News  /  Home  / 

////[32203469,38443187,30639059,34778134,36884503,29235909,27667921,36237469,37950592,37823375,21275093,38396505,27815416,30155523,38486945,29781276,37312045,31437661,33036946,25506717,37801808,34051880,29561052,31157516,27384216,37849210,29581747,26640838,24042397,6997350,27527739,35651014,26063330,33201459,38477178,35483356,31479063,29987906,32471199,34548300,38058657,38343050,37892415,33834585,28967987,37946493,26302273,31114940,38277042,37943864,38120537,37866053,35303566,38476649,35150627,37835242,38480461,38475263,33819704,29991584,27698527,11164467,31345797,34754692,37715866,38277502,31520474,32507532,38468606,38007342,21127388,37437138,27488904,29808248,31002806,11450839,37775847,37336620,37396157,38012122,37598859,31376038,30551689,38119087,38486165,35553180,31987347,31321449,38480917,24823271,31306801,37787419,37150935,38023100,14740983,37954480,36757231,37381720,29381622,35242921,32628307,38460596,27696145,34005767,10769121,38464302,15491659,32986845,38289651,38352713,36900454,34822098,23854132,33630455,37837708,34851586,30651249,34984766,27628235,38487189,27252808,38222473,37809465,34870394,34647465,34244536,35198276,27899413,31175536,19416928,34944663,38450963,30838102,35279768,27238572,31174226,37492183,37751243,37496274,20436649,20972434,29576819,37231478,38301120,30535670,33039906,37752155,20403967,27780987,21020315,37995361,31525022,34572462,35317027,33320433,12071219,36300227,22721413,38144609,29883048,29993490,38488670,7873613,38348432,38423678,20255209,34226132,34037371,31518746,30577524,34851247,38477856,36965874,34627727,38487216,38488536,29999611,22572523,38468490,24207355,38448957,38205995,33441216,10277517,34459214,36999209,31963504,38471980,11694889,30224776,27913200,29702529,37026027,38442566,27672468,32413810,38471985,27622987,28360505,38488016,29988008,34886150,38488330,34679081,34839024,31863646,34969994,38238887,35920562,29376634,34658321,32764652,38485724,32149810,15713455,31096839,35036726,29873606,37636036,37405343,38193282,35972780,38239782,37031051,38351990,38416375,20621732,36751882,38479714,37718014,38282922,35739889,38132268,33743537,27782027,24701937,26427015,29189439,33429662,31782970,33716907,37273847,29582016,18193356,29841122,36946391,26521691,34502185,20495830,33231125,31093063,19667188,34798638,29401952,36348957,31104768,27685612,37433481,25981107,38094314,38022633,38232903,37280313,32963387,33685701,27773418,32488513,35404226,33375814,38005353,20550439,36822289,38354662,38350996,33197593,37122891,32152587,29017267,38206978,37388402,34934834,37940516,35493869,37492692,27741499,32725072,30510529,26740473,35193772,25287566,38040695,17847511,24826811,25456267,32728133,24376856,37185512,25253470,30497281,24724043,25763327,24561455,14248165,37110975,35620626,34643813,29578122,29786907,29189564,34994611,34744390,36005464,30540642,37970136,30575229,29588591,32594373,27791774,37022657,29116743,38002640,32836088,34603479,38063957,26337240,37813843,27562234,38481237,32773305,36999426,32814647,37970667,37756525,35553422,33462668,29395909,30295569,12707136,34819737,37429924,38461589,7858679,38429357,36951279,32778092,33941230,35431587,35943076,38466755,38381277,34849706,32265519,38131860,35970715,38431162,38278173,37131428,35134913,38387720,37300405,31788503,17159021,38016195,35275049,16148933,38443859,37939927,34867613,34734073,34925332,37027317,37935888,38054587,35214093,38468575,38485926,38354310,35401150,27590271,36996715,38344531,34660518,38347048,38470609,38046692,38383495,20064105,38472278,37949380,25546101,35588265,38479091,37974457,37972967,37888807,37389225,29031628,34496196,27600724,22682320,38421813,36681443,38289211,38455708,20428405,34700346,35339732,36912746,32425994,27546837,38484382,37333984,19178413,32511789,34351998,27701688,25219123,37973795,36029391,38457921,29388514,38089546,38480497,36571374,38480533,38230320,34675445,34347375,35175905,32490864,36283432,38451248,20843152,12157704,36096058,36113609,36070057,27528481,33713297,33865619,36499878,38473678,37039204,37510101,38277442,37512228,36607426,36941499,34455940,36576168,34633025,38459182,37046884,35388098,37865489,32965226,38063059,32909316,34987044,29302375,38379479,37740737,37632364,38122710,33350763,37889300,33704146,37947937,38355773,29490083,23208972,35631391,37478516,37030436,37909603,37502468,36929214,35151329,37953553,36596650,29042767,35188284,36948652,38092760,34493393,38304374,33466672,31991069,28287249,30387033,35225396,28020801,7438397,36310433,34431170,35216946,36356870,33179304,29107062,36067204,34632665,36097297,36100226,19439300,21488877,37288924,36755536,35103713,29513065,36675173,37015245,30143775,10940200,31142228,29425039,36886404,38486044,32854074,38480306,35824234,36960269,38480433,38286517,37024031,35476673,38479824,34051437,38476827,37339297,37685521,38012861,38036573,37311359,29028965,20094765,27608272,34274850,38075637,18824270,34633149,32205340,34661527,38478922,33120802,37842526,36640232,38191702,38119476,37023347,21157943,28092274,37711849,27945956,37224196,34075133,28939769,31117797,33369410,37823333,36078069,37072496,36086295,34419630,38395729,34614265,38182348,34597687,27614860,33772741,32564508,30736951,31006917,32436436,34214383,33540465,33176816,12813386,31984036,38041270,38398242,28995454,38143376,38469111,34684853,38054026,38403261,37183726,6395533,36882688,21201136,38270967,32540295,28371497,36620275,29300905,26951669,30487701,37919854,31131217,28037633,33630042,18029222,31098428,37871658,38394908,28655217,38313486,25034373,33436360,33383084,32944562,38399044,21194209,35073101,37364555,33360796,36866614,38370056,37138501,33770136,10017859,38465522,9965132,31536172,36620200,34853567,38443876,38478799,28654229,38417899,14826183,38132251,32959192,35291240,33433181,17359108,29141457,36465758,32958108,33578587,34792207,29026080,38427203,7634387,30187153,31188024,38488701,37025804,38451432,18168576,30036096,37703895,37948859,38360546,37326540,32868216,37984048,35174204,36717707,38134802,33414245,34778133,33378108,33705177,32847995,36953852,32061693,37312770,35095478,37601291,31206391,37900243,33833336,27519268,38002435,33903718,23225126,27592787,38001330,20616654,37989895,34915306,30591743,33364242,38339195,38470833,20133416,36360230,27504671,15463472,37861801,27726880,36503255,32449677,35577171,26608212,33701920,36513849,27788229,33183912,29381672,11601077,38442367,33256492,29337263,38145800,29074100,35388786,32504122,33651688,20406616,35018449,38348744,28260758,37940435,30109962,15379038,35953617,27988042,27943861,28508505,36002003,32532318,36216900,34885828,31867644,15413339,32494461,29897768,38082882,29383039,33206160,36734465,19087654,34883448,36267210,37430878,38260375,35427776,37726858,21090815,29217549,37923152,29502546,37802489,35206167,27809129,27501624,37138742,34752023,35199153,27998232,35114855,33290784,30322341,35431329,34948877,33091246,27521111,30235289,33061936,29771864,29239652,29464348,30839843,32513841,29928003,38338258,36714260,35620353,37045957,35494324,33803665,35299419,10403180,37092486,37429507,35335717,36982916,37569300,38045603,38131229,27300414,35910378,22799992,36680984,26797622,34939999,34605911,30647247,38474908,37550906,36855067,33743189,28970360,20551810,27590134,33767318,38114400,37935365,29585287,38475731,38340393,38338655,38117217,32320675,38191388,37549670,17316770,37003457,38122634,35852367,38460547,37186516,34431435,37695120,38435899,36947588,30353533,37066420,29204679,37033489,37437561,34229832,29721017,23340441,34712579,29628358,26934404,35723602,24013573,37240924,29836995,27701524,27765674,33024843,37792553,37988541,25238944,37126534,35272566,27435595,29558763,37862780,37881593,37162034,34678263,27353975,38227328,36952088,31675411,28310193,38459511,37772644,33640242,35093464,33952257,29917649,35426785,19834940,38372637,37829715,29585321,29885142,29213664,29387893,29902774,34647694,28686999,38030069,38345497,37216781,38467753,20810253,38050796,36949112,32926747,38369239,36820642,20100646,31680665,36747598,38352606,34238360,35306125,35271704,32504299,30803053,33517814,32227688,33744427,35210461,32921233,29061944,9073482,31213861,37030421,34922706,35729637,20488145,15670212,37369496,34074605,37588504,38016205,19956187,38390458,29399486,38016312,27623235,32415850,31328894,35479062,35940626,29055620,27750065,34758547,33972994,28353576,33512945,37691591,30028991,31715623,31645955,9952934,37510119,33186310,38058674,27730111,33333055,32952408,34791790,37865956,19613709,20678050,35248111,36933091,32953198,34024671,38475748,32424673,18671213,33554834,12928720,34143985,30083119,35392293,35429952,36981161,31662463,38471469,36547861,34093565,38472323,37146102,29081971,29840688,33799732,21204011,27903772,37606943,37709702,37464466,38346845,38351597,38348647,38356719,38353213,38457216,38235019,29363315,24827242,34533460,7844556,38353031,6408441,37436233,36997403,32286009,38458625,38460876,38104188,35389709,38376040,23478028,35239024,32851707,9870195,19502142,31982252,29707387,38175322,27638139,12464177,37596476,35645408,34616528,29837619,37340885,31472616,37426561,20810677,21449639,27721648,38468010,30532395,34523372,33368786,38474812,23209778,37759334,37576220,37267695,33397707,36933385,32664783,19427815,34602595,35224603,34336226,35407327,23955777,29827984,29588923,36854644,34602759,20951968,30550611,37937571,28673521,28674488,35826637,26325740,27936112,20736692,20914977,37913464,37649554,32489430,33248645,32910821,38220526,32481452,38029947,28273580,22060229,35082407,38455237,29298609,38464298,31442463,37857349,35310550,26358687,36918941,29573008,27120872,31131807,36938497,36881951,33095390,38400329,19342576,35197675,29391284,35684253,20836763,27654108,11037436,34690396,28185483,37395847,33771964,29026604,37875009,35682830,36801450,32396384,31276577,37956704,23927292,29788699,37256128,35397634,33552971,35513646,38099386,27667636,27619379,31994217,37920431,27634602,6943565,37168592,31336743,38091461,38422472,36542498,35148209,30288907,32467650,21841462,38474650,16555973,34004509,37987967,27896397,27364890,38017514,27608235,30484483,29976249,27634155,27991915,37649263,29203005,28196384,31184939,36587452,35154267,34470213,31022003,34711151,36958575,34911823,29881227,19176662,38137106,32002366,37074212,37766053,38321520,34183618,19422378,27785396,37027656,26036823,36728551,29976507,21406358,37957285,34589773,27686020,33966404,34807958,36061685,34183565,20891610,37664487,31423118,34895828,31484498,32555575,38114703,18664813,8249805,31461434,19743774,24013511,31144542,26559600,36607746,33142990,37487935,27626060,32995667,32154062,37197717,33416983,18605191,32953242,38042143,35021051,38077899,16753222,35139691,21038755,32838062,8478635,37507000,38128215,38474461,35420995,35272371,27521305,28959451,38226277,37565365,35017191,33589616,27499921,35034422,37813286,38138568,31087392,36729084,37979905,38234761