News  /  Home  / 

////[38390632,38089370,38394985,38390487,38393476,38376553,27537536,38368664,38370056,38393355,37878166,36718335,35024207,37752155,38391908,38112763,38380993,38394632,38354310,38302129,32375272,37062972,34965064,38213063,38390880,38361631,30054367,38387421,35383520,38394571,36682068,38395010,38394908,35438798,29318087,38082882,38122634,37548899,37708748,37693319,37777645,37715441,38310280,37471228,38314260,35421608,38066288,38388533,38395742,38388321,38060677,35443554,32513882,38054606,36542873,37867427,37875781,33204013,24727808,7360129,38378788,28092274,38210745,37681603,29706322,36264521,38378485,33571815,34503599,38143749,38115628,33574642,38368215,38395729,38075637,37887138,34934322,37562464,23510970,34467675,31840511,34650721,38257019,35363196,38390458,17995087,36900003,38394018,30142409,38324119,37768341,37168592,38387205,38123892,38377056,34988846,38227068,25004930,35079114,38355995,38054026,38392647,37667421,38382910,35851698,33325984,38293620,37509912,35551212,37036322,38383495,37977940,38391806,27523504,35375020,38384240,38036613,35519625,33699436,38367916,38042325,38367755,34615905,38125128,38053696,38378976,38391926,37560467,21723737,37875125,10326411,14113701,37832185,38269332,38283841,38367474,38395334,38335870,36528795,38326257,33358940,20524998,38388739,38384440,36036771,35615218,38314247,33815157,34256095,19268010,36513849,36728260,36536550,30493247,38124505,36274725,38264492,38364387,37748531,32332247,38383896,38388675,33588077,38380010,34621687,38392648,38033034,38041565,26076057,24998631,32767906,37253558,38241560,38344133,38206224,38369094,17363331,38042143,36528493,37197717,33784924,34869956,38042562,38264978,38289562,38288916,37049176,33095490,28857239,29007810,38321682,13190392,37801023,29186143,32867360,13530686,36717621,38357988,33102984,25612542,24075716,38390822,21998621,37877877,38369636,38227328,38182434,38372637,38373408,32240542,38363726,27735451,38360387,29776415,38388308,38007996,31014505,35957303,25953242,32692905,35244640,38390730,38138345,38130793,36180549,17749418,38126708,38388564,38388977,32254590,38294657,38023629,34797383,33780178,35490433,30961013,38066811,37497101,38045258,37775847,37117176,35698229,37631493,34910616,37435304,33238763,37873104,16168025,38359930,38205995,34819787,38354160,34823682,38388692,38336242,38087646,27268361,38149225,14346343,28852811,38238887,22990051,29004860,38098343,36791230,37628575,33270535,38377575,38111512,37170792,19241512,29290094,33813681,35531791,38029811,37673774,33615154,34764512,38383591,37173258,16345826,37506512,35228818,10284603,33988185,37214016,27705932,31425046,22000884,30769508,36836150,17835005,27535461,30434946,38384163,34447672,33086391,38228359,36666679,34947971,37844779,27072849,35775448,38373327,19921002,38131616,36831443,38003100,27868867,38312302,29730198,37333984,38140452,34423334,32436670,27480457,33673637,37031286,34572462,20825197,35121227,34562213,38381107,38067980,38041322,33954513,37924853,32403269,28278665,38360152,18684356,38109906,37595575,37879347,38333788,35291555,38002566,38364709,38061049,27717661,23617238,38384654,31845612,27466257,29433732,33201765,36935681,27124473,38189970,15270164,38151671,38050796,38378869,38381479,28382459,34729517,38117753,32418153,19692315,38313459,38387720,38042631,38045759,38378889,38132268,37497601,35339732,17218013,38385904,36975582,37964655,27646892,28673521,38317881,38007342,34161415,36976374,38296318,37675940,34929582,36267805,31705975,37140008,33168030,38062283,37293539,22849068,34605937,38376591,33783010,35156157,11477410,38362708,37313429,16938771,38382584,38263321,38383468,18162102,18134495,18119310,18146825,38356719,38308489,37611679,37067911,38230320,34003020,37654997,38356326,33721844,38274266,6703397,26412613,28099570,38362230,38376799,38384354,23965818,38195889,31304706,35568736,35090901,34716954,36204148,38381399,38272060,38031137,18134351,38369095,38365229,38377977,38200054,38381277,35235637,37969911,38348647,27748464,35807976,34063914,27438383,34163269,37788513,28120200,37509883,30419307,34643943,33365865,38381039,30484432,12323113,37449480,37895808,37803479,15431484,38379030,34605208,38379565,35245249,36531465,37224400,35116836,32375224,37980012,16764365,38378381,37434186,34614266,38379479,34885828,33536975,37760080,38145800,23271741,20838871,37733344,38019815,38272052,34785386,37710540,38338655,37210979,22876689,33379303,38050786,38054587,37676921,38354561,38137133,38227535,32359637,38385182,33176430,38376527,38380429,38374476,38289103,32878178,38319458,37846635,36566399,38353189,36456952,28230021,35323332,37479309,37305240,27462918,37429713,37664585,38038374,24702724,38128215,38012489,38089645,35855096,37999036,36388045,37421022,38370070,26325740,37065833,37694657,26217641,38010209,36640318,37994391,33714878,32280869,33443101,29989329,36587452,38352606,32153199,38140584,37664814,38117217,38191458,33806090,37679469,32959947,38077442,36718351,21315985,38321473,38281462,30729734,35969542,38135897,38067086,34440766,15002395,33986145,36818273,38041366,35040838,21217280,36576168,29529076,38314018,38051577,37915295,38379677,34651045,38383808,34024671,31261255,34636491,29321176,26605832,33333678,27517836,38113240,37496274,38277442,27656312,22775392,34982294,37804786,29721017,38280438,28919460,37410474,37740873,25466153,21346891,29317262,37901707,38059473,36477637,38132392,37380589,38359072,34486443,28267418,32503007,34986946,36229488,29898720,38079254,37212212,11557907,25696882,37989142,35393607,37212037,37861303,36781955,37934700,37241864,38365810,21809836,27983615,38289949,36851680,38175496,34244240,9136103,37650773,36326442,38278457,37504982,38006052,37477756,38012862,37707028,37055518,35702923,37256120,37769271,34298955,36637264,35588265,35201795,38207195,33668285,24051113,37205518,33277238,18148272,28610743,38059877,36858673,30661211,32440596,13221246,38112467,33416840,38088518,33114445,38104188,34619905,38375571,36819421,35364282,38025481,34603810,27765147,20980944,30452723,38175939,27878111,24539810,38094314,27738727,37701106,27794813,33697772,37165867,38008165,38011942,35350859,38360347,37913625,37935086,33069461,24552939,31819101,35062008,37506429,29781746,31057454,35096035,33256492,35093556,38128648,36562194,33833353,23944789,37331577,22984251,37933137,30017741,38193685,37441137,37404387,38281526,34471052,21093418,34849542,37825151,31116694,37450646,35535556,30897210,27410947,38049630,37941410,15702833,31389242,37379697,32151421,28778075,37990999,38018957,38030113,38323242,37788040,17454600,37507740,27383330,33107183,37888213,38277826,37896171,36506441,27554338,37500568,19132089,37951328,38055833,19957369,38351990,34437761,29709164,11837546,16280329,38103975,36095350,38323582,34884745,38037180,38346902,33105808,35906236,20347809,28273096,33190911,19420127,33100995,38237919,21331919,34312529,23876141,38205253,37120651,27688341,37349851,37746135,34761849,38031192,36424735,38141392,37924061,33169613,25587619,33384093,21476521,37826064,32551340,38320024,11022525,38199508,34075133,37416783,21839708,38179813,15390102,37671940,37704953,33187343,23392204,36840863,25795589,38319467,37956006,38129569,21907429,37734873,37861801,37154763,37997379,22455770,33411031,38086317,38073689,32911814,36117400,32677449,38324421,32881326,27575970,32452131,35482116,37775020,34337467,37865086,27401997,38241999,36884503,9965132,38298267,16463739,33985428,37687765,9721139,31281550,13725181,37525207,30193172,9771538,38177179,38286539,38282441,38064814,21736474,38073567,32901314,37466215,38020541,36819636,29304488,37873465,36844339,36872108,27550718,32368669,32713944,36144147,37634079,38051534,38075339,37236489,35048861,25072214,13677477,35588424,38283764,27748789,32802844,35879702,37075070,38027849,8376362,38228017,32138005,38091185,37487745,35032217,15283903,38063801,37690944,37958264,35602065,33384385,37969475,38062755,38372386,38132251,38063059,38364864,33693960,37990856,23995909,36833895,37285409,38360650,38269255,38159108,22978454,32482434,31320796,32370400,6402215,32241278,38018085,35027395,37645698,27195433,28719962,33058356,20624400,37930364,36997449,34844422,34033204,15816702,38303749,11410019,38045603,38099386,34883219,25206012,38008099,37929958,27598352,37210670,38253998,38351855,6822077,38135064,27575237,38291370,33705177,36229690,38116944,34869606,37968628,36910547,30367758,35190549,38134071,38006765,27430186,32787082,37775250,28274529,27944228,35148130,38023045,27708801,38280017,34408144,27468110,32471199,38301352,38298704,38048081,37969645,38002435,38070977,37126360,32953041,38181153,38347942,38041270,36998922,34704514,30619603,37595761,35203632,33398786,38077069,34723019,37518891,38161757,35706591,37240502,18903905,27969121,20688192,30640526,27069213,35707258,35931048,37215281,37823375,28223438,38230998,37891814,37304578,37695099,37603292,38266584,38305229,38224120,38309409,38190579,38260375,27985314,14874961,36430890,38066871,23818332,28611113,36848416,36837939,33188792,34856045,31043543,28134434,38078694,35363422,31938626,35842357,24569424,37656068,34659285,29329913,33691024,37698006,35212837,25501804,33096926,29069095,36880522,36880422,36676121,38355704,38235019,33358130,33856224,34715676,34728283,27726880,38366697,23963789,30709114,38304722,38047993,36518746,35892493,38136994,37971124,19342860,36835920,23932422,38093033,34879432,38286032,36840608,38140729,37891530,27534519,30742697,32221249,37254787,23467601,33249303,16660275,38085189,37766415,16515463,23541460,35170819,24229642,37793897,34897993,35783899,38269917,38236273,38036896,37969503,37723106,38045416,36465210,37965597,38225618,38114840,38231131,28390054,38325775,27012319,38241771,23232702,37731015,37935954,37307917,37399751,35535858,37877814,30945967,38104506,33431590,34328599,8162235,27594662,38175271,37935888,19355117,33586939,36482600,38112135,36688806,36900851,26333610,37911295,37688343,29825123,28616042,36316477,34894867,17330780,33283798,37120970,38038534,32023601,37714870,37995361,34619589,37450156,33838771,27120872,38216344,34095021,12140140,37070238,28501694,27415619,34311236,33627790,37207434,32522920,38231459,38322641,35551188,34695314,33554700,38213962,38089546,38076235,37810624,32933167,38165278,37946368,38042423,38121687,37678920,33130829,33072469,33981768,37336875,34231866,37310714,28197628,27444209,25922523,27527739,31423118,37587522,38024450,37544605,26893950,33872768,38254257,37720016,37916973,20939408,36855370,36532232,37911456,37519721,37694481,33530053,37805724,36401326,34997772,32878081,22323993,29790211,37992322,32164099,38091168,38192609,27533324,29563290,37868524,36470409,24938565,27350313,32519325,38163533,21443061,35362724,38346740,38221675,38338052,38130544,35772514,35708389,26219576,38251590,7431340,38131742,30909573,38106275,37493103,11578756,11849331,26877961,37685487,38018325,37924646,33628092,38040866,37984048,35500760,37505526,37675908,33220231,35127362,37069307,28769252,37308876,35361186,38035341,38114703,38368948,27114060,38363631,37966930,35852367,38171104,38189619,18116271,28915854,37503203,38302109,35192099,18169724,37927077,29709789,38200594,38360850,38122710,38135293,38196078,36635344,38053720,33341370,38224402,35482939,7129451,36342882,28116243,38367751,36882486,27572890,34503005,38156936,37613282,38366576,36825796,37712667,37422614,36670152,27711857,38358021,31828639,32501120,37521379,20504865,24480356,38002682,31035193,36941902,37008184,37435279,34922069,36405112,37068490,37785627,27006497,38395500,36319793,33633117,20870175,38064089,38090098,38204144,27721938,37723110,37116886,27911690,27474162,18981126,37497825,35953789,37761795,36409604,35115652,30798119,34324971,37550758,33082391,33613849,32893308,37819464,32914541,33824637,22428503,37008394,38237142,38240050,38339917,31347162,29195802,35028364,37345295,38077649,34847262,21404565,37837453,27386883,36066633,33850208,38061210,28790990,35272566,34537620,26492969,31027416,34128673,34873413,37689303,37785760,37954442,37389992,38376617,20952945,38321520,37797889,34775004,37260944,37234683,37047622,36961347,35662019,32961541,38335827,38234597,26754899,19415888,38141543,27567603,22843334,38316662,13343777,19522933,36478104,28047338,37046122,28771756,35022977,38079948,37464966,37014255,38348432,38001781,35307789,36420328,38318299,38264291,26468267,36677158,38269156,23089284,38365278,38127325,29968526,37364048,33394994,33706812,32734530,37255551,13716938,38326409,37730895,36632460,22144934,38024195,34318948,38229769,38063624,37317988,36387948,10195492,33432744,38080573,38055810,33763105,20678478,37258573,19145432,30656807,37920445,36934516,36443213,36978915,37874626,37399431,36989200,38175322,37672798,36180260,37110458,16039552,35488466,28565020,37260045,37764224,13005598,32033246,37874105,34369265,34759290,37393393,25291560,11669463,33176678,34848585,38372829,37888632,24221722,38357694,34778133,36474882,10118790,37492453,18994460,37031352,35378430,37927179,37236478,38127789,37196987,33410124,37110645,37047736,34675445,37836209,37674042,37429924,37047462,35541800,38246964,37966791,37166327,37017013,33699212,37965081,38029747,38279234,33716490,18710969,38029947,37599228,33943255,32554409,37999248,34688007,37918284,27815217,18723799,27877484,32674963,34361215,7654599,37792311,33613897,38360950,31178592,37994015,37515536,37210359,33654147,37997359,27631702,35335671,33012061,34898654,37291585,35283397,27741499,7672329,34663513,34339131,31782970,31845293,37959897,34755128,29661522,37282343,37800054,34598198,32904595,38056587,36956514,37706954,18037814,32303519,27505858,6561896,27381722,37723837,37474111,26227623,33168368,35567224,24722163,28998701,33926237,37490773,38193828,24640855,24684181,37819463,35614418,20065822,35739346,34969994,37385678,31756815,37312045,38102071,37871658,29093741,30657415,37108446,37886256,35225396,34325136,31058360,30210441,22398676,37190605,37515265,33715518,34432281,33892622,37953399,23839268,37776924,34339534,37714481,29597031,36212394,36517271,34248729,37576304,37944443,10102711,38054898,37589718,32859133,32494572,37953553,34781140,25506717,36952111,38289138,38138922,31001475,37847052,37879033,14550714,28054314,10247471,38011229,37992682,31981058,27539931,32934276,38361774,34739399,34588164,37828901,38209410,36889712,37395361,24408406,38026337,34259914,18168576,38052514,36322653,38270001,25236013,38325353,36875219,18125835,38266654,38274611,38234761,37970127,36998345,32958158,38089005,37638696,38190567,11442225,38089462,38102285,38277042,11615942,36250548,38281730,37673323,32082031,22091472,38068914,38019765,38000540,32199579,38189543,38185823,33674678,27118054,37875463,28954134,33598681,33119934,35004164,38254525,33440626,33175335,37966573,37956478,19570644,31981181,28551717,38194466,28759216,37979561,37945521,25106188,36787931,20726025,33716954,38119275,32679344,36896021,25284157,34840047,37732941,37856496,38160259,36047628,38146809,34330950,38190319,36967571,33533145,37529278,36006785,26602978,37071192,36688940,37851744,37240924,29723443,37379548,37229646,28480791,20078715,30871294,31859018,30811013,30842850,30799705,35305469,28503440,38046692,24951580,16687545,29218091,35329119,36929614,37994075,26272972,35044816,38369145,32722813,37746880,37145036,29083445,7541712,28298125,38139454,29203901,37909055,33709271,34237249,37988189,35698036,31438587,34348327,37073671,36021563,33612246,35198793,38263957,35074591,34484481,21104059,35219779,37868946,27816097,33010596,35498335,33767629,33695424,33701213,38242401,33435113,28686081,37947937,32602528,34610109,36717493,35175905,30260379,33669272,34951034,27804704,33707841,31625163,33290784,19143766,37369852,37703867,38102419,38103232,38061956,38001330,33084344,38125651,38353438,38118506,34745162,35299419,27451087,27356317,33620470,38363724,15855524,27996244,35191629,36518173,34329854,38016325,32140960,38286538,32997899,27966863,30009566,37912644,34826004,38226277,37302358,37242769,33242475,22018304,29039004,21204011,38056594,35512215,37435029,37881593,38125998,18695424,34089160,38018825,32620210,23777279,33028593,36850550,36182629,33951754,35837012,38323323,37983549,7665530,34021302,28154197,34777809,33094318,37136224,36858034,31398717,35188284,37505613,38145454,27096359,14205128,37632893,29029681,37823653,38145909,36029241,37997822,30605394,34745249,38345597,37576220,34036587,38358785,37014705,34619300,24678552,38001268,11710111,37554309,34071943,37223738,38074657,37816905,26745924,35664394,36449245,9589239,27280291,35232454,37482524,26498627,37648940,37011169,33834328,37451406,38081197,27836604,33649289,37964652,37549670,27822411,37136913,37906300,38268951,17753289,19217928,36612034,38162734,35857547,21685533,38136533,23469792,27714461,27645808,27643259,38368661,37968905,31868875,36822289,34432388,34855297,36284376,26744700,37746484,36782370,24207355,37727516,11840420,25536449,38191702,37680794,38081605,37904442,38286063,38144609,37517946,32116090,38076823,38099236,37998071,21351103,37982366,30085088,22709900,37895174,34772338,32940461,31579987,31787849,34246753,38376040,37847661,36644585,32037421,38111852,34751305,27633526,27902604,34696469,37575427,37797859,25364677,34675473,36899041,36850505,38107198,37951733,32879923,18912379,19579991,35810722,33369581,18067435,27417839,27902360,35749867,7874901,34649100,8384636,37713212,35779378,25936038,27863214,38130830,20890654,25497934,31498598,37732136,33606413,11422084,37957244,37752014,35018411,37574802,35988417,33617483,34987044,38372002,37709702,38088028,37427347,23745781,37051438,37704649,36850942,38050108,29699592,38376744,25503157,25780841,35440470,36857245,38077899,37979164,32725072,35609845,36818071,36580357,34320024,37708050,38009518,37257159,29789357,27546089,33679195,19597339,35104379,28140394,38138568,35986473,28673433,33171515,31983100,32806740,37871356,27828661,33143545,33804760,38082301,21264563,35693665,37406245,27378622,14818794,38064298,31063316,38002908,38210180,30594733,13972453,38150488,37198865,36651358,34324385,38214447,31067217,35046853,36870981,38270672,33966963,31113028,35116837,37514653,18984447,37775446,37039204,23014877,36480001,38060155,32191877,35611068,38035573,34088088,38059267,18498742,37690396,38102645,32760417,19301284,38007395,37753603,33202614,32411239,31933430,32120789,37783191,38372672,33906566,38281706,38300512,37228211,38132578,31086005,38239108,34728078,35194601,16857498,14376844,38007459,25099537,27639587,38166728,35109543,28091298,33688874,38025644,37237581,38066448,33715069,38193255,33025990,34426303,32390250,34523913,37787905,30713316,27639061,32786129,36775232,32991662,33668339,32962922,37937537,38047275,38007125,31894757,33316084,37054200,37477060,37616237,38254074,32910800,33680773,30388307,38055054,35706792,33319809,33087290,32681460,11926765,37800594,36751882,33367943,37825141,8719579,19441429,35586691,36549211,29986254,37355536,21840472,22869439,10845407,37740737,34701332,36724387,26594721,35332973,29696132,38062284,38181151,38371978,33752794,37297869,38132271,35068750,37090267,38275588,36552537,11043665,37216029,38227613,19593961,34910237,36643236,35937581,31798294,38036007,24886527,31768335,32480539,33151958,30058825,27424245,33691015,35308452,38020435,37968768,34492698,37934839,38333756,27665805,37409451,38122239,20464992,28051998,16763176,15778109,17431792,37973676,38313486,23831968,37816313,38214861,32212611,37047870,38068349,26942485,29671432,36945206,38057366,36756002,37950592,38281254,37712623,33356656,38187812,21951796,33112016,35268815,36969049,33282315,34307764,28709281,36635582,36892472,30238181,27236897,27750029,33347627,24734073,37423423,32982880,17148506,36516732,38030592,32431085,35517846,17941404,29772915,35450404,37881215,37082797,28457466,38333139,38032661,38062332,37468304,37701178,33685397,37712890,38060045,34792207,11977149,20043610,32874861,30422433,36538531,28018232,10862454,38040359,33854134,37837708,29245162,34803322,34619034,35533980,36999830,30383128,38278248,37513471,24468703,33432972,35157068,34754379,37617779,34222271,27878743,37829715,22973445,35317606,30178701,38099506,35375241,36631373,37505784,36841682,37338410,34725935,33011188,38168303,35194972,37786063,37411349,23690218,24980053,36153773,33803665,35229568,37846736,38286759,34898748,36403556,30185270,38125068,35199486,31283467,23912855,24522174,38078869,20054285,38091461,37287484,25863061,38368145,35702670,37669147,38133233,28423760,37312413,28062773,8728905,18103149,33459716,30858515,38114448,37193271,32790585,36998130,37577560,38089507,26733509,38110243,26603380,34892356,38023100,32389737,37854021,37169167,17204230,37906861,37944336,37247303,37689782,21813308,37430878,27521111,34086681,36744074,38195915,36653586,33829092,37046818,18173318,36648395,27419499,38313423,36844758,26564670,27859725,21214669,27295094,24207511,35801187,26632325,34936647,36366768,36491360,37200737,35647180,37644816,6535812,33207487,29378083,33199319,37872595,37944616,32799123,33780339,37809730,33167566,38296083,11058681,18513641,36996715,21620823,16658113,38066441,30917331,35413318,34934834,36510327,33526163,38278943,12753381,23071405,17921037,22673166,32480476,22099905,14198659,35901331,19155597,37091414,30734021,30632934,34816553,36772175,34637090,34295594,38360546,30199491,34362480,37588504,35825089,36729036,15178876,26752985,7218756,37865314,37021460,33144044,35706751,38135839,38288797,37057806,37970100,37414007,36212484,28955015,38336927,36029391,36777311,33736797,10189850,38188054,37666660,36983659,37684078,33131063,33665493,35027711,38094611,34631484,34851247,37584567,25130351,37789151,35203795,34766870,33102950,38035008,34907012,37054337,19998405,31594016,37450545,37877780,37937591,37930429,21082562,28017368,38170744,37424413,25119878,36620200,25360325,36775810,38005336,22101165,37928619,36737271,27545651,37729826,31998398,23029109,37801288,27898634,18694983,28300828,37488197,38200497,38128917,38237326,38301248,34832865,27907870,24505050,37159532,26978936,35293945,37921452,33898791,31926181,29420045,37924572,17899706,37340915,38149015,29789830,25106057,38109490,14737915,34341768,27470981,35776058,37681630,35645408,37353655,34724337,37171192,34633869,38230915,36943797,37507573,37111734,29879024,35044183,34275077,27606963,34640885,33960894,36651635,7187712,38222473,36718241,14319284,37787522,25621829,36658225,38280190,33737736,30660608,38315488,33724719,37897838,33023292,34750225,7225735,27644893,37515422,34617263,19475048,32258433,31594117,32864673,37599889,25769757,30626772,33511282,31371833,35408940,32731128,7264851,37787906,27625310,33585139,30554173,30933941,32179731,37047336,31389502,38147543,38345864,15361141,16734989,38064798,15876380,34945581,27325374,37994324,9133546,31817526,34425179,37441687,29001702,29097698,36447221,32879028,36845182,32035485,31880043,34167447,37811374,33634298,37772947,37726858,27788515,33752063,27815416,19559320,27532068,37547933,37813843,28932263,34632665,35739889,15235889,33922725,37777