News  /  Home  / 

////[38436007,38432947,36607426,38427964,18173318,38427332,37353655,37473566,38436034,36900851,38427203,33581221,22190736,37171192,11442225,38432956,36974707,38381479,26736923,38407684,18484784,38431162,38433466,36950001,38413092,38432514,38423680,38428516,36931144,38431610,38430005,38318238,36394213,37508388,31510704,34140598,31045722,31538307,32332257,31711190,34264380,38289949,27371770,38431212,38074109,34324283,31799062,15619321,38430588,33074971,38427650,36948058,38427200,38359072,21620823,38355995,33416840,38429357,38437241,38427316,36965583,37060997,9655932,31635378,15795279,38425334,38426541,37027361,38434220,30805214,33381725,37724544,38077069,38423678,37400533,38437118,38205995,24682924,22082880,37296038,36592624,37842506,36817340,33250722,32847997,36198516,29341625,37150935,22964226,37875781,38047275,35563174,21386513,37148166,38418534,34344648,38426293,38421281,11527047,37029921,38266515,36211391,37611679,38333339,37293177,35587164,38427453,38435962,38431477,36630912,36201258,38424351,32087590,10174435,36999426,37155570,37935365,38322586,38238887,38432627,38405656,24316949,37519721,38427494,34367992,36950485,36826773,38325495,32859585,38018137,8710545,36064219,31468030,31965352,34333233,38391267,35173332,32987243,8139474,33268899,32432213,18133538,27693587,32151421,38382910,27557593,35364904,27502482,33641019,34051437,37894995,35465054,37858150,32783080,38372002,12295853,33120131,34911823,34033179,7771428,38025644,36252063,34925551,31506987,38131742,22402918,38426412,37447743,27509314,35127575,34656143,29965023,36781695,36882688,35852367,29993490,36998922,36844098,38275588,37821434,38356326,37913625,35924548,37889126,35339036,37503282,37913443,35546775,36961124,35564646,35042556,27798278,36667400,37934720,37765083,35383283,35017707,27004606,38378485,37126668,36607684,35988159,36630770,35908576,25291560,34741086,38346740,34320164,37277104,35802740,36616525,38395500,32651936,35839262,37066917,36587964,35987803,37813929,38126755,34506896,35205473,36760595,35147990,6329531,21357147,19939223,37924029,21047843,37248295,35079381,35305992,20727893,32055528,33085978,37695623,31874225,24552939,36965197,31728643,35387837,36571819,38231540,34890972,34766186,27124473,36837939,26977556,38271822,38325623,37160591,35610204,35662977,23233541,38426912,38334818,29486201,36222377,25328059,38429994,35508467,35807976,8659035,15728562,30722692,35995777,35851404,34058564,38429213,37054337,38335541,37045731,34719447,31753664,34253500,36899760,36905852,38421813,31796503,37601077,38377575,38396505,34836502,31407499,31158360,37174698,23330274,23226594,23284618,31212266,32436824,10735390,9498257,38376527,11129508,37120970,30521059,38425837,32433251,34569330,38077649,32678664,29983656,36836013,14197252,34549649,33076963,38397916,10750754,33755207,30400357,31522630,36295960,38367755,34246753,38304259,36910547,31193477,30666062,37704315,38368215,38117535,33542010,31668241,36431121,37642840,38417111,38422467,37340047,38387421,37152503,35799647,32287609,19439300,33884838,37869754,32713944,15504013,36624789,38045416,35533119,35503977,32567166,37818333,34921841,37709444,37372322,24173734,37158912,28468856,38270672,28208135,34618964,33405419,28153606,37379172,38407232