,20232064,36308917,30336489,30277021,19193450,21472653,34444924,36108632,31155663,38302355,36706898,29644208,35043505,35049626,28273096,19301284,37715302,33268837,37466823,32434038,33666106,37852496,37912644,33721844,37396809,33642476,30564955,38127824,8297467,37537525,38457137,26228848,23925751,28080096,38431477,37946395,29878525,36029241,34433228,27966705,27664705,37121195,37569791,36819636,38432947,22748741,33062501,29981048,37818333,28190132,34034428,36915929,35398297,35084546,36805831,34664621,16539695,37595575,37904442,36905867,27608940,37502891,32505321,27241722,33107927,38253071,37389631,38382584,37959315,28442934,31249723,29027454,29434335,27740607,27984475,27892653,19769557,33698619,37408452,38313914,29862130,19156128,33597668,37715157,36461306,37356597,37155570,37712904,35877603,31770758,9559451,37958240,37105614,36966467,37985322,34898140,36824068,15214537,38431212,38117535,29545438,35812415,38459369,38359072,27622330,36910540,34458202,34934322,38373408,33239553,16269363,33422288,30554576,27173200,28625359,36761560,23946445,37121916,37928198,32502277,26314961,38345241,37055948,33812598,29402901,33497335,37597124,22289544,34898459,28014952,20838871,6981531,33268763,34884184,37075070,34841211,36787080,19077893,33537681,27931587,34530849,21515003,27803420,37577560,29755701,7522726,29761364,23594271,34939499,31333952,37969911,34260962,37973676,29462859,38463183,13224585,33101875,36664785,37966826,37927077,34328599,33456829,33761895,34951371,35640145,9721139,29462871,33097736,37805788,21229260,33396294,27937586,21241339,34912127,29406120,27913365,37951808,33621962,36303510,20819562,38376074,38367916,33241893,28496508,29731039,38045416,27619265,35142594,35217862,7441115,28180752,36824840,27125366,31893301,37505621,29571348,31960440,27996867,27653174,16440874,32878178,9936791,33749697,38050063,29053257,38438691,38436921,35227417,27834211,32050015,27692801,38407684,38402126,38432956,38435962,37129182,32570579,38274611,38403063,37912854,26328941,36196115,33422568,27890994,37249895,37944666,27911690,29208295,38468823,37284724,29566723,24426347,37950540,35098158,36930378,32760417,37384467,37773708,38316662,28903266,23198910,18119310,18146825,38012489,38428516,27735451,19540870,37110458,38317838,18125835,34585033,33626730,32897328,26613912,37920804,38325861,35128245,33072469,34789682,31038673,19443179,36860676,37183281,35526532,13451290,38449439,30706020,37039654,30670376,38119275,32245223,27708293,27090492,29063632,36881977,8836725,34544611,9010422,33816756,20691888,33594294,27827624,36961502,36890109,38413664,36153773,38045258,38055810,26705500,34969473,27356317,33656642,37060997,21038580,38089146,24886527,28022148,29095463,27732582,29712486,29438578,38236273,31686058,38098156,27748971,33313286,31098314,34729163,33765866,35238017,21077790,32504536,12318807,34671038,12358681,36740034,35241563,10833003,37487550,37870589,36117247,37127518,7422008,38165240,34646239,37233251,37703955,29348961,20634380,31141100,38178706,27973818,38472513,38054472,38404584,35607471,33279156,35557191,27812074,37564956,38351855,32606445,38459510,12023851,38368215,36741832,29995934,35524833,37681419,27973044,27711857,36592718,33671530,37942694,34426844,29500348,33324434,35662393,34934280,33050925,33040884,38380429,32664102,30434126,33236511,37500589,38465392,35933640,37857644,37836209,11243427,36787535,29763670,37992682,38402152,36950284,37937434,38282988,37168912,38326257,33416840,29175746,37798442,33301695,30270671,38399938,32582595,19547331,31682795,29598331,32731128,36969498,37865978,29407617,31486546,29411828,38472596,30937590,38463577,37101664,32790585,9954620,27580184,33615091,38437435,34966576,38211436,37956143,36689465,21201891,32628983,37801050,33113307,35507562,38385904,36841965,29832007,36370644,38425334,33275911,37114785,33350828,33000174,34909350,34929663,34952106,34782442,19434747,34586399,36974707,37878899,19351196,33968899,33980020,27560768,37951328,37304053,36766035,37552889,37796840,37548899,38398241,38237474,38254074,33424430,35576126,33237510,33588077,30280899,38187543,38286402,38445606,37860306,35036465,29823308,34902832,38282132,38473148,38135884,35936804,27941574,38302109,28001003,22825121,38396313,35600289,27693515,29826208,33519700,37783568,34656061,37136370,36044110,29052426,11444250,37767031,27513387,26480869,35169964,38363724,33494190,36881300,36970302,35228763,27588592,16067949,35563174,28741972,28455435,38292380,32995766,27208369,35523831,33036437,37569265,27721362,34568658,29736041,36929527,34637552,37869541,36569303,30896901,36630770,27742751,30509410,27632703,37876056,31043661,28278057,33802896,35333844,38270672,34814269,36335956,37284255,32997164,37564898,33541649,27706681,38123892,24552939,36771760,29037270,27597001,34549962,36664912,30646386,37834410,19176551,35156628,34913490,34907644,37888447,32900526,34835698,38264032,37733235,38390880,35079381,34735502,36030283,38333404,34872136,27931213,34644408,26720180,34618328,32665698,28306843,32127868,31116420,34837048,38278457,31240855,38008587,30540347,38338901,38204413,38339917,38442935,32726376,34745398,37118259,25768585,37064228,17751887,29286759,37853641,33290324,32069249,18623326,32111217,37047462,38231149,26023009,34805529,38060677,34810834,37599711,11721767,37222040,38139308,33131093,35803516,38045067,38037767,35123451,23659290,37888213,38050108,33112016,37601275,35273234,37442944,37994075,14068277,37856496,27618684,38011942,24781293,36416346,35409071,33190882,35536749,11290084,30188111,26254056,29732139,28092014,29708472,30180729,37234683,19498165,37970100,32831506,27645245,35154397,19769941,37881819,36805750,35404756,33317950,34452517,37425951,25390950,37498599,38308376,34605208,29764181,38149760,33672437,34636491,38330900,37597932,32205419,25655172,36032583,36439874,31550229,35435406,35519625,24365477,26620546,29106521,29844753,24861730,37793897,38264460,38333139,14900731,27810771,38475319,38034747,36532232,11210641,27575051,33288212,15402390,30691043,29828942,33813368,37951733,37105743,38289949,27595871,25590878,29100162,32961541,32434308,38001268,34168845,22341865,29147491,38355995,29232098,27864660,36960127,27644893,32985630,28959777,38431610,37231596,19524663,38280190,19529821,37775250,34491221,34979717,32707003,37920874,36859164,37835687,36844918,7612404,37882660,28140266,29395498,37957072,34173302,34769969,37601879,28268975,29968526,38248462,38353189,35505580,33618291,19653329,35155208,37352858,33775082,12569471,20928726,32880190,38452834,34632458,34756369,33706128,28957276,16769044,25955938,33689894,15670030,23957370,32399250,38474948,32906460,37422594,35208919,37427347,38475955,33260053,30592943,30494113,33638140,30637042,34319216,31782185,30007252,33336561,34528226,35125234,34379668,35321420,21129425,29149877,35237215,11122938,29408626,38029575,37012605,26826752,24250832,24235483,27574473,36729097,29713422,27560764,35744158,33062754,37776924,35562324,27686561,33097926,34819652,36844787,33858201,30974513,27806308,17132360,35354485,38264474,37720016,32145368,37761737,34722469,37441778,27748789,37689303,34232538,37040943,34728766,34699694,35238819,36731711,38064298,38323362,37276956,19100775,37916862,32668979,34319913,36639901,32636519,21091391,38449588,36437049,32922544,35928341,38138345,34808418,27521995,37562464,37810908,20844107,34237249,33360016,37279356,12983097,29910359,38335827,36977781,36630325,30946235,34443964,34565965,15616017,37046741,36839188,37014705,38286759,28397846,29116413,35186820,29609820,34476720,33579371,20294865,32892067,36277103,28978747,29237344,35771551,27641212,35169864,37939633,38036035,24250355,37873952,36817055,30181966,29522679,37811051,27487278,37587522,30067178,35486849,34742540,36584990,20813888,30528781,27536803,37448390,20034458,37845377,27755813,37739105,34460532,29908932,37335554,38318299,35239543,37771154,38442962,23847395,35309386,30527270,29339290,32802021,29667874,37758313,38407178,33103702,34338772,17149442,38083007,38393525,37631304,33227891,38430588,35104379,28622172,37992322,15936671,35297446,38363993,35714011,31474957,31754020,28355973,31504656,37897647,32822286,18572188,27639061,34475785,34442817,35128271,27863403,37099792,36550704,28074274,18623900,36607223,27720988,17628116,38362230,38325353,33727984,30501072,37825009,38120062,19955775,17394336,35029372,7127190,24630258,27900414,8362713,36722026,20897207,38145454,29699833,31272165,33277230,34420146,37835258,26345331,37734873,37310154,18034858,23264473,29487477,36942640,37527903,27980045,32959766,28855206,18634837,38325775,26468234,36749415,30185270,38052514,29913428,19223742,36416092,35099905,34827199,19356476,38136323,37031266,37099615,31182991,29610614,17080245,35896252,35643726,11304974,28754769,33251985,27717661,34624260,37593242,37723110,20723073,37899199,37837493,29498793,31149698,38051577,31506987,35446488,37930364,37615119,32867339,21170063,29290094,37441137,32731153,38395500,34569330,37072206,37795935,29408286,29517572,37871636,38345864,31759321,31991423,21038627,33619166,37724544,18162102,15716018,36424532,34261545,36915388,35372771,36983837,36055948,29040265,37152503,29317345,29661522,29251116,33131063,18116271,33676407,10194895,27622250,33417165,33434880,38357988,38347956,30282830,21964816,30549144,35093356,30004896,29046197,38357694,14191746,29920625,33164897,36556179,34926935,29872095,38053182,38345597,36876877,27849872,33292478,31088995,33072092,29326429,38353438,37978148,32852986,33703391,38000638,38269939,38392648,34950725,33000387,28086952,37724064,22192516,31432122,16894238,32951803,35246051,38023969,37517709,38463962,37491055,31067217,30729049,33802296,10934339,29468859,34587306,38065510,37435448,18169724,31696983,38118529,38298267,30654130,36141548,38436007,33292930,27763885,34657008,35827493,32041595,36998130,33615154,32947005,28795524,31921154,25678768,36285817,27738727,33189436,32714125,33248880,28758513,38395430,27606963,30943413,33465623,37465388,35095127,26784831,33656088,36936808,29111673,32255169,28373042,25052737,27893648,17867387,27909656,15082021,31391932,37237091,36225021,36395162,38455078,22127014,38010659,27838639,36651287,32098122,35057586,38044986,29495618,32493603,21162195,25397289,29815609,29314131,38323436,30496093,18850535,29005655,29387372,16951752,34060240,30285471,36866772,34829199,30014867,29781103,24562184,37049135,34783801,37983549,37449359,31526662,28366349,34156055,38073567,37372485,26191693,36954972,37975643,28353039,32511201,34800711,27742740,23563417,36423574,38426293,38104506,38027480,36682188,32931848,33503895,33755207,34798216,23777279,36364932,33703417,29400722,31718624,33509712,34527416,27740116,37798682,37040924,38361740,35129732,37621038,37073597,30134098,37733080,30495151,10679773,24409064,32585493,37745235,36778689,36732771,27546399,33030229,33397084,34132886,31256066,30356886,33603047,38149817,30152550,32466119,27813730,34394445,36939881,33515048,21