News  /  Home  / 

////[35266215,37236489,37420377,12157704,35349257,35112194,37576220,29790211,37578591,17714182,37576475,37499403,26781385,37575427,37500568,37326540,37583361,37474658,33757147,37574802,35688469,37062250,36976786,35991961,37575610,37584447,37533195,37487331,37498945,37573708,37500589,37580659,16898539,37119245,20215897,36171740,32874267,35308744,24216793,37571482,37436624,34226132,30524704,32551340,35557191,37575101,25587619,32560342,33682068,37507000,36673594,37466920,37435167,37127428,37578743,37325322,24020340,37356938,37353723,37576304,37570946,35702923,37577249,32576986,31649562,37577560,31966498,37579348,36481833,36880422,36880522,31865357,34366121,37583917,36472345,36676121,36180549,27260809,32540255,37409520,37415539,37579018,17910985,17426881,37234497,36495872,37578312,19303563,37581329,37425951,29335637,37580542,35334525,37352858,34846086,37524443,37579365,37005436,37582332,20258301,37579009,34804767,29958367,34840007,37581906,19934294,18405760,19075979,37582787,37570986,37205759,37496908,30796406,37583652,36402842,34271589,30751872,37166837,26980903,33668285,37426243,37325722,36453778,12699220,33852196,36977415,30887199,37584118,26439008,37005590,33892162,37019613,37429269,28282036,24494905,28203531,34408127,37254787,27279472,37573283,37447743,35378523,34313349,34826025,31350454,34255652,35494324,33011257,30161119,26711702,32777696,31187135,36482600,37393563,30790108,35405171,36688806,32725073,37154404,37517446,36308645,25026627,34337467,34537017,23394767,36259579,35101743,37574436,34410286,32408738,33024538,33656563,37547933,19422378,33804978,37240269,32787468,24892744,32438909,36929616,9337501,21346415,36874967,33927962,28699540,28134013,34209851,37183726,34600580,31488406,37319859,35945213,31663187,36646832,37308876,33610512,32430169,37411475,37553416,32704241,34390191,37568014,26593882,31397558,32088229,32484952,9788430,20063641,34540726,33656870,34756436,32721733,33176379,29975530,34709722,35545182,33563682,26707179,37116054,27831061,28742277,33048552,29756640,37402250,31758939,35535382,22855436,37522876,36756002,35023967,37577709,34044209,32300654,34841837,36609651,36678013,32565054,32759645,32061160,33866154,33698254,15491502,36274081,21733122,14746037,33345516,37576334,22876061,36855370,37339411,37312413,33962335,36854939,27996288,29971508,36876032,37149601,22245202,37210056,37315026,37014705,37573176,34563358,35748962,37522929,25314966,37201725,36216015,33413730,27208656,34795516,34325010,27904346,31563433,32856769,37426404,10046389,29729838,36828874,37254019,20870175,32448658,35250023,37345505,33974011,28330199,24505050,19562510,33187385,28740600,34018225,26772247,34514091,8326882,37440986,37423137,32165043,37247963,37451489,31486181,37183332,36960127,34308251,20454006,28777938,37481074,37324420,26412613,36534578,33100505,26700600,34414144,34801389,37499438,34550335,27390148,25557843,32397227,37391064,33638003,30001797,37565365,37572010,32874861,21991451,35249537,37567178,26615035,37435304,35500760,37561393,24445251,18134495,18125835,37448774,37502838,10593582,37563302,21214182,21899982,37515417,25025362,37564369,34729878,36812173,34935578,37569265,31786675,35409071,36270534,32795567,30275610,33660340,34581289,30553324,34431140,24069536,37518554,31603775,36755498,36732689,27435595,32934692,32422736,30738146,35113179,27782027,18134351,31204019,37564351,33445752,34948624,37564931,37565273,27801877,34717206,36299675,34355390,36825048,32698173,35192099,15303576,33374651,20529915,37571427,29938769,37556435,26704625,28379948,36272919,21427398,24380856,36787080,14452055,36900851,37229646,16186037,37422614,36670152,36825796,32506578,37008184,36941902,34238848,34571329,37569791,19743728,33257389,36022613,34737684,35600826,36858645,33613897,34824120,35040634,18314782,36969365,30789224,35683093,33432062,29907064,33950751,34463934,23372299,33568331,30481580,6637918,10483514,28548773,28551717,36439965,34006040,26491558,28691814,34333702,31564541,33292478,28585576,36690445,37333984,34328178,36041416,24051113,33739643,37412705,36327225,36140699,33679195,37550458,37145934,27064054,19522933,37129316,37515536,34563634,34555756,19314506,37153113,37140181,30526390,36774025,36465479,37513471,37498323,37519721,37547231,37466398,37433355,36655878,32676391,19343822,33359592,29653538,37483983,37312074,36147947,9472155,32374065,29524194,37008394,37548899,36950443,29736124,36213895,37260944,30666965,37018836,34775004,32504299,19046334,37047622,37234683,32085209,35723695,37516923,37498505,37502468,37202821,37473449,37405517,36789993,32900526,37017185,36830509,36615551,28509726,25976323,25946588,36679547,29821834,36959070,26616286,37503706,30486027,29905435,33202614,27561859,32135769,36723457,37436233,32278657,34414485,7955014,35169864,28620918,36675331,36729097,34761482,34502947,32893269,26673127,32931111,36541583,32937598,29865284,37004856,37258228,36117400,35112112,33853040,36953144,32390231,37184064,30036096,33415210,36150457,33386962,