News  /  Home  / 

////[71091]//[40650906,40651975,37856261,39827265,39771932,40638726,40554765,40633126,40634763,40188813,40637970,40637030,40457894,38619394,34253500,37588504,29095463,38399938,39401787,40366594,39465376,24552939,40645530,38480599,38520694,39213384,39275224,38369239,38479824,40647671,38407684,40640787,38636282,38487908,38529901,40236190,40647460,38468010,40647198,40599957,38457137,29717653,30539939,38443876,34651056,38493763,40432409,40641324,38559332,38842502,36587964,38851843,38431477,38440260,40516797,38606211,38650125,40643214,38569193,37027134,40606488,39817883,40648827,40637966,40528382,31552049,29633736,40638226,39949568,40613132,39598623,40622793,40645932,37441687,40619783,38350546,40212498,31805792,28280852,40630791,40202787,40642448,40615301,24334060,40649390,37000283,16343498,40016478,40119986,40259164,38304722,37576220,19417740,40648126,21138345,40619770,36566785,35529002,12352021,40647536,40634996,10035298,37207972,40648483,32088081,13171774,40612905,40646432,40647597,37389225,40437571,40583622,39835443,35082664,40647183,38499413,39069406,40611597,40633571,40558615,40632887,40648849,40245971,18125835,40638109,40620174,40638788,40631411,40631566,40131094,36224070,40625041,27872296,40626859,40630114,37535110,40630364,40629720,40624968,40608763,39605481,40650420,40618362,31131217,38655554,40619445,40603988,40461169,40471785,40607049,27521330,40611650,40542484,37721947,38219174,32928839,38940382,30531203,17374007,40643706,38640133,37499403,40555015,40609874,36940120,40617393,40638181,38735422,30475796,27372210,36768758,40640838,37308876,40641917,40647927,29231113,39062444,40047789,37502576,32231914,40426215,24140884,40237364,40605589,9965132,40445616,37713710,40460365,30704861,40632616,28909008,40533760,40578640,24708783,36715363,17218013,24433792,28627860,27845993,30074550,23555674,19248440,39994951,40292872,40646696,33376436,30245293,40649542,30832325,30087873,31192708,27932604,40209267,33682007,32668979,32145811,40313610,40542997,6637918,40621152,21202675,36437049,35375457,39500826,34226325,15463050,40480882,36147671,15466385,37750214,40643936,38044986,34311236,21494192,25536449,30714901,34890140,25091614,38637674,40319506,39663069,19457827,27256016,38264978,39148573,39356425,35483356,24330420,34714089,36520309,34826004,38210745,39701433,34122515,39131666,30419307,34001256,38472323,33015990,38937249,39209933,40126624,26521691,37044287,40517808,40625840,10480901,40634312,40523614,38343050,40192159,35950679,36661029,38241409,10225340,14566381,36366768,40418114,40641311,29864207,25213754,40574528,26011431,40644035,40635239,40001860,39890526,39789673,39100586,38994743,38950913,38913538,38819488,30708538,38744982,25728094,38720116,38451656,38321799,38298726,40557610,28270941,40119186,20101198,40606460,39842983,39496510,38385182,38299935,38283735,37828567,37171192,37120970,36967141,11465128,40542148,36586686,40623362,16047012,36585594,36296310,35960837,35607907,35417182,30367971,35348732,35293065,34954214,28945907,40134193,38847920,38807360,37072206,15027948,40368929,34429559,24205926,40625102,39925792,40349856,38732784,30001797,38827012,19329880,40601037,40150396,39979059,27506972,35723602,39298518,40486664,39874153,27782692,33616603,40488291,40477876,39215164,40460855,19646318,27984475,29986606,38023380,39530221,40618121,40593859,35379571,31378651,40534408,31473851,38192421,40408840,25042732,40578682,40289340,40255631,40158304,36882486,36753884,25451019,40606126,40328438,37676583,39697354,40562753,40540433,40595710,25001992,37944399,40604517,20408465,40447555,9960053,23610271,34110038,39849754,40297964,39555141,14504817,15115774,29699833,39545812,32601448,36014929,40543354,33677190,32318761,29725660,34726167,39531912,40499986,31039328,40645929,33941270,11036312,40521014,12191841,40642249,40586908,27636892,40568806,17515648,33691024,40418878,31706912,28605924,38727238,28376552,17325328,38662614,37946368,10941222,39182577,40071465,26797622,37866021,35505253,40545046,38137106,31984036,32448307,9681095,39633570,25506717,40642730,40604231,39091000,40182474,40634189,18173318,34443964,40124836,32707003,37049381,34075078,38001330,35479470,29813518,22890041,37973795,8653990,38325775,40605147,31507967,32491685,40321774,40603840,32446066,39785170,38807092,40303904,40523267,40641722,40640618,40646892,33422568,27987623,38893612,35604779,37364048,37258098,34275815,28133088,37787510,32207497,33102950,40430355,40637473,40629282,34231026,34689236,32933311,37379548,35159193,38122710,37340452,29639088,40382336,23859070,33660527,33099277,28134434,11587026,38085189,27123058,37944616,39641029,37515417,31621782,36973453,38407970,40620239,25651180,31508878,35139691,37135884,37997359,40544094,37416366,40600868,28156434,37027489,10099703,34122599,37958918,37136913,36687681,38087386,7449682,34870471,35016222,37727517,35602238,35627451,18134495,38254257,36622622,40533137,19650149,32947030,39704498,37178771,40331040,34460532,39832328,36432432,34659285,30282309,38514638,18102264,33936269,39474839,39918627,40642989,27344668,38621436,34298955,34244635,35605726,28294492,29628099,36029241,40103855,39691139,22788638,39730231,7434442,40531703,39831944,37607609,40002461,37814149,38371319,40476535,29097698,33150890,36676270,26563127,38954709,23322825,19389741,40591024,32427474,39262662,40437479,23227765,33073585,27371770,40081819,12656856,39510101,36255294,29409970,40560747,40455757,10577849,35104879,39995788,28924946,31813279,40422029,40559501,28430436,20551553,31776166,39900407,40562948,39765226,9172210,29195273,38918697,40549135,37412705,18168576,40415940,40572762,40336413,29420787,40614029,27229810,40616694,38188054,21088225,30440078,40627936,24640855,34921680,39605484,39590124,31492297,38524280,37514723,18832085,35485073,17914904,32340791,35022909,40568200,7548251,18266691,30486027,40569854,27267789,40516811,38151809,40548205,40546275,40439477,40563213,40092707,15626891,36308538,40630927,39327962,38305761,29588591,40629765,10930887,39493941,15654426,39658921,38265384,37195125,29721017,26894864,38997913,28553438,29829700,19507348,34836502,38983289,40446467,31867644,30811066,8418218,35193367,37817979,26124980,37619701,25235147,33539792,37512228,32432213,38659002,37588523,40310418,34674523,37599228,37215281,37589718,39068887,40645854,30693228,19785252,28236538,39054848,38393355,36444430,37020006,34045751,35034422,40351316,34996722,12979142,39711065,39424532,38335870,32954702,37727516,39019123,10856845,33640392,13778599,36524982,31504656,37599617,19646347,40599773,40577129,31782970,30704834,37126534,35687205,40634497,39355157,35138663,34373880,36758882,31694051,32762665,35051405,39214692,40451248,40409300,33180491,36999215,29535042,21632032,32328953,36825796,40616735,35628228,40557623,40629881,35098546,11497603,39853426,39936485,40565153,29615726,39663184,40198276,39304800,32468991,38935054,31515138,30465067,33708962,40422142,35424372,39148286,40135885,40017000,40399770,32716907,37594541,39525546,20064364,39104115,29335079,10389928,16449457,20127978,40444874,40189758,23445793,18565982,19099891,39438652,18032275,31432122,30954483,39396214,40639023,38694705,40562835,29447782,40566402,37482524,37587426,37496274,39649009,27098933,40643798,34592320,37603292,7927595,29527358,40613199,40517383,40570498,40578681,40451163,6481593,21264563,39013121,37287530,40604115,40032797,21449639,39190340,40578771,39405776,40330242,40564298,40549078,40547576,33948561,34758869,40503830,40629423,22163981,40503326,34347375,37976189,27358747,40629177,40430352,40577090,40633297,40362903,39559120,40309129,38658076,38815749,29415181,37144797,6660347,34658400,37141127,37890692,37765990,39054318,40627297,40594250,38149817,37470026,39925314,39067028,29614684,40628481,35080124,40625675,40634400,38308489,40606145,32340680,33850208,23844286,37141487,40526973,35297675,38301732,17011098,36333699,39548964,8561739,31697757,40309088,40632804,37149908,40294922,40283275,32210979,33283798,36453222,39143650,11866846,38112135,34024671,15431484,22300810,38271468,40195809,38600681,31119012,37030716,35014937,27160192,36714867,40419926,29334199,35984663,39811533,40103235,40152558,40619245,40540413,31732553,37583917,31889543,39019459,35513809,36461306,39339133,37340885,39906569,40560761,39606242,28948045,39781020,40549470,40529459,27541792,35704120,29116743,37983549,38603173,37959897,37995361,29698957,29764118,33697861,30734139,36982755,33095592,37675940,18169724,33083919,40318986,31813188,16199277,39824931,40001830,37928612,40045133,34021580,14824542,28673521,38763709,37092553,40608299,34951615,37218320,35268815,39680122,29621063,32336622,29494952,39717502,37868798,33018531,35569678,18162102,22178619,23811153,18119310,29337298,39070403,12688653,40590044,17591631,37552078,40561414,38684190,32046577,34051437,36813997,24622019,35516053,32572362,28816707,37588820,37672798,39762289,34570120,29632609,37151706,18222531,22171913,27711857,29438610,37203012,8591684,40119598,39654830,11746500,38646658,31886151,39658562,29596594,40270092,39832735,37140380,34646025,39458466,31861170,23776359,38658449,40497619,40215172,29850337,37209822,39841410,39773551,38662407,38591503,38063059,31135075,38569758,40289879,40030879,35615945,32383101,36883957,26560570,18772444,32699185,37234633,39437644,35824234,40092839,22144181,39709892,37688634,27301024,36267805,32359089,27247519,13393705,35114714,40550567,13840988,40362742,15164103,8730168,40621481,31148750,39450483,39213642,40424878,18786900,39521303,36768051,18944162,22345333,37206300,29403065,40399774,23423181,40634090,32787468,37704825,40134159,35191629,37329499,39264546,37856464,31249011,40021507,27149084,40151670,38441779,39011096,40652479,39350082,38205995,39828497,26042714,34143763,38613275,14936021,37939283,37398277,27335014,40492918,39355721,29499803,32796305,40468058,40075535,24565677,39747588,26902448,37307201,29342192,37798682,30271035,38635340,40561539,15103480,36941499,19911043,39453269,8088047,40015435,39894092,40617240,37005436,29499834,37519721,31495414,36357992,40565577,40218455,31894370,35599444,34376700,38732379,39649326,36378271,31502939,39835411,34588164,39338632,40006574,40086916,39797911,35096035,34114768,23665841,38063957,36646832,39390875,34411025,30905473,36746488,24644904,29616085,37105743,23707614,36788430,38716370,40569888,37622301,37980439,36163073,18116271,20153136,40569853,39361372,37499438,40008260,39707155,31568905,33029638,38071634,14481960,10797979,38501528,31550229,38088518,33108594,37785682,35267687,31048993,20054285,39778246,29395398,36330549,29956072,36685217,35142594,25078011,35677298,22693047,30011817,40026435,39748294,11442225,31949844,29322980,10233956,37220905,32554453,20529906,34340509,32845978,36663523,36585537,33588077,9573309,19682850,38196078,10691774,28802779,39925571,40088902,33903950,7118727,35150878,39555803,6932055,35002601,36361043,39904346,29996505,39043177,33100505,34916439,37733344,37029972,35580017,13547171,26782378,29709946,28533990,10181392,22064696,12175791,39715840,29224035,28160640,29338786,20079041,36788379,33580697,39007670,18146825,33922139,34997068,39530352,39215174,36024503,37429924,39731400,40212020,39782333,40303207,29079270,37939845,39115734,37355536,31996582,10699757,32786129,34935104,20288313,36901034,40442838,39076772,34907644,36727890,40330037,39016386,36455527,32747819,36714260,29171128,39852174,37897633,22523274,35628575,33431089,33028593,40346256,36032448,38455237,36294126,32303998,19190535,40170818,26890157,39691872,33583032,39700658,15390102,18049250,26076568,38662966,26499359,38658179,36651816,26883464,38668270,11516454,38652664,10542065,27125772,29272713,36821631,29800838,26696141,36950284,38986189,38666724,11890569,17366728,39753050,38660152,22372471,15331943,34399278,37405331,19390906,38626387,38559142,21016802,35768939,35667948,38662633,19452277,22938252,36719761,38670715,40344833,27597834,37216712,33465778,33265634,29643025,40237769,39210633,31403704,32303542,38667542,18484147,37634189,37609661,25460142,16368216,18878367,38363724,32303148,25987743,34488397,37016060,38708733,33210797,36074227,31879839,37436362,22237474,37092486,20358117,26505996,37895174,19883609,38046692,39300521,40303788,39249384,23271741,40239962,36760876,37824843,12413251,38183270,23844374,38609525,36124752,40536626,19967780,37992322,39006309,35700183,37987967,12263311,32449163,39709657,39446727,39848688,37500840,13981388,38206994,38229769,37307823,38287657,32018602,38890194,36704913,32340681,35317027,23828129,40234197,36825048,9333683,39041697,40422472,36030283,37934168,39524720,34756436,39074800,39373658,39072857,39381815,35212805,40356642,27609903,40464696,26604178,32481137,38352713,39922514,36664667,35767186,37023347,32864673,37339157,37138501,38851300,34854652,37447138,32428747,40187273,32505363,31495191,40605910,39523502,37210670,38556635,28229430,33921874,31461784,39237546,37248288,28760378,12461801,39431435,40004483,28236266,38060155,10895240,32396635,38156936,33688114,37134111,38657017,33033573,38427964,39274989,23262670,38658246,37197717,23965818,38655749,38670207,28268294,39864536,37163122,37165476,37842526,12895681,36872263,32253934,9151474,33398786,32759798,40470206,37899017,32166386,37819464,40509406,25878977,27002184,34556007,37026522,34220973,36502257,39904931,33212985,40587541,23326483,35283006,28508980,39040258,34703348,40022956,39051968,40212079,40136136,40189016,16912406,30781516,35509336,39684419,39079638,11285169,40229115,38289949,37372485,38021127,39619841,36538237,35543180,40443835,33641019,35503147,40235002,14798048,36769348,29005484,22719102,8403928,26729407,10750784,15064353,29666047,29208295,34892356,37748245,32194867,40098410,32437651,35809210,29409034,31500092,34120869,19222200,36261450,40519568,29486201,31495264,32329850,40560684,38335827,23291833,23791447,12708315,38427453,33381130,38212930,17725881,30460808,39529220,36642596,22245202,35374215,39516835,37699981,29126738,20355672,37818502,20171660,39946586,26517738,34821707,35243298,28131406,29361198,35199153,31604597,38874795,39496313,40467149,15823772,32963387,34821128,35467605,39145934,39808166,40429910,10161565,34143556,35594867,37324549,13630860,34262437,29615066,27624932,29407129,38565073,39921196,28843985,35351687,36866614,26386066,33764881,38657225,35635121,34828062,28150025,39891182,20539878,40539254,29865832,26924316,27240794,40223495,33884139,19879504,34705295,34206440,38140843,22417047,40597706,34795304,35664394,36782857,29522771,26565155,30008512,35178479,40213544,36023553,24906954,34977840,14640745,10476302,35203795,37577249,38789949,38303749,40468754,40609171,32552878,35521887,22677335,10193522,24061857,14640396,32222584,35128245,29520236,35956444,27377735,17259821,31597722,36705211,39220804,38054026,35288060,26939574,31504727,32608662,35157832,34709840,40622133,28094851,36370644,33957586,14189622,30880374,38322586,12422282,36503255,23990086,40197183,39732580,27750222,40020290,40016576,39446835,39455305,35715055,30745068,39923046,36914305,22521175,26735974,27816585,30175363,32201333,39312513,24165497,38662991,38282132,36190130,31508741,8483394,14372495,38669770,24370910,33597273,36181079,40089360,30734612,33297109,39466586,35194601,38662571,16090706,36481519,33323876,39742028,33524512,38872773,27359550,29653538,23923913,37102941,35040838,40606682,29758074,6629666,35719586,16640158,35383424,22905966,30017741,31224684,34253030,37011169,29259270,30101981,40405705,35114855,31754844,10041189,37276966,31654731,26355953,30239955,39772753,27410947,29107849,37611468,35152537,31420515,14589980,39909440,32825987,40576881,35113518,35251477,36850633,39827737,36477567,37835780,39010284,36790761,40472885,35468119,25027303,37107547,35253289,31489825,40156504,36948538,27059873,35986279,37984880,8980982,33005320,33622158,38725348,22852304,11195676,19631165,35857547,33691053,36930979,37634079,29455018,36785783,28814768,36443567,32503250,30760495,32583604,26859883,24222876,35457268,29820461,40119016,36284265,31888105,17329278,31752087,29946819,37706954,33991838,18331811,32553748,38858090,33666530,32594373,40365236,38821177,32982880,29039004,38351990,22479709,38388675,23327546,36180867,32212611,37934839,38208441,33634298,40501035,38857774,39944685,40471215,36653586,40370277,39095022,27988881,28444263,38293414,36902170,40566595,40440707,33234040,31856129,40102993,40192617,23058649,21104059,29982588,33252695,36757231,35049626,34752299,21079819,32719538,36850550,30977220,31534180,37243926,34608271,34587306,38563386,28054076,34024901,33882023,34004509,36060385,22476458,17318914,17682931,33860221,24085326,29298917,30554173,39292871,20346891,36140699,13634808,33265158,38684268,36661692,37302648,37019142,29130386,36740034,40362544,32806740,20925787,37027361,32230579,36553449,17919948,40460854,28409905,18921372,38946494,34785721,30429491,32673341,18021647,33880171,38284865,21338259,6557819,38103067,36522660,38083007,38321682,30456886,16358590,35315912,10489987,34422394,31226716,38372672,11079060,31472747,8196716,39342280,36867154,38061049,15216579,33089588,38562837,38123892,17937283,29790182,27144153,32630012,21059697,23519836,20062089,40543506,10567782,40401944,24219741,40521211,7956974,29786627,39325905,36766799,39007330,26444117,39769430,39726291,37364555,40538291,37963117,40538945,38153131,40554705,25546101,36970587,36061756,27432182,33257389,24027598,27782080,38650151,28126853,36715333,38592200,19504821,27559874,38630455,38635124,38033034,38662048,39803183,40045160,20815427,38619752,38651588,40523033,29335479,38653251,38595940,40351025,37569265,39188519,38634723,29487933,40179525,38559855,38644951,38609988,38612397,38380994,38662313,19191136,37585349,34829130,10181529,40336387,38656836,38610602,31234830,38387720,38640844,37784107,33196721,38636767,38669858,31443123,38622499,35523934,38648774,38635078,16431772,26642929,39556149,31099367,38638164,27804704,40573333,38614273,39444635,38578119,39725553,36543108,36301410,25596402,39895652,10845155,16416279,24230450,28007960,40246636,32821413,39344291,38528761,36478104,40346980,12579697,7006214,20508815,19524663,33674596,32123321,37324420,38434220,38168303,38175275,31389242,33767571,33526837,29722178,29305754,37601623,38283764,39841399,30689368,40579557,23445000,19292593,35435797,38274611,37423412,26359184,40356305,33316084,35372771,40315025,38808621,40456999,33085659,29321176,30452723,34918421,38906323,39690444,39201547,39717926,37158912,19762391,40100393,7782698,39165721,21486022,40251733,40207095,40450755,40549318,31457879,25759775,38394908,40610150,39551298,40493556,36019940,40332502,40526746,9870195,32033246,40363584,29448158,20476731,39916428,40504914,36420416,25730112,40350945,37146102,38269917,39041429,40017408,39437171,40533268,34794817,38488822,40409823,38386633,30560445,15581859,40226914,39508214,37298270,39935743,23987636,21613982,39853301,35922070,29408565,34946992,39534358,34772486,26122793,30260171,40446353,23392474,35810686,40457401,37340047,6382573,39790218,40234361,34840047,37066420,35328251,37712667,33892985,39776818,40300754,37315011,40610493,40340400,39432453,40330311,29906206,40021494,39190244,20982894,36678668,40451785,30064815,34840696,19087971,30778348,37295645,40568588,35577171,36635211,13875472,36841405,36637762,37420753,27339928,17435133,35219924,30608703,35435823,35024588,40605642,27032307,20520281,28360457,33849976,32840759,37657694,39212990,35124805,39916583,27441833,32438909,29493928,29597031,30456979,39784258,27135112,15562709,37954480,37577709,18134351,34021302,40229163,11411171,24952651,36704532,40427449,30565104,30093670,29320806,33031977,16250491,40382408,37695120,38282441,39083535,32657996,30299092,35527045,37099676,25052737,34975699,23356936,32190169,40293663,37194871,33343917,40457382,39764417,36285103,38723792,40085556,37422604,40622429,31477611,15413579,26941074,38402152,35794382,16598730,40319683,28362892,37649748,25287485,30012112,22640870,30835987,36812524,35636137,16179687,35748962,39611628,39740710,39768943,28622333,22111253,24534171,37491055,40620730,32487883,10238942,29016194,32564427,37772644,29290094,28333657,11071972,36450688,37589752,32764981,22472152,37423608,12774804,39467003,8129503,29782636,16467426,9239002,37567786,37581856,35801187,40593261,14481772,40563992,38561407,34288855,40526708,40517428,40503714,40487534,39816370,36744481,17316770,38265257,34177571,32864194,37685084,18400429,37229283,34997571,36190628,32436436,18373214,6900206,37396157,34270875,16974236,38017054,37515536,37667234,37275067,38437276,38211816,13561290,7784224,23823203,36766647,35490024,27611416,36190197,38298267,35520165,38042325,38617050,33986692,37201903,27707294,37873465,39101163,6504486,33346288,39014152,38884253,35103671,37498945,18184393,40255976,21154937,30477729,24379670,39516268,40537774,28798265,10679773,7767148,39966966,33854134,34357150,40134486,39214734,40650819,27872473,40140579,32325245,37678943,39172030,40623026,31503476,29530225,39727130,36201258,21739152,25409404,36948654,38730531,40520528,39440632,39671328,37873157,40312123,27423019,39127762,37708748,28018296,38969733,40214148,39336467,8232899,27265801,13686141,39080293,32048792,29533800,40181625,39842988,40446264,40329944,40339729,40444794,37132195,40059368,37090808,39869900,32572642,35955514,36465210,38500811,34039499,36620200,32424673,7844208,33980020,32704429,33270440,25138566,31466932,37204734,37074457,33706128,37525157,21796003,29642315,11171236,36386694,33815157,33032260,39913295,31584730,37592823,15584500,39775780,34396202,28535071,37166327,40318472,34222271,37339685,39057832,25106057,32479103,40448834,38017878,27607236,10101052,34243098,36366869,27324681,27438383,40298043,37763956,35088252,21402146,13219120,34952106,40170188,36752657,34601297,40217230,39424600,40411230,27929859,32464346,30040651,39738064,34782442,6990653,30239173,40012815,37862061,38198203,37845377,36947459,23617809,37225671,24370674,32405765,38443859,30327941,39187499,31012501,36300227,27280291,36556179,25542692,36222402,37946493,38317881,30796406,39236810,38564794,34735581,28221288,34283399,38696153,34537915,30648836,12692982,37122159,31086005,26427882,21433713,39628880,7027778,33408592,31892305,10945430,40620425,38050786,40215458,37284724,24095807,32983354,39186226,40400041,31470293,37875009,34674196,31595305,12873820,21700403,37560951,7778340,9014707,7826559,39780419,11825777,9714947,37463241,23930910,19045279,36209904,32517989,29401952,39564785,40034088,38195943,32138886,28285320,28410620,30715515,39982770,39547868,33277230,37071224,36608176,38612882,21337535,38376040,39288673,40206183,39881217,37223540,35779035,27084299,39052189,24141005,38027849,40549720,29577660,40323900,34450351,27891352,40263697,29775223,23055376,39790474,38383896,26618392,32067234,31541474,25970772,27176064,28866760,40314922,31609221,40382978,29148317,25922523,33253526,36580357,34851981,35409442,32947005,20521257,40018853,34684853,26993261,29750481,29728257,31527166,33335601,36430407,22680435,29417013,34941457,39026739,29837737,11851751,28379428,35590833,19016494,28261758,39518229,28428996,24176711,16090878,31088995,39663886,32504074,39410184,37017013,38360546,39275931,39742466,29637319,40542680,29786907,32430258,35670891,39302601,35074591,40615622,39036848,29624026,38022995,13287978,29388561,23500844,37144785,35599768,29502546,23847367,34472944,40501888,24645002,30987483,39651504,29495618,30280641,23033210,39074019,40570893,33370160,29540618,40129704,26029198,37811374,37693913,38280438,37597631,38450963,35676279,38905727,27695640,19661650,33004273,29348961,37164011,37210414,28783960,37267695,31553739,21801346,28255003,22478304,33006914,24264159,28969089,8219049,14516806,15442386,15178759,40501624,33183458,36233725,23179604,33371506,8536052,27912884,27682522,32437004,12426079,27361990,24320788,32822975,7146374,29633832,38983647,36005464,34726227,34342837,40565113,36059164,27523504,38816074,40036223,36817530,23209778,34678897,9626780,6995427,37550906,40122578,29585321,34417038,36431284,32797512,40456478,32131865,16938905,34377886,40346892,40446724,37348057,38131742,33675689,7199968,39044383,39873778,7334782,39068812,40594360,40536645,12557308,39950691,22876941,13328458,28927381,38857578,40213539,34907102,32929137,39283188,35287222,22321212,39721486,17132360,38199508,36040775,38391267,29591942,9463329,38048081,37328150,38221675,39826369,37160667,38886145,16636010,38403261,38296318,16209576,35466648,40474113,34660518,38480497,37947708,38151671,33985756,38404996,38909836,38093408,40525391,40471940,40500962,40465027,40441857,38309684,38415732,39409641,40382672,40393351,40299988,40341813,40324039,40239891,40153176,38239782,40149970,38051577,22054736,10031124,35593498,38379677,33597093,34977713,36456952,34215991,38189873,40517980,38696382,39352263,35198283,40576766,29819933,36400714,40243345,38507999,28611113,21172333,12054125,34619093,37756593,27120872,40611432,37512740,39198225,38131229,33980497,29996076,37331972,39729740,36899550,34135842,8000430,38091461,40456317,37315968,30173975,37944336,7149149,40529196,39232747,40365324,24143228,35537858,40135195,38369636,30013260,39898876,24188237,33040375,32448903,37568014,24554081,32004629,36435424,39330197,36621122,39793153,40092149,24787176,37240924,39528219,39720542,34809282,24817113,39891345,29912734,40006862,36270507,37046236,37447743,37436266,35588265,39936734,37127985,33522088,38031202,22691628,35404226,38677969,10134717,25315582,39088834,40429347,34066686,40051681,27418174,34232720,35383284,8024905,40254728,39339811,9743015,37417154,30192156,22852384,35047091,40153343,37492183,39265441,36662065,22512358,38351855,35757257,28253863,18596506,37412984,39760192,35592900,38613361,40093799,40222267,30252487,36270401,35817313,36242689,37858150,24817092,38045759,9540619,35411569,30389503,29819105,30422460,8973652,25587619,37537525,39104048,39546996,24545741,35249537,19350307,29779482,35196220,37204958,28034485,32163046,37223442,21381734,22185633,40026311,37826064,33041483,40207731,39931744,39018274,40544113,36270534,29335637,21242341,40430529,36295581,39432401,38550119,40622542,35926139,40304001,13314210,36596650,39307558,39304884,39697012,39847272,40015906,27012319,22280905,37319859,38364864,37125751,40083792,37595575,34446311,12812984,39929304,38525038,39926514,39496771,29530980,22375582,40296753,39629407,39435747,38820356,36545005,36941902,36722510,25076874,33973119,37115937,35583600,30946235,40509019,35128271,35374391,38270808,29898720,34615905,29191190,38047993,37156581,38924286,29136690,37491067,29416731,36831443,38725266,21983106,33078188,29840688,40227943,35502072,18829365,38032661,40447493,13585156,36092563,37064228,29629858,37196250,37437305,40334654,31536740,35684301,35205694,38189718,11443913,36676121,12909410,22675593,29789466,26954018,26658651,18010523,26481730,26384645,29512235,26288780,26164066,26093731,25997067,30384072,25812950,38360387,18900541,7441464,39405411,40203390,30261319,30467244,39099793,37493445,39336200,39767007,40532407,39640981,37146646,40537747,34978254,37994075,40435417,37616787,19904134,22953662,33840197,31507402,40302895,37796460,40120314,40342516,40573287,39916389,36274725,31771042,32925837,24207511,18184274,40634071,33265864,37160711,35894099,37974457,37217947,30919772,17714182,34201474,39192130,29169885,8366210,37954442,39551835,25133408,39720419,29387330,33934751,40223656,35231617,8098995,9396360,36521241,29853155,39119808,40222753,29120270,39552833,36372135,35168893,37291585,33615154,36938047,40534968,16602794,37779861,15702829,40391456,8870183,35378430,23825594,40575547,29622015,40122263,34629204,21734341,39605666,38591573,40126892,34439516,35389708,36848416,37121784,21503926,30560495,20035515,40569814,29113020,40507108,35958891,29612290,37451071,36478066,38790932,31987172,33293541,38703953,26423031,28769641,25750322,39727592,34402981,38821306,39449553,6752242,35796431,21730959,37579365,37953399,31764802,40220457,19150428,25641941,36706613,40247377,25750287,34247554,40090612,31010905,39447537,37723179,31815788,35127362,15714282,8610212,29333208,6481984,38390632,38370070,39928827,36822289,40036711,31787199,30455674,39890389,40465588,31235936,28073054,36206609,38897573,25558068,35309386,28556386,37827290,27574888,19487247,37497825,33356429,27877152,40603412,17796149,28548357,28213724,16588519,30074524,28951813,32085880,29506125,40585898,24500945,36471657,26348297,15816702,19489965,39111972,23431801,39898944,39855770,27934972,29113027,28690095,39694455,34514743,33127466,30945664,39083469,40007719,32881530,37031266,33588880,8275399,12678092,19982679,36528494,33460867,39086949,30392246,38967368,28370836,38624708,40238428,34259469,40624734,17613360,35957303,27561859,39832616,34347163,34568551,20528613,40069149,22691621,29974467,31977600,33794365,26905663,39198823,35353568,11527047,33752794,39523010,11346254,39001395,35253724,38573357,31605786,40060342,40099296,30619371,31943615,18801617,32414602,35770744,30916831,38062283,38060677,40449264,37552827,15242783,37493014,33347154,38278173,20950506,38951242,31470120,35926802,40093061,33376816,24323736,39599321,25765171,25388514,38654769,37131334,38452834,40258033,39750863,40318628,38727959,19745350,37700984,29159771,37345295,40614196,37169571,30693545,38765467,14989977,16179599,40070359,38839790,38424351,39926165,39298548,19258706,40540039,32649075,38304374,32433251,36562463,35612599,37241864,33631262,39735926,39838727,32731438,38799897,39826689,25921647,36224369,26192719,40469123,39529256,40522873,10430508,15710377,30242730,37022657,40347507,40654153,20450654,10779855,40120307,40121718,30538644,39455846,39910489,35182931,14164508,38564368,40035830,40183655,29309239,40533642,21957105,39428531,36418847,35778720,21466057,38931982,38147471,37132204,21228392,29420288,39743912,28514154,29596647,36433861,38535679,38005772,19769056,40565214,29349823,29542056,37445336,29117431,23709198,29447570,37712623,23506283,29528670,37240269,29619740,38981752,39747382,37551350,22287446,22289544,37251136,16445263,32466119,37681419,32629388,26749044,34324283,33086391,31166886,35155764,27872980,29408662,34851088,40231430,37307669,16474684,35709821,36117400,34100868,38294657,37027972,37132260,18849509,38618384,37131428,21018692,23903532,18960614,30053320,38460876,35604703,25769757,16558579,32417262,37492893,29337263,38223795,38817608,26556584,25088318,40052600,40315635,39920983,39569261,40044604,39243069,39393411,37045562,12321687,39075332,10574080,26414940,39299531,39066777,8986844,23777279,29418285,29542186,36268330,38970451,39033592,38469976,36761042,35294673,27268361,29815485,37690944,35031927,18220657,34704280,35931692,36312654,38055810,13848388,29158032,35972727,21528709,16520892,21400121,40025156,40212738,26605832,20899635,20322079,40182353,40029783,38923094,34700874,24223097,16918493,37074212,14159382,40236361,38954148,38232949,38237713,29222272,29703278,28808048,39247554,40137476,38839480,37144161,34867874,29592731,18807541,40538781,37431895,30741706,21373304,39175770,19668977,29543921,35440361,32126919,16821034,39760993,35157068,32811361,37833402,38852037,36190157,21214182,38732276,34802995,21238828,31507085,29622690,35297446,27087084,29516122,31598790,37796476,11578756,19428181,37049281,37116054,38356326,40531312,39032229,36444793,40205625,39238436,22958172,32152250,37328704,34390698,29429026,32536472,37785760,40034899,38029947,39819631,21943351,37189045,31212530,37716522,31423118,29715214,37131444,29349374,29692673,38264933,14252342,27121624,34293552,36818273,37151755,10364010,8749476,37025572,31672359,37932325,40253658,36274422,40053415,38426293,31711845,38833889,34661881,38898329,36728393,36970736,23154541,38639286,40097597,40163905,38034747,40254484,36645789,22575139,37713138,37972967,37656068,40523903,39733579,38266584,39110596,19781767,32932235,40468155,37008184,35672629,35189735,38211513,35530011,40121790,37781997,38064814,39031160,38399044,34196859,38545561,28761262,31498598,39069011,36375611,38588816,38618545,38546468,38630307,38531108,38588678,28827983,38625817,34903154,38556754,40458605,26815135,40080454,38541307,38685310,38556254,39037611,38795183,40227581,40167552,38561309,15621759,38531496,19690143,13901161,38465522,35635219,29837619,16280329,38439746,38566397,38454172,29189438,38547477,38454061,38432514,32963787,38577931,38545330,40593250,14695786,38518203,39074749,31869338,39603624,39887862,34144729,10746226,20036872,32434308,32780908,35808922,40179921,37912644,36651422,37896780,29313931,39540667,24905440,39918836,38368145,34293815,13572343,23866910,37299995,23603951,16979663,33602427,23227224,23512215,21943250,40208660,37900243,38840836,23909191,39637328,15875159,29637469,39720441,35194131,39562981,33591170,35706591,37010980,35788068,36352332,31619625,22342558,29399888,25695464,40619472,33863542,29405244,33865154,40239904,36932865,35462263,36323379,40341926,29096729,22775392,36729429,37848296,36154942,34893353,30817303,29501467,38918917,10593582,29405392,35894130,39539491,37911456,39820341,8057480,34585836,34150970,37869754,39406797,33729823,37122081,33942974,31781404,32442971,28457197,31848460,31489233,32798733,27388319,32418715,32428195,33581221,40083580,13863204,38286517,29794556,24653660,38388308,7998484,11861721,39497269,26704782,10561009,39015076,11035954,6842875,37553480,11029008,14073944,14564032,8813829,36322916,28919460,33524810,32470310,37481465,39019941,38995942,35833266,29605123,34414144,28554938,39034621,39586647,38758767,40416778,31248749,36941518,28018232,34085220,39012912,38685154,40540826,38427650,40561000,33346232,24539810,28690737,29578701,40612375,37314836,31522265,37949380,39212638,38119476,40574055,30808215,13486010,36435865,40623116,37285535,36857799,31489353,31488406,38520121,38413092,35476673,11213585,34167887,36563091,37348510,40461943,40027287,39570230,37234497,40598730,37301912,38531077,39276062,38062284,37055602,37260427,34909278,34078040,39899601,31212843,37147543,37471228,35118233,31952015,36176183,40615558,27672468,38937049,37223555,38736777,9583501,38694811,22951110,29521355,31955062,39898556,22969598,32419263,19313051,24213071,36675173,38996952,38713464,32197637,10249989,40549192,38339195,38052668,36154966,7781290,36729097,34230220,11396773,38140729,40596588,36145069,19772350,36830648,38455708,32451942,38134071,38394571,33782946,38394985,38281860,39089047,29686121,38369095,29423318,33542405,20008710,36310433,36517271,39206521,37508388,40366705,27261396,31615281,39302472,36465981,38314260,37213148,24774499,38286032,31473135,37008701,35688342,24641157,37712890,38026337,28753815,31571018,29597910,38030592,40459014,35140011,33894077,26717724,23859685,16486095,38901801,39110149,39504112,40380391,40412210,35397634,38802841,38937320,11941343,36939426,33364982,35908479,38816464,23236798,40303943,38182434,36948539,38426912,34754362,39740145,28302908,37868946,21991765,39863868,28848121,36841869,29989125,37223738,12203700,40396982,30316078,31554657,14423780,29678164,26216112,39909005,8299075,39281525,39044054,36540670,40409964,36778689,38098779,33093604,22428503,36020358,39949369,25506361,32525793,20159870,30902728,36844846,19224133,40546567,35484488,39115963,32537449,24579635,39694449,9870078,38361740,26582950,37171928,39555935,40171544,29530842,37194627,24685927,40474061,20021429,38804806,39763667,40532777,18858807,30003740,31702513,31406889,17982611,9475057,8968268,25013951,22686185,28092512,37964652,37021460,40388720,38029747,12813386,21108431,30479998,37906300,21359955,25379298,34847262,21378580,24715737,13771540,37144925,36001252,28627824,11305504,31954356,15881893,40549841,36225974,38837866,38464815,36951766,37596156,38524508,37330296,37291668,36287147,36164862,35810598,35523831,19339253,35432631,37312661,35422003,34632109,35255933,35136955,34652431,31978091,34596757,34532936,34503649,29499974,34075931,34034619,34033254,40038969,36835308,39556199,37307552,29311304,40324723,33033203,38430891,20156274,29619076,39415150,35027880,35696545,40351313,19665780,37950540,10159362,34323786,40207035,28595252,40275468,39047226,40530619,38733885,40596332,23359897,17706313,37154875,33042457,38008165,39334631,33757113,37524928,35414264,29555442,37478516,39237363,39655685,33605041,39433169,29324279,37049176,37212037,37525662,38120521,38462270,35137782,39791196,37131191,33619166,36820642,40574479,23966550,6301475,40624087,29463292,25801114,39259647,31523070,9578190,40514142,36187481,39842471,11372888,39420006,29352538,31681688,12140140,28199156,11588618,39312778,16004300,36303319,38413664,38000638,6618443,35427791,18926115,39163387,38732056,40556364,39530092,37801808,35457799,20034458,40035969,38984623,37183281,29642718,31701221,35344672,37074119,25287757,24468703,35701709,22617052,38202140,37489786,33515047,31079007,36654434,37598859,9577920,30207482,24920785,32440624,39847859,29988277,33435595,38750073,36732108,39159753,20048596,30008087,37939788,31441489,37969764,39075297,40004115,40113692,31190624,28995580,40465051,40365749,35632429,40405745,38465927,39177540,23121244,38958724,20740999,14621961,40555016,31870162,38922151,36744060,35393517,38053835,37242463,29961808,22734912,37028894,38814353,37591985,29465175,39129767,37418329,40453851,40522597,38837865,38838258,18563833,29112659,18564780,39788878,38811682,38832000,40472746,40457840,38838297,27834668,38104306,34059163,33710625,30712727,40473752,35763572,38834552,35810371,39182143,24156402,26603170,12660904,26804726,36655878,40434917,24664939,35153510,37994391,36264849,35379926,40553498,40406549,40185465,39513692,35029794,33281463,33946352,24307630,36091886,28361584,34406018,11501545,36784790,31515553,35709426,36624321,29459093,21387541,33281054,31951598,35551212,40408200,40026401,38036340,29400722,34555296,39026135,40452573,34296175,36135505,38714164,22527602,14423792,32989642,32987066,38997914,40282524,39388408,25970975,40619333,18567804,39484260,40090953,17513202,21328752,39047988,28385403,34347754,34798638,39855806,36209773,31712868,39477233,33233102,39179621,34752872,34143804,40153313,39917403,36870185,39941160,37345318,20262564,40517672,22114877,40046544,36528795,38403281,40054802,25831400,35206066,39744135,32606266,34356385,15303576,34066918,32301262,39075974,32391891,31814337,21974764,35447797,38321369,22374155,36774601,39049839,39646183,31052358,15791473,35858246,35151329,39498910,39925431,31500303,30069783,34950861,38395010,23815511,34718202,37878113,23012421,6402604,38027480,37857349,29428523,40339750,31461434,37557389,40279510,39139675,39328573,6318120,36960269,19106094,25723022,40274134,27085157,39494698,40158483,32439352,30231260,37824198,39263783,40188103,35902627,39912485,34646014,29176021,38571459,15680270,35499451,25262712,39437656,15823867,38239572,19093918,40228736,28580278,39781476,29772915,33200392,39426644,39423359,22302580,37466661,28295431,19881661,37798442,37234683,40005889,19452865,30442203,40548023,30219180,12752309,24808019,38982757,39818119,22093365,39413054,23169925,40228017,28733860,15676368,17069385,37587522,37801288,40273801,33301734,25471335,36662830,36728260,35198239,37596071,40255541,25374950,29770244,31414382,35376318,38382584,32779407,32512849,36177573,28006497,36650287,21389863,36363884,39432787,39332575,31927501,39118723,31216511,26607685,23957230,34245070,39261688,25822246,36919471,26874165,18498742,33638540,16881332,20039752,35434977,25397289,33209916,20406468,16987896,39980850,38238136,37235800,38042968,38186138,29280400,40255891,32221529,40299247,32392160,30435001,28454993,31973334,27485394,37058856,38987078,29330222,29612013,36326442,40277156,31944373,28860553,10005200,36900117,33188792,37225962,39722578,30767309,10941428,18372028,15899781,39954863,29091487,35179328,31121928,14606413,39641433,33021770,33629718,30986319,11043512,24913110,35227417,40170023,37384121,39487861,34984766,27196703,15976060,27943861,38589528,28094512,38806245,39811346,24661105,40605224,36206687,33997278,15818889,26508160,33615397,38357988,33994152,27995143,36360127,24613288,35183401,24074888,21296559,29517572,36821767,37277104,21901122,28759216,37082237,29626293,33064069,24208725,22207820,35093837,38709714,37254787,29695251,21265730,32579421,40355384,19842931,39672611,23971590,32215837,34951993,23282482,37481711,37601647,33885206,37050482,36631414,37926751,39505634,36048112,40405280,20105680,33690960,38680799,36117469,37132237,14244264,27850896,29337914,35680797,19753864,29592050,37723837,39589706,17744953,37317943,35477640,38220526,37433722,35709553,39559720,34217500,38838756,37686793,36212394,37775847,39611418,39371989,34471052,34739972,38227535,37225256,39330890,40620286,33715444,31671598,40467038,15835163,10641901,37127323,22189988,38270672,36513808,39516930,38443187,29408626,37563302,16141960,40006902,19338122,39774282,35430032,27756212,36820243,18280714,22035059,40452994,6430503,40156189,7905732,8505327,38399880,40453795,38350545,38857666,22582832,37619984,33504850,21165608,39119766,37234422,29200912,40289073,40312097,39375441,30740173,38209410,39630629,26805779,36896021,40490324,40045878,8825592,39897126,40032191,40576306,24072513,39916652,39378975,18075211,12369595,38354160,39496260,23533795,29845356,40211019,36973889,30025123,32879256,29686907,9643265,40605688,39438381,25239417,40021679,14959815,32954005,31426494,36648385,37675057,33305533,28684551,7144447,30736951,30902353,35197652,15030045,29274088,13304374,34852491,31185177,30473759,24553999,25933254,27721000,28435797,39055253,31407891,37889841,29490484,40395935,36557354,36743162,35153397,37017603,21783778,31518746,38527432,38758683,40252180,36328507,27346864,29860361,21322350,38046515,35531791,29016206,17981849,37477756,27007140,30899418,39279266,37257880,40311594,39443531,36424532,33159783,31531518,15602133,22887550,39525909,36222593,30992106,13499246,38708858,40594280,10292743,38326409,20838871,11710111,38281730,36510437,38447747,40532587,40198333,40545610,40256854,38928550,18348584,19617632,25660380,37908971,36303795,12358681,36476427,39753349,16433787,22599872,36827871,39440910,36117509,36789568,35014685,35537991,18505202,35667244,30138879,35219779,33528612,16259915,39304851,31098314,36294964,21476521,34265981,39781853,18416163,38938230,22124361,40285693,36819421,36299675,39436249,32939413,37298973,29566466,39068745,23089284,40022955,32021095,40328048,37324131,38347942,29487477,40254142,40177157,29427206,37105136,40596312,39827564,12707617,22744408,29327073,39994973,37432359,34892886,38682669,37262893,38745216,29455992,39016632,9579668,29423091,9959939,21693467,17160890,6790649,31501088,39746474,40021392,28710012,38398242,19769678,40167611,40340813,26772247,24023983,39337292,37293539,31044606,39700948,38216344,38515477,32244034,40512132,35651522,29507189,39199677,37304053,29437037,40593295,30811013,37196222,6682079,31351339,37411475,20131420,37437785,39308774,33015387,29079205,40356388,17951464,39844651,11064179,38793140,37490530,40539187,38052514,38383495,29447398,39245218,37631493,40419820,39697081,36031005,37586684,36791987,37211307,39844540,11636941,39303283,15381111,34471871,40149986,29043109,14258108,37310420,40308267,37252266,28360505,37978148,37008943,31983100,40475765,35116837,37783373,35482116,39228532,30864595,23171342,40295009,29809042,32410246,40474638,30532714,40323773,39603353,38848175,35001211,37195326,37339775,33355034,22185955,34085781,32439510,22892756,7712065,6415439,39154339,38080573,28372514,36862286,40047611,17954615,35934563,38452329,17472431,34134323,36816351,20063195,14297785,40519573,12642422,37156755,36554124,32919476,40222450,33857067,24107868,36791230,37895808,22569471,22682446,37560468,40445213,38900889,40536886,24833809,8154213,27549250,39293351,36667699,13232642,38712889,34414841,40312103,36789993,36961154,37567178,29350800,39579091,35543641,38281254,27664705,29385999,32130682,32768845,30941231,21530652,37254773,35434747,34416053,38205253,36454881,39768637,40291739,39762650,38059877,22852572,40241569,38603238,36859209,40351307,40364651,31845612,38653927,33340720,31486181,37839530,26320345,31476429,18825817,32394575,26174560,30465134,18030403,32783627,15230956,31423251,29433767,19864574,34052156,30279999,29898910,37312604,35968663,33517269,38980704,28695321,37739105,31445651,39045612,40114883,40326136,24701153,27351315,37571427,32227911,37096146,17790344,19166158,37138260,24937434,13773384,32436329,36692107,25711314,37263717,38905268,39836126,35531669,34324082,38558116,19828326,38449588,33375814,28768800,40415890,34650800,15824956,31759074,31524479,36839188,32869501,29341625,39069634,39890431,36204660,39215904,35773812,35222584,30378528,39016412,31258250,32651936,35446508,38882790,40362919,40198078,40109652,23672022,34229647,39227948,28031022,29599419,39340935,34430597,40602530,18694912,38915341,39541047,39074112,13555765,38982994,40334762,33009256,35516010,38099855,39656330,21895910,33694675,39951997,11134184,29591881,35526532,35579885,33005678,39489533,9120310,38668822,32410576,12162350,10950444,39380446,37633115,29734990,37913464,36751882,37254247,36768080,31452623,39486705,37215243,19369810,35439903,15441947,40517650,24564347,40089049,39917913,27969121,19222692,39846134,38793798,39007128,38451248,37740737,40404887,40495426,31444589,23878859,39910832,30833233,34652517,37633591,36036741,37124003,10728945,39641461,31972647,39788154,36655741,39586068,39517693,10233603,40026092,18927994,32496512,14946949,31483233,37791207,38883807,33817855,34415285,34993014,12147127,38521101,37248685,31496019,40382419,11744413,32209515,10059110,38315118,26603855,27346564,27511863,9408565,33404762,36129425,38826284,33960894,32790865,34567994,39442747,40282394,37068273,33296216,26385068,39068268,40439157,36875954,39768645,40431047,36609651,10454582,37156351,32210982,36841965,36255425,36880422,37835242,29344486,29424734,37159328,38046959,31762153,37284829,39069473,35651856,37126668,20800716,37216781,28938766,37131098,32378879,36537069,29962627,12687521,32014775,37184077,34702700,34185660,35564410,14917457,39391466,33770136,36881977,34582765,39337113,29018983,36961124,35616229,35185904,33936422,34560782,40453503,36651595,36577815,37189290,38129569,36791703,37129316,36477710,36539567,40083747,38159108,11567491,34957617,23461639,37154404,37222875,29209282,36624789,39783647,37140008,34902832,31096839,32767906,36525905,32963012,33429322,39271305,33856958,17130775,17708892,39981072,37142687,38923272,32943268,38475263,29978513,31719477,23891203,37406245,36323427,30093813,32817497,39022999,37933375,24085933,27172438,19511353,32695861,33952647,40513731,17864558,29891774,29171973,35545246,39892516,30048070,22212307,33866154,40563899,37809730,32062692,26462344,29202726,34370817,24087312,13920021,33446877,34044209,19698352,20604952,19073189,37130346,39044165,37190605,20566428,16226888,33476861,19427857,34696750,32502012,15663241,33599919,22963628,38335080,24671194,34187358,37128658,40415145,38375681,36296718,34723215,18015292,37261419,31694883,34408127,19952988,34003098,28286764,29323162,32615526,28688042,35212281,40259205,38748275,33096926,16660275,40280190,36525754,37333984,12615723,37021985,33194361,33807334,36791963,7904418,35535556,32795927,39921809,38741051,33747089,36079172,32286911,35487878,36165032,38263625,37013011,27064054,36970799,37110645,38435899,36747598,38316662,20505971,40350300,12715782,30111803,39610938,38490011,27321791,34649095,30775023,20059358,19511162,12295555,32565946,38041366,13397463,33961222,36681214,13357618,40285890,40591018,30461694,38708538,34994611,39452814,32679344,28997479,23918650,35516785,37647847,23121354,20066636,40234662,19439817,37169167,34341768,33898430,40249764,27733654,24368115,6410730,29516301,38313678,35805199,40535698,38395742,38302129,32685166,31416025,26035720,31699602,31149525,38847225,40270958,39356209,19873354,37709905,7099332,40015593,30915991,19282059,30452752,19540240,40035508,15785210,38695038,27960073,27244134,37404590,38377056,36321350,38788586,35240478,30160946,30486801,37965081,11845179,25253341,29983656,18673245,28710414,34238848,24619474,28369808,20743553,40212785,39078113,39009949,32182091,39654740,28469132,27074351,39828210,15294655,37937434,29736834,28674488,29444095,33112016,33561805,32674929,23894595,25363975,25116499,28344154,39033487,33551118,26999278,36506231,33716294,36620001,20436437,38130793,13301548,39073779,29527591,39331242,38678328,38120537,38016325,14133671,27260667,33061227,39014673,30516342,31530673,39778398,35522314,38066441,30555603,19853981,24580240,40294498,11968637,36985224,34739862,29525734,11258180,36501632,36989200,36327685,39076851,25290303,30758936,20657032,33440796,35085903,40511648,32227378,32492014,31526894,35347548,39452380,27574837,31481543,10997912,36377843,30852800,31610781,14516225,21792258,39885266,38269156,23951558,39782222,37473566,37709806,13781467,38931636,30970761,22216133,39914263,39945956,24131698,38475955,15134318,14565511,36587452,33323426,32841805,38404641,16049228,35802013,29724545,29517602,34185375,38390458,40428247,34262463,28092733,32933134,33292478,10356785,34754692,40149800,26449885,33005401,31728593,31761683,33975623,34045236,33015660,36053690,29637346,38225618,34211434,23594271,13836242,40126577,39747466,36620581,39194766,39341530,19249054,34278930,28316509,38038534,37044818,22575892,38031137,38681209,39233541,27110608,32915140,28538386,13021032,10235839,20856601,35611068,37865910,26705500,28171353,30843266,39756080,23796069,37661852,28688127,17554431,31128171,32629697,13581548,8653897,39487589,37013212,31796503,29960152,17567400,20897207,40417390,35811140,38833599,19074798,37665125,8108202,18162855,40244075,29679407,35544957,37616237,38086621,6443167,31310281,22188631,28395356,30191974,10756481,39219250,39177737,26315090,14017098,40301983,38474812,30204582,39778882,40555666,39503270,35606844,37009521,35622478,12096774,11272544,26632224,33032113,31864607,22400332,33108319,35647476,32768983,40388009,33784999,31806598,39127690,36527926,34275622,39745130,29269064,33363911,31518339,34602759,9122674,23005273,39868381,31282253,10993131,39589370,37584447,37328050,37168594,39522958,37558069,40462177,23809326,38137133,39242773,31155577,25197242,7456925,30298390,20565824,24380123,37449359,35354485,37105329,39627714,40002390,39819613,29026556,40362794,39199669,26151574,38383808,40280831,14965501,20027993,31859018,32317748,20649368,27623235,38079636,36662935,27624687,39771275,37687550,25700255,17968458,6529388,14671258,38509292,19510262,36758081,24255769,19183969,23278505,36702651,35022447,21377574,40031508,37403358,31635361,28309585,27723256,17084688,33290719,14416790,39853442,28081362,10814747,38992526,39741713,39076999,37986712,28080246,35635488,29315730,37979561,10460504,31461217,39642932,35810865,34869857,38392648,34280227,38538658,35827641,33021588,34270033,30053203,25026627,6908333,34443433,28284198,35121609,9483395,39541295,39076870,9285755,36138579,10552845,40386622,40498264,34121170,31385459,27894620,29314477,21306075,40033874,37046498,38723136,39166033,39652507,25367880,10123776,35103713,21272221,33507730,39849128,40219876,36789535,39517269,37232967,27452137,22331952,28588764,35109088,30932032,14228382,18288609,20939408,37787906,25210296,19164454,10567168,16282881,34208896,35725122,34273807,34696469,35232972,40415146,38181242,36188789,11952431,33075741,10056654,24401516,40299879,38368215,31576198,39160605,27273775,31539260,37505337,39714000,32964433,35901331,40036557,33040303,40174904,40073759,12530104,34701332,32951002,39516647,35350706,23394767,39903971,35483793,35352567,12975366,25858258,14307112,36063461,39846711,30492880,35447897,27691823,33086086,38400329,36743096,11859799,23288962,37597417,31718483,32152313,31699031,39421644,28584336,23492326,8378188,35616351,40234453,39909649,40504583,40524770,22139391,29830978,40105465,37674042,38220917,10521287,12636657,37098400,35181176,28915925,40252833,39265668,36803787,38640546,24932530,21837052,10095989,17275208,37246805,40081019,40116101,37493140,40353762,31148115,16078782,40248618,39534440,40327513,40228987,33997502,21667316,37666484,37584815,40419337,38877168,40117773,35615218,40284537,39075421,36437062,36801450,31703877,25395935,37662126,38384440,39452455,38132268,37964162,15188339,20108053,30857837,32033979,38075820,35310550,39851490,24384035,39349709,39400871,37447494,36889712,10050570,28749990,40473600,40280832,35107780,30059118,34051880,18616326,28480791,37246819,37624068,34272373,39897692,39888110,35115652,16039552,34728636,24380856,36706038,23406567,32413433,32033140,40087072,33816625,36770651,9645033,28612178,33522180,38147453,36214027,35754294,36678335,39269347,37401059,38867277,39127694,37207434,36952896,33313418,39569473,40311219,16133009,25378507,39094319,33548391,34229999,36871180,9802696,31482431,39870996,40078735,34716911,34391808,13424065,39640748,40053608,12610904,8128349,40437969,13349522,28196994,24794740,39672307,38291370,37868524,31616225,13406499,39090846,39338318,32466385,31711290,26897559,37685487,39433954,37703845,40321036,19875190,39992478,37713212,27460149,39854226,38609181,30732677,24476008,39348522,21218780,35877620,12502703,30463087,37060547,30383128,22227622,27175638,37593242,37654997,18941587,22675127,19874400,33802896,33776705,40255793,37941320,27151013,29423776,36827121,38002566,18813864,35428063,38031192,34897993,38032332,39519378,27983615,29218590,29420045,30057659,20142878,38330476,15521569,20133416,40205222,35682536,39190272,24433176,21651736,36335956,36462041,7889828,36431230,12213869,32762761,20856821,33044031,35677482,38660564,38135064,39198530,36516577,35582248,26413178,39121556,28713553,40554845,23921198,39191458,15570349,24071691,40186282,35384376,40037290,27945817,15864239,14591128,36644585,29958236,21478885,22437826,39777687,39686162,6373720,37381523,39176145,28329795,38278225,37307967,36629572,39812235,29682014,24743115,35988247,7162597,14475855,14575096,40218090,39720671,29055522,33093460,38436034,31565563,28311551,39306533,35838089,31817988,9300491,12039997,34916483,39000548,40147809,40060841,40350775,13921911,40098041,24769432,32912222,6713427,37958574,38925431,39211688,26768876,40322490,33061072,32468927,31803670,38765005,37865978,25864937,35044816,40239491,37667421,39101688,32607148,33165140,38306306,37311130,40192343,38355995,9421616,39594537,11862066,37110457,38902780,39993673,36117247,22086332,33668339,38275588,39451488,40409449,39325989,29803613,21090815,35675070,37500589,38756658,29189564,34374555,39083674,32438164,39036194,24202175,37818333,40138229,11347544,40655437,36059748,11650465,37104778,38043124,39782364,38066871,25954490,39322165,39886422,38945265,22954201,40109886,33338338,7771562,38363631,31663187,25461051,31709637,40441350,38303474,38333339,38082883,39666766,34728078,26120165,39800981,35599848,40220496,39396699,37946395,17530465,40511946,39840330,32892214,34553319,37671940,39086005,39955219,34451614,35032217,33811735,40591640,19577408,37522876,31437661,35740930,40366002,18744118,14512781,37891814,36156782,33545807,19343822,38843349,37702464,39691409,40517509,39865205,38477856,35892757,40504468,39324993,26260229,27505674,25697232,31286002,37698006,33509079,39948647,39430102,26270921,40443983,31937106,21809984,13761541,14252800,22869439,37880461,31468030,37669712,39847853,40365773,31705713,39856080,40340653,34571329,31946156,39742913,22803905,29921219,34647694,40350686,37033489,12395217,14609230,17052270,31146688,34249819,19925495,39229290,35768808,26419241,39463986,39649372,29730198,40197229,38787913,36275954,36276149,38537558,20246466,38299780,38096266,13538293,34948341,38919095,36268707,36361025,35714011,40064691,35583703,40327785,36272802,25287566,37206519,35532216,31583719,39393420,32733497,37291020,26984558,38718866,37792553,39145948,30625619,31708416,35558802,29322057,40519868,35517846,13578185,17997589,37765020,36915452,34823277,31776648,39072261,13102863,36291659,21940735,40389489,38264291,23153714,14242764,38875662,29474554,40335765,40610772,33707841,37312546,40558579,32783536,33690642,25874087,37205759,27096287,40005164,34776580,37380910,40382272,35287262,35584270,40347178,28705962,20354818,13972453,14457010,31505075,36035092,31583184,31482891,33358294,34619589,32600384,38241999,21427398,15702833,31058568,32830608,16709676,39354436,36521821,38439714,37552573,12299977,40150022,34720661,40069953,38395787,40001672,23782209,37852890,38119087,36135573,39208742,39535597,37434635,9802296,39496992,13879393,34331410,39981012,39119780,31527202,36515213,35399005,39827898,35438051,36619783,31922139,37239079,30376174,38979933,31446156,36218896,39050659,35831577,12371218,39940369,40007127,24416783,39262080,39940555,23769377,40334458,37701765,37685521,39939975,39716853,28882919,25395609,39938892,35505960,34435041,39934379,38222473,31041290,31805489,22752233,34599070,36846634,39414323,40425817,35137391,38828743,24886527,26550164,28887269,38353213,39643618,23323071,36546870,37369496,20600063,35156954,40524225,38277826,37649037,38536872,36632460,21167639,39410459,39517270,36409604,40274135,31985404,32399250,38914336,38970380,26830575,27968181,12769123,38838825,26043733,8647874,36004197,22767556,35338322,37892922,32854074,38742077,38323186,9495034,36600884,33745414,33613849,37450140,39517115,40244421,31520474,37042242,28457466,40227836,37395847,40054774,20261255,40208287,37835258,39626051,12157704,38794422,40373534,32526556,35501153,40538405,39500355,38990355,11012160,40613642,33345173,6708979,34261869,34159654,36444817,40366224,33723061,34373355,29543356,40474550,36791431,39592681,39535934,32637683,32852392,34425988,35134913,40124755,32630099,37964779,32513860,37260045,32352663,25971137,32266649,39277616,38114703,39829425,39853963,31996144,29196915,35968434,39856105,30000016,38757026,23327524,31791801,40066213,15475177,31670873,31440033,31472616,11649524,34743581,35580110,35513267,34179929,30332232,30178629,37342861,29996518,25651487,39659362,39628019,30950434,30736874,35425787,33120066,36639901,38313423,34846086,7207437,37701106,39506624,36778248,28153259,31405348,35340209,9183969,37093541,35288754,29423154,39083861,34447045,37033080,39145477,37303705,27434466,37233847,27516816,35196974,22267095,29141062,36460297,29029681,34112412,38129780,35280538,36848447,15409799,9984734,24478083,38007342,37797577,20069037,38760036,39502620,39888690,38721582,40065590,36346457,39278898,39700636,34871622,35094312,40587916,39283012,29974607,39545034,33661404,38607089,40192487,39080423,33546345,34914363,34328178,38608984,37423826,30877954,39739067,34163757,38191458,16444767,35490101,34426826,40080410,31858361,32790833,33630042,39147734,37385452,18380876,30144964,28703795,24370069,36511893,40540417,31943299,39906129,39067951,40047422,10608255,38122634,40203837,36913002,32452521,38215193,36308196,30479168,32116392,38190579,36815851,30619012,40604518,33875956,30357119,36137372,37821434,36011042,40477810,40528971,37245403,32861603,37350550,34661118,28539025,33474367,22085864,34651874,37805671,34409936,30275893,24284077,31684744,36852757,40429802,34485401,13508163,34423435,39892888,12129145,28525019,35174204,32619413,39638878,24148652,39211048,18831431,28286072,20542295,10927986,39304513,32707938,39265087,25978926,31073087,19878118,21299664,24035475,32578441,38846847,10566404,23089956,27555654,37500540,33670835,28299562,30341236,39597475,7320436,16052879,39064428,27921143,30642851,35519877,17995087,22481048,34909664,30068845,35488278,37235086,34808383,36953144,32798972,37071192,36358414,21801094,30354905,38257019,36607746,7789206,35309385,36608171,36651856,32992787,6626690,27532068,29475734,36350044,10634835,40336910,33108158,37238932,35211661,37389992,34541849,39176461,32147532,36513797,35124700,31902835,39351326,40537106,34126312,33757503,38380010,37220635,31283467,12614651,34935787,33850993,17414179,31056569,34003020,37734873,9629232,30862905,31610272,23344764,24903507,27440043,34167447,6465693,30673783,35839187,17086653,27350313,23967636,28608011,24911018,33878539,31902223,37468304,37048685,16765444,38464043,37311111,38402561,38531911,40025208,32108913,17697453,25404010,33620036,31714138,32210897,36918449,30013112,19513269,25664346,36615551,25599406,37798540,37860551,20943555,37020165,38675893,40007234,21426370,35554343,33158993,39709203,36899268,35333524,12613680,40002430,33128684,38400733,27106253,38751737,24294645,38053705,27158988,28768869,39609712,34445781,37710935,36474775,37475111,35323479,32104103,36258556,30096581,39896148,37851744,20316019,29491707,37818365,33750095,34997772,22437077,11143769,34311458,31113372,38346845,39576786,10952281,37775790,20925863,31777650,33947820,30627714,38278871,35170750,37163266,32909316,40102972,7081503,37318797,24885110,17554106,38735134,39871092,13432840,20071934,39774949,38266654,37509911,32242116,37483918,40596938,40594475,35208697,39449897,32415969,37407405,31539199,38824136,38442420,37320617,26915310,32660842,9954150,38777490,36439968,37570876,30176721,37238594,25899470,32977553,24308908,16333197,37139119,9982141,39823123,38005336,25538788,29319549,40326612,16138520,32151421,32795181,37054337,31183537,37772739,36923654,8825409,36854644,21301270,17526880,39052485,36653298,39611827,35878651,35562830,30825639,24381051,36550920,14337705,24368359,30720646,36445097,33975236,31337088,27070642,40337401,35898948,32453371,30909669,34241669,30383369,38391674,23717212,26734404,39123706,21669135,38969414,33771964,37435448,37491173,38142385,38834505,30724231,34548929,11706526,36473445,39977800,40655290,39954936,37937571,29413535,33074741,30638997,39094405,23708118,35658748,36934516,37312770,32783080,40135167,14341073,39225046,37065833,34512706,35109611,29614977,37724544,40429672,29857864,11657785,36684742,40090780,26363694,40446780,38207195,10913051,37732136,15219297,34938292,37113455,33988877,30392565,40273598,35082763,11639286,32912487,33228244,38574827,30834299,29418509,36752711,33368786,38235559,9038873,29521518,19318403,40467642,40428338,26797739,39109360,39450118,35742701,10192206,28557728,26627203,36683550,36952559,31109039,36607785,29332603,36395162,24989781,34159583,39222480,31209716,33967352,37332244,35236762,29816579,8955144,40013831,36196681,27505881,30817932,35320613,38432956,34430023,39558342,39047759,33845325,33963936,31414285,39556544,26615898,34348189,34734205,31934020,14358245,32786055,32023598,35159966,39756609,28687271,33551175,39016772,25144805,10844842,37142282,39016227,29977568,34522400,9589239,34709440,9114913,32035485,39940462,40009236,28393773,12873062,36064448,30870195,7950266,37738803,37953585,39023134,32325658,39011799,32903088,39021444,36999209,38405656,39175042,39732915,33640242,19691533,31752985,37811120,38543530,12587074,28080719,37116472,38193270,8001582,32419931,12438223,38008099,36575859,22599898,20699258,37336620,25306889,31705975,35819466,40286324,37789151,38020541,40432422,36921554,38802580,30801082,19940242,36703415,29082246,38924672,34839024,32794513,20064105,32417833,35884529,33848168,24082653,14386370,37136688,35381924,27165067,40182890,28383700,35069317,34074248,38238887,25834505,40516767,29979361,30103968,38632951,10130950,35308903,38749881,33414856,25203559,29999971,23073396,28857072,32502051,32168538,26548209,35813162,36985659,35607157,23288700,32092640,33799732,33374405,21290640,35832482,38318299,30858118,31231206,38274266,32052158,32794397,31803569,36516793,23185730,26128372,32555092,33856224,37981299,35068750,38629334,37963414,39154714,27056998,34741256,24679236,29516946,23079544,30669611,37754426,21491975,37845748,36632951,38325861,31093141,37383273,37967420,37764224,9516326,38751007,34497236,32716916,35530270,19270085,9406005,34058307,39971540,35678070,35202484,34977314,11500412,30480628,38907945,40330873,35056511,39914775,29293383,31403181,31756362,9586217,40121514,37104158,35827466,33421369,24892744,39715847,39585807,34913236,39884939,39276087,38230909,26955215,8943128,39737459,39685993,40347153,38288916,35291240,40161380,37970100,39491079,29517913,40222418,28846134,29350015,39323161,39098628,21815543,39113874,37183124,38907096,11385457,38987869,38923132,24250355,38279234,38735441,34478034,30272611,35780264,27863214,37323350,40086120,32972229,20012162,35553017,37121558,30825329,38953795,31247950,17274652,37287484,39815256,39987668,32791082,33852196,40337169,34370730,34922706,36097297,33243605,40412350,17022662,40296692,37168114,28509451,32494583,32453334,36618437,18668050,40461966,29317769,21168874,32838010,26504846,39190057,14073074,30246700,36354489,33938849,23240697,9999253,7790405,38055833,39631352,22148911,36048124,7864146,33184767,36860823,19438939,6677896,40201594,17671526,38036613,31814968,39199065,36327225,15528440,36933984,23173872,33188442,13727613,36568064,35651889,31058360,38722726,37920482,34460973,38705407,37224196,28287249,36825192,21413647,37285408,34958078,39172583,40571037,40089743,34637552,34903513,29017390,26325740,37111734,36832652,22289827,40161450,28685069,36356107,37526225,16292595,24484038,38566164,35732915,39840865,33535734,39039066,38640974,14729716,23141896,35305492,39328104,38704581,38338655,19487930,40605764,20940550,38759708,13231740,37147500,33948739,39953802,37292625,40428269,40079235,37414007,29342729,33679026,40395751,9706981,33699608,39780917,31586086,35308452,36880838,34664621,38094611,39206035,39226926,39445540,39292624,26643765,39583233,24144064,39828474,27272699,33343693,32922454,9861660,19926922,33095490,39054877,33081866,34590296,30838875,36807737,33045299,38093829,36285232,36946391,37971124,34713574,32851835,33009659,13376810,32995961,40066005,20153840,34221300,32964269,37759965,36879810,38442367,35680363,36858738,32922897,35943378,30181311,39724671,38382910,32918603,37105500,34897137,30329466,32869137,19050809,19303843,40567320,30202253,32819244,39948118,35335076,37294420,32606659,40258594,10549368,40178263,32510936,35778184,37422594,29309407,37152503,36263525,32599558,38670116,38292346,34508472,38658905,38669899,39769650,27574826,38668048,30186310,38348647,38663525,38657069,38657679,33849713,34266953,32304860,11393553,33112963,37396809,22099905,11386639,36717532,30270671,26955524,35360909,34020024,37746880,14590464,28823061,37853641,35657165,23179295,35183732,22041205,9167222,38653412,38654477,36180833,40624800,31347354,12693616,35323332,36605753,38648523,35216946,35197978,33393357,39720435,29882214,38743447,35124482,29473470,40092341,37541710,37045731,24291928,18902259,20727876,28443315,38919615,28304025,34731029,29714648,26242221,10743973,35697989,36200852,30157813,21945339,38024909,34703955,35040147,11130833,35781847,27589155,33539980,34763689,33682370,40107650,15387370,32409056,34695859,34754951,39416548,36635582,35465167,34685218,22789033,32024498,22537209,31713886,32516932,39685766,23963013,31513662,34631598,38643687,38448957,38650626,34655893,17872635,37237000,39435865,9767177,32190039,36620003,33627429,24739456,8858815,35810017,34564126,37909603,30327799,19966638,9378924,40570695,32187889,8460922,34516222,39619167,40354139,26541312,32185698,33360800,31056545,38645655,37891212,34515302,31060976,32398316,20188844,36970302,14395960,19153551,37584567,24739669,38926990,30090707,6707173,31041463,33926425,32600008,29239652,28200349,35065059,34216814,37787926,20421835,36617668,37074368,40474395,16280841,25575978,32941982,38206224,35424971,33435476,38299678,15784997,26824878,35001303,37612180,18799882,34343153,40193993,23963373,34401284,7568913,33039410,38380993,26328941,26296593,34549485,39462348,30826089,39091079,25110018,28931938,18299091,35304465,35776056,29255462,26543271,36193681,39824516,29983297,20496542,36051268,37118674,37046928,12593084,27980393,37404387,30712843,33802384,25291560,35431120,29535254,7245538,21594960,37305240,39117790,33256113,34741303,35144745,25227729,16321964,37116886,28038078,23757003,25667069,33139120,36471289,38025481,15581768,29358816,29783726,31654519,39809412,39537843,39528895,24012742,37813499,16462593,28855206,12389086,38237142,9383544,34053047,37040924,38808140,6545332,38744984,39610381,27955401,30420479,22618376,34796637,6853148,33776465,37210608,34029294,40029087,30579594,38716151,31707517,38915541,27300496,36353280,29529928,35786182,32130082,34903829,36206177,29445016,37951733,12491987,37556435,22483765,36619687,37714481,38337807,35563174,38338052,34748313,18904712,34264482,33566573,36568581,17345369,34089390,39996184,39831207,23770220,37187155,38610603,39083948,38887123,36818711,36544129,31481282,35420995,38829746,40126804,38160819,13584850,37006204,12708668,34823266,39271139,21697644,40177218,37586946,39281948,24494555,33528669,33877422,33829665,34918973,35237215,31628369,32244387,37228704,31503994,29638079,36460311,29172353,25566653,37535200,12706431,37035531,40303190,30179963,40287189,34837048,34725254,25914519,28883283,39259592,37312413,35628860,33337384,23857689,31871395,37878899,28287320,31726732,23978206,39880927,15414934,39940267,35306851,37214948,39880680,40136726,39217366,32267817,13223598,37900239,39409782,21286961,39225386,37261438,35812326,39727952,35362724,36122636,35503444,27261816,23884339,14149483,9352883,11552888,23932586,31530386,34521825,38831435,39206060,40001674,38653687,11872071,36001860,39653559,22276358,11740100,28142524,38616700,28970827,36431759,37504699,39288873,38648795,36612287,37938817,38655262,37838683,31441721,36956514,34452737,40051296,40250721,38974512,38945264,32847995,37938266,27008660,39032268,36847972,38923610,32533977,36560899,33516005,35507790,29119038,29559083,37574802,36884899,22972685,37284375,36651358,35416945,13678639,21479290,25594491,35239341,28792056,29427962,30013354,37957244,26132646,19971342,30349023,40168417,33196057,29809107,9659965,30934059,37101867,36631926,38655314,39507627,36900469,24433894,38646041,23648882,23465491,35970138,34056991,38135884,36768722,6481288,15255141,38927954,29428843,34922058,37247397,27525001,37693541,36460724,28074274,30277445,30081667,20692385,16785713,32343123,39339182,39532282,40506348,20116839,39544967,30868948,37311944,35539897,15714429,25087255,35567224,32874861,36209374,30630208,35473039,39755008,38705636,38150366,29310536,39778022,17806824,38626928,38456693,39131717,36635983,37234756,36955364,34457714,18318786,33384254,32711875,17337766,39767183,39557737,33551221,34355421,26253032,38364709,30437978,40202344,38927706,36663828,17753289,38596754,31255596,33701213,38309409,34545432,33648082,23991256,39137211,34914035,33629215,24953902,38189678,39307806,6622254,16234646,20641260,38921534,38397916,38662740,26589995,34898654,40654389,36546120,36688806,38819665,34527517,37190507,19075570,39791099,10518123,36720980,25773621,35339732,38536191,38991337,37328255,39711841,35964888,27164132,36495872,22532895,18763047,27157787,27801677,39243320,39854685,38109490,36969498,38746152,15683614,36430682,17009676,33631286,32810842,33399502,21278040,39448136,29989330,36501845,39567765,35176402,39551679,30067061,31043543,9356507,33591261,27877484,18564312,29887499,36915929,37958906,28099570,33788085,39209796,39554741,37534799,39658904,38899764,30238383,8076591,39708580,37471646,16951748,10672376,26234154,23679084,31187194,14808188,10910281,9194986,36411093,35945853,6540340,39214800,31347055,30917764,39698525,35723695,24024452,18390247,27954255,22404972,30633278,39795154,36690256,23976602,11386233,39850191,29616050,35282830,36262573,38452675,23900961,27974861,34774320,37661754,39206496,13506154,29181478,35494147,21581814,18144961,11712769,16628919,40553151,30163571,31900209,35541800,30993084,29336087,39746963,27175550,22966387,33773852,32204179,18512919,32660243,31965712,37310714,33611322,35671301,38749594,11251796,33231125,30564125,30147588,36602519,36055790,31799726,40493115,37948859,18485516,10882791,15399238,30373033,29604338,38314191,31607537,39062968,30425696,34833435,38023629,39912783,7199133,28935710,16252626,35495632,36203385,31371272,7172158,15685639,40011137,23877211,39570435,6985131,34733945,19583627,34739201,11841718,35605838,30452617,36477617,9057978,38927968,31723852,24976748,39693467,24219321,29855628,34737720,40431561,31413341,37722984,30992065,37489883,36459932,39658224,10212493,21844616,20773037,39496193,36729720,28691305,27160145,24050747,34950533,34884331,31145552,32295273,33119848,32627677,32237668,32430069,40229412,14796054,33560048,27813913,38665512,37497101,15885729,16042345,38639789,30259048,38654682,37009694,34663513,33172003,37433573,37101785,39781281,10478408,37613067,24061833,40192457,36204845,31876665,36858034,38669422,34684596,33593487,32299904,7586190,18033467,12035350,36743946,38645922,38658220,29653886,38359072,33363633,9574470,33850155,29937741,39193245,38436921,23963789,39416822,32014583,36463045,23912855,31706157,32433585,14205128,28067496,38665049,36348957,12499894,40039027,22983190,35079400,23279491,26578106,37902717,35303278,30917331,17559036,35766916,37689782,38896398,33786597,40435454,33745192,30619760,20451979,8454527,34555062,32468373,32192925,40278846,13229504,35690719,13313515,28120200,11599652,37107830,33800462,11757061,39773222,29711534,37218610,36164434,24051529,25768585,22855436,34618460,39040359,23922486,34714418,32790585,40233862,28379823,36603837,32797696,38345864,30003352,28871419,30377111,31727650,34708050,29305401,29707387,38407475,22944333,28780520,40356893,29429407,28795524,28835432,23038800,23437970,26932467,20063996,24398873,21869952,35531701,38050796,33767433,36189720,34543239,30925844,40124790,25018438,35499855,27876983,37582787,39261080,34246054,31335791,36585812,19094549,18381986,10769082,7468577,23735844,20833116,34079231,19394266,17163374,37583652,18615240,35800692,35635669,40386356,9512874,29984694,35363255,22185987,32844618,35224603,33603047,35133793,37594284,37518554,30107665,30557417,30810675,28966067,39770246,19185767,10914426,37848065,14319284,30382985,13372273,37173155,27028780,16267198,32922181,20087870,33529818,33948412,37041368,19374888,40229378,36643022,17358410,30087496,40648843,17897375,39032296,15082325,32667402,13675939,26646561,38384654,36745098,34744390,34719457,24463838,34524340,32893269,25079328,23825587,35293467,36882688,23443839,25310152,33775948,36640232,22772014,9615227,38803487,39192284,32562740,30948192,34979717,28441324,30732421,16174951,29413390,36583328,32338794,32062760,11828972,9939443,34564450,27373961,35600289,38764622,38277042,15061415,23140786,28083453,13463019,22611912,35637573,31151628,39322370,37169397,24257016,19791469,37617585,40110390,14835784,10672745,8022108,36950485,26550786,32264931,38293620,23766315,36425695,22220790,35197675,23492229,18901533,26062807,35202088,7560018,30867855,30273912,32916672,29229754,36783111,23272045,34176458,19293285,29007811,30022983,37813993,40354216,40009468,14062122,39299453,10661006,22194354,31897447,33289737,26714771,19676247,37875463,39454491,37517709,33545917,35714920,34855384,37426404,32119081,29963766,21381044,36773813,27988042,28714189,34907867,30135270,36797433,33225811,30308684,27022111,31040691,34555633,38846775,23364691,18849798,33245038,11210289,28358797,34532301,38953566,40438726,36551181,37919066,34499977,33602843,35906622,17753238,38681901,38052856,28790165,37062878,39490947,29584802,14370383,36790823,36640712,35624519,37743979,26325653,35967572,38143376,33166032,39393306,35689015,6771105,31538167,33455858,31615568,15881649,39404666,31633192,31384943,40217335,32570399,32615842,37130841,34841029,32339347,36044552,24795355,35036105,24544816,35788684,33213984,28373042,35013129,33880564,39448611,12302635,30284050,33490820,40118276,40110356,15716018,9737246,39884507,37701190,39910380,24363725,38900657,39920150,16630856,38117217,39555964,25090578,36177802,35498336,39174753,18577857,9305149,37226409,25145189,7480302,34750225,6390235,30909573,13643277,40334687,40573317,37601275,33133121,11037298,37023529,30142849,28577209,31791280,37099792,25960751,36539613,39317986,34160912,32814647,26332779,37219254,29914854,30573633,31222330,36906685,30760036,31684608,38260928,30798927,36103873,38037767,39515114,9296035,36967324,24242219,40288245,25471874,12782984,39598635,9466137,38131616,24282493,37644816,37939911,38314018,40449274,7325159,33598936,33278535,37704649,37463779,38602635,15181902,38689643,36678888,29416684,35389709,37159286,36870043,32037711,39296381,37311359,38928403,40338831,31934285,8109584,34121862,39214885,21692593,35668955,14941826,39431163,40324436,37238791,40092284,39525577,37068987,36626416,25666698,36398844,7199697,38618309,32400744,36648472,34715452,39503831,18146761,26534136,14434110,40549881,33215285,37617374,33343319,35598841,35431068,38750048,40571339,20447638,34351694,28913634,26504955,38521951,30356652,33682068,29615437,33349431,39560232,25553440,34092644,39544371,9071136,18303031,34259914,35900784,38706657,40296673,26002150,33046625,36557185,34538379,39551101,20746524,39173397,9491825,33332904,34621687,39839692,40654438,39588396,34722469,31985757,39825496,39807750,35438972,34555756,24072985,18910875,39398383,37811051,38523000,25129790,40415170,36388045,32480539,39041195,40228199,40564629,39614158,38630547,38403151,40035786,38214861,37493421,38554435,36871419,39586912,33356042,27190481,38925606,40243256,40330854,20711850,34424033,35784337,27124473,35099937,35529003,33534624,19176297,35931824,39703391,40333462,17610216,39338584,31742946,32439150,39517578,37586193,33966404,36865209,37328197,38546182,17540789,22660276,37353596,15212891,33184305,40013000,20714236,37344185,36745231,40334667,21138446,34273450,19560857,35509536,26468607,39996883,39666596,35301900,36835382,40138303,38739488,23147498,30591743,36306244,40424754,40504430,36421705,34251391,40386612,23755535,37401006,35512215,39711361,23765305,37847661,33720594,36296956,40583874,34549962,10583816,36349277,40003543,30006834,40093653,29468859,38231149,37769223,39975984,39518119,36965583,24506734,40104702,40451087,39827499,30799723,35656815,38102071,14417070,28860340,12552007,32397430,36682113,24281825,36273367,35799607,38841030,38016312,36549211,38388321,25615802,38675944,34272910,35680592,32052152,28048271,39768560,33814428,38384163,19135705,32405343,36784542,37573694,28697184,37325894,39509363,38763373,31938459,38020226,36573799,39213604,40169513,28988597,17260136,38468823,38597762,38388739,38377575,27623534,15137564,38442197,38584721,40419352,38421813,38399810,38413498,38481237,38457491,38432627,38568932,35784188,38568531,35742252,33121169,36521133,22583134,38537764,39357844,36627529,31820364,37037414,26113772,34508131,29921976,31226086,39376117,35653817,22731216,40553248,21578598,30124294,35274490,19071090,40232685,36826774,34370254,25360325,11861106,39051017,6710250,34362480,17927418,9304696,25951231,17336417,40524834,38419544,36479577,38417111,37120651,11401962,6622607,36426282,35385518,7307407,26799174,12648755,9432157,27686561,27019237,37892415,38445606,18949049,35686443,37699387,38563549,37619211,24311413,37520541,31008703,39726572,32432212,34089160,31321778,18378552,38671122,35272390,37117176,37070455,29488365,38452750,37249895,36741832,32873654,11420788,37164364,26917118,36844145,10409829,38378381,38204144,38940805,39101039,36809776,28103794,32453365,38070977,10583026,22433000,39324453,11581839,27926706,19981790,38369094,29489084,36387948,39827629,10454054,39886413,14357810,39182363,37488380,36347467,37236645,38208632,16724232,24936916,38045258,35070697,39653562,15901945,40090241,37491035,22439045,39543640,29068960,10495116,18125804,28047338,35055294,30149533,26984421,20144674,39041073,29440196,36747290,24557044,29684601,36528762,29349061,21137807,25796934,38613925,34922069,38429994,37255263,36125756,35935817,32602528,39422110,15549945,31804185,34059559,37090371,40655780,29443648,38231540,29489588,37876056,21508926,36477809,37928496,39525704,9941987,40001485,31098350,29601972,40194788,14880232,32145946,34276718,22105106,38146809,39612655,36534997,37813797,39416328,36931144,24579009,39935493,19678870,29104029,39613120,12307327,32683382,37073823,37427347,22572038,39258970,28577850,27003699,39114077,39033452,22235198,24847029,18032685,37222158,36658603,29596188,10468063,31565300,35790040,31502744,38983819,37621135,34740729,35766415,33807357,39096655,37227469,37928033,38762003,31376038,14362098,36403601,29720812,37279356,36580038,34904366,36366181,39983251,10110073,8629079,39925734,29331635,35535493,34458597,37300987,29535463,29409304,37155699,38023969,40240407,18204614,38425293,37039099,12173021,22902742,39372898,39639756,12316041,37020545,40334957,36580258,29113009,37306496,40371424,38748378,36927986,39774839,33285834,38940567,38127325,39996298,32434038,15013941,37610900,39500940,35592972,40128592,30174727,28547241,39125921,36956876,40039704,33690302,35493869,39931478,40595066,18016717,39564162,26618446,38405641,37849381,34278045,37970667,29949503,34537017,29995472,31753872,39757068,31425827,14378163,24163994,11283080,20031632,18004158,36726914,39357633,35564298,36844918,34835698,28957276,29961123,29594636,35702670,36874967,36824137,19161606,40369576,32754945,28715651,32414285,36839767,39934532,15311159,39694845,34169604,34348439,35187388,32964466,35509384,40170017,23224345,19155597,33849824,38458625,39904858,8572122,37882608,31496172,29959750,32843069,36430890,24043346,36649010,35536804,40398255,9157884,31408306,36570238,24704715,24283645,40390513,31158121,36551372,19077893,8408701,32138852,39841904,29955712,34128722,38821970,8691725,25193454,40566475,38045905,23029109,38880293,13952239,39200377,31867113,22812371,40396495,29317325,19484834,37339338,38133233,10172407,39088889,32619475,39867681,34486443,31578949,38915171,38523404,10707188,31976359,39458418,36563174,14113784,30819222,31530882,40035688,30751608,34345676,35104379,31734629,24216003,36858794,31901361,21334250,32010296,37836941,32493281,24821752,36431344,30038021,39950541,29996556,36178007,30159935,36074681,29430751,39608433,39213289,18984066,36459634,22969837,32118273,32321694,13684877,35254257,39833932,27802916,8970469,40034683,23690741,9192862,31999209,38463282,30955600,26799394,35094030,39786257,24758336,9376484,39780057,39228567,14491332,38147543,17525823,36445330,31437386,38897781,38562086,38531912,14071628,19113542,30367532,34147872,39461611,29953462,32904116,39518415,37871658,39620186,29528969,38672220,26809204,40311143,33512945,40399491,11328898,37123131,18405927,35505580,35711639,38427203,26335376,37806583,38289138,22695997,29615468,36966467,21796094,34394206,33774400,33711294,18871483,37154935,39306912,39805548,39952945,32278340,37145587,26096460,21346079,35908015,24292172,36404174,18672362,37135650,35947821,39551782,37254019,37224400,26715226,29633956,21460485,39123828,29623831,39555748,37478683,38065510,29718926,40018805,13747399,36051603,38849251,40426680,13109168,26112263,40007622,15498015,38525872,40154096,40303690,29421501,38463183,19826887,29626802,29326716,32211319,35336655,38827993,39964514,39600768,38313486,38524145,39845662,38528242,39084964,39081217,39078572,38811907,38801925,38796491,38794225,38732239,40226290,40501516,28523287,39082951,32016216,34659361,32202101,33336986,29971820,30667889,31511765,36364932,34430791,30070571,29797432,11178556,35618559,24312547,29540861,34073084,37828901,37128063,33417165,37920445,30630834,29588923,10378579,22231658,37852496,37355069,39361212,40217249,33545466,23786722,12230812,36854815,21378800,34472825,37440669,34855297,7018537,40555450,30574639,29308184,28511062,31933699,7883122,30824803,19165701,10932430,27704253,28903266,29421161,35250364,37716545,37385126,32767383,15718464,38979618,20472953,38461589,37728179,36478611,36922349,31293252,26891019,37788662,31472716,31976479,32266360,37095189,39686045,35130621,31946780,29409774,36036771,10736595,27651319,14230052,38144280,37225848,37133386,36401326,36455678,33580470,33329915,38319458,27148729,33186016,38534919,35036325,39397944,36187779,25302740,8110621,35363539,19406592,8716232,39610397,28943924,40037386,37505784,39342940,39556687,20943327,7510039,20078759,39813311,39642362,12780485,38267628,35569966,30742697,38726088,36953915,26273759,39766134,37801605,35331809,29722008,29406239,24079801,35878649,20248709,20333615,23935253,34430227,15114718,40287203,36981161,19099929,38764259,36213895,40030534,40026256,6480988,40082607,13014514,32876764,35519816,24530665,36977487,38429357,22091375,24910973,37195733,29522679,38679061,34853567,38058657,39384450,34729896,11787752,37835687,40037519,28201039,39653073,37684078,33416983,36274119,40193578,38457938,34070804,35802030,31364370,36535311,33716489,27595993,36849158,34379668,39537401,30345953,37973165,31577135,35837769,33187838,34929475,8020790,37112396,26093533,11747645,34523038,32511027,35479062,23743479,37816905,31525659,34634979,36269295,37186516,29609941,33394808,39636334,20770176,29430838,28229754,36861466,13624744,40324606,10472165,35371261,35055305,29406967,9567765,24592400,38143749,24572502,36754852,36514214,36264521,27320413,11864051,36026363,32265698,12420950,21054214,8624086,37380453,39556026,35720669,23618556,24827242,21386513,36225021,29608439,11910029,33512815,34341164,18483619,38932400,11171447,28536121,38270536,29947549,9396667,21070349,34137310,14240228,15491543,36816032,38312302,37047622,33922725,40130220,39175855,29379398,36500947,39382216,37565273,20246694,37893009,35464793,33384275,36903279,35111406,37142233,35139419,30296113,38271822,12166570,40314087,21129775,6845389,22149121,31764434,16281631,14740983,39701255,36855239,39634265,26227623,37754462,35795516,36881950,31483579,38272052,37696533,37730575,10858586,8615542,22035775,23730982,37579018,9763412,35109543,16345826,11156095,37858641,9252163,36867948,8063462,33803834,35682830,36943797,21515152,29617291,38281526,37195382,37144495,38647153,38474650,34817119,34735198,36557261,37764102,36201403,40243867,27749908,32490613,39498104,30524566,33100268,28520499,37597932,29345355,38175271,6753576,37759784,33197018,38901805,7101192,21484441,29555265,27324159,39716902,31521494,35727214,35084023,33375426,18273115,29536078,21367872,39838458,38330572,21339622,29441586,35539203,11889139,13186729,40275556,23551185,29603176,29659260,29582001,30707360,39999503,29693745,21479211,29529076,23930633,8692733,24533690,34887544,13822216,39593698,6789856,39203559,35673760,29446044,25745760,37162354,37247923,27096323,37760080,36517648,36689070,38914516,22648161,37716991,30762124,25695163,38059495,31462471,37423516,15727137,35036726,8739649,8151936,34716139,19736788,40496689,8701840,35513016,34990086,10713154,37644606,34068560,32201572,11479772,39321949,36835920,34926935,7615376,35270668,29525876,28534416,37304578,33424000,29812735,29603288,10773208,11591876,38315488,25656118,37816313,20705572,13284605,34177277,16915792,39066812,40505450,15698114,38535411,37432384,29559063,38140777,35894742,37805685,38476649,21197306,33410124,29568008,37966826,35199048,36560007,29591527,31076228,22706580,33273846,37183726,13301057,15628813,29340092,35190549,24076080,29437154,32465966,32221868,39820906,37249415,38810837,13420878,21638574,14091684,20391029,29804545,38388977,29541240,37235464,35630326,21381148,32045280,10439715,36960270,39480344,29590989,10262014,33981335,20264563,38591475,37159532,35935499,38556970,38471985,38563291,38611681,38628698,38518915,38506460,20660906,39045184,39707321,31875913,39997238,38622802,38560625,38517329,32665698,38518638,38574758,34989044,32089643,29094063,38570456,29547167,33936424,38541493,35161386,30334581,28011519,9424831,36983412,20464992,29268984,35441924,39559351,37515735,39945010,17357202,31828639,39421256,40092285,39095701,38934050,35241915,32251549,30528781,9093392,38854369,34893678,39507865,20772441,34803709,37867427,37823653,38338272,40226091,37715441,23976901,39871543,29372691,33049186,39201974,35562324,29345447,31968922,30326348,26158011,27616804,31880043,31737091,39832159,35468607,11314472,19235203,13891168,37223338,37222546,23499379,37860693,32570579,10792491,36029391,19775755,31753902,29432136,31197538,39521223,20796472,36426897,35297188,39832006,22204202,36929619,23482236,38759307,40465063,40011689,35303412,31149512,25027369,32574854,31138107,36035147,29828553,30017111,39206130,31974020,29975530,33249303,38081605,31335886,39008077,33370369,7897778,38726357,30988589,33697141,9967291,39762099,29604011,40470397,36073914,37135153,39451894,33014033,29824377,29999611,38081197,38144609,39771750,39811136,21539253,39131401,29545438,30072408,33534014,24661160,9987196,33605954,37670075,29609820,35212837,35175751,39490852,35438434,30830653,29422152,33200194,32453603,20925777,40365669,35339626,27710375,40375023,9642976,40515720,32504481,36281696,33363113,33908490,37008394,40428515,37950592,35106433,38926793,22960995,37950940,29529065,29311681,29512873,37601411,37130135,40109345,36557339,32842615,40528046,23815553,40028199,35389988,36189008,40607047,40082397,38289651,15003687,32996824,29708631,26701211,30560253,37517946,37152550,35819078,37788960,40335043,25782313,30030490,37759771,16769044,21205798,29576819,35473094,40559022,29671866,39507078,37290189,34518510,35575795,31666967,38726604,31374781,19102132,32150091,40386316,24836191,18912896,39898361,34997536,34921438,8714738,40415028,32810176,36805553,14183917,38763762,34982294,38106870,15105450,27473030,35022029,39622808,39861363,32650275,29338767,37909055,38750806,39005689,23086154,26029134,37342894,22508277,39716976,29504743,26773451,37180456,32455846,33390264,38009672,27375650,40553769,37035671,37161633,37135394,40315766,26480973,40513758,9979557,33257569,37797166,33350828,40105923,33845610,38206070,29132316,31873822,39855382,19912256,39024575,29598331,24560330,16406969,40483204,39460454,40236414,30513079,17358918,34966576,37929958,37506874,40473913,36216015,40030924,39444548,37436624,40493107,35124407,40598387,37854021,40410590,36360230,24658976,37195522,37101861,37912854,34844422,33683521,40261092,40031079,37063785,38376799,40298784,37792002,11129822,38338901,38319467,9800532,36787080,16836713,27106699,37796949,34898459,40112168,24235991,31554279,19761950,39288737,17954676,30011731,23839268,37616990,37248295,28062773,13965303,11941782,23684420,36448532,40078805,34614742,33757097,23444565,32466260,31865230,33579371,35060843,33961007,38723068,9893404,39401783,20691378,21052342,12896889,36297064,37145967,38301352,39282313,37208386,39049113,29558763,40123425,30656097,34036395,35795036,37184819,37148166,35205473,36237469,25397460,37448464,35925156,40322901,30109965,36159824,38482893,30032682,40293722,38237919,27361821,30670123,24374607,34827928,7766345,37109509,40364811,8262369,18209900,23855195,36661466,39621492,11630307,17415620,39798108,28619458,40331584,19317679,34263438,11348329,27673504,28941772,29994078,38355704,33877814,31768833,12218722,23391916,36470189,22387214,9908327,31983227,38036573,39108288,18083432,27560764,32205340,31001993,40212459,6392946,31254579,36204148,24850067,36708752,31564411,24425414,31433160,38211928,24586197,22638428,31666439,39431676,13445384,39557383,40167000,29854539,26442708,39518709,35527194,38813834,37115587,26536598,29232098,22610202,22803693,40229193,32813189,36768010,33716814,40073512,38904197,35748404,35121586,34447672,34164068,39431260,30163585,29826224,30283234,40504526,40439953,15859435,32430857,32431167,33613891,37412576,25290486,31047803,21315523,14248165,36261166,12013951,37773205,37129182,40022217,36754599,34698460,31646163,37391064,34234064,10198103,31725276,34476720,39598582,17427991,35955238,21011414,37985322,29526181,36881951,36807927,27738727,34987703,14376844,38992245,39540544,38566274,37794573,32783375,38356719,36360920,38162562,36190522,34758951,36965197,32664102,12103994,40112214,39716824,34626525,19743743,37236847,39296846,34131764,38280190,10867497,36441454,34990033,29104152,27517836,29440233,30540642,38743546,26954581,34934280,40346125,31482832,32975401,21