197306,33452290,29283024,34703955,35224256,36950727,27542918,35071364,32901298,32939413,38136994,36200028,35692623,29455673,33326287,35596007,32990469,35687205,30554796,32706850,27720052,37160448,37896554,36039786,38269156,36306426,27346564,33039663,36658603,29188729,37772607,38106870,37117176,31824960,37589752,27590506,34629204,30622351,34356060,28791956,35879702,32650666,29087841,29250337,20924192,29484800,29002449,36982826,20661491,29895546,34309974,38399810,34856913,20364573,29105637,34278045,32787082,19891695,36785783,8959585,37307914,33924639,37634652,22855436,12167423,35613629,37237656,37448774,33755979,35002709,28614017,36206608,34319626,29129179,21431077,38127650,9782527,37568737,35679600,34428140,10894832,15059667,34598010,31482431,29821248,29810638,37874626,25305270,33464669,38225618,30368133,32485389,33371343,30633559,35337866,31288663,29582753,36799608,37951734,37964162,24302283,31938626,37966930,37713212,33486307,37980439,38268951,30667908,32470310,37519988,34526686,29735668,27517416,25375512,31473135,34527517,38074109,25036028,37738803,21001083,13135612,27638639,30652136,31319153,38458277,12842908,27649561,15390102,31631969,37611180,34405870,33728648,27589924,17162595,35374391,35516053,33811735,37728013,36853181,20659224,30964599,29187609,29797547,27525069,29035017,33341183,29365184,34661688,32517989,37098220,10808140,33128684,38378788,35493396,31133707,20973635,30261139,36710525,29131044,18849798,32162657,38294657,35141510,24566535,34571485,7334782,29434387,31798197,37019928,31282770,32430258,16266745,35022447,35602096,32582873,35250023,36588491,38140318,29378627,38330476,37418329,35194649,36792244,36285103,34346430,33116797,27912157,35137782,15283633,34372181,33997278,38170744,25696967,27606765,22114877,30891649,36944908,8904395,37060274,38354160,37590803,38264933,36901034,35636176,31461217,27617437,26049758,34511111,36930234,34776622,35182685,37994015,28116869,33461634,28924946,33807334,37970127,34894425,22307660,23776392,38382910,37189290,25700599,20856601,13750843,33102330,37831344,8892976,34217438,25900674,38191499,31194228,37498345,27926706,29615437,23646187,33381130,35961665,37465831,27723447,32150441,38289138,35728515,27751340,33297109,37228704,37403358,37710935,34378517,37489563,32958158,9118245,37875463,22983842,29527504,23030753,29615066,10208428,37433573,37649037,11080905,34620983,38337807,15462168,24799230,12166497,11599652,13188883,13340894,20646203,37843949,15777161,10068987,33971155,36976487,26912176,34943924,10806943,11342570,35283006,36291505,38093408,9190145,32546149,12291857,37799777,31579987,28644494,37629022,37759114,37130346,36814578,12515408,28613226,35725305,12943294,27459444,37127323,32791082,37891212,38268176,13595288,14371621,38310280,16504496,16042169,17629153,18304832,37240131,38018957,35509536,18823112,33703983,19218347,19720823,20235512,22793797,23131237,23327546,24325958,24780524,25041526,26040542,27337745,27516816,27733896,28422405,28672326,29013866,37240502,29638237,31155268,30941231,32166391,35156454,35503977,35938870,36115257,36478605,13468463,32579421,32864673,36833895,36998006,37143021,28014482,37404387,37620539,37029972,16709260,38423258,6682079,38390487,7091054,7437921,38298276,6489949,8001582,9432000,28272194,33809538,37607609,34651056,36502807,10041189,37872103,32786055,22685021,27553081,16740886,33100240,17949036,29120731,29678776,20168568,36472605,21253403,35826322,37825151,37704649,20553739,24739456,36022613,36399167,15513461,14591572,36812524,35536548,18659474,32555092,15899582,37632893,38091185,36349277,37334472,37436624,37260622,37714481,37814944,38372829,37171192,25792520,37854021,38149330,37785782,37789110,38263625,15473867,37054088,29254421,34718224,27685436,29898720,27691823,37478801,35435797,37522876,33640772,37871356,33872794,19282059,38115905,37171858,27714461,33119354,35528407,28749575,15849070,34588164,38373327,35281306,34830059,32649156,27671500,35056547,35283943,32212871,29430891,38378889,27567603,34947217,19611210,26716948,35055294,29203901,11969732,37881313,37846736,12787427,33457274,36563513,13855097,33540006,37223738,35080990,14767540,30507548,37033080,33142840,17859652,37195446,37868798,28236982,37939911,33743426,33413730,21911477,26452262,31587091,37437396,30521599,21740523,37515536,31332024,6938308,8705598,37013011,35780778,19185005,35878651,37008786,33042457,34007094,33271847,30438905,33218218,19386254,35241915,20651529,36131797,21846638,37765020,25919782,38347564,37478234,31515553,38204144,31289292,38126708,13232642,36463045,34994610,26272291,34840696,32873654,33768067,32989194,29642391,31965568,37485281,38043394,35507790,38239762,36501845,37326991,37965782,30876099,27705932,18299091,38079948,32055578,29829762,34459769,36525869,17880232,37239124,34079286,36667400,17880263,20929648,34945478,37731326,33089103,36717719,33150890,26702186,38021127,33294704,27531062,34430597,21309826,19438649,12707718,27199173,37926200,38235744,36758882,38054588,35035290,37039099,35291555,31823465,37557413,36366768,33701480,16267624,18850551,27821082,36910435,36915452,28116243,29136101,33175529,34565101,27718604,34391723,34869956,33723923,24552790,33877506,34626148,38309684,38323582,38281706,38446258,32454579,36538976,32449163,29125446,20010398,35464034,37888016,37964652,6796295,29753787,29995195,20596428,33607046,29654271,31064144,15180533,27096323,27527583,19680415,32851063,27555049,33445264,36566703,35234244,38064089,36955545,37660162,35092677,38269396,36560899,32699346,25190254,33412540,34294220,37253355,27171899,32906623,38128917,17814829,38267628,36970736,34650392,38283841,37813929,30163571,33251648,37920115,26247920,38239108,18134495,36664589,31121929,32453365,36926210,20691378,38042423,37431895,32932235,33516005,34699372,33168368,31129308,28958425,30088241,33631949,33682068,37963872,19964851,18173318,29131371,37212569,38257019,38130830,30519681,9174414,38124843,29857862,25468470,27960073,34980309,27499268,33610453,29232123,31520685,34531338,37876707,27828151,35185066,23817970,35410987,34918973,24388802,35381924,22996862,36789993,34756003,30696733,29406239,34135745,36222402,33143545,27793622,32933746,33201765,38426541,38299678,36182720,29684601,37847052,27706222,30532210,14894487,32180737,29776415,38322641,38061049,24154996,22716792,35442358,33384093,37616560,10040942,28437708,19369854,27788232,27636820,35168893,31526117,29109533,32501389,24007290,29294719,37618041,34902115,33947820,33016976,34615308,38080573,14323790,32487883,34922058,29149888,27930541,27458298,35069317,38065980,35432631,34950567,29521962,30002586,35516785,21054928,29499834,34364160,38286063,32715910,37810085,34003189,29882214,33029638,37560951,33702790,34818816,34990033,33330155,38314710,31179798,17071403,11059779,33529835,34522655,37950623,11719978,37617779,22466967,29106467,33173896,34270875,14695786,37721570,37789151,29621623,35840782,38212835,29899022,35817917,21194453,26213451,37893009,38347942,37097459,37943942,35153510,29488365,38006544,38427964,32721733,27837058,33286447,38115628,37263668,37642840,38066871,30953498,29367224,37431745,37170792,27532731,33716294,34265981,31553364,25952832,27537809,36921958,35212682,35584736,37772608,35457268,19113889,34585393,36583687,27586478,35705438,34549778,28011528,37878166,21232749,25779018,29937827,27946142,38224402,38047993,37861824,37741800,33452766,36859216,33690430,37173504,28420593,19883253,33117965,37944616,35197652,27525143,37574802,35328251,36844145,37963414,30723388,38089104,35283397,14023148,32231439,21234774,19283570,34467675,29415181,27123641,27973980,21154937,37924572,36138579,21464288,37681661,36979106,35688830,38131742,29099159,10358449,35121609,31156298,24938565,36206177,38146809,29953462,38043621,35316545,27652079,32037798,37984880,38098140,35079324,37062250,27780433,35941467,34650818,37939283,31488406,32814941,33042500,31486725,35632429,30507524,34508472,18284854,31185259,27896310,36465509,37740873,38440217,19438939,28669347,34696658,34907102,35129084,32776731,29039004,38365810,33460833,33168205,32932975,34642994,25175329,37768269,28576330,29612290,37450140,35282101,33829781,20617868,27081371,34632015,29650745,38286032,27900403,6748888,35200669,25773621,35198283,38322418,36439968,38050931,35858631,27969354,37811228,28714189,38305762,34700024,27877484,24074888,33803070,36764633,33786597,28683202,31931651,28154197,33085659,38049783,37709514,34889437,33485114,30476789,21011836,29971508,35303489,29379757,31058747,21465638,29563359,33824637,37312546,38259032,20012367,37894883,38467768,11185037,38064763,37218062,36021563,37302648,33776465,35211635,38134750,36922349,31495414,29820041,31385716,19102421,32265698,6945361,29813561,13215440,18460228,24903735,38125998,29926469,22044504,24581354,33581114,38346740,37023782,36212986,34060264,27558680,34558515,17937782,36744206,27896275,34938479,28375490,31538321,37568014,37067681,36505601,27897723,38056587,33553727,37401006,35698036,37729806,30500973,36938554,27472565,34481492,25011997,19974369,37705343,29110341,28374573,31240791,38128648,20031648,27598597,21008652,27721060,21057553,37218097,33432449,34413594,37329495,34528060,36011042,25489650,30622630,37585523,33008610,19241512,26874920,34812611,37290631,37939788,35776056,34989775,29712509,27116805,37139119,33824691,35027395,33455146,30514474,29707789,37429269,33214933,30628678,34642080,20655027,28530357,8979588,20529750,9789533,34674196,32221249,35324480,23343623,33166032,38229769,30708538,31470293,35004945,36175552,23450048,37976189,27935758,32359637,36109132,37805671,37157920,31584433,18412277,31091241,28173419,33258439,33784924,31307417,28690134,29785664,36474775,27597352,37633115,27501141,37456365,33365301,37876689,36729720,28878937,33784999,35682144,31880265,33085930,38043533,37617141,36665003,33009004,25575780,36820656,38042562,30712843,27695320,33849824,37930429,37667322,35599848,27934972,31907268,29107529,37941320,31101067,38435180,30863420,38005084,37235800,34690504,27635826,30518952,35374000,27645808,29274088,31200326,34714709,33779982,33062625,33755886,35083355,32981687,34786745,37156021,36460724,36669323,37573694,34713760,27950720,31165474,38372002,35130658,38041366,35662479,33753631,38380010,25221660,27701616,23668036,38365229,27597473,29989525,31470120,38463983,34834157,34159583,35124482,37591542,37135394,17932502,30101325,35199854,37541710,34741795,35127662,34803322,38059877,9943079,32708277,36623286,31413676,31472747,34784258,37077510,38404996,38096266,38304813,22987035,27723256,34951615,35047091,29082614,37661359,38323186,26006597,31260770,24405167,33727180,30658613,38312336,29872203,32445491,38348129,31717697,35314136,19641691,31742905,29420401,35002442,37156351,27414728,37826095,34553853,34436202,33200392,37505824,25195177,37703867,34375843,33077135,28551717,30038021,37845676,34827928,34812862,37796460,6754888,26318250,29112659,35227812,29698957,33379329,33632848,38348746,34839531