32074766,34855297,28610986,34698460,26832505,35420995,36463499,24311413,23423181,35935817,37218063,35109543,34050386,32877857,37560467,32990857,29117552,37203012,33752794,33750029,37517816,14839130,33988275,36943526,20391515,19721985,21548115,34630206,36461306,31894199,26858788,33023691,37233690,27874282,36402858,27243011,26494634,34750011,37243926,19302504,36791431,26505996,37146646,26371821,27128885,29799251,35114714,27335778,16858047,37367445,27603769,26325740,28429746,22500867,27097981,33180491,33115314,35080124,35790782,32551566,14177818,37214159,36384876,26779321,37247397,18577077,13424449,28934395,34522655,29413259,37340134,26805779,37568463,23744845,31035737,22431510,37396809,32400792,19178895,35687092,37570878,24936940,37488197,29174059,15241994,34827928,29858296,26262324,30017741,36164434,6499781,32803777,34729714,20800588,31496019,36605850,19878983,21953585,14477613,32516199,36620581,26964259,33605210,34709259,37527903,36844758,29409034,34506896,35493869,18555154,29026828,35667948,28268294,37135153,37483918,36331011,34055127,36549602,8893548,33410668,26305419,32265912,33859360,32430258,9948088,22508054,10208428,31714885,37429507,27138165,36216900,23469753,25315582,7204013,35856185,37564195,37558069,26042714,37563381,37504381,21151476,32306047,36965874,37260622,37021460,23821679,37145622,28523437,17316770,14956423,32434038,37318707,29078085,13135612,15495538,36915468,37016060,15069636,36316454,18910875,19006666,33504409,22978399,37147543,37044287,30149370,12508885,31443123,34536339,36429104,26809828,34601144,35658748,34545811,32254988,33276069,37509027,26714771,33937796,26979006,21678458,35129084,32847068,36906685,6660347,9421757,36381667,32711908,12640462,36503255,32185698,37233847,33489262,36513849,37145581,33699608,34330950,32776495,37234756,36718335,26963118,21274270,27456180,31301806,36985224,34563023,27424245,37023347,31476429,32838062,34046815,37560468,16093978,31074899,34065160,37418329,33634847,34833435,34154118,12670584,30992065,34832004,36748658,29441586,34571072,29044406,32756461,35430991,34343591,36125756,24119028,31781873,35597011,27878205,28948045,30482307,32868926,34167887,30304889,34941787,26845038,36427868,32810526,37216712,29732777,36913586,34681888,27610407,36513803,32394120,34551239,34439516,30798927,31753872,36646630,31949065,33699417,32881530,34157914,36029391,34700346,17611741,22476449,37105688,33168892,36525754,33940636,18636541,26578106,34098098,32761771,25001393,33028770,37463779,36217058,33248645,37209984,34916483,35553422,37174698,32863771,34379730,30501072,32988164,36818273,21350129,27948512,34279033,30016119,36753354,35334252,31411089,30585057,33332904,36875638,24661177,36404236,37161633,28310193,37136224,9396360,34767411,36896021,34568620,30540347,35321420,31809708,37431020,35404684,36850130,28191411,30187153,37421840,34058307,19111764,37314780,37240924,23282482,36757231,26717724,37544095,25771360,10460504,28550458,7254359,9276720,29142631,33135867,15722412,37570876,28562008,34470807,35185925,33615725,37558633,29279876,34758869,37536939,29259270,36300227,33984755,32578441,37116433,36136932,36095467,34122368,36791703,12412362,34826074,36861466,34737656,36754599,36813997,37288102,37315268,35227417,12000026,36930977,26317475,35009040,36778207,24487831,37497101,29020715,35835185,30796689,37328254,31884962,27493773,36532232,37102941,28719696,29084961,10205684,28124869,35383520,11393385,37063785,36999430,33437430,22420867,28717855,33922706,22204202,33904620,34814269,36546312,28127421,35317606,34197800,36410483,34375327,37564832,37568737,36789535,30603758,32314228,32424962,34840047,29996556,33747089,32021095,26973652,23986366,28564200,37285535,32351820,30019218,13653065,35278041,37302648,37323744,8231934,29906206,36983901,31420294,32965617,19577992,20551362,32028529,33787620,35254859,25248041,19433280,37138260,35118233,36222377,22134862,37318174,19212689,37287530,37212541,34414841,14580769,32579421,14327951,37509912,35855254,36117509,18169724,37517738,37246352,22237154,35773812,36327574,18116271,21853524,37284375,35537991,26213451,34948877,19146910,37557774,34372300,35486849,27372073,25272595,32699682,32103645,26068387,36675208,32615855,17472630,21466057,32399516,19252364,19144720,30692501,33225280,32672077,36947744,31148115,34127377,36345574,33277755,32790558,34935275,28348873,32729243,37227359,22339431,28664218,36915929,21322350,32891152,26319419,37136913,37274128,24712269,34563256,10449017,23928833,35493384,37318584,33682526,37423608,37512743,36937849,21452444,36866727,32806933,37171147,37318252,31187308,37220402,10610876,37211157,27096323,35157116,32445454,37162354,34442817,37487745,31787849,15824908,37518891,34870826,23849099,33704212,36009527,35040838,37565573,7575771,33679520,32868750,27814442,36577815,36776491,20521081,36387948,37136688,28384165,36516987,37416783,24205926,36651302,33117164,36799608,35017707,36175569,37396145,27169625,32863979,34044479,30915991,36744481,28461367,37552078,29881651,24616165,34