188747,37969475,19967926,35300912,17688948,33331994,29084554,35616696,15136963,31631241,36664912,10769121,37672947,9692182,14277962,39868868,27760737,39612710,24937362,39828668,38828634,40012980,25923130,38827414,40150792,36563513,38312336,27850626,39534062,31987177,38321473,39326651,30466003,19706963,39452318,35423065,35094450,22790440,28205855,40147653,37572010,39211261,37489563,33437768,38576057,7784011,34231184,32445491,40303057,29588928,40513441,40063013,36688192,40331836,39821569,29291407,29387272,37150935,9345994,30520872,35147990,19322441,14249986,20530045,37072496,39311408,40242828,40656795,13301784,29122477,38761885,39606657,35213971,37485501,18399978,39604233,34146402,27444969,40309488,35387970,40285262,25012113,37068897,39644386,31611433,23165790,27095716,39841706,28525726,6587200,21097099,39779097,27896186,37275064,29747356,38756012,30646941,34510005,21843109,40090144,29809299,38575132,34917526,19752995,40509834,21707602,27709100,29026629,34140689,39964956,37372085,33441123,24672657,18902225,37235337,39367710,39654608,40248332,38042326,27006497,37787522,40337672,40223144,32731192,7866268,32880550,20351427,39316654,20579191,39412001,37301301,36987795,40550703,37396791,38565711,22109038,39452726,40501309,38103232,40085430,39930072,39982932,40187819,36032583,11156184,31990123,29232367,35075474,33616774,34775004,34216941,20329666,40320324,40548910,40558170,39356834,21902310,38224562,39884884,40446014,27068646,40455485,8042049,35135801,39004043,39945146,33971155,40237454,39323010,17906190,36311424,27243011,10894832,18223977,38557597,37734196,36309976,40339520,21506943,40473208,40340513,39296534,39331124,39742361,39778704,7476772,40403640,39668561,36547861,24046410,39408879,8563220,39690187,39761671,40552852,35079381,40040515,39585603,36709269,37191593,35004945,15480354,37010382,39333670,30459218,35049312,39779212,19414666,9488130,19864651,36207455,37596476,40115048,30789882,40301171,38857824,40275340,24165160,25249814,40084890,39121912,39558611,21641509,20648795,40268818,37586914,40588108,37035469,17794218,37317211,35336636,35808067,39463072,39705826,39704954,39764152,29336467,40153699,39418513,39828636,40033780,39111665,37281068,36680984,40443913,38213758,30946332,18863271,9163359,18743223,22702662,27586291,28824600,40062444,30150384,10921437,39160049,28776001,34871353,29419945,28222564,10735002,18628847,27544862,29582753,31789802,40495954,19778674,40130667,26235427,29790211,40455174,21351407,30372141,33362511,27386883,37195916,36844288,19357841,39511218,39542352,33887454,39950766,39889300,39742232,39886607,26706693,40088070,40359391,35339036,40144101,28977052,37036322,37711980,18824771,12050572,38128648,24237004,39827134,40462179,20656671,34601255,40141618,29965609,14401110,39986980,34987194,38760937,40072884,34569197,37949269,6830264,39437216,39592845,34277070,40007904,40340500,15468434,39654225,18773626,39621667,37823333,21346891,23686741,40335051,39322779,37671176,36787085,37409902,24000040,29642391,40511011,37312742,20049991,32339652,24280485,23291774,37730067,29323134,35313318,28203148,40474736,33440492,36425624,33087290,39019385,31865531,40538272,36821284,37920804,12175352,39414995,35117403,8105699,40050762,32652434,29498436,33700682,33619814,35832154,37980012,40543505,36075557,39404463,31334375,40144361,33283082,39631833,11733281,37723643,39545149,39711528,30039403,39108992,34410286,12334015,30573250,28971458,39316461,30167595,39281490,40343473,25178728,40465698,39855836,28517115,31035047,34679485,39316918,19032850,11229252,36182313,18289434,40433125,39803832,27645245,37121947,12895539,40255773,39536866,40574114,20504865,25505471,35684253,24938565,26564978,36982070,15532040,40084595,39621125,24577367,12128762,14007386,25937578,39438903,16882070,25587121,36710525,26162570,23193074,19475958,17766450,39533352,39285327,39844090,39911902,31299758,39361383,39504473,40319501,31046326,22866143,29825123,40595963,29942648,17642009,35307756,22135438,19234363,22431690,32074150,33383084,24203867,22482369,40288184,40148583,27906775,31238888,31511254,40213742,40123621,31407499,17656253,31683297,33737736,39453645,29521936,38361630,40462689,40173318,11127337,39516051,33871920,40243778,26288341,39446351,28597645,32797670,16688950,39356955,31519559,40013153,32963372,39377357,39684330,19063744,27402030,21144588,38500522,29047931,37506332,28776812,33525913,39118817,37031352,260958,34225410,30971079,27950720,37291714,32441628,31141358,33374651,33308573,35150613,30946286,40096195,40134646,29329821,37119245,40208133,38348744,39665508,39672448,39952522,39914548,17458695,40107071,23980480,16179138,39088359,40308141,39529428,39352987,38391806,40337160,33706812,7587303,38350996,38148858,6941469,24203384,18273019,31232510,18182639,38254074,38188646,39841555,37150452,10224641,39464938,36954972,33330489,37371322,34162901,36639938,37077581,39985042,37314860,36664589,22614113,37466215,37509027,30034267,31536172,37250805,25683076,37099908,34615320,40581493,38036339,26354077,38345597,38049519,36977095,35121564,22715040,36950443,9044483,36984186,34288776,25295004,36766035,40487442,38193685,20857136,35788044,33919632,18744648,37395109,28939822,38758854,38502197,38828653,25349518,37209093,26325894,38435180,35203925,38455304,38485599,30201814,38502435,28281247,38906436,38470833,38472596,38466755,38460596,27374959,38359930,38134492,37604325,38440315,37174698,36421543,37231595,35538531,26522522,37396059,39827931,10920097,29543354,38937883,37728088,35684503,40198343,27263853,8718971,39019677,37524443,20342932,38951128,29189439,40310307,16540350,35587669,35122046,38472278,40043543,35966374,34860264,39005246,24403717,37258228,35943076,19074680,40466376,10403157,39819066,39646861,39689047,39969463,39528364,24430501,18307531,39935390,33950751,27916343,37156476,34470711,29121667,35595352,40305252,12806413,18976587,40305873,29606776,40466016,40137443,35775131,34644391,39866593,24620600,29430952,33343264,25131429,36619612,10190541,7925219,38226567,24551695,36555869,38815898,27822411,18672439,28063794,28691889,36664785,19573791,13858040,37407127,29385848,14386882,39316355,24715471,34716557,36848175,39886005,37217610,37687924,39104935,40601743,22066277,35400993,32923237,40442309,39946121,29622067,37504381,36699097,11887707,38365229,37456365,14092448,33346088,27501669,10940182,40501887,35334383,39350646,39978854,37810908,18586564,22425260,22115044,10580547,21782884,29761260,39413415,33261527,36952642,17431792,31945195,40600929,39432748,36470652,37705343,38002882,27966582,37673774,15406189,36536605,35953789,21434324,26515283,11315778,39494683,23377032,34508819,37776075,38089462,28441470,38455881,23440569,37875781,25587621,11575840,38439985,24785843,24624078,24145652,34523913,23192959,11964351,38548460,20347485,33871824,18662556,29721353,36765388,39469201,37862770,33640792,37148558,18679542,35129084,29496320,17486519,34260832,29001702,33170717,9771538,7252900,10394854,21388342,29081467,20721162,29407595,11039581,33536574,9461144,29141457,39671808,38139142,29636583,23545745,40570646,37267496,30094610,40385514,26305711,29462871,36202611,35154267,40565835,38480461,40093944,35702923,18565349,39952481,39940647,32992459,29485766,32258699,40043100,34147428,30867014,37529278,32711908,36126131,35738236,37840847,38125068,40465616,40287190,34789682,31634792,21550420,35575229,36177523,40253722,40457863,39439359,36709224,38490747,37213404,40347709,40096887,29463242,12933753,36858355,13216369,12723419,28418060,37437561,39802625,37617088,40212315,37423832,30757167,37255551,29528287,40376716,40406541,12507625,20158444,39752504,19195051,31901969,29325218,38083890,29330565,40516351,30816424,39554630,28494625,36727454,38321520,39742331,16327729,13875926,35147085,24833251,33668285,36481021,35238819,36649082,35798547,39141283,34275077,33279156,29582016,27249531,35504486,40019854,40215313,37201442,38005084,39654940,21432979,20078715,36513803,19442496,29865148,34101739,40421977,16968988,35878560,38200836,11938494,18916472,18721910,37035121,36743763,39210710,32565706,21940838,40365935,38225733,12079231,31671810,37049487,40545086,27806028,38271318,28926796,33098219,38290275,37769271,18402862,36432538,25852614,30812790,38780109,36588674,30622933,39618868,33970837,33778881,30913272,39653399,14371621,36864508,14645085,34461995,29486315,28634675,37304874,13016239,27272217,32926747,30516224,29596657,34330273,31044605,16555289,26434079,34205653,30630014,37145581,39219047,35326097,31901524,30558741,39106047,38816814,21906326,33578623,24698548,39724756,35487450,36136932,36545661,9052845,32345714,38286063,38898155,37865504,37134263,38578794,27175821,38442001,29199585,34642080,24889033,36416346,14224491,24292566,36562391,14006050,39831272,29562942,33863040,34623389,39998229,39518615,39700911,19179063,39699299,34309801,14548826,33611139,38779092,19946702,39820821,39810133,40041635,30668409,39400000,29416374,36521518,21415882,29433505,34826074,37253355,38242401,29563290,33618291,39435478,40564996,8440052,27414728,22985680,37801023,33983624,29360801,32373332,28773727,33488845,39649346,34883219,40043845,40144406,32413104,35641713,36469333,39064105,39747324,40225156,36815733,34135304,40067017,29635631,29155205,37154763,23149130,34316780,28191411,33277689,12258839,15436679,35416513,27325068,20356177,26992985,30357414,33975338,34678263,39310771,20727992,26371821,21360476,14803940,27108343,24384095,30236113,33931195,33899022,13734939,7099419,38107964,35337934,39595379,36331011,38208154,36858930,31883073,36869296,35154397,23664576,7682802,25001393,34294220,29237021,14551941,31069776,20347916,35949586,35531043,31833597,29692256,33416840,39805985,19169619,31832844,31728202,34939047,33131457,11131415,37351143,29526894,20736965,33394506,34695994,39539511,35093050,36039786,35793461,30259565,38362230,14217368,31379383,38378976,34473769,35535061,29615132,20714261,39623124,35971179,29708472,36562194,29986254,39356687,29387372,29312470,36872827,18682634,13992267,29568038,33885909,36252926,40228682,33798352,33331243,39438943,33416690,34050478,26206899,35361186,34451233,39780191,36416092,27724917,33365239,35434202,9070829,28162589,37586113,32259223,25932642,34716954,38286759,19318080,23996540,32120067,29318424,27261303,23925751,15430163,37240131,23761791,23761926,37372896,36890109,35705269,29405541,37465388,33948962,39637714,22094988,39796319,39346985,17526295,29416708,31700842,27455699,12988452,37018836,36206608,38228359,30207322,39417578,21083622,27087399,23062655,40430527,38875634,37698795,8624207,27506373,33350763,20430505,40026049,37570946,38200594,35683877,7522090,28034798,33028770,38104188,36211391,37758313,17566514,35795344,17181429,29337247,27550277,38400458,9628859,36445665,17821883,18198866,39131016,13558708,7218756,35917624,27519268,27003988,39082374,7009345,31282313,38191702,30844604,22733292,36573195,35429952,35634694,37113416,37184064,22593365,35023887,29436132,38855860,26811708,37183816,39235204,37451406,23433383,35828895,29543145,31987347,9982813,15232045,22961241,38002640,34075133,39899623,29599882,38880696,20910698,35094305,27873750,17840326,34698304,15451744,40335413,40648414,39776849,38751141,38997878,33592434,32922800,21236622,35931048,38308376,38209452,9377979,34509381,18766858,39418244,39333688,19510717,37231478,39038816,19146910,37210087,37256128,27734345,22330533,40432382,28965435,38304259,14693574,33873803,21611419,12448745,35371307,19329362,12461878,29924228,37168912,29613858,19988235,39561026,39651941,35857909,39092499,30001167,30840229,19522448,34144310,28564703,27516108,29863168,37221197,23825434,22120600,38549405,31963504,39976633,32207302,24535271,39561765,17427075,17727346,37771154,10627674,12658691,20370702,31064144,35347022,35721692,19527842,37888213,18753285,24744425,21400306,37349079,36199314,36065954,36818071,36159390,36177749,39554035,22591710,28724263,34732914,21505065,40399490,39733714,6865886,37598223,29245162,31912678,29978025,32848213,19512090,35502497,34593224,38707689,31970290,26492323,31726132,32070461,27727118,39081954,27778465,37966791,18684020,22965087,39127693,39963776,28114440,33858594,39180960,35378171,37861551,40249258,37572871,24722163,32856399,37307004,39783553,23770453,39937800,31553820,21447536,36287093,36630441,39663014,31900521,35551334,37857644,27712080,21581566,32879497,32636519,32889539,36210398,27849918,36772020,16185177,24731167,36997403,35134545,34708358,39320004,17245260,21550121,21552916,39512054,34277825,36535690,6393392,40221298,40172221,8248036,39197071,35518511,6465811,36855501,39430621,18877618,21258669,34794607,27981170,40024187,35198793,29520021,37111766,36588491,9790130,23227904,32420573,9108644,39326534,34086681,34604622,29031893,33727746,29687065,35744158,37573708,26697137,38135839,33416467,29469735,37014705,10669786,37225254,30483082,35579326,37777148,39417028,37602815,29063632,21452444,38115905,31975158,34642994,40134122,15722412,32567166,34704514,29404628,38135355,29989525,39686793,38656515,33410668,37116442,36551778,11564086,7619295,36480001,40012633,39918667,38781114,40031440,30549334,36975879,32199579,37208805,36758880,37998700,33598614,35389224,28302196,29634042,40192301,38299808,20632854,16450680,30269274,34630523,38460580,29595229,36319793,36472605,24658319,32465165,27116618,23694177,25133397,29068531,35589266,40393371,20227917,39343984,27472847,15870895,38439628,35143247,24911606,29614346,29118606,31720843,29426679,10660452,35226757,33770825,31867741,35446488,30274471,30272364,33638140,33095491,11969732,28710275,34841211,40133324,38251521,32061160,39944371,39091176,25538563,27991915,32583818,32079054,34827965,35005796,38278248,33810007,34717556,22474541,39862178,24838659,20419695,29005809,14506224,36590835,13409355,29941419,20712983,36364784,40417201,29612805,34702866,34506371,29554976,40289839,37588714,28004224,38125128,35490433,32671156,34797383,19482151,26370943,35602096,29438489,38354662,40012324,35603966,30665746,38246704,29632920,39732478,40083618,31085642,26426215,39194064,40482023,29148029,9496479,34363946,36420099,26514070,35950790,39266988,38288797,38285053,29215105,22112049,7864483,29276522,38522339,34690704,21013716,34824120,37118175,29082001,40442902,38503273,16545528,22163225,37391647,23238914,30931833,24125638,33176430,37487195,34320795,38524281,31958730,35674080,33325895,30419447,39124687,29976507,10066516,30578914,25775690,32340089,40398886,12508885,40099847,33710811,33189017,25931053,21440455,22771486,35819976,25828429,35723770,38459486,27611136,25568993,38938582,38818018,32333166,34256943,19268010,35273606,35007073,36630194,14098039,31887561,11417745,10449789,17911036,34440420,19471470,40212810,33905321,39129939,39645447,29707071,29322203,39552485,27872489,39223574,29854877,6980319,32447761,37473449,40302543,30533992,21422911,39883596,36748151,38713569,14526066,23674205,39820949,29621734,40131493,26152436,28684759,37381967,37299665,29350877,29327320,29428057,34953857,37498600,28301414,12933972,36917987,34724679,36384876,32570870,36827159,37307914,36029576,39719507,39940989,17899486,34345342,37876032,36563149,34798709,40311068,21420251,40430594,7873613,29959656,38712141,21915094,39667304,20123839,39445669,14370779,7032639,32050897,29609146,24413965,40519277,33958079,28979395,33542010,33734285,32652785,36506441,39805438,38874761,37009791,35388602,37606485,38195996,39479137,27801877,36850505,31437449,24426293,39650166,40303234,34142788,21683257,39815735,37629022,18588828,38091168,10567427,20707531,14320702,36776491,39913525,40174378,30287939,7118959,38438691,38184400,39548417,36330228,7065163,36673292,12371324,29603585,39309081,29540026,36854985,9408887,39448862,34232147,13990908,39751220,19089885,40363150,37209984,39736402,23000719,39549936,36182751,33428676,36767587,29430072,37185117,37276637,31880265,37165867,38181153,20035971,9102931,31969835,39952180,20617869,29433987,39004078,38825687,35437862,38338258,34255486,37826095,11503512,39820701,29336610,39998240,33742229,21194209,38916064,38079948,35475362,21502839,40342492,40131316,13300153,33631949,36666008,39940161,37888016,39281829,29674897,10993487,25500897,35007255,40529559,38112467,37934681,40039256,36877656,12424416,37875125,15122270,39316405,29404486,38970863,37378552,23732091,40239424,39525938,35446451,40254975,29766965,23668036,21055808,16597729,38629280,39820035,39771213,11134823,38124505,40065696,36624451,27863880,12943294,22885704,37420434,20551810,36655728,29102575,30052683,26786752,40567153,6717147,37599711,10135536,38470502,24119028,38982635,18846472,35719499,24309042,9447360,37664814,26468234,38891010,33455146,30838421,20112549,39829530,34112591,21915115,39220541,32593004,38397823,39540974,39699228,22681886,25064463,36863475,28310193,9239474,36512573,34130485,39882800,40113691,21726229,39309274,24807086,32176955,12722059,37741351,16439422,39064350,39625495,29575236,22246111,26822801,25450348,25345164,36816009,29339290,29471784,35617698,26830458,35956919,27119188,23812675,29107528,30623044,39806120,29365151,28267987,37046122,37145036,39109095,39083949,37590638,36252889,38743099,35284143,24320911,40293104,38468606,29773958,38462652,39454494,38862773,12537165,29515933,33886539,19132089,38531627,33300758,33196174,9321071,29478064,37064607,37930380,7132855,38236273,29395054,38181151,38029811,35275049,35993408,38047363,37676852,38464302,10398155,21348171,36469397,18850798,34281321,28421180,37604663,28610743,37144190,29629590,39191254,21130912,37601490,31786698,37634652,15346731,26697770,20978946,36960688,17668744,20116986,18307168,39868695,39797625,29894599,34038415,25476747,29405344,37800790,19512660,34561094,39644835,38455078,30450706,40407490,39460521,37260913,38102285,28221507,29688098,9332168,16798465,11639353,17179256,34341580,38934418,37796840,39636040,31427302,37801200,36656367,37421840,39878389,36998345,35116658,39143861,32254988,39334708,31970456,39342360,37323744,40008332,19783652,37789932,38750192,39779776,38442962,34253343,29841122,38542661,38135897,37611572,33119459,36682622,37281510,39966150,37813842,37527533,30769508,20538751,38136704,22232504,40431117,28617262,19020886,7099631,28080634,24585827,33458425,35287263,32265912,23411495,14023042,27595049,39753877,19074107,11867150,37282343,38437435,15702528,29640946,19439729,36705407,40142880,40169012,9242119,39842510,37194145,14865467,29629117,33143683,31744734,29428962,23957955,39530811,39424035,29393727,15606513,25713370,37409451,36611392,32157825,39428937,19685852,25160643,39763334,39944773,28587579,39281775,37139751,36799608,38844135,11089921,24632284,39515605,23769623,9445169,38347956,23901570,35270115,37888807,6409872,29566723,36516085,39125884,26345039,29815173,39486979,37049984,34444924,36287555,35805535,13017776,10176140,38285194,29518917,29401005,29395498,30269408,26551750,37145622,35442451,14635857,33940780,10931404,29333162,35302455,17806175,37260622,37278962,38636639,29319603,10713353,26103692,37309411,39522404,34804767,34271589,34743749,15616569,31113482,18607960,14308919,27107769,22958177,21624922,24061333,28053587,26910592,32303471,23962051,17659920,26918660,27294242,27484466,25383346,22233325,28184229,26366413,14651171,34169556,19257263,19176662,22400616,28173000,28092014,22262006,32468600,24414286,9083761,30019872,28615932,37355052,14387634,39820346,26468267,33357239,26051269,39940229,36503348,36721648,29320204,19769075,20617069,38405830,25613608,39755354,33600573,16864291,34467675,35807883,34706935,37302632,39807211,26442414,34190015,25680431,34248912,10056434,38193282,27879673,28669347,26806844,40008622,24408778,35513038,31577983,37934720,19230673,36856664,24635519,36305718,39518552,38234761,26538301,39704739,25680029,33248859,37989895,35174239,25637699,29875757,36277613,30083224,17512937,28165969,9261687,19540699,21943816,35936938,33338946,32609521,39600850,37437308,12275460,22966735,23376489,28002039,17821772,34841701,33951913,39337915,35663475,35155975,33061334,22053031,15609384,19995485,17544960,36108632,6383297,24987561,19737717,16328476,29607729,7452062,40088338,35324990,31938626,21631613,37438924,32565054,23257465,33447666,24241454,39511216,9071484,37067681,36734465,35699539,28140266,21854376,17608531,33519700,37329495,33322121,23887549,36677158,39844321,38847212,37391837,31820331,39895965,16922442,29347516,31046172,38513193,40317564,38609821,18029222,30573062,27619265,23180078,14558074,24677164,28235931,39218806,28915844,35312550,31728643,20966958,30091896,31703732,33010604,29329279,24504709,22782346,25107372,31401501,9953871,17575249,20628470,27056633,22683477,27072849,25383128,40351466,17643430,20827137,21394355,37845502,19617481,35889415,15178876,23988210,25885144,38043394,33369581,23440824,22593334,37071880,34249061,32823206,34803491,35544928,21465638,38859662,38486393,32103450,35593851,22488753,31025288,32424611,29333670,36947744,27369441,11827555,29422809,39864455,30900867,23653946,32548477,37345126,31656009,40240137,21900210,31756815,17694600,37028533,32704241,17877700,32797711,35034277,32551641,28558080,24242479,39697735,29086734,34442210,35882852,38042562,38871640,25304522,28508505,31496838,37607220,22279864,18003034,37201725,19562510,20701266,40310630,9052423,35117612,28841726,29287356,21589706,17367014,25441448,29614235,33996824,32526548,23686847,29484988,24062153,12017372,26260758,27316810,8173107,28375490,32717640,6741579,27317205,9247280,35962235,36817055,28993642,12158503,20498803,27023950,34145306,19350869,31232028,36974552,8608529,33844577,32303406,38480533,24125785,38618560,21325247,38001268,18321532,36061581,38462753,31400578,39849178,38913412,10555366,39297897,36109132,29376634,36968662,24381456,35079114,33175936,23231101,24575968,23391882,29735125,21360354,37393563,37768519,38422467,29547913,38893192,34355859,21315985,39096288,39753841,27647445,29248928,36184490,38478922,36552143,37137118,30067178,38043621,38890427,37516896,36530689,35355457,20929007,27983168,36950001,26288406,19556001,38427316,22716792,19450858,38114840,37497377,37785627,35482920,39601443,19409667,8503118,8548760,28832044,22163224,31481272,11270601,9658856,39393640,35969397,36607684,36581871,35203632,39532660,39652672,33344256,33925599,30551031,29254420,29618803,37405919,12825383,28732130,37005154,26154992,14220629,30467407,34487258,37597124,9667478,37167401,16252997,17733133,31649603,34355390,33830506,24900316,39598223,39381397,15403043,34518247,14676771,29332918,18866207,18198381,33205907,33703983,24208052,32608975,30468969,37172931,34565965,22748741,35141311,40657825,35638172,37109465,36772175,25131066,37621038,24081858,38122084,38388564,39186182,40277936,37311917,39127691,21038968,24709637,13701700,10323413,32614740,36944908,33070852,11552677,36200473,31619756,33536975,32880416,34317177,34438109,36623055,35174103,12593510,30001253,38546023,35119861,35551188,38687790,36285133,39245219,15394986,20201094,39819131,37044148,34405587,39672403,29435799,29302962,39633743,11722172,37712767,28350889,33130136,29500323,18871736,31211880,33856097,20226885,26338928,29991458,32720051,37584118,13600707,29276534,31372962,35385207,38015361,39291160,9654005,25495488,38255759,39884726,12304132,37485174,10620291,12960610,40445161,21334688,38830188,36642943,39214315,39103674,36272919,35961579,29432161,38630336,32724151,37550749,37399485,38797335,33808547,37113035,35223525,36143105,34374539,38433466,36328564,29527981,11923184,35292546,35850113,21377116,12115713,35854828,35449868,29707922,29419775,40362485,39287286,18570060,33686234,35636383,34597687,33436360,39138294,35783898,37504306,30230973,35739346,39904747,39055857,26730675,37140181,26865828,38429213,39007076,37424457,39116167,18555154,16126910,39310776,30280231,23800857,37168814,19679779,36212484,25645738,32684219,17130473,39784228,39256857,10151636,35768646,20949056,29534770,16227152,31760355,28894561,39596525,22019649,12989702,19183085,29590994,36776006,32784027,30598548,38407333,35919402,12802349,38723738,10925055,15693633,38692054,11636677,8948423,37251275,27557192,37311507,13885626,23284251,30168988,38054588,23689398,28720927,37273847,39113338,32224256,29283942,17572652,19112776,36034389,14657712,34268442,18922019,11584115,18334028,35578505,40286624,29516811,29621623,31864893,29972388,11943102,10520505,21109532,34995898,39165954,34504053,34408475,36456740,34517411,6649239,24456428,14916541,16509457,22786467,23642435,32317556,14192260,17195230,35364282,8422686,37792311,36775232,31786327,11412804,31482581,29762122,40259068,37029921,26001912,21000724,16683193,27363349,25896212,37850057,31770612,34183565,35449249,7046380,11830416,24314970,22577415,23025767,24712195,23646187,38145454,24751877,30747825,9964533,21771580,13863770,30643742,26222897,28543327,27072107,29530249,32290178,36680023,33504218,40238680,34727912,10869947,39760193,40237621,31136856,30290091,24543593,40144512,30247117,6493268,35234277,35134462,36881963,27586473,14330466,36535885,34756369,39246987,34976598,32310956,18426185,33431341,33882213,29716198,33705177,23466075,31299735,11580251,32939496,37587768,33341435,29698036,28099780,40053440,31415294,38752250,30399023,36958633,33414245,35110445,29479944,35236459,36744466,35877696,39920466,22797818,27969298,21810534,32729019,38431162,22026176,31394774,9734098,37102778,39401234,37352900,25754433,37420377,23301539,39533859,38344509,39199342,7189228,38928780,39276908,26243753,29223738,24630258,20036218,36470409,7005300,38892259,16222032,26756254,33120088,39933997,28629629,15190399,26559995,34916980,23040155,11154628,10068987,13146575,12040593,11210116,35503600,36488358,7955014,37775446,36051405,29502750,35388098,18194063,36577552,36608536,36644586,10345829,16781977,22569509,40000610,39035675,40068379,33834585,25933298,18483550,31292824,33793915,36393114,36755498,32389064,24434945,35709650,36175977,34947217,40211681,33897651,29050328,37305971,36930977,37045665,29629065,27069500,39324488,20331322,25955634,34458202,36700182,32373623,38318238,23977109,36087413,28358244,37898378,36814578,34946022,37036329,33643105,19742022,26682842,37764630,39668165,33253350,35028364,21434109,39955146,21431077,32962377,33926237,34869900,29415435,34987044,12243346,37295351,34918135,20377032,27884138,32836725,36417100,29394415,28200876,24370548,33641250,25494930,13911345,34007679,39941764,37621366,39826993,37448199,31328932,38323242,20728286,8220332,17458370,14121403,19499926,26367095,18200150,36009839,20799955,30604590,35282277,31788481,39540416,19925438,38629483,37110458,35397467,37019197,6678920,24324563,20521789,33456829,23436227,27536803,26383897,19689319,36635205,37876298,18116082,35853735,35498634,32067346,33908353,36582707,31995537,34780524,38454664,38134828,31268182,14157393,26441920,38254985,28687995,40006778,35327503,6723426,22417783,37805788,31186959,33365719,37236763,34446578,22783203,25014549,21752698,13767139,37564898,27086278,38739072,16444379,20815817,35908576,39817212,33541779,36569273,17880232,39038169,35678247,22410254,31719290,22494759,39421383,40271022,12374450,38232114,40606154,31949432,39003518,26788460,6748888,31011194,38784846,11749660,31494970,39343783,37969645,20921227,20633279,40230181,7217791,14667983,35936816,24639265,12328458,7661204,37050313,14936566,36750451,37450345,26830978,39683455,12358439,30806018,36936808,39122933,38726311,31529239,39510917,28799927,36525062,39952914,24740879,28636578,34806687,40113314,39931373,39729174,37332283,35727121,12062737,28162924,38846395,39040677,27773418,29383039,10768531,27279374,9166456,38263957,37979905,18074146,19439694,29774094,39671039,22878148,39907228,33169613,27559737,40092200,35008185,27500824,40364289,40460558,18083756,33072092,37251794,24393790,25542748,37464718,17613365,34100011,24287166,37934700,33112545,39382023,29959572,39210797,20881577,36906082,12331763,26509024,13390183,38985239,36475913,7329535,18647350,17859652,38430588,37921505,33149778,37385678,16625409,37035033,36777139,39103033,37395361,33037828,40648513,34661527,33027528,33358368,40212978,20141271,29870193,36106607,37214159,7016507,36041692,36780829,21371331,30280564,40256176,37210979,33437665,24950422,27930586,30723644,32871243,34509325,37209624,36443213,28658755,39463635,24389200,36134038,35830228,36784504,24365477,39981505,34819737,38128435,39652669,18184891,16837139,18694983,36461887,10069857,31520685,40458276,31821769,31488021,37811722,34046815,35640145,37127428,31660913,39248011,29420401,38054898,27097793,13865277,36556893,34616382,38442566,38354561,36955046,40430340,39022398,25337464,13891610,39636210,10033906,36216900,8612852,38738989,39499049,8619368,39408934,33714673,26219576,23483819,37570986,35784927,35156454,35937667,39749527,32228557,37313609,37547231,39839172,36420855,37262937,28676143,40101714,37507740,31729325,38407232,29041641,31486372,37312074,36569303,27329347,30101325,36462067,38792760,12634198,38475731,36885515,38145701,8038073,30560997,35109035,38254376,32491842,33167635,20074133,36747175,31184261,21194241,37276964,40042989,32893308,21350129,39938133,38381479,33251907,39330851,33819928,39434202,38381107,21489374,20343111,15666210,19546764,20968095,39347750,38384537,21370320,39050718,34209851,14015596,39055250,28467089,25846281,40132224,37845471,32820947,19415493,37877877,37858373,17948076,10031136,37894646,21460678,37280313,6586698,17780027,11393414,18744319,7968310,10459207,21462650,38897383,39872240,38282785,12660222,37935888,38221823,35984033,33106555,39943210,39289197,39457600,39494011,29477429,39324067,33571815,35693784,38837536,38834230,38842792,7727120,25496835,23805268,23664940,34136660,21609018,37601001,39438416,33543389,38834651,23555819,32187381,37515935,39299281,37494022,40393231,37229318,37143053,29402901,29425700,19577216,8316937,10715847,40307975,30051878,39764252,36683816,28271581,29266783,28685625,30931072,34356612,28970428,29096109,19427183,27622330,38206274,32725073,29977199,30239912,35041426,21216818,33806373,38239762,22345157,27293884,27379098,18288007,27862739,38758447,39648753,40242772,18335340,34831649,37400533,19408547,37246487,25929144,40507105,29982022,36064219,20904903,18093116,21325925,35577412,31411398,35018449,37036603,38925353,19398576,37257159,38387421,25395968,30523873,38860863,6701396,10967760,23726197,22017046,38748065,36910547,25163730,28591690,29507239,29297561,37329910,29973741,6746241,29555963,23133640,34514091,39453250,36425050,37481074,26738267,37228211,32374065,39649723,40077694,20814094,28080076,40292028,34375801,32694674,38352606,31239576,26065016,6566107,15506840,40246259,40299653,28261778,21840986,20091241,39593449,7431782,38741701,36897459,37772947,24785166,36499878,34819754,30183283,33419364,19307895,38953738,37497601,37956143,9903882,29702280,28873892,12248217,40035632,28779110,15689518,39360909,34977092,24092058,25219479,28384198,26369327,32704789,36351889,38437811,12863427,37212569,34869956,29416601,21694632,12678890,29376695,37282544,15243966,36510327,30546044,22195854,32239082,40185897,35832248,35423433,31906562,12826096,38016179,36866091,19156144,39865785,40238388,22837073,40010128,14680852,18333093,32338471,34941070,39715532,14417905,16826771,30745537,34529272,27427495,32105021,34455940,18866126,32636185,24140337,37329489,39607027,37625197,31495134,35584246,39727146,37153113,35341650,34760023,39878887,35164963,29781746,18102376,15019789,38618691,37050571,31261255,34231113,37534265,39475496,32999341,39011564,15675083,31344686,29576527,37155845,6853503,25202257,38468367,18728994,25477251,17056284,38049783,33026202,39320349,34528656,35337866,40656698,30577524,10829513,40231158,36479176,33095503,13947918,17220387,38806736,37829715,37647009,18216071,27956881,20065643,29064607,32698608,39405640,11477410,26456453,17372348,40219961,40248602,6420848,38498645,37631304,24495806,31099067,24444570,40228580,29217051,36745115,18580581,37614422,27486896,25586153,34603479,38696601,39483348,29352168,34812611,37861824,33341737,33120131,26374119,34140757,36982826,29995195,34248336,37019729,38448297,33392741,15518634,15317323,15054460,14958073,14399389,14260175,13772771,13762224,13761113,18510516,13701029,13497275,13485107,13400237,19528309,31911368,38748877,37665518,32604089,29660434,39763703,9553789,33462163,10180192,7966357,20127926,29635615,39420381,39998328,34609716,33365865,12126417,39717275,33415727,36961670,39784510,39099996,39424926,37183414,24024762,14518771,24503040,23998460,34737335,37715302,40222965,15397969,35318480,15935997,37318584,29434716,25920606,35014998,24075406,38334818,33904682,39481678,37142326,37957285,11783819,29823239,31506987,38181520,40286139,33973817,29295028,34592589,30474712,39894472,27432550,29335102,29679998,22891685,28547174,29768002,32914541,33898791,40521994,23053077,40025900,34405800,13904897,29581443,20826704,35932539,18698560,24800572,22796926,39549083,21742090,33238589,35337516,33749697,29402045,31687972,33769340,35436892,36660803,28590732,33892789,37704315,39747413,39189065,33288686,34616528,24762188,34110073,23678133,32344839,37784277,32172187,33641185,14262161,38536254,35900881,23954186,37446572,29500361,39138331,6493512,8781493,15419358,22415336,40125663,37897589,34708865,38127789,38809787,11649028,29829897,37002445,21312401,38994138,28934395,36926210,35768781,16846635,12933391,40082622,40564277,39096218,37315752,38144486,38347048,13560718,29926469,33767673,11978463,38888367,36968216,36760939,39738348,21080587,17177860,37202821,20813888,39107929,35628395,37317988,40144859,40244352,39201106,33780282,32843483,7527100,27962096,28089887,38288985,29644208,32551340,37218097,29424887,39999917,19069444,35157116,38075637,40139904,36982507,35169864,25779462,23888529,38498891,23738408,37191581,28938557,18943266,20837447,29185130,29828942,40489788,20952562,34453654,33923576,36906083,17318849,38012122,21655177,19332361,39629943,38125651,38949573,35593797,37611679,39829974,34388765,26938729,21385263,16112902,20997872,24631946,37247198,10046613,21019160,23836697,32253707,28441233,39226156,31585686,36840699,33515753,22804094,32389737,25216902,24480591,19626422,27791082,17556147,21517624,19938936,33591817,33894605,39022044,15472010,26222631,31379651,32069804,21489564,20974037,29595166,34848414,17783166,28315745,17782195,17782517,38348410,28764168,40084614,34917736,35839678,37123347,37877347,16416270,26551753,11478027,19226301,16051175,38969338,34348304,36528531,25012717,28608448,38842703,39495546,25082727,34363994,38348746,21286766,38042143,40523969,39383125,6695256,39286303,10505977,21301376,35486008,34237223,39224535,21939558,23529003,25843586,33725865,34330414,29524772,38099236,31598437,27522725,38586153,35227491,37173258,33744387,36910540,19114706,13581189,38045368,21241687,40479916,39562214,21686741,21598814,39677763,39514620,8950615,29374506,12693294,36210341,40461257,37475278,30095720,33449433,16615351,34634676,27344402,35496404,38599408,38143557,33540465,39992949,21551086,32055527,40260050,8110457,22044060,15822458,26634295,35101645,38173445,15712647,31536612,29053576,20944538,8714276,35551632,38833395,35856250,28860434,18946948,19740804,21498221,28093521,21380449,20070216,31552228,16069605,37154125,28054631,19954260,18701690,29399092,32599630,35224256,37837453,37226360,37866393,39853804,38755471,37966915,37967212,38753478,20192135,25298927,32265961,15779268,39777047,39398255,19665915,35331527,37920874,39741478,40174243,29609980,38033855,14498909,39884551,39445429,38231795,24200447,39300866,37842878,29061612,29117552,35000126,38971907,23693810,7311362,39452826,38022446,29489120,10664701,20828161,40079488,39996077,40238276,39095450,37757992,29697360,38557468,39099963,21421374,38545213,32836088,18469168,33687686,37955854,37946261,37939927,37897838,19141965,18920275,30633828,20073200,20094185,36531760,19611210,38268176,35132747,34426303,6848426,26362184,11573535,6833980,26124967,28327693,27742728,23400867,31846349,23627324,25120527,9109373,8550864,15575619,26172570,9460984,23410557,30960761,22705171,37372719,25753834,19556654,30059699,25129404,26110708,18294744,31262887,32591911,39196046,39934981,35322087,17862638,8836725,37796030,24666427,23447230,11298109,37548899,29919566,19388549,20254231,31240554,37045100,6621111,39836447,10223712,30325246,12909708,36703593,40473636,11003344,24512046,39649475,40399337,8713604,16880867,40151280,23663662,17545109,27186811,27211423,13387070,40434496,35277164,40594591,38743427,9569542,25076609,9551361,25544479,34430963,32616410,23789261,18497664,29006102,39925068,9552242,35191578,39353114,39452076,25079780,9044344,34334318,38686317,38841984,8945698,36764692,37123870,24546625,18930238,39231749,37865028,35188284,39904312,7167792,26017730,28632995,39438019,38684653,38265385,16271574,29248763,34219198,35915456,29671432,22808489,12906348,15972981,37367573,19307968,35305949,25003046,24077848,22933838,37945925,30342372,26217144,32878241,38944230,20857120,36222442,24292423,18458904,17020236,8200492,15825147,34397814,31577121,17895467,36308917,19151181,37184177,38324421,37409477,36513822,36941779,37836209,36668931,36742336,38925052,34168845,38596205,33326802,34785654,34548445,40557523,33909845,34162833,33802296,34811930,32939858,39395356,31017855,38308552,37278496,28631325,39077189,29612432,33838771,32045767,32602868,32821531,38189543,31764063,22371989,28015900,26942485,35996868,20826702,32580333,21250766,31051653,30576053,25200950,7115675,19971360,35620626,40430614,22422201,17905253,40414616,17968995,34781140,32332843,33777423,29894554,30520682,13259395,39904916,35398297,7397060,18327614,27273534,39810949,23352696,15876182,39301540,32555044,29976370,32091349,28951488,22950470,28314485,33852118,31334353,37434010,30010787,22111652,33976077,32609944,39961229,28991348,36727946,18400380,37910950,20320981,19030053,33604481,36210030,39971983,27274996,36372371,25193804,28437708,20710129,37446038,40101785,24807619,21480256,20773151,28530649,35319247,40191711,40233982,29517417,40242264,17739077,25646986,39464361,39657384,38299500,27231295,27007153,26828814,38503798,38474947,32610031,8696934,20742376,27821442,28519105,25207634,20169843,20975944,19314109,28188280,29857044,27743102,19184732,39560537,28069962,31803896,6907530,29432677,10517015,38552842,21676134,37703306,34596854,39925193,36197656,19076903,37127518,33381725,33115314,22711023,23953346,39241023,27416787,39977349,38055054,28549367,24672382,6525623,31499573,37576475,9668154,37924958,38230320,40036957,35568094,40181704,11648661,37707028,38136994,36810569,37196582,36270655,37831344,26986693,36776121,39784705,7874901,38611885,8563307,34436261,36274423,36513961,16443121,22402918,39842058,36684195,39815167,39811077,39807712,39777756,36270878,36284820,39734286,39095866,38405432,38054472,36289629,8440184,13441295,18602610,23746112,24089880,40455518,33327644,13637355,20990531,21905269,30521059,37222040,37488678,39115477,36274372,40393358,39111004,39559778,35413318,12251051,37819106,39483715,34001653,39483635,40273298,39420481,39416530,39415083,40099577,39412753,39385460,39377783,34202464,39371208,39348481,33979307,32883782,34225206,33454748,36372400,18806090,34528119,39347165,34455209,14503856,34254556,34531722,11614031,29296922,18547689,12057600,36184519,35839242,39106147,33588367,29487157,31313786,12667809,38298230,39291949,34044800,39274875,18919313,19427815,38591991,38364920,39214843,23334338,39202480,39200026,39118902,24183527,39089240,23842663,15533997,39895835,17722239,14051830,24077675,11952986,17541289,30885293,32953982,26207845,14606933,28301242,13115111,22500867,17640347,39797489,18350520,39735891,32715910,16058567,38206978,35427086,18388582,35228689,23469205,22188463,39054489,18591366,14685281,32508664,38992308,38913765,36763271,38908262,29762941,36058834,39946245,35808783,34472676,39028457,22641626,22708255,36449089,13340966,39652264,13996108,35925904,30269991,26922895,33859360,38074109,28366349,39347731,18298797,14821821,20383664,26911539,15282916,37499730,39922961,39128791,26251650,38673977,34080397,38077917,32064221,33855277,21942343,35564646,26896295,39541160,27725792,29908112,23643526,38360081,26754338,28269144,37989142,10671261,38149906,40091157,37305644,37820658,18577298,27284830,15378032,39113360,36940920,36838648,15484935,28598877,39209400,31647490,24004488,17057398,17639752,28951902,33909760,33381039,6562668,32934692,33975560,38264032,33097289,36547454,28050924,35829726,38124843,14576710,36507252,20337729,34196108,31596106,31101539,31641024,30007508,33593153,29057662,31718624,36457481,33956134,13826433,36051277,24400449,36273706,32636702,37505613,38747529,38825079,31256363,31619727,40258560,18274494,18169295,15904053,37436891,24724586,18884964,36909735,31489238,26713881,38211997,32452991,17898526,30698785,34587780,32595030,21291573,37244533,37124420,36500444,33288481,29251226,24811594,33503480,39091101,38733202,37882992,37854723,37834410,37856496,37759552,40038950,32722813,37969008,37979164,33789554,35586691,37030751,39797898,37131418,7625954,23952844,16894238,8232488,24170624,38272261,32243886,20252713,40626908,25115250,38094314,18402054,11243207,37435304,32478361,36161633,21818741,24898313,38126708,22700813,39882842,29878525,28684893,25785755,39434973,22990051,32822876,38923392,30045797,38777332,36310907,39754742,29426835,39043152,37958240,37951734,37888243,37871636,39536561,30423375,32996404,14580783,38922476,35659687,19227992,31823465,14555580,39847559,38738513,39558263,29586160,29434335,38916896,24506148,31035193,18061108,29513096,37557413,22520354,31663504,36277724,38603741,36280184,39260820,37032375,12318246,33276938,36289027,38039216,36284376,37026645,24823081,38989788,36209928,29677148,12450815,35203572,40131935,23890562,36935939,39784509,36539817,37296899,23871640,35369261,40339119,40458772,37832185,28481109,10118439,24897499,40308016,11294520,39798160,20688192,38467768,19075819,29350071,35052696,38894607,35578136,6423935,22849068,23606398,34649630,36722026,12624140,37157748,39335800,36402688,18443488,26926831,15514795,39675113,38097820,39970229,25155407,29508139,25462192,37349639,37349851,28393027,32141191,16852958,38624856,15026998,28431546,40420285,34378068,26077438,39890120,28337556,25763605,40076119,38020435,36983034,39604020,29569738,37101880,19679793,32189285,36584658,23056752,35091569,35123275,28387824,22279041,38535313,34939999,39733020,19440585,38294421,38500234,21416187,39754841,24180042,19246198,29636151,21158702,39250878,39559776,37919044,22045672,39618211,19977030,27431525,31948267,24383289,39345765,38120704,38050108,39447467,10055559,35404587,26423080,34437810,40192051,37127561,10373750,38987593,26805124,36678013,39853199,29322607,38368664,39204070,38019765,34996874,34967139,21129635,16571153,29944419,32783434,34827669,39419049,24152170,35193600,25651129,28186036,6925486,38898257,24381604,36684937,37019377,29537948,9851510,18207300,7487401,29442952,38149015,32533807,36532559,29486347,35010990,30554576,38192488,20940821,40415301,32850719,13229944,34218597,34951371,8779114,23818717,37731909,25583563,28138769,36463754,14815454,33176816,40020005,9653319,39909976,17247449,28098758,35504417,19342308,33816756,39774191,31742708,21313648,19099387,40214728,15822969,30488460,38763220,39895566,31019777,34664601,30464048,34662721,36743795,39545162,32384480,32853402,23174765,38872324,38897721,21118854,24741059,21780279,13381977,39703901,35353100,40057258,35038708,26408298,36252084,39617932,36588173,25090965,22442471,32857031,31349490,16731292,34134018,34662906,9076448,40222283,31460254,39381877,39782353,39588443,37428390,40264584,36904681,34100297,36687278,40422840,39535708,38003100,40347008,21406922,36352630,33931654,23494208,25775935,11008290,39707174,39425572,39778071,38936789,37505572,21538824,29312910,37310537,37615119,36543060,39320493,32002366,39951637,24206030,31077220,9870652,37090719,39503079,39850264,29200089,39703299,29058580,39337439,35798255,39027171,9693512,34934322,40306599,32930000,35987782,26680112,39035041,39628881,25228808,37813843,39318153,36885344,39354757,40185599,26746422,28613582,36840195,40028848,22167191,39127667,35620810,37379615,39412755,20120239,27110218,26622592,39376830,37390961,38119558,25489650,11842794,39515215,37690163,39280574,28004836,15750682,37794451,37970127,34715514,37350057,39430566,36352604,29620426,34892074,37429650,40048895,25829782,36435831,36875219,37155806,29591943,37562761,25476598,36402584,39682768,36841323,38928247,32771629,34605937,36210386,39596885,39434951,12237822,22514251,9141824,19092989,40214089,18761337,29030279,34885828,19575817,30385093,34755128,40194989,12150074,39502373,25101257,11737707,21086513,25977359,36951518,24239186,9185126,6375776,17162377,37144437,17800976,35337805,36447221,32137317,35318575,15199250,35482939,34930971,10496354,20940245,14818794,38663988,14227720,10642498,29309765,39512385,23341365,39781258,29431138,34900614,19376259,26866295,15400295,21503760,39601201,23835442,38369266,35715140,26130564,26345197,25903101,23280526,26262248,10811789,18615727,7228455,17972898,37477663,35744876,33125797,39718161,20936037,36220620,20841409,14915807,14802425,29624819,37009161,39996441,35220642,39459797,36760618,26059462,24801865,36358774,24001152,27064602,29884574,24286386,20551012,20796651,20617868,9576860,34275124,21325580,23903363,28626632,26320624,26219777,40579755,24297004,36757649,26819932,28140394,39311353,13537291,39564113,23774185,35479771,40181137,38202347,37557774,21726401,36937849,34702945,37509251,40273471,39715410,35329486,39840243,17059800,39609796,32139270,25553893,33485120,33684989,14323790,30988273,36945606,30526438,33754833,40452482,35536549,40304006,39996477,40260629,37595260,40041515,39740691,32355686,21372918,39697715,21536673,31483020,39706841,39512515,31731746,32409302,39337884,21260930,37487512,38393476,34804120,38803427,32267451,21158469,29515556,37507573,24157332,40593678,39534031,39474223,37192829,29857502,27172100,39713983,39576033,37402250,35708388,29437528,30619867,21026976,34865679,26345331,37942317,33505351,40262425,23148010,36502807,38463758,40151356,22966345,36750749,39393413,22627636,14553433,37400144,39299808,40213096,12050948,35851698,34255652,28224353,34637629,39979226,29702529,34528226,29560072,39530916,35849792,29550762,37290631,36983171,28737112,40137664,33424475,14263772,29695859,36640318,19908064,34071943,39486706,30950845,29460404,33466189,33453270,35210400,40017151,14426746,36169129,34460477,27171899,18106176,28391307,30003054,34759290,32986854,33518061,39047142,31395004,39833896,28276524,28683636,36394213,29323482,36366885,40240162,37805493,33285714,33892162,14029805,37145557,34137314,40012114,39465465,32942346,28196254,25838706,38195915,25783379,36519980,40492574,34444509,39532519,39433578,39702962,40039576,12275842,29319033,37544095,33380718,37405497,32319500,35961665,32975692,24769495,40304385,29158959,11858347,35954825,36196115,40092098,40141335,33159502,34650818,39541829,32376066,39304559,34033179,37200737,24854318,39730831,26819252,21203549,31812321,29381549,34342609,16744807,39849305,39755669,37812821,39321339,19233822,39218145,33384698,33364176,37806040,37958476,33889396,19815213,38474461,37438020,12964776,39605537,22665576,30789389,31374469,30288476,33180828,36205290,38395500,39134483,37896171,40131820,40277831,39737857,25685661,38315428,27424245,16345285,38607899,36550704,37172350,34651045,39695566,38811655,37108956,33719130,39578549,33610453,37552943,37865086,29659208,28230921,37136650,37128737,28867119,34945581,38609265,39979342,27104765,35332799,39488652,25571704,40492726,28226077,39803280,31017096,9980158,37349360,30208079,40026429,40107153,39654829,29866091,15784707,8943847,19402217,6867912,9893818,40101535,39722779,28732565,37694966,38190319,38507275,38458277,38268951,40214669,10146237,31564229,36900451,9858175,8407934,29896487,37185512,37881819,19824045,13131717,21303703,40198240,39030521,39319918,24623909,21171430,40226550,36182629,37156021,37963892,37847052,37043210,34568456,11504272,40035930,40032831,39886936,29212826,30345392,30340243,40311998,26982293,23908010,40446344,37131695,23648382,39684680,29427890,40026224,29364475,29068897,24203973,36881579,6561896,24662417,28913605,32582873,37956006,7997106,35705438,37464835,22345065,27597950,36844001,27730737,35234244,39103287,25834415,31198572,30165332,28384165,34751653,37950623,27454467,12338907,21943708,9629145,37059476,21007942,40405306,11060524,14246421,18735689,17327940,26060755,37299144,38164953,39152993,36630912,40131126,33491834,9621488,40420193,35792349,39398332,35982007,37579348,31950628,39732861,21806092,33709384,20529830,35199854,15664344,18583124,11536117,17922694,9865506,15759521,30036096,24506519,22188501,37878166,28054652,15807547,39599152,39452534,40333088,39852099,39702288,40044672,39498812,38350337,38806997,6810570,24504926,36316371,16376812,39675991,24291659,24285452,29987751,26237780,39394174,25973297,36899870,37351555,23670037,39282403,12217264,7569811,40006493,28545125,23466164,39590803,26564444,9371027,11266289,19998405,27505708,39637126,33359493,31314225,25842650,29005279,22544977,34540375,26674458,10788791,27511748,27080036,40455177,40318478,28749575,24178633,33613419,39297079,39512640,28963688,34065160,9080088,33526849,34260962,36929214,17309625,38112929,13318627,34808418,38468490,32901298,36366976,27275883,36199858,32140960,37709514,20889179,29155651,11142432,18748705,23033550,26731221,21312735,23806587,27287250,30549752,32507532,24466173,38827088,36523583,32929538,30490406,33109394,6910855,37358449,32062627,24046605,30981210,37282340,29709164,23891537,18388879,31410927,17527179,21548777,16766094,37965782,27493773,37143982,27720988,32588113,34607357,40406370,12410116,36369084,33144044,28778075,37302358,16360210,34606118,37075673,20663265,40217866,11033064,38449008,18943581,36066090,17527441,38091185,17864432,29499604,14797056,35583922,29753787,29583196,25001358,26340624,35756502,30887831,8865312,10218299,39850585,34101802,40035831,36877546,37172295,27412209,14250976,39317785,32068121,39171359,35970827,35421608,40279220,39979098,39866690,22889760,35766371,35778080,7105272,39734998,39332615,39912897,36830294,39816009,19162006,35745062,27851954,12391263,28334450,18629585,23194022,14407105,31564698,30171930,13237741,33845913,39921967,18515960,29519481,37889126,37073597,27935723,35890199,34066027,34812037,22248545,36842637,32492470,35502175,33510735,34660917,11197034,20096478,35799229,39111678,30435347,6547134,34338313,24535131,33981341,12730879,30981478,39585635,34370768,32568882,17793187,32991662,14125456,17798081,18317499,20452910,29464826,15942886,29495925,32631751,27726880,15704424,39084714,40468568,39189469,40658973,31209054,28060609,39772214,38439710,31975575,10587782,38751836,23066187,20213484,7915529,35112194,23171097,20759193,35695026,33000387,34248630,28138409,28121720,39181775,15399165,29510521,37030421,17817267,29413259,35911934,18701389,28161221,37267319,27026296,38744780,34511111,39721049,39106112,29862260,13858277,35327780,29514688,37697412,24932954,39392570,19877335,8629931,39883652,18469510,22297345,32868470,34717877,37843949,30075914,8160704,37046710,29709632,27951404,38896830,39428528,31992643,14651105,9705442,6602479,7783155,40356265,28662954,39386997,39206235,30143552,22691299,36562882,18913386,38020138,32904595,36762174,23388758,36388875,38073567,35227017,29517791,15047630,14751208,29155424,39457378,40077297,13675416,38549070,39632000,19022520,31860469,24829508,24715455,38323308,38506463,31732556,25400698,38457921,34645501,31228434,36426970,31910866,19006666,24577401,26028112,39751479,29376359,14666411,40377131,28316343,34246164,19351191,39750319,8702655,26550853,39843675,11120843,28373305,38564323,31653656,31000243,37004856,25464144,7542477,23728835,35374000,38634900,21501464,22482564,21231468,37649554,29478524,40195254,32718728,32518310,40338382,34057632,36492839,10294222,38092760,38875181,22187009,32579837,18391511,29777443,37117410,27300414,10850406,27948314,23922168,17425502,20209763,20723408,19054025,33584443,10577842,29599505,23755760,34230863,25093439,22047385,32990047,35426373,34459109,25166985,23616354,39563872,34707587,33011188,25186682,39416602,15415095,36480266,10058407,37145934,7583448,32925715,30475735,21536491,34470807,34447646,21787461,31125801,10917006,28419578,34563023,37581906,34446217,37105614,37876707,37963411,21777916,23462709,30726899,37664585,16430071,11763871,36049428,32085278,36005483,37894995,32725072,35887438,37768269,22182212,26861107,33484009,36472098,37494888,37771743,23651646,25397819,29013866,40209411,16701773,24646599,34982584,33663288,34917217,9587753,10183973,37218063,14836132,36975330,22347416,37881236,32937063,37574436,18087758,27364128,34098771,19405418,37213342,37061215,21092844,38650244,29585287,32964937,38513944,15320041,16943727,32916709,32073024,32813806,24451847,32790558,34916964,38608750,33100240,32518481,36532562,37798230,34104886,25034890,35902129,39657573,38564912,29413391,39550220,31681996,24126723,38991204,14090903,28390054,35972656,36006134,28688558,40500553,29972692,20217038,23347634,33430545,36033452,35980055,39671266,27470885,37583361,36915553,36471378,35434560,35016440,31807293,35810364,35958245,34878267,33340227,35693665,38637585,26832505,36875631,37162034,35733263,37680999,25522750,40298837,36028419,33372206,27525069,34933022,9259656,37768357,37935886,36095467,29401045,34348349,27174410,29350944,38007996,39176363,39630142,29411311,29364818,36314592,40202287,19098640,13239720,31156123,39392624,33244308,23850876,15987186,36970641,33567163,40365379,39208271,38911499,29621103,38780460,37311541,31866747,36983922,35742219,34736258,36425637,36817340,35023293,40319326,40119212,36427403,36729998,35658366,36097089,33524168,40321520,33908939,34312529,23514663,33848647,18627317,36702462,34441366,30759364,28558519,35937581,40228055,36815981,36586454,31854480,29195802,32699140,32620752,31094334,38345497,35275367,38687512,17942453,40319465,39958513,34678692,35865140,30624048,35164480,31240807,35829464,35880309,35723527,36745273,40410626,37193271,37491937,11835415,39319774,37108446,34751110,37889300,40292029,32103623,26428829,39703174,7024344,25813275,38488330,31893494,8019696,14618101,31460115,36267210,27102676,33241893,29919720,34995899,10665314,32355333,25667686,19661346,34348327,20060131,17369095,8531194,18439122,26270886,12347315,39615193,37261594,38436007,24547097,33361432,38368624,25546259,21671964,37510578,11611052,39032590,38375571,36573349,39544633,12182878,16778588,38761586,20987358,36892598,36899041,34001128,37727217,39413104,37298015,39209013,19882937,36502210,39464268,20835516,24792898,34901858,31336743,26063665,39204529,39519629,35155208,38333139,27497775,31338557,39442887,25073600,34540095,19660253,32969171,34568826,34338438,32573300,39448523,34343929,34519599,10194538,34096201,39330707,25795589,36965091,9966802,24839297,18743508,37516375,39478251,20884971,36974707,20810677,18528394,40282690,34162323,40178423,21122972,12008842,30969510,35314057,29575988,33356598,40439221,37123842,29596097,39664119,29488602,37116433,39039367,38107773,32727298,37144871,34318948,8493803,29628358,38354310,29408168,26312989,15233821,34743690,39506206,40404001,37928198,37687714,37935086,32846451,40581272,29609681,29415970,17782145,34356638,37629250,35821312,40327614,20790064,28475289,18255197,20391515,9308985,35716605,33195056,39944011,33342172,40431698,40198734,9936791,15664631,35707788,26850299,37426561,36875822,37964655,15754530,15803354,37405776,30123211,38046727,37207646,17851105,29762600,37339297,39834797,37701178,39358653,10487008,37400340,18615672,39896663,38602298,39553102,21053396,29606782,39081053,38523067,40517401,24455682,36838305,37518181,29408541,39354637,28863635,15569041,39413835,26833018,12152982,34791790,23946651,21773838,37789421,17946766,36949112,40045411,37899199,26673537,29444019,37887138,17531362,38510096,37030011,36373172,25442502,39422794,35769700,6295649,27200254,33426324,39281344,34470897,37575427,21315969,37965597,38570547,35385665,29860619,16236653,36688296,15870467,27333898,26911461,38554349,19152245,40221285,21331105,37694326,33293766,24781293,20858117,29395909,30837699,11837611,31923964,17253096,17400996,36999830,35551267,7696399,29504258,33476572,39873821,35036027,40205497,29196007,29573832,34818030,32067366,34316673,40039911,33989616,39757582,35303566,23006101,33031739,27768288,34734073,34871972,32379572,33704146,26506967,7918945,39630392,39610899,31201654,14591374,38796411,19063088,23729617,22382033,27438337,27076447,32334863,24588267,8402249,23482629,29844955,15893810,27532791,37396048,36646630,8030235,38128390,7587144,6706965,32208844,37395070,37142965,19646979,39129748,25026670,32996177,21976525,34513966,9692061,38277502,18919603,15885299,27115218,14388083,32794607,39981352,39555387,9655713,39647120,35224713,34171519,10318724,19851111,40230552,40279136,13952838,39967379,25850587,36952111,19110644,8247537,31790412,21813852,17237524,34339534,31266960,18133538,40286492,38035341,32677717,33846996,15807541,33927962,32803862,40166568,29654271,29564738,36996715,37136370,18916847,37075070,39341346,39718984,37524328,32998323,15348771,32031730,32962627,14492320,40030398,40437508,27339492,32847068,38138922,11709982,25455940,26349835,33415210,21815199,12688267,19747218,16079579,13676332,20421820,37835601,37988541,38723104,36503499,38372002,24683632,36651302,36630442,25653765,33743537,29502517,20556859,34044479,24128805,34699125,27009169,10758882,36943713,21844122,9228829,24467313,36723214,17731827,20492636,38365810,25410322,8872603,26164825,29057326,28768483,30738146,27459473,33900138,34747340,33183766,32438908,15610877,24050925,36333418,40249297,39721412,37822554,40048704,38449439,24857745,28577272,39473522,40473490,35877603,22384110,28717954,39721261,13983579,19438330,36724387,24058573,35938557,37054290,24992303,19223774,37543984,30807366,37377020,37705095,28495039,37988189,39514310,26874920,38889319,30185270,38854221,37130485,36746397,8912104,6824646,14498233,39778269,28770393,29460304,26376862,29360258,19834664,31971355,8221851,12611881,11825540,40137637,37289209,39695161,10362672,34871333,34325182,33185176,40534033,23437690,33536940,7919825,29492759,16429800,27598597,37921452,34754493,25094703,15900877,27903734,6560083,27734771,28389081,31563433,23426344,28556193,31603601,32506578,26121437,33866562,26459406,29508530,24359702,39119706,28386613,25099537,27260809,27981079,25522491,38462990,27093691,28213550,22499819,27866725,36998922,30931507,28680644,33542352,10773734,39776889,39763274,29446074,38372386,24994084,37231970,32817700,26124298,30961013,13384135,39393410,15403499,27621653,37550458,23944926,34598844,18184200,20802364,40134720,28606900,40440443,24929049,40098133,25585531,28443021,19678850,21213537,8147243,37512976,27373873,35491809,31077138,39445971,21169794,27815242,23810942,33785286,40454868,37797889,21170195,29383180,25466043,23899474,27342543,13320594,39812056,38925207,12851780,35513646,38697628,31400511,26409840,40229271,27795892,24930621,38709897,39652891,12674560,33366974,34443583,29539969,32676991,21505499,40166378,27121462,36519747,25763434,38895303,37784262,28589633,34966454,34464452,21072153,29545143,18770936,34509235,27915264,38140452,38286402,28680134,32142423,26925237,24454149,17910985,20163042,6800512,34971762,22048297,27928244,27547934,29410318,27238416,31128850,35990078,25557843,9680636,31111339,33378538,34475518,27735438,23065560,34220416,27849872,28273463,28637023,26025976,6910432,37054088,27509314,28198704,20428680,33881813,26032961,23748860,32940627,23034785,31576279,24950746,20897465,26319408,27388336,21591927,23734193,31412453,25070132,24670277,35023155,28417150,27260952,11599149,27902604,28085511,36717802,10490233,26981829,11444861,20228081,35588322,9162840,40010727,38968325,21117181,21383459,22945373,27546538,21450388,20789487,38893911,18456212,27719263,26865103,17512890,39891203,36689465,27449592,10164006,34696658,17746361,39004088,19697963,28098849,27083268,20314561,31410195,39402876,15876908,35116836,16938771,34522840,37168271,39078213,28161986,30091174,39792008,19769557,29682870,7904542,19343087,40192103,27437003,39345177,34470213,36831428,32633916,40656406,27548385,13759734,30485558,30484432,27460072,26988703,31693114,21302627,20678050,32723548,35332461,20678168,25396018,29129179,23831968,11348454,33367963,30729168,34330870,18660350,28069162,24581382,27367777,9862181,37435167,24371734,27330827,28864495,28656967,30288998,20957153,27363938,36557235,24810865,21285347,19301284,11182133,29995318,35395587,18593576,28224152,29735228,36368499,27356510,28124391,30560724,18103503,26677416,23704750,21334520,24307616,37627807,18864533,40659367,27468469,39936207,34854679,27742751,39671870,29622490,35132049,11663852,37299050,39923322,39180986,23852340,26784484,35645408,30842850,39229149,26715458,26533797,31114179,14749558,35034824,32619763,39569718,25383297,39403660,37847436,14464755,39106038,38296083,36646903,23828519,40476714,40136931,39349875,28053696,39756288,40410180,30563969,25110783,40138969,38941392,19283570,40341637,36152394,36624610,39774434,19121256,38220373,39768508,36730097,39846840,38002435,38241396,17747372,28997708,29911289,20646203,32813435,16876891,39406769,26437361,28611348,27782027,29079787,24820550,34614266,18357876,29908959,29149888,30528243,39913691,40330853,37204821,38497363,36291505,36961347,38149330,40400993,37752014,29608092,38501609,38282864,38470609,28681124,38419078,12838754,38325495,38508417,37908426,38213063,36391003,39630585,22837845,24965014,36956542,10069219,16957278,39469421,39514921,26848746,39969863,38556597,32450291,21642829,37977940,14587017,38141392,36866459,40562473,24561398,40180395,21814089,22433808,36502217,20813012,34348465,30493869,39562409,35809627,28271423,13762967,31085448,20611058,39104534,35940627,33954513,22557305,13886596,39506321,11218461,33274259,36677365,37288924,32891015,35783297,18243739,39864570,13792534,21590615,39757158,33185439,40216799,39643919,40457125,12894908,36223555,36929614,37837708,36857280,38795335,21432195,32344361,38149416,35522011,37352728,26728630,39186377,9592233,10917049,37342340,11477642,29344378,39587210,40121551,37206928,14975355,39757523,27992422,35415138,38392106,39648569,19497732,39508911,34935261,29592544,35074628,36745863,36370582,37044334,39586913,6796086,38336927,9786272,10218178,37263668,6796295,21886322,37920431,38012888,12546846,25719036,7108257,36252464,28340183,21162811,40026298,29596633,39781892,32016068,9066405,17443383,12491560,40178929,17058330,38858429,38559702,38291803,38241829,38933471,29427786,36268531,10801027,39965405,37581329,10544931,30930363,10426519,10288195,22796936,39967703,37354164,19597339,39992241,27028530,13753262,19761107,38806987,21489152,35413030,28672326,40547944,39993348,29634307,29677994,19848560,36683010,40327921,33781021,30693296,19245288,26135493,14161354,29560018,14740201,28071315,10997872,35323432,26103008,40568821,12035395,18646512,38494351,37515422,16179236,26226427,30715321,17330758,33886761,38605961,7434765,40034359,30678929,30603758,40129627,34675445,21137334,33639625,40239905,38743270,38325353,24480890,24215840,15306459,37651112,36854939,35614768,21322114,37064683,21407054,36716957,13550427,22218575,39464707,10483192,34329874,40319664,16526563,36638270,39145313,36259540,29286696,32598268,39353222,15826197,20421500,24045828,26383365,18974323,40331490,33991214,26132786,39459966,33009004,28008687,8034387,36549591,36314556,34193685,19307603,35779378,37532818,39241061,15885612,31580651,38030069,40103116,10034170,31243468,33841400,18498190,20215897,35752168,21566484,37380589,38054776,36301526,12497453,7418884,20313507,36662456,29735668,33416608,25307359,39647912,19953058,40321521,26032060,24673729,9081299,29881651,33243556,14377161,39637718,18727784,40087320,37353655,35206775,29391491,37505033,6688302,20623066,37945018,26296527,40415337,12161625,33650765,36009541,31440158,39288343,22089317,24728306,30622630,39815633,19126989,37341105,38669949,37745235,39939957,39427557,21484205,23629507,35932974,29056269,36717493,21916764,29507812,35753463,39637796,38427200,39495912,35784070,26288638,14365462,23596098,33213398,33359429,16899221,34700264,34274028,34470061,22686393,40562889,10130437,24806719,27279543,28090507,17424777,37940273,35839425,20787321,25401152,39565379,37221161,24643909,36687767,25504458,6385401,37017126,19398657,8636560,38839798,38674862,13549096,38227910,32082254,37586469,29233172,39625614,26816706,38152777,17729038,38127824,6528684,33764156,18700591,39922445,37030436,39248996,37423303,34004627,18770776,33382918,29429578,20645847,35018411,38304813,8996976,39428796,22136963,25936038,33370243,17586990,29476410,38910914,29339637,39424419,33509920,37025804,29532446,39003454,36358299,34852286,37166129,29376531,39281951,27820979,39335506,39028574,29497833,33337589,39340386,29308968,38207673,40140121,33906566,37562464,39903360,34519451,14505235,21951796,24665845,37849210,35353516,38452131,29327264,30227603,37380489,33782821,31907006,38459369,35018805,38340393,29529908,6306170,7092606,19772196,37062250,39863173,26018563,37214641,35231383,38590619,37260754,39428173,37611268,22305437,40272085,20638119,31768239,11761710,6472649,37441751,27279472,39420827,9644646,40020255,38066448,36355123,28317896,35548157,39419588,39814072,38419688,17982638,11737947,9163581,23834402,26725059,36983901,38999050,33861914,39448178,39820043,26027496,36587682,26804425,39373830,39032749,20461837,11838337,23635873,31857764,16362376,38336424,40612784,36349867,27279151,38708118,30577100,12447945,36538559,38781373,40101654,39478513,38713176,38782341,39540948,39067998,39647149,40659030,34545811,20117209,40082834,38687466,25799059,35382630,39742494,33910736,17493901,33871905,38487189,35446680,24564737,39216288,39228748,37729342,13827801,15364309,39027140,22202348,12965081,36276318,27016743,36425143,33950329,39879979,40188548,36196670,36030216,13907624,36643945,6614836,9192618,11974453,13377483,33888871,35409545,8649182,16958094,22195450,32675759,39309104,35212682,40138659,39318140,39319016,15801502,34154814,35670699,37150939,38427332,18309646,33016604,39807687,39751634,39937685,37449324,34700024,37293177,40114273,33628193,8440714,38904769,40266868,40500778,27868316,7089923,38267989,39346839,37492953,37812613,39305011,33076284,38378425,24558030,36716376,25743984,40102529,39591968,36483269,38900374,38443799,37810085,29932819,30525470,34680096,39817845,40533310,36130133,40245631,30883957,28666481,38459511,26636982,37089372,37930364,26956926,36569227,37913443,27469435,38082882,25781500,39116318,29275366,28327901,36399744,7506043,38790319,38655190,20895395,38651752,38644679,38927883,22694663,21492408,9402877,22792108,39083916,35450404,39191298,24516512,25558372,37060997,37250574,10727261,30358704,37247303,35522828,19929490,8198701,28838697,28658822,37475923,38268527,10869072,14477613,22657873,34686135,39496003,29181286,25658587,24767073,40039790,36586006,15092626,9829662,36548377,31764092,17473326,26752985,33553727,39568148,26966707,37199708,38212103,39989912,11228277,37424413,10613285,39028465,35953584,8261681,35003609,35478303,32030643,32055578,36830509,23226594,26535592,32401757,6952739,20901584,26916979,23976510,37241084,39566987,40356094,27691628,23030359,31743114,40209007,39996088,27899413,40154097,35567029,39969768,29785041,36425163,10743313,10068614,15505438,37383702,38051340,37516923,27072095,11464704,38050063,38527915,38135293,37420101,27717661,39610603,28056615,25742711,34319626,31409352,37812401,36538318,28831609,24070538,37216029,23978923,24568907,24203941,14522667,18790030,39452398,21447302,11430964,7971628,38847968,39799077,36525531,22793128,29638237,23928402,37388459,29675805,39128123,35803516,39377853,39006470,31895822,38353189,34969994,39834740,21662726,39349553,39803208,26509756,21208782,34600344,38314887,27425999,25583952,37590571,39282417,34492124,32610569,40068486,19822518,19780528,40126578,34150568,35972686,27440411,33933392,38068349,39483426,26773020,27905891,35169964,40427511,17458045,35597011,37449480,37568737,23887524,40640206,15256722,6394843,7598927,6322396,38222699,38472513,38879983,40082561,37577560,31231146,39630227,25393676,39137121,38239302,40318325,39911353,32176236,39586261,39926698,39802927,17792505,25168768,34498225,32880629,35042988,39836515,39041722,33413730,39885098,39924612,29625846,28374740,38302750,39482287,33467474,33854732,39651864,38451051,36662769,24748916,38455550,20873579,40191571,40108869,39369990,12096706,33368426,37343557,26813485,26991522,9215025,37275355,38235019,25926608,23622766,16827301,39261470,9787185,37274128,30323086,8283956,40428288,15586148,36538531,36678860,31397558,17405265,36774025,32603876,38176089,37368835,37040931,27368087,37315268,29027567,37992682,12328572,35418869,20015552,16464005,27638639,15654269,33531063,39085318,12392180,17164889,28386463,27355246,19166374,20173022,18740324,33594009,30394926,34182484,19638839,37956535,37752155,30304721,26700269,20368635,39910612,19148740,7234704,35882684,33542902,40349903,38860779,20063840,32925407,17261353,36009527,8957958,40115063,33087282,34464648,37809465,22650463,23957066,37694657,38760489,34981958,28790990,25380830,16278286,40659247,31389502,29478930,28972215,8542480,19500144,33673637,24846244,24900265,25870225,32084448,32999486,37366393,37691591,23714432,39710188,19337429,32230835,38804284,22092269,21925986,30714762,39163101,32837431,39886990,35254859,39698123,39541876,27835522,12142647,28775942,13016605,37040943,39799014,28696387,31486735,39350201,39840684,13477450,32859748,37500568,28551717,24173734,39163074,24217183,13631704,25822227,9548863,37127067,19693643,35305210,38121492,23875485,29826208,30726617,30223635,30248067,32501184,31956904,29991840,30692501,29841409,30158057,36870981,29378083,23697202,16753222,33795035,38063624,23241334,39563531,36723519,30305660,39926421,26850414,32692905,32663140,37666310,33070633,38539602,24482825,35987336,40252392,24800329,39234321,24924862,39737686,39322933,10403652,39149950,10759929,39555469,36695746,39372905,19585470,27375422,33198963,7658547,6698629,31866290,39662838,34070827,34555558,18925585,32647574,39991823,32623663,28149431,10123498,31767661,10554346,16306137,37924572,33379303,13028723,39613230,27687028,28383914,28388843,15332860,9420386,40271501,9900377,27615904,19155204,38500968,33259588,36725324,7205852,37479026,34859456,26598253,15244642,10839299,38237474,13517350,19031534,36306088,39613988,39928290,16780570,38224332,32514399,17813794,38684990,37046432,28557178,38466429,18317095,23756661,30568680,30322794,35330743,39435074,20879141,38343139,37429713,9105519,39198015,26455224,28154197,39391535,12557265,31255135,38336242,35503977,36975582,28494788,25542347,34087630,19256579,38431610,40196950,9656969,34598214,34103434,40184313,35610114,37045358,7439042,8312222,26830718,38190567,11504943,22110925,37416783,36691965,31340006,37841202,36623828,38611791,24127279,11888042,23819366,11113521,8228797,33986145,18567107,10818216,39968734,38479091,23456401,33955250,32539015,39582217,32941386,12963774,16645959,39461069,31715623,12153145,12515408,40035787,30008404,39718720,34538396,24511608,13851871,39824411,40422160,33326287,29480554,31512181,17838257,38028778,30795957,40348616,39286644,16449272,24212025,31701690,31937144,33508243,40240241,20177927,28719834,27535435,30042864,22769396,30329010,24008321,37860306,38973080,30964599,25185670,40049487,27004606,28791638,17659435,33381783,14330850,19597032,15611045,24087293,35093356,37082251,34240589,39922856,39827840,36055880,38313914,28303404,7887501,15486042,31525068,25559260,27651571,34870394,40344654,39808816,35841584,11834778,19669570,32761152,38309795,38730424,6931928,12466970,13770223,39041262,35721301,39905132,8538485,29567136,40139993,31891278,8365352,37136383,9332097,36409919,27728306,38881457,38663868,34374076,17828874,33407685,37723110,38464298,29052712,40459413,30066087,16634966,14490625,37324458,31773897,34088625,31768335,30660608,35969845,25952491,37881215,30191867,40565744,30001099,36533427,39696072,32579012,7190512,37336956,16800841,38750767,16149819,16633959,10383014,32528823,37766053,22716109,36432730,37413541,35917663,32319698,38398241,28760161,33173896,38251590,37014046,29657800,29485317,20408984,35827493,28142134,40118883,38019891,30262544,15806212,38621568,18541996,19819724,36135782,17067910,32627064,32708742,37422614,21238124,39542902,37326991,36536550,15854443,36452309,29706322,28441639,29654588,22052420,14569956,38074657,38684891,37155365,38805507,39722349,31819101,40518024,34996929,37950878,39568959,29959842,37014255,39010742,10629212,14147646,36947592,38823749,38088974,39643112,36870960,40139681,39820847,35857561,36323038,20625165,11093957,30206699,37880350,24007354,38030113,34638550,38365278,36926863,38824594,34123246,34374312,37845676,38661486,38874921,20549022,36184356,38765441,38418750,38486165,29413001,39555292,38402126,33787620,36474073,29882791,36184202,39232695,36850942,13192389,36822972,35176774,19974549,19955111,18588379,36953135,37633782,36858673,26361297,31896529,24319071,11825784,38801371,9582969,39657088,16410997,40289009,28545437,40303882,6917528,35482557,32047963,39630223,40040112,37413182,10735390,17015782,11547420,25558045,34003199,31720934,25664213,29400910,37955921,38925258,12813160,29270465,13832057,38445372,32014780,37690396,38561775,38578457,38626077,38784080,38876662,20954612,39019544,39035796,39042740,35383520,25999243,14640921,20617172,37965548,37234706,21446826,36644885,38565156,40083125,37099615,35054495,39666342,40398185,37573176,34168089,29723443,34231938,38300395,29053257,38246107,36549751,21166513,34095444,38964466,38916687,23468357,39005993,38894346,34986040,35485563,25054366,38263321,36771760,38227613,12917271,34447245,29105568,35812172,36448577,40181828,35290057,37114785,38849021,38060045,20796707,9793565,39742088,38416375,29951942,7274317,38203138,40356595,10581591,16098807,32350741,40660075,30193270,22219097,21868343,37047870,11209191,38745972,37695623,27116805,30950358,17268760,19390094,31173260,39592427,35607471,30529616,37870293,36146590,14669203,25091565,38363993,35109704,30102524,36503874,9318155,38721652,37586986,25600151,39519659,30228397,38368948,37350941,36831432,29365184,36617365,13390886,34827199,37296801,37457590,33297281,29492121,33429031,9539943,33736797,18676925,15321056,37956704,29470586,33602879,40210381,30610624,37031547,24451544,38024450,22037521,34698130,34883613,11849869,33627790,38154370,38011942,37098220,37861432,36675331,35273006,39983255,16791026,25215210,29806584,30585057,31024255,39684808,33461735,15811449,28079145,24541980,35016729,34566917,38940602,36722743,39481768,36605850,29736952,29618443,37872541,29667746,37552049,37859229,9864924,37474658,29896430,34093565,7104210,28624732,31055780,33284606,30604832,38757099,19999476,37226912,37959312,21535427,29506365,16246958,38578129,21113743,33264836,38718982,20841465,21565542,26242547,36844954,16963335,34944663,33201791,35150700,29367224,18335563,28792843,36970154,36583449,24069296,35293848,38902740,35934019,18513490,31585440,14340460,8466142,23669374,9826750,33699436,6543637,38467506,36031463,22424931,36685493,9550400,20661491,39729227,33859359,9023063,39156680,36456078,29364114,31487486,34133653,10187086,30733779,23607425,26625208,23609069,32252967,20050536,28055539,35229489,7952681,35384042,10993315,33517463,34050615,36480401,28565020,6863891,38591362,34127419,36072532,14203044,39896004,38717530,40348212,28970360,33426490,37626982,36763322,28210713,38230915,24766164,20364871,30691043,37390243,38799543,33945212,9120884,37944666,27134087,29391102,36781695,10279223,26063928,37896554,36010537,12404192,33001338,13230567,24216551,18081280,36824642,27871163,31893201,35812415,40358197,38755992,36010785,36016477,35268204,36012584,39915252,29238601,37820868,35442654,35150176,35892493,37865956,11368031,37941155,38730875,18292073,14047833,29965023,38033802,33761245,14550984,38480917,34320024,11931688,38047275,39444591,34750011,29378813,40103851,19369854,37575610,15793965,8156331,33899866,36892472,29580676,37198865,37648911,38042276,37339786,7062019,14851151,39738403,19998710,39582272,38036412,39055217,38038374,36622275,37911238,37903374,15821939,21576686,21127388,15253933,38160259,20191556,39793215,11089385,38463983,39936613,9503910,36130652,35239024,36250548,36435577,35513755,20615276,28959653,39808983,35222632,27191685,18725003,29513611,33028299,10121605,37242376,38962449,12983607,29388470,38318793,29514705,38132578,32047939,36364445,21322815,7780569,35962792,7710457,6897653,39214530,37661359,14519292,39721619,39240919,13456447,39623258,38228472,36802893,21205652,38278943,29571212,37161408,36009619,39636555,39501604,30070074,34324508,23902838,19279131,24197310,38708322,37975643,35821008,36872108,9195719,37375982,29512760,40470117,37614680,38426211,11159975,34072274,38376528,23884770,39203924,37276956,25026228,36585661,23510579,39429048,15161560,39815493,39813130,39782345,39742020,23779764,12419816,29403113,33784924,37741396,20585378,37087334,33916941,34634554,38428516,21614216,20857407,26595869,36933999,29537658,38234597,29415909,35317606,39407771,38423680,34890972,39898498,31603279,37405343,39197945,35387942,33736846,19250218,37704971,32615505,37873952,39477685,39539804,39494823,39423159,39440860,36817228,39393011,36566399,39375104,39264449,39260311,39258796,39237215,34167146,33182896,24321264,25491845,11673240,35255547,38757908,37369596,39063104,29400855,34098098,36903254,7016365,18382544,38901445,26702360,29419918,29866464,37667683,21495079,21144626,29678954,26791906,29504373,34066802,36549602,36785566,35674688,18286899,22330330,38933577,39409674,39187413,39180833,36461623,39973470,27693306,39119622,35693122,35852259,35443663,33248880,39035040,38970659,39025196,37777645,39005707,38980740,38928246,38410759,9780088,20451261,10045135,29656005,40455559,38132251,10476832,35887077,27324949,37325722,37399431,39749232,37157920,34677650,39773590,36029392,6644757,40225546,35988159,32588059,38920737,6547519,38884685,34249098,39327233,23088801,35172572,35788362,19780872,39926523,33096442,29732278,30526390,36787898,23345707,37262386,36542498,24412353,38564298,39273586,13786595,32330588,36833895,36073763,32358271,38016195,38057400,40428410,31793007,29889178,38035573,28431172,38488016,32063431,28752831,37741102,28600793,28829415,28852034,24675397,40660036,30451444,29163300,15702986,29655061,19637351,20696552,28941574,38441967,29013370,37947937,29375774,28801908,29586447,30425019,30921756,38457216,29504696,30659733,37256120,34096787,38818394,37641448,38115337,16339273,28799121,38228162,23260257,18129242,40299121,39281768,20756125,39800169,25153788,37798527,37572346,18182774,18842580,38979105,11694889,29593320,34085561,11469374,38998562,37030911,37204134,29401569,34897320,21635511,35493512,37413291,39658872,31422843,26341992,28649941,38166728,29500348,30865669,37316279,37022388,37477060,7453396,37916025,26173558,35364904,36252063,33785268,29390788,37687105,40132577,37331148,29673702,38012862,35253757,38512718,12528702,40054173,25016151,16674354,32033790,25474989,16174524,38485926,8634669,36667400,34712780,40303990,37277269,39158008,39100927,39126317,39404413,23103288,19440208,29853101,37192113,6336302,18993038,37340016,30302838,37960042,19998571,33248857,34145420,37160448,20909976,35715025,21431435,38627086,38563993,27006396,33350613,31499376,30925336,37603040,29808331,9706022,37819463,38077899,39615320,24297359,36723825,25295951,34565492,35677044,38333208,32028226,26533859,37786010,6424628,17517945,37421511,32249829,13332946,39713846,36655499,36955545,34550445,27361948,37408796,13227543,19100775,20593814,15103788,39269175,29187486,39147979,38089645,8004753,38681759,30290963,38294675,37092614,23032900,18682901,11110174,29960784,38165278,38595565,38919819,38970605,39490784,20454006,36002535,38528543,33311683,29420139,34993756,37055390,24661586,21268162,33645163,38087646,31789675,37509912,28683202,39640463,37236866,37304065,33771765,29227577,34694914,39776140,38357694,39741964,38559351,40415104,37171172,38534385,24139986,40198106,18914107,14963066,21616002,29246604,6541058,39336846,37045957,39026468,35194908,36606161,29582398,32135769,17073906,26482639,32922563,36860904,16562177,16080860,39258584,39423200,39479659,35055102,34149889,39782376,33527837,18130304,36858662,21691986,35105619,19948262,26796277,38819495,40084847,19820351,31017828,39447957,20859723,9395313,19419913,33711124,40138619,26450092,37765083,39600111,28691814,29519229,24449767,35431329,29668993,12731406,34447200,35636085,19901205,32920615,40241471,35723990,36817321,37441137,29464348,26307894,17598682,38018085,38077069,33042500,39433315,15480008,37121916,33008751,39433724,6462203,8558376,17907784,39375069,34356103,10206779,7939373,32423967,15873782,18016859,21686451,37367445,39109148,22850730,37436785,8962817,38059444,15706294,38435962,29315838,12407323,38224402,7185262,37623645,34318040,24198286,31796181,19323320,19329921,10440461,19377146,33679244,36205466,28414306,30311330,29178145,10613341,37173504,38439528,34886774,24152954,27921849,31187193,31205394,21231026,37333172,38811303,14743094,23224563,38800758,29723429,35073101,20819562,30695607,39287843,8313163,27425426,32591109,37627164,27502823,24640214,30803500,29679657,35522455,38805193,33348052,38117535,36523163,37156716,35431587,30664899,38675593,26805248,29394590,21811753,19828139,37247102,22513938,37410920,10921025,36870698,36375221,9457415,40087321,29385998,39934680,32856769,31535715,37759334,37432907,39941390,35983041,6799697,34999138,38372985,40006626,37034897,39698109,8182942,38057366,10931893,34328628,37492453,37847077,21365253,33201027,25302101,38347297,13911649,22848362,39954555,34320164,17425930,40312961,39747276,18725000,36684743,34265299,40111526,30801507,39089894,36502331,17654421,35854011,26817181,36853181,40426527,12658419,32234773,39671164,36778215,35823363,26839681,38485529,37164590,33554569,39922208,38842271,38846695,38834002,38282922,37241357,37345072,38302109,39955320,38843333,24911628,12057437,39570299,9009554,8338705,21520200,24628175,13260473,29368988,35926500,36876877,37293948,34437761,11661657,36248882,38845616,24216780,37708965,27177921,24951345,39370259,24374443,36717709,39323521,37366914,28354683,39746825,12367748,38254999,38875195,38404584,23172329,29496887,38762184,37709444,17823227,23473564,38791345,39734144,38346740,21529265,6725131,37150471,29670964,39199107,33363509,37715732,39655875,39482986,10613728,35924732,34205406,11364983,37765376,12785366,38141543,40341085,23379047,16054902,17154347,38525781,19142795,25231376,39353931,10536695,39738145,13235641,38986729,33529930,21010121,37236385,36505073,39522524,37861303,40069003,28978747,38017027,8012067,9547894,33289358,35027292,30839843,30002277,34255892,32005917,32515202,29668195,22575013,35721225,27440688,37311740,36251417,17707816,31331138,37437396,38836796,38439707,36485708,40383318,20207201,25749875,18773612,37299805,8728905,19939713,12325639,37786063,22149482,37851335,37411352,30146123,39571819,33383701,39900514,37503203,26524844,39577189,39914090,34756014,35807976,22480527,22156271,37682078,20205700,22847166,38538773,30561099,31994217,33281958,31817450,7514340,10435336,7536349,37998071,39304092,40043359,34489557,30571690,38036007,37870995,24508373,38591202,29095951,40229034,36075967,27460940,24436456,40093491,9065950,35931076,10288400,39000669,31287870,29511102,8801133,38232233,34648549,24638128,28282036,36944085,37527100,29610614,39912608,18746900,33212937,21336573,32617154,23215033,39934875,37467355,28230770,35557191,37504738,12790187,18219688,37673323,40118109,40470960,33597599,34514320,35556781,27747957,36928683,26899362,38367474,33095390,29214018,29406120,38214447,39749208,38500745,33729542,36731401,32931111,36939589,37433481,36171740,36631784,29628075,30406341,19330531,33416957,34313349,38148674,38437241,8141591,30998729,16222196,23469792,27502558,30440871,25410944,12061005,26955280,14295715,35987765,33424474,29196698,25221745,38452555,11873697,13598997,28836734,17319130,21330826,32863771,11218887,35146016,29660803,29469398,38884917,16444396,25566257,39603303,19265670,20012367,38815972,20946125,24633517,37245286,20702723,37341950,39106031,32815272,29653190,37729826,29387360,37355948,29433732,35862005,35943214,20551362,40478004,32266120,21856280,34458881,39297663,9782527,37411349,31240855,29732164,38367916,27276786,40001999,19981086,35299419,33128805,37236478,29512900,37851660,35530050,39142230,37121195,8926269,29898515,29854797,34413907,16433368,19671232,24703151,30388307,17916998,9870956,38723279,37310154,29370487,37233251,9400395,27468194,37146967,15397820,18364111,35563287,32899980,18016808,18704676,38189551,19600431,39089498,6864662,40443052,33774316,28691348,33144718,20611863,17204230,38449799,38372637,34557751,27617532,25572743,38012861,35517806,13997075,11177980,25263938,9934368,22787126,38344531,18723799,19302544,24311040,36281059,38093033,25489145,37260944,36530785,8904395,38211078,33635134,35191675,39925268,31909561,38562435,32782873,33683988,29556285,37748476,13164983,25399281,26819337,35420002,35987321,32989947,37348987,19486544,38210333,18499388,29558860,24172946,25669003,31290595,37396027,18036046,38019815,10854079,37349688,39219850,38175939,37154672,21404565,36214441,39275592,35350859,35808014,36785597,33440552,33703290,29792988,16458744,7363637,14172512,17277702,29324473,39077510,40304207,36717707,30928002,36665003,14763108,34434311,36431121,37113902,31206391,35248111,38945022,38779200,40046406,37333983,35819156,38305984,10233558,30819020,15217016,25780991,27454544,39666413,39664945,19569620,36930192,26102489,32679679,21469112,32839222,35484469,29508504,22697919,35074575,23769860,11390403,30440979,39943188,20842111,18950067,8362713,33695724,28821383,19440627,25682672,34188099,37371151,38367751,33250722,35916180,37957764,26615769,38530981,37066917,29513911,27229798,34428570,16161639,9852314,37759294,21758167,15797961,33834632,37780806,22302577,29574033,38577884,37608153,35824256,38366576,37183332,29376038,23202904,22657765,25683835,27289916,20214308,40109733,12795071,28704169,38227234,38449281,33346965,29438941,39969987,40107957,35776159,29654896,38627205,12291857,38566416,11496509,10442236,33629150,29986731,36815769,32484952,26386749,39410525,24386686,28664624,8014298,38231101,10840585,38367755,38096009,33741923,28519218,27685612,31475059,31877933,14552136,14972504,38573166,13645606,22881894,9601570,37039654,29953700,29749399,29376413,10593678,19018266,18930368,38114577,38901427,17012303,29898443,12834169,14038064,9710378,32576946,18980460,34490883,9738048,9708066,19172443,24647782,37384467,33971920,37344948,37670405,31015547,38716574,37490318,11878761,25120952,29574246,39831847,29224033,20791163,17501848,37626098,35533119,25654865,39428779,35619088,36159608,12467183,37718244,35940651,29414990,36857725,37368875,33295988,23229575,31045269,21138166,38269255,39723500,36478605,36050483,29581666,38036896,35595140,34102187,38555975,35895999,36643625,35914511,11371855,7949947,38530367,22781489,29714704,12516836,20858049,33062754,18400711,39002260,39223198,15619321,38210272,35824314,21002481,33833613,28343766,30434946,9661274,35311374,31524462,39668018,7013613,9260014,13630900,11840420,30540495,25102520,29996568,38887000,39930293,34306740,32698396,36532232,20427508,17996369,40131025,39719333,29724845,37466934,37814944,37015337,29326429,33945012,13302439,34741547,33613833,31880341,29682715,20313858,35690849,25327967,35741335,36829117,30431791,27610619,35243476,30626008,30172919,15867689,30487701,32490864,23895742,29581210,38565536,15571003,24082521,38908344,19865983,11773799,35260356,19390882,38730243,37406359,34574312,24129575,25295516,25448066,33451741,29609577,37253558,32297525,7639660,32164099,37369870,28699934,33131183,24036797,38294117,23880055,29865138,40016187,40125790,33741773,33358954,29643993,9213028,30978164,38422472,35585289,36326176,38560635,36859216,38289103,17989918,37466823,8005298,28590325,30560444,29908932,11624831,26281811,37926200,31570933,12872831,29733237,33384093,13388047,8840796,28904621,35716472,39086512,38361631,35435312,23824943,14909569,35836879,40467095,20030964,15986941,28305426,37920115,36062479,29379757,36670035,40080874,36723457,29501260,37756680,37369852,20875687,35677483,37210056,38416928,33568003,39152356,38367684,37163475,37196987,33345565,35688830,37136224,28849298,39118807,36567034,35947909,40145258,9894823,21384723,7113033,35714419,34413594,29567382,35055703,32379984,35651413,38025644,34817806,35613196,35969601,10949067,16527964,38253071,20236105,38016205,14593428,39402266,29390337,10313629,38989120,35851424,36303215,38364387,24944019,10234759,24255024,25686125,34859104,37312045,36147459,35946841,28853266,33451886,35799647,39949429,29731039,37408589,34226502,34827592,19773990,32555575,39925632,10217837,36311138,26296664,38734804,35293922,17128845,22399301,40125892,37403901,20632396,39201009,35281306,39335989,23596061,21684131,10476361,9658626,36306426,39640444,29672445,30785830,25106188,31966998,21692885,29015995,39949918,25612542,38230756,13923493,10821988,40364485,37478354,34066784,26576766,29639273,13943879,38721334,37413269,7629487,38856056,33074710,38644563,38710612,38953692,26075532,31758939,26810448,22996862,22999453,13980519,24399105,21840584,40450341,17336960,13222090,37597369,20355531,38109906,34066917,21024207,29413404,24924559,37356938,40454995,38849108,40437226,38213962,37846736,38418534,20730945,36998006,14830192,39010690,38323213,39454348,37443774,20954887,37035413,35212437,37077009,38844059,29648606,12949129,15919244,28542042,31616872,19890799,28367792,37072307,31927344,19140791,25582978,39082759,11362767,10820223,39042249,35017191,38355773,39928149,37237091,11653519,35498762,15739229,11286584,29799134,39666051,39788565,18206738,10905014,35056547,21046823,39532570,35230272,32430169,38664988,34981876,38821328,28597111,29826116,33902461,35256344,31590623,26437494,36902900,14489192,17122704,37775250,18671421,36675208,34728202,40383331,22686821,26335617,24239240,27085423,35266215,33347220,37284255,29144010,38765550,39949993,32296603,29779058,29449367,36918941,36269907,36539285,26408339,25488354,34655922,7217421,28920675,20737065,36349906,36505431,32495955,39804593,38860702,15560257,9036521,12629493,28199065,29865284,10806943,24580788,28802918,29240205,26906635,37669847,19029387,37215345,19964207,32724240,39644594,20621634,20742803,34632458,33243463,39329377,27682515,17941439,39194767,29490489,29652360,12609857,38284597,38927395,38615482,16178093,26590987,28306330,26819675,36335822,34472450,38604733,15325061,12110182,37953553,36700571,6308998,31616206,34336873,34511897,33417884,36011703,32670175,35085686,39855977,39176508,38446497,34512397,31963052,29383617,8384636,30959630,34974635,15365867,14355536,30482705,8734393,38994371,30340491,37353567,29565407,38780926,35111821,34569330,36460783,19522933,38609326,9869124,30676845,14713839,28089124,37003457,33533145,37383294,29602992,37435029,27202347,14822665,39429147,40029089,33042421,31780996,38387205,29567380,39128394,38461574,38376744,29892190,12817489,35335957,37756525,38289745,18396475,36364215,29375229,12259644,11820914,12082442,37424891,17416392,39545824,38906440,38977158,38911148,38830046,38325683,28079408,9118245,38200315,38532014,32620314,30549144,34253968,30148991,29969619,30493247,38301850,30095912,24323974,38226277,6593300,34490602,39852781,23389795,11999807,20217667,38146173,7957284,40011530,29402914,32037727,36082325,10721103,13959506,33690113,29491275,14144131,26804126,25571019,38261553,37114669,34561361,14250013,36905852,38797468,9882494,38339917,28523012,31998062,9631614,35675603,19502142,31790759,29989557,9952