,20857074,36885515,38402561,9432808,30611518,20304542,38452750,33098219,36984186,11722172,37966791,33517227,36675512,38460302,25291560,35498850,37353655,27603114,37781157,37704971,34891472,26830718,36573799,14024274,17812736,27521380,27742630,29675215,37785682,36472098,31611387,24170624,24802860,28173539,27829269,25629669,34266323,29568008,32637938,35238498,29201742,32573802,7658547,19615060,17218013,20420308,31425827,33894606,37958562,35404587,38455946,34785386,25442502,36274422,32343312,33170445,31006927,30808298,33454191,36583449,37262455,37798329,19998710,36039333,37331577,36036771,29419945,37500540,34660917,36892472,29605123,34752730,34714089,29270465,31070162,10050614,26301426,12828432,38130544,35953143,33795757,28970487,31486713,38239302,11839522,38299780,37867427,34751305,36517271,37139751,29394590,32024721,38309409,33084386,36848175,37449480,38301248,38271318,37570876,32698608,17439538,32499304,37837968,38392106,38346902,36352332,29996568,37544263,31526305,34679485,27639463,35677483,34821128,27740312,30006834,35396398,31498598,35914511,34231938,30583339,22882827,27781091,26117156,35647476,12328401,29056679,32408738,36998922,31888105,38277826,34755081,36646832,22580453,28780185,37934165,29153350,10034244,28006983,29305754,37823653,33083386,22188931,37116472,34890322,35375457,26509756,34702700,35493512,33864245,28974669,31089651,38427650,27511748,32707546,37844779,27645588,33447575,26508670,31625163,35305992,34985698,38163533,38144647,33605041,27747496,36900191,32714766,36030216,37759635,31509948,34056557,33923576,38237919,37246819,29102829,38394985,32756461,17427197,30183630,38042276,35106433,38360850,37759965,38056594,32865584,37196582,34886652,38045759,38392647,33537319,36805553,33213984,36864497,22147081,29722008,22879135,19307968,38152214,28856297,20175804,37945521,36934315,31996144,31389502,37729342,35037029,31701221,35183401,38403151,30709686,36884899,37258098,38051340,33077823,31078337,35318870,30498973,18134351,38322586,34170935,33102751,29068961,37213342,27603294,34984201,35335076,36532185,38019765,38266654,36987795,18127578,36082325,14428626,36969049,21217645,29863168,37826064,37432856,33212985,28849298,29409034,18288007,27544862,34461105,29782636,36433557,38175939,35518879,33681272,9228829,35688342,25188529,19949200,38272052,37934464,29542292,37918424,29083445,29394415,19415198,29340092,22704176,33251619,28002249,27485394,37073671,33200642,26326424,19658922,37155806,36521518,37150452,25287757,35068508,37062972,38116944,29726801,27850896,24656304,37610900,34502947,36643074,27154624,38112929,34659416,37594284,34634676,35721301,32348674,37117410,37441975,38278248,31461784,38462270,33202935,35110102,30584942,37976158,37606804,14304689,29709999,30585841,26311986,29728499,25937865,29409970,38134071,29148453,15160319,38079704,38383896,31091550,37118674,38349630,32479103,30625619,31836036,11645218,37988189,30008378,28978037,29760111,31007805,35194601,35605838,33799513,37645786,31148750,27872489,29838833,30632136,29293984,34752299,30554173,37920688,34328178,37535110,37807129,37018799,31185177,7784233,28969089,33763223,37992430,36841682,36921118,31189962,38474947,38022446,35246753,33624499,37634079,34156012,26826708,35119800,19460881,38009518,27981400,33895182,37500568,31461653,29891303,34685218,30981210,34844034,37193274,30181462,27893483,37418672,35544883,37164011,33598681,35183068,37601647,33395232,27613597,38384654,37754426,27497775,31615269,38388564,17840437,30498857,36856664,34219993,38053705,20245855,37422089,34246864,38052856,33465848,29227577,27775333,34113558,32949411,20990379,30525470,38356326,32949015,33712157,29749399,37713138,29105719,35364904,34859456,31272750,30788674,37650773,29656005,17073116,38057400,29798252,38139142,26414940,33718722,38000120,37101880,36871180,29009487,37144495,34941799,37646073,29246030,33281958,35091569,28863721,29135043,33031940,33961222,36481021,17533354,19540240,36758880,27890737,37102450,38104418,36136114,33230619,37396048,38036007,27593053,37868946,38284865,33489863,27856499,29736301,29419991,24893358,22329093,13992267,38278943,13884663,37811722,35170819,35205473,32568882,18715262,27389759,36951012,20632804,37116433,35194244,29186778,32091183,29752718,29496320,29857863,27779856,33880998,34606118,35308903,27234679,37148558,18901533,27467372,36547005,27280291,35032477,20116377,29048040,34766186,38031137,30561747,29132316,20946576,38030113,34723215,35551334,32045767,32932250,37209984,32141564,37044818,38042606,37074457,21736474,18720380,37821820,33571132,38465927,24297004,38446497,38265257,29736952,28866760,36929103,35202088,38429994,31482832,27401759,36983213,33849713,28304025,31525659,38337756,38045368,34870471,33583330,37935886,30493955,27784517,9321156,30635996,33571815,27022482,28018770,29615726,31269068,29145758,32954702,37045751,27816097,38125128,38059495,37879347,28103484,34941787,37870293,35943773,34538630,29896008,36354489,38074657,38388977,34878955,34699991,37563302,38439657,19576094,6848426,27871215,35052137,36651302,27453974,37030716,37575101,38324119,38167523,37824843,33442004,37154763,38264492,35379542,24135354,37047622,27629897,37756680,20791912,27552966,24214513,13663556,33767289,35161386,28191833,31589987,33682820,14786227,35466981,38395787,33283854,29612227,30815850,27779446,28123883,37731681,38228162,38234643,26967207,34514091,32636835,33542352,27894921,34820818,37927179,35449868,29866464,38437241,32417820,35440361,38270536,34935787,37672947,33346288,28065188,8955144,30575305,29038390,27782840,25820544,31005435,36210030,32734387,35145535,35243476,38402213,27609903,27068618,34876690,27930586,27485133,22531683,30839740,23717831,34869606,29820461,31944988,36249986,37490530,26917856,28354188,34656143,30598548,37027026,34824120,27891352,20926633,27867450,32404817,36862155,37562324,38282441,29634307,29264903,27542191,27706652,20810754,32215837,35923400,34618460,38469976,38405641,35595140,36562882,33252695,35656242,34871972,29203434,29375278,29699768,27236223,37746818,38271822,38369636,38058618,37362154,37045039,29016206,14246421,29007811,14359772,37599889,29707071,30264281,26541053,23309119,29350944,32516932,35278041,37732136,37101895,33988185,22640216,36571741,32579837,13017098,24482825,32888592,35209093,36896021,38075820,38127789,37802470,27611416,33978296,30647149,27783420,38230809,26492323,27915921,37021460,34751910,36737271,26777219,22531913,38432627,38344509,28386613,36999215,31538167,37701190,37928496,21220914,37413269,33168796,29732866,34470807,24604811,38144486,28621991,28328092,9720593,18631764,32344412,38336424,29597247,38160259,34720007,33668284,37695623,29012894,30810675,37160711,30448914,38360950,25683023,37586684,20798573,32606659,37901707,29491389,26122793,34857132,21214182,36844098,35071668,29427206,37038779,28783102,29569738,36742336,37572871,25145773,37163266,35385207,33549743,37226912,10207114,38453960,36963672,31093689,21201372,37355948,38393476,34341164,24355738,30501074,34841593,29883813,33740953,36910824,29093480,26219576,37009521,35351906,19556654,33398579,35016222,29022328,10480919,27823616,38149015,37817967,34854190,24027598,35040147,29736377,27508621,17944648,22402307,35516025,37806531,20031295,37137118,29790211,34574312,36955046,30362395,36906082,35201634,35191675,34471729,31297997,38002882,34986040,38407232,32082254,32151421,33673832,33456072,34916788,19169605,38255759,34147590,32573300,18918810,29323482,34522840,26580322,31876581,29502482,27572890,37924646,28847531,35038708,29721452,37815155,35139869,38066448,34569213,27803061,7218756,29684187,33656554,24093759,29868120,34526926,35668955,32153529,23963013,35134741,34791843,36778386,29574033,31502516,38287699,31173871,37368835,29792318,36212394,26038357,27419499,37887138,33592297,38149620,30607978,33086391,29795004,35194972,27931374,33521213,36836081,27750747,37805724,29213988,38005772,37874059,34113171,33244809,29419918,28290951,34618964,19430714,38280017,28670839,37624068,29828060,6552593,31623408,38391806,37468147,33202041,38131756,22686393,33579554,28289944,35072617,28505820,26002150,32873781,36049131,28971838,29978056,38433466,29709632,35101645,32504074,38384163,8042134,37647009,31241928,27599840,27151013,33074379,28091040,24738293,33451741,31376563,38099507,35955193,19303352,32884656,33922725,36517648,30883275,34916483,28282874,29652360,35310636,34556007,28890528,29693745,35360909,28162596,30587251,26702676,36866091,33784826,36926264,38064479,29711301,30549334,29786017,29109418,35243120,36195011,37509912,22065018,32578441,25021896,27571860,37521379,38107964,33892162,38463282,37928033,38455881,38452055,38452329,38437811,38426912,38418965,38419078,38365278,29033972,38407243,38405349,17088865,38383591,38360650,38360152,36306088,38275588,37712058,31685888,38348410,29489588,37776612,34894778,38427494,36538559,36768051,36999222,33283798,38387421,18388582,35399317,24213071,24026582,32851835,36923654,38066441,33697861,37156755,35653817,31078052,36870395,37490318,34568456,30940374,28383700,34513907,38308489,37659992,37783836,34363866,38103067,33435476,37872595,18307531,34414841,33228244,34921029,29265143,38106908,27923873,28963191,30560445,34601255,38360387,20780510,33585572,27508738,37391064,18915676,36977487,37074478,38454398,33742873,33298211,37212212,27806252,38062284,34754952,38367755,36906685,38064798,10107790,32711908,29525838,27107156,34298501,34823166,33270959,26938729,32903088,33791891,37050313,38036613,38214698,38269332,38338196,35301900,35610114,33028770,38370070,36620001,27696704,34515302,35237412,34937716,25493015,28018296,21437906,27648319,37930736,38140584,32537449,37554196,34804820,27680928,35212281,34154814,34430791,31457879,35271165,29115677,29019786,36619756,38459006,23883638,29227163,27803891,27520471,33593231,34109363,33462163,37711980,38000540,35038583,34374555,37683505,34870826,30521325,38295999,27555382,35217906,36446706,33663288,29562660,34693308,34491497,33201791,29490215,33133121,38070977,12360434,38060045,37609642,33620036,35610204,30665115,28547241,32774475,37318797,33979101,35236762,18636541,30535855,35060843,27640155,35545182,34986946,32810297,37889363,37651112,38305761,37694481,31334353,34629512,35689457,29364114,33443100,25090578,37393563,32821597,30602992,38424474,37095189,38403711,35704153,6486967,29884574,36946932,30902331,27825380,37777148,35435823,35185925,35443663,37199708,32638203,27911944,35304465,27546708,28233483,34941457,25096738,9987196,30013260,34439949,29507327,29200912,34747340,35153981,32119920,33316084,36778248,37610410,31221570,34555558,15258358,36938700,36916572,27707294,27525001,28505042,34714418,29200089,15664844,34663513,34938292,33428884,32494664,37913443,34595045,31486735,28992503,34696469,37880350,27425948,29304488,38469676,28367492,35519877,33032113,36425143,33613849,36785491,38139437,27977596,36607785,20419104,37723837,37873157,33036391,9909539,28340955,29455018,33119848,30008087,