News  /  Home  / 

////[37564898,37565573,37544095,37562464,35146186,35808067,10403157,19190535,26890157,10304793,36175978,37393393,33516364,19339938,37558069,32916303,37560467,35236762,37565365,31481686,37532818,37561393,37499403,34087630,37554309,29335637,37563381,37399431,37536939,37564351,36787898,37293948,37535110,37045039,37200483,33780950,37553480,29999971,37564195,27624932,37564369,31558702,37499730,27072089,28289944,37296899,36872108,23306268,37101861,22289544,17105747,34330414,34637602,29982161,28776293,8822133,30769680,26992748,19967926,37552049,37420574,14577884,26804793,36881977,36400031,37513471,37515422,36439874,15279169,33642476,34540095,36874967,36201211,37502291,29938758,17146874,37334213,12513662,26964259,23495618,35290780,25084153,8531194,33365461,37564956,19778674,37050482,37297911,12151008,36996715,37560468,37385452,37440669,37381967,36451287,34699991,29932819,36409919,37318707,21892080,37550458,36819421,15333165,37543984,8572451,36182313,33416690,36951518,35627451,26937936,37395361,37027972,35413270,30255467,36719761,37517446,34922706,36750451,37447743,33556264,26729107,37550906,37132820,37312758,37312661,36899483,37405776,37505784,37261419,37561111,37564161,37556435,37553416,36940019,37242376,36388045,37529278,36854406,36607785,29097698,23466164,37562324,27675121,26251650,37449359,34456681,30941924,37515265,34135745,37557774,37560951,27714869,37562761,22752681,37552827,24205926,32421098,29874612,35007255,31693114,32795115,33374629,6771105,29967498,28613001,35325997,37434186,37492953,27395680,32809462,25088318,34085684,35768827,37231596,35546042,32143605,27225011,28444263,32993245,13451540,36348957,37049984,35505580,26841047,25537582,15722412,37396059,35117612,37306496,27118031,37372896,37313429,31736837,16162862,19695380,22401204,27421890,29014635,29894723,35336401,34745373,33656646,33276938,37508515,35365333,30377111,27301015,37234756,37503011,34370254,33815550,31045269,36402842,35618559,29530249,37311895,21333856,37261438,34508472,34728636,37515536,33124401,34866191,36203670,35619666,30674485,26965943,22387041,26874165,18367910,37305971,37203012,20288313,37503203,31392116,37544263,36950885,24988639,37213342,26724080,36249097,26131901,34999750,28701497,37339157,36998922,32879497,33723061,37557413,37548899,27915793,27967367,37514337,37166837,30796689,37557389,37549517,17840326,19045970,6321401,33533527,26622642,37296038,13911649,36653586,26657833,37553609,32422000,28860498,23466075,37552943,13269807,33074379,32769478,37502891,30070602,29797432,24374607,33700606,33951548,31482832,10921025,29813400,21204011,34728283,37503282,17607249,27750844,26835841,33102950,29901180,11624831,36750749,37496274,27249596,27711857,36525531,37355536,31597594,34403563,29228026,18358155,27108343,33743537,29361198,33630042,34060489,37506615,11965388,34490067,23777279,10799599,37234633,21691986,32877241,24488133,28781063,19257589,26725059,37554196,33994152,33797656,28525726,33886232,31606508,33981335,26991680,34530339,33489262,37130735,23769860,11911159,26653961,37483983,34162323,37423423,34796637,28461367,31786395,31742605,34562752,35095127,34846003,36773813,32863041,27649412,31482431,31486181,31702680,26772247,35027395,28667605,32857746,26616269,35485073,16814485,29866091,34238344,32874746,17218013,25626903,37308876,36955364,34337304,36682113,35055964,37533195,26713143,32471485,37552078,36480266,37017126,32673882,37126534,26933880,27532378,36532644,36743795,34262660,26816195,26847294,29638079,35399005,32913724,32516199,24225756,37405517,35192099,34524340,33429322,32412245,33526163,37017847,36824137,32907708,37539003,36206608,34602595,24474140,37295645,25506717,33916098,24909012,37554490,36707918,28501694,35110102,34633149,13493527,16450680,36723762,26622592,37544605,37221161,37067949,32663991,36577552,36308196,29982022,37500589,37505621,9300491,37537525,36557235,22569471,37227359,37489563,15847871,18067075,19018266,19342970,37233690,37516923,37502468,37473449,37498505,11033178,37225254,37160591,36855501,37547231,34226152,36965197,36433861,37144785,34442210,21795126,37401006,25106057,32782864,36881963,37138742,37369881,30101325,33648082,37238594,8505965,36868823,17562437,37216712,15260412,14058260,37498195,28735838,34708865,34399278,37510531,33592681,37306836,32630012,34609587,37522876,26885563,30789224,36558196,26735074,34570120,34478553,36830648,34523764,29342729,33313609,37025476,36933984,26517670,27116311,15425163,25965496,37302632,36744481,37112228,26102489,32670175,31949353,37136224,24170624,18255806,26706362,30671268,32551566,37210359,31515553,34817119,26157908,14166123,34130349,10205267,26505996,33433096,24207511,34430597,32962377,33838771,30869418,11869612,33679069,37520241,27100452,27965504,27789015,36514214,32674624,34780524,23183151,34812037,24156402,36705211,31530614,33369487,26009431,36844288,36929103,37429924,33788085,31887763,29885142,21770375,37549670,33011806,37505337,37550266,31077220,37477756,37553274,24855576,34541849,36947459,33727984,31813279,34087423,37315752,19159108,37304053,29820461,28226077,24736749,34699125,35595140,37433355,34283399,37129182,37231731,28598310,30741706,13301784,36972416,23743479,24636962,34523038,27087084,30452977,37498600,28619055,24075691,35175600,37138501,34249819,37197717,37031547,35549095,30785830,12071576,33202021,34716911,37504306,34689236,37312742,37551350,37377438,37552675,37117176,37508713,37509251,37233477,22085612,17982638,37118674,31617086,37279356,37225671,37305644,20252713,37342340,36261450,13873368,19245646,37069577,34924951,16687545,13