409604,18980460,30808215,10576735,34526686,20055727,11154628,41307860,13332474,12699220,37784277,38468010,34080397,36551234,36495872,38330888,39613230,37503011,21005782,41205092,31202327,38442197,33036391,33791386,37144925,40282524,24691981,32215561,18772444,39833896,12991956,18584277,36905852,40851094,9011610,34461995,9644646,37552675,37591985,37642967,16197355,33654147,11042159,24913110,8726504,13229460,40366705,27522687,38269332,28219097,29372691,38392106,39486100,12448745,23377786,41281667,40487442,26305711,11862498,36268529,9417247,38035038,37741351,25745760,37642840,40066789,19074974,28798457,27454461,35645408,37198865,33802896,34396048,37388110,20264563,38162562,34452517,36350756,20888015,40861354,30871294,33253526,39922063,28236968,37729342,33791696,20642094,20542295,35789751,39422110,36470189,36998478,38515477,39592845,35943076,29120186,34741795,15443502,36372400,24380280,37944443,25698371,36732104,20256705,39611628,31205363,38208441,36207455,26157399,6376896,31111339,22243557,37136650,36324181,37220635,38442367,36939589,24152170,39076851,33546489,10364010,18723799,40995152,40896467,32698396,37367445,39827134,9688953,41302522,20412144,37532818,41395358,24006816,16723969,38394632,36424783,37698795,37567178,33857846,35156454,33381725,40875593,37285535,34732914,33689894,25310459,40474395,33521213,35005796,30141317,37610900,7186543,40089049,38214217,28133360,34916483,39275224,38426293,32266120,11629791,27372961,34803491,34655922,38052514,41217849,31708644,36582356,17069847,38727238,30655587,25927720,24581354,20343111,22755928,37989895,38254999,39952522,31249011,37805671,34196859,31968922,33301115,37667322,30073833,36580258,33367963,34076071,37044818,37356938,28386613,22983842,35137391,36964824,19909195,31506907,40646420,35889415,32963012,35793169,21014078,17442485,34704280,33619181,37678951,38354160,36370644,37749408,41035509,37956253,8208690,27120516,28842556,25079429,32867469,38381479,41009530,10676092,25748859,37020545,36035147,36834870,10743973,29686907,35115079,21322350,33000174,26381491,28985725,39483426,33910736,28355973,37595761,29844955,27300414,13491686,26491558,15416982,25694824,30817303,35989231,36704913,29199631,41434747,40045133,38314018,20436437,11194550,29352168,37157748,19510717,40191711,38899764,36803977,37339775,38364864,41290144,38219174,28379823,34698853,31963052,37819464,32453775,39815536,38833833,34711151,37746135,30575687,27353397,30507524,40460854,37715302,38114448,20842047,27795280,36309976,35982369,36970302,35826322,19382958,30080949,16656903,37875781,27432550,39107929,37667421,37876298,15474497,38533650,38394018,36807340,29667874,36772822,9303210,34605937,23066222,38528543,32020186,37576220,31673015,38524187,35851698,36059748,28894561,17806318,40335765,19796282,29666047,37113202,34630480,26077438,6688302,32466385,32296104,37728088,37436362,34255892,37231731,26003215,27704153,28535071,37816313,36809776,37589718,36420468,28548073,40945576,37969645,34805694,36851025,22204202,38314247,38144609,24635519,39437216,21330670,30789389,31963504,28772705,33460169,34035162,17448800,36947666,37730067,25929619,26462344,35641982,34149936,7942412,11687485,39589706,32503358,30797150,23622675,34837048,38211928,37977321,38012489,37315752,39031160,33872794,18656806,33095793,25811259,17713751,38838751,36360920,16927094,41331919,26880716,12464177,35898708,39671808,33724719,15030045,34419089,30011817,40654438,28945764,23683742,33743189,16001021,35300912,14395960,34728094,25587619,21490421,22953662,21228392,37898215,36817228,14928739,37845676,36352332,38944230,40509834,29241511,35902129,22888832,33370160,28236538,32734387,30385919,19257263,27671500,33014033,20314561,22396455,36132441,26817497,20458250,31552049,37158047,16912406,38365459,40833538,19145432,39827629,39623118,35344979,30770656,34565101,37256128,36617077,36872256,38806771,25584206,37332244,37657215,7783155,31408900,33740953,37923152,36447221,24362203,41560429,36910086,35482557,34007679,19985085,24237004,27172095,33787793,27107769,26543164,20073065,23756661,38658905,19680054,14411718,17697815,38338196,22775392,10504679,33375356,38106661,34074248,36955046,37989142,30625619,25269747,32815638,35089456,36268531,37800430,9017948,37804160,41071788,32861027,37704953,36877509,35819135,20294230,22062914,29904141,28397690,35662479,17343985,33954513,26233929,24859762,35531560,38128215,23829211,24767073,37984880,36483269,33816756,39219850,25717984,39652507,39955722,41079659,20990379,34057725,39890389,38234736,34034216,38250546,29886143,37564898,37596681,39751479,32044486,37549123,17313147,36441454,33333588,31098350,34113558,17905173,40119016,9884981,26611862,26427882,35351687,16155513,27386883,12219590,34755128,34703955,37849210,36689465,41186355,37813499,36095467,31541474,24474558,36502807,40760563,10778071,36432104,38563291,21113044,33922725,20093990,31955473,27459444,38726311,10102711,26262248,35482939,23886111,15336944,36483394,30405534,40382419,32030634,31299735,21007003,35998098,19577039,32809462,37994015,36744481,39895652,34925509,31385668,25132181,38777490,30796689,39824411,19317886,22583763,14667983,36732351,26664557,32179791,35358355,9991465,40791127,31732553,18048136,16345826,31718483,38871640,14566144,29251495,39967091,6561896,14522667,31211320,37345072,34926111,15442386,37229318,33345565,10161565,19953159,30277445,38119558,36900851,36968662,36876032,36193061,37877793,28364012,37245286,29854539,33591261,21170063,20896216,38684886,25390482,34127419,35729742,34179929,20050611,39426644,36844846,37029715,38064798,40744591,36592718,18943626,33736846,37680794,22099905,36838305,36419683,11177714,27087084,31757923,33623854,37120651,38136994,26301373,36648395,28595042,37171147,19018044,28800864,34085781,9445169,36465981,38743546,39944011,31854480,34443684,36066201,31149906,37451406,20859723,24937370,20068185,38232903,34489557,28471298,15399472,36035092,27974527,33486307,26735974,31027416,36826773,21896447,21622135,12328401,36617935,39802625,35623666,37526225,28709281,19691533,31699321,29995934,35238945,12505992,32716844,41415654,27748789,19578469,31589541,37164590,35607621,38231795,38404996,39432787,39966966,38061794,33233736,37348395,28173419,37369870,39540948,39806120,36639901,39747324,26770360,29030496,37664888,40324436,41468699,27695320,32318761,26809204,38294421,10483514,35938557,35877603,27373961,38351990,16769132,29991739,34217655,40855110,41479689,35749057,34997068,18042323,35222632,11636677,24698548,36678899,40366594,31038909,19439924,36763394,36444793,36936670,33721472,37008701,25955634,33406578,17608531,19507348,35435406,23340441,36503499,21602968,20009779,24126723,32638203,37257569,24637568,24309464,34916980,35113518,34565055,19398151,27588541,28515406,35837769,38141675,36934388,10081723,30322794,29013866,27510951,37877347,41496154,37405331,28545437,39507627,19513972,37590803,19669305,40054061,39653559,36386087,27885569,37966826,38800758,41225124,31414382,27401997,30695607,30167313,19590864,34951993,39838341,39825654,9827593,23823203,25444078,38448297,40953439,39138331,37345126,41102079,23923913,8125240,25355150,39004043,10121605,34564774,35082667,29495925,32430169,38536191,40505450,38985239,35230272,22046020,7166440,29308184,27256170,7590408,24438113,23990769,39312513,21351407,30585751,37223027,36968216,28022965,32510936,36426836,36435865,7118959,37030751,41340027,36523583,38383808,29181576,21492408,38189873,36749709,38346964,24239186,38747529,40687663,38904230,39824931,33911969,40795271,40881476,37029972,39499049,37934995,36296939,36827121,34985912,26619885,13821509,33120268,26508160,39948118,40338382,37481937,35805537,25155429,36463713,37023468,9485099,25305270,15616017,26397666,30533852,21040717,37442944,36136932,40925676,26786752,35517020,27610361,29447398,26035720,39540416,15491659,27128759,23979759,30532362,41379434,40842194,11691633,19222200,41116089,39569261,34348189,39413415,26059462,20064364,35363422,16612391,25040957,40313610,32043520,33448565,39539491,40122263,40135167,31116694,39764152,39405776,38016205,40707644,28642574,20191396,35270115,24885675,36270401,15835163,34878405,7966357,39465271,34470061,38264032,34969994,32153529,38862773,31701929,26214243,9836994,33517814,31227534,37312546,28581081,27118054,36789568,28259974,37813843,28691131,27019964,32036836,38449527,35578505,37946493,35924835,26545996,33340510,29304228,23915873,38338655,32294251,28922687,20520129,35251876,41396946,24575968,32742886,30931375,37304065,24318178,38364387,36322653,20260373,37037386,38765832,26568870,36532559,26848746,29190962,31139488,34690504,19877299,39127690,37783219,39035040,36275216,31416025,12752557,38508762,36751900,37206087,13451540,33820382,19790961,37772607,21128240,38779683,8100146,33257796,22596646,28830493,39346985,27910046,36222593,9228457,39128123,14495685,38131229,36716708,30788794,41209174,9174414,40907314,30811013,37008147,40662021,33300094,32491218,38643687,34145734,13463160,31248749,38160259,35194972,27005403,19178267,37365635,9500741,15607931,25261970,40328048,41507051,19499926,40706625,36832652,23620785,33624849,25328866,36466089,34331805,34089160,35748404,38473148,19929126,35810017,30373033,31630371,38838825,38143749,38570547,34562677,23921333,39347165,7337724,36544129,37403358,36513849,29982254,35022870,36465210,40838884,40270958,9894849,19293951,25674297,26582475,28289973,28685069,36521518,39379748,36557354,19327350,20542901,37681419,37866780,26301302,27318601,36151001,38203138,30732265,38417111,40893859,24216085,16682346,40660075,41568936,40158483,8782609,40673537,36757031,11292550,30493869,39600850,11535927,40490324,19463928,34894778,39782290,9871143,35385014,34839531,27287250,18850551,37172295,37215281,26103008,35209093,17079550,41182056,35525604,34217500,35517193,11305504,15612782,15242612,23263634,24987806,41522057,41072174,33632848,32453365,38064298,36829549,41486897,32881405,37212569,39057832,25345312,41461296,28259097,37862061,39951637,29484988,35773812,20662739,24327073,40471785,16112902,35887741,35624037,7433614,35816928,37012605,35175269,8794761,36927986,28397846,36316302,35183068,20718992,30902353,31564541,13689463,37828901,20100497,38286402,29568008,30539932,32532318,17100311,35463277,36899760,14186399,24482245,19245288,31109039,32201333,18112392,28529160,7358238,35823363,27499921,33854134,30419307,40859702,36328250,41048322,39747570,12979142,37876814,27915793,38125651,36844145,32940243,24953902,30426652,24847824,32502051,30000016,20178962,39950279,33773685,38577884,28315689,28353039,24397716,8398843,36938047,27536803,34887448,36764678,36985224,38750806,29319033,24541540,36471242,40778778,18409744,35099533,34231184,35174103,40667545,36831443,24591409,41122010,38118529,17527179,24581490,9091908,9345994,36248531,19678789,24799200,26825953,34003189,38982881,41187116,20545581,19422458,35958324,40319326,38089546,23492229,31209054,36439860,32138852,36608171,20988900,22503614,15008317,29857863,19151181,16029293,40593261,38694705,40948963,17224016,34084981,37960042,36314605,33767435,36293312,21253403,21416431,31525022,37958562,24841269,37561111,34007422,37767031,35948316,38115628,24077214,38372396,20501930,36814549,39305011,27020273,38906460,35932539,33151958,36291659,30080464,34786478,38459182,38033802,32614740,28291244,19190626,36445644,27645980,37101785,40227581,12270112,28723028,32245603,30369236,36635983,37534265,30571279,37724064,37210414,20791163,17527441,31502744,37099792,41031724,32609687,40287190,39856080,40211220,33348052,35810865,26712620,35391495,36161382,37224400,36506441,17410914,11457268,34944663,36186333,39603303,38117753,7719603,39543640,31345797,15566529,40151280,27292480,28745186,35723602,37815795,26795925,38060155,17675533,21347161,10442236,17567400,39350646,27903734,37942694,33265220,32988943,30492121,33252695,39813330,28590325,36076514,25167025,40087072,33720594,20754044,36435424,12694714,33108319,31548615,34522400,36716531,33264836,39704954,38684891,38236206,30003352,39727130,35538531,39131717,17899486,34162901,30260320,36855501,39483348,37183332,35038115,33905860,36411093,26654654,33591725,41515192,29649073,33894606,17329278,18184891,41401361,19402217,18469510,22624775,21439689,34539191,30557417,20435392,38386633,9186275,33847706,30357119,40666305,36688806,27639587,20786985,21095531,38347942,38298267,35917264,21201136,32116090,19400098,30653214,36530689,20529614,37540182,20374212,34818816,36953144,34535841,30332593,20120239,37628575,36869058,39979059,32610119,38135839,37980012,36190130,21465638,37775020,22288088,26404670,32984432,39852174,39535708,25363712,38083007,41184613,31970492,34097875,32023598,36585537,37483244,13645606,32881326,24684181,32694674,37787905,32814647,41345391,33937718,36066336,14178073,40661436,31293508,28493285,22972685,27174410,15496681,14263520,22154653,9498269,37122081,36187481,36815733,22282399,37135650,37413269,36950284,33296216,40629720,39626571,10468800,33806595,35709438,30341562,6675405,31744734,36927281,29777535,20855346,28191554,38364920,27872489,31414381,19064898,40558170,29027567,38480533,36879810,37157920,34986040,30560548,32085209,37560951,38002640,37997379,11124617,32396729,33989616,15427738,23520439,37090263,41249457,34724368,17841275,6742123,9755871,38346845,40533137,33598142,33960894,34239159,35680363,36388668,38405641,35556781,38361740,36184420,39843675,38403281,35982007,37098103,27525069,34885897,39940647,38074657,36223555,34702700,36685493,31169174,20008710,25222403,31376038,9957271,17705704,41313922,27008660,34634676,33062625,32316464,39510101,40540433,38303749,26414877,31505146,19925438,34631380,20827055,34997772,36766821,36552143,35841266,36367019,19594718,40577090,8978578,35857909,37909055,34058413,32444874,27730111,33991179,26701795,33180491,34619589,24750879,41530616,37811374,26615898,36399744,37240131,24911977,31602675,41388249,19077893,23620823,35231617,33075972,21444110,37107547,11504883,10130263,37340452,9000651,36857371,19995485,33035399,34202881,37307914,37785144,36712655,20722265,24125638,30535158,37601275,37935954,38533443,36368840,40206183,37504738,36834060,10398155,41495798,32033019,38321520,33441324,21038445,32671156,38821306,41344342,35837012,36884503,37421840,36792287,36353280,18364111,30651769,14417070,39920608,35093556,26035386,38201056,37447494,24609045,27039450,39079638,20870175,36386694,21718924,36664667,41433078,39829425,38286517,33368426,21009658,35844366,39677763,22200198,37568463,35678070,37507573,21198112,38069617,39264449,39264479,35319674,36950427,36973841,36061847,38066811,32963787,38900708,15395009,24246966,10031124,39130380,35939978,35915650,36461192,31819464,36935681,23769860,21238828,38849108,33696871,39463986,40493556,35878560,28731699,31668241,40015636,32893308,14391425,19007699,34743749,18934303,29732164,30456979,29723729,20171150,31495264,34729896,36400972,33217196,37759334,26740473,37907834,39935743,37722984,31184722,38387720,20723408,34592582,41204972,36074956,34033204,11414757,33205191,33525913,33552972,34659269,41114924,9978546,40238388,41345199,20756125,17426938,21503760,38590232,27782080,39433169,28173304,24125785,38054606,35404756,31807647,21201135,32423780,10381589,29391491,32227911,35188791,36772799,27561859,37715076,37786063,20729703,40890418,35169962,32428911,26443169,37785782,20789881,19441429,36926264,38011229,36400031,36686358,41474443,40847117,38404584,38997913,41584220,40702787,36699097,24482825,34060835,19339253,33345516,16969400,38400329,38497363,41028410,20984571,39273586,30816170,37601001,38289548,29388514,33338371,39506206,37424006,40661077,38384240,33539026,33966382,21322114,34034471,33776705,30726899,6489949,40565835,37505215,38216344,41285244,40549318,37880350,7713811,34994371,32431085,39438661,7112512,33386962,30162840,18593576,38339917,40814162,37554490,40100393,37568014,33083860,29987751,14106347,35012038,38388977,39104534,35147990,26803018,27250000,35353830,35583703,31700506,37607220,36522910,35972727,33940780,30113374,36446251,30215410,34741012,38970605,38016195,28741749,10069471,13992267,34689236,36117799,21309209,41214992,13970707,31938626,27489242,30834299,21735457,33983461,33306006,32176385,19137696,33764545,31698121,12247732,6952961,31140483,31727650,36967618,19329880,41092971,32034716,41113389,41090191,23678133,37772947,36075967,34585685,20245134,36577552,33667880,34131897,36505601,40236190,36620003,36061581,41470605,30524096,38518638,26524648,32944146,36356107,34231113,36334262,34553853,20213373,32855071,33052188,37017013,28843158,34348327,30837849,32714115,34598844,19089961,33355197,35533980,28700751,35475190,35704120,21446819,36287093,23774185,19740804,36557261,35684253,30887831,37059476,33316084,18807290,29987906,29204709,32698172,35440470,12221339,28285320,37872541,41270754,19234046,37797889,37225254,39688031,35038321,37008394,33270043,33997278,36843372,36141918,39083861,38269156,29960152,32091946,29965609,37775446,25429971,36335822,38073567,30540347,17712758,25337716,38751007,39274004,39720441,24223097,30722693,34560755,22500831,39654940,13831736,23811032,31756841,26464277,20359367,34782799,38607078,40125663,8133065,39953802,8542003,31045920,22941126,37951733,25875300,23761331,29585340,7833726,34749875,29309407,32424830,19162751,11941978,32925901,40516797,14307112,32208153,28127705,30016119,35555002,28777529,33699608,31991331,15576223,15164850,25727685,24498475,14851445,34423334,27138165,11208755,26213014,36180260,29617291,34150343,16804437,23352696,39840330,40881611,39326651,29378925,22478304,37194627,32729722,32492690,33861914,35146273,31240078,31866997,35610114,30861967,16223391,18169724,29563661,35350303,31702680,37694481,33639570,12756088,7300161,34532340,40822957,30518315,38055810,35831577,19754767,33706812,26805779,11979884,22734912,35647476,23960558,37930736,33741773,28133883,31647553,28295431,27435069,20800716,18483550,40570695,26254056,32469284,36525754,35246051,35617698,25968420,13480323,31350035,19223136,21407138,40212498,34949728,21093527,34216447,29437037,34232147,31527688,26455906,14164757,35958891,30676472,23057795,34929663,27159326,33589241,33727180,37533195,22146886,35740930,10562606,34237197,40273298,17634070,34892662,33243605,33101809,30667540,17337206,18617423,37338607,36456078,28199065,21168874,28627860,37131444,8055909,37348057,32035294,20512339,35553484,24804642,30630834,39706841,40554765,27177921,34191604,35139419,39521303,14595730,23332751,20854081,26016251,34782238,22852572,41144414,20327924,28160640,28498057,36359601,36999359,7885197,37920874,30320819,17358410,37801200,38810837,20488145,32494583,32230579,36755498,38053696,41214885,37913464,31157578,35109904,40620425,37517814,32836088,41176318,11710111,34729517,39350201,37864836,34619093,41552383,34548300,36378391,25489145,32068198,39729227,35031927,38626928,31812085,36690445,39180960,35453261,25090578,26567299,37062972,37881819,37399751,36283432,22395839,38042276,25120824,19368988,39148573,36671905,35623480,37437308,39560232,33452404,41249313,19742022,30466003,30832325,33594049,35711639,27574837,35812415,19586482,36501845,34420153,17233127,37942141,14676771,27733452,38798520,38360295,24541452,15782818,19460172,16663130,39042249,39003454,32578636,30732421,34188018,38055998,9042105,14729716,30676845,35408400,35620014,37544263,33606742,9984734,28857239,36770729,7672329,26828873,36582707,11694889,32359877,27850626,36903254,38640974,37632364,39511216,34031888,37939927,37324458,36646835,34325010,34374539,37769846,39013121,34251140,34276718,36516577,34351998,18910875,40455757,39206035,36773813,35485563,36965874,33924666,30747058,21686741,23438699,37302358,31393598,29007810,28352179,37127067,36768010,22397205,33297281,33853040,28229430,23123612,27428332,6417948,9472664,41388357,38425293,23506043,21617325,13682203,24978631,35364282,24704715,28463336,40889126,18586473,39126606,32494664,32192888,34261347,27628385,37404387,34721297,35934563,36274423,21933218,28972215,38427494,33031700,14240638,31555415,27712429,22791558,35587975,29345355,17724204,37385126,36057990,35183401,23244720,35511593,15229153,35628476,24640855,38512718,38310557,32673836,32400865,38525872,28703174,18878598,27986873,13751627,33358979,13664826,30912247,17965528,31233662,35798255,41384335,36892598,33330489,36001860,34410051,24084859,16189186,36313019,41124826,34102183,20605644,18786445,31018685,36180846,17153274,25840049,16052879,19031053,37572010,34758547,31371833,29885142,32863041,38363631,12727394,32326769,19393656,15903505,9141887,19692315,30001099,36327574,37160908,28774999,22024950,9163581,29819105,30394451,16290163,34709440,36900191,36723154,21116326,36134529,20929007,30588958,36506231,36360138,26873144,32991485,33970823,30817963,36277103,33417165,22476449,27727255,39424926,37476713,32390447,40652479,18304832,37875240,37714481,21147575,24633928,41203816,37713547,11558670,21299664,41387951,12825383,19344922,41261828,29793185,19265255,38719943,35922666,36661029,38230756,36915553,27572884,20708038,36040775,34883179,19105142,33336561,27006547,37025476,36225021,37296634,19493909,36840195,23291375,19836922,37395070,34499906,32238850,8110621,25686125,28871220,34378233,23704750,35589993,35936060,6803235,21189455,18087461,33419619,32414970,37369717,38424912,35810686,34778134,39684419,37686793,37684078,33947820,37306836,37167401,9577920,11304974,31712473,15394986,38345497,36209374,33742641,17168591,29739451,15751216,34553319,24703772,36682188,26093533,36430890,30336029,34649630,34897137,36551372,31007895,37763956,37355536,29014569,38334818,29808331,25970821,36402825,8422801,37090069,30666757,36364890,37226409,36197316,36922349,37666310,21141172,36373172,41417861,39941447,35362724,15784707,31578949,39074800,31149698,36501413,26640838,34776622,28407326,34029079,38363993,36763611,25558372,37857324,40929229,38639172,37669604,38301412,39413054,35352567,38120537,37992835,38828634,41131846,35815028,6332740,36502217,23869708,32328670,32211319,12785366,34536855,37173258,14644985,28610743,21111024,35419589,37235290,20660779,31285384,33680101,28134434,31736837,36405112,23986356,38363724,34095021,36955545,31198572,11287603,29909330,41289684,39004088,39548417,20904903,38832046,36754599,41387302,38819488,36303510,28792843,35580110,36312654,13447966,38224538,37550458,37846635,20936001,39438652,38371319,35789406,33640772,37951808,38301585,21423873,36665003,29224514,33612246,41195821,39090846,38235019,28071315,36857863,41019086,28892511,20952562,41211529,39641029,8139580,37795935,19851268,40669459,38875181,40015435,16619084,10838786,39754841,28181597,34910237,36607426,18691867,9573908,37618078,35805199,25078777,34574312,33093460,38610209,41264574,40889678,12952186,37040931,37880238,35569966,30847356,38428516,34557552,19602043,40230181,37553609,21009906,38213962,35116658,36754852,31040391,22507775,28006983,38269939,15537030,30565104,33802296,35674486,41132289,19770222,19245379,21130911,37130346,38006765,31687939,33893782,35548387,18799921,28846134,31619534,40740693,41379882,20063195,25492390,29953462,21165608,38454172,36425050,35526532,36744060,26042723,36210565,6462203,36206608,10159431,40897454,13905913,20929243,32779170,17879967,36623286,37284724,37866393,37307917,30146218,21480256,33115631,33643899,39307806,38056587,15987239,35313318,25455940,39912783,40808375,39540667,34650392,40504526,35503600,38309684,39975616,41288720,40816860,38336133,37375982,38948038,11691434,33697032,36525531,31797000,39506624,38487216,33383562,38551044,25566653,32450291,37896554,40092200,13550608,24028422,38304374,21038580,33892872,31767053,36802893,25503157,24396953,28680653,32504536,37313609,37392347,33333245,37157763,39900140,38016809,39701433,28374573,36361025,37326291,31041666,22259027,34582765,34950725,37759294,25462192,19086889,31744083,21018692,36639938,10192815,34808418,36363884,38588678,9709915,27325381,33266529,20183111,19131781,37395847,34564126,34752730,34003840,13572343,18771769,40428515,9959939,40826021,41170193,38286759,24556631,35239024,33253350,34585033,36472219,37733080,36956514,20714580,38094314,37395361,36849158,30359650,25147474,37277390,37263717,38757026,35627451,26677416,40862070,41392729,40217249,38336927,19631165,39478513,25522750,37823653,31197538,36356400,34006350,36469397,18694912,22077579,38396505,38271822,24150545,34703219,36358475,20929412,30524566,9011381,35987321,37681630,25662750,41221683,37760754,37779861,9174117,28306596,27624932,35399661,33125797,38422467,14006489,34386315,35728574,37814149,37919291,39916583,36261166,37587768,37928033,36016477,39539804,33978693,37379615,7778971,30350885,38120704,19657594,31758939,25795568,24485383,34555062,33490332,37220171,40082397,19628336,7487401,35617987,22970804,38215132,36182407,36900003,33952435,35333844,32170183,38077069,37384467,21691716,38286538,10549368,36147947,40254484,19392356,38748837,9285755,39686045,40850481,21538824,28978896,29866464,36535311,27335147,40755200,35490433,26966487,22403651,40800579,38429213,37858150,37726858,37704825,28043673,27925712,36778689,35921172,31635794,38751836,24468933,33119848,27096287,37554196,39131957,9734576,33767251,35091974,18852469,40211019,30838396,14500275,34775283,33554700,38002882,29642391,37675940,33182995,37723110,32137317,35527045,24374712,21651736,30343190,32552515,24545114,28003695,39098833,37945521,26241497,19113204,33345094,16191841,36193781,13362635,36851680,37571427,27453763,38513944,37891814,28701143,14774047,27279157,37970127,19416473,16183212,26527592,19161065,38987594,19230673,39047226,27909336,33976077,40722909,18454801,41002279,26684485,31297552,35106433,37260427,36835920,40012633,23796069,10260875,30172919,35856185,21484441,17344920,38246963,37031547,32321694,40816353,39477685,38070977,36787085,35917422,28580648,23992468,20826786,37366393,41488112,38368624,12860201,35290057,28396572,39685766,38764622,18562692,8095495,32761706,40140121,41016270,39452398,10951084,37449480,19180866,40181704,39753050,40966397,38847225,32050255,41452254,33718722,30340243,33041422,30023173,32344839,37500589,19701954,32122996,38626387,32246417,34851247,31230026,19404670,35137782,21096220,39577189,23998108,37801023,8296314,37839530,37423608,40131493,32297256,23912678,34533460,36133877,17537251,31863423,16456440,23145797,34344876,35027292,38296083,31910866,27856499,40330311,35513254,37534799,39903789,31663783,37298217,17968995,37241864,36285817,20451979,23218175,24656987,34071943,37730795,39621125,41465127,36840863,36510327,36999222,13806555,36872246,37105500,36842637,37509027,35032477,25451918,31600667,26374708,34122112,38111922,36618437,36465758,38430891,17458098,30704041,18662556,34298998,37028894,36491360,22870274,36444098,38043533,36542523,34995898,35798364,35741538,35986279,33489885,35489462,27966582,19234693,38011616,28701773,29721353,33783920,33593153,37004856,36549251,38036412,40047789,41278829,41522358,29397115,33906566,36934516,22479024,39753841,26842949,32035166,15379038,35691574,6626449,28552253,15632636,34234208,34906329,37499403,34695068,31813017,12432675,33880998,35839187,40993199,23852076,34095444,33215285,28888120,38730902,35730849,14865670,29477429,26564978,11415741,22052420,38717713,22382433,33915437,32852683,33887454,31129308,37939633,26828639,36096058,37899193,39480344,41017271,39898361,32145368,41345861,23466312,31004440,24506782,31192916,36663925,20215033,27707354,31531430,36734236,36981161,27253014,26009431,9882184,33789554,37858373,27988881,39194064,17818417,32728833,30842850,33112016,13301177,34879432,39516835,26131799,24075406,20327495,14404522,36209003,33614471,31729325,40341085,41362633,36549602,39180610,17305580,26206899,40090612,11719033,41317806,35051193,38277502,22876706,36451871,9374675,37696533,34761849,40050762,18162214,38210272,22212307,40007234,34839931,36182313,30919772,32116392,38124843,40794544,35222584,29120731,36132087,23146995,40001674,7103037,36203670,38055054,10343833,31576198,38237713,23342422,23849989,40745163,34700874,40330853,39819066,22878052,22144996,32147532,28688558,18029222,41544116,35701709,28575281,39388408,20354818,32290178,23821332,39414995,39717926,28783540,10101052,32163880,37206300,39206496,26711702,34339862,18432582,36588491,24387174,34408527,41247070,33698619,24398873,33873185,16086314,36461887,23308616,20606641,38030113,38228162,39950766,24739338,24806633,28637875,30770614,38827012,18836555,35098546,34775300,19769075,35727701,35905131,39853301,28780410,35594408,30454712,36409919,15212891,29498436,39753349,39720542,20612096,31565558,29526181,35485453,31192708,9808023,27069500,14251352,32032197,38211436,34073920,14125047,32465148,39327233,38193685,38152777,37783707,40018853,34528656,35406854,41068720,40078704,26242532,10149938,40889081,34812611,40308267,37756525,16431973,34374312,33849713,38398929,36057713,21072153,36880522,38019766,31813188,41228027,36870981,38210333,38376134,41313114,38239949,39383125,35142594,20443930,40577129,38986701,37937434,14784878,39672415,38457921,39002260,24140003,11516069,35388602,37017847,31274181,37441687,39103287,29265313,20539878,28327693,37799351,19427487,35690719,40609874,19370188,21147669,40302895,36117509,35172572,38997878,37721947,20796707,32069804,37221161,40201594,41373223,31867113,30933941,36629098,39067958,35294871,37628678,36881579,37450156,36673292,38144486,37284829,31891984,38369239,32605774,32040163,21217280,40710091,31808789,32892066,37212037,17473162,35966080,36708752,39345177,36010537,36051277,26677752,31873822,24282493,22797818,35627818,39588443,27957123,34700264,41068889,35401689,34493393,30633055,29333208,6497625,39068745,29429119,35388835,34671038,16090706,31004693,40216943,8397481,37837453,8825592,40321036,8807630,40538945,22007697,15807541,38460596,37942317,27471927,34632550,32392160,27678042,40225546,37525662,38533174,25204853,38187743,37670405,22195854,35940626,38701459,28615932,30931189,36360988,40298784,29499604,38464302,41550133,38662740,34773422,11008394,32986958,32707938,27451087,25886120,38448957,37917268,37130841,39861363,34309358,21463910,28617261,39190395,35637523,34969872,37028533,38147471,41284900,38847920,18052677,38224562,10092768,12059546,40319683,35991408,20856694,37787906,39589023,28977685,9629232,37396027,36466485,38227068,24347169,41231360,41550124,34002889,37355948,36398843,23241639,25634703,29196698,37777148,33374651,20108053,37797166,33803070,30610004,36692107,30703133,19072739,37564161,38618384,37364048,37401229,35858631,33549417,14056064,38461589,37278962,26735074,33357239,37287484,25010079,35507737,37529278,41321206,40318472,8465733,20509408,27532510,33025110,35229604,37800878,35577412,38842502,38053835,27122547,23188626,37689782,31631222,38313423,34348439,19996293,36459634,18245897,18350158,39396614,39718092,18266691,37835570,26427170,36471378,18294744,18272521,29504258,23693241,39425572,18134351,28116869,33872786,7614462,16064697,41383898,39840123,40548910,19688434,37154763,18289769,19114220,39067028,34223288,40591018,31490367,33212937,17142392,26225788,19240438,30558741,38067086,33704146,24418296,38062332,34715525,30820179,40169012,33594294,36562463,19250188,38023380,27238416,37837274,23817970,37865956,19750241,29717653,41281214,33350669,21085375,33420275,19224596,32454188,33770136,37698006,18365085,38754270,34191091,38349630,20561989,38019815,31900623,22404575,12392026,11130833,30515728,38251590,38732056,37467630,37318707,40629881,38372637,38045759,37759025,26753431,12451804,38188054,41509914,27838639,21194209,35285982,25944610,37800054,38488330,24587506,33650765,37317211,41392475,17523932,35634137,30702034,37711849,28528877,38550119,30269541,30560253,14621961,36889712,37734873,36743946,37680174,25239417,29971508,40718970,39776818,39643112,41178927,29084651,13933445,11578756,27113296,32221868,19135705,32586656,33751762,37527533,25902246,37548899,37121916,38343050,40466016,32453419,28683785,37887138,36388875,36841965,37353723,38323186,34167449,21053396,28224152,36363563,35531791,38299689,25547848,38744780,39606657,33699729,39703901,38054587,28792056,36330549,39118902,38477856,20954547,19202082,37598528,38442420,41059266,37119245,27836604,24222067,38524173,38020226,38322586,17938662,33607046,6392946,33442849,38193255,37184077,38344531,9816641,28699579,37406359,36131980,41444262,35293869,36757649,21077790,22961241,40072453,38762970,35739270,41496780,28191103,32790558,20475768,37035671,37672798,11165935,37234633,39083949,19689319,37625197,37115587,12546846,19003048,30473875,36002003,19488480,38612760,28888815,11476840,35369663,39955219,38254376,40326612,20384480,37788662,20848561,30905473,38970451,36945606,40912755,39865205,32810297,31321449,31699031,32482816,36321350,33100809,37928612,36762352,18903905,34794817,19840241,37134899,40113314,36201258,35243120,27763885,21133429,37118175,32341646,37413182,25014596,17759276,38367755,38114840,36135783,25530818,32051852,34760023,38039216,32419982,21620823,32790413,38265257,34870904,39533859,33468740,36667400,14555114,24647782,29068897,18015848,37389225,40346980,34053160,38429357,34106570,30012112,26243753,31034714,35040838,37492183,36825048,30790108,34898459,37698714,34690612,14542162,16473695,15069136,27098955,35508150,15425427,32301673,36676166,37488607,38138936,38588816,8177185,33629557,21420251,24294645,17065971,39914263,37764790,21123910,37787102,19800587,17753289,36252084,37491035,38269396,36899268,37941410,36072936,35499855,35634694,33072733,38333208,37305240,20783840,38204234,38120062,40643124,24368115,26899999,35887511,36503874,38146173,40446344,28319316,31812444,41016471,36446706,36720980,37893831,37145934,31368584,39455305,40002430,29258440,37144785,38050108,29497833,37586986,30950281,37873362,33159502,29667746,38130544,30954190,32849754,35451134,16555973,38231149,37706840,32243886,18528394,41486825,21881823,40913521,39600768,36767587,40376716,16176143,21093729,31461653,33188533,37633782,37998071,41046588,26754546,37544605,7162597,17683540,18958346,36319793,37712767,22040859,36189008,38418750,20633197,34481492,27721496,38659669,11649028,36820243,7529730,30633828,33199832,38694633,23609069,28791175,35477438,40729753,36480603,20552087,9948434,37581906,20223553,24641157,39706861,39518415,38399938,30376174,36826884,8914983,34917736,11444250,26068387,37435279,33908472,34994558,33806924,35932974,30336489,35894507,26842749,19133741,26094538,31426995,23478806,37896780,37892415,14575364,18127059,36523604,38355773,34357904,40667315,17476810,23604268,38127096,18162890,17098383,28354188,22357115,25254100,37023347,35036158,34085561,36225499,28669347,40739202,39757068,38356719,25231376,40347153,29994078,33284606,31690545,32002366,8927494,35686443,25477789,37645698,24408127,36287125,31099198,35513809,38756858,20021621,37777098,31057454,36791987,26874920,37092614,10925055,40776243,41019481,34275815,37054200,37861801,39438381,37190605,17555120,25646278,16721980,39999503,37674042,36840608,35781847,39000669,35882684,38209410,33265208,28642366,37519693,35132747,40810592,41471181,35450404,36915468,37167826,17901516,31525473,18209968,22794279,15664344,31053727,23537332,38834611,34347163,11668233,41189704,37648940,18993881,28634602,37339786,38291803,34937079,10918825,36804689,40952267,14960387,22143554,18565349,11952200,19093665,16706843,31724180,37977940,12549355,36564134,38454061,38322146,34085539,38721582,27032558,35582203,36761695,24762188,35158239,29792316,22762995,40565214,22896529,35187408,6788940,37448390,30079202,38946260,38897383,38115629,40596332,21138286,32426020,34803081,20826376,35732915,24509446,25195775,19665717,38231540,28541664,37617374,41486993,31280902,38423680,35199486,22998086,30954767,29082246,34075078,17260136,30279161,31130823,36117247,30347725,25277987,20841450,28237956,37340134,38321799,37617254,31349029,38140777,36294126,36780829,37817967,36617668,33579371,24062944,36835382,28230021,13303337,11716357,35659687,13341770,29130386,40041635,38372057,30805864,28274529,16558064,37570878,37888447,37408796,20491922,37712527,28742251,33005536,34701423,40989642,19784886,36422303,21205586,28997708,41311021,33994543,41022029,40688344,31217925,36445330,34185267,30359547,32303542,14005163,23271741,31306305,41597542,37732941,38050796,34950039,28529219,41338454,36974707,28867968,24217325,35301900,36063461,20724485,33988275,40252833,34592589,35383284,34798638,37766415,37214641,20982894,39445429,38370056,36097089,40648513,38088403,35620626,11990456,20123924,36358774,41021858,29390715,11070528,31927690,20521257,29961808,41362739,32436436,28547313,38499413,6310846,37765020,37242769,35104879,24719149,32415850,27974287,38360152,38372829,40630114,39931478,40570893,35996868,32731128,40422142,37502468,19433280,22431995,18197441,28793181,8237523,34665415,37353655,26819899,31504404,31623408,31575418,19308982,20702184,37743506,26012248,30176721,28873892,32111870,29285709,36267210,37515417,14079387,37942099,38232949,16769044,33246365,36598330,18588379,36771233,23301904,36009247,28089124,32174491,36627529,37414007,37894883,41274615,33278129,35790040,28463535,36509516,19506000,28273096,30439474,38841030,37800790,37163266,37965782,38531496,27548965,36153960,31821634,20719324,20744784,20824481,19862544,39463479,37650773,24685927,35224009,30567447,30550611,37315268,28564510,32692247,40170188,30736874,26620495,36778386,21536673,34190015,31282770,39292031,37811229,32681868,41108706,36623828,6800913,33615505,37818162,38439714,37913443,30002586,34626148,34530420,33560091,39040258,38432947,30486801,33251907,30661279,32568463,36729614,30508818,13678510,34583319,41132353,35889905,36805831,22404972,7468577,36502397,38024450,33583032,41080429,29973741,36938497,14574199,15158494,10993131,34519599,27081371,21003149,39005689,38188646,10870592,40137443,38347048,37329495,19319871,26817263,14633797,37247397,38145909,36632951,15165731,38339195,30880059,30447591,35999220,36255294,39853804,18019709,30561859,36730037,20905936,25852614,38313678,36692567,37009694,33966404,13920016,33376816,38136533,40037386,23056752,35968663,38145573,31012501,37638979,40640787,39281768,41100826,21547527,34262598,31596121,28619646,20153136,20939261,21343610,15631066,30833233,38634613,30539939,33988185,38201678,26511646,33727918,37328050,17794035,40234662,41301288,9136175,29116743,29682014,37138742,25697709,17599647,36358726,33945234,38436007,27335014,33757147,32411055,27516816,37049477,33443100,30455776,29335168,32798972,36822972,39386401,17343336,8196716,24502331,31036543,32963098,35822183,40540413,41572846,38042631,9788292,33819928,36836013,33407227,28518232,37019928,35128585,39828210,18842580,13549096,33903950,37254019,37088725,27756948,40377131,39448136,20593814,36881977,36058834,36284820,38278457,30109962,41029733,37218063,38932254,28436505,38127789,40035688,41183026,30526390,38046692,6339856,34055127,27359550,39880680,31113372,17441957,28718165,35238498,12017530,40768459,38066593,27344668,41054462,35567683,37161408,25583952,38367474,17150765,37296801,13602374,29409304,15442211,33049186,38301248,37748475,37471228,36732108,35781106,40701499,30580701,30332095,37300421,35833266,38086704,37878113,38546675,18660792,19485765,36729763,33816625,38288651,20408793,27883128,40217331,25955362,37597417,31696983,32195675,37204134,27921638,33780040,20409632,39926421,20228151,39214530,10897111,39176145,30536814,32045280,33819730,38419544,30790935,35487878,38357694,30704861,17017523,32733497,37738803,37701765,28150664,38128917,32016216,17581605,40202344,38102645,20814814,35288060,33884838,35314690,30537485,33279156,37910950,33329915,27595871,20419104,23282482,21237511,34103434,32471076,32082795,31388940,37562324,33484009,38044616,20582255,36622622,38132251,41341032,36557185,26685145,7782144,20942227,33639413,37390243,41113080,37507740,37235337,20810954,20790861,20800079,18061913,20169593,29923144,35037437,37925840,40492726,24494712,38238136,41302950,9956453,36356186,22919004,19875190,36861466,17129443,31155730,36316736,16750824,22215061,34329874,20950506,28928085,20826702,30576089,39214315,21229260,29133482,39442887,38388675,36182629,40542484,38062238,32664783,39895920,6723178,39271305,34506896,14359374,40045160,35036027,38036896,26932467,19271597,40474061,31865531,33581221,33962316,31863836,30567038,25685661,30516224,38268951,31141100,36587682,38951046,31121929,33693652,39353222,38535619,7282888,21667316,21340719,36819216,28613014,18286573,20143979,27114175,39952481,35772514,27356317,35001107,37434635,40303788,20585378,36554124,8865014,38323323,36651635,30815850,14157603,36270534,41294725,27794528,31719477,28330199,37145581,32065013,20613559,32103740,34827928,32360826,30760495,37400882,18206912,30455674,39206136,32158836,28050493,36678013,33764881,27854321,28543532,29797432,36375596,38353213,39699299,30623912,28373305,35887077,23760352,11115371,41289129,40634189,36580527,28550458,32046491,41402286,35193566,38578457,37935086,36206177,37015242,33077756,36456952,41431565,30009868,39402876,40147653,38958724,10935000,23884339,37282340,37966915,28424687,36896460,40425817,38916064,41384734,38336242,34739629,28044138,36480401,22750631,40970810,31489353,18003034,32846370,25645738,31472444,17559036,37345295,37163475,31063680,38077899,38148674,35967867,39998240,37417154,39292624,38891010,41528076,33756621,35194131,37895808,37934681,23687270,30303850,36684195,40620286,37132195,32215837,14004364,40773582,9062334,34522840,40549135,9318155,31305577,37027361,9089925,37345505,27470820,35415510,31512512,38044373,35957421,37690322,41450208,25849391,37939911,40017000,31400688,19343350,30583339,31535715,33894747,21404565,10086007,38431477,24040620,36774025,19162406,20897207,30385093,29350800,31372962,37189290,32906005,32398276,37369496,29821505,25023962,41250453,23617809,27789621,40386316,20285161,27699687,38261553,18912984,38135355,34536158,35569678,33504352,19608000,35441924,38318238,38003100,34564450,34204943,32382077,33449433,36270507,41314110,7515452,39236356,41567711,40102389,41009756,24769432,39108270,36705211,19626422,37583917,37697412,35243476,37307792,37643347,39042740,25409404,20547304,29912734,27404582,35406753,18935284,30622866,37441137,40931177,27685798,40996819,34227344,39415083,27465415,37693913,31134887,37380925,33911662,19600081,39003518,13442233,38588511,35522985,35131088,35802013,20946125,31519517,33527607,27107156,33268838,27426823,18202318,40834050,40992249,40459014,19343087,36212484,39176508,40643936,38994138,39199107,37720698,36131486,41496738,37304053,37633115,21007662,30202070,29006909,29860361,30013112,22398764,40207035,39772753,36718241,40562948,27274791,30433487,38452555,19667188,39669994,41204471,27289237,31473135,41378805,26590987,35154397,39429147,20078942,30353620,41044250,9344422,37496908,15305356,25041843,35170750,19339689,33177021,39654829,29810908,37141127,38896967,20647272,40889772,34852965,35399021,36928683,33491273,37913625,29205549,31985757,37258573,6896651,37784298,19391646,36358606,38370070,40473913,17443383,40092284,41255190,37981318,34405597,37193271,20141899,24645229,37556435,41429711,6794007,27279151,12734651,16474684,34992700,40569854,17254003,31149512,35596007,36585859,37598859,26006597,36546870,41049594,30605314,24643624,40205497,38629280,8714738,36871180,31786168,35601595,30560445,28598683,25084411,38780460,17439133,7789206,20811978,32155690,35479062,38195915,10449440,33397084,40191571,25287757,39186226,32382649,19302544,30480957,8655406,38076823,29879024,31393840,21322537,37947937,35591046,26408298,38433466,40299247,29490489,36624321,30564059,36481519,35907574,40819569,39847859,36643625,36854815,39338824,39446351,38808621,31116871,34324283,30451281,37225256,24184296,36463954,33697794,30595802,37312045,29082166,9778557,19687652,13987981,33598681,38094604,36723214,37250834,32838062,36012584,40071465,35417279,38012122,26005091,40597706,41074049,9402877,15712899,34444420,38758854,32215385,37787926,31971420,41351032,30014724,37935365,37318584,39442327,33835115,33114805,37934720,26608857,36069473,36431371,35250364,31182249,40598730,36950885,37314421,35812934,31151628,39827564,30697951,34893678,31131784,21700403,31288444,21170195,15407345,36691965,32606400,36921118,37759965,35266738,37896896,41186750,36251417,36702651,41456934,30718529,37956006,36827964,41342096,35846502,40442838,33767571,40198734,41604127,30837869,29084554,26128023,30801176,20842553,18007711,35709599,35564298,41371865,26174005,19528309,35709650,29341625,32161515,22957032,34135189,31527166,33694675,37323350,36471289,39541160,35970361,38315118,37192829,38710612,38024909,38282441,33213398,35396628,33072437,28576330,25952491,14452055,8601409,29016285,15243966,32844386,36726241,35503977,36771159,33753481,37485501,40096887,41078786,33767318,13320241,37854723,35203632,41435701,41004408,41331432,41341030,38548413,41528786,14084388,40716764,26915175,36534578,39641590,18985204,41016405,40985270,15859574,30628066,26304898,17940275,41177423,11688416,37860693,38376799,7867973,31663504,19502050,40549192,27603302,26977206,35503147,30974712,21059254,32427474,19968571,25026627,39720435,33618515,38442566,21159610,14842896,37399