934,26342238,34338772,38140318,32636385,31690848,36612034,36787238,34342009,8494545,14078120,35244640,33340510,29350309,10571696,34505576,34634133,37488197,38970448,35237412,36673035,29538229,29634711,32238850,24304210,26343102,37158047,38376617,25025362,12260858,38894606,38305809,33094970,27354207,12424129,38376553,34329378,37346276,40148418,34805706,19744976,11964118,31330612,37365635,35210510,18245910,21917776,27086351,24823893,38550804,29567297,13233988,29629864,39460839,6282541,31907989,31123264,14822049,35662479,34375527,38839544,37041929,39790554,22586459,37969658,37510531,36481025,31878592,35496399,26248608,37579343,39450254,39344741,27468241,14786227,12266043,29472540,16729797,29017291,33808274,33420275,29736301,38812619,35199486,29106521,38653137,19303204,39641590,30047758,40489647,28016238,28620118,14735071,20327607,39332354,37240440,39820367,37170641,35941467,39521984,33353351,26673715,37397246,25299250,37336875,39968383,21072658,23988667,38375351,31285384,38230095,35344979,32763106,39713366,20010798,31671978,39394177,39356371,40242646,38463577,39755660,24459046,7239647,30536814,34833378,21220914,32846370,35964383,35527796,34806021,39814674,19111764,11393742,32214538,31511556,10572126,25132181,14225871,7412960,37451489,29678871,33547612,24604811,35399317,11439485,16028429,18303965,9697602,37797859,16937670,12874911,39052447,28764978,29009487,37633735,18116942,11356513,9171372,29363726,29558163,30790108,10647204,10054515,15605462,22829431,28174299,27533464,38322418,40097940,39892848,37220324,29529876,37155570,37338549,37049068,34581284,27729106,37681630,30002064,36496262,24653674,8293388,21005782,30610004,30642219,29377118,15729312,29102769,35535858,37262600,35335088,39625494,13831736,25173386,39064264,32716844,39067958,37493103,7421343,36952088,30926713,29482574,36673502,36909726,37122891,36649415,38740046,21077609,18248065,39798323,39782290,32887469,21943742,37966930,14142743,35323348,38763125,36737054,13517513,30656574,29585340,35228763,18445765,6555577,35956833,38906460,39941461,8981229,11613715,37318252,36965874,31589541,33553586,15432269,9500131,29385639,40026190,18288431,39104765,11185037,32728833,29030496,37811229,11149214,15608323,39551548,11261099,25874321,7100277,38490751,34125468,35238945,25233860,40244451,28293702,8976394,15416982,35971611,20529750,24568128,33489567,35193772,34133189,29981048,35177914,24936841,36775094,10686733,34631484,19290230,31410330,29879593,15382738,38398929,7059899,37352236,35016656,21898690,13813950,40461924,36948652,35636176,33488513,17136459,29082166,35478757,33198792,14249476,29639070,25968507,36444173,39108270,36034697,36630550,36553364,37100793,27931343,39849227,13968179,38323323,36896460,34650392,30567447,38918591,28047489,30006643,39525290,35147014,35578490,33419619,37143021,38325623,16376162,38563838,17414333,34345151,16958029,34949728,10911338,37792110,35356313,34933072,25328059,34530771,36729084,37590803,35113101,40111589,34530339,38255612,30002683,8744758,37937537,18433891,29621186,29574057,25238641,25209125,35012038,32871289,31969808,25264301,17132620,11121371,25637008,16444683,28876947,11486765,20416624,39719470,33894747,33952257,38561462,38250546,28463336,39502030,34761482,38036035,33320015,31749974,17908436,37300421,33333312,39807718,37134899,29599200,33018765,29363715,37008786,31946434,34551017,17017403,29174342,36921086,35008586,31292369,36837939,24010933,29976809,31872153,29430891,38564458,13301059,11926765,31863423,34752023,30029270,29755347,35604923,29581635,20160411,32453419,15941949,38138345,11194550,24762554,12078413,33005536,39598753,39623950,19653659,16370472,37904442,37431020,10100413,13832417,27514512,39181152,25490871,29942761,18411056,35745770,24806013,13671352,16292869,28157450,31813017,34989775,7365178,37098103,14520363,34983801,31874478,12492668,38373408,21008650,31782185,31506907,30557244,33779604,30492121,32425804,38734359,26823043,38383468,34071608,29682459,34259334,35091974,37325322,29378925,30924619,29443370,38136533,39753212,36571741,27706909,25442847,18655183,30400357,23837259,8937722,37047736,34921309,38105278,29768199,38128215,39420990,37432131,30433196,37005153,40066789,14900720,29379765,35594045,19403696,37879932,29587023,40087159,29302375,33048464,12068340,34093841,34165913,33531845,32611921,33272421,34451104,33452290,32527211,32940461,33207487,32722211,36928655,22824856,33552754,36480152,10239645,34934834,15307631,39712220,20567169,37775387,37481937,25124552,33819704,38918873,37642840,36783648,39948941,36532185,29501902,37329636,35004129,38275295,37918424,36668874,37426243,38797788,37008065,29648649,37341669,38023045,7887715,15327260,30580879,14059326,21162195,28174307,37167826,39607522,17773515,21308500,38136323,33371884,26026196,34134559,23157979,30187153,35486849,29381522,34021893,29804664,24384700,35123451,34911396,32117916,15601632,29387893,29809508,24085468,8664289,29384331,39027452,26024767,15324466,37185273,29814198,29703727,36502397,38534113,39126606,39115205,11773747,38333404,29738872,34508515,37765274,39806770,12295392,40078835,30869418,40318040,19114220,38289562,15677189,37234080,26423307,39049244,14857685,33702790,37257569,25637403,29350508,29375278,37082797,33976525,27590506,27843071,29578823,20887708,23947234,34729364,38301412,11411963,37105688,39077248,38959499,40111692,17551821,29019328,37798768,30761757,38993468,30260006,36402843,30998363,31513194,7463336,36303510,25281970,23891705,36657112,36823548,38179813,36826898,27812204,35609181,36209003,38508762,29381926,35022443,21435325,32835520,37090263,36935681,39103596,18469095,36331635,34246345,34149178,6422100,30278580,29366839,30653153,17939979,19800587,32385323,31925812,39667512,36682188,36675512,35291555,37192973,35577657,34261364,35535547,29477472,36840608,37625611,6396027,32752873,19909195,35395717,37393393,23732107,37157763,11451132,40266604,30651769,36723874,11029153,32859635,29868949,22637390,32343312,39825654,38439692,11499386,38472450,13403972,37624815,10889668,8886375,28015303,35927109,37639285,39780492,19070198,39340144,37253363,34153242,23823183,35421753,39660722,37807361,34172437,36762133,28689568,33186310,38089146,33091390,38272749,36058511,31527688,38107198,26903196,31890518,32776631,20217898,19891099,35082705,26884904,28907216,21522652,25521643,23755950,35706751,30009566,30357580,23355976,22755401,29722377,39520905,34754379,35617987,18658896,24937928,24783350,25826529,38385904,35752115,33847759,39530817,20600603,39579003,36834060,36035971,20201531,7003510,38278472,37429507,38658123,39219449,21639775,29490215,34936576,31364679,26604415,37870909,38732920,27222930,28888046,11204626,34614071,34832609,12071786,24919411,15146347,11625529,36342882,27965397,24243898,39078036,11694679,39380835,34106022,36999359,24545658,29384330,35254517,25747180,15605448,19317360,32576698,34711151,27032458,36424036,32202186,32982346,26076606,31222630,35254872,37333780,21313022,32300619,32288086,15713486,38041270,36805750,36605221,37783568,39052239,37606804,39714403,38118506,15640654,38565567,39219768,36824840,23912199,29676333,22533037,28701497,23672780,19420127,33372347,31938762,35211635,9422082,32856427,31481686,37598484,38119275,37935365,30326126,30023443,32690422,34469101,31482613,31724180,34378233,31812444,39613227,37667527,31564421,30015453,36967618,11688416,24173923,19064454,35148209,19204604,34823226,8460281,35573735,9733802,17196130,21375410,29503812,32025246,36032345,35353646,34571485,36051387,34391723,31387910,36652631,34935646,32176302,30002829,34626828,36198868,24186531,36100226,37478491,32839997,34138054,29969259,35317086,35181505,35430930,21093527,40072453,35208919,37276561,35002709,38264460,8301989,29605108,30628880,38798902,35186820,35586329,36753354,36732351,35633103,23841307,36564134,35494578,27020787,37816981,21439376,21283847,37731618,36370813,37790975,38564388,9364522,10947928,32252115,38533174,38345241,38986271,37197928,38231459,34157835,33043156,24107074,23737239,36542523,38075339,35293869,35383283,31226179,9923389,36483088,27333262,38008194,36562587,26018297,36557275,32134758,32668805,34583069,39702774,32424512,32384061,40118376,35651647,38548413,35552314,35040634,17218499,34222269,15105737,37726858,12735794,35253923,39784118,39898571,34620983,32490953,25145807,11875691,24847161,32537886,35314136,30732805,39641645,25155648,31484498,21311964,36345574,23751603,27980120,12689391,30548147,7872158,9432000,18086117,27756948,37231596,32241398,33551522,33292400,34982550,21548899,28825648,24158944,33589768,37034741,17174002,34925551,21255999,37730428,36040796,25735585,20617012,12578257,40087184,27794729,33096138,33912810,30631756,34366502,22802178,38430005,15794854,15608560,38853072,32424557,16825521,29500391,16907069,32191866,7156039,7117032,36175552,19369853,31989468,31305577,12780709,30729734,13725181,32448658,30762855,20771822,38552515,31908920,35029906,31747939,33338117,29877918,13301177,17165654,22572443,11485366,38056587,34676466,36690445,29592350,34145788,40239902,34204861,37273739,12163186,16328162,36131486,35246051,19171252,29490083,19615368,7807034,24527877,37171147,32145598,34502185,37857324,21123910,30155523,36782731,34951173,38460302,35440687,9111268,17845582,37733080,35545182,12854086,38068914,37920221,29733214,34180174,24496596,36034283,33046944,36483394,38007395,38416137,20834889,29656619,38125998,31617324,28516786,20479565,33461734,36198785,35017707,29563661,35676586,35699494,26151323,18948227,28938029,20756258,27649440,30191005,38599988,33569393,31340618,15612912,20989980,36180846,29014635,38877357,37218765,35444341,35325003,29632901,10862295,32605811,27508919,38820577,26594721,30354266,10135568,15634682,31526305,18466547,22488230,38754270,37339411,36310835,11911159,37326540,13462891,37823375,31665320,29639184,32997899,10986784,29590283,10952447,18107010,29681438,33642725,22442320,29109767,33087878,32565927,35007740,31000663,37562324,9742971,35610204,33615505,31679603,33435113,32803777,34585033,37229646,30008378,17329232,39028831,39463839,13472184,13762931,38935666,17318576,32603196,30635996,30765219,38227328,26457344,26979006,33407573,37427070,36575757,38853118,9011610,33386962,34084379,8267541,35008276,30103031,29170799,29655084,38374476,9088937,27499268,38608053,28422180,38604103,34630480,37568463,26435581,23876743,32440963,28081689,33656642,32743591,35079324,28936709,9020424,22529820,20306654,28292113,36933385,39752886,34241369,26016251,30584599,23751455,34190554,29559969,34021130,24018877,31570321,24232261,26176088,31698512,38480433,35293630,38851875,34312537,32862011,24459861,12653388,8231678,31438195,6309221,23769604,37513471,38892156,37250834,34036712,34842520,36778055,38563214,23915015,35250051,28348965,35106770,33270959,15411514,40067864,22277298,37060811,9709890,19834998,19832930,26520066,37401229,36352953,32327545,22876061,24951106,12024315,36870616,14296240,30573525,29211424,14094485,34084981,28860907,35401150,34095056,36655002,37860134,38874700,20143979,34644408,9109320,7781397,35212358,35646296,23705016,15604639,30640526,30583339,23769740,33519932,34898953,30780431,26841229,37430878,39029516,40033501,27006485,28354188,35113179,32289785,28414119,31736692,29699592,34801394,31477588,30163861,17840437,37507000,38852953,14755702,29906297,36522759,37425951,33611321,34377034,10703657,34455726,29696268,36912746,17664077,25337716,39756877,39757209,25748845,37123480,27972480,6990404,17042739,32422736,31517880,34916788,32444874,33603680,22672859,12982653,34759372,9509480,31225980,39542506,31742308,32790413,34936647,24346811,36191951,34772338,39176858,22022467,29666334,35242238,29397115,34784258,37977321,34818816,33715608,37437138,35223007,40161730,33792431,30062253,32636150,35335934,18069562,22997020,31804270,35246191,35589473,10174435,34884397,16240365,34085590,13146994,29058234,34925332,31983046,34898828,38929175,33930268,37882660,29973673,32050015,31941906,34870904,19600261,33756621,34605162,33857846,36576487,33937796,35090955,30848190,37962543,24502331,36511370,14004364,31604263,35816928,29494378,30906013,34426847,34017512,26965977,34775283,24125410,21106208,22734196,34266278,28624408,39148493,11067214,35194486,33370896,15384170,29104153,35623788,26819927,31182574,30702034,16649432,36744861,37906861,38812774,38915964,29557244,20579918,37021732,32608545,38746975,37573998,39640494,8992308,11815576,37764829,12564520,37799611,34288011,18617423,30557579,21189455,10043073,25111833,25961837,38982888,23037663,39607648,32949411,37764790,32987039,29102693,25637434,35704450,26809828,27159318,36019590,37924029,21160530,34633703,36183364,32195275,19560938,17892492,29667783,9739298,29614553,33492079,37212541,36429104,30561802,19350342,27887674,35882805,10971432,35879069,39242448,22646553,28763744,39804067,39124054,18347637,29515718,40414282,11906098,13811796,35005724,37694481,31690545,13121292,33521165,7184799,38642700,27930590,27256788,15218114,35194424,34241442,33553767,32451620,22704176,32282198,30657415,31875306,38224538,21912429,40415073,40142467,24448409,19953793,38911839,12492128,29901013,30790935,39438187,38806919,31192916,39486100,35489462,14263520,38729410,19903858,30646847,37341701,25214483,35475490,39853536,10586939,39243556,36729036,36229690,35814040,25976942,38117455,36812173,19453676,36188660,14151972,39659010,17150765,14516973,39921197,38575981,31726073,38604231,39145183,17232036,33097359,38064479,12708322,38061794,18850551,36749415,39191877,18468905,25339928,30146649,39610062,18523078,38814295,26639829,39125184,7014082,33154396,38504942,16138518,17321711,30585751,24807747,13705388,19674412,33966382,38045067,33352660,34459769,26917815,25941352,28509726,37668126,25900366,26426549,38719573,36576168,32404158,30770614,36296939,39142482,24593644,11516533,20980944,38890867,24039689,25645377,22139938,38810745,25795568,26120083,37650773,38873732,18088633,31036975,35381613,36970649,27714461,27987380,23146265,38657114,27289709,35589500,19600422,32426020,32938773,32945351,31475985,36135783,39113231,37241439,29499249,29879135,19488220,35534323,30073833,27591088,36749434,35727701,33473717,7000137,36782370,36398827,14017348,39853053,25019772,25487501,10708304,36019475,34386315,26332227,19870917,34950039,27668097,31000191,24951580,22127267,22020531,34684348,31511832,30846979,31352315,29680688,20172941,32551936,18918810,27599852,31409913,33995136,37424006,16858047,31007170,26887935,29667350,24097349,24785873,35370894,34572116,29326980,32597409,34564625,37184476,34471804,35424573,7690154,37713547,34709259,19564306,12770066,39702590,36301075,30798119,35542999,38580062,36984154,28362077,20847387,29667874,36302179,22083164,31589581,26271798,36435760,36307531,34671038,38353438,29579441,29728721,14606728,9048131,10691528,18102466,24104848,38372829,34002380,30752360,34609208,29737027,7522560,9824672,19230608,36360348,33067127,34035162,38321021,34568032,34434485,14291058,36302304,39096233,35854059,21435498,33457842,17329938,38948038,34677994,9733141,12934235,36373334,8490558,30014867,34916763,33784880,36363473,40015636,12825205,35739281,39263323,38838751,19610371,35324480,39547161,22691690,35837012,38712352,10071766,15336944,35086916,29388514,31194228,29578122,39338317,34456039,27806308,21020315,36852429,33526163,17284572,26699225,34726609,6965507,19339689,35051193,24393839,35137989,20077862,26853797,21744250,32707002,23594311,37606943,34766870,36381667,33010596,29887449,29190962,9186275,24806633,13899177,34741746,33494190,22520509,7657542,33268837,36732135,25290805,18743504,10745815,37214016,37335554,10088492,34462920,25001830,28161567,33951655,15108214,32392033,11853727,36281656,28900100,36650800,16016776,32234100,30588958,37710432,17132754,19921002,37379172,34619905,38145573,31776451,35780032,34655182,18140369,13538958,19908228,36772822,31999596,33696045,24547428,33590655,12437229,35115691,34173302,37861801,29788464,23066725,39669912,40213987,40010817,34642199,34405045,33732316,36153773,36349824,37353052,11681051,27729621,25593665,37928619,15933828,34769969,19921492,39141529,34236524,35734647,32578636,18207817,9193362,39478310,29592003,30133549,29510123,34074918,34645743,39181098,28201965,29684187,39480135,29378627,38571755,24668524,9746903,34894778,38277442,30146183,37886962,34183618,37038779,25103573,32291728,36442896,30839564,40050032,23263634,22310678,32138005,9978546,33987111,37306836,26235916,39191407,34267335,39911209,33598681,34528679,38299831,30036252,22708278,22462341,38985134,39491945,40139342,39662105,34233224,36568159,29448921,37761795,20361085,37724064,22397085,26643491,29507327,21175416,37508713,26481091,35847105,31980344,29014309,12362450,38820585,38751328,39180610,31251829,13664671,17812736,34602595,32677842,29573008,20963070,29402367,33562656,19052686,39398344,18819908,33629250,37248953,37714870,33021704,31598858,15899582,31011104,39791730,32454188,32349507,37341674,34057725,33714997,18032640,18722857,38550595,27341061,27124141,10325191,18470540,29477758,23131332,31553332,11615745,35236862,33082856,38209526,35493396,11928006,29792316,24272809,28429716,37617254,11875529,21210905,29489671,29913428,7258967,38336133,33820445,39669994,35397924,38801585,37168592,12473394,31953776,34281826,8836609,35001107,34604975,20660957,19010943,35718111,9993121,18289675,12659153,31329013,29675215,17464019,34751147,36371531,40179597,38145535,20371051,37464466,23999370,19785667,23533668,27457064,30193172,8651400,38022633,8208690,18752523,36788181,11472110,32640613,36439874,11446753,31317158,28466779,24561455,34375843,20461917,24995871,14696186,18627413,36956531,34984479,13166374,40527408,36571819,40125075,20530071,32995766,29976747,9450159,9567944,37866053,24779896,38391908,36356780,17002458,34911219,39235378,28091040,22761106,21477431,34968809,37008791,35009040,9578731,21228422,30591285,35508150,34394709,25535671,33383767,35246753,36568543,38465392,29224514,37344832,37561111,12734651,37058609,29372611,29982449,30017150,25460947,31997519,34566611,14224330,37747392,31593580,30302156,36692070,28184403,31564797,14994155,7077052,20343744,34323947,36674378,9776182,27965313,33976998,37391292,37822970,39550475,30801836,17088865,31185533,32473847,8072440,24210983,31919802,34452517,38089811,31281550,37260142,37487550,14432996,38497223,21108804,38046691,29082614,39895044,29505418,33904583,18615274,37339402,39885998,36666679,34808216,29109985,27312093,33274994,29806084,31284545,23593877,37665374,34851586,14773182,11013260,31419945,32726376,30296014,12825742,34123642,32200499,35294871,35252225,22506325,30855920,29001139,38011229,39522711,37242769,7713342,23121504,14211650,30196082,38901267,20826817,11271780,12375477,34630206,13565811,37911462,29571348,14642974,36673594,21243996,26536853,27048889,21796267,16745840,38008587,18815698,19180217,23498948,15570217,32188949,34176178,36844096,26713143,37157271,39015387,18019709,38982881,38829291,38150488,26548702,29555769,35388786,34564774,12465683,33689894,20353717,38830292,40565646,14317635,37298217,23123612,13839206,38692465,31227361,35816673,11808415,30290551,30907099,31769566,36860334,37813929,32307362,35536749,30295674,38227068,30929872,31726546,34147481,12006920,19643543,36782689,20062216,7149731,24390960,32518259,39052016,39952780,22321952,28691037,33355197,15132831,32475269,32440634,31742052,34605103,6330580,32469593,33767289,31757923,32901692,31900623,34050386,37335576,38089546,24808800,30544521,30960927,20717021,30524704,23095746,34654943,34241294,33611741,36719484,15570522,34820838,19741801,35447379,31224176,26786675,36967395,11452946,24587506,40235945,28702626,11612499,12031701,34977757,38469111,20844107,12225363,40291391,22024950,28918416,26326424,33807763,31490199,16747949,9645985,37733404,21289249,36874613,27696145,24581282,22921311,36732771,7074958,35372471,32763606,31303911,36940375,33439037,33521984,25472363,34832180,28201567,34118057,14774641,33355238,29022630,36055948,38204234,6854433,38833833,32867683,26911866,36446378,22289618,38295846,12066967,37504982,35314690,32437258,21730733,36881952,31439935,36623178,30466362,24042397,37237656,12806014,39329498,9799942,33128317,38073689,37172156,27631778,14232755,34805694,21719326,38336887,15231750,32333630,29136892,31158971,32132120,9028040,32014354,24872969,37100772,38103050,13603605,38229369,16497322,36524394,28134013,39341586,36388668,37729367,37966535,36115257,28961881,11906466,30830196,29381622,36828097,39264479,20546370,35214093,34617263,22923507,27794813,35995748,16420978,12565856,27559198,40151150,27068618,34951502,10050264,9401461,24784961,35394775,31238405,29637719,13506614,38632335,8794761,34269046,35553484,22265226,26135797,33163083,36872540,25847769,10840409,7414108,32874746,37941410,38799984,21497325,20995976,39553244,29561449,35187408,26422249,9558044,36399167,31525473,20840151,23465801,38297668,35604683,21746667,37225503,24306122,34282697,29668740,18662842,23684924,14052775,36070057,31335749,35152304,37442944,36364890,29667357,16489742,32761543,29365225,38360650,34336459,32515995,35021051,16568833,28977635,23987898,31521167,31729531,17425310,30304889,34293612,31124811,38473148,30015741,32855211,32681868,10208428,31399215,30137654,9472439,6896651,25330229,36969049,27249596,33041649,18506575,38990184,19915857,31511496,38955465,19029242,29408286,36899940,34390354,40124046,10503161,34986590,10104068,37873902,28777938,34414485,15602680,29595631,35825089,28706347,23374873,29107062,34256654,14412928,34446954,10537920,32418153,31446256,29773275,33744427,31821637,35435406,31022003,18285279,21789421,34921029,24526253,27682487,37419157,30738199,39694724,38369145,24448704,12857635,35570760,37813536,18632187,36389572,29661522,19938717,37723778,29752536,32382462,35363217,11079052,31700673,33615091,24452601,38718668,37227359,36155264,35507737,14597616,36462470,37338827,9295307,37755225,31189572,35134556,37215035,32879532,32515664,38824593,24669899,28678283,29046197,33976026,30587720,24050986,19612369,29732139,29649073,16262999,8543539,18254980,32977597,37799777,37218751,39088252,35823769,8187075,20063641,29381132,28628333,38615642,35162225,33369812,20370645,32868613,32313435,37578743,38750795,33452741,10385879,15921328,36400972,40186743,26371112,17752314,31318472,25142266,24823818,25039994,33171593,19003049,30002586,18210872,25938856,23431351,36648558,25405626,37409121,26706362,36420796,38014928,31762022,13526624,34132556,29526541,34839531,37862780,21319061,36032421,37930429,36041416,35730403,29408332,8143799,21229260,36730037,38396505,29627987,30763495,13221246,35783899,35336447,25105848,37785144,23437688,24815454,38006052,29838833,34325136,37184300,37919854,21443771,39230689,35995807,7794528,29639301,6478446,39888377,31774163,29159553,8710663,24906867,30005004,32550042,36607976,21739642,25461963,29391284,34803081,31354193,35818383,18642372,25106927,25188700,31472444,36332569,33669272,31161265,20678478,37807456,35987803,31712753,27741372,39360802,33396596,37620539,38238027,39016828,35121321,17509017,29964327,38006765,12790085,28771756,33712399,36593448,30019172,36315074,34406781,19923221,33993215,37388448,35483385,38000540,34055621,22865532,27032807,39516115,27643610,35174034,36686358,33061722,39963572,37303123,8634110,38746197,21710738,30747058,39097341,28579790,35093556,31973796,29968526,13285008,21996725,36977781,36514176,29727432,36690666,18887573,35088791,32123317,25302074,29185301,23277877,14540131,22708427,15305356,7387599,20803961,37239181,36426699,27133883,22233116,24083839,37274477,33834723,39726794,12037021,10927371,37804786,36395136,17659421,12643072,9587729,8719450,29657804,37798329,29419909,33290784,10503955,31004693,27452687,22442795,17164380,38322146,40438050,38798520,14601721,31295547,33334708,36369634,19454857,35613629,39905654,24730409,29737510,31622008,31956942,31093384,31458280,39941131,36437830,35129732,26048008,37150995,16194109,34353860,35503890,33983461,8155343,34600580,22695304,17416491,29547035,35243344,29561052,37485281,39224076,33273014,31062225,23476553,36160949,26986828,39582301,37550758,34154118,37103383,25679863,12611621,36279486,32405981,30974513,37596681,9983074,33908472,23466161,32491506,32484102,28421557,29475662,37675908,39119851,33312797,29646812,11355012,27535844,38732485,11373457,32013434,12460435,39899451,8703976,9565635,37763138,11169672,26976459,13770450,30034890,28667605,29976155,35750076,34356241,9753390,37802489,11285940,37442830,9444732,34730781,30521546,35730219,33630455,29468482,33179304,33357591,26522885,7413900,25481675,29480710,31414888,11855730,34642321,36447515,8215221,32200486,29946059,29951197,21120627,26384290,27812074,21093418,32803390,34921841,30938460,8203419,26289747,7602320,23422329,23076693,36756002,28441827,33122695,33937718,39915891,31032196,7446459,38484382,32590878,37728178,6309832,38069617,19957369,16959246,23348285,10998494,36734125,32670075,10304259,35498335,34814269,39922063,12903107,32438817,36776053,33862422,40520967,34274318,37766415,38614179,37101142,23563509,28673865,20657666,37945521,36626721,22875514,38663671,18431201,21276092,26512101,36627272,15670212,20178886,13451540,29828489,36400031,31949353,18487777,37549473,23421543,35309754,36568799,36659507,32062145,35587474,38376527,31821389,6853607,31979756,34779618,31625836,6885583,35587244,34367461,39236356,31887763,36418111,37227185,13663741,36586619,30610311,10279148,36810821,38370056,29809804,40243944,36551303,15879999,32843638,30302703,26661080,19800998,11175001,22317172,25936583,36041605,36808118,38590506,33003051,21536516,34163234,21211539,37618078,33211983,34889560,38948072,24396207,38976986,18273566,31495872,32781589,31617086,29790797,12205117,38940494,16578189,20124601,17339898,34070731,39754139,15320425,24160593,14399365,15104860,16364332,12374184,17926066,34890322,20517350,26471919,15242612,8093561,36331616,36973470,30175566,11113701,34298998,14497383,10497345,35029372,24656175,34456510,37018995,25388807,37804575,32575304,32438581,10778808,17411659,9807691,26451802,38187743,35567683,35228199,35088271,18591691,25401137,29877673,33046867,20183111,35055319,31295199,34070138,37957072,32192888,31522907,32848074,29802007,34682870,36791979,19179139,24522174,23236339,37881593,34428547,38205661,38381039,29047149,20932696,25685894,28462581,13985129,37825619,25450797,31856682,38018825,7552112,35442316,8110424,25097898,7168831,34356060,31926181,29484735,34660967,33717767,22329979,30207332,38214698,29462859,25379606,40288555,31114795,36666532,34122112,30451491,9871863,33922122,13631234,36772076,39786588,29828060,32174102,39831724,32027375,14949840,22369437,19341407,31504740,34929773,37212212,28521759,10709870,24695838,33264576,15847871,33962335,36075321,30555823,8471349,24348797,27861855,13456766,37031286,37445607,36730863,26456050,33658435,24529292,38269332,36617935,37704921,35131204,11699458,36778811,18455161,29098452,28671165,39871630,29903345,38526508,35985589,37718014,36532055,25723850,30724920,10316936,29026320,32990469,29480658,28874467,35062008,29400481,29185642,35360760,29455309,32898642,9142134,28790215,34003755,30988098,29438578,30250334,13369368,40071443,35542686,9353083,18480016,20185552,19065377,15782041,35438250,32803368,33084870,31708342,25902726,24370850,8120968,10608193,27929041,35396398,33231318,32277365,31708644,15094295,31329015,7612404,31490367,39895833,24217325,37790357,39744490,37367942,27521305,31400154,39714301,32200194,37811228,34910237,26331524,37192949,23520439,13363014,38751375,35088164,30893578,39442327,22663708,33334956,29502482,24282231,30603109,16882750,32467898,38077649,33779622,37334472,39195735,33103702,7077738,25206918,20924192,15287814,27268838,35045443,18007298,24293225,14506912,23238005,28160496,38699568,37328213,23241639,23810754,11647505,15346945,36857863,15413099,37691406,29863041,14460120,39118867,37334213,7171282,26873144,9472226,25797184,7526524,15040249,31437330,10525426,27137701,27718604,18986696,22807973,33399877,17689238,18649684,38655240,26623297,31760447,9395355,34132707,9621891,19197930,16920091,10196776,23893274,34458425,34357457,6934515,22634885,7366817,20064590,38234736,24552790,28067972,14700413,34119194,9280195,32897328,31520508,9022567,7933098,29087841,7438815,19269505,33492229,29673849,36611920,19972616,36446706,6662292,26047400,35840782,36749502,13973694,19441113,22514177,19616293,19471396,34147494,18720351,37662386,27595871,39084830,8495384,15249166,29392372,8486752,36360988,32692606,33486307,18463115,40335895,36423574,40200642,30611239,20541958,35477098,19418927,16635669,38468575,35991408,6540732,33841546,9537435,37806531,8349446,8295471,18145691,7332341,37166837,17607249,7606982,34810098,8626722,37220402,39136056,40292777,38235744,31950287,37888632,32941868,36969365,27972637,33171715,34743251,33244456,33592297,15978110,36854406,23541460,16470391,32909765,33452404,38551044,31024320,31444113,16368370,34715525,35127662,16360290,20087982,37168128,30621257,30839740,30111262,36747782,10547305,40302594,21014078,31957386,30914744,9174414,36935946,18301786,36872246,10850937,26420616,39669353,6796931,23328475,34257893,33100725,9522925,31951769,27902777,28772705,40102389,24406174,22480539,28359809,40375121,37247963,34072115,10981858,31306972,22883815,28457308,39219707,34969638,29478234,31788503,37772654,37171858,29635044,20465072,15801177,36150364,29023738,14508380,31157516,25690410,37688343,20050555,29021425,11257920,18335745,26781182,35998098,23353726,9128609,22047751,20789881,9174810,38296845,26709901,33855765,37788040,18513398,39727787,26042928,24005127,10669685,18415599,38346902,22101165,37703895,39729076,22298439,31898107,12669282,35513254,28283548,33479123,34739121,15941954,15859111,33799408,29685692,9968559,29249442,10143951,34954302,38887156,31060657,31670963,36895516,31585639,30917614,29991584,36375308,35236905,37338719,38259032,33672160,34915170,31529835,27541766,34056225,18672333,37337146,32905896,35345839,33374182,36229488,20810253,33915437,24894250,33877506,24447334,33959601,33333245,38124142,33296264,27184250,32295691,26407784,23906924,39585954,36857245,23471157,40182551,33504409,30457864,36961558,20756523,10415131,39206136,31509040,28084341,32453775,35194244,14708656,29462661,35700764,36793390,11953811,30539932,36463499,25497941,33992176,10538547,32191919,34929582,23429433,20731349,32016639,33317274,31631222,14678288,39131957,21749131,29991739,28222766,8750338,19934889,39586638,37170792,39916072,6789338,38236920,29513065,38905940,7793192,19085006,40246303,24296746,36583887,22460968,22265117,38612368,34531655,34001159,30557664,31301806,13954116,18211968,9757511,15133769,35746324,39195012,6596096,26792772,34456681,29742865,40472191,18262392,18997266,20409790,37746484,31125134,17773205,35654725,30303851,36477728,38950383,32134609,32346675,31125242,23931871,30035899,34697811,32111217,18924031,37099082,37564956,37196168,33786135,38821250,22560648,7839696,11055819,10525539,37681661,31786168,32047647,37943719,31681310,37743506,27770411,31894757,37408452,37690857,28313515,21224532,35939519,36976374,26243715,7347960,35499437,9041047,30918020,36951012,37495152,37776924,32856284,34416659,38063801,22621884,12118354,25267370,21637448,28619646,11974355,36547005,36656385,37731015,35194972,36753353,32604230,19204315,36327737,33241209,33979324,24396953,37927077,7283215,32926721,8892976,38246964,32776927,39041357,30575687,28695745,37443329,18912581,6520186,37877814,39220347,32446976,36851381,32514463,11002795,34807958,18968691,20041026,37492692,29605821,13979204,19647689,36058623,32340975,19207893,32396151,31472732,28062075,38997958,26804353,29481657,20110282,36662664,33566084,40064901,38310280,29504129,40330377,36558592,34261987,21039106,37560467,18508736,33982919,30474448,8964241,35475337,38313711,11780164,9227260,38479714,39002723,31187977,38968403,32405365,35339444,37715866,39173208,6311969,19939422,35387365,36541583,19343279,12359432,35732469,18563237,21903571,37240502,36804152,36729763,37111963,15440746,23510970,34282722,29455793,37746818,32907232,19272889,39892629,39939094,31502516,24815592,29923068,21998056,9580418,32681348,35614418,37170706,33791386,34249652,12650951,37514653,37730795,40272422,38761571,30454322,24860977,30300653,32495487,28771935,32586226,18951288,28541465,11331962,39237156,29467807,17303686,21425239,37530684,27534519,30565820,32005106,37210359,39186650,11591511,36705930,17305580,37850868,12360234,32177817,36978915,37075643,35715443,32177047,12542544,35336725,18289769,32161645,38705340,35329469,35783045,35331302,38786495,30274729,8870654,26566208,24513769,18028224,34838858,36142923,35630546,35567995,29654339,37861701,30585519,32749542,36814033,21378723,34095021,36718351,29285846,38644763,36619402,31624584,37246618,31193115,28617376,35699290,37258573,32226082,36363819,22582746,38948024,30845350,13105467,28219359,34339862,30002982,33433085,13657397,32010350,36917326,30286442,34238344,26313949,29363704,25571467,29363315,37723164,7932728,16682184,37434186,25160928,37829345,27469159,35023476,25314343,18012062,39177508,20213068,29035017,34357904,37352091,8058007,33970231,10901208,21279323,13797297,8188960,36293312,9613621,17159847,36465479,35201795,30028609,38984596,36434273,36630462,29390715,31960440,38872358,27273824,37426928,38099506,32769478,30709686,36200111,29557172,38273929,6568474,29570655,37423976,37420624,38388692,37423657,14983485,27013640,39606873,37423665,35395056,36682068,38657887,25327641,39183546,16238058,38301585,29717740,39796348,19235915,37432856,26272291,37642967,37215295,33384490,36557316,8026793,25375512,39558610,39206058,30796689,32056236,31903509,11619641,24833438,25402336,34541301,21229273,22597436,36860676,36289695,28839180,7789844,27310966,6724494,24040419,26107183,32403518,37394435,37896896,7363448,35294923,32780017,38942219,8782109,28991584,37766718,19090877,19785174,19127132,16208809,19475048,34298854,30560735,12608179,19769070,32127529,35080598,18018963,37503282,28159359,28595704,28429885,15012582,37696905,34520558,31466335,34144954,32911376,26354234,30009868,21183233,24222067,37429269,22578313,24278768,35272566,36608098,36424735,13235019,38162335,37231731,36670152,33718722,31372890,32316464,23673936,28003631,34714709,28018918,37326486,35392293,39483913,35826637,29593533,23774363,17947658,14203800,35810464,34316298,20797445,38502139,26229392,35430788,12360941,37517254,34006636,35017084,8978451,36921118,29424006,7671746,14504049,24701937,34819787,40135259,12747910,14162670,29465253,32048969,36451871,21602968,35602065,39553667,31907271,31892402,30732976,19588445,19167961,21067832,34605751,37517176,31181238,14306615,29730811,24306982,37467630,18393254,38323582,20568400,36788002,36745114,37719076,37549670,39224275,31240791,39814600,39209737,34585154,34042248,27924923,37517814,37423137,37680174,22944984,38130830,8029179,22286010,33712157,9081938,29995934,33475063,34052630,21550823,31425656,34530420,31949065,24051084,9911331,31477297,30533852,34135745,34214383,31139488,35336495,22877037,26637853,31728546,39706861,37217739,38632738,20259256,33050510,39232656,33365409,18498107,24713601,6604122,19223742,22656778,37171211,24563986,33540182,29446986,30527270,24980852,36345277,33082367,36265326,27821341,36321978,26483185,35686043,35483616,29462139,37275310,39055666,37997822,29727830,35725305,38257641,29426693,24105886,37450545,36839853,21492688,19673180,40199775,29671035,40282731,38132392,7925600,35238498,23169783,36956784,34721297,37326949,37873543,19072739,37478140,30232791,38666619,25041201,40185738,7777837,37976158,36651635,31471637,39694548,35025084,22208737,25189591,38018325,36557389,12545116,36820282,38756858,25850553,32174469,22929776,15512124,32858205,23058925,9271144,8749591,29041495,35775448,10319555,39796492,40137732,37318707,38224120,18233534,26462443,35924835,15234329,38011616,17168591,18418393,31277591,7340976,36378391,39619270,8023453,31098638,8285420,26452262,24409798,35049170,38627055,14340513,39128776,36228797,9207219,39939861,29821834,39378113,20521231,33845698,24089771,38751096,15591454,29580252,32360186,34216153,39920757,34369265,39068226,40026299,24156124,19989423,38460547,35697928,19568873,9519963,37071506,37503011,36900156,29732777,19485765,25304750,13646919,11553107,28120103,30973449,29621292,34123297,29920393,15420770,27197591,32176385,32462193,26508670,26860700,23600680,34681888,22420867,32362109,28183046,35738106,38098156,33882799,36927281,36156417,30146218,33851809,17015313,22289699,28378265,31449074,28829734,18823041,35698036,18890360,12278413,10930717,19176551,39671674,28471298,36664645,34894337,34600860,32452983,38130544,35995500,19426143,37236489,28654002,36589345,38390730,14756623,38746668,35620441,21640536,36857589,27985314,39840364,28021259,13693318,32619512,37992835,33345094,30196683,13800466,28867257,15773086,23140089,9280053,28753646,23590727,34689753,19063297,19283378,37604193,23278463,14391665,27679396,36368595,10967480,33264335,35023967,32348674,31444997,32014975,32467523,37235475,17985076,32091183,26406140,10272605,39182740,33733431,28291244,20441747,31227969,19235913,15380266,28781395,35617476,30761466,23608262,33574858,31833540,25944610,20420308,12749590,31109149,23460318,28191103,25796460,30602992,34985912,23035518,16337045,26220301,39247770,27516033,37818840,36388452,23265396,10917524,25938578,24291377,31200559,8219320,22267716,32810526,25833382,38039071,35463827,19290642,28722785,36816021,24283297,16808732,37523620,38591623,10978024,30123184,18912379,34656143,37183073,34160481,33610170,33679195,35036158,39248905,26076057,26146702,27195433,25907408,27526558,31854433,34936682,33297445,26860937,35769123,26173220,32944559,33622937,36483205,18811512,15141937,35490545,25963930,35956476,35591046,39771397,35802740,8252235,13877966,30665115,27423752,13770128,40131294,24405873,29355058,35171464,28001036,9532860,30153292,31215366,37549517,19191075,27102166,29597247,36973234,30811640,35934961,30867416,14668358,28892511,40549827,38183977,33397362,36748494,32756085,30068109,30652205,27088250,36358606,29584050,29380176,21473275,23792598,31771670,20385449,17899706,16530312,36866772,36659088,28159075,24568864,9473830,38639190,29469736,16732603,36844339,40012219,29425039,22513475,18847123,16092169,37160908,28021446,27722441,11107632,25675656,19668682,18207557,9870379,15509416,32246417,26628989,26549533,37410474,14155737,28281826,37510101,10862455,22078446,29238163,24508480,34118733,29819134,23932765,7771428,40226511,14140601,11302061,16209495,38056594,22107657,17044458,28688511,25455035,26731427,33885175,19587351,26843220,26612736,29061620,36117151,31461653,33431490,33908539,18098421,13455531,26042061,19340299,27584140,38694395,20529823,28122206,18199056,34350349,29375346,38824084,33110803,27034269,25953490,35662393,16164014,39219337,28494877,33008610,23527437,14416836,15218123,7064545,12213011,37055518,23506043,32527714,38858588,15932546,13574227,14503606,31977116,23459859,32714125,25827951,32811479,32144709,31322249,28353576,32718660,20329777,32020587,29048040,12333251,35194049,32486527,28284067,34730910,31431658,37758723,40327197,34266323,25484894,34906329,37799351,23137758,35350303,35223774,24159832,28520465,32215385,40385922,33609548,31896272,22147597,39228899,39233018,36931924,34126036,38236206,22021372,36783884,19770222,32406360,11517865,30929812,39849206,26955040,35819135,31609524,12952349,35394332,11118636,18926411,10788293,14472620,32067171,29607781,30828248,26168103,39787231,32202201,32258827,14697796,24153725,33803780,39858216,12829358,38175496,37515265,17002964,34070064,29893069,31821634,17673166,39360572,8366821,9948088,36928337,29022653,34346430,35083323,29692464,22516853,27212865,26364479,39900140,24117934,36863340,37288525,33581114,32942645,20905538,10672815,24308907,18851392,28610986,11735295,18423053,18625989,22310729,34133314,24438001,26912176,17347264,36444098,32631494,28720012,30801176,36849462,33430454,36571374,31382914,26242419,29813400,26535702,39605318,27024219,33781757,12083517,8578362,18512634,17878716,27873752,24615254,31993595,21601776,33289181,29252739,6538323,28364908,32061693,31460976,20080457,23262414,10990986,27915666,18590939,28607581,28752608,10416533,19101479,16264438,39900244,36975057,27376993,18048410,32697096,21085578,33258100,34749954,19403797,35511317,40123703,24627236,34659269,32208813,25845701,28309509,20646475,30940374,39063189,38893437,34467013,31833036,31441864,29749543,22826269,18042323,36564924,34770052,23340006,28013453,22876689,14399905,30779184,28395638,7353427,18294619,35599236,26903590,10641310,18230494,40129894,28535659,13741496,38134750,11589945,27813535,16424759,33671339,39986359,10506929,30370341,22931113,7454475,14527372,18030533,22429133,12874029,29759010,39218523,33252440,22888978,36156641,19221449,37528387,25886120,29682131,35631391,29448293,38141675,39840941,39620016,14359374,24147567,36716708,33109823,30619603,27541033,27097998,38041322,21097958,19764169,29787327,15344525,35879702,27930541,20329164,19891267,24131059,28052112,35713388,34531346,30356886,29055415,27603302,27962627,17911280,22617340,35944892,38140584,32452345,29814692,14253341,39597288,26536751,33037194,23525613,38053720,29145569,21694008,32677449,16111638,25075498,35111347,33568331,30758338,34075507,20295732,35995777,27418954,21416431,17738004,22439079,18027223,27776448,35936568,32821597,27993569,19325633,18365085,33117965,28885488,16086614,33903270,32605532,27550718,30605314,33653296,6533243,13754132,18646486,32372743,33987727,29723729,27159097,23087873,27168593,21140398,14641370,33421066,20553739,19789430,32050210,34832885,35913153,25120824,23717831,35607621,18807122,23912577,15420386,31289942,16333391,39777775,35031229,14635219,28717855,27205104,25887451,22954702,9787449,31496684,20435842,28919824,38556306,33989871,32913881,39951574,30422489,24050787,17856620,36077705,34092366,37525207,26842749,33460833,37758360,30500120,17954121,22507229,26793758,39652266,34718440,17343193,17356750,40142032,19679574,30978951,31173643,32062258,20342988,22783796,27480110,14418412,30868165,19192429,26755045,31374098,39480474,32089995,36844666,36403745,27786584,29690814,19505338,35772106,28562741,28861534,29516335,19946458,38241560,22543644,29818138,26655001,18679421,27274791,22418334,15597903,34514231,33112535,31648902,28823957,30177306,33651781,34745162,12678695,31470081,34353024,32594263,10040942,21300721,9432335,16645558,36402049,15277052,35247704,18603769,26617025,37879324,29808662,31182249,39248219,35409654,19224596,39230982,11444250,16649255,32432879,32421098,40112438,37994225,31506693,37540182,30389251,24897328,34629512,38564774,34018479,26792758,33360508,35890155,28312619,36584990,28181303,33447575,26806754,11781208,20264895,36410828,29092994,30495151,30233236,29066481,39215903,33289426,33384009,36931181,34786478,30135215,32116090,9142344,25343957,33153462,18593833,25628858,31178592,9401495,23338073,28359555,7742338,22660392,27123641,26845838,39922302,8568676,28494451,18958346,33201948,31323945,11929404,23588390,24765434,29877629,33427901,19405386,30564059,34466564,39613121,17409836,21895602,38325487,35334811,35728215,22043667,21749742,38175180,28932263,13689258,29736124,29131044,10460643,18294927,28226095,32235848,28504311,40396826,7059010,20685304,19356158,20058675,34985698,30830005,34466588,30302505,28866862,32613794,30805114,40036439,27401391,39735939,38539986,31817526,39999678,30854643,32153199,29919930,27509496,29928003,10229970,38946260,35146186,19252879,37240385,34498117,32206353,20529819,22783789,8202925,10199223,39274168,29623151,36933091,7182323,29536180,31695609,21187968,35397350,32191845,37691246,19223662,38538289,34204925,34072156,12129702,39837910,37450646,11108707,7707406,35590012,34911358,40143837,29308534,38717426,33727984,23658795,9841443,7401970,11485883,16756060,19332350,33695057,36501413,31304875,30299096,30770656,31442910,29094560,21077790,14311401,23735879,10086970,34848585,38722542,39028946,19234046,28597547,34037371,30546007,38032214,34815621,31347028,13977650,20520517,13786755,40036316,23543780,26203649,23022253,18116220,29208065,22998224,36776337,25169450,31828079,16479731,35126337,17029841,35939740,38639047,30083119,33583837,15607931,38713968,25004930,19311370,35022870,36628072,13801829,34889437,9414425,9573908,14057271,38908384,9235420,26244377,29880907,24057193,13376469,23367662,36857279,11134785,35175787,21300222,23132244,25472427,33605242,37503505,10281972,35947480,27598783,29462421,17893848,37060588,36937030,39658414,39859445,33966963,10038959,39578852,39565591,35965837,34433228,30751872,35683521,33197593,38152214,6637847,34809662,28655299,39778642,37239124,17560683,23030753,29067666,31320864,28291880,32132422,32761319,36983837,28924606,32130469,27884976,14924535,17572070,37121709,19473768,32628332,26314961,37657101,28342586,38208808,30472165,37517738,37677950,34643640,28248277,28953233,19108939,33207271,8967511,27060610,34563880,31522745,33723923,20259935,11849331,40019147,37468147,18414408,35519625,37313429,37704953,37076431,29514223,11069162,22919689,34544227,34546127,31600776,36916572,10345963,32491979,36359384,31135036,35613961,21752380,18935732,17361043,27546089,29081971,36064757,27363541,30633055,39274898,16007466,21581917,38143264,37781157,19312877,24197772,7204013,36723762,31329551,38314710,36862155,24566608,21652024,35332146,9378421,36541746,38937186,36663540,38948397,31985625,37039204,8222085,28291513,39438936,10811456,37898928,33895266,37320923,15961822,28183252,32436961,25865085,36011177,18315934,32166391,31864853,11166555,10326184,34125335,38058674,29831514,38360950,37866371,15332417,32423856,35916350,11442925,32405197,36919362,19433280,31940861,32438243,9583882,27342991,24173736,38667186,28609327,24672118,31326040,35144121,39092624,33032628,17609084,31349029,37777098,6376896,36762406,38898464,36598330,29736377,38371978,20782119,34690504,26494634,37740873,35318925,28956081,32013631,27254848,28548073,37552675,31521427,20758585,38148926,30183469,33427776,34314014,37483052,38941016,16416560,38735776,33094536,34467997,38706351,30016119,20210572,10863191,36025751,28934588,16898539,17833936,28082238,22681426,11347612,10072966,8081745,32451105,37856968,31414711,19439300,38230524,33368478,7016216,37447675,22139758,39345356,35752566,8972025,40287161,28372767,33847190,38523505,29564373,37672547,37942141,9446818,8042134,17960649,31252693,14338782,37615228,38062755,40244739,33415308,14580769,23317990,24774122,29658340,37487331,36472285,36524789,22419592,37101205,36653191,8397489,7080371,37879033,33256760,27332184,35363422,21790843,29792318,29678666,9065684,29571741,37340696,36068845,36148993,36826624,38235794,36348342,31659401,11410470,12508250,34758678,10780605,13777314,37498195,6543834,38291170,19672274,37231660,16487919,23482857,27755813,39655030,30343246,26803422,32040607,21054681,38609020,7512661,27560467,38553957,36547893,38690864,36419683,36766821,38979175,38128917,38475319,18900716,29911284,34315988,22517884,37400882,30318318,34484481,19506000,35790987,38264474,38847850,38829046,9991123,38021286,38730312,14798192,37911494,6984528,33131134,27572811,35436351,37569791,37296634,21921067,40180641,8832679,38281587,34884184,38738178,32351412,7991218,33278229,35322090,34551611,30289243,31388940,21710681,33266529,10631832,26550409,36828874,18087367,18081793,38425334,36785491,36751201,38266287,33010658,35920739,28211799,37437586,28821207,38691280,36621170,24542046,36206780,29904896,37429531,26730971,10235927,36648395,36960208,32039340,34730974,36153960,6904152,10935000,34950725,30902331,35553856,23184381,38928351,23308616,33345899,37767723,39091139,39337299,31836036,39015955,30124681,38950100,17411899,25332788,34514676,35610872,31289292,38025840,6762265,32815638,38025219,37438696,37837274,34951034,34055127,35054728,38550786,39011862,31548615,16293904,37865658,19744590,37448390,36935949,32734530,34568751,28314544,38973907,26104621,29220317,34747047,38059267,38923564,40089895,37785782,38932764,24871427,29027202,15470943,31200326,22844578,36226587,24265323,21298273,33085676,19669569,30784085,38037180,36604352,32624590,8376162,7176392,37687888,23771799,23751871,36836649,37628441,21387568,11300924,36162016,20909623,30163888,10051035,39480232,26733836,29379694,39871235,31980229,22836069,35809040,37284497,18511974,33457274,37110699,38469676,11866199,26343551,32449677,32901556,34630675,34380344,17544356,20632778,27234933,36592624,19245489,12426711,29084711,35494450,25120329,15215251,12889244,39778676,39876942,15476973,36807340,28602782,7867973,40191636,33153911,6332740,10485683,31965736,20547304,36497017,9321156,32368669,9955599,20891610,22822208,33502060,20300515,24828024,37606892,35121103,9617950,34573079,20296183,6493646,36518746,39584650,27992960,39647646,27987374,38272060,25244055,18670217,29572139,33824637,37403010,18372993,6568757,32453964,7510777,34389941,16278426,6977720,6872384,33359389,35808982,26059099,31099527,31249257,36580527,38022018,14583754,8218145,37027656,29895888,17672752,39906601,29673274,38399383,27966863,11182319,32046465,13480496,9098413,8124287,21038580,38979443,32953257,18404070,34851247,37892335,9073482,9527013,35271327,26519907,37952713,23469753,20456753,19552629,23242192,35588551,12893331,19671880,22752681,29971508,20826862,34890195,22824503,35627818,37007066,39700020,35542611,9417247,8219863,38106661,36864408,20136034,9083858,14262456,25035255,38178706,20422000,29521962,10233123,37911295,34146364,31536531,24188014,14145301,14321616,22399081,23763505,38986701,36161382,10518561,19574507,37040919,31285383,22323993,22215490,38817205,30204669,36732338,15283903,8957977,6625837,20733517,35917253,37761737,8933902,9132350,8642323,37422089,20044305,18282965,34787787,34968963,29437611,19245055,39496070,35846944,21346415,29169249,34535841,39582098,37580542,40144873,38045416,35584736,38241771,35632512,27192229,38048192,38263386,37898215,15646982,19735879,36910560,27703815,38283841,38763293,24293169,38055998,10160054,34608096,19601081,29817509,23855769,34827614,25168321,40017861,33329236,35227753,26094544,34251316,10334083,17697815,20660779,34058564,34597945,21301047,37877148,11192389,14308306,38310901,15422143,32351613,25192765,40183013,32518368,38222745,33576746,34602918,21756688,19793348,25631438,14239083,18577512,23701082,20255748,33801134,35121227,20381074,38732405,34852965,37340134,24752616,30009585,38717905,27966705,31950220,26399574,23023452,14258581,39522243,22079432,21541445,19837857,37609642,34359187,37609189,30001367,39308694,32605774,36332950,39169223,12749116,22691154,23610949,30011371,30716987,33978693,22957032,25293854,32085823,39667202,38451432,28586423,10862454,10474167,18689992,37714713,31471445,30852328,32868690,37155323,24538088,27521655,31490650,38696163,14480992,22209069,12031570,19814474,31295702,14877435,37465212,8362974,8882316,38138730,25575780,37492686,21082562,37496150,24368870,37404223,21620814,37049477,30758198,38511598,33025990,29669942,7952149,8572451,36237284,13206845,35038115,40492965,35139509,25116106,34267311,34279033,31527439,36930915,35938870,37345050,36409786,29170249,34346617,6930801,28301758,10271468,6395533,30009353,35145535,27452796,36787931,19434444,38280017,8476290,31777604,14411718,23280032,38175322,33609152,7171399,36571945,13762380,39121487,16709170,37138892,6417886,38023100,37335623,37505526,34244240,33997396,29502943,13269722,19919032,32657941,7121957,32747240,27046470,35209093,31220586,37784243,30465976,18772201,31986883,13983317,13377970,24420947,36356703,13786050,32770280,39788421,19391299,38674942,28331562,30391120,9446466,37753533,29141557,33813368,29725418,32205419,30388280,40097755,37582332,39546265,24995085,31984194,25349443,14779383,29399486,39586039,31051008,22586597,34595173,36005872,11060344,31156761,36900454,39129696,37023801,38079254,38539039,23588863,23379836,31203364,37431933,8125240,34538630,7176658,39870527,7778159,8654713,33833353,37874081,12280775,20464521,19729645,35028199,21896023,10189850,38819016,38684848,38687229,21548115,8622432,36870887,32773305,37353723,11493569,18019214,34127377,34733649,31766162,7499270,9352382,29217549,32000316,29982254,30524096,25683333,24409064,20443930,29514450,37369717,24198955,17952928,35725076,37092675,39055223,23147349,28466051,29134982,35055255,9888358,35615146,17402101,6683756,29434971,29542292,36765745,38463112,6408779,38024195,38372057,29478622,40360765,30004896,20728544,11991063,13969963,31835974,17439250,10842659,28294883,18667460,21269968,13660233,13466374,34424960,21282452,37561393,35498850,30606710,6810344,30919488,34020042,15295449,32805316,22027595,36347834,10260875,33439716,11552195,6414787,37610410,9567538,12350345,39050178,9235815,28827555,22209494,6761989,9269002,35513662,28664218,37677598,37197763,12713881,23826374,6559018,6507068,16258668,32794268,31743503,30059568,25071846,30346027,24581379,32596252,36707918,27524246,32720296,33275911,9053071,24059361,25955362,38765832,6675772,36998904,34821205,8199427,29865341,35438798,10383190,31666906,31091303,20845791,16067949,8505904,38829884,34423783,28708419,26451869,22440852,37380925,38515365,8497069,39552650,34536855,35496641,38831617,38624020,40102988,16360451,10387845,20371094,37325737,12707136,39254524,33023545,35143861,17343336,30093781,7642029,28779485,34419630,31463243,15983759,39087635,37300405,9228938,37391487,29707370,37063905,34715676,31981401,32514263,32431085,6904501,32454068,12686789,38921178,35650976,32448249,35596991,31436236,39125284,27258626,21281187,32193049,32241519,36859164,10033308,36388286,21213671,15792460,38278265,29810178,39658073,15785812,37976748,32959192,36299673,36440747,10014346,8938651,13543346,35954459,28021008,39459697,20146716,35038683,7184631,33114805,32448100,33967507,23180041,26205786,30222060,32513841,22572523,32123854,22709900,38237183,40085408,9116964,18405760,35253565,32350118,33082647,33773368,27936112,21201136,15814162,34980309,26908624,28278665,7584771,29487554,7659663,26219473,11114231,37887530,17969646,10700732,36057362,38533443,24871717,27973980,34439205,25566064,22332780,34968395,38552347,19753904,36050950,13686903,29543184,30158102,35385014,36674300,34549965,30944486,39909317,9889708,22665104,13168194,37479309,9312086,18130816,20759705,37813031,37464445,23729281,37067704,7759412,31479309,31045722,27008764,31927690,16842122,38286538,27814442,29951002,37961910,11121559,14215707,37662384,38378788,35703345,33397086,15099385,11373037,38553318,31292176,8952947,38036172,38122239,37443849,37759635,24316192,32325156,31660035,38050931,11059565,34725806,36648625,36630451,39456566,28095645,22758720,32886860,40351746,39317291,36662817,7795437,32600146,32071020,39213029,21513176,23482332,39884380,12718057,11566008,29444583,38546349,37073685,37600957,14391425,15614396,9411992,32106277,37848930,29613719,37362154,40298940,27091759,40637062,6497852,34544234,33552859,6686138,39644264,22767839,10371849,13215440,33713499,37578591,39020094,38127650,27595672,38454398,39001753,33319809,35735739,37112216,25091500,33780844,30967549,38310938,35955096,14615475,31208824,39297269,36701383,38577872,40329848,29522120,38488701,9303361,28357563,38388533,7504831,39979856,21218097,31907268,29109690,32425410,19020787,7960334,37888578,39340664,32491558,14819136,16316976,37054200,29725715,33354766,7193327,38945416,38041565,37345505,10130753,28307967,17888727,29619599,39425003,39248022,6349006,29102829,37184505,35104270,35271703,37277497,22584936,34589773,18313633,11905300,33654662,35709713,33500501,35522356,37237581,33410395,23744845,6399549,29155101,9059280,14163404,31793628,31676096,38564964,9620697,12124912,9758624,37600233,15912869,17507343,38012489,17140677,35307789,24310524,28596555,34066936,36983897,34333992,30675633,30915492,39280957,18625390,18332246,25029251,35119267,16393005,28474776,17078228,39404318,31519517,34944664,37703960,34125882,28802588,30571279,23377823,21244935,39112053,28467906,31720072,8097915,33461659,38201511,36212986,12317698,23535957,35107489,29078085,9456672,35367079,8465289,40134158,30834631,34220496,29961288,38765770,38610209,37402200,16825294,24245147,38361774,19988421,35898950,38053696,17516786,30573395,34155589,33269131,9588085,12828846,39229922,31795510,7025689,24842389,23822729,28602463,15825471,30922459,30570587,35426621,24714744,40040124,28196195,32958158,10456682,29263861,20645803,21477843,31316287,40180914,22721876,28760122,28131719,34664047,37448774,34887208,30392519,23123835,18807731,22023141,16347840,34198546,34659966,38062006,30951939,33808365,15041976,38840745,36676166,11297103,10474144,33640772,38732292,36819636,38893872,19720823,10074223,29426195,40049860,36820656,26893200,15587803,32359820,28541664,8033617,31947673,19107533,40053361,7622738,38394632,13682203,10545407,11862498,30318688,33659194,34632934,33130829,9824496,14833948,34431435,7219401,36328544,28310263,26482917,37502838,6802505,37775020,36061685,22673166,29241068,37392347,19469598,27419499,9258817,35217906,21536204,11276905,9471818,22732072,30628066,40236293,28413578,25213540,40193872,38076823,38909202,17464558,18219655,27331679,11341928,34710353,17211431,36277634,36474882,31442059,33912664,37433265,32859133,31943149,20727539,21210839,24082739,11309621,40661436,25467317,8387524,33518490,39125883,37296120,22362003,32373439,12177074,27374829,22756217,37219295,35500531,29014436,36814149,29849475,38614878,30613350,21319123,7625490,7116586,20989017,10344408,19241512,31867149,38856717,13885706,21331234,18526079,39046317,32984381,36063691,23328745,36973841,21941027,29461452,39197673,24487831,18826147,31116694,34630408,32375224,36439002,30540860,30843121,26712620,6822077,32480735,39096310,33398579,25018603,11627310,38082301,33115631,34023148,33938348,37536939,16079193,30498857,15764415,31480965,33915727,31151236,39163838,30941693,23242762,26835415,17086293,33710110,33464669,33060482,9082172,39817580,39431505,29882712,16441839,34132886,10683638,21839625,14246544,33280991,18674192,33369989,28530194,30012146,36304972,36879457,14489864,22333443,27559165,39424989,21802141,35679716,34177139,24310140,26128023,35696653,32296224,33267941,35928567,37435279,34132243,29804464,24282153,21076554,15689138,19564702,36551905,29386983,10763286,36811375,9317924,37388402,20063133,29702494,18643226,32681460,36246551,7145077,34947971,38295999,29226630,28605644,12214152,22619989,38700486,27301015,38667682,37334162,21111024,32165043,21009906,17532386,29781276,30018241,40651074,29642019,33288917,32658532,28685918,27597473,38314247,32135517,38390684,38299339,31990760,31788398,7568309,33518393,21813308,11789041,38626171,26661994,36663473,34165449,7494178,22742105,19178622,12687631,31202327,21893932,28552252,28391858,11384460,10186086,11167561,34103193,31470886,37772608,33019733,38029575,31966498,13344234,29976134,34966956,20818235,20392882,12607670,29969589,34642151,33105595,32847997,21200423,21128753,37680853,29385952,38966630,34433921,39737435,33270535,19744794,37787905,21685533,19320363,28306182,7241705,38040359,17427574,36682668,39541974,15664431,37233690,37664888,37158436,36176907,13002199,39049266,11130098,24479366,22515231,39213883,36751900,36146576,31623408,29623830,34728094,31224359,35826322,35366361,20039160,8847556,34613949,29455673,37020359,30537063,32576280,29485588,34741086,29950307,32692058,30921662,38192834,10357126,35907574,30332643,28262816,37326291,11043665,20159132,39555243,37440986,36934315,28878887,28822253,30362876,35446229,18244694,24408406,20538531,12901133,31604526,36674351,32861210,34713760,33952575,37917887,9979214,20465250,39696739,32385256,12235520,35933640,23386352,8999531,36964824,30365922,37942099,12597113,22567034,38122642,10801579,37935954,14083595,35786605,35846502,39100672,34207904,29327053,30292949,35983868,19836592,17332209,8824684,9681161,39907448,37440006,27226682,28384034,21138071,16737074,18902684,33345516,37389631,39196535,17178607,36195011,37101895,29498793,20529915,37533744,14681895,29435775,36528493,9638555,38427494,29227163,35813269,37390534,34725935,32127868,36900107,15570890,39233683,17179715,40116816,37757854,36151442,33249767,8413726,36080060,10076854,38783377,33589241,36778207,17993202,30365732,30427452,36223746,18671213,38018957,20421072,35731052,8385264,40021586,19259661,36552537,37663347,37570878,39132439,36737271,25640479,21816631,15696692,22719626,38149620,37678920,15875482,37202949,38577864,25587955,12636096,29667376,32471485,32426316,16111196,33114013,36910559,9220077,33712872,29127178,23323335,34923664,32356210,10688477,37047336,17826685,27256170,38162734,16383895,20993561,13821483,29763968,38042423,34217655,21217280,21418307,18698207,36197316,15098628,22157654,36153859,8340309,23207593,39118177,24484348,36778386,33200429,36998130,32352166,7596543,27329296,22958840,16332560,37553274,13432955,37569300,39042084,10060220,14754448,34895828,39903789,38189970,16392601,38842738,27437629,30042502,36957253,11196478,16863761,32900650,35315101,40428304,38974052,29317440,36843372,31193477,9954604,38954695,27898634,35175269,38549373,25296873,32821881,37787419,15321157,31313219,23176664,17071485,30834600,23444844,18719477,39970264,10951084,31538321,28304483,27210705,31463344,33022762,34176291,11136579,38578315,36359601,25666149,32375272,14680645,32679333,33969567,35508467,17438419,15165209,38856900,38231086,14952417,27965672,32638203,25133416,11248826,38781080,26059794,37553609,39773648,37510813,40393361,38240050,19582994,37924061,19033437,35932831,10411352,33859877,36661098,22985562,35044183,13968729,11876884,24032470,39533973,38917853,16687545,34367992,13478353,31972516,39117409,38234504,24292435,17823749,10251021,22480721,18846563,6673447,38275045,38200054,37126360,30329891,30626772,20583028,17732587,14248750,39925334,24549802,18807290,13580977,35532927,30549052,33282631,36991693,28848316,39101424,32434642,31335265,29787469,28887559,33203651,9868217,26702676,32198975,19794480,7465475,37094313,9756044,10554187,12074757,24830465,29364982,29606133,35930129,6410362,35703326,38061956,34474453,34945478,34922661,38604754,34109363,16038160,38827145,9383885,29684854,37327682,33288212,7625411,34331083,32706038,24213304,33622786,31490346,24468698,32511201,31634017,32761885,26012248,35241036,38569865,37704557,27869491,30091822,37378772,35566682,35173471,37352858,25085112,31597594,34506896,34951370,18387105,31137895,14851847,26737102,20524880,35228818,31798958,27903850,38639172,34994558,10994731,36825869,16798432,10401108,21640490,20929726,34626148,30016662,23911091,6786761,34655321,34439949,31538307,33158693,38657075,34752730,7781423,16034447,24671973,30398890,36972416,29670931,6369640,13749244,10817675,34256807,22024031,34140598,34904403,31507341,24052001,16323518,9062877,19998930,38643984,35419589,37684231,39465271,18386797,16580318,37255389,13585335,33022868,31428591,32703262,36947588,34451909,18933739,36908356,37514337,24468933,10388527,32704089,36969797,16244388,17552978,37393762,17311900,27841235,28799562,39639929,22176667,34618745,25932419,7665530,33233068,9209360,32942685,27465813,40111105,19939285,24581490,28571641,35185925,13529418,21201710,28369906,12063716,15769830,30191924,20754044,39091175,7003061,36792287,12440686,38884358,34808693,26973652,34263740,28943056,35127692,21217645,33976311,7362863,6758845,38270001,39353932,20803309,32863041,15591424,6770573,36527094,36280339,37384422,37619366,30543873,35318870,18148954,36439895,29507341,35229568,23837722,38524188,39406970,32831506,37090267,33334324,34759812,16748598,29721192,23805400,35967867,36327574,9259116,27333764,37476713,7010150,36816674,19185005,33592793,36426836,16085223,37715967,35252954,33613897,37445815,38623951,35866786,10750754,13340046,7485768,7984385,33168368,27455372,29664820,38924119,12340178,36651287,35502704,14649471,34231034,39293353,22599790,36295960,33413287,33468740,39077861,34656693,17970675,38496489,25286367,11064394,22903014,37464834,30159260,35415861,35954302,19415693,34267961,14516425,30073175,8815975,30446748,34416212,22329815,28065188,39084575,32511873,37436233,36039135,31006927,37566928,17658265,19451296,40123900,29654476,23910724,39467144,31617445,20646087,22226948,31972937,29989329,33626885,9321383,29732866,36021563,40039825,36132292,33770861,30473797,34416327,34948565,31714517,17252609,16453419,21069463,38360850,20913103,38820778,23831034,37599889,27914855,35273234,39186558,28554256,26628346,18664974,23062812,37233477,25269747,11710261,35619772,20170845,14089778,38252521,30872813,40446338,32489943,14491923,37037386,26938609,28444409,35533980,32471199,38278457,27918681,33130897,15415232,29611598,36060884,24130150,40661828,18289530,21037621,25954040,36525869,22508491,28991068,28539655,38747945,38495436,19314491,40012864,39080863,24610975,28754289,17658355,13977952,25590878,31043471,31250822,37807129,31660915,35173097,30694275,25877399,34132053,22428151,36372187,32644830,35736809,27956192,14177971,12601561,6387292,15181890,31228360,23888717,8695470,34379518,9436198,13703422,8014156,10533160,11335709,34690396,26840179,28069246,32359892,16701101,32251154,35193566,38390822,6367281,9269180,34531310,24568392,20373310,20024436,22777778,39896302,17191870,13637630,23518624,16866901,21626060,26264007,8332207,17754928,31230026,33204364,24610792,34853473,33765894,38628849,28196854,25015113,32796842,15664647,18604200,34749875,25783527,28641271,35517193,20162433,38645236,40166635,35780778,15665712,28485075,36671561,29029018,16102311,21877031,29204282,34067627,28054923,24572920,24026582,36150457,31871890,27960548,22889804,23653059,33406346,34313885,17843071,28442230,19342860,36444189,14725635,38806977,30633559,36504090,34662976,19653657,15620368,26259881,25036737,26403897,28919938,33729094,14056382,19760774,28752409,9170495,21911531,26908992,36732104,27401759,31356001,28930927,24759928,33018583,34242814,27535461,28485505,19030819,37759114,33688955,32865584,22478033,14860080,27120516,38713267,21009515,28711837,39291827,8562882,34299963,36319876,28384105,11400631,36655231,34117312,35313331,33864073,31473081,34065976,28980624,35806041,32422261,34190774,30484483,34659010,34926793,30725806,32213669,23609079,37916862,18298178,32963098,18105565,36434616,17028017,9784219,36921244,16934837,21686808,33542630,15204008,28459159,37795935,30097995,34539897,28802177,33340646,30840025,17436323,39644381,33354952,30221110,30234443,32077220,21896746,12569762,15413339,31711581,36193114,34761868,16611549,12818966,32951305,8961189,33563458,17590005,23957370,37564369,32110093,10868411,29789830,13468718,33532058,28040525,31017312,26175718,34688007,37318055,35953016,34272467,35087134,36839120,16081066,36300845,34237770,11047893,9312115,25492390,26983548,35235637,35156819,38717713,24237571,38932084,38035038,19953338,9639982,16850708,27486888,26858788,18990125,26601902,16750398,25747353,31349209,36356343,22986485,33456072,33555074,7700052,31469187,30582846,25771227,15328691,38901989,29536496,36085780,11814828,18652847,10780452,34577887,14157709,8519178,39078083,21093729,27260594,37616560,19700933,34689819,22421811,39205763,24992043,8873603,21027804,9344601,36415127,6475179,7484689,39941447,36816756,9887575,6467171,29728499,16388003,40662021,36726410,10849816,29228085,28433977,19110692,39726317,10594097,23609827,23018658,31346785,18332153,15121610,9391261,36398843,29978056,24271030,38609281,11539253,11482261,38139650,26425591,32911814,25521233,11751450,39838341,8655734,15848221,33024538,29462094,18495058,27300248,9401572,27762415,31153557,37607134,38803537,26142507,37824899,38565497,7407008,6567036,27523681,16295704,38687480,36465509,29389989,37421022,16478337,33170445,31964579,30194700,11624558,25369030,34146449,35313807,15864337,29588485,6413543,35536287,36729614,35729135,29752603,23834937,31121671,13933142,31049844,31506267,37544263,38476827,36197794,31107572,24060964,38678294,16669483,20298074,33513586,15013615,35148130,7069875,39643367,6834213,28602683,34133954,9469529,31813752,14520997,20590850,35817917,30199015,20355501,29785988,30333641,33554834,7094038,21201891,29091066,24116422,13214225,27510845,28311802,39672938,19252073,19844690,28943078,21042107,37063806,27534069,37503765,35353830,36553972,30117444,11771263,33269722,20716370,31051815,22262981,33377551,34091111,35128873,33047078,36218874,34136863,24979425,34950567,27030456,18289635,37520241,30720136,11819858,37730922,22806780,31132545,30253438,34031655,36735846,36131797,12455144,25865828,22383385,33988275,10986320,33171588,36850130,16975693,39240288,34919652,37956478,39155442,18246527,36386256,34884745,24465336,30056534,33339236,34647610,22319876,18991906,22421348,20726982,28430696,38806771,27701726,36999855,30354715,18839715,29961459,10972666,27993185,33549743,32150234,24803018,28843181,17344920,39496195,37696204,26369912,21620823,33299373,33112669,7302806,10441968,32255169,38154761,20628674,33353576,38673297,37533195,26216675,29787298,30033525,21260577,32619258,35358355,32506961,37818404,28927222,35404756,29484948,39428206,37584816,39274004,39742218,19641379,35662019,29117183,27599840,31362135,35677433,32440596,17693275,30186527,33467793,38588398,28065700,34473860,30285537,35298660,34065985,17474450,28779834,35596590,37631889,38381265,38612347,23899237,32657727,29871152,19717819,38524023,33527066,39210165,31573073,11585695,33754281,33238750,14522078,38193255,19267743,11178437,34160327,8478635,39894269,33466257,38187812,29961656,17277772,30830317,30143393,34262660,32981591,15474847,6464080,8999430,33985428,14691033,29990534,36112826,28771259,16658113,31045920,30418099,32793530,33000174,31411990,19112429,33145104,35492313,32866975,30749293,13482419,10598531,36867810,32085209,31558623,17716836,35622591,37873362,38174763,31980359,26788249,30099488,38852739,23780694,34608407,21166907,30998701,39927196,35518879,22879623,37662748,22134556,32635263,23306703,33715069,34629879,27877230,24549088,28875325,20389868,7824834,33435224,34346561,18262838,16578353,16683314,39129288,28879112,11459046,29038233,17196321,13499451,19354800,28203531,31104346,37466398,30773828,28253574,36408180,37099286,34475785,22148971,22370361,31983370,23869051,39736690,30547416,19004037,25305270,28835857,31441872,29682939,17277299,20715379,14636105,35111944,16763095,32609083,34246864,35022189,30908097,28985725,31901774,18144996,39033236,24454755,25955891,26701793,28021197,36551125,20198224,31974656,33013420,34803982,35570705,40216943,12962811,9636620,39602794,17234679,34002141,8116716,15137163,36185846,17523184,11552722,22184565,30304190,14417354,31106568,34838915,17831405,33939651,29482080,39198305,33167650,16310899,28562008,21708614,24875888,14568328,26664872,40658138,26222789,6865651,40228489,38739547,39160836,38403711,35760747,29650745,15252123,8329916,20316931,28143374,34003840,26239257,30379587,25255166,30721431,24716152,21151383,9019540,27180406,37889506,33513420,31678922,21411656,39036713,36936670,34887810,31918994,39785918,38383591,32332247,12737268,33753735,34603810,34091542,14829602,35396628,31981181,38989485,36391755,37464966,20776208,15013645,30120978,14048915,12647480,37674906,32661699,23512642,26262290,35749057,27508222,33693012,12769266,32672077,27004800,27373626,34274584,18431792,14629251,32585988,26620178,20945567,21204011,12073652,29531453,35409810,27401826,28789866,18740565,34226941,32601366,19994467,36070364,37714832,39238631,38550929,26129376,38941470,39429019,38376074,30990744,28930840,26967927,34066942,23347776,38111852,17841275,22314662,35183909,37245955,33358130,24184686,32499393,18514241,37039270,37338465,13991755,30202687,35593018,27750029,27598777,34610109,31482091,33512201,30255467,36666335,23895982,33962283,35399242,21300987,28846167,37399911,40652239,40081920,24833020,15986257,8326247,37158335,8396846,35155552,19665569,7115231,38314487,14702691,36484008,26430315,7253985,12526762,36482813,10494818,38860769,10370846,30254242,30911275,7215942,9456294,27471927,21408157,36008763,37819818,35503493,24994707,17531466,24341936,20243183,35336401,36159431,16249764,6710751,36313019,24633245,33442929,12273380,33120841,13292369,32583326,20529951,11084493,17530864,34403563,22602468,6380253,13292847,21414975,31301392,7761139,17576359,35321561,36846740,19744490,33251619,17173710,34156833,12303021,19029280,38594886,30058030,24113540,37027026,30277021,23134516,8732268,38486044,29116413,35651014,38560136,19028215,34318850,11201956,28372422,35369717,38939719,25976547,35739329,36646292,38860560,29038024,38171866,33085084,28208280,24207355,17911426,14437377,37751243,36203670,9283191,39052161,32422483,32076108,32386994,21035299,17464348,23709437,33041257,36390806,20021986,37328254,35460110,20436125,26689682,30385181,19018044,27553081,19606885,36895965,34988359,19334319,24728584,9661400,39123594,12590766,36705958,19217928,34939499,40656948,8911171,33167316,18695921,11956285,12320343,30837869,27426852,19754603,33861703,39051553,30845522,12611862,30160065,39840123,25982732,12295308,7599635,13713141,16279383,34880651,37512743,26009680,35194649,25797816,33767435,39126864,31698779,37396145,32633661,37043610,11884786,20824699,39999502,35385226,6722475,10038617,37333832,39345495,22243557,7270444,31579987,19671757,39306010,39351092,33904620,34144562,19055951,36375594,19329022,38231131,33714399,38846681,36915388,11754848,31512858,16723078,39659613,17744957,35863173,36545241,34971212,21066110,18938480,37207875,39045422,32466176,31739571,37077510,29083445,38165342,18563124,38282988,24388802,37218472,34336226,25204853,35962904,37063560,12735024,28113745,37632893,38381277,35239543,39171815,36308645,17155048,11981319,16922106,26122465,38099063,32468844,30163123,19836922,6609605,22104637,39890559,37593773,34063914,38882409,25090806,21767714,22343797,33761895,36705462,26342212,33649289,32811156,8981293,20631982,30014724,35843215,25328866,32687294,35649173,35986473,16353389,37433355,32836552,24285746,28529160,28636014,17824131,9688211,31370188,39712517,26228944,33585205,32759406,38446258,30835547,30661775,38655495,19891776,37025478,9663520,33812598,32799123,10218384,36151001,21950700,39409024,19965223,12554502,40104928,28739072,12915623,37895484,17355614,33443328,18210918,36943526,32024721,26109397,35294543,11347382,32177463,11948917,22772450,8275925,38363726,35019956,33059715,10852092,36523387,11027727,33910922,6468789,33276069,9608041,6929757,37558633,35451525,20911229,24052758,27600724,37920483,27983517,34147590,37600933,20360547,19355519,33318823,17410914,31564772,16261729,28630379,30993020,32610702,39652844,35463473,28941889,32207597,36772799,38939464,25477303,25811259,38594093,38507761,32148461,29843958,37580659,30917592,29873051,39550744,35849418,31694543,33452512,7437921,29304089,36633125,30462463,28505854,14129944,36864632,24404072,7662375,30759549,27225809,35352573,10547411,36805831,33358859,35524833,9507165,19537370,17029745,18151217,19244782,18160842,22288713,31769917,21488797,18151204,36615734,35158239,31894199,34571394,29865934,10766816,33208691,11476840,36844787,7690774,22984663,8927021,32505596,20327495,15107929,14058169,22001435,13007376,32931027,29579352,34910785,15223350,16307808,30723762,36777672,37206087,20662672,22502783,28472217,40661504,39111411,6412288,37723106,34837365,37767031,20371067,24688790,35082667,7885197,19529821,31292538,22979491,35162710,21216968,22852853,27962724,36615374,28181526,19889125,28230042,30585239,33432449,17657632,27099221,8139615,30664839,32026198,32560342,35403477,17203371,40007720,35316734,37288102,25675131,27911690,36827964,37519239,12916711,37667292,32154062,31034568,31297093,21623865,39906080,28212177,14619486,33979101,33072733,10815368,6714160,37554196,23987640,33324865,38740316,35110102,30577829,23622918,31667660,28873525,13561631,33445264,39516559,39135453,39148857,6418992,26514298,18675345,34745373,8975919,33615241,20230431,22702497,32504174,37598528,36882718,26480430,11518072,40661074,20237321,9320128,16951634,35225396,35939582,37368035,36036630,27154624,27327417,30898915,16434915,26563553,36316736,28458027,28063355,27386629,10647688,25306526,18447187,34048531,20748738,36361698,16474997,36040821,34948697,31976317,38904230,29445654,29879679,33117653,22763036,37069220,35504549,39806214,36998478,11118269,13451290,33529835,17714699,36699805,33684478,16090801,21439564,12869897,37517446,36200028,37307917,39292446,12150545,25551359,32877241,17362154,28873760,35240982,23648110,28363937,38994927,31272750,6567364,6684562,31313200,35999175,13990940,34740347,35963330,23990716,17970858,13102366,37498323,20196553,35497065,37500186,24221894,37138742,36856530,34540700,23395548,12598586,22091267,33829781,36198125,28784448,32853806,16176143,33317332,27996556,26543164,35712941,35858269,38054906,36787535,32168501,10763880,31874691,36148766,38746651,15424717,32532318,40122977,29089694,35413270,39535407,35280387,32333666,16162862,26629792,40116484,17134755,38024410,35445260,40656828,28018928,35289223,28570943,28337281,22871959,27745303,36420494,39390328,36182407,36576785,37246352,34538189,10061104,34619216,34810017,14629034,31574799,38601001,31186143,39009762,37211157,31257271,28518429,30362031,26761390,13296004,9973585,35757676,12009707,38930326,8790740,36893132,38280314,31703277,39813330,29339832,35741849,16741084,33536397,24666826,27803420,38131088,29035484,25973109,8940863,36826884,28162596,21947350,33591725,10943935,31944497,8887917,29562660,35623480,30198599,26441982,30179714,24760295,28010874,36287125,32451644,18144224,35082407,23284247,24046179,24013511,23901691,23856455,23846620,32067272,23752002,23769122,23758269,23739416,16831363,36665467,34994610,38058618,31729591,33635428,24591409,36939936,20671463,31744083,36966792,24166654,32819229,7853565,19144720,35706792,25477789,8037216,20243926,38744636,26674915,34035377,22670684,38725233,33798174,33551732,30357412,39100481,37390029,35620353,39227641,27821810,36947781,17729218,28296293,26898205,27838639,23038550,25937865,35407327,29038390,12562681,13332474,17164440,29067553,28535854,36316787,36332616,33502605,38215206,23963063,34646239,18962729,6543550,32600559,24684294,24796670,8794268,27311042,29518262,38336749,37869269,19105376,31021730,35200669,34500711,7312583,38437118,25050878,35127402,24035226,37522929,16999590,37678951,40505052,7654599,29118591,27108725,32195675,28135555,32754883,27648572,25689901,19422458,23613319,7390416,35112112,34703219,35270599,8751948,35935484,37318174,35313121,32036053,10113202,9705725,25998311,31897190,31607712,8062634,33381119,35387837,35520074,7052447,38089342,14942661,30088455,33833336,33091246,39187966,36981463,34248921,39791589,14763302,31513790,31197800,10859677,32454143,34164466,26522325,34197800,33317950,25393601,8654078,33433728,38138923,34223288,31256066,32423147,32585493,31645955,32944562,9189646,29209440,26710802,35999687,29662008,37990999,39923600,26123819,36226420,29789364,12841145,11703987,22196050,16162637,23370797,16944062,35668822,28824875,39111679,13909007,38044616,35856400,29585679,36730054,29590880,19985258,36054010,31412122,12077916,15151788,29882457,10731921,28349942,35375037,11516246,32420916,13448545,19405367,14444276,30824984,11943812,34735502,34885897,11462499,32102929,13727430,10140373,12828432,23671656,30260596,10561188,37781879,34477050,12835218,13586907,29060851,38059473,29094531,35385818,35624082,36764678,18019483,34665415,18168961,6682769,29822171,7217472,11495431,27128759,33785585,38305229,34085505,30922401,22623608,32942671,33743541,32823609,29976571,38918614,34976129,33406452,34465155,21242255,27636743,25900931,32895199,22126741,35369663,33836641,8535886,34565055,10683800,8774104,22718276,28743179,32906623,14163715,34509684,34462908,33341763,15333571,35032477,17705704,29606990,17316341,18158472,31343003,34314936,31961716,13604683,25315946,34283856,13789945,31768414,17597941,16363925,28706124,19178994,29134519,23339811,17001055,33301695,37200357,35219283,19058337,10485558,31187135,20351342,23718583,31224842,37800054,39247843,32898835,20133322,32538787,11453718,32158764,33166164,14661999,22755920,16390251,24649709,34420146,13027926,36945410,17835532,32087592,36826479,17150913,35537176,39969976,36756122,9719932,10734212,37701999,17820250,20539295,29868164,18569195,27886691,16378438,22779702,33746870,33327213,16799521,34321651,38894284,19403538,14489917,19538760,8720280,30832389,37669147,16659186,30462224,33962452,36961502,35271666,28408430,38510279,23903972,35790496,18507801,28147870,35566853,34340678,35316844,22985052,35809491,33659896,29617400,11668233,18176457,18316237,24355738,38636378,39200284,19841501,29082263,29612227,30320009,20065822,14141096,23919118,24284336,33441626,30547163,23848956,16174680,36334237,30565595,32864328,32926989,27172095,40656558,34883548,28534845,34659416,37620606,34267128,32602022,33453402,39847683,35097452,39854789,38684126,33300055,30703133,35388835,29014569,25987702,17405489,27383330,33984331,38571545,31611613,32874695,33326803,32944602,14304689,35047321,36905867,25626903,16922341,16193664,7870659,39127777,35508809,31856825,22000935,32871783,23852834,31921900,31304977,17550789,35192099,10147099,14113343,25163698,14080429,20294865,32653669,10746604,9495240,27451725,27232843,25415597,34717206,8340517,20117895,33950192,20870853,34642868,32901314,34212955,13677477,13649442,25694824,19258196,30143134,37698854,21054529,11582227,37565365,7573416,37824283,23944789,14754063,18696382,20122317,12195855,38724277,29280099,35722032,20094799,18900656,29175577,31698121,18385863,36516732,34250650,35675285,32091946,28888120,19169605,28191396,28779893,30280372,20698676,33411543,17067529,24031298,20248508,33325984,29464787,34461522,28868174,31791401,28041939,35791715,39217829,27996288,10960635,23027278,19983242,11914257,19139856,28077026,6964317,34321766,24136307,15533592,36999430,22403064,35926222,34224367,8838085,30577263,33657860,22600132,35152391,17370818,33129279,27225759,19519243,18006086,39925921,28102007,31000763,35348026,27298885,39191805,33365461,34615308,14505362,34541837,35150627,34043195,31880737,29033093,25930955,29950550,28840195,7106256,32060886,21383298,34056113,24036416,40662799,34446185,28429332,10660972,38311286,18366373,37907834,37315026,33055492,31840487,29756640,16958799,30943256,40660464,37078867,36541141,34808279,15325884,24455903,35944537,38285670,36055776,35948316,7166899,35898708,8799052,22097098,36066651,33092337,23977374,30932420,23149053,37037312,30575305,37478801,35816114,30034399,37064633,36780142,36451287,37047499,24485604,18726311,39914889,37695099,38603835,32014233,31583211,36749455,37338607,39176493,37505824,27448300,36872256,29891159,37866780,28644275,36390449,39643048,36534578,36424783,23974919,35210341,37665661,14474311,10165103,21179541,24601879,37157399,32940243,32728133,25913809,19939223,35633684,17035415,40293893,14704918,37746135,37815155,36966957,11191925,37445080,37058263,36791077,31994836,33792533,37501768,37544605,20058429,37238858,28321497,35911994,35849149,34619300,33222360,33853040,13700954,39153981,18623326,26861581,38296714,32233933,34799989,8619318,39465405,15857754,35683780,35307790,30580012,7706863,35067508,28425706,34371990,20909402,7473254,9979198,8979255,23743425,32704629,31461592,37638696,30843243,13396085,31923973,7501145,35523293,30751082,31397721,28234822,34226132,30324724,31347859,26147102,33000227,27520471,37502891,35951017,38326574,19599828,40661381,40225212,37563381,33195835,40182537,33440186,17129931,21209425,34948877,28394011,33956660,31971866,34185303,40661077,10247471,26969957,14210711,20480434,9521144,28778084,28034834,28035812,37379307,36757031,8300038,10480117,32852986,32280869,33099604,31030637,11095501,16976981,33682820,39548398,38145800,14479530,39497548,29142631,21810161,27181997,21118928,38048582,28712527,29724572,14347724,30954767,36482600,30146537,28581159,27450523,34195339,8127863,33872768,39112210,11775963,29145758,34522655,10678277,8497709,35400924,32234650,31349703,36884503,34984930,36732120,31571041,35261801,35905131,30101119,36938454,37633299,38376134,34918849,37369881,37564351,29969814,34723315,21637701,30302797,24555020,34489593,26395966,27874869,28456386,19095670,29207626,33962391,20558593,39948174,29959803,38366697,35700249,38266515,34324971,12990654,28533366,33115874,34266139,38903400,27705730,30283555,11448569,14250422,24702287,39353301,12093417,8739789,31649450,37929992,26302273,8663773,29482755,20661387,16754880,38177386,31983953,33549417,18930124,17441957,12702407,32121316,36328250,31121929,20518956,35803598,28372118,33541834,33783920,30573774,33174486,31691565,34634335,10108566,37618041,21322537,33729101,16266745,28457480,27163399,14040082,38641831,38144853,10826744,20132127,17219328,28053716,23843477,35619666,8411882,12238999,36644785,39967815,36899760,23044894,16977944,40011758,29011740,38621367,19685686,34122368,34248528,23885649,35178520,23530473,25504653,36627307,24022030,24678089,31188024,26605083,21622135,27849684,33322570,26097547,35531033,36872236,33090910,29433578,33960826,27912157,32923998,36748380,36967571,14598911,28374573,34535659,38064089,35793169,37450679,36934388,32165484,25310459,36480603,36876032,38377977,18026306,36731711,39704663,23522833,35717114,9328969,36272325,19146682,36899691,25249609,36472345,32413810,32976713,38175951,9972002,27113296,29241511,37894883,25547848,20125194,36066336,35908312,30594733,35409564,30260320,6682127,30331452,35243120,37444142,36122512,37009831,18473587,36019769,23691287,33444882,38719943,18715416,35358772,34551239,35503556,33424582,38417899,37329151,30870809,21245561,35968918,31165396,25365338,34823559,34537899,8661042,23225001,25034373,11664882,18823984,33131063,11830988,10571971,21008652,34563256,37358824,37296038,38721933,38149225,17877799,24729246,21430502,14874961,36763434,30907608,32836956,29728628,34088088,32873781,35730914,22148742,30540779,37104434,21636396,29440654,36635344,19977892,36687664,18324037,7279652,8497842,19729965,24554874,34994371,27108587,35480221,36153899,13921300,29435409,29804465,33740602,39608566,32371297,28001003,30887199,7252008,32588506,19587525,17921663,37465831,26198163,38491948,16584423,8505575,17000207,39738547,27782840,21182655,31461775,16095809,40663157,36930378,29239367,35842357,25927009,18092931,13876818,35848975,36864497,30555364,27959219,30540347,37877270,35679600,40127661,39462982,35464034,28954485,30852739,24129584,34841593,38913391,11106552,35023038,11540205,38996910,25634703,8052534,15578529,14839130,35835185,29942522,7314560,10645558,23905788,36742420,6400354,10577086,10714477,19088134,13498311,7185549,27982853,37101652,31757816,7023604,9709785,37146699,16701087,36683815,10370047,20856976,36881034,9032102,10028787,31970792,37564931,11923143,33193790,36900191,24305741,10291005,31621738,20688022,11667941,21842760,26262635,34145734,22265437,6513369,37073866,34368755,37025476,38402124,17905297,21621782,31845381,22097015,29897604,13864467,8478236,28446472,16230472,35202967,30509156,33793917,38459182,31886128,36505601,29879538,19104117,33294704,26079980,27788367,37697793,32573802,30004281,35634837,31693721,40485195,33345673,19883253,29964404,39108312,24758603,36681443,36899483,36913941,38000120,38086704,36420385,39459036,34559700,35372948,28675167,23615242,36177627,23859360,25025150,34227103,23473338,31157610,20238910,37093706,11160364,33633117,37061371,21140506,23489776,15471091,36734804,21237388,23531063,33325497,7011676,32142525,31706995,35034108,26068387,34189240,40210626,31942992,35374464,19091259,8782092,36701149,38456937,31978709,32395904,29777085,21309329,33976689,37423704,15092041,38439361,17256117,36551234,37668394,32426595,32783708,6476793,38408022,32594001,30059249,23622413,33494951,29079752,18671448,33027141,34566765,32178473,36524597,23702505,34636491,34504354,35406195,26145379,35000814,36435466,15617090,22515416,25146197,34569801,30259540,36678608,17598059,12350952,36491360,25438004,37969503,20741171,19890206,10387603,27905600,36070502,19005868,24013312,30224776,34002429,23368229,30299429,36618977,32820567,37025412,7155280,37465068,34602882,17352098,31023816,29950852,35991549,35961911,20566891,16430119,8196334,33246365,33688973,38622974,22188384,34948555,30855986,32068198,32306047,7021982,6622819,22077579,24804726,14496704,9335162,35232454,26077577,27594662,34536701,34656112,34488040,13818508,34571506,7454393,19040802,20064445,14414099,35633523,35309830,11869020,30714213,35038616,38396097,35504775,32995395,29137973,35833991,36432245,35767227,8001775,21045947,31306500,29057708,39761266,36586921,24293817,15306388,33980424,34757665,35946480,35054219,25636358,40054061,38857825,38197004,38066811,39011547,39270951,32855071,40659897,23717477,22387544,32620255,32152587,39275697,28151113,38665912,15055099,24983304,33505231,31859337,33947647,33679520,36658225,35582203,35730207,15959227,36537442,14841165,19593738,26258040,38424912,38589885,27735451,19075182,23573694,32626025,12684551,36782559,28697209,32590587,35304280,36727681,30457820,26912839,7784233,25176350,31602336,40019401,15584095,33101809,34314874,39196688,38246963,13851743,36210266,17430162,34003189,25586592,22179708,35081785,37517476,29422533,7966082,31097120,21401887,9131894,35925994,30480609,33023537,32539575,32823154,23473222,25655172,29434387,38230998,27406050,36079822,27945669,32067267,40074121,38338196,19925967,33671530,33521213,35838798,13760401,32771929,21736474,37474111,26814630,37074785,19815748,35399661,20222956,31485816,36402612,18483541,32551437,35223990,34377903,39197286,24677276,15987239,29476355,34878721,9337876,21215527,13436128,40443210,7246532,34082642,29234477,38228017,38724822,25391725,13200744,17473885,36929103,18021594,32926111,32312517,33685122,26973694,16827695,33450959,15194452,29558767,14820831,37712904,10546759,23142790,31878914,10043614,25152990,24680178,33467154,38310821,37673062,37890625,32053539,28751376,30767160,36997449,13343194,10555114,40657652,33251325,31508676,35160164,14948226,34585685,32087454,37161680,33146990,7869918,33539970,17415987,7282888,36610461,7245167,21038627,27414845,37051098,33554300,31673015,32037421,35610186,31442646,8357335,36147947,12505992,25955938,32285255,9714620,32623920,11047518,30259266,31939992,31146147,37940516,19203853,37314780,9011381,40131005,35928341,32441484,34077571,33153932,38010209,37793897,33721472,25090907,39955533,32471356,34037053,35283397,40026112,38463138,38348129,35272287,10065375,37507545,39647835,37959354,24130776,16546326,28362609,15727399,26317466,33834791,32854061,33779982,33525882,15240391,16166540,35923400,19314506,38837997,26393178,38604095,21284664,28153886,33396214,25697460,34754952,38089104,26876036,36621866,38487216,21130327,20254091,29885357,38187543,28592357,34634752,30203999,37073671,18526148,7094996,27908960,34340546,31204390,28965441,24168317,12216893,34624532,25181761,31948369,30206351,6553959,7616380,24576457,35576126,12161100,24485195,34296072,23954697,14737915,14529969,24310103,37045039,18627759,15214537,31848186,16936811,36120711,34728483,22680668,13575535,38248462,38397173,15027926,33806265,19726287,34839931,37759418,36550802,30732265,28533871,18188948,22739534,29851683,21268985,19341041,33003668,39912568,29210764,16247014,38695798,11885649,37064185,22860341,38195445,28003928,9209765,36250637,11859363,28801225,34396048,15506071,31001475,31630932,17156353,26857883,32782898,17878040,25781548,11556407,40662538,15164234,31862820,27325315,18349362,38872518,34540726,30610965,30438848,38421281,26980398,14042329,20798558,32265177,26951718,17755456,38603688,37062972,36472796,13664515,34046347,27967367,21817986,31044438,13477408,27806252,25389972,32020671,35368429,30172763,26992748,31149445,26017982,37958562,37434531,25588043,13835216,35536548,15727344,29890852,33070688,35175905,34918766,32036836,17754318,12626099,22190736,27429066,37700668,6511407,9057032,9941175,35635609,20131932,28755448,30158760,17227761,7452498,26882669,32466