148,38271822,38023969,30820520,38278225,36363884,37112228,37684231,36369634,35301317,27822096,37756680,23782781,38193270,6999492,22167191,37687714,31146145,8313619,18298797,10299435,38058618,9242285,36651595,32782898,36749434,37195916,7077489,38126755,35076755,37921726,36187779,25680029,30679905,35632429,37990399,37961070,34902354,38138730,37535110,35231708,37240269,24951442,23828129,30921756,37979905,27012137,36851025,37039654,19427836,22068165,37796030,26872988,28753815,26331132,38211436,33257569,33545829,35155208,38079636,38096009,37844686,36585812,37935365,11228580,27410278,37527903,37594541,31754020,33747089,7483586,38071634,34087630,38369266,37586469,37512228,20027993,30840435,37715732,34950149,27728732,8970123,38000638,38099063,38301412,35238945,37579343,24698548,33725755,34313885,38016205,33419364,33827188,34380344,38277502,37629548,37039099,37926751,25412775,32993491,37681419,30288907,31976317,34113171,17699500,30521325,37305644,20123924,37873902,33129969,7655227,33183912,37478491,17517945,35674080,38043124,33630896,33381725,9340331,37062433,22775051,29608092,9979198,37959315,27701524,32533977,23760352,12807312,38127824,38106908,37960042,37973795,36511103,38241829,25203150,27762415,17569774,32053299,26482639,26248073,34416327,26686657,28826536,26873144,26640838,38008194,38089146,35956833,36421705,34078247,32199833,17950844,34572116,13179257,33968899,26623297,37158047,38318238,38042968,36258449,38109377,24304210,38139650,33681272,35320895,37611468,23980480,37403010,33743189,31482250,38012888,26769616,28015722,36719761,33681162,35583600,37143021,38361740,16691522,38348744,38347564,37317211,27823616,38325683,38301120,37247963,38295846,38277157,37634295,38241396,29092425,35887511,17472753,37865978,38288651,38036035,37431895,11645762,36765388,30809999,33603608,32038269,35812415,34574312,28945907,30215792,38119087,33987742,38253071,34999750,38026554,37666316,37595260,38396473,18664812,38119476,38017054,29654588,23844374,38088403,17338780,33422227,19482983,36762352,37517738,22291175,35683521,38182348,26130564,23921198,38297668,38146773,36633125,34563486,33640242,33806829,37395109,33539792,32573300,31336743,34664601,11082996,26285986,37422594,36582707,31697003,37211307,29836995,22429107,38049519,37277497,22786736,37566868,31875306,26512712,34877969,33475063,35114855,29137070,27638695,26660151,36161382,37172295,37190507,37792553,28016620,38178706,33284202,33193790,32810605,36184202,34775496,25777526,37724125,37759771,38237474,32496512,35081785,38367684,34714089,28860340,19787344,38354662,37714713,37436891,35209464,27470659,33643744,28286825,28556193,31060657,37395070,37609661,27798278,26792976,38117455,38059495,34366121,22915685,28412280,34914035,24693011,33946460,34553331,27750061,31486181,37956534,37000283,38300576,29474554,21740523,37168872,21915094,37977321,35711529,37596476,38098156,24913935,33716814,36771760,33676828,27721648,36330228,23025498,23473338,32798733,35723695,27673504,29234101,38111922,32723971,34005994,34059117,24324563,31107572,38304259,24321264,33656372,38083007,15570217,21510693,36359716,26521691,34471729,36737054,28954906,37945018,37407405,37986712,27775862,33161835,33120522,37973165,12243346,38371319,25581977,35070697,22961241,29566712,33309030,33696871,36905852,36943713,26219351,34553903,35619088,34585836,21020315,37835601,37934165,26214540,38129780,18484784,29134982,38064763,37050482,37090263,37442944,35316545,36444173,9617950,37708077,38199982,37812821,38345497,32024439,36267210,37939845,17441653,27755813,35878651,33112545,37917268,24335736,32679679,17160757,32854061,34634979,26094538,32511789,37017603,35174103,33409135,32580608,30665746,33711946,33158993,38192488,37495152,36299675,37438895,34555633,37564161,13661949,33439508,35483616,38384537,32041638,37845471,24872969,37528387,8840796,38054472,36033451,28496541,36965197,28514870,38227910,38033802,25653765,15256450,37045731,26973652,31990868,19952988,37709806,37659367,6830264,37613460,7662223,38148858,37311740,37662126,35967649,12988705,37826095,32814879,30955338,26400437,37310537,21522652,37384467,33243605,38223795,34837366,38231086,18289769,30465067,23823168,35533093,38148674,33664613,38053835,38322418,32491685,27441836,33364402,37220635,29762941,37632364,34330291,34733945,33581221,38313711,36032448,35911901,37889506,34439516,36400031,37862780,38377067,34074248,36402688,15695749,38309393,38069617,37208386,29798204,37049544,34093841,37969008,38088974,37802470,30425696,32820947,34820838,28926108,27243011,26713041,38213758,33676407,35720669,38235794,37957072,38079704,38299780,28259097,35449868,38226567,28229754,38188646,36439002,38136323,7835739,37117410,35667244,33912810,22137755,29594636,24992043,23618556,37235800,36177523,6588101,25299265,38130110,37819818,36480401,33435734,37715967,9626780,37879932,38338901,12976109,36854644,38092760,35256344,15505743,37618041,27002184,38336887,38160819,37818162,34443684,37020165,38006544,38010659,34682735,35493396,33265864,31461653,33289737,36480603,29082166,34819737,35819135,33440420,38352713,36929616,38033855,29009950,36783884,32097480,37586193,27791082,37113416,33695057,32565946,33784791,20036872,35335076,33654662,37196582,18280169,37976158,38285194,37665125,33435222,33729101,37649853,33383701,36135505,34794817,27600990,23228248,37593242,25410944,27693587,32404817,33419164,37598528,13291558,38120062,36841572,33962891,28514918,17343262,25886424,11841718,33329915,35544957,36899940,33105129,27615923,35143247,33666530,38102680,38267989,32202937,28353576,34732428,32039340,37564195,33798317,36845524,33094536,37607609,33816756,37847077,37772607,37489786,37060547,36756122,37514031,37444986,32061648,35156454,27804096,35563287,32580333,37005436,34433910,37633115,38282988,35397634,37449324,37616019,28441827,34431140,33526374,37568463,26174560,37966535,33770652,37254773,37144161,11033064,38045067,37231478,23769740,36576785,29688098,27917281,20329816,30619371,22572038,34922340,37248685,20456753,30456978,36952088,36844098,34709334,37811120,33591170,33267941,32951305,11968133,27623235,37928612,36621820,34175965,34608407,36282724,28131852,37045562,34394555,33594294,15587674,37557413,38175951,11967377,14677762,31710995,33370369,37596681,38145573,26903196,38090009,28364012,33589820,34506568,29320806,36431284,37810085,37811722,38145701,37033080,35793461,23383092,33764881,28294922,37967946,33549417,27895493,38020138,30780431,24467313,38127327,34716139,36956531,28690737,37683505,38115337,38202140,34948697,19191558,35849418,34833435,14477613,31522265,35851404,20406542,37479026,37237000,34034216,33187535,12545116,38115905,34833378,38016195,34555709,35760747,30204477,37580542,9656969,31388814,28194184,15105946,7027778,16487919,38197004,33583330,38057400,37044334,25541071,30040651,33618233,29040815,33183766,34938455,28393027,37550458,8131861,35948317,18348393,33024843,33761245,35420995,34988359,38012861,37573708,12887508,27372210,35333283,33320433,31272163,24994707,38120245,38153131,37145581,35237590,37324131,37145622,6922023,27801020,32511517,15218511,22884561,35203367,31421544,37703895,33909390,35112194,23930910,38346845,37607220,27059873,35563174,32995667,27119278,9654005,18660018,34056113,34839531,37981318,32615842,37285408,33358930,28098849,34343929,35005060,33656646,30714874,25446667,32413104,34954302,31675386,37457590,33253526,34732914,33093460,38254841,33408592,25262712,13645606,35217273,36768051,33366158,27726922,34831649,37596371,38296714,21335183,33700682,37209984,35184802,37145934,33598348,37964162,33693415,36429104,33600493,29068897,32755906,38112929,32514462,25834505,33356429,22104616,37010980,29106521,38054588,37813031,33725865,31310632,38134828,36678608,37501768,37342894,37222546,38135355,37813797,27250349,34990086,15778207,28556386,36557301,37718014,27636743,22969837,34261797,38333404,27806665,32810297,24245147,38349630,33120131,29437154,33076824,27597950,34338438,34619216,37291020,37728088,34508472,37447743,36056945,37180456,11071017,30631756,21173109,33536940,34051437,37554196,37335554,38189873,23755282,30981210,35531560,38333339,36473516,38184400,37134263,38075820,35093464,18936057,27328813,36568581,34684853,34154814,33713813,34423435,33639657,33716294,34810098,30677509,37371151,33560048,28135190,37889363,36150551,36712655,23732091,37334940,35795716,38016312,35224009,38017878,38237713,28041933,37506615,35784969,27565278,8370955,8408701,36751900,27184569,18590275,28013453,28469132,35082407,34251140,28283548,33655297,32863041,27458629,34918421,32707003,22201513,37963411,29658340,38187743,35796231,36462067,38044986,27914855,37487512,38195445,17533354,28351845,33284952,34065160,38300395,22987812,36605546,37390243,32922862,21216116,15616399,37801200,36662065,22380551,27798326,26701469,37553274,33417884,34595695,30933045,38049783,35946480,14166611,23878885,38162686,33641019,37586946,36678335,27162756,33410668,29332603,37699387,25145045,37624815,24746387,11042240,37792002,36352332,36777139,37647009,33037194,35519816,29684188,33227891,37879324,36216900,37345126,27888861,29679657,34741547,38143557,27485133,38360295,37994225,25306526,35388786,25129790,35490545,28183621,38309684,21983106,11648661,24227026,37309393,37238858,36664667,11410670,26971972,9313607,27429202,27760737,15675083,33563539,34787995,33504850,38234736,23465128,11407938,28076548,37599711,34462920,37670405,22889117,37642967,36535311,38231149,36002003,37445607,26381467,30872813,27959943,36921086,33045067,37616560,35449249,29896430,34341318,22752681,38322586,34122515,35067508,34997571,34796637,37510119,27647210,37189290,31874225,33265220,38175275,26564978,38042326,32258827,34743749,38293414,38286517,13357794,38002640,37019142,11848392,37765990,38064479,38144486,34526448,27531062,35125234,36077705,26028820,38149817,32943450,15509416,37445855,37942694,38017027,29618803,34059559,25878977,38094604,6314209,26002150,35651522,28286072,35522828,20642304,36848447,33018531,12114911,36805553,36624610,27381209,31281314,38282922,19926061,33680550,18270210,31888532,27909336,37713547,27522003,36831428,37949269,33208937,30603758,35568094,37405776,37128063,19473768,34471804,37493445,21942989,21402146,35464945,34093301,30275610,37691246,13302367,37825009,38278173,35832482,20407072,24164312,28316343,19095670,36556179,10834481,18864607,27468194,17833640,29254420,35960837,30083119,32879532,38061794,32018602,7921041,26601638,34231113,28874467,37031266,35336475,37092614,33352147,22437077,38287657,33658697,34752023,38314191,38043394,28677482,35065059,34754362,36881963,36826479,38152777,37530684,29419909,30811066,11478431,27548965,35863173,34396048,37843949,37941977,37135884,37845377,37492183,34664621,38181242,38082883,24012742,27645980,27813162,34377034,29779058,25438004,38173445,37185117,34472676,32367273,25218280,37920483,36686358,23055051,27931374,38005772,34531338,32891152,36748380,28879112,38281587,34685218,37257569,35117403,37902717,28208135,38030069,25178622,28383183,38340669,37813842,37573911,34978254,37466934,38350337,36702651,20093990,36506612,23356124,30604590,33475714,37898928,35680797,23180078,36827121,33593231,33699729,31668241,27776773,31301057,26422249,38022995,19406750,33627429,34541301,37858641,38011616,33287186,38375351,37888323,36772076,35055255,37766053,36481021,37687924,24818924,27346564,34983303,36261166,37218610,32750958,30327941,36193061,34530339,38396505,36849158,37724544,35989231,24661586,26898588,32822254,38066593,28202766,38093408,34345342,29566723,38099855,18727989,38065980,37573694,37903374,38045368,34313349,37985322,38114332,25231158,37383294,34326118,33370632,36831432,32448249,38093829,38231540,7320436,36531760,31445612,31271513,25874321,29224033,37430759,31663783,29395398,27619265,29860619,37813499,38107964,24237004,38124142,36010537,25461216,25885144,22202387,37156755,31473135,34639996,26912176,38001831,36973234,37816981,28103080,34704809,34602595,27611136,34722204,10561188,33656049,38320649,35690332,34460389,28173367,27622987,37899908,28370836,33783920,37154672,30260596,34227078,34539897,36807737,37315968,27164432,32847453,33125792,34332992,33179599,36981161,37685084,14604609,34355421,35811378,33691510,35259057,33656088,32814647,26541053,38046515,37437138,24828024,37821434,36444793,29900722,34710303,35236905,28285320,37984880,30882816,32410907,30951940,33702083,37918424,27814017,33120476,20142878,37925840,34634676,35877603,35590977,32424557,27495975,35091974,14418487,26344228,37945925,20120239,31711395,35329486,38284865,21232166,34342009,37941632,36983897,37197928,32996177,38074109,37711980,36772822,37351555,36426970,11095393,32910587,24160593,37691406,37073866,37857324,37820658,37704315,36816756,37547231,33968086,33848168,29480554,36729097,38348129,22953662,36764692,38118529,38222699,38103067,37372896,38204234,29276522,35522314,36929214,37393762,29542292,37824198,37597631,35634038,34038415,36910435,9909927,37578312,27637675,29830837,35361865,37194871,36459634,37970136,35479062,11177597,35674688,37660162,32555092,36913285,16420746,27408531,38127650,37807129,30524566,37980439,24953902,24255769,37756525,24783350,37025476,37393198,37712527,33040884,35310636,37125751,33081964,38087386,36850130,36520729,37492953,38089342,28376879,22085864,37930736,33180878,25078011,38105278,36930192,28278057,35294673,22227622,37591985,36844001,23811153,36271224,21086513,35915456,27639550,38325861,36741083,36745231,34365752,38372985,32998185,31494809,31022585,34779618,33686234,27185415,33135867,28434496,38093694,23356904,35027228,30434607,33767289,38015361,22188501,8404725,35093837,27064054,34248630,37786655,28946155,36740034,35037437,25582978,38139142,10358449,27598597,8001582,38065510,25795568,33300055,27631777,38195996,15521569,38128390,24302283,37769804,34709259,33345247,38323362,33123203,36709269,28634170,37060274,36023553,27867450,31461784,31507085,38084681,32345105,38000120,38147453,38086932,9629232,29576819,33422568,27822133,31965551,11694889,35392331,27538108,22593334,27557192,28161221,29120717,38028596,34451614,32526548,32925715,36322916,37643347,38098140,11386233,37716522,12050944,37728179,37730575,24612981,38227150,37673412,38117535,37659992,37992430,13977650,27574473,37463241,21113743,21581566,28674488,38230756,36136114,37129182,32505596,33708626,36177573,30101232,33363509,27666920,37603336,24544180,27373626,37412576,38246704,37391064,32130082,37876707,27541792,35596007,33668284,37233477,31260770,32868926,35249537,27671163,38140843,38044373,36420486,36827871,38059444,15385140,15996800,38228162,34854652,34517609,37703306,38206070,30622866,24769495,37315011,34508131,38036340,30808298,36523387,23851998,35742701,32880813,26823043,14299946,17800976,30739572,37339338,32433297,38323436,18321532,30829212,38005353,10064180,20727893,34694622,31776755,32448658,37963117,32067285,36180716,20127978,33899351,33104368,21680087,28763708,30993456,38347956,38022633,38097228,35223049,37409520,36425637,36659507,36743157,19912256,33942109,38089104,34125173,38282785,37709384,38122642,37418999,33345094,36771233,23738139,27876191,37030436,38106233,8160431,34179355,32590708,37170706,27546473,37741351,34037111,35536749,38206978,35254257,10952281,33655767,37507545,27803891,33194361,38028778,20368563,32959766,18161478,38115629,28009226,35900881,33410519,28138769,33979029,34732480,32399516,33570154,34946992,28017771,36774157,22411536,34968395,38321799,34812864,38298726,38122084,37804160,37798329,37717094,37703088,37597369,34132556,37534265,37492686,37490318,37410920,37404223,37390961,37340134,37315752,38200315,37311359,28439700,38294117,19440585,29962627,36961670,38025840,34729878,27458817,26343102,19092989,15606150,32512849,21290640,19734620,28797246,17367014,13734939,21882862,26547006,38062238,36435760,21205798,29865934,37240311,38193282,38337854,20856862,34760023,33936422,35503147,37381967,37510101,27471139,34786224,33375356,24885675,37680174,36682668,11067671,36999215,32381423,32108913,34737684,23471157,21024280,37147500,37385452,33583837,27408398,35176402,25043694,38106661,29383180,33604481,38012122,18431792,29762600,37475723,32810176,28201902,36426897,38376074,33200194,16145807,36460195,32570954,37743979,38123640,37201725,37438020,38232114,38335080,36674378,38048582,37396157,34104076,25796129,37161680,21669843,36829117,33729094,38282132,38286402,13918096,38046727,37587768,37649037,34461266,36675512,34442210,19427547,34541997,37557774,33508348,33697556,27810314,31311018,34922215,34423783,38099973,29707387,27955697,38211816,32249829,27825256,37631304,36776006,37733080,25091500,37794573,11483575,37391837,38144280,37038779,37733404,26908332,36447515,29099159,37784262,21611419,36539285,37823333,18034190,28199266,37121195,35607621,37341669,37998700,37493014,33742229,36443451,16333099,21347161,38289651,27549985,35752955,38136050,31806484,36933116,35489462,36361025,35244154,31530614,34176151,38321369,37766718,37622301,21581814,33666951,32265961,38139657,22000035,37590638,30816424,14411718,38264933,15586148,17442485,36985224,33770136,37282544,17853389,35323348,25650601,38047363,37318252,38191388,36425695,36917987,33375329,38298230,29562660,9333668,33364176,21398922,34996340,14050418,36762406,37743506,37132820,37427070,26213014,7358238,37976748,34695994,37132260,38032332,27885569,16287882,18273614,32933311,33120496,38275295,37666211,24249132,27912884,23224563,23121244,33208365,27365935,37788662,36456453,23405859,37307004,36557275,37865489,35268204,18220657,19851268,37593200,35406195,37676583,33416983,27701616,35506163,33639413,37165476,38280051,36145069,37781997,31032241,35627451,38052668,37390534,33785286,37227359,30959630,22098947,28495039,37390029,35579885,20628470,26714771,36663540,29596594,35022447,21640490,37811051,19349604,34859104,27692682,33086086,37400533,31552049,38299808,36766647,30074550,38283735,25409404,36538559,38280314,36415127,33341625,37498323,36760876,37567178,38189678,38036172,36646835,37584816,36860823,33082797,38053705,37866021,38215193,32858205,11495032,36961558,31858361,38336424,37668394,38289211,14298118,19195051,27889862,35435797,38154761,38022446,32901298,27564268,37721570,33429999,37947708,24323974,36921118,17991926,38029575,37981299,26827995,33716256,37677950,33363113,37898378,30167595,36553972,21589706,34428283,25685649,35340209,37715157,27636820,35236862,28472217,31472732,37664170,15533997,35119861,38343139,37549517,37877793,36159608,32206441,27561859,22797818,36560486,29996518,20064590,35266215,31907268,17374165,37426404,8807310,37682078,38231795,35911994,36147671,26305711,12096774,6309292,30458149,15769830,37700984,37799351,29044557,34729163,14337705,32963787,28436505,36815851,38120521,37232967,34860050,10362672,36849747,26074119,34100868,28199056,32439510,33819928,38174763,37894646,34430597,32919353,37950623,37969764,34922706,27884976,37761737,27747919,24215840,36220133,33843253,33902079,16278683,28816707,25495488,36374824,11830581,36665003,33919632,35007255,36495872,36947592,32604016,35353516,36815769,35578757,37009831,36844954,29116222,37798540,33615397,28629629,36035092,35282277,33911662,17893167,23102155,27530310,37326724,30280372,37488607,34386315,34890140,35620180,37941155,27322023,31934218,36439965,38014928,27266682,37661754,13516022,37046432,37487550,19593909,36931924,38017712,32349507,37713138,36378271,38292380,37312074,37141127,9168597,37400882,38009833,22660211,25219479,13791980,34935787,24048191,36456078,38270808,35466648,33025608,35038321,38152214,37162354,27896310,9734473,36900191,37709905,28792056,35537534,34585154,37291714,35537991,36095467,27558680,15054922,34934357,19955758,35619666,33252695,37025478,37135394,37837493,29469736,32325686,34347163,23825587,18786809,32876764,37055742,35635121,35738106,38308377,12502703,32373723,38201511,33909845,31978091,37478354,37004856,27821442,38149416,33877603,25792520,37194627,35147990,35291240,33225280,35417182,34488397,33112535,28783102,31883308,37709514,33512201,34605911,30934059,38395430,34893353,32160240,38054776,38211513,6476793,29626293,29653190,23896095,32350981,27743102,38330888,38211078,29804664,37765376,30198894,33598936,38299500,26642929,10880912,37667683,15099997,37429531,36426836,32080904,27703815,36609651,34951615,20262046,38017514,32526675,27900215,32481452,36831073,35049170,37332244,37920431,20585378,34511111,35815961,38164953,27614860,19139856,27460554,37143053,32850719,11780854,35494147,19284006,24052779,33598391,32486183,37446038,37369717,27435595,37792110,38113880,31349490,38175013,27301024,35808486,20646959,8363192,37431745,36680984,37236866,38206699,29006102,21721728,34541469,27241722,34754951,32949411,37657101,24911287,37218097,36682188,37674906,37794451,30000016,24331691,34604622,32407953,32021095,11975859,36630451,38134750,30239173,33807334,36859209,35328251,37267319,22370361,37953986,35385014,37664487,33566084,23650649,34754952,38379566,37757554,24792898,29577660,33085287,37617585,37822554,36649082,33288917,37677598,37253355,36630325,34661118,37143982,36977415,32867339,34237197,18577857,33370160,29840688,16701773,37873543,33358979,34460973,32505321,34919162,36983213,37812401,35808783,35946841,38224538,38086621,15972130,36547861,38291170,32413314,36051387,16781601,35342452,37369496,38301585,26331425,36864408,32224391,31882816,35995748,38335541,31495872,19063922,33785268,36056139,37596156,37330296,30789389,31181238,36287147,36164862,35810598,35523831,35432631,35422003,32771629,35255933,23374873,35136955,34652431,34596757,27629897,34532936,34503649,33538534,34564074,35938870,34075931,34034619,37852890,34033254,37964779,33994543,35784070,26103692,28541518,37053745,36091886,35903789,33676876,36744481,36699097,37450140,30133549,37601001,21536894,23903532,29057129,33397086,36445097,36306244,36475913,30988589,15864239,36846634,26363694,35778720,37101880,32212871,28444409,35635219,14774641,27707354,31705716,18789699,7827312,38086704,37920482,32405981,34929475,35970715,28207908,36791431,35514433,37586986,37121784,30856889,38198505,15870895,38134802,36717707,36734804,36979106,32420891,38131088,33313599,38221823,38119558,37729367,37045751,21953131,36427454,30268935,29130119,37599617,37027489,32799170,38285670,6983597,33192822,11371855,37497377,37158436,33406578,9052845,34725115,28127421,17219924,32910821,27915467,19235913,37626982,27068646,36158873,26843220,35476673,37598859,33420423,24481085,37920804,33638540,33370459,27801877,34775283,25845701,37704557,33679026,36915929,24487299,26549247,37703955,24513769,37897647,11943102,17940275,37586684,38288985,37077510,30521430,24050729,37938118,26480411,27987623,36370644,33606411,38008587,8763757,11414346,17105747,38131860,26029198,36586686,29418509,33591725,15222634,38062006,38046691,12410116,11840268,36005483,37422089,31781030,10634835,37284829,38131229,34926793,27336965,27244128,33704212,33729542,20436437,27326709,37690669,37142326,15181902,38214698,34630408,25027303,24082862,33455723,22442795,33641185,36968662,36817055,37571482,35329469,37170641,27911944,35527194,33173896,21810161,34907