,27573112,30459218,38396097,23024813,17218013,31720072,19400098,31707517,38379565,38355704,18806090,23770220,30083119,37299995,35305095,25700255,36862065,38343139,35334252,38214861,37935954,38397173,38402213,36431759,36363083,38423258,37662748,36824068,32911564,21122972,32399249,37372485,38393127,35201795,35099905,37140181,37877780,38425389,37594284,38175951,37126534,35943256,30560884,37799777,38381265,38407475,38204144,36915929,36683010,36914305,38419119,38383896,33682820,38418750,38417899,36881579,37149908,11652653,21030907,37792110,34425179,26260758,37117410,18162102,24145612,38436921,36664667,9965132,18134495,38426215,38422472,37104158,37166327,38419078,38388308,37072206,37600957,10121968,27245703,34614071,34922058,37634189,37703306,34829199,38407970,37982366,28272194,33354952,38426211,30757373,38425293,32552878,32867470,34699694,38413664,33114805,23413876,36752711,37603292,27424245,34321651,13243770,31477611,26342212,27490891,29708472,35194601,37055602,38005772,37644606,36425637,38369239,36664912,38391806,36931181,33327644,38326409,37125751,17715023,19243402,27711857,26622592,32882706,27872489,37502289,33151176,36536605,29204709,36972416,12064170,38080573,27532760,26234774,37584815,38119558,36940755,36868823,32050651,36866727,36142923,37356597,25106057,16360451,35773812,37959312,34739629,33666951,27414864,27435595,37933137,36897459,32138886,38216344,17065971,30742697,38119087,36751882,37806838,36983901,27280291,38062006,35530050,27742658,27884157,27706222,37310154,38388692,36605221,37822970,37060274,37502891,22983093,38134071,32511014,29603176,37785682,33967507,27738660,38114448,35438250,33645163,33885871,30179963,14007403,33049435,31627713,34869956,37595761,34794817,30768720,36879353,38234761,28062773,28666481,36352332,33214024,31469187,11228451,38226277,38403711,35747694,34853473,33203857,26966707,37383294,37090143,37418999,38296845,32145480,37380910,29787327,38230320,37050482,9308132,38008099,25079411,38214447,10584568,11335709,38215132,36902170,29350877,38388739,34444420,36760618,30010787,35485563,37636036,38416375,28372422,35131231,35408400,37355948,37062972,26356064,32820947,36870698,17714182,29056269,36316302,38394632,33649289,36541583,32879532,38281526,37718014,29879679,27461362,38267628,20178962,32601183,32893217,37027656,37165867,32844386,36960127,36588491,34054175,37552049,34531722,27289237,37084500,27473030,28563971,10769082,35340209,27897723,37645786,38357694,37446038,34663513,7160618,37876707,38418550,23960972,36620200,24320911,12774804,34415285,28946155,16920091,37487745,21197944,32572967,36619402,37024031,35604683,31729325,30997179,35476673,38066441,30781516,37030421,24160631,16985689,37214948,19940242,38242401,34255652,22105106,36497017,16915792,36983412,36619612,34313349,29786627,37819106,33979029,29279876,36670152,37158047,33605242,35279768,27423259,27914385,36540670,19700933,27625310,37468304,37121947,28690737,37082251,38364709,37123131,29290094,38237713,33084870,37950940,38131229,6660347,27559874,18160842,29614977,35333844,33884047,38227328,27896310,35092611,36667031,33615505,37945018,33727984,34897320,15905497,36870981,38404996,35838089,27350313,33334956,37335623,37207972,36182751,37020165,37041741,32893308,31517880,34943924,37135153,38