533,30908663,34202963,38019766,13443510,20175714,25697709,33498259,30454712,26276415,19587754,15478682,28289944,26480869,22854909,27470820,35398676,27707516,32935232,17016580,9789863,35313284,8259161,20841450,37585523,27601719,22968532,18887575,26063174,33084361,33534351,27366850,19432964,19437055,19262922,26638548,33182995,33894606,18370053,35112012,33131093,34267675,39273654,30845352,33447549,38112040,33589616,36161218,24137097,31057124,30498973,27458459,9726997,13325998,35917422,33713678,30834478,20204269,36334262,14975699,19601126,35966080,36579562,15943443,39228262,31918634,15137106,34636589,23048050,38997072,20557315,8349883,33301115,29854334,32885403,34941787,26078774,35526858,28126935,37377021,20734325,29477081,17196437,29075987,37731326,20501142,34117471,21706597,10625990,7715175,19223102,31863836,11840782,23271417,24539792,14389945,30720165,36451816,18529047,34633869,8784660,21045172,37430759,34150792,31997701,38902661,9978433,25752077,32585250,13587529,24571049,15870015,24133716,32335657,34563358,36513849,20528802,19233383,33144674,11949414,31786777,6800913,24925089,32515405,26328925,29523485,38821345,18481065,34304825,10810330,36723154,33206774,38524173,34005444,34149690,37728013,37441778,19477872,19499107,24758513,39095810,19890700,34005579,19500096,30348739,8943491,40428690,10838017,39128611,36332677,35739908,28192094,17685274,36175978,28713583,10490364,35825453,34568658,34849542,11037436,17604203,40641845,34911823,37837968,29978561,25263976,24744577,30331259,13918096,38114400,25261938,38640669,32356032,28143966,34918996,34411361,32399516,32426684,35687092,16160654,31742762,15972750,37218062,39513480,12656569,38018137,25116027,34375327,23932634,17454600,22241828,9707117,10020639,25849692,18650736,8219451,31937492,34767411,9003852,17192349,36323109,23137287,37877294,34644878,20260373,32121594,20520901,32082348,24770576,33573571,39076501,31390409,31477521,33429460,35772514,32972494,18841129,37019928,23979759,29021284,33237510,38175013,34974984,33187343,21922818,22607604,31491628,27622488,10913645,19422378,38927277,33274535,34115737,25120833,7015503,35592058,24537402,37825880,35846144,34363943,34583319,30316432,36732689,31104856,35693556,33770652,37406397,29800364,35749351,30466529,35333730,36155645,35290780,29988762,35417684,35636167,35361865,36072936,35465054,33409135,32702757,26209208,12056218,32316991,16859444,28144286,20772669,22807521,23180049,35169962,12983097,34038779,11286456,27921638,25367002,33843253,11381455,22282900,28929374,13196920,26331132,39247580,39607601,37326169,17133829,24052781,20712495,10970355,15708214,33634847,37729806,36217058,35921172,38167523,22204129,9792800,30190988,26748134,10038972,30611770,23771809,7539654,33607764,21931840,31606508,36427454,29180953,35841613,6613602,7166440,32993491,32245650,35451134,22889408,32485986,36129797,36627425,15454429,33116797,10574394,19680054,36646010,36218181,34210171,9164738,20528622,28859595,18844320,30453925,37783707,36258449,13417744,17458639,33951548,23126655,31894246,24141590,37579009,32862172,33714042,9462667,31599928,19487174,32748321,16686555,36571373,26142015,36876456,13838752,30623599,35697000,38608684,13340894,39048266,29885142,35938430,34723019,11312670,25664781,35909023,24394833,31711671,10130604,32624826,33020922,30311517,9966002,37663913,13269807,32376529,31609292,26620546,17947101,33632858,26931013,9962811,23377786,24015165,35426785,26360380,36584532,29700729,21218465,36927876,36836013,22194685,10392237,29988008,36610343,18133476,10490919,36406912,38418446,15728562,14849810,24219846,35341080,7928070,32707249,25794230,11582445,34812233,38453960,33697794,33701283,33623854,33044678,27516905,16148933,9041059,38821111,24214513,11675855,10921681,30589336,11743493,28660783,27575051,34796757,27719237,34743252,34854190,10919295,20647272,17360014,31491823,38700723,22714019,38373327,38426215,28945764,28903798,11790001,36842397,19087625,7919451,38212835,26397666,33325631,31448249,32807989,28408214,39280288,30937697,10790038,39078658,14746763,25312009,18985554,36444575,21085375,20562589,21932568,11820064,14772272,23925416,22502254,20998542,34238360,18378283,16426243,24364339,28575281,11740505,15203365,24077214,31134321,32250420,31170323,7190123,34729878,27495975,35531560,28998981,29904058,36291007,33249933,17358004,38721551,6820646,31315612,11564670,38721766,36658390,30861246,10853647,11676123,17036826,36122789,36899444,31536506,9201162,26644908,12141779,39104417,37937591,31893389,37811779,18614721,38130110,23905694,38844869,36047592,17257851,13452287,32419982,24408520,17865155,36439860,28643478,35594408,35547475,11386779,13427678,28252175,35608350,6828713,6815361,19509198,6739854,38818291,26464039,28509516,21216115,23261566,34776622,9389525,28851389,18484784,20486918,26492115,30995931,32397227,34697005,32939114,30358347,19926160,15206785,26913691,6941085,30182538,17935777,37784298,23914638,31404821,14091372,31154603,30199786,11038444,30817592,9960367,18938977,37648940,23504507,35465144,28236170,35163842,13881551,30762558,30998179,9966860,37990856,38201678,28166460,9958589,35120352,35972335,36169215,39143209,39923896,29030052,35929960,22485062,18202318,31721239,32163880,36222377,11504180,34894867,33680749,19863260,33503852,35896063,36373625,14878701,28593933,28459941,34157914,40665456,24201856,22300908,12806250,22166144,30838102,38309393,34281969,38127096,24502475,33196255,29121844,31185259,6876858,25101647,35637523,37314421,20564892,32650385,26552572,34433910,16507601,34221183,26521473,39219995,26838118,38937412,38563994,39066416,15681322,29865606,39944183,37956534,38062332,24315636,29848290,31572517,36627137,11652653,21669843,38834269,20591971,25682247,33882093,35459520,37825151,27395448,31971917,17529424,29089109,27788705,24051003,34545018,25103335,28072546,35570516,31394758,24746387,7306279,11197887,26741956,6556666,28869464,9166631,25655665,14684270,37328382,30031026,36977415,15246963,26133405,32037746,28532965,29209109,33482281,39244248,27877683,15801104,12064170,16759549,37429736,31752976,20246530,30756140,34152068,21928528,36976786,33721844,33501856,14077961,38864104,17415663,24116762,24026297,31134903,21787733,22943013,24581354,29741113,7840463,21164980,7341182,17376121,14972499,38779479,26969984,32986845,8062347,32018344,38289211,35877222,22360760,29064775,28415617,13909440,6397867,18006379,37340915,30144486,31743378,24335736,38752345,28617261,32769578,10839973,26453680,24581318,32649156,10475503,37102091,36330114,37008147,35185580,35099905,7840362,18614783,20876587,32266167,35851404,34637429,18525040,25577232,22994767,23357260,11848392,6613351,37783836,38887291,38089005,39200900,8609402,28256602,30830600,33195981,30764209,6671630,36679547,36773350,19166138,37703955,38666135,22035973,15384931,21247744,30704505,11210641,33175529,9669383,6329435,36585859,22848545,29382902,11894282,10767761,38151728,8564354,24081117,34334287,13394445,24395839,38821326,40662602,17999371,29924442,7278572,8583076,35547308,14723172,12549355,33715900,19757286,25939592,11820339,33422288,25466881,35632572,24345899,39916075,15010347,38953367,40579111,36363563,33408085,8139474,35292840,37781845,39905013,22015803,33417822,22201513,30891649,35906236,9873438,19601586,28701143,27464711,30602678,31635378,14773138,11204323,32521308,33383562,31647346,39038743,33081678,10850739,25469358,15378350,25090337,30882816,23060508,18371898,31634374,17238930,28703174,19247351,11004816,32225366,18476494,15885282,19864419,25255002,15755325,32747228,38117625,30575229,17239391,26311488,8310191,31090878,35666055,34132511,30837849,38026554,33101875,24346594,37627253,17803016,14240328,38115629,38510354,23846544,33479348,9641383,33425291,15499489,26480483,29028994,35875522,14844740,12502029,35998146,39920608,20884850,37444986,16261497,19143766,35804355,37953273,33114953,38697944,11379528,37687874,31125639,29105637,10493728,31841111,18409744,20637402,24084551,34785386,33416595,20952945,37409520,35301317,30376496,15476639,39506856,30947361,17415526,27100452,31531020,34949761,8388618,12774743,36405112,33284202,18133470,20245309,36607169,34739399,24703772,14030222,28410228,9909927,17247413,30939892,32134811,18904580,17080635,14516053,33535282,22091185,36771651,33896813,36534166,37166568,16707937,30538095,37413720,30077375,31812657,38885108,11881486,37160591,33313599,9365587,26072613,16460735,28475423,37483983,12212380,10631239,8929177,24212461,35643726,22392385,31939339,18948960,11806183,22488672,22121854,31195933,29940311,33777438,28283019,18013209,28855780,34046758,14136899,24083227,18386653,7496179,34977217,18418059,27252808,28579106,25057127,32561810,23533813,40474410,18926344,36985051,37026727,14847033,15013948,35887511,23834868,14034658,38951047,29905545,30149549,35320895,32489626,34649432,30650112,19790961,13004911,27650182,24151679,24464512,19113204,26795925,19566279,39650031,7410451,35238734,26325555,32494461,28064259,30270873,19142388,39048528,19353530,10747946,16864273,36932338,21144026,20403967,8959585,26901640,11564394,21416419,20069802,22692483,8770144,18116121,8261521,22853188,39747701,11624626,22404575,7677366,31711395,27654108,32172638,30966745,33344366,27933568,32355766,27746756,30922566,35603280,20967590,37351539,33768215,35623666,39243932,35844366,36712655,35393607,39095094,34158629,32480476,31752341,33036776,37181851,32055711,32267897,30822950,34443684,10235916,27535919,30251153,37924646,33759689,7788644,32437325,31743588,22682320,28355973,26093315,26951669,30582733,30745650,11042159,27688341,32861025,28959634,25065219,20491071,31688244,30752502,23699051,27050580,13709985,23854132,30733194,28469694,13402144,36952032,18412008,31748788,34181156,17838931,40666305,23351062,37418672,34330950,12130040,27872641,13353155,30609739,16817322,22680328,17414601,35889905,37897271,31674232,31022544,22120388,36056139,14382034,11921977,30523465,31781030,29055620,35718677,33629023,32007312,29337486,31155268,23547272,35119394,7788793,16754006,19935372,24099160,33191524,26132768,34986684,8935830,16799064,9424309,10497495,38120245,33407227,34093185,31337575,31763458,23647704,37576304,35005845,21624137,20913438,18519361,16988409,38707461,21451243,15407345,21923037,21303314,39903441,29030004,32443398,31668241,33352147,34937079,38384354,7745615,34463934,38020139,8854909,35982082,39603865,18530404,28496541,31465173,32011956,10683802,36496029,37090921,25029273,18125203,29274075,35101112,37657776,37326332,35335511,26108926,37721570,33587500,32050061,17916942,19982298,20077855,11636115,18605191,10161030,24652970,22186873,35784969,36432915,24635350,37717836,14316318,26670773,34053160,33927828,35203367,33988668,22811983,32388260,37405517,25650581,33609784,38729080,33605081,32869603,33857477,29789357,34241807,30948119,11628098,28014482,28144604,30576442,14222396,7944485,29122830,14178545,9800825,36914529,29069094,34691259,7175003,39109647,31020710,35224009,28359942,31594033,37017185,30797150,37418999,35023373,33589990,40112412,12903857,32910587,15052966,11772170,17308459,30398994,34047138,11719033,10680192,29870790,10914917,32115796,36359716,37383325,21253403,28006112,31431565,38694027,28498251,29109533,33627490,33437606,36790353,14404522,21675009,27284472,25258112,6405940,28631334,32784992,38393525,14333415,32773215,10184253,35024435,16178548,34213051,39733372,12462009,12193103,36787897,30125545,35485905,16165588,29035596,35094669,13829599,11129636,28230987,29986287,8538130,28196012,24403509,38447882,14044690,15217020,33527747,31639842,28213003,37110975,23429372,35924548,13009523,37554309,32774289,32988039,30053030,37431745,32485565,40512202,10943679,17917602,19302504,35690572,26944050,37149601,32941797,27846460,19074819,23473661,22191601,17793519,12658252,17918992,31028864,33857428,36270662,32310755,33884838,29758369,39912716,24050913,32001187,15330679,9551765,39735629,11253947,28234381,32780312,36053220,27635826,25209948,23021064,22916618,24321483,35641983,14286216,25300413,33433181,36787225,7909943,29040265,18684896,23956621,28860720,18634902,34653333,8332322,31035737,34840925,33569483,25171765,23727322,11428523,31790213,31114912,10833003,28967811,29887988,8190182,10900763,26266163,16698202,40665667,32060283,24476416,31007236,21575951,8792267,37223027,34564563,32572743,26561190,34893152,31834227,30352784,23071405,34826981,28860498,30172841,28754525,27444685,21468452,18998449,34130069,19291862,37696445,33545829,30577072,13301337,18431751,26412037,7957075,33708643,19331336,24009271,11231740,13820233,28355479,15258179,12357245,38842189,11396494,28685767,33676876,37508965,8582949,27936190,38432947,21003803,7753997,30199532,28618985,31363950,31652280,32391716,27546233,32186275,36627813,23810735,21336496,30893793,34401048,31297552,18088025,16187434,35301784,33124729,31711870,32097875,36020527,15409387,23616092,17820431,28846003,34915306,36607463,33452782,32701225,31761463,20517366,31606889,26602978,36443888,37502241,35338274,19097330,38736270,22791167,38861188,19007601,34176608,39761113,16194119,35502189,38642714,6386078,31932060,15777695,9270243,31944523,33299697,9229147,23176970,32345105,31518614,37327619,37502468,38098343,30336776,28671070,25477519,36523604,28279388,15248668,26318250,35943428,33440420,22846735,20939261,22640216,34261797,6902166,31716201,19633302,28219097,10926971,32023601,34281085,35737895,26205644,12942257,26555482,34709002,22616145,18102538,13016031,12244522,33045067,38726559,20289181,34713796,13001943,34309358,15533589,34149917,31926592,12437383,22004678,38471980,35280032,19630968,29991439,19490211,32055528,33435734,21927028,11199523,23124933,27118054,32859039,34891472,39614680,34742181,8968778,8793973,36021860,39077529,39037346,14663504,30369020,28264081,23228248,28549203,12158230,11263308,12043679,16138519,32203469,9228021,32227688,29760111,35692623,35981906,28884857,12128967,19386986,31038962,21520511,31462955,17048589,10641308,19012764,34427582,20373527,28367641,17279866,39043643,36676394,26161250,15054922,35912521,7078169,21660206,6884927,10128895,32083427,24637568,13880611,33457770,33605137,15285275,35744577,39396614,35926710,37071941,32386067,38126755,8461757,23689545,32122996,27089806,37019020,40666116,25020084,6409532,13732979,34186696,15902430,22035347,8666072,13631011,40660906,39900645,13280068,40382995,10375339,32228927,29069095,33208365,13310578,6696252,32043520,17486117,37940435,13517115,35189640,32750958,32391957,35823616,37502289,28301316,8272223,33260053,33654147,31368213,33600493,28230755,22983093,25257596,37773708,7313806,37800594,15279016,13605713,32001708,32553300,33988185,37588936,33173177,31680555,15342463,6367553,9671231,37356597,40139300,28164284,34527233,33295314,33757229,38053182,33317519,29838517,32415970,18898866,33408140,17725795,31133707,25391405,34682735,39643531,34718711,19494457,24679860,18983479,21078934,34523764,28356263,24184296,12168316,7956006,32673882,32235564,20315792,38744705,25812064,32771658,19708160,18862872,37746753,18434075,28915288,36774316,19485266,34231866,21412935,33333939,35690332,36144824,30860081,19099459,21279259,21092332,21623035,34153118,18701614,34345107,21370362,28030848,19428682,36824707,34329854,19885194,35733674,37632364,38652945,34879432,7087129,24095041,15596339,12040988,7368665,37188295,24388192,34729517,36959070,36456453,12057880,34146698,20951968,32919353,19730723,35285982,29019420,9097346,21996827,14800644,19696049,10838418,15957240,29570066,30101612,8485390,35553180,38134426,15839001,38540601,27815209,33124401,34149360,15530134,36223934,35908366,29712509,27909656,34694622,36803493,35284782,11427015,29638236,21130911,36446251,14570248,19395222,9991430,37881313,34030352,19476205,32698172,19234442,26896653,37673607,30198050,29124900,10400647,38110243,28688215,16388034,38790032,29189368,36445166,35090116,38601409,37918284,23733940,31420444,28870294,32773254,16557307,19102696,36717621,38999919,20297148,37695852,10235891,9871797,9235186,14215101,11001410,16629104,39204183,30808298,33463723,18977854,34163112,33191247,29483787,24126454,39048836,32233094,7401210,33635709,10908963,30566703,28294237,31865454,9871143,12531287,14514668,34473354,17791746,30709439,37205518,20736817,38604423,22998086,33692827,19637139,29818619,33795236,25629669,33036262,38067086,34548298,16197355,7960501,11660236,33795680,8924328,32061444,14620206,38834118,38738817,34764512,9387118,36449335,29381672,12652234,29181067,26417986,32215561,33970471,37550266,27342106,20078471,19133117,31320844,39367938,37506615,39183128,11354539,37825141,32729243,27974527,36056945,27309124,28692175,9106767,38628735,28765143,21736664,7871565,25544817,31436879,32390760,8965718,30282696,29902895,12216141,11777975,31249293,17247912,15374099,31908126,16939924,29181949,38716515,18845775,28564218,23515318,31831680,6690033,19113463,35769592,33240060,10789252,34131897,12209285,22975985,15650404,17615211,22803829,9323855,21166114,39642466,25975551,29058743,29776264,21115756,29840823,37649263,12114478,26187582,6408441,8048316,28915854,12603468,30523577,37008987,24294317,24051594,32102279,18757322,33948816,9194681,38631154,33777448,33609051,25971628,27282046,21187593,36358726,24586781,38376591,20250361,23421266,16631116,9659779,33563184,32619292,28808179,31858181,30935105,12219520,17581605,30488644,28618223,37415539,23824672,34826025,8420815,11667781,26021290,11772448,23192721,34989045,37628575,33328388,19588031,36193061,31970492,33546987,38705368,40667545,7695604,38983181,36451908,28887305,34227344,26254056,20141861,23537315,28637438,33322215,34847513,35353883,35002262,34266243,26330019,11418032,15699612,38764500,20480944,34572415,15631116,36777311,38807381,33094969,19231092,7380634,38215132,39848124,32064169,38969667,19439664,33549156,36549986,33419164,25041667,35317427,20529857,26366011,11969153,40277350,35012588,37969911,35223049,10554012,32630559,33700214,15146936,35082355,15989568,23903200,8530154,28735414,28697580,16487616,30573708,14193976,30658742,12093168,24125865,11080905,13530650,16326467,38260375,36950427,26061693,34248729,11453935,24051136,35943773,15027766,35664887,14315654,10408122,31692422,15888698,38049163,38840516,9883430,9901963,31686608,30026996,39191514,33097926,36790034,25413676,12693412,27195709,21970080,38452055,31218312,35607520,35752034,31373926,34541469,23465128,37015245,29001083,19646688,18724195,18366702,35412904,27709654,12507393,30784189,12739619,24684181,26846324,24494224,13441976,9851502,22188931,25221587,23426463,36862027,19351379,24246112,29268367,11014069,38379030,27365419,29821505,25262539,19027160,7435258,34925595,37617779,29518117,7585608,7728041,32467211,30457735,6501781,32177590,25792520,33493214,22533669,40668112,31216369,23146995,33990772,19592902,21373487,28637113,28577856,11786343,35958718,6532048,10611634,36101996,7202134,36355462,35072131,22433518,34169270,28081283,19690922,19751834,36616525,34551713,10520982,14833210,35024207,8644411,33976819,31235845,31051643,26396675,28741749,15106032,35394352,14386082,11655385,33421380,13948614,27499921,24457079,12645660,36077213,33971183,17518169,27835350,18289150,27296936,6505400,18421571,27224616,32115370,37968905,25145045,26214540,31967727,31729529,32041738,8637421,31842515,27328135,13750820,14298118,16263046,22949198,24756091,20223553,20454630,26514705,32489692,37379697,29147392,30863420,20843595,31008265,30994730,20329816,31976960,23390192,19667188,34485292,21232105,29037454,36371281,32525104,15691037,30092707,23252859,10758491,33762281,26827245,39438661,16777830,27778063,11552470,20132013,8700727,11556663,23429555,29658872,12824764,33119292,22335096,32241278,19425782,27413606,17207293,39644028,34711839,11115306,28163969,8297467,9551921,30593572,32821466,37423423,28683785,35738217,39843243,34864807,33323158,6372955,32256561,31195281,34837049,32757327,28770102,13964276,36692567,22645900,26598801,23496336,30095493,29771864,38264492,34114555,15987208,23253016,24380280,31681830,28954134,23817470,38195494,33945234,28683203,7660574,30060517,37012605,14324846,27382521,27330037,19157548,35508115,15876683,39109746,35930882,18530032,27822133,33008390,14834628,34610262,24024115,15949022,18634837,34893729,28185373,39162440,28780410,10034244,30336029,35377641,7345672,38937828,28913814,37733235,36961398,16305089,26612775,22398454,13307374,10480650,32692203,38298276,10834408,29583126,19213804,10393992,35405313,26392320,8404398,31501118,24457097,38917077,28393105,36900851,31858947,35378523,30937590,38471469,15282034,34444353,28243271,32215655,33068108,37619714,12878489,39595996,36133903,33656563,9113474,40646420,20630659,34783801,8060256,14665995,6436124,33257796,28270308,36998868,8540992,37508515,30036171,15432812,33182409,34650570,28798457,34213899,24138877,31333455,20077656,36921754,32575089,31995886,39179877,23585393,20091376,28006983,15956380,24478362,33787793,33089765,28020848,8495466,19887821,29332070,37297911,33681272,15218511,14749573,21490307,21478989,37424282,37057806,23047435,9157241,7953758,17050551,32158836,7698674,18279281,10579682,22583763,16580261,19631511,25160891,34409610,23886111,27192364,35894816,38851472,19349604,27828661,33406728,39088386,6417948,22779044,23346829,15069136,21547527,19517035,24448294,28564232,34361215,27459444,31840335,24783122,34757451,9402720,12693292,25468470,9880022,33201765,36206744,38442935,38902142,9295197,30022611,37769804,39737306,12219285,12020887,29042973,35220357,35528477,32859585,9669514,27250000,28504132,34431104,6806507,32226946,12032015,15585036,13219077,32719833,9899238,19218347,18471428,19354176,24993692,22897906,17232871,16251708,19082794,18082078,16533285,12587377,39292031,39287664,8329085,31851786,13135612,36913586,27266184,33069719,13000537,35387864,40205055,8806300,34870569,27878490,14197252,19953847,24013573,23607697,14827441,31957809,31126583,31421389,18323519,27013701,30391576,22472472,33585350,39097198,23764399,30261139,39601121,31778646,39584905,22716501,34273143,20232064,39277990,10521117,19836419,36938450,37666211,37313403,37488607,29723870,38287699,39626571,29137827,30036433,37730895,33834328,15399522,33951754,34649100,12923022,9823099,18433093,18801208,30302956,31879527,37049469,39796622,7916083,28318351,23401451,33546274,35078010,10976710,40078704,30453110,37084514,7168350,39217530,33782202,39977940,18603202,38915537,24020340,27110084,36307469,34994596,31958882,8901759,31109489,32835726,31861484,19342275,31718538,28681288,9147518,23198910,30773006,32325686,22378121,28389761,30501074,6752099,30285471,6529709,34821432,29994448,19154839,35329119,20827055,26063599,26781585,34823682,36193478,29899022,27280021,23846204,22750373,35350314,34533460,27363721,35171076,18233979,22560889,32445454,12017916,32220754,33864245,26875555,18705960,29726801,31803970,18226193,35708399,35179535,32499323,14964130,24264208,34334564,32810806,30460066,7240108,9317454,35342452,17135692,27558976,15751251,28515327,29801784,25257600,30913453,12314811,35597154,39869055,33118671,32777696,25010181,33210486,34237249,34152277,40668164,30613418,20699360,11578637,24436364,6754314,14154471,36634480,12485970,31965352,38871873,22461236,6570867,9032497,37927179,28556716,17615246,36678899,38940618,9564447,10185331,38834431,10140697,30561859,11502904,21322460,34492698,15898562,21351740,22543575,22843356,36842655,33585976,31656040,12250117,34535135,39344349,17321036,37870364,37953986,35685265,16870901,28139823,6402531,17757127,25751125,36368840,29212785,10574785,39192017,6727103,39190831,32359096,12455377,28472952,30002613,19236534,11516069,21846638,34320268,37627904,35333036,30343057,37872103,28239755,27792073,28693111,38418550,14479399,35568736,11131629,18290475,28419910,36352603,31710995,36144147,29849474,29274809,36343308,6802687,31070162,35259057,32948671,25274058,36335553,37710540,20296828,36910435,21201372,10573865,32965449,28011267,28201274,7772966,9553348,26082171,18010862,35406512,33040884,25943085,32482816,30282830,25021896,35549095,33532563,39815536,25107785,32001103,6560150,33117956,7595377,10955531,21756972,17866097,20141899,34273952,30772384,36532449,27401357,38477178,17330277,15018240,20495892,39097050,31118234,9355239,35285570,19628582,28305564,26607521,31194195,32734387,14086356,22820365,29047483,29042211,13410134,23704690,19043310,19215342,37628678,31447023,11350903,38508164,26414877,22964226,11918590,16861162,25003895,34256422,30508818,33017116,32918616,16709488,24670763,26262324,23390687,12460024,35130658,39132972,35616942,25345312,8895880,34952486,32003414,18087461,31533136,31931651,10243926,30383300,24723775,30820520,10598798,33671905,31039974,35032667,14746037,18845498,30668170,35431777,33255071,18089660,30273913,16337189,29005046,29764564,22026813,37701398,33077823,15178567,38451783,33407219,32374650,19046780,38821330,34212094,34693308,24161648,15496894,39609281,38542854,6736264,19415574,11268607,18426801,39589023,28880643,26734370,31104149,31971394,16725320,38765264,13735947,23233541,19488173,36158873,7481510,26135988,10623046,18051112,31825818,9279286,35375781,31996338,34658321,25436299,30577621,36966566,31724618,27371965,29335168,36223626,29781944,24151955,24569600,16654833,22051302,16996718,29905435,27532510,15489176,38849716,21941165,37706840,33036946,32206441,36447039,33035399,20828456,39121325,39139655,26826752,31670593,30359810,22804743,38431212,38634613,38605902,36583012,16647247,33882967,38880294,13241473,20401490,25114173,7927541,7227449,17331244,10235685,31255779,28592371,21608539,28394775,29755701,25968037,29084961,14036632,37488412,28459517,14767408,6552593,21850036,35789406,18664812,13689463,33437430,16186037,16572273,9541537,35620573,23192482,28547010,7833726,18268107,32635842,29992768,34947247,11646040,34156012,24509446,26438557,37595761,29717121,10880212,40197614,37919291,34909350,21701868,22912919,27721523,33917467,34704248,30099556,13029322,30824268,19524916,38189619,18835448,39117473,38776200,31525022,10345463,8456535,32452131,33537615,32164817,32877857,32114211,21991451,21138896,38002908,15140687,26367808,10097372,34262305,34431140,34065378,12881233,12306979,32046509,30990043,25381867,36391208,14233682,28712045,32772277,30204981,31683739,22426640,9019130,9492972,8003332,9231279,37938118,35338944,36718018,18432503,14520594,14198562,25629916,35760366,9268376,12769482,35055141,8213099,26514062,29507238,32485305,25599468,11011094,27275929,37240311,36739631,39311742,29722482,12153252,17628309,11707155,14265307,22320131,19265541,15513461,27018141,35144270,27830650,14275233,19610266,39207943,29156550,33629557,30011769,30814995,37031693,32808315,27408531,18102340,20684991,15957468,27954628,20520583,34295594,31845293,23263096,24937370,17930919,23390232,10176380,21964030,35610925,17853389,28758513,33641863,27699009,29883048,18580451,38995950,13687670,28514281,34003343,17363909,25575462,28199115,14170344,37837493,39536464,27958094,29067712,9920246,9191676,13760282,18112392,33466672,11686847,23906796,31402716,26846132,31006990,24519660,31305780,11681001,8076412,32851978,13391334,11180710,18383155,9578102,39250738,35812934,21729630,34202834,24761708,23474999,26333890,20412144,36067204,33693688,38492994,19801210,33981768,25771360,37334940,14307675,20824481,37967946,26401738,15984568,15307561,34190108,13954332,30873303,19316041,37417083,38712730,11301291,38379566,25474058,19426845,33424189,8697915,12255886,21151476,12987987,10162016,33360016,17800719,8958240,10304578,37865314,39806689,21128240,14077583,26829510,38338778,31098842,30279161,35135685,11010920,36046192,35090901,30608712,32415908,31685442,26795653,26459074,14394051,37821820,14168537,8938151,34906068,32936909,30818026,36439965,33526374,10294871,35139580,24818958,18195560,19945166,34628906,36443451,18210525,38001831,31932520,40669276,39607308,30722693,28653503,29808248,37490773,13588580,27279765,34564074,26183856,23447166,30662919,30811379,18375927,32963203,35271704,23413876,11638330,19452979,31557107,25353523,15953509,38323362,35546775,30244634,31778840,37069307,20560165,9981898,22560606,22565611,38715463,16542224,12989921,6540192,32536226,36374327,36372352,21340719,27811749,17328215,7044473,23726214,36471685,32215216,21840883,15600018,10473066,24219704,37708569,26631265,6956223,35841266,38641058,30095777,36193423,18938510,30294358,38009518,31282770,27021899,20836551,21935372,33626248,35839261,34935578,7844556,27598686,16063569,12333297,32790484,9480599,7352483,35128585,33987742,38225750,35833769,10235967,12360398,31209526,12000897,34658663,30480957,16177124,26519751,34697079,34696938,8524759,40463420,37815795,37841157,15557974,21556264,38399260,39303204,35539131,30289344,30711083,32953389,27597255,19270606,21386887,8577595,17458098,39376790,17166991,29283978,26722269,27853017,33858201,15793529,39828559,11291660,36055713,17469115,35953617,14378768,23119191,30319788,14178073,26854380,28765676,7051664,31973546,10767938,25300087,32103839,39525393,31399389,19888052,18130196,37800878,31509948,36500932,15023565,23430406,31172256,37944443,20020626,32221249,39190312,39327960,10587589,40669580,23947144,24195215,31915281,21839708,25208224,39639615,24070953,33075202,11084496,8984614,23888059,27592787,19432167,39781157,33246799,9745152,13778258,40111258,32716023,24622800,32032282,26046656,12983311,21740523,10527388,26406310,14720103,32491002,34632911,25751041,30608481,33538534,38017712,38368661,35823362,27510951,24076131,11851963,20483079,38459510,31487625,23970170,31585056,34085087,34898748,30431194,38117753,32238858,31710703,24337761,9467810,18744250,24897932,28324119,37649853,8237523,23834044,39433860,12577023,27517442,33197184,22482631,31934257,32486640,19083045,26302953,26770361,20620737,25584206,23094023,9952438,24085799,6873540,34619472,11959082,20213276,20914542,29679193,37377022,7614809,35621851,29225917,38340669,25671475,10743793,32050651,30674716,9507399,37808967,38378485,14102561,35107570,30628678,32590568,11095393,8095450,11243324,39075953,35519171,32929887,23914397,18304832,36024753,22666761,30548193,40668835,10516436,32770789,34985340,25352641,25685310,14936258,30625849,18630268,37576334,33105808,13850886,39350434,33585139,34341318,34362551,36469993,27830957,35857444,19447467,33863559,25682406,38049630,32359637,31880713,27801322,31047797,21443099,31674053,33286448,30580701,19215493,34598906,38852986,39379748,34188018,10463879,24407673,12164686,25445812,38196343,39686230,20398225,32471076,9953927,9885584,36180716,19653329,38395430,38390880,18033673,19838945,23384557,23898515,11841989,21042186,35917264,23929985,27272562,13811792,21428043,15050759,39617182,31880197,30584942,30933045,29558506,24418553,31616589,36967393,8473281,35675225,27184711,33181182,28618958,35834321,39539616,35121832,9702921,11457268,27097981,7355588,38685239,20783955,21079516,35712761,17890541,30729073,37008443,24937998,26842949,34160707,36291473,39163335,15165731,38198505,7614253,30806142,35779690,38302222,29134164,34337304,35283943,33968337,11766361,8622460,6509378,32232990,31799062,10953950,29609042,15793860,15316646,19931626,36259579,30621049,30246871,31691358,34155633,12164604,29729772,34186113,26275584,31705716,28223438,25863061,36477637,28921783,33330130,38550981,10937042,19223136,26634262,18951670,39165946,20994756,38792637,33774736,30313401,29854957,10703563,28686604,35709599,22793591,34908353,33922706,40670371,37879497,27915921,35210461,26907351,34113966,31998986,17619584,31363325,11580954,8180176,9698782,40119881,33706490,34820818,35663031,34699694,35027516,17075023,28668522,35741538,32410494,20564911,37422839,32161117,32347260,31995402,35640563,38705725,35107919,35139869,33930563,35717200,36763394,35038321,32931761,36855067,33970770,34375178,34302699,35196081,36460195,35739270,33888092,36271105,34518273,31699321,30789308,33104369,36691996,29791913,7965899,36483359,32101867,25558503,13610035,33406578,34034032,39975616,28495334,11670304,39907654,31677854,37320637,36582356,33155301,25482696,28922687,30037859,20257412,35229604,22679297,30786782,19229272,8288085,34526448,28259974,37018799,16026321,16189186,33176728,36534604,18033717,37406434,36356546,12749665,38309882,36473516,23189146,31321846,34408504,37060111,35723411,33689565,36663925,30910841,36716531,37041741,35858631,32132646,37466920,35970715,6929994,35145678,35747694,14669176,33442004,37509079,19032646,30451281,31526662,37536487,25183956,37041940,30838396,37399751,9808023,33885157,36943448,36960402,36613167,35320275,34536752,36706675,35597471,27994266,16264845,36867882,36734236,30544627,36671905,25958152,39240657,37100174,36363083,37481114,39047467,34345407,38702082,36283432,17895433,36369224,17552889,25173235,13329396,32876068,36976487,33727180,36440866,32372997,35253875,34652960,36718241,36789544,30820179,35057586,8854595,31067217,7859130,29143091,36248531,35928816,21372468,32407953,36762352,33503968,35282101,37772607,37288624,33756205,27145752,37475723,38113240,36661179,23703620,22431808,32411239,13415016,26543451,30963622,24028422,33601138,19179228,37213470,7358802,15439413,31893493,15572245,19308982,36006785,12459686,24520301,29211616,34140821,33872610,36210565,33293876,35125234,34333038,26024799,11582917,9449779,35585438,34913490,35580364,33246945,34922340,26129137,29828329,34034428,35426585,33248645,8638858,32767097,34406380,36322653,34150345,34676915,22889117,35936804,34877969,34726009,34739133,34826099,35193907,34265965,34740231,26648550,35393424,34939740,33832880,22002980,28479019,24434926,31826349,20088913,37101822,37227908,36728551,25491455,30104113,36678785,36315968,10418654,26357523,34256797,34355684,27513387,33584391,28113788,34870826,36033451,22237141,22438328,35922965,23399164,24768073,38320395,33548008,28348188,30915151,32787082,36462188,35410370,32729910,9734473,11063396,32180737,39318911,36253569,7077032,36514005,35083211,34172962,32122579,9620342,40003216,19371388,22219449,18823112,38791551,34828924,38149760,20043610,20856755,17264046,9062334,34128673,13257041,37241833,12300349,25954580,12202927,33265208,39277005,29295317,36841682,37871356,25875965,29584654,31948305,29629033,38694633,15477150,9337501,26791954,34592582,19400098,36841572,25436428,38062238,32404817,35429769,39613169,10533777,36636206,22604013,23613961,30587251,14347028,23876141,20805456,34216950,9385822,32685084,14226456,9192449,27552966,14152987,28185921,33584757,37664170,10049040,22118569,7565311,33679069,6849797,33779702,6782850,38474948,32503358,39224464,7489604,38786384,36478588,15823748,18009821,34948807,39064753,27620954,25212939,11181603,24495814,14677636,40667315,37941632,33676091,38361539,10914730,40134794,26389598,32917014,35232166,35220655,29438139,32940318,16392909,35484939,36477312,27176379,38090009,33104167,24615056,19562267,39914162,36542285,34775300,31871762,31991069,19143281,11696007,22984352,32731153,39853302,24488133,10157855,16985924,34824680,33313286,34740935,36675756,35609845,34078336,28577293,38407980,27495316,37070238,29910359,30302555,29197046,22361546,23248914,36886404,36631373,39190395,7154829,24669875,27998232,29568003,40271816,12009627,39955722,20252930,33685397,15347930,9825936,20555056,31440338,19496347,29954990,31962464,33358940,6606019,25980897,32103645,23069435,39091874,31783277,10533127,38372384,40178991,12353084,28940595,21953131,28693081,21181896,26841047,36518173,22216465,34562934,21207564,33306006,31616373,36763611,7676040,10204332,8503124,29274286,39091634,35768827,30907298,10324131,34819652,30008999,19583507,26042723,29051729,34242631,35598557,36063227,10591365,27680928,36728917,29894723,24922952,24793638,32414955,27762889,33066671,38913789,33008781,26044908,32618365,10460231,30881887,22586820,38855774,26632250,34227481,34249146,18528015,38748345,17467244,18764391,30987763,32650660,26197601,36747269,34096282,35892784,34021348,36747289,11287987,36746296,33420423,11942078,37001386,34965064,31656924,7755972,20795461,37825009,29784471,15489693,38045603,17277412,12802701,10684260,27891983,7358238,12725805,34369999,25662750,29842637,8421318,24457912,37445855,39207373,37806838,34176151,33980679,20851460,29213167,34623390,36902947,34085684,34430507,30445333,7491222,38486945,27173200,35548387,34518423,38925004,24369125,25751410,13908592,12070768,32824760,17482787,23258255,32791548,14055914,23858334,37297869,15779605,9269401,18408507,9048832,21100150,38763032,39170858,20370555,33656646,21202335,20328170,36933116,37963872,37097459,37014216,38333788,16837552,18744168,8883999,18127578,37024031,32834252,32901155,21693885,36035020,35431277,36482629,35896252,33439762,10550630,34520424,36276062,36630325,21067915,25364106,10840685,36915468,38234643,37091414,30229998,26067455,37680794,35392932,40669459,36760996,37783219,21120869,35619302,21931748,36855370,19435318,11437503,13132874,24191550,13500741,22496697,35146281,36463713,35822183,39098833,12920463,21551162,36356186,37854401,34550526,37188718,35500760,37420574,24052737,21350052,11837979,11578891,32955652,33956333,7528922,29811438,12050509,29044406,30136735,22492647,29987157,33428524,19540870,19078963,15441441,20498289,13806555,34100160,34157035,16810749,7954217,27914385,36749409,10075529,11549842,30357456,34253746,31241998,24085084,35278097,13616981,37449190,32177101,14191746,31112430,28086275,36963672,16702840,29493169,37791479,31221587,38576417,38650204,14988591,30338072,29799251,39620636,26580322,10437335,25646278,16080545,10953408,36329920,36000458,26495893,12898988,26622230,34481492,19783736,22316166,18684356,37005590,34843566,17953866,14468282,29529679,39178847,31623290,18577684,6675405,27503088,37372322,16934591,28601582,28945181,37050688,19901371,39618862,22545555,13176925,31405774,15712305,37823529,33943255,38177179,8062497,7106687,31040391,35364418,9306364,37509883,40227482,31546331,34632550,33154205,38797541,27230422,8157469,30493955,20302096,35634511,28410747,28284857,13955898,37645698,23633998,34261545,12761942,34619668,33709024,17801093,30954231,35404684,22203799,33697556,17690734,22691371,28379345,12985075,38349630,30783379,33183469,33662309,28629926,33023057,35295670,16667354,14024784,28830042,18943143,35548190,35576155,25033303,24951442,35154057,33963086,32250435,26640931,35960734,28747622,9331404,36209865,35784762,27068817,38640553,19475985,32868216,26996122,33744594,25683175,27273857,36982884,36739182,7118862,36131782,36047777,32730076,36983213,35785940,19351196,37564195,26241518,26823365,25658620,26660151,33350409,27337541,34258271,33096951,32654839,31231475,33366158,20810608,32975133,30516280,34046038,33509659,34546887,12137408,32870693,33081827,35621688,34063326,32390231,34640885,37708050,36790172,34619077,32074766,34264380,36022613,37320873,34619066,17363331,35095127,36993592,24300222,36659865,35520980,35739469,36041156,35603863,31482250,17173675,36844098,32194731,32040163,35351906,34724337,23797640,37088329,10903699,35014859,36463954,36180260,35729637,35466981,26594464,31778757,21195087,26669208,19747138,28545402,18346095,40670045,17767053,31588833,19547913,10707364,21078772,16175826,38630994,24941512,25329141,29617759,29747652,30626698,14332833,38739359,8924518,33041422,40671493,27197766,35940626,22122064,9731170,16474128,36829549,28479991,35055964,18916048,28364818,40020004,27304041,32497792,38719062,38624424,25057165,16897401,9328710,21650780,36819216,34259335,7514917,37617141,13148973,35888114,30708889,33455719,38577858,22705217,32818400,7428474,30280871,30250338,30817963,25572252,9391556,32704673,33268225,32416140,8713261,10414879,32801161,32397941,35506163,32858480,33697772,34311783,33597368,9139164,33216304,15629785,32204733,10317274,33188533,15069636,31501835,6375818,35746325,37956253,32451873,38353031,12815577,35403939,10118546,37813286,6555657,39156777,33034875,37668297,8181814,31768530,31425179,33127878,32424708,32423835,16202604,26094538,14532286,20855346,23537113,32071298,10822257,11495032,19451989,36844758,29676493,39319625,15660430,30571051,39972593,33635005,29581747,12047889,28563971,12807278,14292305,32132471,31291074,38077442,14044548,23592083,25190997,35895023,27632703,30598825,13525345,11672607,14188541,28977685,6583976,10072092,27723898,28091622,17673976,32976658,38684761,38111922,39163045,12640462,15039281,17929667,8464091,32356232,28590431,32291759,32208153,11115371,28495075,27273728,18768796,6833022,9537917,12912564,12267119,7889233,35315708,35707258,28396356,11098079,9121415,34631380,11922715,10121968,11206350,10455075,34073905,38728484,24193628,38758766,40144696,26840503,23618317,21289605,21720011,38965196,17702920,35046853,26014569,14708441,30613241,33533829,18405812,12373803,21933907,20123924,25624319,19052834,22606340,18269561,32846880,34712970,23951017,16424594,31122221,39670123,25291599,38344133,28800231,33638003,38106233,29532045,33007180,25439443,32944146,24733375,32522231,13855078,37307792,31647620,37143629,22906542,33763223,38234705,30438719,33952435,31987998,35231708,23075387,29823308,15501117,31503917,31963159,32372442,36469688,36469552,34337467,25766539,27020567,28723028,27471139,20700782,11723886,16571275,16390048,19811424,15888344,17823819,36761695,37498505,36772953,30063316,35645730,30750081,33699212,10023076,34457125,33848394,30880059,20797739,40667700,8817824,24133360,12453679,12909954,29921599,39613232,38139657,18634109,31754020,10363903,39798436,33498979,12843216,35214540,28153606,34609803,12221339,14541049,33756871,7259059,10654363,32499304,35239606,33808756,15493695,30626586,30078266,18578327,18283722,33763677,37698714,14577993,21452522,10676043,13635457,24496503,33305673,36040922,36537918,35647180,8351740,25043694,25428206,37527903,17770608,33180878,24666959,22747313,38028596,18124164,16070290,29793710,15566529,12490655,39688031,32664783,14976601,25684522,37032509,36538301,36431371,32304894,32126721,31856002,31763839,31385668,31291979,26104649,32141564,29720175,20357554,33394994,22230921,39101875,40014400,38323436,30080962,39484162,33810415,28612117,24981501,36053325,14369103,31408900,27617437,38210180,35422036,33323193,18352536,20419104,23185704,34317001,33475714,38984454,33050530,20194937,31674113,32525885,37496908,30320232,27733896,37168872,19344776,25542335,39338824,40193288,36280187,26143769,32126079,33889816,28143244,30444949,22120969,35251876,35440362,32624093,34221565,21339144,25561483,31182991,38563342,30563791,32957646,33811325,34512553,11622628,38324119,19916233,39226398,26082255,34876690,38789354,33539026,32570954,37810263,11171046,35588424,31988773,7818520,35118325,26339200,32205016,26964912,28628317,18809504,27289237,14867744,32046700,14318661,33768067,23059913,30078123,11830581,35514247,10304225,32418496,38972505,28796568,38281462,34471729,30060008,36847769,21066614,22125997,19615121,28926988,31031815,34237045,38358785,9566218,40069101,24714545,30247838,33369410,32244802,30396279,33652159,38341656,37517816,32311084,35092611,30652136,28778897,40249963,33398153,32245223,12025953,8525424,36551066,33376774,33614566,32297915,24646037,26252486,32535981,31710293,35071668,24328964,25943959,8547299,32453549,33166774,33176678,22382433,31438587,21510693,39271165,16363661,24080137,38146773,34732480,37090069,38418965,30895187,17531297,38040866,21351103,34441715,16361829,11841368,9501915,10597039,24220300,23408658,38828464,38781329,31924585,8392902,33385876,13651541,36934274,33619496,22085612,32524356,19014898,18511622,11670400,27039450,23604034,30926360,28223102,27814311,28424687,34156055,32614575,31245795,29774494,37248118,38403063,33809538,21605893,20736811,25317846,24093759,35662977,39133566,28638016,27013630,28546565,18067435,23730869,31318102,22150937,31022585,39798554,28864293,34339131,31429175,19110859,16066329,35634137,17656064,27446995,30414499,32151215,34046501,16744961,34132469,19393656,24013189,22468374,24216793,30637304,33862358,27131177,27375948,35418375,38623572,22177222,33547485,35043579,13904782,23982987,18581417,27964877,36982916,19695906,32933223,20702463,27237412,35140136,14555114,37655293,16473695,39540973,38786063,23818630,39945893,40657751,32305058,39817723,34623273,29280254,35378410,37429118,37149808,33988084,30500973,35124383,30541789,35384171,22512923,18706905,18926536,20845207,10468800,15500467,35475241,26147420,38845164,17743930,18825599,34057892,32324348,34355117,33483825,34632665,32943450,32996849,33898229,34019550,19588190,38326257,17372756,37587695,36814549,38206699,16394759,24378956,12002521,35758508,31030918,32511390,34344941,22191816,34609587,18414846,32160240,32244123,38546704,15491659,24149811,28194581,32191166,35985273,31104599,32303092,18194366,15202332,34202881,20529825,22922367,14992754,17862672,32961430,36480637,29058007,16619084,28975048,17557928,23145797,32330730,22500831,18405574,17058978,30449911,34078247,37803484,36180549,27463560,37687717,34463415,27163167,25314746,23777154,30871294,30473450,29830995,27336089,30312408,12656850,25459316,35183349,35931970,27887139,35818577,37487745,16159158,16363006,32427506,34218396,30399860,37601291,33789954,33785062,31197215,30050347,29780548,31461347,32858503,19848056,10374267,27212562,6601683,20911230,38113880,19426752,40495016,8610349,33615899,34827420,35241563,9977713,31998398,28253655,32825668,16984143,30828179,33761911,32321413,34531796,18178938,14993775,8014933,21335183,31774044,17069847,39111798,30803109,18188557,28768694,28877022,13002437,38574610,20340907,29566712,29313435,17080245,27889991,20782328,32486183,19063807,38459006,24378440,33322809,11858806,30153035,13038962,35633462,33190882,32152076,7453469,22144934,29505860,38921716,24292796,28428547,40657595,34721521,28625359,39458510,26074119,35482350,27664706,30639059,37067949,28641346,33297562,30646386,33979541,11045273,10834481,28478200,28354920,19076153,28926985,28139412,39912623,12904182,13646619,21172875,38193828,30727483,22856633,20262046,13297797,6989103,26308179,30668384,35075942,38896967,33026007,32691549,36432104,11426477,33058356,26474884,30071381,31735132,38078869,21703299,31085868,18837177,11978637,33968319,13135280,25600984,35334252,11856858,22938148,38659669,25032272,10459879,37249147,6390077,36012277,6310846,9040327,36845006,23821679,25270372,33238372,30764573,28019595,19837297,28182115,29958367,36078069,29298152,12748885,18243115,28524874,34709334,26913733,9646702,6812951,27123192,11664371,11266682,33371343,36054506,33107183,18272524,30210193,34605208,24843114,20677555,12988068,11186788,9277780,26034830,8726668,33624452,22719172,37876689,26251127,21411842,30332095,15150982,32514462,36755536,31557577,7536637,38836540,21424921,33259196,24292388,11995387,13383942,7434005,32809462,23659187,31896958,34702623,33944618,38797164,20786985,34034471,27326709,39097455,25850280,38010659,29555522,29132371,25193835,10162330,32341646,19416928,34729714,36141548,16701495,23611893,28343373,38631212,34755068,33465623,26155303,32925690,35703216,24502050,39678388,37597454,20010675,34375690,35931739,30384103,40673537,26353151,36008422,9894849,20335700,20833767,8489627,26564670,14389347,39853630,32655789,9242552,7456174,37880238,14323128,15463472,13251010,40664203,35681795,28113306,9304786,25314966,38407178,34400078,28699470,37801050,6325488,10315007,7951638,20747259,31479217,27639550,35339605,30532210,22707684,33806090,33713144,26939031,10762838,33085321,8891302,8379516,18284288,35850474,24479012,11835636,8730530,17905546,28002893,24634684,31653430,38739515,40219567,33827188,13249785,35275761,39890842,34348944,9945551,28708629,15442267,34093683,8202412,15483749,6920538,8211567,31061936,37874105,8662734,27472125,28074426,35058810,16754270,19587669,36198516,32098140,32493040,19472177,34532054,17029070,32859343,34750055,11371903,36656874,8610658,15982008,38219597,30415318,22195051,39654161,14577898,38407732,7712692,29203901,32604701,27907253,33594049,38552466,37244146,19484129,32666425,9751224,7351213,35706055,37379982,33696649,9155653,33804978,6782266,13036442,35694771,17085552,17626624,38684886,37578312,29902774,25860936,25537582,10608912,11224604,28576431,8235098,33448433,6441652,7569576,33570337,33277755,21109181,22793797,34351927,14036658,13293045,13940573,34227078,40673785,39127761,37687765,33411164,40671800,28637875,27826956,31646776,16166689,17805290,38778395,37788513,13224585,13656917,27505858,22896529,33282315,32000371,36744074,33921454,20709249,39274665,22992561,19730032,21536894,39623067,26770954,12499011,38533650,38065980,33320433,12196317,9887374,33466177,34699244,31670349,26288746,20589682,14053365,33680101,18047515,37479024,8495180,31399294,30613731,35184802,30481539,23336151,8716369,25995394,39491503,20651529,20715990,35193796,29150584,26373885,19728469,34443869,21740311,13966586,22520332,38064763,35797783,35209251,37742745,37398087,38534963,30761083,32063248,24088424,33881716,21216430,35332973,33988171,28924720,12997212,21272550,32906756,19920462,21505962,32202937,8096785,16667684,8160431,31689594,39927737,29730506,23811417,34694345,29793185,10549985,30528561,24414105,16171023,33183912,35778093,23074204,10284603,12622759,38893647,13525986,34432281,31187061,33885027,40674188,30706236,37540885,36316477,36205200,7700000,35222614,35002442,40661505,33093476,39356011,38112763,30649113,39350490,18348048,34837004,38644483,11893872,24051135,14922493,28759927,20623553,22418696,11226192,19415198,12139168,15019665,34690125,40446120,23780442,8196547,11112839,27300960,32810297,26790347,22888306,33639938,20245134,9588001,18026029,12660915,32597062,31844429,6452224,23782428,13441429,10688349,30247700,12439906,32407665,31230076,31925062,31925136,19781747,32115047,25598868,10934339,14304192,24594616,22297990,8324648,15208388,34059117,23747589,40134048,27289775,29692478,18845464,18586473,28173539,18396567,18414807,33578634,35088438,32525794,32632030,29042998,31789210,34624260,32253197,40098536,33425944,38433971,33589621,38816091,34749215,19693358,23540972,22133958,33704212,37872105,34246610,9133767,35362748,38239108,15715338,21809728,32375025,12265251,20243055,33853712,33760300,36131980,25194943,33075972,39606399,18984127,39613387,19488480,6448858,37036941,15608708,31923486,36157511,35891755,32572492,20857074,28585003,28939657,26171777,37673412,11597339,27883925,34924756,12536165,9604370,37488608,34189523,23690326,22197978,36525765,37785277,33419136,32803211,8819640,7877585,39820623,11490324,39168682,31004174,32485805,32385833,33940408,38701563,36175569,8890078,38792536,8487827,21030907,40673499,28128763,9685227,33689435,10898057,8804393,16442518,13828801,28650889,34542836,27967833,11783046,18770920,34226152,40201696,30343975,31715931,17146421,12008549,32404739,33875457,15699109,38253485,31218225,33709271,39192927,33696992,25479788,27531756,27878694,27634155,26564617,36829041,38891809,30994614,26658567,30161119,38111512,24545114,39672405,14094301,32307919,21106386,19112640,38102645,24443269,35717486,21050169,37865489,11442121,14237131,15013888,24459359,39931675,18105993,32045941,31116762,22588766,18905233,38419119,21443454,8086868,32463093,10092768,10017999,6997350,10467910,12430618,29717380,36962594,34605911,14802152,32148065,19252364,16017081,7521748,29810908,17172594,32380521,7452641,16550067,28928647,28541518,31705350,12429440,20464861,28642133,14057555,21285784,37220171,9239610,12032771,17659076,30090927,36325636,6638448,22115383,13171713,40674342,38456744,27100725,26602844,30954375,30827603,19559320,18102798,38734874,9109550,38099386,37810624,18948523,20242858,21636785,38360295,18024715,38904381,26405806,30336489,28288544,32606400,33017280,38590232,8716008,22552084,24236107,26844641,20704730,38832392,38322242,34459214,6296916,32745399,24537273,36557301,32600639,34639996,38878341,34314635,7478473,8045070,11261001,38093694,18528147,10791003,22000884,34757779,14038288,37958264,6312712,28600039,35335671,39991912,8675303,38594284,8473575,20452592,9718131,9097273,7221309,34743364,38695762,18994524,7321884,10474888,8814340,14058260,37997379,40674370,26367262,23670558,23256675,24971076,20347809,8526068,21437906,7013757,20684794,33656049,12391320,32674963,38171104,16408006,36249097,13894444,31662641,29563457,7943248,31650741,27820597,26070237,7381115,35466442,9041853,33383595,8386194,22505890,9484654,8462375,9727610,30647149,11277536,25546829,20468729,29181154,12774262,11968256,6617358,30277111,38380429,8313587,21800743,33339447,9757317,15376081,30650044,10637801,7617947,20936001,26251647,35349022,17519006,9464204,38256833,15751216,6904367,30241587,12945140,10477096,11500759,22006012,33342449,23955777,26977206,28698715,7091054,25222403,34157317,13244824,22293726,28743518,39528685,30438905,25713849,33693960,31022409,38631519,32403777,33728648,30244925,11256295,18822302,14400503,8651113,22341878,8357547,9068452,22101836,17390691,28463535,37618290,20021488,38324940,38306082,25277570,26149422,26921853,10439158,18374088,10991858,35029174,13259947,24158817,31046101,38528704,18392638,7954362,17545243,36069473,26803474,28200598,16710421,27070565,17723443,34418070,10249048,36939425,34206870,22083225,6896233,35721943,9240941,25004691,31148986,26804288,10048343,6824035,9420070,15514057,14497892,37844779,12652990,11912605,38292380,6507599,34527416,18460317,9961064,10377907,22998491,22067818,22519581,31428573,31671569,31103753,34834157,32867071,38924899,19547331,37867434,30302351,9256947,12619103,38666437,25389744,38500043,35344572,14211472,6864141,35287903,26157908,22497818,17428601,10748231,35406854,20633197,17627156,12652899,30321693,34444420,38640134,18523189,15923136,27750061,32523676,38860163,38559398,38136050,38455946,37934464,12545228,21102970,7827312,26992512,33348204,8187983,8140449,33333055,30865619,37571482,7709279,26100374,13919590,16557161,13584339,8899958,26708538,13825937,21281820,7026543,16052881,38884676,21365826,32074400,10086007,33992690,17609868,26991680,21687860,8407952,37935036,6448279,28306596,37842506,31616963,20438850,31863005,27603114,28744602,37889363,33713816,38931798,16803027,11565184,16899889,32952877,17624997,23982608,9121306,35427776,8341241,11124617,22415449,7801558,25685910,40139046,29739214,9414774,13528214,10895045,7390002,33089627,10268855,7316150,38813333,6703780,7354483,37046741,15537948,16065375,23272474,24356545,13821509,13002222,9609713,18993568,38326426,12954693,37741800,14461680,38280051,10074521,37888447,10029497,34365246,9943882,15970238,12375714,19839021,11835560,33455781,19540542,19089640,28298901,7411020,40674758,30951040,14529524,8565210,38626158,38106908,40674773,31684970,9571758,35227478,38200935,30457145,19419064,39098220,30722998,9076020,38824998,23475202,36136114,39095683,16539695,12692457,21621789,9268880,11987242,32283685,32079341,38191388,30485559,18634421,26535226,33325169,32299457,21215883,40229231,36592718,16297134,11224347,38253998,38300512,39624213,33689167,19941176,28409082,34902354,23623764,10450037,19326727,36845524,12228826,27210948,27446400,8545614,16748765,17653079,23372299,27980176,34450015,28371563,32768723,6708152,28826536,9347381,12153551,36777673,21105635,30381652,16986940,19077153,15486475,25650669,27693587,33789563,13561731,8984305,25461216,27148914,24987806,19771377,33021967,20445467,6614440,13809071,34751305,21114008,37402372,21093560,31419899,24249132,19043923,33405419,32844386,17900631,16657748,18603499,33865322,24728459,38449527,18067286,14860624,39750980,21638994,23142298,8760928,18210922,33860980,36713450,24441918,19036779,23848537,29240450,13929165,17278677,23012295,36511103,30330123,10392330,8320712,35911901,38264306,38510298,7187712,29976879,34724368,9784367,16264228,15956618,28534157,17668682,29777297,20488145,27466257,26430445,35746000,25884457,36465758,35719068,26710889,19865471,22484486,18051867,26160211,15500685,37616307,27740116,27462948,38856901,33527607,11825672,18044096,28624515,25233415,31997700,31490446,32892066,9272400,32330547,28772997,29684188,30371021,37046818,23376670,23927292,20324846,15149433,18577423,34896877,28258369,29207814,23147771,29572907,40082982,37410290,9789533,34436202,18522439,11469988,37659367,35173332,37500069,24936940,29778273,19340486,31223386,31742905,31528966,39912877,34149936,26277232,35426534,31836870,39623621,21757673,16572263,34335595,19578169,32627593,33227891,38803767,38878090,37846635,19520096,19493909,21245111,17439442,27714869,36006647,38689889,20165533,24501002,37483244,22660843,40454999,35181649,32731902,8650998,36427868,20062983,36559340,34645932,30908496,20608391,8629214,16001021,23883638,19692697,21310975,33179599,17243001,32678664,36074956,11657235,11415110,35005060,10300116,27017057,27851783,34461280,27588541,33490004,9121056,35532961,24545176,15936232,14028523,22244052,26598127,13251432,29918634,29113365,15785539,16916071,34320718,32024122,32415782,33794281,28521392,20602061,26756797,31804332,30347725,22960882,18786244,35372441,33680773,13578674,18290736,33290254,36343751,29572553,29715627,17941444,10115195,32928680,25561042,38088028,9011164,12825115,6601048,24249781,31873415,36771233,36831004,19893398,23069516,29815117,19327996,20610098,16211166,8125612,7337724,14875069,21160914,36536725,8811106,39093621,31724694,14405822,27372961,15195333,31935268,30563256,36025797,33673832,31731387,20647144,25165237,15545814,13357794,31762777,28133883,26658972,24075716,27368901,6973441,7906708,15686863,22620761,24298549,16044353,8607470,9095685,31802943,12206563,30942786,32319097,26846624,22167114,29709455,39389107,19173686,33569079,30002553,35498994,33992476,21333224,39640255,24234203,36672865,18098364,7848626,19549734,30355829,24386239,21041408,20448467,35876967,26909670,20543347,23356904,12392028,32415500,35808486,36642006,23362987,36956506,36881300,15519456,32057368,37489747,37951808,38396313,19303563,35487570,35053537,20400983,39105976,13101943,8683281,9000066,12830386,19598795,29908835,9992569,6487373,28294922,36549251,31271513,21723737,38921384,8234313,21024280,21953585,6336471,24759934,28555527,35920562,35026025,34419089,35838181,25929229,34867613,20811093,22635320,40007302,35721390,35704285,38815229,25032422,28613226,38696156,7879863,32764361,36274081,22563797,35026967,28015722,28003695,29300758,29424363,40047333,18484421,37660162,22695450,29123937,20144978,33775673,8491548,20424691,19503560,33029197,28611292,27981568,8991139,7027697,10077191,37549123,23297672,19162406,24161258,31225231,38099973,35301989,12167423,31858347,37917268,15664844,33826041,27749959,27605473,28617618,29121424,30921564,33616413,26529785,33100995,26658121,25248041,32485389,34113171,33729492,22959293,30406798,9898392,10528796,9983313,33442849,33658697,8041597,26313987,8514425,33441778,33699417,38759417,8445766,38097228,25030260,23518693,17196891,20362159,30081040,32813469,30144652,9058713,37193274,33556264,37519693,29964260,34846003,33910889,32065013,34737684,20409632,15728616,12903213,31364802,18593797,11938220,33762280,31862755,39234899,17146874,37835570,9977731,24246839,29813561,22304495,9057293,30359982,39248713,18480575,30460011,9488250,17193417,36539440,6889008,38232903,37874626,39278088,24577191,36011702,38043533,34326118,29768532,25778824,23730098,18513690,21170525,18825684,22631267,37923152,32518592,23891874,22685558,37540538,22675740,22797337,35852258,32253812,14117958,10401031,24084809,39756425,19783947,33286447,38988000,32520219,32357775,12720627,29980340,30974712,37274149,24034466,29310447,24506341,16648365,14972229,26512712,38335541,21201464,29269873,25009467,26034669,19646100,33275121,12513662,33175335,39329134,27515497,31873402,35088772,26213014,21491200,33962316,21326045,29623679,9472664,24225061,23698215,10990613,15013189,29106361,39224540,22222958,16628254,34174811,22047908,11818556,36428241,33031584,39157224,31338655,37858339,13923318,9588756,22027136,27438232,31976886,26967207,26984632,36648299,19691379,34470341,23360181,26447116,38402645,35615298,23895625,18754638,24846659,30245000,34045440,31333830,29906627,34725115,30361735,14867913,34949774,9096348,35061706,6862700,9581545,18986299,37818162,28112077,36220133,8904192,27948239,35806591,19090345,8651871,32650036,20476437,25450358,23376340,25485583,18024353,30811840,35206738,27366963,14727552,28710030,23025469,25547719,17806318,12502495,9642433,20141683,9335163,11227376,27902566,26301847,34551001,16691522,33039906,38612760,25287202,24543855,22018511,8795986,36750167,14647593,19161065,34526926,24826287,20161076,16133326,7230042,31409214,32599600,34622463,33958329,34905013,33599729,22999097,9153008,15868062,17947295,11408411,32053906,35585852,32244989,10272654,37878955,32250902,34806664,26881332,12601442,34232538,20483158,17472630,27829269,34263226,36062004,32359078,19772787,21599072,20712848,26640838,34177099,20616459,38439066,19345925,27373532,22490925,12051282,28977854,31774224,33457108,16463742,33461344,13491920,33300570,6723178,31874225,38627401,13140038,21267825,22236992,35288472,9477870,7112512,25154782,14132431,31797000,7071374,24809910,39406121,10838495,33078086,23922302,15724708,17834511,33655297,34113975,6674890,7161988,16933145,9229249,32026895,34844034,22146886,34545674,24145475,9389102,33532202,31516220,12891601,26063330,24636789,33290324,37262455,35951212,32488272,32622960,32001231,16293841,6952961,11117274,16866563,18088244,12652495,24716749,26963026,11102848,35501580,28111258,7753841,36163428,13811922,11215248,13894320,12960241,7342810,31965551,27381722,8244785,6725533,9062799,6496037,21747848,34970014,29790033,25978971,16512463,13014218,21727360,32780985,32714766,17305723,37227245,16075555,35564446,11127015,11918063,24171080,36182720,24968989,32024921,31333848,6770283,33358979,24939298,24309656,16196875,28159946,32548221,10235861,14909161,29479512,13730436,32292884,32636835,19398976,36422302,16183576,30269541,27535437,32876534,34228967,31657570,16435695,30576089,18996112,37521379,38761408,29152473,10897837,18140677,30563706,31893418,26733509,32151017,26941736,27776798,34167643,24915996,28547313,40275890,34222888,11371348,36330087,34539298,33233496,30532362,37776612,10369865,22527180,23255217,32443199,25299918,35430368,34553135,39245529,6515822,32953646,39130033,16226807,32810285,15428117,38001781,20714627,12294583,10038544,24301373,31209191,20010398,24049602,16519159,26353474,32177336,27902063,31144447,37886256,22723960,13609409,14871405,16243923,32591580,26556317,33491527,33497335,30537630,10036551,35610894,39449898,38568810,36805742,36481833,30767686,11469499,37808358,38603963,34726608,38395729,34308048,33107927,10675359,31957774,18061994,10398757,14973917,12059521,34465634,26359945,12136931,17634070,38546675,9907982,17752813,24864795,24470081,35698229,33083386,13566770,29801551,34564044,35894365,39386401,16080979,37817967,8865014,40124862,28103364,22813425,29155791,9496046,33077756,32672263,34817622,24541540,27962233,18839704,17915901,37200034,37933137,12624251,22864624,24480043,24239393,26845163,25238911,25686599,35533266,34424221,26237674,37023782,27330133,12416704,16538024,14694996,32074775,39630243,11635080,35316545,34279985,29038527,14687566,25357704,33458730,32620210,8873271,23354569,26110564,16546089,32914391,14998605,33969095,38317838,23447066,28838039,30521325,38194466,8636590,22755928,35040862,31818791,25240678,20743651,18605016,28590013,33714027,18846886,33166973,33283854,34037512,34786224,33281482,36349083,12707718,29144138,28959451,31445612,32035294,9420755,21407138,24090003,29989435,25883975,11536969,15406105,13010906,36746163,29702914,27590271,19740108,33893782,36651405,33113065,21968963,26696148,34452045,20920491,22426935,37201030,35784708,20565036,12785663,10944496,26828565,37934995,8849838,22705983,39222211,28938598,31314095,23696593,8759199,19445820,14590694,26034015,9510849,11271649,22801455,21999429,37618048,33094318,15552901,27998834,22588703,12761826,28871220,20322271,32207245,18998200,22451586,20342057,23969824,26885431,40411698,22275823,24418172,31298025,32731560,28940165,15216200,24007749,8044990,28451422,22554989,12198461,29084834,26129638,24204463,34112612,38152157,32299594,32628307,33776167,25116494,21210677,29525241,15597167,21641287,10594354,38559272,32219447,38362708,7003240,15102804,15437846,30196605,9398135,20066718,22091672,6352159,38555475,30220298,32358965,16866741,13192165,17886396,40109322,29925579,28863798,30461883,15632636,13215488,26820454,28741723,30280899,32732131,32307208,30062959,37573911,15713053,24042472,9289978,11674423,28972967,15404575,21006017,30369236,35192039,28551963,17996389,23921333,27782038,35915130,17842042,12925234,37724125,38138568,33283207,14520789,27721648,36910824,14212817,8972196,19891695,34125173,31016562,18034036,29217175,37009845,7217564,33459716,17456163,31410494,27697288,39698003,17360778,14919266,33767251,11171822,28381904,31937209,11172158,19465971,32933018,31967235,14741056,7885548,30196095,20525023,25330243,31430928,34811941,22377786,32624954,30849681,6915744,9242285,38593458,28757570,33949030,26438459,6334739,18675830,19386284,28538169,24614418,23468201,12648718,31817401,11593527,36942053,18458136,10194934,34689083,29780357,33940736,12885190,19472986,30081911,30040670,12826956,17558129,7707173,32058142,33618857,15108656,38985213,28588460,30864428,25085678,27597379,13029630,17249214,10043310,38567797,31376563,32866657,11401134,26861726,26733039,32679340,22344063,22899435,6322289,18247502,39133103,35931626,36271224,18526785,36075289,24083357,15362656,15234272,36076488,37126519,36094052,12998705,18753275,18082953,18947019,16825904,18691867,27907870,29770064,27023906,33238763,37506512,23348684,18255806,31598349,21056986,36998869,23693773,27470981,38552043,14113526,35230113,30674485,8329444,35084546,37153412,28925563,19218268,34656900,9564112,19069488,32777134,32795567,20750619,33028653,15505358,34294958,17575751,27336965,27849881,15782818,7436927,15912691,32836533,34490067,15845645,31887601,35398226,31948507,9126729,26779321,31485652,21545539,36666170,37636036,39672415,6529952,35409977,38348432,10467458,38700567,17173875,17449701,39143762,38086317,13358125,30565473,34749133,22708046,32052575,33105829,32506036,29830351,28138922,38402213,34353052,30873563,32887629,14762405,38835111,34681726,35036465,23197565,24739338,24644744,16823711,25390950,36003919,31495491,38139454,8963730,11384314,27010633,27024548,27332700,29108741,38066755,26679877,18769692,30332510,12172379,32492396,28318427,38498158,28677482,31325529,34831577,22583488,27532662,37028249,16332339,28148402,39894526,28526012,38463801,19652120,32077570,21490421,28365592,37113202,33030229,15161340,31306305,31510593,24034861,7791965,20353055,36415260,11199885,10233412,38302355,30417476,19322790,27453763,29974116,20303065,31174891,26057800,38365459,23606059,34836947,28481002,13696013,37667322,31293508,32367273,19695448,22568059,36678361,35375537,26784831,28196410,20078016,7948320,7272445,23840647,33546489,35147734,38760964,32564508,24953791,38451181,9547085,20960459,8404725,35007005,18454157,32853578,31960811,25633868,31683776,31224145,38358021,7334275,30321321,33205191,14228352,23197470,22882827,19667087,8311068,27239997,9323852,38574458,6656882,24220280,28236772,29270840,36092948,31292111,35325997,19319108,35092677,7062316,33978296,36141050,34055995,23620785,28571372,19132953,22407060,25036380,19984887,18579836,35333844,26494462,27112338,32410696,16339609,24184035,23811714,14055644,25686169,32546149,30320690,24229642,33072662,28746098,32952408,34745398,29429038,30725991,6522051,13005589,33185354,35454391,24393787,8531942,6794007,38848533,24184540,15520536,35022373,9904431,9577094,14412762,13775066,33016976,7339301,25323266,8734800,35150699,15617671,28664523,20109797,9487661,35282283,37941977,35449455,37959315,30671268,32478495,26963118,10472279,33022603,32995633,30920212,14152810,29966408,27453185,32065245,12647010,12410378,28686081,33413705,35010067,20633822,32491450,7708547,19355117,9647599,19575351,7859547,34106570,40049844,28372944,32964224,20030329,31021115,10299435,27542254,35123511,25153201,20655027,25081039,19342970,25522683,35409592,25968256,28397690,20508048,10809149,19600081,35444932,24540367,27314565,35408940,9619583,17344422,21018761,36102940,7000544,18664391,23510690,39497812,31018948,36873878,8334232,33336561,35392139,35399021,19848726,38162686,10397912,18824270,32586656,32636634,32191893,28781063,13995559,24839109,34840415,11196787,26028820,30729984,19174873,33960527,38195889,18051838,35363854,14591778,34255049,22971570,20151901,16653056,21489739,16755280,28279001,16557537,32252035,22004285,37915614,35167014,18387603,26049970,28282689,35183263,17794406,13811281,21363059,22395839,11200387,7735888,38106621,19133741,15164850,10159431,32225645,18098560,23648560,23467609,38082165,25631835,17412764,17687887,35399947,30254674,32413245,33405488,35448659,15128024,38965093,29216495,15776779,32162919,36732109,14574836,13361285,24168203,19202082,9146675,26747215,35409071,19926475,23467601,35336001,15239227,12781763,35874345,22230106,31246645,21199151,20304329,19752958,13868101,21298284,17309723,22870129,10185580,37665892,10773666,29676267,36585370,32188175,27465099,9799326,24024173,24307473,9474239,26227543,10350480,35385337,32493492,13667706,7631223,11025790,38573117,37864836,33537388,22494899,12988705,6402215,38351597,10977722,19957372,31004440,32520567,8113431,21017551,34080469,36644948,23262205,18417294,15603564,27922929,9943955,31342110,32697495,25919782,35384645,18137784,30535855,37240231,31473183,9981876,25613982,24770692,26005007,34893034,23437332,37657215,22508957,15419006,29832923,16351530,31301537,6471017,35405171,32812425,19090545,35380450,19850848,24239822,30072288,30535158,31843655,23341168,30507548,33968653,38875678,22787936,23834974,30809671,33291307,26965943,27257650,27801930,27246184,38617413,17476810,39527669,12158979,23362110,31306801,34501917,21399080,32386361,33410519,15568681,23235020,11029374,39637879,28114109,19265823,16656083,22957409,22036728,35305580,18599161,30988141,15765318,11441202,38820076,36717719,37897647,28172106,31041666,31240078,32325757,21237670,22507372,16187614,22604543,34601144,32540295,15606301,25955208,20905936,27728263,13778640,27779446,23194498,12032004,32103143,11409474,25155429,40199667,29047581,9806168,21628227,15491502,35328697,36546152,29265143,16037964,22966706,16718932,24574749,19088400,31145389,20451338,29993490,39623118,17458863,34816823,29739451,7060530,34659149,27606765,15136412,33209186,14873234,30978451,15441473,20053757,12861582,9184201,31701929,23054334,15846770,30846371,33177021,16612426,35485453,34550335,36199515,38485902,34937716,33242475,28139873,29289038,35478120,38131756,21881823,35349592,10081723,7541229,20234748,31522630,35580931,19465917,28564291,33376932,8335752,36132441,32568835,32153529,27349753,19065227,30920080,15239532,16113989,32953992,23485185,30385919,22663249,35376249,27113732,9030976,34728283,23478699,32288852,24204431,36630770,39354156,35396772,6939469,37223729,28978037,35375020,31882975,35430650,25712052,6573183,28273235,35511320,10332480,26711556,34694986,36858645,17508956,29133534,33742694,24550218,28230669,17796052,21082757,38633342,37062433,27921784,23663853,38630558,35481029,31301057,39523488,38541413,34951316,26646013,27091871,7105788,28249452,20618047,27903733,33590426,28136244,15700411,10567435,18347511,18603970,7109461,14058007,12547799,32729722,32779656,39379747,7134850,20512339,8401873,19594718,9972241,19090074,22489047,35422869,38986013,38269939,31417685,19732897,38889759,8310738,22662265,30995425,19926354,28208135,37593200,15239750,19893970,10121265,26285355,10894586,9420123,8807951,9279267,8314781,7368876,7440539,12300255,26916475,34223879,35404618,12836199,7862990,18103149,30099115,32162657,13205592,34251140,19255736,6683783,26639365,21129880,12654489,15470079,23932140,33716907,17169409,30861627,13317332,24609045,36130376,7961856,23858071,27347048,19369631,26832483,19803496,34074168,17559476,22457636,16269363,35384903,7901240,15151652,23764822,35389462,10917444,26491558,11852219,31859749,29246030,33076963,17473162,32445143,32515454,7717692,18008482,17545793,27554882,22394317,28034321,25709316,29031689,38131860,19743668,12246453,10825765,11302445,35237590,38941050,9072476,8376362,36947887,18892647,18008189,28518919,32139240,12512082,36851025,20527198,38702781,31460922,21282057,15068175,19943414,35114622,24930349,14945629,9319722,34055282,13501845,17162360,33975658,34419051,30505510,30254800,31579077,27354224,16838414,19466579,32452944,11339873,16183212,38330900,8352090,13303306,30603289,12009441,31989726,20676253,35956256,30976385,37731681,33866171,20188069,10334366,32039075,7713811,13921690,31425941,36434625,18409005,24145612,33968086,31312414,31607747,27020273,23422359,9303585,28207908,27359688,37055948,21385027,21998317,7441845,6799611,16502610,19317886,13933445,16617743,17573273,22666386,34216627,13890965,35817100,17217827,31055233,16717975,17708600,30157814,27521488,32660026,32826155,32952505,25958498,13390991,24482115,11935469,31648595,7201322,8768296,28874244,19504972,14429443,22060229,35803851,27713946,25854827,35444846,22676437,35426413,16772830,34635972,37802470,36277103,16333182,31245372,28528570,16548212,27572884,30084787,17905173,17627165,14225802,38064798,7942412,31288444,38192609,10128049,14049235,19538735,11531435,39018189,6904009,31798825,30789224,27942629,24861730,27377210,31553408,31470235,7599724,35683200,23910680,31226419,11315956,23986366,19293951,22878181,32067359,31625163,33082161,26506849,30222800,34346532,23049796,33268838,27125468,25957784,27641212,31698075,24054648,30152550,28357343,22683758,17956249,24152578,20258200,17659191,28952728,27444697,35893029,27389873,32424830,17920846,27209917,19510883,6533688,20021127,31896264,24096735,21261205,10069591,35810722,35423282,34934619,35080990,10621776,29411828,31771302,35612429,22464634,33829621,38900708,25585703,33120802,10582194,6336934,15712331,31039502,22012879,26910374,18124456,7955489,28538172,35390110,11335977,25367404,33626730,19109023,35369325,14019353,18060677,34454530,20530036,31753664,28786452,10551978,22903863,28642190,32526555,39897373,12887922,36351535,28466864,11684033,39967091,33172617,8610089,28537798,11067067,33418919,18980363,29935838,36637264,26534032,16463739,27441844,26308041,40466224,22312990,15566433,36082205,9121533,18558949,35305095,6713209,14826811,28003476,15140435,30197576,39624520,13580136,17573291,35411057,33571132,32374156,8030958,27713591,33201459,17806392,35417523,25489454,22237528,9717666,31131596,28417118,19529369,20155465,32998185,33011862,32878077,35463277,31799179,8777548,27240126,35326708,34569213,32357241,24333612,29397672,37942694,31550982,36566703,32328133,8016386,27600499,14271236,11669463,20773441,18864607,19500089,17661837,35430991,11975268,12017530,34930687,36466485,38526681,26396847,34364263,35485911,37515313,30863586,30296112,10063775,39547993,11091949,36701260,25152716,31464964,20246241,7963036,37227061,19319871,17490167,33073231,9174117,8814758,32224391,38851655,38819961,23372191,10996133,35401689,38869618,36756213,11067671,21123786,17939543,37690322,35748566,22469690,14749667,29818805,36049142,36913285,25557061,10134776,38831444,27883128,8463898,32799702,37285409,21330390,39148199,12589314,34424471,29971524,9132284,29701267,14896889,35407033,14720085,29543911,37049135,13234001,12471334,28304724,39697523,28626080,35848640,8062583,10012915,36533518,30541076,39114583,11286895,16840220,32731427,34830600,30867150,34428140,22620395,35477013,25723173,19877299,34526686,32877258,34135189,31428108,30302717,38452400,17897410,28282874,34993507,13301579,35396014,27234178,8489267,7183323,32867469,36000865,14879978,26739475,20922818,21533902,30553057,32878786,32981687,10747244,33530606,17041901,35375241,32191101,34279037,14151663,7776073,18423802,28614017,6750335,7689077,20192105,39664686,27597352,26251504,36386087,27726749,33412327,13317325,33367405,31755901,32469284,23689155,10128187,30931801,31175148,30089956,24610411,24765026,28955015,35131088,33526162,21230304,19520048,12020459,17831830,15586977,35718905,7670622,27905221,22759000,27350148,21622280,32038790,36646835,35435311,12646567,14335265,39633675,35542658,7645418,12893293,32303984,30465189,16912537,36408206,11059779,18589688,19351849,7651009,33622086,32888592,25366133,38149491,13319463,34816208,18661556,18590848,38102419,10405019,35633740,19942794,13550818,27825256,9257828,12565798,10550591,34553903,37607291,20319121,19070785,37440521,26325254,20620032,23366547,37797489,30088635,20228641,29115781,27719954,39908294,34777809,31106804,30649737,16476337,16051916,27196842,26254846,6660258,32986958,7792858,27631702,20458250,15474497,37246401,13981012,23544891,38585975,14152507,20025449,7515452,37331577,24209043,6691116,19463042,7772682,22505800,39002148,19020452,34491221,30770316,10225692,35453261,11613006,31442699,25346393,25766626,35114165,15237009,17925623,11348004,39624480,36805681,40174138,36225499,30320819,27643733,14425402,9586873,28523590,23428381,35397811,29691382,35895676,28017771,35435813,27437349,16866326,17128417,33517915,33665531,33583190,15414161,35930342,33237016,22938400,23478806,37732727,33947067,31213357,21226844,15794224,38696025,17423073,26222050,17333477,20616584,9565895,24309464,24485880,7788025,11435190,21940474,9809176,10048023,16875519,37036745,17767562,36762086,23040076,12242101,38648561,24730676,36117206,29232429,23604268,33542270,36115940,27243180,10326411,14323425,14823182,14580324,20970826,20577016,31601195,11057143,28228567,13193566,25103043,11302726,9133476,30961973,35911884,33437276,6442043,7248863,11629791,35140499,29904141,38384240,6286490,25490698,19136648,8989553,34941071,7432268,27924836,14903060,31229503,30824324,24757611,35449355,12485476,11575776,20417869,33202531,20881704,21491964,18948917,20272695,10481045,35182685,21680220,16652561,22946044,38725723,29797178,23141733,36999409,10750539,21003149,38969766,20890191,10226005,32259676,16823042,36434912,31143974,29585098,18349007,14281640,30207832,22092068,20613559,38699351,25174582,31590721,17993158,34782238,29921654,30003860,33509091,34619034,22490977,19189840,29820041,25331275,32147513,31184907,35410987,36024544,38281706,27636702,28815052,13971122,25886424,20453710,34256095,32212871,6661900,8336227,16275718,37968628,27948512,30861292,11076146,29734853,37554490,31036543,10235977,37567271,20156632,19975689,11603191,35815653,34119867,36102763,26965664,35126338,36113609,34637602,16786652,35321912,31590078,36086295,36096058,7760898,30235068,30321028,31615269,24194999,10801479,33639888,17017367,35525604,30097805,22685613,33512129,34032923,17115001,17073230,21330670,15292702,9356621,34627727,28835698,37519988,14170543,33375329,27542918,7163537,27773001,7543033,36118458,35245249,38781282,9555862,35621317,7919819,33081878,37689303,34295609,25283101,38765270,26978024,30367758,32465148,26348452,38737176,7791301,24576264,7702018,10858220,17514161,24664559,37027449,23592963,33037342,12783455,32678555,31423203,20364573,25280600,20056409,35815204,11409763,20389512,38969263,23680936,38727805,9491730,32320675,33780178,13138079,34882261,23575834,34916339,22576733,36269753,29900722,27276960,17866115,12251170,31581851,34003504,19100966,22582415,19302680,13302342,31260770,32223457,24784258,36188090,16624077,36444190,16968895,25195379,35405312,20057940,37930736,35619579,30906533,12784160,31099951,30303850,30345330,33656870,34055725,36880522,8583660,8550354,7250829,29812958,19345792,18303877,18299199,18445014,37046884,24160294,29780032,33251648,14677273,26696841,34419219,20224380,36403556,21818100,9569989,9666103,26019732,38415966,30252107,35511411,25138176,19087306,27713791,19346136,27457098,27424658,12404217,9225441,16063221,7328453,39172187,16249056,32410476,24396446,32258087,19329268,31665310,11484544,22004879,32390233,30088241,34246753,17044588,35443554,12666830,11432612,33422708,31258299,28362304,32336240,33343463,26443660,22175824,16258021,20050611,36983659,13753853,21601385,12580878,11060074,31881858,10760029,24172648,23259909,15523276,35410945,13469839,35188791,32082031,37487009,31533837,38706729,14971343,19156945,17556893,35454176,34890473,38535619,24707586,8820280,17611092,28921001,20146671,11180549,35915650,36845182,31336559,35404736,27166659,35402885,30426028,7959439,24756245,39938255,34127241,14861570,26288745,25689897,32019398,32519325,35431025,35765356,36177211,10154220,34627560,30948163,13329199,36030027,35389669,22754848,38951046,35415510,18117653,30293961,11664934,15018061,37888323,22751577,9264960,16687351,12910760,35822184,33792579,23905823,6833855,35391495,33344879,14518296,12451804,29831265,12073843,27945070,38879829,32415787,22214142,20168568,22400255,24759280,33701997,33911662,20090272,33724706,30999570,35392331,23915386,29530360,13808117,31709060,20886452,17818417,30811922,27765674,6865893,13541598,32006585,35401373,35936045,26492969,16431973,20272204,26994312,25669191,34283522,35279118,10759689,30059739,34817071,37746902,37381720,9380712,6555482,8763637,31699466,10261750,9505946,14485655,26956946,9233537,13552133,21413868,9078664,9261433,13196115,28002249,38199982,35413422,13673880,22984729,37916973,25900948,37759025,27462920,29797315,25187127,40395635,38330888,29733643,23758319,32075052,23902168,18796474,34657008,29022328,32454579,31429324,33991100,37277390,35465664,32720727,21652955,18220960,30028991,38602395,23277289,9041522,10701196,12169568,28066842,33942109,11397369,39902379,33422227,38809506,38426541,33253298,30512144,26163283,34729839,17983639,16000389,22763533,25505879,39629942,32711610,33772227,34298501,23012773,34311978,9485099,38301120,15409153,31216204,17262380,32381699,39941991,38685171,14587283,26792839,34334578,23162791,14838012,18197021,13401469,22679638,8966270,34266781,38950615,22640189,28539480,17408566,23636218,28691859,24279853,33594797,18131657,38779144,38975040,15395009,11040261,14843338,35201995,27798326,26466345,20724485,16249521,35709438,33085930,9454958,14243986,30422433,34739629,26397559,7354287,31319153,25384063,39902814,35464945,25740670,8102922,16380812,22605292,9567190,7084161,38378889,34364336,27900414,29432266,19093772,35400472,28003336,15905497,37118259,30840435,12982310,14867689,32088313,26152851,13828144,35778060,20799497,20803360,10151832,30894764,27654164,25165121,37666660,18090794,32486526,37613460,38834611,15813856,33865153,10164697,12630019,34987433,24000002,22445835,34021588,23505985,28437335,26761882,30003128,24402739,18333169,9283266,9400354,8061762,9741501,33364242,33895692,37487935,23166085,27099735,25412775,16640075,22203600,14873599,30625031,34308251,26489161,18565375,11333066,33629296,33333914,27289627,24627243,23471693,28839732,20511674,11401785,36750497,15903361,9384399,19333130,27697410,30826230,13483258,23028986,8398843,28379962,14295281,8110109,37439554,20200982,8219311,31631969,30112318,9725276,26993887,21946832,22596646,25256495,28445157,35400414,25221660,33797971,30585447,18715570,12141105,37479112,33616849,28841374,31613610,7960208,32241246,30126817,35280238,18039808,20756659,19334786,35397973,30552196,38907154,32681218,24567770,26568870,9722645,30055630,34143985,6886725,19501273,7876613,20436353,30378689,10814343,10268584,28789279,36149965,19405605,8290297,30254561,33652311,21804446,16491869,17065565,13722416,26605452,18789699,21879076,24946757,22828226,24075616,26777219,32221363,27931374,38746982,40030397,27054744,36999426,16156321,36515390,23385740,34204969,30648594,33296716,15256450,24052744,15319728,16641474,38396473,8410123,22660049,17264821,29849817,38152755,13374932,36131912,21913613,28044138,31818667,21935133,26938394,37308214,26412613,32251606,22291613,15894259,38588259,37676921,19149791,15664504,34773422,15534154,19408803,37901707,37748475,34557408,40018941,26766252,20726025,34394007,35218897,40125983,23832081,36953229,15572752,24627807,9728716,33420283,13119586,16867782,31662463,16458889,16877744,14179636,8697956,16738554,31194023,11108148,34029079,26207589,8963166,14785675,37195446,11411118,32791144,36765683,20019457,18978461,28446839,29022140,28202231,23760775,7205722,27006353,21719104,30913254,32127770,14083123,27067187,25470585,22594582,21676011,28089777,9654591,12725414,7552159,14572324,34733767,34007422,31124556,24456039,14051193,8420784,14380719,20770771,19507750,14756441,20896216,27897573,30734021,10581870,36365772,32910350,24467236,26508016,15680654,34732271,16844988,10775261,18259727,29074100,29002503,10595443,30797575,31444897,15877133,28380622,8726504,16718206,25237725,8105239,39198943,32299144,8413510,22231331,31577893,14472851,9399674,33757147,30525900,35148790,22669298,18212431,30631515,34461753,26035386,35521235,38407243,38144647,9157553,35101743,33412858,20999386,26071853,40671034,11664285,30738517,16466015,38439303,16278050,15748876,22958092,19744545,38005353,34332498,8100146,31560881,36946932,33614564,33676499,19417750,22432469,29830968,38936335,17547736,18364350,27534449,14709322,32077639,27063120,30067394,23749889,21658498,21593549,16949638,11311611,12323113,20242400,17161884,34886652,28791956,22482173,32241504,23536371,26826268,36620275,34242495,22164855,33655767,26209698,26560833,14636065,38132271,14865708,33681162,25838197,37013252,27186105,13814301,25166466,18090171,20786729,16626703,38394018,24964213,6916041,19013991,33597185,26786219,23391020,27224943,22222665,6451662,19956857,22330670,10285550,18669179,15453475,24200246,31778138,33609026,33526565,31686033,22440029,16445999,32651044,33656924,13791697,34113641,32734358,15965441,40078893,38016809,26046799,33103386,10243603,20359261,36566784,19119952,9520809,30205953,24907586,25372233,23188626,32482434,12250563,30162840,10482999,24325958,24642319,22974757,35436705,15229153,8974367,21501762,24680477,22580453,31431189,37518213,6869746,13160453,10929870,36438872,11567664,35779322,25203150,36525168,25393843,15466954,14236314,36201335,16967801,22418477,25137572,33596905,31795741,30651544,23147721,32139444,23659398,24559227,28377421,9721406,34675473,32879923,27646892,7575771,39279037,29223600,33680851,33041987,21286015,24092540,25119480,26079747,18460462,29923657,12722617,23773859,23891466,28015538,33871936,30370960,31035351,34405597,25899571,25582889,8392000,19970010,36520729,37505621,36605546,10520415,36150428,9964600,12860201,31142377,22765822,23533348,26566628,10831751,34533655,34536158,9714634,19664305,12155920,16913637,37396107,9798897,18660792,18756692,36570307,26452209,16625507,31503505,31804282,19525242,31804759,39900003,37215063,19169296,15982618,14772593,34661676,14078209,27458298,11018527,13369268,12521786,31278678,20638797,30676055,8323652,13316110,34856110,33123203,36560486,37564161,22036802,25776955,19175134,20175646,27212327,28767526,30205600,28955994,15627418,18915676,35384112,17857318,32593641,24652805,30173738,16680593,34379730,22245721,17255699,33547292,28269916,17555276,11084645,25917362,36201795,22076311,14068277,36983672,9799827,25953242,11724880,21829528,26330585,18490126,23511520,16534992,12725852,34362826,37599319,6816501,8235670,35251783,34434744,37804160,37503706,33988412,33912661,36583687,38002682,10140673,19415888,15005818,35146228,27235187,8748204,24057901,9966358,34356414,19088108,17489412,34924951,14241033,17344596,13656540,11770610,18002088,18373585,21827303,19389512,22025158,29231194,21214669,35708389,17279510,23291081,25580912,34557552,7634387,32693975,13920818,13833428,8126293,10918868,27572890,27862393,16951752,15020290,22775899,9553675,20465122,21787701,39227382,22326901,17780577,22818771,19307392,30415077,32879922,21599574,21830781,33928134,32434256,27269604,24061581,16709260,27721362,31965798,36938700,25664121,21957038,9249682,26131799,35159856,28358717,36558435,9270758,23495392,28125333,24150626,27624555,37925840,13770521,15331167,14394080,18948619,8958354,11823805,19707575,34808543,15131586,25581977,35837897,8531688,30887198,27548965,36179620,37518891,15535094,34454506,19669305,22987812,38948974,38974838,31166411,10235806,38843204,25410054,25197003,24174036,33279363,28760049,14320747,7454265,12579896,27087579,37709384,18243931,25390482,11685237,19701954,33447438,12807282,40671241,15563368,14516980,18389177,32793081,38794779,38782013,30637042,18147958,32287609,12911899,12809079,28881583,12871097,33856096,10726724,16146436,28067188,30927036,14127555,26558431,18623900,9454836,38812970,29976597,27292480,33106523,32836715,22301850,36427524,26384018,31819464,13005598,20953690,33046850,33644886,32914501,11956821,33030521,22960140,35302505,22768584,32404049,32414970,31240419,16191841,13778686,12083051,27692682,36316302,36524500,32982994,18296883,20431250,23374106,28707985,28654238,19615918,21942777,34042137,17968065,34614265,29232556,36688940,26685145,20646959,24149758,21961370,29903643,19592745,23747182,9910083,16461055,31413799,17559924,29237819,18293496,15656030,19608413,33260904,22570044,26740429,19885070,10820090,32540255,13200876,12253843,26718227,22416301,13515678,8500011,22106619,15256871,34758547,10198313,26726698,33799513,34214371,32935426,38725302,39005716,17851651,38939498,11741714,8663639,14052317,30768720,17577524,28979259,11814286,20036624,10903318,33852251,10999523,28405530,32840009,9408658,36743157,24969868,18483800,13793682,37492246,34367229,37349690,37406197,37591542,16467885,39128325,21030642,25095062,7005115,23047699,30492663,23444293,25628225,31216214,10277414,15870212,18146216,24133863,7048695,35306125,16952981,11666019,17353336,23613080,22406671,34922215,24083761,25966450,27047508,33132327,25827599,13177103,8230371,25685086,22852749,18087922,27521111,12015375,11401398,32615159,15477683,21781772,29000072,28132897,15281417,27893648,31710060,34410051,30833313,27967061,19317520,21247338,17153200,34330901,27768959,14595423,18314159,33539876,26343620,21321504,37994324,20420590,26167581,26228848,36589917,25912648,28306995,30180294,24726769,24722962,14250078,26858335,16865361,33990957,36842782,39496460,27613345,26134753,36689348,11818006,35616271,25542266,23386382,25133400,14767892,18847141,25084876,37538259,30481580,32722034,15475333,33434880,30931031,21616875,25469583,22641807,9306693,15820039,17804594,22876706,17241665,17180327,35619444,35852367,23900617,8893548,23394051,134181,11830498,13114137,33381140,25358352,27257672,33358930,33884655,33701920,34016260,18100075,21297608,13601081,8422428,8100020,7756969,19007078,35363196,36367083,33877603,38640286,20698038,27699964,17277956,25768963,36550981,28359194,30784880,15788571,16752378,9935147,33776056,31945031,9550646,15707408,9167382,10087477,23801720,22843531,31603693,24572087,20523778,14566144,18175796,14962572,34420153,21362138,18298422,7440580,10899186,16840495,28046554,12540995,7847672,20739014,20638016,17970901,26999706,35863062,10393321,26190330,36784031,37506429,36516987,21129591,37644459,17766900,36872531,15388786,9649852,37631347,12838826,37748531,36562312,36874132,12985476,7777921,36677085,36772665,36621820,37392729,36504080,33752063,35656242,36760488,29781103,36678386,36666275,37037963,33236510,36857232,15235889,16652268,24403771,31002805,12725893,33106234,16934715,31128444,31485499,33693652,10953877,6679288,24575220,28436936,29805686,16167130,19938848,33519105,32861010,32596143,19099420,34428283,9135550,23443705,24418296,33522637,13861926,23621764,16341235,37596371,13387829,31560762,12003612,27732582,35798364,25584713,17758748,18609113,33325048,21042056,31390800,30949480,15801597,11009312,37669604,31753698,35242581,33069461,7179452,15393439,30150948,29255365,25774034,27012328,24070433,28230021,28036041,27184569,28849908,9554058,31300568,11839522,30927733,39447128,35425481,7541712,16679632,32115248,10170529,30963169,28843158,34461105,33828356,30560548,17833247,27547474,14510224,20696034,15105000,21329468,28749330,28059698,36249986,18403102,11937876,24128235,8408314,27653174,31295809,31743649,18210609,9241727,32207511,26620630,33278867,34472908,37221666,19059595,32167009,33070615,27695320,28480226,15643448,33147927,16491956,14327951,34632698,34242278,17050771,31667661,27006403,32599997,25984649,34755081,15769424,