867,28159946,34690504,35252954,34374555,37135153,34822098,35637573,33517915,37895484,33318823,18292073,27371965,37263668,28952059,34982584,16847852,33345173,38325487,38121492,27763102,35995777,32514399,20646087,37295267,21052342,37429269,29502943,34727751,33073231,12983097,38360081,33212750,35476263,19598878,38290275,34123642,33124100,36370582,26235427,27474081,27747496,37763956,37710432,24286386,34690612,37260622,21813852,37848930,30963733,37146646,33713816,36179620,33635005,34310964,37132237,37169397,38248462,36064219,33374629,32964269,16358590,37806838,38326441,38021286,27873750,31004428,37928496,37218063,19874247,29490484,15852123,37488412,32147091,13025755,34754493,28133046,26805124,37209822,31208824,16360451,37858150,12198461,33484009,37076431,38149491,33691828,28830008,36549986,26648808,38220556,37234756,36225974,37791961,36190628,24905440,37731326,36499878,34830059,21923026,35025084,23611893,38309882,37952209,32335297,35374215,19761950,37825880,32712369,37328197,6748888,36732351,20355531,30171930,33268838,33679671,28031022,27374231,29621734,27797573,28968785,37218062,23545745,27800727,35536548,21337535,38136704,28211799,33188442,27607791,33382918,38082165,36982916,14034658,38219260,37708965,26551753,27056998,35498762,37342340,28258369,37919066,38304374,35873437,12691911,33786597,27459967,37307792,36607785,33344879,37369870,34662906,35485563,35578505,21022563,11968637,37352091,27457055,28664218,20702723,38121083,30213461,25887451,37301912,33255986,36941824,34827199,37741102,19188763,37922448,22289544,32615159,33087119,27528481,32975401,32265912,38066755,28373042,37588820,33466672,31711290,38301732,6543739,11388888,33712157,28689269,38002882,37188718,36785491,36360920,34568456,29621063,6532048,35553422,37699781,35799607,36749984,23755760,33722515,34338772,31743378,36424036,37505572,38296845,11059779,24252675,28985570,33462163,24305686,38114400,34659416,34916483,34954381,31156298,37063785,32976546,30302797,37432907,29078085,37928033,23438699,20551810,28467906,37939283,35253724,27175638,33191172,34652517,33673604,27470024,38200935,36371939,30003860,35402885,37041940,8414521,37970667,21693467,34723215,37160591,37250574,21452444,25539246,38337807,34731029,9321156,36968216,36749502,37066420,30745537,21990464,7527100,36072936,35553180,36720980,35971611,13560718,9801510,36903254,30555823,36766821,36805750,35879837,37340047,13443510,36009839,31352315,24228385,35798255,38361539,38042276,36268707,38325623,28279157,24057901,33118189,37159328,37153113,12684763,6639364,30455791,35457268,38032214,29165523,22891685,37942099,6481984,35005796,37109465,37950940,34017512,37246401,25238641,38281371,18033467,37449359,17954615,37940273,37865028,37213342,21857588,8739789,37601879,33789954,38206274,37098220,34497550,35193367,35980055,34333641,35408400,21935372,20847387,35882805,37915614,33046625,17132360,38209452,36586006,38039216,33777423,38140777,34838112,32240522,37420624,12102697,36302304,37502291,36722510,38238136,33365239,37242463,37953585,37537525,36984154,37570986,38036573,34703219,33626730,31432122,38232949,36820656,27256016,33775082,36715333,37161408,35189640,38050063,32518481,24199616,26370943,18916472,34805925,37245286,28545125,31015547,37814149,26356064,34728094,38212103,38256833,38312336,36333418,33572687,9192243,35114714,32892214,22755920,25041843,37274128,29455309,37587695,27653379,33993016,28309585,20313858,36998006,14239083,18073250,32921233,35645730,38224562,31748788,37222565,37150471,19065227,36881300,21811753,37582787,31742762,15584500,37942317,19389803,34066084,13923899,28464090,34921309,28771935,35477098,33008201,32422736,38194347,36484932,28849146,26341992,35602238,36585859,32451335,36933385,37312546,29653886,22287239,33159783,9569542,12852203,31003732,15028668,33124729,27814442,37697412,37064228,31761463,37062878,35287262,34052371,18295212,27143144,36349824,34716911,37372322,33509712,28080634,31886151,17316770,35502189,26830718,35928567,34914022,37398277,35535061,37149908,37958574,28795524,37860306,14857685,33816625,34000922,35112012,27821082,34267961,9734576,36766799,18067286,35087134,21800634,38339195,37965548,31011194,33508856,31522630,29897769,26842749,30740173,32105602,36881034,34337038,37336620,26792839,7615376,32579012,38140460,38269396,38212930,36682113,27129897,37874081,37306496,37956253,31013466,31122017,37171172,38325495,36966566,37022388,30205953,37412705,29498793,17953866,37277390,29674897,38287699,37060997,36673035,33793915,32201357,32295182,10378579,26576354,11473604,35194486,37187155,32174469,11942078,27104205,36857232,35183732,25557843,31511765,37246352,31909470,17833247,26861581,36470652,27461736,27896874,30494113,27535844,33750029,34363994,23893620,27853662,18591366,30549752,36190302,33805929,35676279,37464466,34826025,33696045,36651302,36666335,38203138,38055998,29595166,26209208,37067704,37402372,34947956,26396847,37369881,19911043,35217906,36844288,31017312,37389225,37201903,37423303,27432550,37649554,24736749,34530771,35236459,18081280,27650306,32874746,37789110,26927123,34520558,34089390,37601291,37818502,30845352,36918941,18019214,37621366,19154839,26646841,35372441,14730850,30778348,28882919,14802425,13427228,14678294,33645163,36209773,37619701,37617374,34937716,27361821,28290882,15904053,35164480,38211928,33417165,34697005,33606431,32227911,37974457,8482340,34429559,35505960,33401567,36790172,24237571,34454530,33074379,9446818,37409121,37666484,33172617,14760781,34935261,29821834,37908971,29112659,22185633,33364242,26702360,32933769,27903734,31680555,33184613,37861551,15680270,25451019,30610624,28198812,33176577,33173739,38255612,29055620,33000653,32353554,38348410,10628366,24216780,36596650,36180867,18429306,34590296,32023955,38143376,38210272,35824234,31773897,35719499,22580453,37775790,22421811,37969658,37589752,10935436,27533470,27453185,32901556,33491273,10233412,19745350,37424457,27546201,16848778,27876752,26622443,34950533,38098779,35478120,35947909,28927381,37912854,10043614,28979395,38198203,27024219,28590162,32767383,24315647,33960527,35301900,10929870,34066942,34553853,37772654,35145996,23537334,16413923,37231731,24682393,33632709,22429118,37704921,34145306,35623853,37865956,26262324,36388875,35715443,35080454,33650765,30445333,33350763,32440624,36516085,32000994,37614422,35693223,12688653,38301740,31768239,34916439,38294421,36503255,27481142,27723632,19137107,29081971,37443774,37447138,37606485,36031005,34125335,37728178,13014514,27232843,36532449,32867470,37517709,34224367,37346276,38104306,33886761,14659714,37634652,37856261,34118733,24001152,35729135,37592823,30171625,36977095,26954581,35399005,17983010,37502838,37784107,25489650,34134018,6989103,37701190,37437586,37587426,37841157,30927036,37552049,33005536,37396059,36980763,34855384,33439037,35244576,37897589,37715076,36914529,27640238,28605924,37676852,36999855,35201995,37420434,21538824,32554836,37594284,37550906,32282175,37552573,35332146,36856664,36919471,27064200,27275574,37009521,33262885,35968434,34475785,37690857,33648082,37705095,33976819,37498195,12484402,26929358,38323336,36973889,38230524,33632241,37827290,37260142,35503556,35602096,24046179,23976602,24013511,24000040,35797783,35243476,23963373,27965955,23901691,23909191,23891203,36469333,23856455,23846620,23847222,29091200,23752002,23769122,23758269,23739416,30205600,37470026,37440006,32464346,26093533,36714260,37913464,26036823,33903950,36523604,28527127,27565635,38305762,31894199,37564931,37341701,37100772,35113179,37540538,36365011,27845993,37467630,34614265,36612287,28230987,35240478,36426699,37880350,37209624,23506283,22616145,36541583,37356938,16623597,27511863,37886962,34246610,34373355,16125363,21322114,13585335,29113027,25952491,29968295,12182878,24332023,32067346,38347048,27909656,35240982,37136688,37196250,37379982,26383365,13827369,37519693,31490346,27680129,27768288,36532644,37372085,35478303,37225848,35484939,30038021,33583032,37475923,38144853,24989781,25599468,33186757,35900784,37015245,35482557,38321021,36824840,33976026,37200357,38107773,37377020,37988541,37847436,35508809,37934995,18093116,34346561,33697141,35302455,37946395,37924029,27778882,35998098,36538976,35270668,37110975,17908436,38046959,37648911,20022864,36808118,19391727,33281676,35035148,38265385,36683010,20435307,36974707,36723825,38344531,38343050,31299758,34985912,38096266,38143264,38025219,37439062,37583917,37276964,34143804,34070731,37399911,33431490,36592718,28758513,22399161,34570120,38063957,31489238,23011644,33627100,27554271,22944333,27636702,36477809,36497017,28327693,33356042,37965782,36664785,37240131,37683984,37856464,21120869,35889905,36420416,38396313,37899199,12020249,37287530,8779114,37015337,35283006,33668367,37785277,37396107,34522655,34191604,27705939,37312742,35445260,37552827,37288924,37275064,24311040,34430963,35334525,25057776,24892521,28774721,38337756,37299665,37284255,37910950,11393742,36366869,30945664,34987194,34940629,28784740,20633279,34082191,33321378,37258228,37617141,34319090,27808579,36400972,37888243,32434642,30652205,35205473,37502468,31656040,37894995,36676166,35667146,34925332,36864497,33381130,37967212,32624590,37704825,31372962,37532818,31908920,27796966,27812074,35403477,37043210,26129467,33368426,31288288,36218874,37876814,28505099,35599768,36629098,35379542,32414970,10662751,37483052,27536899,26921807,38186138,36063461,30379587,38338258,19012764,37415539,36446706,22478081,37746753,37987967,33090420,38052856,35313318,32389064,38313914,34405597,19412748,28060817,33694675,32415153,33507730,24280563,36858645,26674458,36750749,35040147,31231206,20642431,30910841,32268153,34194109,38024909,26661200,33807182,17731827,28715651,28430696,37685521,33519932,37441975,35505253,28388843,27049614,38267628,35394775,33297562,26442708,38019766,35600826,25884656,37043610,32903088,23291375,34220973,38022018,29808248,34915403,34583069,20987358,32170183,34098098,21602905,14684488,15394129,29233172,34975699,32335029,32494583,18565349,20483398,31131217,36784542,14993775,32852986,38351597,34046758,33760951,10131652,28003695,7204013,30096581,27877683,34637429,27098933,30303410,33699608,34161299,37372719,35532961,34147590,37842526,34113641,35438051,37223338,36525869,37849210,33216304,34057632,37341719,32102929,30997179,38005084,31945031,30067061,36352953,32455846,33009659,35485073,37300405,37896896,33689894,22660276,22006193,31818667,37037414,32790865,36545661,32861027,36525905,32564427,37894883,35909023,37144785,33214168,36818711,37344948,36525531,14491923,28222152,37126534,37245403,38151809,37759635,33023222,32475269,14371621,35725076,37642840,35197978,37348987,35621279,36538237,15689138,34263226,6660347,34097875,26522478,35753998,37787926,24804185,18469095,33642725,37326991,31789802,23984132,27913365,10956948,20714580,31923709,32857031,19636357,37633591,29697360,35745770,27449606,27801930,36147947,33437430,29912734,37328254,34264380,37570946,33190261,29736301,37909603,37617254,35443663,19717819,33051189,38049163,35938557,19574541,28191103,22794566,37055602,26135797,38347297,37253363,10072092,25831780,35810865,35155764,31805792,35046720,37194145,32351613,35819466,38198714,37077491,34380105,37785682,34918135,33139120,12686789,38299935,38299678,36451287,35424971,35374391,33189104,32303406,37618078,29056679,31132545,35511411,37429736,38232233,34347108,32031721,35684503,34632550,36743795,35393424,38205661,34678897,35332461,37892415,34002141,33368786,33467474,23850876,37210056,34439721,37966826,33083919,32580034,28162924,25888209,18210918,33854446,37967420,37813286,30557244,19471470,30518315,25445812,22970804,21669135,28780447,27632358,36134529,31536612,36730097,37494022,36198785,36751201,37041929,31875899,24242376,34918977,37018995,36557261,35123451,35610114,33106555,34756369,26018384,30729168,33100258,33248857,35468119,27542254,37184177,36859164,37487195,11312283,37878113,29309239,17968995,37869541,35543641,34419133,32975133,36371531,35552314,38134492,33245278,32922563,20022283,25682672,37409902,27423452,30574573,27190525,38237183,15506840,35894099,34112412,35241036,33358954,30557579,32228557,32934692,34523038,32226082,37405497,34614742,34952106,31508878,28967987,6385401,27541766,33070852,35683927,38043533,10330170,34728636,35567029,12565798,32490939,35492459,32051852,33759689,18864533,31680665,27801023,26705757,33641290,18386653,37626098,15602959,33000387,37611180,35335511,37404590,26911539,37601275,31584960,21122972,36934274,33415727,32995766,33274535,27137673,37172350,18667612,37281068,37584815,38220526,34400078,37393563,34309358,26423080,37958476,25737272,31292320,33963086,28210713,35730207,38187543,38042606,35705269,36982507,37715866,33183469,31495191,23921686,37719076,35703345,27457098,37944399,16827301,37694966,36580038,31045269,37328050,36411093,33814724,18773612,36076488,38314710,19257263,21787733,37645786,32353640,27013640,32609683,28226420,34476720,37848296,36881579,15835337,35324480,34948555,36129797,8780945,32453603,14071628,37222158,36473445,35732080,34188099,37851660,34219198,37919044,31649603,35636383,37892335,27757416,34508819,29005655,33383595,17968459,37144190,38135884,33428676,28855206,38228472,8168004,36746163,33684989,38271468,8429081,28077191,36206780,33191524,35363217,30885293,36604352,26342238,37239124,32335657,36463713,38338936,37248295,36496262,33085930,32466176,37169571,28280675,37781879,37050597,33774736,31617324,33589240,37978883,37759965,38043621,37524928,36246551,20925777,32511201,33424430,37777098,36646010,6592331,37238594,37121558,32515202,27600499,27806308,27902566,17210153,37201030,37878955,28722785,34472450,35048156,36356107,36785566,36481025,37582332,36753884,36607746,36447039,33095491,27806028,33927373,35465144,10383190,37335576,36425163,34481492,36140699,30146183,32718067,37716991,37681216,37729806,37565273,24289140,33385876,35422116,37799777,32874267,28706347,24036797,32425410,33855421,23880055,33656870,37152550,22265226,33179930,36739182,33566573,36970154,17656096,38128435,37764829,18217892,37572010,36881952,36706038,34100297,37560951,37667292,37940435,26653793,28716314,30770963,30034399,33000227,34074375,35332799,13909331,36538301,34770197,10147099,36727946,31823465,25298927,7851340,35740930,37891212,35301989,37500589,24503040,37262937,27461536,38306306,35080598,7885813,37238932,32897328,32119780,37992835,20724485,29096729,37290189,27956956,36137372,28270308,38048192,35253923,37245955,37278962,32560342,15697862,30840229,18028224,37697793,37672547,30067394,18320303,32462193,34520855,37958906,37978148,21632032,25965496,37487331,36960270,38058657,10688477,34649432,26547025,37020359,34062694,35459520,37889126,25978926,15052485,28358344,37578743,37352858,36575859,37155699,28268296,25919782,34821128,17740297,37258098,35060843,25669003,37343557,23974919,26730326,30720646,33690960,29615468,31973546,34220416,26453237,28249397,34883448,30302555,19226403,25484894,35948516,38058674,36462470,26613912,36675173,37209093,25835284,28033253,36289695,34455726,33281054,22483765,23059913,33849179,31863423,34522722,31980359,29708631,35086101,31525473,30582733,6312712,38220917,27991813,37939911,11465756,35081705,35548063,37966915,27719237,34626828,34841593,36455527,34977840,37491035,38281860,18523574,27745303,37712767,31513194,30946235,32704241,33541834,35811140,34172437,37292625,37540182,13193566,34237045,35968320,38219597,31490650,32446066,37147543,35151329,31949844,28558080,30838875,32188175,37609189,29965609,31088995,37920874,34805706,31484371,31503476,24466173,31490361,33276069,36973453,35493869,37629022,34678263,34405587,37723179,33416690,37667527,33590655,37396027,37044818,36435577,34464648,36950001,37388448,33331243,28656967,37576475,32027754,37421511,28473305,34841811,35925994,20662672,29845820,21164980,19994241,35483356,35776056,34424960,29521355,34379530,27954628,38201678,28296053,13374932,26696141,36506231,34629879,20322100,34836947,35616942,37669604,26349835,36987795,37835242,34247515,28942976,36224369,36748151,31062225,11909910,37234706,31887726,36855501,28549203,25287543,36072274,35970827,36184519,33773852,35237412,35717024,21637055,17225893,11243207,21539253,21929437,21641287,31473183,22068813,21977764,23610271,32719538,30484483,29711534,21692593,22770150,36912746,28465726,12043679,32964466,17543458,17880232,27171899,37349360,38310821,15604639,35099937,34514099,32424611,36970099,33479348,38021127,36695746,23063266,37466398,38025586,30095777,34892662,30547040,30948192,33213398,25682534,38138923,35198276,37870364,36654434,37029972,32764361,33676499,32604089,34034471,37693913,33347154,24919259,36210030,6695256,34676915,23834044,38102504,26555178,35196974,37201442,19027160,34743364,32944562,20805956,35871360,32514251,38308376,35079324,34513278,37138260,8714738,26670773,29409304,21801026,24804726,33877298,36624321,36034697,36937849,28279388,27591921,34397814,21712220,31428591,31478110,37696204,34664047,11348454,33344054,29477429,37897633,30998701,18526229,35646296,33648646,37665892,35536287,27372157,20530071,37657694,37142282,38124843,36252464,38020139,16209576,26208649,11978593,37163266,30389503,26716948,27838417,12901133,38196343,34823226,35001418,33383075,28667605,37405343,31678922,38018137,34882044,19665915,32390760,27637065,36879353,35225164,34741303,32422261,17879377,35744876,36225021,37783568,33925599,35389709,38264474,34898140,38304813,35101645,25211380,34757779,22787936,36273706,37680999,28860907,27712429,20254231,27647445,27373961,19472177,36430682,27906775,33727984,34996874,35823363,22683758,37339402,37426243,24341936,35878649,37655293,37938266,35614768,32215385,34237223,28601582,37805671,23858056,32712886,35684301,35138663,34624532,22220790,29215532,32619475,33168271,19003048,36536605,22478051,35465575,18829365,37027026,38037767,38309795,35539445,28266640,37307914,33602427,37829345,16979663,20064105,36607684,36976228,38204413,27626902,15020290,9784367,32858747,37607134,35795692,21054928,24813333,35778817,28675728,38132227,32716844,37845502,36374327,37573283,34229999,37558069,37432359,35749057,37727217,35043579,33171304,33616488,31515138,34744823,38270536,22419592,27240126,24625445,37934168,32743591,14312674,37564832,32859635,35727701,32502277,24046410,33693011,33943788,20228641,34347375,22583134,12404217,38120704,14066811,7487401,35955514,38364920,37808358,33041257,34538379,27624555,31466932,37733235,11905300,29189564,37690163,18347831,37845676,37277104,35595140,37401059,19292593,36746397,34871173,33195835,29792988,12869073,35477013,37512976,36126131,34756014,35744158,37435448,35709426,37481711,37465388,37963892,11277536,36838648,33350613,32419931,34408475,32220712,20803961,30034890,17130775,31496838,37583361,30288476,30763545,37619714,38392106,31840487,36761042,37105614,22860341,11960761,22582832,25214483,35150613,37224196,19142388,37281510,36716708,38372396,36875822,34908353,32576822,36972416,34216814,28548073,34720930,37633735,35036137,35466442,37853641,24041308,16407388,23430645,32387480,36374983,21822092,36859216,36222377,32834500,34316299,33848647,37319859,37818840,31057124,37328704,38045905,35399317,30378465,37246805,35939582,37052662,38350546,34150011,27917223,20521540,36213895,31648595,33348329,33582738,33144674,36557354,10071738,33214933,36146576,28791956,37341674,28088265,16054707,29337247,34540726,33099277,34408504,31867963,33505351,32933746,33656563,33112669,36744466,33779982,37621038,36784031,36457481,16487616,37050688,36074227,32485389,23540302,31771270,37481465,36534997,26110564,35607157,11011790,36441454,34234208,28222563,33830506,33095390,36955545,32726778,16444379,18243050,37197763,37796476,38051340,35745062,37860134,28631325,37709444,36274372,19282523,32791548,37723643,10497301,29896954,31654519,36964824,33658435,34242495,38131756,27458298,31809056,33367405,37876298,23887958,34884378,32504405,38289548,22709795,20696552,38301850,17507627,31222330,31538167,13301337,38338110,32396143,37533195,33670693,37030421,30153035,34350563,34588154,34556007,27750844,32696232,16780570,28541664,35229489,32481842,26131901,27116805,36454881,21231026,19743668,35667948,36443567,38278871,16306779,33768215,36730054,37425951,37939788,35931739,31157578,35548190,28547174,36271105,30987763,36630303,32188949,34740231,37579365,22391863,36005872,31754844,37861824,37769223,37869754,33251619,10521117,37668297,33102223,37669712,32925407,38050406,31987292,38016809,33743537,30582846,33979971,31051815,18137833,17982638,37989895,37798442,27252808,35464793,35630546,24365477,35210461,35304280,34169270,34339955,13693318,35690572,37754462,33355412,38140318,36314556,23999170,25067429,33687387,35146273,37184819,37615119,35329551,20227099,31475313,37451071,35097452,38365459,26330019,34577887,37930380,27648319,33622851,38323186,33134889,30101325,35544588,28455435,33355197,17973092,29677148,33608123,35451525,27404597,35418869,37919854,27058672,35333844,36691965,34324082,37870293,33970231,34447646,7596543,25651129,35057585,33740953,37703960,37433573,37468147,33508243,37639285,37107547,13300153,33109394,37416366,32810842,35717200,37791479,34656900,38299689,36360988,36638270,21743023,34241807,37060111,31984947,38334818,27830650,33908490,36522660,34665108,34919652,10114972,35857561,33560199,34443583,28384357,37099676,37377022,28124869,37502289,27702482,32836088,37712904,37504381,37407127,34558854,30158760,31923486,27098955,27713285,23326483,37652822,37309411,35223511,31201654,27811926,35128585,34841211,32585493,34330901,16052449,34137512,36639901,32935535,27559165,21009515,30940343,24833809,23281888,31202566,33930563,9602428,28825960,35892757,21024207,38139437,37284375,35961665,25954555,35658748,27609757,38137106,23272045,7018537,32877857,38230095,29959607,37096146,36386087,35085686,32400607,24320788,31910187,22104984,37369468,37631347,26722269,34643813,7413900,35633523,25871282,34805336,19380914,25114114,34532054,26648550,35123511,38230809,37509911,28978747,37516923,28959777,37502576,30273912,34681888,34798638,32195675,32212281,29996505,24853993,36660803,38144647,31113247,23909953,35570705,34256422,33715900,35983868,37349688,34996722,33197184,27525069,37294390,36906082,26220452,34424757,27967061,21388342,15103788,33753735,37840847,35094669,36022797,32660243,22521175,30194700,33173171,33997278,34837048,31944523,36787225,33721472,37518181,38099507,30540347,37027656,30159260,38368624,7062316,24210983,34894425,35027516,34489557,37384121,25299250,37731681,38266515,37160908,34922058,37282340,31803569,35298660,37327682,33806595,33233068,37226409,28778897,36956506,31079007,36548377,21012743,33527837,25028004,30834009,31764434,7599338,37935036,33052188,33302068,33760518,18688597,35781106,30689348,34817622,24892744,28737112,34937079,37671176,35080990,33959769,37853825,34605162,14274307,38036412,27909468,36945410,33053003,12438897,33156652,35139580,37784243,35261801,27425426,33062754,34477050,33171715,33362668,35174239,22852572,33898229,28724263,34551713,25951231,32628983,27523174,34233752,23094079,37934720