335870,28711837,38325775,15678197,31218312,30087873,32903088,36980763,37877294,28103364,35016222,35584246,11676134,28127421,29725715,32219674,36640232,38419688,7077738,25451019,27639550,35224603,37295645,37077009,35232166,33980020,32317748,28287756,34729878,30311517,33457842,35183732,33817855,38069617,35744876,27741499,38393525,35291240,38079636,31641024,32061160,37881236,34770197,36917987,36251417,32499427,37334940,38077917,32441628,34095444,30739804,18289769,31482891,37629022,37847661,38394571,35413318,34743581,29028965,37008065,23817970,29898720,34347375,35155764,34074248,36953211,37315968,35155552,27330827,35659687,28122206,33788085,25438004,34347163,32177336,32019398,30871294,37328255,33311683,34274318,24541540,36956531,37132195,33437430,36881977,38296318,22421811,32285255,12376681,37210979,33754281,38254074,36262573,33016604,33859168,32679340,37344948,37369596,28286764,24981467,34523038,34619216,35420995,35309570,34725115,27898634,36349906,37145622,27821341,21336496,38183977,36945410,18771769,12783740,33606411,33638140,31242509,38030113,36718351,27533324,34634335,34390191,37627253,36237469,36784542,37031051,36845524,38383495,29974467,18146825,37464718,23663662,33176577,33952435,31524462,37121558,36135783,31757816,36563174,30002586,37441975,37220171,34536158,22765822,18125835,27289916,19083045,36932865,35035290,21118854,32238653,28386613,33784924,38340669,37516375,32760417,31756413,38105278,35503147,37881215,37315026,37479026,23694177,33714673,33215285,32670175,32607148,35384112,35996868,37775847,36312654,38415912,38377977,31972790,23436227,37434635,21514417,38195996,37288624,35511320,36933385,35902627,37530684,20243233,23777279,38221823,35619772,36993592,33702083,33124729,12528458,34466208,37238932,31131217,33283798,37253363,35898708,38392106,36923654,32871243,35969397,27786584,34314067,24858094,30527270,37281068,38229769,38416137,35551764,34907867,25769757,33014352,34809662,38393476,33019733,33801804,35889805,37027026,38207673,28513741,37969475,37027317,37720016,37262937,36999359,36954972,34648549,36451871,32821881,25166466,37049135,36969365,33780950,36985224,34189240,35834321,34994596,38159108,21796003,37290631,38231459,35466648,19772787,28008960,37154404,34732480,37073671,36654333,35464793,33340646,34698304,35329486,38380757,37959897,33618233,35004945,35570705,33723923,31113028,34044209,26386066,21824482,36536550,33657145,22577209,30347237,33808547,37512740,32230579,31987480,37318252,37227359,37759771,37236489,20628674,33742694,37845377,37731909,29130487,27723256,38305229,34917526,37273847,29768532,16085223,37181851,34147494,37367573,31503476,38206224,36322653,37295351,38019815,34020042,31699437,38246704,36553972,36949112,38066593,37123480,38026554,30931189,38399383,37515313,38418446,38309409,21077609,38187743,37553274,36502397,38099063,37763956,37601623,37969503,38036896,37723106,38269917,38236273,37290189,24187893,27432182,36562391,35128245,37092675,37046443,31525473,32899176,28988597,29988277,35413030,38225618,38408022,35587244,32422736,33381130,32016068,38063059,37146646,38392648,37956143,37681419,37048685,6645690,36550802,32717023,35427086,38037767,23930910,37090808,37228211,37313609,33095592,33820382,35934335,38419544,20454006,17537960,36676121,36880