932486,36717707,26752563,30764328,29982022,30074550,35241915,28380869,37210608,31287888,36933091,36587964,37562464,15390102,30674716,13149205,37396027,32815638,37340452,30052683,18266691,37049381,36378391,37246819,29991439,37424413,34586399,28941772,19743774,6971893,17431792,34760023,13302354,26345039,34472825,37115937,6542068,35566682,28343470,19031559,37244146,36899268,37450140,35230272,37441137,26876441,29950550,35984029,36480401,33237016,28898327,37236763,37261419,37131428,32859635,37503203,32683382,37435029,33201027,36375611,11156184,28280828,27401759,33210486,36931924,28704408,34569330,31768335,37434186,17916998,37261438,37447494,23889408,33369410,37535110,24095807,35611068,24180042,32492470,36434273,12047525,32847453,15335508,15680270,37488678,28041939,36690666,37385678,32678555,33384275,37443849,35610925,37518213,36771233,32608545,32868613,32861010,17417595,32336106,33353407,28571372,29919566,34394709,37315011,29502482,27993569,35235637,34282658,35851698,25106057,33690642,27696704,36398844,34985340,26991522,35466988,17328253,37035033,36874613,37564898,25378645,35594045,35209464,37030421,31515138,7077032,37562761,24370069,32214538,33489567,20660957,32064169,33001611,30007454,33105527,33908939,35124407,25878977,37423665,26841047,37304578,31702513,33588077,31965352,31575418,9155653,35385665,27337745,25838706,24000139,36592624,32256595,22276358,29231004,34136573,33773746,37561111,34726771,34840765,19682850,37562324,37032509,36937030,36840195,36745231,36649082,36538301,36431371,36308917,32396151,32304894,27778882,32215385,32126721,31856002,31763839,31670963,31583184,31482091,31385668,31291979,33512945,31125134,31001993,35036726,24585919,29066481,27120872,34283399,26993261,15136963,33992793,28934588,35227812,35155764,37350941,31865230,33356429,30008512,34066936,37413720,26072753,28890937,29976809,33548391,32312106,27721621,31744083,19510883,23021064,29942761,12221339,28650889,27210395,32585065,20924192,32791356,13993492,33742641,25489650,37505784,37566928,35016729,27868306,34898459,34918421,34966116,17613935,36831432,34735502,33333588,23062199,33083919,35147085,12749665,37410474,36998922,36425050,29181949,32163880,28743518,28880643,29994078,37489563,37225256,32606445,32332247,27001439,34729839,33863542,19214776,36838305,31335749,32660842,27704874,25489145,27415178,34330291,37215295,11846943,23581961,27301015,36029241,32020671,37418999,36152800,37529278,33871824,32142525,36551125,25506361,35590833,32704789,28155457,35563174,33407573,37315752,30196683,37142687,32696549,28608930,9493820,32925407,21082562,32762918,32157951,37514031,10357248,35826322,31008767,35246051,17218013,34718965,29605108,34230220,37445815,29961352,6606019,37183073,37407405,34247219,37281068,26512146,37539003,16979663,26995468,36424532,29270465,33535282,36732135,10048343,37566868,30934059,26518933,37351555,35409977,32986854,37046122,26708799,33246365,28541664,27468241,37515735,34819737,33210797,35344979,18926344,36881300,35199153,28791198,34246610,18118834,8759328,36820282,34636491,32761319,32929887,31007895,34481492,35683170,37231970,17816294,37206300,34704280,30528094,37099676,37197763,32590708,35444846,34642080,12166570,29995195,32820567,33029638,34754362,15584500,37027972,29912734,28688276,17367315,26706693,32953285,37145587,34457714,34336873,26976855,27382521,30417476,33806090,35017084,34518423,26685888,37554490,29914923,36444575,36645789,32780985,36274372,10435258,32321413,32782864,37222875,30419307,37045957,30524096,31004428,16785713,33076963,29477429,29635615,36677158,20289181,34054175,36603837,29374506,11915527,26692484,20836551,31063680,34859456,29996076,33696992,35931739,31523070,30003860,22085612,34775300,33931195,33961007,36590835,35081785,31971394,36970736,31500092,35044816,22572038,36402584,33865322,26341992,37514337,33118444,28548073,32154389,32627489,34518273,31540753,19072739,9080088,28505099,18578327,33534496,37512740,34694345,33596854,9742971,35590977,37516896,34314330,36275216,18400486,29732866,21087023,37104434,36053220,17258130,34823277,19017383,36605221,32431659,35795344,37206087,32397430,27124473,32167581,33856224,21348171,35002601,28272194,36613167,34827434,27095085,37496274,34604975,26844641,36586006,35488434,29988762,25902726,36732108,26894703,26658121,36772175,37112396,37132820,36296718,32964466,6707173,36817055,21915094,36805553,25504458,35423065,37432384,36308196,36910824,33203651,33036491,37210979,37156476,37395070,37399751,37395109,37390029,37396107,34812167,37389225,32404158,32518310,37515265,18577857,35518879,37413291,31976317,35336495,36103873,35435797,29991458,37140008,29512873,35795716,36640232,29685690,27408531,36899760,33807656,32606266,34658663,33300758,34369999,37237091,28739072,36643625,35329486,28481002,36463713,32208331,35426413,35649173,32565706,18061994,36730863,37552943,36840608,20684991,31470293,29134982,17653540,34541997,32897328,31510704,37167826,22612779,27741499,28099570,35224603,28757570,27929041,18216071,27327417,27125468]