431,40549881,28196994,39169976,39730831,11131017,34923664,32149555,33943255,37794451,30498973,38087386,37858641,36982826,31703277,27903850,34549965,19812255,40666116,26739385,20943327,36864213,38208154,21931748,28660665,15342463,37972967,40659247,35596590,13677477,37847052,28621010,35519877,31803269,25585703,12579700,41474982,32657996,21297296,20932696,33586939,37306496,39925314,32375272,38322418,37116433,31812321,11285959,37450140,36631926,33398786,36356343,19086169,36717532,24404201,40415890,39747276,10343508,39774839,40429347,36631373,35529002,23429433,36434625,37241357,39934027,34597687,32916672,20927863,38227535,38437241,37997359,37166129,15334341,20438850,29543354,32141564,40771171,28273580,37047336,25849420,34000542,31158121,32251321,35890155,31361469,36825796,38537764,38460876,41343980,19515300,37954480,38714164,36926210,37152503,23027278,35072757,32156379,30258852,16347840,17750904,32378879,28421180,39849305,36766035,37976158,37413291,30398326,29297561,39431163,38719573,29733214,7767148,27371770,26193432,40604115,34492124,31395004,18900771,35588322,39814600,19497732,37194871,37975643,14224491,31711870,40947144,36072274,34187358,32484102,23969818,34125240,9510849,33979324,31946780,37196582,39011862,35094312,33356042,36388788,36850942,38681759,35614953,11765218,35431329,28389081,38191702,38065980,37699781,36918449,41201802,36129118,38338258,30568680,32164140,37874105,35956256,32434642,36524394,29999611,38678328,40115063,29923657,36222511,32702279,9121306,41164978,39853426,32061693,32447761,9714947,21721922,13960827,30290963,36330114,23354569,14605844,37691591,27472565,37498945,38639286,26072613,34294958,9966618,36190628,30529616,19153551,30820481,36571374,29208065,38353438,35185580,33708626,35154267,19474390,19653329,36269295,35616942,37181851,37500069,30295674,34176151,35079381,39698109,16234587,35551524,41344592,22677335,32780312,36741083,33258100,32325757,15846770,6731496,34052156,34561361,31708416,41129833,33524512,41294467,36531465,34805925,40320324,28870294,34157317,35210145,25233415,33593957,33153932,25367880,30510529,28284198,15610877,25850587,27460940,38508417,35910378,37209093,40399770,35796431,34046501,35633075,34651045,32453334,12517602,37420377,26129137,30691043,26733783,6641923,21350129,37197763,27480110,37479026,41081459,30525900,39630243,20600068,38794779,40745364,40612905,19931626,37847436,21898690,32553748,28795918,35724196,37156351,34137310,35915130,31316287,30709686,22692132,20133322,33432291,30825924,36274422,20632804,31714517,24130150,37934168,35042556,31297497,28715651,37866371,26782378,34566917,34935787,40356893,37420101,22813425,37074212,40860761,28035049,34898828,37710540,37928496,20358062,36374824,38421813,33426324,19147055,39032590,20817390,40647183,33359429,12825742,39011547,20831119,37897838,29761364,25666698,11695755,32716299,30661436,33806265,9300491,38969338,39714000,32627656,33238589,39550744,40816482,24070589,31276577,41372103,29959572,31350862,29942761,34911358,37372719,30587720,38288985,31214594,30386443,37377020,26315090,28735838,38181242,20900979,39841904,35485905,36366869,30825329,16109619,28062773,37020359,30679772,24208725,39644381,19080243,34568826,38121492,20651529,17628780,23921992,41293504,18500965,14677636,26839681,25076874,39401783,22214142,32297823,9342108,32555092,36542201,34648549,30003054,31507402,24334060,31134108,26120165,31966998,34444509,40007719,37742745,30704505,26011431,25559260,36933116,40239962,40732482,11624626,31848442,36335956,38308489,35719499,35313807,25883183,36758882,40620174,27444969,25484894,41433801,36515109,38562837,21522652,32150091,8417538,38330476,37325894,34837049,18401857,34056225,38231131,23742394,40452482,41173966,11029008,34987703,33159783,27984475,15498015,37493140,39636334,30693296,36026363,16657284,26746850,38045905,29770244,38266515,34975699,35548293,37067681,37957764,38824594,18793631,25251575,25782911,34528119,40442902,13252705,39297079,15727399,41046209,37584816,32856399,25101257,41362571,25916024,9788363,31933430,37584567,29035017,31619710,21226052,38531627,37867434,23404268,36648625,29871334,36477637,20109797,26799394,30523577,33369410,38571755,32438164,37596071,34941070,32358965,41319489,16208809,7627368,29991584,33440492,35416513,36855239,38150366,39672938,21144798,32370495,35809627,37253363,36521133,29059730,28833021,37422604,36630325,37572346,37311944,31728202,20579279,37009791,35274490,33158993,25849076,36500379,7014481,34049083,32572967,14553275,30820520,25177787,34621687,40311143,35315912,31392116,34338438,20621634,32465966,40565113,35640145,16585153,38711832,34999138,32881530,40153699,11729401,38705636,32813435,39393420,28079579,35304465,24480043,31908976,36523163,36941518,26173558,37379927,29069094,35931970,37441751,37068987,21047843,35462263,35043505,34681726,27680928,36791230,30017741,36975582,34596854,7401970,38642700,21022563,36115940,28276524,24263067,31940861,40208133,15864239,37761737,38574758,38195445,27803061,32636150,28666481,26167178,35953789,37440006,20356177,39125284,33597599,19166482,39720301,36420385,33165140,41306700,38453960,39888690,29056269,33871824,36280339,32141191,40532407,38555975,11106552,36144064,25538788,36910559,36685217,31531020,40634763,30939110,12499894,31414587,30786782,8313163,30443271,37450961,20657666,38431212,37752266,31985625,36560007,35087194,16825294,33359592,25165237,15217004,38793539,35185925,24939689,35469337,20623066,39940369,30342372,29185301,35338274,33201543,27268838,20048808,40864831,37440521,13193566,12259644,11501545,31063316,36778055,34772486,27177025,35558802,35969601,30389251,38106870,37010382,8445766,37141487,41371983,19063807,34226502,33292930,22702151,37757992,38459510,33185176,39686162,17525823,10594354,35508467,36443567,19327014,27271897,35404226,40495426,33652311,34063914,19737717,38059267,25666149,38189543,19165052,38462633,39762650,39357844,32910640,7329033,33880999,25621535,11516454,34918210,18282965,38970573,21172875,40310630,38316662,21534843,37578312,37606943,36444173,30695167,35291555,40824041,38028778,27456180,34715452,21813308,34678263,33009004,38237474,40660036,16179599,36209773,36321978,37246401,37025412,39228532,27469159,37781157,19537370,39354757,36161633,15585438,41180998,33315158,31536740,31218655,30585057,36426970,27316810,33779982,28585523,38847212,34517609,40809056,39400806,30608405,41238585,21291573,37300405,33984331,38985134,19334786,37136913,38305761,13580136,41396943,27506373,28372944,37340696,39118177,27045292,31793007,37134111,31187323,39198943,19249054,16688950,31679603,33300758,30827603,25290211,41302992,41259272,37719159,7873613,36732120,37944399,35579885,37558069,24808019,24141005,37314860,8572122,25767351,34341580,35378171,40017151,36783648,40087159,30835667,29821834,31131217,19638208,26790606,39353931,38163533,31813752,31477611,38359930,37412705,26719614,33775673,32237668,36198125,37296899,37036745,37662748,29276522,38280051,37701178,11142432,19422378,31621782,30837448,21097958,30008999,30288998,12880817,41548195,39652891,36268330,36112826,12247169,29882712,34269046,36886932,34756433,30478008,31473183,23686847,27961855,38059444,24257016,32796842,8454973,38278173,19613416,38237919,28927381,30542098,36944085,40930228,27174111,38894607,19460881,18288609,33445752,30435001,20600918,18825579,19333130,25549661,35384903,19405386,36778207,32864328,37939283,35104379,38289745,29726801,40629177,32492014,37369881,37026727,19783947,29338917,32452991,37262893,18008009,7100277,37423137,40317564,34918977,40232685,19526679,28565294,30393730,41016746,17629026,27355436,31947850,33685701,9509769,37704557,26909670,29872397,27140481,39989912,29279037,38403151,40656558,35721692,37587695,39732478,31398133,30807938,41429540,40239902,38827088,27329463,36024753,37755225,20250361,24511608,39747588,28691348,37796030,38564388,7866668,35520074,37617141,31390321,25850553,29614921,33966963,37533744,14378163,17303214,33167566,35438250,36047592,39451894,20095339,29031893,33727746,33754553,32576698,24252602,32706038,37911462,39669353,35407033,26151976,23855718,39215903,28671153,28301316,24721608,29736301,35620810,36955364,35961579,19234275,36359384,35214540,38139657,38539584,40615697,39796319,30482705,33353404,41127121,25107785,22617747,41367832,37295645,28067972,30532395,19904134,38500745,32391957,36335553,38618560,20242858,38630336,22796926,35463473,21744250,36109132,36431344,30760036,41503220,36668931,18701690,38337807,39999678,16654115,16390048,16840040,12453679,41117804,29558163,33041257,39390875,40963504,36198868,32330588,25057127,38925431,19758650,34726167,36222402,34277825,39905928,37213342,41315186,23769122,27461536,39177540,26726712,14489192,35718111,24998408,35784337,39011799,38128390,33833353,37395109,16077213,9636326,37235464,37664487,40439221,35374000,37290631,33543389,37273847,38741051,36824137,19251593,36384876,37222875,34890140,39145183,30824803,37389992,38395787,19607631,32565706,35784070,39568959,8014156,34979717,37253558,30388307,38809787,33752063,32439150,6662292,40390513,35938870,27893483,16422125,31486713,37657776,26560396,38326574,19515233,35690572,39028946,32529005,37807361,36841682,34362480,38658220,35446508,36272802,30519681,38463577,37618041,34056890,28533871,25600984,31999596,37246805,34101739,34706935,16572387,19342873,20453953,40809810,17800719,21091698,19136107,28185200,21360375,28202766,33868449,39116318,34746007,38395500,39473522,24168317,28037633,24508480,19721985,23785836,41342911,40151670,33457770,38748345,36661098,18998702,15714282,26552572,21111544,33962266,34467997,24224666,36787696,19393207,37118259,8148240,40921514,37000283,40262425,34278761,32594001,38778395,21346415,37311359,36005483,34982584,12050944,37848065,27685436,22491191,37959354,35110102,40463420,41100071,38229369,27533464,37657694,37314780,37876056,28369808,19415342,39416328,29238601,14199278,27423452,11967377,40022955,37406434,7659663,7350590,22789033,20146671,36451816,31679061,33760951,37693319,27693587,31226179,41246574,34744998,32091995,38068349,28842303,8749476,38684990,36901034,40897462,38416375,37582332,36902900,36805742,37150939,38091185,24470081,20909899,28509726,36853912,35911884,40594280,37772841,37623645,16979663,36830509,41008778,28539113,41189338,9862181,26675474,24574749,17817874,14359528,13890965,26521401,23972369,38405830,41536117,41093521,37144437,36604352,37687714,38565156,39613121,38008165,8432975,37275064,32355333,20530071,11834668,41105736,32338794,37877780,34754692,34647694,30150456,33908489,36332677,36258449,37299050,22789524,30571051,30481539,31753698,19498717,36164434,34916439,36753884,37261438,39652844,35824314,37158912,36417100,17430162,22660392,38299831,21144626,37464466,37715866,30611518,33478524,31524479,28382459,29984694,25219479,17688948,39704498,37172931,6407920,38618691,33899866,37601291,20130262,37818840,33300570,33980020,38591362,35739469,37875463,26806844,33599919,36364932,37299665,14262880,24310103,19762391,39741713,31830345,35779378,17327940,28340228,30168988,29811438,13339879,35513267,26251650,41183287,30536268,32074766,20322271,37536939,12898988,14417788,23272474,35234244,19698352,37703845,36743795,33958079,39324993,39055217,28657078,19492545,8093956,32069254,21341080,35336636,38150488,37292625,30820549,37150452,30245293,29300758,36006785,9967291,39605318,38750767,14240878,25952432,30629835,15963846,33952575,21575951,36939426,12547023,33461659,41294079,28222564,35588265,25921647,25146197,38090009,22104484,20326171,40528382,8275925,39732915,25544185,37765990,36844288,32588059,41217295,37709444,39559351,37921452,37734196,40662538,33873190,36648385,21479211,34430507,20709655,30537188,41135260,30832008,34714709,36538237,37912854,18667178,34363159,35936045,30732054,37756680,40838638,36933091,38228017,35318480,37498599,37681216,34003020,29955712,36001882,20810754,21024207,17905546,19527684,35438051,39806214,21890996,20472565,37239181,30750081,37585349,27049593,36083129,32335657,15294655,35662393,22300810,36302945,30473797,26538967,28261778,10582528,8045370,40576306,41447703,29941419,34634554,38394571,36998130,32072146,34125468,38549405,17643094,12634198,31437661,36899550,25791471,37201442,36830648,37029921,26508510,28199043,35819156,20879141,17056474,34595173,32466176,15483749,20815427,36805553,11851751,38733202,37547933,25674755,40137637,41266252,22965087,39119622,37509079,24045964,37933137,39227948,35155208,40028199,34950137,32514006,37442830,41366573,31495414,28384105,38137106,40969379,28457851,33462163,12102873,18469168,30961973,34894425,20939408,35156628,26564444,39417028,39424532,38567797,41302259,28701206,38171104,41303257,39510917,39298518,25504480,37449359,13188610,23901548,21322815,36568064,27718604,30631756,30543873,35825089,35364904,35608439,31503476,32077220,38732379,31685442,33072146,6393392,36956784,31739571,16144182,22583488,31123313,35107489,38418550,34809282,27390410,22477931,30196095,33545807,37741396,27897723,40125075,37075673,28624408,36816021,23168793,30002064,24645859,31182574,20707955,28384501,30527270,24363725,37912644,37956535,20897465,39561026,38017712,37429736,10587589,37767723,28795306,34275124,17234679,27441836,19176551,38360850,34039499,35908576,38225733,37218097,38924899,34005767,20633016,33039906,30788674,19165701,7001972,26770399,40534408,19252879,33948561,37385678,38051534,40277156,36881951,33384093,39735629,40109652,40428410,38392647,38085189,38140584,41275713,38362230,27532791,20743824,38362708,26797622,34249061,36951012,32091183,33713813,30662919,37435029,23704690,34553763,40512132,35313177,39405640,37234706,28814532,32198392,21944254,38525781,36617365,37246819,32419931,34356060,23674721,32344361,37393563,36220133,36848175,11578193,12213302,41308287,32333686,38378976,37847077,24906657,38073689,37802489,39340386,22591710,30537063,36055790,20243449,36019769,20743164,37326540,35526858,40287203,36282480,28052112,7485849,15534055,31174631,39431505,38325861,33360796,28438698,39878389,36444817,37573283,29989126,37935036,35132608,23236335,38402213,34556007,30575229,20754917,34737656,40122578,34840415,30561932,18447187,15470943,37410920,18397645,30299096,21108937,40579755,30922945,20712678,30769508,24067708,26219777,8981229,18133538,36765745,18508728,37502576,37768357,38088518,34759812,33799381,34501668,28221288,37401006,40745695,30941693,8824684,10288195,8663639,15870467,29695251,40084595,34732271,34443856,39886607,38165240,30570099,38199982,11427015,37342421,21232739,11637285,33743164,38257641,34098771,32634664,30595948,34246753,34185375,10289493,31622008,33784963,33925599,31414711,31226716,34787787,34431170,32708153,34379500,39897126,36191951,38301732,35479000,38636639,35567029,29122830,25258112,27020153,24292566,19601586,37447675,37865978,21045172,30383138,37681603,32700137,33837080,18178938,7686026,18403102,23921198,28436046,37753533,38016179,30191924,30940374,34330901,39088889,26248073,24965014,20582326,40107153,40437969,24072513,41018557,28697348,28810415,33686234,20617868,37869541,30456341,38854369,7248863,38161757,39928827,30537630,37133386,38764167,19309176,32212611,36445665,36177627,16731292,28018232,33947067,21098681,39601201,21447536,41362502,33036946,23684420,19657575,38705725,34463415,37701999,34699372,37309411,19215342,34618745,20876587,33531063,37466920,33517915,38413498,13991860,26733509,32663207,37744286,40569888,40311219,35703326,28783102,38211513,40128592,15303576,32219643,32114211,11722172,33198792,20909402,27424245,36029391,37311895,33326287,38253071,41424229,33227891,36153298,37732136,15387631,20511401,21145057,38207195,22009895,37969658,41322942,33742951,25948727,21091824,29781276,22646553,26480483,40113692,18212431,21014031,39545034,37505526,24628175,20884850,34685218,24911162,39652672,41330517,28649941,38324119,38654682,36947588,14975519,28138627,36859216,35677483,41401823,36747175,36024544,6697590,23241184,32869137,31803569,36960208,37938817,33263665,11603850,37875009,40090144,26459406,36465479,36741832,6782296,33414856,30212178,18402054,30657415,36008422,22651878,30543700,37891212,37261419,36042995,38367751,28678053,34478553,37847137,30338072,38941392,27455334,30343057,26914354,37791207,16580261,27922558,31089651,37248295,34601144,30394926,28283548,37702040,37255551,33889396,33415727,36921958,31044605,17239391,38084681,19415850,39010742,33927962,19674469,38061210,13967075,38241409,36600884,40534033,38314710,40704947,27021760,22803693,34267335,35126337,35431777,34447200,32929887,21025514,33702194,30304721,33340646,15767341,33277238,22144934,26942485,25914269,38062283,34557408,9162840,6314248,39540973,25086582,36662935,14077410,28159652,34133189,10633948,13511968,31271824,35522314,7176151,34884099,20649368,19769678,27614222,41445641,24151387,38029575,38042606,26857883,29759010,40102529,36631414,26515031,38391926,16075555,40068379,32451873,37943942,31437817,29910359,38190579,37941977,35855254,16878446,38136050,38353189,36048525,17576359,20520445,34841811,37596476,33582738,37641448,26145379,38071634,33888865,33302960,37249415,25304522,33353375,39218523,34916763,36518746,38919819,32073024,36749455,19234723,26441098,37381523,36295960,36076000,34206440,37441975,20699026,37312758,30555603,38067980,38121083,33530053,34866191,37695852,37665374,37505824,22777832,9050899,32763106,26823999,10317776,34937304,21407054,41101650,24393790,24203941,39777775,8945698,37210056,26466345,33090420,38280438,25547719,37204821,38116944,39954936,32540295,34914022,37965081,26314961,32193049,26662984,33289737,23648110,38992308,37093706,22374155,41180495,25189591,36718351,40943882,24992305,40517980,28504311,40121514,37338719,38326257,34755964,39338317,38275295,7016507,36728917,17441933,36997449,41166538,36939881,35663031,21187593,30752360,29561449,33509920,35120352,38023629,29597910,17318914,27111704,35734372,23922486,41102527,23776392,8634286,37185117,11401962,32475269,34814269,38122084,16174951,36248882,19450858,31134022,37195916,15234727,28377656,10835752,33123203,35128271,32155215,14748530,38802580,41070887,38384354,21492669,19667024,37437305,27917149,16560889,11652653,28722785,40658973,37510813,34396202,40137664,31745915,36036741,18198866,36655728,13761541,19512251,13666012,38165278,37197717,30505953,22899506,10648068,34328628,38294117,32711353,32055220,37220905,40437226,20843595,37824198,23896095,33849857,30501072,29155507,13762999,19834664,26715458,36403408,18884964,39446835,30345953,35901331,41392294,40470117,39755660,24221618,10190048,38726357,21020315,40017861,36776053,33087282,28110791,36960688,36831428,33690642,30830600,33190261,36402612,35382630,20059358,39515215,28215576,36355462,25828429,21241339,34440420,25973297,32690422,38503273,37676583,10946331,33420423,30689348,36653586,31099951,19115749,39820623,19971342,34990780,38270672,33203857,40709572,35496399,25481675,34511111,25575780,37687888,37087334,40292872,15773086,40653679,23903200,30180653,36788002,35310550,21939558,34558854,40952572,41193049,35906622,36377583,38082883,36871419,35164963,39508214,33639625,26227623,30341236,34113966,36268707,6472649,25268603,36621820,18359665,37241833,41315019,31031950,40600929,19747138,33721097,38175951,20187168,37564956,39430621,32697096,34797383,39381815,40327921,32295273,25289373,41410198,30315857,41465944,37806583,30330145,36432538,19329472,20010675,27703815,41306778,26535226,33003563,37287530,40087320,33404762,39283188,26281811,39148502,37586684,27996556,34690704,39613988,33270535,36915388,28214856,30379587,39870527,34859104,33727179,6397867,31376563,32434256,39855977,28230042,39559776,32123317,29437154,31034568,31452623,41199712,35954302,39330197,41286295,35575229,31781873,38630547,24730409,17404991,22796936,34231062,35512215,39774191,38133233,11552888,26699648,40754634,35842357,37862770,34520558,28631089,38054776,29734990,37262937,41260199,31813652,20979324,26300662,32833089,35325003,27196747,33003191,27119278,36180867,37148558,33552971,24649186,26091374,37227469,36388452,31421544,38001781,36844098,19998405,38573117,25826868,36965583,37168271,19339938,21478885,34799989,24892744,40754948,38304259,33912810,32244087,34127241,34939047,21160530,37432131,21038627,38529901,39732861,38902661,16392601,24910973,23769377,38462990,38387205,19838512,33657860,24676243,35690332,23983511,23453629,37665892,21439416,24688790,26508928,36729097,33364707,34123642,14965736,25488451,34840765,34922069,33410124,23468357,26913733,37661891,36091886,33620123,37307669,10351689,30573395,32413165,21315985,38735441,21048484,39779212,34016260,36503255,34234064,19220872,40558579,13875926,35999931,22137755,32454068,19775755,34462804,35199153,14961012,37328704,36205200,37207972,26360061,33553607,31225980,20728286,38338901,36371939,36211391,38834230,37490773,35888639,29474554,8970469,29408662,34545326,36442896,8173107,7341904,35839242,36615734,28980691,40891474,17554989,29735400,37971124,35209464,41308992,38802841,34491221,33656870,29106361,24768073,37152550,32623920,12537165,40214089,20024988,30698785,30571690,20943558,38432627,24082521,41121347,35238734,29478064,36787080,32344277,8063868,37071192,33370350,28444413,9841443,39103033,32151017,37607291,40219876,29815117,31189962,33597185,30768002,31144072,30627183,35567224,30093813,30034890,29272713,38474461,38925258,31136856,24656175,40330242,35984033,33117653,38829884,20646719,8373243,38388533,37860306,25887188,37832185,37232967,37969503,40456317,39241023,37463241,9295197,21109135,38045067,36439968,34457125,19500549,12232378,41357419,32310956,30319801,34660967,31301537,38127327,31378651,37673607,36975879,31323154,34238848,34133653,27035833,32424611,32454579,31792059,7018537,34262463,6660347,41025439,28444696,36822289,40761837,31482832,38390684,6640816,30859238,38321682,22288021,20046152,31049283,26235916,36053220,37303705,38080573,20845207,37502241,21339622,38363726,15316646,40788631,38901801,21476521,34319090,27272247,15792460,31330612,25667686,40735601,33714399,41127888,32074775,27030456,36996715,32928680,37195733,26979006,25910613,36961502,40936328,41350711,31694543,14395761,25633868,27980393,30549052,38665912,38669858,30551963,29946059,29948536,30540779,29949503,36885515,36186666,39746825,32870094,36553364,30551689,10726907,26522478,38604733,36066651,35074591,38284597,28054631,38639789,29777297,26117105,29945711,41152431,30711083,40216799,30546044,30553057,26605398,39442747,17533354,41448466,31958882,38555475,38609265,36556179,36557339,38621367,34726009,38565073,38687229,21158469,38705368,38692299,38738513,38553126,31438195,38717426,38736270,13230567,38625817,38726692,38637585,36528531,33895266,36562882,36557316,31933699,31394758,34047306,28393405,40117773,37143021,32707003,37371322,41472358,21310432,25900948,33461634,33175109,37854401,41419207,7688122,33673832,36316477,20949241,34066917,36032583,36682068,37406397,25936583,34163767,40296692,39934875,33619166,40092341,33642725,23343623,25262712,7426186,38908262,39487589,36930977,16058567,2691410,9157884,27259161,35662019,36041692,26956926,39937800,35998237,38283764,33418934,37702464,37873157,37027972,37149908,39421383,34265965,30465441,41281918,34903513,34405870,21288178,31226419,37487009,39750863,19265105,40727155,27738632,41205208,34345662,38131616,35146228,24127279,20896541,33371854,40983762,36933984,29227577,35460110,34626525,36858794,20021988,20050536,37276561,38042423,28120200,28172106,39796348,19014507,13515678,36562194,15306459,19180408,38908578,21210839,31114912,40627297,35384645,36864408,36428241,18049250,37947708,38650204,36858930,37241439,35244154,30462224,38064089,32325658,30886199,28371563,37877877,37883772,35038683,39916389,35337866,34739133,36666247,36279486,36064448,18015292,31407092,36511893,38721334,41179212,11297103,35131204,35156819,38673297,40895703,40044672,41468412,12275460,34840047,33725865,40894339,17031795,28509451,26770431,34554796,40356094,41115330,38915341,28812536,37872530,37388459,21264170,36473516,39028574,33117965,21162779,15002395,25848243,37466823,32663991,20085733,37799611,36935939,35835010,40995518,38040866,24519660,35093356,29991840,36144147,31479217,18405760,26231884,33605825,14591842,35090955,40054774,40335043,41164536,36001137,33458738,9589239,38381277,19302680,36032448,39970264,21128753,29833467,13023194,35912331,38781764,32105547,37005590,7491222,20432035,23588188,32690578,40734965,36315074,34216941,41068496,38145535,34639996,37695099,29735228,34832180,40787005,39785170,37549473,37412984,39993348,38509818,37746880,23567875,36678860,36132292,30479998,34093683,37379548,39829974,30580879,28763744,32401757,30715515,31571409,37236645,28812801,40611650,21145259,37751243,27074356,13013963,31710703,21049764,20465250,21450838,37320873,40718211,40621152,34514091,31748788,39048266,25213706,40166568,35094450,10662751,38463282,40366002,38404641,40585898,15423766,30195749,32127770,33081298,23878859,36352953,38289562,39128325,32491558,9973585,37437785,26858912,40450755,32448249,15898562,18098138,10162003,31050525,31732556,29595631,37690163,19769557,26593348,31424198,39246987,28006112,30819020,36029392,17879051,40286624,20064105,20963070,31791280,34932486,40654389,13735947,21298284,40434917,28093383,27915838,34941457,37520541,37708050,34988846,30586025,27580398,16147502,28473305,38811907,39537843,33097926,38272052,36745863,28931938,38518574,34328599,31614459,35036105,34274318,24166459,29778273,39606242,37067911,25365338,33713297,38391908,36224369,15105450,40723221,30631515,35435311,35780264,33547485,22572523,21590615,21983106,39981072,13685925,33743541,36701260,35877731,26017730,31720934,21031491,37805493,37639285,9802296,37379172,33281054,20133416,15451744,17150913,40982243,28525019,28618958,40930235,39778246,38234504,31806466,32793530,38320395,37990399,35935817,35889805,38449008,35608026,30829541,37544095,40737345,19946458,21334254,38063957,19235220,34282697,20483398,28627424,40076119,40118376,39101875,40085430,14294290,33437430,36055239,41378556,19240800,37878899,38195996,37367573,35236862,32616410,36853073,40226550,35811378,19178994,37041741,33245630,39641461,28431546,32399250,31232495,35999175,28624654,36649082,36787898,39598635,27113732,35788684,31091550,33647223,39512515,39847853,36247251,32468600,31743378,20859263,39530811,27546201,26604178,25393737,32864194,37422594,29907602,38441779,38395430,32437325,38130110,29974975,34659416,14924535,33245038,26020474,35403939,14491332,12960610,36975330,33500501,38182434,32502012,38640669,33201027,20660957,28621346,40571037,37753603,37014046,26627580,16585737,39620186,39445540,29463292,18679542,21012743,39613120,24114459,37258228,38799897,38645236,33131093,40430355,37466934,35254859,27279765,31077592,38390632,36943526,14358285,37184505,40457382,31131558,37210087,36350250,39566987,12414372,38856709,40119212,38810007,38786384,32466119,40769723,40941816,31742708,28752831,26338395,35205473,39265668,25946588,36987795,37805724,21550823,31683297,40239491,34200148,36304972,37876032,22944333,35334252,37349124,31464614,22985052,40930979,30380721,25959112,18372993,11107632,22468751,23510528,25224501,31687972,25645377,22188384,22761274,23998460,23489776,24289140,24715654,41023236,30805114,29978561,31725301,24903507,23356936,31699602,34704248,36237284,35693223,32621516,34078040,38344509,39301540,28258192,32485805,24693011,36579562,34644391,28595613,35372948,34125882,37586946,20756950,38983289,34224367,40026299,39709203,40211681,38571545,39035675,7270444,41434886,32704429,35139509,33865619,29330222,40167552,29051729,35628575,40358197,37723164,30028609,41200808,40880963,18845464,38754973,38282785,31372890,34897320,39895044,40441350,38227150,40032191,25651180,38050406,38054898,26411197,29762941,35766371,12654489,33363911,6545332,37045562,7129084,28167775,24482982,38696382,38047275,36568581,26846795,36066546,41173262,34527517,37970667,41200591,32761543,41266435,33882799,30250682,37824843,28138409,31711395,23823183,20895061,32399516,24985330,34353860,38354561,20036872,19425760,23709437,19218268,39452726,39781853,36965197,39775780,37842506,40113691,22300908,16338425,39522524,41445208,36927876,40745062,38687790,39643367,19142795,34373355,34259914,41100728,11603969,7788793,11477410,38951047,14959086,20902936,34130069,30474673,33078188,28781426,20544446,30799705,34828062,36044552,26495893,28155457,36872540,37950878,28631334,33988995,30011061,30810000,36364445,37708965,20700764,28436131,10147099,30002604,16353389,11814828,31533837,30358704,33368478,37274477,21669843,27273824,41274193,40007127,33187838,15581768,20966958,34650800,37868946,38023045,41042403,41380346,20661802,34785386,38167523,40021586,33885206,32105425,13140038,31859337,34082191,33208365,24773745,37516375,37188718,31428000,32731560,21464288,34238360,32685341,37390534,37552049,37426928,35109035,31903432,19176662,32658997,35968434,32428747,41406109,21790715,32871783,18832988,35513662,11089921,40688504,34558515,41325915,13319463,35384171,36469688,39078572,20748738,36938700,15316577,35780032,40477810,31756362,8651400,38050786,34969638,31073087,25110714,35437862,40074121,28719834,30450706,33676876,37183124,20521126,29993490,30955600,27324949,36775810,20730846,35384376,26745924,36651856,32286009,38286032,21117181,33696649,24630258,40972117,38783377,12001305,36683816,34544611,36780142,36420591,19540240,34429712,37160711,35680592,30949499,22685613,34239265,31522265,18948619,35323635,30734612,9374163,32500726,32636519,36791148,30733194,25642297,17886396,8800402,18332848,30387799,36349867,34265981,36772175,34074918,27565278,38081605,30391120,36569227,33516744,31340006,33369812,38609326,35086916,18696382,32904116,20685283,24913935,33643744,24242479,34786837,11022520,40724851,31774163,38189551,9272400,40851165,36463499,35528477,29350071,27118031,36791703,41037799,38655240,16390710,8892976,24205926,18846563,36830294,32736285,41218628,29996505,31550901,37320923,20450468,37352728,19178413,26821945,9887374,36369084,31048993,36860823,40889871,38380757,38104188,33265864,40099296,33691510,39637796,18323519,34458881,38433971,36022797,38431610,32866163,36797433,26494634,36969498,38452055,29423776,38895303,10235685,25919782,36756122,30427648,36296956,36747598,33511146,24046893,10577842,24886527,19490211,35153397,30095720,38224120,41182229,27237489,30716692,37435304,19500144,37629548,37213148,27804704,34231866,29528670,8840903,38840836,19722988,37033080,24396827,36807737,8719692,28018928,24715698,36501670,38325487,31991423,36214027,30514474,36356780,31104149,36483359,41288497,24000446,38175322,37521379,37416366,38746088,39852099,37598223,39486979,36869296,37888243,37158335,40179921,39716855,21101615,33787841,28641271,30718776,30513489,33605138,38168303,21422911,39582217,34551017,39380835,34017512,22682320,40198078,30844604,38999050,21825807,8302054,37342894,14298590,13583575,35537858,30490406,38031192,21118928,24316192,19828139,26897559,35928341,21032989,29619740,36027775,33544232,34618864,37328150,27449592,37312770,33083386,27796227,35706751,35634837,32704241,41080724,9587753,39609281,39914548,41121504,32821597,40217866,35649536,33120496,31619756,35421753,24448704,35434977,7371023,36549591,28835432,30582733,29993785,27830957,17673976,14485828,9870379,26193602,24039614,14580769,17907011,23124354,21000724,31076526,17264176,31441872,32043198,31656009,10460643,15559193,33975560,34770197,19355519,35578136,14327951,18405281,23146265,20980132,37818365,17906547,26483185,23543336,24386239,23772378,24521137,21078121,23176074,36070057,26494462,20875736,25000944,25810710,27247519,27363349,30185270,14565511,15289102,31760213,22520354,36372135,30585447,39636210,18077569,37478140,27293884,35356313,35331527,37816905,20924857,37063905,37097459,31789802,20734325,25174284,32550042,37278496,35398226,30563706,21330826,40219567,21242341,26468234,36466286,39720590,31711290,20027431,37345050,34602759,29502546,34842785,34070731,41223065,37588523,36454881,33763105,37746818,37471646,18287848,33529908,27826956,23086154,17264046,16558024,25214483,34554098,10895240,31144447,39784510,34020340,35027516,19845960,28287320,19522448,27653595,21382307,32504481,36291007,25449718,36041605,41403141,23530473,20941231,30668396,9081299,36014929,38075339,17919948,40192301,37748476,26228036,39724671,37031266,24373628,10360798,37065833,35423433,36821284,39346839,38093829,24751877,33633117,39213384,24309042,39238631,35045443,41391645,15230956,38040359,29401952,29530360,21334520,37281068,33257569,37208805,19202290,26251127,36585812,30974513,36644785,37105688,34508131,12468097,30834631,33852221,38254841,33288917,36884899,14674658,35829218,37218610,37023529,30414499,26509722,34422394,27890737,33489498,34140689,36100226,41093739,31506693,29022140,39969768,41198421,31770612,17236596,33156652,33760518,36940120,38109490,41403237,40903506,37049135,18432503,37732727,40948511,22907962,29642718,27714461,39653073,34401284,36713450,41222649,34408127,36206780,30172169,41377286,38372985,38464298,36332569,39437656,39019385,36960894,38887622,33806732,35923400,39006309,20422224,41321233,14821821,27452845,38934050,39195012,38918873,8396391,40097940,32606266,36394213,32734358,20564529,34632698,7448307,28276867,17146127,35418869,39653562,24917648,37231660,23276718,37888323,39869900,36673243,17517945,34391723,37008443,34725806,20514595,33437471,33700682,37563302,24394201,36351535,12020887,14491923,29804654,25522098,37621366,18647350,30543675,24381051,15875482,38736777,34146364,8228207,10489987,15270164,19076940,40700604,40440443,8772586,13122986,19429895,40925886,10046613,30067061,36829117,18986696,35431587,36900117,32806740,28769252,40192051,31135716,31022409,38323213,33656924,34255049,28065698,21463384,16777830,26730675,30123184,26457344,28096213,37701190,32944562,28684759,28349942,35582947,36218181,20646631,28831609,36793390,35219779,23000719,21334250,34394709,14522078,20529906,19600261,23951017,31242690,20812378,38264291,16915792,40698509,41043084,27371102,32596227,35981906,40758173,30708894,36447515,11354463,19864837,31584730,36922244,24559874,32342337,37144495,24093689,39517270,36967393,40754023,11122938,36934315,23740677,37058856,7954301,15972750,32735059,36521241,40608299,29530317,29487933,35409592,11308531,40727839,39939094,41603173,19283570,38888367,26442414,38025219,35384112,34597945,36772665,32451335,10638352,39555141,28304534,33584313,37101880,35372441,28131406,32105021,35995748,36935946,31326478,40770770,20954612,36791431,15986394,27325315,38460223,14369103,33648082,36782689,39076932,32704629,12581550,37381720,38604103,19785956,36064757,38238887,27528709,34851586,31976960,32164099,31832844,33856097,27969121,37766718,29897768,34536339,36306244,35375537,20821772,40435417,30751082,35112012,25775935,36855370,32121316,38057400,36857280,21151476,29309495,15230695,38170744,37672547,34634752,39300866,31757816,30415077,38208632,36032140,19525155,30577120,24093237,37313429,38480497,38439710,38632738,28519041,39276087,35337833,34933022,17425468,16533902,34595045,38230998,20813888,35707258,38175180,32227688,9641383,15505553,20209763,33939438,33284642,32028972,25130351,37696234,40606126,15839365,34937716,6621111,19154825,38393525,41469391,33455146,36762086,29730506,35119267,31666439,22529820,38152157,34847513,29573832,38945265,41031858,22236032,26028112,21056330,31571041,27983127,41303616,38564964,38450963,36677365,36427524,40978275,19815939,20668013,34070064,39516051,40930780,37328254,8775666,33600573,30379802,36285133,40618362,20698038,11172158,20893050,19078963,24091463,30704834,39444591,31425827,34086681,32507532,27562234,29905435,30475735,40334687,32504299,28015900,19417750,29896487,36913146,36836890,19447467,33775082,37877814,26027496,35672629,35551267,22582832,36348957,26124980,38014928,37250805,33905321,24819738,17344422,20595151,37427070,30912368,37312742,37810263,36630550,38722542,38443187,22107308,31528966,31319400,15019528,41026685,33527747,32959947,31539429,35194049,31937144,39671870,35430788,36627272,37146699,40930507,8000430,9989455,27060442,39782222,33075741,19463042,38806977,38831444,7886871,28256515,35392293,19934294,27975137,9954150,35943256,28101496,7967245,24013511,9565895,24675397,8473575,36323379,36950727,21175750,36435466,15139578,18672439,23482097,17410717,38289949,21640169,39318140,35280238,11492088,11653176,41025321,39733020,20255748,36418111,30570541,28581889,20075003,35892784,16517356,33569483,41218327,32148854,34806021,40760199,41213225,34540375,34021893,41366019,33991214,35168893,33216304,37952209,18672005,22085612,28478707,29898443,41078900,10677564,40809204,36859164,32291728,35019956,36951518,27615237,23899237,38128435,34981081,11409763,37127985,40135259,37666484,34257893,31245071,37048685,40553248,34728202,33385876,13223937,15670030,28370836,41530601,13435646,31762153,39666342,20813012,38472596,21424921,41267101,38260375,39168682,30280899,19244782,19848726,39900514,30763545,39818119,26804353,34833435,36854939,30801507,27332184,37436266,21128596,6618443,9303361,41193354,32977438,31301806,31481686,39525393,28159359,36446378,32087592,37647009,17316341,21372918,31983046,35339732,25965538,33277567,37329499,29692464,35799607,34770052,28378340,38818291,34893353,31635266,34657008,29828060,36984186,19244818,40826956,30422460,38308552,36472098,34870826,36792244,26734370,32299598,20812105,38346902,36034283,31586086,9524291,32424708,32059269,11564670,18526229,19150380,41381659,19894670,32925690,7665530,28557178,37764102,38059877,36662817,26121437,41309608,34135842,33968337,33437768,18790030,41294383,14578583,33959601,33000387,36701383,40098133,33509079,29986254,27364683,30811066,10764323,38046727,37670075,16462593,40315766,12657653,20756523,19769070,27371716,35533266,12794035,20476731,30303017,34882476,23618556,36666275,12711155,26234667,10089354,31428720,40834558,21466057,32846451,40811103,21144442,37695623,20551553,39691139,11502904,33120476,32432879,32884656,37994225,40501516,33344054,37584118,24200943,36363819,23966847,36656367,38379030,36705930,36262573,31790662,39757158,36020358,33305673,24027598,14618181,40704342,31251829,36046192,41217625,40254142,28520499,40354216,14080429,6448858,6329531,39764252,40995920,38402124,14068277,39682768,27031997,38632335,35482116,38326441,41093389,41010346,32353286,8653990,35219924,31227711,25689901,21245111,25686599,34449910,14657496,27713591,36531760,41126495,30321028,31828639,21032157,40587541,30428048,34531310,28259465,27326709,29529065,19401707,36327225,36426897,36684743,41444599,31460254,37955921,38851300,31755692,36909496,34351119,40555015,25487501,19354725,35878651,28740600,20245309,35219780,33882093,26509756,36460195,27999754,34853567,40736356,27490891,14876351,36826624,37055948,14543842,40542997,37251275,25972068,31461535,36718211,34804120,37223338,30019872,40214669,35379926,39396699,35987803,34087290,38807381,40907458,37471613,37661359,36640712,32073090,38817850,12723419,36758880,37956534,34740231,37162034,39081053,40399491,34581289,10648282,39443531,35863062,38102071,17598059,20590756,37216029,16377976,14851848,15689518,38455078,36788430,22358487,35054495,16025051,35608350,40001672,37096146,40017124,35909023,36637264,33578587,30661775,36715829,17169190,36860676,27993874,41451045,25592006,40771170,36445166,26505297,36908356,31026665,10351013,35388098,31187061,17920219,24077675,30844080,35426373,39428937,36424036,33192822,33971155,24213071,27906775,26071853,39342280,28533990,39803183,24119028,33149778,37195382,6473673,24145652,19040802,23056547,35616351,15776779,31246191,37188295,22425260,31271513,30413789,18124164,36895965,20031632,25312009,36715363,18103304,31840335,25768585,34634979,24729246,41291714,41039715,17622783,41090681,19321800,33273014,30922459,31224891,33164897,38645922,39281951,30259048,40382272,37348987,30536327,39632000,41577503,32922181,15804879,33466189,37035121,11802079,33586205,33085521,31533136,8476749,21363059,17951911,37865028,22064696,35624082,9795724,10910626,15729065,25037097,32119780,36137372,35616271,30528561,20873420,41574395,39647149,25360325,36624451,8629214,34981876,27813913,30296014,28938490,33396214,30352462,38139308,22617340,19043310,39990182,18433093,36291473,17555168,19174873,32172089,39557737,37660162,33352660,9025080,40097755,22536937,32303984,21806092,37168114,19923221,38112467,41454317,27933599,31356001,35451525,9802696,37489563,33355034,18940852,31101067,26875643,30460066,36549211,34950861,21734706,37904442,36729998,20021127,35023373,36644885,36627137,37301301,36631784,29510123,25909340,20709321,30852328,34179256,32594373,27863214,40765511,7935498,34256816,11740505,40026049,39225046,37823375,38111512,9509480,15722412,30484538,6372955,26813033,34253030,19496347,33255986,30521546,33872578,37168912,19648734,33018531,36372371,7117506,39496460,38675893,20078471,40717392,31399389,24845377,13763085,38264492,33872768,27565635,27545899,15202242,38381039,20697095,27935758,36051603,40468568,39333670,37964162,40892282,27777274,37030911,20563507,15899781,35303489,30649737,38214447,41496594,37600957,39481678,21003767,23812539,35716472,17500339,37919066,34754493,41108330,28833822,32443199,39375441,39036713,36195011,37940273,33516364,35329551,40638788,27585063,17264487,25295951,31173643,28713553,36252926,28448433,19282434,24471626,41084437,38212103,11033178,33048552,40554705,17318388,37105136,32168538,28790348,32481842,40002461,39778398,35980055,27889429,40179597,35406195,37818404,10017510,38782013,32351613,32468553,15632567,35009040,36161838,35884816,33261947,24512348,19029242,29408286,40297964,23771230,41297317,19643543,36781695,34088625,21359955,25381867,41405795,33493214,15814162,30442203,30334142,31284545,30331264,26922895,37061215,29311566,34936682,40252392,36514176,17358004,38792637,37815155,41280901,39385460,40303190,41045316,19288228,35202088,38875678,33313599,7048616,20436353,30440078,28732370,38747945,26100702,24250355,36217058,16296786,37439554,30528094,29679657,21535198,34219198,34122599,15398837,35046853,35396772,19183339,27981827,41418176,35958651,40931982,39323161,35464793,24806013,20567169,27181814,35216946,18371898,39084964,35919402,10716155,39026739,13820233,37202949,40821427,39291827,37336875,33014697,36756002,34222888,37553416,7114199,41417775,35301317,29622015,20781929,40886694,37185512,30831894,35086101,31304977,34948877,11699777,27702614,34089390,27608170,28806856,13138079,30474005,14355536,15976060,37418329,37478491,37938118,37759784,23905433,34168194,20741171,12942257,33688955,22289528,29582001,36847769,38432956,35544928,36451287,34134018,27896874,34996340,39349553,38391267,36039333,35210400,17530864,35517949,40793966,25437763,26152436,40997297,36229690,22919816,39730231,36787897,40210381,19981870,9157451,36433861,34948341,22568312,38451783,40553769,24297359,39555292,40213539,13384456,29716199,28080634,40383318,33616849,9688211,38723104,20330297,36586454,39087635,28525726,22191601,40462179,16210786,30912337,27064054,39884939,28710030,35778720,41370813,31099067,39813311,30311330,37964655,19224133,38635078,36522759,19469598,14171522,37579365,35426413,34828924,37664814,12459686,28113745,30692576,24554874,9264744,36571741,14154260,35213971,37018836,6931928,27256016,20909976,6673447,21185254,37349639,6651660,36999215,18586086,39841555,24759934,19080936,36930915,34809662,32200486,19025437,35879837,37979164,37673062,6679683,39550475,27496844,37099676,37504982,31139074,33171715,38306306,36943713,25085112,40462177,40511011,19191075,26076227,38405656,36899691,27532378,26058760,25963697,36345277,22371989,28619486,37724125,30387649,32691184,39654225,38323891,38341656,31675386,33064069,34712780,37218765,36406912,33455719,37027026,26241735,38376591,38102419,27089806,26006095,36805681,36919362,38260928,14319284,28680134,35088164,17911280,35812172,33788085,31820364,38563993,37407127,29919930,39840865,27535435,38955465,39876942,36539285,39787231,21740311,35677482,26445743,34594611,38650151,34140761,41411184,32653669,22330601,38193270,9260014,24401977,8790871,37888807,14975699,38395010,34066686,15201885,35790496,20191556,30751872,32810526,29136721,32399928,38275045,36638270,38181151,36420328,34750225,24023983,39807750,33553767,30955258,8193907,38488016,14296240,40591024,40501624,29006102,31062225,34021130,6848426,31018152,41099427,28196012,23429555,11760763,15223350,28437708,38890427,13826433,30918530,19592902,12435411,24071323,23482236,14474311,9951427,39636040,35205694,36274119,37033071,39554741,29862173,30599926,35739346,31481282,21218097,19669653,38122710,36465509,28773727,37489883,24669899,36060385,39428528,40889807,34247554,38839544,37142233,36142923,34824680,29102829,37764224,35687205,37415539,18468831,30943787,27421890,41001956,17345734,37943864,41283992,26931013,37498323,33491425,25864313,37741800,39534062,38126708,13324055,16425473,35913153,40706421,22433808,39541295,37968768,34835369,23208799,23659187,35085686,41173932,33591170,37221197,14591549,37797577,34682735,40583622,32868613,19393811,7496179,19405618,28045645,41157802,39668825,33322809,40836560,40046406,39630629,41415071,31511496,36390806,35036726,41138065,39609712,18920275,32818