700954,37072206,37196987,27594662,34347108,33924639,37540885,31490446,26825953,26176088,32388795,36006134,22779365,34084981,33760518,24801176,37284829,25183956,27673504,35476673,34548300,34904366,18133538,34343591,33548008,37518554,35385518,20657032,34953857,34751147,34003189,35429952,28689814,26912176,34145306,20428680,24552939,33138155,36729036,37399485,34377886,26620495,20285145,24168317,32583205,36310141,37504699,37515735,21640169,33598936,35179535,37291714,31489353,37506332,26876441,33215285,33003051,37116054,33659896,37287484,24829508,19292593,33333588,34595045,37234422,20702072,36007993,29906759,37466823,12694714,37417083,34340546,20557315,37338549,33755207,18299531,20036624,37207972,22966735,22309724,36816351,35199048,37298270,37512228,37381523,37547933,37528387,37195733,37541710,37552800,37494888,28551717,36816021,8952947,34217438,34818688,36884503,37509912,27346564,30795957,35203632,37388110,37493421,37309411,37123870,37149908,37396157,37481711,31104599,33452404,35339626,33727180,37289209,31502744,37290631,32803364,36885515,37240311,37498599,21933907,37144190,37476713,26079980,37404223,33860221,27877230,33596854,32515664,32702279,30011731,31648654,37140380,33452290,36732689,34372204,29423318,33680749,28715327,37044334,27113061,11841410,32790558,25202257,19165966,32592791,11195676,33554834,31968078,33706812,33504352,34661881,20422670,27051735,32877857,34632934,33618757,35915650,6660347,29408168,35625453,10061473,32332257,36850130,34716557,32821881,36630441,31565563,35399661,31949065,31949432,34954381,35079114,32906460,27431525,35387942,27599852,34854805,36557301,18194063,16390710,36906082,31551928,37225503,36521133,8583008,37350057,32820567,36029392,35271858,7698674,33528669,34994371,20409049,36729720,36210030,32409302,27470981,28613014,20316469,28955994,16025051,34876690,36906685,13968614,36300845,25451019,9229147,36788002,32867071,34520558,29486201,34472676,36365011,35611068,37307201,35426373,11116509,31443123,27163167,29547913,26719614,32499323,30587813,35721225,26650039,36778811,26726443,32762918,36420468,22088321,11388009,35250364,30587251,28465751,34366502,37143021,34659361,35937581,19374888,28788962,37549473,33622851,33710811,34489080,32198392,35116658,25797184,34125335,33085659,33584757,36947588,36732771,36941499,34522400,27988042,28592298,37437308,36431284,26769065,37525662,30387799,29926469,35877696,34374312,32600146,15281417,37434531,33563539,32521308,31538167,27446082,26843033,26744766,29983656,28959653,29447398,36152394,37493014,35512215,36644885,28031022,28272194,32695864,37397246,32817370,24401516,9952439,31231206,27243028,36744179,33566084,27648986,32866657,22802178,35819135,28212177,32847068,27034308,17740470,27438232,25027594,36064757,29275366,34855384,36762174,33547292,37552573,37218472,37538329,36958633,33713144,35378410,11321532,37300421,36675331,14564032,34758547,36465981,37490773,33860151,33325984,27401759,36029241,33376816,36959767,35420995,32878786,36749502,19086889,37048685,37131695,30583339,35911934,17588638,34812167,22286224,37193274,28365950,27704153,35465144,37192829,30341236,37436624,34342674,28375994,23691287,37014216,26321112,34241807,36131486,33866562,24079801,33715608,37413182,30455183,37140008,8234313,32295691,33754281,29994005,26705500,36585594,37351143,32931697,32491450,37372322,37317211,37525157,37379172,32887629,37372719,31488406,37464835,31799179,32588506,32791173,30920212,29698036,36295581,28495334,26862515,34833435,32964269,31461347,26745924,19269328,34076071,19785667,31170323,33508348,32449677,27883095,21250766,37377021,37340452,37377022,37352236,26560396,12873762,10674273,36848416,36651302,37141127,37406245,26392320,37204821,37314421,36663925,32732131,37312770,37505613,34847262,27426823,33951803,35054495,26648003,34341164,37142965,35535404,36847972,37307669,37234080,27714461,37150939,34394206,37465212,24237760,37201903,35938557,36114860,36072532,22395839,36961670,37438924,30277916,37425951,28855206,29504258,32265698,30796406,36778689,37475723,30293371,36154942,26345331,37507000,33365865,34313745,28860434,12029883,35104879,30023173,29937741,25699933,26702676,27011126,26612775,26534032,26270886,37298217,26366413,31116762,9723272,32084448,34913490,36756213,11849869,32300654,16825521,36951766,37400345,37191593,15702833,36176907,33811243,32431085,36844666,37207434,35222632,11290399,35412904,35209464,31157578,17929667,28830042,26670773,33095491,15040249,31515138,26260758,28938029,36316477,20975944,21824938,37478140,33440267,20049991,34614260,35727701,36877656,37001386,36836013,32340681,37293921,36516732,28578196,37391064,37384467,33761895,15664631,30111262,37165867,35931076,37552889,32491979,34497236,37505572,34849542,25210296,37163122,37400882,32527211,36430407,33619181,37113455,37298973,33846151,34400224,11480015,33626730,37487935,37435279,37503706,34728094,12304132,34729896,30845352,32629388,33778881,35022977,32891152,33551221,27201718,16191841,37440521,35810464,25120051,32713944,37299805,28371185,37492246,36348342,29815117,12982310,24591137,18210609,35137782,37055602,37435304,36443567,34132469,28852884,24061581,34325182,10277988,34644408,36730054,32627770,27054744,33151958,27232638,32234244,37550758,35535556,37393563,31335265,18672377,11018748,26611862,36543060,11489122,34053047,34490883,33128805,35150627,29527358,31813752,28003695,32114211,34824680,30982243,33313286,33908709,15054537,37450545,28086952,34357457,32377303,32932305,29001083,21157462,32783434,30173406,19813487,34259914,28660665,32177336,33251996,29120270,34120869,36544129,26154961]