23566641,33993019,33574857,28758296,6323085,23827622,30514973,35674486,9626442,25533424,27993977,6535545,33088229,23874370,28441375,33518386,35042556,21889611,13447966,21514241,20332785,30303951,33983571,12006857,30364674,19606412,22316040,10500018,27267949,30756298,32330881,27111227,31212315,31575766,37447376,35146273,28532057,22805809,29120177,31622753,34249969,30416013,36761560,31742605,17629752,38856709,8049158,21098243,22005904,32913724,34162384,22721125,12621914,16744312,32934276,22827007,22641213,21942989,11164467,38593201,10286065,22701088,24239568,8424509,19007699,15096434,34351998,26639259,36834870,24331929,16755576,22597676,36953211,30397330,36519882,37031051,36837374,15886225,36853912,24264589,29142486,31425046,31113396,36938554,36741203,21255993,10709142,35404912,16306779,21145785,16872506,26790084,31424105,6797739,6408756,28406370,27902360,27914640,16372403,11904441,6444552,10223247,23084104,27089146,37588818,40664576,8096945,26530052,37969653,15508893,26879382,32485390,25695412,32414253,32688370,14225148,17559549,17343262,33799313,20024093,21913310,6770409,16204558,17173231,19500847,14416378,19576094,16145521,19934496,12365357,16012801,14863346,33291345,20022283,30170094,36655981,16423658,32238178,19708049,24149426,33343994,33300397,30121926,30503446,31112602,29736041,33617503,11266919,25289373,19480184,19234275,25213990,17009374,31134887,33039663,16648777,33979971,35442358,27403742,25786740,38423678,27019964,19799710,32976516,14005163,21185254,17303214,15428415,18677291,14833887,19922313,31673813,7011763,36388788,25642297,28773844,10480919,27239269,38807986,8780945,7178190,8560305,19772052,32881575,33119354,32568463,33277238,26772440,26234774,19003012,23082429,17032326,20131182,19492030,13959452,14856707,13485207,34867974,26037330,15859410,28477869,8014288,32696150,10955155,34257820,10392584,14509666,35632320,32176384,18687088,30186730,33298588,11040546,33927827,9042105,32178474,32328928,33747202,27289218,17328253,22639406,17084877,20720892,24557572,14473246,23878885,24619683,12904369,10829135,24985501,36764933,20296396,17835584,31162930,24656304,24968718,18568095,36147417,35829218,10022617,27210603,29419991,31851473,23442775,13903469,30811440,18851046,13954069,12675612,19587302,7310588,33415698,21184717,33144712,30576239,30982145,28138982,35023642,31616344,34251429,28357306,34756317,30217180,33443586,9350204,34840124,32767079,9109492,28122170,31421318,20215033,10000376,10259861,35728515,18562692,31077383,31921081,35984029,32424962,32873717,25965734,7752487,13899565,37012178,38701459,31018685,34074605,33761608,12622233,21777299,33266248,29948933,21345402,34179256,29801552,6549906,12379711,28250029,29186778,27647348,18771769,26297969,11937952,32397488,15041003,11721915,29054534,12485432,22091397,36506612,24949815,31688515,30494113,33880818,34141391,38299689,33201543,32729998,19744283,35266738,34056890,32067260,17954806,8474216,24050888,38607078,10995568,26548725,24581344,34324385,12922519,31720826,15582180,23427029,27522845,22397205,37130735,14161410,27179734,15846786,30732054,28100874,31610244,29120717,22384411,26440371,30724649,38090098,31553364,38191499,25719151,6795520,13201285,10940445,14228945,22119331,18287490,12525629,22601791,12592629,26711702,29024007,26847294,26832319,39091254,33891966,17456371,35417279,33120133,33927373,28076548,35472978,35239533,35546042,33648646,34319201,35223511,34936567,39930654,8808291,7805982,34698853,6940252,8475640,19251593,21632230,6332574,31120840,38892861,14142887,23659150,8485271,27098955,8790022,34664639,18327154,8100201,9119107,11043518,8096552,30811249,17056687,7323773,19490268,33478524,19011098,27027657,27199453,33355320,17206931,9357158,16569710,25312336,37999248,34261347,23430443,29113252,19586482,15193884,25796129,36509516,34501668,8470009,8250115,7364960,6523897,10256499,35032348,10097972,12415621,39943829,33672724,30481473,36784731,37418299,16165483,26636850,6565779,36954506,7970118,16515463,26905756,40659755,13028451,35667146,23107239,33344054,10011385,9477025,29987906,35477187,35682144,7009188,37800430,12862312,8326550,36448089,31526429,28484577,22067407,17607222,36420591,26330659,25922489,9316477,35668723,40503966,34690860,11271937,21809836,9146408,18799921,14147942,18823021,29091679,34785121,39689843,34376425,26619178,25781788,22394904,16378731,38307474,18759612,9786625,29855857,38803342,19482983,35349257,24411334,31375916,26588176,32155106,34485770,17726842,18526385,10384048,35704153,28209818,20709845,35023534,8021454,25142642,35812672,34882476,26110437,32861363,37760754,34203603,30245185,35991961,38439657,30813594,18497331,17515566,19747983,17213648,16939324,32782864,26649915,39136915,11839376,27727255,38817850,30870210,27446082,36045214,34314067,26093934,11545557,31106613,38831630,24485383,6639364,26020474,16806237,39163929,39332952,16064030,30805727,9479000,31310632,29486362,20713056,6841302,13653497,32227642,30897210,10687512,38908578,31325224,29712865,30618330,34267621,36095049,24658939,15008019,30826689,14068131,29064103,35335133,19669653,30331264,26972028,26847451,28351845,31910662,32026331,15767341,28871639,31950006,13717025,23802731,29885154,22144065,22984131,31843382,8482309,24042446,20509378,32959947,27695191,25798472,13920911,9050899,25206960,30105368,27121820,39173473,31724320,18120617,6716541,25779018,21703981,27161997,17085519,30950766,29593441,34031888,35835238,26455787,26601638,13622879,31312752,22042022,24405984,14348064,6763483,18183836,31887222,32766259,30141317,36771159,35548293,28153245,32483682,22110524,38286539,32529787,24639344,13833554,38704693,27597842,30843912,19007755,33396294,17671631,40678425,21205586,9778557,10508450,22207772,31131279,35379542,27697390,35795692,15258130,18397645,35972299,21876549,30695755,11134088,19188763,13515339,15070233,28529843,24574747,11364257,30725827,27259284,8969095,33962923,11807057,29403764,40093425,35621810,16429720,32953242,36354316,34710303,20228502,35034405,29871419,21223875,15862795,19560353,22480943,27464209,26310806,21334048,19253234,33428962,14249580,15177937,22846598,8298864,18350298,33727918,9188547,10189835,8442276,14938158,13685925,10330170,12998577,23785836,33503895,33714878,38084681,19689664,7714527,35279057,39687164,34798481,7330979,33124167,24215863,9830215,14463482,11598533,32293732,8074300,38182348,19101496,22973445,9683038,6838701,33350132,17390669,33258439,10651752,37629548,25355150,19173135,21010834,18104749,38163533,29304488,14537409,13681849,38585751,24870645,35007766,23066222,28957925,33453533,12942633,36422303,32086924,35291050,13873368,35141510,36826773,31804148,28564200,34569248,37050597,39915168,24746033,35303489,34751910,12809454,33085032,38938204,36316454,32609076,10128231,32774267,27521995,8415730,33751762,16234587,8631891,36025862,39206036,24147731,33897556,13285147,15236047,7101316,33616217,35333840,14531711,14605763,32580608,22948993,18089450,33788742,12261903,21284762,33336941,31590868,36141918,12059494,20007166,8224885,7304145,34713682,26684485,10104664,33084386,10449017,34737656,10935436,19561538,28315448,8719692,9602428,10173503,30096641,28176764,8390020,38726380,30167952,25131058,30736289,39233323,30067208,20805956,34992700,28535072,24202790,10823935,28954267,31871261,28594841,32900456,30742946,33123928,16543994,27097910,32231528,33571884,31062977,35046720,21953103,27597700,13020888,26708799,21733122,27818395,26299263,12328401,32575365,12467395,33459254,30747860,35815028,28340228,31627713,15221526,32666614,24251016,27979226,21274270,12937643,37338410,35190548,19440660,19345477,11512262,23748435,25640486,23687270,14333266,26885563,29711301,33677085,26325161,39323344,25344288,22904859,40664571,27559541,37369468,15413000,29037998,22504479,31154127,26008083,9120657,36356870,28922101,26415617,31769736,28941965,22104984,27510454,35418634,30263031,7179355,14201126,38424474,33802251,31919662,32069992,10351689,30446798,16004747,30844080,11968133,36184420,28914074,11822536,28726825,17426881,37876814,24484917,23390391,31190564,30576772,12278655,8644451,20257606,14553367,13639066,7519726,9677085,11354463,31294707,29428102,25601811,21041519,35250023,6832399,12507232,25821313,10467594,12414350,28469010,15803426,21214143,23747874,33338371,39704705,38692299,30632934,23505579,7097043,7001972,11538816,11938066,13558529,28064430,27333344,6681783,14380445,6503053,28424996,31474957,38858420,35739889,28843341,18344315,37430724,29832007,9491844,37052662,33133077,34018225,21332353,22327981,38432672,14959630,32353912,34878955,10979608,27685798,36027775,13542688,14504281,39303152,7943342,22359645,29999128,38143201,11944680,19290482,38905466,21261187,36190302,33994543,7117506,21811125,35076755,19612829,39246131,12713490,35408400,20627408,28153674,34704984,28086952,18803001,36360818,13637293,31985460,32980079,28525020,30354825,35319674,33124100,27370343,32313177,31391035,30818803,35514634,15292830,6551641,19427064,25213742,14719672,39861744,38337756,24114459,36867747,40680008,14481502,37249476,6754837,28890937,23690218,8549793,19003048,8766384,20275384,32154389,22342255,14493876,31131784,7255852,33715518,11093246,26117673,38821316,32802021,24332023,33512663,20820005,30268010,28396192,29979767,25370050,17447121,38997422,29983798,27183939,35505757,19099693,36623286,14784878,18073250,13799858,27540224,16160607,16820887,19223807,39005561,28816133,18909159,20465158,36958575,18573959,18696355,34128690,32565380,18007339,18295212,36356784,18431979,25820544,37757554,26713540,33540013,23548966,20361235,21202199,13537407,32349345,28713755,36449245,17783780,28278057,22890072,19057966,8948285,17587084,30004601,24654787,31843347,32860184,9137773,26701795,18973375,30455776,18280236,34720007,15782389,15008317,36541297,16967067,19957037,17217164,33244809,33227806,8168004,28765520,32603960,12163890,39028587,11742344,18567513,32900230,20810754,31102398,17453369,25168995,13272135,6690181,35348992,37749408,27379019,15587378,11272739,28478707,26825060,33325787,18468831,22438678,39463479,24799200,26924778,29751216,24164527,17819882,26671064,14551165,26045083,8446018,6543609,33806595,37805724,10734960,16477659,36546312,35782440,32720409,35522985,14375991,8060533,31179914,7841019,34709722,37100433,14658025,40213568,22866640,33453409,19782247,22082919,22068813,34782799,32443264,37538285,36365011,16848301,32438038,32411055,31714885,10641164,35476263,6318494,30550611,7940346,18807924,35523989,27897808,31968470,30170877,38745860,33680550,32445151,34039594,31432999,34082557,29084651,31740491,28393428,22134862,30656807,14851445,14716835,27104205,26704386,38201056,17023211,12327449,17567111,14597998,30607978,22479024,40675843,40477600,15349774,20280304,20843096,27245703,29175746,28837548,7343069,30391136,37715157,39238154,22521989,29191980,10903366,21278818,13882206,35493552,24849502,32061509,17634385,38818208,20753997,19955758,24783822,28930593,12158843,13572561,10671009,8807401,31329852,35958324,28367492,26356064,31854177,32322526,34033204,34832865,31690729,29313606,39145409,39028864,38227150,33702301,22100931,20834111,26009279,35906887,34173787,16439550,30434607,28113238,13109372,28830493,29967586,28704734,21954126,13537204,9374675,8736030,39663404,16399656,29895857,10581826,31504404,31539429,10838786,29741627,33877287,9975544,30831894,29994005,30023173,34163269,33008201,24158178,22523539,30198894,20332752,31231256,29533618,29762683,19652547,31647347,28215926,9195188,39301652,22411536,37947746,18020166,33096486,34137512,10716155,27638695,27157911,29803576,21721922,30727743,31461252,24923235,38754973,28608125,23395641,23279081,34812989,29804654,21051892,33704740,19055260,22250231,34826737,29520968,31888550,10846041,30549753,31091352,38714158,6876723,12256249,38338110,28468856,22731950,27590134,10031836,12180321,16451962,35646906,28924947,27278151,28312678,38298704,10507253,12090942,20326663,39031979,18823790,33352690,14177985,6396272,33008161,16060748,31287885,23326384,6329531,23331915,33563682,30723388,34591525,38921727,31894774,36445382,21054620,33179611,21829212,36960127,11367509,35683170,20221934,22736591,7838245,28719931,15234021,37752266,21210242,32910800,25329492,18849304,21553561,39704767,21892080,21181216,34699372,32071624,34248579,32799170,32571150,21227567,8257057,37791961,34618864,26894730,34726771,12814405,29810638,14473947,21593789,33210457,29054088,30609147,40680815,40069971,6373441,34065785,30920961,35485153,18516705,31035721,16764365,20427338,37399482,19615060,16080812,8446647,32226945,21831995,7551064,32982413,27191041,34981081,30543675,35023208,32687722,13302261,20464179,19775057,7341904,27936175,19655565,33049622,28800864,34823166,11459209,15877964,25472394,22140458,27238427,22098947,20675654,8301322,37703807,38876140,22361673,27459544,34603776,18219634,37553416,10631927,9822605,9486420,36132087,34791264,36836081,6713592,38623395,8249805,30756884,27885569,29965985,36761392,33552972,21982313,31704184,10006551,28757241,31448556,30564955,12732280,25290211,26349791,28080122,24334629,35321745,35321420,31726450,35394905,30805214,33908099,33023388,26285986,7655227,19658922,22137748,32918063,29967498,27625310,28317634,6398695,29708770,14823448,11388888,20371378,28548260,15567521,22399295,30667540,26593348,28596680,29141340,28377656,29213664,31398796,10450042,18569162,36388607,21898781,34892662,16886813,8110090,37105248,28051358,13279400,23248769,16876779,27634602,12759732,9510731,17061362,23810639,28526733,32596227,25846595,21215626,21049861,32326090,31291881,27831061,27652079,16625325,32340903,27470659,32788998,36942640,7087347,13933381,12942539,26055782,29264903,31137125,25284157,19036654,13018401,32240466,9959991,22299787,15282571,14605593,36843712,17904065,26438021,27376100,10409103,27387954,13177489,36440846,15972709,30124471,37051438,34910616,36439600,36678210,31389902,6716198,31021920,36402825,30570541,26401272,11717357,27742709,21581259,25909340,30460546,9168597,39697912,39148502,6436038,36482874,39640397,29525838,20173978,28754187,34177386,32149961,34148091,8517410,38696043,27289513,20209572,34528060,23742394,18284657,33154694,24326204,29870440,9524331,25862762,38734987,33898238,20708706,6486442,19089002,19098365,32822767,13673194,17096485,39630092,33678810,23920716,36643074,31026665,21622203,27805385,34648699,22943879,26632325,39322209,10898689,38794993,37772841,40676520,36093892,27943072,8341094,30276894,28201902,39169976,10370063,27246044,33957438,20895061,8772312,25131123,24379841,31479063,30431887,33892807,19301425,38323336,17177098,9963012,31649670,28591050,20988778,37877780,18432204,27565635,6942087,34058435,6888107,6623292,35572060,16155513,8751725,30002964,28910631,29620819,17422266,11759648,25368665,26189726,15268561,19750241,23881504,19460881,22716557,30521531,11602475,35057585,28513031,36367019,34119478,34526792,28624654,30152575,17442485,21005489,29874871,9966220,15951755,19784346,38810007,37492060,34015633,12076403,36268529,24399042,22182111,9519592,29027454,32620247,9670796,10773063,35910378,31023164,19917924,15574011,17091892,19815442,18627636,8387440,26456228,36138748,36057713,36057444,24719788,18913462,30765734,32413314,30832790,25772965,24186841,15954813,21564505,11177597,10136172,13223937,16623597,35478106,8893807,26932366,32420498,32098122,10593865,18563758,34553331,14987811,38827556,30759838,32900526,17386988,35675186,24980053,39981479,35738774,28159652,6558773,12790383,10114972,7324548,30524098,36066633,6455540,7066674,30651450,17555120,16375606,10585077,15599040,24589238,25914269,28383052,20466604,20811978,30891940,18617717,33953806,34084989,24093660,33797765,33374629,23264473,37875240,12246935,33534262,7659385,30553355,12228718,7969906,7932055,34405350,34333491,36372928,23658911,24407865,23117676,21131541,35170819,31309462,31078337,32313655,20443602,21794256,24468792,16281849,38300576,35614953,14946033,26049758,13704455,39645691,29540734,27007595,35787424,36929527,31382420,36358684,33031479,30080464,32023137,35999220,24040871,32222549,21412166,12824594,21540411,27857246,19915997,29172390,28791868,34331805,26844205,27095164,33721097,17622721,33395232,32420891,35001502,31725301,21001083,30172169,32373350,27545921,32299598,31954093,36343714,32959766,32700239,20944516,9043111,30098060,30560884,33725531,35004534,31928068,13782002,11500018,36208553,33889968,27969354,33335577,30644978,19025437,30168830,16242978,21095531,10144405,38393127,17646832,28203716,34517333,26014021,30495178,14876879,31670542,35889649,28206154,34866191,35494324,34629056,34738024,22403651,33024843,22491191,35293945,27825380,22127014,6858267,31285244,33760951,8710545,33757074,24157488,28687459,16147502,16555973,32483948,35050620,32878081,39830300,19814201,28374293,33548023,23833559,18147208,32838887,15657560,31055191,33795757,18186042,34832004,15051923,35209291,28598310,34316299,12338442,40649133,20995199,28683000,27746677,35488434,12979230,29070302,34415078,31565558,10630903,29818872,33225280,38103975,6998648,35309570,25493015,17730997,21920140,24151387,19853759,38416043,10385717,39439900,10728860,6341756,30240324,34829199,7529466,24302283,39067847,25409297,31696983,9827593,25370879,9941819,20132217,39905928,28614620,34363159,34583050,36961132,23141792,10886722,17053273,10804159,22568592,19434747,21491344,35715957,38139437,11165935,19428337,38338936,34727633,26347656,19439214,37712527,32075647,17472809,37844686,12534512,33325455,36055239,11729471,38139308,23185471,38932254,39184631,32220712,17170575,26538967,16760241,8162235,9858061,27310782,39011774,37055742,33167770,30853876,27987300,35028277,11685184,27525143,24509834,37400345,35210145,38856314,24281007,32239160,39718753,38946030,13443617,23552645,12460350,27496844,9650054,33053003,17810086,20493974,14844006,16162722,35922461,25309039,30109288,18508728,26597346,35815961,6877107,28542695,17634606,10450777,37783191,12174929,34860050,24661177,25600822,35811218,34810834,21070519,28577772,13018444,32674625,24143118,18837701,36360286,25450279,34230831,20148873,39889224,26659878,22808628,24649186,22107308,14708521,34607848,20175148,10224747,32663207,16750563,35002779,26744766,29936174,24052746,30041867,21331723,13454657,30667923,36511971,6541576,15875005,8104719,25086582,11121061,11761887,23769090,15505743,27263842,10544592,26450987,22803803,27653572,19864984,26072753,33416689,19320227,25402919,34805386,20632804,19968571,28122230,28286825,13467593,13972666,29429119,24320833,9353748,38930272,34766186,10329826,33845638,14876351,8133065,9529428,25316092,10140439,10977287,27457055,14051045,10341541,26148941,11070528,31769125,35753442,10299052,14929263,8521019,6565968,11191689,12987420,35946929,33200642,27748971,11932318,23044716,24286395,9951427,11287603,18723705,34950149,20399876,16029293,12166497,7621489,33265220,23694981,24107540,22655462,13302367,39950279,27229260,30043004,33597269,7401077,7769456,13000870,13296041,22636002,23473679,26330020,23508091,18280169,26551957,9709915,7103839,17736135,16207708,28129716,6910527,40684820,24126852,11278784,34056557,30787781,28397846,18366298,25179167,27915838,33946460,35584397,29938769,36790116,25382540,30584791,24509537,33584056,31991423,11586063,28012773,16406589,32387133,27540084,10437835,19785956,28852658,31564541,30518306,30269678,20705104,15085327,31187308,10077380,22520660,12714431,32488513,6792586,38738545,11106032,38289548,29463566,10593315,27349573,14206550,23923233,18298937,34227893,26804301,10608365,10967364,25254100,25194351,37042106,27245926,14252762,23474316,24303687,21793960,23681273,21490127,21618427,22454104,19518049,24227040,28339381,14198659,20938524,35413346,36155753,20163924,8447396,8770617,22289259,11868695,39421812,19104373,18429690,13106978,23474849,19885607,9889890,7229803,19156783,18118576,10661813,12337564,25118478,26868356,35038844,11191803,9668986,10474374,34571072,31846416,9981742,32376017,9620370,11185725,6564925,25275115,31058304,13612731,37067911,13107534,26998774,33073449,32978600,23546219,13229460,14601322,20649790,27808579,33765866,32722327,9393096,17472753,8536133,24904660,28985570,13188610,40685138,36980763,28320641,22706727,7599338,39003795,17867163,10300718,32250995,8096006,10856944,24481085,26012450,31028525,19847182,7031397,34598198,28712848,31529626,25861002,27389759,17867575,39270477,30161749,38377067,30191711,38118529,7849325,34841579,7500513,30378465,30951043,31001006,28104971,25997182,25363365,32945088,11103069,30592943,10217683,30059208,15113269,10020850,26070146,35440470,39043958,38185823,10826777,8870689,13739151,38524578,19450098,30821417,21316397,20719324,16377867,25931612,10413726,32351358,24730357,7749834,26411197,9966619,26977556,9245274,11576203,40113268,36435282,11780854,36721848,10521278,28732370,10583085,8492936,29136603,30536327,33924639,32489962,24006510,22084468,8733170,26872988,33700323,10343833,13311045,20661536,14965736,22479393,34849706,30770963,21256016,16348646,29011457,35649536,34718224,10724113,33433096,20144053,13301458,17808251,27486539,35535404,13325415,26754899,31319193,18319744,6617289,32133074,29128664,18145899,30521608,28508632,13964584,9802655,26929358,13347573,33755979,31159316,13980064,26649961,30561747,19154007,32228755,33691586,24720354,25132291,28181311,31574118,12516981,34462804,31225750,6408439,18120797,7925358,17713372,26322316,30391911,29527504,25658287,11088754,30749240,27690107,32814941,6714594,26653309,29263456,28685204,6350043,31660858,18314213,10998085,37881184,28699469,12171866,29051728,39672874,20422670,28067716,21383764,29678337,19327484,38734829,29857944,19139849,21067011,30168316,36744179,25674287,27546399,34078314,23966585,21430198,31021328,40664572,23522935,15517236,27123945,28492616,38214217,29709266,16869113,14631478,17322226,34741012,29133282,37990399,17534826,28746673,25019880,8243222,28774721,6521661,23598639,10046982,28665901,28274529,25192919,13464743,24626890,21737175,28949421,8881301,9951481,20790748,22519364,22555482,19392356,28759257,37956362,21022563,29869428,35730849,31920688,24147014,31091241,38999378,14866476,21608896,24049208,28945941,28783540,30794393,35334525,9089925,17064360,17846980,27552781,30224674,21514678,17262817,20927470,22304648,19940179,35069973,37879347,7810696,17506553,38269396,35489284,33167277,33440267,36681679,33988705,36212079,19773270,31801153,6762582,26272972,22377523,13526302,34536339,17107721,17455811,27600569,6387599,33364707,22491222,17837526,31619523,23371274,31865357,31106906,39114184,24381982,31012037,37853825,22494854,23918289,37944200,36472286,38779683,32873604,11461954,26274300,24923771,9604156,7748427,34643813,21536165,24494712,27608272,23767248,19051261,31131807,9799013,15467876,8778300,14677387,10426888,9566332,35771551,16751946,15964196,16668613,35839083,6782296,24477013,9783984,31649884,7081196,19295207,32501389,28938490,25365516,33680526,31057972,33508044,15972130,31018152,13884663,19881509,38381399,12414372,35514433,22287239,6681846,14121734,23232702,19460172,16781601,29227635,10182560,32282175,35825786,25974191,24057372,35466988,23732095,35988417,29232572,19061625,25403150,10058031,35978335,18314782,18356656,17272004,13221642,11180336,37705469,12521579,35409277,40644441,26770416,18131746,19237793,19325979,30701880,31428339,35411319,21552129,9011234,27177632,33954214,27867450,34893610,24057874,16931118,33586205,39374068,31600255,31854072,37693319,8940037,34345470,15567007,19513927,33849857,22315694,40676314,10248731,35748278,9187187,31893967,20214678,34060264,31184931,20850803,31043904,19852431,6705720,28851361,8479334,22054665,33767629,28850546,30757750,36377583,36087924,38304199,28701206,21176017,29923969,21370129,23066897,28154187,40686056,28365038,19063922,34857132,11924163,14667693,33680207,28963611,27893483,38725214,39714052,31400688,31868187,11391334,28173756,32952798,32704242,30697452,26519798,33091482,27986834,38539584,25861280,25361395,27461536,20475193,25378645,32428911,7857961,30170420,15571160,13363116,36193781,35938813,28876954,9836994,30997179,20275479,36159850,11473604,17922300,33629391,26464277,8978578,28329967,15343405,27116311,16002534,31326478,37449498,6897490,37982366,33442034,11448608,16087099,13223383,11967982,17533411,28073807,13987981,29149877,18534562,12901772,33095320,35156157,9307258,31503690,34460063,27378609,31908976,10737052,28720284,33858473,21402825,35387058,24418682,26414788,23260962,22374551,30234834,19500549,12064358,24832969,18836466,14340286,8120622,36179907,23910583,37309393,36180936,20298048,29942207,36179619,31781922,31107459,15425426,37934165,9337754,27583463,38219307,14957714,32987529,27064200,24094959,9284511,11776500,36439014,19267078,27405505,35997169,38781764,29120731,30553003,20030907,22903789,33761157,28516868,31774717,26746165,38946879,25452298,34064128,8394297,8999282,14917598,8739421,18429612,37683984,11531931,28847531,35098158,10024275,31780354,32390447,12124265,25931100,14785854,7444878,26576354,23478041,20554342,18853547,15017430,37877793,9276013,27184887,25837198,15695481,38869999,24437107,26213451,17835300,32303495,17887860,10094605,28745186,18809927,9112291,19235123,34524192,38323891,27262651,18146782,11318055,8988556,33618069,32149810,12925191,33359592,25340611,10131119,21691141,21884938,38935687,17954067,32822330,25940252,12799232,35950829,27647210,27075810,20661110,26958029,37293921,19852736,35099533,23525034,28837130,35305992,34712907,34239159,13007844,18649844,38044373,14024274,33525806,35877731,24014075,32997179,23976250,30347575,36042995,33284952,22804565,25365317,36406963,32266055,39210632,32145193,22140686,34125605,24408127,39447457,21759877,37349124,35337367,40687663,26937936,30734020,25072289,29884246,32869667,27628350,23958286,15277231,38558390,28022214,22546612,19733917,13908671,30060719,33367833,35068114,29715960,15150410,17194830,28543532,34887448,36141963,28473730,36420328,20251781,29309218,25083362,12581218,26479118,36219702,31606248,21845957,30295194,10123291,24693011,27701616,16683915,8533256,9991702,30655587,34449910,14978432,36879353,32946504,20523597,18175504,35752810,27726922,13021050,26414473,31232107,21091391,27603769,21651146,21590341,20712817,6322834,20243259,27747584,28980691,20235512,11029815,24919054,19783293,7215871,10162003,6492299,13691853,19507630,35688469,29273467,38790318,12931354,24253238,24369475,27377512,8519683,31350237,37699781,6948566,22347125,11064362,12929013,19587958,28876622,8891488,38534746,18774766,20600068,10562606,19612430,19044182,23591152,26509722,15246118,22434451,29100162,13342240,19180577,21007003,15720857,24972151,26368249,10465750,12727394,10937297,34250422,12517602,18494360,6753135,37249310,19934294,37450156,27113808,9401128,35021079,21057553,28921340,12878635,11792883,33379329,7271924,31400080,11100409,33268899,25072521,11029261,28455502,33983971,18846738,30716527,24362203,40687718,37616019,31361469,26675266,17236902,30467662,17835184,24258125,33606095,34993769,22753382,13204554,21226563,28158481,37088725,24566535,23856559,38847143,19525080,15507004,28161846,32493866,32028529,35258501,35272370,24992305,24040746,8705335,23918645,23525552,10918510,28123874,21626456,20855989,16001604,29133482,38320024,33348329,25790451,20948982,28334600,26424475,17944168,33676407,34659258,9003054,28977389,21122169,7454134,12195332,34160035,14373480,8341910,6825576,27913185,30856519,27781953,22678792,18116547,39644395,19244904,36798218,38391926,28368842,13374716,8979588,34033233,15150766,23464067,6325085,34595695,33514471,31807583,34036587,37801012,33212750,7369008,26047286,25575076,33590766,26952197,25485413,32609683,22477931,33666951,33584076,17052913,14236971,33900006,11637285,35323635,12979820,33355412,19525960,27740637,37883772,8531224,37063017,20131240,27448685,38054587,25883183,9491967,37611180,22864073,17944648,9954024,13248461,9119312,38525769,34704055,11721433,6884892,36544898,25575741,31262240,24417345,39176622,21606663,22249205,29791855,18174259,9056986,38749060,38987594,12143148,11894003,21922656,24907636,7175035,35528407,28617103,21826065,17374165,30181432,18781854,33035284,39127692,26804860,20334548,16783614,28613594,30487732,12145071,30065219,37681216,39655275,31134022,37803479,11650420,27012547,8026120,26044090,13021388,10769331,28659914,32590228,28601833,8021064,29129402,23643422,14866704,31558702,23705935,40627656,22755574,28718165,27960791,32572530,11637410,30541877,31745915,8044998,33758964,34332016,29871978,39305166,24284847,14106347,18049144,28888597,8099537,30695167,21626588,21570380,37017847,38784369,28507265,13489947,11782800,28138159,33786474,16230123,10300494,10358864,34408144,32347312,36565868,26247920,24563421,38756417,28931115,11833782,9391390,23922062,26729240,30642479,28383991,33790566,36310141,37092298,30722692,25396865,6350503,9813883,25211380,37033833,23696559,6405842,30013281,28418636,28933058,24345250,35855254,10139104,6542729,15014673,17166044,26699667,34919218,36111792,8785551,8752417,8294774,14851848,20089542,14365487,8741779,8648509,30110449,31210874,38553126,26157257,15985263,9623722,6829417,13712706,9636326,28940053,24482201,17151966,34270181,10030984,32406158,12872756,39020187,36959767,14885847,31236569,39019640,19087938,37981318,13967075,9966618,19059129,38956726,18498424,16571989,36375040,9157679,9638306,29127014,20095339,24331691,25413694,18714900,12550712,18786809,25208508,16229554,16922609,9043867,7202697,7859909,20304542,17908068,17929412,24818142,14171629,25861136,28231983,14563060,15148744,37027317,38066288,35482769,10119925,10582528,26245458,6614193,19111234,13656468,13517439,20178392,30135655,32702314,16862279,7581563,21802154,33578587,24897839,32329582,34552262,31139566,14532573,24227109,19384336,19398151,24647465,17558783,24966719,35022508,10019462,38040695,7925631,12780876,9858936,39123045,31117847,20685283,25042246,27376924,13386591,9755871,30372274,18937778,40688195,28378950,26902389,34907012,7336883,27434207,11971534,29391266,18122223,28157631,35899333,24356737,6907822,28035719,15165680,15981734,32117845,21241247,14232884,11057951,36002003,16813001,33114445,35124817,21288168,22398027,17864059,24455931,27993874,32359877,18236158,39752580,11930578,12115278,9073631,14586759,25773401,31679567,30271117,35038385,38708137,10344072,9211679,39698352,17925832,25500768,14108532,34034447,13404868,6856308,33230619,11056598,11841410,34311735,13313917,17491122,22150415,15827148,28106879,33997666,21723920,16440874,28091314,34047876,7396295,37768200,11645218,33274332,12560381,33787841,29605030,32145368,20436967,25454369,30825924,14591842,18958821,37498345,38915018,9818911,8492360,26845081,33292930,13912006,30379802,32858747,38360347,9669596,16641312,36404085,32498245,26299559,24508167,20617508,32504270,13107817,35557857,37393198,19553415,29517675,31113028,37874059,14359808,21420548,34778134,17330780,7944125,18407468,31251956,34022958,11451360,17266988,40688944,24197939,21694716,32205428,34518605,28948930,23341405,13218596,22665094,29684577,20116918,12736155,30553324,29013117,28907695,38440217,7887629,30149842,20842154,28776293,24093689,7868626,6628884,31580536,32517386,38934898,8810754,19857291,9729755,34517674,19882402,7685502,29028965,12387378,25145582,29682494,11188697,30622351,21833963,31123313,31145719,22256974,33530169,22043848,35209464,8495443,8548383,30567038,11683977,34545135,31714352,24332852,10103904,31882816,17930650,9075817,38089370,27246724,28330199,24820222,14933503,7228132,27720474,32487315,29221481,11364859,28275116,9603474,16751481,8490529,19113886,11740838,38114332,37666316,8391143,7080843,25032840,31583656,28212061,32165064,36045037,13831264,22967464,33892872,20827179,37652822,20351483,18476063,14320147,9499665,7255948,32179791,38788737,31006917,10369735,28455924,32343419,21960068,9298647,33914006,39091324,28438698,40130627,24833282,25952432,6701901,10379882,26289398,15031849,21712220,25087649,6650296,26823115,26466611,30764272,33017846,11648968,30240119,39334792,21184459,23748833,35888639,34541729,10567866,15762831,15122903,28315805,32514663,29008710,22524950,9600557,37435106,38123640,10631432,18998265,7428627,28642366,18352901,13920820,32633849,16265623,22650648,31729533,34948624,30439474,33962679,39138117,21307330,40022879,23446303,20729703,28920490,33281676,23501168,24988639,29699768,35398641,38417742,25379900,28516831,32703169,9137741,15775554,26549247,21101615,7754329,10527279,8570905,28342919,6849135,27087369,38811802,10839887,26615466,28622172,21405167,13510001,26593661,26993131,21333794,10820261,14492845,28298443,23014603,24497932,30168512,22147145,38098140,33716490,9000651,38312612,19977474,31597093,35488466,20505954,21860969,21810786,38775375,14716683,28687810,40685390,22953003,12073687,14891943,26307893,30041213,32976546,26844063,11725628,36847897,37311895,6374303,38531612,32949910,12742836,38903616,27683907,34182775,34161299,10764289,32517847,18217892,14445277,29109418,20018105,8222512,33541726,15123966,19088660,6822693,7018459,21991641,27001439,16528607,27542191,30825365,25772273,27913365,25186064,32353640,19283955,16195259,29023028,29185818,27431576,8986700,32164140,15141899,24800524,30943787,10594323,33298919,32448831,32032528,21917548,17324830,17849420,32053567,36512722,7731688,18515986,24051231,30362362,22456847,28464090,20353401,36057990,8235278,25798149,34677581,37290855,33401567,38297498,15361893,17640758,20935614,21105946,30478264,19389829,34929663,28753430,35578150,35131231,21926055,29897768,31238717,28506581,25946221,15803089,22154653,34419921,24763256,22945294,15630903,17442694,13779615,29086489,33077135,29564420,20021784,29997866,17148506,18010051,28872780,24505050,11558298,25195775,34691748,29359979,37814405,21087555,26927123,24807936,29976249,21412702,6507297,28815864,15494862,20006510,40689433,38939275,36760595,34479257,19112387,8063699,39423396,26904241,31254797,24263067,38940523,12959911,34644657,35855096,27120258,19592246,30426289,32329059,24051780,13673420,24359252,11945792,24899096,29712486,36058124,6683550,32302896,29243452,27472565,33136192,12340201,33118189,10199778,24935100,24372680,32409720,32168809,8424774,24251861,9689542,38360152,14773557,38969347,24056082,32468398,23068295,6311699,16667902,13557889,20642304,28132101,9538266,34636116,14057593,13514645,32676496,18004000,8376763,25965984,16764546,28124869,17163555,13842771,16908992,29728464,10201179,7551971,10703469,9500268,27747496,6454969,33212480,19453234,36749984,8971114,16982814,34621224,16851949,10743032,13404918,37101664,38709020,22416947,21069796,37870298,7240304,20367324,27070012,21189146,20779389,12568486,21087023,16877320,28054168,20465635,34394445,35308744,35575006,29909330,28797246,17757155,38127327,19954781,31711190,19439924,28279157,11019820,32155120,35717024,23995054,18194188,33664507,30011061,26114358,26724080,28191325,38585701,38488897,20392915,26996067,35796231,23267030,20571921,10644770,37102450,29895665,32135302,15000274,14507648,21450838,10140647,6645690,20009779,32149555,40615697,20043686,16272602,24276981,25124796,10403180,13148948,22381269,26793070,32500726,39042500,22507833,11890861,7266084,28661655,27603294,30565481,35305469,17910798,30290854,19167137,18793631,12402566,35215487,12213302,33529908,20707419,21882721,17621244,28432108,28011080,10594892,9019714,40690017,31461696,11453359,25660698,32572967,30910972,18346556,32395836,39765042,26270089,30416221,23875490,11661482,12021920,29945711,16830983,26717949,31669806,10732768,36324181,7353797,11554185,15385109,6414575,9249897,36353732,10630642,27981827,34239265,28353056,20940180,30966583,29937149,25423604,9714907,35835568,18865380,11546848,23840120,23846773,32746671,35225164,33986036,32059898,14673047,34594611,30098223,28829686,32810936,23279660,9227098,8611123,25693001,39803319,34792207,24836213,16670191,36150551,13391293,33547517,14771503,38140460,21453473,21157943,31393463,32484476,8611981,28955754,34145893,20737444,23473113,33278129,27900215,32032197,24221618,34722204,8326882,40629048,19945267,37112228,22523242,35687244,10721924,33359023,31870718,10326748,9889648,32593157,33418934,24075566,21914165,36775810,34721846,7671487,26336047,31593211,14773213,23998782,19112706,11549464,9613173,7648149,38473678,11261839,29790623,9122394,12919859,20668013,13341770,7797348,34216552,34502947,30544531,38536821,14684488,23976019,39124939,34568620,11585561,36466286,15783925,11599628,13581774,18144806,32614461,36466089,22311416,34663040,22501486,14463815,28234930,25997708,33199319,20802427,11460964,14760781,25767845,17001605,38640415,7421753,15778207,13164224,20946576,26192491,17395888,30173406,19487246,36061847,17158041,28385082,37575101,17226344,30834009,33511146,38703368,8095495,38711832,6425873,29903483,17893271,12964716,13901209,9025080,28802589,12124884,28709127,17646825,19176813,12171380,36029431,26177758,6953922,22583471,32556625,7878057,31223974,9432808,14189358,27623434,30059706,37505215,32175406,22304765,26988916,26560396,25451096,40630348,27141139,30655505,38099507,10046414,35758717,9121490,12180786,10224834,8529335,33206385,23658631,34661688,11676154,39522420,17173357,23512638,16235685,33189436,31217449,15757964,35038583,30055954,21719371,28094778,27505762,36764633,9480597,33624849,33685701,33533527,24661824,25067030,33288689,7527718,12586064,30292198,7925172,12046241,31575280,25352455,7887880,27944463,25202049,26022206,11937589,23553422,31347014,36358267,38392647,23991448,24091320,15166650,32337642,20800079,26244678,38898498,27124824,7114199,18526229,15823235,32867339,34898791,34728187,38724980,33676911,37951328,37498599,21097811,7515131,13976438,18577599,32108926,27806665,18936057,12842908,9837200,25500222,34351119,35855137,14808080,27220347,14060097,38696110,29873134,29241850,31150081,12952186,30607273,28060817,29695824,34837479,24951379,15628248,29788699,25151186,32736285,20659680,31941273,25291242,28299329,23915873,17599647,28380869,19084978,18521411,8177185,20843152,35934052,16066556,19346206,40690360,31813847,28423607,23447338,26828506,14956844,11578694,23741723,20466323,9296825,34236507,33102984,38042631,34165330,26433812,19496728,40055518,15518556,27224584,30993456,23974417,30460569,36030339,29242858,28860748,33208937,32921073,23168489,33185239,11302881,34496547,33964704,11091427,33052188,17908899,10100258,24945952,28961616,28173419,6381116,28001846,38529720,35919812,34595045,29129539,35068508,26743701,27033153,14415743,20661802,28834718,30834262,19165966,13405440,16853750,18971026,30274705,35279768,33000653,21342445,21593485,20440246,21247034,29084562,37961070,8379406,20595151,11503730,31224891,33981265,38493683,32263840,30935893,32224836,34572841,27174369,10181876,29906759,30032124,31968078,21333496,31452721,14608922,6564539,9313690,9335270,7676666,8081846,38017514,7780869,18112374,7860845,35970853,10115547,6307501,16010967,25544680,17525856,22952756,28686999,28538133,32053299,30202070,10139415,22287759,14972413,28061977,34253378,19614159,32167349,26615035,14154260,19662606,19269328,19697481,21825947,11488593,16429922,26342249,9311306,32632541,15035325,7919006,23377094,28682655,15319334,14493567,35272371,23674721,11410019,9578752,34560755,28135190,28846084,28958634,39720301,32076428,7187182,28676569,12759310,21892029,27403809,33138155,10465238,26689425,10199250,8192657,30904033,32212281,15886487,25855173,15307078,38320898,35761164,28979010,24188284,31117797,12683852,23677586,38459384,15245556,9072052,21552432,28304534,24092930,22456886,9403291,14900731,33787712,28731699,10922796,22786910,18023320,29289804,37924853,15148605,20854821,24401446,35119800,38089507,31211320,8457316,9183289,30288211,32574697,22774413,30391972,8539183,27562234,34581289,20564786,30079202,34791843,26040542,32551326,31494809,28772933,19393811,6436372,28234049,24835300,35935455,29917649,22255382,33419586,13368893,28058742,11560270,35879837,33714528,6643373,31845089,39901180,14155400,16038749,9283051,35601635,19642274,19574541,30616569,33656554,25285080,33377135,30622866,31679370,27854487,18487593,30855304,31785204,33435817,32247491,32504299,27077621,6744548,31120768,13163071,24170936,34909635,26545996,34007094,23383092,32879857,36250205,16753647,25468390,32580034,28113904,11676055,20271447,36940755,14178027,33187545,25504012,27965058,35899625,30165407,32950857,21840472,30307594,27300782,31764897,9618809,32931697,34058413,32947361,27917223,33769447,30223704,31179798,23218175,336920,31697003,23775278,14970371,11480504,16382743,30475156,9716465,9869584,13976550,8772586,6985187,11091195,9557142,28161468,6769415,34137159,38696175,33287320,9816641,11988178,22939126,20702072,33862634,10223966,14422110,16424137,34060240,14673336,21070595,26496311,10056563,30999683,26889743,17276882,30963844,26916384,27155410,18401996,37899193,8784735,24743777,18616929,22791349,15520300,31510704,10371155,25290992,14395761,40690820,24066114,30352462,12511943,31887726,8601227,32320886,19864439,34137311,32087657,15260144,32712685,7637595,26041419,29210660,27973044,10199638,10618590,12009607,34229613,31131558,16190737,8626726,31784498,27352515,28371185,29219924,32638261,38254771,30927797,23089572,25834439,10982022,35782276,15576223,28709293,35145996,15764429,31803269,8645668,32211814,37913625,8534848,9232790,9344252,32120789,8881333,25679755,29921833,9799436,28251516,32633866,28691941,13602374,6997681,22901300,35117953,37565573,24739022,34953460,22332271,23734451,10304585,31798930,7827243,36161838,26559600,35729853,16803915,8074160,27153751,18812739,14034017,7765649,25277925,25060859,32052139,22388768,26194758,29203800,38379565,9276172,13192975,27178330,27575237,30983515,18590837,20064103,18836871,38425389,12735294,17678713,11472037,26965023,25383482,22889457,19696260,14760340,28087021,26300794,12464177,27709775,25038454,12664467,10430792,38281371,13692353,18454801,18836128,9028468,29258440,22433339,33348930,29122083,30383138,13412628,15720463,7407929,23510534,16731825,23537332,30997818,25107087,24866664,36900003,28045688,30766190,28277768,28633228,28381366,27641237,25412967,18469030,31424198,36784788,7970592,13503089,33275142,22694902,21331394,34097875,13395832,32431659,11318112,6588101,21264170,17924240,32423780,33593231,28307705,37439062,38170744,28252892,26340985,26494613,10221200,15986894,29923144,22184146,8467915,9820771,22199131,35605542,10573520,19064324,8862461,9105806,29106467,10191013,12695105,24015682,29857863,33340015,11695755,21947467,7782144,25128650,13537241,30547040,38763094,38998512,8972935,17847740,37952209,22788984,30577120,32877521,17850285,28852811,7996896,11485089,13006837,21650801,25572107,14946552,27169179,11491288,31600114,34835369,29530317,19661638,6981531,38165240,8017690,16651525,11262419,13991860,23966847,31221570,24069536,21445344,13934250,31356624,21375003,11433655,11615557,7687629,19537049,33708626,9120809,18349150,12809744,15959484,8877307,30763545,31696942,23787655,10239583,22544247,23142507,33272809,17940275,6517004,19446341,32482595,35625453,32729079,34716534,8627971,12528458,22113282,31204019,37573283,35517020,20810706,27876191,14658383,24499387,14633797,39225143,25027594,23882020,28503810,36622812,9200266,34275618,26619108,13124553,34073920,8230297,31696410,33701140,11021047,8520566,9493868,13252935,13408702,33772303,8072368,27629897,22665729,15610926,32067303,36877509,34177427,38088403,10987102,37847137,13233962,8779640,33551889,21794973,36402858,20743164,24482893,34950137,9600915,32392728,39211073,25413669,17163201,25015682,17213621,27904033,28133046,13656209,16747696,12376681,17850925,19074174,31925208,16042783,20873160,16517338,26257264,35955193,31155956,14178186,25734648,12985535,31970621,29321315,33233736,6869720,10937794,9472921,17124937,30482909,8571677,10017510,31113463,29693842,32150441,37712058,13605131,30953351,23502664,33458738,7613455,25698176,27535986,7966683,25388477,23965991,15220498,28878937,31461535,14358285,17162912,31043871,8262990,23591274,15188324,16504977,29309495,16877051,37048061,31331501,31682795,18103304,14956423,32269328,27791774,9705818,21518161,27329111,14079679,19974369,35873437,36926264,24009204,24308923,8714567,26863428,35683093,20371405,33176577,10991755,26751449,30152587,33302960,10727311,22737279,17722492,15070748,36515109,22137755,20496412,15224415,28051998,23241184,35096677,15743501,27034308,24738293,32779170,28066309,28952787,36803977,28316101,23523200,27035833,25157430,25251575,31928251,6551737,9231042,19389497,20857003,38380757,28363358,28655217,38551553,21528602,28186806,36296716,18857999,36001137,10558560,17098364,37964970,11708891,33666506,23922153,32832149,10722970,14313359,17476625,21346202,34221351,21341080,12001386,13917845,32226682,26182537,13309857,36197778,13605475,20450593,28704408,25114114,31582125,21312412,34914022,25711536,32581544,21175750,32922862,18136829,19257589,28435715,29881767,35098970,15696527,37369062,26529262,9406181,19677796,11219414,28745368,24785777,38518574,34333702,8505072,35621279,16318145,35848002,16195174,33125792,32425806,36699406,31420181,22015654,26125456,22033831,33086018,35545377,28581889,10913757,21445400,24296542,10717366,15426643,30658613,13317311,13135648,25813336,30210441,26517670,14930017,13279273,28668560,20178962,25633200,30930315,22167259,35966537,19524073,33321448,21180074,31063680,29795004,35555002,31423604,34999750,29768451,32789055,12271275,19784942,33599602,36045495,14671186,28916265,29056117,26465813,29693958,12510201,20517597,28185483,29130119,26520424,20924857,29044642,34940629,29535535,21044136,28272194,27452845,37921726,7347985,31623090,29524194,23785732,22436198,36203455,21464288,8911279,29888055,19240800,31406570,20728393,29266924,39277622,19259826,21971761,20438278,39598120,32493780,20841469,8710335,33673370,20361359,15062472,22564543,19564370,19256612,37539003,29874612,11117282,9836707,38102680,26549093,24291537,24228385,34006350,27344212,38762970,10489918,33530053,33621890,6703397,6542068,37502291,14395676,6869698,20523942,21283210,20661165,27915793,21142698,27104737,29143609,33108792,15397509,26871813,23739671,35183068,35601595,28003982,29136721,28576330,19850800,30465753,22381671,23126495,26221218,30350329,12546351,8614018,37228366,35548063,12607487,30200892,31368584,21692171,8363192,27639463,33742873,28197853,34150011,35781106,39300049,33019340,14605844,19513972,20454112,31909175,20934099,28102268,21917050,8723314,19159108,10415161,8480543,28260758,27021760,25479890,39687229,19162751,28296589,20315110,18133873,14726532,20773439,26890135,37235290,6785267,8481038,18147036,20412684,21101678,11387644,20890654,33034532,34269842,21139464,20980132,17231095,29444003,31677685,19624109,19020666,34429712,29695060,19345822,24804185,20529614,20892288,21144355,14444133,32248477,36607223,19590676,14227696,20557026,28436505,23343623,27976141,11676015,8638095,7895507,32995009,35932517,20633016,19398200,20794863,20825197,26427170,9868717,31531530,24461115,23696190,20659224,10654885,30246124,36275216,39692017,9781045,30056797,14316968,32553161,11323971,19586576,34657556,20802681,22842971,23179874,20203095,20100646,33806732,29255698,7953363,24201663,17226653,38104506,20403451,38310557,35083271,27721621,17823693,23524020,11562383,20651959,6591097,21113044,36910554,14063481,21237511,32038269,20707955,17408132,29794932,21047560,26107571,32719899,20706227,27201968,14506206,23198476,22092273,14819054,29714565,31690168,34163767,21056330,35542924,19415850,36356400,28208495,22888832,32860955,34379500,18431704,26955766,26325502,17673563,27107932,13330091,21002183,20690641,30661211,21439748,37348395,20845285,19316708,13427228,20814901,21489754,29785817,25174284,7808130,20627497,20272366,20544989,23425156,36094034,33286694,29766771,12732872,20506405,20557961,19985211,18376899,29711687,20910772,34602619,17653547,14213612,14977080,32673836,30820481,26888343,34969872,34281679,7916393,16009358,29698955,20095515,19816211,29709592,27521380,27612028,31028587,20508782,20582326,20773954,20256705,20780510,29766165,27958104,8882187,26420524,17255058,20882285,37720016,26167027,24164329,9742607,18349738,32834500,37369770,32062163,13779499,21656174,34792309,13325506,8807630,14347497,19076940,35600826,20975732,8736185,20800588,12519670,30108207,21232749,21012743,12691911,8988619,17541615,29528125,35530288,34066084,20432035,19427890,20929243,17579810,20472565,13682607,29795219,20850711,25124490,33228080,7874044,8604953,31495293,38792738,23956340,21162779,26804793,18925624,29695935,21511688,37378265,21037816,29710299,20826786,26158433,28493285,20812378,19075758,20755102,26269198,27111704,20563314,31347243,32000994,34194570,18850535,27287994,22852216,7774773,29793750,31428720,33815550,20920799,6913301,7448307,17135658,31131372,20913512,19285206,32083655,17231743,21344325,32932975,24658912,16701996,39041707,33755503,29733153,29683639,38609793,34098532,31505146,16682841,17628116,19784441,28033253,29902171,20908509,33085287,29773182,21147184,25079429,36044110,23900761,21113992,19180866,28182819,19080426,35714700,34754822,18405822,8282999,22259027,26253490,38620081,13484214,35624037,30181875,14078532,19342873,39720590,11453792,21147669,24646608,27891006,11022520,31673975,26699648,29923159,32124399,7417242,22087354,18625578,6560865,36992698,27565278,37047462,19968474,12402346,31620007,20843308,37339396,15058355,21096220,19357793,20722265,24847824,30569968,12094607,29721452,28088205,25750858,21118665,30368133,32129765,32984395,25425760,8780388,14463277,33270043,21343610,19111498,32436670,21374663,17485820,36628049,21191542,35622520,38620739,14442368,24062944,20725752,9498269,29896954,7697337,20646053,12906845,21141172,37184593,29598805,36223374,30183630,19462790,20888015,19800607,12375646,29120186,40077684,22315142,34055923,9987460,34988846,16941931,37638979,32061648,35198276,30651249,38404125,19166482,20237173,29828828,29960404,23291484,33943788,26020840,20141050,21491191,19125420,34345662,30080921,20925697,6684931,27133385,15227091,30561932,32881326,18204843,29719302,21091698,11693890,33423551,24137871,23627225,30788794,28199056,35912806,34901246,33083860,9664118,35108836,31809708,20781929,31756841,19631087,35469337,23326429,28201884,21124413,33829092,39680798,21090237,35693585,9029091,30225147,19739910,35086556,27176699,23797082,20632588,21465923,19679989,25010079,36209040,21133518,20691019,17329700,29792925,34908148,10826477,29769498,28259097,20521127,27020268,36222511,28123883,35907202,38734628,21933218,24336118,30238054,33470113,7844232,34307764,29900598,8189637,30150456,37388110,21229153,27465240,39021609,19244697,27435595,24046893,25501653,34045548,32212080,34125240,19150380,34320719,12961484,11653176,22224129,19441429,32500451,27100891,21210546,39279140,9463133,14796479,19338173,20661334,21157462,12017478,23206593,20466235,19709548,17098383,23943083,16783322,18187996,29773341,26319707,17357929,34918977,20501445,32149445,26549977,36155866,7886871,22478051,10576651,20478484,22006467,19398174,31498908,29709789,20528615,36945206,33693415,20336257,34312315,22170183,25069994,19412861,37922448,31896222,20545496,27465415,35852626,20564529,29696132,37789110,35502897,29819104,37306193,18647151,24062150,25587950,18278045,13017098,24011370,20627050,28523169,20643137,30332593,29848173,17307576,20503766,35856185,33524991,19667407,32509538,28352179,31319136,20524461,20631196,37341719,17210153,11876235,14639572,19342576,26730329,36194523,35322898,19430352,29913052,37441975,8209143,20469203,7955263,33479684,20743824,33563539,21486005,20842047,22804285,28190777,21234774,29892148,24048438,19807677,34517609,30481509,29269302,18992549,11177714,29285709,31759321,18938249,31188697,21879785,24811843,20837477,32635249,16783820,31200500,20699026,31212266,34122437,28179047,28352077,27798795,9773898,28552253,20702184,23960972,30063659,20781108,28890329,39047320,38945394,15963846,19380914,8901510,6493997,23732858,19525539,9631519,19924604,25936662,32762918,8641341,20652098,34085539,12542329,20578915,10657808,35857829,11390961,31721553,39765358,21120380,21996140,35957421,34060489,34149371,19684339,34525056,20911423,29539243,12145692,36998734,26421604,21007662,26399602,24158498,18273149,21120573,20690200,28225284,17953778,30740285,20896541,19306816,18684539,29734464,28175514,29783086,29407617,25064089,20912673,33755886,32822254,19902433,29887989,14566279,35611129,28580648,23944150,10013964,33501717,20596428,35724196,33023222,29624122,10636514,30353620,29111702,21199711,38631187,36999222,20551186,16985387,21111544,19664306,17162911,19748145,27396265,21360375,20996026,20942227,21009658,38301740,29914685,33261312,25440352,14717104,19574229,13661949,8102339,26817263,28494553,25630368,30188111,33114669,13819483,6677055,39130495,31123041,19549841,29698188,19997182,29678760,14303584,19245604,21128596,7426127,28554659,34553853,38920027,18486050,29844330,23284250,12372717,18462822,20662273,21800634,20067023,14431615,30849469,16993157,20386633,27381209,19396552,29907064,12428745,32128964,21161364,37732941,19030266,19558235,14911949,26779666,28662223,39901188,17188248,21040717,11523286,21144798,21439202,19596072,29714243,20857230,18992753,14649213,19502071,34918210,20438087,19183339,15818093,9251673,33171304,21548679,20621732,20888767,20798573,38630707,29685254,22508054,20479167,20551351,40017124,18375350,10537043,29602554,29701433,20633774,31242509,35749685,26465528,14542162,29685095,36941981,7758668,18836555,26419694,37295267,32489430,15153891,29997377,34998812,32983991,23557830,29802213,36791148,29771440,36938497,37646073,31207728,9776283,14866128,33866454,13576970,30290315,13676330,29738780,23102023,37084500,24556631,9383261,31003131,9616328,20722859,21002063,28096956,28158922,32249282,11422084,20015768,23041634,21066133,20893050,13252780,29891303,25272595,37224851,10219710,26606621,7806487,18118844,6526801,19145832,30326952,28407326,10317776,13283394,32118976,39218642,20625723,7842839,19111732,21019648,31866997,11227900,30496093,7719614,24676243,20743589,20737994,16079175,28467888,20922545,37870589,29718213,13678510,18304329,32315423,6426386,30044120,29779867,19487245,34869606,20148263,36868101,34732428,28315689,36146389,26410330,28447950,29892680,32385694,34934357,21201135,23356823,39895920,11383929,20979324,29741398,21241339,32684104,30273300,23509664,9556845,12050944,20878834,20928726,20949241,20418693,27549985,19421608,22859635,30652302,26351022,28585523,20747669,21343027,29879360,20741383,25500005,20743725,16417966,30538513,34741795,9737988,28343470,39510562,39546941,28199266,20942230,16193914,32084433,29690294,30911011,20228246,37026027,19551205,20503294,24264649,17411249,28070643,12280704,9780411,20978367,36976228,36805630,22933394,25698378,34554796,38301248,12820540,21011836,20073065,39190350,21897918,19233833,20450901,30521523,20870175,34484635,31948978,25287543,19439717,20633570,29707139,26263542,33703749,15163734,27007589,10447051,19526489,25742097,9346812,32710788,22741660,28767890,20326171,28963191,35036617,27359508,20949416,20524998,28129941,36831073,39400806,20958482,20781257,15505748,20414139,35027395,20491922,19428018,29032392,34919162,29707789,26643476,21139450,37970136,18889698,20642431,12876553,37312758,15568386,25419430,21443455,22921792,26797940,32119780,15015513,21159610,32819784,31561424,14495685,24690702,20529245,36875638,27263168,19393473,21679393,22466967,21535198,11874903,18245897,16386787,35633075,12802914,29742108,15425163,22088410,13147077,19173404,24216085,36953723,14530365,20926145,19567075,11424129,9440520,36015790,31703774,28698682,24083086,18799988,33909390,21147575,18321491,36129118,14023148,18247316,31460013,19405618,35817403,25072214,20614591,12737514,19327194,20412880,35615422,20841414,37711849,20053673,32838062,20756950,10013011,20722405,33134889,20707793,15131859,34544611,30274273,25039669,35128172,33702853,38940135,29759151,21436545,8873113,37662378,20552087,15373721,37664487,20232997,19811809,31587160,11967377,26780476,29889144,36461192,20922101,16562092,20987441,30641084,29092425,33556442,20135237,35608026,18579723,33071082,33048552,20826656,27651016,35605305,26351994,27389073,26612237,30619912,35841379,27736795,34812862,21740976,36319404,16984637,15453325,27755235,17108177,17330910,14330127,19648734,27946220,29527667,23612071,17748618,19239612,21595833,22596436,30921535,21144378,27789621,22455770,27187198,32769381,37379927,39546565,20141598,13828205,30131935,6786397,18199990,22521470,28621346,29767684,29692789,28982518,31091677,33685437,17051794,33060088,27741499,25206012,20593966,21591586,8002356,37049544,31232495,20100896,34583200,33091086,13222626,27742658,20048966,32408738,12318841,29159677,19102723,22795569,8617414,19395935,39721119,37073516,31032241,16925928,28248652,28675728,8616792,27676613,18193672,30845616,25117439,28730066,28609010,31023496,30198899,27849051,20700764,21024481,37069577,35890720,19234693,29722023,18269705,33033204,27167155,32303480,30938494,15687801,28946044,23387666,7196407,8530102,26303339,34938455,31292283,30134328,28791175,36282480,14171563,34057010,20782065,15660873,19241161,12402128,28349773,28111812,10436152,38747878,28643032,33668284,20618086,18210032,33353404,19512570,21796502,33636266,24414737,24106415,10779926,27002989,21170063,27565971,27637189,22009207,29704138,21108572,23292824,16466511,19961186,37432307,33618757,23734029,22775051,35565616,14202171,37659992,9332020,27149058,19583793,38270967,24255228,18094651,29091843,30836399,32759645,28671624,36193899,24667919,25934100,24898720,19367997,21534075,12599362,24605709,16407388,21876082,32373219,26077721,34745249,10447455,32609268,32953198,19202976,37019613,29897769,24560494,37720698,15643450,11738920,18359665,26833770,19327350,13702340,13731358,17921452,27546473,18916982,17194969,32690622,35641982,32198392,37090136,19746647,30101232,10919156,14188201,31431156,19578767,29729838,32776401,6641733,29685690,18667178,9044352,20456131,19190485,33779697,33038769,25254982,31484371,18638096,32874267,20509408,19482089,14213286,17364745,35037437,31288663,36248894,21280615,29913687,24758531,31087392,22272993,13786100,35999931,37787102,19891892,11642690,37873104,24752432,29155507,35989231,16584401,10924798,21117506,20740515,33011806,19283786,15212393,15222581,37713682,29040526,32261370,9181550,15807687,35954368,15619340,34513907,27349931,25069510,8640888,26119466,29802078,34461266,26464927,15329158,15603027,27937586,19227554,14199278,11795597,18219571,19005871,15040987,28293371,26896739,30264281,14771003,20712609,24743118,9139669,27511987,9475145,23460550,36804689,35749364,22477757,21004455,33190261,33260799,19687652,11872480,28840612,6971844,9289101,10331898,35134741,30790649,23829211,33884437,31508247,16261179,20480548,18695901,19415366,17343985,20648977,25928711,20316469,32920154,20848561,12442400,24481307,19316703,20553252,8173065,19508071,20436649,35871360,22249332,21116326,22384123,7931793,12460651,27677926,8072136,39866805,23598496,26391884,26857833,20227650,29716199,15729371,15871456,15496447,19965852,23048138,21014031,27501624,28765066,19812255,27112614,38326441,21129425,32076109,30362395,33606742,37771204,34057631,29923689,35641853,24991654,24216319,34405891,31149906,35153981,32044486,33880891,29787422,14859594,8800402,24309795,27795982,34690612,14139732,23016478,33651688,8823725,26740473,29804653,29598726,19851648,16025051,16190116,19663462,21031491,33137057,34052837,20992068,39447546,24213061,25634074,19304042,19378912,19590864,10487904,32650666,14511229,30277916,29724916,24277450,19576284,37939633,17176801,20588656,19293064,39076932,34718965,28301366,18127059,30577163,19154794,28826384,29301692,8998992,20102535,20744688,20562987,19285256,14509229,28266640,30747724,9631005,22181081,33268763,29921707,33717070,10212022,13301602,7217771,7320995,19792522,11769390,18935386,19954750,33552971,12701464,37552800,37222565,10651182,12222162,14355701,33108304,20757193,22705386,10062380,20810958,34364160,24319698,33370622,21233248,19171551,34786644,10288691,23018870,23133704,12128931,8615482,20924803,19403625,10645226,27095796,29866187,19243402,33986177,15794835,20728908,9334202,20452507,10288478,29279739,21199785,36285817,21124715,33716954,27872993,32070905,30682962,18770528,37839919,32926189,21108937,19579530,6993016,37601077,28122150,24305679,19403279,26625152,23919725,17065971,15065776,18018795,34378517,18604423,33521921,33281348,17945742,28460931,20713038,30746292,15330887,22521793,27640536,36607123,19488122,36472219,36471242,25634293,17458237,21463910,28700751,13011409,13885398,19911669,16267624,13031232,21038755,24039639,35077266,35801858,19628336,21003767,32881405,19499251,30526038,39650354,13625439,29282426,30210629,23407990,23482820,34142768,20924040,20605644,17324232,21722707,29670792,30993056,31787214,32919265,7343128,19627117,37627487,21412277,18757612,14007403,11398574,30209865,19183936,16537253,23997129,8634286,21544937,8906342,10481271,35537197,32234937,13301386,11657657,6928458,24751562,17282851,19968806,7956602,26003215,28709281,25740861,10147170,22969145,32345106,17360175,20754396,10176201,15837281,38748837,27060442,36748658,22641858,31901631,32034403,28814532,30159472,33996065,19602043,11883743,8357119,14083308,13509523,17624842,20504171,13554928,11117452,19247887,20647271,20851719,24011174,14798887,38252974,27303537,28956452,17353135,31592618,37552889,37564832,23620823,26877961,28713584,28467895,12602299,19874247,34935275,33534363,28654229,9429383,30361720,8454925,9254186,35525342,30184379,35535382,10387179,34230883,7046256,16243469,7873885,28489543,25916099,33972812,24217449,36950727,24978631,39171228,29764181,10356875,20257564,30020884,21198112,12693466,24145025,24252602,24075931,32975274,28630191,21067131,25022793,18318354,37200483,28164409,19514123,29901180,27199729,16682346,20518955,20910856,27455583,17450041,25464036,19862746,21008201,31319568,36849747,23691407,38478799,21483210,23138923,20750540,34164516,28935375,33881104,31792059,33615784,29975264,33199645,33784963,33031700,21522849,38642906,17533354,7427998,36044605,35889805,21246425,23137174,28142363,26821945,7960150,6774498,32067285,21359498,26883445,29814938,32914065,13303624,30437544,33172397,32405680,24306834,26995689,28847268,22694505,28505042,32939486,37978883,20662739,15533150,29710416,21408743,9342035,8601136,35271858,34660311,36371939,21430375,29527742,19946194,6415217,26451231,27129897,34325010,7952861,24051075,16648616,31285516,8145228,34656061,36941982,21039270,22232198,19515824,19404129,20601197,29767577,21309826,19438134,24692114,16533361,21290962,19743728,13622951,28740600,11275165,11872009,17031795,35569272,19093667,29585268,28991484,38981610,36360138,15518845,19617572,11480870,17996490,22794182,12060289,25562703,25753563,19840295,32511014,30895342,7414022,19998326,17339352,16354736,30708894,28969980,30531945,24008209,33520695,30676472,17465501,17584222,33781752,33407297,20242943,30693591,30944802,16817281,27069685,32339077,20697431,38078694,16491775,20954547,20491078,14246786,21226052,36927370,17999781,11066530,29938666,27023289,19641691,30248484,20813718,21625196,26241735,26699548,28959777,8054645,6443989,18920094,25277987,33171662,36999116,21241139,29858296,11805484,24025915,28096213,19680415,19145432,24384567,21101045,14215209,11423576,38054606,20509625,31856882,25766485,24401977,9659341,16240547,7162188,22396455,26493101,34344876,37663251,21414728,23928070,32715366,19840241,35166890,28814876,24383556,11504883,36669323,19077387,19613416,28616042,25700072,32237279,32396609,25571562,13422728,22143554,38919643,24164312,20811096,20452775,11790390,24118569,32050255,22641688,23591457,20129612,18993550,32468384,34251342,32919813,20812105,26753431,35227812,19587729,31857542,11596695,30996333,30128465,32138024,6574678,24615587,31909470,28929295,34148531,24569424,15473867,35968320,20591548,30253661,7599528,29788115,7108324,34442817,29738049,26436671,29763829,25257219,31050525,34936795,32633653,30280541,19415476,7984657,30553304,36356320,24941535,24746653,29923935,28071365,34268783,26886454,21086750,15592905,10156969,33509712,27033964,26091374,20606657,24159423,8636190,19566376,34361204,28693535,29786017,19862544,34083049,20101218,38337854,36826666,30414835,20856124,30149921,31104287,29710021,16487697,11872385,19110340,30085922,18448078,13742138,39934027,17473484,20742087,26928742,34530736,34871173,12445661,27365935,34820282,20811471,31886012,32089197,22619625,18496534,32601115,24712269,28528877,22339431,32082212,24040620,35709067,28116243,31250007,20397090,31908388,30321806,32415153,33443100,18869531,14298590,29490903,33370459,7346761,23928420,36076514,30771721,24056167,22622519,37683505,32777691,34992194,22746823,19401244,17458774,30124399,9955120,30830654,21999928,21130594,9186044,24734085,23262046,26824270,24455453,26801123,13399808,11589087,35016381,12487112,20852114,26830793,11122590,29724274,29133055,31385716,29921722,24048799,15795964,20832638,18381837,11615942,20896205,33618233,17177265,31798197,30080949,20242759,35507562,19331229,39941831,18938606,20688325,24001215,13554631,23982638,31172042,14696010,25847265,35652171,22907862,25937907,21995504,27077710,23667648,14481513,28052762,28219705,24997223,28856297,34026428,7650352,7851340,21347329,34046861,15599096,30050129,24051059,28816582,23847395,21188867,20441983,21225034,30093348,6570535,22302438,28623228,35028202,29131929,35892012,26206300,33597668,24696332,11918692,36201211,23284630,32374096,20910306,16785974,30826286,29860476,28019746,20511401,13255710,33814708,29527787,27174111,20075649,17931282,19978351,28364012,13587067,37377438,28699838,23844232,14252123,33606010,26666463,22010783,38590618,38450716,31010977,19665717,27351822,8279991,29937799,16194980,28346624,35951731,29614921,22168199,9523454,18586155,34556320,17345592,14387112,14508021,12795589,15740924,11559352,25114455,28964916,21145057,32711353,31058710,19442297,24363541,25931842,28760007,35916258,9190145,19355695,31331177,25071213,33231736,16753305,35278041,23852076,29133746,26763323,13882944,29797547,31003732,38832046,17984054,35834637,33560091,33128199,22090607,26508928,12437096,19133314,32205395,38893326,23519748,21246758,11214630,32985630,24997577,35948516,35048156,19682054,32995667,17806230,35553422,27491870,36769852,32452018,13919676,24756211,28045645,26167048,11414235,27497554,28119126,30902551,39526414,8579742,11657777,34350563,20521081,28915632,19520737,31695612,15663453,26347887,20886658,38121083,33490332,24108069,15958301,17472186,30835667,30007252,16706843,27975137,20980882,29204064,38467426,9641674,36219845,20873270,11569355,12722176,31155730,13999496,37342421,30611418,32991485,33593957,23143505,31336246,29763882,21016145,30195118,29816977,25835284,22198439,23439476,37709702,19991785,13841780,12069857,19771593,33101248,32592791,13970965,11934634,24048291,7386476,27185447,12878057,24869601,21096577,31602870,37313700,32299570,26056349,32449963,17983010,36093986,16226211,33753631,36928933,16968157,32797934,20927863,35904410,33643744,21754236,10174601,22284136,15121356,36674167,26223710,36131965,13383926,29284222,24828572,19416473,21191141,34088608,20579279,27968681,19030026,19633137,34259006,14331361,32975878,27185415,29719252,26956102,33095793,37518097,32666073,32219674,36909496,23530421,28170865,25351112,27822096,25165896,26397951,10191111,19093665,19491836,20616654,35238989,29921547,34287434,26353765,22211543,20874138,23499279,30619838,19352701,7461955,35326746,32067337,32369355,10757229,6407329,16900277,20814814,8221546,23150571,37448606,37915295,30943556,33016514,9604561,35272671,34470680,21356297,18007711,22806289,22402980,36165177,34359118,23447321,20336557,33003191,15049122,25566699,24338349,22843888,28513741,35048861,29827285,19090519,19675451,27686895,12748567,28527127,19064953,30127569,22087554,33979029,27423452,21024286,27786921,23849989,35477438,34933477,23928833,27270744,24010913,35206823,33903718,29006892,31091277,24210925,29709999,32504405,34600391,30194863,28249038,23330274,23284618,28233483,13401482,33962266,11478431,29862130,19560143,32494664,8783538,24374712,35911715,22044504,34324429,31390321,32511517,31490361,22018210,32870094,34954381,16555611,33094518,7886686,27946341,32676377,31890873,24224666,18035691,35972780,23657876,26827995,13256558,26449345,22879135,26419831,9670465,17629153,31398133,24519454,30464785,27764565,19423451,27351410,29302694,14493856,13732208,27335147,32377303,24726356,27865671,29763670,25178117,34299551,21197944,18473672,18523796,18564186,28665112,8659388,33881458,13023194,36842466,25257566,34055020,19354725,20124224,29042933,21565961,35133279,37514031,24202285,17545195,33820382,11884633,13362900,20272522,10574213,32590708,38624826,12375200,35933184,23471941,18685547,18515782,18366786,16700442,15564677,18424921,30563843,28639108,39922571,33711256,27693515,19339938,38025586,16014768,38106275,35636584,34700456,34734034,12379892,31392116,19479169,31694487,22990194,13954458,27375369,32247957,36916846,20726164,30349126,35037029,24246966,36654333,26331425,26330806,10958649,21853825,22677334,13731768,34247515,36921958,35767143,24176912,39027100,26116217,24373432,28673433,11557866,22440184,32125670,18636541,33783740,32493073,31854228,19482892,27143144,33544232,9259360,28849146,37717094,10674071,35810591,35238017,11770839,26525498,9640759,33910238,20911320,29622194,28939137,26777691,13377805,35802145,30980151,27416054,10298369,24930088,34969473,29304379,24801975,29864364,11541857,21537190,34278761,24282285,33800580,33455723,28234906,29290564,34856045,33125180,33739643,7969375,34537620,23955698,13342586,9814666,37524734,32150881,28063285,21549871,12972907,15889426,31910208,27810151,27807402,20822862,26891771,32513882,19162633,32244883,19894215,26450206,27122547,23771230,30086208,10386047,14462113,20357999,29532822,25379217,19303352,22881815,15970812,20311728,36872167,32258433,14419329,33700670,27723690,12732685,33365889,34345190,14635217,28561529,38288651,21906077,34734263,17900452,12000376,19213062,26875643,26937535,6628391,21911868,11290399,8622108,37893831,36995849,16146250,36066546,12318448,19564693,25224501,19660047,32113048,26570752,23267872,19428430,25314541,15700086,26921195,28605995,28785158,16427701,29085581,36138626,31924938,27202008,30989644,19180789,24548745,40399418,14429807,27645980,28476153,23612385,13796810,32256595,19999178,19589075,20900979,20796753,39747570,26710620,19606069,24263255,25234289,19298340,26616269,15455094,23261079,10803267,20550439,11773256,31038110,27118031,21981631,20556349,25602259,19140285,11673714,23248220,24134738,17552385,33836274,32171280,19202524,19403348,17643418,30456978,16415808,34292974,34447685,26870336,28214856,11692034,9790869,22611782,20744784,6921232,36558196,28678053,37326724,23841638,24521137,15100653,26955834,30195749,28466941,26795165,27090488,7657356,7453861,28113589,27063435,28237956,26522478,31298145,33104368,30962503,32700137,23993646,34325008,26658412,24711540,14578583,22807772,20634380,19391387,27506360,24160054,20292608,19371114,21145259,7608985,28689023,38591093,23818947,35095478,28806856,35950028,30291316,18373157,27092314,27855707,15002939,22227351,28963882,30300696,32162717,30658512,30927328,13442233,19784233,17915694,26810421,38764167,36357317,28788526,28906539,18284854,17923496,29119341,29887365,26319419,14262715,10314587,15270020,21047757,19247151,36076000,33014697,19577039,29116483,17316049,32310532,22890012,30332813,26649549,19813487,22348551,24481768,36531465,9354328,37056304,20640116,36970266,13646708,13733853,31685323,30321298,15727513,24886674,16420746,24240138,21331919,36970099,15767607,21172919,21038445,28223785,37681603,28128395,35932491,34951770,35728574,28429746,28925214,15036748,24467526,16391599,35442258,30340303,31984947,30536268,28644255,32334662,19546509,33962891,18984344,12818133,40637146,23060375,21222569,27003704,15777161,19178895,33793576,29169044,27232638,28056439,26287006,10021138,32915802,24887234,20021988,11699777,36426052,21483913,30352268,20400815,17972814,31868576,37566868,34430573,35152370,30293822,24507674,36066201,26770115,27045292,31937903,23992280,26637067,19474324,33228193,28090736,17837890,14447959,29909631,23044552,14727280,32731135,19499020,28422982,28833021,37450350,39229257,28613773,33832505,34925945,28092274,8751993,19836113,18689526,38748488,19415423,18934303,20809896,33577262,30654563,31563355,26768400,10835752,32573597,16504496,32425681,23617017,24323210,8818668,23533629,37471613,19190626,21890996,9696834,24557451,35634303,34523915,24465474,25923843,25504480,23999170,7289883,31675371,19158922,28028975,28660665,32269559,14409117,32056681,22795842,20913864,24813333,25390241,36095350,29116222,26226946,21638166,37646604,26817497,25771381,27353975,23947431,23758375,13714715,28422813,10987250,24305686,21990464,13677398,22702905,23122027,33729775,28838298,21243748,17298864,33005275,13104317,32952854,33732701,7527227,19187149,24404092,9823935,34372181,18948607,25975484,14335625,14708478,9718230,27510434,33360796,13991772,25191894,26094252,27235561,28942628,20941231,29569998,16560748,31804992,28544362,28590162,32785847,36022797,23168610,9813826,9228457,36715829,32654836,26781829,28094875,22309724,36706898,10386472,12539218,34205677,24591137,8482340,29346567,23135762,35335717,10021459,25485620,26506879,19637314,31749982,16646054,34539191,40684441,26720154,12851484,14302084,23572068,20504313,11228065,38837911,33139080,37920688,31478110,32176837,23032736,25698371,37757355,18048829,21696727,23995909,32806933,23678556,36538976,32807261,19583111,11539895,21031145,26381491,15382208,7313785,26550657,28840245,35623853,30750966,27697913,22166487,23516382,35517949,28764808,22780070,19392162,34262598,22695138,19657876,25493801,24937374,31261442,31753923,21423873,28363705,27078646,16554988,34439721,31018047,21186726,33905860,14261107,15729105,25458343,32906351,28303729,25507218,28315141,37703867,22598993,14341726,34038430,9439936,24158368,24145862,14323137,10428299,14084388,11317769,18161206,35608439,33898832,27648986,19631395,21449644,22476449,11079613,29172295,20941482,36774157,17628780,27626060,31214594,28458143,14491094,22340083,19259584,22085488,11589904,28305310,23889408,34014530,26610720,23809176,32851702,27795280,28743291,28887694,29892565,32396384,18680955,27146737,15234727,10038437,30925051,14325500,18034190,37686209,32554409,18900498,13585081,22288088,21025514,27031177,32785333,27618684,23494764,35903789,35590977,29827984,26355914,30328961,24340347,25502590,24426347,29052426,33167805,33489498,22702151,40217331,8238458,19091431,28077191,18849693,27803061,24376903,16359493,30497281,19283082,33598142,26729107,16896730,24240774,33623546,25150859,28079755,13919431,25097175,18037578,18118834,15676136,18347831,28130865,33239553,33639570,26514445,28349120,18980498,25011969,28550883,18993881,34080996,27337745,32552515,33554700,17531284,33176379,32873414,30645799,25793757,28627524,8491786,25444908,17374359,19208732,34425404,31002806,31313594,35689457,9002916,20546018,29119250,15996871,32223130,27854438,35159296,31337620,14765151,27641826,18300424,30334142,31757170,26627580,14651155,34837366,27645588,13647371,34446528,33511282,35821075,35625555,29797078,25261063,25078166,28152979,34872136,17523932,29791939,26634641,28644494,34821866,17851741,10662751,18013264,22399161,19735196,16412371,37864159,34720930,20528574,29289839,33375356,28407393,19245379,25096738,29889109,32343167,29218477,23921346,32793769,20795953,20713387,34051688,27450610,19131086,33656511,32385906,24013741,27254759,23858056,20022130,28444413,19545383,17746048,21446819,24604795,8245991,38378869,35601975,19135278,21900434,20428405,19127255,20141504,35776058,32312278,25057776,9374163,29603664,21080475,40691983,8376307,26675299,25552968,17345199,24715654,33788179,21819495,20769176,28871875,24004132,38717519,11981982,26263847,35815509,20598769,29253583,25764068,29167794,38446208,24648712,30316043,32913981,14404401,33863701,30956900,16322147,13970264,33345769,28455644,28664158,26912408,31837210,20390051,25653821,28872650,26076485,24625445,32516005,32974125,33695424,35976822,34945567,24920608,36953852,15517906,26154961,6418136,21170114,28043057,6318019,24860514,29235909,30509410,32321564,25795732,29924134,33941278,24118561,24308794,18266657,25373565,32817148,36354808,32143605,19967558,33028152,32250568,10623526,27836604,19977281,35492459,24072371,12942596,30156549,36792244,28862604,32564092,32849754,31130823,17938662,33968899,34670293,33081298,30075978,33265643,25706602,22501124,18685148,30667360,13985240,24299738,24732869,35692798,25836960,8993613,27172097,28436131,23831365,18985358,10131652,8559152,7186543,32410907,32520512,38538379,8677965,23243230,10211676,22269468,31888441,31821715,33899499,33565335,19762045,33086457,11415756,32569997,6420277,18412972,32999743,39699862,38910811,26239377,16558024,9702696,9228463,23907154,16051816,32075344,8729025,7976951,21104596,16347144,34807676,13552252,24843227,17643158,10449440,31566074,25188529,34699991,14452055,20639031,24321927,10172127,26258037,33831853,9265156,19953126,23620398,25397835,22459147,32481452,13192853,12780598,36562916,32507498,18740787,26608702,11396484,7350207,20817390,21041195,39354100,20643683,25189251,15331511,8054891,19781019,26172071,32227444,24207228,22207827,14277318,22049704,27165249,22046020,24326299,12817008,31863646,11015190,32536531,7194534,26937846,38714899,31809056,11435529,25006200,33361246,10938933,27164432,20223237,23155962,28971838,22779540,8560072,7455559,38145909,7259389,22519258,11963781,21926693,27323169,40663259,12041423,12694766,23593158,32346432,28136593,24160631,9953859,28604261,14307473,13159547,33313609,18994460,26767449,33220231,23088297,29222955,34190615,15286485,33109667,38308377,26065551,20257480,15860413,27555049,12692699,35114876,24950955,28684998,17574128,28483234,27902354,10678477,33876168,36643236,17175963,14746403,20371177,40688504,22842011,21288178,9319840,25833798,10610876,9975810,28895554,8739190,22511894,27299251,30732523,13484863,31325993,23832437,17584480,9677028,26387768,21617584,32422000,27384216,33763527,29133243,28515406,20845298,27793622,19272746,31892530,10037281,37943864,15387261,9097539,21809746,20618256,32760417,13253739,28939148,33589169,21039875,6788940,21736182,31554246,17918754,16232174,22931943,14784810,32977438,33897126,19131781,24830289,19220702,28430261,35531474,28627424,30933941,8624815,24135354,12565422,14894487,25744058,39211378,19600210,33465848,11973450,20050261,24531411,12528071,27619379,20842757,16789244,20590756,26040032,22197022,35333283,20954563,29198478,18563303,33061841,30646599,32952610,21237396,34332992,19296688,26955403,38748413,22417996,20121270,26741973,7714096,32516604,23693869,20735103,17217329,13713315,18875114,18899640,30768002,13736748,29895546,21439416,29938307,36950885,14657496,20271619,18384061,27996244,25193453,30852124,34738360,15160921,7493578,24150588,13327580,24343639,26176871,28310916,19185030,30167313,27782082,28686385,23618349,37679469,33696871,30845219,30019218,26976716,9077114,20551226,32723514,25542587,27223385,31243814,27368950,28437122,18273614,22235459,27517813,20820993,10655028,28138981,17123992,19182571,27505791,32247745,31675399,36433557,37696234,31527940,22779053,37966573,23906925,27821837,32208761,34405870,28777529,23707684,25261579,19080936,40692227,14579452,20350796,27536522,24502903,38347564,35967649,28445894,10595601,28286510,15997465,34339867,20550525,7954301,22871480,11796153,19470672,32511789,19076337,23001543,31191003,27596313,27763885,15122471,8665839,28967987,32105425,28453980,10836108,19137913,21088823,31458290,17935464,26245781,32933605,12658264,11854459,37645786,17411701,31080078,10891630,30760498,33640638,37984048,37613282,25133595,38134802,24113863,38488670,21509482,31512090,36152800,11765218,36224007,22843951,36615271,9646315,32029621,22660211,38488536,19852402,20642094,33019441,36428425,28550458,38239949,37053745,19981489,20408257,30220118,15932878,25667727,31173871,27225675,20013164,37023468,10211815,25068712,19225763,16946337,22505869,16577995,22314495,21974439,34903558,10130263,31387771,22794279,31614459,24898225,24231967,14976848,25098030,31181088,10268194,9517000,31010450,33456676,25841275,15794086,18884088,39990182,16190383,28591638,22225844,31346742,15792072,15793565,12852368,15776919,26768204,30291801,22783917,16767854,33313646,18028312,8850323,35248995,31701978,25967748,24918796,34842785,17250035,15813667,34502338,20351941,20529831,33156652,32777564,38709554,16938272,29265313,6298303,35578757,33924424,30242535,16963139,16940175,17207075,16814485,16724806,9009110,28619486,16946676,33454191,17280061,17592029,17020118,23063373,18161669,16725432,11859101,17056002,38563249,35739183,40655707,16723969,23415344,16981689,16734097,17248528,18418741,17056474,16760724,22053128,17060140,30739804,34585393,20432721,17235069,35284002,33315619,17059645,14171568,16773429,16843701,16966805,8800227,17041780,12821632,26588581,13179257,17254003,34531338,13488366,38305762,34504989,20215056,17112269,17127648,35620180,38509818,24616165,17271488,17111704,12671127,8244034,8780574,10249241,24445251,19064086,17035401,13527205,27058672,16767484,24285777,9538770,16794877,16925390,34194109,17027546,23881082,17128486,30250682,8868368,32499350,17233018,7128026,17605661,34546283,17055362,14306977,33397707,36930234,7714180,13214925,18572188,9542288,17081211,38909701,16837452,17229545,17075154,17077934,17084588,34496990,17265277,34093181,21639230,34509960,32976841,31589987,30263953,35516025,34378970,23455166,13424449,26131901,6767806,30943557,38430787,21927105,31117932,26737758,36607426,28753548,38076235,36857371,32039209,9954620,29343749,8787890,23872510,13109475,7020865,31014505,27846939,26555178,31391012,38474908,11556726,20427027,34691493,27094129,27694799,27956956,7836631,26967612,27467570,10628366,28212008,36051202,24903735,28342968,26015148,36836150,23963075,18142979,21757639,6716564,18824877,23974567,12760710,25855762,35027228,10554181,31884838,20542901,12604834,10648282,11373136,6651660,10411913,28034721,24740574,35872213,14037982,24018150,26783518,37439016,33430811,23993432,36947960,28719642,40692553,22265376,16425473,10630654,18878598,33144452,30463086,15673743,12211114,12824327,9733226,8611418,33470561,20115426,10314801,11889154,19245646,25211274,36358475,10089354,13258070,16444278,11014739,25742780,31891984,8377161,20509446,16367602,9678523,38426412,38739769,21839932,10246987,12880817,17048108,19370188,25767351,12711766,32489091,27084716,34244536,24156870,25040957,8927494,30875890,23609111,26497809,18948484,30068617,6329188,27410278,26469753,30373276,30442277,24659669,33929998,26770431,18664488,36133877,16142122,28453655,11085665,27417029,9739896,7317086,30085482,23520827,36554457,33228359,24196914,31388814,38480306,12465933,22779355,20757834,30373804,38395334,13756391,10734195,12544494,7936684,33665721,8738883,31550901,24242023,27145993,33682526,12423420,38467535,8016948,23068497,34403000,30962603,28216465,29318087,21407856,32151814,22547577,19214776,21790499,23847222,24677690,24095787,19860280,32531283,22692132,18405281,20407268,12472423,25769626,23198621,13226653,39115912,29228229,36787696,32231439,33364402,29776023,17751172,33019013,36501670,28932913,23144611,36084406,11414135,23986356,32621568,31292282,20811405,23457236,34562213,16175722,26290076,27285635,15050024,21085733,10470098,25737551,22617747,28678960,6515884,20926633,28742277,9142224,37603336,24906418,16249845,35639073,10644590,19087989,26805911,6917149,28154641,7143577,35934335,14882659,16950750,11058193,29869289,8422801,10609886,32238653,27149931,17346765,7940114,9274420,24291156,21220585,32953041,21430829,31414587,20698100,33865619,18137833,35635959,31858775,21530957,20119003,10427204,33472763,25667968,33184613,24936097,33627289,32877950,27953793,19686787,28876710,35792951,9075162,27813798,29700380,26858912,22220480,28759812,33121828,18672377,30205008,16910174,30922945,11976207,30843729,26358522,33359198,19692292,35027313,24615468,29055808,14764513,19235220,19014291,18981256,28077108,15852545,16866781,20414372,29854793,18549020,23478028,17827599,25727773,14380348,15860652,11121180,26827167,39119758,21917111,22998694,20582255,10755343,16087797,16182703,18918196,25498395,21212314,21024417,24067512,16720367,22952188,14789055,16296764,20494140,40691274,40397526,38590881,20143885,14866547,20452497,26531359,31798294,20673751,36858276,27815217,28621991,25310606,20896650,29850935,11304974,26894294,35533832,12598909,33617094,22502630,30790937,22335999,27397462,19233747,19401707,16487443,17978696,26498627,32501120,26755396,27702041,31590636,27780143,17455906,27952934,37994015,11825052,23434674,38884013,13985069,16921646,20549854,32347252,31862138,36316456,36707142,23208799,27776773,34157193,23669634,38390487,7145479,16035950,28065698,13694361,10203956,35948317,9357125,33548354,33455536,15215156,25280945,32901878,35912458,28249147,32706885,15808631,36226183,37302305,34328295,19391754,35225686,20854081,28701773,32325571,7180430,19311461,13558112,28801846,35897556,20759526,38718167,19462512,34841825,19125304,26954624,33799662,33916098,32090637,34633149,38717841,14337027,24045964,11715960,26515031,29025476,24368965,23096557,27547035,35738869,39456948,34805925,9185076,17262942,21928189,12111551,29032706,12790795,25029182,35337833,21313692,19573789,30481525,14081402,36853073,32910640,24896221,37744286,11642239,19223686,26358687,26649083,24830838,20322100,33372832,22646456,34216447,12885238,20885144,28795918,31598303,25505675,21528484,20712678,25873998,19730706,20551734,7530519,27678042,20859263,33332793,32430867,14291947,9146609,12507773,19085641,34923840,31106685,26344228,19967738,18850357,28596788,17850764,26413619,14491269,30627183,34856913,20447042,19525155,28377632,35035654,19754767,7578745,30326123,22506198,27388487,33996541,9487573,29147255,20342760,20503295,40694693,19312355,29678776,34200148,14749160,13145264,19434559,20694508,39901732,19829012,20336271,17747817,12710926,22008169,7238134,8435517,9321733,11717511,22572069,18258826,29764242,35551524,9242089,17913081,26212899,22997054,38583362,21281412,14037347,17294096,36749709,29290438,9813598,16928694,27889628,33868449,15151044,16923731,22571532,17456912,17075881,17027641,21653646,16939956,32147091,26437197,17087595,34614260,21827646,17025976,29669507,16883573,17224016,36420468,18115850,17167046,17237696,35022977,23988849,16952437,28590340,26881631,29857862,18396476,33952583,25579611,28935369,31294870,17627426,18614443,23049115,18513741,21144670,10924277,23404268,24084859,28103080,18675408,14004136,24396561,26359958,18293042,18332550,11495636,21105934,32960093,21285073,15126246,18400060,12432675,21952589,21398922,33911642,22243434,13664826,17204610,28250242,21087886,26241891,33354889,18304206,10389575,12269649,16464197,26321112,20327256,13528748,26314752,26604383,23656299,33192644,20608570,28758512,20491421,20330297,38114448,25010270,34912127,18980071,19271336,19971485,8912537,24284275,19429845,18016397,26716948,28550650,19552368,37634295,20664682,27736134,38746088,10857028,20635658,38518959,19149902,29773364,7805419,20514595,28294318,26976139,23696237,8219632,12988491,20643984,11953813,28927836,28374592,19428377,18319239,19667024,24487299,35511593,17019119,11310196,18611898,6499724,20972434,15231396,23429287,21123447,9538347,20434340,15205166,19502538,19075979,35820056,19174031,24131895,17025684,32501408,19404670,21816310,14797502,15110998,40211220,26779864,35801491,27262521,23966903,31218872,33300094,23854842,20523702,23899498,32247040,20391699,35958651,11753944,37690669,13500010,29845820,33441324,11987870,20624400,22005085,25561839,19496593,6331674,37068490,28102095,16569404,7664892,12517092,14959480,32912688,22921267,34610110,19573913,17551500,22578901,17644112,24826811,40694243,30897492,19396581,29968295,6435612,34937753,25644587,24585919,23252026,33202041,26726712,25268603,18005749,19791337,13773501,22276553,28942976,21033758,19329171,17047785,20145932,29010748,26450847,19825742,29138392,23609009,31350454,26790606,29683476,35465575,17277227,30452693,17901516,28397862,26489357,39820435,17654685,27575970,18190795,33302068,27101180,6504331,36335736,8626412,37274958,7368851,34319216,6306131,8262785,33104387,13448361,22878774,32901054,11845558,10288394,31338029,35093810,8474162,13970707,11625668,21109135,20358062,38066593,24593181,19064898,24311018,26967524,12713238,34774148,10726907,35226259,14489883,34319913,10250281,18651802,26032579,35912331,34279758,36063007,27329463,27560768,24154996,34055690,20045942,20257618,30511434,32797802,36836890,14694597,18877818,33568865,7563700,29713422,33196202,22805973,16953551,24911878,9055833,33489863,12373948,11022076,21275093,28130811,20037217,22407037,33756520,22841025,38820759,29232686,19058971,31143054,8935191,29307843,16054707,15380691,26012387,15425427,13823875,25670256,25389257,15814742,23729453,19693750,14119936,21622865,33626297,33196450,32491727,27049593,24227026,14224758,27286195,10034072,31375829,20122533,36840863,22611881,8313619,31337801,31807832,14799850,35722031,14129747,32691694,15823951,21994871,8693133,23436188,22970804,26251768,26803659,9184407,7944692,13974681,10267089,6943565,9244874,26643033,19408326,35837915,27615923,27797573,21295824,23127316,27574473,18613378,24044644,18884055,26634761,25194728,10566118,26754546,30930831,24911200,23135856,13904171,38744472,11692619,7529730,21928742,11622192,33082797,30526121,17439133,6903080,10588467,32769685,6810199,20782240,24730423,29872203,7762982,11342243,33582738,16387963,32498622,22818644,8529316,35993739,6858216,14439391,8963599,23676165,19985576,23516172,34703027,8749384,26745924,8063868,25677694,18989413,16048869,11386415,7154009,23681686,20873420,33795303,15588166,9251227,23012025,23856953,28138461,8876787,19311168,17759652,8182970,17837889,19468544,7883064,38827096,26727767,21824583,7590694,10443374,28191942,24890747,22378541,9909677,29845614,28861985,34232159,24361041,33447883,40667401,22400196,19613709,21414890,36047053,35212515,29825561,27096951,14378725,7134801,24051163,28432972,14502994,12656867,10015431,33570154,10668203,29689028,31849150,27429488,20451339,30883133,19678226,32910449,23072685,9827845,29878885,35605562,11342570,10204601,34368206,36851680,21339401,30667154,17274773,24552248,20466828,19593909,37439179,34022248,18148594,6695334,33603608,19060751,24140693,22020387,22691128,33072319,21185987,14983305,35732080,25734071,38809282,15578932,33872794,20435392,32933811,12523127,29828999,10315231,29001575,34372300,10483109,30386443,20591507,19202290,19321800,26622190,15408876,39081003,27454755,18200051,27085813,21034670,35994319,20415712,35647770,12642997,27197566,26828686,27011126,11103888,19213555,11092011,16093278,14517151,28656174,30471147,26144567,11438974,19801355,23525329,34745457,9253790,19357828,14357889,36048294,34886150,27856499,9890126,22545912,27675706,24730672,32111870,32582595,9749341,12111200,16422125,31620281,27248912,27896365,9524826,21443061,15468282,25851725,28345076,13920643,29777535,36134529,15902594,32889324,20933470,21893236,24741300,22804214,29060340,26102171,15042973,19387611,14777286,22242847,25523130,29792685,25544185,10870592,30154453,17808426,12440515,15791526,26805335,20628103,10221982,16198017,9425942,9183091,21433858,32851707,38211436,10533403,29826376,37403099,18985204,35001418,19051077,33074379,16149912,18898306,37060274,33429769,11375555,10944847,17645316,25012593,17315155,32561686,23234073,21195237,23682156,23273956,26076227,30411538,31540753,26256067,30188845,32833089,24803280,33734076,21855568,28604568,27201131,23834430,20934423,21133429,10808030,26502949,14591572,17210203,25397402,30697765,26998429,35742960,28730594,8466974,33940636,18421654,36153298,24340339,27939325,18125522,19472821,17627369,7148263,32906460,34883156,26045439,30122474,28384357,26910684,21617325,6721390,23405859,30469790,10557925,14233207,20046152,38