28541664,35114876,27633894,37676921,37185117,35143247,35421608,32906005,36674378,31742946,28140092,38242401,29120717,37753603,31724618,36519882,27809359,30272611,37796030,28548260,34134559,35146072,34604242,35082664,26990067,36072532,21315985,37481465,35086916,37392729,34977314,33203884,35284782,33592793,12376681,32039424,20878834,31200500,37516923,31801153,35266215,27619665,34907867,29176021,29936174,32418153,33447309,34832865,37920482,27693587,27903264,33841546,34396202,31221977,28015303,31987172,30355887,18801617,37398087,37164364,30734020,31507085,29540026,27723898,25090965,24310140,27595672,37759771,36576487,32925853,19161065,35628228,37504699,36772076,20529831,29147445,27930108,27526558,34870569,29808203,28989756,34057725,33676876,34363159,30858118,29581210,37674042,35633523,36250637,28126853,27692682,33452741,29084554,35027228,37932325,27801877,33783920,34989045,35093556,37913625,36932865,34910237,21927028,32996404,38206070,29891437,29095951,38350546,33114953,31443123,27561810,25084411,35630326,33460867,29596594,37510531,29282135,29692673,29526541,37616237,35087134,37717847,31297093,21297296,29337247,34734263,27953793,38236206,35149614,30541076,37687765,30565473,33679671,37227185,36851680,27591088,38010209,37969008,29470586,34582765,36356107,29428102,10101052,38188646,29194686,35369663,35038844,36388788,32750958,29155507,34032923,36351535,37499438,35203795,37019020,34877969,31122017,33443328,28270941,38388321,38442420,34839641,33680207,21301047,35203632,30565152,29155424,37713710,38077917,37887530,21245561,31470886,35164480,30704861,37549517,30540455,14477613,32486526,36921086,38283764,34461266,20367235,29906614,32948671,32576946,31776755,27020787,30909669,38047363,32156379,28111258,28298958,30479998,38016325,31473851,30621257,33168892,33252440,34751147,9317454,33277567,33930563,29991439,34892662,21047067,21513675,37687105,34988846,33767435,37928619,36023553,36371281,36372400,27721000,35440687,36976786,31041290,36586921,29310536,37691406,37074119,38459486,34492124,38285194,34922661,26899554,33503968,36870043,30905473,31771270,33533145,36997449,35939978,37073516,37002445,36970649,11442225,31513194,36666170,37240231,36723874,18445765,36418847,37390243,38456744,35222584,37201903,36551372,38377575,37154935,35911934,37992835,36934274,37785144,38159108,28286568,34695754,34837366,32869501,38135897,29152473,38303474,28821383,36546120,38067980,34453922,28665723,36132292,29366839,37714713,34841579,34429559,28007960,28668522,37314836,35012471,36919362,38227535,27460697,37250805,29332070,37791207,34222271,29670931,38121492,34749215,27922558,18680955,31531020,36953915,27924836,38272749,37859229,34460973,24293225,30152587,35567224,33074971,31536612,35939582,26494634,22091375,29781746,29200915,34449910,38105278,33834723,20408465,23271741,38054906,19258133,29582398,29590283,20618047,31864893,29994551,36723154,32282198,35701709,34279037,36905852,35183732,32871520,35418375,32611921,18577298,37423423,38184400,33290254,38282785,35967649,35193907,29724473,38175496,32585368,19067148,32303092,38007125,35070697,9539943,26373885,32504405,34262699,38311286,34570120,10327676,36141918,24057199,33293641,35582248,37713547,27828661,29898910,24046893,38205253,27454461,27773001,28746577,29967498,33109667,31887830,34981958,37150471,37767723,8478170,34717206,32241504,17517945,31944373,31049283,28409905,34471804,32964224,37861303,35570760,34810098,32822722,37017603,31550982,37440521,35032217,12053918,34981876,38346964,25850553,38364864,37893831,27909468,33177021,34756433,33905321,31156123,19333130,35708399,33713678,7864483,29093741,38154761,30912337,31093231,24538088,34801394,12622375,22004678,31035721,38048582,28112118,29248318,33333045,36856530,10233558,38358785,31495872,29986254,33452547,30470225,35578505,13002437,37293177,38321473,38031192,34248630,33758964,34758869,19145432,33445816,37924029,32650275,34739629,27685798,37730922,29010748,30023443,38407732,36928337,37868524,38096009,31172042,37008394,38456937,29735228,38380757,36132087,38367474,28196254,36417100,20529824,27748464,35154057,26053991,23508091,37398277,20018743,37437308,29388561,31099951,33243508,37704825,33702301,37694966,17425930,34935104,27595049,30239173,32630637,29148317,36469333,8301989,37526225,29903483,35227017,34610613,31284344,30012112,36973470,17939543,34148091,34444353,27584140,29363715,32259223,33381725,24447152,16178548,10641901,32922454,37815795,30541402,36956506,29315838,30723762,36728393,38020139,37190507,34169556,31185986,28307967,26242547,36644948,33729094,35145678,33904682,32514399,37799611,37109465,36165032,35290651,38360295,37946368,12128762,18244694,36921554,34464648,37067911,32111870,37773205,37121558,36293312,26913733,20132013,38138922,38288916,34733767,37798540,38147543,36866727,28191411,37937591,35005989,37649853,29541240,36958633,20859263,38450716,28374740,27648572,37808967,28141677,37315968,20322271,34590296,34076071,35350859,32969171,27531756,38439361,36583012,37497377,37980012,28681744,36142923,35147990,37470026,10735390,30992311,38195996,36900851,37339338,12190447,12642422,11695755,15570349,15941839,22570094,20436125,24968718,25370050,34528656,29212872,35841584,36444098,36699097,37422614,37284375,30452617,37800430,37491035,8062634,36465981,27726749,35300912,29504373,27653831,35377641,21289249,35174103,22987484,37981318,16808732,36229690,37561393,36850130,33937796,37367573,37787510,26939574,35887077,35608439,38280438,38360347,30557579,36768722,36034283,33903950,38048081,36818711,21130327,11191803,12057600,21843109,14959630,10581826,22144934,37169167,16645248,14431615,18974323,17766900,26251768,12857666,28860498,31257271,31517880,32390231,32084433,38053696,13645606,13811927,7013757,37381967,38384440,37013212,30940711,14242764,9355239,13921373,34732428,15309966,14921732,18075834,19815939,20949241,34936682,36269295,21026976,24150545,23207593,22954702,24654787,27003704,37597454,27421140,37681630,17423769,26675266,38039071,27884157,23829211,37209822,36831428,28307933,28542042,29486347,29806249,30303410,31075747,31660858,33117653,32928839,33357239,33597273,36732351,34132707,32987243,36009619,36532562,37586193,37661852,37069577,38124142,38383468,8629214,8925077,9565700,31694543,8749963,31743491,33208282,33767571,25729674,38087646,36869058,37659367,38129780,35567995,16244516,33751496,35604703,36627813,24145652,15319728,32079341,36014929,37142282,38273929,37732727,37864836,37936086,36762174,38321021,37209093,34055725,37410474,37977321,37396107,37667527,18655183,37809730,36622275,37643347,9060927,35005845,35139509,35137989,35664887,38032661,35188791,31554246,37728088,24539792,27875032,34840047,34642868,22865532,20843595,38275295,37796949,37979561,35143837,11231740,37969475,36682113,19500144,37597631,37908971,37934720,37131334,37207972,36960270,29005046,38299935,38048192,34549965,28268294,29616085,29629033,30852124,36605546,31821634,36726410,34728094,29955712,30873303,21384673,37385126,38309393,37377020,31667335,37869754,27506972,33276938,34775300,35325003,9171918,35090901,36826479,27763102,37278496,19762045,34631380,37574436,33776705,37854401,35235637,31481686,38321799,38267989,35615945,38130110,37743506,34935261,35709426,37515935,37990856,28287320,38341656,38224120,29292682,24055986,37400882,32059578,38023045,33284642,38135064,15306459,11197034,37353596,34540962,36349824,34603810,34728636,38084681,38208154,30908663,34454506,11142432,35055102,34690612,37405497,7792858,37609189,36989200,34162901,38026337,35808014,32954005,30762558,32849754,36729036,32983354,32879497,32942346,29609980,12958076,26253490,38109906,29478930,38298726,35345839,37804160,38295846,28871419,37785760,37378552,29818805,29773341,36966792,37717094,36745863,37703088,35803974,38291803,38334818,34553319,37579343,38266287,37534265,37492686,38280314,37410920,37404223,37390961,37340134,37315752,38430787,38193685,37393198,35191629,37499730,34492360,34568032,29873051,28958634,35949586,37671176,37254787,36264521,34328295,31187194,36897459,38124505,9396360,36978915,7963347,26806844,38027849,35922461,38018325,30220118,37352900,34701423,14337705,37466661,15634610,27697410,35609807,37911295,24418172,37059476,31301057,33172267,34568620,34551611,37049487,27560467,33405419,33411164,27533464,36917987,29232650,37530684,34117312,33322809,37698795,37567178,28888046,30479168,37675908,37412984,20707955,37477756,38280051,29423318,37696204,38118506,36210266,37964655,38054898,36659088,38046959,36775232,33645163,36844096,28303404,35334252,29309806,34921309,38279234,37705095,32878786,37494888,37784107,37014099,38002566,37063785,36722510,37886256,11733281,35617987,11886051,35580931,36961347,35536287,34794817,15319274,14686964,38001781,36870960,34970014,28219359,37877814,35022977,37302632,37364048,37911456,34805706,35785940,38318238,35245249,8493157,30388280,27505374,34682735,37232967,21346415,37036322,30002553,30077375,35175751,27497554,33834632,27850626,29637319,38033855,37400345,34700874,29828828,37018995,11783819,35329119,35597011,34688007,29624026,28924606,37608153,33620470,38454172,30490406,30537630,37284829,32194867,16383176,30037859,32853402,31668241,28527127,30378689,32700994,37616787,37881184,28261036,31435275,38265384,29084412,33424582,38447882,21067915,32491685,30091174,37729826,33217196,27599852,37123131,31803569,37333983,29312470,36971691,30321806,34043195,37604193,34022248,37644816,33591311,37504982,33608395,28203166,32061648,29682715,27921849,33406728,29409774,18593797,33534624,38066288,29994078,35573735,29801739,33191922,33416690,33757097,29802078,36624610,26338928,30986319,29229381,20771822,37140008,36874967,38336887,27013640,29909330,18808403,21147184,7001972,36505073,30013281,31752976,32344277,31482581,17544356,27364808,31949065,28941889,24255769,37415539,9527013,35029906,33700214,35425787,36510327,38050406,21263184,31556439,16936462,37518097,34941071,37391292,19218268,33154694,35347548,31564797,30248067,24075691,29632609,29770064,37900239,38011616,31774224,38186138,33005401,29908112,38413092,34770052,27966582,37669604,29047282,37969658,38439692,36912874,38147453,37731015,21800634,36095049,35240478,32517847,36066201,34405587,37432384,36788002,31799179,36122636,15898562,14170543,25797816,19600261,11371855,7706863,36999238,17794218,34430573,27910046,27699687,37813842,24307630,29854539,29695060,34715452,27229260,33453402,33806829,29862260,36882718,38358021,38062332,37195382,37787906,38381107,31891984,37964970,30302838,18298178,34785563,31103799,33589240,31983730,36159431,33046533,33440796,36973841,21013716,36853912,35116837,21129591,37911238,34088608,27908960,37801012,38434220,32155690,37719076,37797489,31589581,37045731,35493552,27523504,37008184,36906083,37967212,34562752,28013453,38407980,36303795,36902947,6998648,8162235,28867119,37634189,31330612,38009672,38371319,35548157,37172931,7176658,34637090,31807647,27534073,27646556,29110122,38196078,24294645,38419688,38264