Latest News & Features

UPDATED

'12 Days of Christmas' items top $34K, up 0.6%

Joe Mandak, Associated Press  |  Posted  Nov 30th - 9:22am

Lords a-leaping is the U.S. economy slow to recover!

UPDATED

High stakes for Baltimore as Freddie Gray trials begin

Juliet Linderman, Associated Press  |  Posted  Nov 30th - 9:10am

In Baltimore, this year can be divided into two parts: what came before Freddie Gray died and what happened afterward.

Men can be allies in push to help women succeed

Wendy Leonard  |  Posted  Nov 30th - 8:31am

Utah businesses are embracing a corporate challenge issued earlier this year: to hire, promote, recognize and pay more women.

Craigslist post finds woman a kidney donor, new friend

Sarah Jorgensen, CNN  |  Posted  Nov 30th - 8:02am

Glenn Calderbank, 49, is preparing to donate one of his kidneys to Nina Saria — formerly a stranger from Craigslist and now a friend.

Suspect in Colorado clinic shooting to appear in court

Sadie Gurman, Associated Press  |  Posted  Nov 30th - 7:44am

The man accused of opening fire at a Planned Parenthood clinic in Colorado Springs lived a troubled, isolated life in the mountains of South Carolina and Colorado, but acquaintances said he never hinted that he would target the organization.