,33346965,37870909,32317016,36821767,31813279,35593018,27722908,27790453,34605103,28191411,32654839,32466996,26804425,34656112,34258271,24002721,21195816,37204134,34155589,33136192,35040634,36655499,37651112,35005724,33427901,24370674,32453549,37437305,30531203,30511434,34642994,35238819,37072206,33632848,32601448,37489563,35972656,28596555,28673936,18267239,35688469,37144797,37503706,34055020,28520465,24725227,31588864,33281482,32451873,6547134,35786605,27519878,32028529,22360023,36446378,27056538,19356600,35603863,37627253,28446661,20226885,27902063,38318793,37578591,38263625,29974467,33131093,33767571,22808628,38214217,18148954,27939325,33583190,33517814,32121594,19828149,35837769,15610905,26738676,37847137,33119832,37717836,17941439,37358824,37675057,7940114,30641394,33419619,38311286,14092448,18335340,32241246,37473566,8996816,30333641,15013948,11657235,36588674,18018795,36574902,28287249,20630659,36512573,34443856,22682446,29246604,35861026,37199708,36807927,36209865,20852114,34125882,6792662,29283942,26369327,27389873,32841805,35087194,26520066,35727121,38310901,31004693,36784504,37377438,17763416,35856185,35693556,9134523,25633868,37710935,31245071,33663288,33528669,13222090,36437049,35557857,32745399,36872827,7960248,18307531,34969872,31623290,36426052,32731560,33016604,36067204,28055539,33720773,30278580,32423835,33015387,30003740,36723457,37698795,16064697,37714832,10125794,22650463,38171866,34907644,34231062,35158239,33855765,36479577,28090736,27428564,34079885,27865671,35409654,33556264,27343028,29938769,30749293,38224332,38268527,36513803,28094875,28867119,27864660,32592343,35442316,18985554,27516816,27286195,37681661,23483819,35723198,37008443,32602022,36053690,37527533,35503977,17696352,18400429,29682459,33193791,35576126,33091986,16542224,25300346,35423065,36426282,30478008,37473449,11224502,18753275,36664912,35998439,34639048,35768808,32988164,36545005,37008943,27097998,37629250,37241084,37031693,35813269,37168912,26768400,32972097,24975414,37329910,17611741,24151955,37814405,24153725,35965066,19235203,28214619,38176089,7201322,38162562,34633703,28533333,35970138,36876032,14723172,29195273,37900239,37861432,32275669,32593157,31520685,34600860,35016222,36749709,34974635,31035292,21037621,37557389,34377903,37819106,31103799,27637140,34334578,33690646,26315389,27070565,27273824,21757639,34878955,32674705,36588491,37787419,35324990,36758081,37888016,36527094,33968337,27724917,33520695,8836725,27805355,29302694,18586564,26729407,28541824,37349124,36763611,25114173,25797184,27367088,34799989,34265299,14498233,37741396,33421369,36568064,38177386,29803576,30624048,10140439,36425624,38313678,33076963,32667402,28041012,37620539,31319400,36875954,13786050,10550702,30880374,37951734,29118591,33240060,26299559,34047146,35119800,37801808,35920562,38139309,38150366,38120537,10373750,37234633,37911238,37747392,25506361,35449355,29378813,35475362,10440461,18546472,27639463,37712058,37913443,36799608,36840195,33277567,38238027,16037964,37877148,23482629,19818375,35231383,38154370,22716109,38097820,35012038,15425426,15019528,37866053,37351143,27262531,19472986,33361432,33521213,37944666,29786627,18122106,24307630,33861914,28184403,27149084,34537915,33970444,21614216,28754525,35637523,38195943,28395356,36619687,29218590,37876032,37695120,28066820,27184887,37728013,32491218,28776812,27456510,16545528,24150600,29995472,35786182,38036339,26025778,33734076,36901034,27471116,37142233,7766345,34029079,34712907,28160640,36585594,37888447,37429118,35029372,36854985,35560245,29323134,34994371,33120802,37485174,28533794,34522400,15621759,31864893,36471685,27511987,31531188,35371307,37556435,27095164,32767097,37492692,17544960,7097043,32037798,28158922,34045440,34940262,34444420,37579018,33290254,37748475,30427648,33522180,36146389,34713574,30553304,33036776,27887674,33046533,36638614,18107010,37329499,27173037,28360457,38150310,31010450,35426621,19076153,36915553,38165240,34573079,37423137,15728616,29022630,33067127,34827434,33311683,24056167,29310337,27913568,27815405,25505471,27464209,28851389,29131929,37588714,15474497,14918493,37717847,33609453,37896554,36377843,35640145,35951017,27934972,36585537,37662386,16846635,26645185,37202821,32119920,36700571,27887138,34632458,33588367,33158693,33383030,36228797,27622488,32991485,36910824,34337304,35054219,27084299,37510578,37763138,38340393,20524461,34587306,19355555,36542523,37234497,31495134,20021784,37146102,28387824,33011257,33410395,33952257,36460783,36131912,35337866,31780996,12670584,27866701,26242221,17486895,37946261,29514705,37523620,37946493,35809210,37788960,35784188,35094030,33119292,36965583,36958633,30931072,33895766,36225499,37338549,30805214,31567193,21159610,37090136,27508470,35513809,34294220,36222402,38338272,38323891,35526532,34135304,28801908,30954231,24762188,35018805,33435476,36417100,34244536,35623666,19781767,36949112,35501580,12353084,9112291,21892080,36650287,35723527,26408298,18182774,32585368,31062977,24281825,37380910,32620255,32992787,35748566,22472152,27272699,29794556,37297911,35109904,25997182,33988877,37527100,32572530,36549591,35436705,27788269,38162128,37399485,36636206,27389858,35038683,38146173,37783707,24062944,27730444,35094127,38117625,20924040,34093565,33272809,30262466,33679069,32165043,30003054,35792349,37851335,35824314,32916672,37963414,29196538,25769626,31991423,36662769,31551928,25114455,26504955,34095056,35147734,8534848,37975643,25105848,33184802,34808693,30610122,28056850,36934388,31484498,37324458,36583687,33266529,37696905,32025246,34341164,32859039,36576487,14574199,34869857,32769050,34007679,33186310,16249521,37806531,30925336,34501917,36853912,35144270,36420494,38294675,34623390,35930129,29968473,28810415,25010181,28498682,37344185,33353351,19415423,34819652,27742488,37952713,18346556,26440227,16756060,28164409,33084386,27034872,31726732,6451450,33168796,34148531,37687105,35171076,36030027,37029921,36416346,38138936,35273234,37897271,29910203,32313784,36368499,34992700,38019891,34853567,11814367,29058580,29455018,30917614,29959750,38145535,38114577,37953273,31606085,32485805,28768800,37867434,37014099,37696445,28508505,37432384,34279033,37246618,28835698,36472605,27943861,33899866,37759784,36425143,36144064,34689083,34160481,23347776,36503874,37392347,24857579,32375025,33095889,34407723,37876056,34330517,36155645,32432212,33881813,38254999,36841323,38147471,31963052,35440362,33269131,27896365,38141675,28091439,31774717,10314463,35133279,26767343,37250805,36756213,31173353,37055948,19502050,37110457,22683477,23707458,36970302,36798218,37303123,28789030,27202347,36377583,30833233,34708050,8572122,37889300,33372347,34585033,36285232,36588173,12730879,19689319,16284510,37877270,33941887,36896460,36745098,35214093,28472952,32628667,37375982,25780991,37341950,33031940,27899413,35437862,38020226,29679407,32630012,25930891,37881313,31235997,37657776,23974276,38253485,20228081,37693541,37464445,24156402,33197094,24433792,30613036,31474957,19208066,30796406,19834664,19330531,32806198,37445080,33326287,35154057,32468384,20997872,27782080,38291803,23147498,32942645,19769557,34098772,33383562,35621810,16899221,27648423,35956476,32977553,33605242,34473354,28215576,33961222,31392862,35728215,37293948,32551641,30715952,37517254,38299339,37600957,29690814,33176728,37094313,37102941,35684253,11599628,35071668,34051880,38222745,29481657,19013870,27623534,8133065,32134609,35153510,37817979,28551963,37661852,31581851,38054906,32304894,36182751,30667154,34323947,32362109,37074785,32609687,33241209,37231596,36619612,38106870,30013112,19303204,32851063,21330826,34390354,26519794,31166886,23944150,9417247,28772370,20010675,34804820,35145535,36723874,38035038,37588818,26706693,19123797,27838639,34132469,15505438,36635983,28888815,37587249,8100146,11130833,26318250,37920688,28414119,27523543,31184722,37667322,11281339,33062501,22623608,36403601,27390410,38261553,27915666,8238458,35922070,33187386,27981068,35872470,35911715,21846638,25095062,13206845,27426823,14621662,23769860,37591542,34338313,34059163,31685442,36826624,37328213,38143201,36569303,35855137,28521289,38264306,32414602,38295999,9335163,27368901,33661404,38189718,21201136,35961579,19065377,15292830,37872541,37896780,36862027,27423019,34924951,35243344,22289699,33098219,36224070,37077009,37601647,37150995,35917264,19769056,35955193,36606161,34806021,38278472,37174698,37379615,36773350,38211997,29724545,37339157,36884899,35616696,33619166,36719484,35271858,36732689,34342837,37058263,38313543,26977206,14913933,36716376,36021860,25281970,27470885,16709676,36715363,26857833,38239782,36649415,37009845,38246963,23224345,23599980,37768357,36675756,34754822,12806250,35234244,34718965,36947960,38241409,11334240,32919476,32515995,37741800,37049068,27456180,10746226,32568835,30543873,36764633,33289358,36785597,17141797,35079381,33745103,36532562,25383297,33882023,25683175,35031927,31296162,26534032,36931144,37688634,26164066,27279472,8661042,28213724,36255294,27419800,20781929,35632320,17823749,37804575,13581548,35350303,31749974,17023211,29994078,10481045,31615281,32676991,37500186,34646014,27907496,37276561,33781130,37328255,29806084,37811779,25841275,28611071,37508965,34565965,37939633,26529262,34536752,32569196,28468856,33120088,35588322,24496596,34699372,34419824,33771765,36973470,33180012,27329583,36735846,20611058,25393119,38305809,32391716,18682634,36399744,37731909,35478757,27444697,36777673,37872530,35521887,34379730,34446528,37919291,28696082,32403777,37810908,32731913,32205419,34749133,37226912,28099780,28286764,35799229,35493384,28948045,27088380,34270181,29406967,36461887,35250364,37790975,37062250,34279037,28334600,23665720,13979204,31485652,34085561,34160327,37812613,37166568,32953198,29976879,31522907,28576330,31488021,35083323,8275925,38363993,30647149,29322203,27984301,33081878,32951002,38215206,28201274,35769592,33450395,36743162,36938554,21897918,36546152,34936576,36542498,36424532,33727180,36571945,29997377,31867149,36822972,37754426,26550409,35795516,37636036,15064353,35119394,31873402,25750287,10329364,26419694,33597269,37911462,29988277,37251794,29995934,28692225,33997502,34662125,33981265,31436236,31504740,38336133,15518634,15054460,14958073,14399389,14260175,13772771,13762224,13761113,13701029,13497275,13485107,13405440,13400237,38215132,27019964,33875457,29767289,35309340,32449677,30849681,22302577,12706859,36745115,21356297,29293984,36226587,27465813,34047306,36723762,34883156,32430069,27877152,32844618,31278678,24361041,36768758,35941467,32731837,20290544,36095049,36177211,31437386,38307474,37402250,36678361,37729342,31482613,31501088,36161838,34333233,37113455,36138579,33335577,38149330,35313331,17804594,24125209,35803598,33435450,35382630,34572415,34810244,33981335,35630326,36222442,37898215,33212985,32071106,33546274,19161065,36585661,33834585,13548817,25025150,33164897,37569265,34905013,35191675,34953460,36132292,20188909,6503053,33343319,36970736,32257099,35887438,28065700,29349061,32627064,35438972,37326486,36190130,27463560,37579348,29185643,37313700,36560007,33005275,35139509,14397453,31282253,25078777,30574639,19998710,30009868,37099908,32392160,37580659,27862739,35592900,27872993,35970361,34123297,28286568,29955712,38266287,37105136,35769123,34414841,32190039,36350044,32192925,34074605,35633684,26701211,27204806,37437308,34699694,36502331,27510951,27804153,33639393,37132195,33636266,35513254,33984755,35337805,36035020,30640936,36941499,32452944,11866199,36821631,38252521,17981743,38139308,33362511,31129238,29238601,27524246,34445781,20717021,32397227,34061904,13960827,9048131,20018743,15535094,33551221,28273235,38183977,8901759,32415970,37928198,32691694,31229855,29928003,37730428,33680851,28446472,33671339,38317838,25376234,23344764,30925051,26104649,7672382,36275954,38376528,17807432,34940042,35398297,32576946,35448659,34642321,35032348,32773305,37534799,18616929,28397862,34193685,35250051,37033489,32853402,27803420,34676466,29866464,36728551,20071118,28804181,36269295,35239476,32453775,35313121,35179535,30576053,33108304,36580258,35491809,37667234,32704429,33635428,36844846,32386067,36950885,25768585,34821205,37550749,17864768,35984033,37619984,27190481,38016179,26677416,29539969,33688955,38077917,36899483,21389863,38353213,27667589,37955921,36885344,34856913,31587160,33656554,34785654,33629557,38234504,27597379,22564543,25929144,33206385,35298658,12499894,38039071,33677085,38191499,25197622,32940627,31347028,34523372,10593474,31132696,27535435,13891492,37456365,34531346,9701032,35194424,11204626,27514512,33744594,10343833,37787510,17572613,36216015,36420796,33945212,33259196,28194407,34444924,37924958,33799732,17455811,13919590,34465155,29134519,27643661,32685844,17921866,36002535,20854081,33644886,15201885,33763677,34568620,35135685,37502241,26333890,34751110,27265801,33268037,17535821,37017185,37638979,35385337,35197652,29498436,33179304,26254056,33039906,33795236,34446185,31599283,36359384,27825994,27821341,36188090,37628678,23474316,32931848,35368429,20044305,36476427,28827983,29185830,34907102,37715302,38323213,36593448,11552888,14619486,14588841,12871708,33324434,35002601,37549123,36280339,36568159,36778248,34293612,29335637,36630770,23922168,27239193,29889178,9091908,34417038,25700072,37861701,17164380,13689377,33084361,35548387,35499451,32901155,36291007,26729107,7179452,35219283,35457799,36504090,26612255,26788249,36993592,30564955,34626525,33509920,37577249,7795437,26706362,17257851,22761106,29350800,30422820,28138922,34969473,28311551,32949951,33626885,28121720,37842506,34913676,37099792,13687670,38053182,11297219,35273006,28871220,34372181,28777529,22583488,37838683,34363866,25492893,34459769,27415178,6920538,35495632,15413000,35210400,36583887,28083453,12735294,20173978,15476973,37388459,32923998,37061670,33700606,27559198,21739642,34679485,28264896,19111234,37405331,29058234,33429031,16866741,27119188,31026665,37880461,35369663,33922122,22844578,36839120,32867469,33087282,37870589,32453371,33531063,6637918,35911884,32251154,35142594,27521380,33631262,37114669,29423091,37299805,33616217,14530201,30146537,30326126,33593957,29201013,35817313,34293335,37503011,34698304,37339786,32693975,30298504,35507790,32264931,35128245,28460931,35578136,35211661,35431120,33130136,9313690,32583604,27167155,34248528,36449089,36789544,21158469,10398757,27146239,10139415,34909807,34804120,27342106,27747178,37496908,33939235,37817967,34029294,35406854,27506373,35683780,34598299,33686259,27243028,38212835,14839130,27460426,34890972,27867914,35813162,30329891,32500726,27527583,33429322,27255070,37155323,37544095,32453365,36039333,33089618,30999246,20702072,36117509,36947744,9977731,31575976,24564347,38239762,23227765,27224616,18754638,37156581,36402748,34950137,32313177,27883128,33167277,28934588,24082521,37225962,37437785,36009541,37730922,37509027,23596061,14151727,33695724,33671530,34843566,29346567,37764790,23811714,34237770,35111347,9041853,27779446,36590835,28760378,37969653,15481828,23618317,35770744,32702314,32469593,38044616,28768483,36943526,31834227,15237009,35183401,36514005,32565861,30650044,37704971,12083517,10328219,27509314,33341737,29473470,30951043,35620353,32062163,25728094,35633103,27903850,31616373,31204390,35902627,28357563,30012112,30843912,25485663,16878446,19704523,31073087,6624149,33734285,30935105,37702464,32466119,13107534,22023141,15890311,24309042,24319739,10838017,22580398,37483983,34941457,37877294,36900469,29813518,36723154,20958482,23776830,31324499,15041976,35336655,34465634,8785551,28726825,22892589,35852626,36681679,34435041,28329795,34682870,18851392,35494324,35363539,19674412,30544521,29969259,24833251,38151728,36767587,34993507,32506480,35123275,35557191,33758402,37238791,28226102,36408180,34938479,33337589,34266139,33075741,31880967,32999486,33834791,33803780,37799611,30367971,32315423,8703409,33308755,26357810,38031202,30398133,27268838,33841400,22140686,33089765,24010933,34724679,32155690,7530519,20450654,38208441,21415882,33755886,34803491,37596071,37757992,33718722,37447675,25613608,34470897,30712727,30260171,7207437,30579594,34443433,37313609,38200836,36839188,18517038,34627727,18498190,33466257,7705914,36566785,14983485,37900243,29290171,32582873,34720661,26938729,38103050,36778689,36967324,8422801,24451847,33274259,27747584,36584658,17567400,37956362,23526793,37574436,37223729,33191362,37947746,33633606,35933184,25495597,37508515,17978921,29030496,36983837,29676267,37042242,29951942,37499730,12466970,33026007,28150664,36952032,34923664,12119177,16124786,35496399,37026027,37956535,36722026,28428547,33791891,34944429,35085903,36515109,27905600,14425402,35388835,7182323,28921340,36739631,29573832,30656097,24530665,36505431,33358368,24165497,33149571,18595962,10699757,21114008,27534069,34941799,35482920,26795653,35727214,25971420,19054025,36375308,28942628,27486539,32762445,33128317,20435392,30385093,35023155,27455372,37054290,36296956,37312661,30440979,24296746,37713710,8495180,33108319,23705016,16654378,29390715,27798795,37872103,9107156,15415232,36844787,19485266,37839530,17540260,19496347,35191578,17115001,37631889,27641826,33771964,37856968,37686209,12325639,37929992,23406403,33258100,36420591,33667880,19235220,15218123,31249257,32012181,33486307,15917737,32450291,32082041,32341646,37013212,37920115,29815173,36664645,29762122,38206994,37178771,37687874,27801322,17693275,31874117,31445230,33330155,26124193,22357115,31470120,37801605,31706157,21008650,33781757,10845155,24000002,29074867,32964224,37249415,37944200,21157462,31856682,36671905,37046236,11969732,14391425,36435424,37662748,36626416,37035121,36602519,17357929,33006914,35564410,26732167,29409774,34678692,20034458,31436879,36754599,38285053,30398994,18946948,37122081,36284265,32504536,37520241,27274996,37298217,27469159,36039786,21093560,29525734,34890195,22456886,33296716,30732054,35465664,33364982,35582203,27344212,36184420,28789279,37802489,35987765,10064833,32299570,37254247,32220754,37274149,26895995,37882660,33348052,36676394,20412684,36734465,37540885,26373885,33720594,29044642,9668766,19662606,35533119,36551066,22104799,37619211,33455146,37797489,34113558,32987529,37507000,28086275,31989468,22204202,31720843,35790987,32254988,35253565,27359508,29808662,38395787,18373214,38239949,36953211,23782209,37090808,9133716,15728562,28508716,33627490,12678092,22417770,10711474,20616459,31294707,15582180,34867874,32514663,34345190,37881236,19836592,24585919,37067681,31292538,37942141,37033833,36765683,27280395,37305971,35564646,27715768,33100505,25645738,35114622,33962923,37508388,31660915,22663708,32983354,37025572,17661343,25783379,37476713,32340903,27497554,32989194,37570876,18098572,29408541,37764102,20050555,34713760,33607076,34803081,35854011,34758678,21322460,35807883,32132800,33598614,37857349,15378032,33592434,10943935,34618745,33353404,24097349,32191166,30560997,21285347,8984635,35203925,15566529,10945430,36966792,36834870,37368035,134181,15767341,33077823,31972647,21535198,37401006,31890873,27867884,31412512,8825409,36750497,33172397,14600244,32887439,33077756,34261869,25546101,19691533,25223912,33767433,29598331,25616461,16458744,36827159,27535437,37848065,31519517,37261594,36525168,37273739,30519681,29397672,35353568,22401515,15515682,30062253,32442090,29478930,21001083,33301734,30803109,24219704,24935621,29906297,28602463,33119848,37479112,36919362,37140380,36708752,22009895,38264032,34157035,33721675,25960751,25084153,33711294,33084424,33591817,19836922,34935646,8873603,37669847,17173875,35124482,34275815,38259032,24751877,36226420,33729035,32960093,33716489,32509639,27630407,28989943,33243556,37958240,10038437,32578441,37053884,33643899,31006927,32823154,28564510,36826898,14667983,27622474,34113975,21279323,33097736,14851848,36347467,34630675,24581282,33702301,27235466,34321766,36409786,18715262,37318055,16967598,33334956,17355017,37206087,22902742,28602782,37217739,35369261,31971866,37705343,37311111,38239302,32731902,31482431,19233822,31322205,35150700,36352603,33597273,36687767,36807340,37877347,31527202,32516932,37239181,36502397,36841405,28877022,34752730,36841869,17163284,16669483,36272325,9956453,37730795,37315268,31632403,34266953,36150364,34595045,35964383,36402843,31154603,28201170,35325003,35202484,26969957,7465475,37491067,37940516,32417262,35418634,36165177,28230669,36985659,28961881,37293921,37118259,30560735,27988042,20746524,33285714,32947005,36727454,35502897,37262893,20752887,16679632,31991069,27748971,28784284,27987374,37023782,28493285,24386239,33570146,35542611,7753997,34299963,33396214,25340611,29937799,33529835,36094052,26342212,36155753,37841202,37227908,28685514,34951173,35364904,35227753,35887077,36666247,38225733,36777672,33786135,37146967,17374007,30564279,27792246,34630281,37193274,37806583,21008998,37163475,36370813,36517648,34450351,33008610,36781695,35072757,37235475,27097910,34492124,38372057,34884331,36622622,34221351,30833313,10071766,29982449,34717877,23233541,27087084,20343744,32087592,37493140,37742745,28866760,25451096,37396048,36434273,31404821,29976507,30254242,25711314,35573735,33267929,26728630,37127985,30227059,32400744,37890692,26932467,36528762,35150515,34945479,35036726,21009658,9278428,30443272,34347641,12143148,31519559,11253947,31900209,33196255,33419136,36882718,33209490,34607848,34068560,32510335,34375843,27236223,24361087,35542924,10350480,25481675,21634291,35771050,36903279,17922694,36356186,36976487,27960073,34137159,30693228,31602675,30189755,33640792,14113288,34806664,29838833,36452309,34689236,36327737,32518310,37310154,36864508,33972598,34740347,37036329,35322087,33905321,29878525,34133314,27327521,27885230,33597093,24906954,37042106,34125468,33444238,37934681,30450706,34987703,24161258,34986590,12355323,37131695,37499438,6564539,35810686,34269842,35498850,36732104,24847038,36030216,35127575,37958918,34909350,35434560,36858794,36055948,27537878,36820282,8865312,12508885,25712052,36270401,10811789,27426852,28679808,31684744,34859456,14203044,13717025,37090371,36463954,34708358,33605954,18199056,37893009,35858631,35599458,37478801,30036096,33031739,34425404,19824045,37552078,35009385,33446877,37467355,31192708,7939747,9019540,35127692,36582356,22051540,36655728,34545811,21307330,35932539,31496172,37786010,8392902,30378975,26061693,10590293,36930378,25005361,36782857,38250546,34125605,19649356,33697032,33249767,35404684,33049537,35336636,33614566,33784963,21796003,32498245,31712868,35194908,36654333,22402918,35104879,36752711,32952009,37954480,37625197,36938450,35183349,27813064,30059118,29507812,20756523,36769348,34335595,14647593,8139615,36156641,29213167,37413269,12597113,35580017,32506961,34552262,33603680,31039328,26419241,24151338,36300227,31789675,15581859,37195326,32506036,36031463,36516577,37047499,30427959,33215285,36061581,38192421,31298