291,25835600,38082165,31058568,12730879,29786627,34654943,11656807,7228828,37049068,36560007,37877780,38318793,35711639,38125068,38135355,37108446,38397916,38053835,19085641,24004951,24467526,29226630,27807728,36364890,35398641,29678164,34615320,20740999,36328564,19285206,36106607,34887810,32035088,31511254,9583501,8583008,34772338,20542901,29831514,34659285,34655321,28765676,34646014,30606710,35320275,38293620,34662906,38076235,37935036,37165476,36368499,25883975,38241560,17431792,35054495,34273807,37818840,27622488,37369770,36772665,38206994,36961124,27801020,31282253,37417083,23177386,32877241,33299697,31910662,33183458,34740935,29401569,11028186,27510434,27608434,36125756,23372299,25954580,34924951,15177937,34399278,36776006,28963882,33182995,29975264,33154205,27900215,19171252,35521887,21886322,35209291,36502210,34933477,36943797,19873354,37243926,36700182,37307552,20712848,20501445,34797383,25234289,27523174,38456693,38354561,32704241,19224417,36258449,35140136,35116836,37400340,36875638,14917407,29596633,37872541,37892335,35709713,36608176,38281254,34610110,34837049,35201995,28992873,34066784,27722441,8538130,37629548,31971394,37164590,17162303,21513176,35126338,37413291,36427524,31871890,32702314,27273008,34267621,31084177,28978896,38131616,35956444,37944336,36456078,35270115,38195889,29005484,34799989,29697360,38151809,33643899,38298230,24847161,28760049,35323432,35127402,35652171,28161567,38263321,34774320,30250334,29007907,38206699,34839931,27897573,34136863,35703326,29063091,23658795,28861126,38359930,35426534,36791979,34470341,32571150,35229604,26606621,32357241,25397819,19617632,29165523,27730737,33829092,27741733,37891814,15785812,29207626,27444969,34434485,29853155,27654164,37092553,29433767,21018692,37958264,27472847,37934168,27642507,29919566,28870294,29960152,37858641,10014346,27723690,32325658,38206224,13395832,32931027,37575610,37155323,36389572,29224033,22984746,37050597,30948192,33614564,23966391,32696232,37401059,32843069,30597082,31843491,33589241,28003928,32295854,10210222,35664394,29274075,25010181,37956535,37967946,38049519,36815981,36939936,30933941,38175271,37544095,36205466,34736258,38361774,33729101,37524734,33253526,15864239,22245202,36793390,37326332,37663251,38363631,36364215,15096434,38107198,37619714,36585537,25558503,29919555,29027567,33439508,9802497,37956253,33180666,38439628,32409056,33179599,13403972,36061756,37888632,37401229,19065471,30954767,36702651,35939519,28372514,36248531,24911606,36373625,20141050,37237581,11945792,27612028,34977217,31337870,36877546,19416473,36880838,34904366,37875781,21383459,27983127,35152304,35088772,37895174,17572652,33994543,36961670,18853225,34901858,37191593,36399744,29777443,37595260,29035749,31821769,32636634,33765000,35680363,37865504,37403901,36936670,33720773,37683984,36774601,38210180,29684188,35201795,30412677,27073254,37924958,36073763,26612237,34579853,20598769,25467317,29871978,34246610,28357306,37218610,30110449,28103794,38397823,9472439,37402200,33530169,33807656,30595948,27680129,27708411,34932486,37471228,37997359,38102680,25645377,35604779,29246604,7044473,33926237,19243123,21958689,32771629,32819244,36539567,35588322,33754553,25091500,32790865,20743651,36302945,28525019,21242341,38140777,32588113,20514595,38309795,29701267,34950533,37935954,37355536,27498462,33398153,36360920,34838240,34619216,34759290,31099198,29156591,14080705,31019777,38387205,27623292,38464043,38042631,26442426,37963411,31744734,37426928,35544588,34993014,33171588,34422394,36181079,36462188,37429531,32796842,37896171,34851088,38171104,27693306,35094030,33082367,33365889,30790108,7345818,37246352,35801858,19988421,35236459,36953144,26694296,38304259,38198505,35485563,33808756,36854985,37553274,30002982,29874612,28055967,29530842,34987194,36937849,34662125,36756122,22988156,38320898,34626525,35118233,37036603,37132820,38300512,37047736,37552827,26517670,29019420,37341105,14545152,25567310,36644585,36931924,33461735,34716911,33447549,34894867,38400733,38374476,10850937,22262981,38093694,20153136,33527837,32326090,28963584,27787218,32374650,34498117,33748322,34150011,29026889,38041565,34609208,37082237,34787995,31051815,20625723,27682720,35736809,34330414,29766165,34829130,21290640,28194177,27845993,27328135,33728033,27902794,27965955,29729838,36198785,35211661,34602882,31812657,30996333,28211799,20528802,35702923,38103050,36161218,37733404,29337914,30002277,29026629,37571482,19915997,34417038,29061620,29399888,37937537,14129747,20743164,27610361,38061210,34607848,35538531,31461592,37944478,34725935,24282285,23925416,32733497,37049544,20002024,35291050,29444003,36477312,38114840,15504473,37041368,27541033,27554200,27505858,34618745,34649432,18100075,28556716,38454664,35031927,34833378,13377805,27176699,13034868,30951939,30068109,32199579,32516199,32536472,33297562,32945088,29124900,36899483,31173260,31705716,33686234,37540538,29692789,32572362,37515422,20188844,37345050,33672724,27549250,37573998,14051830,38294675,34730781,29714565,29875757,37750988,37945925,37776075,36426836,21278818,33745414,27401357,37896896,13198790,37495152,37075673,35401689,37075643,26560833,30648836,29911284,34246345,37505033,29244927,24713601,34806687,28066842,35970138,29606782,37876814,34955582,37720698,28964916,34976598,28723028,34914363,33061227,37667292,11411963,27702722,29111702,11814203,36743096,31521494,35275761,27561999,33032628,29442952,25566064,19132089,37358449,27585063,14548014,25842650,37586986,27588541,37750214,38467506,32516604,9773744,37772947,31527202,32762918,25248041,17530864,32588506,34186696,38246704,28428547,37633591,33190261,38381039,33337384,29102056,30747676,33721097,8974367,27609757,33781130,33949598,24823081,20635658,29410318,32930000,29395398,28662954,23721434,34690704,20824481,34471052,37222158,28772370,33074661,22483765,38338936,37850868,37965081,33448433,30524096,24891562,36633125,27921143,21054529,35487878,37167401,27630032,37517446,30329466,15755325,27751303,36803787,38408022,37234497,30585751,36310835,34244240,29201421,37877793,33172617,38039216,37938118,37690944,29218590,19233747,29488602,30488460,35409545,38046515,33365461,20729703,29747652,36308645,34555296,38451051,35336655,9499835,32154390,29106361,27195709,32438908,29217175,33468966,36955364,37783191,35463473,37873362,20290544,29030004,36855239,24557044,29603176,37157399,29097698,23976510,38079254,37227469,31340904,38060155,21811753,34317001,36975879,36515213,34355684,28183046,27635306,37049381,35818383,25069469,33608123,28099780,29143091,37485501,26139201,21492688,34531796,31449074,37227359,34193685,36063691,27480110,24045964,34860050,33701283,33197018,36155753,34851981,33552859,31502744,34824680,29152778,37695099,32868725,10145050,33274994,35564646,38315488,26367095,29524194,38125651,25165896,27733654,37786010,29972388,38451783,31531518,37600933,33764545,37236489,34732271,37261594,30492880,6703780,28224682,37668297,30593208,13986799,34974635,34713574,27782692,26911539,37231595,36103873,34609891,38272060,33656372,34892886,34695994,30573250,36301526,38439985,37934700,30765219,34251140,37800054,37704315,15511136,36584658,37074368,22062976,29530249,37800594,37759025,10630903,33018765,37380910,31372962,37765083,37423516,9300491,37068897,32185698,25131066,38141675,32130082,36872531,31807293,36765388,29642019,35337805,37928612,33983479,29133482,24980053,33669272,36967571,37044287,33249303,36157511,26805779,37144785,37276561,32810285,32553815,36842655,32454143,36902900,33697141,38068914,31040445,32396151,34485292,37183332,29433987,33546987,9720489,38305229,32604230,38418446,37298217,14315654,38378381,32697444,37606892,37253363,35463277,28273463,14480896,27517813,27435069,15585898,37969503,38269917,38036896,31082747,30990744,35378410,24767073,38368664,36940120,15345375,37920943,27734771,34388765,29977514,21519551,23408800,35196081,29295317,37866393,20888767,33364982,31414382,37136688,35243687,28224152,14512570,35465664,32464346,26904241,12180786,18646486,36945606,36880522,36676121,33618515,34006040,36006785,34439404,37708077,37769271,37810263,34709259,38264306,29084834,34664601,25012717,25086582,34616382,14677762,31955473,30593572,32919476,34949728,36709224,27732992,31255596,29865341,28185200,31024320,37798230,38369266,34039499,18013209,34936647,32437325,32515664,25943022,31495191,10995568,31957809,27954628,38425293,35118325,36948538,28021446,34132053,30898915,28080710,29804654,20720822,34416659,36158873,30704834,36482600,36688806,30131935,36323038,37758723,36982070,31106906,29891774,14959815,8885669,37192973,7015503,38368145,30769680,12535853,37451406,9383544,37966915,37746484,35192099,37712527,38364387,27607236,37784243,38117625,17196321,27602070,35616271,27537536,27372210,22521989,33069461,33881458,38141392,15257051,33300055,37930380,30796689,38088028,15277052,27687028,27533191,33832505,21160914,32019398,30013354,37575427,32861025,17050551,32935426,35482920,35738774,37184476,20422670,38393127,37730067,20245234,33723525,28086474,36835382,30852328,34561361,29142349,29134427,24227772,34780524,35320209,36984154,13555271,37856261,34240589,31524462,25971137,36950485,25254982,19964207,32820874,27542634,23759861,29475734,37686209,38036339,29286696,33191362,25634716,20564643,21810534,31886151,37582332,32471485,37947708,33040375,31711870,36210398,21790052,32451105,19698352,31539886,19783633,29444095,7243561,29416374,35548063,32837894,38289745,8110090,33847132,37220402,23887524,29116124,22206433,14641775,33590766,33956333,36673035,31512512,33681019,33761560,23064576,35009040,29279675,35943428,34911660,35214540,35056511,29461452,27471927,32335029,37877347,34816553,16979663,17954282,37824198,27835522,30646847,37986712,34605937,34700264,21120573,20933470,36635582,37383273,32052168,29717740,34804767,35024207,27418954,33000601,33827453,30002613,36902170,29196915,37952713,33537388,24408127,38102285,29699592,24046410,37706954,21796003,32391957,35535061,27627667,36844339,38089645,12483500,27598686,34540095,17733133,29821505,28002039,27553614,38306306,34689236,31609221,37672547,33798317,35635669,20954563,37638696,32494583,37156476,33368478,24161258,32150091,36715333,36611920,37492953,36690256,33023292,38388739,36530689,32951930,38313423,29874871,34949774,33050530,38199982,14038064,33807804,14540131,27854321,37890625,12353398,29721192,31600776,27710375,38223795,21030907,29107849,35144745,38426211,37698854,31297552,35055141,37765376,37664888,37889841,35175269,37690322,34273952,38018085,18566237,31444589,35344979,37014216,33407219,33912810,31198693,38120704,26011431,11769552,35106535,33713813,28850263,37319859,38378425,36727946,29883310,37628678,33233001,37396027,32995009,24139634,36192802,37803479,33575570,38347297,35322898,8634286,34832885,20520517,34535659,33594049,17662170,37757992,37514337,30587720,35508467,29724916,37159328,27855707,23406403,37159286,31726132,13987981,28394874,29605