522,36880422,35186820,36746397,35617987,37690944,31833944,17840437,38275295,34130349,33096486,38384440,27814017,37964652,33711256,28710030,34855384,22748741,35702923,38390632,35627451,36611392,35036726,36223555,37817979,37669847,37063017,37992682,37199708,36966467,37254787,19400070,37540182,36527926,34787205,33591817,38345597,37251136,38138345,36482600,37426243,36688806,37478354,37135884,37772644,32850719,27897573,36567034,23709198,36982755,23506283,38354561,37816313,15477762,27416787,37255263,37092553,38386633,34778133,34799989,34462804,38363724,38293414,38304813,38269156,38282132,34898654,38353213,36717709,37090136,34193685,36023553,29712486,38352606,38282785,37873902,28143578,21220914,22804214,33343463,38286539,37172350,37105743,38399044,37055742,36631373,34556007,38289138,37924958,27764565,37101880,33697772,33077823,30733194,30638182,37058856,25037097,37487331,27879488,28798457,35500531,38393355,37049068,30465067,33727918,34871622,37668297,13624744,34659416,37999248,28230021,36956784,37663251,37099792,38220917,29284222,37875125,30288211,36673035,37766053,38413498,19775755,33598142,36866459,32988164,37927179,35805535,37113416,37127518,6771105,31464964,36930977,37156755,32601448,38394985,38387720,37487009,38118529,36662664,37123870,35438051,37748475,34632109,36117400,16937670,35938557,38326257,32398250,37713212,32582595,36844096,38191458,37906861,35500760,31526305,35093050,31500092,31980359,18273566,20134081,30412677,33292930,35231708,27635826,29901013,17818417,32636519,38381399,18144224,23467609,36005872,31240807,34443519,35337805,36147459,38398242,38407732,27966582,34918421,19088108,18168576,15533592,33568331,35021079,35516025,24219321,31470293,35821008,38054588,38207195,33924639,35121227,34169270,35192099,37355536,33640772,13652768,33238763,33724719,19614159,35457268,18116271,36655728,32448307,20857407,25506717,38068914,37886962,37920804,38127650,38382584,16894238,35253923,36469688,34348439,26345331,37115587,36078069,33716907,37915295,37463779,37949269,33597668,30704861,31845612,27862393,35139509,37285409,37008184,36858930,37040924,38096266,38399938,37123842,33097736,37743506,37340915,33470876,24667791,32565946,34911219,34969872,36664645,35548157,33442034,37351143,37712667,38012122,36825796,37422614,38337854,22314662,38377056,38278173,37097459,36743795,37506332,38367916,37098400,29102829,32033246,35507737,37067704,30078618,24237004,27714869,19132089,37785760,37954442,37710432,37689303,38301732,36674378,29237819,32785333,35823363,35841613,38403848,37687550,37008394,38339917,36933091,36519882,38275045,28393773,30147588,37446572,37690669,27730737,33397362,37861432,24640855,34775004,37260944,37047622,38335827,38248462,38260375,38234597,38227068,31032241,37958476,37194871,27686561,24046179,36947588,23976602,24013511,24000040,21272221,23965818,23963373,23901691,31350237,23891203,23856455,23846620,23847222,38395787,23810942,37346276,23752002,23769122,23758269,23739416,37970127,31260770,34728636,37385126,37447494,37261594,24294645,31090564,32802127,25042732,37102091,38410759,27667589,34676466,32915802,38402561,27734696,27909656,35686775,38081605,36909735,34904366,34840007,27339928,37209093,37861402,31703877,32636385,31538321,33927962,37156581,34723215,35227491]