Latest News & Features

Obama warns Putin on intervening in Syria's civil war

Kevin Liptak, CNN White House Producer  |  Posted  Dec 1st - 1:20pm

President Barack Obama warned his Russian counterpart Tuesday against intervening in Syria's civil war, suggesting that Vladimir Putin is aware of the dangers his country faces by entering the bloody conflict.Kevin Liptak CNN White House Producer

Kaysville man accused of exchanging explicit pictures with 13-year-old girl

Pat Reavy  |  Posted  Dec 1st - 12:47pm

A Kaysville man is accused of using multiple social media tools to exchange sexually explicit pictures with a 13-year-old girl.

Sweet photo of baby napping with Santa goes viral

Jessica Ivins  |  Posted  Dec 1st - 12:16pm

There's no better place to nap than on Santa's soft, bowl-full-of-jelly belly.

KSL Pick'em: With rivalry win, Cougar fans take top spot for second straight week

Robert Jackson  |  Posted  Dec 1st - 11:58am

Utah, Utah State and BYU wrapped up their latest campaigns over the weekend and now await bowl destinations and opponents. With the games in the books, how did we do? Here are the results of Week 13 of KSL's College Football Pick'em.

Ride through herd of wild elk, compete in biathlon at Elk Festival

Faith Heaton Jolley  |  Posted  Dec 1st - 11:51am

The annual Elk Festival will be held Saturday, Dec. 12, giving families the opportunity to participate in a variety of outdoor activities and to see a herd of wild elk up close.

7 ugly sweater ideas to fill your heart with holiday cheer

Jessica Ivins  |  Posted  Dec 1st - 11:40am

When it comes to December fashion, the uglier the sweater, the better.