145,27467570,24131895,37858373,34569330,28414306,33794365,35333524,34134559,23265396,29482755,32600146,20990531,34447685,37925732,35496641,13939824,37738803,36563174,25546829,33616603,36079172,30861627,31405348,37797577,37020545,37565365,37071506,31038962,38040695,34979717,37046498,31952464,18984066,31957809,26371821,35120352,34449910,35917663,30870809,34457714,20551012,21806092,36011703,36010785,10947928,36388452,16502401,35113518,34599070,29189438,7904418,27422428,34341580,31690545,32909316,35635669,33336986,29381549,27742630,31258299,27116311,34239265,23390192,37301301,33549743,30379684,36871180,37451489,20408465,13488366,34451104,22026813,33951655,31248749,37005154,13477147,34230883,17619299,23241184,27713946,23404268,33296620,18998702,33041649,37758313,32574697,25477789,34218597,29031689,37544263,29612013,33327213,12110182,37500540,34208896,37071880,7070504,35303278,32698608,29313606,37673062,33928134,33624499,37028249,34451909,8937722,29824377,32503018,29226630,28938766,38268176,37687550,33624290,13990908,35305210,28791638,35315708,24251936,36201335,37012605,27363349,37597124,21991765,9332097,19612080,32774475,35333036,27729106,32152313,31499376,28271581,38227234,34119867,34651056,12166497,37045100,35327503,36001252,24906867,27263853,15660873,32343312,37520541,35949586,10535736,25941352,37504699,28947986,36723214,35757257,26438459,35584736,27967367,38315428,26345331,30523465,34500711,34378233,37168271,37964970,37391292,13491530,35846944,36953915,35154397,31979756,35856250,38152755,31106906,36521821,35894507,11712769,34265965,32517183,32963098,32515454,35155158,32045280,12013951,8998992,25500897,37231970,28800864,31861170,36706613,33061509,17929667,36178007,24135354,29612290,33586205,38127096,33642476,22627636,27876983,37056503,34100011,33904620,34647694,29018983,30221110,31329015,36537069,18086117,14716174,17425930,30670376,20074133,37008786,31197800,20496542,37323350,11414135,38390684,28699469,25295516,35545182,29986731,32606445,10838380,34253746,37242376,36547893,32551936,37911494,19183137,35099905,34941787,37218472,35603966,23102744,17002183,36415260,37192829,18190683,35156628,33780282,29588591,30837699,17911642,19462790,28196994,33889396,37662384,35589500,28253863,25747180,36259540,34925945,37058856,37444142,34985340,36939426,36617668,34132053,33074741,36019940,20327495,27984105,25683023,30261139,33716907,36975330,29133534,18634902,32385324,38292346,37783219,20091646,35137782,7870500,37561393,28732565,36361043,34653333,21378723,37123131,24205926,24131213,30367532,18308074,27588435,15902792,37026522,37767031,32396635,36844096,19815748,35075474,35892012,34516222,34197382,36856530,27859081,32238178,37317943,37505621,36573349,33858201,36058834,28414678,32145946,30485559,24658912,32536472,35234277,34145788,28860553,37133386,34330273,24744724,28202231,34562934,10533160,36058511,31504404,33492079,35939519,35384112,27533464,35040862,37727517,37168114,38230909,29976370,38149620,32588113,30318688,16051175,34909278,28753430,27782692,27155075,24209914,33803834,27704874,38338196,34234064,12001386,27460704,36843372,37512740,21651736,37248288,33455858,26993261,33845610,28030603,27435069,34601255,33103702,34316298,33365461,35686443,37046741,36530689,29432161,33889816,21056986,37379172,21868343,36521241,34273952,37475111,33167635,6424628,34609587,34559700,37116442,35023534,37046710,35239341,22468751,35338274,33833860,25208508,37075673,18636541,34550526,20101198,32769578,33880999,33948816,29210764,33783740,37708569,14669176,36863475,12258839,37128658,32694674,37759025,36984186,31884999,38023380,18825599,33804978,35379926,20810608,36787897,35546042,23445793,37481074,35536804,30450459,37074119,36953135,36717532,35442358,38167523,28142363,23460550,34642868,9305149,37687717,15336944,37097459,34977217,19329268,18511214,35399661,33097359,37126519,37517476,33154365,34402981,34854190,35416513,27742658,11763871,35935817,35446451,33165029,34904366,7199968,34784258,34834157,37229283,22883815,31169174,37113035,36177627,33414245,13142361,37950878,36678899,36778055,32855211,35677433,33187187,34087423,37598484,36678888,37082237,33749697,37391487,34966116,33297281,6545729,36557185,19164454,37138892,31216511,37750214,33990957,19499917,28221886,28229430,31535715,9303361,24827242,27606765,15560257,37487009,37575101,32405365,25489145,29428057,22047908,12863427,16263046,33457842,34515198,9209765,27827624,27653649,36041416,37698854,23016278,23254699,36792287,37920943,38235744,37385126,35004534,33703983,37398087,37798230,34887208,27902354,30607273,21453473,17212633,29804545,17247912,34659269,31338406,29416708,15137163,32244883,37701999,35322898,8232899,36717709,15420770,37009791,24249781,37092486,24057392,30764209,37564898,33191247,30804805,36155264,29961808,10850739,33333312,35146228,9227449,33447575,22107308,11348329,34690704,35001303,32812443,37090921,37149601,32397941,33085978,27459473,35538531,38372384,35131088,37040931,36381667,35768992,34562277,30661436,36363563,6758845,36943448,37307201,35945853,31564772,34539298,9300491,37703807,37448464,31688244,6915744,12483500,37433355,36683816,34846568,35389224,37463779,29143609,30080962,36643022,31441721,35047321,32802127,29361198,30191867,33588880,30521059,12066967,36610461,19505404,16571153,31129308,37874059,29234477,34088608,34260832,30654130,31702680,33973119,9093295,35687092,35895999,26359958,34400224,20643683,23785836,36816351,34163234,37087334,37383702,37892922,32588059,30186658,36662456,17211431,21658498,7199133,35198283,27526558,37862770,27737576,37183281,37784298,34976598,36474073,31002805,15585438,35172572,36909726,35314136,28149431,36333699,8000430,36111792,36058124,31804185,32330685,20517350,27472125,21737175,29070302,37798682,28136532,29901180,29280099,29291407,35798547,37450961,15702528,33075089,31099527,38223515,35501153,34159654,35545246,34415285,37300987,31473851,35508467,36658603,11569329,33754553,17895467,34282722,15956934,33542010,32822286,38275045,13921690,37837968,37808967,34776182,33719130,37882608,30111262,35950679,30121926,31461217,33457770,18418517,35646906,33983479,36626721,36477617,35608350,38207673,38302355,38208154,33934751,8965718,33703749,31619523,36742420,36622275,30641084,32055527,33515048,33793576,27743958,33584391,33600113,34058435,37498600,33792533,33049435,34114135,20073065,28138627,28348873,26343512,28695321,32982413,37789421,34824120,20896216,20910936,33336561,33206774,33346288,27889991,33881104,30568680,34766186,33787841,37184064,34542836,28549367,35404587,36550981,19192238,13329970,22578313,34241294,37490530,37102450,35805535,35891755,33785062,35331527,24026297,32050061,37325169,24477508,33516364,32501184,36306088,32698172,14773182,24759639,28094505,21334250,36049142,29513911,6618443,37233690,34809282,35337367,33856958,33951913,37937571,35616271,9462667,37239079,36514214,34776580,35931970,27418174,36204660,34751910,19761107,35003609,31704184,19218268,32591609,28745186,36825048,28872780,35349022,29009413,25690410,31960440,34272910,20170845,30389251,31522745,38050931,29908112,35604683,34996929,37666310,35697989,26018297,35124805,32813189,33294967,37611572,12118354,37584447,34091111,34794607,35320613,37400345,17362974,33317274,11826977,6683550,7629487,33801134,17638780,36649010,35828661,14646890,37418299,32244387,37127067,36981463,37668126,38333208,33610867,35293467,27884157,37665518,30642219,35677483,30675289,19600081,33034532,35319247,32141191,26222631,33900138,13941835,37331148,28739072,19967780,33589621,37716545,18400711,33501856,34462804,27721000,38289745,18894870,34758547,7026792,18332246,29797178,28271423,32445491,30270671,29317440,8190585,34433921,16894238,23705403,15098628,31239576,36479176,12464177,37051098,36748194,38165342,35248111,26853797,31411398,19579530,16189186,32996824,27245703,26971579,35799647,31955062,31091303,37525662,12626610,21626588,7087506,7584771,32616410,29041495,14316318,36507252,35314690,34430227,28795306,32253707,35739908,37814944,17473885,24548745,33036391,35199854,30326123,22569471,37243926,36551303,19793627,18432503,27788367,37937434,6858216,37907834,10987102,23406567,34202963,35810464,19934294,31131186,36482874,31226716,8768296,34998812,34948565,36863340,36676270,33176816,34272467,38254771,37049135,36117799,23658911,33798352,32373332,27893970,26953563,30011731,23745387,20780510,31525659,37586914,27720988,25030260,37276637,34604975,35370894,34103434,11228065,37560468,37145587,34974476,21590341,37828567,24214513,21691716,37430989,33231736,27869491,32493780,31086651,32332672,21551162,35766371,15616569,36734867,34142788,19176662,33493214,38315118,38265384,38236206,18212178,32919813,37436624,35606844,37978797,17806230,27450469,15995723,13543346,33691053,37214948,37318174,27362071,36751453,36784788,34466588,11664285,24648712,35917422,19657575,31866747,33642080,27520471,36985051,33349431,34230405,36203385,8966685,37933375,18582025,28880973,29133243,22702151,35503890,33542902,35290057,33694891,26480483,9348284,34562752,7424843,34544758,14830192,37207646,37807361,27685612,35369325,35036027,25221625,34245070,37724064,33245038,28284198,35444846,37553480,36752657,35568073,32372997,23821998,19981086,30126817,22494759,30479168,33980497,11117274,35424372,16368657,35075942,33619814,37516375,37842878,29854877,25289266,14024263,33046867,28766719,37338827,25639564,25425760,14729716,19486295,37060811,29682715,37339411,33037342,38302750,35800766,27554200,36966288,29789466,26954018,26658651,26481730,26384645,26288780,26093731,25997067,25812950,25712836,32409302,33829621,30698785,35171464,10574394,28776293,33432449,29709946,24380856,37205759,33784880,32825987,37798527,37821820,32520219,33571132,34126120,29224514,31173643,29989125,31934257,29668993,33961007,36844918,35862005,38269939,37008987,32301262,27121624,36780829,27741372,37186516,34072156,30002982,37294420,36775094,36277613,38314487,17490167,33201027,36763394,35308744,33823795,31194228,35387058,33895554,34602759,15857754,22319413,34394456,31513790,23267007,37064683,8031595,34055739,34000542,13954458,20786729,33352690,25036380,32115248,33282631,23147771,36563149,36199515,31694051,14996750,37339775,38375681,29636151,29871419,9389102,11575776,34739121,32846880,37584118,13954332,37340885,37311507,31335886,33227902,8729476,35447797,9259502,27967833,31055233,35426585,37339297,27523681,36701260,25110783,29883310,36883957,21003803,36820642,37335623,38236920,30966583,35635959,25257566,31555122,37939927,33285834,36607976,36515213,18334028,25781500,32501408,36948538,37015242,28429746,27546837,33962335,34696750,36434625,32862172,33912661,34045236,31490367,37304053,8579250,9050899,33017280,33945012,18748705,33243508,37341105,24714744,33693652,26939574,34755068,27667636,36201258,28557178,27471927,30630014,18933739,27986873,33031977,33781752,36566784,22216133,13237741,36881977,30711083,33124401,33033204,20030381,33374182,37350550,37124420,27728263,36471378,33284606,33710064,36063007,27903579,35939843,31286002,6904501,34152068,31529239,30302703,36847769,37889841,33233102,35017707,33990772,31114818,36750167,36513822,28627524,18433891,37871636,37090719,19249054,36678860,35841379,38305761,35271704,36358606,36684937,24937434,32424830,24188014,26990067,33524810,27513245,36776121,35001502,33131134,33741773,27679396,29974607,37164364,37950540,36729720,37157763,34162833,31511832,29228026,30019872,34509381,28708419,25316092,19647689,27943072,31518746,37405517,29855628,36175552,11129822,25856518,31583481,30248484,17754928,10342762,38134426,31606889,30537485,37824283,25504458,38008758,32451105,37831344,35566682,35835238,9741501,36274081,37833402,32428747,36528494,29433987,17476810,27623292,28612711,37424006,36627272,32540295,25328530,33639888,29860430,37277269,27735156,10631432,32790413,11567664,15243840,22896529,16360210,34627560,32848213,35926802,34889437,37046884,36372187,32964937,35002262,6617358,37627487,26664492,30182538,35290651,36250637,10254231,34642080,35723602,34660518,26826752,36950284,36156782,23261851,31036543,30790935,28683636,27429488,32147532,21312401,33202937,21933218,36519980,32125029,32905896,35863062,37420101,9628678,33078188,30015741,14557797,37836941,37882992,37202949,25253341,30475796,36885515,15306459,36303319,24748916,36223374,36516987,25846281,33723923,24286395,36274119,13935076,36975879,28737523,36608098,29522120,29958367,32390231,30948163,37049477,27324159,33128684,34167643,32747344,29205549,33146990,29379765,33428884,33383767,36816032,35007073,35126337,27628385,33040303,31018152,20756258,28301316,33686409,30690292,34461753,30727743,36623286,22053031,28116869,35089456,34719457,37304874,36646832,29413259,32492470,34886150,36805742,36743763,37130735,31718483,15958301,32041738,34971212,32295789,29345447,36945606,36749455,27331679,31521167,36471242,32518592,26603855,7883122,23670558,34616382,37483244,35093050,32419263,34367229,32340680,33424582,21783778,37235464,35722031,27437003,23629507,36603837,29226543,19318080,28250029,24243898,8906444,7928070,30165332,38083890,31430246,33852196,18125688,32376340,37143629,26782494,15602133,33606095,29598726,34953857,16415344,37943719,35181649,36817321,34246864,33347524,31871890,20539878,34332016,37412984,15519651,35193907,34656693,30565104,34167887,32609076,34121862,30008088,29954990,33261312,31712473,31024320,19564702,31199903,29006313,29742274,29989599,38398242,29265143,33634504,37050313,34209851,31844429,37095189,17150765,37123347,33256760,24079801,28055967,21386513,9321383,36598330,37185512,27872980,22186873,24473350,15229153,17840437,37171858,35485453,32691549,36741832,33317950,14310637,37063560,29189439,35580364,37807456,34005579,10587782,36677085,37164011,32842615,20767947,8984614,31117797,33703290,36589345,34598844,35331302,35411569,21066614,34344648,35758717,21719736,32819229,33470561,34113966,32351412,34093683,34567994,30908496,37869269,32817700,31880737,20709845,29402914,31020443,11787752,13813950,13841719,28467957,27904164,36226183,16558579,33936424,33754281,34277825,31483233,37785782,32900650,27734181,33521984,8435517,30454322,28320641,31946780,27802889,29232098,29252739,19981489,30434126,36836013,31486735,15885299,28360505,13894395,26216675,32504074,36556893,34910785,29983656,32065461,16377976,33081298,27732582,33908275,20632854,26420467,25933393,31477611,37383325,33555074,35744577,37478683,29216636,38239572,9350204,13481778,8815444,32733748,30974712,30813594,32618365,35122046,28595704,9963340,25065219,37279356,37976189,10867497,35842616,37694326,34632911,37801012,22231852,36364445,30520872,33031584,19400098,30734020,36093986,32245665,28725716,31950287,34153118,37862061,35306125,35532216,29855857,14056382,27834211,33606742,35185904,27307240,34729896,34527416,33335601,35853735,34878405,33500501,36348957,37705469,33960826,37790357,12304132,28167081,37618048,27890994,33243463,32592791,35709713,6415439,37751243,23965991,15698114,30524096,37420574,36855239,28523410,20406468,30459218,30081667,31335749,37759418,32620247,33760300,34439205,36214441,34761482,36817530,34885897,37024031,28159075,34925911,37686793,30253431,17164889,16254431,30159018,11910029,36505601,35768827,36746488,36549602,14645174,37088742,35434977,28031141,30296112,36431121,36448577,32568882,33516005,37183816,37144437,32050651,34165330,36930977,7412960,35078010,37075643,32940243,34713796,36681214,35193772,36877546,33094969,37064607,11171447,29155651,34513907,27032807,38302222,36913586,37721947,32863771,33690113,27414864,35435813,28926985,31498908,31524479,35088791,35773812,30155523,18431751,31702513,12565744,33988995,27731104,21508926,34085087,35103671,33889968,37247923,33043156,15757964,30536814,34374539,38053546,26464927,33788179,38034747,37145967,35422036,17917602,23231101,37691591,26125456,37872105,36534578,34828924,6774498,23825594,33131457,37424891,33893782,16753222,33276040,31724180,37899017,34083049,31647347,37866371,35293869,28666481,35023293,27610619,33365719,30189578,19302680,23922302,35289767,34823166,27534827,29543145,25920606,21748953,32127980,9265156,37554490,26042714,36728917,37723778,37274477,36899870,33167650,32117916,34462908,18539869,31385459,24731167,13147932,24201663,37813993,34431104,16791026,11619641,31967235,26094733,35430991,36160949,36867400,33458425,35042988,35417684,33283207,35054495,29529065,35728574,34189523,33740602,36451871,31415572,20554342,34506896,37878899,37028894,34916980,37240231,38397916,31526429,36956876,31709637,35784708,30809671,33689167,19832930,21506943,16847904,34046815,34913490,26019387,36125756,36623178,33651781,33940408,35336725,8984305,33270440,36631926,31008703,29885357,34601297,24219846,33340015,37204958,36790034,31985404,27525001,37767723,33690302,37536939,31374781,33198761,33238750,35169864,27763885,34837004,33664507,25793087,27976447,37040924,34808383,25057165,31714138,17173710,6397867,37515417,37672947,36388607,24461115,32019398,37494888,36707918,37797166,33167770,9952438,34803982,35159193,37852496,34509684,37920221,37873157,31471637,37509079,8146743,16478337,21967103,28613014,15321157,13995417,35971640,35809491,25667785,36047053,30744382,23748860,35071364,35209093,29501260,35982369,19881661,30740503,36203670,35593498,36620001,29304892,37035033,8938151,28053587,37447494,37835687,22490925,27708293,31530882,35272371,33712872,28268724,33693688,36478611,34619077,30482909,35110102,30641061,24506148,33005678,34569197,28358797,34983801,23737476,37488380,37698714,26560396,37601411,33857428,31491823,37367942,38298276,9709890,30014724,33456676,24264159,36768080,18385863,34647610,32565380,34146402,37408796,35294871,30729073,33626248,34595173,29538229,35475241,37758360,23198910,27353397,21069796,29774094,38320395,33515047,34085684,32382077,35633740,31489825,21443771,36956542,20409790,37432307,31481543,27796883,31743588,34559048,36356320,30466003,26972028,31495264,10490919,33793917,34565055,32441628,26649961,36617365,27815878,34818688,31500303,23437970,34705295,24431417,32922897,36524789,33448433,32861448,32947030,35124817,37569300,19760901,27528709,34749954,34096201,27950483,35816114,33872794,34702866,36849462,31901361,8061762,37192113,32794513,30709686,37864836,27910978,37168128,28103364,25345164,25779018,28995580,32177590,32724240,35121586,33044031,32780651,34808418,36446251,37222040,35618559,17888727,36583012,33802251,29263861,22413053,34882547,31903509,37598223,34716557,33004273,23597630,33358859,37585523,34267621,21896023,32873781,28980691,34212955,29535042,35972727,37211157,20995976,37466920,37448199,11884320,7357291,36651422,30271035,36296718,21306075,36747782,30368133,37921505,33887454,7552159,27464711,31458290,11694304,26192998,34262305,26718227,31255135,21017551,37934464,21824482,33682007,9344528,33938849,31329852,35499437,23977374,15325784,34725254,37956143,10181876,36814033,36741203,37932325,35344572,30720402,36418111,31758939,8774456,37620606,30186310,30528561,36103873,17354892,32010350,35127662,30444949,22035481,30668384,36821284,32332257,35943773,22782475,33563458,25693001,37765020,17232036,36097297,11825784,19509470,20638119,32885616,33962679,31424198,25848243,36456740,34226132,19529821,19524663,15226515,34787787,36266889,36689348,29446044,32426595,31681688,14154260,31157516,6451662,33639938,37149808,37908426,25940252,37939448,28058143,36430407,35387864,27907699,16799628,24380058,31319153,27352515,29961656,24997223,15219297,34154118,7046380,38271318,36983412,32016639,30016119,34677994,17629153,27894620,37217947,36196115,20451979,32425804,17360014,33096486,36607426,37678943,34088625,27232638,28519155,35309386,15941949,29113009,31764092,30111803,37104434,37167401,33005401,37210608,36427524,36109132,16738554,27808150,19099891,37644606,31907006,28803794,31625836,22243434,33885750,33810785,27460149,34357457,33685437,34826074,37338607,8634862,33711256,37865658,36952559,33656511,34564774,34378517,30935833,30180294,28915844,35930882,37824899,31232107,30788794,31833944,36354489,37005590,33144718,18212431,34817119,28942494,37018799,34337228,34980309,34984479,36148766,24294645,38149760,32787468,27675706,11086886,36787535,37764630,32049556,31974656,11294520,32874819,31529626,32628307,32511873,36154966,35208877,37748476,38322242,32230579,36036630,33011862,27199173,32117746,28706222,36956784,35479771,36817228,35610925,37100174,28790348,34587780,32796305,34230220,31887763,29975530,34318850,21289249,36538318,26881798,16771334,29030279,37772644,35005845,33629250,37391647,16052879,33657860,35055305,9194681,37118175,37625611,30320690,33723061,34897320,36469993,36955364,35564446,24819738,27438337,34618460,35482769,34659966,28731699,34665150,38104418,34461995,10595443,28306995,28667680,25026670,7608985,38027480,37155845,31681996,32440963,29921219,35935455,34582765,34451233,37150939,33171588,29885154,19929490,32690578,15384170,32082348,33296216,17195892,37131428,36511893,37126668,37154125,32337642,35224603,31623050,32484952,31534180,36500932,31536506,33455719,33457274,31580536,28187637,32839997,36395162,29695251,26427882,37154935,34718440,25812064,17260886,36543060,37500840,33584757,30486801,37203012,37046928,8571677,32837593,37155365,30960927,37200483,9394560,36870887,32811361,15899548,37102778,32190737,38324940,33698619,37845748,23172329,8235412,28900100,34310380,32413165,33019167,29264330,11079060,16850049,32626322,36665467,34645501,18853657,37092298,26970736,30830005,27535787,34752872,30673783,36977781,32972229,29504129,9486980,37944478,31808789,29224035,37134111,34350349,9332020,17017523,26249445,36502807,31388940,26141274,33042457,26266163,14423792,37124003,35014859,37213404,35656242,30571690,32502741,31533136,35047091,6713961,34497236,37223540,32528823,37074368,23168926,26665949,16347144,33077135,31706995,33790682,35605542,29350015,18744118,29736377,29208295,34886405,27292480,36562463,37302648,36758882,27631200,20994756,29629864,31781404,32004629,37597932,34782442,36211391,13154277,35558802,37167826,32470310,34262660,19879387,35193796,19853759,29965023,33631286,27866725,34619668,33812598,27176279,36970799,35493552,25004691,36847972,21981989,11625668,37860693,35223990,33671170,25434806,33908472,37787102,36755536,36646630,36592624,12564520,33927828,36154942,29585321,33343463,36192823,34070064,22267095,37298270,33440552,34911219,19784346,19560353,17237524,35407327,29865341,15729312,32935426,37564956,29908932,30930831,33369812,31003825,34300839,24758336,35732915,37162034,27732730,35038844,37285535,35292546,32518368,37326949,19005871,21214182,34918210,38189551,260958,28528877,27984475,30788674,34950861,16174876,18863426,15609384,33028770,29035017,22141725,29056269,35530288,26429355,35270599,24474140,33776465,32499304,36947802,29350309,36557235,36448532,37813536,36428425,32907708,16982383,24089771,32731153,22024950,33682068,33205191,21850036,35434747,11681051,37505337,35418375,31011104,32190718,26148941,18373439,37101664,37246819,37005153,33325455,36967141,21815199,35822184,9116964,35385518,21418307,34320719,30001797,35377641,33286448,32565706,35186820,24095807,38336749,30758198,24292423,6420277