Latest News & Features

Lawmaker proposes donating unused medications to needy

Daphne Chen  |  Posted  Feb 8th - 9:01pm

A bill proposed by Rep. Gage Froerer, R-Huntsville, proposes saving unused prescription drugs and donating them to the needy.

Trivago recognizes St. George inn as bucket list item

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 8th - 8:31pm

A local and unique inn was recently recognized by Trivago as being one of 18 spectacular hotels one needs to put on their bucket list.

UPDATED

After Rubio stumbles, rivals see opening in New Hampshire

Julie Pace and Thomas Beaumont, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 8:25pm

Marco Rubio's uneven debate performance just days before Tuesday's New Hampshire primary has emboldened a trio of governors seeking to stem his rise in the Republican race for president. But if Rubio's rivals can slow him in New Hampshire, they are likely to leave the GOP with a muddled mix of establishment contenders and no clear favorite to challenge Donald Trump and Ted Cruz.

LDS Church's opposition does not necessarily doom medical marijuana bill, sponsor says

Lisa Riley Roche and Marjorie Cortez  |  Posted  Feb 8th - 8:08pm

The president of the Utah state Senate says a bill allowing the medical use of edible pot products may not be dead on arrival just because the LDS church opposes it.

An icky new hero: Roach-like robots may help in disasters

Seth Borenstein, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 8:08pm

When buildings collapse in future disasters, the hero helping rescue trapped people may be a robotic cockroach.

Report: Breastfeeding increase could save more than 800K lives annually

Kelly Wallace, CNN  |  Posted  Feb 8th - 7:44pm

Dramatically scaling up breastfeeding to near-universal levels for infants and young children could save 820,000 children's lives a year around the world, a new report suggests.

5 movie trailers that got Super Bowl Sunday premieres

Angie H. Treasure  |  Posted  Feb 8th - 7:22pm

In the midst of the excellent and terrible promotions for Doritos, guacamole and pills addressing medical conditions you never knew existed, there were teaser trailers for some upcoming movies that are eagerly anticipated by audiences worldwide.

Logan family among 10 finalists in national video competition

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 8th - 7:01pm

Four Utahns have created videos about saving money for retirement that have since secured top 10 spots in a national competition.

U of U class teaches the linguistics of foul language

Peter Rosen  |  Posted  Feb 8th - 6:29pm

You're not supposed to say the words, but at the University of Utah Linguistics Department, you can study them.

Trial opens for Utah businessman at center of scandal

Dennis Romboy  |  Posted  Feb 8th - 6:07pm

Nearly five years and three attorneys later, one-time multimillionaire Jeremy Johnson will literally defend himself in court against dozens of fraud charges related to his now defunct online marketing enterprise.

Deer attacks man in Draper backyard, police say

Ben Lockhart  |  Posted  Feb 8th - 5:50pm

A mule deer attacked a Draper man in his backyard Monday, causing "significant wounds," to the man, as well as injuries to the family dog.

Ex-social worker expected to plead guilty to sex charges

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 8th - 5:35pm

The jury trial for a former social worker has been canceled as the man prepares to plead guilty to allegations he had sex with a 16-year-old client, according to his attorney.

Chipotle urges workers to stay home if they're sick

Candice Choi, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 4:06pm

Chipotle repeatedly told employees they need to stay home if they feel sick and the restaurant chain kept all its U.S. locations shuttered early Monday as executives went over new food safety procedures.

Weber State gets $5M donation for building renovation, asking $30M from Legislature

Morgan Jacobsen  |  Posted  Feb 8th - 3:32pm

Weber State University is getting closer to renovating its Social Science Building thanks to a $5 million private donation, university leaders announced Monday.

Obama asking Congress for emergency funding to combat Zika

The Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 3:26pm

President Barack Obama is asking Congress for more than $1.8 billion in emergency funding to help fight the Zika virus. In an announcement Monday, the White House said the money would be used to expand mosquito control programs, speed development of a vaccine, develop diagnostic tests and improve support for low-income pregnant women.

Cruise ship that sailed in storm headed back to home port

Freida Frisaro, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 3:10pm

A Royal Caribbean cruise ship ran into high winds and rough seas in the Atlantic Ocean on Sunday, forcing frightened passengers into their cabins overnight as their belongings flew about, waves rose as high as 30 feet, and winds howled outside. The cruise line says that although no one was injured and the ship suffered only minor damage, it's turning around and sailing back to its home port in New Jersey.

TV producers may start making you wait for new shows online

Anick Jesdanun, AP Technology Writer, Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 2:33pm

The Golden Age of Online Television may be in peril.

Alabama trooper stops speeders, delivers baby instead

The Associated Press  |  Posted  Feb 8th - 2:09pm

Expecting to write up a ticket for speeding, an Alabama State Trooper ended up helping a woman give birth.

Ogden artist's bold paintings inspire hope

Celeste Tholen, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 8th - 2:05pm

Kelie Babcock's colorful, modern paintings look as optimistic as the person behind them. Using bright color and heavy, meaningful brushstrokes, she tells a story of hope.

Markets

DJIA 16027.05 -177.92
Nasdaq 4283.75 -79.39
S&P 500 1853.44 -26.61