400,41161255,39337439,19791469,39766134,24964733,30690292,19136305,39811136,38617413,31849206,7115675,17246017,41000176,26603855,25640486,35607471,41389524,26126202,27849918,17847740,35407327,6387292,41268186,34806828,20924192,37144190,27560872,8192657,39918627,23134516,23737239,6567364,20050261,19427857,40678425,39808166,31577983,21201710,37308214,24332852,37021732,24291928,35605542,19184416,38553318,8057480,37678943,27273534,15490327,28635265,30856889,35808922,37236847,26302273,20117209,36850550,37928198,38455881,6641769,20591507,38417899,25726909,32165064,28941574,28144996,36573349,34998812,10046389,20727727,36194523,40613199,6573183,7582767,24658319,24744577,8692733,33759400,15311159,26939031,18914107,41306413,28591690,27560467,23690326,31764092,36581871,26508670,13409355,36808118,32103623,37949269,36730097,33209186,37505613,41275974,22933394,15287814,20643984,25926608,37672947,20740957,30540455,13309269,31517880,39106047,33542352,39537401,10314587,35284782,9332020,35388786,27537878,28067716,39021444,38488822,39840980,32089643,39115205,6863891,37183726,7217771,23320627,21700405,36064219,35436705,40241569,36136114,23697053,29858296,10581826,30054069,33729564,29520021,33734076,32947361,32843483,11383929,37840847,29204679,36472795,26353363,39895833,21800743,36846740,30577163,39912716,12671096,34585393,35890199,36087413,34125335,32000316,38307474,36575859,36662830,36953915,36184490,33770652,31289292,11405867,37824283,38222473,35877222,35609181,20142878,17458695,13587067,29253583,19664305,24075655,38869618,36057362,34281679,34054175,20551012,34244635,19574507,34947247,30806018,35604683,34188099,38228472,41103282,19004037,41302389,30334107,37492246,31085642,7955263,40180641,35217273,27524209,34459769,15912869,8164192,40718406,20781619,41495866,35271165,39506856,38375351,32231528,36918941,24255769,37023782,36938450,16004747,31106804,31694883,8964241,38002908,11351773,34078336,24915996,7311362,33346288,14136899,37569265,40953176,18309646,35127402,25543587,35970827,8503118,36511971,15602959,14866476,34848414,35404618,36838648,36356703,35688830,35769700,30750966,30807366,20370386,35633462,9141935,34051437,35449249,26784831,20628103,26023009,35935074,35817313,21387541,25835031,41113988,36308645,20566891,33815550,20602061,39817212,28344201,7094032,28496541,33904682,39396214,20067807,28462581,39287843,33723525,27353287,40185599,37077510,33695057,27541033,31390216,27833352,31333455,34416658,33172397,28785158,35688342,32154062,28528570,21079819,25489650,22998136,33985428,33763677,37649853,37820868,25642097,31832753,11108707,16866326,35827493,16360290,39474839,34155589,35602065,40018805,20828161,38678294,19487930,33728648,34340678,15570890,40103116,33754833,34514743,34853473,23832081,23178148,38536342,30333157,14078532,29914923,39694449,34522722,35615146,40331836,22810479,41227699,37746902,35193600,37934464,38299500,32590587,20243183,35630546,35052137,20646475,15505743,40158304,14293126,15602133,35969845,28913605,38278871,26658121,31962464,34642868,31527940,7925358,30259266,28255003,22150937,37125751,24332023,24759352,25664781,25067429,39788878,38706657,34217343,10113202,30472165,16677735,40382978,38314487,32871243,28018296,15644552,24305686,11328898,31134321,27865588,37215243,17226760,37005153,11294600,35027395,30096641,14620206,8232899,16264228,30977353,32546149,34132707,38655190,37502291,33679026,41163531,24292796,38024410,37930429,27714844,39316405,24661160,40595066,33343693,18728994,29017390,40228987,15013948,27904164,8180683,33095490,33295314,37353596,13020888,39299531,37733235,35924548,26685569,14317635,11619641,35833991,41548612,36576168,40503326,34947217,30318944,33045299,37564351,31496684,33031977,37563381,30321693,35253565,17713372,32321147,38146809,39360909,22672859,32995961,29438610,30637042,13542688,34616382,32104103,19243402,34424033,26584657,37354164,36633592,35044183,30640526,32964269,36941902,6644757,32430867,39617182,38720116,33764407,31215382,32922897,38281462,19428000,19032850,32918603,28665723,24215863,36870395,40631566,38986013,36020527,32819244,38186138,11556663,32798733,41107877,28720927,21991451,36434273,20929726,33200194,37493103,40201696,32606659,35839261,38989485,25306526,36931181,28684551,33814428,18558863,36029431,37217947,37502838,33383595,32121594,18944162,38658246,29117183,18456212,35424372,31828079,39769650,33106555,31476429,28455924,39658562,32666073,10403652,9500131,33892162,32773254,10583816,30845350,32052575,36480266,32392033,10268194,38614878,37116442,12280397,10326748,17948076,35734647,40789594,36854406,35114714,36791963,39977800,24627236,37429269,10665314,19233822,29942207,40774194,39832616,19482151,21406922,35361186,35236762,39861744,40983542,41438349,39228262,15870482,17866214,41111137,28616042,41551599,35654725,24140884,36858276,36850130,38925353,27935640,33519932,39469201,18205072,28367492,23591152,32067234,12329798,9553675,39884551,36519980,33225811,35197978,39624480,10914426,35124482,40863694,36428425,29112659,35840074,11636115,35083323,34731029,37809465,33740602,20727893,35293848,38193282,35140011,39016227,38306082,34248336,33454191,39320004,21154937,28443021,39351092,31219034,20132736,20044031,27933568,35044816,33776465,38621436,34695859,39181775,19558235,28888046,22293549,18948960,33693858,40507105,34777809,34631598,27310966,39649475,26673738,18709997,11271780,38036007,32929538,41471368,32955652,36768080,34516222,18106186,35489284,40340400,39750319,38384440,7595377,30901262,20048966,18984066,26533585,33757503,33109394,38443859,21931840,38366576,38392648,39686793,37610410,38308376,7314560,20909623,20565987,41183763,31602336,30516342,13662201,30752502,33945212,33910238,39657573,35822184,17554106,38145454,37505784,31526429,38211997,34609587,31459810,39589370,37101895,14973917,20928726,38937249,31945195,31352315,33610170,26131169,40953792,37207434,39339811,15917431,30742946,38345597,39447537,17954282,38750048,10455600,30478882,40517383,33116797,40596938,40713967,31187194,37978883,20772226,38851472,39899601,27093758,36519882,33095390,23598639,41454160,41553044,38270967,38990355,31401501,32679679,40727305,24702724,9642736,32879532,40837870,19697963,12801380,27050580,38668822,18952269,35894816,26934070,21025461,40952181,39658904,40754058,30804286,25936038,32797696,34872136,33024843,34249652,18020166,33430454,38009518,24593181,26179220,27181697,39541829,17824131,29908835,33463723,8290297,27622488,35152391,23469753,35583922,39512385,29609146,38468606,22691371,39536561,17938892,40986920,39173397,31920688,29887988,35323332,12234030,21488797,28092266,40979341,36270655,37223555,36065637,36683010,40568821,33848647,37184819,35092677,38000540,33340015,33256113,37445080,7314194,19484834,19403797,19350869,37169571,28855720,38713569,6489643,36743157,40680815,40475765,39389107,19258001,7827312,24215840,38078869,30055630,32565380,37709905,33153911,34538189,34716557,37154875,39095022,10735390,25388514,19475048,40194788,38119087,39722578,37168592,37326332,36175552,34823266,40131935,29854793,19153877,35635959,34447245,38348746,19729645,40851885,35939519,22662193,38432514,29358816,36929527,41460199,30520682,38528761,27788367,20699360,15321157,36673594,29895888,30619760,35790987,39813130,33702301,18829272,10243926,11667633,21027804,40922342,34295594,27974439,13735646,37687765,21151383,35297446,39937685,31060254,39262080,32191866,39215904,39265441,10181483,39771213,38279234,19592190,39265087,41017163,38280017,41445252,34281321,34375843,38927883,17226344,40894246,22068055,20708836,10691394,17074289,10035145,37714832,39981352,38398241,10798268,39736690,13675939,18704676,41040645,24592400,15955141,36630442,32553012,40651074,33202614,35435797,33815157,27085763,35998439,37567786,33429031,37364555,7025689,7961856,8154213,31286043,40088338,25977359,20922818,30276894,40218090,39718984,27597255,26991656,37968628,30460546,28160496,41212161,37953399,17540260,37135153,21133107,40336910,38438691,37165476,27998232,35434202,39655875,37567271,38885108,35297675,34871972,20144674,38162335,37070238,36368595,15619321,11011790,31331138,37477756,32431659,31597093,32470310,7781290,14894131,30275893,32661479,22377608,36841323,32782756,38162686,37326949,15346731,21180074,21188747,7906708,39406797,41452711,40000610,39055253,39104935,30270671,33179611,26354604,22597676,31232454,35911934,24678089,22426935,32672077,38829291,33870415,38455946,33526124,34172962,18807541,15041976,17666391,38816464,15521569,38858420,37915614,20925787,29050328,23921363,26582950,34052630,40335413,38369145,37616787,30854643,32423147,33300069,27994266,14833887,32536559,31188024,30599949,10775261,30458149,27747957,28903030,31523070,32764981,35130658,37771743,24557523,39291160,38246107,37445607,37267496,40645530,19631395,32029791,38441967,35600826,38680799,21940735,38325353,21337535,33193790,19507630,21895869,34299356,37586193,39931373,38323582,39054489,38758683,10278288,36776121,37443329,40219961,33995136,36886404,35595140,40073759,30618330,39885266,30736289,22921311,39900645,38104506,35094669,37868798,20953690,31190564,35795344,39236810,28125333,16393284,39646183,36296718,38042562,30067208,39240288,33536940,27603294,30960761,41375013,26481091,32853402,32954005,30465753,36977781,31849150,30674485,37988189,32633718,30007508,31478110,18481065,24520301,22307999,27370826,24807086,31702513,41046968,37130135,37331972,33807334,35111821,9261884,33410519,32177101,30564955,36728393,36909735,30157814,38627401,35906236,38029811,35592058,33397362,39744490,20523597,36951766,38202347,25780991,12243346,39934532,40554845,41122620,7362863,8219049,24378051,33605041,40762372,32878241,40385514,41398261,39983255,35385818,36633125,37064633,26649549,19269328,38635341,28069162,32903088,19791337,28091314,41182712,24499387,36223071,39914775,30179963,32921313,36984154,35503890,38884917,16194109,38269255,38191388,12528702,39235204,36643074,35580364,36694525,34825782,35111406,35285570,23755760,17425502,40319506,18118576,37406197,33187385,18564780,34351927,41392961,16649432,34160912,37223738,34214371,20926145,30809320,32788998,32513882,37916973,37543984,29094063,36360701,28985570,40641917,33960527,35675285,11228580,25190669,36284376,39903441,19320363,24923235,40272422,28441919,21491191,40770639,39184631,28103048,25634293,40228736,31602886,26172071,39811077,30451444,30324724,20554342,32982413,30624048,15888698,25454369,35334525,34935261,26973652,19317360,21432195,21307330,39425003,32771929,27713791,33584391,30834262,36431121,34808279,37294390,31127401,33037298,39226926,26739475,35699290,35720066,39375104,38144647,20520281,23089284,26117673,33747282,36982916,32029621,30882816,37712904,36612287,40331490,32205419,31826349,28632171,27435595,39020094,29018247,31821769,36092948,36610461,32843069,39066777,12472483,30592943,36941499,35383520,40031079,28691305,37728179,24708783,33384009,38653687,39786257,27034308,30541076,39657088,30389503,38790932,23947234,40913982,33203651,19942794,35667948,36749984,37939845,32430258,24384035,6695446,26025976,36206744,33608744,33712399,38426541,40370277,20577016,10412554,10123776,37260622,38534963,33211983,37813031,31995886,36480637,33979541,23533629,37549670,27994873,34608096,29582753,36630194,39432748,11134823,35848640,37624815,24164312,28945907,33597093,34119478,40406370,38839480,13917845,31512181,25679863,29102741,6529388,35931692,37069307,15728562,35752034,38099507,33898832,26453237,36921754,31349703,36866459,39522958,38746982,6677055,31595305,38338936,36824707,40282690,26993261,20649790,38563549,10162016,31667661,36983922,26330659,36875822,8986844,37690944,38268527,37522929,20847387,39224535,36642943,38048582,21255993,25744133,27934972,32160521,23856559,28680644,41321957,40228017,37210979,33251985,40030397,39713366,10777065,30584791,32816992,30747676,8525424,28062075,32799702,38460302,23443705,29314477,34348349,26370316,15728616,35699494,9165420,38666135,33566573,35375241,38725302,33377551,36563174,29845356,31978091,38638164,21057405,37207875,37396791,39623950,29243452,30544521,10149302,35094305,37786655,33576746,19077459,39848688,22485062,35531043,36525765,25129790,36784542,24285746,20978367,20441983,40081819,38256833,33022603,32434308,31041463,19369438,10747946,37166568,30306773,36330228,36977487,9305149,35539203,41207623,40138959,13391293,39986980,40033874,13309857,40302543,33708643,18401977,20272522,30269974,28514154,37240311,30710884,22422201,12267119,23432990,18361681,23776359,34741303,28396371,30316078,41183496,36549751,31767661,15885282,34606118,40657825,8780388,26397951,36348342,41081906,19415493,36583328,38066448,31235997,36776006,19165978,25671592,40727631,37628441,16610580,37040919,36751453,37391292,35985273,36058124,10711474,33412540,38696163,30756140,18970710,39400000,36605221,32996824,31921676,20747669,36203455,30403135,33563682,41481745,29640946,26754338,37184064,37464835,20726164,28441827,36073914,34216627,38074109,32516198,40820989,39871235,29628099,31566074,34343591,37721570,17831405,41316235,35028202,38992245,19389512,33793915,41174591,12217953,39791196,32652434,34545018,32142525,29592544,29937741,40444794,14802112,37014216,39556199,24550060,23058925,39316355,17807936,38338052,25030260,15713009,28786547,30812790,20454006,30319788,35023887,31280965,28135190,20483038,23935253,25626636,28588364,18034190,31172256,30944802,19434747,38182348,40460365,11660236,31157516,39950541,35239533,29938769,30811640,36961347,41606526,36359716,7184225,15646996,27683907,38946879,33256492,39788565,21041195,40770298,40213544,9420070,33787555,37393393,26556317,20885144,25238641,36571819,32138005,37696204,35116837,32413810,36624610,40468754,37784243,38407178,28654882,38657017,17442206,32894233,35610872,38310821,36056945,28086474,37550749,40212738,37550758,38819961,14663504,18660018,10130604,20227650,34535135,38630994,28080246,28963882,40627936,33632858,41281838,31909470,8222657,24593644,39134483,41138386,19912256,29209282,31660953,18715570,38882790,36681214,37315026,30607978,38560635,33694720,30327941,39049113,19557358,16316492,19512660,36302304,36536725,33061072,33856958,30101478,36388607,39300049,38285194,13208080,36557235,32942415,35234277,31203930,12552007,35779690,37652822,8810754,40177218,20509446,30579594,19354800,33151176,40487534,14036632,34642199,12901133,31496019,30086129,24150023,34651056,23059913,20095515,10598915,7909943,38953367,38336424,20878834,38832392,24494555,35946480,20697431,6771105,36917326,35603863,39431260,28288544,37448464,33503968,35801491,37339411,19329362,11650465,20741383,20983114,38189619,39319016,29159677,36270662,15705888,39050718,38520121,31529239,17146874,32516932,10449017,39354436,23322825,32783375,30296112,31508878,31681830,22120600,33562656,38141392,35499451,6564539,40770352,10094605,14454085,36719484,36787238,20207445,6401587,10454582,7161574,39370259,37925732,24172946,24209043,32808449,20153840,37443774,28667605,33881716,30236113,22035973,20492636,30932420,19223686,31893493,37242463,28828539,35709426,28478107,29592003,27354207,38335541,31347354,40237364,24131059,31944523,40084614,40483204,20754860,37848296,33092337,38400458,30623464,37673323,20480944,34907867,41250927,41113680,24981501,33142990,29516122,36289027,28658755,30563969,20100646,37683505,27641826,28385030,25634074,34723019,30520263,40561000,36444575,36816756,20886452,29096109,37185273,37166327,22892589,39464361,29424734,23787655,24650034,28741723,31052358,22522206,19298897,9224678,36976487,26979516,35430368,38942219,40930673,38744984,21372468,35394332,35998146,30183469,23368229,35912806,31515553,39963776,40465616,41492124,10374007,12967522,30390951,19238771,38419688,25314541,37070420,13917148,24378440,32259676,33136192,18603257,41315415,18133866,39010284,30261013,28506581,39698123,35939582,39663184,41589187,38564298,15319274,24823271,24836191,19400764,20117295,17075023,14178545,21331919,19655565,36224070,39784228,38230095,37518213,37604193,35812326,28565692,31131372,37728178,39182577,36513808,30937697,33880171,40240241,32085880,15759521,19015458,41125528,23828129,25677694,29938758,41439347,36805750,24319739,39306533,20035971,30535670,37388402,20618256,40148418,35746324,33347524,21345402,21041519,38546182,30282696,13171713,23701082,34921438,16628254,31957809,26335376,32527211,6720993,34078247,40255541,25168768,13102366,24191550,36463045,15877020,15714429,37992430,20742376,14316318,27721621,36330087,32040972,19877782,18764391,24569424,28590431,35616696,40568200,31691565,15570522,29240205,36303319,32699185,31503917,40198276,32171825,32282294,33756205,37802470,28901330,13697253,36777673,34919162,37045665,29654588,6827479,27342106,14785675,29735125,22534814,20978946,24568907,18912581,21556264,35259057,34608407,22236992,30776455,20914542,20538531,31520474,40187819,23153714,36129425,36518173,27196703,9343209,39702288,26664492,39263323,19487629,35823616,29048040,38313711,21301270,40034088,27250367,34935578,34644408,38997914,34376700,12989064,24892753,37715441,38742077,32286911,39324067,10233558,33895182,32880488,23957230,18684356,30811379,36117206,36452309,34924951,8777928,26161250,36950485,26652843,36690666,31647346,32205340,38708858,21406358,30348755,20322100,33856224,39424600,40003216,37746753,41305767,41090005,36264849,20517597,40647671,35235637,37038779,39348522,22594582,7798069,37561393,40520528,33692827,26189726,35396398,33186026,40664576,14773213,32925837,24542046,38032214,19865471,37159328,22182111,36816735,27402030,12103994,29767289,41169554,19171551,7380634,29962627,28365592,40147809,30710079,38726088,21945725,29415181,31522907,29086734,11199885,37615228,21378800,30498089,38457137,41222981,32434038,13778599,36208553,25602007,17556147,39517269,33747089,32148934,8030235,39615193,34537899,37491067,39901188,28316343,31464964,32490613,13779499,26264048,30070571,36745273,29988008,34149178,35157832,34537915,17454600,38296845,22391863,37449498,26894730,8494994,33154694,19064086,18220657,33311683,20124601,32624954,19439717,20648182,23971049,21179541,11456381,20624269,39512054,21286961,32768845,34854652,29107528,32802021,33897126,25600503,34342009,41375755,34738360,33492229,30927328,39569473,30480451,36193899,30798927,32906460,38089645,32636634,22904859,28479490,13732979,38360347,41323497,40256854,19588031,37396145,21564505,35271666,38915964,36921554,37323744,34600344,28457466,31060657,35499437,37184593,27703486,10191241,12118354,28505099,38215193,18564312,30761466,19878118,25680029,26482639,21331105,32620752,39771397,35693665,38430005,21108572,27185415,27450610,36474775,16051816,14979559,32525104,37611180,41075784,31340904,16837552,40853094,41213132,41037182,21413868,33905632,35953617,27440905,10276414,21402511,33527736,38289211,31133411,23733940,29986731,28470041,37853825,37507545,29706322,40630791,9253386,36040922,33635428,23525329,36952591,19340486,33881458,27499268,39360802,11113521,39570299,33443101,32791144,21242255,36440747,21690093,24804185,39545162,19783293,39041722,40178263,19529369,36938454,30839564,37577709,41318104,27416054,40676314,34236524,28523012,26872356,27172438,39716902,19221449,26026530,40405745,36069786,34726771,39491503,35138663,19290642,35619088,18712628,17059800,18901533,30826089,20896205,25364106,35411057,30930315,27108658,14993775,39279266,30855986,27835350,36608098,30485559,30316432,37509912,36511103,33712157,9353083,37538285,35624519,16433787,16817281,40974026,35253923,20934423,30561747,38757908,39923600,24537402,31028525,32619413,40457863,19748145,37475278,33951754,19010985,26079419,26921807,20809896,29026080,31509040,28226077,20012162,20528622,26396968,37661754,31981181,34751653,28605924,31854177,36528494,35747694,39465465,29102575,36177802,30289344,10935436,20811093,21244935,22262981,25464144,33281482,30029270,31466335,20646203,6916041,28066842,37920804,38472323,40573287,31194228,38054026,36664645,19783736,41153173,32983991,38665512,8988302,34523038,41165674,22497818,32799979,39610899,10642050,21066614,38937049,41029555,39685993,16666138,24619683,26110564,35040634,36402049,19879387,34231938,33936422,41496910,38552347,31379383,30210441,38847968,24565677,38325775,40731788,40364651,24061581,33072092,23698215,21443771,36883957,39428173,20684991,11676134,38760489,11185037,35879069,18634109,24042472,27186485,11859101,34734263,41459577,32019398,36009619,34273450,26281328,17607249,29826224,34701332,20856976,40864290,37329636,34062694,33615154,8811106,39721486,30149370,34714437,36539613,25400698,41459152,16194119,32900650,34339955,21544524,26863428,25096738,38666437,40981326,30809999,20731215,36471685,30560735,36250205,33364402,40815069,33130897,33949030,40446120,31513662,35345839,39914889,33144718,33640792,19650149,40863176,35939740,39234899,29612290,33439508,9056986,30052683,15901945,31338557,7264289,15477683,31515634,35851404,37464718,21215190,34737335,19428181,32820567,28515089,37046498,41204231,29684601,28501694,30803500,35647180,21996725,35931824,22508054,37039099,25452298,35114855,37138501,37110457,33001338,19243123,32064321,30804805,37368035,41195695,34353024,18034858,37597932,24626890,18485271,34568551,27946142,38102504,16181852,36789535,30825639,39998328,11305748,33587500,24893358,38300395,36813997,40749958,30006834,38455550,34314936,9133767,22545815,40732413,31925062,26414940,32020111,33399877,14510224,26728630,34466208,21680220,25658620,35589500,19179439,32463093,32613794,33955250,18198646,34490883,11790001,26819860,34110038,27697913,30412677,34902832,35401373,37576475,33201791,36562391,37248685,19781747,37509883,29659260,24279853,27535787,24614948,41003827,16185177,30811425,36814033,16015422,12800038,27369441,40866880,31329013,26978936,38034747,14645174,39742913,36977095,40149800,11178437,24661105,14609230,28608448,41222579,21002063,34300381,32585250,40451248,36732689,37582787,33644886,40904907,37687717,26830267,36663828,20527198,28733977,29718926,33288689,38177179,35239341,37400144,7878057,10222254,11663318,37667234,19089002,19740108,38297498,32996849,40148583,33070633,29131371,21855568,29996556,29865341,37879347,28839732,13572211,30619603,19646347,16683314,15757256,20814094,39839172,30927733,24720354,18140369,24197850,22299726,32676377,38235794,36035020,36610343,21520511,34935275,27254159,39278088,38747878,13017716,36179619,17411249,37227359,18993389,31858347,35577171,17953782,40314087,24810865,32369355,25978926,21008998,29786627,36573799,32689448,20240322,20444957,22563633,29441586,29681438,29535254,30002982,37500840,9823326,32983354,33435224,39045422,33575792,21263184,21483913,16392909,10331294,19981489,35203925,35283943,36006134,9239002,31114818,31604140,22812371,40873798,36607123,26694296,19499208,31724694,39672307,34074605,38310938,31051643,29585321,37217739,17082227,32424557,28840491,36049142,14754448,33249303,11859799,22289618,24564347,16161639,35227491,32901556,30561635,39700658,39281525,40168417,37938266,18460228,15893810,30326952,32515454,39832328,28203716,21486005,29181949,37171211,32091245,35517806,38858588,20529245,17126187,27388487,38459006,37408452,37340915,37875125,19032925,30090927,29831514,25660380,33833860,35547308,12379126,15942886,32437258,24240313,14834865,29067553,34728766,24035226,24900133,19166138,32452944,35505757,38660495,7868626,40446724,38905727,28641346,29028965,31720843,21472653,30320232,23196592,38614179,20081673,27636702,28077026,37169167,33780282,13875472,17512937,9256885,37595575,28551717,30357412,35316545,33327644,11014069,39516559,29774494,29185830,12725805,11504701,38479714,39925734,35771551,38979618,20465072,32394120,38995950,31423251,39955146,36084406,19499020,40400993,18104015,21171430,41128736,41408533,7887501,31731746,40371424,26556584,40849695,8557664,20110364,32981687,32432212,37409477,27915666,40415940,37617585,32071106,19089555,25933393,31709637,41392247,30465976,34190774,21232749,36842655,33273846,32264931,38415732,36201795,40619783,29400855,24161258,36064124,40540417,41224699,41312637,20743651,34211434,21210546,39452076,6417886,22144065,25330229,31593125,37429924,14240014,23636218,33882023,40691274,40862808,35275367,19235913,21430375,13007376,35153981,34509381,39160605,33455858,20974621,30560997,36021563,39416548,40516767,41074111,34156055,40992526,34026428,39757523,30457735,34751910,14915807,6569209,30918020,19115766,30867855,37482524,10490919,34406018,15710377,26705500,40013000,16882750,31937106,19556001,28394775,37060588,30521523,35723831,36741203,34319913,36760996,21127388,19350307,36196670,20351577,41526828,20787769,37626098,33863559,31463344,27921143,36836081,37033489,33902079,37666660,16044007,26208545,37417083,38794422,28947996,6468789,36122512,27798326,40779806,32123321,9235420,36770651,36863580,27275565,21386887,29062061,27375847,24889033,30320009,26272291,41135395,8587118,25965984,37593773,40933500,29851683,20116986,36729084,36015790,31948369,38609281,26955834,19028215,19228963,31489238,37026645,23979627,27931540,34756317,41043738,41074021,39521223,30585841,35389224,38609181,28961881,36300845,29204064,36155645,30033525,23766298,38044986,33490456,34977713,34840925,40255976,22804743,14818794,34725935,10840585,39909649,38048192,39248022,24503040,40247377,35336447,39300521,29199585,21383298,14826338,20257606,28140394,37836209,18526785,28882919,35502497,27911690,20736817,28716314,38970659,36478611,19510782,31166411,28316101,40346256,30896901,36658603,20571921,37173155,38922476,21214143,15058355,14058169,30727743,40075535,36785566,37122891,19881661,38487908,33202937,33186884,35410987,37944200,37713138,6535812,32004629,33249767,26543271,38041322,27387351,40991132,39886413,38994371,39040677,24995871,24203867,21188600,37501768,41327783,38192421,27721362,24388743,24746387,25460125,21414728,39517115,35638172,30820569,38138922,37890625,14375991,20757834,22741091,36827871,9073482,22211543,33184613,31194023,38765441,7590694,11642690,28089887,24929069,32840490,28446472,38487189,14362945,27641902,36401326,29207814,38345241,24061333,33948739,37596371,28382817,24165160,26112624,12160437,11795597,36789544,40050032,39095683,14215101,34161299,21287413,29399888,38569193,27113634,21144588,6965507,39438936,28512910,35146072,35306125,35824256,37569791,28364033,13538293,38949573,27646556,29035596,37256120,6705720,39659613,19964851,26918660,40083618,31445612,28527955,19222692,31475985,37380453,32007312,29982022,29964404,18129242,35754294,38031202,30603758,24526253,24710522,24572087,33512945,32609521,39188519,24057874,38489170,38150310,35620573,31238717,22178619,38486044,33465848,40242772,29212247,26844641,13823875,36141050,41087074,14472620,19861694,34368755,36926863,31420181,25369030,34004509,39751634,21414890,39404463,31848380,30392565,37296038,14210711,13625439,41281434,20796651,25914360,15612912,38451181,23658911,33829621,37263668,31170682,26965977,22466967,20371094,6475493,35188284,39585603,24216780,40399490,31468977,20207201,20902359,28436538,31990868,20980944,28993522,15941839,34710353,33554300,33044678,30006643,25995076,30658061,35232867,28933058,37153412,24731167,31337575,36609651,40656698,14871405,30081667,9588001,36421705,26995468,20974037,33992176,36879457,37953553,8560305,30457865,24118561,29494952,18147208,27868306,29424887,34262660,37276964,39666596,31479309,30573633,39815735,9537917,38122239,26740396,37837968,20811405,14680278,36055948,19949200,30838875,31516220,38209526,34130485,21232572,35723695,41155497,41447831,34248912,40517401,41106857,29195273,16416270,41230578,25830488,9941175,38718167,30511434,23081512,40921250,28337556,39459036,37393198,39327960,19293221,35107919,28484577,34548929,29081467,20696552,30285471,36745231,13890942,28286510,31135036,36863475,30655647,33968319,32565946,20145932,13765073,31046326,30769680,19581407,33384490,33526162,35292546,36732338,39438903,36960402,36860904,13813950,38524578,16617743,28379345,23095746,27619265,26830718,26383897,20767947,25949666,38181153,30651252,37822970,25750287,27887139,39005246,30465134,7841019,7994749,19327194,22209494,30538644,39282403,17265121,7350207,22120704,24998675,27344212,39599152,28779485,37616019,8629991,39734286,41086869,14861570,36538301,39923896,41484297,32965449,36760876,33795035,34230405,21005015,37431933,35254257,30547040,41184881,35938813,39832006,37690857,30351684,29343749,37310714,37666211,19573913,34531655,41196308,26014021,34117312,31333848,36535885,37583652,33114482,19396552,20025449,39019640,38099386,38727959,29924228,33411031,39287664,33616488,39672611,34034619,41264023,34279037,28837961,40195809,22427682,31585440,32258699,30582846,28184285,34133954,41168054,40648827,37071224,19970010,37021460,37667527,32498622,39802927,34732480,19295207,20468729,28270941,23912792,38313543,18661556,36557275,25018438,31435275,36772076,33472763,28435797,33256603,28639108,39793215,24319071,20021783,37207646,26991492,38612882,22078884,21126241,21140506,37011169,38532014,33639938,37613460,35504775,36391208,19355695,32801161,36281059,28535659,41082622,32844618,38878090,37541710,31710293,41320793,36880422,22852384,34849706,8495384,39969987,33845325,23812675,19141265,37140380,17985623,39715410,39275697,31335886,34335595,20773151,41000889,24222273,32247957,34230863,35543641,32452521,20452507,39826993,22419592,26845838,29329821,38457491,41554152,24388802,15570349,21106386,31197697,31504656,19452277,37872105,23946651,21332353,21101678,31181238,39076772,28693081,27119188,37234756,19075570,20647144,39863173,40085361,35010990,39596525,24242219,39628881,38312302,38751096,39808983,18031664,38097228,39296381,11976207,33866454,30902837,23967324,38994927,30206298,35668723,41077522,24284077,35833769,11789181,22083225,33043156,33398153,23047435,29026556,34153118,20232997,36790172,37457590,21120573,38608053,20664682,38311286,37358824,32551936,39269347,35148209,22788638,36965091,32080223,36823548,37450350,39996184,17423073,36664589,36311138,28527171,30963844,40515720,37724544,21377574,39440910,13443510,31563433,32238178,19513269,21162195,35926500,34177386,29229754,19693288,37148166,20507307,15083633,21415882,31217449,28768800,35612429,33365301,21223875,19628431,34152068,21215527,38426912,24340339,23023189,33238750,33301588,38810745,33150836,28658822,19815748,40123900,38619670,33916941,32388254,37703955,36745114,41117076,37941632,28047338,30677509,11904677,35387942,38937320,36538976,35331302,24129575,30270093,20946576,38277442,34884184,13644942,41454427,37197928,20524813,36537069,31052720,38278265,39925792,20370702,23395293,8530154,36749502,40779284,26483434,38716515,36620275,31329180,33100725,29987157,35925904,38476649,36150551,9200266,15415232,17402647,33330130,41601505,19480184,34165330,36034389,15403043,35305210,34816208,17441820,37881184,20400983,30993084,32176302,30598548,35785940,40903340,23854132,37135884,32070461,36327685,30724920,31246645,20063641,41203457,32548477,30557664,29994005,19409667,26951718,35826637,35666055,17740470,35047091,32838010,39234321,40453851,23810754,41384783,30714901,37137118,32333630,20087870,37895484,37599889,20747259,33450191,16843577,38549070,22104637,32385833,27033153,28394874,40437508,39454494,38591202,27024548,13700954,32834500,39275931,38190567,31680555,37645786,32046509,30318121,24833399,26928220,35245249,37231595,31714352,38106233,36525869,21730959,36788181,40217335,28191411,41138226,19601081,36177523,26990067,36654333,37886256,29136690,40420193,20925777,39671164,27595672,28991068,27502558,40739914,18487760,32453371,32706850,37131695,36769348,22406671,37553274,27931213,38281371,16261179,35155552,30434918,13500741,28552252,28041939,32130682,36175569,19133314,34278045,31924938,39416602,22417047,29313435,41495713,35002262,35327503,20509625,27974861,24610975,31117797,30298504,31511254,23891874,36706898,31490650,26098971,17355017,12103604,37246618,37564931,38399260,18349007,36448577,35656815,30767309,41265623,21216818,31597722,34826099,22514177,20170845,37400340,31960783,19285256,28698682,27521655,8102922,33727984,34589773,31504727,32338471,15380266,31022585,32425804,9503727,20242400,33799732,7317086,30278580,7175003,35001670,35212437,34993014,32360186,39332354,26301479,31508676,36130376,41285092,35686043,33545917,40787372,35813162,20642431,38764259,36074227,7970850,40898465,36967571,18402906,21224045,37945018,38927706,37121709,17427418,35953016,32787082,35620353,24433894,41116608,37644459,37791961,37798230,30668409,9098413,38589885,16444732,30480609,30495178,32127868,38940805,39859445,28124883,32330547,9520809,19864419,35253875,31197424,33231318,37552800,28824875,38337756,20770771,21935372,40286324,40870591,21290640,38880293,41259222,36558592,32847068,12219285,24902371,12598586,40318325,40212079,38517329,30573708,37540538,25568216,19132089,38435180,35225396,19401244,28553438,6325488,10566404,31931651,28046889,39143209,30040670,39639929,20508048,38198203,37570946,33662309,32420573,34922215,27464209,14005526,37709384,30609739,31496172,9344601,37139751,8747427,30832790,32001231,28052762,25010181,38440217,33951548,35953143,32468384,39896004,31351339,19074107,39450118,33127878,41350460,29717740,14239083,37509911,41312141,31409352,12320522,26990607,35894099,20688325,25747353,25458343,24107868,14529105,36764933,31249257,36932338,14978654,20618047,38603688,35498850,33849824,30017150,33060482,34258271,19452979,35718677,28747622,36703593,36159850,33715518,33179930,21289249,30801082,24568339,20924803,28351845,33744594,30548193,33858648,23856455,29056679,31281314,35223525,38035573,40874765,30732805,29196538,41446660,32303558,33632709,19511009,39190831,21503926,22755920,16421213,38900889,36636206,19981790,39913295,7695604,37573708,18980071,24042332,20938524,29283024,16877030,17236288,40442309,37733344,38298276,24701937,41297643,14365462,33435734,36666335,16597729,36857232,39318153,31867644,29104152,39699228,27728263,22809311,21214182,27276465,8966383,31566477,26329962,15129152,37238858,28505820,38468823,12550769,34308048,37430878,30353660,36505073,36159116,35836879,41466797,30124671,33666506,18102264,33845637,22492647,19502538,30646563,39556687,20795461,39871092,33009256,41465006,39035041,35951017,30565685,20852114,35790114,28699765,19027160,33681019,25189251,25820964,14205128,32445454,35753463,27012137,40127661,35003609,33276938,37193595,29857502,34311236,39530817,32636185,30824324,26893200,33563539,31343874,39183128,8357547,30872813,8202412,40617393,32441484,39549936,39004078,28454422,33626885,31521427,22611881,33962679,41076061,32703022,23265396,34372956,9708060,35502704,37682078,39104115,25116499,26872988,19446341,38669899,38830292,41454535,33640638,34637090,37196168,34408475,31796181,18753285,32774267,32464346,20810253,37995361,14047833,31099367,30202687,35682830,38200054,39435865,38893872,35400472,30642851,34887544,38263957,38333788,13858277,27090488,22348193,40129894,38584721,31616872,21237396,31223974,33829092,35376249,40227943,33652159,38755471,39306912,33910179,32843638,33697141,16190737,37209984,33023292,38029947,33889816,29102693,31411990,18762605,39266988,35270668,38892259,15042070,40191636,38694352,33426333,34605751,38302109,31525659,41114083,40410590,28688215,36775232,17864432,36188090,30331259,35378430,37326486,37604663,29657800,25403150,19155597,29711301,35426785,28627824,39016412,31200326,33648646,39214800,34145788,6915744,39172187,36333699,8495443,19772787,19661638,11095393,24041308,41155673,24158817,20020634,38921716,21019648,40334957,25605824,7953363,40365773,36030216,31600776,37396809,39480135,39968734,39855806,28070643,34460477,35055102,36623055,29089694,37035531,33416840,38848175,38317838,25277925,24379361,37704649,34320795,32437651,24897968,29996076,27273728,20222956,32190039,38510096,18001011,40188813,37019729,38265384,19141965,20736811,39647120,38418446,20027993,27024876,27237412,33406346,27623534,32689011,21513675,40599773,31180169,26748134,8081846,28717855,22907112,37979905,40212978,38915171,37870298,36881034,9083858,31403181,33549743,12302635,38925052,25531480,26519751,27825994,38086932,35796231,34459109,37155323,21216472,20998241,37406245,38093694,33866154,35778817,9461144,27510454,23478028,26893950,22315694,35472978,27972637,38407475,38860560,33990957,36343308,25097175,38857825,20810958,24291537,40258560,26473536,38860863,29493928,30144964,37886962,38510354,21164980,35082705,38620081,30359810,27358663,24341936,39440860,23466075,38495436,18565982,37552889,39630585,39760193,39143650,19870917,39595996,21433858,20741307,35012471,38050931,22663888,35334383,21981591,20464179,39213883,39489533,20529937,39946121,40889694,40702152,37613282,27677926,33592793,40070359,26727767,40802030,39791730,30996333,26433288,9207219,41027402,39650031,24603474,33697861,12465933,41263205,19178763,30003740,29102135,38174763,39447457,6586698,33112535,21367872,31540041,31567493,27884976,28103080,18007950,20528615,24814528,36406963,29850337,32810842,37909603,35364418,30518350,25096040,23905823,37184300,41153326,36739631,40850811,33122695,39980850,18303877,37616990,34617263,35282277,36668874,36539567,17220387,13600707,31224145,35225164,8714567,17536864,36852429,30371787,37043610,33337384,13301057,20465122,40996394,35466988,35607520,40118276,31895822,9165476,36115257,30389328,25633200,38372002,13959842,28783960,28258369,21430502,39116167,26387768,12110182,34718440,35551334,25653765,28067188,40955601,20381879,21432979,38506463,39475496,36732109,35406512,38709020,22289699,37041940,24095807,37565273,39557383,14298118,25292412,34237770,32446976,41290170,39330851,20243259,28369743,24356737,40888748,27235466,9661274,29051728,12171767,29780032,33526849,20614591,19977030,37208386,31186143,24283645,31355447,28997479,21384673,28916265,27589155,23713830,32427506,36870887,19850848,40940686,33616774,38124505,31856129,40824444,34859456,30173975,10066516,40858647,38913765,39438019,34543239,37790975,8911363,24042397,25940252,37768341,19265993,23137872,40322490,39019941,32415153,15965982,19127132,34992194,36605753,18930238,36675756,39415150,40881304,26480869,24156938,29605821,33605137,7997106,39332615,16656083,39737306,30152550,31462955,21445400,37477060,17763020,34702866,40622542,34987194,41025469,31347859,20406542,41478898,25291560,34231034,33491834,39335506,39416530,15823772,29804464,39467144,30451080,37146967,33934751,39630223,36706675,37646073,12497453,26122465,35623853,37861303,31408306,8610212,19669569,31910187,39606399,9737988,9935147,35618559,15106032,30496093,30738947,29063932,36009541,34921680,25485583,8586451,30343975,31818667,39377783,39712517,36516085,29043109,34293815,30764328,33580082,34966576,34836502,34436202,31507085,28387824,20872173,36193606,15414934,35353883,40549827,33414245,41136943,24168203,8193139,26342238,9188547,9395355,39515114,17439442,39904931,35514433,33103847,30679323,30391911,27088778,37835242,36900156,30758338,28040525,10049040,33200642,30481509,37510101,29899022,36858034,25571704,12983003,17551821,39934981,41469486,24594616,40040112,39200377,20835516,17751853,24454842,37277104,36570238,33474367,35335957,33584076,29676333,29804653,16562177,33198963,36528493,40228489,32320935,19955775,29429407,23469792,37700984,10721924,37631347,21268985,28819827,39868868,23810735,29034094,34677650,36784031,24059239,35129984,19064454,15680270,24196838,29427962,40793944,39737857,26702360,19315086,14481960,21736182,37183281,23445793,21049861,36678608,19953058,31970290,39091874,37171928,31574118,35895676,33855765,13541598,30378577,40035786,37101664,37508388,27825256,26345039,32400792,27333764,39437644,26223710,39045184,40563899,9210261,40518024,28557728,33693011,36814578,37710432,38367684,17689057,35915456,22803829,25133416,23548295,36723825,24379841,38510298,28469132,33962335,31506987,30585519,34531796,33803834,8921520,32729019,34658663,40149986,34007361,37099908,34100868,20799100,38227234,40534968,32599064,14300495,32794513,39829530,40274135,8283956,19251012,32674963,9319840,37515735,31292416,26358522,35288472,40141335,40783689,32556625,28230921,29990534,30794393,11556407,35730914,30234834,11243324,31131807,36810821,37552827,16660517,35096035,39353932,26770115,40445213,37123842,39100927,25656118,20688022,19112640,29946819,30541877,22317714,17333477,35118233,28835698,15260144,36131965,30487854,27724114,35278041,30341719,25966450,38131860,40611597,38986271,40193872,36000865,27903579,29881651,38396473,13485107,31303911,34857132,15706294,38007125,17907784,30727483,39398383,26412613,31512858,20633570,25491845,33046944,10721103,35150699,11723886,33671339,8583008,27630407,33877506,18092931,9072052,30488644,33782202,20911230,31070162,36695746,36204148,38982994,32125670,39404318,41334825,35872470,21576686,22990051,16431772,40134794,38166728,38934418,40820149,7870659,27733654,31531530,31422827,32895199,24905440,8297467,13177151,35715055,13264123,17982638,29983656,35421608,38440260,39552485,38591093,36752711,35996477,39412753,35621851,40731037,38619752,38372672,37434531,10709142,33700606,40439953,33329236,14994155,30587813,39882842,33125180,29729772,30357580,33004662,32147091,33723923,35779322,40139046,22794566,19148740,36095049,39277990,41246768,37772644,19613709,39853199,14943978,36777672,13401469,6352159,31207678,32914065,27685612,30271226,36439002,36306426,36583687,21097811,32885616,37136370,17337145,24249781,25682672,19878360,39335989,37707028,28513741,30675289,25131058,34441366,38834431,25914519,38220526,38631212,38779296,24060529,32782898,25450279,40658138,41305081,31281550,10801579,37254773,39637714,32692203,36569303,40933834,33013420,41251863,33143683,28508505,23974919,9444732,40131005,36673075,32690622,41435477,25735589,17196633,27960073,33084344,31736692,37788513,33875956,17374007,30333641,38149620,21640490,40533310,20498803,27452137,31989468,17872635,36253569,26637363,32635842,23982101,17232036,33972598,40451163,34535659,15855630,10403157,32062627,37020165,41290183,40861566,40170818,10591427,40182474,21411842,36719761,38531912,28716009,17693275,18373439,40993358,36950443,25542587,38829046,29135043,33622851,40263697,40753550,41392822,30747860,38396097,30811249,17277772,26514295,9164738,40555450,28926988,17158300,32129815,32486527,18962737,25556787,27915144,20178886,28466779,10743313,25438004,39820043,34921029,38893612,32915140,31320476,30397072,37804575,26186970,32664102,9242070,36635582,40309129,28772370,29019328,36550875,38023969,21520145,38135897,35253215,25664213,20908509,32572642,21465923,41496285,34265299,26793445,29974607,35027313,39740691,32817148,35533119,30977220,32914501,39016386,36533518,33775948,8329415,28660828,38624856,24953791,38734874,15958301,27125360,37777645,9159820,39555243,35723527,27299842,37586469,33752313,13955898,38241999,30388280,36651422,36176907,18925814,39844321,8474216,14598911,35423282,9296035,37865086,23930633,28545125,15398792,34461105,37045100,23891537,20528574,27283095,14735071,11754848,37236385,34595695,33676091,36970587,38434220,13977952,29110341,38175013,26634641,38017514,40480882,9276172,27884138,14337538,27225266,39889300,22706727,35685265,24950422,20771822,36212394,26514705,36919471,26042061,33643105,29969589,34737684,13259395,14228945,8147108,38784080,40718236,39915252,36842397,19209478,26261645,31753872,29243986,35049170,19852402,34266243,32678664,21841462,20945567,16282228,34978254,33942974,39845662,38461574,24804726,12472423,27645245,27558680,19032687,32504074,28472027,8042535,25221625,25650581,38541413,30742697,22675740,36953229,38606418,24181181,30830005,37008791,39316654,19940179,39900244,35238017,28441639,32937063,33193791,28467906,38617050,16236945,38940602,23765305,28006497,27104437,34714089,38264460,39522404,39644835,30330500,39815633,30577829,37990856,36943448,30817592,25032709,27443267,33950329,37599228,41113922,27849881,26643491,13302367,33465778,41608236,37963872,33075202,37824899,36475417,39808816,33757593,9231279,31648595,14641179,39742218,37586113,8661042,33961007,19389829,24113540,21565542,28047745,37681661,25079746,30367627,40624800,33970770,30013354,28726825,29643025,29810178,32397430,34430227,20908212,34526926,20610098,34051880,36517648,38333339,34763689,27636820,30321321,16444396,34227078,33967507,16752643,24746033,21691986,33050530,9554058,40144512,40240407,19471470,37493445,25488513,19424805,24828875,22185969,20717021,32671138,32373439,19405367,36640318,28198704,26259154,40404887,21329468,17100117,19735196,41124431,38932764,38025644,17551651,14518712,17862672,32014233,35632512,31682795,32227444,21541445,41004947,33583190,35926222,40956557,40898356,37963117,34556320,37723179,30835889,33358130,35363255,32759798,21010121,7780569,8625932,31093063,40775818,31867085,34267621,40174138,27032807,39607601,40789379,32328316,36420796,32359096,30665746,25120051,12979820,33679520,9195163,15909130,18484147,18932697,39598623,20438278,34837366,18835448,35029906,18685148,39831847,37328213,40903820,23459859,10228388,38187543,36998734,21707602,19434559,31155956,21343027,39820367,30821417,38008758,11649377,34256797,39281948,19750159,33268763,38335827,20406468,26697770,19238462,8099537,34113975,28527527,28946155,40836076,32244883,38236920,40847479,32140960,33803780,41043905,38106621,32959766,17100826,19890206,32952009,7454