108,34937079,9620370,29118606,9871143,33146575,29724274,33642080,38136050,30335386,36651856,34715676,38222699,33128199,34034471,36545661,31515138,35230113,33195056,33794281,35533119,38335870,36041605,37104778,32947361,37379982,13530686,32575089,29712865,37211307,33146990,36855501,38148858,33820920,35038385,34945581,27900919,36956542,27586473,37215345,36348342,30144486,35107780,38439303,14551447,37505613,36947666,20699360,36983790,38045905,23068994,37964779,16288329,38081605,37760754,29064607,15460049,32147532,35155158,35478303,29118768,27640513,37050482,37210979,37372085,30811013,37976748,10996133,29409304,37856968,35406195,27595993,36451908,38227910,30623630,35842616,37564161,34841825,38278472,35292840,37953986,35005724,27765360,20493974,38020541,35369261,36769348,30006858,38059473,27501669,38061956,34567994,20274036,27124473,27630407,30009868,35438250,32647574,31489825,31882494,32394810,34122112,36972416,28860434,32251321,35827641,30709114,37328704,36870887,23332751,29031893,29921707,36001252,35853735,37358824,29879360,26423807,37679469,36965197,30235068,35531669,34826737,28380622,29530980,37791479,22946044,36653586,34177139,35651889,38019815,35566682,35341080,29904780,37716522,23233541,33690642,34426847,34690860,38128390,32630099,34840124,29607781,34808216,11637410,38281526,12599119,36361025,38292346,26805248,31948369,28052762,27046802,37132237,33587500,34585154,35984029,30272364,29507239,30834478,30833313,30822950,22846598,38278871,33615899,26642929,35634694,36061581,32615842,24287314,16707937,32762761,34619668,27776448,30577621,31148115,28417150,33005275,32161515,34503649,36568064,35442451,19995485,36854939,29778273,29116483,37310714,33081964,36833152,32794607,26842371,27948512,10328667,36637264,38200836,6486442,33845637,37210414,32653669,25754942,31977116,33995399,29993785,35385818,36634480,35105619,27965313,25711536,37125751,32014975,35313318,36303319,31329852,35426621,34374076,33584443,17619299,8540992,37952209,38364709,33173171,19179139,37929992,31230026,38380993,33856097,37090143,34826004,36580038,38333788,36558592,21692171,35727214,37429118,31879527,20709321,31149512,36454881,33072662,27653379,13811796,34739972,27862739,35085686,36965583,19913265,29695935,20343744,34456681,31948785,31804270,31731746,7325159,29317769,37594541,23561461,30655647,14214743,25371186,16167544,26799394,35623666,36472345,26409607,35423433,27723632,38463138,38219307,37124003,33407297,38360081,35145996,37509911,32208813,34925911,36152394,35535547,33188533,34406018,35912806,27872641,24173923,37493445,35429769,36885344,37483052,32369355,34755068,35738869,35447897,31503476,33380718,34269842,30281636,34568751,27535986,36178007,30278580,29599505,29626802,38059267,36860334,11770839,33238763,36147671,31217925,29185830,38190567,34330950,34717556,37236478,34743749,38442197,31486181,35176774,35635609,34834129,34684596,37467355,27049614,29429407,34933544,36470409,37166129,38270001,37719159,14347028,37108956,8542003,37417154,11335709,37145622,27907870,29413259,38094604,11307240,36322916,38270808,35553017,38043124,26615859,37119245,27249596,31854334,35038616,33548391,34557408,14365462,28838039,31901631,37409520,36409786,34055020,34078247,36112826,30789389,36606161,33490004,33470113,34593224,26637067,21039106,26861581,18563758,37588936,35676586,20381781,36719761,36415127,35430991,34854805,37818502,32574854,21652024,27157787,21158469,37867434,33200429,33398786,32943814,20322100,33804760,29008710,21514241,18490126,29607729,35022029,29619740,36995849,37457590,33633606,31046172,30610624,24663514,34644657,37869269,30650940,34828924,31405595,35483385,30837448,34978254,35936816,34711839,35203925,35124805,21622135,29723729,37920221,34702866,26788249,33440267,19341407,31984947,16828519,37149601,14851021,18783711,23852834,34725254,36136932,34125173,38165342,33145104,27432182,29634042,35738236,24082521,38254985,21712220,33937718,35119861,20842757,38220556,37667421,32600639,34747047,33982919,24160593,36220620,37989142,32160240,37845502,35134556,34125882,34553331,35081785,33159783,28511062,35397467,36914529,32509639,37769223,31798930,37444142,31208824,23966550,38430891,24257016,33459716,20678478,35565616,6336934,22195854,38219597,15243303,36752711,34756317,36943713,34716139,38154370,34362480,33684989,36261166,19427487,30580701,29597910,33714673,37882608,34909807,34754951,25539135,20020847,36503348,31081169,28291459,38468367,33161835,33441778,28267696,35197978,28006497,22794279,32785248,10780084,20557029,34812233,34080996,28479019,26093533,26918660,38221675,27648423,34885897,36342882,34102183,30320823,27730444,22185633,27495316,38150366,35438972,21489374,15230303,34803709,36313019,34882547,37701178,29599419,36999116,35217273,38451181,23834937,34983801,31315700,10801579,33222855,37046498,37247303,38405656,37325894,29146605,33580697,37171172,27539931,20814094,29596188,34453654,33737736,37657694,37862061,21003149,23693869,34918766,35674080,29594636,34517768,38364920,37506332,36837939,11835415,33626248,19783854,20990531,33260799,33257389,27798947,29212826,29138596,36763434,34407723,34033254,35387942,32871783,38437118,32983991,31143974,33606742,17350389,28857239,27227933,37878955,35695026,35350706,38036172,36999409,34697005,33858648,34538379,35088791,27620954,37409451,24015682,27947910,38230909,34331083,38209452,19685852,33265158,28157450,26072613,37747392,31605786,33519105,37515265,37584815,35500760,34806021,33828356,38271468,29982449,23827622,36975330,37570986,33613891,28677482,35741849,16378425,33522180,37979164,29403113,13317332,36803977,29383180,35437862,29914923,38024195,23233377,34256807,36999830,38459384,19292593,31763690,33819928,33910736,34796637,27280021,24568392,37423303,33504352,32506480,27834268,34088606,37411475,38097228,37919044,27896874,30488644,35086556,36409604,18280714,27641237,15349774,37969645,23923913,34882044,35389669,31923486,38212930,19258196,33439037,26901640,31008703,28618985,34648549,34443869,20120239,37155845,29252002,37200737,29690294,35418869,34566611,34502664,12280704,18473587,31998062,35088438,33018531,36960402,37308214,30555823,29598805,29113009,27738632,35003609,34131897,34460477,35229568,38281860,37534799,29004860,34865679,37701765,37447138,31727650,37210087,37703960,37348987,37101785,19356158,38122239,34995898,36670152,36825796,37712667,6999951,38029747,32325686,37049984,32339347,29346499,38137133,29286929,35621317,36941902,36973453,10328219,38020435,31131372,22890041,35442654,12009707,34918210,24217325,29845356,36184356,28927381,37145036,29751652,38403848,29279443,25900366,31817401,36724387,32941386,19369146,36967324,34608407,36131912,10147099,35874345,37304874,35451134,27526910,29110428,37724125,19271336,34775004,8631588,28835432,38227068,38234597,36809776,38093829,35737895,27742728,33606431,19520096,28970827,32986958,24180042,37954442,37710432,36706613,32919265,29287356,14437377,34740231,24937370,31235016,38050786,34866191,30332813,35522828,36788430,38452555,26887935,27750524,35926710,31535617,34596757,38432514,34281679,34696750,34634752,38210745,22362038,27559737,28997479,31540041,23469586,38383808,36829117,29308184,20802364,33716489,31870718,36284376,26482639,19752132,29989599,37797166,32797934,24026297,29338767,31602870,36275216,34754822,8041883,28578774,34935275,30004601,38390684,32855071,30925336,34047138,38457491,25970772,37517816,27732730,32129765,37586914,31631222,31563433,35085903,38054776,33583082,26235427,21840472,33727918,37131098,28074172,37619211,11218461,28473730,31145389,30316078,31556653,34452045,8924518,37840847,30053203,30997179,36058623,36877656,35055305,11479792,32303471,33455168,37551350,19010712,15027948,13187713,28993121,21231468,25132181,26413178,32165043,34763689,28417608,34966116,19327531,29006909,27572504,21528602,34832609,27889991,28690095,36446251,37208805,6770409,29586447,28286469,38418534,36431284,36621866,23545503,38323213,32264592,26426815,37846635,22931113,36604352,22256974,24941608,37009791,35014937,36941518,29593441,35786182,38407475,38014928,33041257,19224133,32448903,37140181,23533795,37173155,17909782,18491304,32901155,37385452,32431085,33814428,36635205,30250338,26735974,34205677,33197094,27883485,30561859,37209624,31589391,34936576,32350741,29766965,26842749,29372611,37577249,35134765,34311236,35641982,29336467,29128300,33681334,10984063,27786584,36024503,31281628,37748475,37242463,36531760,29086739,35619666,24004621,37107547,38344133,37851660,22639309,31231256,27813535,26844146,30003054,34703348,27646057,34918135,15330214,34156833,25813336,35675603,29949503,23794916,36991693,29969589,25553440,30326123,8726036,37822554,33410519,35413030,19628582,25658620,28472217,11224347,28186036,27510119,15243608,34532936,37588818,38277157,38388675,37672798,36194523,37502291,26644908,19920462,19599828,35917264,27524231,38433971,36983901,34319201,33841400,19480184,29042933,31969884,36403601,27945817,31805489,33028299,30003352,30074550,35677298,34756436,23215033,32876068,31623792,37716991,33603608,32424512,34528679,34883613,37200483,27683063,33934751,36427403,34035377,33185439,29322057,27468835,34724337,34206870,33331994,37407127,32660243,27462050,27974527,17928795,27621653,31496838,37618078,34598299,33350669,33463723,32303480,30330145,31531188,32432212,27743958,30608703,33966963,38053720,26077647,27657347,35267687,37760080,21309329,34705001,33025990,23453845,29728721,29801552,37786063,36522759,25756471,27473920,29730811,33773852,35790987,27682487,27608170,38301740,27988444,29701433,31990760,38149416,20335700,33015483,37210608,36056945,29419909,35001303,20824699,36432432,30988589,21490127,29130567,21274638,33167635,36985051,21660206,37792002,27532760,37244146,29028994,38127325,37131191,32599064,35773812,35302505,31080078,35430650,31441721,36867948,33100725,27546538,36750749,7427857,23248220,36836649,31927501,13320594,38340669,29497833,17800976,37275067,33714878,28558080,28699765,34609716,35599458,33144674,33619181,37238858,34279985,37332244,18309646,22582746,37866780,29350071,34310380,37728178,25160891,22191477,26752985,25211380,10205245,9992569,38419544,22589112,27610619,29616050,29758369,35313121,33149571,23791447,35202484,38099506,35447379,35167014,29810178,20568400,21049861,31508878,27639587,34826981,28974733,20521540,33055492,34994558,38286538,33338371,31647347,33096951,37014046,16933509,37163122,26886454,37865910,37825619,31411398,38069617,34901246,37877148,29485588,28063794,29084961,20939408,20187168,29881642,36815851,30577829,37445855,23168610,11633394,37411349,30087873,31757816,18697704,27782082,9551361,28641346,33260573,23581961,35770744,33688955,37165867,24811843,21333496,12213011,37897589,29692464,32654839,34462804,34741086,37409902,35809210,29026556,19695448,31018685,38214861,37939845,37519239,24783822,38274266,23746112,30560997,35527194,29727432,38439710,28404400,37025478,35375020,37614680,34637629,29153512,23391020,18981126,29301194,30573062,37858373]