ICYMI: 10 stories from the weekend

Angie H. Treasure and Sean Walker  |  Posted  Nov 30th - 7:28am

Here are 10 local stories you may have missed this weekend. As always, click on the headline to read the full story.

Truck fire causes delays on I-15

KSL.com  |  Posted  Nov 30th - 7:19am

A truck fire closed I-15 northbound in Perry and caused delays late Sunday night.

SportsBeat breaks down the Old Wagon Wheel, Utah's Rocky Mountain win

KSL.com  |  Posted  Nov 30th - 12:03am

BYU traveled to Logan for the 85th installment of the Battle for the Old Wagon Wheel, while Utah finished the Pac-12 regular season at home against Rocky Mountain rival Colorado. Hans Olsen and Christian Cox from 1280 The Zone break it down.

LDS Church releases Christmas videos

Carole Mikita  |  Posted  Nov 29th - 10:48pm

Two new Christmas videos became available for LDS Church members, missionaries and everyone else. It is an international social media effort titled, "A Savior is Born."

Colorado governor: Shootings not 'the cost of freedom'

Eric Bradner CNN  |  Posted  Nov 29th - 10:43pm

Colorado Gov. John Hickenlooper says he's not willing to accept deadly shootings like the one at a Planned Parenthood clinic on Friday as "the cost of freedom."

UHP patrol car, other vehicles hit amid slippery road conditions

Morgan Jacobsen  |  Posted  Nov 29th - 10:31pm

A Utah Highway Patrol vehicle was struck by a sliding car on an icy stretch of freeway while the trooper was assisting other drivers involved in weather-related accidents Saturday.

Video shows woman, 2 dogs rescued after fall through ice in Mantua

Morgan Jacobsen  |  Posted  Nov 29th - 10:31pm

A woman and her two dogs are safe and recovering after they fell through the ice at Mantua Reservoir on Sunday.

Intruder attacks Kearns homeowner with knife, police say

Morgan Jacobsen  |  Posted  Nov 29th - 10:29pm

Police are looking for two men who they say entered a home in Kearns on Sunday with a knife, attacked a homeowner and fled.

Obama pays his respects at the Bataclan in Paris

Kevin Liptak, CNN White House Producer  |  Posted  Nov 29th - 9:46pm

President Barack Obama paid a midnight tribute Monday to the victims of the Paris terror attacks, ?laying a single white rose at the Bataclan club where ISIS terrorists unleashed carnage two weeks ago.

No. 13 BYU earns home draw for NCAA women's volleyball tournament

Sean Walker  |  Posted  Nov 29th - 9:14pm

BYU will host Mid-American Conference champion Ohio in the first round of the NCAA Women's Volleyball Tournament on Friday at the Smith Fieldhouse, the selection committee announced Sunday.

Gun owners reminded to be vigilant during the holidays

Heather Hourigan  |  Posted  Nov 29th - 8:51pm

It's the holiday season, the time of year to spend with family and friends, but during the hustle and bustle, you may be forgetting something deadly in your home.

Understanding Utah's wage gap is first step in closing it

Tori Jorgensen  |  Posted  Nov 29th - 8:04pm

Utah's wage gap and lack of women in leadership positions landed it the title of "worst state for gender equality," according to recent online studies. Other sources explain why Utah attained this title.

Troopers identify Colorado man as victim of fatal Cedar City crash

Morgan Jacobsen  |  Posted  Nov 29th - 7:11pm

The Utah Highway Patrol on Sunday identified William Wyman, of Boulder, Colorado, as the man who died in a crash near Cedar City on Saturday.

Kobe Bryant says he will retire after this season

The Associated Press  |  Posted  Nov 29th - 6:36pm

Kobe Bryant says he will retire after this season.

New Amazon drone video, brought to you by Jeremy Clarkson

Brian Stelter  |  Posted  Nov 29th - 6:24pm

Amazon is stoking interest in its drone delivery plan with a new video starring TV host Jeremy Clarkson and a "naughty, naughty" bulldog.

2 firefighters injured battling overnight blaze in Murray

Morgan Jacobsen  |  Posted  Nov 29th - 6:12pm

Two firefighters were injured in one of two house fires that ignited early Sunday in Murray.

Markets

DJIA 17794.42 -4.07
Nasdaq 5112.81 -14.72
S&P 500 2084.67 -5.44