322641,14991550,34679081,13210156,34555022,27801023,33992793,24730505,9257638,24225756,29828287,9502653,34841837,33681334,36513548,28199043,24861878,28537662,30378501,40688344,10176697,13757659,11044757,10070332,33341183,34810244,9818497,14780874,18429306,18993389,10386442,19074974,17669532,7166823,7694741,8566369,12423083,32794992,29797417,11677198,29880993,35628476,20240322,28667921,12734335,27211131,35831303,14948610,26382558,13357705,35225097,25371186,21855671,20712981,22720452,35791330,30487349,26871202,30600456,20912954,20929412,7798069,15713009,24937366,23250244,23209908,21977764,36202310,21734706,21107229,29018247,31332024,20625047,34936993,24568339,10066756,30139052,16485300,28596412,26537954,33211700,26485407,35739255,13446474,23848335,13528416,16013696,12096285,22613598,8076055,26925613,21469070,38475748,35132668,23817970,19724699,27939326,20819366,37992430,30251615,21126241,18362694,17323058,19234723,37430989,13913142,28839714,14112650,34700346,32172089,33939235,32504536,29225005,8791486,32638051,8131622,23052957,32072146,10284280,28307956,9232819,21199644,27416650,9148401,38940036,21284265,38800895,30631988,23586727,25727637,25695606,34618328,13650183,18912165,24367542,15715766,29782439,23113747,23825779,38051534,9133716,29279106,14255247,12267905,33358655,24842001,18416615,21596628,24534469,15580460,30229684,20450516,26648003,33340095,21726180,30488763,25207513,33120522,27829215,33751496,33873185,18112573,13750735,11377057,12239120,11508172,23321004,8629991,22685253,18019273,37294390,18895026,10011890,20960131,7870500,19667862,13905913,22864813,13591146,13898539,9978945,20941562,39748132,25502988,14064007,37872595,30815822,19112018,23412819,13166198,7627368,12978740,25456267,24724043,23240239,10777951,34068580,24001308,32332257,21144442,24107523,31292669,38120062,12887161,18202276,27342371,32260449,34933544,8164689,31315825,15473035,34390191,30556241,13634547,11783750,15181857,20884699,24325996,12664068,20623357,11676050,28601648,40653679,23272512,31588864,26740396,20677301,32115154,29130487,16109181,34170935,35320209,34650721,33017995,28468840,35936923,14284949,31486546,9476569,25795378,34755964,29925331,21452344,20909899,13955913,19579931,19582386,7014097,33431590,9261884,14994024,33012061,21220977,11549753,16111269,15151003,20214027,20644630,11417980,31430246,33061936,12258402,13180743,21392801,24492532,14518415,18608048,16738326,28621010,31742591,7622258,31140156,32685844,23980811,34886218,35620014,12954356,9875808,15315109,24911287,34282658,19928067,35289767,19178902,21492669,24404105,30224901,10254231,29873970,31058307,31405100,29023135,29778340,23823342,21238791,19487732,35780623,15028162,20824608,8106301,24792254,19143106,20450468,16492437,30925936,31144072,32208331,29948712,32496310,26193432,18743238,26447202,26826708,31093689,18372579,35935074,19861694,25868913,23837465,30200078,27896275,28595613,26427015,20935184,31199772,13866456,23794916,18652679,10708594,15426209,32892067,38738742,21472653,9740229,19258001,36360701,35271165,33526124,21187923,11981748,11807990,24387174,20903921,18140865,18195168,34233752,29685065,15133030,10751066,17939853,25685649,20565987,8532204,37041004,24921109,24311041,10304489,31712473,19495306,24693490,22664343,18494571,37295531,21309209,6535812,26351773,24293910,13824481,12678547,9708060,33642080,33062589,31569474,24937084,26726137,17666631,20100497,19760901,13513836,19224762,17252919,21188600,15532851,35502792,27019015,27470300,19806820,22535320,34845102,23905438,30447591,15303492,19592433,29818369,20740957,27225011,27900403,20606055,21091824,12075549,36030682,13552238,37601879,40697621,35072757,18754377,32127980,20830180,20552707,9989455,29785664,30716692,20435974,35587975,32933190,19926061,18037814,21250128,16766965,17635268,35634109,17588205,13640595,22562519,32736686,12852286,14164757,6630589,10359485,38333756,28803587,19719857,25169998,14157603,17837018,25745235,34313745,19570804,31129308,18799336,30174570,7024331,36979106,20783840,31269068,34151369,24395111,24713015,29765857,10648068,23165276,15158494,30281370,32636376,9209393,7860800,9028162,22570686,33149571,28632221,11988816,15821797,34841811,28222152,30033052,28684599,10532877,28375465,30220426,26447280,6302709,28422405,37753603,28092266,24603474,36578874,33362668,9644854,32029791,22983842,35122236,33815683,20992844,15712899,21748953,11597311,14625888,8590890,40698214,36861378,8883067,24769602,9224303,10046389,23472288,21336126,8193907,14177132,12224814,27884157,28303541,11090248,27486603,21382307,20529824,34229832,28853333,13239797,17642244,35926671,35643685,35823436,30171896,11690393,8023211,9192423,8228207,18978983,8944086,19657594,38462633,40289525,23604237,38467753,24940447,17591605,11834668,30802347,14663169,19006271,26710942,12989064,6876078,6414380,35609807,16000008,32811659,30933641,17055605,8698265,7511568,25194581,32264592,10733707,10806817,16550421,20871116,21184596,10005025,10716825,25696967,28880973,8517125,38094604,40699031,12565185,37891530,9394886,13230307,13995322,28297477,9765397,23448281,27439548,34154238,24740532,14546890,10316108,7396904,11044435,7331553,17632181,24492619,14553139,17228497,12827176,15614449,40632311,15670030,25592006,9877467,10067224,24521428,10004024,37754679,22601730,20826376,22006838,13511968,9717944,13944568,32637938,14306216,10908359,14048397,10718872,26615859,20940779,27461736,12265001,26212339,8418361,28097544,19165052,23522518,28079579,31458673,20083697,16613086,12547023,9978456,9315424,35943256,13729871,19870083,18283430,8700762,39699356,18488050,30564279,23032705,20262192,16893548,9628896,12921095,6640030,15391639,34191604,30188438,22984251,32037798,15230303,9395632,25756471,12622375,38738800,8850694,7940802,27975326,6851119,18666304,8041780,22009895,31050039,10222341,8873732,30204720,17710860,25946404,24072704,20449924,18977044,31003825,27796966,28817076,21223980,16002799,8324629,22429159,34996340,30551689,22586002,34355418,23340441,36360313,31057605,35785972,19190353,29128262,9091908,33564881,33286510,15644552,16816817,30470811,17247665,20645998,20995176,16724447,29797072,35971640,28860113,26248390,37785401,8407330,27859725,26881798,21535680,21008998,26053749,28109066,27889862,18542530,25067744,13737266,40615945,26972447,31144732,29761364,15575290,33508856,20600918,31210274,30659762,30707656,19244818,31669761,28968785,10460034,34087992,16273797,28342935,9960553,27775862,35109904,7909970,8063683,24939782,18588947,38108745,12743134,21550278,17072498,33369537,33036391,14918493,19636357,33622851,17551464,12694316,20563938,22043333,26845038,36886932,14659817,11986201,37750988,13691714,37450961,29686465,19789040,21610132,20058399,34145924,12435058,37382404,8121590,19693288,20169299,15333248,23824044,24250832,22606282,20093990,24248922,26299774,17568112,15994619,17986247,20585614,25654784,19982082,34827434,15123181,10155232,18888385,19509309,23084980,40699746,19666608,25587961,8273733,35500277,20910936,19500351,33202935,33632241,19628431,20035381,28345839,27056626,34932486,11211165,8043519,10741315,11407200,34262517,28612489,30162660,10832425,34416081,28191833,20708836,24845840,9301304,11131017,10718184,18526502,27504671,27017880,15723620,20754860,7840172,29867345,27245136,26631699,9254212,18029993,17985623,27887138,7076659,30443271,20130262,17639539,8693816,32060518,22431995,38463962,29914696,31432331,30729049,7541405,16967598,35721017,17381433,34647465,6679683,19455112,33276040,13373746,33187385,38524158,32491218,20522440,7341003,8394946,18955113,23860306,14120358,8327412,10253720,17359298,32840490,33693858,35639173,30921869,21333856,18601851,16295805,33827453,29099159,25638824,34175965,33791184,23038678,17571624,22875649,23741322,28270888,32988943,18695085,29215979,22882368,27341242,19517105,26062809,24949910,33037652,31109795,29850966,7272921,23754973,31195911,17404991,26838305,15307792,16039823,22876321,35779998,32228627,16694914,19574941,13742428,10717768,12888324,20720822,10760121,16337489,31393840,21129181,28850263,25576035,31184722,19533890,20923111,21303404,25317242,32296104,13250924,20106926,10029175,10395009,22376646,36734867,18564060,12741077,24401556,24784331,12796430,18394529,15612782,32606445,37417699,34280047,21562957,30235289,39716855,8105506,33089103,34563486,38277157,37872530,32225312,27523174,7249751,18592016,29012700,31879566,22596751,26726073,12176656,8795938,9093295,35220567,19727695,20138169,40698509,32577275,25382968,34093301,25187169,24823271,12613527,34159328,13665133,31253691,6752875,20732694,29713771,10689344,28344201,22810236,25460900,15649665,30427648,10674273,10398606,18817014,7947705,12629949,25566403,14530175,20964742,27639061,19401012,27765625,35208877,7719105,9081936,29017267,30044199,22785476,32576986,18767880,19510782,20831119,28512910,25631379,24477910,27018556,17662170,8273724,14035739,37510119,19515233,12913317,12507873,21043769,7777832,28348149,34352703,9995498,34884099,21651244,30706020,10778071,21805405,7258083,11104037,34886686,23567875,19215061,20787769,24067708,19393483,12275997,36083129,29750162,20171150,17643094,6705462,30246488,18012177,19155503,10539985,34020340,29801739,11817531,37478234,33986541,38982476,27732730,22693912,8402672,27925712,11923397,8396626,11290160,8497146,31929715,34728766,19032925,32298179,30078402,31846455,19490515,18805883,34848951,8218860,6619196,19891952,13892019,13159857,27412773,8217699,38627279,37029715,28002107,33818299,29091289,33076824,17402268,31862662,32611349,20664781,16069091,22789934,10764323,26868495,19441256,29773372,27366726,26925261,27075913,24654891,24241964,11926862,17410196,20042245,40616989,34249972,34061904,12535853,21678697,11079356,38970573,10975913,12653535,6928838,7782043,9227449,10222254,9526969,13122986,31395890,13279331,6399856,29394295,27439298,27741733,11222139,31931130,18054654,33664613,28877021,8229110,31758428,10012858,13561456,20216369,16553477,6938308,16784073,12053743,8625932,18461475,23454776,20175804,27608940,18418239,39840980,30060969,23864739,25204259,10618693,38519851,37649269,26654654,27870096,24608468,24036588,23525614,24738524,24818924,18031859,23053051,24832469,18065847,22245702,20998773,28698053,38162128,28554922,38820099,28741972,34937477,30610122,18805057,18529370,35056541,27090738,22885240,18542520,12611521,9931705,15312841,32800318,38200497,13486140,33660340,23972460,17556952,20521457,33629101,27137045,26666183,31189586,20850470,12545041,26966382,12746071,33694720,22226286,32676391,38882830,35205789,32152028,31631390,8966685,35726245,9720305,32689629,28457851,9139356,27748789,19315086,38716285,6393064,36266889,25460125,30266346,21843569,18387685,30143775,19245468,31768247,16703738,35242202,33729035,15707614,25252853,34024441,13979969,8231814,9939838,28225418,14409552,40633993,27809129,28466970,30177911,27440208,17554989,11619686,27271565,27200491,21098681,11557451,20632659,10317707,12127267,34691646,38219260,27730444,32912971,34427919,26717129,32159773,19170970,36072274,15549137,21936150,11424315,31058747,31490808,31773228,10201953,27541942,12272239,27820848,13020236,26608258,18884774,23698156,21925838,11539765,28505820,9777300,16457260,24914381,7685340,34894425,8709189,38770802,7778971,32189814,14894131,31858433,22939272,10046643,14574446,18234849,18506311,18413329,20842183,36718211,26427397,32328316,8777928,14000197,17899084,31567786,25605824,31860824,24136490,25682911,16158066,22060112,25207976,30394157,28093383,9180373,26893950,8111025,30361423,33959506,32659774,30770454,28974669,24242599,17928795,25443421,15440371,24640065,23326464,12956539,13970438,23672944,30883275,20864352,11131211,18468952,34262699,10066358,19415800,29020052,19722988,13703738,13408400,6413281,31035292,13550608,26106362,30437558,29093480,39191168,21430310,21514289,15411325,13637441,27622474,9865604,7205458,14262880,21382741,15617686,28043673,25027300,20328351,22302587,12019472,19511163,19442900,21439689,22569938,35089456,21534843,21090922,26619235,29769962,18361513,8008937,19352383,40697320,29181576,18989375,17070935,40701499,8476749,38489170,21520145,9646394,35715854,34202708,7936536,19142251,24676944,19838512,28236968,14838625,29317262,30359650,19598993,20169547,30180653,24903501,24020010,16413923,22922128,8399772,9036729,14080705,33598679,34941799,22892162,20415861,29304367,15778981,12376879,8199270,7921041,6742123,22499435,24487035,23104064,32633718,24417028,27237938,19953933,28066820,19288049,17507627,33604653,17381782,16287882,27588592,20483398,12506416,24566141,9565700,22599993,11846837,7694480,26249445,21505372,34154624,23168926,9788430,34173770,36192823,14530201,29776647,17657053,17763020,37786655,34944429,19298899,35589993,24437968,27546837,23679526,20990379,32154214,13983091,8145643,31880820,20020847,13468463,28317650,19853720,19411445,21577271,25172732,33740953,27802650,26075148,34300381,23284205,18628621,32925901,8198366,13337242,29995826,22064440,19477854,26433288,36783647,18067388,21651831,6772828,23341424,15069771,15413369,31590501,13301520,12323889,18902509,9190161,28127190,32504122,27919163,24627568,39515773,33724719,23744142,37899908,15953880,8644483,34883448,26514295,13163367,13365484,24736749,18061913,9939799,9727329,20035245,9340669,19552888,11219761,16771334,30303410,21842302,32124066,35242921,12219754,17367315,30931189,36027824,29174247,18808403,22233287,31272163,35925438,19731621,32877984,19839470,28307933,7514073,14253717,36629098,33046533,32155215,24068539,8497283,32499670,33704405,33333588,13395282,38567143,33625175,40699598,11889862,33834829,30593208,11756713,34415401,33506066,20873875,16702009,35365333,34267594,20646631,21222208,8215731,28822768,23555623,21789625,22755084,34558854,16441192,24833056,13913793,23974497,19793769,29200129,24741889,7804647,38109377,17146232,17822143,18788200,27884648,25451259,17734366,27696704,17644965,32309582,13491530,15946760,22051511,15419827,23585090,25023962,30661436,10574113,28340955,25696114,27032558,21579866,12258264,19337768,25307578,7329033,18122106,18161659,18549522,18553206,18673585,28828539,26622642,10483514,33275376,21573585,9965741,19180408,20902936,26728266,21832091,33849179,21063832,19879387,11854966,16439211,18499232,18515838,25878755,18305056,18803222,29149683,8087913,19721460,30455791,18980681,20915567,26088916,33173171,30262466,31981058,32901620,17704190,10555071,27020447,36009247,15058131,23126849,30378975,21010753,14151727,36165849,28574239,32105360,31350862,9043393,19608000,9371540,27211864,27655825,17996312,17629026,20452002,28378671,8114407,38611664,17666391,30366846,15410208,10822231,20564643,23023189,29102135,34554098,29734412,19743774,20772226,6381445,26694296,23228526,29856959,19148948,33540006,13155080,30809320,20067939,23900067,7091931,11696310,9541513,10039052,34579853,27992811,20911010,38595479,22532287,14978654,37592845,10425249,25884656,7483586,20647493,26417799,39226237,33327149,19884218,25873567,24450724,28933209,25218280,33439170,21718924,12314687,30281911,30430036,23902870,30293136,31319400,24251936,22907242,21514417,11950046,24804654,18406470,25442431,30149369,24562528,29832028,25875300,15241994,25635165,33517814,7087506,7233558,16737324,32712369,25364677,12798200,19605587,23241939,11564065,31706098,20020095,28617337,8855785,24080802,30758653,26487775,35071364,25650601,8553428,24297018,16708191,19390846,32867360,7360129,26989461,31999735,33616488,8104759,26908460,17899791,36049131,11662978,21176733,17088909,31245071,33417423,6817298,10924041,17728699,23690968,29232647,21293552,10455710,10821085,11814110,19982858,28008354,33607046,20697770,19316777,14671852,9591248,35749960,30005424,38008758,39293352,19603918,19999929,12237048,13855097,23990024,40702204,30275610,19849969,22147325,21943709,15265262,28527527,23245673,26338395,19090446,17050887,35482405,19416640,20895816,8480584,32930483,14962076,32155690,20934925,30186658,33369487,18016118,25300013,21911538,8190690,29205549,9635096,28923325,21446458,36999238,35009385,9429999,28922807,33238811,15967958,24761924,32317355,27522687,18699549,28689269,37643347,30584990,10593474,14412587,40702226,17591736,34643943,25495680,16533902,24744560,32226387,39130380,12963409,32711741,31899806,32504876,26186970,35835010,13747814,14946904,19398820,29795184,30668396,36651247,21499438,33991179,26480411,10798268,8660732,6402157,24744724,15010189,37708077,35560245,9555332,13137748,14271084,18373470,29436312,27364808,11649377,25355215,10954871,11357272,28121922,13320241,22770150,11603969,30254971,11033178,34032435,23043603,14206323,13200585,22216145,9467883,28353039,11249716,33309030,23637051,22728531,35422116,24214804,28474575,33583082,9456905,22154511,6327358,17196358,31238166,30521578,34347108,21263184,28698465,6468572,38524187,17532395,34443856,33240233,35967513,22696451,15083803,15552052,14366071,17421382,21133107,6726508,7329102,16563954,32335029,29026604,20718992,14739391,13268888,33462668,27418932,32175925,33236511,25452168,7665187,17822527,14081105,22760446,22975379,33085521,19126116,19897479,12474349,12974429,9771203,34637090,6991332,15002395,30963060,25973811,9300730,12581550,23267007,12684993,20272729,19651288,30189578,23745387,38576358,7803550,12449633,7553786,29836995,16826283,13376200,11213847,30670376,33193791,23143893,22695017,29969363,28467957,34037432,32998255,15955141,32991727,32502277,20741983,31658154,33025608,24758245,15666829,16095462,19298897,21577183,22662193,9910777,10085361,16076074,29120351,26483008,24642324,15399633,28283945,20790861,20051668,26517772,16208167,28082242,21065051,16150200,23340714,17161100,33238358,16084878,26686172,27533191,23051616,36956015,29870319,16471940,15258358,19417294,34882547,26976855,9858713,30628285,24251235,19338233,20369049,23118906,30459306,31593673,19134904,31771270,30861291,29281854,19242868,6314248,28466148,34925509,23276718,28014101,22115554,15563474,10157095,28267418,16619102,13999142,10504679,17150077,24649630,25236384,35707648,22197463,38603565,38888919,32440921,22407210,13862276,6337051,34338409,26926603,8945012,25581275,19238553,20894579,31680340,32363500,18208072,19040835,28009226,26407941,17843537,12011092,7395629,25190148,21614177,32350981,31519507,28285280,33752313,12852546,15534055,22287070,18719328,22238823,34343591,31880967,17158300,31098719,18020385,33763105,22109145,15933426,27910978,36149775,19864837,23497301,30861544,20923693,23269270,19427547,8217089,27374231,26818694,28743935,23793535,28439700,40702152,17652900,28416439,13595370,21032989,34838240,30528094,24037283,28460452,34692659,17034797,12526741,34632423,34840007,30674821,35778817,31910187,31011892,35089848,24039726,28629802,10519867,15242761,15496591,24110357,25463475,15126081,19871150,30373585,6770935,24042763,33358619,19956498,33262885,10691394,19138661,19668950,28178015,33750029,30142409,20709655,26397732,27985715,30611518,19356600,32780651,8705497,24488001,30047347,28782635,11406953,26272854,18035091,28562362,17850642,22487018,38254525,22600864,17426938,32415717,12510119,33791696,35679337,10562362,17158389,32055220,12862273,27271897,28180752,15986394,27955422,8978843,33255986,32424018,31127595,17053510,27699452,29685277,12336317,20176535,28088477,27269003,19823845,35568073,22200198,28466091,30661016,9604329,8146743,34478553,7408695,23912678,13021049,29786452,20268593,33119832,22941126,31755720,10882006,32997139,30629835,23513062,29830837,12852164,14420474,22195333,24506311,24536094,33273577,20188909,8370955,18033919,33972598,28658695,6506779,28036351,23830201,33656088,32059578,31681208,35123469,23930742,26831846,30215410,26900236,24051916,12574454,6637746,22377235,28199635,28436538,25007410,19269766,38242453,24500578,26878715,24166459,31049283,23283309,28994947,16572387,22440063,28449435,24887795,10094664,14409215,34506568,19665930,26203438,32097480,7795427,24242376,21314767,28080096,33673586,21709248,34082191,6295129,16677406,13442334,18897937,18849957,27560639,20024975,32917565,17471096,12424550,26620495,8371639,14249685,21647995,8537859,14323575,26584657,31313148,12812429,9789979,26241200,33426333,17844804,17126187,29264330,23578164,17134309,18432342,20044498,12342873,29215532,28366723,10626988,7254359,34926111,27596428,16547250,19731159,14049581,23587645,32817370,22297305,25870366,39171378,26228036,8501691,23321117,19228963,31008840,28692225,27629304,27839324,9141726,32387480,28096820,12874407,23831274,38194347,18265021,32755906,25985315,10538683,6945361,18629964,19878983,24216797,30199491,33285044,26534314,38053546,24923894,26872916,17935598,20889226,15387631,27444053,13986799,38035008,25539246,24900550,31830469,23148407,21225439,18204306,27671436,19186407,9297164,34643858,27680936,20908212,9698222,34695314,10037085,8577560,23313913,29688463,8390510,23214721,32522920,12794035,33061642,34021797,25671592,29105719,35895555,12010214,20842553,32091837,27088778,34426844,20727676,32583872,32837894,37039530,6249603,13641301,39075110,19738011,29893886,20452288,9908616,25504801,29491389,32840856,25449718,33747282,13384456,20507307,33970444,8909253,19184416,35129984,17862258,30126269,23989698,34197382,9548067,11557907,31996983,23716228,30820569,20611871,17073613,39092666,22045760,34974476,34519623,19415342,20752887,36940019,24507305,28619862,19153877,19767808,29735400,17524380,21701894,21943233,34167449,19793533,34805336,21935836,33333678,22016832,6758657,38619565,19384076,12303124,13180697,30359547,27896310,13487430,34236983,33847706,32696232,24009888,34996391,31897546,27996867,36952591,20561989,14346511,34558515,19025354,32332286,16191524,27296244,21296736,11011790,25578268,24756073,28459668,25933393,35042437,23014422,24759352,9912158,20117695,7854197,10225468,26261878,29906614,26037743,18469525,32348249,9735471,13463160,12162737,30113854,25498129,28812536,24070162,35004404,36833152,19187688,21504530,9134256,22087374,12920579,7165452,26622562,8689678,34873413,14330947,18946373,31186820,34309974,29298609,24302428,32679538,38379479,35539445,34328599,11977149,13969986,17879051,18981412,20547314,32824929,35955357,20751087,31417699,32880190,14460505,11548333,20872173,10295313,7568495,12521078,15202242,28088265,16727168,16148658,29873606,10564333,9620513,15581820,14880050,34133417,10034380,25989887,18712628,27427981,11414346,28865625,26517731,6703106,12539733,25079680,33957321,26934196,11107292,20529500,24578904,19152003,33825189,28085855,20973619,20646719,13959842,25588103,27425948,33773746,35479000,19707122,35609668,6317371,10148252,27356317,19797040,20453953,36404236,26338213,15697862,25127969,16355219,25766970,14268456,13344747,23016278,14578885,13781016,15879196,16276578,18198646,11028186,29833467,18346996,27559343,26613912,32650933,34187625,13377358,14645174,21993064,35019027,35729742,9851926,31983569,34902115,20271065,21902071,10331294,21887481,9801510,16615219,28150664,27283841,14662418,33888865,14412910,32983560,19929365,12888863,6770326,31323154,19574178,18105863,38727441,16520162,9500239,19244937,20223241,28304695,12243639,23284275,25647244,7665829,27849775,23304755,19023486,19344494,33806487,18573406,32240522,18464704,18849344,13350971,24849242,19155353,34541997,23011506,37649012,8397481,20883090,8947010,20367235,31350035,26401343,22575884,31515634,27001535,34798216,15785796,24284040,9227338,27545407,33036437,14425978,28057162,31345212,17993037,22035928,19357187,9071259,19575092,34620998,8007970,21536622,20713104,18031664,7661720,9788363,17168467,28295904,29771976,19289628,27314115,23151984,24220344,8469038,22780058,8723041,38050406,34665108,27791760,13121003,32536559,19879629,26875805,8911363,19191094,33870607,16799628,28804028,8481427,22036894,15464092,28586236,25163741,23972369,27156229,27095210,20071349,7852231,36751453,23812539,18287061,6384594,33984755,7252205,18037204,12011587,10198352,28479490,10503733,30381599,14707034,32291153,33693011,20627573,16257263,10993768,26253932,26535306,23678158,19418062,38917600,23346256,23921686,34161415,32916303,20661247,13753462,13356425,20929648,29815609,24583877,11545054,23371061,9571504,29937827,23884171,28595971,35811378,17196569,30081180,21895869,17084395,30613036,16207125,17159021,13517029,14928739,14500614,33142990,33757593,24707891,10503635,19178763,31795738,36350250,33227664,24725227,32901711,26972673,14101709,20171092,9480483,7101069,33143545,23776120,31116871,19120462,31818361,24327073,23561461,34425179,17989568,14076411,21803239,36667031,19499208,22965875,9454597,21894527,29229599,35714072,31988062,13281781,26053345,36403222,33748322,13829832,27704874,25451918,19512251,33423373,21652202,28143578,6695691,33605830,9950071,26523652,22288021,32630637,32602377,6776320,21981293,30424863,25621535,20908949,30371787,21082972,24993570,22656524,15032223,32327579,34366121,31146145,25265778,8521637,24650858,27389858,11303029,9596572,36943796,23650649,31284695,8865419,19758650,29763152,19255921,20940384,10327453,15900476,20237750,10073493,22375601,34067421,20566583,26646841,17299694,20341137,10946331,29200723,18175167,20167513,30269563,19828547,16229192,19212689,24791628,21297296,32921622,34775496,23766298,10775648,15792497,15849070,32034716,30442703,33596759,14593190,22398676,22218723,18606494,20551752,34705001,12440386,13300724,6720993,30085232,7700210,17525596,17162118,39124107,10228125,29304892,24432827,18709997,19463928,17512780,22167132,31743491,19113288,20656934,29199631,28091090,25479348,14696721,8443926,17865546,15490128,17441820,28789386,37547933,23257667,38887622,30750573,22885310,12825563,34621688,21488877,14335804,30281195,38779296,7899363,36193606,17196331,25033427,34990780,19917578,35842616,27675121,29146605,10642050,33040392,30169340,30902785,23820611,12555132,20507469,24748845,34394933,10289493,10209902,25190669,10988787,20670534,29326768,24490705,24417433,28826191,11847039,26129467,33287186,25600503,19577992,23711156,33437471,32071297,19192675,21195816,21519551,11721297,24205778,23196592,33698619,20048808,36816735,21721728,38952737,22720838,32394810,24380058,12572846,20033551,12731599,14490461,24551733,24556456,19630615,24476985,20169593,24668132,32613473,26274227,26248538,19112094,27802889,22063157,27988748,32353554,18591298,34330291,33383030,30446013,22321791,25711916,32799313,19724271,27903579,21463384,17395666,25308689,25317596,21899982,18935284,35365381,9091133,14107167,32040972,11503914,28041933,13467786,29220214,9524291,9923638,30431886,20727893,9708721,19368988,32373723,26102360,20632594,7413053,14962615,32868926,32105547,18474343,31202068,22298468,29563359,10030943,35081705,23775588,28737523,16622079,21009631,34955582,30149370,20731051,24151338,38223515,33284153,13831668,17513855,34433888,17184105,21615774,34854805,17271828,19340414,27379393,33833973,11124597,27428564,23636153,30380721,29050376,23124354,31437817,19515637,19307024,31014885,13662957,16833206,16885726,20812129,23755282,13146755,14445959,39114399,32609687,25194500,8147108,27916018,33803070,32077281,8388784,9185962,18008831,15069806,24998675,39715768,25236013,17231773,20902359,30368206,33006942,24661567,24373628,29906494,9540639,16926542,32951134,31168347,20995832,27077168,32139375,20781619,30809999,19064866,10722280,17100826,8366750,32836628,8240800,39627979,23770716,7504047,17932502,29135043,38618321,28122753,15857064,27596211,27415178,26117105,13491686,22709713,33951803,30875746,14282975,24563802,11742981,19688434,19750262,26336434,32731128,28441919,24466181,30713316,21105743,27474162,25167025,13293089,37070420,21637100,12084337,25539135,27812700,20799100,16764331,14745275,6684212,10859943,20033210,17079550,19877782,19386254,32678739,14850918,14499803,25010319,15490327,21357147,31093231,15301844,33972994,9141176,14373463,25732061,28919643,17085359,21938739,32116435,18722817,28425440,33359563,24577545,22429994,22563633,18248039,11129508,14401687,18202233,9724209,18580722,30940316,7408080,18489008,18097019,32667259,14477757,9838355,26619885,36247251,19689255,21512385,34385525,28315129,19491657,26270012,32878178,32127313,27701688,27107156,6347259,29006909,19153876,33015483,26468498,22360023,38548086,20047529,17395838,26443181,14775176,29311566,15095554,23782206,23719568,12522080,10022719,28259465,20406542,20520533,19787344,10070109,28664967,31410306,26384414,24799230,34476089,27079741,24219736,9687910,10755397,24916185,17328332,29768761,24343520,10115433,30061289,19435055,20141607,30892253,36193138,19424805,39718092,28903030,28915356,33666106,21772698,17681626,19469309,33161835,35662562,8505708,19593961,35746903,33533135,33803599,20645944,31271824,11968508,17700342,14308729,13923107,18925280,17196633,20727727,22611993,19797854,19956906,20475768,10936111,32717609,30976368,18909663,28474449,10835930,21613363,24612981,19878360,35795716,21906106,10756589,30254942,32418030,22924306,36052321,23332238,31026426,28102070,14359658,25554228,24893704,28047022,32239319,31716504,27893970,18125803,26675474,28194184,28654882,32156379,9017948,27609135,25041227,9276720,27561769,33630147,17306187,24472226,29767289,23921363,36929616,28005828,31141719,19209943,32731971,17529001,35363227,24702724,12219590,31676743,29174059,32156626,30428076,24009829,26229500,23045388,14126552,8055537,26979516,21817823,27286437,7205290,37587249,26255376,11768356,6872537,18135979,21762723,30960469,18597778,15165878,28468100,27460697,28412253,22374919,30679206,24786305,26885700,27516520,26972542,15005600,26437274,27800727,28315570,18416205,36866727,20141062,18104604,28400088,8535237,18239352,17704604,27998446,19154825,20267218,26315389,28708233,27560872,15900639,23563417,9135939,20085733,10395056,28630953,10323277,24593969,11618444,32504697,32342337,19100857,19956187,24390677,19873072,19143601,22288003,31346338,26859312,34842110,29011718,27613004,27812232,23278688,10195492,38660495,27843995,33195486,26422815,16743447,14292893,32033019,19601113,9250953,25425082,21520437,12327328,36983790,31535818,21043667,13993281,23482097,28333310,23584740,23668284,9951480,24120692,20854996,34359594,25549661,20521126,31952464,18378134,11298272,32984432,26366815,26966138,24482982,18729207,27213588,35790114,23249381,27703959,18367603,31937430,13406671,16053159,27511280,19261978,31701047,30432651,27637140,19348797,9095713,34565101,23487161,18523574,25400284,31442463,24506782,23281615,16664450,24799392,24351280,26647996,20627205,17456921,22529865,16255206,19382494,18346917,26125875,16377948,28396371,24329789,24925650,24651756,18626509,20191396,18553218,22988449,17390547,18528004,33167566,19985085,23453845,27738660,11122938,13370812,28468736,24469044,19338894,23178148,24919259,31337546,27335187,28209375,27393983,40702787,29305709,31322205,21018653,32731837,30254265,24976336,24388743,28607982,11792705,25262162,29720100,34725177,30369533,28125180,12895317,15590672,21905929,24161492,30320823,6304592,27192433,22843334,9864958,28360849,28004900,17425468,28720556,14678294,27073254,8896321,28035049,24562396,26633619,14428174,25268366,11388093,36117799,17527816,18887640,15941839,19088873,34047275,22426453,13604680,22406728,30105333,27372073,29235578,8465733,27284184,25981107,24277497,28332095,9633414,25470224,35748630,23713502,16385749,21831832,29948536,19553217,27395680,10011492,21123341,35043505,21534993,16192559,15726999,34984201,16352670,10654773,33855421,12602252,35156628,28830008,19228160,25639564,7322969,17201420,18808624,28585576,17517360,30613802,16389392,15537499,20213373,18943626,35155158,31263456,12526764,34059772,27763102,14867599,11258221,14431071,27763413,23507241,35723831,19485391,37717707,27716722,32549981,32234707,7800549,28162353,24321099,30051682,17575162,7398454,32073090,30947431,27653379,35768992,33941934,15699199,24903458,7705665,24208783,22627432,32177103,32707546,28596017,6314209,19107161,30294095,30253431,21692420,10811939,31032685,20345297,10943500,10971181,22396540,35884816,18132894,32599064,18298915,18728998,21340823,20827150,20830273,13934804,11549652,29907602,20401721,24039614,15307338,22144996,16538519,33527736,11893459,11281339,14814386,14681591,15991737,18962820,10571535,14345836,19166203,36922244,13738983,24633613,7725279,36012166,32291758,28161667,31246191,10228592,20208815,32847453,21304704,18077569,11069478,26440227,30769968,11317105,12587246,21314014,19183013,35544883,29964425,29821248,12692913,38425837,27167562,24938414,14759925,20488729,17411532,23534930,20885637,9735297,28933218,18856008,30535354,17757250,30445880,29332614,16585940,27032332,26231884,25670888,32313556,35021898,25785884,18758569,17243000,19243123,16490206,29910203,23891293,19432344,19762542,11407938,26304898,10537777,22649058,20039763,14560286,10437768,21544524,16231955,21708149,19772111,13640369,6762228,12483500,28719696,20630941,14829033,20207445,30073379,20259792,19265255,27236897,32585065,19557539,24279518,26019971,19996293,7777875,38765808,20998241,21981989,34461634,19440962,31952047,6757265,27113061,27994182,30666062,20608096,11561251,27637675,25014608,25778553,12133467,20754917,20529937,33606431,17415343,18190683,34319090,22671832,19391388,26340456,28987290,20315419,27814709,18129195,29084500,24002523,19857212,19343350,22957016,12699669,14894273,22958525,20237890,25826923,13121064,17646490,33877298,11745765,23609170,30235723,18786445,19524867,24150600,11071017,22417770,24249244,25292375,9569847,25041526,20451837,7427525,14732611,7253169,37943942,13404802,9562777,7099054,7997309,26300188,7767150,31624838,9744190,36741083,26645185,32423284,30298504,32710442,17615003,10472766,26990067,35298648,24246380,26821659,30478882,6318659,22294155,12588657,23823251,11369039,13154188,33618729,31114940,24830821,35104092,19390418,15412482,27794858,13576749,19861830,33412540,24361588,35587164,10712383,15057192,23821332,8806868,18659164,25009440,10801521,29318579,17367783,19615202,9949941,22179337,34839641,8973925,24906468,33370350,24368838,32604967,6476145,30362712,32802127,20078182,14444986,20856862,30773167,32879028,19065418,33753481,17096727,22480168,19338502,23122163,19335318,21059254,33255679,33083483,35245528,21361779,15443502,30710884,34882044,35998237,14478339,6339715,38067980,30514474,23178366,22991629,24148069,25488665,33428858,24003768,28479605,11642714,32774272,14484498,19317397,10701431,34665150,27440905,29350983,19692315,25906987,27750844,27915144,12354797,33894657,33330516,20044249,17545161,33780339,20255209,6754888,18398525,19427836,19991536,36870395,21794673,30563696,8135652,31422730,16077213,22085055,16196158,17583066,33072437,11307240,34130349,7540578,31876581,21506706,34563634,7961678,25303956,16736796,19428000,20226055,26056308,10897111,24554553,26599437,19524630,20856694,20228259,31081474,8054461,29824937,18739647,20119160,13655104,21525687,21410311,8827090,20103614,8012060,13373886,15252533,21177306,8952703,29974975,34695644,16709757,15505553,22030748,6310731,20806786,35713563,14140699,9696714,23776392,27552435,23671855,16936462,34555572,15655115,18011902,6855114,31075747,32957441,8887669,13743350,10772627,36386195,33754553,19174652,19603154,7217748,24435280,17144511,15629796,32685341,31947850,25874785,12798745,31156298,25943022,17555168,25810710,34137156,22229442,23025498,20290836,30912598,11846802,38599799,9635805,24953629,32169002,33632527,30438065,19227920,23677858,30394050,15184374,17062091,33784826,13240617,16247107,12232378,11135700,21218565,34845225,19666859,31635062,28654441,20564975,11046689,28410788,36374824,20148907,27585063,31996201,29224618,24565557,8301276,10006853,6489519,30113374,33184802,12442665,27048159,28468996,31671074,20021621,38503795,22125833,33884047,11011091,23153995,10275826,38588511,15713475,19213852,25837563,20150328,29031628,23259497,19695380,11044819,21645851,31953345,35599458,9391451,13811027,16843577,11250439,14224009,20726575,34046944,6983597,19953518,19910565,19615726,10859417,25446667,10877423,34102183,31422827,26062036,7070504,34378502,14346343,30389328,21284061,19881875,36010550,18488952,20791912,12292518,23984132,19013870,22755478,30847356,32069254,25474350,21489815,9242070,16327192,16014551,16928889,19494425,17596030,21138286,18103550,15028875,18914990,22436383,32267119,27685436,17018068,22334043,28348270,19238462,24858094,34074911,19594602,26006597,23969818,20386275,19980446,8454973,11347414,27965102,35965066,33187535,40085361,21116919,18923485,21232739,18595144,18304589,29897603,33308755,10117029,10123543,33151176,13132083,7794473,27708293,25397821,26443169,20237795,19738102,19601750,33780950,26402618,9590309,14168498,30436781,25949666,8738890,11802079,21209885,13861478,18549326,18577077,28665723,17740574,25211154,11664301,18316023,8638368,19344922,13789865,34283853,32382077,24225728,25970821,26311703,22028109,18138162,19291430,30823793,19068886,17154949,13807273,18549448,16625021,15257051,19299288,20845877,13120919,20823155,11534064,17257243,17069504,19204004,20503492,23471928,14774250,23932830,7051687,31144542,24394201,11922440,28362095,21345861,13673769,17264176,6427583,13442624,38773250,15122793,22718953,35061715,20569288,13665337,15849609,7478829,13400555,25578809,26627771,29989126,8411786,6648430,19583437,19451986,8222612,17448614,28048822,14050418,11399063,17903694,24093237,32302636,30398326,21740794,17264487,17534389,33477716,28522096,10466017,14545580,23992468,35715808,21011102,26784569,25005278,14777658,32263980,17441653,11295734,13899514,34237197,13714302,20767947,14205925,9463567,18783711,16631870,8021903,28974638,31250991,14924050,13202293,24859762,19579991,17629199,28295498,21048484,20982092,31583481,12233479,28604761,27468216,26340549,32816992,16153317,34033816,38138936,6872847,29247125,29797731,25219123,28278912,15230695,23995780,14226199,30204477,32921313,22605111,16346833,19064007,17014356,9963340,9417580,22491710,14154561,19731451,12746792,7779964,23359584,15603620,19607631,31567193,20435307,22119646,23178130,14862048,29722849,8109866,26076375,21795126,39236025,20624269,24168899,32698887,10834498,17357785,15067157,16988433,24953631,33858648,20581253,8813994,9545808,35012471,21047843,25075543,16075987,25410591,7919253,15663897,20117295,28601358,22907112,21929210,9273752,11178066,33902079,29946595,6860651,34701423,11762878,33721675,38132227,12612781,25310619,33164897,16568975,23715707,24590936,27689900,9808142,29066498,19931081,16014949,14979545,20031648,20832829,27777205,23654115,21932853,32304102,20909458,18831345,28221886,31292320,24857165,22213705,24923785,16823244,7183191,22943429,32810741,15343360,15222634,10801420,28629520,25393082,10807342,27712429,12941710,23208972,15856304,14735023,29938758,17062410,16084904,34060835,14652077,28689814,13493527,23800918,16386982,27961855,27963833,26995428,13454695,35244154,28641781,34084980,7101481,13765073,12589851,10598915,10611452,8826902,24319739,37944478,38726692,23815411,21529283,34188387,34787205,7023956,16717434,13647701,23759861,33727179,15899548,26311141,22888247,10465698,13703480,10862586,27849353,18689191,13541726,20921634,33823795,14145492,25061791,30099691,38530798,6837379,28739563,32398250,25847498,25195177,19882591,9994721,31767053,8807698,22229892,22291175,11578125,12139016,17362127,9192243,35114870,19248501,17802967,12826347,20446974,16839330,14704551,9224954,36038852,25395906,27667589,30619577,27187854,17572613,20833391,34545326,30104829,8173764,36696428,34219993,19091929,31699437,11364680,19958595,21938449,19282523,29284779,17160757,8416514,22826687,30666757,8329711,35052137,12804335,15808814,16950830,40703459,10553514,32899176,27765360,11456409,26142141,33491874,19260567,34002889,22622576,19235684,25265165,34492360,16769132,34770197,28516323,31400301,12236810,33804760,19513851,17649269,20160447,10195920,32885616,9711882,17686617,26353363,33443101,19906850,11983841,26782494,28213564,40693117,28994993,19067975,11767386,6302387,6441639,34795516,10280598,22825457,36948058,21216116,24651921,35936060,29151266,9488351,19211709,10845407,6625348,24449922,26238579,29806882,26183177,7065704,12836916,25794844,27888861,11065521,10275237,28267411,12103604,21500817,13797199,15664618,21000861,30373467,25202065,29881227,25328530,17335978,28345230,21334254,13309269,23637284,19344015,30006858,27108658,27546201,23263937,21275895,16658800,11789181,10830993,26343512,22618507,23576268,14265274,27036694,27057839,14419637,12514343,13505427,8306734,40702948,31957974,7806830,19964851,31808789,9885784,16316075,19271597,9344422,23946445,8553453,33642693,19786401,30540455,19085268,24497091,31440856,16422127,30597848,31376436,33438070,8893783,33614471,34234208,19973336,33060548,29280261,8659362,33762486,17569774,17355017,15271715,24051386,19241700,14948765,10149938,33627100,19487594,40700317,33080573,6683887,27349409,7808547,23901548,21588604,25114022,26009431,23206953,8729476,17448826,24885675,27181814,13687662,15501898,9285651,15200673,24349075,17137363,14347958,31725313,32105602,17126909,17876196,22894738,25120866,29380307,22261721,20370203,24566800,27986873,7254716,29940832,17622783,24308815,18284516,9193737,20354077,19230773,18558863,31884962,16698779,19732402,27610407,28141833,11448761,16848259,34220603,24199616,24306811,32978165,15694588,34471239,21791401,17370955,17888616,9136175,15417266,34988284,17808549,6401587,26258496,25084979,18664702,15400044,27928801,22398764,9523974,16269720,26352065,8863128,21175267,19601301,23458586,22571985,13341139,33385121,25401609,31755692,26756755,28947986,26094733,23869708,36186333,17900424,30647247,12679394,17069745,7590526,21738444,23697053,15678657,28382459,30091806,7759084,22810479,17143923,20118055,38762755,6488615,25603050,18769734,23373988,30396126,18990220,28565294,35310636,34065771,25849531,28340224,18319222,24932865,40665213,35780666,22185969,23837402,25808933,19222501,32589391,13763890,13321985,12144608,31300046,6822215,27371230,18173672,26495027,28607242,33890170,40702956,25410115,32937514,28291704,16444566,20042598,34464303,26565728,28141915,35493384,30054069,13722868,25054370,29281319,27276465,11290927,33379115,18005245,31668968,6953797,22796425,27348037,13142361,20238577,16448831,32125029,19701268,6987061,7314194,33315158,19795274,33456665,30949672,23035652,13537106,38460223,18615994,33120268,24988281,28097820,20215980,34496196,31307417,8425522,7885813,35004164,32216695,32601183,19952575,21710608,28699765,35115079,28679808,18295645,28794328,33101778,32045818,26538170,13198790,36350756,19058324,20976383,9753944,29310337,33154365,19825352,31923709,9387124,18946329,22721413,9325470,8395159,7234162,23086297,28287701,8917349,9100646,27119278,28132888,15406649,32049556,34000542,10301196,32651574,24625336,24008766,15102059,31664693,12860388,12988359,15372534,28108484,16654378,12329798,25913582,9778836,21975694,33380459,27358663,25791471,23689983,25929619,7127951,26130378,40701922,10550106,25963440,33574642,34207722,25856652,28167081,32553815,19256069,28771834,13716938,23228584,16944364,37925732,34610613,26202384,7442285,20285959,26710236,10549380,30955338,14856822,19178084,28268975,17165142,22192706,11876535,9607284,38007459,25257867,33445816,32442090,33923306,38887695,15994036,15337510,15957878,26374708,20524813,35094127,14248829,18660018,34594718,25010550,27244128,32026511,27375085,34642942,7034070,9757950,27720052,12697418,31811827,17389925,19052344,6686029,17412075,27024876,11691817,19178413,30690720,22907432,16859923,40667302,13392755,23678591,20588005,24593579,12989591,10466417,36223071,13341522,25677194,23813814,31991871,38215776,13374853,33346199,31337870,20143408,6971936,12615357,30068406,33514750,16942662,14237527,25118179,15429787,34142439,10857078,10156427,15936140,33456056,28203166,18159087,40704652,30096600,17261291,28980649,15981715,18159774,22912161,30961974,7038789,13625070,9782411,20055727,17024583,33787555,11194774,18833088,16916641,27874282,24770653,19920375,29094973,30350885,26782001,17663928,40704740,23647752,35596007,25289103,19346836,31129756,30210072,28673135,29018373,31790662,12446777,11656807,18448290,18272964,9027201,28465751,22663757,28564420,35846529,32911564,13891436,18722553,18877422,22065894,18349624,18528753,18513641,24659863,18399762,27018928,19427487,20044687,32398348,8832946,9242052,33444509,15876628,38728965,40470179,27923873,32176999,31203930,6637183,24772614,34342174,20052188,12438715,12694714,40703960,15345564,14829697,28888023,31717697,21091051,27564268,6803235,21958689,18929079,30400807,34084195,21157292,23057531,8138626,9415842,10648223,32234857,7672329,28434496,8482251,11027375,29221186,23618641,14240507,12161162,9727355,15241616,26543246,33812496,33489885,27983127,16035121,21504726,13102496,31821633,27782072,10491271,7799241,11734076,19574986,10473932,35894507,19016827,31572084,32943814,33623492,23620607,22378489,34744998,8235412,20606641,28514614,32467650,11732782,34526457,25011241,13403947,40704816,40699151,12725537,23706181,16598729,16067348,27068623,30964835,19111944,17129443,10223860,16842502,33347524,23277594,26249621,25005361,26956739,28577803,31303749,18299531,33940495,14451793,27815416,19398039,35080454,8656686,7984784,10147153,6990272,32145480,40700157,31141185,40702224,10922744,33553607,30156908,32795099,22289613,11976402,22584556,20035542,18739734,23193788,29204709,30324020,30781291,10128685,16434492,18347995,30953796,17146044,27149517,10633948,32451335,14623759,12616034,17613935,29751652,20941798,16751136,22325098,27352854,20444957,11957116,25877797,9581652,10486631,25938211,9790425,29177925,24739369,15793514,24051113,8411112,38372396,24578225,31248880,12472483,11356748,35548095,32160521,25183375,40700604,36744206,9571082,6471008,29845109,27608412,11729798,19997403,12830932,12379950,33629076,9943549,24036397,33968083,6399243,9648342,28291459,33450191,21699526,33615281,18223191,31626357,32692247,30261780,22279105,21025461,33773685,12320787,13215309,14068385,32776731,33508926,32493603,22582678,10052580,27096680,34544758,29798252,14211053,23063266,20619870,31675368,25490595,25927720,26077647,18639422,32156523,17417731,34818688,29828798,28257787,13786019,28137114,27072260,7503426,13644942,22809561,19017383,33037298,18549518,16782583,20483038,21990975,32134746,24000139,30999246,9319858,10085915,19605671,17361765,23496765,25130911,38254841,29279485,14868200,36532644,13477147,24898134,15319546,6470543,26793445,11367261,22530258,30902128,7790081,28365950,17728640,13988248,27638139,36542201,22020641,29967860,28454631,27631200,25342287,34337740,9799690,33011257,35374666,22597636,17664840,40706853,10061473,20913061,21550447,25339794,27612266,13431827,32509639,16927094,32359206,27112408,18541185,28842556,9403128,18444659,33245278,24202084,15039457,13291558,24730586,40706421,17389788,7114060,29153330,22177312,30854439,21744911,10749325,13598690,29881009,17425210,14126244,31281610,20563507,7532375,22974283,27558680,31468977,32850407,28317661,22202793,15042181,8653524,27038543,30158693,25936230,17100311,8997206,31871388,27743958,33615090,27263466,20384480,17476197,26634577,26143291,14976526,23658388,14359772,20063526,32932250,35838360,32141205,33202937,19156128,15166764,22576273,27583350,6297680,33034159,37768341,11883297,30532395,29118709,37769846,20159984,33908489,39269364,19273091,33954385,15969019,24108244,10861850,17941404,13275309,15037061,15427056,28597951,15807898,22391616,10314463,32415850,23661315,19461084,29854297,34853151,32218371,31282831,24645859,34746007,27733452,12420091,30142758,11189132,20970740,27577138,22200529,22062976,15996800,30387649,28670711,23428721,28358299,10233072,23812982,32391588,23800614,29297260,26621366,19657575,35691574,31378434,22998679,17558799,17275834,28751995,30661934,21567040,31273902,20384201,13983025,30593021,6489643,30940711,29876583,33090420,21847223,30453217,27853662,13677511,16833586,14764485,9052493,15699973,9892836,30828850,23579674,27832552,32723971,24853698,29866890,21347161,8432975,16767718,12432660,27066551,28754769,31323256,10277988,18407808,26617918,23353851,14007238,35516879,17630592,33647223,17097944,18544640,14464521,26360061,12683719,35092113,30262579,28276341,36947666,32417820,32171825,24392367,19680198,18830560,22608216,19706416,22544830,23404093,24545323,32659832,23450048,26934404,28242289,24667791,25003558,19178267,30180729,29883310,31781873,14148143,30661060,9508234,23983511,12727990,24473350,32070490,17834831,24321426,20840243,15610857,27995961,30126651,10672426,22970246,33113888,30722179,11465756,20713785,31675411,21601347,32118938,26098971,18831180,20039065,18773968,9358389,16090730,22039113,30032991,18485271,18418835,10676092,37023905,12628466,19943629,26541053,23422073,35723198,13646461,18589568,20896889,9197528,17545978,9027956,13830651,17372918,16759815,29005655,11224010,31136794,38198714,16952095,8045370,40706625,10917336,32664396,12632453,25561200,14139391,13860439,15890311,17409494,31030902,26521401,15419632,26248234,18124954,13234003,9663066,28290275,35828661,7044377,9032190,18649578,28046020,13983238,34940262,9975197,8359225,40707061,24857021,33973034,13653065,31465610,30496001,28597644,29860430,23613161,31320476,19109946,10888603,23645666,32267735,32348508,19664535,22708064,23900660,19955775,12605233,22722142,25595932,8626336,21654968,29231004,33188647,19597901,31065946,24865462,13517894,30008088,30048568,34041080,28244935,13960566,34379003,31569800,33702083,33119934,8996583,18019559,16798634,23294738,21811368,25485663,35350158,34680590,9119950,22979320,27521131,28223318,18035710,32552943,31411089,19154649,18131984,31812085,19903602,30481355,20157943,40706756,19123101,31810337,18970710,14684806,30133560,33130894,28957592,11878885,8024131,10402230,27623292,33378250,16554646,6545729,13727889,31960783,22957298,37037338,21939840,17740924,31044729,33790232,34816553,30281636,7968170,22387041,18948159,10363542,28543396,10395413,9496928,18489965,29914923,9782785,19010985,12119177,14400167,24492596,31218655,25223542,27169625,27022482,7967826,11837133,33145385,9774736,14479104,25400229,8247034,40709451,12659497,14990020,19690028,24059239,27811359,19309176,11783634,36718335,17608945,14019218,40705675,28888815,38730902,14252781,8872211,18065063,22841853,30947286,34884378,34886405,34803549,35286528,34513278,28674127,34986946,35378511,34695068,28690134,35582947,23855718,34312986,34526038,24192542,6849228,25961399,31693577,27991813,40709572,17608779,17950970,18825579,33750382,17303601,31848380,27082052,33300069,29313408,31420485,28993892,14730780,28080710,15891000,32087590,24009454,9122158,22882002,13156225,11835172,23188446,19242061,21680087,23896473,14954095,26415103,11875204,17530967,10141276,14520090,12294443,12041162,9644541,14143233,12068279,12529410,19515152,31213620,30837448,20905389,20004653,31572447,33353375,34379530,26074489,19469174,35968787,11220748,10643721,40707644,8000360,14490437,24438362,32880488,15899369,26835841,35329551,8626196,9869619,15442211,15321373,23905433,23823168,33868971,30099808,21384673,17492754,13201523,6407920,35861026,16103567,14680278,38415912,28713374,10250531,7941499,23554688,9759913,8167468,21406358,33554267,6497625,16084733,33072146,10984989,21232572,22937961,40710091,22924584,16801639,31888532,18596761,25118489,33102751,18391941,25428181,20352410,16244062,34181706,9080516,10845030,19173813,14210337,18429539,18272521,18788080,19777840,21529285,27643661,31017673,27983316,26281328,25343323,6997911,22016007,32601941,10222532,29245217,27537536,15524174,8840903,26732167,27580184,15569915,32453611,13930861,26170673,26446111,24981292,22493873,17214923,27796883,15411346,40708545,9948434,9718277,21229540,6463989,21101885,23963188,30818499,8248573,36966288,28045502,6627973,28550307,11745999,15455317,24847606,20440332,35926054,34047146,30390951,30283012,31854334,20137631,20355797,8488103,34755116,17918476,21683150,14491726,23932876,22040859,33560199,34489338,23830028,9456804,14385319,22869473,32089008,30119445,34266399,14065692,15504473,14142987,12406805,12114366,11918946,19411859,11852083,11410670,11372355,24833093,24168769,27185491,40709324,16318204,16842734,29216636,24167766,28799320,23471532,38009833,17579435,7014910,19983409,28201995,13302394,10436998,28766941,19570644,10734990,10153232,25407699,17283745,19238164,14552641,16441331,16044007,7070931,33783010,7906759,26519794,17513519,27125360,32302737,23576557,29144856,22093535,25029049,29185950,9908208,30482307,13637813,27653476,10051156,34181780,15147195,39720769,23926427,18197441,10924515,10441904,14136445,22906463,15822883,31127401,6981995,10742888,23424772,24186643,6768520,29297835,14935137,9585604,19382958,9524544,28053593,34878405,26735074,12569471,12884231,22971632,33688874,10889468,10184905,22508196,20243449,28794187,18993383,31882854,12080430,33177343,18944290,7231109,32465831,14499646,10803046,8499569,29874981,13324055,14323531,28215982,10221052,36039333,38833736,29074867,27517416,10250232,15423766,6459366,15968000,30701140,37717847,24010223,31428338,30934515,35307575,19963051,12958076,32403269,14080965,24150180,17070742,17605990,24605403,19954511,15362663,19788494,25276439,14593742,19141265,18935912,16847904,20422176,21904124,32286009,18961492,21820131,19757290,25978019,29751975,7487114,10074245,18682420,17388572,34164021,30286491,20251946,17953474,18815282,11978593,35223625,30453574,20068185,12752557,23664522,39012206,18589543,9342108,9626269,23125885,32503259,21506063,16549711,32382649,19347886,20145942,28519041,22746544,28076024,28481789,29230729,28880178,31007045,14105580,25541071,6710518,26505973,20836763,8153371,13906609,22987035,34505079,12237044,15120957,24567261,7371023,35701065,26744700,37936086,17020528,8284075,12104456,20251821,9332471,11915527,19968014,34407723,7813360,26446161,28206817,8744428,19772399,14163626,19349412,18030267,34548300,12514240,9077611,11699611,27647297,29411337,6600235,30605394,28998701,32718539,10491472,27988444,18008841,9107016,32314228,19501349,35551764,32311199,34744823,33199622,28855720,9791568,31849795,6949170,16793907,8196654,26522426,6342565,28411161,33067058,27443964,27790453,8941547,13210221,33775082,33266196,8394756,30570099,15316070,40711478,26177204,33625045,17339595,18009438,16375854,15512667,18527921,30757373,31729030,27164865,14765068,7116734,10065278,24496737,28531508,23793433,33310248,24630785,17653052,37088742,35114555,10464801,8563279,30086129,12060772,6789550,24159707,31614326,24212809,33798317,25037097,13212049,14774047,29203005,9701032,15325784,15778109,7487384,22288300,16681309,29011310,13412724,7694615,38536342,7244648,10071738,20984571,24818373,6779566,36971691,21770375,33515048,31089651,13663556,13525491,20559896,10808140,23621670,17978325,27263318,14297700,34098307,28421046,33175109,11387825,16535311,27019052,12911497,25475927,16484373,33072469,33097736,23614740,21906411,32085324,18162214,40712771,17720976,14943300,17444671,19650072,19689408,25442674,33082391,26101651,28182642,16278683,22281475,20521540,28642794,14879945,9919317,24477508,34840765,15047477,19041584,27697322,14296184,36863580,19067148,39119840,17344558,17338200,26214026,22667659,11040767,22417274,19187996,22286224,13906277,24116365,21871202,17613703,19474390,23596181,14668083,28969882,27238572,27905265,15852773,29034094,13979271,7426186,10546951,32385324,33454233,33396664,18981126,30427959,24627010,24129331,21981366,14170233,16807568,23213963,10061002,32969735,29316323,34005767,27801333,7860510,19706936,20191999,31445064,35855554,11613315,19391646,9554701,11532323,23614183,26994271,30755378,18821360,20016191,24217546,18926708,18319650,28539113,30434918,29106029,32488603,14539888,17628037,18318908,9136137,11285959,18388464,22367361,13149372,15533912,21200411,30865423,6946508,27090183,22893593,13389988,17135370,24252500,27979890,32507565,34416658,18772068,29006313,31327926,19731270,8562170,29209014,28295429,14433157,24661059,15417436,9221331,34786745,17201673,31966073,21423753,19077459,31414381,38102504,28020568,6989540,9990935,18468800,8300044,18163170,21273411,15555387,26980408,28003450,40713479,32516199,34447772,15839370,24041308,33845637,9391511,22136509,24405167,17809119,27800923,27523543,21047067,16209066,23032134,19165228,32657094,28791040,19767837,7661613,30675289,11596743,15260378,21643331,9290391,22369174,9541566,28174870,10083533,33378022,27084895,24181181,24614948,19533150,38201573,9441182,6933803,35035290,13162317,11927789,8638036,25538276,14569349,15876380,9892620,13644287,26426066,21304068,24014313,25190254,20421743,18431402,27220689,10351013,7860145,11555428,34431170,17577040,23919584,9286485,12873762,14509774,20501930,31972790,21895924,32693504,24081102,17376946,17534331,27743174,8659139,31617460,40710308,24048191,15277194,28628517,36402748,28518290,20810954,20053226,24823882,35203869,31687939,33520675,15972612,16350618,22431510,33962128,10145050,8380439,18460228,18180995,11770670,27087975,10051961,31333259,18924624,11135043,31090564,19578469,22596493,14850257,24159026,23761040,18246829,7719603,27933599,31869916,18005996,32244087,31752782,24259819,7357291,10045948,10780516,23094079,20726887,34136573,8629149,13264123,34234079,19123797,33093641,35533093,33271847,10288217,12292453,10492197,8421389,22746901,30673912,20145858,9247772,8565628,37033071,25948645,10543378,6323258,13419695,30189709,35969591,36402842,22566891,40713219,30288707,15562071,11552694,29771962,21287413,8186160,19611440,16501705,19526679,8493157,9604309,11805106,6753295,9038746,14375157,26404315,22018512,36048525,17879377,24237655,28636785,22756045,27280413,17316951,23540302,6700180,16768967,24897968,24806971,26083099,33120496,8569957,13551413,36193858,19967980,19680641,22642733,24238712,18173260,13751235,17181506,6307021,38150310,17639070,30319801,29844753,12852203,23088344,9879428,32177230,16257251,34662125,10614583,8341156,26973020,11499850,13939824,31010818,19693374,33186757,29280539,32815344,7265284,7790524,29589595,33988995,29585345,19822978,14019351,11080446,23545079,19511420,9688953,16969400,11623358,21083823,22190030,11393319,13248377,13870020,27876752,6642492,24278971,22133957,8422613,20175832,40713418,14711635,25361153,14062843,7889860,30774939,32874920,28444696,20157091,26967222,31007122,11769827,10247472,19232021,23518345,26008469,21203705,9919891,18682288,18287848,9646185,13497020,34947956,29196538,32524665,7568160,13009327,24822359,25777526,26685569,6492957,28618203,8476881,33051189,28529251,26980903,29217733,18384920,18391014,36694525,19249977,16226714,9139477,17591662,31108776,26561238,29062061,7935498,11008970,6948182,17627708,23781451,8870046,17212633,23067652,9264744,6638121,6827988,34393109,16653038,33260573,34057421,39127779,26743062,30804805,38064298,30376072,6432784,30333157,7141774,9197846,21015745,27250366,13455866,10458113,23665815,32939655,28306006,40713967,7238982,7604374,32651088,26747259,39540646,15120561,11474809,30478008,8548186,27646556,6996485,9141887,30109962,21430454,19247297,30853701,29776415,10990819,17390379,16952487,30418892,24185574,17529525,25976323,24627619,16571118,16949815,9953677,33023984,7152889,16001500,9504083,32080223,14421120,26813033,30471338,23260150,16051411,22045192,34173539,19089961,24615074,23605437,27614346,22190200,22187917,13157367,8925077,9992708,26192931,33032470,27303200,24562184,15460049,30067260,39505532,6672715,13786282,10371099,24710522,33202021,10449377,31086651,15610905,7237026,30758635,11881433,9170274,15611947,10287635,30387540,19954710,8655502,7150712,8705677,10777065,7942529,8582115,14240878,23780764,17653081,7415436,19298444,26217178,7143093,8678624,25256763,38793539,10954327,26067279,33103847,23425277,11909910,35336475,21552188,29282583,15616017,28988274,39135836,15316169,7198470,21902258,20827270,31969884,24447152,24571061,30678303,30715952,31955473,32591609,14459194,6741411,11440716,24658476,15042080,27545651,27487854,26288907,7661595,26020906,28139356,10560832,8850097,40704342,12734689,31939869,23229857,13809151,36868823,27072089,7424402,16174876,15804120,27721938,18582890,33330155,9251362,12706941,29059730,19369438,35736512,20975882,32634664,37999036,32699346,23515219,25614459,25042161,33672437,26653793,31563494,9110642,7621240,28946182,36913146,12497619,8123660,32761706,22344124,19254579,24730214,20151366,34217325,12117138,10707292,17376741,19796318,27444625,29865221,32880753,12758338,14328089,9642060,10149302,8200095,8228590,8752137,9170752,14757291,8425030,33151958,33279157,10830416,8815444,32683630,9066594,9823326,6723770,10506733,14092624,21890300,30992661,10328667,40715677,15024744,27528709,32223164,20210793,22430343,34185267,32611760,25898034,15334552,24315647,22104484,14674658,32385985,18506100,11859749,31606085,9643921,33192156,23253702,11828276,29133215,33002457,7932212,10756360,24678552,18494317,7147643,35904689,8986915,14775636,19102581,16923496,26933880,7025233,15719848,7607889,20353910,34834129,11100012,7264258,25661222,10817574,27005403,32706850,40716502,22661332,13118111,28283446,26405849,38204413,13477233,13769917,14081627,14462081,25397550,38121687,28763031,6630972,31132696,17673941,35872470,33242439,21629243,11450839,20974621,18753533,26171961,7184225,28879347,20322101,26015274,30193214,31113710,14750749,12625887,14749171,34333233,16125920,17149442,24770507,7613373,14077389,32020186,19878592,19623328,30159346,22066911,21700229,12847103,19732129,7613401,24955746,21851213,28298958,23678331,26013481,27199531,24801884,20020634,7735933,8900188,14304909,31904126,19224241,29155425,40716764,31764724,16205786,34101755,19479988,31194696,12392330,38007125,22030799,20189088,35922666,10633316,7716914,17456041,9070056,18717705,34177408,36619756,19450702,32293910,15917737,19669848,11691434,23392204,22302465,13021315,21602591,29034042,17648984,17710182,32344622,18715262,25277702,10658131,7990445,19837665,14334071,26291075,15034024,6999492,31464614,17365167,13488424,13750843,14134616,30858515,22580398,33061702,28391965,10449897,14896407,26662984,15397200,40717168,9259502,27044780,31435275,28678038,22903725,32413165,30330500,27889429,15554284,17655130,35748699,20820354,29293148,33301196,16534085,34113558,8991030,15631066,15462168,26368576,19649356,15362715,26674504,13896942,19318157,35775589,19587625,27012137,20324934,6555730,18212178,25228043,17208669,30138191,19949200,31923604,11407175,29780976,18040341,21504355,19383223,33572503,18116120,22700777,17780527,34074375,40597640,10848660,28420538,30918530,11964891,40717120,17992697,25739744,11998934,21244251,19822913,11653826,13268473,11830737,27204806,19137696,35072569,28619055,24215492,22924261,22956846,25036028,17170460,25993749,34522722,37046443,28522684,20924434,20149957,13722382,32225859,28094846,32988164,31354111,18826036,32607429,23931561,24673328,34695754,22702968,20298656,9394560,32036810,24544736,24685358,11981530,7879395,32340335,31060254,7354596,12652666,34065098,10840592,13162964,13939905,30599949,9477977,28778930,30150769,34231062,20955997,17152753,19443179,32053317,28612181,13762999,11830858,12441562,13850709,10910819,19638208,33257046,21310432,31116420,29891437,28384501,31074899,26105611,14543842,31445230,17088863,19722947,7967882,23070623,32314611,34062694,17740313,8855010,21945725,35304905,12084775,28614347,24404201,25194738,31486713,21147966,40717662,14403847,33491120,7438397,14007279,17427261,26912088,27101373,29863877,16409502,7316044,32621516,14972802,14504223,20895421,24012309,32082795,22521735,17277565,20206630,33213462,18784364,19345949,30055131,6982011,32064511,6486913,18728833,10209670,9882184,29989599,19768656,25976650,28228657,34071135,28655436,20791018,23331924,20564219,20366884,29047879,7026792,32313842,7097154,6448450,18318971,12916059,20898761,9532902,30438073,19906404,10108346,10960182,13735646,17709045,35184957,21331985,24575150,20055782,24095576,19697642,16148675,32604016,20440616,12890220,25600697,15102197,24624018,19414929,24615777,11601077,17376750,25383678,33516364,16610050,17561807,19020981,7904501,14641736,15059667,36864213,7579468,29913715,17062600,20908453,28197628,12408958,34797726,25405978,9271073,9906303,12195923,18855176,25363712,7500554,21937193,30420748,24881734,7943468,20410362,31920174,18502564,18730040,21337383,20970868,19215615,22896334,18303287,31756413,18323965,12639997,18497090,10145542,32065461,18479522,25834266,19144231,9081687,25067429,20139086,19185265,12860806,14004569,26660645,28852483,9786543,38116944,25897505,25793629,27864797,22846675,26566724,36666247,28147668,12056294,16154609,19813941,31238522,18616327,14826338,15686534,28369743,7756022,19417433,10195039,23086701,17511244,9229234,19629323,33516744,33674678,29806249,31648094,11533731,14964268,13971267,27512129,29773988,33256492,26861506,21054989,30370656,27215364,19953159,26775221,17310174,6877290,27527739,12190062,36653458,22106631,32814879,11941978,35839262,34812154,24386877,28217059,22961499,31062261,30285642,34139706,10880912,11022592,20175584,15097804,24498475,25868471,28962210,25196227,28036294,28872753,15585898,33234685,8452265,10427071,23651278,22244420,28861126,25120794,13831454,12492048,35306813,9909539,31867049,24759209,21620646,13869448,23677373,28316144,32525727,21169949,16519543,12456604,29724999,8581804,7609919,12456966,31134108,12442557,14893379,8492608,10102711,27370541,15212281,17487812,9067169,32152924,20546306,9537801,9020064,17600473,10950233,23469850,34634667,32115957,24372603,22625175,31708717,31307426,28905925,14606090,19330925,6695446,28549864,25908299,34603982,34148706,24550060,16963456,31077592,25882575,22203613,36824068,33267929,11881190,36159116,7345818,24361751,23106874,37325169,24727505,26412151,19967637,11415947,10381589,16750824,12650911,32244085,30499744,12213078,19828149,30097903,8818690,19527684,21736062,37367895,15620283,22997552,31675386,12312101,11627212,28843859,22010659,33190139,32262452,21200637,28473305,9431118,17174561,13696426,37064877,19660768,25258840,23564054,17825172,37719159,31598696,28477817,19438649,15519235,8061876,24083720,8533066,11317466,15788144,10130838,24145234,9667107,26692356,28494680,27525512,29969847,15333249,23116562,25479416,19338595,18798318,9668209,28179858,20397300,16837106,11768714,18208821,21498766,26992328,35542823,12545317,29875710,25794789,9662558,17359592,27598924,23998307,33489262,28898327,14357756,7503924,7485907,17865442,26395944,23347997,13433331,29979370,23972815,18232202,11968969,11889354,27516115,19113889,29893457,34503005,20566041,13712983,18645192,17349803,26664492,14138069,13218915,23872359,31529163,23175673,19994241,17196722,17132966,20116565,36979895,20160675,28780185,19750159,12061272,16373018,38630714,7501114,33435450,26767343,31834470,19303056,26700600,37053577,14531212,14677762,19753410,14730850,23566709,20315028,29188964,25286423,16908283,16632071,14322186,14287009,23142297,14975519,20714580,28790635,39454479,23433790,25614635,19783854,22134732,18232267,14209124,15402390,9102598,36472795,19939151,8954530,14414395,22599505,22246254,12103763,29056679,19949598,23745781,12783653,18147196,25197866,19250188,31380231,22570120,22077763,25599397,17129609,19284784,16635123,8210297,31198758,27982346,11769013,31632403,32330685,24937930,34806828,8187666,34380105,29292682,19001302,14950332,29576057,15067444,38311143,17934886,32716299,30019593,7173629,23602407,25158228,11012481,12334875,26745988,15503506,9795724,28467131,19333144,33283024,22935975,30474817,24297116,14091789,19369146,20155372,35185066,17360739,14036691,14251148,35564363,29317345,16984985,18607433,17195819,28383183,20647988,16372770,28666027,22903618,15083402,13873020,27619665,15917431,28125500,6852422,18603765,21430637,30210192,30399842,36114860,20377873,17625912,25966330,18401977,34313488,23967324,17054417,10375468,17293774,27605295,17833640,18438504,27279834,20983114,29766582,25967583,17956848,15515682,27789015,12916550,13610745,27367088,21521637,31963134,13789748,28273580,10711474,14002170,19069490,19258891,27931213,9301061,14680417,34925911,14165126,24402119,26360318,12370368,7503543,20505352,30379684,11953876,8148240,38918022,30574573,7782918,33806924,14776056,26360593,24401652,19453722,34047306,19653341,24528662,31883308,17457781,9680154,22478081,29005520,21401208,9531993,29131588,36873506,35124531,11288843,21151873,36484932,24349737,12480347,15527952,15977379,31195984,11016742,10978193,22772979,33642476,15481999,10094387,37059550,20914977,9652940,34883179,29896008,10712855,26746850,25457834,17324863,19186198,36550875,34827294,32517183,28466165,11017515,16866318,31370260,24856695,23977764,24734570,30981247,20741307,32046491,8131861,12482295,24590610,10996448,10948535,13704324,31977831,23848364,31531430,8258470,10641479,14781202,28469429,28795876,22395187,27085845,17034883,11576539,16109415,33671170,27981068,34704809,19027495,23192212,22783182,36939881,27092144,13435646,22282167,31384876,22545436,6376766,32303558,31185986,17535821,35507782,19257865,22036187,29912456,9278428,7070999,9151399,17625657,30764328,11428569,21382355,22511455,36881882,18505023,34911660,27454909,18864411,10748851,25709299,19178750,11931132,20910401,18669294,27409259,31008194,23602924,14969870,20384585,26366222,33245630,19934246,10742814,16071960,19654308,32893217,32614238,19086889,32480488,17536864,20864528,19072085,9165476,12824225,22015669,33023292,6759609,16734989,18903174,10806117,29877886,22660400,8295001,19148569,11855957,19355555,18823837,33610512,10235800,20520445,26548641,26596617,26535124,27533324,22202387,9814436,26222996,17934457,23620732,12492055,10528105,34037111,34300839,28844188,9098275,35475190,30711999,14373239,15237842,36445644,20058991,23991058,17476965,7312984,25737748,28677062,20132736,19017652,26316503,29852374,20412059,20826219,19111246,16682554,13623895,9004401,19325056,15315477,20245234,33411746,15494719,18541610,34440766,26524648,14285564,29098374,26164458,20258301,13733741,15770124,25357177,6406477,14286920,19561103,9665629,31592713,32616090,6544791,20370386,32287487,21513675,24135807,11456381,24158737,23055051,19418374,8413425,17352972,19165978,23899156,9147839,6900257,32666306,12292474,19901953,33632848,24115226,35843264,10463359,6444840,21236298,17233883,32616438,11814367,22006193,14168384,9108768,13697253,17441849,37021178,19018439,28638253,19678789,25005624,8215524,35789751,28305951,22001262,10838288,21958578,14433440,30961166,12867828,7411680,16157965,10272897,11660829,37702040,15045670,17611741,14798447,33448565,34907443,19752132,15088342,10451524,27070501,7787319,20149476,33223600,19612080,28194177,13002120,18226083,32961541,12761113,17784524,8761867,14641179,24403124,21556209,18560961,12956787,19330268,33824691,19524364,27074356,6489949,19883068,10123273,19486841,15067605,25819029,33788520,23961349,6543739,26319692,17968459,11263540,20406737,9562208,25737649,29785545,30780589,32769050,32370495,17304699,9720489,24200943,23977105,34493393,20691888,35750098,18474402,13874171,26219351,31987474,18743695,12810970,26798692,32758801,24981467,23937820,7351837,35246732,32658997,20697095,30775458,33062625,8514839,19499591,9345206,32953651,27825994,19400764,28733977,16668455,6624149,17601409,35127575,19144993,8844451,19707467,20215105,14596032,23684342,35149130,20502896,11029203,32873644,30042582,32388254,17435981,13645683,27903264,29451277,8548718,21247260,7957829,27046802,14202043,7899494,21399808,34943924,19929126,30261013,26329962,35244576,35738053,23509865,27461362,35982369,12269216,22294824,24892521,24381686,31652977,20466060,26442426,14245742,20044254,10130301,8817576,20887351,29923548,17562437,20943558,16716301,12602453,29185830,35840074,19557358,17545327,10598741,25971420,19092755,24581422,19329263,17156163,23403620,9963530,28360466,33726602,32868444,26707179,33873550,24693057,17109971,28901128,18205072,11184281,10043924,20891163,16992338,24070586,26307474,33222855,26372221,33002220,19429895,10921916,14926080,19258133,33907498,20954516,10113241,16587391,12963631,9665822,9833772,13480323,14430754,31594117,33431742,20252186,28018770,14306862,31407092,24248437,16806472,14122409,31992489,28694384,18405713,15285695,16702000,22722095,22087914,26447012,19355659,20078597,19226156,27867914,33200694,32820448,32191202,31221748,17002080,22051540,9117227,13929823,9542580,26895995,29102741,8350740,30507524,10913428,31608360,35693223,8217017,16823094,26123485,20855596,10677203,18961803,12580292,19425443,24850258,20021754,33616478,21018399,24380560,7866668,23043270,24960818,10076276,35805537,22461982,24825969,17234393,15299134,14227626,17178048,13481778,6938199,35217273,23044732,29296108,29968473,17711674,19679955,21515003,19370072,19185374,36302945,34104076,18043307,12352289,21925462,30268892,29019112,25789099,18021991,22039935,11292550,8971008,35800766,28817877,31231402,13750101,24221722,22848754,22699324,15808759,19358512,24553764,36868537,34339955,18949264,28992873,34007361,11220169,14641990,12564527,32614651,24055986,17257302,18183947,16017314,24215352,31540041,13121131,24287314,23460994,19079734,19301055,19468288,22322408,23386960,21355061,10356448,28203466,27125428,26353454,29934941,19845960,13587013,21637055,19461355,20075003,11248176,26540759,30002604,17587935,15983038,13678389,24167808,36862065,27051735,33817985,28423760,19757696,21873811,15348641,19981870,32328670,10113721,28589807,9805683,17921037,8364578,34499906,9222693,16702811,24841269,16294103,10927847,31834265,9192482,31701419,19390739,14274307,15204212,11640814,19324164,17880263,7959727,35143837,18725492,33217196,14218159,19492545,17508509,11414128,12443270,24148607,11922515,24425017,20306577,19503312,19335036,17992585,16377976,18034862,18711898,9426070,23301904,13880976,33369699,18202016,25475869,33822701,7802051,21086375,17351549,15139578,23850144,29212872,24006816,30259681,25349974,29286759,8931505,27867884,20905798,33598331,25688859,12545226,33806811,28925711,23151676,8229184,32894233,23947490,12540651,32921233,20696955,16242553,30977423,8365796,19270998,13705699,27350273,19327820,31340904,18655942,9446262,18614249,23683742,26225609,23485791,34527576,24735929,24454842,32027754,32887439,28537784,37920943,31121146,28989756,24647634,15417920,8639152,31709464,36779611,23597630,32480566,28194407,35201019,26981303,15098476,21550955,24690714,13411624,18675253,32390250,10955889,7406566,31052720,34491497,25888466,18453525,19265993,7490845,20036990,9502237,14310637,20621654,15482256,8614103,9883943,29904780,14263094,25972068,18841182,6713961,26673738,10024101,10671687,21523061,7535293,14948682,30758203,10282275,17626532,27636820,29881642,13624938,23569539,34830059,24086417,11676124,12629038,10190048,11297219,30221107,9896334,30215394,23584951,19980902,28299480,23702581,22646238,25836772,17210979,27922558,25285398,29991731,29993785,34079286,19680355,34980333,17135894,33790682,33038617,14697752,30096454,32388947,27604740,20175701,7077489,14332614,28533333,33620470,20189394,26629647,31887830,32291511,19358152,35313177,30171625,15909130,21333969,10025188,19515078,8276897,17062632,27190942,33204013,29144983,23543562,14129232,34347641,17051260,19568271,24995297,27239139,11523199,30348336,18485127,15163719,31021416,20345442,25871282,14364586,30128854,6636938,38810335,9023666,15023230,17415845,24860092,31101130,10950306,33392817,14500194,19449618,19373825,34545522,28089379,31215382,32499427,12465839,33891654,19408476,19265105,17936499,12433969,19678106,19574422,19615819,11281212,10684200,8778752,36049296,23177386,8433887,17656413,36662761,20169951,30085088,35998439,33355796,27878205,30078618,29886143,27145000,8329415,23017673,24087920,8127580,25852250,15792870,34586399,17240274,17539842,19550728,15484307,13881301,17986495,9481376,24749829,19651847,31411865,22199005,28616675,9801937,33784122,31240571,24913935,16899807,16942129,10589354,22348578,22022093,19099013,17293808,38955166,28887744,17650187,28103377,20191082,10097914,31393199,8164192,32747344,18822334,10674761,18564605,16838344,17162776,34736724,10314519,17156162,25398057,13217142,28505701,20417893,19246705,26455000,28527655,22771944,29225284,16159246,16575304,13135800,7856731,28453599,34515198,15118730,22762995,30905012,22682372,9689511,31152732,24403853,23522962,13852046,8957747,30541402,9989912,17591968,14517896,14071421,19646556,31584960,17715023,18417751,15841787,35049978,10277517,24134307,23161154,32498797,20727837,17639956,21518604,24709818,20923412,19852393,17953689,33333045,8206747,34250600,22323964,24848262,25292412,12534643,28278839,13336448,27702614,15775200,37015242,21923425,22904147,19912729,34915559,28782487,24722164,17516175,19498717,25537662,10541569,8034025,20545581,32190718,15861039,26456668,28897281,19147055,36282724,33595244,12746524,35753998,28446578,7595902,15023015,8083860,28412911,26131169,32861448,26473536,32363690,16085935,21840553,12270199,12228106,22944057,26115447,32873881,16994605,14259046,25384791,18833563,9268205,25965538,12930954,27204268,12095154,7912170,32990279,15014474,27164528,23755470,37056503,9610284,18947390,10328203,38661724,19969551,39668825,26513033,25790009,22214492,14165171,11200087,34005994,17376830,13826220,31232454,34230405,10556095,26928815,19067457,6327642,15849362,37538329,29453297,13928706,34502664,27907699,20889878,23749616,36912874,18186227,7486332,28519489,30344699,8403927,28839694,25209662,17616018,7993491,28681744,23966760,19927952,9200465,32481364,31700506,14845286,16893170,11003309,14303339,27235466,31813652,14068169,19366095,24520733,20058617,27709321,18697068,17172852,22453908,28795822,24071323,25522715,18445101,25398538,11645762,21318146,24131213,33114947,9524493,7920471,35553661,19562027,31974477,30449405,35720066,9995319,33575792,17272777,23599746,27714844,17387249,28939769,13492348,19859011,24204807,13797415,28577822,15327470,22922444,21923026,21386129,26300976,30194699,26546698,20915434,20231058,20389796,13031224,7982254,40717392,30755004,15209237,27490891,17514265,10972053,19219350,12919377,8382477,8576481,15702768,29862173,24335802,34158036,27258294,22977263,29883813,23776828,15708730,29454169,19863663,8481435,25679864,19311145,33483143,26561678,17656075,32317016,17738625,18693178,21308976,32056025,11572729,25860963,33847132,23290027,28417608,18418517,36434963,10505483,31563695,15799178,34305945,13890751,19410698,16867066,31157670,33531076,15504792,32852683,40711692,16649734,22335952,19162611,33079466,17921866,28041012,26214243,34520855,12635462,16096926,33356656,9397627,18022959,26408884,29727378,16210879,16715919,30095971,22319413,10103122,31026636,31022408,16444637,27905775,32177242,28861647,36705333,27153666,31347895,28533001,17604814,13021636,30734030,25571787,33034638,16441699,22876456,32179731,27868306,22646996,17551651,24992741,20060543,14274487,19509890,30521599,31377915,14251658,18583280,24914091,27625363,9349523,30434126,27559044,20075596,17100741,33035181,27010228,13731481,11603850,12412362,35176418,12115888,18400364,40712954,31990868,17675105,25449521,27613455,6862941,30223885,35002868,36144064,31131001,22797147,33833860,32810605,19193450,19699372,27016162,33021022,36453778,30090119,40718406,11987478,14760766,16654115,27803464,31992642,32041595,13157105,9896552,12854859,14904025,34714437,9224678,40718263,9864793,31753569,10239635,36032140,22125667,30471863,17115791,21708599,19562779,7381759,9620608,26791827,15534360,32626485,8459109,17086813,11425359,24645543,29215848,24845377,22469520,11859624,32143345,16490205,26139201,40718658,23289278,27786304,15310994,17434974,34747784,16134111,30551963,16014885,24075691,17970096,33014016,38599407,31290177,19088508,16444732,32089043,16290163,20365716,27114175,9168396,22531776,10248438,30651252,13293115,33791891,30988748,40718236,24155438,22063866,28267696,18915170,23368452,26511795,26433972,36500379,13536895,22799992,12457390,9661549,17985294,30134098,22544884,7529891,37074478,16015017,19845398,20222893,17196456,33233737,33758402,35746722,11651619,32027513,6387242,31286043,30378577,16486846,31853494,18851116,34299251,19406750,15919221,25012320,33340109,14781404,17293701,6326688,30699906,14198274,13319188,23621186,31338406,22236950,7968592,11633394,24302673,22517163,7870934,34830568,8786252,15803344,40718761,18912031,21932951,11489503,40719550,33324238,15807894,30501072,15891302,9140131,27019146,9536613,15791969,8972109,15786703,15807891,15890888,15811955,14422429,25653882,7195837,15852123,16061919,15867254,15968639,15805765,15872026,27177025,14007495,15826314,15864303,15877020,15875751,17413899,15773405,15780676,15889938,16836323,16855334,33515819,16835999,17073093,27919110,11016453,23901502,16921025,13733938,18098138,29283024,14403915,17313147,17763680,27485367,18659474,19272828,33742809,13691349,35150515,6854470,32593326,26432078,18370823,22278319,22570094,25869580,22308793,17847511,27078580,24718716,15028668,16428927,35887741,12604717,9352534,19178580,17258130,33105129,14077410,18940466,11228451,17498211,34432388,23761264,28396062,31861642,25828805,31217925,24055904,19474523,34784376,24751928,23041745,9613309,21536259,38485724,26261323,27709589,32220252,20795684,19753032,11822774,9303210,20791575,28730643,15288625,33381799,14500275,13149205,33801804,17949036,27288349,10904847,10045666,14772699,23377359,14888434,40718970,13541740,27772632,33208282,19178091,28074613,22231852,31262909,18642202,31242322,17248898,40718211,7867061,7706798,17311018,33902569,30595802,32287465,6422315,20253686,25829200,32868725,12162193,8533292,12911019,10295462,20265153,7407182,14191223,40719850,31180169,33459497,13129357,14201383,14843472,13623615,18431571,18578788,15386272,28513302,18766005,18730562,13272997,33347627,29242617,32993245,28938340,40718395,11312283,31128909,16000476,22988602,7510785,32202229,25028101,12136057,17911755,16331311,32932305,11044337,9510074,24654929,36574902,26256806,30587813,13353740,9827668,40720585,10497301,30896282,9404636,17294018,30117485,16656174,7858679,34704803,17980959,13731611,20371552,6721329,29037270,35735639,23678127,32280970,27326356,18477291,31796337,22907196,16202759,12602515,7835739,22515775,15584396,18320303,29021235,8806288,27170375,24812728,24688643,28781426,23485123,27902211,33606411,21741940,29329913,22119479,25139951,26226886,28706209,8984848,35734372,33227902,16828519,7572687,28172691,32652699,31896326,10125794,40722116,22134045,24024905,19100088,27184242,19001539,26717571,27703486,8757257,31313037,16096608,18668657,19688660,22223496,34786837,18743922,18054440,22887720,17887344,19851360,9561956,40712031,17017523,27502482,31364903,31034714,30268935,27152353,26919407,29147445,36760785,17859317,30518952,18332434,17903137,17823940,15163860,17233127,6673995,17882438,19278943,23830563,24736511,32853526,15656662,14141724,36167564,14852132,33206452,6567211,28555822,26891529,27280265,31350710,22421749,20431818,26289478,31557331,22500531,24605606,40642446,27890116,12053768,28548773,12854061,13293127,6702982,19835732,32303855,26334594,34776182,29269264,26370316,33445752,16301742,29871334,9854896,28191117,23463839,13530686,24482192,12886802,8535962,26991656,26648146,10360161,32820874,30194681,26831414,22707701,31593125,16393284,27210395,15320150,9304925,30240438,21543805,33209490,10271787,31805314,27421140,14729423,35595686,24906725,14974627,19793627,35118274,38694352,15919033,32663991,31982252,40721161,34160400,35146072,28112118,31315700,31122017,23764385,13242816,19010712,11694557,10083625,19106572,30554796,21668473,15442303,33870415,15203175,27199173,24329871,27734181,28056850,23588188,19329472,12946213,9793490,16287410,17002183,23782781,8093956,28947014,38230809,15519505,29007810,18696059,33513846,7106617,30359947,19330333,31325408,40723667,30414000,27420062,14346480,23581961,29914180,22610763,27648319,35628692,18401229,12431110,13017397,28165236,17919535,20915254,17676208,30147340,23958294,34618964,30720402,32921355,19100822,32625228,23268171,23690775,10353855,9689883,11937685,9435218,34906817,11468184,24194892,15201885,14415553,40723190,33704008,26884771,30318944,24335209,26991492,34185272,32867470,9222717,13244423,30746203,40723344,28198812,10097077,8187482,28220551,10657215,13026564,9929270,19678878,34013807,13299960,10988567,32880813,13516022,8990585,31306484,9201571,13106189,12700677,33432062,14056064,29118768,32725162,18888078,18608231,18817349,18543380,23909953,26058760,10658865,17847997,18412277,20925335,18245911,19657633,25647982,28155510,10844281,29115595,17852403,25543587,32301673,32782756,22531386,28847456,19136127,22495227,34087290,31624951,8491787,9859611,27706222,27705932,12810451,27747733,34400224,40721192,34562277,10871088,19093270,14065076,33004662,24408990,27405339,22958729,7760975,37861402,28425839,28501694,12978501,23822754,29291158,10244145,13933416,31571750,6945800,9662192,32604040,22243967,33790036,31057955,21953278,14055600,17940533,19706430,33580082,29181627,26658308,10810700,27160660,35217862,35916731,7950150,11275922,28332642,23842043,14607109,31025106,8029165,25557985,38220556,11415741,18817594,19406693,15093066,18974666,13684184,6576119,15700553,24478803,19764758,24222107,8240430,32373032,18938700,28817257,33911969,24539828,33598391,22018304,12207333,10748650,23239225,28716009,25276718,18159573,23446558,31804881,11388543,31197697,28840993,8662949,17398171,40724267,33157088,30949499,32377922,25099440,20328267,33711010,10394509,34490610,28746577,8047548,30179343,7415128,24235879,16159884,14670954,18650179,21512483,11570684,27787218,10468305,31713327,40723773,15677738,18066289,20926864,10304029,33036180,22894878,23377950,24727808,23603552,31980564,19772016,24419003,31456699,15578974,12988100,24007252,16826950,18400486,29254235,32139269,25593538,19631202,27370826,24931437,25596563,33179930,26611981,31320511,7254321,32370400,21317549,16980079,18951268,27330760,33596854,25648659,24385024,34453922,22675963,24116943,7759711,33447309,30451080,13987737,10165131,39997063,28956716,12621786,9570284,28304337,40725118,17229575,28151351,27798947,7923588,33300458,31785458,22825417,16952733,11060421,26791463,28629700,28582823,8185621,36420486,28022148,22809311,26781101,28617779,9426792,19284181,14934132,28819827,15995723,33694891,33435222,26792827,28229267,28185823,7327646,25084153,17427197,26770399,33102223,22099079,18765753,7526404,32717802,10386544,22006384,40727260,30412777,28071793,22105431,25828078,25052780,28454567,24337065,17151458,23056547,25235917,32696549,30270761,16390710,21850423,19892083,17193344,8173453,7759274,11364199,15849207,13945554,39107278,26921807,27712258,27960440,26317475,40726269,11621711,21753389,32322542,8988666,21652231,13279874,15988282,21700405,10034489,12437633,33163482,8030616,25859094,19912817,28685879,26915175,20655309,19427240,31224101,21811673,27234679,18498022,27204613,7582185,21308712,32344412,18617023,20894786,34549649,25084411,25277287,16082422,40727138,10351635,23098079,34756433,23282147,21895847,33297505,31530407,17851145,22194139,20015620,23728403,14595183,30368913,21855742,8694908,34855703,30493404,11515784,40727631,7504901,34034216,15686843,27995524,30105778,10231103,37703088,19174683,32571064,34588154,11921611,13369155,14305884,14277188,20928546,7256474,14429159,19190023,32191877,22768638,30250467,31816043,10646805,22237041,17069244,28322768,34701326,21861104,12895377,10442734,18105802,24802860,17353733,40721971,10454811,31274223,33852503,7422008,13177151,31226632,22608924,12610870,11268620,18623491,12434263,14489709,33615725,26566571,26656809,31807647,21549205,33233001,9026905,20071920,15518719,10866748,34650881,22735274,21078121,14019132,22666902,6477080,22479224,28344882,24682924,31142169,16194159,28870988,13826306,25183272,32251321,35770280,27452218,9327670,28866230,10564398,33062501,27372545,27607791,33425547,21886541,12128682,23363833,40726403,23004324,31604140,9500741,19873519,20924684,34535390,18584212,11578302,7519132,17813405,17571508,28181597,28800141,37441965,15509024,8725857,16789268,18141630,17476655,32170715,17439538,22795788,19591541,40727839,22531387,8373243,33983352,25041843,31076526,11946841,22432368,24557005,16287748,18231626,30464682,17956267,21952803,25519568,18842359,17640822,17591979,8572880,20734876,24124408,25261970,32140403,6298986,22757774,11651113,27285204,16470132,8662640,8627135,6339856,24177234,35953143,11125910,20243221,22718119,7161639,10441852,18331370,18161478,17917792,25954555,20130400,23969008,40717833,16680811,6454747,10788062,9238762,28006891,22107849,9256885,8235477,12072078,20018743,13302354,34883060,13323448,25284007,23892814,9529277,30900048,33958828,34420318,13034025,12783898,40722909,35219780,14550755,23057530,16202088,32398276,8064019,18514800,18606521,11399497,22499821,10808102,12950236,19192238,13395572,24050964,20641492,11057671,28439836,33708118,31771427,14552624,19325668,15671086,28190112,16740773,30725774,9791102,6612157,40728959,13681000,27788232,18782612,29002449,28045809,14972290,32784268,18760158,11879437,17038821,32691184,8871927,7215047,17547306,19693175,28693183,19628072,15890555,21005015,21968079,24756698,25282815,13531144,25678768,26719614,19502050,28527171,21615534,15398792,19650445,33806829,17923932,26248073,15334698,31716464,16763673,16356611,26455906,9326101,40729353,20416050,22534857,19516856,28350658,24900133,34419133,26249583,21941783,16332716,23943742,14857691,14867873,24051643,28144795,31420294,30654942,16550243,28055390,24740246,8886302,28617480,33119549,15397628,31763690,27092244,20386499,19083660,27154916,31981434,9557852,19515300,40729240,21295198,7309445,18498842,13856974,32716225,36696539,13500375,18930029,33700521,11163228,10599208,20464502,40730759,32677315,7430220,15028225,29064260,17460443,12221015,40730487,23603804,20232780,30641394,36869058,27029963,7690036,22935274,29165523,16447577,14816125,8099438,9460989,33586939,14415024,14418752,13954496,11572857,20488429,35294718,35240304,31338140,16919657,15160544,6782147,15619238,19087654,22876607,33440136,28611071,36595284,27456180,9171918,31874117,23878325,24507145,40731037,19318361,15335290,20256541,36027825,36726241,20655146,18599523,19631368,24050779,8429149,30653214,30282174,26117156,24893358,33708402,28565692,33124272,31159833,28718023,6526157,29312514,26370199,19197858,32592343,8299549,32797724,7478385,32731913,24273579,24182903,17330069,25442047,28944020,31329425,24471626,11919028,20382266,16877384,16069339,24128154,19759843,32930977,17390454,20359367,35327132,18661624,17658354,17970779,20243502,14798817,17221210,31909388,11106302,28517372,18388306,11480015,12917395,8364412,17392455,15495538,14917407,12250476,34825782,18829272,18332848,19257878,18437628,33682672,17843649,20094765,26769616,11276568,13590024,26525670,16309672,29879762,33425191,27196747,27556161,11960761,31601747,22252035,23884263,27023662,17226045,27019603,17591849,11008394,25293984,14689732,15628892,20029651,19296098,11285092,28202661,21084681,11469555,10846719,23659290,20393902,20821772,14046639,11846458,9229644,11228580,14232945,14177764,10767319,17973242,34555709,32310815,28167775,17303196,30675533,19775789,24235483,14218455,19913265,24804642,22752848,17262003,23802925,8133402,15613094,24093159,19165830,10375386,9089884,11552367,14418662,21842430,19587097,24814528,19652246,19354107,27006547,24420850,12921721,22949563,34365752,23278839,16952428,18896178,11119166,34898141,17055721,33690430,23887958,14103722,17493938,6834335,30677509,10516537,33003200,24998408,25976774,28632850,18720951,10414722,18846948,18538550,18555339,18873951,7967245,13476189,20030381,16140401,20024988,12744069,28523410,28256515,8045091,25742486,34761849,33456341,19692955,8198405,24644350,19209478,21089126,21608064,40731822,28792982,17102382,17260840,21869744,18007950,18760673,14230714,31133411,8284634,10227634,36770729,33665493,11676134,34098772,12233685,11507488,21544622,22975933,27680129,22979928,27255070,32031428,33796764,21719736,27091100,35733466,23233377,13546297,13289276,19002385,36960894,8615793,23840482,11443339,13496726,27409981,13303337,23518281,22793560,22772425,30743915,15093599,8295654,15425668,33452547,11919857,33019167,30398133,12423699,17441075,31246704,24000189,6552597,25849076,19244455,7513014,18564152,28775118,30931375,10136067,24347169