475,28554938,20691378,32731902,35487570,17767053,26020714,36717802,20776208,26112263,30283555,20958482,40289073,31817450,23675706,17552978,37631493,38383468,11964351,12352021,34728483,31565563,28717069,38107198,35306851,21035299,35548095,34893152,38928351,30630014,28465751,33659194,21953131,36587964,35707648,19390882,24363541,19338173,26145739,31030637,23014877,35387970,38684126,23553422,40732471,41196878,21413647,39896302,37718244,33324865,34202834,29046197,18273566,33447438,29105568,23775278,38762184,33169613,20818235,35017191,33969567,28585382,34840696,20725752,26041419,36471657,33083919,26344228,35990078,23465128,33413705,33799740,27806028,40409823,9332168,6776320,31241928,30354581,28222766,40533642,33639393,26548637,40745621,41134431,37397246,38272060,37497601,34792309,37468147,27821837,33669272,11675855,25631438,17960649,25930674,34987433,36404174,28755664,13862276,10733624,33167277,35394775,36717493,27846460,26369327,29677148,38614273,37340047,10327453,37771204,38634900,32415969,31821314,9166631,27137694,24264649,20062216,40430614,36165849,31671569,28617103,30910972,41483172,28764144,39883652,37402200,31002805,25789099,29158959,34458425,32293321,27143144,36970154,36180549,17425930,35409071,13622433,36250637,35431068,17203928,39909005,35016381,35068114,38143201,15061415,33711124,37443849,41409360,32681460,40851053,32514263,32242116,34989775,28365038,29314131,35895999,21160914,31315789,18284854,29968295,8622432,38707461,25015682,33615241,40674370,33871920,41341316,9192423,28909438,20504313,22286224,13506154,18157773,33829665,41269247,19949598,34609208,33124729,35757257,32000371,36472796,37969911,22372471,39901732,40273471,38945264,31675411,19472821,24394833,35333730,41011467,17781974,19389497,40814178,38479091,35154057,27066551,21218465,37225503,20464992,12601561,32345714,23347997,10941222,35928816,28668560,31588864,26857833,20883090,40835403,39238154,41208586,31008265,33049537,30961013,21624649,22109038,35322087,41385610,31468030,38818018,9472921,37424891,33240060,32164817,39583233,13142186,37834410,41543726,30759838,36865209,33277755,31688515,34320719,20702072,18770920,35305095,12180321,20305469,10250281,33976998,24813333,24943051,36902170,40501887,35527796,33231125,36742420,30574573,33790566,6875622,34569248,32496512,32067285,39171228,40811272,40819374,32037727,31880265,10411913,27116805,35324990,19419913,30569968,39224275,19490515,38528242,38830188,38685154,38475955,37447138,27459967,39862178,33858201,38565711,36788379,31109724,38381107,8110424,40519573,36193138,41083351,7329535,33615397,31673813,31803896,33470876,25206012,24997577,38140460,32471199,31304875,22963628,34164068,34733649,38858429,31520508,40277350,20553900,36580038,36960127,24335736,19356600,36828097,25900931,27634602,38035341,33584757,27164432,10932261,9496479,31593673,38131756,37873104,38452750,30701880,35321912,7341182,16715919,19977281,33372347,38599408,26636850,30652136,30526685,8663773,38154761,33542010,33979029,32317748,12878635,9953815,7860510,40090953,39625614,14048915,38734359,40008622,9146408,7573416,39190057,20800588,35949586,30661934,34878955,14325500,23653059,34817071,16096856,38022018,15785024,19357793,32704089,31634792,25479788,41202991,20923111,18163527,19405605,34718224,20228081,41309622,30445880,36937849,38904381,36705333,40622133,35646906,25397289,39826689,35597471,33395232,27186105,21529283,34571072,33629718,21434109,39749208,39397944,30709114,38361631,12217264,33548023,24957688,32062145,30470524,20820005,27878205,10362672,27696304,20446974,37113035,37709514,36200028,38662313,40768374,33682068,39879979,29213167,39142230,35795516,7161639,20057940,26992328,12077916,33607764,37951328,39656330,28838298,17587935,32804048,37675057,39807718,39817883,38234643,40915761,39772214,39569718,36092563,14601560,34968809,35511320,32814879,25961837,26696148,37303123,20812129,34088606,36424735,31858775,14518771,14740201,20870853,11243427,10157855,31258250,26471919,30470939,27887674,40768375,30802487,38390880,38763032,37305644,40614029,24010223,37099286,38410759,40027287,28452440,35444341,40810368,39559778,32016639,41212129,32900230,34751110,40452573,28481109,38002682,39921197,19272889,33429495,40511648,12964776,19391727,39782333,19600210,30361720,8959397,31782970,33094318,31047797,21213671,34637552,32526548,32067337,41200201,23672780,34808216,23067652,37100793,8146743,40187273,22188391,34728636,39340144,27180406,40564629,22683477,18246527,30532210,9566218,37512976,34336226,38648774,18083432,35960734,39605481,36947592,32257099,35478303,36862065,35531474,28148402,35478106,22575139,29505860,32423835,37463779,31289942,10972053,37789932,26313987,22043667,32644830,8651218,37581329,38242453,19582994,39719470,7782698,17550789,25980897,41150466,24087312,30074550,21850036,40517650,36045495,26550786,31970792,12000376,39945010,41052031,38801371,32679340,10134776,39434951,38937412,34348304,24451847,34321766,39032296,32067267,40422160,22114877,22030748,38761408,39643531,7149149,40079235,11890861,40735841,40273598,31021416,33228316,41026448,35034277,38452131,8002356,33910889,9903882,39502030,40910844,40163905,37241084,34952486,39820847,23761791,38212930,35968918,28310263,34429559,26035064,30280641,38650125,36961670,22713528,40545046,39213029,21828052,20851719,7144447,34092644,19403279,19415888,41023467,35348732,28128395,37315968,31871395,29231194,20539295,27125428,20509378,34715676,40109733,37022657,37048061,39707174,30452693,41390068,31206391,24711540,26230829,38103050,21009631,35227417,21216968,31350078,30948119,29719252,39909976,31023496,40228055,34375690,36030283,40252180,30182538,22185955,24087293,35024207,38790319,40746710,39806770,33419136,14772593,38877357,27953793,29969814,41210204,34263740,33100240,33615784,37970100,33310248,31580536,32115047,32208331,29781103,31874691,31016562,11776236,28182819,40823488,38259032,34125173,40916426,8421318,25844267,23372191,36159390,20737994,41379543,37438020,29762683,40315635,7044473,38777332,26512712,35768950,16034447,30452752,38853118,22641830,39029516,41383724,40837766,39198225,30784189,38937883,41036837,35241563,38746197,20464521,31216204,21347329,18673585,34142788,41539130,36764692,24644744,36078069,26288341,34841701,36386195,38266287,34186696,37326169,32887439,20697770,20430674,41481375,41196779,9551361,40051681,18686334,37584815,40809438,17813794,35758508,38898155,37121195,24563421,41056892,13318627,36818273,22701088,34914363,34532301,38921534,31880737,39884726,27528481,33210457,39163101,35317606,10918510,30011371,14178186,10148252,9537435,35600289,20315792,18960614,36497017,39434202,19497075,10998085,20615276,37503765,38268176,35816673,19686787,38480599,34185660,33856096,31846349,9823099,17911426,38940494,26436671,36970649,36301075,20452497,37410290,37924853,21552916,33163083,28299562,36723457,21162811,39878887,31158360,9195455,23891203,38730312,34918135,32014775,6298986,27729621,23974567,7760898,24459046,27610407,36983412,32901054,36983213,15856364,28565451,38112135,34411361,32657094,33894605,6769415,17851105,22569938,8870183,34775496,39756080,29399486,19505338,35022029,35541800,41468200,40815021,7167792,15941954,16295704,28590732,32086924,29818619,14023148,32620210,14732039,13376810,37039654,30016662,41130314,17956848,33945012,21382355,25627371,30527292,33331994,31235016,32626322,36981463,19980578,37015337,28542042,38290275,39810133,18141630,38465927,31292283,28602683,36212079,14667693,31125639,30763495,24153725,21008728,38860779,36444190,38220556,22623608,35498335,26062541,33416467,31001993,13801751,24529292,39707155,31616344,17725838,8313587,41036698,29508504,27521330,24391248,20551226,37745235,18290736,38374476,32869501,35272390,26623389,34282722,34700024,21514417,19687525,20782240,30576442,22376646,9978433,30547163,14062573,31833036,38018137,15879999,32596143,37274128,29148317,28188280,33666106,23327156,7804816,40921303,14857049,8087913,40746962,22675593,37798768,28914074,33627490,31021115,18773626,35715025,36036630,22891685,36734867,29067666,28712045,8739190,31302625,40776587,39804593,38797335,40441857,39270951,26840503,40026401,36152800,31918634,40231430,38566397,20803961,33308755,18974323,28162924,32622960,39141283,35830228,32345105,26021290,7588617,15762352,27968181,32839222,16852958,30852800,9529277,36959767,33533145,41081499,37667292,22194354,34651874,24145612,32373032,9551765,32033140,38969733,30457145,10414146,34758869,37433355,31294707,31536612,40180914,35894130,38063059,26325482,18761337,27814709,10429000,29297835,35087134,10727261,41227068,21274270,13357705,40550703,40044604,37474658,31786777,35658748,9733226,14206550,32599630,40917870,41060189,28162353,21284265,32149810,6430503,31860824,23533795,27060610,13808117,7190512,39983251,35143247,18405200,38452675,38496489,27782038,25119878,38451051,26019732,30356886,17308204,18267239,19233383,40330854,34704055,23171097,13631011,23918289,26955766,32488603,40222753,40750932,37921505,38114400,33928134,27926706,40894943,24331691,19477872,26659580,29906206,33127466,29963766,35055964,31976479,36542873,7799241,41369986,25084876,7510777,12825205,30658742,11290160,30475796,17899706,34918973,41009187,31857764,39615320,28294883,9270243,24560494,27176699,12465683,24823818,38348744,35411569,34162384,26420616,39752580,27443964,38416928,31263456,30488460,30313401,21950700,21412935,33761157,19046780,33196174,41040059,22699324,38983647,19661650,37765274,38113880,32700239,41455967,35430032,37856261,34804953,7019563,31976841,38739769,15808759,23233731,23635873,40911255,40758041,30805727,40526973,29965023,18695424,36779611,31485652,33701997,19334179,30086225,35287222,37311130,35926710,7128026,33106523,41608568,35330743,39341586,14684488,17326484,33631262,27405505,40025208,20566428,21693467,37095189,41498832,32468844,20529824,32157825,7532375,30714874,21810161,32084433,37311917,34629512,21243748,24516512,27424658,30964599,28165969,35628860,29310536,31998986,37872103,40268818,38300512,39240919,33523881,38977158,33751496,29688098,24321927,24203973,40228199,24997565,38819016,20131182,12294583,35935499,35268815,20223237,13643277,30612394,19860280,27517836,41319038,23686741,41496732,32605532,20856124,30303851,18585352,38845616,10415161,40766975,26966707,38674942,38302129,35950028,33003575,20332785,13999496,30670123,32931761,39697523,40800465,38962449,28219359,36998922,11909910,24002523,27658808,17357929,37478354,28592357,22054263,34664601,37627904,28596412,39767183,34243098,29512873,35919812,19832930,39797489,33755979,38064763,34826004,35319247,38574827,26480430,38640553,39032268,24012742,27435481,33716960,30210416,31897190,31091352,20618086,41269175,32663982,38113240,38563838,34073905,33691772,39199342,23229575,37336956,41365041,41072726,9235186,40032831,35693585,39916072,31911536,38630714,14922493,40294922,10954871,7358802,6609837,31144542,10598741,34455726,38358021,14930017,38640844,39675991,40809911,40763569,38253998,28868174,40992562,41392561,18919458,18924031,37076431,22971632,27013630,18116812,34319626,18930029,18463115,38192609,20563314,28111258,18900498,18894489,18851046,18890601,39594537,25491455,19050809,18883349,35882805,29536496,18884088,18906726,33290324,33102984,39337915,18823790,38028596,18929064,34891472,30345392,32952610,36858201,35124531,28375994,23915386,35463827,28101606,8244785,36881950,14348064,40218455,35911994,36930979,41175222,37110699,30933045,36082205,18675345,17865442,19470672,31059392,32282507,32992787,9519592,35767186,15151003,22768638,32375224,33381130,37487745,40022217,16920091,32071297,29106029,31209716,18273019,12017372,36403222,33430545,14916541,18931122,38241829,28638016,33890170,33008390,32972494,16783322,40198106,19955111,31152343,26235427,28191833,36811375,13799435,35253724,39089894,24075716,27560764,41123414,27902360,25628225,11661008,37293948,11771263,33518061,32062163,19079811,28509516,15178876,24126454,37131334,37851335,35494450,33348930,24129584,19570804,35961911,32952408,15849362,25261938,35984029,28377632,40120314,36460783,32138024,28860553,37566928,27444685,28279157,38531077,16682184,10999904,35714011,19785174,35584397,39784705,15839370,41173631,39340935,7175035,11021047,32150881,38545330,36950001,37285408,27241722,15889938,41302696,19325633,30526438,34909664,26756797,36027825,27090494,25955152,24576264,33758964,37260142,27838417,35602096,19349604,39598120,20625165,37514723,36868823,16016492,27998446,39513692,23833657,19178622,36146389,21309329,31012210,36295581,23925550,41020402,40302594,41259635,12761113,34471239,35156157,28864495,34756369,33118671,27008764,28804028,38780109,36746296,34665108,41178604,34806687,36979106,31482250,41341182,40259205,40948681,41164259,22717659,27320413,40322901,36716957,9089884,24119336,39640494,18651693,34279985,36998345,8157469,38239302,31231475,24833020,34510005,33598391,31790213,41532457,26551753,41240415,34714418,37131191,38025840,30526038,35224603,29898910,32343167,27468194,12157704,38901805,26770361,18563758,18565375,29247125,11229252,33560199,36700571,29980340,18549031,18568095,26328925,38784369,22081481,32330730,28122150,29007811,20049611,32780017,37331148,22691690,41351069,15027926,35522828,37320637,30043004,18514938,30308684,14345113,34630281,34826025,18498710,39598223,29378813,24532494,33019167,21172110,29286696,37557389,38475319,18533466,18527352,23932422,18528015,30852124,29330565,18526502,18522630,30134328,26580651,21191141,38439066,37713682,32611760,38910914,36204660,17424777,21010753,37494022,11197887,38663671,36094034,19945267,18611020,18611898,30565481,38469976,27878743,18625390,32886860,40350686,11674423,33154205,35646296,33000151,11086560,18631764,21869952,18629964,18631844,7024344,35621317,18627759,37495152,36651287,18628621,13705076,16146436,39247580,20141475,37756593,19351849,35146281,18568335,21801346,18590275,36375040,32652785,18583280,18584212,18583124,11302445,34060264,33593231,35228199,30674821,18591691,18579836,29999971,33588367,40287161,36645789,25870225,16257251,35005845,32595030,32533977,33091538,35333524,26531243,33792431,18406470,18347637,18484900,18496581,31627713,23473338,18823021,18821390,29950307,28437044,25751041,10921916,18027223,23728403,25896212,33897556,18824761,36141963,33084386,39570230,30453110,8000360,35978335,27111227,38235559,12836199,20466235,9628859,32265961,38106908,40067864,27582182,32552943,30973449,31492297,16345285,20632854,40755510,18832085,31024255,41527889,18805371,18769734,18785367,40649133,18788080,25599468,39005716,18790477,10136172,30518306,33767289,18786244,22847166,18193356,18785601,18793177,33822701,34555558,37957285,18786962,32820947,18849509,21229540,29669942,7189018,18852566,37156476,40237621,18853652,39796622,37233251,20912673,39062968,14716835,41032559,18760876,37240440,18760673,14044548,39938892,18760683,15823748,18696001,40259068,18694983,18871483,18850357,26148941,36688940,18849693,32627677,18830560,18722817,24833809,10288478,9420386,35616229,33656642,23149130,33534363,18846472,36354316,24148069,35544883,25368665,12852203,18681969,18682031,18682288,18681727,18678146,31473081,18696003,18725492,40212459,27054744,18719175,18704383,25069469,33609784,24533690,30774939,31938459,36947781,29455992,29623679,40093944,24911628,39848124,18654695,21138345,36038852,41132169,17000207,27184927,18628667,18646291,18648105,18646591,19217928,18649684,13848388,27317205,12697418,34548445,33799313,31587160,34218597,37129182,35749364,18676925,35970715,28357343,17162911,33628969,19148569,14240328,16625325,15123240,33783740,35208697,8199633,18669294,18660738,18667612,18728998,18766034,18766005,30998179,38936335,18763853,30994614,39552833,24361588,25391046,25758658,35349257,30452047,37312604,38099063,29753787,7479306,19355555,31133707,18588828,35156954,19417294,38079704,38550786,20784542,19378912,18744039,40167611,11371903,38903400,30764194,15856213,20131420,33898430,21147184,41165850,25084153,33957438,17135130,20756258,27244128,31768335,27686895,29971820,18742602,18743695,16723078,18746806,30302156,31512090,18739905,18735689,27359508,12445661,17261353,18373214,38338778,18659164,28366349,37394435,27279543,33090869,30263907,24093759,25826923,37715732,40590719,18912379,14034658,40768671,38577872,27300960,16387572,27788232,35524833,37362154,30521059,37911295,37143053,24264159,24292172,30575305,38139437,23668398,21281187,25415597,37339402,23063266,40473208,32515202,33658435,29855857,17415987,36663523,25561839,38009833,38299339,38020541,38905940,20173022,27175821,26067279,22903014,37429507,26342810,36840699,36896021,36881882,30525470,13750101,23423181,34841825,35682144,37054088,39452534,10041189,6872537,36608176,38018325,39778269,35055255,31295809,29486347,8024131,38103232,11480870,39907654,40537774,34619300,7761139,37343557,32790585,30705353,14876879,31272164,38278248,37247963,39243556,27472125,37965548,34878721,39392570,28871875,39211688,34230883,7621489,31426494,20275384,36560486,35212682,28304025,31320511,30839843,41523928,38621568,36049428,21394355,17160757,29455018,33028152,35776058,36705407,39733372,37027134,41312206,30661211,28690095,30627714,27966863,39827265,32699140,27721648,40101785,36197656,20780510,31803670,28597116,30566318,31892402,32173091,40767617,39323521,20929648,34661527,21255999,19617481,28513302,40318628,34210171,32878178,35779998,26756184,36424532,32320886,13778640,26335839,39666413,36430407,11480015,22975134,41082533,39971540,24379670,39975984,23469205,37698854,17452077,34598010,34727912,28601582,20633279,26657871,23306703,37251136,30150769,22660843,34244536,41196288,31583211,23323335,31300568,12732872,16431357,39623621,34426826,41128314,20590850,41458995,8408701,30808298,40246303,17277702,40557523,10505977,33683988,25457834,34125569,39936613,41089185,38749881,26222897,39738348,32410696,23943083,11968637,18498742,19076153,40198333,28597645,17740297,30318318,9463133,21694716,36220620,37145967,34883219,33167770,36979895,26285559,36149775,28542874,31424105,40025156,30639059,31864607,35971640,37937591,30584990,24361087,27440411,36956876,36678785,19391387,32503259,27064200,35932517,32757327,41221786,41246229,7179452,9314752,32041595,20316019,32405765,40150022,10221200,10458113,20743553,38415966,32731153,26078029,39655685,22091375,12267141,38176089,32720727,11597311,33873550,39460839,32485986,34699125,33884655,35363227,35590833,34092366,34272373,29491275,25115250,38119275,19137107,39977349,34508819,20579918,28832044,28441324,36550946,33759689,33208937,38990184,33429662,13488424,28201039,35679716,36970641,38851843,41041226,32245665,41281324,34917526,25793087,11195676,40327513,22387214,38022633,35713388,12903107,36143516,22876607,35016656,34890972,36510437,33060548,34502664,27650306,40092098,23421266,36782857,26793943,39842058,21601347,40615301,37195446,20840151,37418672,38378425,38744472,22969598,40038969,22943429,10066358,20656934,15824568,35802740,21842760,24937434,22108684,37251794,40193578,9824496,40383331,25131066,39663886,40532587,39322933,26362184,22189852,33757097,33429769,22077965,31583656,12235520,18146782,22753382,37803484,19044182,22147597,20663265,8462375,21339144,24684294,29056117,36972416,22852853,39798436,9464118,10353855,35466981,26451952,38560136,39765226,26197601,16550067,33668285,28388843,35849792,17838931,39864536,13287978,10209902,40236361,34241442,19524663,34241294,39849754,11693546,38874700,40552628,37517738,35417523,19420127,34602918,32409056,39332952,11546848,31482198,34246610,20483158,40536886,38657679,20796472,32295182,23774744,31965551,21214669,36032345,30642219,36184356,30425019,30647856,21551162,8062497,22761106,38096009,12748885,25735585,33119354,36476427,32186275,18511622,38646658,39518119,39504112,34966956,38824084,15657560,30460569,31923486,32205395,6675214,10586939,31606889,29304892,35520165,19125420,32935426,28289944,38360081,37001386,18878409,21186726,41192315,34103193,34085220,41199262,29824377,40684820,20357999,39094319,31295430,8873271,19946702,23621670,27026013,10378579,10043614,15135958,31419945,40080454,39439900,40138969,25008304,26840179,39771932,12115888,39050659,40644441,31508741,36978915,19138661,30495151,19065227,14431744,40664572,35069973,24343639,29463566,33926425,37050482,39404413,28765497,27830650,20772669,35111944,37663347,34604975,11923143,37485174,34938455,12555330,34407723,35438434,22663249,35835568,37173504,23408800,24243898,38542661,34278930,36576785,32501408,39641433,32467523,36963672,32313842,38524023,9794729,40526746,21645851,26419831,27461736,12937643,36675173,36506612,37518554,40558615,40020290,39009949,28550650,7579468,16055906,38874795,38462652,34229613,39339182,9757317,41081569,35820056,18799882,30715952,24476008,18948607,30526121,40927363,14064007,20661110,21067011,34743252,20606657,35613196,26372648,21815679,25233860,20042245,17770008,30329891,26374119,41192089,8395159,19451296,34149360,26437494,8938651,30329010,41292028,38509292,18371265,11108148,41082947,7888753,16356611,37961910,9242052,37663251,21515152,38712352,33415210,40118109,28385403,33806090,33170717,35675603,30436236,26119466,36398827,40473752,38919643,25166108,33508926,18335340,7207437,38430787,35254517,40238428,27861855,25796238,27006247,39873821,35185904,18346917,38266654,38472278,19502142,38897781,15150766,34426303,38740316,26563127,17897192,13009523,38546349,18642823,38046691,33492079,8407330,30566575,40638109,27389858,19784346,18748705,20002024,37314836,35956919,18101377,33852118,22953003,25664121,37478234,39409641,32892067,12228718,22213705,20149476,31292176,38841984,23944581,34371990,30235068,37647847,22905966,23482332,8568676,34261545,28771259,22314662,41064695,31391932,39884380,32373723,40660610,36546152,28888023,38781114,30509410,36670035,27779446,20445630,8262990,25769757,38779200,22464634,9378703,39064350,26540759,26032060,34324971,34993756,39905654,26214540,41377041,22772979,11181642,33679069,36538531,35972686,30962503,34906817,37064228,33447549,39241061,27984105,38377575,38857824,12261903,6885583,21652024,26338213,41259265,14527372,26123819,35133793,39424989,34441715,28190152,38722726,41178849,32863771,32088081,27913200,25467317,16377867,34439205,27303537,34969473,31285383,31289054,41609817,35316734,18659827,30302505,30272364,39445669,29317325,33757074,36821631,21373487,26360318,38530798,39176363,24627807,18433891,23072685,33424475,20783955,27275929,29614977,41060141,23746112,40439477,41317563,22220699,9391261,41195954,40529459,9238762,37843949,11256995,26523652,40066213,35887438,19233194,28191117,38619394,31565401,40576766,27208656,27085157,34345676,33236510,11127337,31364802,15484998,12611621,38915541,33011862,27524226,15013189,32614575,25934100,29828489,38941050,28822253,35447897,31821633,23732107,19496728,16422127,37066420,36982884,31845293,26608212,39603865,41101093,19440660,33859359,39770246,41357126,23263937,39940161,29520236,19254579,16753222,30189578,38373327,21890300,26841229,40970837,38378485,40240162,29476410,24811843,35291240,39605537,23928070,28769437,34633025,26012450,17823693,34804820,33327149,22219097,39001753,19465971,35294718,9771538,15913955,37104778,30509156,37243926,37218472,22190200,25855762,28874467,28814899,29222272,11837979,40249764,14249476,36201403,25091614,36654434,8714276,20810677,39920757,41257880,40926900,38480461,40736742,36002535,28048271,19952988,10028183,21378723,27415047,15941949,6507599,39308694,37333172,41076456,20529750,35199048,38811655,6617358,41587674,17752314,36605850,31239576,18037814,35493384,38081197,37898928,7077738,36571373,20465635,32174102,36976786,36678668,37045358,34246864,34739862,33416957,38684190,25978019,36895516,32084448,8553453,37864159,24605606,34830600,36326442,39666766,35329486,11928006,39460454,34496990,32238858,28579790,35802145,19823845,37310537,33408592,39671266,37090136,33995399,21325580,38298704,37968905,33704740,8528332,36226420,39683455,33412327,24823893,38036573,41032078,16923496,29385848,31008767,39119808,38717530,37475923,30686414,33187343,12664068,39198305,35908015,36041156,21070349,40524770,32036810,40952380,8750338,38849251,36161218,40667700,36049131,19143281,38827145,38926990,41205880,24653660,41476309,33761245,20970826,10481045,10468305,22902742,33526163,26229500,36775094,36005872,31024006,14670954,19695448,9775131,30790649,41428900,10574213,27989888,38403336,19442900,33776167,20925335,27575237,30712843,36915929,26732167,9900599,31609524,38648561,15779268,36725324,27723256,12508885,19925967,21626588,36701149,37648911,34068560,6739761,21118665,32202132,39760192,39756288,40170023,25984649,19848056,36179907,39019123,31513790,37344832,24801176,36158873,32852986,25542335,37709702,38750192,25114022,32160240,33173896,31630191,20163042,38162734,14484498,34073084,32912688,38189718,35636085,24906468,38612347,26302760,7906759,37409121,30268892,32492396,40519568,11297219,40948555,28687995,36765388,33554267,19166158,8550864,29865221,30493247,38609988,6834773,37508713,22686185,24158368,40448834,37627164,30803109,37587249,40093653,35065059,34141391,14479530,30004281,33034159,7413900,34645932,29767577,38670116,40046544,40428269,39428779,24005127,29079787,24623274,26122793,40049487,20412684,26037330,20782328,16555611,37351143,31972647,38744636,41085955,39768943,39173473,36263525,38379566,21810534,39007076,31995537,33243463,20373310,19043923,20311827,26711556,32373332,36630770,28542695,34084379,31925208,8471349,32194867,7800577,34841593,31755901,40030879,40333088,32046700,25790986,34442210,37218320,37664585,20996026,24173923,41086985,27100452,40053415,39114583,25999243,41114730,27403742,36906082,31527439,40649390,35034422,36439014,38797468,40126892,36271224,21534075,13869085,33699436,33501856,39132439,21827303,21201891,33104167,37237656,32876068,28200876,10553879,19605587,32135769,32077933,18674192,29777085,34677581,26833859,18412277,30152587,29684854,31462471,31049844,27800923,11825672,20094185,39041195,36839853,40426680,10764289,16874580,41283107,9394886,23988667,18672377,32024122,21185987,27517813,30288476,40131025,35727121,19515152,39637718,14357834,33222855,21194241,37116886,8454527,29605030,32424673,30083119,19989423,33490937,41056133,19647689,24622019,39781020,40473490,11156925,9658626,26878715,26459074,38151809,35119394,38831435,39608433,39764417,39063104,35564446,39940462,22864813,39187966,39111679,35658366,35150176,21275093,19227554,34021348,32932975,33038769,28763364,39298548,19472177,27104323,19566279,37570876,23458586,38927395,21952589,38875195,20063133,21601776,35928567,24139634,10256499,38833736,21401887,14262715,21225439,28298125,37577249,36551181,34720930,37200034,27745800,25544479,15604639,39124687,38059473,17567111,28998981,14265274,35908312,30907298,39232695,20794863,34179355,24105886,26155303,33541726,11943102,34616528,34461753,17001605,14587017,32326090,11676055,36276318,27187771,36934274,38939498,38437811,37305971,40548205,38612397,10661006,38933577,38280190,21283760,35838360,36496262,39193245,27077621,9118245,39780492,19204004,24811594,38654769,40026298,41112796,40921378,10225340,20215897,10551978,28149431,28942628,38667682,33885750,19881875,24744724,16078782,35273234,40415145,39701255,6710518,32504876,23852340,29143609,40126577,39586912,12795063,20692385,22053031,20842183,29728464,19840295,24433792,25220707,15773405,38872358,32325245,27746677,8556206,30646941,37049381,12502495,18034036,39709892,41042934,25952616,7241211,24307630,34330291,39954555,40595710,37705343,40312103,20495892,31179952,17796149,25923983,33975623,39338632,33952257,34605911,20386633,37517476,37293177,31935268,39007128,8139474,39817580,40098536,28285280,33154396,39760993,39761266,11685237,40188548,29297260,33962923,24806719,9578102,23057530,12809744,35328251,20894786,27944228,32851702,18006086,30604832,24677690,38452834,41357453,33108594,32822286,33476572,24315636,18772068,20333615,38932400,30917331,34018225,34112412,40688195,35196220,29332918,7412960,22650463,26534032,40878308,31181490,19283786,31232028,27996867,13923107,19682054,33196057,19729965,30112213,28796568,32442971,16095462,41451308,31501088,37110458,11790390,25942981,30608481,38853072,19667743,35322090,35707788,34988359,36222442,37819463,12461801,17664840,28759257,29293383,32247491,34059163,30826286,26417799,8446647,39269175,26716948,40183655,33146990,35763572,28356263,21169794,20441747,34149917,11090248,24983304,28679212,35490101,33836274,32877984,39823123,33479548,27801877,33940636,32951002,11840420,14058260,38298726,18770936,16710421,9436198,23732091,17845582,17917602,38824136,38644679,40762306,35211661,39561765,11461954,33017116,27863561,34083049,40909482,40739970,29292682,38834651,17476965,40649542,40996305,26351773,33518490,37074457,33174486,21126189,38712141,41006467,32349507,27123641,20504865,18393254,10221459,17058978,18864607,28103794,24996944,38911839,33605081,29132371,26673537,38384654,40193288,22625559,21957105,16472513,23824044,17659435,38375571,29022653,32145480,32024498,40530619,38230809,23990024,17866097,38929175,38859662,19371114,35008276,38596205,24488133,16368370,31572084,39593449,34693308,32026895,19340414,22488230,27377735,40819884,22020531,26234241,29430751,32410246,40937266,33534014,41149999,30939892,36530785,30466362,31631639,38953692,35535556,20271065,18418741,20137631,30036433,30626096,25749338,19087938,28229754,26166995,32440596,8127580,31871762,31613610,31998062,6309221,37398087,34261797,12989921,13682607,37497377,30531945,40038950,22804214,29581443,38480433,40011137,27209038,20903921,35351906,20452002,24001308,21144026,41287663,13856078,31276882,31923964,13983317,29008710,24730505,38946030,22716501,35446680,30323086,35336495,33773852,6987061,29129402,7322969,40831637,39915168,11573535,37249476,30011731,23184381,38466755,24188237,35698036,37466215,38568531,38803427,34607357,34432281,13973270,41534956,38376528,16134111,36844758,31229855,19030026,28074426,33921454,34489338,34283853,30311517,26817098,19890700,38226277,36480001,37200357,33979101,33930563,7968310,25437326,33737736,36314556,27201246,23697677,36798218,21209425,34739201,35818383,30771951,33681272,31256066,40335895,39586647,37787510,38548460,13361285,7655227,27547934,34709840,40728959,10636514,38206978,39898556,41609692,40229115,39035796,17002080,26207589,10387680,35079400,25742097,38195494,21382741,22742105,26608702,20881577,38910811,29714704,33898791,29413391,30954231,31399215,39259647,6408441,33679195,8030825,14802537,30273912,36643236,13314210,22348551,29239767,12872756,27939326,37032509,20296396,17645316,18986299,40132224,10987102,31805489,36952111,22496697,22245702,28364908,20675654,36938554,26909050,34587306,26518933,11348454,19415574,39906129,31262909,41302477,41126245,33365239,31483579,20910306,37464834,37046928,40856720,32922544,7245167,26343512,35967649,30659762,40214728,35806591,41137172,11005610,41182393,35367079,19403538,19574229,11768471,37564195,36216015,26139201,33716907,38449281,31613657,37444986,39916652,9708066,27073254,27344402,23525552,14557797,26925261,26596617,24846244,36492839,38892156,39630392,18788200,28303729,31883073,22092068,20129659,25036380,38725266,10633316,31202566,31905604,36079172,40324606,28311551,36163428,26490152,39356834,40691983,28099570,14865467,34066802,34817119,19508186,30365732,11418032,37504699,6677896,28374592,8098235,39480474,38728484,20754396,27444697,21052342,19307968,34215991,38984623,28511062,38039071,40141618,41399898,40048895,34630408,36356870,28900100,40743801,37019020,27514512,34954381,40299121,36147417,34055995,39913691,23279491,29389989,18200051,10728945,27508879,35604779,36420494,32343123,27288856,14159382,24455453,34901858,37231970,20565036,29989125,41483911,29566466,36825192,38815898,31273360,30205008,29308968,6623292,38923272,35193796,27795982,21286015,15043465,23541460,28710012,19998326,31987347,25955938,34966116,36952642,12895539,31634017,32602377,10038617,31272165,39799077,37575427,27907253,34882261,34365752,15070748,19806820,38760937,23391020,35018805,35828895,6724494,24303687,35160184,28295904,35962904,36266889,30982145,20884971,7936684,37071880,41610351,25521233,25125444,17173875,30286442,37712667,39926698,20659680,27637675,34287434,38973907,26520170,33071355,37506874,34951316,29473470,39321339,6642492,36961154,40642249,23629507,10139415,39542352,15827148,27964877,24820222,34509325,32250545,30773828,31834265,36763322,31218225,20428680,26296593,13580977,22752233,22134556,19309301,34091111,29181154,34065771,29021284,38816074,34087992,38856900,39762099,39344349,27153704,31221748,36936808,35780778,16234646,40432409,41062872,40647460,20451837,18650651,20857074,40844405,22024031,31529835,32862172,34150345,33546274,33435817,35036325,35191675,40280832,22562519,33766304,34766186,17195819,20726887,40880446,24160294,39337884,40001485,39424035,35853735,29133243,40977839,13934804,19140791,41210062,9070056,40305252,32240856,16166540,21114008,33359493,16869354,26062807,40006493,41384362,40942412,38918022,30945940,20712848,8198405,40426527,37604325,30740173,32491685,31028527,38149225,31328894,28461367,38309409,37717707,39914162,31490808,27381209,40016478,7252008,41459076,38648523,38460547,39204529,30789943,28758681,36846634,34467675,15206785,39687164,34678692,8957977,38737176,37965597,39354637,39514921,41459726,35861026,20616654,34142768,41068858,33802384,41448944,38605961,7431340,19538735,38427200,31204950,23348285,36899041,22184146,20551752,38662048,7792858,24930621,27451725,40763362,10952281,35316844,30263031,33128805,31598858,34020024,12629949,40226914,39605484,38019765,19241161,37727217,34664047,40781600,29812735,35436351,29979361,32498797,37741102,15903361,35650976,27264393,37267695,38309393,34761482,30088241,18498190,16501705,6312712,40723667,10538547,38077442,39641645,31858259,19585470,38996952,29225917,21511688,28112118,37050597,17204230,19537049,8212943,37478683,24581282,36973889,34226941,20486918,33834585,31950006,40295009,7584771,34981958,33364176,40036957,26143769,39350082,41006438,22721413,30562302,31798958,8626412,33882213,33555074,33630896,21229153,36844001,32075052,40514142,39334708,40469123,40408200,11196787,21915094,20736692,33039663,29767684,31519559,40279510,8293388,12340201,28216465,20856821,40619770,24117206,31228434,21129591,31003131,28959777,30434946,37307823,21084681,14236314,18782612,13771540,20521540,38781080,34445781,13947918,34854679,35808014,27060769,25926263,33908099,18921372,30473450,23051616,13739151,11210641,38873732,37019142,38540601,37045039,31432122,27550718,31494809,34821205,30840435,38716370,22115383,37036322,35022443,36807927,30492880,22987035,38289103,35993408,39551679,19369854,38214861,30917592,35991549,40021392,33371343,41195432,37307552,36728260,27546538,37040924,27001535,28294922,34600391,23073396,36360127,30689368,22431389,9749341,11849331,28523287,37142282,38564774,28514918,18577857,26274302,33431089,40608763,13560718,40632887,10151832,38645655,23707458,38700486,34700456,20891163,20188844,20031648,25970830,21008652,19825352,26782494,37051098,37130735,38102285,27266490,37059550,26804793,33150890,41120877,32431167,38759708,19018254,35551188,29419775,32162657,20670534,39597475,24297018,32848213,31226086,33708402,41315322,29971524,7774267,30125763,33624499,36983672,28699540,20034458,30746203,38550595,36226183,36607746,41314759,39618868,12391263,25976650,39026468,8482340,39541876,17161100,18695338,41191903,28711772,39798108,18448344,29803613,41002897,34832004,34303341,23896473,35924732,7070504,36674167,35760366,10304029,9952934,28641724,33515819,39722349,29868164,40745150,36619402,40363150,34752872,36559340,11636941,40740804,39227382,40940610,25263938,38160819,21138896,20558944,32375025,30263847,33425944,41389434,14552641,23972460,30295569,38927277,28860907,11364983,34313885,33908353,31272163,41096107,39633570,34255652,27385860,38913391,40492574,20530045,35633684,36011177,25208508,28544362,12115713,27160192,6753295,23395641,36644586,25011969,20479167,19093270,29214018,13432955,24739669,27854190,28748777,39526414,37334940,33589169,25685910,31504740,33113888,34021302,8403927,31152732,17915901,14532573,37432907,32037711,20895395,19980446,25090907,25584713,27647348,31260770,40388009,35634109,36902947,34709259,8890420,31713327,29755701,21669135,32148461,14442368,17681626,33641863,32024921,33633606,16765444,29420288,38210180,33553727,13839206,17993158,30281911,14717104,28419910,14679910,24300222,10542065,15996871,26059099,11294520,24761708,34058435,36608536,21086750,35874345,35280032,24025480,34738024,32499508,19560143,22189988,30593021,36316456,35196081,27667589,38156936,11453718,18161504,34299251,15328690,32468991,13913793,39715840,32424512,30096581,29171128,30383128,25536449,35026025,38654477,32514663,24763256,18004000,32868926,26102489,22969837,18671213,40233982,31025106,29523485,39431435,15689138,27224616,36277634,31564421,13466374,7867061,40879306,7201322,36039135,38574610,36709269,28174870,20524461,28088265,26373885,24658939,20440332,38322242,11624831,36943796,19190485,22235459,38201511,29286862,40693117,27097793,22669298,17162912,19178750,18391014,39423200,20696955,13653497,39546941,22840808,39430566,6636938,34324082,17370955,29429026,27272562,25402919,8489267,38594284,30784880,30060008,35431277,12988452,35745770,33031479,33786474,28222152,40426215,25930891,35775131,19814201,28057162,28632850,39417578,18976587,28765676,27667636,11121061,39761671,29961123,9109320,31684608,32453549,25306889,29994448,7332341,7118862,31900209,39995788,31191003,40540826,38898329,20728393,33511282,34315988,19405418,20505954,33196255,30899418,30855304,25617488,31106613,32568882,40099847,38591503,24323974,11261839,14224330,18117448,32830608,34057632,28439700,12143148,36783111,19753904,31272750,35882852,30707656,40362919,23620398,30993020,19771593,24083227,7551064,40748619,32180737,32413314,32677315,20053673,33323193,20050555,39864570,35894742,29648606,22793560,19231092,38696043,40929703,37668126,22302577,25793629,37649037,34436261,16583063,19052344,33085930,17196915,16827301,7897778,40560684,24214513,40293722,18801208,26886272,20272204,19641691,30325246,33508856,35877620,9905743,34883448,11851963,34598299,28799562,30464682,38477178,41240163,19101479,31314225,19113288,31798197,39650166,28732130,38812619,22104984,22272993,32334402,32501389,32404739,8958240,20268593,27172097,32773166,39551835,8993613,22276553,39127692,28404400,33033981,23543562,37215345,14019218,18016717,30565595,38604754,25785755,27983517,21747848,31919802,40645932,38672220,40863882,32299457,19510883,21220585,28131719,33968899,37228366,23289278,39699862,37865489,34977840,31362135,24281825,11549652,21282452,20385976,26967227,37037338,36525168,36347834,13879393,40800923,21620646,7790405,39637879,33441778,33375329,19436666,15686534,20942230,41193983,31297093,37506332,33227664,38563386,15743987,14829780,40229412,36124752,39534031,27038543,39219768,26549093,40429672,29789357,40878763,37145036,33956660,23485185,37217610,35955514,30817932,39591968,37214948,34834157,13793682,6399856,12972907,35332799,20635658,26063928,40014400,34873413,40254975,23433790,30756298,26301847,34695994,39361383,20435974,35484488,36949112,22319413,29232123,19785252,38320024,20406721,24284847,14569956,31254579,6410730,33103386,25916099,17515648,32945500,32490864,19090545,32077639,33533135,32909765,40659755,28545481,31253691,25909717,13210221,11872480,25168321,8482251,34566765,39667512,30001367,35335076,32414602,32560342,33491874,10239635,7146374,29802078,31250822,37616560,37377022,25090965,37411352,33322215,16899550,39617932,21118854,24210983,33701213,12874029,29667783,41377890,30938460,31251930,9190145,30796406,19234442,24225728,41016359,40227482,32822445,32575089,15666090,25667069,26894864,23989698,36638614,32309836,20834507,23703620,36075289,36864497,32790833,40248618,17782015,40199667,28765143,19235486,36782370,29830968,38211078,34379730,29089357,28138922,20890654,8443926,40151150,30798119,28278057,30758653,27729106,30088178,14670365,7794528,31498598,28687459,41372476,20891610,35528407,26176088,36696428,33029776,12622759,31568389,33115314,32805056,25145807,24799392,24808800,37423665,34923840,37218751,13588580,31801153,28495334,20803309,19883068,34876690,31262240,39556544,11486765,28992873,35069317,33512663,32825987,21120380,39434476,41276106,13395572,34633149,17259821,41188908,40950981,36440866,34316299,31297997,30456886,39163838,17531362,21101045,31442059,30838421,29959842,34743690,40243778,12812984,17164440,30600456,30765308,9222693,15779605,20806786,37611468,34088088,39412755,35371261,24326204,40976188,20700782,17613360,33284153,34044209,33422708,20228641,30900048,33334708,27773424,28689814,34451614,34802995,9043587,12513662,19112776,34994596,33806804,27100891,32351412,9817768,17073230,41142849,39621492,40096195,34530771,34101802,15984810,28588460,38377056,36831073,32565054,30354905,37092298,38836540,40671034,21581814,9931705,11582316,20355797,30532714,29703278,40915158,40914608,41432434,31518614,17178607,30576772,34750011,35148130,21510693,6497852,26524020,26441082,27032458,32189814,27280215,29967498,41321731,13741496,38200315,39050178,33793917,11837611,31502516,20632594,36409786,41396145,32679333,25468470,30280871,36223746,40605147,35007073,38812774,37655293,7972041,40430594,37609189,24886674,22004770,35535404,10733707,36141548,17473326,41314945,40461169,29590989,41295228,7486332,20119003,39562214,38498158,28935710,39436249,39435747,19400070,38485529,32438243,41476745,39469421,39753212,18105004,39871543,26116114,20412059,10825006,38187812,8493803,27993558,32115154,40039256,35675225,36842466,24128154,16085223,38923132,27713285,38149416,33992793,40330037,11266682,15233821,19156945,21120627,33332904,39336200,40981584,38508164,37379697,39640255,8356648,40337672,21817986,37069220,27002989,32053539,25865828,20811471,30725524,29111702,26965943,18175504,32910800,35841613,16552681,14498233,40888228,39210632,36287555,21400121,34803709,27096359,21038755,25539246,34242814,27096680,39664119,39904312,25877797,33972994,37030421,34520855,37143629,26288406,14485655,29189438,19819724,36948058,41491717,18806090,41252158,26213451,8617824,33710625,14946904,40760502,24069296,26462443,18850744,38425389,28802779,34941799,36646630,41302238,32870693,40243345,30712727,38523404,19182571,40781036,20585614,19099459,31190624,21581566,7781397,32715910,22951110,24506148,19589075,17177265,30348739,18567804,39781258,28921340,15286193,19494457,36182751,39559120,40991576,38665049,37155365,37371151,19680355,33325455,37068897,38660564,35223007,39607308,27327417,36006647,7613752,37240502,21491975,35968320,32090637,23253016,22923507,7553786,32059182,36316454,32537449,40301983,34082557,27364128,29869289,6409872,28383183,34433910,29951197,8110457,39163074,10344408,34602619,20491071,38538658,18643226,20496412,30715785,34676466,10029175,32725072,30849681,29435775,33515753,39222211,39618862,40900702,18634421,17409836,11708769,39445971,36138579,25085678,41524591,38099236,36434616,32770280,22066911,23224345,32344403,14849810,11029216,30950434,39639615,22718276,34428283,34805706,41100060,20803360,26636982,32231439,26806754,40303207,39191298,20837477,19822913,19538760,36585370,24296746,33390264,39991912,25906987,33350132,11478027,32055527,13789945,35943378,27679396,14651105,41205395,21533902,33130136,29153350,30263924,36478605,35137989,40981878,30391136,13373886,24906867,41326703,36729720,11741744,12645660,20777372,35505960,33517463,23051706,40364811,19245604,38098156,27427981,30811922,18137544,9952438,20449924,37047622,32654836,28904621,31675371,17372918,39698003,38200497,38820778,25155407,12064779,23291774,30940343,39551298,33721675,40947926,13855078,28945746,28532965,28273235,36904681,28716574,40222283,33780178,38669770,38735134,37787419,39228567,39914090,34835293,35333283,30619012,39697912,19430352,40619445,30909573,26571507,9155653,33182896,38114577,30260006,19891892,36851381,35492313,35584246,34629204,18577077,37369062,32396143,30630321,25285398,39904346,31592713,33716814,39839692,41223926,13406296,33082647,26780476,33716438,9656969,40823333,35730219,35397811,25586153,34137159,35490545,8915558,41168715,24833093,18927994,38779479,12873820,15696692,20238910,34755116,14952594,32817497,20722405,25952832,36724387,15115598,32860184,21147966,34410286,23176970,33245278,35605726,33354952,20885637,37102450,26076057,36982070,21935836,32191166,18269705,24284336,32810806,39741964,28286568,17711674,30252107,27019237,7250829,35595352,40459413,26206300,32526556,30935893,35075942,41558004,21692885,19590676,26903196,13908592,40956909,34723215,13011409,41497834,25466881,33713144,40645854,35683927,20652098,32947030,41366221,26520066,23995780,26383365,12128967,40568588,41063711,28469694,24722164,8338705,35028277,30725774,32454143,38939719,24815454,31337546,32571150,13676332,31703877,17067529,12542329,17611741,30260171,19967980,34296072,40529196,38522339,14554182,11091949,40930969,41219245,39763274,31624838,41093837,39502620,29133534,36437062,29975530,37035413,12180786,35961665,24794740,22079294,26622230,21902258,30861544,9538266,34152277,40547576,34413594,13866456,33436360,24124408,9692182