,36627425,34974984,20131182,34787205,36034283,34406018,38009672,35608026,36637762,36652631,30962908,26482917,36860334,34903154,7866795,37723164,33386962,37158912,36356546,35212281,32424708,23215033,33858648,32511027,33540006,33877422,35613629,31953776,35766415,34162384,32932975,32410696,34430507,33933392,35721301,32434038,36854939,33269722,36851381,20356177,30109965,9289642,36617077,37488678,37563302,27686020,34213899,37956704,23674721,28688511,15793529,35061715,31998062,32782873,36587682,35334383,37805685,36853181,32495091,15600018,28018770,23675706,28860434,20370645,33430454,28269916,36857725,29610614,31373926,26275584,31846349,32139269,35220357,35150878,31299735,11668233,37273847,37429650,29737027,36432104,37184593,37961910,35624519,37145557,34546887,30099708,36881882,35615945,34302699,14412928,36534604,25210296,18526079,21488877,35356313,36681443,26483121,37344832,23066897,32386994,29626802,36398827,33939651,33866171,34334318,17791103,29569738,32465165,24196838,17851145,32768845,31783277,23073396,27714844,28212061,33755503,33605138,33687686,30819222,38162335,24093689,34935578,31531518,27450610,30198075,31180169,35627818,27887139,35103713,35924548,17937283,33130392,33413705,31944988,24340339,24024173,35463277,25933298,33563682,26206899,35431587,31849150,18465773,31943299,9335162,36450688,12782761,30978451,34066802,36639938,25292375,27985372,29066337,18347637,24088424,36364215,17537251,32329582,11612499,14609230,27776798,27102778,37815795,36827964,23575576,27588592,27747957,37706840,38322146,31114774,37041004,25907408,33260053,37260913,36620275,36135782,36472345,31815788,37134899,33098385,31104149,33443100,37413720,36059748,16562092,18031859,32465966,30795957,37009694,27513795,37868798,20528622,33101875,37172156,28532057,37573998,31810699,21431435,28945746,27279765,26449345,20370203,36356780,20141475,29465253,35431777,33652311,12372717,36074956,31928068,28294883,33460867,20945567,27525143,34071135,35275049,27547934,28369906,29682014,30781516,34046944,27712080,32633866,8023453,17806392,14797056,28519712,33024538,35106433,34283522,26675474,18284854,26296527,32499323,28930927,36687681,36011042,36648472,36547005,37215345,32895199,10281972,36358299,34299251,31157610,10856845,34132707,25052737,23058925,34925551,35092611,31507402,7454265,34906329,31302625,36922349,24217183,32320675,18584212,35523989,29255698,32926747,27293884,33454748,31187977,35336447,30002613,38208632,16393005,36445665,31683739,37566928,29132316,36472796,32907232,35551632,28577856,28263016,29329821,35482350,35985589,37949380,35083211,27289709,31535617,19184416,23459859,27335014,31577893,6736264,28977854,34929663,31706912,31938459,26172071,27872641,8739649,26122793,32917014,32840856,31999596,34217655,35513016,7879863,13793682,9335270,30453110,33133077,12250563,12724907,37875009,34917736,33596759,34102187,30573062,12701464,38330476,36951518,36360127,18061108,32089043,34003199,29174342,37859229,16985924,20811096,19224596,12669282,23447066,36439600,37021178,21964816,36705958,14106347,35822183,28251562,33434225,35022189,23748343,26972542,35417523,31511496,38350545,27454461,32436436,30585239,10427204,34411025,37796949,28678414,32878786,28513464,31701929,30280641,32432879,14258581,34693308,12387144,35141311,27603302,34125240,23912199,19573913,24969868,34118057,32518880,25251575,34756436,36206177,35931824,31510704,34741086,26602844,37008065,31937106,34498117,24850258,34182775,14578885,19453572,23041745,24761708,35400472,34980349,37195522,12216141,27370541,36420385,37491055,36872236,36345574,32997178,18074146,28913605,36418847,21399080,36012584,20566428,31540753,34798481,30967157,28229267,27544862,38399383,35955238,30002586,33451741,19342576,37765083,33970471,28209818,7410451,35752034,32663207,19058337,33397362,33975338,37037312,33553586,34994558,33616774,36868537,31898107,28597951,29052426,36061685,19166138,19350307,31571018,29432266,32041491,30457735,22965087,34439949,26009279,32480735,35502497,6423935,33900006,37437561,26872356,35760366,36273367,36653298,33952647,19064324,36164434,25781548,17938662,7109461,34951502,32692058,9229122,37223555,32988943,35282830,36704913,33632858,33755207,30008510,35548095,37781845,34558515,33806804,31688515,28590340,30202687,33327644,17715023,35839187,34648549,37424282,25694824,34703348,36778386,25317596,35631391,22716501,10648068,33978296,33640392,17014356,28465494,15421881,26659878,35008185,33904682,22848754,38270967,14543842,34458597,32516604,32569997,25348696,29399888,28799927,17576359,34603982,33426490,30805114,19166158,34735581,32849754,32868613,34997536,35968663,31671810,34185660,29395498,36655878,32833089,35866786,26845081,19730032,36936808,28131406,34755964,29693842,35178479,30660568,29507189,33642799,19938717,36209374,33417423,19767837,33092337,11102848,37564351,27424875,35156954,20087870,28268666,34634335,35522011,35830228,35904410,29104153,30820022,17654421,22575013,38149906,37111963,36055790,27806252,33003563,21449639,28357343,34854805,36874613,27625363,33130897,37138501,7368665,33395232,33638003,26883445,37263717,9395313,33672437,32939413,37553416,35327132,35363854,24068539,18756350,27009169,14275233,28070643,32622960,32711908,37409477,33396294,25634716,16370999,27620954,22071816,28173419,15957240,35335934,35484488,36627307,29053257,27552966,36646903,15919796,33452512,24048200,22190030,27834668,28082242,37665374,34726608,35220642,26954624,29016284,37101785,37220402,34532301,37475278,28007960,29330565,36477312,35098158,19369631,9967291,35049626,12518214,37607291,32127313,35479000,29770244,30670123,27916018,29338917,23785732,34821432,33745414,16558024,28278912,36270534,36653458,37899193,9921521,28094512,29818619,33680526,34551001,36533427,20163193,34618864,14240507,37875240,25050878,33266248,30273300,30961973,31428338,36117206,37345072,29979361,30433196,33546489,35001670,37298015,33983571,29992768,37428390,34714709,24550060,35674486,24799200,37318584,30838102,37522876,36316454,31106613,36586454,34939047,34119916,27444685,34726609,33297109,27368087,28525019,27969354,31647490,25833382,34949728,28289944,9396360,36461306,26445107,35396772,33296264,33357591,35846502,33276938,31112430,35038583,19637139,36982884,35675603,37012178,32969171,33110803,20970740,34702623,30359810,24770507,20634380,31428573,21039106,25581146,17319130,26357355,37008701,32489962,31185177,32491558,24937998,32466385,31492297,32187889,36787080,34331083,36440866,34356612,36094034,24648990,19089640,27886691,33097926,20446351,29728257,32150091,36209040,9542288,15177937,28974669,23637284,23902171,34149936,34149690,34373880,29969619,24072371,19926475,34747340,26870336,32990047,37420753,27329463,33790566,37168814,30843243,30375509,14358285,7961733,9962055,24557451,27003704,25171765,33384698,35531033,27239582,24898313,35520074,36360313,27220689,32810806,31870162,34115737,34414144,22229892,30520263,35323635,37627807,29506125,18039808,28226163,26132768,33343917,7642029,32240466,37772608,28925214,27915838,29406239,27414091,25105416,35007740,28666027,27145993,37561111,37768519,8060533,36237284,35320209,34854679,27706652,29447782,31034568,37465068,38396097,34100160,27532760,35176774,27196703,36850633,32044632,34644408,25098363,37141487,35238498,31713327,18807290,36765745,36835382,28532083,6866112,34918973,33144712,27816190,28196012,27643610,36444575,18593576,22213705,37021985,11195676,34904403,31472747,27783115,32451942,32974125,36550802,35385818,35176418,25165121,32711610,35967572,19014507,28063355,27427495,30790108,20617508,30518350,30764272,27470820,27665044,10174601,34992194,33426324,29232686,34704280,30326348,27460072,24932954,31631639,27835350,34654943,36689465,36569273,31001993,33209916,12251170,33806924,18668050,18087461,31790662,15664631,30832325,37413541,35680363,34056557,35442451,32901054,27598924,20370386,28190112,11937952,32089995,35682144,37299144,35465167,36651287,38089811,23636574,24061857,37445336,10467458,33435817,28295429,38310938,11134823,33454191,33371343,24334060,37779861,31161265,33503968,37045039,33611321,24213071,28065698,28214976,32070905,31930249,37772739,37122891,21460678,30900867,28700751,27087399,34613949,37185273,32428195,36357992,34915170,34181780,29494952,35282101,31321778,27459444,37349639,36557339,15436691,25280945,30525470,31966498,28126853,28409905,36627529,35404618,35584397,36936670,33350669,34312315,37208805,32439150,24220280,28611292,14589980,37241439,33527066,37233251,35936923,34220496,36281696,23923913,10370846,34650881,27779856,28312619,29251292,24494555,26905663,34922661,34581289,33871824,36573799,25466507,33041422,31034714,34279985,25507557,37493421,35958651,22229442,33419586,21727360,30992106,34603479,26395784,36366885,27379393,31372890,26302953,12979820,36721648,19070198,16937670,34867613,12010214,28252892,37306836,34602882,33873803,32002366,19477872,33845638,10436998,10477096,32438038,30861292,12535853,31616872,18453525,36525765,37307669,29006909,34597687,29255365,35551524,34704248,34146449,34840696,30358911,33743276,17683540,36836649,33248645,28802779,20987441,28215926,29279485,37888578,36837374,16176143,11169672,36570238,32163046,34098307,35926710,27725792,14334436,36451908,37850057,34122437,29886143,20743553,27617437,26640931,34268442,29628099,37013011,30633559,34329874,12202547,7818548,28259974,31993595,26504750,32880550,31742905,31225980,32071297,32267931,23169783,36839767,36066201,33096138,38399044,19526489,37938817,33222855,21172333,34274850,27664705,14430754,9707117,35704450,37247102,22754848,33892789,22248545,27598783,34906817,35353830,35604779,36657112,32995961,10292743,10672376,6904367,35620441,24666427,24321483,32127770,37014216,21930274,15155882,33757074,8386194,35718905,30940043,13500741,36905867,25549300,34952486,30773908,26072753,34846086,33073449,33292930,11437503,11846458,23463839,36423574,37623645,35282283,33489863,23471144,34117312,35287263,21123447,34236507,35228689,37381523,29722008,27810151,33523881,31976841,14284949,32931761,34276718,33991100,34632109,36841965,8021903,27184250,37183073,7714527,34425596,19842931,20116565,28000643,20280304,34265981,20171660,33175529,26222996,28219448,30477729,38183270,27794729,35635609,35747694,34903558,21401887,34499977,11258827,36402584,37888807,36747175,33108594,32759564,27697322,37615228,35169962,37130841,20020095,38398241,16337189,25862762,33261659,31406554,28065188,37252266,32811659,37275067,31372818,35106535,19222692,23594271,17968931,35907574,30426291,38234705,28753646,27874703,28691348,34770052,37350057,34716534,26409607,34741012,28592357,33870607,30538644,38148926,19153551,21234774,32871243,37628441,38264460,31315926,37210087,38308552,37131418,29624819,27868316,33201459,37572346,31907564,35746325,13786595,36449335,17080635,31696983,36995849,35539203,27361630,36299673,35073101,34430573,32326090,37214159,33694817,27469445,36065954,20075649,24282493,29891303,35795036,23972635,28435797,28197853,30348336,33539026,35293922,18949049,34213051,31776166,9653373,33421380,35409071,37007066,28735414,30022983,37049381,24646037,33202041,23153526,32551437,33917467,28902191,25339928,36823548,32870079,30474005,35300912,31384876,37150935,27559541,35463827,27158988,29809299,33120133,35551267,33441778,33416608,30555603,37378772,18424921,35251477,34757451,34229647,32083427,36743096,30208079,37962543,26120165,36872263,25116106,18645192,33765866,32174102,37573176,36391003,37214641,7108510,36445644,36829041,30473797,35280387,31506987,26732636,28619223,29638237,34340678,32883782,37448390,36372371,35037029,36824137,35585438,36295581,22890239,10748231,33452741,34634554,35420002,36867948,14606728,27803061,35372948,14297785,37413182,17416491,25076874,37474658,26909628,35843215,21088823,26928742,27145286,32633718,31212315,37381720,31449074,34851981,35318480,33948739,25277987,36999359,32830608,36790761,31956904,37551350,35628860,38152157,9393511,35699494,32027375,32712489,15793965,33358294,36085780,6770409,10926971,36745863,27438397,28735838,36643074,33742641,28634675,11744413,34106022,32601183,37755225,10326184,29502546,35430788,35658366,36721848,36666532,34807676,36877656,30515728,14163404,35147085,37045957,30902551,31496684,36481833,28522684,8467915,32282507,36667699,22531776,31758428,31744734,33610512,32714115,32915140,32665698,34749215,33666506,28054076,27645588,37687888,27882378,12962811,34051208,34408127,32759645,37355052,28719834,35507562,34131764,9450159,36563513,31782185,33911969,35323432,17622783,29095463,26669208,19661650,33675801,33191922,32957646,29036293,34313877,21435498,33166774,20842757,19114706,35109704,8632228,30865423,33792431,36651247,32385694,34441715,20884971,32761152,23743479,33859877,17566418,12978501,35486849,27993977,37800430,21205586,36611392,25464036,30460808,36460297,24177234,16193648,35392932,35121103,38106621,34721521,24502021,36363473,33437665,33916098,36729763,27613345,36772665,37396809,33301695,33947820,11721433,31525068,33921454,33365301,28554938,35855554,33322809,31747939,35129084,31636459,33853712,36619783,27812204,18715416,10981858,33632527,9279267,27157787,36439968,33623546,32442971,34630480,24075931,36562587,20982894,16211166,13424065,34718711,29300758,37200034,31776451,19588445,33704740,28258192,27699964,28714189,29533618,27719263,28542042,36845006,37612180,14759999,26430445,32013434,30448914,32082254,35295049,36521518,11409474,26891529,34311978,9432000,18948523,37811229,35970853,33580470,37839919,34583200,32425681,37597454,36509516,37116433,33532202,11803852,23918289,33163482,33769340,36782731,28628317,37870995,38108745,36554457,26524648,37173155,32774289,17436323,24329871,28683202,34424920,17166991,32359096,34810834,31256978,15305356,33592297,11142432,29175577,9409553,10467910,14417070,26107571,32822876,36730863,37348057,31737091,6367281,35453261,16849452,10834408,36613167,35654725,29942648,35739270,36826773,22262981,32777691,31635062,37212569,19938848,27902777,32116435,37563381,35912331,29264903,37049984,37627904,11028186,30253438,36778811,37306193,23713830,36732135,29293529,37314836,37148166,36465981,33333939,20885637,31407092,37730067,34734073,29547913,36466286,34853473,27781091,32821881,33862358,28920490,34278930,37028533,23943083,28953719,15106032,36520309,35575006,31707517,31878914,32794397,36550920,37498505,36805681,27574837,31674113,37963872,37392729,33292478,28641781,31461535,33048552,34143763,29797432,37695852,34629056,27747733,8957317,33190882,37854723,37113202,30347725,33820920,29947549,36892598,34385369,36948058,30006834,28798457,10279148,37732727,30319801,37757854,8493803,37866780,25601811,32061509,33174486,35911934,32899980,35715140,33372832,34518247,25410210,25745760,37127428,16533902,32491450,31635378,31496019,37610900,33188409,35643726,27535986,36035971,34841701,37110699,10315231,22483609,32527211,30013260,36899691,14308919,15619238,7715175,16174524,28710414,31663187,31570321,38232903,37228704,25317242,31212843,23857689,32533807,26077647,30708894,35615298,34498225,26976855,27074351,23400867,35223007,23664576,37345505,31708717,17879051,32636634,37324549,23469205,28840993,18388879,31996582,33032628,37312604,36961398,34674196,36935946,30149921,34410286,30756140,32585065,36772953,34261545,34443519,33958079,33453409,25235917,28691037,33791386,12896889,23447230,25930674,38234643,19796318,28827555,35801491,25677946,29987751,34283399,31520474,34363946,36549751,36156417,36283432,19938936,21565542,34066686,20975944,25559260,23084980,33001338,23999651,10598915,29659208,36041156,24662417,27312093,7175035,33988084,37465212,35389708,15466954,34021893,38175180,37663347,26447202,36261450,29613719,32131710,7351837,26368030,33122695,27505674,35542823,37809465,37216712,27820597,34709722,28888120,8047548,30483082,35617698,28702626,19032850,23530421,31148986,36836081,17643334,28200876,37001386,36251417,33514471,36900156,35056511,34424471,31481272,35301784,34157193,34188018,34060264,34549965,25372233,34241669,27572884,31220586,17701788,34659361,22185955,19435055,28040525,35089848,37590803,34889560,28064430,30646941,34149889,35036325,35353646,32391588,9306364,28801401,33524512,37627164,13526624,29034754,37941320,9871143,33643105,33019013,33986692,33368478,30896901,12163186,37432131,31156761,26239257,9235420,13538958,36713450,25634074,34370817,24744577,29026888,33339447,31893494,33912664,38282864,36064448,34179929,32504174,32203469,26367262,23360181,36966467,35405313,28102268,36692567,33083860,31927501,35230272,30248067,34977757,24332852,31397558,36432245,32571150,19190353,35196220,23447321,31476429,31900623,35095127,31867644,26792772,33917191,34157914,36915452,32253934,33908353,34594718,37664888,33527736,33583082,28613226,28691941,33070633,35692271,37278496,31261442,29923969,28355479,30474817,37318797,37101205,33798174,29155507,15277664,24890747,32953389,34181706,33535734,24487035,34047802,34728483,36573195,37078867,38399938,28394173,31552680,36030339,25186064,23066725,37955854,35562324,32937063,31367788,36860904,32880190,33677190,28286469,32033979,26117673,25394618,36440747,36842782,28687810,16664450,28203922,32697495,30775458,23495392,35132747,25930568,34903513,37516896,29878885,36006134,36825192,36743946,27289627,22403651,13456447,33467793,29447398,21530652,34294958,9565895,27270744,30352462,34796757,32016216,15498015,31285384,31318472,30176721,37641448,32672263,27882152,33656924,35589266,32770789,25146342,33474367,8411882,35599848,34846003,35700183,34571394,24069536,34949774,27732992,36902900,11937589,33211983,36444817,26242532,35154267,36542285,27415047,28783540,32879922,30940374,32434256,30174546,28769073,35124700,20737444,27388336,34153242,26253032,16923731,34715452,13109372,29857502,9408565,37002445,27634602,32942287,36940920,37943942,33188533,27464780,27794858,37163122,20188844,32344839,32098140,15644552,37771154,35307756,29109533,33933253,31576198,37027134,36439014,37101895,20289258,38391674,38399880,34157835,37040943,18667178,31462471,31459810,18083432,28761262,25277925,8927494,23680936,21736664,34424033,10475503,12734651,35182685,34444509,14759925,36816009,34434744,18133538,6341756,32891015,31347354,28703795,36252063,37218765,28410228,28270941,27641237,27742740,34278045,35091872,22044504,12959369,35809040,33343693,34266278,29387272,17985294,18570060,27069685,16817805,34623389,29971508,19742022,33171662,32483682,25772273,32540255,31442463,24859762,30764573,35335957,35930342,30455674,35404756,37068273,31231256,29800838,36311424,34909664,36358726,30203999,25754942,35650976,27658808,33659896,21224532,16490205,33679244,36785783,29118709,30938301,21276092,15303576,37699981,35409277,29312470,6997350,27429066,33739643,31521427,36630550,25587621,37183124,28699866,37972967,30738112,32525794,36624789,30178468,21767331,27060610,34475518,31708416,37647847,34561727,28305951,35735639,24207123,34699991,29996568,19775789,31029801,34513966,27300960,14861570,31438195,25188700,37442830,34149360,12375646,33429769,35128271,36279486,33802384,15764415,35972686,25090965,32385985,27174410,37353596,29662008,25655172,32961430,9973585,12156637,33672160,36253569,18803001,30577524,32205395,35874345,19419913,25763434,28701773,38303474,37115587,17864432,26366413,33895692,31666439,32227444,28712527,14249476,24577545,35215487,29679193,23946445,33811735,38306082,26330020,22195051,34608271,29149888,23617809,28934395,29521936,17924439,7215871,35547308,14590694,37262600,36607169,21228422,37093706,16440874,33231125,14305884,33406728,35427791,28096820,31414587,19224133,24684294,37700668,37865504,33837080,34007361,30866567,34226325,34229613,28383914,24807086,33378538,33850155,27650182,28838039,25188529,34694345,36937030,9958589,36431371,36308917,32396151,32126721,31856002,31763839,31670963,31583184,31482091,31385668,31125134,33105829,34564450,18970710,10897111,35146690,26353474,30535158,9034226,37478516,21319123,33323158,31646776,30905473,21770375,32045767,35919402,26447116,30019172,36161633,13020236,31048331,37436266,28719642,38341656,30287939,29946059,33275142,32208331,30577120,36728393,33859359,34925595,36212986,37064185,17927418,25599578,8117924,33915727,33713499,24804654,24897968,37121916,29851683,26172087,27765360,34795516,31409214,34323786,23886111,37137118,20336557,37371322,36932338,32113048,35794382,25968256,16786652,33713678,34504053,37018836,11919857,30429491,34839931,36704532,33635134,28518290,34456039,30355829,35107919,35202967,22641626,35251783,20946125,22890217,26395944,36825869,29186778,34137311,32434308,36439895,37044287,30987483,35823362,32948671,28684599,30785830,12020459,31869916,31517880,32468398,38210333,32939496,36209904,37567271,36938454,33483825,32859343,33177021,9578102,26876036,29010748,34837049,33825189,37448606,33404762,32261097,16466015,20579918,33764156,18314782,22219449,22375582,12963402,37131334,35050620,26708538,24861730,36982070,34655321,16933145,33301196,29816977,38251521,31243814,37056304,35598557,36276149,30281811,18757322,37935886,26276301,8093956,31574799,36950727,26689425,20645998,34320164,30956392,8952947,28103794,36359601,35931626,36445330,36787085,30914705,24676944,35024435,14188541,31854177,36032140,29908959,16113989,18147036,36862286,32877950,34624260,33094970,11585695,34304825,10769121,10801027,19428181,36983901,27614346,18895026,33553607,25327967,23607425,37183726,30543700,33673370,35114876,26167178,33104599,11541857,36566703,12024818,30675533,30693591,29823308,38400458,26913691,31526894,23769604,23446124,19890206,9441182,32167318,21144588,34936682,32572743,30422460,32801160,36999116,34157317,32196943,18011120,24715654,34463415,37601490,27778063,31151236,15801502,31425179,34156833,32628332,34364263,35614953,28281247,16749659,29074100,33606529,33729775,26991656,25025362,38024410,26894294,31502744,36974552,28291880,12144608,37225671,26993887,37333832,28606900,30500973,32143345,22209494,35208697,36714867,31949353,34379518,15712899,27699452,32194867,32526629,19685852,35388098,33833613,25145773,37384422,27974861,31004440,37074478,14481960,24770692,28173000,28628333,20139086,10773734,17899791,37063017,35790782,35109611,36913002,15346505,35344672,34037053,29797315,30770614,14333762,33543389,23635873,38201056,33430545,19650149,33799408,36474775,22840613,29617291,38320898,33541779,15414934,14924050,35224477,35545377,15972750,22788638,35389988,24494712,34147481,25415597,31671569,30340491,36673502,36542201,17344558,30208919,36435466,23391916,30610004,37111766,27240794,25828805,26466345,25943085,35134545,36783648,35709553,36019590,29426693,37354164,27695191,30629835,37156021,24075691,31146147,31693033,23645666,24042446,31364903,28226077,29120177,35392139,34505079,24417028,24478803,31565563,35029174,15956542,32159773,35411319,27696304,20617172,30752502,29155791,35628228,32699873,24604811,33704146,9697093,33772227,34803709,9788430,31469187,34514676,33615725,33370622,37030716,9586217,37164590,32454579,37379927,28941889,32294509,27312134,28045645,19527842,28069246,31096839,31724694,33670835,35002442,33512129,37450345,33003200,21756688,36047592,31776257,32793769,34810017,35131231,38323308,34058