,28545588,22776877,20127017,14836638,17427686,23784255,33106688,30924486,17568442,33384385,14621119,31016952,32717023,24319136,31663783,32774475,8494419,18906726,6513560,28304120,31179952,14864688,28812801,33895554,11884320,17011650,24697751,36781955,20736692,19773665,30884512,32737227,20688745,12601039,25582203,18190922,10196896,12874536,10006163,33536232,6641769,26732636,38839788,28116869,10833627,25237865,10587696,34119916,24919408,33604858,29726436,25489651,19191020,22641830,23048604,33910179,20040565,26442062,20520129,25474339,14222088,34549778,30415878,24313993,14282148,12328526,28596392,24582887,6387913,30597082,33960242,8316723,19748752,22879403,28564904,7254809,15153786,13245288,25297497,29232123,20206377,21506397,30098471,10107790,11412863,27636286,32103740,8185566,21283760,34804953,21020363,10856988,31412908,26449702,18761278,28031141,28860835,32791356,15428011,13237579,31028906,17339397,19240695,32396729,32933769,24765794,24943051,18009802,15984977,37869541,26643887,23744765,20322066,24182038,21814098,18599794,6715450,28865962,32501785,8308885,13560281,32278973,19049800,22235237,20243233,18852469,17464869,27375847,23966406,33120476,34372956,10402331,32265519,11028915,21956356,34756003,14060197,27707354,30382809,15285753,8915558,15699763,17096869,15498972,24033323,25790383,19641738,22888977,32773166,19136107,12068641,6731496,8463166,30350166,20499322,13771514,30911093,19007128,19025232,9795959,29955392,25726175,34842496,29807782,21106604,26235101,12510924,17376268,14919008,34310074,32325691,28407231,23093688,28087612,19800900,30815103,14240014,22569637,11971674,19843896,35206167,25906616,32125405,30474005,12354553,25929869,35297595,20301850,32064321,19851268,19322170,30860464,34433968,22390098,27017283,19429690,27998281,26746982,30313277,19177595,34310380,8525054,24037674,18774297,25842002,33346741,7409468,14957122,31603775,20078942,25470786,26148071,25780841,29805408,20251250,9477828,20337899,26548637,28775044,20241995,19737577,27666344,25959548,11630830,20091646,16329774,22777530,35160184,15108217,25847845,12191168,31048240,25593465,20029757,32786447,22679792,19538444,19847397,19784886,29742274,19925231,20406361,22131943,25472545,12215770,26023009,20288311,20895116,17511124,21153480,22293806,17557133,18424944,32249625,18964671,30157387,14154792,20227562,35969542,19688042,29954815,19983221,21778502,19943394,33186026,19550038,37661891,26429501,26538270,19417197,20254925,30412677,32514251,19996816,9732679,25488513,36910086,20396494,19505404,9628678,19475876,30103218,15902606,22524791,19065471,17947386,7160618,22276331,20559579,18047001,21215190,32591005,9991465,14687382,23385336,29026449,27165020,36007993,30300079,31282732,19894670,14409326,17796036,22265392,19801351,11468294,31987292,19758484,19648758,20295612,17639819,20321383,22223292,19798014,19114541,26644358,11533067,19693392,29154451,13400936,17817874,34079885,29919555,9249668,25019843,31720316,8218373,17234707,35590465,26501251,33924666,22561279,19980578,21003378,20175758,19860748,7223118,19267384,13171408,19928075,19154715,20010266,36881226,19083988,20154941,20116377,26584370,26179659,28814899,22091472,14232772,19688544,32735059,14217556,19293221,25886247,26207880,20870631,23603902,18752439,17507694,19115749,19866407,11665274,19781597,29270722,25831780,19240509,19127076,31753009,24348682,20342728,17476589,25491776,19772753,19018254,19675372,19246457,20364375,26782725,26020714,31006947,26029143,35927026,17241935,21137567,23335113,29985236,30238181,29959607,30422820,19499917,25732225,20049611,19758235,20648182,22188747,19607648,20159454,17685235,6626449,19874680,11680064,14491693,20080439,30473875,19076079,23183151,18401617,24468671,27209038,23936037,20005748,20171984,29798204,19868275,29223393,17686503,34835293,22783948,22791613,19507856,14213303,17642506,22706003,20407072,20271578,28616328,20381781,28671084,15289245,26342810,33639413,24635798,22978399,24060209,13805533,24242525,19856606,22531683,24188594,26726322,19356476,26221663,27417839,17592083,37043783,23173268,28715965,22217174,19112537,36314605,25876057,37426474,7790668,21863083,25729674,17879967,16371596,13835469,20708038,27640155,24132812,40727155,25075115,18912980,24645229,23042871,28952059,12801380,32750357,29964379,35403615,22693226,9141935,40732482,22173645,26895179,8320533,25315716,20289258,20079040,7877319,19220800,21825853,26114433,31118403,32865630,40729753,28354962,28602755,24139139,20406721,15689435,6354429,26819860,24501696,36951279,40731216,28632129,32997164,32711017,23125509,29958814,30612394,18576230,17338184,17338780,21186850,25082226,18493758,23556416,24071036,30901779,20305525,26829636,31109724,12963402,15676879,19453572,37184628,18932141,10834696,11115446,26053427,26979557,16111049,19233194,20294230,34206149,19427463,19787168,10100466,28190152,10172173,19569375,21556767,24321826,20131574,23750415,19945115,20311827,18793177,16909994,31371833,40732055,34966116,26547866,33100258,34054175,31150543,28921702,32240856,22872859,19497075,27167001,18934472,23519711,26924628,19738055,19865511,21666005,19540072,21911566,27166056,30660568,15290075,13684766,20392374,19783720,34489080,11192031,28947065,32851063,34337228,25561560,12865419,30451583,19066942,30263070,28869141,32199213,15920000,27456510,19358589,27510119,29950064,7796271,19566445,19583081,9030270,14129590,35106535,9365292,12823922,32075782,13456301,13142467,31284582,15203003,28101606,20908258,29084412,27783115,23579594,19781605,22589872,40731788,20273996,19815939,15330812,20257255,25884854,12041768,7200667,11323352,14694705,13026335,20067807,22572997,28902191,19476251,18912984,8768751,27104323,17905863,28775213,27968824,19103499,40731885,36131039,15646996,19378579,25490750,20806555,6704625,14543049,26788074,12783740,31296162,19100977,15596999,32226987,24770388,10652135,10899050,23014877,22361430,29112600,20286494,35771050,20512051,20151804,40723646,25408127,19079057,32989194,23587665,14677739,19229949,27928412,11405080,19423391,18034858,22181668,7898693,23493947,7767946,19451732,18412979,15135958,32551566,19251012,25982577,27227933,15521880,20228151,8801315,20134081,20310973,19514634,33075089,36630303,30143921,21998621,25209489,16517718,25730216,13934219,19461632,17801403,33114341,27442556,34450013,15156131,40726250,32220653,15494893,14826183,29965042,21944254,14047313,34191091,31001458,14380325,35001670,30208919,22577209,33887794,23457731,21585282,30901262,33459650,25558914,31229855,32867107,31417793,12097414,18936464,27548369,10374007,19706081,13147932,20022864,19498803,20529880,18900038,18853225,7011995,34231719,35634038,33033981,18367910,32174491,20462879,31817876,24390343,18643282,30771951,20495830,27983417,15679277,19071316,22590378,11483388,20272375,26358664,20730846,40732294,20251738,20564274,24478157,23954345,27501141,10441892,27931540,12102697,15839365,23050562,11693546,33970823,25705624,19963790,15269196,26248585,28856321,32346875,19430714,23821161,17684128,24240313,19297972,14123271,30096729,13799861,20214148,22166383,19840878,19436666,22054998,7758038,32297823,7751579,26612255,24142339,24679254,34385369,25700599,30181462,19088865,22656508,25560539,26333163,29131371,22104616,19965933,18315136,27483783,27364683,30278089,7765115,25764452,40731780,11545100,18035366,22010811,17702126,27304794,13870410,7404461,8606012,26593882,33908709,16392653,26533453,20392360,7382018,16045282,24984974,20257327,16575699,19831756,19498165,32863979,21274638,6869856,15239263,40724851,33852602,18894870,31391932,19843194,19078222,33605138,21721481,16242035,21639038,27560479,14716174,21914561,26928220,27866936,33089671,40732471,11998780,30265452,13570013,28298125,16279739,33318876,28763708,28772371,26886446,22334154,31575418,29138464,18421820,12781326,19455137,24953633,15952401,40730453,12077518,26074562,8634862,10834604,17953782,9261463,28358196,33145299,22516385,28786583,17374072,27553614,21954959,24226199,14601560,24070589,28249940,30671486,32942415,11736622,17155766,18418803,25090340,15766350,16840040,32216343,16818493,23891730,25014665,23618808,24239306,29807557,18065074,28873843,20427990,23068355,18925437,20170659,20241727,28621545,14166195,33626225,20245248,26158351,15510845,29813935,30345161,16634622,40734965,19051076,11377633,19976774,10360105,15289277,35034826,10979120,17760693,22494366,19772332,19872945,32566042,31061031,31199903,31889153,19891411,40735183,8164460,25952832,7921093,6971893,28461367,23927184,18162884,10777838,33424430,26152904,13016848,22359047,7885780,18607445,14115857,12006846,25712687,14140029,20242034,32104904,25557414,22044791,19802927,34532340,32500659,40643124,30322341,28592298,6385368,10836150,15123240,22904296,21804088,26288930,38783212,14075096,15344910,35835488,28051386,14517165,26172880,23494866,31231847,12434848,20925835,21924283,18805168,16639490,18098572,24222273,24903185,8464569,38999917,8558111,9249737,12029256,23934961,15456126,25172216,31272165,25738088,27957170,11814203,16448489,24121666,9710007,29014895,34578352,18968789,34298581,26336265,21132651,28758760,23107120,23309119,10831904,32702279,16279264,40736356,19831528,19796282,8455617,28214190,11716249,20094047,8891569,38423258,19689819,20123166,34822098,27353287,27984105,15668523,15597601,23299716,8185685,18328488,40736265,23263001,21948231,26437679,14450487,24084785,28855758,30510529,30520905,18067300,18686334,13358054,22330992,32360826,27067662,33873132,20332641,18755164,28766150,7939747,9686391,25929183,25914360,19868079,26174265,26305419,20187168,25113569,23779996,28196384,33173001,13850883,33312887,27798278,19865579,7956251,40735649,26512373,37618502,13736412,23350351,12058119,13156939,14758705,10248516,31223775,36307846,20313995,15219098,34330517,17675533,14419813,18878409,23033650,11331904,17419490,14454085,14942993,16144531,7818548,18431436,33764545,19257422,7579705,17210341,20259762,17359643,30912337,26300662,19220872,26709493,11113845,28783931,23068800,40736742,29061225,33755207,34925873,21180167,16975334,18094217,13748328,28760198,27668664,27542634,17954282,20370662,32279467,28138095,20210509,6505825,14068337,22907122,23122728,25341472,25381870,17901702,32679536,27184927,18245886,14253407,16208689,28249397,20612096,14316586,32742886,14731939,27135003,27415619,22311515,30184126,27567603,20102548,21795426,33186884,31584433,13002367,20408793,18660365,12102576,30428048,27429287,29290171,18393551,29748205,18935486,22468751,31047410,13588495,18542747,12001305,24283418,25495597,31270587,24201921,40735597,19569571,26006115,28160273,19982687,12279076,19870296,7800577,31841964,31786675,24312733,14547012,9307899,14177648,25699933,17624513,38463288,30116361,19643281,9587870,10585101,33700606,23332830,26157399,30761229,26359649,23379820,13652768,28556447,12860029,13920016,16953665,33995399,27832714,26660411,22082510,22861986,15312636,19941091,32747326,15976162,31041732,20343048,28129914,14325257,30897698,32167318,18027051,26645736,17751853,21834105,7568842,23740268,23407309,13117151,26466363,20973635,34000922,18075834,9654017,28917182,24147792,27644893,23761149,22118121,23470934,22007200,33090869,26849252,26381778,31519893,24126226,28230507,28030603,7393081,18821447,10644958,33150488,31795183,36673075,21372695,36047628,15615170,23439076,28143544,33605174,11861288,22218869,24555770,40737452,25709781,33590907,25900674,12439990,25096040,17442244,10591454,22241891,28481282,10958207,31283489,17752637,14932337,11831902,25258439,21655906,27290146,19764494,14061611,12750738,10594700,31215419,40735601,16857498,33105527,28585382,15981446,24447875,14677568,14487614,32132800,13340255,9293924,27140481,21974274,12645325,20385976,14676096,17602047,31165474,11845201,9035480,8981167,26226294,13331485,18361681,26078029,20228066,33366623,12471798,26452074,25530246,24906413,36947802,21244006,40739570,24030828,25522639,31873633,12552052,17871737,24021541,23753947,26261645,40731927,17650082,27083675,26179220,23546434,18097743,16326996,15447143,13328783,34562752,32806198,27389820,19552356,10744059,20216108,33491425,19084304,25374760,21943386,30019588,18417725,21506621,29145775,14797252,20430901,22767588,31202263,36005093,10375284,24065439,19857875,8042535,24051593,23976845,40739202,24445501,30951940,27440237,33779560,10496752,9770121,10899709,14600132,31496110,40739940,20065262,14520429,12602124,31776878,20031295,16150790,33852221,13992353,13648324,12234030,18840979,18938309,10225722,10811299,18530317,18686401,18650940,25581146,32871520,25965496,27290412,34626588,30131964,33684859,20044031,22486609,19282434,27029680,19203575,7647081,19561153,22035481,32108554,13856037,6327493,14777392,26921202,20258818,33834392,15270164,28656613,26804978,9430050,20231605,31276577,28786885,24050838,17937782,20006297,26036823,26041962,24660465,12044930,17672391,40739375,23713300,30518315,8972347,30519681,22220699,27472832,25896535,19226403,23252347,22686650,24726509,24906606,10250241,14542492,18587470,20922473,9941672,10501620,11283479,29066103,28697216,13279234,29963326,17000512,20226698,23534849,20229228,17903135,28020801,15854895,24576104,20248379,28071397,28857239,8897282,28192262,26533310,12833108,31889439,34443519,22391863,10278288,19782865,11589059,17344143,18316797,24963618,29879024,19889252,20350793,35804493,15042745,30714033,40737662,13484041,12020249,18695424,22389807,7906731,27877800,33130392,16445043,26396968,19707840,28993522,26193602,14325992,16151487,35918709,31883480,27287075,19706888,11405867,12148312,33263665,14052488,22313316,26596243,31867085,32906005,20285161,16619543,17202247,40726348,28213563,21941146,11949652,19941883,20121367,32024439,26520170,33354206,40739914,10302618,13399972,24369606,10249198,36374983,9449990,12773085,28708399,2691410,14960459,7455257,29244927,24032006,6955370,27522003,28505822,19163431,9395643,12791127,9653245,28454282,28523750,29020715,14137691,26908332,26409607,9879255,38139309,10146021,14005526,7299666,26781449,15824908,28153877,9547146,22282377,16383176,9209501,23162484,40737345,15320749,36220283,17442410,27844251,15698919,17106989,9743509,11487704,26756184,28883216,11869988,32303468,11335749,34168194,27619395,19391727,33261947,19246841,19115786,33639657,15292077,33350669,38086932,24797460,33949598,22670574,26867900,23799512,18116303,33161118,18986521,23947235,17843472,28580353,22879753,15414981,20120476,14397051,34920686,18270702,20045004,25454491,22922148,7672545,26343887,19156522,25784962,23675034,15986720,7300195,10516399,17334684,21911477,10318087,12205996,23966694,28051534,40740961,18329683,30290521,27281819,17196435,28476889,18230481,17763894,16818350,33691510,23877670,34915403,17646668,25682534,19811900,19003519,24135683,23013745,18746806,18483182,14575191,13963433,20204525,11458213,20119078,28349181,21505063,6560269,23892925,12472076,22411857,33145330,23374684,13689902,25911634,16856657,12836557,19756243,27738632,40732413,26398749,25935047,10984063,32674705,11043281,30070602,24237760,36898167,18603257,36831626,31350698,27941477,19746174,27378622,19687525,32261097,14734776,14629148,23236335,22096795,32866163,25578654,30585841,14792855,14216054,20217333,7925702,10787937,33885750,28897127,26576933,29314131,16294996,10547948,23438699,34540962,34039906,28249323,25301665,11079033,17753134,30387033,19863389,23760352,29184874,18384800,19758593,25885004,13205239,17750708,17226760,16387076,33710064,19088074,40737429,32700994,20445630,13896111,21808944,9165493,24935621,18651693,28674536,18484416,28420593,18540421,30274859,17615802,31225950,20312052,17923465,32425994,33091538,32294251,19828237,25586561,31772816,30793913,29171520,27334459,19030305,30158241,8210470,11454752,9952439,22106738,14964203,18554897,14797308,24140003,33001611,15217004,26659044,21999333,23435904,33485114,30709114,26532508,19089555,24387185,25069469,28515089,21605161,33168796,38313543,21479905,26777899,18282982,23663434,25880139,22442491,19734711,20838893,13960827,32922544,19892070,40740804,31297497,23685866,22154484,22718796,9466470,23740677,27653831,9903378,30895949,23147235,16504667,8332677,22388009,23267497,16523367,6321714,27509395,28586112,19525537,13786805,14659714,24604660,19441434,20188356,31111219,27337761,28190132,28354755,14767540,33626518,33243508,40735841,25599578,34252284,19031559,24541452,31242690,13244108,23932121,19789616,10910436,19086169,27773424,24912100,29307909,21967103,7867058,24586467,33191362,17574695,33995834,28431296,17848023,32666734,28204026,28788701,18487760,34630281,19005521,24050919,35731902,22492578,30892700,19006136,17782015,19675482,22499958,33432972,10249117,18320637,22943753,11282821,23485119,30803816,20406140,31053727,28374697,32884656,37014099,19510225,28978896,26073897,31184939,25978352,16952274,15130933,15129152,40741920,11789871,19487629,11944704,31037157,24050895,13735298,35231945,27110992,24266129,21049764,10205795,25631418,25105416,10572215,40743801,18563968,20160115,23181625,29724473,18402906,19592190,30229915,24649446,22005071,26006095,9122735,16979158,8121740,7874988,23597153,18124321,27675813,26133782,19883305,32059269,22404255,8110415,27962391,20305469,30497703,34460389,24949245,11661733,19416861,25940526,31012688,34937304,19434455,22381527,27692457,26698787,21841462,13576910,30355887,6903191,25054359,14798996,25406307,33000151,24483058,16899550,27802761,26208545,31906731,22030046,19648494,21991551,29920625,28260149,29804924,6718476,32134172,17567878,17015098,20148752,20995677,12513357,12601794,13676240,11402429,27730111,14450954,8906444,24586269,19963282,26018579,16886833,29814809,21623053,16935758,35676578,40744674,28187637,20245855,21216472,15496681,26998633,19887884,18416965,40744591,11305619,19921641,27461474,21670736,34633025,26423867,19417792,27081346,25018311,29293529,20446351,9239795,27615237,27980045,23834498,31844809,12657126,27666571,27371716,11382848,32951930,12657883,22601946,26982075,10591427,29868120,19111852,18860411,8546493,28341772,35086101,14265096,19509470,26887281,23226352,21699797,17932163,17968931,38061210,25975524,22825121,15066649,31555122,19470651,21979831,27155075,21430001,27538108,18375362,17277345,20246566,30343190,22651878,27649561,29023656,9742761,14661633,13518167,26035064,19660904,29977514,27361475,26953563,8154919,17359790,26165049,14748530,7866795,20174546,22409172,19425760,20327924,26898634,18317526,20920536,31142305,17759276,29808203,17673479,23598679,19715644,26636739,20149302,22959216,36561141,31347162,22518254,21188992,12492483,18656542,19962386,19591581,33347856,29961352,19701326,16717733,27090082,23934390,22803273,17981743,24481749,29850701,27600990,25914089,6915079,34562677,28141677,14178791,19747668,20932235,13036063,19939315,27371432,24951531,24151245,30993514,26245461,13378823,27193550,23208366,19451458,6745973,35790782,25221625,12208544,14132334,26887531,26593252,12689334,27910046,10940200,25846962,15684940,20342069,22665752,33109054,25267864,20642212,28353257,10300302,13355319,31981537,15268420,18542769,19179439,23268314,9565799,15527303,17234137,20160207,28735838,24327248,9813271,13738039,26156526,17162595,30751892,13454824,8332840,17863783,22546789,11624958,14553158,26583492,15438205,19297170,25899304,17653983,24861041,8440321,18463915,17807936,24143766,22236032,23945326,29819148,32235322,14130259,34326076,13749576,27103114,35290651,22786736,20053775,24060529,8147321,15405174,28782737,20117374,27372157,36143516,26862796,25792522,27297914,8049573,19235486,38237326,31596121,20265692,28912623,23982101,8739729,19238468,10271342,14386389,30654975,21758202,16777923,13560164,28008145,19394326,27429295,29958909,9773744,33061746,15243840,6860581,29121166,19704523,38042606,32965617,22346178,32071685,9938361,25823960,32490939,9601564,17445215,16360358,14327689,24906657,17337170,26658372,14214972,19633851,12734453,9348284,14896375,32410554,12318807,30167342,14141602,13197898,22387931,22696009,25041512,17219093,37438895,36001882,29034887,24057365,18384795,15568974,25774975,21400980,14230463,24658943,21910331,10533272,19436032,24656987,34007055,9217284,35309340,18566237,11904677,18850744,33572687,10057771,26258900,14062573,23806080,11419809,18281730,33660925,6797346,7251127,26611982,24129106,15503524,8136405,26116114,17131142,24667758,32978048,34006040,31234016,18194452,19678264,19133383,24197850,9934448,25765832,10978786,25255092,25865958,20129659,13456930,17159544,28943092,18250392,18647275,32012181,18853405,24092081,18497596,18589626,25995424,30903146,26111180,28518834,20365242,24136158,31776755,12920851,19476423,27240477,22394518,27779856,20875736,28545481,27009673,27582182,26886272,31251681,9707471,31474224,18785250,25871674,24781581,19142564,29282614,27254159,27033473,21957356,33084344,20062311,26533932,24727942,14921732,14359018,12126508,23696900,8719579,20929168,19673949,16918853,26051262,17473922,7805412,14299946,19724159,17601460,18786962,19078606,32322352,10677493,33150836,19998435,28079326,31153159,27172871,9649727,23313386,24520363,38747895,19948052,21930274,23947291,19744047,26880716,31611387,35175600,28234520,25460743,25374713,21061843,23954715,12464301,26397619,26511470,19718145,17362974,19191558,37132820,34227588,19570770,11837764,22731781,33460169,14392312,22221853,34179355,20435595,26037568,19780590,12649522,22289528,16042169,25552635,24227898,20021783,9730699,35406753,24240081,17331125,34940669,17483825,33974011,8993478,15646045,11721177,28676531,13990045,9559552,28866581,22839023,20988900,24691981,34572462,24819738,20528796,17242485,16015422,20228269,20209522,14234771,20142607,14268333,25876023,25220707,30624260,23035366,32767336,23509184,21025031,23242631,36432350,31921676,13260677,20032546,35970361,7817132,8350665,27573112,15695749,25078777,25028004,18465773,25930674,9340331,35537395,20544446,14649967,9074892,14231847,27865588,30954249,30266345,38175072,30912247,12807312,7589571,26179541,27170979,20038778,24855576,24492731,14298183,27904346,33641290,30887318,27367350,28758681,7172324,20381879,19045970,26209044,16928516,20422224,26325482,19923997,28379539,19440803,14918756,26256725,19785414,16916195,28277761,28640351,12563385,25343355,34554628,28772370,26798932,22167208,26028342,34838112,20356075,32409605,17452077,20107206,23803706,18349985,6922224,20365264,33237222,25289204,22024569,19309301,17726639,20384555,35237193,15454758,18733130,35956128,34227400,26408049,25970830,11753527,29915516,28238734,11706356,32601616,27724356,28813006,30610511,23027977,26834720,13907132,19759394,24577326,20331031,16056731,21829189,30751797,36617077,22201658,13133848,25683023,31013466,33103124,21824769,16191137,26269771,18487865,19224417,10743124,20557029,22037895,10415099,30945943,17493859,26034975,14265187,12579728,13537249,17845413,7487666,28579705,25959112,30616437,19718399,34217438,11743069,21853524,18517038,25914219,9463815,33470876,33127346,13551690,25864313,14633267,34049083,24204822,14692260,30596906,6703169,21964816,32400607,12277830,24848011,20786869,20252183,21602023,24039295,26301036,31412512,33180754,22572400,9953281,9213013,22506373,13934687,30949230,26689150,15890660,30815850,11334240,12720505,21774365,15329485,11002490,7217695,30856889,24247040,26828639,26425913,31893301,26640371,19253827,24682393,10271671,24144723,20374212,19573129,19099593,17325705,34983308,30044341,26203626,24679194,28804181,20002024,26832885,12049771,6292968,28507968,26453237,24112967,26745779,20310695,22921848,8348190,13202332,22404561,14762427,30875153,13508625,14171522,28742251,20160547,27445420,21943766,6983733,26067171,16674190,14161033,10918499,20421224,27537878,12947881,37061670,15399433,17105747,20140908,32344403,35803974,27201855,19836772,25192329,32059374,28439367,22147081,26257369,28882135,24725254,30637254,25861721,9784167,23636632,19540652,7010400,10938129,19699861,10674558,27456756,12210744,6407817,23999140,25955152,14853132,27371102,30047525,22980531,32628983,32091245,23734215,22926482,18042067,10371624,26880888,27737025,14323756,6905200,9600703,27138469,14214508,26302760,13661716,32583205,17339776,18604967,9043587,28529219,27227615,17275405,19453662,22640570,23876371,30632136,12554115,17121050,19596259,21593377,16517993,33294967,23224573,18034918,27792246,17073116,28904455,10914723,21957782,13489566,14935879,20444629,16231382,21551064,33910785,9642518,26079268,10191241,15610948,9953639,25862913,17015535,25844267,27450496,32932461,7946921,15511136,14098854,11680672,13123244,9401560,8736873,23129843,30402214,28364033,25362547,19080243,15518387,21639509,18934569,14759476,23996089,30385156,38889269,33504352,22244954,25076709,21418355,10749756,21592699,18773328,12669190,12001776,27783445,14963331,13650608,13908909,17605016,17425771,22188391,30452047,12367773,28189503,9436624,13168793,18924469,10382693,23495414,30942097,20424741,15571135,16337173,28354989,24916931,12840033,24519016,18701445,26682049,17441074,30487854,22984746,9723272,25952616,14933462,16205409,25392293,13413807,24051071,22684442,24377143,19003043,12521313,18946414,20368563,19083323,22402240,26026530,19786871,13923478,12284252,32690578,33610867,26808894,31787849,28919644,20185086,22070173,34721827,27503198,8225605,22159776,23267753,28682575,14538077,27045539,15545989,18200696,33268688,17144802,24378051,18684415,17617834,18175259,26441098,22212089,17739538,33074971,28146233,34125569,35805848,9967504,9778180,10546920,19260592,24377404,26939274,18247410,8129963,34880167,10205855,34231183,33242655,31030753,25530818,34177681,19104402,18399101,34076071,27191232,13228002,29251495,14357334,26567299,27635922,26739343,36858201,17017393,26553466,20867059,29970894,10708831,24106357,37090143,34724225,27681157,15595230,10685728,32343743,37077491,20232778,21696295,34372204,32573269,32034902,30111162,18813974,18773860,18528205,12168092,18602662,26275057,18557099,32101398,33942881,27160104,9155781,30560967,10531451,31859100,30178468,22575177,18766912,22791483,34639048,14395117,33084424,28793181,19075418,17246017,28891000,32926039,24829669,28953719,28965420,18844808,20116318,27804182,7576455,27780261,28478107,14695441,12064779,18293465,17448631,34812167,20825062,32120100,17920219,24301814,26794651,25120813,27247201,28346054,26145739,36465443,33725755,30660669,25856537,14568288,23289484,20161219,24716405,29796829,24929218,15973887,14976167,27333456,30984354,28201230,21477865,19224464,26909050,40743980,16841904,25838163,15192578,26031167,16206881,30428275,21790715,9565737,19312216,30281811,10045338,30938301,19014507,13123366,33861822,28847741,32344277,25548332,33619181,32173091,23166599,13751907,22261364,35271783,24004951,30902837,29136028,33575570,31286566,36941824,14347774,15330290,24455401,35594126,24819123,24022879,25020043,24335906,10626662,15060885,18206912,28917348,40745402,21758748,25835960,19833760,23291375,29036005,14241666,38608726,12629273,26264048,20081673,26809795,26662555,19664016,31021907,19862458,13968588,25693576,14786306,10153458,25796238,15855524,33277567,12560830,33593020,28037835,30353660,8395788,24199289,23429732,21100866,32041638,22796507,40744623,9634291,23331145,28703877,19031284,33671756,8809583,22273777,17683445,20406616,28943876,18350671,7861014,15562841,28387917,27341483,28514870,18078641,15038824,31679061,23705403,33872578,28840054,31136820,13127145,16554973,17345734,18664813,19112025,40745695,16127577,32869329,10701674,22324556,22322029,14633578,26150793,17923156,27781091,30654130,27264393,7511796,25126266,8974308,22356598,40745062,15785024,15610774,33977758,33707960,32075864,21324727,16956806,28218999,9190158,26524140,19032687,27249330,28410956,10520602,28051742,31349812,19096174,22498253,17638626,33190911,6706588,13839973,40741181,14319045,33582004,14960597,25123859,17244182,16921221,10649869,25036186,40590719,27900309,26050431,24996944,12923080,26509750,17866214,26269009,30518350,7442446,26441082,30173283,22840613,25003545,8423397,32891152,40740693,22522206,31421803,25984626,14822601,27628235,26205229,7953402,6722397,40746194,27914173,27909468,23621521,12195781,8685725,10135513,27175781,29279876,28296053,32776495,13877624,9156089,28848434,27299524,21368322,26715031,23890524,29204164,30888151,31893151,32967034,23066415,22154709,6837624,40745163,28847932,28857000,22364659,14628769,40746710,30478185,17777128,18327316,26804654,30676643,11043323,24384937,17127885,33794664,35851649,23457617,9472609,12955868,30760875,22401515,28063900,13749754,7870752,27344258,8356897,37704678,32610119,28264522,40746962,30967157,28953276,22947555,9405469,14135734,14401775,31679347,33908275,19172731,14670365,28451961,34138479,31600115,32632891,28164285,6616517,11603721,9013240,11401238,9713127,26928576,22975134,22003631,34455282,19517514,24253138,24721608,28183609,14553275,25973725,40743162,31806466,26395784,19938400,10635925,40745210,25478736,8250010,13884318,33349966,12169625,9435467,17562879,24476918,27803891,22380551,17669029,34424920,11248573,25377585,30670457,15044512,22326344,16108665,28770805,10182290,14530060,15347588,25614483,8646812,7527990,9824108,22299726,29063932,30530468,25642445,29905789,10132721,9991762,18333351,27460583,18476179,12082624,7318407,9955173,32910265,7700543,28564024,26100702,23760276,22847064,40741814,18760683,18684414,22711109,24767212,27643259,26917856,19393417,38635341,7140277,15996956,27751303,19453384,21605290,40610058,15729065,25788294,21821911,10809331,11311915,21723374,26965044,30257218,15494654,29850268,6999622,10778203,8743569,27460426,36134779,12342398,32930661,34937806,10211780,26704625,24289429,30181966,22449469,40746084,20163193,12991548,23003455,20116631,12413840,24965804,22744921,31806484,40745275,28273829,11251253,31116994,23569567,12660013,7782837,27505374,30282674,34738015,30263640,34173589,31600667,15269594,12117023,24643624,10879010,40746256,22777832,34801389,33085978,11079794,22051242,31334895,27162756,22086160,26233929,6341378,29212247,18103036,8759134,34214588,12035801,17488318,28791198,16207494,10134126,15504013,28008960,28608930,24281676,31809207,15385917,14862606,15468501,20274028,24813578,11127533,24584275,30330145,34566292,17768382,31189962,11586458,27074215,28008975,27991589,7963347,40748954,14094504,17852960,10890085,23999651,18940852,19873272,32170183,12562860,20162401,7815823,13433942,11666081,27897723,27468110,22330601,22405599,32394120,10673797,15689801,35819157,33081964,34215054,33445645,34530395,31921247,32234244,12852890,32663837,14125845,26031873,10049651,27724276,29211558,28034811,9950876,24300094,33938004,15934848,14657965,6564062,16885122,28756711,24236913,17794035,30918580,27334151,33100809,31157578,33814534,31884783,27228331,9656027,16602957,40747565,23342422,24474140,28741872,18162038,22411724,15414018,32058202,13117896,11315598,28445292,16463106,17990685,18304756,28302045,30159018,30431536,27915467,27113634,23880067,17969849,30180499,23730857,28586661,28500468,28282157,17951911,30192851,29306825,23849099,18675283,34363866,21833616,32304056,16086314,14778534,18765206,22133415,9593194,33691765,8031595,16301721,25381581,10729622,15793775,19101616,32876345,24859955,26815991,26726591,15598946,22735329,31868875,24608156,8323178,11162626,8885858,28454422,27850328,30439460,23875211,24099956,18355287,27339416,26952334,24801176,28810415,22231928,24902371,24214025,15597172,20022984,13876427,14709820,13705160,28316840,31103761,24548386,13702117,28816767,34940042,11558158,11396917,40742439,16529725,21725214,25554566,34609891,30076644,14235271,33940316,36748194,8019402,20821796,14129268,25429971,12996434,31836238,31903432,8430943,25197064,25895580,14572463,32044632,20228696,28369977,32713768,30722420,26351081,14946120,19942717,14331902,21183761,16000329,10217769,15616968,32230847,40748619,23761331,28691131,27535787,28208693,27186485,25652477,8145075,34370323,16735815,25985514,12608738,16635980,33588145,28637405,14148152,28385030,23617238,19516029,6792415,19402598,8651218,7351646,22212688,13968599,18120645,15661184,20130118,30130882,9297013,32228906,40742323,23599536,13908967,10640876,22399903,18744511,8049253,30823622,6465303,12762319,20428777,31875899,8652005,34598299,24150545,19018437,24051175,11775772,24723684,22594727,30731371,26166995,18639214,20941410,30805864,17247643,25026794,33203062,33301588,28144897,6874608,34293335,26013509,18285654,31027032,14550520,26738676,24322758,9180383,40751658,31907564,28548537,18308074,14219838,27906754,12797285,24493472,11225964,15156927,9414357,32303519,7152659,18594295,28437457,14638278,31834264,34050964,26191693,30213461,25556787,33192822,12202503,8374174,31891669,31633388,31373899,22208111,14192237,23297165,31630371,18696001,21591044,24438532,17376647,30394451,9127608,9572263,23258565,11186228,7816308,36638614,18935793,30405534,26538206,15297265,28667680,27361630,14196988,22638509,27944629,14484491,8173716,33113307,33454479,15272465,8995715,6749699,29335020,14960222,10883544,11884326,11319202,9802497,25248250,24631807,20090017,22875312,10364639,18650651,18106186,31631639,32245603,34088118,9501030,14125336,32402164,13318117,27186909,29303489,11866321,27103148,13703204,22614370,27854190,32568021,10435258,22439037,15055101,29341967,31081169,22799938,30788674,28274587,15206872,10544234,40751793,25923122,28468640,23163127,31270712,15085156,33569439,32225580,33218218,31426995,26900449,6685800,33807345,19772546,22766672,21337949,17567121,13730928,26111986,13735169,30640936,9409553,10377803,33202614,23593701,32056839,18642823,18616759,18616806,18670231,9308132,18720101,13407051,28035134,26833066,18866395,26547199,9433382,15413052,23959156,24759639,21534120,23680369,40138959,24860956,6639451,17502010,13112907,22798070,20027431,9320719,18507532,11134071,23132163,21907429,9970551,23718236,13921643,12236228,34314330,10455427,26179071,34530849,17417595,40753069,19288228,26828873,31143330,27262695,23233731,33367943,37045751,16971518,25855681,22374422,10997592,32708153,13825927,24047778,40752116,7417291,10618475,13841719,8943570,32300984,32411069,14767778,32267931,31774477,28578774,10024729,18245896,21873341,23641799,32251005,6919982,28972131,17588616,11005610,22998558,22821681,16523739,22054768,17015781,38403336,18256157,11127241,18230576,18522630,18497984,22681911,26125173,8020837,28061030,30640750,13728076,29186052,28642574,10956948,40754058,15324978,24151817,17432164,30375509,40745364,27698527,30907162,31343874,31690131,14221702,7970850,16677735,25372309,23667471,24648990,11803852,9208350,6386984,25255975,14929163,30921398,11990250,21173109,21604539,17909592,23960799,25532683,8774456,19346857,10639699,7187946,33766304,30679860,26582475,25625827,16193648,24140168,11217110,35959594,35829732,36065637,28581081,20043542,23621875,12773593,28765496,7968737,26284170,18681969,30690292,28825960,31948785,25848243,26732283,16091577,19099970,16016492,16526833,22661032,31198714,19738619,15998623,16348578,33429999,33764407,14944774,9986978,28290951,29303966,10866366,22821737,15942304,14960536,21583597,10825537,20177659,20054788,8018893,11236808,24227772,13207488,11526425,8397438,14042044,15613035,17317956,12114911,12156377,25276938,17807432,25782911,12398966,14926529,27586478,13146174,18128274,27137694,13808932,18222665,15978688,23744856,27272227,7881721,31413676,22888911,8550211,8881975,32290257,8583008,32585368,10935258,16763713,25558074,8638830,26595381,32069898,17163284,34598010,14851370,38006544,12059546,19511009,26966164,35686775,27706091,25493012,40746920,24545769,32071106,23867264,14593654,7940677,23591379,11280982,12826165,36867400,32328848,30455588,13034793,24094245,33675801,19015863,7764894,8576842,23944581,23354847,13290876,12432720,20740397,14695750,30267399,28232765,32453441,33547466,28155457,22388013,32074559,16273262,14779349,22324955,14214706,20317929,23284240,9180342,35339574,28264374,19210434,38161757,29004860,23745541,6946228,34054812,8049388,9480459,10149166,6435766,17474187,10638352,19240470,7497434,20337331,20370297,25676580,28498057,22084068,18595962,30736853,21385680,15814571,22290422,40754023,14500399,32300750,15421016,10205177,22790233,28525975,29279037,17530576,22259501,13801751,9157451,9887313,22823045,23847177,10054932,9562241,24926667,24221329,25365491,13973270,11725429,25780386,25443704,32402571,29108934,9469450,12328652,26812498,34713245,27460704,6315144,28712017,6697670,14455860,10641007,24835908,23771073,33238921,7786912,16954084,17589455,24465269,25916024,21830865,34414634,26204444,17744952,23305757,20141475,26242820,31040445,27994873,12636765,25197937,14779250,12904757,14079145,24025480,19757016,40753830,23188593,25363713,9277126,25857643,13821793,22988241,23424448,32716971,17225893,16422907,9332618,26778304,12275737,15321653,17271646,20265451,15024981,10656938,9466573,28679212,35243687,22039779,32051456,12340741,32219643,9792187,22081267,20198982,40754948,31126384,34277944,24233063,11400040,28641015,11541851,21822092,34604242,33892622,11694304,27272549,31648654,22796035,31140483,9358980,34441586,7977006,18736112,34140761,17439082,24392512,10818539,26529285,8052656,33189104,27175831,11146761,27534073,32759564,16870270,26622928,30472562,40754634,8360024,40739020,6861150,34360431,23749669,9655932,14823041,17440205,32000782,30992049,25787500,30529606,25995076,13890942,30277479,8623260,11294600,18447095,30125763,30060698,29887207,32581013,8722226,28050493,35146690,18491304,21825807,11543659,6673490,26937237,8775666,33878151,19975328,13867788,11587827,22922347,28366367,11661008,8405595,18658767,24957688,30982243,33623061,23081512,18209968,28193373,30076213,22176162,15052356,17955395,30805527,40739970,25158488,12340996,29897161,27360030,9534324,31227534,6371941,31746518,34419824,21316140,29932750,34051208,32761771,10002957,9027675,26127621,18829795,31635266,14372484,34632015,25848505,17178876,34913676,17354892,27671500,34618970,26934070,16739322,23038358,28696326,25426241,15689479,14650625,24037278,28763364,23264559,31933430,22527224,11490340,7332949,9798268,11527769,32261983,19658447,18659827,28528440,7594783,17174707,18818237,18815198,27034872,32297256,34324973,7842329,25595420,30498089,11058681,33255618,26930932,24587078,27259812,10459362,25492893,17056242,13594462,12896039,27330544,8763757,7959838,24213443,12839221,16666138,28170298,12787427,8533831,21031407,25925475,17461339,13034829,13303363,6643794,20904729,28091298,32710232,22518985,28351149,26167178,24919924,6934682,22263862,31680665,10195002,25000944,24676261,40753310,15416317,25941508,28792426,14093112,22431389,27160572,18509185,12699220,28657078,27225243,26276301,10672236,33584313,25117162,30265699,17700834,28953560,15085609,27813162,27283095,27911944,15697410,28141461,28386983,24988680,20530141,19739578,13751367,40757078,16852152,9851374,21900878,27093758,25380023,34514099,22986289,38832169,14057368,40749958,32138736,36011942,29063516,26171624,32257099,30515728,8972637,30863061,16417041,20316158,15667210,32618643,14480047,22575587,16094204,35149614,30263871,12059039,28565451,30303017,9736764,22001948,22108684,23725594,6711032,32503007,10481381,33587704,11483575,25997606,32554836,28540259,31629174,17666465,10346110,7433614,9962685,20599063,14535151,25864137,12108795,9575598,10534072,25006968,10478220,9557553,6792662,8071937,15335634,27955697,31584590,31020633,22180172,13413288,26923394,22176299,17643334,33588410,29222809,28224682,10540478,27977596,25902246,14618556,23828418,25556457,27029603,15887367,13114367,27442222,20884912,24306919,22166380,14678556,15302726,26956604,16109396,11305748,25850334,18035498,30714874,31029307,40757655,28387954,22133791,36673243,17643067,13156428,22318656,26425467,25567310,27653595,22598656,24719149,31848288,28716314,15470100,25570585,24044470,6992995,10151256,30977474,14488345,23455403,17880915,26394010,27170319,26445107,21790052,11837282,25758155,11975859,31384282,27015563,28219448,27280215,24318541,17436661,32469357,34077422,17195217,32023955,28843410,16396250,12562216,20430674,22867637,10578687,35132608,26450324,10084592,11008611,27810771,32517418,18037656,6913369,23782969,7908002,12272480,31142228,8782697,23577674,18696019,24663514,18385790,21817152,27608434,26259154,9827934,29729068,33517227,9313607,19384883,28160308,15585205,18818440,17276608,15320881,31214730,8307075,22079294,9345715,24329151,14639597,20208685,26304974,33430429,9118703,30008510,34313877,28301062,21801026,27017563,35768950,15226003,9953184,21691716,15417168,17709226,33895182,30861967,16096856,24600522,34787995,19252003,26644721,28725716,33703578,26825953,22795685,10368320,10558152,6792107,27837058,18020304,19208066,7400165,15724300,9277496,19240438,25507557,17490049,8544843,11885414,23850045,27423259,26832633,31213861,35939843,7106025,28614558,9501350,9455695,32883096,27011781,25514732,23801575,31141100,27453974,17196915,15726333,10632151,26444800,28434307,22429118,25778580,33180012,26132829,21414438,17513706,13750900,9708685,8769580,24544008,29769823,31278290,14394781,22615535,15789294,14441735,19798230,14305557,35537534,23923209,28455435,18864455,24929069,9696462,14479474,17230195,23432990,27388077,18765993,7176088,30585891,18430659,20920561,25272881,23256994,16014710,19687322,17442206,34748627,13716655,15835337,12186517,13406296,16050815,19599967,7105014,24051146,27927177,30081632,9668766,26301373,16476165,21718871,25919101,26931678,7716017,7763313,28358490,34258304,25096837,24476071,24759106,22234210,22847249,9875881,21741730,24280563,30728396,8299079,31535617,11408770,11680491,10880991,11937828,26674795,33810785,15907641,25181180,11058467,27275574,31057454,28290610,14745276,20785026,8124839,26807897,8966383,17351579,9325753,30950281,21057405,27896874,30856956,34274850,13910955,8971084,30749701,32365786,14731417,26966718,27174975,27901220,14979559,22103115,27526910,15707554,17720568,13617883,25102559,24849810,25205633,28863721,12398023,26774265,31846763,12096732,21537976,28495525,13846357,31573396,17271005,22955815,13995340,7629128,33506657,27426877,10118632,28667047,9123824,19674469,6592331,29970101,23979627,18358155,9979080,30261693,19145486,28748525,28414678,28343372,27598922,17500339,13305571,15818132,34344648,23716424,23707612,16474824,25047492,7593377,25796523,14833832,21041198,23615488,33845743,24141078,32148854,32502741,33913110,32258378,12696724,24855638,21549949,7941028,24222226,20139702,17460263,9829914,26538739,20494849,35700270,23356201,8897254,22638244,22490162,24211325,33025110,22719951,25843354,28431774,30535670,34055739,33240952,17441933,34436845,14201935,25791087,10859212,30212178,22680884,25033781,20067924,14483479,19400070,28273096,15361141,29201778,12124617,14228801,11286226,9060531,12217953,33592659,18373422,21699319,30739572,34394555,28651488,14760868,23025884,9744674,33006217,32128606,11903777,29127058,16392096,14908840,9650268,12438995,25835031,21487095,22775538,18628667,34646142,23932671,24532494,23892162,14066388,24499474,26547025,25317797,18048136,9667350,26490152,17699710,27610688,23148176,27259405,13917148,23755328,24050900,14665206,9788813,16584606,21636455,24632631,14758241,15417429,24084738,36344233,24133682,21937599,28995454,33000601,26110879,27875032,30954190,7104619,14957787,14002057,33858094,29153512,22438334,18662606,32674624,33743164,26661200,27622987,22240554,23292321,15958991,15596955,10398344,32628667,29744380,23391002,31205146,25609196,20860248,17782586,26600323,28310561,26323494,30982480,27259161,15232004,19687614,19504833,25972829,24304869,19689017,16740886,34358536,27801020,6778831,8736821,26280496,26071121,31833973,28823354,10201446,25721494,15614685,20245791,23209774,35544588,23294478,13279633,28294108,19948727,28144134,18214033,12916795,13980958,33104599,10553879,15198344,33515114,11042240,13186700,10756849,15282379,18542309,30247153,18575517,25027797,18528096,17386429,23905537,27117316,6764171,28396572,25130351,30744382,16874580,25305220,25238944,18067202,22264239,7265314,18808797,31880508,21936964,10006597,26581936,17096622,33066987,23471144,10019436,10825272,28312107,26414578,15557562,14168137,18932697,27572504,25306342,18648105,25381409,14262831,33347338,23614982,27539931,17751887,26459671,22582765,31214080,33395494,12930485,18210342,21229510,27703136,31398717,34498591,18116812,18992336,27747741,7359813,30443896,17948178,31807362,31284897,13794245,28348873,15056151,22427501,32100643,27555382,21597331,12946088,8222676,19316559,19079811,26242144,12509255,23076214,17887179,13649865,14065223,28149646,30266233,26323768,29911780,22892589,19882817,30087786,31810892,26541919,10271883,21008728,14038481,35087194,18080888,28143431,29070702,17854627,14680660,12720781,27194481,22518151,14344474,17065991,23836613,24063622,22035598,23443115,32819996,27508476,7946325,10947355,13242799,6374256,25774631,14642886,21622986,23293467,16407475,23808773,10264135,34561727,18559004,11458688,30172572,26994651,24204410,7948187,9629582,34204943,33780040,28520625,19413303,14283096,17217652,18233518,22976833,18687319,26172319,29214360,7093813,31249723,16676945,6641923,20033839,32481842,26897673,22360585,26126202,18198596,28641576,26462554,9462913,24133524,33821365,30001051,18416797,24204019,9579381,21900607,21584892,12660499,23041528,30210416,20274036,13995636,27757416,26925292,21988305,26174005,8710182,27557593,18505294,13018671,32166585,12951444,27481142,26115591,32386404,26345483,26740073,31012210,27948310,28396590,26340198,9412207,19265181,29130567,13550301,31227711,8816294,16324898,26529152,34114135,19017700,32510335,24919244,16087963,22304728,11387243,28354263,9062614,19355598,19162602,25099777,16857938,17332398,12238633,23897630,23187908,24780524,32791173,30086225,26434149,20056536,30172144,8625352,16264857,7094032,29057129,24000054,6452934,6563372,27335778,23747028,25955243,15611063,15519651,16060925,28625712,21024723,37053827,10457254,13302291,15381375,7792365,27508470,22173552,9951202,32499508,26580497,31093063,19136305,25299265,17853924,29102370,29313281,28121386,27709691,22213018,28173304,9531425,33583330,16558064,14667208,8015183,9561516,18626044,27063405,26406965,26139702,10780084,15868772,25679081,7225611,20120218,27794528,6529246,26385546,17401086,15056525,31718017,11194999,16453619,19015458,15127912,26768360,35683927,23162618,33608123,23932422,14798829,9555192,32245665,27318601,27597001,25489249,11591574,22534814,32149058,23806692,8972417,22115846,30295569,22721773,9559451,15394129,14879483,28942589,17647319,31210108,8438318,8703409,16458515,15699747,33434225,10247259,18491183,10868154,6864706,27328813,12484757,23761713,9122748,34113782,18925403,26539600,6494891,19861562,27809958,9899476,24269963,36375596,30561635,23573307,23871189,27371941,12459244,12873861,10176559,27508621,26605398,23640160,32069316,10393825,30288907,21683480,16564368,11086886,35725625,16801468,12794278,12593810,8873662,10980633,22429107,6573646,9855267,33203884,17733314,28576750,19402270,33455168,10673218,27619773,13500442,10644736,24379125,28716042,30689348,32949015,27064312,22994107,28689531,9474377,24184537,6834634,15037730,28445177,33606413,13955302,32676691,33088477,26324510,17293598,24117206,24734073,13671344,16207621,20169757,26795643,24051015,12155746,7223238,32933167,25510829,31219034,26086355,30613769,26784230,25624754,12773359,10074004,17851530,28513464,31889473,12011913,7843815,8503375,23263637,12929298,24551317,20558944,20373707,15612183,9734576,33820920,29042767,6499781,16921916,13293058,26631183,7968064,23851550,22195399,19700284,27184425,6411549,25449319,27205717,12318771,22413053,15932715,22685827,27706681,32400865,6492599,16284510,13134632,23477286,6965618,28181706,23684952,17488803,35699489,21058602,25157069,30108706,25828042,32069249,31686058,20192177,25253470,22139327,16853451,25748859,20141256,13846313,28073711,32922660,27692801,24723366,13200646,16319792,32294509,28464694,26352603,18350158,18038319,15501627,30368568,31599283,31873887,12091111,18197231,9060927,17606008,15598287,12579141,17359688,26443306,33029420,40752429,21925516,34998638,26623389,10342762,19884100,22222965,16037818,23157509,14469877,27134697,34119260,8231934,22848006,7291951,13342960,11650789,9697093,27513795,22539153,25827416,24971299,32689448,13252302,26978832,15339630,18065877,30465520,14592496,16237776,25011997,28803794,14167614,24050944,27487688,34037525,19710109,8075869,16991466,26683350,17236288,27527583,7366881,28012220,18204426,33365301,21828052,30857956,24917648,14870678,22899506,40755200,25370178,30270924,14942470,24605118,32762445,18900771,12745543,27546708,14697971,14639367,30347237,31856941,25169327,24943502,20706471,14139571,32695390,28637263,32714699,28054314,13595288,28278183,22623978,15598479,27347071,15573876,25553399,17914026,13257693,15973028,15630534,14851021,28632986,9289642,25838231,24349722,18527352,28668949,28761303,12657653,24361719,22613275,15161619,31954726,19020562,8390354,22140774,28697348,23423341,19325935,10491240,28408407,22967256,25564866,14168252,13692169,31295430,26063325,40758173,30816120,14335040,18160928,26324017,24918762,28315694,18824761,19060922,12390229,9377010,31005435,18198761,32129834,31372384,33993016,23697658,15880294,18633594,26767720,27750116,29144427,26507780,29137070,31560455,17423769,13842102,35888364,23032894,32526629,16247298,28312726,23130196,7328636,30820022,16823883,14132046,16474731,33440626,18008009,22134634,34217343,34406875,27787907,16346173,31316915,13486760,14243616,18006161,15328676,30328535,13133967,25744133,24467078,24241297,22884561,23987996,26780969,12769989,27489242,25008304,33594294,30889458,27630032,15427738,32837593,16513550,17507838,24575741,40757956,34441356,31057802,30718529,33165029,33296620,13136549,25506513,16645444,23679100,10131711,23160327,8954868,11401499,15135743,12671096,22024138,33168205,27033505,6693522,26103639,24654785,27223895,7493428,40754166,23530191,24152920,12171767,15525353,32941908,23163339,8852812,32241835,16459760,7161574,18852566,35939978,30707286,33716256,10573698,22106349,32240542,22694557,8545628,14961130,27904164,27009164,23230336,7159144,25717984,9891639,17259601,27262356,13100212,29333071,8018497,31569272,25102232,13680656,23548006,33479482,16122215,40755292,23564368,14736155,27201246,27996825,33729564,16109619,31329180,40758389,26718325,35752955,22874554,8313149,14183951,8338742,28075412,33941887,29908357,28940316,25505484,10074024,16729948,12154573,7270364,23988429,29323575,32326868,31187350,30755118,6335485,26192998,12046969,14753809,10195846,25145773,14983815,31693033,25458364,32164038,27251842,11065775,29010331,26129521,18577720,24417895,8031304,22119469,9775131,13106846,30481604,17927690,22668317,28505099,8741189,8774363,40747379,22753608,18805371,9619216,14277142,27580401,27299842,21409054,15669212,30387799,14749943,24997565,26909628,17111780,28790348,8661980,16067057,24536720,24904075,34337038,9317645,33855841,20071118,6309292,14868412,26639954,40758357,9802685,24141466,24215842,13175819,7381471,34406208,31660953,10506738,18921083,15062144,26637363,28466038,27751340,22593056,8336870,27460554,31029801,16056166,32516198,15566704,8591376,9793921,8245183,14380890,31882494,11801958,21315780,17162930,10456869,30633154,40745150,35195068,17603851,7960248,11471357,11919690,17390060,29829762,28490048,14916817,40760502,32263283,32524465,40752677,7404297,26211501,16488572,6627890,27387306,31934218,31405595,30073151,7775743,26619803,27560282,9337926,6622253,31849206,11272819,18514938,16850049,16149596,14241757,22111311,29025022,33624290,25111623,28682929,7244390,14504662,11321532,40760199,25894255,9417531,13640666,18400933,18735959,10358449,18855760,18845471,18774988,6932563,13724131,30631314,7918574,8984635,16982722,21685551,29281569,28719658,21650214,23062199,30393730,18184808,11166435,14588841,6684448,18484970,18525263,9798603,40758041,31930249,27780433,32908274,24090798,16220033,18882318,25518365,7437933,11672643,12659505,32271918,24926901,17992245,32072872,8736006,23332751,13894395,31844303,9290892,40753550,6730328,22535497,12001681,33906113,40758188,25621225,16292773,24416774,32227197,10721659,6565637,23902679,28760429,7536246,8150507,16204637,9133546,7510202,14176174,40758437,16956595,40760563,6533880,28775306,30244886,7909241,8376561,6848457,26357808,18024868,11882205,28882280,32535094,7789456,8989510,9495091,21786365,31205015,31785020,21602905,23593798,31678837,9578357,13004142,23899891,40759870,7350593,8581340,13827369,8184711,15309966,23990769,33146575,12323195,24603561,15392307,12255149,31830345,17515459,16857695,9934567,38079704,14106366,11162665,10126607,8721768,15585438,12376777,31037390,15664962,34800711,9417795,12423825,16333137,18485760,23477508,40762306,9553829,25079746,28850866,10056377,30291893,30291371,8128127,15277664,24096306,11956817,24167211,28564510,13363138,19598878,18480678,40762388,17588900,17615735,27588770,26037704,12782761,25849391,24897139,7065211,33274654,26843177,14446664,17337206,27349537,32351820,32769979,31129238,34316157,23831482,6489932,23823941,10103410,32679221,13416384,33251996,23378415,21840278,16988060,23675706,22796458,14650880,17046805,23164356,27473201,23190506,28214976,6408172,32057100,22227261,29194991,24454809,11019935,24553237,28618120,23240534,25735589,27344517,14654139,29864562,14310263,25451018,32280065,25678199,13831874,24752259,23535272,23377194,24603050,24239613,30804286,8723511,23063777,24055245,27863279,17950844,9655769,25100645,24250752,16254431,17265121,23753062,26533421,26364876,8296314,14550898,23513568,11044322,14738403,34270981,16672372,15400736,11870190,23475225,26129742,30734560,22999478,7331256,11027385,14609352,11100262,28965903,29150434,30251237,21790437,33872786,9918025,27454461,17063556,21018432,27595869,30661279,7301272,19229523,9454748,12305617,8664736,10426748,12158415,12617045,11134424,13122362,7590408,7108510,22206397,27633526,13150791,32695220,24068099,18819049,30551801,15919420,30904812,8909949,6497397,10610096,25852152,31242997,28569267,34328550,18663025,26752563,32997178,32798004,15359132,24613536,13775188,27721496,24998631,22062914,32376340,30138214,32386821,14486670,27208656,28542874,23934574,29142349,11938279,28766719,9120614,17098036,34310964,28023757,21820243,16543597,11114028,10911537,13851407,16474029,30803053,40763569,18992276,17402974,23933666,23920182,21858431,31694184,22953038,30945940,26603380,17339000,17034361,23683938,28022965,14545152,23645728,17818717,12912989,40762677,10064833,31375591,33723525,10910506,11257579,16658222,27250095,18148272,24224719,19238771,33979318,33198761,19667743,25678915,32068583,14655011,33649179,23184064,6628560,26135480,8128282,14767336,23748926,21631235,17132081,10584568,25535266,23833657,23568602,26100753,11631831,30433365,10499582,18403070,29026889,29172328,11661233,27993558,27145507,19240861,11640640,16916838,40761086,13032572,11253017,17978921,29021663,9333668,16062086,12817989,32925500,9744086,25784593,23140835,12916265,13840537,11414757,23811032,28576558,40764571,27390410,13943150,15870482,12854082,12928720,30112213,26230829,26483121,21609239,17690928,26363829,14288698,14966739,6679445,10957182,14007695,14050441,27474081,25713515,17334127,12785897,26420467,9247383,10578728,32211061,9292397,24572548,36542873,7430256,27745517,16560889,21981591,6933863,14068287,10343508,18924226,29204162,27404050,7961733,17173682,23971049,16922099,14061151,33244059,12300150,29156929,20338720,31662691,6491499,33541500,15696725,21585209,28329654,28148099,26274302,17195892,14748747,11118690,15128215,30377359,25656414,22498169,6563436,25843736,23887275,25063819,29019706,23443050,27904666,16143109,24174943,33676828,14551447,16012275,26588726,23332237,27224294,30093393,22762766,22068165,30335086,40765511,22006624,25410808,28338081,23466198,29293284,24071175,12958264,6985611,10289068,33417594,21755110,15580161,26171062,33854446,24911162,10842333,18012591,25687365,30133565,18105004,32332435,14685059,27312568,23029961,7305441,24214874,38606418,24142855,17548832,8080317,23853307,31482198,6621364,27423761,22691059,26038357,10587182,31170682,18546472,22024856,25759786,9638157,23039187,32053571,10747049,17763194,9263776,33568150,21722504,34638229,21889170,32813016,9314752,19115766,33500809,16089379,26872500,24137880,9931071,28188940,25994995,40745621,24295591,40766589,10410926,16308671,10329364,18976532,13259486,28301315,32699682,17257315,9392823,8391112,26130760,8703625,10050729,14336816,32209585,31832753,24400803,16676830,12270112,7441115,31938191,13913527,16014734,14374935,8707467,28177971,31341901,14027842,13119405,16133907,31268413,33286147,31143154,23337723,26015468,12544963,14299760,32903722,31840511,21668672,13764946,23776737,18040348,29884375,26816195,28949444,9503727,29036982,27631887,24482245,31880813,28815341,12081925,29247002,34980349,14141023,28257376,8818555,7220439,22474013,24050935,6411729,23781168,40767065,17590900,35034455,27353397,14332481,16445325,26079419,14210883,10721463,10419335,15471361,16253159,26499820,10205173,27614081,23707458,8705662,40395976,11382131,33970932,17350389,15255976,10733624,22419852,10948428,25075959,24492932,12908802,28305206,17740057,27066651,33673604,22296031,26703106,7256089,23016481,10089136,17983579,18672209,6715200,17897192,17331649,14705515,16103158,8966091,15042070,22874345,8176369,27273008,32702624,16243461,31030671,27613597,15972519,15335508,9454303,18938940,15482818,18208488,13736265,14604609,28202777,11373993,33772741,38346964,8722340,8541285,28315104,13285681,22041741,17058420,27421890,10910626,24187893,26494406,21542202,22398143,10562458,10387680,14369746,31145494,16223391,11130962,7273806,19408401,9718820,11105972,40761838,25493224,27907496,12998493,28924471,27788515,24719955,9695074,21922807,24449100,12898096,9263125,33034708,18430059,28287349,26258308,23636574,23542107,22892891,21769763,17509280,15319905,18919458,26878031,40768375,9136103,12405719,30606389,31833944,6369672,13339879,17707255,30452724,23976349,28635586,8858787,14121916,13897089,12959913,25874437,17029954,6847061,9685316,8655892,9667826,28755080,13722261,28440896,27314645,30124671,26208649,27123196,27276265,30463775,26511646,24658072,40748889,27124030,27459967,13836970,16896487,8405896,8763427,17889003,31736837,31613657,25879571,24057392,9064612,8352091,8366909,30537527,27096138,17744441,22356053,15512067,21647410,30773908,14644985,10407473,7140077,19179476,7904345,27415047,11019285,27243028,40768618,22476757,27990916,24494810,27275565,12971952,40768756,13168655,33261659,28707591,16654997,30094135,21637584,28457532,24357157,8838322,32951803,28040520,22074398,32129815,31630609,14788430,11937487,9984469,26877461,27209158,19109800,11402776,13720317,30895549,27173037,10703659,27102538,23668657,17477025,24221016,31583455,25970785,17851119,16076226,22994822,11771572,25566075,24740362,25221595,21749251,25442953,28993121,23537334,33335546,15573826,17146656,32933746,33590473,9984467,27473610,6561505,17591393,19272334,6411091,20312422,8711110,20169820,33890686,21493440,8513852,8467067,21757635,6637088,9953682,24847144,28781424,12503285,17770286,14332155,10334511,18226850,14859480,27726449,33102330,26333119,27034219,9139183,17404771,14968815,18977689,17740919,27200698,30715236,22536937,25678632,31008773,27834211,18936048,18919585,18872758,18819675,18823969,18872791,11376462,14385423,22430357,10328219,26483439,16730133,20344948,10680552,16342796,28926108,14125047,24051189,25120051,9887892,18589155,18577094,40767617,22543067,18511566,18683501,18924638,18684726,18675520,18730331,18616717,18611224,18659593,18272678,18273688,28526797,28256266,25946991,21317980,18415495,18413155,18089760,16674034,15124094,36475417,32250545,28117653,15203983,16370999,25790986,31289054,7870948,23589148,32582560,25930891,23102744,26133728,35295049,16049957,13242889,10566260,31893554,26792976,16640376,20723073,26464188,34803322,23372105,32697664,32230335,20227099,14001538,31433382,40769723,28740909,26882520,35089568,30820549,20340060,27487278,21301961,22746958,15155882,13402478,10161198,19031053,15115988,27487180,22647668,28779842,12795063,22030505,14869514,9065301,19485141,29221703,23519721,33873190,20172582,12462836,9631552,23151879,14112082,31888104,17427456,21345438,38405349,12034076,18016845,19329442,40768671,26018384,27228547,16929190,23776927,40769920,32532762,10572378,6687722,26842024,21874106,35749867,14991749,23754717,17162362,32017234,14294290,16700620,11521467,25779073,7225735,13201104,14755550,18162890,30658061,9533227,11782024,14557797,31619138,22042554,7190160,27470024,23168793,9452695,22624613,18475492,25444078,9460170,24051114,23265622,31394074,10673789,32733748,11496201,16737396,30537485,32822286,24092894,40769584,24717898,32764652,32935535,31619449,23041566,25296459,6480474,7673396,27183751,11456444,12942205,31355447,26771386,13763409,27236534,16545755,33342079,7299608,7688122,32507157,35232867,28081081,24321804,12870797,23407794,32177541,15056283,12439505,30705353,17250455,35298658,13167525,31059392,16877030,32333686,27451937,32966014,31219561,35776612,6469655,30252406,23281888,31591047,14500460,22866606,30623912,19008668,33555456,21108448,12353398,28613014,15322371,16822281,16421213,25573786,30686414,21053613,24174920,40770298,12231419,30912513,12740924,21994669,32057690,28628697,31987897,22004770,16247726,25125444,14255576,32783599,33835270,34446112,21601424,18672005,24622338,24967205,11206215,32756461,12167241,11320142,31601287,10581224,12984363,33098385,26154902,11752499,9846758,30443388,23919035,40770639,32703022,22293549,17283720,27702722,18115513,22307311,9458526,7840604,40770770,34513054,8940615,8959397,28553332,15820079,12550769,28087611,27850921,19734620,24830663,30158884,31345797,28630974,9195163,16333099,21306253,12131280,22255606,9868065,24406709,10902663,7200428,30470225,13481268,15428731,23284629,23637043,26919282,18376662,30623460,21827462,24072011,9509252,25061155,18804851,9894386,26025778,34428873,33179747,32202132,22400440,14228628,27419800,26639605,29288753,31555415,22247772,32282294,16103064,37968768,8241974,22612779,16931943,32822722,26995468,8127622,14754036,32778092,23301230,13735860,13817957,7582767,24063039,32322139,20635431,11316991,11837474,18034971,17288699,15836242,40771171,28293755,27301798,16807050,33214024,19583242,22054552,8790534,27426823,16987221,17724521,28590117,26899999,12246620,27333939,16942198,33210670,8986754,14678664,19721985,30348755,22966170,26020481,6568514,23691417,27272247,32313784,33034543,16533112,27788269,19002045,23100434,22349281,11029115,18173373,25461484,20783662,27913200,26301426,11760763,11431855,8029072,34191351,33074661,30791100,22348193,24419720,12413041,17483546,16331689,22907513,33371854,21957278,38575015,26163456,8712676,21399973,30866567,27203146,28277388,31573413,28589782,33214933,7580362,27900919,27723018,31602886,23342384,10028183,29016285,31755010,11568571,18417012,26175194,13168301,12073810,12647967,15003672,24250080,31623538,15610401,17865873,9385971,32171209,13842892,29169173,8633243,17100698,11322070,32622439,11539432,23017707,18475501,12220486,16155793,25223912,13630820,19393207,18314242,17676785,36410483,33899351,12889513,26405068,12085462,24924048,25108868,31556394,26247544,29026079,18091045,6529187,22723589,17389990,20626595,17683540,15568608,24082461,22229339,23907548,14209097,17082227,13167884,8988302,36633592,8716059,23543336,18727989,18671920,10311289,18706244,18682031,30887197,18804077,14986847,18725853,12633680,18826473,27382063,18472395,28691487,17099431,26225157,18567170,25005454,30908385,9249304,14554906,26603137,31315926,21708791,17733045,18929064,18925379,28450090,32671138,7514486,9477393,23837425,26246480,32371648,10205841,22988512,25908228,25749338,36031784,24456142,9264971,23416428,13910900,19963880,18177582,32924232,31386451,11948923,38448380,10205176,32353286,10537345,9460898,14969479,25212610,13202315,14550714,33642408,11303168,7344446,21642140,10235986,27973818,23225126,17162303,30832008,11864230,25696882,14333548,31625322,26357355,26794873,25358793,19415144,31254914,23456305,22362038,28748777,23663407,24388567,17390307,9045919,32179831,21821221,14565232,7139161,10926529,13410415,19012189,7479186,12816283,18908502,10160612,30743041,26809454,23724597,21679279,11890374,25466507,25108098,18157773,30566575,17751580,28627284,33397084,23678115,28041220,19045438,28131852,32931848,11271086,26653556,22392242,8975581,28232475,33256603,33199832,22071816,23086886,15898400,34088606,26024070,31812927,9423964,24692853,15743987,27633894,32567914,33609453,28300828,9385290,17782097,32787674,20590755,24741479,7103002,9367337,26440549,32925853,32305457,30807787,35044052,10285701,8336821,27561999,27458817,11597767,9967353,14683087,18001917,24556640,25952537,21595234,16937465,9166687,26819899,30702686,34024002,21702427,32143177,15243303,15799273,36550946,9943420,23063008,22879304,18033190,11526789,22663888,28198673,33537681,6709880,14160932,26240232,9267880,9801443,27792180,34408527,22694226,27834268,25247449,28067132,23720427,10328687,26261722,9884713,26317171,23373840,26875337,12165872,7031196,7241258,12985545,6418631,9034226,8270492,9419799,7314561,17897599,12647113,25197719,13869517,25119878,8714169,28249369,15846773,15743162,9054959,18109449,26722530,35585290,12468097,19044891,21025497,12639651,33214168,9024861,22056687,17146127,31552680,39210796,26388458,8769904,25161951,21935489,17036583,14397453,11243427,12190012,10002299,26702179,33589820,13948684,34636269,23928652,9943606,27577264,8904256,29286862,21626580,8600116,6304815,18960467,11255231,32410976,32000388,9443420,8321691,15136901,12387144,9720593,28857305,13995344,10657616,17716775,8091570,26728027,26273605,13735091,16839785,27921656,6913166,34224203,30252618,11022401,6556706,31567493,16779914,22823592,31964777,25167217,24980429,23534931,8190585,22386321,13981459,24543468,9721139,23217552,23830518,7525808,22765402,31118176,11014433,8379743,10273009,8584813,25464426,23266579,18085706,7184664,32745106,9181402,7189197,18720380,31745134,32135199,17844056,14335336,15832496,27852718,28055644,7239810,33608744,23900510,10858853,17135469,9072265,15371638,31149698,11262697,8580836,7969580,33760518,22376946,28301116,24000446,9275093,38403848,13233492,6330964,15351579,34060346,12923189,22818223,30954238,16645839,26718343,12482438,9779052,9550987,7269078,8790613,12148164,28399729,11026000,11442332,25166944,28615742,17562275,28494666,13768931,7264851,34804820,31986981,9393637,12107387,26313672,32996403,13879564,27095085,8488779,10302669,8594267,33091495,15976205,11756969,7535517,27737576,23131237,28185343,26654091,24623470,11904225,11614429,7709617,27188182,31084177,30921469,14866282,31879452,31297997,21212560,25766757,19049846,24075404,23510528,33154593,10927759,10031530,8741497,17457746,27441836,24494905,17992420,28371497,35920594,17916821,20825824,31976841,14044417,16659873,31234984,9814555,23721343,31068236,31760213,13815124,32857746,25459373,25978268,8747427,33777719,15059214,27284066,33411335,14265025,11552772,13690315,28382817,12759817,13506073,8686625,14717024,9464118,10295893,32875415,6451694,6321401,30270614,25744536,12350867,31078049,21832914,23178098,24559874,32165614,9343209,23048878,7443175,28699579,21468266,14580379,16178466,27081371,17539236,22648559,8736952,31601945,26279222,18161469,27152210,26220452,10060317,18376655,22283636,12093741,16368814,21314032,28269035,30426652,9805279,10198597,11207221,28710326,16204670,9725021,25193245,10228388,32043198,13236382,18892675,27606963,23418055,26815950,30341719,9410817,18472305,18221522,28699866,12427767,13622422,27642301,22409979,21194453,25593168,14554182,33634537,32317503,12161959,23634756,27747919,26313540,14595730,40754999,8027903,30737046,13572678,30353561,24431417,33697032,30756639,10161467,10053337,15252584,18589352,14966363,6774914,14293126,13898729,12813629,26742661,25556420,32576822,16293046,21839535,12605103,19818375,8943691,14393761,13843187,29044032,8490653,27640238,13713174,15337034,12309562,26532816,16055906,25147474,21987396,24636962,27028330,7953548,24797610,23567083,23697677,33618515,10229991,23794267,30679772,11086560,18001011,27382682,17047332,40770352,11570960,32911886,17954704,24670331,27157543,28657429,26653961,28960500,32119920,26692449,18151242,13231303,15602255,28465494,24545579,21529808,26306448,26530433,17638780,32984822,22791518,24289983,26131354,22973137,21139180,12791490,7254698,14041446,18090423,15723335,29779409,22852690,27925085,9483212,10554825,33728033,10370453,26842371,23894917,40752757,7770802,16503718,31921154,17204830,23134772,11641056,40768374,21246668,9044265,14394498,13879724,17048929,28828093,14942269,10377037,15136289,17699500,21990161,14118881,15422764,22639309,26436244,23622508,8425017,22038404,10649893,23904542,25369589,35525446,13675195,10035145,29044557,35853719,14277164,40773582,18543684,23525619,18540136,7051944,25000239,10222471,7947394,28472027,7771269,22830491,18396341,7036445,30079013,18798333,18780114,18806616,22765099,18914695,9062920,18909423,23275505,18883349,18865437,18876867,18671996,18615964,18593552,17143457,18602231,18505271,18752385,18755965,26547006,23319475,23338829,26748714,18244853,23504374,30253086,6917869,17099744,22042832,17652462,16393215,10216183,14224120,33959769,14821074,22839661,13357886,28868322,23405947,11030605,13122135,38423682,21655869,10119318,35060234,20989255,6671903,30354322,13343777,20318051,40013693,26120746,12118775,11407223,15099997,13695003,10244147,29272764,33598348,31162266,29784462,6591062,9239164,13243770,10838607,23209333,22971437,22666429,21687317,23585806,16667821,40774194,22741091,16727623,24277000,21784087,17847794,33767222,8735443,28602354,32113041,26558001,26953551,27600536,8141844,26752591,8613293,17532419,16979111,22714587,9830364,17945195,22085887,18967900,31303618,28378340,30455183,29012894,10713690,11018748,19815892,40762372,22244202,32726079,18016033,13650343,20113146,33933253,10276414,21905665,8351714,35083355,34570242,11947402,15933164,31342924,18539869,10268411,8164129,6756719,14369538,12081918,12441367,23051706,33859168,26372648,23996843,17075202,16539173,13031234,28055967,9369383,27396090,28104463,8034946,22919004,23603583,19070775,26974268,9503493,14773240,30278884,17840683,11257142,40775485,33972210,11958649,18448344,7512852,18511214,31119165,18799492,8402651,21612908,28452564,33643899,31606987,23793615,9591572,9977076,35239476,28743281,32749897,18209331,15140381,9498690,8030825,29772518,13662201,14859895,9935560,25587666,25647518,11840913,26692484,22829149,16882721,18390302,15260412,7351765,8024085,31971420,23121674,14758351,30173717,24946184,7940452,11932537,13713819,19494594,30715785,27666920,17399445,28623855,8514479,24043800,28458248,8186175,13897043,26336870,40776587,30600983,13190392,22382723,33860151,26334022,9884152,31871108,22068055,15246494,28634631,15703128,7445562,9192969,7522668,7562096,33114482,30470524,14875503,13101195,14808304,12566446,12023851,34272634,7300540,26344466,13655085,28249448,9641550,12299768,32153282,20545057,16554808,28798043,22890239,27457604,15956542,17806251,17098809,22035519,15004913,17332380,24676730,35003337,23406762,25749560,10384076,13891515,24004621,15054537,18724349,11776236,28104226,9513282,28553267,8531177,13154277,31702680,8948185,32091995,11380224,35692271,18052677,27145155,17727212,39969472,23683046,9012503,7456124,10659930,30667908,16776589,33050925,10807544,16081392,27072165,19240484,9035710,25409564,27355915,23923266,11333960,26739385,30678058,13244143,12398879,30074213,10481601,14759182,8718141,26861123,32803364,26733555,11343316,28334668,30382232,40778778,23406612,7863071,12756088,9746391,22870001,7879992,10228420,27225610,26471722,40774336,17433717,33360478,31623050,31560779,21148271,31876860,31950958,16096424,11251571,11757520,26950259,16808813,27882378,32766713,32761752,32867600,14183601,19451385,8600200,17729755,24379361,30933931,9928973,13859500,8322160,13988666,40771363,23395293,40771887,22077965,14359528,38905143,28595042,33570146,30896901,25221761,26636923,29298506,24810725,28017368,30638839,13222577,8606896,24298730,28249134,9432361,27082883,40775818,30789943,21122412,28428374,27137673,29277805,30264639,7036971,27608235,32611754,34784154,30457865,23974309,28436046,14253156,20285145,6905690,8914154,8034591,28502148,22611854,8643756,28049224,31788516,12060579,23827088,14017383,23708580,12124758,7241132,7754017,32790887,12268706,26329913,24271984,30741901,17515846,28174382,6493490,20246193,16273164,24223146,26512848,21912292,27012499,23612043,14239528,32714115,19110864,27255682,12207913,27961631,7493176,10810933,26657833,10412320,21620853,15105946,27449405,6679931,16365938,32529005,24391248,15910915,28452831,10399885,6377947,15324343,15145105,18604539,26056742,25769468,16719286,6291092,21692038,28118448,10899968,28878872,17409961,28606449,7748131,16606090,16920621,12121586,25022079,7509359,33634504,12420264,26988334,31298436,8115644,23284347,27208369,34182783,14268390,12151008,31045071,33702194,10778140,33743189,40781600,8996816,30195407,15217097,31249602,33324434,15499945,24921845,37128236,10122635,25985444,11818938,28222563,6651970,13921373,23192165,16668394,14552716,10049433,30180347,10466894,30487243,30667266,28816819,7881810,29214284,12642494,32480709,8009000,10535736,8107975,22088601,10415569,6320504,21927597,13945615,13581102,15203696,13159359,31798296,22769002,28995395,34159970,14588487,31121790,22620563,6454382,24331730,15391250,11479792,9451312,14478234,10148959,30940043,12396537,31305876,12342322,8585127,23281652,8571845,6762915,6717011,27425058,16923838,26810877,25032709,10162954,9930864,30265392,9510396,31141567,9892751,30737481,11806886,9127245,7571982,28913676,26533585,26605856,27883485,8245375,33761560,23748343,31198693,34752661,16752643,30617493,14317160,13286095,13462976,15478733,24194942,15332879,32506480,29070862,16208701,16982383,25651299,40776243,18183186,21444110,31113247,27910717,33117312,18103096,33340081,22120704,17750530,10860387,26495222,14802112,23286480,18896695,30227059,12919855,8370048,22049394,30201336,22383085,13965179,13729587,13770961,26713041,27733996,7707367,33906726,12859247,40782608,15101399,31112834,15142095,13995192,30458149,10289693,13516928,14503901,34561051,32689011,21970010,33617483,10476072,26915369,22511566,40773272,17956108,28544384,29025173,17402647,31390216,14297999,25946588,28787238,28634170,15794295,31911536,25668716,13369106,22599602,31350078,32231898,14153782,28684960,22905714,24299830,23824156,18137190,25197722,14512034,19102792,26541328,17337968,6424703,10399448,24050962,24604665,10122520,31077801,14561101,14210909,27033084,22661172,22357115,8499596,24174828,30998295,17783931,30935820,15059041,16528215,10446434,27034598,27158590,14186399,27443267,32198586,10126710,16477954,27532760,6486967,13659749,27946142,32243692,15471467,32709768,34719447,7571432,30476284,31205363,17342959,33813681,40779806,26215718,9116574,6922023,28318367,33542974,12349647,14667419,13704801,25485026,14240741,22007858,33696516,14914548,17394336,15178037,32261678,31615477,31422180,40783689,11224502,23725154,27895493,24480356,10056178,28410624,17459552,31754400,28598683,7126695,40777199,12750517,15251085,17489997,24460544,12046147,23030732,27742488,13394623,10614002,13393224,6685712,34359424,7744698,17843695,26070317,15279211,33701016,22121718,23016429,11909857,15063821,12441737,28212571,23430645,23325864,9571984,34338126,26741998,26350137,25878219,27608170,15616334,26254204,29123796,22282399,17850970,15913955,35005989,22280785,8046328,13139869,40779284,17468333,29262210,23681415,8143535,23804506,10171926,7400955,23446124,9943079,9259161,19690375,18101377,30351360,8234388,31539682,28719589,10571713,8675641,11816183,26934199,7045644,14072409,12839584,33545830,12737295,6487922,22307999,31063316,9954059,27181980,13009707,8557664,22181827,9325796,10352253,28980629,7300226,40771170,12365680,22750631,8887229,14091505,30081129,7085949,30397072,10628620,27049614,12769653,18288867,18359590,18312990,18318421,18315234,23891584,9207297,25948727,15713967,25455565,6982052,12435411,24199822,10563024,27823616,24226180,24143036,11724657,13560963,18460968,11659320,22836537,12360585,22349428,33012880,9670423,27295094,31617868,7705914,8957317,32726778,24580938,12748860,6904907,10391429,14489773,27504712,9063880,15808542,21755655,16210786,26536439,27917149,40781036,18386131,15958161,13563153,28153270,34878433,17614634,16723295,30073645,24715698,28861801,40784121,28286568,27508879,31075495,11685943,29250123,40760998,28633431,8983761,32955693,10164928,14201628,21593527,28268789,28220809,15534989,22970521,29994551,23347305,21414985,28909438,29229857,13375183,8687638,14423692,12944581,30156106,30243715,11850101,27358319,22346747,27237202,15104430,18405200,16567888,23662005,16671599,10590293,27074809,13835570,13775379,26886625,29200915,32769192,28883190,15890611,15004760,24650034,10125410,30565685,21709218,15106730,27957123,40784461,24333616,18372076,23566631,28065647,32393154,16284162,25147126,22755952,24405676,12859484,18139415,13372435,40745072,12773426,9828276,30948487,15259941,24019015,28073617,12860730,17341321,18682943,18661056,18691420,18669378,18637532,18652318,18649171,33765000,18731865,18730195,23869439,18738123,18752139,22425399,18524401,18531098,18207364,15797584,33621962,18495170,32082041,36045392,18605040,18605203,14064157,26190452,33135867,27513245,16668036,31580556,34320749,18905886,17231133,18864447,26518933,18807394,16642502,31091550,23140823,8613480,30099708,13409754,9767196,40784490,21296064,8404853,9951161,27190525,9420792,7411612,10798661,24807566,27699687,14070526,24758447,27554271,24276985,26354604,22698322,25883608,7959175,15133314,7609491,15998331,20232438,11015466,32159901,14759999,27288129,22782475,10639769,8465143,15204009,7427857,27401499,25705126,7908306,12887508,21793721,31300976,19334722,9659751,6569792,28215576,30317631,27879054,27451087,40784462,31137031,18496581,40782245,17989679,23912792,27788551,12391368,33168271,33632709,22966547,11267768,14575364,27919286,16560487,10830374,28524881,12487021,26321792,22497359,10232525,11111704,14154962,17157556,22196127,33207260,16652027,10967413,18533466,13759659,16475322,6564126,16387572,29142498,12290971,28928085,10183340,9383715,13513736,6973630,6876335,30403319,27456184,22654724,7386464,27723632,26410485,10550702,13751627,11243236,29057520,32164270,9068598,13904018,11035828,25693606,15361839,13301763,10680003,9818474,29721078,31539581,19587381,27285028,8328241,13900756,15505593,27588435,30426291,29036293,12081085,26823999,13228109,11962183,7928206,30722598,16769088,28156824,21939783,13547481,16804437,31587091,27742630,9499179,29255143,15919796,12713309,6918262,8904986,9900097,31192854,9749082,25280742,14404745,6529115,33819730,30344521,17550557,9990578,31304706,32762310,31621518,17442388,32041491,11079306,8610144,31966842,14506194,26241497,12608955,6999419,32697444,28631089,18117448,17202153,33998535,32932971,17464135,26232159,12961973,24876313,8699374,17153274,17675432,31460988,34306325,19284006,31602675,8224066,10981716,6400692,6697590,11392199,9717464,22627375,22755591,25253255,7156337,6694162,37477694,22766739,32553125,30182100,18866601,16683261,11253167,9975425,17605873,12552810,27598352,10442930,21677373,22161012,26529800,30630321,18749320,14144318,25944071,25035503,27409853,17727757,27642507,29116124,9149024,15376117,13760457,28094505,18035344,25376234,28838493,24196838,21823212,12251521,28970487,23157492,28519155,32977308,22922147,7483004,25016068,25115007,29752718,34680836,26425680,25617488,27251637,8076206,28619223,9173949,31228752,8148957,25055218,10924194,13196293,17537960,31320796,29243986,27593053,10140682,13477821,28093289,29009413,9069957,34551116,9644128,12713363,26957456,14458524,14633310,33537278,10567799,11886051,24052733,23617981,30472936,14146074,10703360,30430837,17487019,15111307,30469046,35072617,28196079,30955258,26438142,24419423,32362378,10230378,9759206,28974733,26616286,32148934,11498642,6486706,10254186,8970561,12293245,7228828,23278969,27429794,27017359,31024006,18191847,7180231,9554264,9818547,10341777,23272073,31114818,30115892,27440402,11902030,26149609,12389814,28716574,22007697,14344805,21708358,22430962,13671299,27807728,33799381,22119902,17600565,29033430,28642998,30608779,11939698,26552815,18371265,25726909,12280912,11256995,32013767,9477718,33432291,26754505,27533178,31790292,23433331,8793600,15060779,32533418,14775750,32124264,10493410,28081477,9874960,30349819,13763085,7129084,23694537,14356754,30484183,11429428,32067644,14672091,7512907,31686553,18772750,7479306,31648605,28110791,21925851,12203789,32400792,22810429,11263044,14948324,10644571,12669627,25694868,18625498,26558528,13902947,11016039,28522117,27978362,30196482,27007601,10581343,25094946,8828928,7361815,26971579,8350350,17646324,14251352,23740767,10105466,12560602,23600155,9521677,31866340,11134298,23762482,10330566,25979459,27951062,28976489,9817283,27739898,27365402,26599232,26958999,31630840,25798850,30199179,31012417,23335908,10253608,9138717,12668264,23947660,26546564,27307240,14362945,21585901,30647503,13100052,22502170,27390234,27881753,17239145,9732663,32170179,8784768,22984834,13149445,22668510,29154353,24752177,28929701,32245019,35135528,8723087,32958108,18591867,22979210,14686064,11490195,31057754,30152705,30422436,33781130,28696082,9236150,25651320,27554200,29213988,11851731,16385748,25008180,12086139,14919173,9507026,32175895,13327110,10825006,19006761,33585572,21608508,33280836,9917996,31635693,7048616,22696736,30682158,16878446,13466423,10566648,12347507,13585928,9697822,28147286,8798175,32505321,10842793,22375638,31845493,7204163,8624675,13881809,14858546,31204950,34342674,11673448,7567748,12815489,15698513,19127195,10352263,10302355,26659567,18817077,26127127,22548015,21955929,8480014,13829052,10388769,9539214,15196027,32537819,18591332,11029216,20614331,15671217,26894703,32621506,15909765,33882801,30625941,23153951,10291059,24390464,10834254,11846943,12681233,13017716,17326484,8326633,22078884,28354788,7188999,33479548,14486357,22921685,27626902,10464548,30764930,27031729,14917264,33681019,6507586,23767261,31568389,9721011,33359916,9577639,33226009,16237037,33470250,7053437,25933211,27813064,27658010,8632606,21958531,8847181,22237899,6573228,21721894,22884116,31530202,17750904,22816400,29013650,32659252,12555330,31619384,32492926,28784284,33095889,33256323,32256766,28312006,30303730,28883058,28691949,25968420,10311157,8390857,9795821,33888711,12258716,31556653,26847478,27473920,6450009,30915681,34532820,32669883,14250227,31383850,32147552,30246300,33784282,30206298,26439008,10733597,27532378,6422487,40766975,17641705,12833039,11309096,19524406,7323263,17177020,40785442,22386894,32323197,26211354,21628267,14288914,23471624,27891016,32584841,33880999,30816170,12831191,33726236,11039053,28099686,12955144,31320436,25795625,24941897,15286193,32199833,27767769,31808077,21759570,22329332,9067400,10664778,30054367,28098863,31619534,24149657,28925399,23745286,25086411,22164437,18274296,31373358,31460516,31530614,30886368,17322422,30178179,22597994,8467487,26326350,21835211,30638182,17562912,31978612,25178622,34422024,6675214,32436824,25435119,28842303,24051560,33067472,32112439,30610947,17293925,9885406,31551928,34652806,17332975,35093464,15267027,23899946,16623553,28874074,10721029,27117828,22683444,10808609,33170358,11108073,11961541,14588702,11032421,24536212,28386425,31155663,9409560,28386447,23426676,27929375,6690568,12598791,32536348,8955011,8989081,30470939,40761837,22482253,22607999,28678414,31099911,10613537,20066491,26701469,18326935,25643466,12054297,8471183,15630822,28014952,17460044,11106523,7846844,31078052,8049100,21688866,31338047,27998850,15059028,28437044,23663676,33021195,13245217,29203434,32293843,15255028,23234456,28536442,31038909,15881407,18089882,16152865,16335022,9168888,23175150,31292416,9883956,9414421,8622828,22771148,32791000,13760838,30919548,40768459,8609653,22856519,20613472,12683854,35883717,24975414,23884139,11214806,13160894,8193139,24816319,32936515,9735113,28103484,23891797,14961444,8478170,12311237,6422790,29100088,31690653,8151104,7241211,14604955,9043644,22005200,26807101,8906333,22189852,40727305,13159648,12778256,32711054,11367133,9967044,13447805,10373306,6712741,28450529,21724139,18279128,28540860,27387351,25082053,10220803,15678197,32027004,24752587,8914983,31872902,24160826,14619177,22898425,26315973,14941830,14834865,27220629,31315789,7254815,32863781,9498257,24316949,22329093,15385842,40787004,10861618,24641484,14357744,7166091,16481882,9586293,15753412,30703761,11127068,14167956,11978000,17814829,27096942,12375981,17446809,16340346,34720747,23228114,40786119,32388795,24073246,28856581,11584943,24069390,22024006,7474099,13426722,6502039,30776455,9331397,8671316,24324475,18245766,25894710,11642187,33630896,10414146,11453155,30448914,7317177,30843910,13684493,16719122,9193343,12749191,33043896,32259680,27787363,15726142,27696304,40787372,13720198,22718252,26817098,10808339,14212061,28010916,6800824,17167340,9366623,27498462,34052371,25899819,11645488,11149181,15481828,28046889,13326668,15763032,33711946,13313763,25158684,27702482,31280902,28319316,19455769,28551755,12898815,9354299,24678235,38115628,17224185,12014442,9818486,28412280,31630191,27892519,10590768,24823681,9577075,40745850,12244160,12164929,7063518,10662322,8528332,31288288,40785880,25810048,28330823,23380402,11131239,17926404,30728718,15091275,23843457,15249924,17028245,11182762,12272178,29645973,27165132,6719286,10280405,30061634,28143927,17866013,23459896,11735827,30264392,26442492,9875921,33250117,23366735,29059229,23226448,30868492,15569301,16195973,6408387,30284283,10674773,26393134,22535606,7243561,8641270,15738389,14113701,25301335,32285512,9012815,10996306,17824122,24724923,9202162,8576267,26731845,27851092,17457645,28503440,33806804,26873351,32661479,23096740,28251562,26843033,15149594,33150490,33345247,30172517,10404970,17001512,9462293,23799664,25220345,23518615,22731895,16282228,40789017,15070073,24466542,27892846,27775333,33191922,21611607,35253215,17447259,17305959,6745745,9397697,7176151,8817202,24396969,15053807,14883048,21866751,8803134,33508348,14261774,14383609,28713359,23219721,11156925,13934055,14821924,8689649,11098422,28801401,24569323,35988761,33273345,40788631,18388049,13995155,23566368,23523526,13870545,8971057,23331918,40787647,7529576,25968662,21001555,11869943,17227455,14275580,40788033,9499835,15860284,35104137,27060046,18585352,31459810,10438001,8548621,25966499,33691772,32795115,17533855,18925814,18890601,32949951,9878268,26970736,28827813,8418199,23460789,13002163,27534827,18549031,16823403,18498710,18611020,18631764,18631844,18568335,18590275,18586086,11504701,23603621,32381423,26151242,35224477,28446263,17619299,33600113,22958297,24139634,18821390,18785367,18790477,18803771,9426281,18853652,18696003,18719175,18681727,18678146,13940502,18654695,18646291,18646591,18667612,22987484,18660738,18763853,18766034,18760694,18744039,22192159,18742602,6420522,14509467,10388457,10855699,11220022,9566023,17366605,16003627,7779322,26793943,12262089,15493308,14952993,10235876,27116486,23963632,28265313,22598587,10539110,32031721,30679459,32822213,33537297,22036575,34298570,30614527,27231094,15621568,40790514,7678028,28700627,25466153,9432954,12508303,11984963,16427443,32356540,15902376,9597186,10918825,15490057,8970621,11736204,17673836,24252675,30992311,31120324,14090153,28136304,40741239,15252017,27236223,7956589,22344055,33691828,29132804,32161515,26529653,23429380,22854509,14930673,33725290,12366464,17463076,23540197,22145041,15644734,40791127,29823346,33686259,24598592,25776794,21911879,8822133,7340810,24447969,9966369,13377828,28826050,23662886,24929045,17473471,32799333,27450469,17260886,14562375,28608297,28551324,31778357,28673854,15631893,34728891,25404766,7884337,11644008,7274250,25616461,32072550,28203922,27598038,32239634,17349224,13572211,14007492,26578839,34333641,16432929,15133905,21708738,12788318,17574893,25693755,21586255,23514920,8049376,27536695,27878743,30608405,16700175,22806504,16643122,14146211,26982200,31603895,17141624,13470804,12716176,9025131,14289975,18403367,23473134,32143861,16555250,14158397,21731036,27532325,26555609,33541649,33340286,7847178,27225667,40791801,31632657,13642184,30736069,21926446,33301299,17741416,23083425,15065083,23707877,10323806,28037633,18572796,12428925,33973115,8890420,10117266,27589924,25544655,10894392,6388426,14568383,11859503,14483954,21597758,27508738,28213556,23267020,24875846,15319274,13601351,13969540,25282538,17611664,14605590,23623672,8181436,13303044,10412554,9967697,13792111,25460226,22191477,22414871,40750932,32567296,24332190,30177363,23922607,14547230,32987243,14656420,14463232,32580040,36064124,26513892,33523881,32702237,14306225,14117435,11930939,23323831,31980389,17179395,26358879,14477831,22935146,32882706,12023046,33119813,8407678,29191189,6744687,28711014,26353806,29238375,40791526,25922966,30801050,34993129,31664003,6475664,23495618,7759520,9970109,33713297,16738056,32544081,18823895,33444342,18015915,30884444,18942898,33835099,34435003,15952449,23902171,33954544,7858133,25295177,14044083,25694245,18582025,7663326,12931705,31246498,10100446,40789594,23332190,6322876,24577119,17521528,29093630,33439508,9697421,18434488,27325768,23821998,14553022,31207594,23622510,23279406,27002779,22763287,33496799,9014433,28074306,6794551,28947133,40755510,12438897,6526651,33039995,31623792,27609757,23388972,30521430,33452766,13981300,18956798,26415195,9435769,15082021,26317068,16882350,13665850,18249118,34898140,17767951,31768894,32060005,15346596,9369043,32412245,8113742,29091200,32062388,12513962,11536624,13436208,25129262,27032261,9981538,10614301,7675523,33345592,27336349,7330466,11938706,40793966,11801203,29046819,17415437,26337240,24331594,27325374,17627633,18119400,23466312,16432645,22578428,15110851,15643319,21220002,8520286,22577045,33642799,28264896,34553795,40793825,34021998,15808207,9074015,40789379,7283046,19818274,22631355,28459846,13284749,11013686,9319581,16626704,21232166,15677834,40723221,23208759,33917191,40789452,24964733,17000515,11852995,8782848,18249053,27244680,6981310,14854581,17554902,31235997,9321616,27455334,18112052,6640816,10554049,40793944,23122023,23856392,15371270,12876423,11357778,29872095,29210018,23668398,22698271,14781456,28942494,12991721,14945203,15996314,32321147,40776359,33462952,21921662,10286008,30898076,22987225,28613001,28545724,8447683,14568281,17180559,15905509,7014153,14477440,6569209,31249343,20398888,24544180,7180070,23963531,29132494,15362620,19391923,14148852,24361471,25263693,23665720,40794628,35035148,31864852,24247124,27530310,10703674,28708578,17849967,22913349,28625327,30725524,16663130,28483731,28441615,23803655,35293284,28761912,22507775,24296247,25864047,11433849,23118142,35810409,12550885,30368081,13933806,30158223,31554538,8609785,31475313,11257171,24007290,27637065,13549555,17275074,30351684,22375510,13775681,31963916,9653373,8418091,18929428,23077927,15421326,38345817,16106641,32689976,18024931,24052703,27602070,15028699,31380079,31961854,25718087,8470287,22317714,30182623,13151035,23014584,25748640,30856922,25724427,12485768,23320627,27429202,19347254,34804158,31399032,9986230,31099198,28530659,30452977,15333165,27885271,32188680,12684232,9424578,18403766,19273974,13325792,18091395,33608712,10380348,28765497,13034359,33261610,9053434,32226540,22696238,34080376,17291904,29053255,29160753,8631526,13587765,28855064,17954245,16098066,24103990,25712654,6640641,28958425,8958294,7851351,32314184,33269151,26431201,28354040,6552560,14473221,23123820,7000404,15453986,29194686,17802102,28890528,30811425,16331971,28989943,30747676,10245135,31187323,9253014,13722543,10909159,22851422,27916924,14475297,24773542,28634888,27531062,23587445,10733502,17070027,10123303,29722958,27485133,31048959,6482909]