,26262635,41065565,39115963,38685310,30072288,38746651,33257046,21392801,18010523,19140285,36661692,40229378,33279363,34936567,39432453,39247843,21172919,38239762,40205222,33631949,30954483,11761710,19191136,17834511,30465520,28672326,30714762,39044054,15310994,25861721,32554409,24271453,27666672,40138619,6478446,37450345,29730198,27210603,18475492,22829431,21059697,21372695,38636282,18508736,24227026,24949015,35752115,28154641,27437003,30665115,32489626,16282881,20129612,12161100,34676915,13212049,38325495,40607049,11792883,31091677,30848190,28930840,40757078,16484373,11302726,31769125,39763667,30438905,20873270,34309801,11426477,31810337,38333404,31948978,32635263,38588398,20873160,25847498,23366547,39754139,38379479,41187563,41436978,28776293,36040821,21954126,17954806,35529003,31844429,40635239,28790165,37491055,31569484,29074100,9261463,39637328,6997681,27121495,27012547,27046470,9581545,41226277,26661994,32594263,22482631,27167001,36129797,22472472,8499571,26466611,24813739,36748194,24401516,10947928,25601811,27381722,29116413,38241560,41045015,24203384,33081964,16750398,41362853,25549300,10680552,36864632,30623666,21548899,20290836,30778348,27168593,11874903,13934687,24278971,8933902,41101324,31646163,7759084,35821312,27468469,39299453,19331229,28003336,27068658,27668664,15295734,36310433,27272549,40113268,6860651,33953806,40901957,41027048,29118768,12550712,20617508,40710308,31929715,36870698,41128320,40111692,39343984,33605174,40401944,17460044,19427890,37018799,32221249,32898835,39853302,33183458,23175981,39858216,32406360,31315612,35317086,27344517,32085823,40197614,28358344,39497269,34323947,39853963,18074146,35683877,39864455,19852393,29903483,33938004,34117471,32409720,31706995,13016239,27965504,34632423,34207722,34004627,9735471,15315477,12894908,20006510,27092599,40395635,33085032,30101981,31706098,20089542,36748658,23747874,31728593,29426835,39834740,16252626,40810621,41218244,27263853,21823212,16658113,26238579,20494140,19475958,26791833,21551064,40365935,37825151,33553586,40895377,21375410,35987765,30188111,20119160,26977556,38707689,19784233,27542634,40578682,14765151,18280714,20384585,26581628,19344494,39413835,36563513,19183969,27806252,24995085,33033573,20480548,30573774,7339301,30003860,31875306,24024762,34681888,35241915,34702945,32942346,34250422,33059715,38869999,20158444,38804284,19750262,20975882,41110379,19439300,16557307,37488608,14751208,36948539,9556845,11612499,19901953,30610965,34565492,25779462,19569620,37785401,18947390,33695724,19329263,15876628,19957372,15824956,9655932,34298955,7489604,15466954,41504246,19071090,25500768,15899548,9898392,9376484,25596563,14713839,15608560,38921178,19064684,32445491,36537442,7560018,6929994,20254925,28953560,12276447,32743591,34609716,15727344,37618048,17248898,38732920,18541610,29566723,31175148,28230507,32409605,41199050,27765674,34415078,19165228,33656372,22415413,37619714,32046464,29057662,9200465,35240982,28249323,10450777,36913586,19312877,16267198,28154187,39508911,36787225,35863173,12251170,25739744,36196681,25290486,8660732,22244202,30747724,26450092,35838798,37788040,32714766,36997403,32789055,7396295,21536894,33101875,30181311,40567153,16257689,15514795,10467458,30179343,30275610,26781585,31937492,27600499,38844869,24200246,40424878,39464268,8295471,37708569,14375322,19213062,32779407,21202675,19575351,33409135,27815416,40415073,33988084,20229228,30906013,19852736,19126989,35965066,36276062,11067671,31983100,41273469,24167809,20371552,19756243,19834998,26314752,38488701,40824193,19301284,15499317,41312683,40304385,30095493,20214148,33656554,28860434,25016975,24624018,18081280,39846840,6833855,37474111,20997872,22196050,41285908,29579352,37662378,17010258,39611418,17154347,8531086,21057553,33546345,27847628,34730974,30384072,37131428,35522455,21047560,37475111,33352147,41610033,40342516,22789482,33022762,16944062,16836323,28933218,25448725,26389598,34660917,40859108,26123485,20251738,23982608,32712369,17910985,22807772,16090730,29293148,33680749,19259826,19954511,23016481,21968079,21205798,7199697,32330685,32635249,38436921,33274994,11919690,28596555,9545808,12695105,36841572,35794382,22163224,27268361,19996816,33073231,36757231,26414578,17863783,19870083,30540147,32638051,19877335,39582272,39724756,22487018,32734530,29781746,29275366,36662456,16255206,34614265,29779058,34841837,24237571,27816585,20214027,20844107,19013991,32784027,33130392,35897556,23727322,11270601,29506125,27022111,27902777,38874921,41478519,40717168,40524834,25682247,18864411,31290595,20116318,30546007,36478588,39191407,20078759,29845820,26471722,37090808,35792951,30724231,34530849,26955215,36025751,33939651,20707419,25957784,27342991,40559501,30354322,10728860,40332502,25042161,27871163,20690641,39778882,11596743,31024320,36805630,11637410,25197242,28664967,33094970,24625336,31469187,33685122,30693545,6400354,31531518,36144824,19861562,36118458,30649113,27373532,10927986,19587754,38786495,32996404,8371639,40236293,30032124,19153876,32859635,37966535,17573291,40894769,12304132,32283685,32499393,32166585,34268783,22316908,32228927,34120869,12917649,9261687,20328267,40605764,19391388,34832865,27930590,40794223,30867014,35001303,18864533,39692017,38635340,41309109,36970099,20319121,39480232,33355238,33429460,19111498,35947821,35200669,29478930,38765005,26480973,19451458,19087989,20077855,30420748,11091427,32874695,34206870,7059010,38734829,9261433,30950845,21330390,32990857,27948239,33950751,28163928,40961364,32064169,19472986,25829782,21301047,23263096,12206563,25064463,22519258,39664945,10326184,38952737,14694996,40566402,33091482,31630840,37046741,18418393,26715226,34378517,6952739,33095889,26371112,17708600,33358294,40854423,19556654,15891302,26996122,30084787,12560381,40841254,27373626,27279374,34990033,13304374,14591572,35272671,26513033,18996112,39929304,31125242,30111803,26726137,35057585,40537106,39544633,14773240,39109647,25742780,40467149,31461775,20064445,28077191,40474410,31880820,32842615,21236622,30358347,38007459,19747218,35604703,16357419,19511420,40933698,19857291,36460724,27946550,20243055,36824840,15345564,26701211,19561538,20119078,33131457,40139993,19968014,40455174,8187075,40485195,40712954,28054923,26564617,30287939,32211814,23121504,33781752,40033501,33580470,23689398,40299879,34321651,40742323,37870909,19301425,40489788,33923576,33606010,26670773,20421743,33908539,30580012,40351466,19109946,26489357,19911043,40123621,35948516,24149811,33061509,29324473,27992960,9455303,19561103,37969653,31875913,40438726,37775387,34379668,24408990,34098532,6526801,30881887,31317569,35933640,24897499,28181303,9499179,33134889,33207260,24198286,19560857,33613891,30553324,24150180,27558976,30138879,35721390,20506405,41154231,7932728,19671880,34898791,21087023,19848560,30611239,19772753,14719330,40138659,33641250,36768722,24896221,35852626,15601632,25470224,39194766,34060240,31743114,12015272,23699051,39805985,28080710,35744158,32018602,32138736,26597346,30676643,34144729,21046823,21528484,9929179,39118807,20365242,33335577,30959630,27552435,20273996,9619216,21777916,17954676,17227761,30450459,30724649,39082759,34509960,12303021,26710022,20464861,15470100,37030011,41337666,33933253,35533832,15151515,37619366,28348270,19113889,26426815,16701101,27459544,39740145,31338655,30631230,41183351,34190554,20553739,37887530,41212417,16983181,31652280,31892530,27733896,33424000,23622413,22570094,19593961,32725073,23341618,24163994,24897932,16668613,22276331,28815052,32877950,32251154,20699258,36532055,19441256,35664394,11182133,30361735,24133524,34642994,33096951,34204861,33274535,36331011,39627714,19384883,36570307,15230303,15933828,41523894,25393119,35478120,34898748,19748752,24588267,38730875,26032961,19423391,26335617,24968718,40699151,38894346,35132668,31990760,37073597,29005809,32144709,20313995,35072131,30432631,34916964,39429048,20322079,19667862,30367758,33820920,19772332,36983171,11347382,36627425,28689531,31048959,38448380,26325894,30749240,35982082,22148971,24672382,36623178,40655437,27542918,36992698,24853698,19679574,24039689,28784448,13222090,31227361,20342069,24800572,20237750,40293893,33455536,40657652,20079041,37430724,20259792,32303519,36804152,28754769,14029805,38926793,34368206,31240571,8558111,24349495,24758603,26440227,35846529,25001830,32053299,27383330,18005749,29165523,31617324,27884648,29605123,39553667,8638095,14414395,20518955,28047022,19938936,37603336,25572743,19564306,25358793,24456142,12824327,11110174,33786597,6444552,20759193,39008077,30730734,40110390,12545116,13349522,19439694,36357992,40465027,28447950,25835284,24856695,20065822,33197184,9472155,19457827,28153886,31106906,22580453,20175804,40428247,30437978,24479366,33639657,39024575,40124790,37191581,40774336,26351994,28164409,34977314,37491173,31385716,34896877,19783720,40574055,19392162,26297969,35738217,36551905,37008065,6928458,28366367,30444949,35446488,38893647,10467594,17247449,30373276,25940526,35498634,16103567,40615622,38089507,27603191,31901361,35609668,39330890,32698094,27158590,26217641,20044254,40171544,19601126,32063431,16444566,19662606,22439079,36162016,6555482,18577298,31385459,29812958,24573570,38424351,12645325,40124836,10626662,12219520,34696938,40847573,17210979,25394618,9332618,24770653,38524508,39132972,36696539,34414144,23806587,19352701,27905600,7949947,19500089,31332024,30440979,35531033,19471396,35635609,19072085,10046982,37058609,29393727,19125304,13561731,38553957,24903185,40616694,29814198,31336743,19091919,38390458,27231295,24581344,32262452,34613949,38758766,38117625,22939126,8726668,38889319,40030534,36150428,16363006,26730329,31278678,36675208,25011997,20271447,24408406,26910374,20769176,40223144,36218896,36951279,33168796,28927222,39322370,21312401,39433724,37508965,18314159,30368765,25971137,31568594,30002553,18627317,17362154,22194685,24426347,40460855,20523778,24400030,24009829,31802943,19868275,39925921,27415178,19451986,26559600,33119459,39086005,31187977,30613802,25736530,39124054,40036711,22411724,11747645,17099431,41062952,28458027,25220345,20336557,28226163,20627573,35085903,28304337,24817357,19502071,32499350,18403070,33948816,10850937,9135550,8275399,40977681,26944903,25566699,34564074,38825687,34690396,25144805,35951731,29913428,8940615,34922706,20401490,36307469,19268010,39328573,31055233,19940242,9335162,32551641,20564911,20427990,34328178,28843410,35500531,32579837,32919353,39356425,32526555,32391588,33919632,27994182,28109066,20077862,27914855,17456163,41396252,22983190,23818717,20641260,29395498,21166114,18091395,36523387,39781157,19356158,37646604,31540753,36444189,35880309,20751087,24830222,20134081,24204903,39514620,40746194,12513962,33715069,20021986,30001253,32222584,33093641,39515773,19795274,40898425,32390231,39906569,36271105,12429440,28257787,24663514,27651319,41031575,23388972,38043621,39052239,38403848,29171973,36772953,30652205,33325984,27574473,36117469,39194767,20925697,37644816,20139086,36983659,38416043,19926922,23377032,13032572,31225231,22167259,36233725,32759645,30557579,33807345,35315101,26664872,28316509,38304722,36646903,34050478,38594886,31580556,39410184,38099973,9383544,20151901,24488001,39453269,32178474,35424573,12057437,28010916,29574057,41483100,37550266,32801160,21123447,32955693,27742751,28940316,29022630,25270005,32714125,12334015,18746900,35687092,22846598,40047422,20406361,19545383,37118674,32918063,19746174,32289785,27969298,36675331,26912176,19482089,29921654,30634051,25848505,19611210,33041649,10913051,21231026,33357591,19505404,36881226,27996825,31721239,11825784,31711581,15870015,23386382,9036521,26819252,39949429,31448249,30480628,20365716,33548391,34925332,19373825,34555633,33688874,26622562,26530052,22636002,36743096,35937581,14758351,23982987,30591743,35112194,40852491,28099780,39836515,11974355,23991058,36265326,28459517,30625849,19934496,11673714,26258037,27095085,28640351,38986729,39669912,32998185,32065245,39270477,21817823,19772016,28860720,33227902,34720007,10303013,27468241,20091376,27767769,27304041,36275954,19693392,13363014,9126729,14121403,20428777,32037746,31785204,28190014,31203364,40637030,32449963,18116120,38618309,22808489,39838458,19007078,41300101,27192229,19304042,37917887,19184732,25107576,19865579,11957726,32253707,40019401,28782737,36374327,39777687,22438328,32317355,7719614,39832735,19843896,25236013,41405934,35837897,38900374,20033551,13106846,28046020,9705442,33911642,16450680,30376496,33180754,26588581,29629117,33824691,26101651,32796305,15864337,37446038,31465173,8228590,29674897,32289676,38713968,34263438,23500844,19223742,40642446,24292388,10435258,27904033,28514281,19258196,19813941,18977044,25471874,26358687,19678850,33608395,33413287,32179731,22340083,6873540,40275468,26937237,30191005,18352536,27738660,36365772,20175148,28122230,39076999,17367014,20737444,28465726,20968095,17071485,37465068,31389902,20044249,34333992,23280032,40020255,25846595,15583976,34145893,30697452,35229568,23748435,30443061,14904025,20815817,27363649,37717094,35429952,18432204,15664844,36959070,37326991,20352410,26129779,30883957,24715471,36149965,19758593,24381982,17887179,20371405,19612369,27266184,30095971,33266196,34314635,35587669,39089047,30059249,27505374,20393902,36566703,12358681,40901454,36165177,20142607,34553903,40419352,32241246,41205834,19943394,30830196,10284603,10539110,26422249,16702000,6309292,27425948,19744047,12916550,40005889,34948565,30497268,38627205,40312097,16509457,41195136,37013212,36663473,32212871,30548147,30648594,37239079,17426881,39821569,19955758,10377037,28799927,26661080,20306654,38455237,37608153,28611292,35667244,18162884,33091495,30101232,39068226,24770507,40079488,41393089,34698460,36356784,29862130,17639539,18387685,41611335,31025288,38210745,27458298,31131596,19878592,24795355,14845286,34936576,35127692,30642479,35899625,17225893,38376617,40671800,30144486,39729740,38547477,29714565,33979307,13693318,19069490,31155577,28483234,34630523,40478004,33630351,36620581,27908960,33899351,12250855,26127621,6552593,15560257,29621103,25410115,28608011,38591475,31268182,30897161,37827290,21730733,30498857,15204008,36734465,38904769,29480554,27955401,28720556,39666051,32987529,41324942,26981303,19439729,36210386,23430406,36007993,19408547,32266167,16720367,36983034,15628813,26110879,36481833,41067771,32440921,18011902,20022283,32520219,20406616,30549753,19646100,20285959,24278768,32428195,37260754,28387917,35842616,24312547,10121968,19113542,28250029,26846610,10547948,28154174,19337429,40640618,31002806,36319876,36643945,36677158,36866772,28232475,9588085,10713353,23198621,19692955,31437449,39091324,36184519,40934844,11888042,11485366,32590568,26464188,28367792,14873599,27702482,32060283,22508957,25016755,16831363,29087841,32955380,20077656,20521231,20258818,32810605,36745098,37023801,41477132,19851648,26296527,20301850,39850191,10085915,9995319,40648126,35192039,36763434,19928075,30577263,37040943,32471485,23227904,6995427,29147392,27124030,22734196,40142880,38902740,27889628,25638824,41385883,40827409,20712817,38855860,34663513,41313584,27103114,37601879,19228226,27384216,18319744,27485394,13990908,35397467,30424863,19718145,20024093,41150672,18514241,19406750,19133383,31002940,28143578,35109704,28318351,39228748,26822801,37109465,38395334,26976459,34949774,32576822,36155866,19628072,35636137,24413965,20231058,25365491,9350204,26653793,19680198,28919852,10239629,36817321,25494930,21129181,16316976,28816767,32822975,29908932,34665150,22535497,7313806,16793907,39119758,29492121,24204019,30087496,24481768,30553304,24085933,20064103,36551125,33346741,27613455,17558799,34945581,16439422,26217144,39479137,41087134,34100160,31491823,22775538,40603840,19887884,20058991,40703459,37590571,27891006,27056998,26396675,40850404,28402806,19847397,33274654,19844690,39344741,25238911,19468288,20781108,32191850,19252364,20417893,32951305,15951853,40596588,28153270,19836592,24001215,27375948,20020626,41599908,22680328,20241995,8912104,19131086,19789430,30423375,40101654,30501074,31043543,40186282,30925051,20116631,24658943,14053365,21310975,39043152,28644275,30981210,32176837,12207913,27810771,34968395,16615219,27714869,17162303,27615923,25166985,40144101,14079036,17572070,20214678,35231708,34402981,11064362,40610772,32926721,9983313,29937799,19994467,30845352,21939783,29747652,31605786,23006101,19972616,24659863,24765794,30068617,39832159,33447666,40953909,30945664,34492360,36082325,27157911,38378788,10235839,24649446,17579810,28840245,25209948,27442222,31987172,25050878,30361423,19991785,21886322,32636385,33914006,31864893,17516175,40934172,24188594,25381581,36302179,34385369,7678586,16838344,39496193,17527816,31410195,19417792,33381799,25900366,27410947,34074375,24636789,17307576,24370850,40685390,27721060,19999476,27877230,36209865,30428959,32413433,33041483,34913236,38521101,38468367,28014482,30613350,37025572,38049163,34419921,20258200,19853981,30843121,19427836,14503856,22347416,24048191,20924434,36520729,31619785,28072214,19203575,19708160,40651975,30666062,16612426,41125006,37249147,10613728,38970380,25976323,21964030,12603468,13101195,11214630,28314485,19356476,9586217,7233558,19857212,33959506,25857059,26249621,32453603,24904660,37132260,26622592,33019733,27559737,25792520,27135112,20384555,14277188,24403771,24870645,30004896,36933999,27017359,35709553,28931397,20337729,26336265,19511162,30432651,34156833,16071960,28139873,30722179,30416221,20720822,39095094,20529880,27626559,19404129,37056503,35095127,38152214,36966467,34279033,36867154,20054285,38974512,23497301,33716954,30606389,24183527,34066784,19998435,28158922,37576334,10655028,32610031,11043518,36175978,41577585,24740879,24102457,41122643,22220790,13868939,8336227,27939325,31428108,19469309,24075566,34921309,36140699,21261187,39847683,21280615,26334022,25968256,19754603,26710802,9799942,27521131,24887234,19831528,33896813,20630659,39944371,17195230,24088424,14605593,32505321,18660319,27406050,26072753,22381671,28458143,35454391,35129084,8247537,27981068,20335700,23086297,23929985,36642006,33884437,37523620,19706888,14058007,35430650,19587302,41260595,33785268,20391699,39518552,27815878,36867747,20201094,17027546,39883596,26430562,29942522,20371378,18151217,15600018,24830663,19701268,41082350,24001152,18744250,30429491,30441434,15845645,34626588,41457512,19692292,37613067,38418965,20435307,19689819,25469358,27730737,27863880,39083674,19485266,19099891,25796129,27617532,39751220,27276786,31876581,19939422,30520905,11676015,18993568,17606637,34922340,36210266,34699244,27792073,8402672,16669483,29309218,34812864,41028534,20075649,38439707,41223773,20736965,19667087,19155503,14649967,9542288,20406737,27361630,24307473,25599406,35875522,17823227,18990125,31888105,38896398,19429601,26057800,25835600,31952866,38790032,36674300,39202480,22439037,37046236,25087255,36282724,33448433,20656671,24246839,24396446,20216369,19298899,19244904,9185962,29761260,30175566,22570044,31338406,31460976,33857477,14320147,11588618,20351342,20160547,26576933,39054848,20421500,33070615,14546890,19416928,32659832,40365324,17210778,17640758,24530665,19438939,28622172,18069562,21905929,9471818,11393414,34047802,19271336,32900526,34035377,39941131,38432672,37156581,13177103,35746903,13989910,22230343,38493683,19307603,25863061,33554834,10495116,37936086,25496835,35267687,40207095,14055855,17170460,25363975,26493101,31701419,24219741,11290084,29982449,33681162,18603499,35092611,14145492,19916233,26779666,26611851,27554882,19146910,22912161,21426370,35649173,20701266,27612266,25339928,33508348,25790451,23819366,34569197,18130816,26271798,28524874,19283378,20237321,30009585,24815592,32005917,31715623,19967558,12239120,33145385,35203367,28464090,33669919,15825147,39941390,19956187,37143982,23390391,38799543,30998363,19727695,38723738,35712941,19587729,23254699,31693577,40593250,24971299,36649010,40871834,8732268,32589391,37674906,14797308,37432384,27782840,24457079,27272699,20042598,25290303,33189436,20613472,31393463,21078934,21360256,30446798,27336349,32303480,19143106,25556457,19291862,20120476,24359252,19744283,28203166,21217645,38708322,30809782,19101616,41369659,36595284,35700764,26248390,32423856,27344258,19192238,30605394,18968691,24072011,22733785,18985554,19075979,30846979,27905265,20295732,22265376,17947101,39767007,36948654,28401682,40947064,10247471,26702186,26125875,27186811,33866562,16740886,38668270,29023028,23691287,35925994,26022206,20334548,32853806,19414666,26073897,20342988,39725553,40545610,34230831,19744590,35729637,19265670,26512146,32075155,20870631,28213550,28494680,30564125,24419003,26070146,37172156,37479112,26622642,39982770,33588077,35022373,19971485,26462554,6832399,39649009,19078222,40064691,26449345,11347544,7449682,10299052,23289484,38183270,28251562,32964224,29785041,14489864,13014514,36516732,41022897,27831061,26648003,32318351,37111963,38586153,24915956,36528762,10687133,40057258,40311998,19643281,37210670,35227017,19088074,23921346,41165800,24092058,39648569,41024664,21506397,11037298,40741920,13328458,19738055,30411538,25677194,32703262,19088660,39833932,25413676,34750055,20022864,32702314,41035793,36095350,18388464,9577094,40893105,24671973,28578196,35854059,20033210,27273008,24549088,9601570,36566785,26260758,29238163,16853750,28279001,25178622,38927968,32711875,24057193,31240855,19415476,27812204,41176819,32776495,29700729,23997129,30482307,13747814,27534827,18372579,24368359,30242730,33672437,24416783,12041162,28902191,30992049,29303489,33166774,16817805,34645501,27415619,32602528,39214843,35683093,39124107,29339290,19564370,24061833,21246425,8611123,40131294,38539602,9936791,20446351,10742814,32404049,40161380,26973020,26479118,34399278,41103212,28455435,27783420,38819665,33283082,11721915,37659992,32430857,31593580,35523989,37064185,26051269,19110692,31941273,29986606,40336387,8312909,34267311,35183909,38139309,31422730,31764724,31205394,10491472,26465528,21445344,20591971,40625041,35663475,30059208,39649723,27074809,28412911,20551186,40035632,35684301,38323362,33629150,26611981,36655002,34249098,32355686,31249293,40903771,25733756,11218461,11740838,39928290,36205290,20006297,27211423,35449355,26605953,30245000,40351307,13750661,22818644,25236384,23563417,19636357,27511748,30619838,40208660,33846151,7765649,15954813,32343419,9191676,24981467,40900506,39423396,10708831,32651088,25197003,37418299,34716954,30647247,32167581,32865630,31210874,19851360,19484129,41081180,18180063,19239612,19325979,31363950,17491122,21052689,25929183,29540026,7961678,24393665,38890867,20052188,37317943,37131098,36224007,30656807,28081362,36470652,37423657,26596243,18206567,36404236,33885157,22477757,41091027,37679469,12534643,36999409,8995715,37731326,28855206,19696260,21066133,24997223,29120177,30950358,32712489,19861830,38164953,11497603,16654997,38761586,40053440,27026296,36310835,32515405,39819631,40908947,19311461,40196950,30437544,28452831,15105946,28748525,25973811,20146716,36249986,38627055,26561678,25813336,20080439,24762554,30637304,41602668,29763670,40960936,38061956,31505075,38979175,35769592,12412738,23623672,23771809,11919028,24916931,17293598,36941982,35547475,36815981,27420062,33437276,19520737,30626772,30365922,26816706,25338281,37712623,24730672,21085733,21936145,27917223,33087290,36190522,30614527,35939843,11580251,40746920,24133716,27541942,30497281,10229970,32495955,31311455,25190254,40221298,39026135,7031039,31293252,9279286,7043538,28710275,27298885,15996800,38666724,27281819,21137334,33025990,12930954,21514241,36573195,14359658,30362395,23392204,19973336,30337986,30435078,36370582,34598198,27355246,34053047,24000189,24280485,28021008,9264626,7501114,30608703,13555137,29986287,14334436,39215174,18247410,19089640,34204969,34375327,37105614,24009204,16836713,25274058,38205253,20552707,28479605,24167766,6796931,13477147,29878525,36201211,14448242,13510001,27175684,41015461,6464080,37158436,9745152,30694321,38439361,19912817,28014101,19892083,21200637,14048078,27829215,34446185,30758203,14996750,39939861,21758748,14568280,36945410,40005164,22188501,33722515,9744674,7436927,36169215,35914511,26239377,19606069,23597153,33073449,27896186,34680096,26253032,25287566,17993202,24337761,30241587,23893274,35297595,12730879,30340303,18089450,36443451,35932831,20063526,13907685,40723190,35839425,40042989,6563372,29578122,16333137,36223374,30734139,40065590,41087437,19956906,16571118,38884358,33124401,38590619,24936940,28340955,35099905,34417038,34647610,16937670,33689435,26615433,22346062,24104848,27358747,19316041,27896275,10858853,39271165,12780876,20132013,11918063,28096221,34162833,19185374,34219993,22437826,32021095,41456677,20611058,40326136,26701793,31482431,33383767,20116839,19415693,26423867,31834227,33849179,19103499,15715338,10112983,28081283,30593208,38377067,31428573,30149549,37019377,12258844,39528219,23825594,11601077,33114013,28781424,12858015,16550243,20566041,15603084,25299250,21650701,19977892,39381397,18128274,14945629,38181520,25696882,27208369,39965405,40647536,41003677,15337510,27063120,40977615,12418766,25734648,15102804,21789625,10259861,39191514,11371348,25954351,11490324,33299697,41102938,24417433,25978352,19971360,20228502,26348297,21215626,39077510,31911368,38237183,40809876,23945326,30280372,19574541,37703895,38748877,13036495,34046815,12158979,35784762,38053182,32576946,34361204,27429202,33878151,12749665,14040082,40777199,40641845,27801322,21800634,22660276,36652631,15841787,20732694,39210165,19475876,35621810,40362544,37573694,24741479,30492663,30438073,24380856,31062977,31899806,24300094,33571132,8981293,40576881,21222569,13760401,28628697,26083099,26367262,25364677,30553355,28539480,20392882,24276981,24095787,26576354,27418932,35925438,30437558,35521887,12162350,40030924,14286216,30252618,33797971,27434466,27350313,19495306,36688192,10686733,39535597,31636459,22958840,20035381,37378552,38336887,25936270,32712886,34318040,28534845,20312422,33061334,19853720,32493492,24168899,7661204,27572811,23659398,19242061,28085855,30854439,21276092,41231878,15203365,28345839,9197528,40255793,39609796,20132127,41338455,31003825,15051310,27976447,22010811,27260809,26605452,25025150,20403967,41500827,26882520,34142439,8940037,12021126,12607670,36356320,28315141,29482574,19289628,28473730,33459716,31220586,10811299,39979098,21284664,34002380,30379684,25479890,31010905,34662125,32419263,10862455,19893970,22374919,25700072,21652202,40229193,19550038,27328135,15801502,30861246,39592427,34143985,30370960,38380429,34222269,30928002,12082624,13201285,39109746,31934257,25181180,34827199,9838187,39966150,30935833,23248220,20203095,40643214,40871193,39820906,27287994,35496641,35765356,9953677,20601197,20353055,20103614,18734952,21066110,41080117,24066114,21469070,19253827,32075864,19398820,37117176,39127779,33452741,29501260,40991039,24501002,38880696,27401759,33040303,39452380,30638361,12093168,33401567,20055782,16706686,26536598,18616326,35715443,33637030,18366373,19953338,41007033,31235845,21613982,41039600,21943659,33393357,27776798,37126519,31891669,41094926,29813561,36360286,37050571,21138166,21296559,19856606,35739908,36677085,15505358,39922514,37111734,35827641,27067187,25014608,14759925,24528662,25455565,17850642,26538270,20327256,25821313,25879571,28114440,19801355,35109611,27820848,36717707,20854996,31708717,23293467,9473830,20176535,19510262,25158228,27511863,11409474,28740909,10953877,24580788,30503446,30354266,38372384,24646037,29794556,20841414,21011414,25114455,22599790,24823681,31603775,25987743,21351103,29864207,21452444,38821328,39097198,39967703,13983238,28012773,19569375,26629647,22798070,30415986,31254797,38684848,22666761,24988680,6638121,36197794,35694771,38454664,16117208,40356305,25210296,11919857,37496274,36662761,11557907,41218518,41408880,27865671,32909316,19340299,36682113,19963880,25687365,24185574,19069488,19154007,14347497,37554309,22188631,26427015,40134048,33020922,13436128,15549137,38779144,38246704,24800329,36150364,25253341,23413876,7813360,34950567,40796098,19988421,15083402,31378434,40735597,30560884,24291156,34504989,20367324,33522180,27087579,36678386,27522725,17168467,30435347,26730746,21054620,19482892,19029168,37606804,41117735,20834889,34273952,41156816,23662340,22326901,22874554,8359225,33606529,41213010,7920471,36515390,21116919,12598425,36193114,7442446,32206353,12928720,28153606,20324846,17588900,19083323,10410926,26539607,29634042,16486095,24467236,40562753,32628307,19693358,39711065,40865727,33348204,25026228,17625872,31879452,38301850,33588880,38109377,24844292,17272213,37068273,30383886,24994707,22499819,28779269,31572447,28015538,33458425,24081117,21490307,32769478,20923693,33712872,27506972,19752995,33708118,36131797,19842931,31232510,15500685,38832000,25631835,37113455,15231396,8477108,35055319,19142388,31892305,26828814,31973546,25281594,33664613,25212939,23799512,20420590,37487195,36658225,30636401,14093112,23362987,26752591,34093565,33834723,22101165,40594360,27326356,39198823,39939975,30204669,25967748,13114367,39078113,37446572,31242531,7585608,23194022,29095951,30902331,6412288,37436233,40139300,27755813,40445616,34922058,27839324,19262922,26927123,33936424,24310140,34938292,39356955,19351196,24207123,13222626,34869606,36683550,13777314,32719833,41524593,38437435,34990086,19997403,30415318,12988705,19929490,36727946,34266323,20415861,27790034,27091759,39529256,20141861,37478801,27812074,36635205,13215120,28710414,14331902,32578441,36280184,32517989,20024975,40771107,13879564,38526681,40329944,12988068,35795716,33940736,36684937,30359947,21018761,38523000,29172353,28626080,25697460,38694027,27144662,19689255,27749959,24935100,19757290,40570646,37399485,35962235,39866593,19781597,26526075,30638141,35821008,25936662,17956720,24709637,36839188,19910565,33686259,41259076,34533655,26343620,28113589,34065160,29572907,27020787,38355995,19732402,36640232,19883609,38846775,20204269,25930955,36778811,7817132,23895625,24662417,20080457,39517578,39695566,37335576,19759843,28126935,13911345,20371067,33784122,12175791,25729674,14382034,20288311,36791077,30951940,34036587,28228170,39395356,20228066,10287635,35607907,39015387,18474343,19838945,29809804,34172437,40702204,14516806,38098140,24654891,37140181,30371440,36676121,27280021,21166513,20366884,41587294,18161478,19962770,21383459,38463288,19314506,24145475,14425402,32554836,19519243,8815975,20243233,39719507,31319193,7859130,10641310,12576804,31675368,9958589,33606413,37562761,20505971,33906113,24184035,25012927,21129775,19926160,33717070,8422686,38610603,32469593,35036465,27123192,38974838,38677969,23278505,30370341,32780908,38559272,39125884,35739889,10350480,30561099,25183375,20078715,35539897,25474339,37045731,36843712,19908064,11769390,26958029,19892070,19889125,31342924,24068099,40642989,24451544,22958177,18595144,21346891,27144153,24293169,19031559,36440846,35243298,20927470,36146576,20175832,32800318,13642184,35675070,22984131,38415912,27368901,39841399,35795692,7527718,23519836,30840025,39888110,30619867,19248440,37206928,7539654,17347264,7781423,40793825,27092144,41096372,38350996,20858049,26536853,14330798,31282831,27311042,27988444,40915249,41117250,14292269,20209572,31798294,32077570,19631368,9939838,38213063,27740116,26321112,13858040,17179256,19186407,33626225,19997182,25490595,18088633,39981012,13686141,20721162,40418878,12642722,30270332,14384355,38806997,24937928,41215665,30714717,11768714,38393355,38964466,15665712,32120100,23202904,38889759,18634902,32055528,10674407,20130118,40035830,36203385,19427324,7851340,36360818,31141567,41059397,12872367,37846736,20758585,32837448,25853031,38656836,34046861,19517035,20520583,32768723,32411239,13009707,34408206,39659010,27314115,31970456,19342860,13135648,19064007,14710819,20759705,19783854,20417869,13251000,36552537,18116121,27175550,40477600,16754270,27511987,19218347,27506360,25780386,34488397,23902171,14183951,30373804,36106607,37601623,31471445,40912469,24540367,39033452,9121415,38644951,30613418,36969049,24384567,34592320,41019671,14274307,41147786,24939298,26397732,20922473,37046443,13192389,31072758,30723762,20246566,23872510,19322170,33016976,31669806,32014354,14077961,9377979,32610569,12869897,20466604,36094052,24897839,24816319,35465575,31193115,7651009,19800998,19316777,28343470,19706430,26824878,10958649,13530686,41446869,26018297,16649255,24696332,27123945,9941987,19738619,25749124,34827592,31055191,19235684,25383128,32303092,38630707,38828743,20070216,39755008,8619318,19394266,7407008,29854877,7622738,24202790,40597640,28386463,40011689,16860198,39564113,30989644,20834111,39052447,35304905,25450797,40286139,37005436,30577100,24207511,31043904,37477694,15814742,33884139,27890116,20342728,15792072,24059361,28010391,19597901,30633154,38931798,23957370,29889109,34907012,26938394,25363188,39997063,11483575,11663852,32650275,32241278,31420515,20504171,9338508,34401048,9337754,24199822,16534085,20257618,36270878,8410123,19099693,30481473,20343744,31974020,26094252,28957925,15365867,24007749,35575006,32799313,36879353,26747215,11018527,15406105,40454868,33173001,12574454,24461115,30780431,26276301,14948226,20216108,38575015,39022999,38779092,30369020,35727214,24095041,12126417,24248437,31006927,30293136,40741239,36507252,35004945,35225686,34524340,32791356,9778180,18210609,40913419,14249995,26768400,9134091,19891952,19658922,15067157,33137057,19675451,33610253,26924628,32711741,33062501,30868948,35016729,9454836,25291599,40920307,28507458,12428745,20312052,12675988,38662614,24412353,19678870,40048704,38781329,33693960,19982687,20255209,30271117,27170979,15215204,40917832,27927177,40454999,40995215,19269505,25648659,28641853,35963330,33841400,30613241,24149606,27816097,39667304,20304542,20206377,30585239,31971394,19642274,30573250,26141274,26658412,31225155,14120358,24654785,39447546,40897168,27560384,15519505,19837665,24291377,20120218,25497934,26615466,27646723,34707587,34735198,31957774,32149473,30614835,36329920,39433578,11567491,34267675,27204268,31804148,6864141,32603196,17803016,37475723,35857547,36837374,19730723,29342192,38789949,24125865,20407072,24158498,39292446,12164686,34890473,33371884,12360941,38439657,31338029,37715157,40998691,39546996,21411656,14508021,41030685,8763427,26841047,31155268,34532820,41417964,39831272,40569814,39341346,27651571,32762761,26167027,25383297,9411992,39402266,37104434,27009673,24661586,37046432,28253574,27378622,8434272,23980480,20556349,19560938,31410927,21339401,30729168,9654005,26595869,32162717,24670556,12515408,33597668,18847141,34587780,20858117,6549202,24388192,6318659,19113886,26051262,13952239,19931081,31329015,32978048,20188909,32856769,29890852,25120813,38348129,30679206,41397156,12166497,39219250,27768959,25152990,21189146,19646979,26885700,41035373,30373467,36649415,10463879,8440321,35857561,20397090,19422685,36188789,34452045,29255143,40030398,17363331,27715768,26325254,25639564,19074819,40936519,12213869,20188356,25647982,34065098,26088916,40981158,25723022,21043769,28374740,20551351,26993805,24543593,25613982,32296224,27763413,27516115,13840988,14830605,40082561,39700911,37379982,41314286,40753310,19828326,19919032,11552722,40457125,18964671,7874423,40221285,30422820,39658073,33798174,28956081,33990772,15041003,20267218,37754679,35680797,26827167,27472847,39734144,33411543,19617572,32980079,39075974,9663066,39593698,29823239,37100772,34977092,20036990,18526148,30445333,30637254,20329164,36438872,38918917,9955872,27742658,28328142,40757655,38741701,40233862,30467662,39199669,34837365,27959219,16678357,33238372,36729036,21725214,19428337,19442496,15778207,34077422,18549326,41362538,34977217,13005598,24519493,33238921,29969259,21273411,17015782,23137758,28688748,30598825,35385518,12646567,27429295,26216112,28003982,25034373,28743397,39187413,35483385,16077212,11872071,33892985,27697322,18024353,37497825,11861106,27165067,21530652,20538751,32238468,23887549,24697751,20637402,19921002,38796491,40549841,7074958,20736693,41091362,38149906,31409214,30772177,14867744,39820035,29273467,14430754,23973410,22824856,33812598,33415308,28126853,36289695,39324453,33997666,25117162,15320041,14417354,24756698,38729080,25823960,19891411,38456693,32380016,26517738,36760488,32931111,34266781,39447957,41211176,24056082,19224241,24937366,36999238,41064922,39012206,22082880,34050615,30873303,32077281,36665467,27656312,30875890,31318472,20157943,19427463,26275057,36998868,25029182,7854197,27723298,12128762,29828553,18934472,32418153,39055857,39200900,19660904,39595379,19588190,27750844,28459941,20091646,26697137,20138169,20475193,20940180,40043359,24709818,41296901,31974477,19562027,32962922,14253407,41315192,40144361,40943523,27379098,37023905,31617086,38905143,22709900,9195719,16246958,18924624,39011564,30358595,32854074,35950829,33987727,41129649,29436132,27330760,30426028,27765625,21468266,27509496,25557985,27006353,34362551,19224464,39844090,33358242,19228160,19820351,26755045,34701326,34944664,6853607,33157088,40624968,35934335,38312336,40174378,33203884,38788737,20160675,24433039,38806245,23956340,17482787,32625228,34253746,30856956,35651856,30355887,14285564,38561309,20688745,34038779,30368081,41276207,15132831,39865785,35223511,33857067,27903733,31178592,29514450,31553332,9122394,40832054,30758936,33862422,40419337,29455673,41211945,31506267,26525498,40834686,17545978,29057326,19967780,33568003,15332860,10012858,32582560,24287166,9717944,18292073,36504080,36148766,31321797,39309104,13400237,40456478,24493889,15093599,8997145,19345949,35397350,34419219,35389709,18140511,40940992,9784367,24376903,38550929,33431742,38314887,40507108,38728965,41086474,20062311,28300828,39718161,23811517,36785783,25785884,19564702,9934368,20035245,20102535,33131134,35676586,9032102,18580451,24892999,36954972,31923604,24253138,23694537,19902433,27980176,33595244,41130728,13786595,15857754,24920608,33755207,15306571,41612393,35516010,23679100,20007166,24656304,19583627,23068800,20529915,41403948,13996108,38985213,31720316,30759549,33880731,26243715,30921662,31188697,32234650,20406140,34852286,31567193,14323123,7421343,40884912,35651413,23466161,21701868,31000243,18739647,37332283,19700284,34232538,40758188,18786900,32729998,19139849,40981774,36898167,21863083,19060751,30170094,20204525,40396826,21209885,19866407,12467183,34060489,24903735,24219704,40203837,31893201,32716225,31392862,36054010,24070538,28206817,28466148,35210341,36369634,26385068,23408658,24719788,39536866,17533411,14151663,26660553,40340653,10054515,41438721,35523934,15422143,19065471,32709768,34563634,21181721,39066812,34021998,27696145,9961064,23847969,35983041,19785414,22217174,34045440,12798541,19498803,24566608,30638997,31589581,36844918,19708049,21487095,8965718,24723684,26733039,10045338,26466773,38739072,23094023,30277916,26191693,22409172,9830364,33900138,36460297,40837848,39189469,26899554,30373793,40748954,18184200,33094536,36148993,19575817,32747344,38644763,20295612,19560353,13232642,32487315,32357775,35413030,20071920,30178701,25188529,27743958,40768756,38681209,30440871,40474638,40587916,19815442,41035120,20257327,32621568,16679632,37493421,24328964,32105602,32850819,19663462,30210192,38681901,21809984,30584599,29409034,28368842,32699873,32748321,29281319,22933838,32116435,11411963,29186052,19598878,27894620,17299694,19441434,38204413,40665456,34136660,23076693,21647995,35956833,35477098,19841501,26167581,14157709,19092755,31742905,6609605,40581493,22577209,13323448,22049686,34675445,26543246,26117959,39657384,17935777,20194937,22924306,30069783,41086507,23976901,19059280,29327053,27352515,19599828,9408887,14553139,41333913,29638237,17740115,19574986,39602794,12071219,40020004,32861025,37673412,19442297,31726546,19668977,40261092,27004800,39796492,33976525,7415436,25643466,38662991,24094959,41373297,24242525,36159608,19099593,26900449,29787469,14142987,10401031,8624086,19393473,19707122,31131001,28345076,13832057,14308729,19241512,25695412,9795782,24848262,31318102,34629056,17055721,26305419,13377970,24582887,19576094,33407219,20329777,19983409,27123196,26059794,11453155,23110813,40935424,39578852,30222060,17438857,37163122,18075834,19473768,15178037,24217449,41022916,27371105,18955834,25955891,31470081,12208544,29913715,40007622,18131984,22000884,29376695,31706912,32810176,39912608,31319136,39449898,20168568,33632527,32836725,19863260,19143601,6286490,36899870,39891345,13753462,11171046,15382738,35060234,34906068,29535535,8563220,24761924,20559579,19926354,40685138,40889707,30099556,31767534,14192260,34143763,17545109,14743094,36058623,25282815,38655554,30716527,29113027,14166589,24081858,33370459,12300255,33680526,34366502,22823065,7807034,26401343,38183977,23748833,38624708,18866207,25906616,27595993,20734876,34001256,8572451,41154571,38940382,20217898,23545079,38706729,22821737,16667684,27798278,18542769,27460426,12457244,20165533,27637189,7552112,19988235,8873603,34472825,37489786,14560624,25500222,25641941,15506840,40613132,21758167,20313858,26041962,9871797,24092540,10393321,11649524,26359945,39329134,21324727,26326424,30555823,23044732,41090064,18969408,33614564,16080545,30425696,36332950,41227778,40903780,30418099,12323195,37135394,34986590,30125545,14514360,22424931,33726602,35735639,27688341,29970894,33680550,19573789,19470750,21090237,37045751,40041515,17074002,23982638,39850264,28055967,37519988,41340973,30634834,40312123,6565360,13441976,24719884,13625470,18515975,23229857,27113061,20316158,37562464,41249043,8619368,39335800,31046172,22140686,41112093,24919259,23930742,25491776,26273759,33804760,26395966,39229290,24214025,31225950,25931612,33069461,30299429,18744168,12006857,25847769,40642730,29620819,19100966,26038357,17127648,28768869,36872531,7134850,40531312,38640133,34756003,37662386,24099956,16370472,40553498,32322526,34619216,18661624,25257566,37714870,41087872,39393411,20419695,24506341,33894657,12250117,39719333,27720988,36553972,19601750,40523033,36516987,26426549,21080587,39740710,29638079,7306279,30556241,19112018,40998750,38476827,14814086,35281306,31808021,31592618,36220283,26583492,37411475,41110896,24409064,26921202,34506371,19786871,7583448,41130214,32580333,17277956,31120768,27429488,41267701,28214976,34725115,6648430,10294222,40910479,26993887,11373457,41286205,38959499,19330925,15040249,11922715,21544937,25472427,20347485,18938249,30368913,13106189,33360016,36607223,33957586,33656511,37073671,38524158,32581333,37704678,16287882,38053720,13239797,20353401,15008019,24305679,30059739,14823041,9395643,21911477,26536751,30801620,20169951,24321826,13168655,32937514,19099929,25041201,8530102,39726794,22974757,27081346,9215025,25097898,24042446,12413251,40400041,37629250,14944180,11442332,19839021,21138446,17755456,35706792,33946352,27533470,19282059,41434571,33026007,32626025,28221519,38219260,27541766,29911289,12058483,23992407,19797040,30412777,30726617,36930192,26222050,23691407,7941028,24263255,39847559,10059110,24479012,24402435,40365749,27584140,35283006,16335022,35409277,21211539,24553764,19209943,10900763,38206070,30756884,20555056,35703216,6385401,31698512,27502482,32586226,35922965,27199453,17572652,40574114,28329654,37748531,27470300,38405349,33881104,31686553,30659733,6336934,23977374,24335209,34288011,16377948,41109322,12376681,26332227,27176064,40121551,12731406,38222745,21543805,19204553,20370203,7438397,38695762,39700948,40375023,10103410,25850334,24952651,37449324,31957974,26060755,13328038,40526708,12020459,24325996,37549517,19406592,39495912,22462341,40701922,19471533,26409607,30647149,14573832,25363365,20257412,27995524,11039581,32083427,29400722,28804181,36134779,7118727,20173978,14708478,17161884,28441853,19354176,22580847,20799497,8018497,7915529,39281775,32871520,27455372,27516033,31165474,34317001,22167114,37491937,39351326,26768204,12783455,26955344,36307846,20106926,25094703,27223385,20243926,29250337,12963774,10356875,36655878,40327197,33954385,19690143,40462689,14183933,40739940,34506568,34237045,25477519,19512090,31137031,34462920,40493115,21933023,39653399,26594721,38478799,30947431,39518229,36358267,20170659,29472540,19623328,27018141,39091079,27164132,39718753,16393005,36210398,13856974,30610122,28019746,34618328,21184717,39649326,40878632,26731221,23272045,28270888,35941467,39885998,11315778,19981086,21906411,28840054,19928067,33447883,31654519,8887917,24586197,26455000,39806689,14738403,32303495,38138923,40851028,28871419,14230463,41290323,19879504,30397330,19416557,17169409,10460034,23376670,29002449,23966903,7874988,19104373,27598352,35337805,28378265,18540421,32451105,34163112,17986437,20746524,29710299,8583076,27380987,29723443,19983242,25927009,35728515,26574027,32712685,40889679,32623663,41557569,40665667,35958245,33899499