307,29341625,35519171,35947821,37522929,8235278,6309221,17236288,31415294,33085032,32758801,7500513,37295351,35483385,17430162,33970770,32336622,29814692,30234024,19935372,37811228,25640486,36416092,37139751,36562391,37115937,31437449,23469753,16000008,27226621,21019160,34151369,37402200,36462188,33283082,30279999,23153995,36522759,36358475,18403766,37798768,36867747,31882494,30192156,35721017,30780589,34189240,10135568,30053320,35969845,36205466,29710299,26020481,35051405,33799740,36425050,35704153,34933072,34994611,18049250,36335822,37184476,11446753,33360508,32764652,20714261,38400329,31611453,35827641,34140757,25317846,29666047,19785956,36303215,10439158,23958355,26485407,27140481,36375611,13644942,14480992,35597471,13689463,28956081,27357793,32513860,9717666,31736837,26953551,28395638,15806212,33275121,36763434,32433251,35858246,26032060,19150428,36717802,20856601,37093541,21552916,32734387,21199785,37123480,18856008,33907498,21816310,31922139,23902838,36488358,33757113,26193432,28348270,32719833,30960761,17069244,33207271,36758880,37397246,27649440,36929103,33674596,28618958,37070455,32840759,21873811,31250007,30566575,34699125,27096323,29605108,20252930,36757231,26062809,36272919,25397289,29724999,33708402,37783836,28924946,37213470,33344256,22790233,25870366,36983922,32507532,24141590,32822330,32278340,9588085,35516879,33621379,36323379,23142297,35752566,24490705,37947610,35143861,32704673,29776647,21291573,32449766,36895965,35350314,31334375,26616286,37280313,19503026,37034897,36914305,38181520,20521231,37171928,27297914,30473450,24282153,34759372,8732268,36939936,19592902,36583328,27907789,36435865,33629296,30195749,7195837,7215742,36942640,14315654,36075321,28584336,30329466,36558592,19391646,34255049,37017126,23428721,10683802,16429720,36668931,25290289,26604178,37099082,26634295,33629023,36902170,37044148,30443388,36961154,36727890,37152503,31948369,30806142,37092553,29054087,36773813,22958729,21694632,29508504,38326426,12749665,37487935,32815638,37074212,28717387,31031950,36897459,31862755,34036395,33859360,21411842,35336495,37104778,27133385,36012166,37144495,34079231,19074974,33424000,36250205,17191870,28685767,27992422,31209716,34895828,33702790,24506782,15549945,12166570,16333197,37517816,37417083,14063034,24084551,30264281,34231719,16416279,10750754,26536598,26826268,34243098,36615551,36875638,35943378,35227491,24035475,13738877,37206300,32201572,36504080,18309646,36564924,29027454,19998326,13689258,37077581,37023801,9934368,17757127,35894130,37352236,36876877,32043520,9408658,28437044,32139444,30199786,33714528,34528119,15670212,33476572,10147170,35592972,28740909,36834060,18178938,33897651,28071315,23284251,36932865,36935949,35147014,27077710,36933999,27820979,25735585,22010783,28304724,36386256,35768939,34902115,20328267,31840335,33950751,17372756,31139488,20024436,30648836,29134423,35341080,36940019,38399260,14150228,32536531,33949598,31297552,30542098,12567456,34880651,36858930,36571373,37153412,37157271,37073516,31297093,31500092,35991549,36803787,11614031,33700214,28876710,37156716,38397823,24565677,28073617,28841726,35094312,34785563,32591109,6373720,30017111,36019769,31965712,34741795,33411543,23468357,37503282,31134903,10506733,36537442,32037746,19369853,36948539,25556457,12634769,37139119,32138886,17738625,32244989,36947588,35931076,36791979,35238734,34827928,25459316,35803516,33593020,15045670,35958245,36560899,28092733,26063928,35825453,37624068,32317355,33871936,37112216,36432538,33061072,9257828,13677511,37102091,36947666,33023388,37959312,30017150,17714182,35580931,25220707,20313507,31440158,35409545,28467888,20227917,8244034,30451281,18660350,34145420,26805335,32821597,29366839,29057708,34270033,37503505,30250682,37435106,24568907,21957105,32441484,34363159,36351889,36788002,34338409,27776448,36761392,36301410,28633431,23815511,34467013,34553319,20069037,32250435,15689801,26447280,37670075,32417833,38219174,19252364,37171147,14994155,36528531,36527926,29984694,33424474,15258179,36549251,30981478,32113041,36718018,29280400,22568312,36909735,28741723,34805694,21191542,36705407,33676091,34661688,35634694,20731051,36947459,36830294,38220373,36195011,37030011,33927827,36970587,37524443,32046700,35016656,29104029,9304696,34811930,18483619,13727613,34210171,36047777,21285784,18765753,37661359,36616525,34535841,34339862,38355773,29023656,33761911,34240589,35082664,30510529,30857297,29900598,36046192,31503917,36910086,33975236,37599319,13016239,36584990,30867855,35810371,16899739,22488230,34498591,16648777,37433481,28351149,34087992,28234930,30371440,28719658,34262463,36424783,25291599,23478699,27312412,35636137,29976249,19800453,10798268,36982826,19471533,30143134,20141861,33599729,35161386,29091066,35111406,10369735,31896264,36662935,26480973,33931195,15505358,31828079,24406277,25575780,22010811,33779702,37172931,31564698,33363911,29809107,32256561,33149778,32852392,17790344,7519301,37222875,37489747,25724916,6674890,37336956,25155429,18806090,33335546,34052156,19390846,27402030,23932876,20712983,37313403,24306834,26825953,31124811,32817497,28393773,32340089,19252003,33847706,20175714,19828326,34132886,37499403,33692827,35400414,33956134,35212515,35104270,36930915,34085539,36826774,32415908,34999138,21317549,37339685,25393843,34782799,26506967,33288686,33273014,22641688,24666959,37588936,27022482,33561805,27310966,33554834,31420444,29959803,32493492,32487883,26798692,34527517,26358879,33081866,17041780,33425291,37401229,31947673,18593833,36902947,35677482,32997139,30771721,35697928,37154404,14591842,22330330,28840612,33364707,37320617,30554576,34255652,38195494,33348204,35308903,12379892,15102804,29566466,37567786,34084981,19063088,25843653,21010121,20060131,28176764,12460024,22374155,37477663,31802943,30354997,34306740,25488451,21281412,36571819,34181156,35741335,12164686,23162618,32397488,18910875,29383039,31465610,35788044,37227469,28374293,25368665,25916099,26062036,35032667,35912521,18968789,15881893,31742946,29735228,37304065,23107239,23422359,14484498,37192949,36162016,37488608,36929619,34143556,30148991,35317027,33894077,26730675,26216112,32851470,37518213,37801050,25063819,35381924,37261438,31205394,32783627,7081196,30613418,36900454,17359136,32410246,25131123,33589169,11673714,15854443,33937796,37101652,35597011,10913051,35008276,35850113,37866393,28539113,34074911,35275761,37032375,13781467,31921081,37020006,27755235,34456510,34221565,7178190,32053317,38304199,33880171,18700591,29231004,32650660,37403358,33845743,7254359,29344378,30285471,33187385,31535818,30052683,12503285,33300758,37483918,31118403,31322249,20773439,32424018,36190522,36921244,36051202,34718202,36732109,35288060,29820461,26882669,33478524,17639954,28455502,34563256,27965397,33991838,33611741,23121504,25183375,31426494,19102132,21697644,28872650,31441489,18498022,30208864,17220387,36938497,28230755,21517624,35232972,33203651,35829464,33431341,31334895,33890686,33444882,24941512,25401137,36183364,22998086,33100725,36041605,32818519,36535885,34334564,35206823,11261001,26705500,24756091,31058304,32929538,31756362,25656118,38399810,6304815,36960402,35815028,32931111,11317466,11472037,35152391,12723419,34929773,36931181,37288624,22597676,37241833,35530011,36927986,32942346,19317360,35034422,28596412,22107657,34737720,15480008,21345438,37665661,15987186,35752115,31992643,28821207,37022657,37524734,33165140,30567447,34655182,20656671,34947247,13403972,33969567,34977092,34252284,35610894,36789535,30665172,34614071,26713143,34709840,22677334,35691574,36805630,31374098,25719151,29717653,37326332,36882688,36296310,35607907,35348732,35293065,34954214,34428570,34431435,21491975,11248176,37515313,37585349,36965091,34632698,26389598,33133121,31813752,34461105,33039995,37329495,36316371,31423251,36206608,14797308,34470061,20066718,36586619,26994271,8950615,32074775,14530060,36159390,30852328,37173504,28431172,36976786,26817181,6318120,37021732,27204268,37569791,34471239,33459254,26473536,29181478,19387528,25263976,28924720,30376496,34181482,30146123,26204444,36830648,29381622,37123870,37009161,32678664,35406512,36999209,11890569,35898948,19244937,30618330,29122477,31745915,23756661,30126651,37073823,26143769,26934199,33684859,33864245,33629391,34364160,34485401,34356241,17634070,36122512,37195733,32638203,37206519,35536549,31336559,34033179,33083386,36000458,34545432,35182931,36165849,35294923,35714011,25352641,26499359,11489771,28837130,16431772,34202834,37276956,28754769,28082238,31672359,36189008,28972967,35113101,30179343,36729614,23858071,16745840,37210414,13361285,32759798,29384330,36929527,11131017,33441123,17279510,34476089,23572068,34232720,32118976,35229604,33863040,33378250,36003919,17996490,33086018,23770453,37138742,36867810,36550875,27968681,28607242,34456681,36998868,32316464,15204008,24743115,36562916,20237890,36655741,22810479,35499855,33145385,30622630,24911162,29475734,36365772,26857883,35399242,8716369,26731221,14140699,11504943,32069804,12579896,38380757,37506874,37105329,32325245,30860081,36861378,24074888,33988412,34798890,21895910,31968922,31937492,34320749,25495680,36437062,20630941,12333297,30031026,37048685,34075507,37244146,36308538,25936662,25405626,36536725,32478495,29400481,29292682,36928655,28554659,26743062,29428843,19161606,26123819,26806844,26505297,34405891,31971394,33076284,35398641,33022762,23730982,30577621,33355034,32322542,34296072,25954040,11753944,31679370,26254945,28191117,35823616,16785713,8187482,34320268,19133117,33250722,27320413,13285008,25505484,26109397,36421543,20940550,37333780,37064633,35926139,13451290,31877933,37112396,34182484,38208808,34217438,34937477,36828874,6567211,34836502,33265643,11661008,10721244,8088047,32155814,34024901,19819724,37037386,7510039,36951012,36959070,36874967,22175824,37593773,18098138,17607222,36969365,32399250,37749408,36904681,18773626,31729531,35353100,29887365,6448858,25753563,12124884,25076709,33100809,26536853,34223879,30540642,38242453,25463475,10678477,22599898,37160448,12410378,28454282,24507305,22903014,29793710,29768199,30897161,36906083,19306816,31247950,24314970,27749959,29755701,32953257,35936938,34657008,26522885,37067949,22575139,33852251,32490613,26270921,29200089,25664213,24380280,35104564,24739338,33427776,9778557,9749341,35733466,11975206,9285755,35242238,12492048,24995297,36511370,34176458,33957438,35839678,27379019,33029638,36349083,34752661,30564059,24368965,30029270,7325159,36459932,29314477,24902371,34248912,37601077,31819464,25852614,34702700,15899781,6420848,25985514,32520567,33347220,27121495,37039530,32424512,34652960,31875913,34773422,31985625,32014233,20327607,34066917,33844577,33233736,26205786,16194109,35944892,30020884,30822950,26795925,38310557,36651856,37023347,31998986,37441778,11200387,18176457,12912989,24728306,11178556,35848002,37035469,26846610,34176291,37701398,31306801,25504801,9512298,37353052,34526038,34370254,32925500,32222584,29229857,31805489,33711124,31726546,12528071,10757474,23473222,19893970,37818404,26197601,24914091,33324238,27432182,14295281,31121929,30961974,15569915,33714673,29327073,36334237,36632951,33593153,34036712,19785667,14962076,8811106,20857407,8081846,36938700,8332207,22178619,37617088,14642974,9139669,34244281,28847531,18826036,23901502,36866459,30295674,36427403,35628395,10123498,11490324,25032422,37491937,20690641,31443123,36619402,36717719,34016260,28315448,27872489,36194523,32548477,31585440,34774320,35088772,20928546,23817970,22971632,29914685,37235086,30366846,37127518,36323109,29945711,34309801,25725012,32533418,14957787,36934315,31483579,24204019,13831736,6750335,37103383,38345241,30423375,21108804,26077721,8460281,32431659,37217610,23057429,31162930,31649736,37752266,37722984,24720354,26338928,6545332,37837274,26819252,27720052,30158102,37917887,9319722,33378022,34824680,28304534,10978024,36586921,10562458,9647599,13920016,36967393,36855067,24639265,26999278,34555296,31070162,34524340,36472285,31969808,30920961,33115631,37267496,29707139,32206353,29999611,31038673,36463499,25603050,37719159,38330900,36112826,24475503,29749399,31732556,35605838,32237279,36060884,36640232,34911358,28785158,28132888,29733237,30964599,25397819,30583339,25583952,35748404,37101822,30561932,29512873,17305580,26793070,37136650,29901013,13663556,33423551,36915468,33275911,12860029,29528125,17134755,32922181,16179599,13656697,29082614,27782027,34715525,35504549,31691358,33237016,33922139,24321826,34628906,31006947,35616351,31700506,36873878,30011769,31989726,27371716,14490625,36482813,35779035,23777154,25561839,27831061,34841029,27491870,32698396,21928528,38312612,37101861,37298973,33071082,36327685,34066027,36470189,25145807,31690729,11060524,31942992,8377161,30724920,26786752,29950550,36644885,26558431,33808547,26756797,36912874,33407685,37739105,36546870,20821772,37519988,27191041,37144925,29728721,35577171,37524328,8190690,32422483,20712495,31021920,32067303,33508926,8542480,32440634,36141050,35709438,21647410,25055218,19343822,35274490,35153981,18421571,19874400,33014033,32514463,37849381,35321745,11488593,8482251,29889109,21002063,10934339,24093159,34458425,31349812,23225126,36471657,16434915,37773205,22765822,28338200,16916195,10792491,35219780,30123211,32223457,12375477,19879629,31740491,29891159,14148152,37418329,32386404,30485558,26815135,10745815,36875631,32929887,34700264,36893132,28863850,34246345,17532386,26383897,25091614,29026079,35127402,37144871,36675208,29266924,19238771,35314057,27764565,32239160,29543911,34461522,32047647,31908976,19735879,37249895,16750824,31186820,31518614,26715226,31206391,31879527,27962096,29086734,15533681,32679340,37400340,14640396,33485120,32395836,7418884,24150180,36307531,11830416,31006917,9337876,34005444,34377886,35925904,36102940,23988210,34273450,28385082,37248118,10145542,24296922,22691371,37881819,34055995,22545555,25650581,37247198,35958718,32800318,33113888,36824642,28697580,36142923,30300696,37579009,35940651,35607520,34944664,17911426,32856399,34298854,30229998,36960688,34543239,18580451,33862422,14773557,33338371,33411164,33710110,37890625,17545109,35584270,33091246,29587023,37255389,19877335,25011969,35700764,36952896,32610119,24584275,34714418,37135650,23612385,21796094,31479217,31101130,21203705,34472825,26619178,25971137,37296899,33725531,29963766,36220620,36153899,36057444,30022611,34460063,14575096,29924134,30585057,30726899,31442059,29424363,10074245,32439352,32258699,10987250,24077675,18190795,15670030,33337384,17514161,19098255,37267695,33354952,31422843,22824503,35612599,29388514,14778534,16086314,8120968,25339794,13959506,17328573,33659194,32328670,27536522,35917624,31589581,10779926,25393676,31710703,8110621,28861126,15634682,30525900,34600580,8970469,36404236,23774185,22569509,24168317,19489965,9583882,20549022,27192210,38254985,10844842,11599652,34755081,20600063,30642062,30162660,34076071,32926989,34052837,25332788,19018266,36406963,31466335,35668822,32757327,30693296,26410330,29989557,32859585,31391932,28344882,17339776,30336489,36200473,28923325,31563494,36124752,13281781,31874691,32423856,34138054,31976960,27211869,37033071,20675654,27780433,23279660,35963330,28402806,24926901,28196195,27123641,32382462,24808800,28941965,30487854,32579837,29667874,38202347,34195339,20062216,30811840,34281321,31058747,37216781,23746112,28127190,33352660,12634198,20153136,32901620,33530606,30479998,27169625,35834637,26163283,15537948,10161030,35254859,35651647,35954302,34458881,24921639,31764063,38400733,32481137,29243452,31813847,26025976,11210116,36948654,34981081,25399281,34060835,12898988,22825417,7245167,34055282,28192094,37509251,32438164,28914074,36969498,9312115,15500685,27358319,28784448,32396384,30188845,36519882,31780354,18603769,25568993,37312770,32767079,32877241,27449405,33260904,29972388,30840025,23569539,36364890,14708478,22091375,29707789,11272739,32230847,10811299,23139525,20699360,27007140,30666965,29755347,24024762,28778084,37334162,36655002,36587964,22262006,36390449,18024353,6529388,37025804,37333983,32238269,36991693,36201403,17163374,13388047,16754270,26344466,36078069,32611754,37413291,29991739,37756593,33938004,11547420,33182995,15337034,34273807,12460350,7219401,34490610,12762319,34631380,36631414,9272400,37633299,24457079,24702287,25899819,25378645,31254797,34272373,10450015,36642943,14949840,23776359,36448089,24800329,31610244,32221868,37068987,29583196,38348746,33336941,26535226,28186036,30940316,18040348,32912222,28929579,37284724,36782689,22877037,15010189,36999409,31759074,21095531,19507348,32573802,30732976,28539025,31806598,33605041,34661676,20321383,23910724,26075532,31752985,26548702,28006891,10449897,36372135,29999128,31022544,36151442,35854828,35852259,26340198,34536158,17944168,35621317,24743118,11967982,26459671,33195056,34242278,36310141,36745114,32878241,9097346,18564186,24363725,24050986,19106572,28441639,32515664,38209526,28221507,13986799,33040375,33503852,27325768,31725313,35285570,29418285,8042134,16267198,30513079,37157399,32780017,35895676,15545814,34530420,35074575,35001107,29953462,31482581,30365732,23176970,25590878,25272595,19405418,34227103,9500131,29464826,27076447,26474884,34073829,21480256,6540732,26658972,34568551,28102007,22705217,35213971,35931692,34870904,14140601,33346232,25158488,32986958,37196222,29936174,34470807,33476861,18817349,28918416,24769432,10901208,30163571,16318204,8653897,8675303,20222956,32016068,18040341,24455903,37701765,37261419,24394833,6885583,16707937,28295498,23140835,23733940,34851088,27356510,32226387,14867744,33758964,34546283,21315969,27500824,31698121,30673912,36722743,14554906,28012220,16682841,35916180,10130604,35688830,36569227,34729714,21120627,30122474,31306484,34356103,28285280,29826376,37332283,10613728,28829734,17305723,24615468,35178520,31985757,32525885,33675689,33604424,36764678,19089885,30609739,29228085,35610186,35700249,28057441,36723519,9141935,32293321,32143861,36839853,27081346,35187388,23900660,22361430,28551179,32398316,24289429,28642190,37325722,25586592,30290315,30328961,16676830,19747218,19956498,36726914,25306342,27903264,29575236,38255759,7106617,35403939,34526926,34176178,12190062,25726175,24329151,32611921,7755703,10113202,35882852,33000174,35187408,28683785,36327574,35834321,27210603,16950830,6829417,35007005,11079613,37834410,36285133,34571485,15428415,33895266,28527655,37440986,16562177,34164466,37215295,32868444,9472664,22769223,35152370,35632572,34758951,34717556,7368876,28139823,29210660,29081467,28683203,34740935,10403157,32348508,28598877,32605532,34519599,34207722,36803493,27988748,16084904,36513797,26480869,37256128,37290855,26800052,27460583,36432432,23088297,12090942,31774477,30467407,27854190,25877797,28631334,34541849,36866727,37634189,37150452,37155806,37225256,35090955,36778215,37327619,32600008,36315074,36705211,17711674,25569576,35109088,37031051,36391755,32286911,36161218,33016514,22004285,34436261,35440687,33552859,35838089,32674929,34177277,32507157,32157951,32378879,32536559,33979541,34190108,33406346,18131657,36691996,33948561,33913110,22316166,29668195,15042070,34621224,25576386,25303956,24408990,28757241,36960208,13287978,36503348,36177802,33289426,28776001,32424673,35289223,29104152,32810285,11350903,32104103,35962792,11660236,31937209,36661692,32436961,37510531,35719068,29804654,29172295,36054506,14553367,31882854,23252687,27330760,29898443,27562947,12783455,14821821,11218461,35132049,19556001,36630441,29823239,31690848,21710738,26857318,35516025,28127705,26644358,31857676,30944567,33456072,27465099,37399482,23963063,26835415,23603951,23227224,23512215,35956919,7590694,32340335,35367079,28689568,15018061,23525552,35636176,37823529,36854815,36060385,35619772,6372955,7504047,35309385,33264836,37423976,28542874,28213550,35502072,27590134,35604923,34571072,27991915,20940821,34496196,12694714,28369808,32572967,36006647,25168768,18138162,8113431,29973673,19646347,12292474,25954351,33449433,34106570,30319788,34538630,33534351,37027317,22789033,31901774,33546345,36252084,26700269,35503493,34622463,22601730,24924862,19074680,13609409,30330145,15620368,17015782,27446400,37445815,30848190,30463775,24496737,31726073,24937362,34561361,36857799,30152587,32145368,12883177,32406158,35982082,14489864,36961124,37136370,36222593,35688342,20130262,32633661,9734098,16180745,29518917,24292172,6834773,12506416,28760049,23472288,34730781,32928839,24544816,22319876,34940669,6515884,35049312,17331244,7272921,30487701,33324865,36684742,22398454,32770280,32945804,30163585,26175718,35157116,23555819,17260136,15123181,17280061,24223146,19736788,29593441,24889033,30887622,8978451,33775673,35322090,12451804,15411578,33743541,25521643,33233737,12874407,35292840,32169002,21611607,16004747,27002779,24140884,34755116,27176379,9276013,34249652,19339253,29810638,37649263,32352663,33334708,36844666,29993785,37099615,19954511,12039997,30531945,30206699,35564298,35111821,27528048,17710706,34870471,25026794,28688748,27921143,34416659,32426020,34826737,36621170,35208919,33817855,32848074,29390337,29530317,19319871,33776705,31383850,23665815,34047275,35872213,29991840,11981319,25739744,35928816,34018225,24580938,25963697,37621135,34473860,35610204,23806587,10464892,35397811,32843483,30117485,25287566,26632224,19415693,32074766,35024588,24843227,29592731,30729984,19416928,34185267,14876351,32067260,34259335,26514445,35993739,26734370,9307258,36692107,28428996,31053727,34315988,12601790,37916862,29990534,12360585,31846416,34657556,10363542,35516053,8235098,38338778,36685217,6294726,33980679,37881184,33415698,16718932,37130485,29302375,13233492,35014937,37262386,28570943,30435001,28998981,31759321,26928815,29127178,25277287,32552878,33101248,19513927,32198392,34238848,31788503,36270655,15252533,32379572,8229184,35988159,29609980,31715931,24006510,24709637,36558435,28287701,37328150,36513548,26212339,38225750,8219863,16230472,26550786,33102751,36420099,30520682,37515935,27850921,35865140,33957586,9564447,37754679,10661006,32249282,23375849,32867071,30919365,31215366,29525838,10041189,33257389,33028152,33580082,35174204,22474541,26890135,33630147,30270614,36262573,9727355,32307208,30845522,37575610,36532559,25686169,29217175,28337556,30780223,7967245,34778134,25584713,35548157,6625837,12630019,7162597,30935820,12080430,22887310,14357334,38344509,36432730,26782378,23867264,24726769,32321694,37776612,6637847,7991218,34251429,35632512,28343373,20243233,37229318,9870956,6282541,7789206,30714901,33607046,32305058,35055141,10894586,28965903,31300568,28584767,29777443,12552007,26530052,32453334,22437826,29657800,37073685,38403151,31597594,37887530,15689479,25820544,27589155,37657215,37768269,12157704,37606892,34343153,37439179,34127241,18400486,36608176,31700673,34021348,37157748,28549801,34446623,28786885,30824324,30761466,34473769,29310536,18279281,35969601,25160928,29751652,11433849,36500379,37382404]