Kaelin Clay scores NFL punt return touchdown; Christmas caroling at a basketball game

Andy Larsen  |  Posted  Dec 1st - 11:15am

One former Ute scored a critical punt return touchdown on Monday Night Football. Meanwhile, some college basketball fans chose an opponent's free-throw shots as a great time to do some Christmas caroling.

'Seinfeld' cast records birthday wishes for dying fan

Michael Pearson, CNN  |  Posted  Dec 1st - 11:00am

Seinfeld character Elaine Benes once told pal Jerry Seinfeld, "Ugh, I hate people." "Yeah, they're the worst," Seinfeld shot back. But the cast of the hit 1990s sitcom — including Julia Louis-Dreyfus, who portrayed Benes — has proved that's not always the case.

PARTNER

Tebow's recent breakup creates divide over chaste lifestyle

Herb Scribner, Deseret News National  |  Posted  Dec 1st - 10:52am

Tim Tebow and Miss Universe Olivia Culpo recently ended their relationship because of Tebow's vow to remain a virgin until marriage, reports say.

2015 guide to Christmas lights, Santa and holiday fun around Utah

Tracie Snowder  |  Posted  Dec 1st - 10:44am

Kick off your holiday season with tree lightings, Santa sightings and lots of concerts. Here's your 2015 guide to holiday festivities around the state.

The Utah Jazz are on the road to making the playoffs

Ben Anderson, KSL.com Contributor  |  Posted  Dec 1st - 10:27am

A look at the Jazz start to the season and how their road success indicates a playoff run.

Man shows up to pizza shop with gunshot wound

Shara Park  |  Posted  Dec 1st - 10:16am

A 19-year-old man with a gunshot wound showed up at a Dominoes Pizza shop late Monday. Police said he was shot while riding with two other people in a car.

Tax Tips: 3 most common questions on solar tax credits

KSL Local  |  Posted  Dec 1st - 10:03am

Don't let tax day creep up on you suddenly. Be prepared and have answers to 3 common questions about solar tax credits.

Utah man accused in girl's death due in court

Lindsay Whitehurst, Associated Press  |  Posted  Dec 1st - 9:50am

A judge is expected to consider whether a man accused of kidnapping and killing a 6-year-old girl is mentally competent to stand trial at a court hearing set for Tuesday afternoon in West Jordan.

US sending 'specialized expeditionary targeting force' to Iraq

Barbara Starr, CNN Pentagon Correspondent  |  Posted  Dec 1st - 9:47am

Secretary of Defense Ash Carter announced Tuesday that the U.S. military will send "a specialized expeditionary targeting force" aimed at conducting more raids in Iraq.

Anonymous donors drop $500K check in Salvation Army kettle

Kimberly Hutcherson, CNN  |  Posted  Dec 1st - 8:38am

The holiday spirit hit one Minnesota couple in a big way over the weekend.

WVC woman in wheelchair stands in new mobilization device

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Dec 1st - 8:03am

Sunday, An-g Cunningham first tested the TEK Robotic Mobilization Device, a a 16-inch-wide machine that will allow her to stand.

'Hazardous' mine openings near Moab now closed

Ben Lockhart  |  Posted  Dec 1st - 7:55am

Utah Division of Oil, Gas and Mining workers closed several unsafe mine openings north of Moab this month, including five mine shafts, the division said Monday.

Rudder problem, pilot actions led to Indonesia AirAsia crash

Niniek Karmini, Associated Press  |  Posted  Dec 1st - 7:24am

A rudder control system problem that had occurred nearly two dozen times in the previous 12 months coupled with the pilots' response led to last year's crash of an AirAsia plane in Indonesia that killed all 162 people on board, investigators said Tuesday.

11K gallons of fuel leak from pipeline in Summit County

Ben Lockhart and Brianna Bodily  |  Posted  Dec 1st - 6:49am

About 11,000 gallons of gasoline, butane and propane leaked from a pipeline in a hazmat incident Monday evening in eastern Summit County, officials said.

The Triple Team: 3 thoughts on Jazz vs. Warriors

Andy Larsen  |  Posted  Nov 30th - 11:46pm

Three thoughts on the Jazz's close 106-103 loss to the undefeated Golden State Warriors from Utah Jazz beat writer Andy Larsen.

14-year-old meets heroes after collapsing at school

Jed Boal  |  Posted  Nov 30th - 10:44pm

Six weeks ago, Skyler Nelson, 14, collapsed on the gym floor at West Jordan Middle School.

Markets

DJIA 17846.50 +126.58
Nasdaq 5149.85 +41.18
S&P 500 2099.15 +18.74