,37349688,32797512,20627050,40539187,31922313,27226688,20047529,39516115,33589768,33490820,21024280,24519454,11251571,13879724,33674678,30188845,32292097,20920536,25307578,6509378,14007403,10217837,24921639,22825121,27102676,35035654,34147494,6498407,35800692,38110243,21054681,35128873,34952106,26648550,28010874,32393647,38748065,31552228,13362948,30460011,19782865,20421072,30367971,24720666,33625175,21784087,15411514,27937586,33892807,10048023,14693574,11746500,23612071,11079613,19764169,40629048,31068236,14378149,19762542,19109800,19187996,34173302,40647198,26704625,15803354,14542492,20254091,25314746,20355531,31395687,17619493,40039027,39501604,30555364,34232159,21802154,11268580,14189358,14575191,26967222,25571787,29707922,28602463,9529428,23049796,26405849,28378950,30729984,19906404,24011370,33284202,40686056,21346079,29326429,41052851,41205360,23614982,32553815,19337768,40667302,13342586,19382494,34518247,33634847,18509185,34466564,26351081,15835337,38454398,40192343,20727539,24160054,27863403,14588841,26224988,34705295,40828332,24519016,32443398,31131279,30867416,18655942,24090798,34153242,9276013,35947909,19212689,25275115,23963188,9070829,33880564,19870296,13873020,20062089,20645998,41045296,35590977,36117151,11272739,38451432,27419499,14268412,39759998,8136405,25256135,38821345,9629582,9591248,26889743,10672426,32336622,26560833,24313993,31444589,35080124,30908496,41495491,18202440,27205593,23151676,41491428,34347108,36328544,27441844,31213861,32113333,21708738,35944892,39049244,23275505,20337331,38937186,28327901,32949015,28786885,19049800,37552078,26284580,34951034,37047870,37082797,19608413,29678164,22078446,24396401,7621240,33902569,21443099,39547161,26329913,8098995,27928801,20096478,6573646,20124224,21285784,18955113,24919054,32781589,27709100,37920688,18403766,23751871,18700591,25495680,20941798,36502257,24484348,25349102,10585101,41032395,30845616,24455931,30460808,26524844,33834791,23326483,19862458,19293285,30621049,26965044,36975057,30207482,38361630,19799710,8722226,33456665,10182560,20392360,39311408,27076447,35201995,41022623,36704532,19540072,39304092,13869473,25751410,29239652,19610371,39763703,30857100,16445043,16458744,15693633,19500351,34918766,38078694,33194361,33685397,31460922,24042129,40747565,29961288,20714236,39721049,25615209,25042069,41470943,27962233,16751481,16846635,15108214,20343048,16789268,40546275,30640750,31753569,9538347,18569195,32011956,20515894,32222534,27412209,19735879,31162930,28839714,25884782,26890135,18347995,25782324,10130753,26969984,26547866,10554181,26687567,27058672,29512235,41405347,29742274,32540255,39208271,26221390,30940043,18926115,40239891,26419694,26994040,23900761,29661522,26811708,34812154,10196776,33762281,28083453,40104702,35620180,20884699,27891983,40082607,38928780,8076591,41321518,40572762,40500962,40109886,30235723,19843194,15386272,28600793,22824330,19897479,19166374,36402584,40362742,27822411,16333099,35184802,26629792,16723076,20949416,20079040,31836036,30631314,20356075,38830046,24476071,40726269,14419637,29304488,19678226,38901989,28021197,25166466,36746397,10811939,33859168,20201531,25521643,19303352,30350166,25313126,21703299,25628114,28828093,25794789,24963618,16035950,37067704,26612775,14998605,19954781,14666411,28588764,24701153,25922489,19732129,26319707,36727454,40640838,24941897,30608712,41468944,27075913,39367938,23388758,30433651,19873354,37235475,16319792,18373157,10397912,11926765,14822049,10449377,27157787,11121371,29917649,25537582,26130378,34430963,19526489,27734345,11098422,35014859,34406875,21809746,26929358,17009374,6390235,24000040,25488665,20705104,18051838,32947005,25188700,35125234,23897630,37450679,30260763,13301458,36603837,26913691,27379019,41121881,41194214,28367641,15702833,35029794,30528781,19098640,32433251,19395935,10130950,20346891,40366224,41138256,19503312,30357414,32799170,30853701,33802251,8061762,19156144,35725305,9028468,23989262,40868046,36327737,24545176,6513560,41122525,32978165,24048438,28063285,33133121,40692227,30625941,40134193,22068813,19982298,19737577,41178283,34886652,12431110,30843266,10161198,28784284,20430901,24801782,25575978,36588674,36328507,35374215,40245971,40080874,27944463,28435715,33197094,39691872,19076079,31151236,19637139,24216319,23044894,33785585,11286584,26484908,14856707,24407865,29122477,40198240,25646986,26639829,33354889,36019940,32325156,20750540,20265692,24150588,25841514,15413052,39165954,27556161,33971183,20264895,38407333,36826898,27746756,33283024,38843204,33144044,33997502,19439664,19355598,12974429,15537948,38811802,26632224,24459359,31223850,40446353,41148335,25734118,10780084,40737452,14755172,26732283,25407699,31893967,25436428,40753830,26179659,19963282,24454149,36730054,40630348,18073250,40633993,23859685,32883782,10842793,41482389,34870471,23974309,9978945,33044031,39163335,41379815,32711908,30608518,19089885,39420990,28034485,31257271,27648572,9128609,22721876,19783652,22606282,38390487,22201658,15221526,28574239,11737707,33325169,36743162,26862515,30919548,29242617,32601366,27806308,27092314,29921976,7955489,19666608,17233018,34216552,30617493,26773020,15044512,38578315,28847531,19499591,38763762,19615121,24571049,6296532,36150457,38725348,33195981,35038708,28306995,24294317,28464694,21500817,39224540,39356687,22207827,38652664,20908258,27511280,19473252,25015113,28315104,39292871,24232017,32632891,11978637,30641394,21381148,20960131,35153510,20038778,27794379,31269577,31848460,18320303,32376017,25186064,41275433,8911279,16640158,32310413,30770772,16009358,19930959,24642319,36335736,22777778,35114876,36763271,35205789,40228580,38981610,40893059,39856105,28212061,29210764,19064866,6685143,30861627,27709654,18656542,30623044,10315231,22231782,30947286,23922168,40953179,34985698,36542285,31980359,29879679,20541958,27545921,19487246,38908344,25038454,18682420,41233477,38549373,9677085,41084534,33457842,40969317,31789210,30378975,35752566,31146688,38232233,17062600,25946787,39948941,29925331,30004601,28867257,19599967,35575795,38821177,35034405,33244059,34283399,21635511,19150428,30025123,19574941,27366726,26482917,36008763,26005007,7059899,19314109,19781605,19171308,16526317,28913814,19982858,30613769,40125892,19927952,29679407,38969347,7756969,14372484,31902223,27893665,19571779,23670037,29336610,39534440,32696232,38545561,36615271,39463839,19787168,32488513,33076963,20169843,31778138,20226055,19607648,32303468,22491710,9877467,21153480,40982936,36532185,26566571,25831780,25472545,32990469,20066718,18590939,37473566,26405068,35855096,40306599,33275911,29923935,20498289,41228017,25834439,32509639,38738545,34930971,37524734,35392932,30091174,19357828,19354107,38984596,10000376,40819791,37498505,8357335,41611948,33428676,8440052,19884100,39840684,24245147,35399317,37564369,22796035,18038051,15998618,38685239,20494849,20116565,20144978,23373988,25329492,32687722,26607685,34262437,19529821,15104430,34405800,38651752,28033253,33237222,30443388,19882937,26675266,10316108,41125662,24661059,11622628,40293104,26623297,33881813,18131657,33392741,38303474,20101218,39496003,19247887,40111526,19144231,19183013,27175638,19191094,19872945,11827555,18831345,28279388,26732636,6302709,21802141,40655780,35187388,19111732,34708865,33149571,19552356,11258180,19415423,19230608,27901220,20633822,33660340,41099114,32684104,39901180,34603776,32630559,10050729,17898526,38524188,35080598,35811218,11706493,26938729,30711999,13477450,26815950,28636578,31939992,12145692,9847504,17415663,40026190,31743588,17700834,27331679,22244320,41612476,35625453,31763690,15085327,24145977,33700323,39320493,36456453,30422433,26756254,38506460,19255736,31771042,24951379,26709493,30642062,34034222,33882967,40702224,7011763,29042767,19747668,27555044,23166085,40040124,37690396,19513927,40883061,25719036,24455401,33102751,12096706,19816211,35819976,32953389,30264011,40430340,16701773,25723599,26043733,41178582,39565379,26324017,11782800,30632934,40116101,31983953,33772227,19432964,17544960,11662978,30428076,39742020,11089385,19885194,19325668,9954620,27256788,28143431,40564298,31340618,39201547,28838493,36154966,24143228,10990613,35236905,31979756,40599957,41007075,19494594,14448624,26227771,29486315,24547428,14839130,33532058,14972504,6872847,21434324,19496593,28802177,28079755,25280600,19726287,33863701,23919118,19718399,11283080,37062250,26495027,29448921,36299673,35374391,29887449,30017111,17130473,27446400,20895116,24083888,31611387,30597082,30953796,19657633,40521994,20177927,20371051,17596030,33244308,29865138,40309488,26823365,33539980,31315926,9689542,26953551,7334782,19245055,18680955,24829508,34605162,28053593,34205406,19507710,33895766,26686657,40476714,23966585,21317980,21247034,20409790,19063922,37041929,23668036,40489647,38716574,31313802,36766647,38982635,30570587,9043644,40825995,24388567,20160447,26797940,39421812,30544627,12706941,38815749,31997701,27131177,34231026,24251861,28836557,37703088,19479169,28876710,24026582,35803851,20639031,17972814,34119867,30845522,21348171,19403625,24420947,25485620,34132556,18625578,26639259,40712771,9345715,11369039,13305571,31893301,36193681,26396847,38599988,38694395,19784441,19133117,27820979,27877815,30102524,24633517,12670816,36948538,23972649,25675131,23760775,23061872,31185533,19918874,26788460,33970444,24535271,20386275,35135685,34323786,27896310,33936288,29501467,19377146,25583563,7962454,20867059,34259334,31449074,24972151,27304436,38381265,20407268,21331985,27225011,24395839,34446623,27693306,7510039,34696469,40242264,26928576,25452168,30775458,10911338,7909241,23614183,25380279,38313914,32191202,13877278,31603601,30430036,40067017,28494701,33282315,34365246,40446014,28208495,35635669,32142423,10382790,24985501,24449347,33180012,27369931,30563696,31296162,21552432,26247920,33962452,29882214,22288713,34037432,20351427,20659224,20241727,20163193,32006585,25675155,32340903,29078085,19953847,29316323,38474948,40730453,13279400,18918810,24773542,41405218,11213864,20431250,39224076,10012270,39349875,18592016,24170624,39377853,32807989,29232098,10271787,31858433,20838893,27049676,33195835,12277830,40603988,37759552,28011519,19396581,31426047,19772052,26844205,24170679,17330780,25261579,41612606,31058304,19432167,20564274,34416081,27866701,26549247,36044110,24081102,24557044,18593797,24554081,33988412,31030918,38231101,24924048,27967061,27457055,20928546,33800580,21770375,25078614,7687629,27343028,19329442,25843653,30609147,32568835,31114179,33865154,25838231,25920606,34528060,20855989,15686843,32071020,35926139,33325787,6487373,27508222,30671268,22698322,34652517,20345442,24460544,37708748,24906413,34659149,20141504,27444209,30510971,27203146,10736595,30602992,19938848,15794086,19764494,19215493,19982082,28769641,25581146,40928762,19246705,35427086,14139732,33312887,11839522,24946184,34024901,39312778,34822098,22640216,29588591,20127978,28948045,19576284,39347731,27886691,37012178,27535461,20495830,28274587,24730423,34949761,20915567,39201009,39853442,24222107,27601719,35798547,34852491,23954697,36311424,19487732,31551928,14945203,21016145,28035134,19070785,25399281,20591548,39114077,26588176,24248922,15052966,21105934,14645196,29849817,35904689,33273577,38426412,30924486,31503690,33406728,22521395,10021473,30414000,26131901,27983168,9446262,14090903,27312093,38856056,20132217,16880867,29005279,33672160,23842663,17255699,32982994,38797788,34023148,36135782,20245855,19693750,17173357,29313931,40854186,20131932,24120692,39127762,22889760,28186036,26311986,19267743,13566770,15534989,21284061,38725233,29866091,36180716,28167081,39800169,37888578,37920943,24096735,22979491,26606621,21086513,23347776,15855524,24791379,33416689,19283082,26154992,26729240,27234933,33959769,19162633,19652246,8329916,41523448,23944789,22852304,13151035,38514638,11334240,23284250,30918580,33114669,21611681,33184802,16360210,20655027,41493622,41034521,39621667,31306972,41249730,40421977,18541185,37201725,11129264,39889224,26117156,37049984,28268975,22569291,30709439,20189394,34985340,13980609,30876099,19668682,25264301,32610702,11518072,39490784,29961459,19732897,19167961,39640463,21087555,37644606,19087306,23962051,40755292,36281696,25262539,19451385,32926039,40010128,19968806,13491530,27438383,39780917,35766415,18282982,36730863,9310200,11420788,11856858,28849146,7625490,28182642,32693975,30992065,24084738,30083224,33820445,36857279,22054552,25679081,41003415,33889968,35675186,20797739,19191558,32340089,19709548,9239610,21167639,29828329,39302472,33881984,24273579,32492470,27551616,29894723,34232720,32417820,19772196,37036941,8139615,20162401,18049144,31985460,19967637,9883956,8783538,28624732,34870394,36970266,38566416,32140626,39743912,26619803,29047931,19491657,32317503,23508091,34470341,16936462,39348481,22220797,30998729,38559702,17930919,32974125,31908388,17408566,27646892,26353806,20005748,19874680,18839704,17214346,25868471,39274665,16826283,12737514,26955524,26594464,30540495,28098849,25658587,18384800,20642212,15288625,23088344,35478757,19270606,32056839,20529951,34786745,38909202,23990086,18960467,35127662,14219838,30610947,29521518,8741189,36120711,24500296,17015535,14432348,28871639,24374607,25908228,20274028,30372141,25895580,28298443,9991123,37389631,31081169,10641164,23147498,31621518,40435454,40212020,21473275,27701726,26903879,23228248,39694455,24230450,20245737,33121169,22737279,19189840,29402901,15876380,21371331,27441842,22546582,27408398,34093185,37027656,40955063,30452723,28021255,18208821,25102559,20982092,26730971,31350237,40308141,27784517,11191689,39398255,19311145,31866747,38463801,12678547,39799014,19777840,36030339,21180167,34328550,33859360,36520309,20396494,26114433,25099537,20350793,30464048,39667202,27021899,14946949,31696942,31786327,32783627,34249969,16894238,27462918,39274168,40669276,14530201,25107087,28142770,20712609,24231967,23496765,39274898,41321203,39199677,19075819,27059572,39273654,40627656,20646087,14654139,32241519,22246111,33665531,25842002,26211501,31891278,40840124,11502599,7393081,12258663,24569323,19241700,19345925,19685686,39746474,33094969,31994217,19688042,34047146,20315110,39220347,39686230,20397300,28887305,12693616,19470651,32822722,31224359,30357456,11311915,31388814,27553081,24538088,40853681,30375509,30870195,8926269,40109345,20726575,35856250,24858094,29482080,39837910,39981505,30038021,34602595,31060976,9945551,30780589,19509470,36928933,13121064,20141683,36699406,36425624,27738727,29793710,28066820,31943615,7453396,12657126,12507393,29264903,24159707,10115195,38761885,33986145,27649412,33146575,14262456,34137311,19615060,23598496,20310695,40909733,36831004,9071136,13885626,20529857,27330827,40303943,30365462,26434079,19487174,30193270,24792254,24158737,24601879,16959246,32952877,35403477,27599852,19296098,38690864,20213484,41018438,32628983,15523276,19594602,33808365,37465831,24447334,18756350,9308985,32922563,30647503,24106415,33830506,41005994,39250738,18626044,20713038,34248630,29517602,23637051,20243502,28307933,9077611,31494970,33045067,27389759,27843071,32165484,37973676,19352383,22571532,20773441,31110103,23923233,7776073,37341674,24850067,34740729,12075549,25664346,33707841,27460554,24930349,17389925,15872362,19440627,33031739,41196120,24759209,26733555,38515365,19488220,30868165,19677796,20520533,14615475,37242376,37049544,39036194,22596436,33877298,26312989,30615046,19573791,15782041,40271501,39643048,25033427,40917098,19220702,19733917,23148010,39604233,32377922,32679961,21431435,25374950,9777300,19204315,19956498,32691694,33175936,13131717,34122437,38969766,26345483,31425656,33976819,19601301,28223785,30701140,40667401,17047981,39882800,33536975,7512661,40456999,27336965,20053775,21840584,24941608,14850705,25896535,28741972,34829199,32241504,20600603,26956604,38323308,32438908,16471263,38832169,37026027,31030671,21031407,19578169,14315654,33197018,26067455,23457617,36868537,39125883,20353717,33420283,12557308,33313646,28615742,39867681,40522597,34034032,40341813,40826535,20676253,32832149,19693643,19606412,28087612,19093667,31423604,11500412,9979214,30669611,31320844,40461943,31117847,20722440,30591285,34247515,11835415,35297188,35918709,28708629,19743774,19958595,18207194,27387306,38884253,17351579,25976547,37505033,21335183,19637314,33581114,18569597,39828497,32311199,21638113,19388549,36504090,12329018,30521325,31965798,19112706,26820454,25600697,37498600,39163929,19744794,26300188,37538329,18591298,19953518,28530194,32822254,30970761,260958,29969847,33334324,34691493,20369049,40932094,32784992,32844118,33917467,31313148,15440746,24801975,32172187,20742803,40891971,6559018,30857837,17275074,35498336,9383885,34375178,31997519,40939247,18701614,31199772,41080963,40706756,10545407,35527194,27408531,34551713,19114541,19547913,34333233,20432721,33599602,20638016,29105637,38208808,39607648,40835124,12172379,20149302,26415103,20503492,34242631,25955243,19410698,21105743,25781500,38833599,34663040,30560967,10744059,24110357,7360129,21224532,29813400,35023476,13606781,18040341,32422261,32413152,29816579,13867788,32729243,19559320,32098122,32418715,35091569,31184931,26171777,7499270,31114795,19707467,30902785,25289103,14639597,35929960,31524462,19680641,36961132,20436649,26939574,39203559,39223198,10540867,36009527,36705462,25941508,35394905,30893578,19557539,20318051,25772273,37041368,40850204,19891695,16946676,25138566,37074368,24202084,31347028,28523437,40751793,34336459,37147543,37666316,33685437,24919924,32631751,41352419,40054802,19083660,20053226,38884013,24605118,16619543,40706853,34988284,32279467,20090017,38601409,29155425,38469111,36998006,22774413,26451869,20175758,29828942,29635615,32629388,25202049,14416790,11599652,18318354,16683915,35896252,29626802,25321334,24562396,19226403,35279057,39907228,16487443,24610792,39097341,36836649,41083171,8505904,39555469,9972241,30937590,24340347,19964207,40405280,24784258,28173539,25076609,21723737,17629153,25727637,18730562,35457799,31128850,31458290,28278318,19491837,31128220,19395222,33592659,37049176,35530270,25693001,33251325,24293910,20427338,32202229,16258668,30630208,32387133,41181260,40004483,35628692,33524810,20972434,30493955,24445501,31189572,14203507,21890274,13661949,23745236,15586977,28045502,30026996,36041416,34003755,38809506,19111234,24842389,31313594,33097736,30382985,20062983,35818577,24043346,8210297,30738146,19767962,25202434,30608779,28284052,38239108,19185265,31690131,19248501,20272375,32216695,39172583,34798216,25206918,40694693,29054604,19511353,20251821,33362668,23185158,19864984,35966537,34098098,34281969,30090119,34416327,9114913,24271984,31118234,35808783,19256069,19739578,41318817,19962386,24559227,19552888,24116986,27590134,17753134,23575834,33241893,27452687,11220169,27412773,35438972,28163969,40807612,40388720,18334028,32312278,25654865,36155264,33033203,39803319,14504817,27125468,31128171,17100741,20377873,40934517,27336089,25677946,31580651,23634756,19169619,6422100,20910936,35152304,40248602,21226563,26175718,41171661,40918075,33913110,31111902,25753834,41340971,38550981,30656097,35940651,38759417,22797633,32962627,32785333,25400284,9823935,24690714,30610570,30396126,36432915,19331336,31694184,33888711,19272746,32704673,22188931,7010400,32244387,19546509,20368563,26381778,35594126,23697658,12925176,12912564,40019854,39186182,19084978,32533807,32717640,30242535,36102940,30485558,19357841,35397973,27162756,29054087,34168845,34936795,27251842,19550728,28144286,20960459,30549752,20117895,15628248,25396018,33282631,19894215,38602635,35984663,40461924,25168995,18174259,30729049,19759394,21187923,35101112,31107459,19628582,6796086,26917815,40504583,27259405,39532570,15807687,32064511,19953126,31121716,41215306,30830653,26985436,29789364,31012417,31292824,32750958,11388888,27837058,10581591,18607538,40012324,22691059,38527432,19123797,33358859,26680112,27431525,19145832,35124407,40746084,32570870,26056349,23898515,19680415,25055218,34980349,19358561,35242581,34307764,19998571,23837259,38974052,20698676,40467038,19114706,22853188,39179621,20948982,33680773,36165032,37821820,27898634,7353427,37338410,38322641,27981079,37307967,27954255,17923931,40843502,39219337,26910592,10369865,23986366,7427998,26086355,27801333,21181896,24953629,39702962,30678303,34744823,33845610,23963789,26438557,25578654,33061227,25285080,32596252,31764063,34140598,36314592,19311168,28749575,16781977,36860334,19615918,40115048,22794182,33142840,27636743,41261637,24906418,35162225,20626595,23372105,25302074,37284497,33086457,27968681,38860702,37953585,34260962,26483121,37487935,27647297,35004404,32811156,29989599,22605111,27489467,29044032,19462790,13630900,41269972,38135884,24308923,27644893,11694679,19760685,10763286,24085799,41311755,25679755,24949910,30349126,24311040,39406121,28014016,26126971,25155647,40136726,19917578,28704169,38556306,24297116,17865546,35557191,20551810,22560889,8955144,38753478,38661486,30699906,32652699,23925416,8713604,22853385,8760928,41266833,21506621,31103415,26610720,41030536,41112003,39884507,19156128,28691814,17080245,28384357,41011789,22000935,28548260,13387070,38893911,10359485,39200284,16148933,30622153,27580184,8468615,24944019,39186558,32424018,30398994,17110389,24494810,22490162,34537017,37112396,22302587,27151013,19100977,41231099,35121103,20116918,24116762,40464696,35530288,14787199,38373408,40126578,24832969,38577858,21003378,19488122,16193914,25740670,29526541,40521211,25907408,32731192,40002390,41389049,27554271,33457274,16504977,25374385,31099527,27645808,19695380,33365409,31343003,36420486,10618475,32155106,20579191,26029143,23346256,28780520,23749669,18904712,33453533,33032260,39976633,22191477,20447638,34394206,25033303,39551782,25099440,34994611,22826269,9687165,33370896,28184403,28643478,32320675,27508919,23825434,23119191,22876061,17668682,31039502,40501309,40323900,40093799,38667542,20159984,32277365,19101496,13221246,34377034,18116082,24501696,30372274,32505596,20215056,25771227,31255779,19738102,32438038,25843736,18989375,40091157,26998633,20151366,32294509,19743668,41038980,28294237,17435981,6948182,34096201,18012062,24622800,28545402,23195310,22208111,30289243,23780442,39115477,31501835,37466398,35502175,26171961,39559720,12032771,22567801,19874400,20342760,39952914,21840883,36790823,24148607,19487247,35217906,29609577,20524998,28178015,32572362,29018983,41009418,19036779,28505701,28283945,17226653,17073116,17137363,17416491,23921833,27925085,27416650,25651487,26627203,11386233,36866091,27965058,16772830,31057605,22691628,25065219,28191325,29585287,38738178,31236569,35426621,19087971,13995559,19486544,24143766,23922062,29248928,15860284,28388278,39409674,19272334,33688114,20995677,20021488,31646776,41379403,30868492,35004534,19829012,10004024,26483008,19247297,24207355,30001167,30560724,30561802,28564703,24558030,11839376,40476535,22786736,21256016,40744623,41306977,18319650,25885004,33519626,14323756,38221823,20296828,17473484,12579141,27148914,19800900,24304210,39532519,9789979,27401357,20151804,31321778,24151817,30694275,21281820,34849542,16477954,28697580,21004455,11103069,26713881,35509384,34157035,41160654,19614159,31306619,26894703,25383678,24785777,21047757,20827179,11953876,12017916,32150234,31636129,16165483,26042928,17126198,17833640,31915281,34163234,32340335,24213061,40702948,30751797,34213899,32244034,11113701,41041843,17508956,38136704,24481307,28058143,15480831,6696252,32190718,31134701,30382232,28363358,32835520,40997446,8217089,19318403,33619496,35651014,19099970,33767433,40239905,25874232,23932671,25850280,28625327,19499107,38941470,15027454,9067169,28465494,21207564,26079980,26715031,38053546,22781489,36035971,35578757,33267941,18744118,27376924,37159286,33075089,23607425,15876908,20251250,27357793,40544113,26708799,9826750,22179708,27013701,39530092,25615802,32223130,35057586,38539986,26792758,27635306,39322165,28429716,28866230,41463479,32165614,10364639,19136648,26951669,19178091,19889252,21647410,29570066,26244377,22227261,27757416,38475731,6990404,31415572,20970740,35294543,20528802,24408778,20178392,23525613,41227520,31108776,20932235,36252889,38309882,34615308,34229999,32307362,33613897,19650072,13676240,40566475,20461917,8180176,27915467,34886218,32615842,34798481,27814017,14909161,28814876,26194758,39433954,25820544,31888550,19302504,21243996,9212566,37311740,10251021,41169505,38604095,24452601,31327450,15877964,20315419,35911715,40474550,34333491,32249650,40561414,7180430,26505996,31865357,24887795,25192919,37313403,31763458,26658972,10949067,39546265,30266131,20257564,27012499,35446229,30231996,41178517,26736923,40563213,20154941,40606145,23811714,39156777,39852781,35279768,19974549,33061746,19111852,24292423,39971983,14228628,25955208,33854732,33175529,38743099,23535957,27190942,40837591,32103645,30271035,30559825,39934680,19189508,9185126,30751608,16914239,41401536,20037217,34002141,19408803,27141468,16899889,28830558,25778824,22741660,8650998,7682802,27159097,40258033,18422961,41326959,18614783,14347028,23764822,18566237,34033816,41563356,14222088,16079193,20517366,24944482,39410459,9587729,30864595,17439538,24712195,26157257,40043100,30646386,35040147,21279323,26984421,21232166,39217366,23766335,38991204,20750619,27613345,27942629,24613288,20347809,33690302,11806183,23027977,23675034,23976349,19091259,26979557,32607429,31022544,39771750,35434560,40166378,23852834,33161835,32397488,32047647,9257828,32197637,34167146,28293702,10048343,24118569,27920047,20257480,20964742,21218780,9784219,40713418,27598924,8947010,25373339,39853630,19325935,40349856,18026676,30713316,21138071,20617869,23961349,17918754,27204823,27790453,20678168,27077168,37324549,40729240,11384460,32901620,11167561,34690125,27016743,24306811,41165006,30238054,35732469,28421557,29799251,14483257,27782082,41523474,24981292,40851335,32773305,16429922,26992512,23887524,27248912,26020481,27329111,15333248,20073200,36480152,30535354,19092989,35708399,39163045,34996722,23987636,33968083,17148506,32795856,31536506,34131764,27902604,25700255,28103377,14826183,34704514,39516268,25577180,32869603,24324563,40896392,19587351,39391535,27521380,24436456,22106619,24390960,20246241,13560963,32506480,14821074,9977713,29671432,13909028,31174891,36817340,34805386,20563938,18391511,39721261,9650054,33399502,40029783,19648758,19272828,38622974,40619472,24374443,30505510,28564232,35816114,30626586,28457480,24619474,25504458,14749667,24357157,24414286,25678199,27295094,31758428,31001475,36143105,39357633,31008194,29543184,25929144,17649269,34042137,25718087,33180828,10447051,19888052,27783115,17309625,28826536,31113710,40850593,28132156,25884854,40465063,32290234,24040871,19156783,26533859,21195087,19358333,27068623,15387261,8435517,10767761,19329921,24369475,22431690,22899435,36952032,12912989,19179139,22188463,18935732,27885271,33936269,38849716,24539828,24024173,41354611,20781257,39328104,24647465,39156680,27156229,41451092,28699866,38573357,38193828,9209360,39814674,18850815,28369977,19476423,40431561,21790843,31482091,34137156,35651647,23751455,25857469,29507189,23017673,23593158,36501632,33095491,26928742,19566376,19461632,40971268,27573112,10639496,31490199,22898611,7784233,26015274,30274273,29395909,34332992,20743725,35936804,14429807,33938348,10161030,40450341,24214804,26263542,20067023,34632015,33345247,28418060,35335088,23069516,30198899,38821970,19112537,40539254,26702179,25073600,19393483,25390950,33938849,27588770,21080475,11825540,19629323,14256995,35536804,32585493,33535734,27149931,20381074,24468671,24695838,19408326,24279518,23327524,21039106,40131126,37205518,19724271,39339133,33416690,12724907,35387058,38407980,30576239,39607522,26969957,18603769,35040862,24898313,17303686,16405375,9802497,21876082,27159318,30523465,31665310,11947402,32609683,25635165,34946022,19016494,15587803,23100434,19977474,30560444,33278662,29887499,19307895,27095209,36930378,34820282,40889023,17954615,23197565,10664701,9871863,7599635,33105129,22230921,41438378,27595202,24151679,27534069,25157069,24229642,24995297,15997060,25234289,17294096,21837052,23984132,26412037,19540870,26710236,38563994,30438719,23762422,16015815,24805728,32172904,18916472,27954628,27788551,39613227,34150970,39827737,32204733,24654787,20327607,15505748,21169949,40093491,21107229,20143885,30995425,20174546,27948310,40496689,26632250,17249214,40034359,6989103,11830737,33873803,12785897,25836960,40634400,41232309,25255975,39064264,22455770,38975040,27177632,17002964,19154839,33381119,32178462,40132577,10094387,26958999,27730444,24131213,12237822,12292474,39952180,27936112,38622802,27664705,38594093,39655030,36297064,14764485,21833963,9095685,24918762,41175434,8577595,39853053,33344366,26965664,32152313,38743447,39586039,24349722,12874407,27259091,19345822,31924585,27083675,19390906,40912678,14914974,30443896,20954887,8284075,37367942,30992661,24180042,38667186,37231596,30635996,26149422,12965621,28623228,34071135,17554902,17372756,27505674,17802967,24577119,24566141,19612080,39904916,29547167,38816091,27254848,40622793,40520967,14917407,36546312,19939223,19551205,24937084,25169998,32627064,21927028,19746647,38278225,40916790,33452290,26292260,14972229,40516351,26640931,36858645,31444897,35934052,41137735,19836419,27022324,11268607,27877800,26337240,31981537,28760007,41045752,33186016,24170923,18184274,28759216,32117916,32421098,20973635,8173716,35610186,25300087,27611136,37560467,36156782,33138155,24522174,36425163,27296244,24492731,40998677,31020710,31058360,31098428,29321315,26885431,22007858,30044341,27497775,29150584,19685852,23518693,28268294,20373527,30188438,41314977,25316092,39795154,10384076,35184957,27373873,16667821,33680207,20215980,10455710,19678106,19257865,20192177,40904821,19303563,26070317,32448100,27259812,25274633,30300079,7552159,16080860,33873132,39943210,18198381,29388561,27093747,36079822,12119010,19489965,28036041,17331649,34661118,40835723,23213963,39019544,18314782,33795757,24836213,38562086,24213304,24797460,25490698,25765171,32520567,31182991,27486539,30613036,34736258,33806829,17330220,28301758,40430352,33085659,21536491,24913832,21545539,17970858,8230371,40831502,25419430,35116836,31996201,24242599,9951481,20912954,32514462,28682929,11342243,26501251,16687351,30633278,30675633,25925475,10385879,30744382,27608940,19878983,20529831,19864439,19155353,33961222,34177139,39738547,20450593,19587097,8582029,8001037,25211154,26071121,28934588,30135215,35622478,29797178,34246164,17485820,27691823,21517624,17044588,10652135,8533256,37047462,23875490,19520096,19258891,37479024,39797911,22799992,17376946,20209522,23000605,6410362,22049441,40226091,17277227,9683038,24661567,8362713,40816259,35029372,31311018,19154794,17970901,19378579,21892029,39500826,21177306,19369853,31238888,23355976,23331145,25982732,10418654,40744674,24310524,29879135,11335709,30174727,14038064,32676991,36331616,41613083,26008083,17122704,32794607,30871659,30362031,21684131,23087960,16242978,37421022,19831756,34070138,39463635,19752958,6307021,20159454,19486841,37417699,22752681,30988589,20222893,23951558,13649442,19583081,35114165,10153458,40858451,38886145,25581977,25444908,10466417,25328059,41158357,11027385,34424221,19240509,18405822,19097330,20160115,30655505,11160364,9328710,35525446,17989918,30203999,24389200,39663404,19836772,32982346,11712769,23922302,39610381,13296004,27224584,20727876,32485305,38750795,36547893,24399105,25795589,28673135,41357345,20127926,22685021,20466828,26823043,36849462,15252533,7324548,40237769,29591942,25287543,34466588,19001539,31093231,17732587,30417476,28698715,19091431,37593200,29830995,26360139,31243814,41314213,38842189,33536397,31705713,32373595,24299830,41391960,24172294,40353762,19538444,29972388,39512640,33114953,35533093,25436299,35834321,31599928,30606710,30423335,20491078,26076568,18647151,9249737,22921792,30219180,17493901,40842469,28157450,9378421,37861402,24654929,34435041,19111246,34821707,20031295,33046867,14645085,10608255,10699757,25016151,27526558,25975551,25730112,8779114,23284240,28004224,29084711,24802860,39091254,8548383,38573166,39067847,41202466,41215396,9469318,34708358,30381599,28348149,31526662,11912605,33847759,21752698,20451339,15292830,27423259,24466173,40220457,38801925,20881704,33991838,40416778,24765026,22890041,28622333,20813718,38566274,27103148,15698114,30452617,41180883,19793627,27764565,32604089,30246124,26239257,11672643,32087454,25067030,25884457,27990535,7432268,40517672,34810017,40745850,34145420,41228374,20562987,23035652,31048240,28876954,20237173,31471637,28521392,39716976,18445765,28921001,35272566,33975236,17751580,12769266,25379606,38292380,34478034,31061936,22167132,38524145,27546837,19941091,30626940,31091277,24037283,27387954,12790085,11355012,31764434,17939543,38494351,26696841,41094585,40092285,35719586,12325401,26718325,35775589,23157979,26276886,22212688,28516868,37077009,19307024,23761926,27276265,31028864,30665172,34487258,35308744,13656917,23379047,17347647,33437665,41247459,38724277,27550674,20298656,19706936,34903829,33554326,20391029,25193835,12412362,39409782,34696658,32865584,38765550,41161305,19903602,28792982,35241036,29402367,36310141,35273606,31316198,33185439,19176813,40284537,37811051,31335791,31298145,18963094,33461344,19152245,31457879,40149970,19946194,31323256,24610411,8624815,17143923,19983221,21247744,7357291,39416822,34912127,33584056,34600580,31570933,35304280,19093918,26579733,39542902,32059898,29747356,39183546,29904896,30487732,33763527,35930342,19600422,33214933,38748275,17359108,33956333,18773968,26198163,35273006,31611613,18664974,27699452,21981989,20316469,29964327,8838085,11194774,30703761,37071941,10289068,26171010,19059595,41613235,34819787,28311802,34944429,20107206,8542480,29289839,27072107,24861878,21548777,20117374,27084895,18473672,39563531,20360547,7977006,20253049,8467487,26020906,37044287,28857305,16149912,17133829,34231719,31474957,33361432,23148407,31873415,28113306,28527655,27269003,37473449,26746982,17038821,19154715,38744705,28808048,28678283,19837297,26795653,25490750,23548010,21495079,28357306,9253014,27428564,35610925,25594491,14602274,24951345,21418307,30521531,10441892,39757582,19415366,20704730,27983316,36737054,33604424,35850474,27141139,38531612,40142467,24112967,8328241,41088032,16162862,20110282,14157393,39276908,31373926,20744688,40373534,21508926,16729797,18378552,40648483,27234679,26499820,27849775,33036180,33285044,22566891,24585919,35823436,39815493,27484466,38459486,20661536,22779540,39886990,37978797,27893648,23957066,40026224,25719151,12136931,17654421,35090116,28417118,35504549,20477373,24615777,10578687,39139655,19641379,12904182,25914089,35344672,40727260,9879255,32593641,40818367,12876553,40440707,20940384,35562830,39106147,18805883,13179257,39703174,20609668,31319568,37571482,39345356,34096282,8384636,31345212,7795437,19346136,19985576,19758484,29529928,24039727,8695470,10192206,19684339,35313121,25766626,27541792,34251429,19438649,27078646,25402336,21489739,31690653,10153232,40764103,24221474,14418412,40536645,10141276,27024219,19879629,38580062,14912127,41029265,41022275,25796460,24520363,32733748,38062006,38504942,27921849,21194453,41347777,26868495,33684989,31288663,6656882,41168840,19597339,9120657,19374888,27728930,9838355,31406889,34288855,32720296,19282523,19577408,12607487,33888092,16734989,20148752,24715737,10304225,20512051,26226294,20499639,27947910,19525960,27534449,24648990,28600628,40745210,24751562,26845163,16269363,19110859,11626871,38437276,11410019,22685914,29592731,15327260,40974468,40511946,40644035,13885398,19427547,10987250,22694663,39213289,30926713,11906466,14918493,27470885,17746947,38546468,28089379,31113396,30483082,22479709,38793140,25846281,15624784,37034741,33798317,28577272,29983297,35584270,31977831,27454909,31710995,26166363,24616165,35401150,30454375,27689900,34551239,33693415,20941410,40800083,25105848,39645447,27429287,39866690,40993830,39179877,18037656,27340612,38497223,31762777,28904455,20018743,35697928,10574247,30431536,10593582,40850356,7815823,12872831,29079205,41281387,41323140,27552966,34118057,34839024,34266278,36653458,25169450,25153788,9553789,10050614,14482438,14605590,19075182,29174342,36881300,12205117,32707002,20451261,6637847,35055703,40024187,29047149,27110992,30921869,41218695,24631946,39842471,31787849,33238811,32879857,25221587,37123131,40153313,25874437,24608380,19751834,23856392,21199711,22627636,40422472,25939108,33237016,7844232,27555654,20021429,31300976,19273091,17096727,25267352,36200111,27462920,17449701,39022044,17773515,25221761,6802505,39530352,24021541,26078774,10447455,24434945,11364335,35849149,9583501,33035181,33714528,30650940,20373707,19941883,14665032,28035812,26221218,7614809,6637088,24216003,14444276,33826041,19953793,25010270,33788179,28331562,19186198,22431808,30481604,20123166,37600233,19953933,24621683,31887763,15491543,39320349,40565744,35134913,21076554,14678664,34320718,30364674,31943149,23931871,35782276,19515078,25553893,40118883,35389669,40971925,25079780,31045071,37101861,32082254,37054290,7299666,33021770,15998331,35477013,30721431,33711294,20101198,31254914,41098590,34761868,31413341,30732523,25042732,20389796,40803080,8984305,39978854,24649709,28687271,18465773,7844556,28051534,30143552,30414835,40703960,31404656,19417197,35809491,26993131,21200338,36177211,28799121,28947065,33119832,29118591,30843243,37039204,24682924,33603047,31498908,40347008,25758617,23617981,38928403,23236798,32126919,38534746,26067171,23976250,12141105,33885175,41137995,25003545,27176379,8757257,24967205,32156523,35637573,41030068,13107534,22400616,26598127,27531756,19658447,25771360,25670256,29618443,34406380,20064590,30621257,18693178,29212785,39421644,39006470,32919675,12707617,11805106,27733996,36973234,27631200,40593678,28213564,36961124,27527583,18173877,30266372,18696059,24099160,24134065,20030907,31507341,40853530,38718982,24039639,40647927,40735649,38756012,27805161,23953346,26535306,31079007,26045083,19237793,33972812,34937753,9953871,18288007,19704523,39275592,10449897,33408085,21006017,19679989,41246866,27912157,12009441,28133046,39713983,41276187,20706227,24740532,10869072,34100011,15486042,8460281,35140136,40116484,10037281,9623722,39027100,24792898,29129179,27542191,33130829,33885027,25366133,17591662,27607236,28143966,30117485,21540411,33860151,28209375,24291048,26019971,33214024,38379565,24329871,26160211,25587121,16950750,12370368,25846962,19525537,25882001,16875519,39101424,10015431,32199213,26326350,39895965,35488434,31716464,40350945,33941230,33354206,39463072,29828828,16208167,20148263,30992106,28021446,28558080,39015076,16162637,27525512,8780574,14094504,31057754,24900265,14868412,22550074,31714885,20551362,20060131,19121256,26826752,34070827,27782027,33384385,26832483,41152977,8072136,30886368,23131237,30768720,10910281,40745275,9241727,17318849,24240774,32005106,28537784,33629215,26499359,39904858,26867900,26890157,31231206,40578681,31325408,39601121,21821221,26845038,33929998,25262162,36760595,16840220,13496726,30446748,19549734,39910489,36870616,26966382,20514089,19924604,19142251,21892080,10826103,32321564,14708441,39307558,32922862,35552314,40564277,34110073,34148706,33203062,39288873,27450005,40745072,27897808,40809861,31143054,11732471,35428063,17072498,26336047,6703780,16670191,36971691,24133682,35442358,38644563,25970772,17477025,35049978,28201274,10583026,19088134,30661016,19066942,38740046,41019942,33513586,25216902,38704581,25871674,25142266,37058263,40654153,25897505,19187688,33578623,28964916,27706652,19386254,29105632,36790116,39761113,28547174,41263324,32154214,41099329,17097927,25931100,28713583,15860482,35093837,31292320,27304794,12333251,18313633,30349819,13355319,25284007,27535986,30927797,6408439,40173318,33604653,23996089,13631704,33268837,29224618,11177980,23676165,18705960,33276040,11653826,10956948,39663014,28329967,15163860,27487278,19673180,27469435,8399343,31337620,30041213,34792207,31743503,32858480,30008404,10320845,22971437,15885299,23963075,22043333,38498891,30732677,22606340,30764209,9740229,33629250,18938606,34194109,9967353,25894710,26761882,19416640,32110093,32851707,28691282,32026198,32241835,26911461,36432730,19507856,16540350,15470080,28212008,38997422,7476772,20175584,19183936,17854972,34695754,25838706,35553422,26970736,28065188,39783553,28577772,28612178,31374098,22650648,33885909,19164454,35293945,11444861,29892680,26449885,32051456,14946033,23252859,25790009,33518393,15441441,6487922,34995899,31004174,25410944,23932140,40796580,19611440,12119177,31338140,28018770,37431895,31431565,39118723,34474453,19044891,39449897,27297914,33583837,18197021,41138713,32515995,28725716,27750065,19520048,30381653,32811479,27540224,39097050,16426243,33100505,31153159,32501785,38399880,24950746,11578694,21873341,30731371,35122236,40229231,19744490,14746763,15414018,31554775,36941824,19338595,10937794,31384876,39922961,25163741,25878219,12759310,33085978,27243028,33582004,27250349,19031534,21290962,32521308,40935984,8279991,37422614,40087184,12362450,18825817,15803089,24202285,40068486,29586447,40026435,33634537,31321846,17196331,27003699,27032332,33325895,26792772,30728718,39337299,32914541,9337501,27803420,8235477,20230431,19432344,39176858,37539003,9284511,19984887,40266868,10505483,35535547,18480575,27395680,14879978,33337589,33948962,33372206,27671163,38610602,35392331,33861703,20447042,17808251,38657887,22578901,38626077,40888306,21334688,20049991,19020666,22599505,30762558,39016772,34037371,22686393,9653319,38153131,14976848,34871353,20194744,14508380,37391487,12102697,25837198,20857230,36954506,37518891,12342398,11004988,34005579,27490542,40528971,6997350,40633126,20228696,32013767,20940779,28359555,19106094,38696110,15861037,15528440,11372355,26443660,27704874,11910029,24975414,6682079,38595565,9398135,20286494,40289839,32050210,8222512,26622190,22245708,8973652,10708304,21282057,26029198,20091241,33870607,34642942,34951371,22241292,33039410,22783203,21477865,40116816,32172638,30250334,27635826,17941439,15161340,15299134,19306816,33096138,16445263,31969808,31705716,26093315,13750900,19903858,39075953,15347334,31129238,25843185,13983091,35197652,33218218,22575892,32573802,40998717,25377585,15902594,38465392,35819078,36057444,20328170,18210922,39454479,39067998,31064144,40737662,30383300,23076214,37183414,24139139,26341992,19517105,19369146,33852503,34176608,33407573,31101539,33807763,22125546,15400044,29070302,14103722,33353351,19179476,33504850,40382408,19881509,15400736,27875032,32699346,30666965,28880643,33475063,13703422,25951231,24668524,40242828,19174652,22976833,38663525,36945206,26717949,23605437,10778146,28286825,34796757,31761463,28475289,35563174,17489412,11356827,34337467,28503440,37423412,34460063,22777530,17084588,32569196,40925968,19219350,40955979,39055223,39486706,10074245,25138176,19828237,34919652,29776264,31806598,38611885,41458981,39807712,36053325,29849475,21274638,12318771,12688267,38603565,33286147,19569571,41267463,24693490,25953490,21654453,39798160,24238712,14868903,26028342,22663757,18299091,34147872,33967352,35931626,19760774,19313051,26455787,27535919,17947658,12426711,40889801,31007045,20039160,29504129,30294095,33877603,14565232,39930072,24502903,40623116,9460984,26414473,35016222,25624319,9501350,39197945,37439062,39077189,9564112,32711017,28097544,29058580,25238944,26179541,40028848,20370662,36651439,7256474,13335342,34884378,32761319,15498972,40523969,26895995,7925600,30479168,40717120,19002045,23471693,35093464,35809040,17659421,26277847,14227696,16337189,19449618,7313832,27262356,21911531,26376862,27600724,19076903,29129539,26717724,15849609,26578703,39355157,21360354,20550525,37601077,35298648,19474523,35237412,12630019,38723279,36867882,31198758,15921415,10371624,30931833,26860937,9628896,40985140,38937828,12514240,38979933,25175329,37112216,14318661,20324934,39649346,15630534,24402739,20245234,31896272,29317345,29978513,14092624,26896295,31091303,32392728,41035406,22533037,40925930,19327484,21440455,8624207,35353516,33118444,27434207,39304884,21316397,20414139,20065643,23253702,36953211,40427449,12280912,35409545,40991057,10223247,39519659,26042765,22045192,27682522,22317172,38852986,8980982,20454630,24135354,30481355,28596680,32619763,10840592,31030179,20256541,13200744,28329795,10387603,41273254,17959633,33885871,38653137,40768618,23867264,33968086,38749594,38178706,10990986,29216636,37262386,17257851,34344648,14725635,19135278,30381652,14671852,19113463,40823975,27289916,9966002,9268880,11786343,15285753,40719550,15902606,27115964,28159075,10975118,32295789,37075070,35604923,27473920,22346178,26330585,41072921,25043694,19165830,40006778,30646315,38535411,39148286,41135624,29237021,29722008,24361719,28917348,19