Latest News & Features

Elder Ballard discusses pioneer heritage in Utah

Dave McCann  |  Posted  Jul 24th - 10:40pm

As people across the state celebrate Pioneer Day, KSL-TV’s Dave McCann sat down with Elder M. Russell Ballard, a member of the Quorum of the Twelve Apostles of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, to discuss pioneer heritage in Utah.

Antelope Island fire reaches nearly 14K acres, 80 percent contained

Amy Joi O'Donoghue  |  Posted  Jul 24th - 10:31pm

With temperatures soaring and Utah in continuing drought, wildfires are threatening landscapes and homes.

Hacked emails complicate Democratic National Convention; DNC chair resigns

Ken Thomas and Catherine Lucey, Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 10:27pm

Democratic National Committee chair Debbie Wasserman Schultz says she will step down at end of party's convention after Democratic officials on Sunday were weighing whether the party's chairwoman should leave her position due to the publication of hacked emails suggesting favoritism in the primary for Hillary Clinton.

El Nino is gone, but Earth's record heat is sticking around

Seth Borenstein, Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 10:00pm

Earth's persistent record 2016 heat is now dancing near levels that a world agreement is trying to avoid, federal scientists said.

Police: Bavarian official says attacker was denied asylum

Hakan Kaplan and David Rising, Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 9:40pm

A man who blew himself up and injured 12 people after being turned away from an open-air music festival was a 27-year-old Syrian who had been denied asylum, Bavaria's top security official said early Monday.

Self-made Lindheim earns 1st Web.com Tour win with Utah Championship title

Sean Walker  |  Posted  Jul 24th - 9:35pm

Not even a bogey on the 18th hole could spoil Nicholas Lindheim’s final round Sunday at the Utah Championship at Thanksgiving Point Golf Club. Winning your first Web.com Tour event will do that.

Salt Lake's 'passive' house a model of innovative design, materials

Marjorie Cortez  |  Posted  Jul 24th - 8:33pm

For a "passive" house, it's a model of forward thinking. On Thursday, Salt Lake City officials cut the ribbon on a Poplar Grove house that employs design and materials innovations that render it energy-efficient and quiet, yet affordable.

2 Uber drivers arrested while on duty

Jackie Wattles, CNN  |  Posted  Jul 24th - 8:11pm

Uber continues to run into roadblocks when it comes to driver safety.

The '90s are back and we so need it

Lisa Respers France, CNN  |  Posted  Jul 24th - 7:31pm

Let's be honest: 2016 has been kind of awful so far.

Appellate court upholds water rights diversion for planned nuclear power plant

Amy Joi O'Donoghue  |  Posted  Jul 24th - 7:00pm

The Utah Court of Appeals ruled that a district court judge did not err when he upheld the state engineer's decision granting the diversion of water from Green River for use at a planned nuclear power plant. HEAL Utah had challenged the decision.

How BYU stacks up against other Big 12 candidates

Dylan Cannon, KSL.com Contributor  |  Posted  Jul 24th - 6:25pm

After the surprise announcement by Big 12 Commissioner Bob Bowlsby that the conference is likely to expand, BYU has been thrown out as a serious contender to join the league. Here's how the Cougars stack up against other possible candidates.

Utah car dealers weighing in on Tesla court fight

Lindsay Whitehurst, Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 5:23pm

Car dealers in Utah are pushing back against Tesla's court effort to sell its sleek electronic cars in the state.

Business says thanks by donating 10 bicycles to Ogden police

Ben Lockhart  |  Posted  Jul 24th - 4:00pm

Ogden police officers have 10 brand new law enforcement bicycles at their disposal, thanks to a company that wanted to recognize their agency's efforts.

Gas prices drop 7 cents to $2.22 a gallon

The Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 3:26pm

The average price of gasoline has dropped 7 cents over the past three weeks to $2.22 a gallon for regular grade.

'Star Trek Beyond' soars with $59.6M at weekend box office

Sandy Cohen, Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 2:49pm

"Star Trek Beyond" has landed atop the weekend box office.

Have You Seen This? Disney dance party mash-up

Martha Ostergar, KSL.com Contributor  |  Posted  Jul 24th - 2:02pm

If you think you’ve seen all there is to see in Disney animated movie mash-ups, think again. This video definitely raises the Disney homage bar.

PARTNER

What are the top QB seasons in BYU history?

Adam Mangum, for The Deseret News  |  Posted  Jul 24th - 2:01pm

It’s hard to judge college quarterback seasons over time. I started with Gary Sheide’s 1974 season and moved forward. The offense changed a lot during the LaVell Edwards era, changed even more during the Gary Crowton era, and morphed even more under Bronco Mendenhall.

Yahoo-Verizon deal said to be near

Cristina Alesci and Seth Fiegerman, CNN  |  Posted  Jul 24th - 1:24pm

Yahoo's days as an independent company may be nearing an end.

1 dead in apparent Cedar City homicide; police search for suspect

Carter Williams  |  Posted  Jul 24th - 12:36pm

A 34-year-old man is dead and a 27-year-old suspect remains at large following an apparent homicide Sunday morning, police said.

Scientists looking for invisible dark matter can't find any

Seth Borenstein, Associated Press  |  Posted  Jul 24th - 11:49am

Scientists have come up empty-handed in their latest effort to find elusive dark matter, the plentiful stuff that helps galaxies like ours form.

The most famous musician from each state

Natalie Morin, Graphiq  |  Posted  Jul 24th - 11:11am

Influential artists have emerged from the biggest cities to the most remote towns across the United States.

Markets

DJIA 18570.85 +53.62
Nasdaq 5100.16 +26.26
S&P 500 2175.03 +9.86