Latest News & Features

Man with 5 warrants prompts SWAT situation in Clinton

Natalie Crofts  |  Posted  Feb 5th - 3:28pm

A SWAT situation is underway in Clinton after a man with five warrants out for his arrest barricaded himself inside a house Friday, police said.

'Hail, Caesar' is more Coen brothers goodness

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 5th - 2:18pm

The quirky comedy from the Coen brothers certainly isn't their best, but overall it's solid and has some incredibly memorable moments.

Wet weather systems increasingly more rare in Southwest

Scott Sonner and Seth Borenstein, Associated Press  |  Posted  Feb 5th - 2:11pm

The southwestern United States has already begun a long-predicted shift into a decidedly drier climate, a new study looking at the last 35 years of weather pattern concluded.

Pres. Obama takes victory lap on economy

The Associated Press  |  Posted  Feb 5th - 1:42pm

President Barack Obama on Friday used a new jobs report to continue his victory lap on the economy — and jab at the Republicans vying for his job.

Have You Seen This? Robot hole-in-one

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 5th - 1:16pm

There is a robot; it made a hole-in-one. Next step, world domination.

$11.5M public preschool bill advances; State revenues may fall short

KSL.com  |  Posted  Feb 5th - 12:52pm

Legislation roundup: An $11.5 million bill that would expand public preschools gained early approval, Utah students marched at the Capitol to battle the "pollution monster" and lawmakers are being warned that they might have less tax money to spend this year.

Krystkowiak: Utah not looking like a championship team

Josh Furlong  |  Posted  Feb 5th - 12:19pm

Utah found itself on the losing side after controlling a 10-point lead late in the game against Oregon State. While the ending could be pinned on one player, it was a overall team effort that lead to Utah's demise.

PARTNER

Banning children from watching these kind of movies could save 1 million lives

Herb Scribner, Deseret News National  |  Posted  Feb 5th - 11:58am

The World Health Organization has asked for a move that would require people to be 18 years old before watching a movie that includes smoking.

Product review: The best strollers for family trips, adventures

Grant Olsen, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 5th - 11:52am

This review looks at a handful of strollers that may be options for your next adventure. From umbrella strollers to sophisticated travel systems, they represent a broad range of price and functionality.

9 Utah companies offering amazing ski day benefits

Cosette Jarrett, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 5th - 11:30am

If you live and work in Utah, chances are you know the pain of clocking in to work on a prime ski day. Fortunately, the tech sphere is full of awesome ski perks. Check out these nine Utah companies that are leading the way in employee ski benefits.

Grade schooler gets ultimate BYU fan treatment; Charles Barkley's singing pipes

Sean Walker  |  Posted  Feb 5th - 11:17am

Remember the young BYU fan who refused to flash the 'U' with his Sandy-area classmates when called upon? He was in the Marriott Center during BYU's win over No. 25 Saint Mary's on Thursday night.

Police ID body of woman found near vacant SLC house

Natalie Crofts  |  Posted  Feb 5th - 11:07am

Police identified the woman who was recently found deceased outside a vacant house in Salt Lake City.

Utah Jazz trade deadline preview

Andy Larsen  |  Posted  Feb 5th - 10:30am

With the NBA's trade deadline under two weeks away, Andy Larsen ranks the Utah Jazz's assets going into the trading season.

Supporters of Oregon occupier arrive at funeral in Kanab

Daphne Chen  |  Posted  Feb 5th - 10:15am

Family are holding funeral services for LaVoy Finicum, the Arizona rancher who was one of the most recognizable faces of the armed occupation of the federal wildlife refuge in rural Oregon, today in Kanab.

Quiz: How well do you know Super Bowl history?

Xoel Cardenas  |  Posted  Feb 5th - 10:00am

Think you know know Super Bowl history? Take our Super Bowl history quiz now.

Large increase in home sales expected in 2016, report says

Jasen Lee  |  Posted  Feb 5th - 9:46am

The Salt Lake area housing market experienced near historic growth in 2015, and this year is predicted to be another "very good year," a new report states. This year is primed to be another year of double-digit increases in existing homes sales.

Whooping cough protection fades fast after Tdap booster, study finds

Carina Storrs, Special to CNN  |  Posted  Feb 5th - 8:30am

A booster vaccine for whooping cough, which many states require for middle school-aged children, does not provide long-lasting protection, a study finds.

6 takeaways from Democratic debate

Eric Bradner, CNN  |  Posted  Feb 5th - 8:06am

No more fake niceties. No more patience. No more Martin O'Malley to get in the way.

US added just 151k jobs in Jan.; unemployment at 4.9%

Josh Boak, Associated Press  |  Posted  Feb 5th - 7:38am

The U.S. economy added 151,000 jobs in January, a slowdown from recent months but still a sign of a solid job market. Employers raised pay, more people felt confident enough to start looking for work and the unemployment rate dipped to 4.9 percent, its lowest level since 2008.

Markets

DJIA 16204.97 -211.61
Nasdaq 4363.14 -146.42
S&P 500 1880.05 -35.40