596072,29873051,32512849,26541312,34947971,27527739,21942585,40791526,19429690,35723411,21001555,37731618,22342255,40894873,19338502,25349443,38972505,29752603,24044644,19616293,38732292,18862872,20390051,37334472,28066309,19782247,32031721,38451656,31925812,8992308,19163431,33589616,17996389,26800052,19208066,35593851,39205763,30563791,39274989,24781958,13929165,11884633,31996582,35936923,18968789,23974276,38196343,34775004,31407499,28988597,38603963,13794245,15839001,27390234,39356011,26791906,39721412,31057043,19173404,40275340,30675533,23932830,39444548,36857725,40581272,20171984,34132886,30645799,19429746,40036223,40093061,14518415,39293351,35349022,33948412,27680129,31044729,26154961,37327619,21599072,23877670,40513441,39288343,34364160,32280970,33552754,40236414,13709985,40817215,40946682,35061715,23698156,10246683,34917217,31132117,19598795,28771756,9910083,40605224,21585209,39455846,29978056,30368568,39497548,33338338,36667031,40458772,20162433,27705939,28361584,25423604,32152133,19261978,9186044,31093141,28304695,28690134,19707840,39303204,22310900,19475985,33726236,26227543,8763637,20364375,39972593,9184201,27608235,19301055,26476073,19736788,26225609,33834632,18719477,32650933,15024744,38913538,27497908,41477592,21941165,14151727,27225809,39019677,23683938,9029091,23737476,20706471,19443768,30448914,24443269,40726348,27320328,41182163,23292321,24504926,15378032,16015017,24668132,35376318,17556893,9889648,21313648,41294326,32718067,35926671,35537991,35212805,31681208,21772698,11043281,7619295,37210359,14767336,15785796,27747496,27899413,41115231,20713387,32080904,21250766,16569404,8222612,20161219,34160707,20450901,40482023,41565432,39444635,31946156,32234100,29793750,32555044,41149926,21131541,19772111,34914240,23245673,30913453,8548002,19883305,32131865,19032175,30146123,24818924,19192429,30646847,7168503,23725154,39665508,17862638,23991585,40200642,41198952,31440338,14248165,9929089,21281412,18262392,38827414,21817152,13244108,31306484,38513193,8200492,31052626,31056545,31715732,37592845,37046884,36044605,37248953,33782946,35042988,34389941,18735959,33333045,31184907,30956900,14334071,17452903,6507297,34764512,25750322,16632071,6336302,24320911,20802364,31412512,39420827,27075810,35750076,16946337,15664631,17659920,39923322,39423159,32878786,11858806,19651288,17909592,27457098,15484935,37063017,21157292,39209013,20227562,15208388,33540013,20773954,38888919,36045392,23473052,18587470,38190319,18822302,24251235,29401005,39568148,40542148,20740999,32522920,33814708,25072289,10147170,35954368,31121790,23919584,41045317,32313784,38955166,30604590,22105106,30042864,39452318,15237009,9836707,24634684,14378725,20934925,31142377,28679808,7690154,34037525,19285206,10330170,20642304,24749829,8710335,24227109,33962283,32182091,8187666,31799726,8336571,33240233,22456886,25661222,10011385,21916764,30887318,40932222,27520471,38293414,23947490,29302694,20628674,20941482,40741814,26968568,39547993,38761571,20476437,21172333,20022130,34148091,27068646,20478484,30839740,10613285,13337242,24627010,35641853,38684761,23339345,11562383,19925495,26917118,41105717,41315206,39005993,40090241,26846324,18522439,17806230,39106112,31051315,7410451,26522325,30628285,33233496,27650182,19513851,37757554,14092448,35633523,40356595,11724657,8021454,36630303,17465406,35838181,34709334,28778075,11889154,28608930,39579003,38564323,26608180,21144355,40991517,18010051,22399301,25120794,22264239,22507372,20547314,26437679,29569738,8060533,40407490,15460049,29623831,20451338,16444683,32162920,17567121,22783182,41283212,20414372,35937667,17344597,26972028,14083595,39522243,41057610,25213754,38979105,24230307,35124817,28414306,30170420,35946929,41098574,26438459,19612829,35778060,23057531,29540861,31521494,20420308,25751125,26183177,34135304,24676730,36085780,22505800,23918645,24200447,27347071,19318080,34430573,40253722,15490057,39752504,40967843,31486546,30843758,10521117,40289879,18324037,6841626,38538773,32574854,34072274,21953278,28136532,32989194,15361141,9396360,40760998,36152394,31619138,33946460,22708046,11314472,29879538,21047067,33236511,19178084,34937477,34903558,41016694,40275890,37570986,39091101,22524791,32692606,33425291,15142360,40339729,19744976,19027495,40395751,25970975,19180577,7463336,40812714,14875069,32053317,35723990,19660768,33602879,40535698,41003970,27368950,30948163,20889179,28654695,40662799,14789055,40834094,33940316,21855671,14227626,41035767,9643265,24713015,9141824,18105802,33029420,32858503,31553364,17642009,8619639,36969365,13329970,16870901,14959815,34430791,34253968,6904598,39496771,26256067,35835185,21430454,35390110,22498253,35573735,40112412,41165932,39585954,35482920,32962377,27537536,19728469,40399774,32987039,8641341,9943882,17065565,34538396,31030753,8806300,18941587,28011267,35748278,33996541,13780941,18856008,26927770,41314868,21231468,24356545,40717662,19418374,28851106,20234748,20272366,24544438,23374106,34684596,30512144,28092014,31373899,7127951,26024767,22907513,21905269,28761262,26039860,22744921,37841202,33021704,35768808,17165142,34551001,7290018,40134158,26813485,27474162,40240137,16113989,33676911,29530980,39636555,13383926,10766816,29610614,23174765,11285092,26550853,29181067,26726073,19258706,12701464,22667659,30439460,26533310,33693688,19144720,19865511,38936789,26113772,17257315,11569355,35312550,6402215,39585807,13760282,27453185,13714302,18318971,11744413,28419930,38818394,23770716,20130400,18803222,40012864,37844686,25194738,35148790,36437830,22001262,31976359,26699548,20145942,33655297,25165121,35309830,9401128,28507709,14880232,24212809,35635121,38729410,20694508,24679194,39855836,16882070,18081793,30856519,23732858,25466153,29950550,27794883,40766589,21113992,36159431,27072089,36824642,20213276,40829581,39016632,29863041,33131183,33926237,30638182,11169672,25561483,34632934,16968988,27418174,26555178,32580034,20155372,19468368,22115044,29995472,33061642,29857044,12158230,20004653,6291092,28161468,27930108,26187582,33618291,32237279,26237674,28080719,33485114,33175335,30434607,31921081,24226199,36433557,41064434,34479257,40443983,28230669,29774094,11323971,23894917,40937491,14516425,18710969,40816986,26412151,36787931,17376741,26788074,33095592,19090345,10199778,34052837,27788515,38323336,40606682,33666530,30036171,40045411,39342360,18376899,24293817,26546698,30640936,39369990,34951173,10641901,25160891,26786219,22922367,24983568,19738011,40648843,40411698,25544732,33171662,34864807,25849692,19948052,36055713,29596633,32000994,15385109,24134738,35181176,15193884,41264652,16409502,31610244,29789466,31719290,21666005,29725715,31045722,16900277,17972898,21303703,28802589,41125264,24555020,39778642,33981768,37114785,38295999,18125203,40752757,34658400,33958828,17247665,19631511,25577232,28081477,27905891,39776140,24531411,35972780,10503733,33412858,19003049,32249625,38224332,25388477,35005060,33105527,8613293,25441448,24140693,28915854,26830458,39462982,27491870,26339200,29185643,28364818,19665569,39909440,7099631,35182685,20030964,20924040,21267825,12193103,37300987,39084714,10455075,20045004,23693773,26024070,22512358,35308452,26355914,25361153,35089848,8495466,20361085,21502839,30875746,29709164,24734346,31113482,11676050,14172512,32761885,27082883,31035351,24653674,24393787,17015781,33105829,35440361,20217333,39603624,12507625,17328253,28302196,14068385,28384317,26871202,25827599,13529418,35320895,31861170,39115734,12809454,12713881,40898942,39376117,40427511,26952197,23085869,16478337,19563941,39220541,26535702,22490925,30564812,25353523,32817700,37024031,36782559,40642448,24212025,17363909,35778184,30206351,27608272,34132243,28437906,33374629,29082263,35621279,19094549,20511674,25593665,9003852,17867578,37117410,19245646,27991813,24348445,8534848,21051892,41227553,16985689,36554457,40052600,33777448,40819049,27468835,20544989,19954260,39625494,25007410,20347916,22570120,27441833,38063624,20255404,35955193,19428377,34785654,33058356,24678944,9401461,23707612,40659030,30729734,21319123,17374359,13497020,17738004,31202068,15003113,9139567,21488877,10437835,34655893,29997866,24494224,31221570,15467231,13954116,38592200,22759000,17217827,25553440,20503766,29617400,40324723,23415344,20558593,26555482,28249147,19021198,33589820,41204824,32697444,24315185,20071349,20438087,33177343,27509314,38770802,18133470,33923306,29464826,9596842,38591573,39935390,27239193,12164604,20410362,15791473,7435258,28480791,35693784,19570644,26938688,29126738,32794397,31247950,28022148,20845298,24357737,38730531,12117515,41360228,22842971,39041262,32786129,40138303,34375801,10759689,24060964,12624140,26146702,33627429,29282614,40794879,40503714,11914257,26915034,15793514,17458863,20189088,38470502,35255547,31038110,38567143,37074119,25218280,41363645,31222630,17345369,33327213,15902376,31599283,19706081,36010550,20235512,34473354,37438696,35580017,41285974,25300413,32887629,14520363,36651435,21999928,40339119,40937128,15107929,23617238,12626610,32602022,18895026,30654975,36033452,40850626,23925186,40612375,39186650,25221745,31011892,23925751,33416595,16718206,36033451,28584767,40266604,10342762,20242034,27107932,32995633,24199382,41155910,10930887,29979370,27229260,23472288,18912031,39726572,35933184,32415908,33434225,32935232,35307790,20462879,32904595,6560150,20306577,31109489,30924619,7465462,29416684,12539733,24170936,20673751,32518592,21767714,34233752,6307501,9247280,34531338,30671486,31037390,35839678,25167742,25277570,33983571,16919657,15014474,23844149,13761113,19939285,34051208,22997552,31483020,32649075,32633849,15774648,38917853,24071175,23277594,34619034,25395968,40941767,25405626,26017982,30270873,38966630,41275482,41022358,9521677,19970399,24598592,28181311,35227753,17444337,37222565,25911634,30383369,32934692,20911423,38330572,38424992,39644264,31021907,31742052,39902814,6614440,13424065,33085287,20728544,14695786,41177047,40704816,41366353,32551566,33185354,39717275,8897282,31119302,38700723,35916350,27473201,40298837,8332322,34601255,7956602,9609713,32332247,40721971,40291739,12255886,7575771,27604740,38691280,31760355,24492532,26207880,6877107,31007170,26738267,29686121,32620247,9048832,21421374,14043387,14243424,13441429,18193672,36824068,17639956,27600990,16361829,32041738,33714042,28907695,38913412,12564520,20850470,10218299,9565635,38954695,19631087,27775862,32161117,27909656,35022447,34296175,23304755,37429650,40130220,32880190,37407405,19284784,32948671,20759526,20660906,12647967,11547420,22195333,31088562,34798890,24474140,33556442,32139269,25596402,17001055,34618460,39895835,24625445,31465610,27374829,8924518,33086086,7674392,20015552,34745162,25922966,21610132,30042582,40916322,35519625,30167952,31679347,19061625,13204554,40602530,33537681,34032923,18006379,24032006,20024436,29050376,14259046,26659567,8779640,34834129,22520509,40471215,8270492,30865423,35398641,33691024,21306075,23769961,12181307,10908963,8125612,6884927,34164466,26923394,25249814,25235147,22341865,27375274,19195051,28229267,19202976,33872610,41476301,35721943,37669147,27451937,16430071,9383701,19715644,38603173,32448307,7453861,39528895,8479334,24716405,14959630,39032749,39064428,39121556,26881631,7087129,34848585,29527358,27534011,24751928,10971432,21197944,39629943,15480008,35337934,21638994,34810834,19215615,22731216,7342810,7431782,14687566,35768992,35095478,30031026,31511832,33617483,30670376,34655321,22847249,25595420,7106256,19203853,25902726,14684806,32319097,16922341,32933746,39911902,31971355,31231146,29042973,41372834,12492128,19615202,22375638,30170877,17268760,29524772,19398976,31676096,19891099,31729529,39027140,35244576,24876313,37105743,35475490,31136794,37274149,9563325,34374076,26529285,40917562,11060074,25310407,24916185,34313745,27564268,14692260,33577262,41016235,31342634,28970360,17708892,39231749,22054768,26352065,37233847,39545812,27580229,24702287,11785808,17597941,41094314,34656112,34167643,41000039,22994767,40724267,8081691,37412576,24034466,33713678,33958329,32580608,40991234,40990795,6320504,14547159,40264584,24055986,24318982,30551801,40899913,21304704,8173764,12602252,23995921,26183856,20493974,34925911,40890459,28776001,26781182,19405897,31148750,32519325,31165396,35206823,26434149,33708962,14723568,31032241,18234918,29591881,26149609,16638969,34993507,7759740,14894487,26495049,19078606,32838887,10375468,23288700,41370326,32803862,40646432,39828636,27006497,34904403,39218145,12111200,31747416,27945070,21577271,33117312,38628735,38662966,28880178,18904580,20448467,20995832,28162596,39211378,34319201,23437690,32104497,20692736,9861660,29977568,35729135,27883925,38552515,24455682,24850258,40641722,28532057,31991871,39644386,33049435,39498104,27977596,21943351,24906954,8190690,21261205,35625555,25679864,31292538,9327670,30511092,21365253,19982679,33278535,31868187,19646556,32963387,33930268,41208077,15137163,7188999,40445161,39890431,19915997,25613608,39647646,9894823,16734097,21929210,23990716,10657970,29026888,32138886,33034543,28002893,34337304,6721329,24649630,28587579,26777691,30734020,35736809,17422528,9495217,28153674,23754717,26602844,18942898,26334594,32267897,35195068,28467957,35374666,31286002,11667941,9393511,12715782,31019777,18589352,29137973,26645185,21945583,23934390,17336417,18740565,26288219,13301100,21981631,26410330,15055099,28977389,26357355,26956102,27329583,22085864,41026069,19474324,31030902,27509395,20094799,18505202,15567007,22082510,33061841,24009271,30803816,37325722,17575751,33204013,15684820,39461611,31205146,9658856,16568813,25005624,39418513,27872641,38717841,28592298,26834720,28654002,31116420,25877399,35309754,16051295,9477828,25449521,26177758,34271589,25582203,26266163,21712220,31027032,33197593,39484260,31560455,36183364,7027778,17011098,28537662,18617023,24536720,30673912,31037696,20604952,24951580,33452782,32901878,31143330,40588108,31662463,27172100,29014635,28798043,25712687,14740983,13969540,30376072,32340975,26804301,6725131,17146232,27006396,35289223,39111798,7751579,27067662,41320190,19594209,40914792,29394415,22045672,19985258,41222417,39021609,17036826,34898141,31242509,18744319,37293921,28770393,28628333,40715677,16247726,16230472,13563153,33791184,20065262,30716337,40012219,25880139,11628098,40273801,8491786,33574857,31058307,24392367,28860340,22523274,19238468,35305992,16952428,24383556,40571339,15983759,17865873,9739298,27882770,27382521,31791401,33509091,28516323,40700157,17029745,36131782,22889804,32240522,33835270,28898327,33691586,10334366,16626703,23963531,14909569,13865277,38593201,28548773,28969882,25662921,26357523,9300730,34694914,39652264,7149731,17723443,19235123,33277689,11312670,19255921,19088400,17983639,18591366,40398255,37064607,20118055,19811424,40286492,15392307,16709260,29303966,19483521,24672657,29344378,17353336,17232871,41072240,34342174,32245650,18722553,24678552,37127428,39842510,40292777,18385790,24433176,19859011,26336434,26053991,39769430,23156010,34021588,19758235,22970246,26807897,31218312,39175770,10413512,32418496,21336126,39711528,35521235,35657165,38604423,30626008,37550906,25971628,18930124,23502664,34045751,41489263,40339520,30870809,23917765,29302375,25931842,41170769,33101248,40657751,26450847,26347656,26950259,33015483,33482281,24026297,25028004,8648509,40504430,31969884,22973445,25282810,26832885,26063330,25207513,40843675,35776056,38989120,40244739,20015768,40926476,28262816,11866199,32088229,25160928,13919431,39556026,40748889,23907442,26222996,32726778,32000388,23912482,35379571,23057458,35442258,26844146,21486022,26274300,10924277,35001211,41162563,21589706,19747983,40791801,40828331,10895045,40274134,28534157,33246799,40513731,39342940,40129627,37123347,20268666,26970123,6465811,40875747,27608434,8957747,26129742,20752887,11946841,27459473,41315642,25009467,30651249,30993056,30981478,11131239,40555016,31023164,39081217,30381279,17712983,25798149,25151186,8109584,33333312,26639365,39517693,25655742,24048291,18823969,28301315,16193664,40553151,25352641,27832552,21279259,25954580,29490484,33213462,34173589,40899399,39393413,40731216,39752886,25852152,20386499,39585635,11721835,39563872,38818208,22728531,33611322,37074785,36370813,40356265,40124755,40078805,21037546,40069101,31216511,10037966,39925571,39727146,21534993,40415170,28094505,25477251,37105329,33098219,35800766,24907286,18388582,24924559,31288288,31883480,40862528,40465698,40674773,18615240,40829237,40382336,40331584,40097597,19335318,25874321,28432108,23944150,29885154,31939339,12565422,39696739,40431047,29736952,41472721,19215061,13596358,23492326,19961186,19190673,19139856,26704782,17583066,40721192,9097273,34075507,38622499,40493107,26921195,10528105,25644587,36367083,30056534,15757964,29914180,23499279,24951442,12502703,28185373,11591511,29981048,16375606,16052881,35440362,21425239,10058407,26077577,21303404,26625208,32881575,27372545,27583350,27639550,21247338,13307579,32191919,31712753,19335036,38816814,17421382,24226180,32767906,28041933,33697772,27349931,27498462,39311353,35950790,20105680,32027513,25954490,24857165,34629879,9737246,8850097,26349835,9749082,41164313,40143837,37620606,8545614,10191111,32601183,17816365,39749232,33852251,30236128,24964213,28374697,32317556,14332481,34779618,11188697,7912170,12746071,27944599,31660715,40709324,14252762,19852817,34259335,29709632,28578774,26322316,34260832,28287176,20271578,40641311,23871640,30204582,27778063,12948904,20010798,24405873,27791082,28343372,22907196,19323320,9776030,11987242,33113065,27782072,40861012,26324510,34791264,35275049,39147979,28273829,37428390,40834189,22584936,20678478,20141271,24911200,12124265,25401137,8948285,29585345,27376100,39233541,26999278,10862454,19179228,24752594,40045878,33933392,33988668,35159966,35191629,20210793,6858216,17941404,38556754,11961541,31947673,24004488,40986837,41406206,17105747,41527471,25538563,15613094,40661504,15494654,35916731,20029651,11945792,38531108,8219320,22887720,35894365,40919538,14362098,32356232,40499986,9057978,15596999,38285053,40311068,34428547,14671186,19492030,41480341,20305525,39948647,11224347,24725227,32448831,37066917,20850803,25968662,31306500,24544180,26209044,22292757,40119881,11539895,25930568,19871286,17162118,29013117,24042763,18770776,39963572,33370632,39994973,27267949,24222876,38983181,19104402,11405080,39376790,40625840,26899362,40021494,32905896,25795378,24204431,20015620,35956128,20873875,41136043,30362362,31415294,26495222,35134462,15569041,29079752,32133074,21031145,19311370,34785121,24216482,30578914,29785664,29227635,14696721,26242547,17247643,6867912,25490871,19553217,27534519,40104928,39242448,30378689,16575304,26770416,41387972,22938252,40655707,37078867,16806472,28051358,32768983,17036583,19649356,16152655,17088863,38714158,39421256,18083756,28929701,29540618,28879112,33084870,7046380,13724131,23088297,32122579,19010943,27526910,19173813,19593738,23269270,31981434,39317785,37341701,19322790,26352603,37090267,12852286,31417699,33265643,17224510,14140699,24591137,30253438,22370361,35670891,29387372,38323436,16063221,32468373,16080979,20562589,34441356,27272227,32885403,28362304,17849420,23789261,29973673,13028723,28503471,8659718,28966067,39230689,21893236,30613731,23805268,34248729,34893034,23140823,39582098,39352987,27584756,11076146,16407475,20564786,25197866,29046819,24727942,26037568,28174299,25637434,33862358,24069536,32483948,30461883,39843243,38557468,13442334,39715847,26570752,40827802,23949193,26012387,39720671,29298609,21598814,36956015,12321538,35634511,33890890,11670304,23232702,31704184,28779834,30124471,41296183,32224391,28102268,17474450,26336870,31609292,19561153,27682515,24010933,32176999,27290412,40899167,21053613,9166456,8849838,19945166,8935191,38750073,13981012,9761241,8185685,31972516,23453845,27850896,23515219,22020842,33756871,30057659,32045941,13517029,32930000,10940182,10162330,18938977,31103799,32931027,9650268,16975693,36190197,26826268,13861478,24331929,34745373,35636383,28051140,29345447,40611432,13604680,19020886,28386425,33392817,14346480,39687229,35972335,40718658,30172739,40663157,16092169,12492055,19090877,10152072,37297869,13325415,38725214,40285262,37094313,40656828,27867450,23209778,35022189,12896039,40955070,38918697,40213568,33362511,11485883,10066680,25766970,25343355,26803422,23922607,21501762,25822246,30362188,26916384,24544736,25461963,22430962,38490011,25929229,25995424,34149371,34756014,8675303,29991439,28978037,40393351,21067832,34273807,33555456,23912199,30482909,11981319,26906635,24770692,29211424,38721933,19087625,30183283,24480890,19925231,41398129,22801455,28684998,30268135,26158351,10934339,16449272,40574479,27349537,33317950,14678294,39126317,36812173,27572881,38883807,35632572,18902684,38624424,15871615,35331809,17164380,32731971,10235806,25706602,10537043,16803915,15400295,16864273,23992280,7818548,40406541,36558196,41192361,19438134,38901445,24637396,18250209,34600860,16182703,20802681,29495618,26957045,38585975,29401569,33817985,22807973,17826685,30034399,28693111,34593224,33551522,31284695,41169767,40449274,13948684,33187535,27138469,32613473,40634497,27560479,19753410,28468856,32209585,35014685,12278413,13991755,29332614,21708614,35171076,39227641,15779839,39106038,26679877,40713479,39781892,27867884,13729587,31465978,16780570,24156124,33848394,18283722,25028102,37210608,32329582,24937930,18421571,7710457,33356598,9939443,26612736,11822774,6982011,29637719,14891943,40812117,11211165,35891755,19757016,34846003,21813852,40169513,34217438,33705177,28688511,27701524,26023948,34047459,19920375,23969824,18142979,13133848,32898642,26156526,28954485,39338584,24449767,40784461,34182484,14957787,29958367,26669208,21374663,15518634,29808248,19453572,24129331,38449799,27806665,16177011,34057010,26593661,20716370,32380521,26234774,30722420,15631116,32607148,32486640,23513568,33617503,32749542,17993421,27732582,16791026,24406709,32984381,12455144,18144224,31461592,27004606,39069634,15677189,26279222,20224380,31018948,12106628,28074613,39544371,25493224,15425163,22514251,12629493,16558579,38798902,9170274,33569393,16227152,33833973,40566595,28058742,32313556,31212266,28030603,37485281,22744408,36699805,26192491,21506943,18981126,14115175,33894077,27575576,19069444,17544738,40941912,19242868,26340624,31882816,22931113,6796295,37110975,29624819,29106467,32348249,17999781,20856862,35615945,10315007,19549841,29287356,24136490,24465474,39374068,35124805,19391754,27152353,33676499,15739229,20403451,16676945,9280053,25500005,16348312,26425467,40632311,31875899,35502792,10718271,28477869,18081403,19325056,25981055,19158922,17916942,36877546,11180549,28829996,31007236,27495316,26782811,17175963,26869932,39633743,10594097,15467876,17041780,33845913,24219321,39707321,34800711,28194177,15826197,27070642,12666830,14865708,17607222,28342935,22922148,36022613,26696141,9368662,28590340,40594250,40439157,26805124,19786401,28214190,41132076,30062959,25078166,33375814,9478031,20053757,8081745,26814630,28704734,28103484,27750061,25215210,40167000,14005304,16519543,33950192,15328691,36545241,34334564,30416013,8262369,30391576,34627560,14456359,13818508,26111180,29621734,35134741,10414879,17085552,20350796,35383424,15616334,32877241,33017280,20035515,33023984,24333612,8703409,26646561,34325182,32490939,28910995,40237454,20302096,30607273,31328932,23978206,26833018,36445382,26165049,32747240,10388527,36102763,38800895,17088865,14019132,40399337,27342543,13233962,40331040,24472226,12689391,30616437,32868444,27635001,24729603,33072319,24843010,39987668,33611321,25203559,21967103,31781030,39943829,41326804,34033233,11974453,25412967,24485195,32228906,37077491,24432827,14464755,22614113,27586795,34564044,32129107,39309081,19353530,34620998,26179071,27211969,24137871,12168316,30977181,10520505,17864558,21386513,32899980,36182720,19366095,22442320,9220077,20989017,38773250,30352268,30263640,39219047,21721728,14323790,26977719,34841579,33118189,28216201,28069246,13753262,21509482,14062122,34836947,30467407,35203869,9794368,39372898,23987898,28949421,33417822,15521880,20141598,6661900,29223393,21122169,30773167,27414728,32726376,25653821,13985129,25317596,22662265,35475241,19963051,31251681,30672150,40819076,39233018,38608726,32604701,25247449,38212835,22437077,22605206,24587078,32223457,23850045,9136103,35353100,40911791,33062589,19567075,30487243,17615211,25200950,26150793,26343551,33700670,32340681,22795842,18672333,6455540,40121718,23844374,32398250,33638003,24539810,9790425,18220960,31747939,24042445,23899498,17250455,10296163,30385181,12569471,30332510,29142349,24783822,32303148,34050964,26062036,19256579,18148272,11058681,26767449,31198693,17271460,15571003,16266745,21740725,24039295,27928244,31312752,35839083,12823786,19370072,27213588,10750539,40855131,15727137,16488542,9566332,25976942,33625045,10913757,31234984,20524880,30607704,34631484,31975575,22167191,41098409,27078595,20599063,29768002,11459046,34725254,27387806,19435055,33981265,26634948,33629101,19824470,23242631,14416887,24036416,32506961,31716504,19452865,27438232,11015190,22171226,19533890,33763223,9547894,25169327,32014583,40144873,23683046,17468956,27034872,33810415,26075532,21250128,13776648,34806664,30180294,19342576,40707061,16045282,27481142,34925551,16048869,31773897,10386472,39671328,18384061,12402128,38563214,35829726,29629858,30488763,39043958,25973109,26353474,34812862,10554346,32140403,34628906,37505337,24193628,26729107,31871108,17217164,35240478,10075529,31507967,34443433,28317661,9283051,23761713,29017291,41074537,16249161,19120462,14057271,21313692,25476290,39308774,33312797,7864655,17294018,35709067,29576527,26139702,31607032,14112650,33015990,40601743,32053567,29189439,40185738,34941071,32385323,10882791,28194184,13923493,38749060,18349985,18813974,10440461,27366850,26903590,34113171,35967513,11391334,26625152,38941016,25032840,23914397,16660275,27629897,36126131,30302956,15399433,27849872,19501273,30068109,24083839,35671301,27614346,26371821,17202864,27789015,33799829,26937846,33739643,16306137,13395282,25206960,39652266,24658912,30521578,15054460,34416212,32873604,28837548,28349773,25131429,30093670,22945294,21795426,25110783,39800981,39838727,19343822,27672468,18274296,26262324,39114184,19679779,39940989,18766858,30254561,38746152,38979443,23779764,20210572,23284630,40930580,26023980,16202759,40340513,23666495,26256806,39025196,30706236,31140156,25797816,31262887,19600431,19453676,27438337,10756950,16647247,33206385,30154453,41347170,21544622,24149758,18329683,26171062,34033179,15150982,32803211,30977474,30907162,39520905,25088318,12589314,31678837,24817092,27922929,33618857,32998323,20422176,17948178,30988748,24976748,32747326,24919244,16308671,23932121,22753608,34747340,38930326,35313284,8247034,35768646,26369912,29575236,24565557,31356624,26468267,35307789,32382462,32532762,34104886,19967926,22640189,24739456,35037029,39742232,7015503,33158693,25034890,30856072,31145389,13027757,23356124,33272421,15677738,12522080,17657632,12006822,33962391,26891771,20392374,40471940,35838089,23755282,34216153,23137287,41387622,30290854,19801210,22703861,37519239,41142615,19485391,11552195,25397402,39633675,13127145,26858335,34264380,21124413,35055141,19874247,36461623,33465623,31026636,40889619,11367261,35094127,33868971,40638181,32819996,39506321,12268706,12218722,9251301,33078086,28358490,18559004,22763533,38820099,12275613,13660233,27220347,10011492,19706963,16881332,34143556,9687910,40837600,24204463,24370257,10119925,24083086,17989679,21229273,27905221,35793461,6628391,33196721,20641492,25060859,27064312,7595573,19204604,10118546,9638555,19145486,16916838,38396313,29440196,28891000,10634835,37465212,41167850,20227099,25812064,28428547,26605083,40741181,29599200,32113041,24143036,22190030,15782389,16716301,27184425,9829914,32014975,19573129,39191458,38609821,35427776,23248914,16630856,41017933,25072521,23758643,39562409,33515047,24306919,24522690,34721846,28112077,29989329,19775120,18382544,38634723,33942109,9617944,40590044,41279902,38664988,31006917,30382809,19975689,19427815,35927026,26133782,14650625,35025084,12213078,31616373,29804664,24555120,36714867,36206687,41006523,11204626,17710860,34159583,28080076,41367388,25105416,12379711,27802650,21408743,9951202,39904747,25332788,10858586,39905013,38467426,9685227,13650183,32859343,30426289,11527047,26061693,24784961,27745303,24145234,12011587,15533592,40202787,9325470,25095062,34754952,32891015,18765753,12169625,26360593,32389130,27031729,8300044,25395609,12318246,30795957,31600115,34646239,26636923,24182903,25828078,32167349,38192834,17944648,31495134,21804446,30270413,10618693,32089008,24312733,27156613,19803496,17097944,15699973,24282153,34915170,11890569,33365865,39529428,39606873,31427302,34137314,29029681,31520685,31671810,22248545,17319130,34332498,24818373,30097903,40399418,37433481,20069802,24864795,39131401,40908683,36048112,28880709,28306330,33479123,29434335,19023960,25442502,13392755,24072371,35178520,35199854,32175925,27018928,11770839,16538024,9151474,32839997,17407162,40130667,29995318,20368635,23262046,19769056,9093295,33295988,18487777,11657777,30064815,30277021,19889104,29337914,15272453,31231256,11315598,37432856,39235378,32728133,25173235,30667923,24965804,11684033,16707937,34146698,24636962,26011501,39958513,31781404,11761887,12144608,20826817,19477854,39448178,17850764,6984528,20272729,30921564,11953584,20773439,30294358,31927501,41043188,33040375,38559332,37218062,33677085,35476263,39812235,40972350,25357704,18453525,10253436,30619912,36982755,38792536,28120103,15530116,22889582,23846773,34221351,25776955,19180963,39280957,22544830,20899635,27802916,19610619,23834402,25655665,29789830,39347750,15163327,14758705,28144604,28310941,33983479,30208079,39028587,25683023,26207845,21091391,25114173,38919615,25798472,18494360,25369589,23051287,31726132,19267384,27544862,26102171,12512082,32707249,10154220,27424875,24013189,24306122,25147126,40787004,28884857,34456510,26212899,39915891,12817489,23495414,17044458,27876983,36009839,27454467,18284288,39479659,23954186,25010550,33207487,39539511,40085408,19270998,21295198,12579896,32208813,33987742,19054025,33525806,20067924,25381870,41226366,6920538,12472076,27508470,31720826,24553999,24949815,38640286,13484041,11016742,24188014,23032736,19408401,19814474,25561042,28444263,34648699,18183836,34347754,39097455,40549720,17730997,22333443,24283297,36749415,16042783,40035508,22944153,25501484,13797297,29686465,40922867,25776335,39866805,14480864,10497495,33422288,33167316,34909807,39850585,27160660,6560083,39448523,19860748,34831577,29109418,40807137,40998625,9524826,17823749,29827285,26249445,39846711,29614235,18064059,20214308,39977940,34218396,32836533,27460149,30071381,15177085,8847181,14493470,23831365,9853694,31607537,17545898,7219401,31709060,35970138,26712607,39054877,23198476,24678235,34499977,39337292,38485599,26712981,34636269,29241068,33539876,21585901,22287759,31428338,39729174,27803891,33243508,26447835,20787321,28454282,22213018,35605838,13343777,23537315,39913525,23828519,7105272,18307531,17533855,7984385,9723210,20384201,29751652,14443560,25828042,39498812,27889991,9645119,8967511,18162084,17376121,26955040,40288245,26737758,36151442,28489543,19100857,24020010,33166164,31232107,15554284,33790232,35912521,33615899,18417751,20782065,24197310,28715327,35031229,20242943,39163387,12437633,22091472,20021754,36910560,27943861,32859133,30943556,19104117,39746963,7148263,39996088,23934879,13307374,16407388,8714169,35576126,22119646,35954459,22187917,24554553,17857318,39452814,24018150,30261139,38940036,38488536,24201921,6985187,27474081,6367553,15899369,28529843,19088873,11591876,27446082,23987640,34571506,19316708,39783647,21203549,23844286,28360849,26429501,29513911,18401617,29094560,15494862,33005275,13863204,35046720,31866340,25796934,26804726,31243468,14798447,30541402,39949568,32020587,10856944,31577121,15555387,17606008,38708137,39145948,25192765,27232638,11685184,26910154,25857643,19246198,30646599,20727837,25593465,35018449,41405957,26714771,35227812,11309621,22578313,29650745,9759913,26862796,6762228,38376744,40364006,33243556,25079680,10031530,40908498,11435529,20051668,17673563,11882205,35490024,22539153,17096869,22772014,26703106,6322289,13528214,34209851,35284143,39841706,40396495,31571018,25392293,30254242,31338043,29091679,34055020,37503505,39028831,35134556,17653052,33103702,27567603,40723773,16772861,18112374,12656569,25725012,20252186,19070198,9677028,16814485,40723646,34226325,18722857,27851881,33610512,24664939,30304889,10801027,24561455,29829700,19579530,24240138,39230982,29413390,29047581,32731427,40049860,17981902,39747382,38687480,11451132,12749116,15552901,22984663,9371027,38848533,22398676,32976546,32939486,34254556,22222965,18623326,17656253,22005200,9278428,9661400,10271468,24054105,24988639,14490625,40336413,10536816,39642932,10549985,18172877,19706416,24640065,14857685,18989805,11267768,24951106,32359892,28494877,24577367,41132766,28015303,40998777,35034108,28604761,32056025,25012717,24865462,39338318,39694548,6436038,19051586,26755396,20058429,32226682,26804288,24615074,39327962,9394825,37358449,31488021,31921993,34909635,32600102,37295351,31103203,13455866,39675113,31309089,39855382,34248528,28089777,25705126,38313459,9357158,25439443,24046605,11852219,25581275,41221414,29818138,25561200,28874244,19041584,10541569,27160572,9809176,15854443,25737272,38993468,27501669,21819495,7126695,19800607,40234453,34160481,30233687,35210461,8386194,33668339,35564646,9071484,23052957,29865832,25833798,37585523,7334722,29771976,33451886,19299288,40346125,33308573,25317242,35725122,39820346,11664301,28176764,35209291,24466181,29136101,24669875,41106277,33241209,25689897,30676055,33940863,30263997,18983479,31939869,22297345,27787363,24057901,37708077,35242238,39670123,30133549,17706313,32784268,35756502,40303990,27236223,34230220,31973334,15870212,27010228,28454631,31249343,16434915,40123703,29374506,12266059,29268367,35930129,24642324,34158629,31785458,28637438,31210274,30008378,22332780,28532759,14786306,20248508,16504496,38696153,16648616,41017433,14913933,28069962,33381140,9402720,32426316,10544931,15349267,39341530,32126271,30127569,35121321,22387544,22791613,34171519,25029273,33293083,19067457,33859877,38597762,14493567,41040239,34486443,18007542,18844808,39922445,13154188,38541307,24438532,35739281,31255135,19209635,41162643,26602978,14147942,41201156,19142564,39206235,17416392,30628880,22454104,34657556,34293335,38585701,21408157,35468119,14757291,22094988,18483619,41121246,30789224,10128049,23054334,40628481,30861292,24585827,19223662,15725999,32717609,33973119,9978456,24250832,37015245,13913142,19233747,40330873,34832885,29141623,14152507,28117653,19166203,14499803,10408294,12148164,26709351,33354766,40422029,39129939,21070595,24174036,28209818,30935820,23697202,9137773,22997020,27289513,37618502,30967157,29061620,18468952,30619371,24368838,18877541,9665629,28865962,36063691,15650404,13147932,27597473,8480584,18424921,9450159,9408658,28967811,39269364,34610613,24386686,26505743,40610493,39171815,39631833,24732869,33104599,28673865,34262517,19245468,31843655,41339910,32443264,39031979,34598906,33377135,40573333,29327073,11364859,25827951,29950064,8650587,7087506,39810949,40711692,40826691,17910825,17627165,9631005,27460583,25831400,19653657,20910698,22507431,31896326,16195174,35303566,19428430,24618504,39952945,31887601,35314057,26436244,22599898,27135003,23330274,24605403,40656406,33226009,39201106,39319625,15610948,34372204,31616225,26152904,34653333,29432266,27675813,34621224,23189285,35332461,25843586,15406649,33880818,40350775,28104463,39936207,13964584,25348696,10831751,31564229,29191980,29701267,32933223,12911497,26237297,31057972,33997396,39631352,23474999,11469555,33858594,25862913,34379518,28553501,13171774,28003450,25683076,20131574,14640921,10556095,36130652,22483765,9317924,40184313,33069719,32226987,28342968,29280400,35488278,23608262,9635096,24978506,34456039,29539243,30050129,29478622,30658613,32220712,26617918,34046038,24860092,39324488,32087590,27702041,34729839,22418696,20992844,33921874,29009487,18908502,23901502,23257667,25791087,26040542,24116365,16950830,29322203,29976155,7621821,28130865,32236004,8703976,9582969,22641807,15256736,33286313,28391965,34074911,27360491,31590923,22006384,25178117,18684020,26489161,29884246,32668805,9780088,26805248,28951603,41315245,33983624,40521014,26967612,27260952,25776794,30419447,24769602,24381686,20044687,35908366,39127777,30877954,35645730,30597294,29109690,21825947,28903798,39896148,17476197,35082407,38919095,22288177,17526295,15723620,23102744,39745130,22261721,13675416,41130126,11093957,10281972,17991926,24615254,18920094,31245372,34501917,8324648,20210509,40743980,26633619,32674929,39576033,28466038,29013370,25064089,30453076,16768236,19106572,36019590,40994186,34453654,25238142,33941278,35446451,8505575,28879347,32754945,27227615,31098314,18136829,41104580,30304190,35570705,7967826,24235991,33851809,31577893,26104621,32207497,39744135,39898571,30198599,10165131,23241334,40968735,25426241,25317846,24593579,19415198,34736724,29786017,17404359,30915492,26285986,8832946,11828972,19882591,10115433,26603170,29516335,40088070,25485413,26626642,17921452,19699372,9883430,41185051,38641058,14781404,26732058,10222341,25861002,29055522,26317466,40131316,28203922,25587621,27879488,20631196,18163170,11915527,41391459,25500897,15480354,23214721,15664431,19098365,15124094,27321791,18563303,39293353,41261295,18615964,39448611,30755378,19568873,15473867,23995054,14555580,20285145,40624087,32017234,14428174,40280831,33091390,30610511,21063832,33629023,34355684,14394080,35502189,39551101,13819483,31808077,39797625,32494572,38219307,33491527,24320788,20421224,24323210,33860221,35592972,19700933,26682049,19197858,19734711,21272221,39428206,17686617,31461784,38923610,30245185,34220416,26157908,34812233,31346160,26938424,27554200,17621244,34655182,30982243,28942494,38650244,38215776,11787752,33035284,26810877,31341901,37299995,16654378,26791463,33701920,38723068,24892521,17128417,36131912,11762878,32410494,34084989,32718660,35385226,29402914,30954238,18849304,17922694,24089771,32346875,18996311,22213207,16388034,18967910,35035148,7728041,20941562,35464034,11009312,33898229,27930586,34650721,30302838,33497335,30963169,35837915,38864104,27339416,24936097,17176801,25784962,35766916,11342570,15063821,22231331,15619340,13480496,34490610,6744548,34734034,19099013,25723850,19676247,38881457,13873368,23766315,25069510,17642244,31662641,25737748,31772442,26794873,11773799,24201663,9167222,40166635,34378502,22518254,32067303,23255217,32226387,39771275,27470981,31703774,40503966,40396982,40906883,15591454,30725806,22440852,14531711,28827813,22567034,32975692,27691628,32485389,28360505,25959548,29246604,19260592,28685767,11022076,12147127,37602815,23017707,16751946,38500968,28656174,33574642,17747648,12958076,40826222,29130487,21943766,41058816,22065894,19227920,38734628,9858713,24861041,29629864,28034834,8107975,19945115,23437688,25443421,27188656,31873402,11624558,17372348,31132545,17990685,26891529,40107071,14268456,14306862,26147420,17467244,40907826,20242759,14830192,10910903,25022793,11312283,37599617,31104856,11845201,30679860,21843109,25442953,38473678,35395587,27266682,24045828,8749384,13969963,19293064,40001830,12769123,24004132,20887351,28204541,40754166,27515497,20727992,21900878,35840782,37434010,32208844,23266563,6568919,14303584,24239393,26331524,23957955,14601322,23702538,19190023,27879673,38541493,14517896,31966498,8882316,29055415,38732784,40235002,23556416,29391284,33287186,7354287,34338772,9591572,33673637,38935687,19171252,39736402,38521951,23837465,35107570,19428018,8240430,19762045,14869514,22010251,22866166,34085684,25075115,6613158,35810364,32489091,30961166,38417742,9717464,20737065,23899891,34726609,22173552,25071846,12057600,34067421,26616269,17050551,32176384,29585679,22087554,13376200,28739072,28401099,28673433,27750524,20623357,15763032,25856518,32704069,41322397,21550278,35268204,31694487,31711671,8991032,23910397,37234683,34837479,35349592,37110645,34983308,27017057,28373042,18230481,21926693,15613035,11259366,9522925,19789616,32611921,37253355,21719371,17172594,16001500,19668950,34345470,20030381,26167048,36179620,26262290,16756060,27519878,10038959,35134545,13537241,10817675,32499670,16368814,37290855,32467211,17000515,39064105,27626060,26102360,25530246,35721301,19633137,17330069,27486603,32045767,32941386,32220754,25647244,6855114,35966374,31950958,20551734,38561775,27780433,33201459,40782245,31590721,39318911,23672022,40620239,40922210,20136034,16064030,33485120,25231158,26790347,39278898,24830821,25405978,37488412,25952537,27522845,25248250,41368688,35224256,40077684,6331674,19175134,10131652,24444570,33848522,38639190,17237497,30436556,18366786,14330850,22771148,18248065,6415217,29991458,38630558,40637966,30980151,20048596,23261566,27263842,19524630,17098036,39803832,38751737,24574138,19853759,39819131,39590124,30869418,33541834,9626137,32767336,27588435,13891610,13651541,31901969,28619977,13132874,39640981,39403660,41099915,25908299,29409774,24830838,27732730,11281212,19499917,40935906,26116217,38820356,33407297,28614620,13390886,30210629,31400511,20032546,41315861,28632154,26854380,19724699,32716907,41030546,15724708,11536624,28790215,37437586,16056731,39279140,28055390,27805385,20205700,28094875,32717023,41103532,20782119,24085084,20361359,18530317,33526837,26611571,17352098,18539824,17082625,6971936,18278045,26683350,38194347,27279472,27257650,14258829,33168892,19075758,14297700,33524168,7541712,33687686,39780419,26639605,40006862,31615269,24859955,12521078,19665930,33410395,18825599,33655767,25012113,31954726,27258723,38905466,31041732,22086160,6399549,32745399,41012524,27907699,40708545,20530036,21258669,28772997,30950766,21412702,20392915,35548190,18638096,34266399,29967586,34121170,18231626,17202247,19650445,28818723,27969354,20310973,6980891,23224563,20957153,32250568,39373658,25024248,32037421,34434311,34213051,38751328,31865454,26819927,21655906,22091397,39668018,26994312,38502139,28086952,32517386,7390002,39964514,27265801,38775375,15700553,24008209,16387963,11830416,26480411,33838771,35790782,14064612,30843912,18850986,28529251,37035033,40229034,33441626,35103713,14619486,30855920,31896222,30660608,29860476,26358664,30199179,26197829,19788494,16676830,18697704,33711946,36976374,13762967,29867345,34201474,33628193,24403853,36958633,39645691,10780184,40688944,12509255,8202925,20297148,13901209,19653341,12133467,41153117,38641831,37168872,8411169,17643067,28312107,41230167,22176299,38968403,28207908,40516811,29496320,20371177,37228704,28277761,20627408,23952844,8299549,8231678,26879382,32359078,16545026,32303406,13799861,30983515,21550955,38507999,25538276,27289709,20078182,28177971,30941924,27780143,8110415,41290259,34409936,25145582,31197800,22601791,40737429,28875325,6328673,32023955,13954332,27900414,36055880,30943557,9312115,29095463,23908718,16111269,30189755,17449340,33405419,16067348,28423607,19524916,16667902,26467751,9800532,31144732,29632920,9552242,24051059,20632778,27617437,35415861,37072307,35179535,41124085,30816424,29865934,12166570,17041399,25758155,8662734,40650906,38995942,8615542,40039576,34883548,26130564,27935723,34940629,18976532,17632181,31856002,10858220,40124046,34512397,11371855,32848074,30865669,24819123,27228547,26771386,22663708,26964912,18616806,29084961,17908899,41011246,16528607,31000663,35534323,7485768,39098628,14017098,20508782,18190683,16195259,17508509,39108288,40239904,33344879,30284050,23662005,22329979,29903345,19840878,30933931,38458277,30944486,31649884,15520300,25337464,39735891,28393105,29246030,20029757,27440043,39344291,32585368,28446661,7782918,19252845,33088229,22026813,29400910,13292847,24938414,19504972,34925945,27801020,14802605,19440585,36050950,39612655,20588005,24233063,26176871,21090922,13149205,38578129,9966369,21762723,16190116,39659362,39279037,32293910,40997490,23999170,26220452,16577995,30643742,19485141,38655314,30756639,24641484,14606090,20265451,15532851,18609113,24301373,19123101,24085326,15011317,37044148,7958411,25505879,9488250,6327358,27821341,7528922,24324817,10750754,25875965,24151955,33366158,30095912,17050887,25780306,13968614,34717206,24843114,22019649,33296264,31038962,32930662,30220426,37101822,34084980,31346742,40634090,17981743,33434880,29567297,40850009,17427686,32416140,17809119,28720284,20730945,7116586,30818803,26310806,27831265,11938706,39432401,6788734,19722947,34525056,24239306,7637595,17456041,15936232,41383626,11938279,23590727,18384795,23892925,8252235,34032435,29951002,28636014,23173268,39668165,32071298,33379329,28153245,26791954]