Latest News & Features

All Provo Airport flights canceled Friday due to 'sticky' inversion

Ben Lockhart  |  Posted  Feb 12th - 10:50pm

All flights in and out of Provo Airport were cancelled for the second consecutive day Friday, and the inversion is to blame, according to an airport administrator.

Semitruck crashes, closes parts of I-80 near Echo Junction

Devon Dewey  |  Posted  Feb 12th - 10:38pm

A semitruck crashed, causing several lane closures on I-80 near Echo Junction in Summit County Friday night.

City officials ask for lawsuit to be dismissed, call 2012 flood an 'act of God'

Ladd Egan  |  Posted  Feb 12th - 10:36pm

Calling it an "act of God," the city of Santa Clara has asked a judge to dismiss a lawsuit from homeowners seeking compensation for damages caused by a 2012 dam failure.

Research and control at center of marijuana debate: LDS Church issues new statement

Katie McKellar  |  Posted  Feb 12th - 9:41pm

As two very different bills aimed at making medical marijuana available to Utahns make their way through the Utah Legislature, both medical and religious leaders are urging lawmakers to pass cautious and research-driven legislation.

Charges: Man murdered woman who had been 'showing off large amounts of money'

Ben Lockhart  |  Posted  Feb 12th - 9:04pm

A man who police say was carrying $26,000 in cash when he was arrested was charged Friday with murdering a woman in her Salt Lake home last month.

Distracted by doughnuts: How your brain works against your best intentions

Jen Christensen, CNN  |  Posted  Feb 12th - 8:41pm

Have you ever tried to stop yourself from doing something, but were unable to summon up the willpower? A new study finds your brain might be working against your best intentions, and scientists think they might know what could help you unlock your better self.

Study shows connection between childhood defiance and adult success

Robynn Garfield, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 8:08pm

For parents with stubborn kids, life can feel at times like they're trying to tow a 747 with their teeth. A new study may give hope to tired parents working with stubbornness, showing a connection between adult success and childhood defiance.

Prosecutors: There's no evidence to support new murder trial for Conrad Truman

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 12th - 7:38pm

In a lengthy memo filed Friday, prosecutors argue that no new evidence has been presented that would support a new trial for an Orem man convicted of murdering his wife.

Price police arrest 2 women during traffic stop

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 12th - 6:40pm

After pulling over a vehicle for a minor moving violation, police arrested both female occupants.

Screening can save moms and their kids from the risks of depression

Sandra Olney  |  Posted  Feb 12th - 6:31pm

For many women, pregnancy is one of the few times they seek health care. Now, doctors are being asked to take advantage of the opportunity to screen them for depression. Screening and treatment have already changed the direction of a Utah mom's life.

Police: Millcreek man found dead near Saltair was killed

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 12th - 6:00pm

A Millcreek man whose body was discovered Thursday near Saltair is the victim of a homicide, police said.

State: EPA didn't clue in Utah on San Juan River contamination

Amy Joi O'Donoghue  |  Posted  Feb 12th - 5:59pm

The U.S. Environmental Protection Agency posted new information on the sampling results of the San Juan River in the aftermath of the August Gold King Mine spill in Colorado. Utah water quality regulators, however, weren't notified of the updates.

Two 15-year-old girls fatally shot at Phoenix-area school

Jacques Billeaud and Paul Davenport, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 5:59pm

Two 15-year-old girls died Friday in a shooting at a suburban Phoenix high school that initially caused panic among parents who could not reach their children but later emerged as a murder-suicide.

Committee OKs resolution encouraging return of Olympics to Utah

Emily Larson  |  Posted  Feb 12th - 5:58pm

A resolution that would encourage bringing the Olympics back to Utah is one step closer to passing the Legislature.

Obama has thought about leaving White House in disguise

Darlene Superville, Associated Press  |  Posted  Feb 12th - 3:04pm

President Barack Obama says he's considered going out in disguise, but hasn't acted on the impulse.

'Called to Serve Dinner' class helps future missionaries learn to cook

Megan Marsden Christensen  |  Posted  Feb 12th - 2:36pm

A local chef has taken it upon herself to teach youths how to cook in preparation for going off to college or on an LDS mission.

PARTNER

Missing football yet? Key dates for the 2016 college football and NFL offseason

Brandon Judd  |  Posted  Feb 12th - 2:06pm

Sunday's Super Bowl 50 marked the final game of the 2015 football season, but that in no way means the sport will go silent until next season.

Have You Seen This? Facts about love

John Clyde, KSL.com Contributor  |  Posted  Feb 12th - 1:59pm

It's time for Valentine's Day, which means it's time for love facts.

Salt Lake man tried to take homemade bomb aboard bus, police say

McKenzie Romero  |  Posted  Feb 12th - 1:38pm

A Salt Lake man has been charged with assembling a homemade explosive device and attempting to take it aboard a Greyhound bus.

Markets

DJIA 15973.84 +313.66
Nasdaq 4337.51 +70.68
S&P 500 1864.78 +35.70