Latest News & Features

Air Force beats Utah State 27-20 in Mountain West opener

The Associated Press  |  Posted  Sep 25th - 12:40am

Jacobi Owens scored on a 1-yard TD run with 5:06 left in the fourth quarter and Air Force opened the Mountain West Conference season with a 27-20 win over Utah State on Saturday night.

Washington mall shooting: Police arrest 20-year-old suspect

Faith Karimi, Steve Visser, Ray Sanchez and Max Blau CNN  |  Posted  Sep 24th - 11:33pm

One day after a shooting left five people dead at a mall north of Seattle, authorities arrested a 20-year-old suspect after an overnight manhunt that left the city on edge.

General Women's Session: Latter-day Saints urged to be strong in their faith

Carole Mikita  |  Posted  Sep 24th - 10:29pm

Latter-day Saint women, young women and girls were urged to be strong in their faith during the General Women's Session of the 186th Semiannual General Conference.

Baltimore Police: 3 gunmen shoot, wound 8 in attack

Juliet Linderman, Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 10:21pm

Three gunmen shot and wounded eight people including a 3-year-old girl on an east Baltimore street Saturday night, police said, adding the suspects fled and the victims were all expected to survive.

Councilwoman pushes for 3-digit suicide crisis hotline number

Marjorie Cortez  |  Posted  Sep 24th - 10:00pm

Salt Lake County Council member Aimee Winder Newton said an experience with her own child deepened her resolve that Utahns need an easy-to-remember three-digit phone number to access suicide prevention services. The council discussed options Tuesday.

Black history finds home on National Mall with new museum

Jesse J. Holland and Darlene Superville, Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 9:35pm

Black history officially has a new, prominent place in America's story.

Study finds 20M would lose health coverage under Trump plan

Ricardo Alonso-Zaldivar, Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 9:04pm

A new study that examines some major health care proposals from the presidential candidates finds that Donald Trump would cause about 20 million to lose coverage while Hillary Clinton would provide coverage for an additional 9 million people.

Charlotte shooting: Police release video and photo evidence

Nick Valencia, Jason Hanna and Steve Almasy, CNN  |  Posted  Sep 24th - 8:33pm

Neither dashboard nor body camera footage shows Keith Lamont Scott pointing a gun at police officers. Police say Scott was carrying a gun at the time of the deadly standoff. The Scott family contends he was carrying a book and had no gun.

Howard and West Virginia hold off Hill and BYU 35-32

Ralph D. Russo, Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 7:40pm

Dana Holgorsen could sense it on the sideline when West Virginia built a two-score lead early in the fourth quarter against BYU. The Mountaineers were feeling too good.

Utahns celebrate 'dream come true' for Syracuse Paralympian

Wendy Leonard  |  Posted  Sep 24th - 7:31pm

Two-time Paralympic medalist Hunter Woodhall celebrated his homecoming with hundreds of Utahns who watched his progress from Rio and turned out Saturday to honor him.

More parks on horizon if S.L. County voters approve $90M bond

Katie McKellar  |  Posted  Sep 24th - 7:00pm

Salt Lake County leaders celebrated the grand opening of Lodestone Regional Park on Tuesday, and county residents may see more parks like Lodestone open in coming years — that is, if they give Proposition A the thumbs up during the upcoming election

Fry sauce on Utah school menu after lobbying from kids

The Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 6:25pm

Kids in a Utah elementary school have shown how much they can accomplish if they unite behind a cause. In this case: bringing back fry sauce, a regional delicacy that was missing from their school's cafeteria.

Both Trump, Clinton 'have a lot to prove' to Utah voters in first debate

Lisa Riley Roche  |  Posted  Sep 24th - 5:52pm

The first presidential debate isn't likely to affect Republican Donald Trump's lead in Utah over Democrat Hillary Clinton, but it may finally generate some enthusiasm about the race.

UPS testing drones for use in its package delivery system

Rodrique Ngowi, Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 5:21pm

One of the world's largest package delivery companies is stepping up efforts to integrate drones into its system.

Beating USC like a ‘video game’ experience for Utah

Josh Furlong  |  Posted  Sep 24th - 4:27pm

For Utah, beating the Trojans Friday night in a late-game winning drive was an opportunity to send a statement to the Pac-12 that the relative newcomer was not afraid of the Trojan brand.

Program uses soccer to help refugees plan for their future

Jasen Lee  |  Posted  Sep 24th - 4:00pm

Refugee Soccer, a program created by California transplant Adam Miles, aims to offer refugees an outlet to quench their futbol desires and an avenue to pursue their personal career aspirations.

Say hello to Snap Inc.

Hope King, CNN  |  Posted  Sep 24th - 3:05pm

The company synonymous with disappearing messages wants to build more than just software for your phone.

Have You Seen This? Acoustic techno street performers

Martha Ostergar, KSL.com Contributor  |  Posted  Sep 24th - 2:16pm

You make think the phrase “acoustic techno” is an oxymoron, but two dudes making music with buckets and PVC pipe will prove you wrong.

Idaho woman enters guilty plea in child's meth overdose

The Associated Press  |  Posted  Sep 24th - 1:13pm

An Idaho woman who prosecutors say caused her 6-month-old baby to overdose on methamphetamine has pleaded guilty to voluntary manslaughter.

3-month-old dies from injuries sustained in Providence crash

Carter Williams  |  Posted  Sep 24th - 12:02pm

A 3-month-old boy died Friday from injuries sustained in a car crash Thursday and his 26-year-old mother remains in critical condition at an Ogden hospital, police said.

Lehi football team, community rally around senior with leukemia

Sean Walker and Brittany Copeland  |  Posted  Sep 24th - 11:44am

The Pioneers unveiled a special play that the players drew up. Not a halfback pass, a double reverse or naked boot leg for a touchdown. Each player walked up to senior Shelbie Luce and handed her a single orange rose.

Markets

DJIA 18261.45 -131.01
Nasdaq 5305.75 -33.78
S&P 500 2164.69 -12.49